EVOLUTIE en TOEVAL


° °

Evolutie blijkt sterk afhankelijk van toevalligheden

Een vandaag de dag belangrijk eiwit in het menselijk lijf kon die belangrijke functie enkel verkrijgen doordat het twee heel onwaarschijnlijke mutaties opliep. Het laat zien hoe belangrijk spelingen van het lot binnen de evolutie zijn.
°
De onderzoekers bestudeerden proteïnen. Het ging om eiwitten die vandaag de dag een belangrijke rol spelen in het menselijk lichaam: ze doen dienst als cellulaire receptoren voor het stresshormoon cortisol.
°
De onderzoekers achterhaalden hoe het eiwit er 450 miljoen jaar geleden – toen het nog niet in staat was om cortisol te herkennen – uit moet hebben gezien. Vervolgens maakten ze dit 450 miljoen jaar oude eiwit na en bestudeerden de evolutie ervan.
°
Twee onwaarschijnlijke mutaties
°
Ze ontdekten zo dat het eiwit zoals we dat vandaag de dag kennen alleen kan bestaan dankzij twee heel onwaarschijnlijke mutaties. Die mutaties hadden geen invloed op het functioneren van het eiwit. Maar zonder die mutaties zou het eiwit de mutaties die deze later doormaakte en die het eiwit gevoelig maakten voor cortisol niet hebben getolereerd.
….Dit heel belangrijke eiwit bestaat enkel dankzij een speling van het lot….
stelt onderzoeker Joe Thornton.

Alleen deze twee

°

De onderzoekers keken of er wellicht andere mutaties waren die het eiwit gevoelig hadden kunnen maken voor cortisol. Maar ze konden die niet vinden. Alleen de twee zeer onwaarschijnlijke mutaties die het eiwit al in een vroeg stadium doormaakte, konden het eiwit klaarstomen voor de belangrijke taak die deze vandaag de dag heeft.

°

Algemeen toepasbaar ….

Als onze resultaten algemeen van toepassing zijn – en we denken dat ze dat zijn – dan is de wijze waarop veel systemen in ons lichaam werken het resultaat van heel onwaarschijnlijke toevallige gebeurtenissen die ver in ons evolutionaire verleden plaatsvonden.”

“ALS WE DE EVOLUTIONAIRE GESCHIEDENIS OVER ZOUDEN KUNNEN DOEN, ZOU HET LEVEN ER VRIJWEL ZEKER RADICAAL ANDERS UITZIEN DAN NU HET GEVAL IS” (1)

° Toeval speelt dus een enorm grote rol in de evolutie van het leven op aarde. ° Tijdens eerdere discussies omtrent evolutie en toeval, werd vaak gesproken over externe toevallige gebeurtenissen die het leven op aarde vorm hebben gegeven. Denk aan een komeetinslag, klimaatverandering of massa-extinctie.(2)

° Maar dit onderzoek toont aan dat toeval ook intern een rol speelt.

“Als we de evolutionaire geschiedenis over zouden kunnen doen, zou het leven er vrijwel zeker radicaal anders uitzien dan nu het geval is,”

voorspelt Thornton.

“Onvoorspelbare genetische gebeurtenissen openen constant deuren naar bepaalde evolutionaire uitkomsten en sluiten de deuren in de richting van andere evolutionaire uitkomsten en dat allemaal binnen de biochemische systemen van onze cellen.”

 

Joe Thornton, Ph.D.

 

° Bronmateriaal: Evolution depends on rare chance events, ‘molecular time travel’ experiments show” – University of Chicago Medical Center (via Sciencedaily.com)

June 18, 2014
Summary:
Historians can only speculate on what might have been, but a team of evolutionary biologists studying ancient proteins has turned speculation into experiment. They resurrected an ancient ancestor of an important human protein as it existed hundreds of millions of years ago and then used biochemical methods to generate and characterize a huge number of alternative histories that could have ensued from that ancient starting point.
Molecular structure (stock image).
Credit: © zhu difeng / Fotolia
°
(1) zie ook  :  J.S. GOULD  : ( replaying the tape of evolution  ) http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2011/09/11/stephen-jay-gould/ http://www.peripatus.gen.nz/Evolution/RepGou.html   http://www.arn.org/docs/orpages/or131/wise.htm Truly a Wonderful Life – Review of Stephen Jay Gould’s Wonderful Life. Origins Research 13:1. Wise, Kurt P.

