EVOLUTIE en TOEVAL

° °

Evolutie blijkt sterk afhankelijk van toevalligheden

Een vandaag de dag belangrijk eiwit in het menselijk lijf kon die belangrijke functie enkel verkrijgen doordat het twee heel onwaarschijnlijke mutaties opliep. Het laat zien hoe belangrijk spelingen van het lot binnen de evolutie zijn.
°
De onderzoekers bestudeerden proteïnen. Het ging om eiwitten die vandaag de dag een belangrijke rol spelen in het menselijk lichaam: ze doen dienst als cellulaire receptoren voor het stresshormoon cortisol.
°
De onderzoekers achterhaalden hoe het eiwit er 450 miljoen jaar geleden – toen het nog niet in staat was om cortisol te herkennen – uit moet hebben gezien. Vervolgens maakten ze dit 450 miljoen jaar oude eiwit na en bestudeerden de evolutie ervan.
°
Twee onwaarschijnlijke mutaties
°
Ze ontdekten zo dat het eiwit zoals we dat vandaag de dag kennen alleen kan bestaan dankzij twee heel onwaarschijnlijke mutaties. Die mutaties hadden geen invloed op het functioneren van het eiwit. Maar zonder die mutaties zou het eiwit de mutaties die deze later doormaakte en die het eiwit gevoelig maakten voor cortisol niet hebben getolereerd.
….Dit heel belangrijke eiwit bestaat enkel dankzij een speling van het lot….
stelt onderzoeker Joe Thornton.

Alleen deze twee

°

De onderzoekers keken of er wellicht andere mutaties waren die het eiwit gevoelig hadden kunnen maken voor cortisol. Maar ze konden die niet vinden. Alleen de twee zeer onwaarschijnlijke mutaties die het eiwit al in een vroeg stadium doormaakte, konden het eiwit klaarstomen voor de belangrijke taak die deze vandaag de dag heeft.

°

Algemeen toepasbaar ….

Als onze resultaten algemeen van toepassing zijn – en we denken dat ze dat zijn – dan is de wijze waarop veel systemen in ons lichaam werken het resultaat van heel onwaarschijnlijke toevallige gebeurtenissen die ver in ons evolutionaire verleden plaatsvonden.”

“ALS WE DE EVOLUTIONAIRE GESCHIEDENIS OVER ZOUDEN KUNNEN DOEN, ZOU HET LEVEN ER VRIJWEL ZEKER RADICAAL ANDERS UITZIEN DAN NU HET GEVAL IS” (1)

° Toeval speelt dus een enorm grote rol in de evolutie van het leven op aarde. ° Tijdens eerdere discussies omtrent evolutie en toeval, werd vaak gesproken over externe toevallige gebeurtenissen die het leven op aarde vorm hebben gegeven. Denk aan een komeetinslag, klimaatverandering of massa-extinctie.(2)

° Maar dit onderzoek toont aan dat toeval ook intern een rol speelt.

“Als we de evolutionaire geschiedenis over zouden kunnen doen, zou het leven er vrijwel zeker radicaal anders uitzien dan nu het geval is,”

voorspelt Thornton.

“Onvoorspelbare genetische gebeurtenissen openen constant deuren naar bepaalde evolutionaire uitkomsten en sluiten de deuren in de richting van andere evolutionaire uitkomsten en dat allemaal binnen de biochemische systemen van onze cellen.”

 

Joe Thornton, Ph.D.

 

° Bronmateriaal: Evolution depends on rare chance events, ‘molecular time travel’ experiments show” – University of Chicago Medical Center (via Sciencedaily.com)

June 18, 2014
Summary:
Historians can only speculate on what might have been, but a team of evolutionary biologists studying ancient proteins has turned speculation into experiment. They resurrected an ancient ancestor of an important human protein as it existed hundreds of millions of years ago and then used biochemical methods to generate and characterize a huge number of alternative histories that could have ensued from that ancient starting point.
Molecular structure (stock image).
Credit: © zhu difeng / Fotolia
°
(1) zie ook  :  J.S. GOULD  : ( replaying the tape of evolution  ) http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2011/09/11/stephen-jay-gould/ http://www.peripatus.gen.nz/Evolution/RepGou.html   http://www.arn.org/docs/orpages/or131/wise.htm Truly a Wonderful Life – Review of Stephen Jay Gould’s Wonderful Life. Origins Research 13:1. Wise, Kurt P.

“…..Though he never explicitly mentions chaos theory, Stephen Jay Gould has introduced it into what he calls the gentle field of paleontology–i.e. the study of fossils. His latest book, Wonderful Life, is primarily a discourse on what Gould calls the contingency of evolutionary history. If the evolutionary “tape” were played again, there is no way to predict what would happen–and no reason to expect that humans would have existed. In other words, chaos theory may also fit evolutionary history, just as it does cloud growth, planetary orbits, and scores of other events of an apparently orderly nature ….”

