GORILLA GENOME

INHOUD —-> https://tsjok45.wordpress.com/2012/09/03/evodisku/

 

 

 

Vergelijking mens dier (2 ) GORILLA  GORILLA 

09 mrt 201    http://nl.wikipedia.org/wiki/Gorilla%27s

 

Genoom    In 2012 werd een analyse van het volledige genoom van een vrouwelijke westelijke laaglandgorilla gepubliceerd. In de studie werden onder meer vergelijkingen gemaakt tussen deze gorilla en twee andere westelijke laaglandgorilla en één oostelijke gorilla om een beeld te krijgen over het geslacht Gorilla.

Uit de gegevens blijkt dat de gorilla’s en de lijn chimpansee-mens circa 10 miljoen jaar geleden uiteengingen. Chimpansees en mensen splitsten vier miljoen jaar later. De twee gorillasoorten, de oostelijke en westelijke, gingen ongeveer 0,5 miljoen jaar geleden uiteen, maar ook daarna vond er nog enige uitwisseling van genen tussen de twee soorten plaats. Hoewel mensen en chimpansees genetisch dichter bij elkaar staan, lijkt 15% van de menselijke genen meer op die van gorilla’s dan op die van chimpansees. Ook chimpansees hebben voor 15% meer genetische gelijkenis met gorilla’s dan met mensen. In beide gevallen gaat het dan vooral over het niet-coderende gedeelte, wat de genexpressiebeïnvloedt. Het genoom van mensen en gorilla’s verschilt ongeveer 1,75%.[1][2][3][4]

Onderzoekers hebben de laatste jaren niet alleen het genoom van mensen, maar ook het genoom van mensapen in kaart gebracht. De chimpansee en de orangoetan bijvoorbeeld.

De enige aap waarvan we nog geen volledig beeld van het genetisch materiaal hadden, was de gorilla. Maar daar hebben onderzoekers nu verandering in gebracht. En dat levert opvallende resultaten op.

Meer gorilla in ons dan gedacht

Het genoom van de gorilla is nu  ontrafeld. De gorilla blijkt voor 15 procent van zijn genen dichter bij de mens te staan dan de mens bij zijn dichtste verwant, de chimpansee.

Dat staat deze week in Nature .

 Gorilla  Kamilah^

The complete DNA of a female western lowland gorilla called Kamilah (left) has been mapped by scientists
The complete DNA of a female western lowland gorilla called Kamilah (left) has been mapped by scientists

Kamilah, een 35-jaar oud westelijke laaglandgorilla uit San Diego, is de eerste in haar soort waarvan het complete DNA is nagespeld.

Doordat DNA-sequencing technieken steeds beter en goedkoper zijn geworden, groeit het aantal gepubliceerde genomen snel

Het genoom van de mens, van de chimpansee en van de orang-oetan was al gesequensed.

Met het genoom van de gorilla is de  mensapen puzzel nu bijna  compleet.

Splitsing tussen soorten

Gorilla is een geslacht van Afrikaanse mensapen, dat bestaat uit twee soorten: de westelijke gorilla (Gorilla gorilla) en zijn oostelijke zusje (Gorilla beringei). Om het nog een stukje ingewikkelder te maken, zijn deze twee soorten ook weer opgedeeld in verschillende ondersoorten. Zo heb je in het oosten de oostelijke laaglandgorilla en de berggorilla en in het westen de westelijke laaglandgorilla en de Cross Rivergorilla. Het genoom dat deze week in Nature gepubliceerd wordt is dat van Kamilah, een westelijke laaglandgorilla vrouwtje afkomstig uit een Amerikaans dierenpark.

Kamilha’s  genetische informatie is door de wetenschappers vergeleken met kleine stukjes DNA van twee andere westelijke laaglandgorilla’s en een oostelijke laaglandgorilla.

Aan de genetische informatie is duidelijk te zien dat de oostelijke en westelijke gorilla’s aparte populaties vormen en dat de scheiding tussen beide soorten waarschijnlijk al 1.75 miljoen jaar geleden is begonnen.

Vaak worden menselijke activiteiten zoals ontbossing aangewezen als hoofdschuldige voor de splitsing van gorillasoorten. Maar als die splitsing 1.75 miljoen jaar geleden al is begonnen, kunnen menselijke activiteiten nooit de (enige) boosdoener zijn.

Genoomanalyses vergelijken kan nieuwe inzichten opleveren in onze gezamenlijke evolutie en in wat ons anders maakt.

Het onderzoek is vrij belangrijk  . “We ontdekten dat gorilla’s veel genetische veranderingen met de mens delen,” vertelt onderzoeker Chris Tyler-Smith

De data suggereren dat gorilla’s ongeveer 10 miljoen jaar geleden divergeerden van hun gemeenschappelijke voorouder met de mens en de chimpansee. Die laatste twee gingen 4 miljoen jaar geleden uiteen.

De chimpansee is onze dichtste verwant, gevolgd door de gorilla. Je zou dus verwachten dat de stukjes DNA die je bij de chimpansee terugvindt het sterkst gelijken op de overeenkomstige genen van de mens.

In de meeste gevallen is dat ook zo.