“…..Though he never explicitly mentions chaos theory, Stephen Jay Gould has introduced it into what he calls the gentle field of paleontology–i.e. the study of fossils. His latest book, Wonderful Life, is primarily a discourse on what Gould calls the contingency of evolutionary history. If the evolutionary “tape” were played again, there is no way to predict what would happen–and no reason to expect that humans would have existed. In other words, chaos theory may also fit evolutionary history, just as it does cloud growth, planetary orbits, and scores of other events of an apparently orderly nature ….”

° How repeatable is evolutionary history? http://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140623225009.htm ‘Weakness’ in clover genome biases species to evolve same trait

The clover genus Trifolium is surprisingly varied. Of the clover species shown here, T. repens (bottom right), commonly known as white clover, and T. isthmocarpum (middle left), a salt-tolerant species known as Moroccan clover, include both cyanide-producing and cyanide-less plants, although some of the other species have one of the two genes needed to synthesize cyanide.
Credit: Ken Olsen

June 23, 2014 Washington University in St. Louis Summary: Some clover species have two forms, one of which releases cyanide to discourage nibbling by snails and insects and the other of which does not. A scientist found that this ‘polymorphism’ has evolved independently in six different species of clover, each time by the wholesale deletion of a gene. The clover species are in a sense predisposed to develop this trait, suggesting that evolution is not entirely free form but instead bumps up against constraints.

°

(2) = “contingency “gebeurtenissen van -en door S J  Gould  vaak als  (filosofisch gestoeld ) tegenargument  gebruikt bij sommige beweringen van theistische evolutionisten ( bijvoorbeeld gebruikt tegen enkele opvattingen van  de Engelse  paleontoloog   Simon Conway Morris,over de onvermijdelijkheid van bepaalde evolutionaire uitkomsten–> met name het verschijnen van  intelligente “godsvrezende  en godsvererende ” wezens  als  finaal doel = de “mens ” (of  een of andere   convergente   mensachtige  intelligentie )  als ultieme uitkomst  van de evolutie processen  )en

als waarschuwing  tegen de  opvatting dat natuurlijke  selectie ALLEEN , het ENIGE en EXCLUSIEVE   evolutiemechanisme  zou zijn  (=–>  “adaptionistische verhaaltjes “–> evolutionaire psychologie  )

LENSKI  EXPERIMENT 
http://scienceblogs.com/notrocketscience/2008/06/02/history-restricts-and-guides-the-evolution-of-innovations/
______________________________________________________________

***  Evolutie  en creationisme  :

°

Kansen en kansberekening   //

°

What’s Wrong With Creationist Probability? Sept. 3, 2006 By JOHN ALLEN PAULOS http://abcnews.go.com/Technology/story?id=2384584

°   ANTI-CREATO    ;    ° Teologie argument en causaal verband <— TOEVAL ID en THEISTISCHE EVOLUTIONISTEN.docx (101.9 KB) <–

°

(Uit de kommentaren  )

°

1.- de kans dat ik u ooit tegenkom is klein, de kans dat ik u nooit tegenkom is erg groot.(maar nooit  per definitie =0  (en  bij voldoende tijd  en turbulentie  ) )

°

2.- Mensen die dingen( en ) /open -ended  processen  niet kunnen  beredeneren noemen deze dingen (resultaten van die processen  )toeval of goddelijk.

°

***  Cosmologie en fysica    

°

* QUANTUM “SCHOMMELINGEN” (FLUCTATIES )  en QUANTUM-KWAK 

° zie ook : Contingency : 

° (Evolutie )

http://rationalwiki.org/wiki/Historical_contingency

http://www.stephenjaygould.org/library/shermer_contingency.html

https://notes.utk.edu/bio/greenberg.nsf/6617131020461f6585256d24005739db/0a0954eb28d501f385256f040057cef9?

 

OpenDocument

°

*(filosofie )

http://nl.wikipedia.org/wiki/Contingentie

°

* (organisatietheorie ) http://en.wikipedia.org/wiki/Contingency_theory http://nl.wikipedia.org/wiki/Contingentietheorie

 

°

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/19695/afscheidsrede%20Gittenberger.pdf?sequence=2

°

http://evolutie.blog.com/2006/08/09/orkanen-toeval-of-ontwerp/

°

TOEVAL EN NOODZAAK

 

http://blog.oup.com/2010/02/evolution/

http://www.nytimes.com/2003/11/11/science/is-evolution-truly-random.html

Far from random, evolution follows a predictable genetic pattern, Princeton researchers find