° How repeatable is evolutionary history? http://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140623225009.htm ‘Weakness’ in clover genome biases species to evolve same trait

The clover genus Trifolium is surprisingly varied. Of the clover species shown here, T. repens (bottom right), commonly known as white clover, and T. isthmocarpum (middle left), a salt-tolerant species known as Moroccan clover, include both cyanide-producing and cyanide-less plants, although some of the other species have one of the two genes needed to synthesize cyanide.
Credit: Ken Olsen

June 23, 2014 Washington University in St. Louis Summary: Some clover species have two forms, one of which releases cyanide to discourage nibbling by snails and insects and the other of which does not. A scientist found that this ‘polymorphism’ has evolved independently in six different species of clover, each time by the wholesale deletion of a gene. The clover species are in a sense predisposed to develop this trait, suggesting that evolution is not entirely free form but instead bumps up against constraints.

°

(2) = “contingency “gebeurtenissen van -en door S J  Gould  vaak als  (filosofisch gestoeld ) tegenargument  gebruikt bij sommige beweringen van theistische evolutionisten ( bijvoorbeeld gebruikt tegen enkele opvattingen van  de Engelse  paleontoloog   Simon Conway Morris,over de onvermijdelijkheid van bepaalde evolutionaire uitkomsten–> met name het verschijnen van  intelligente “godsvrezende  en godsvererende ” wezens  als  finaal doel = de “mens ” (of  een of andere   convergente   mensachtige  intelligentie )  als ultieme uitkomst  van de evolutie processen  )en

als waarschuwing  tegen de  opvatting dat natuurlijke  selectie ALLEEN , het ENIGE en EXCLUSIEVE   evolutiemechanisme  zou zijn  (=–>  “adaptionistische verhaaltjes “–> evolutionaire psychologie  )

LENSKI  EXPERIMENT 
http://scienceblogs.com/notrocketscience/2008/06/02/history-restricts-and-guides-the-evolution-of-innovations/
______________________________________________________________

***  Evolutie  en creationisme  :

°

Kansen en kansberekening   //

°

What’s Wrong With Creationist Probability? Sept. 3, 2006 By JOHN ALLEN PAULOS http://abcnews.go.com/Technology/story?id=2384584

°   ANTI-CREATO    ;    ° Teologie argument en causaal verband <— TOEVAL ID en THEISTISCHE EVOLUTIONISTEN.docx (101.9 KB) <–

°

(Uit de kommentaren  )

°

1.- de kans dat ik u ooit tegenkom is klein, de kans dat ik u nooit tegenkom is erg groot.(maar nooit  per definitie =0  (en  bij voldoende tijd  en turbulentie  ) )

°

2.- Mensen die dingen( en ) /open -ended  processen  niet kunnen  beredeneren noemen deze dingen (resultaten van die processen  )toeval of goddelijk.

°

***  Cosmologie en fysica    

°

* QUANTUM “SCHOMMELINGEN” (FLUCTATIES )  en QUANTUM-KWAK 

° zie ook : Contingency : 

° (Evolutie )

http://rationalwiki.org/wiki/Historical_contingency

http://www.stephenjaygould.org/library/shermer_contingency.html

https://notes.utk.edu/bio/greenberg.nsf/6617131020461f6585256d24005739db/0a0954eb28d501f385256f040057cef9?

 

OpenDocument

°

*(filosofie )

http://nl.wikipedia.org/wiki/Contingentie

°

* (organisatietheorie ) http://en.wikipedia.org/wiki/Contingency_theory http://nl.wikipedia.org/wiki/Contingentietheorie

 

°

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/19695/afscheidsrede%20Gittenberger.pdf?sequence=2

°

http://evolutie.blog.com/2006/08/09/orkanen-toeval-of-ontwerp/

°

TOEVAL EN NOODZAAK

 

http://blog.oup.com/2010/02/evolution/

http://www.nytimes.com/2003/11/11/science/is-evolution-truly-random.html

Far from random, evolution follows a predictable genetic pattern, Princeton researchers find

Posted October 25, 2012;
http://www.princeton.edu/main/news/archive/S35/06/74S40/

http://www.scientificamerican.com/article/predictable-evolution-trumps-randomness-of-mutations/

http://animals.about.com/od/evolution/ss/evolution_6.htm

°

http://korthof.blogspot.be/2014/07/noodzaak-versus-toeval-in-de-evolutie.html

 

Noodzaak versus toeval in de evolutie. Vier wetenschappers die noodzakelijkheid verdedigen

(1) Christian de Duve

Iedereen heeft wel eens gehoord van het ‘Rerun the tape of life’ arugment. Het zegt dat als je het evolutieproces opnieuw zou laten beginnen vanaf het ontstaan van het leven, er dan heel andere planten en dieren zouden ontstaan. En dan zouden wij er misschien niet geweest zijn. Het is een argument voor de belangrijke of zelfs overheersende rol van het toeval [1] in de loop van evolutie. Het argument is afkomstig van de paleontoloog en populair-wetenschappelijk auteur Steven J. Gould die het uiteenzette in Wonderful Life (1989). De meeste biologen zijn het met hem eens dat het toeval een grote rol speelt