Maar 15 procent van de mensengenen lijken verrassend genoeg meer op die van de gorilla dan die van de chimpansee. (1)

De wetenschappers vonden bijvoorbeeld een gen dat ervoor zorgt dat gorilla’s en mensen een beter gehoor hebben dan andere grote aapachtigen.

 Dat gen werd altijd in verband gebracht met taalontwikkeling bij mens. Maar nu blijkt dat gorilla’s, die niet met elkaar praten, eenzelfde versie van het gen hebben, wordt dat verband in twijfel getrokken.

(mh voor EOS )

Waarom lijkt de mens, genetisch gezien, soms sterker op een gorilla dan op een chimpansee?

Stel, de gemeenschappelijke voorouder van gorilla, chimpansee en mens is heterozygoot voor een bepaald gen. Dat betekent dat hij twee verschillende kopieën van dat gen draagt, bijvoorbeeld A en B. Als deze voorouder zich splitst in twee nieuwe soorten is het een verassing welke kopieën van dat gen de afstammelingen meekrijgen. In dit voorbeeld krijgt één van de afstammelingen (de gorilla) twee kopieën van A mee, en de andere afstammeling een kopie van A en een kopie van B. De afstammeling met de kopieën van A en B splitst zich vervolgens weer op in twee nieuwe soorten, waarvan de één (de mens) twee kopieën van A meekrijgt en de ander (de chimpansee) twee kopieën van B. Hoewel mens en chimpansee evolutionair gezien het dichtst bij elkaar staan, lijkt de mens (AA) wat dit voorbeeldgen betreft toch meer op de gorilla die ook twee kopieën van A heeft.

Voorbeeld stambomen
Links: voorbeeld met een heterozygote voorouder, zoals hierboven beschreven. Zwarte tak: gemeenschappelijke voorouder gorilla, chimpansee en mens. Groene tak: gorilla. Rode tak: mens. Oranje tak: chimpansee
 Rechts: voorbeeld met een homozygote voorouder, zoals hieronder beschreven. Zwarte tak: gemeenschappelijke voorouder gorilla, chimpansee en mens. Groene tak: gorilla. Rode tak: chimpansee. Oranje tak: mens. Afbeelding: © Nature

Maar dat is niet de enige verklaring. Stel, de gemeenschappelijke voorouder begint met twee kopieën van A. Dan krijgen de beide afstammelingen automatisch ook AA, omdat er geen andere variant beschikbaar is. Maar een nieuwe variant kan wel ontstaan en dat gebeurt bij één van de afstammelingen (de gorilla) zodat hij een kopie van A en een kopie van de nieuwe variant C draagt. Door kruising kan de gorilla de nieuwe variant ook overbrengen naar de andere afstammeling. Zodra die afstammeling dan splitst in de soorten mens en chimpansee, krijgt de mens per toeval een kopie A en een kopie C mee en de chimpansee twee kopieën van A. Ook dan lijken mens en gorilla wat dit gen getreft sterker op elkaar dan op de chimpansee.

Naast overeenkomsten zijn er natuurlijk ook genoeg verschillen tussen gorilla en mens. En ook van die verschillen kunnen we een hoop leren over onze eigen evolutie. Hoe kan het bijvoorbeeld dat een bepaalde mutatie in mensen dementie veroorzaakt terwijl gorilla’s helemaal nergens last van hebben? En welke genetische informatie zorgde ervoor dat onze hersenen zich zo sterk gingen ontwikkelen, iets dat mensen duidelijk onderscheidt van andere grote aapachtigen? Nu de genomen van zowel gorilla, als chimpansee en mens beschikbaar zijn kan op zulke vragen hopelijk een antwoord worden gevonden.

Bronnen

  • Aylwyn Scally e.a. Insights into hominid evolution from the
    gorilla genome sequence
     Nature 483 (169-175), 8 maart 2012
  • Richard Gibs en Jeffrey Rogers Gorilla gorilla gorilla Nature 483 (164-165), 8 maart 2012

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=gorilla-joins-the-genome-club

http://www.upf.edu/cexs/actualitat/chimpanzeegenome.html

This figure shows how human, chimpanzee and gorilla genomes differ more than thought. In this example, we can see the extreme case of a duplication that has expanded (has increased its number of copies) in the chimpanzee and gorilla genomes, while remaining stable in the human genome, where it is represented by a single copy. The green arrows and the circle mark the position of the ancestral copy. The red arrows show where the new copies created in the chimpanzee and gorilla genomes are located.                (2009-)

Blog Entry GULO-gen

The gulo gene  sequence   is found  on  chromosome 8 at p21.1

GULOP Gene in genomic location: bands according to Ensembl, locations according to  (and/or Entrez Gene and/or Ensembl if different)

GeneLoc gene densities for chromosome 8         GeneLoc Exon Structure               

Menselijk   chromosoom 8

(1)….bovendien  lijkt   ongeveer vijftien procent van het genoom van de chimpansee sterker op dat van de gorilla dan op dat van ons.

http://scienceblogs.com/pharyngula/2012/03/a_tiny_bit_of_knowledge_is_a_d.php#more
http://pandasthumb.org/archives/2012/03/a-tiny-bit-of-k.html#more