Posted October 25, 2012;
http://www.princeton.edu/main/news/archive/S35/06/74S40/

http://www.scientificamerican.com/article/predictable-evolution-trumps-randomness-of-mutations/

http://animals.about.com/od/evolution/ss/evolution_6.htm

°

http://korthof.blogspot.be/2014/07/noodzaak-versus-toeval-in-de-evolutie.html

 

Noodzaak versus toeval in de evolutie. Vier wetenschappers die noodzakelijkheid verdedigen

(1) Christian de Duve

Iedereen heeft wel eens gehoord van het ‘Rerun the tape of life’ arugment. Het zegt dat als je het evolutieproces opnieuw zou laten beginnen vanaf het ontstaan van het leven, er dan heel andere planten en dieren zouden ontstaan. En dan zouden wij er misschien niet geweest zijn. Het is een argument voor de belangrijke of zelfs overheersende rol van het toeval [1] in de loop van evolutie. Het argument is afkomstig van de paleontoloog en populair-wetenschappelijk auteur Steven J. Gould die het uiteenzette in Wonderful Life (1989). De meeste biologen zijn het met hem eens dat het toeval een grote rol speelt

[2]. Het wordt ‘historical contingency’ genoemd. De geschiedenis van het leven op aarde zit vol van die historical contingencies. Maar toch is er een klein aantal wetenschappers dat ‘noodzakelijkheid’ verdedigt. De eerste is: (1) Christian de Duve (zie mijn blog Is Christian de Duve een deïstische fine-tuner? Het toevals evangelie versus noodzakelijkheids evangelie). Maar daarna ontdekte ik ook nog de biofysicus Harold Morowitz en de van origine Nederlandse paleontoloog Geerat Vermeij. Tenslotte is er nog de paleontoloog Simon Conway Morris.(2) Harold Morowitz

(2) Harold Morowitz

“Harold Morowitz has long been a vigorous proponent of the view that life on earth emerged deterministically from the laws of chemistry and physics, and so believes it highly probable that life exists widely in the universe”. (wikipedia)

Een ieder die serieus geïnteresseerd is in het thema toeval versus onvermijdelijkheid in evolutie, kan ik zijn publicaties:

 • A Theory of Biochemical Organization, Metabolic Pathways, and Evolution‘ (1999)
 • Energy flow and the organization of life‘ (2006)

aanbevelen (beide pdfs gratis te downloaden). Het eerste is pittig, en geeft een diepgravend overzicht over wat onvermijdelijkheid, determinisme in de biologie inhouden, en hoe hij denkt dat je de toevallige en onvermijdelijke eigenschappen van het leven kunt onderscheiden. Morowitz zegt dat het leven zowel onvermijdelijke als toevallige eigenschappen heeft. Zeer belangrijk om vooruitgang te boeken in de controverse. Het tweede artikel is iets korter (10 pag).
Morowitz heeft het (extreme?) standpunt dat het onvermijdelijk is dat het leven op aarde ontstond, en dat tenminste de eerste stappen hetzelfde zullen zijn op iedere vergelijkbare planeet en dat biofysici in staat zouden moeten zijn die eerste stappen logisch af te leiden uit de basisbeginselen van schei- en natuurkunde, samen met de begincondities van de aarde. Zijn vertrekpunt is dat er chemische energie aanwezig was op de vroege aarde, en het metabolisme van de eerste levensvormen te begrijpen is als een logische manier om die opgehoopte energie af te voeren. Dus niet: organismen ‘zoeken’ energiebronnen, maar energie kan goed afgevoerd worden door het metabolisme van levensvormen. Het eerste metabolisch systeem werd als het ware tot leven ‘gedwongen’. Dat metabolisme is het kernmetabolisme of core metabolism dat in de loop van de evolutie hetzelfde is gebleven. Ondanks dat het totale metabolisme enorm is uitgebreid in de loop van de evolutie, is de kern nog steeds terug te vinden in het huidige leven. Dat core metabolism is universeel. [Dat zou dus ook op aarde-achtige planeten voor moeten komen!].

Morowitz’ analyse zegt niet veel over morfologische evolutie en biodiversiteit. Hoe verder je komt in de loop van de evolutie, zegt hij, des te meer wordt de rol van het toeval groter (‘frozen accidents‘) [3]. Zaken die anders hadden gekund.