[2]. Het wordt ‘historical contingency’ genoemd. De geschiedenis van het leven op aarde zit vol van die historical contingencies. Maar toch is er een klein aantal wetenschappers dat ‘noodzakelijkheid’ verdedigt. De eerste is: (1) Christian de Duve (zie mijn blog Is Christian de Duve een deïstische fine-tuner? Het toevals evangelie versus noodzakelijkheids evangelie). Maar daarna ontdekte ik ook nog de biofysicus Harold Morowitz en de van origine Nederlandse paleontoloog Geerat Vermeij. Tenslotte is er nog de paleontoloog Simon Conway Morris.(2) Harold Morowitz

(2) Harold Morowitz

“Harold Morowitz has long been a vigorous proponent of the view that life on earth emerged deterministically from the laws of chemistry and physics, and so believes it highly probable that life exists widely in the universe”. (wikipedia)

Een ieder die serieus geïnteresseerd is in het thema toeval versus onvermijdelijkheid in evolutie, kan ik zijn publicaties:

 • A Theory of Biochemical Organization, Metabolic Pathways, and Evolution‘ (1999)
 • Energy flow and the organization of life‘ (2006)

aanbevelen (beide pdfs gratis te downloaden). Het eerste is pittig, en geeft een diepgravend overzicht over wat onvermijdelijkheid, determinisme in de biologie inhouden, en hoe hij denkt dat je de toevallige en onvermijdelijke eigenschappen van het leven kunt onderscheiden. Morowitz zegt dat het leven zowel onvermijdelijke als toevallige eigenschappen heeft. Zeer belangrijk om vooruitgang te boeken in de controverse. Het tweede artikel is iets korter (10 pag).
Morowitz heeft het (extreme?) standpunt dat het onvermijdelijk is dat het leven op aarde ontstond, en dat tenminste de eerste stappen hetzelfde zullen zijn op iedere vergelijkbare planeet en dat biofysici in staat zouden moeten zijn die eerste stappen logisch af te leiden uit de basisbeginselen van schei- en natuurkunde, samen met de begincondities van de aarde. Zijn vertrekpunt is dat er chemische energie aanwezig was op de vroege aarde, en het metabolisme van de eerste levensvormen te begrijpen is als een logische manier om die opgehoopte energie af te voeren. Dus niet: organismen ‘zoeken’ energiebronnen, maar energie kan goed afgevoerd worden door het metabolisme van levensvormen. Het eerste metabolisch systeem werd als het ware tot leven ‘gedwongen’. Dat metabolisme is het kernmetabolisme of core metabolism dat in de loop van de evolutie hetzelfde is gebleven. Ondanks dat het totale metabolisme enorm is uitgebreid in de loop van de evolutie, is de kern nog steeds terug te vinden in het huidige leven. Dat core metabolism is universeel. [Dat zou dus ook op aarde-achtige planeten voor moeten komen!].

Morowitz’ analyse zegt niet veel over morfologische evolutie en biodiversiteit. Hoe verder je komt in de loop van de evolutie, zegt hij, des te meer wordt de rol van het toeval groter (‘frozen accidents‘) [3]. Zaken die anders hadden gekund.

(3) Geerat Vermeij

(3) Geerat Vermeij
©Lifeboat Foundation

Het bijzondere van Geerat Vermeij is dat hij geen fysicus of chemicus is, maar paleontoloog en toch plaatst hij kritische kanttekeningen bij ‘historical contingency’ [4]. Volgens Vermeij bestaat ‘historical contingency’ uit unieke evolutionaire uitvindigen. Maar er zijn maar weinig echt unieke uitvindingen. De meeste zogenaamde unieke uitvindingen zijn slechts schijnbaar uniek omdat ze significant langer geleden hebben plaatsgevonden (langer dan 500 miljoen of 1 miljard jaar geleden), waardoor veel fossiele informatie verloren is gegaan. We hebben dus incomplete data. Daardoor lijkt het alsof een evolutionaire uitvinding uniek is. Dit onderbouwt hij met uitgebreide data. Een belangrijke maar relatief onbekende bijdrage aan het debat toeval – noodzakelijkheid. Tenminste, ik kende deze publicatie nog niet.

(4) Simon Conway Morris
©Univ. Cambridge

(4) Simon Conway Morris
 
Simon Conway Morris werd vooral bekend door het boek:Life’s Solution. Inevitable Humans in a Lonely Universe(2003) dat die zich expliciet richt tegen Gould’s rerun the tape of life argument. Hij wijst er op dat convergentie veel vaker voor komt dan er in de officiële evolutie handboeken vermeld staat. Zijn boek documenteert dat een overvloed van voorbeelden. Daarom verdient het om apart gereviewed te worden. Voorbeelden: onafhankelijke ontwikkeling van visuele systemen, reuksystemen, echolocatie, intelligentie. Actief vliegen is onafhankelijk ‘uitgevonden’ bij vogels, insecten en vleermuizen. Simon Conway Morris wordt vooral vaak aangehaald door creationisten omdat hij de overheersende rol van het toeval in evolutie bestrijdt. Het ‘toeval’ wil dat Conway Morris christelijk is. Het laatste hoofdstuk heet: ‘Towards a theology of evolution’. Jammer, want nu heeft men de neiging om zijn hele boek te zien als een poging zijn christelijk standpunt te onderbouwen. En daardoor lijkt het dat dit boek genegeerd wordt door de meerderheid van wetenschappers. Zo noemen bijvoorbeeld Bergstrom en Dugatkin in hun studieboek Evolution (2012) wel een ouder wetenschappelijk boek van hem, maar niet Life’s Solution (te ‘populair’ om genoemd te worden? of bias?).

NB: er is nu een alternatief: George R. McGhee (2011) ‘Convergent Evolution: Limited Forms Most Beautiful’. (is ook paleontoloog) [11 jul 2014]

De vier wetenschappers Christian de Duve, Harold Morowitz, Geerat Vermeij en
Simon Conway Morris geven ieder op verschillende manieren tegenwicht tegen de standaardopvatting die zo vanzelfsprekend is dat het niet eens meer opvalt. Zelfs Carl Sagan in zijn klassieke bestseller Cosmos (1980) schrijft:

Carl Sagan: Cosmos,
paperback 2013

“Were the Earth to be started over again with all its physical features identical, it is extremely unlikely that anything closely resembling a human being would ever emerge. There is a powerful random character to the evolutionary proces. A cosmic ray striking a different gene, producing a different mutation, can have small consequences early but profound consequences late. Happenstance may play a powerful role in biology, as it does in history. …” (p. 297 en verder, Cosmos, paperback uitgave 2013 )

Wie er gelijk heeft weet ik (nog) niet, maar dankzij deze vier wetenschappers ben ik er achter gekomen dat het standaardbeeld van de overheersende rol van het toeval in evolutie helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Vanzelfsprekendheid is nooit goed. Kritiek is wel degelijk mogelijk. Er bestaat een alternatief dat onderzocht moet worden wil je een genuanceerd beeld vormen over de rol van toeval in evolutie.

Noten

 1. ‘Toeval’ zoals biologen dat begrip gebruiken! Fysici gebruiken ‘toeval’ in een andere betekenis. Dit verhaal gaat over biologie.
 2. Natuurlijk niet zoals het creationistisch misverstand over evolutie wil dat het leven door toeval ontstaat of dat genen, eiwitten of organismen door toeval ontstaan. Mutaties zijn toevallig en natuurlijke selectie is niet toeval.
 3. “At the core, the behavior tends to be governed by deterministic physical chemistry, and, as one moves out from the core, frozen accidents play an ever-increasing role in the historical unfolding of biology. As has been noted, biology stands between physics and history. “
 4. Geerat J. Vermeij (2006) ‘Historical contingency and the purported uniqueness of evolutionary innovations‘, PNAS, 2006. (gratis)

°

 

 

Kritiek op Conway Morriss : 

http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2009/02/14/simon-conway-morris-becomes-a-creationist/

 

°

 

Winnaars van klimaatverandering ?

°

°

Dit zijn de (vermoedelijke) winnaars van klimaatverandering

Klimaatverandering Ontkenners =zogenaamde klimaatsceptici

°

° DROEVE   DISCUSSIES  met  betweterige  ruzieënde Nederlanders  niet meer dan tijdverspilling     ? 

°

Klimaatverandering word niet ontkent.

°

De zogenaamde ontkenners (= huidige antropogene klimaat  negationisten ? ) ontkennen meestal dat de mens de belangrijkste veroorzaker is van de huidige voorzienbare opwarming   …. Het gaat dus  niet om “ontkenning van klimaatverandering” maar om wie  de hoofdverantwoordelijken  zijn  voor de te verwachten  huidige  klimaat veranderingen .

°

(ontkenner )

 1. De mensen die beweren dat de huidige  klimaat verandering vooral door toedoen van de  mensen is ontstaan hadden het eerst over “global warming”.
 2. Dit blijkt niet uit te komen en nu hebben ze heel subtiel de discussie verlegt naar “klimaat verandering“.

(antwoord )

°

Woordspelletjes (1)dus  ; –> ’t lijkt bijna  gesofistikeerde  “theologie “ oftewel  meningen  spuien   als gelijkwaardig aan  de wetenschappelijk onderbouwde   consensus in het vakgebied 

 1. Global warming is gewoon het te verwachten  gevolg van de huidige   globale  klimaatveranderingen  van het  mondiaal klimaat-systeem op zoek naar nieuwe evenwichten veroorzaakt  door de massale   toename van  broeikasgassen de laatste driehonderd jaar en de te verwachten terugkoppelingen  die de effecten  nog zullen vrsterken 
 2. “–Woorden als “ global warming” of “climate change”  zijn een onderdeel van het debat. Afstappen van een bepaalde term is blijkbaar  het enige  wat de ontkenners hebben bereikt.
 3. Erg?  Noppes. Het gaat niet om de term maar of de mens er iets mee te maken heeft, met de warming up   en/of de change  of the global climatesystem  ..”
 4. dat de “global warning ” niet ” uitkomt”  is natuurlijk een  suggestief  leugentje tussendoor /–> de polen smelten wel degelijk als gevolg van de voortschrijdende globale opwarming  (maar misschien wat  trager of  lokaal onregelmatiger dan voorspeld was ….)