(3) Geerat Vermeij

(3) Geerat Vermeij
©Lifeboat Foundation

Het bijzondere van Geerat Vermeij is dat hij geen fysicus of chemicus is, maar paleontoloog en toch plaatst hij kritische kanttekeningen bij ‘historical contingency’ [4]. Volgens Vermeij bestaat ‘historical contingency’ uit unieke evolutionaire uitvindigen. Maar er zijn maar weinig echt unieke uitvindingen. De meeste zogenaamde unieke uitvindingen zijn slechts schijnbaar uniek omdat ze significant langer geleden hebben plaatsgevonden (langer dan 500 miljoen of 1 miljard jaar geleden), waardoor veel fossiele informatie verloren is gegaan. We hebben dus incomplete data. Daardoor lijkt het alsof een evolutionaire uitvinding uniek is. Dit onderbouwt hij met uitgebreide data. Een belangrijke maar relatief onbekende bijdrage aan het debat toeval – noodzakelijkheid. Tenminste, ik kende deze publicatie nog niet.

(4) Simon Conway Morris
©Univ. Cambridge

(4) Simon Conway Morris
 
Simon Conway Morris werd vooral bekend door het boek:Life’s Solution. Inevitable Humans in a Lonely Universe(2003) dat die zich expliciet richt tegen Gould’s rerun the tape of life argument. Hij wijst er op dat convergentie veel vaker voor komt dan er in de officiële evolutie handboeken vermeld staat. Zijn boek documenteert dat een overvloed van voorbeelden. Daarom verdient het om apart gereviewed te worden. Voorbeelden: onafhankelijke ontwikkeling van visuele systemen, reuksystemen, echolocatie, intelligentie. Actief vliegen is onafhankelijk ‘uitgevonden’ bij vogels, insecten en vleermuizen. Simon Conway Morris wordt vooral vaak aangehaald door creationisten omdat hij de overheersende rol van het toeval in evolutie bestrijdt. Het ‘toeval’ wil dat Conway Morris christelijk is. Het laatste hoofdstuk heet: ‘Towards a theology of evolution’. Jammer, want nu heeft men de neiging om zijn hele boek te zien als een poging zijn christelijk standpunt te onderbouwen. En daardoor lijkt het dat dit boek genegeerd wordt door de meerderheid van wetenschappers. Zo noemen bijvoorbeeld Bergstrom en Dugatkin in hun studieboek Evolution (2012) wel een ouder wetenschappelijk boek van hem, maar niet Life’s Solution (te ‘populair’ om genoemd te worden? of bias?).

NB: er is nu een alternatief: George R. McGhee (2011) ‘Convergent Evolution: Limited Forms Most Beautiful’. (is ook paleontoloog) [11 jul 2014]

De vier wetenschappers Christian de Duve, Harold Morowitz, Geerat Vermeij en
Simon Conway Morris geven ieder op verschillende manieren tegenwicht tegen de standaardopvatting die zo vanzelfsprekend is dat het niet eens meer opvalt. Zelfs Carl Sagan in zijn klassieke bestseller Cosmos (1980) schrijft:

Carl Sagan: Cosmos,
paperback 2013

“Were the Earth to be started over again with all its physical features identical, it is extremely unlikely that anything closely resembling a human being would ever emerge. There is a powerful random character to the evolutionary proces. A cosmic ray striking a different gene, producing a different mutation, can have small consequences early but profound consequences late. Happenstance may play a powerful role in biology, as it does in history. …” (p. 297 en verder, Cosmos, paperback uitgave 2013 )

Wie er gelijk heeft weet ik (nog) niet, maar dankzij deze vier wetenschappers ben ik er achter gekomen dat het standaardbeeld van de overheersende rol van het toeval in evolutie helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Vanzelfsprekendheid is nooit goed. Kritiek is wel degelijk mogelijk. Er bestaat een alternatief dat onderzocht moet worden wil je een genuanceerd beeld vormen over de rol van toeval in evolutie.