Noten ; 

 1. Nederlanders zijn er nog altijd vast van overtuigd dat ze de betere taalviruozen zijn … ze zijn bovendien bekend als  mensen die de heersende  debatcultuur beschouwen als de betere (en (soms) enige ) kennis-verwervingsmethode die zelfs voorrang verdient op feitelijke kennis  ….
 2. Vasthouden aan wat ze  als Nederlanders  hebben  = —> lekker kunnen blijven autorijden en stoken ’s winters, zonder dat,  dat je superstormen of natte voeten oplevert…….. Dat is het ware  hopen en  wensdenken van de “ontkenners ”

   

 

 

http://www.p-plus.nl/nieuws/klimaatscepticus De 12 kenmerken van een klimaatscepticus

°
 1. + De scepticus gebruikt woorden als ‘quasiwetenschap’ om serieus wetenschappelijk onderzoek in twijfel te trekken.
 2. + De scepticus veegt alle tegenstanders op één hoop als ‘gelovigen’ met termen als ‘de klimaatkerk’ of maakt ze politiek verdacht door ze te vergelijken met ‘watermeloenen, groen van buiten, rood vanbinnen’.
 3. + De scepticus hanteert als belangrijkste wapen het zaaien van twijfel door vragen te stellen als: zijn de wetenschappelijke metingen wel nauwkeurig, is de opwarming van de aarde al niet gestopt, kende de aarde al niet eerdere perioden van opwarming, is het mogelijk dat de zonneactiviteit al lange tijd heftiger is, is het op andere planeten ook niet warmer geworden?
 4. + De scepticus plaatst tegenover elke claim een tegenclaim en prijst zodoende de voordelen van de overmatige CO2-uit- stoot: planten en bomen groeien er harder door.
 5. + De scepticus vertrouwt weer wel op wetenschappelijk-technische innovaties die bijvoorbeeld de gevolgen van een stijgende zeespiegel kunnen oplossen.
 6. + De scepticus plukt uit een veelheid van gegevens een specifiek punt om een onderzoek te ondergraven of verdacht te maken, of juist om een eigen stelling kracht bij te zetten.  –> Selectieve Data selectie 
 7. + De scepticus ondergraaft een feit door erop te wijzen dat een bekend impopulair mens deze mening ook had, waardoor dit feit dus niet kan deugen. Zo was Hitler bijvoorbeeld vegetariër….. Argumentum ad hitleriam 
 8. + De scepticus blijft ‘als een zombie’ argumenten herhalen waarvan de onjuistheid al lang aangetoond is, zoals over vulkanen die meer CO2 zouden uitspuwen dan de mens.
 9. + De scepticus bedenkt soms zelfs een niet-bestaande claim, hypothese of theorie, beweert dat deze van klimaatwetenschappers afkomstig is, en brandt deze vervolgens volledig af. —> Stroman argument  
 10. + De scepticus neemt een oorspronkelijke wetenschappelijke publicatie en geeft deze op een verdraaide wijze weer, zoals bij het uitlekken van tabellen, de zogenaamde ‘Climategate’, waarbij klimaatwetenschappers onwenselijke feiten buiten de rapporten zouden hebben gehouden.    _> QUOTE MINING 
 11. + De scepticus meldt dat hij amateur-wetenschapper is, maar toch betere evaluaties maakt dan al die honderden klimaatwetenschappers wereldwijd die gebukt gaan onder de last van anderhalve eeuw kennisopbouw over weer en klimaat.
 12. + De scepticus is vooral in de VS vaak een diepgelovige, die met de bijbel in de hand verkondigt dat als God ons fossiele brandstoffen heeft geschonken, het ook zijn wens is dat we daar gebruik van maken.
°

°

Kletskoek van ‘klimaatsceptici’ populairst in Nederland

Klimaatsceptici vinden in Nederland meer gehoor dan in enig ander land. Ondernemer Jan Paul van Soest verbaasde zich en schreef een boek.

 •  Nederlandse sceptici praten Fred Singer, Patrick Michaels en vele andere van de sceptische kopstukken na als waren zij uiterst betrouwbare informatiebronnen. Maar dat zijn ze niet

Hij zat in Botswana toen het gebeurde. Het was eind 2009, in de aanloop naar de klimaattop van Kopenhagen. De film van Al Gore had de geesten rijp gemaakt en velen hadden hun hoop gevestigd op de nieuwe Amerikaanse president, Barack Obama.

°
Die zou in Kopenhagen het klimaatdebat uit het slop gaan trekken. En toen barstte de bom. Climategate.
°
Ineens lagen er e-mails op straat die suggereerden dat klimaatwetenschappers de boel manipuleerden. Dat ze onwelgevallige feiten onder de pet hielden. Niet veel later kwamen allerlei fouten aan het licht in de rapporten van het IPCC, het klimaatbureau van de VN.
°
“Er zijn gewoon wetenschappers die hebben gelogen”, riep Matthijs van Nieuwkerk in ‘De Wereld Draait Door’.
°
Milieuminister Jacqueline Cramer stelde dergelijke fouten niet meer te accepteren.
°
“Wat gebeurt hier?”, dacht Jan Paul van Soest, adviseur en ondernemer in energie en milieu. Hij had zich al eerder verdiept in de wereld van de klimaatsceptici. Hij had het milieuministerie zelfs geadviseerd deze groep bij het officiële klimaatdebat te betrekken.
°
“Ik had ze leren kennen als een groep aardige mensen. Maar nu ineens, al die blogs. Zo woest en wild, zo venijnig. Dat moest ik begrijpen.” Hij duikt opnieuw in die wereld. Hoe zit het klimaatdebat in elkaar, wil hij weten. Waar halen deze sceptici hun argumenten vandaan en hoe verhouden die zich tot zijn eigen ideeën? Klopte zijn beeld van de klimaatverandering wel?
°
Hij besluit de dagelijkse blog van de econoom Hans Labohm te volgen, een Nederlandse klimaatscepticus van het eerste uur…… “Diens Dagelijkse Standaard bood een mooi venster op wat ik heb leren kennen als het sceptische paralleluniversum, een geheel eigen wereld met eigen participanten en eigen bronnen.”
°
Denktanks
°
Al snel ontdekt hij een patroon.
°
Labohm en andere klimaatsceptische schrijvers in Nederland halen al hun wijsheid uit de Verenigde Staten. Allemaal bij dezelfde grootheden.
°
“Nederlandse sceptici praten Fred Singer, Patrick Michaels, Roy Spencer en vele andere van de circa honderd actief publicerende sceptische kopstukken na als waren zij uiterst betrouwbare informatiebronnen. Maar dat zijn ze niet. Deze mensen werken veelal voor denktanks die worden gefinancierd door de fossiele industrie en die een duidelijke missie hebben: twijfel zaaien over het broeikaseffect.”
°
Het is een strategie die ook is toegepast bij de debatten over roken of de zure regen. Zand in de machine strooien met quasi-wetenschappelijke berichten, de indruk wekken dat ‘de wetenschap’ er nog niet uit is.
°
“De Amerikanen hebben de wereld het (antropogene klimaatverandering  )scepticisme geleerd.
°
  © AP.

 •  Nergens wordt zo getwijfeld aan de opwarming van de aarde als in Nederland

°

Het is een campagne die respect afdwingt, een perfecte communicatie – waar de wetenschap nog van kan leren – die precies weet hoe ze haar boodschap verkocht moet krijgen.
°
Van Soest: “Je kunt van ze zeggen wat je wilt, maar de campagne is zeer effectief gebleken. Als je doel is je oliebelangen te verdedigen, dan is een euro niet beter te besteden.”
°
De sceptici zelf zijn vaak heel oprecht, ontdekte hij. Overtuigd van de juistheid van hun zaak. “Sommigen zijn sceptisch vanuit streng-religieuze opvattingen: het kan toch niet zo zijn dat de mens in staat is Gods wondere wereld te verstoren. Maar de meesten hebben een extreem libertair wereldbeeld, zijn wars van overheidsingrijpen en geloven in het heil van de vrije markt. De theorie van de klimaatverandering zien ze als een aanval daarop. Als de theorie waar is en de voorspellingen correct zijn, dan heeft de vrije markt gefaald en moet de overheid wel ingrijpen. Dat idee is zo onacceptabel, dat ze niet anders kunnen dan de theorie verwerpen.”
° Angelsaksische cultuur  
°
 1. Ook de Nederlandse sceptici zijn vaak libertair en hangen een soort hyperliberalisme aan.
 2. Daarnaast zijn er querulanten (= “trollen” ) die er genoegen in scheppen om onrust te stoken,
 3. en amateur-wetenschappers: veelal gepensioneerde academici die, min of meer toevallig, hun tanden in het klimaatprobleem hebben gezet.
°
Allemaal met één gemeenschappelijk kenmerk.
°
“Het zijn echoputten. De Amerikaanse ideeën zijn de oceaan overgestoken. Maar de Nederlanders voegen daar nauwelijks iets aan toe.”
°
Opvallend is ook dat de ideeën vooral hier voet aan de grond krijgen.
°
Nergens wordt zo getwijfeld aan de opwarming van de aarde als in Nederland. Het percentage van de bevolking dat denkt dat menselijk handelen de oorzaak is van de klimaatverandering is zelfs lager dan in de VS (44 om 49 procent).
°
Nederland heeft het Rijnlandse model de rug toegekeerd en de blik richting de Angelsaksische cultuur gewend, denkt Van Soest.
°
En de taal speelde natuurlijk ook een rol, Nederlanders zijn goed in Engels, de taal der klimaatsceptici. De scepsis drong door tot in alle lagen van de samenleving, ook in de politiek. En bereikte haar dieptepunt in oktober 2010, met de motie-Neppérus, die de regering verzocht klimaatsceptici bij vervolgstudies te betrekken: ‘Gij zult klimaatsceptici aantrekken voor een evenwichtig debat’.”
°
Maar klimaatsceptici willen helemaal geen echt debat, ze willen slechts de illusie wekken dat de wetenschap er nog niet uit is. – Ze eisen bovendien dat wetenschappers in een transparant glazen huis werken.
“Zij staan buiten, met de neuzen tegen het glas gedrukt, soms zo dichtbij dat de eigen wasem het glas doet beslaan en het zicht beneemt op wat er werkelijk in het glazen huis speelt. De inzichten die binnen worden geproduceerd, worden onmiddellijk gebruikt om de tegenstanders om de oren slaan. Maar ze worden net zo gemakkelijk vervormd of aan de vuilnisman meegegeven.”
 • Uiteindelijk heeft het verzet tegen klimaatbeleid de kenmerken van rouwverwerking