Noten

 1. ‘Toeval’ zoals biologen dat begrip gebruiken! Fysici gebruiken ‘toeval’ in een andere betekenis. Dit verhaal gaat over biologie.
 2. Natuurlijk niet zoals het creationistisch misverstand over evolutie wil dat het leven door toeval ontstaat of dat genen, eiwitten of organismen door toeval ontstaan. Mutaties zijn toevallig en natuurlijke selectie is niet toeval.
 3. “At the core, the behavior tends to be governed by deterministic physical chemistry, and, as one moves out from the core, frozen accidents play an ever-increasing role in the historical unfolding of biology. As has been noted, biology stands between physics and history. “
 4. Geerat J. Vermeij (2006) ‘Historical contingency and the purported uniqueness of evolutionary innovations‘, PNAS, 2006. (gratis)

°

 

 

Kritiek op Conway Morriss : 

http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2009/02/14/simon-conway-morris-becomes-a-creationist/

 

°

 

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

4 Responses to EVOLUTIE en TOEVAL

 1. Pingback: INHOUD GLOS E | Tsjok's blog

 2. piterfries says:

  Evolutie is een verwarrend begrip, er is soortverandering.
  Het begrip evolutie kwam vermoedelijk in de wereld doordat de mens gezien werd als het ‘hoogste’ wezen.
  Raar idee, met een paar soorten grote apen de enige diersoort die z’n soortgenoten uitroeit.
  Hoe evolutie werkte begreep niemand, ‘toeval’ verklaart niet veel, en het viel velen op dat het toch leek alsof er iets doelgerichts in die soortverandering zat.
  Iets van een driekwart jaar geleden slaagden VS onderzoekers er in aangeleerde angst bij muizen genetisch door te laten geven via het sperma.
  Dat bracht mij op de gedachte dat als ervaringen het genetisch materiaal kunnen veranderen, dat toont de test aan, dat de soortverandering inderdaad doelgericht kan zijn.

 3. tsjok45 says:

  OK ….en hartelijk bedankt voor deze opmerkingen / up-dating …..

  Echter er blijven nog een hoop openstaande vragen(voor mij ) ;

  Want het heeft vermoedelijk allemaal iets vandoen met epigenetische overerving , allicht ?
  Maar of epigenetische veranderingen (= een bepaalde schakelaars-stand ? ) aanwezig blijft ( dus niet uitdoofd of (bijvoorbeeld )terug in de andere stand schakelt ) in de afstammingslijnen (na (bijvoorbeeld) tien generaties )vind ik voorlopig nog niet terug …

  EPIGENETICA →
  https://tsjok45.wordpress.com/2012/10/18/epigenetica/

  °
  ( een(paar) link(s) naar dit nieuwsfeit van een driekwart jaar geleden:met enkele opmerkingen van mijzelf tussen haakjes )
  1.-
  http://www.newscientist.nl/nieuws/aangeleerde-eigenschappen-ook-erfelijk/

  “….Ressler en Dias vermoeden dat de overerving plaatsvindt door middel van een proces dat DNA-methylatie heet. Tijdens dit proces wordt een chemische verbinding aan een DNA-molecuul toegevoegd, waardoor de structuur van het DNA verandert en een gedeelte van het DNA niet langer kan worden afgelezen om eiwitten aan te maken. In het sperma van angstige mannetjesmuizen vertoonde het gen dat codeert voor eiwitten die betrokken zijn bij de detectie van acetofenon, minder sporen van methylatie. Dat zou kunnen wijzen op een toegenomen productie van de betreffende eiwitten. Op welke manier aangeleerde angst DNA-methylatie in het sperma beïnvloedt, is echter een raadsel….

  Discussies over de overerfelijkheid van aangeleerde kenmerken gaan terug tot het begin van de 19e eeuw, toen de Franse bioloog Jean-Baptiste de Lamarck zijn theorie over evolutie door middel van verworven kenmerken publiceerde….”

  2.-
  http://www.brainmatters.nl/news/revolutie-in-evolutie-aangeleerde-angst-blijkt-overerfbaar/

  “….Raadsel

  Eigenschappen van het nageslacht kunnen dus veranderen door ervaringen die de ouders meemaakten, nog voordat de verwekking heeft plaatsgevonden. Dat gebeurt waarschijnlijk niet door genen zelf te veranderen ( ingrijpende mutaties in het genmateriaal zelf ), maar door de regulatie van genexpressie ; of een gen ‘aan’ of ‘uit’ wordt geschakeld

  (door sschakelaars bijvoorbeeld : methylisatie ).

  In de hersenen van de jonge muizen was dan ook sprake van een verhoogde expressie van genen die coderen voor de geurreceptor die acetofenon kan herkennen. In het sperma van de muizenmannetjes zagen de onderzoekers veranderingen in het DNA die de EXPRESSIE van het geurreceptor-gen bevorderen.