Wetenschappelijk jasje

°
Hij grijpt het moment aan om de media de les te lezen. De manier waarop ook Trouw soms aandacht besteedt aan de sceptici vindt hij godgeklaagd.
“Ik probeer te snappen hoe het werkt. Klimaatsceptici nemen deel aan het maatschappelijke debat en daar moet je als krant aandacht aan besteden. Maar zodra je ze tegenover wetenschappers zet, in het streven naar hoor en wederhoor, geef je ze een status die ze niet verdienen. Het is een lobby, ze verkopen kletspraatjes, verpakt in een wetenschappelijk jasje.”
°
Begrijp hem goed, hij beschuldigt de sceptici niet van leugen en bedrog.
°
Ze zijn meestal heel integer.
°
Marcel Crok bijvoorbeeld denkt oprecht dat hij een eigen, kritisch geluid laat horen. Maar ik heb zijn ‘Staat van het klimaat’ op de ontleedtafel gelegd en toen bleek dat dat boek voor meer dan de helft leunt op de ideeën uit de Amerikaanse sceptische hoek, kritiekloos.
°
Of neem dat laatste rapport van hem. Als je weet dat het mede is betaald door de Global Warming Policy Foundation, als de naam van die club op de kaft van het rapport staat, op het persbericht. Als je weet wat hun agenda is, namelijk klimaatmaatregelen tegengaan. Dan is het wel erg naïef om je voor hun politieke karretje te laten spannen. Marcel zou moeten weten dat zijn analyse politiek misbruikt wordt.”
°
Legitiem argument
°
Nogmaals, je hoort hem niet zeggen dat klimaatsceptici bewust de boel bedonderen. Zijn aanval is ook niet persoonlijk bedoeld. Sterker, hun ideeën mogen dan kletskoek zijn, hij begrijpt hun zorgen.
“Iemand als Hans Labohm zegt dat het klimaatbeleid hem te veel geld kost.
Dat is een legitiem argument.
Daar zou het debat ook over moeten gaan. Iets soortgelijks geldt ook andersom.
°
Voorstanders van klimaatbeleid moeten niet zeggen: de wetenschap heeft gesproken, voer een heffing in. Daar zit nog een hele leemte tussen, en daar zou het debat over moeten gaan.”
°
Uiteindelijk heeft het verzet tegen klimaatbeleid de kenmerken van rouwverwerking, zegt hij.
“Eerdere milieuproblemen zoals het gat in de ozonlaag of de zure regen waren relatief makkelijk op te lossen. Maar de klimaatverandering raakt aan de succesformule van de moderne maatschappij. Snelle groei op basis van uitputting van de aardse voorraden en belasting van het milieu door zonder kosten afvalstromen te lozen. Daar hebben we onze huidige welvaart aan te danken. En dan komt er een stelletje wetenschappers die zeggen dat dat model niet houdbaar is. Die deze leefwijze daarmee dood verklaren. We zitten nu in een soort collectieve rouw, we willen er niet aan dat we afscheid moeten nemen van die manier van groeien, dus ontkennen we het probleem. Vervolgens is er een fase van woede. En dan komen we in de fase van aanvaarding. Maar velen zitten nog in de fase van ontkenning. De sceptici voorop.”
°
Belgie ; 
°
Nog  verder discussieren  met  klimaatsceptici  tijdverspilling http://www.mo.be/artikel/van-yperseele-nog-discussieren-met-klimaatsceptici-tijdverspilling

°

PowNed : BBC jorist ontkenners klimaatverandering

 

 

°

http://www.powned.tv/nieuws/media/2014/07/bbc_jorist_ontkenners_klimaatv.html

 

De Britse publieke omroep BBC zal vanaf nu geen aandacht meer besteden aan mensen die klimaatverandering ontkennen.

Uit intern onderzoek blijkt dat de BBC te veel aandacht heeft gegeven aan de “marginale ideeën” van de kleine groep ontkenners.

 1. Zij zouden alleen op tv en radio mogen verschijnen om een tegengeluid te laten horen, terwijl hun argumenten vaak niet of slecht onderbouwd zijn.
 2. Ook is de overgrote meerderheid van de wetenschappers het simpelweg eens dat klimaatverandering door mensen een feit is.

Salon geeft een voorbeeld van hoe de BBC vaak tot het uiterste moest gaan om toch maar iemand te vinden die klimaatverandering door mensen ontkent.

In navolging van een rapport (Het rappor  van  “U.N. Intergovernmental Panel on Climate Change” september 2013 ,is zonneklaar over de invloed van de mens. En ook is het waar dat vrijwel alle wetenschappers dat rapport onderschrijven……  Behalve dus de olie- en gaslobby.)waarin staat dat het met 95 procent zekerheid te zeggen is dat mensen verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, kon de BBC geen (deugdelijk )tegengeluid vinden.

 

De wetenschappers waren het eens over de conclusie van het rapport.

Uiteindelijk kwam de publieke omroep toch uit bij  een zogenaamde   klimaatscepticus : ene Bob Carter, een gepensioneerde  australische  geoloog die nu betaald wordt door het Heartland Institute, een lobbygroep voor olie- en gasbedrijven.

°

klimaatsceptici zijn uitstekend te vergelijken met creationisten.

Klimaatsceptici denken met hun ‘gezonde verstand’ slimmer te zijn dan het overgrote deel van de klimaatwetenschappers.

Net zoals creationisten dus.

Fuck de wetenschap.

Ontkenners zijn de echte klimaatgekken.

 

http://theconsensusproject.com/

De consensus is overigens eerder 97% en misschien inmiddels zelfs wel 99%.

Hoe groot die klimaatverandering ( en haar gevolgen ) wordt (en in hoeverre het point of no return al is bereikt   ) is nog steeds  in  discussie

Pure ontkenners kun je inderdaad rustig in de hoek van de evolutie-ontkenners plaatsen. Tea Party-figuren. Type Sarah Palin e.d. Alles komt van god en zo.

°

 

De wetenschappelijke consensus tussen duizenden professionele onderzoekers wordt aan de kant geschoven onder verwijzing naar het idee van een enkeling.

 

°

Het is de aanpak die klimaatsceptici organisaties soms laten zien: tegenover een hele stapel rapporten één enkel kritisch stuk leggen en dan zeggen dat er geen consensus is.

 

°

Neiging tot ‘quote mining’, het presenteren van uit hun verband getrokken citaten.
Bovendien doen sommige “citaten ” de ronde die niet traceerbaar zijn naar hun originele bron –Het zijn ‘memen’ die al lang rondgaan en klakkeloos worden overgetikt

°

 

Grote Samenzwering : complottheoretici :
Wetenschap , industrie en overheid spannen samen om de waarheid onder de tafel te houden …

°
Hoe zo’n enorme samenzwering kan blijven bestaan zonder dat dit duidelijk wordt, is een raadsel.

 1. Natuurlijk, de industrie heeft invloed.
 2. Onderzoeken die gefinancierd worden door de industrie geven vaker een positief resultaat dan onderzoeken met neutrale financiering.
 3. Maar doorgaans gaat het om nuances. Een hele tak van wetenschap draaiende houden een leugens, dat lukt echt niet.

Idem met de ” ideologisch-politiek gedreven wetenschap.”

 1. Ja, er zat en zit bij sommigen ideologie achter.
 2. Maar bij heel veel wetenschappers is dat niet het geval.
 3. Bovendien, de geschiedenis leert dat ideologisch gedreven concepten het uiteindelijk niet halen.

°

Ten slotte: details worden buitenproportioneel uitvergroot .

 1. Ja, er gaat af en toe iets mis met ,
 2. ja er zijn soms schimmige banden tussen beoordelaars en producenten.
 3. En ja, er zijn takken van wetenschap waarin tot voorbij het redelijke wordt opgerekt (bijvoorbeeld in de evolutionaire psychologie)
 4. en ja, er zijn in het verleden foute en voorbarige interpretaties gemaakt …

Maar in beide gevallen zijn het fouten die de kern van de zaak ( er is opwarming en die is mede veroorzaakt door de verbruikende en massale menselijke aanwezigheid en ecologische voetafdruk ) niet aantasten.

°
M.i. doen de “climate change “critici aan pseudowetenschap en anti-wetenschap .

 

°

Kritisch zijn is prima, maar het kind met het badwater weggooien niet.

°

Dunning-Kruger.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effect

°

http://www.nytimes.com/2014/07/06/upshot/when-beliefs-and-facts-collide.html?smid=tw-share&_r=2

zie ook  aansluitend bij dit laatste artikel :

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2459057

 

1.-

http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2014/07/08/do-people-who-deny-evolution-know-less-about-it-than-others/

…..why so many Americans deny palpably true science, in particular evolution and human-caused global warming. Both of these “theories” are supported by mountains of evidence (no rational scientist would deny evolution, and something like 97% of climate scientists also accept that human activities are making the Earth warmer).

So why the opposition from many Americans? Nyhan summarizes the answers briefly, but they all come from a 49-page paper by Dan M. Kahan that’s in press in Advances in Political Psychology. Kahan is a professor of law and psychology at Yale. The paper, in advance form, can be downloaded free at the link at bottom.

The title refers only to climate science, but a large chunk of the paper is about evolution, ….

 

2.-

http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2014/07/11/why-do-people-deny-climate-change-plus-a-plea-for-accommodationism-not-from-me/

 

°

 

GEEN BBC  SPREEKGESTOELTE  MEER  VOOR  “ANTI-WETENSCHAP”  = 

 

BBC staff ordered to stop giving equal airtime to climate deniers – 

……the importance of attempting to establish where the weight of scientific agreement may be found and make that clear to audiences,”

“Science coverage does not simply lie in reflecting a wide range of views but depends on the varying degree of prominence such views should be given.

http://www.salon.com/2014/07/06/bbc_staff_ordered_to_stop_giving_equal_air_time_to_climate_deniers/?utm_source=facebook&utm_medium=socialflow