  (een “schakelaar ” gelokoaliseerd op het Y chromosoom ? )

  Hoe die veranderingen in de (mannelijke ) geslachtcellen terecht zijn gekomen is vooralsnog een raadsel. …”

  3.-
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3554817/2013/12/02/Muizen-erven-aangeleerde-angsten-van-opa.dhtml

  “…Dat het DNA van een dier niet in marmer is gebeiteld, is al langer duidelijk.
  Giftige stoffen of straling(= Mutagenen ) kunnen de genen beschadigen en dat lot kan ook de ongeboren vrucht treffen. Een paar jaar geleden toonden biologen uit Seattle aan dat landbouwgif niet alleen schadelijk was voor de vruchtbaarheid van muizen, maar ook voor die van hun nakomelingen – die niet meer aan dat gif waren blootgesteld. En onlangs lieten biologen uit Australië zien dat de dochters van muizen die op een vetrijk dieet waren gezet, erg gevoelig waren voor diabetes.

  Al die studies duiden op veranderingen in de genen, schrijven de onderzoekers uit Atlanta nu in Nature Neuroscience.
  Op vormen van EPIGENETICA : genen kunnen worden uitgezet. Afgeplakt, in feite.
  Maar er was altijd een fysiologische route denkbaar. Het gif of het vet zou op de een of andere manier de spermacellen kunnen hebben veranderd.

  °
  Die route hopen de biologen nu te hebben afgesneden. Muizen hebben doorgaans geen bezwaar tegen een kersenluchtje, maar in deze studie kregen ze bij het ruiken ervan een stroomstootje toegediend. Dat had zijn effect. De muizen werden banger en hun receptoren die de kersengeur opsnuiven, werden gevoeliger. Bovendien: het gen dat de verbindingen voor deze receptoren aanlegt, werd extra actief.

  Deze genetische variant werd doorgegeven aan hun kinderen. Hoe dat precies werkt, weten de biologen niet. Maar, schrijven ze, de muizen mochten pas twee weken nadat ze bang waren gemaakt voor kersen, paren. In die tijd zijn de meeste spermacellen al een keer vernieuwd. De directe link met het stroomstootje is dus verbroken en de vervelende ervaring verandering moet op de een of andere manier in het DNA zijn vastgelegd.

  Dat biedt wellicht ook nieuw inzicht in de erfelijkheid van psychische stoornissen, zoals fobieën of angsten, besluiten ze….”

  “…Epigenetics usually refers to chemical changes that affect gene expression without altering the DNA code…..”

  http://www.nature.com/neuro/journal/v17/n1/full/nn.3594.html

  http://www.nature.com/news/fearful-memories-haunt-mouse-descendants-1.14272

  http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/12/01/mice-inherit-specific-memories-because-epigenetics/

  °EPIGENETICS
  (Misconceptions )
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3645541/#!po=7.14286

  °
  (Other )
  http://integral-options.blogspot.be/2014/05/are-phobias-passed-down-through.html
  °

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Lamarckisme

  Recent onderzoek binnen de epigenetica toont aan dat bepaalde verworven eigenschappen wel tijdelijk enkele generaties kunnen overgedragen worden

  =
  Ze doven dus wel uit bij de verdere opeenvolgingen binnen de stamlijnen

  http://www.kuleuven.be/pdl/symposia/fotos%20symp2013/presentatie%20Wim%20Vd%20Berghe%20PDL.pdf

  http://www.mcharts.be/artsen/Documenten/Stichting/epigenMCH.pdf

 4. tsjok45 says:

  ” ….soortverandering inderdaad doelgericht kan zijn…”

  Doelgerichte soort-veranderingen =
  –Zo is er artificieele ( =door de mens ontworpen )evolutie bijvoorbeeld (waaronder ook genetische manipulatie en het uitselecteren van bestralings-mutanten , bestaan ook al )

  — Doelgerichte soort -veranderingen ZONDER het bestaan van de (axiomatisch gestelde ) manipulator of een of andere de intelligente Ontwerper aan te tonen ( en /of die ontwerper alleen maar vooraf als reeel aan te nemen ) …. is een overbodige oefening die evengoed een SCHIJNBAAR doelgericht resultaat ( een “designoid verschijnsel” waargenomen in en door onze interpreterende hersenen ) van natuurlijke processen kan zijn…De enige Intelligente ontwerper waarvan we zeker weten dat ie bestaat is de mens zelve …

  -We moeten ons dus ( zoals altijd ) voorzichtig onthouden van voorbarige “conclusion jumping ” en ons houden aan de eisen van het parsinomie beginsel (Ockhams scheermes ) ….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: