DNA

°
 zie onder Genetica 
°
DNA:    The molecule that encodes genetic information. DNA is a double-stranded molecule held together by weak bonds between base pairs of nucleotides. The four nucleotides in DNA contain the bases: adenine (A), guanine (G), cytosine (C), and thymine (T). In nature, base pairs form only between A and T and between G and C; thus the base sequence of each single strand can be deduced from that of its partner.      SOURCE: BioTech Dictionary Copyright 1995-98
°
DNA , RNA EN PROTEÏNEN
°
De cel heeft te kampen met een probleem van plaats voor de eiwitsynthese. Terwijl de proteïnen worden aangemaakt in het cytoplasma van de cel, is de informatie – het DNA – gelegen in de kern.
°
Het probleem wordt opgelost door een intermediaire molecule, ribonucleïnezuur (RNA) genoemd, meer in het bijzonder een type van RNA genoemd messenger RNA (mRNA). RNA heeft een structuur die zeer sterk vergelijkbaar is met DNA, maar met drie grote verschillen: het suiker is ribose, de base uracil (U) vervangt thymine (T), en in de meeste gevallen heeft RNA slechts één streng.
°
Het mRNA wordt gevormd in een proces de transcriptie genoemd waarbij er gebruik wordt gemaakt van slechts één streng (genoemd de “sense” streng) van het DNA als template. Het mRNA wordt dan getransporteerd naar het cytoplasma waar het afgelezen, of “vertaald” wordt in een eiwit. Het proces van translatie vereist complexe organellen in de cel. ________________________________________________________
°
DNA  STRUCTUUR Proteïnen worden gecodeerd door genen. Genen zijn op hun beurt samengesteld uit deoxyribonucleïnezuur of DNA. Deze naam verwijst zowel naar de chemische samenstelling van de molecule als naar het feit dat ze voorkomt in de kern. De kracht van de DNA molecule ligt in haar vermogen om te coderen voor alle genen die nodig zijn om de volledige diversiteit van het leven dat voorkomt op aarde, te verzekeren. De sleutel voor dit vermogen houdt verband met de fameuze dubbele helix die in 1952 werd ontwikkeld door James Watson en Francis Crick. De dubbele helix verwijst naar de vorm van DNA die kan vergeleken worden met een spiraalvormige trap of een gedraaide ladder. Als we de analogie met de ladder gebruiken, bestaan de buitenste staven uit suiker- en fosfaat moleculen, terwijl de sporten bestaan uit moleculen die “basen” worden genoemd. Een individuele unit die bestaat uit één suiker, één fosfaat en één base wordt een nucleotide genoemd. Op elke sport is een basepaar onderling verbonden door een chemische verbinding. DNA bevat enkel vier specifieke basen: adenine (A), thymine (T), guanine (G) en cytosine (C). De vier basen kunnen enkel op twee manieren met elkaar gepaard worden: A met T, enG met C. Als men de sequentie van de basen kent aan één zijde (streng) van de molecule kunnen de wetenschappers de sequentie aan de andere zijde bepalen. Zoals eerst werd waargenomen eens de DNA structuur was bepaald, heeft DNA het inherente vermogen om gekopieerd te worden. Omdat adenine steeds paart met thymine, en guanine met cytosine, kan elke streng dienen als een template om identieke kopieën van de molecule te maken. Wat toen nog niet duidelijk was, was hoe een molecule met beperkte diversiteit – slechts vier basen – informatie kan bevatten die vereist is om zeer diverse moleculen zoals proteïnen aan te maken. Illustration of the double helical structure of the DNA molecule. The structure of DNA is illustrated by a right handed double helix, with about 10 nucleotide pairs per helical turn. Each spiral strand, composed of a sugar phosphate backbone and attached bases, is connected to a complementary strand by hydrogen bonding (non- covalent) between paired bases, adenine (A) with thymine (T) and guanine (G) with cytosine (C).  Adenine and thymine are connected by two hydrogen bonds (non-covalent) while guanine and cytosine are connected by three. This structure was first described by James Watson and Francis Crick in 1953. DNA Molecule Biochemistry:

The double helix of the DNA is shown along with details of how the bases, sugars and phosphates connect to form the structure of the molecule. DNA is a double-stranded molecule twisted into a helix (think of a spiral staircase). Each spiraling strand, comprised of a sugar-phosphate backbone and attached bases, is connected to a complementary strand by non-covalent hydrogen bonding between paired bases. The bases are adenine (A), thymine (T), cytosine (C) and guanine (G).  A and T are connected by two hydrogen bonds. G and C are connected by three hydrogen bonds.  DNA_orbit_animated

The four nucleotide bases in DNA. http://www.magrinscience.com/11-2-nucleic-acids-store-information-in-their-sequences-of-chemical-units/

 • The similarity of DNA, blood proteins, and other organic molecules among organisms must be related to organisms that share a common ancestor.
 • The similarity of DNA among organisms is considered by many as the strongest line of evidence in favor of evolution.

Verdraaid DNA

09 03  2009 Tomaso
De moleculaire structuur van DNA wordt veel gebruikt in (populair) wetenschappelijke illustraties op boeken, logo’s en posters om wetenschap te promoten. Op de 1 of andere manier heeft is er iets aan de structuur die esthetische lekker overkomt.In een ingezonden brief, vorige week in de Universiteits Krant (UK) van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) schrijft Maarten Linskens, Univeritair Hoofd Docent Biologie aan de RUG (aanleiding was een poster die de Universiteit Groningen voor haar Lustrumactiviteiten gebruikt) over het fenomeen dat er op veel illustraties de verkeerde, namelijk gespiegelde, structuur staat.
De echte natuurlijke structuur is de ‘rechtshandige’ variantterwijl in illustraties soms de gespiegelde ‘linkshandige’ variant wordt gebruikt.Ik heb regelmatig moeten vaststellen dat kunst het in sommige gevallen met de wetenschap niet erg nauw neemt. De linkshandige variant is een niet-bestaande ( theoretisch voor mogelijk gehouden ) fictieve structuur, die helaas door veel ontwerpers meteen wordt gebruikt, waarschijnlijk om grafische redenen. Dit gebeurt in ongeveer 25 procent van de gevallen, soms op zeer prominente plaatsen, zoals de omslag van het genoom-issue van het tijdschrift Science (23-10-1998)
Cover image expansion
right-handed double helix
This was the original 1953 photo of Francis Crick (pointing) and James Watson, as they contemplated a model of the 3D structure of DNA they figured out. All life forms on earth have DNA, which in normal conditions winds up in a right-handed double helix (called this way in analogy with a right-handed screw).
left-handed double helix
The DNA’s backbone is made of sugary molecules. Earth life forms use right-handed sugars; in principle, life forms could exist that use left handed sugars. DNA based on these molecules would wind around as a left-handed screw. If alien versions of Crick and Watson exist somewhere in the universe, they may have been wondering why the DNA they discovered was all left handed.
Het zit dus wel snor. Maar blijf opletten en hoed u voor namaak!
————————————————————————————————

Biodiversiteit diepzee

BIODIVERSITEIT —

   (diepzee)

°

201.206 diersoorten leven in de zee

04 oktober 2010  5

Hoeveel diersoorten leven er in de zee? Volgens de Census of Marine Life, een project dat vandaag is afgerond, zwemmen en kruipen er 201.206 soorten in het water.

Het totale project duurde een decennium en kostte 650 miljoen dollar. Al dat geld alleen voor een getal?

Nee, wetenschappers weten nu veel meer over het leven in de diepzee.

http://www.senckenberg.de/root/index.php?page_id=2389

Neem bijvoorbeeld de Ceratonotus steiningeri: een garnaalachtig diertje met klauwen en stekels. Zonder dit project was het miniscule diertje nooit ontdekt. Hetzelfde geldt voor tienduizenden andere waterdiertjes.

Niet alleen zijn er veel soorten gevonden; er zijn ook veel organismen weggestreept. Sommige wezens stonden soms wel tientallen keren op de lijst. Dankzij het megaproject, waaraan honderden wetenschappers meewerkten, weten we nu veel meer over het leven in de zee.

“Voorheen wisten we niet zoveel over de diepzee”, zegt onderzoeker Pedro Martinez Arbizu. “We zijn nu van mening dat ijskoude diepzeeën nauw met elkaar verbonden zijn. Dit geldt ook voor verschillende oceanen.”

Hieronder prachtige foto’s van nieuwe diersoorten in de diepzee. Meer soorten bekijken? Ga dan naar de website van de Census of Marine Life.

   

Bronmateriaal:
The Ocean Holds 201,206 Different Species, Scientists Say” – Fox News (AP)

    

biodiversiteit diepzee.docx (463.9 KB)  <—Archief document 
BIODIVERSITEIT POOLZEEËN.docx (343.5 KB)<—archief document 

http://www.coml.org/image-gallery

antarctic seas

ceratoserolis   diepzee heetwaterbron in antarctica      Noord en zuidpool     seasquirts    Shakletonia°

Wereldwijd bestaat maar één soort reuzeninktvis

20/03/13 Door: Marc Seijlhouwer

Een beeld van de reuzeninktvis © afp.

Breed onderzoek naar de reuzeninktvis (Architeuthis) laat zien dat er maar één soort is die over de hele wereld voorkomt.

De genen van de reuzeninktvissen die wereldwijd gevonden worden, verschillen maar weinig van elkaar. Een internationaal team, onder leiding van Deense wetenschappers, concludeert daardoor dat er maar één soort reuzeninktvis bestaat met de Latijnse naam Architeuthis dux. De resultaten werden deze week in Proceeding of the Royal Society B gepubliceerd.Omdat de inktvis in de diepzee leeft (het deel van de oceanen waar geen zonlicht doordringt), is het moeilijk om beelden van de vis te krijgen of hem in het wild te observeren. Tot het begin van deze eeuw was hij zelfs nog nooit gefotografeerd.Hoewel er tegenwoordig, dankzij robotonderzeeërs, steeds meer foto’s en zelfs een video gemaakt worden, blijft veel onduidelijk. Een van de onduidelijkheden was de onderverdeling in soorten van de inktvis; hij werd over de hele wereld gevonden, maar betekent dat ook dat inktvissen uit Chili anders zijn dan inktvissen uit Japan?De wetenschappers bekeken DNA van 43 inktvismonsters, uit alle delen van de wereld en concluderen dat dat dus niet zo is. Alle reuzeninktvissen zijn van dezelfde soort. Volwassen reuzeninktvissen hebben weliswaar een vaste woonplaats, maar de jongen drijven mee op de golfstromen. Pas als ze groot genoeg zijn om in de diepte te overleven, duiken ze onder om daar hun vaste habitat te creëren. Dat verklaart waarom reuzeninktvissen over de hele wereld leven maar toch allemaal van één soort zijn.

Lees ook

Een 10 meter lange reuzeninktvis in het Melbourne Museum. (Archieffoto 2005) © afp.
Een reuzeninktvis in de Stille Oceaan. (Archieffoto 2006) © afp.
Het strand bij Strahan, Tasmanië. (Archieffoto 2007) © epa.

reuzeninktvis gefilmd in natuurlijke habitat

Door: 
7/01/13 – 15u30  Bron: news.com.au
© afp.Voor het eerst is een cameraploeg erin geslaagd om de ongrijpbare reuzeninktvis te filmen in zijn natuurlijke habitat. Dat gebeurde in de Grote Oceaan bij de Ogasawara-eilanden op 1.000 km ten zuiden van Tokio. De reuzeninktvis, waarvan de totale lengte op acht meter wordt geschat, zwemt er met een kleinere inktvis als aas in de armen tegen de stroom in van de donkere oceaan op 630 meter diepte. De beelden werden in juli vorig jaar geschoten maar nu pas vrijgegeven

Al eeuwenlang maken scheepslui gewag van een reusachtig ongewerveld dier dat zich zou ophouden in de diepe oceaan. Het beest zou ook aan de basis liggen van de legende van de Kraken (uit Pirates of the Caribbean), het zeemonster dat het voorbije millennium verscheidene schepen zou aangevallen hebben buiten de Scandinavische wateren.Wetenschappers daalden af met een duikboot naar de koude diepten van de noordelijke Stille Oceaan, waar ze op ongeveer 630 meter diepte de reuzeninktvis van zo’n drie meter konden vastleggen met de camera. Na een hondertal duiktochten, waarbij ze meer dan 400 uren in de cabine doorbrachten, kon de driekoppige bemanning een exemplaar spotten, op 15 kilometer ten oosten van het eiland Chichi. Het team volgde de reuzeninktvis tot op 900 meter diepte. Het dier miste om onbekende redenen zijn twee langste armen, waardoor hij maar drie en geen (geschatte) acht meter lang was. Reuzeninktvissen kunnen zelfs langer dan tien meter worden.De Japanse onderzoeker Tsunemi Kubodera was zwaar onder de indruk. Volgens hem is het een wereldprimeur om een levende reuzeninktvis – de Architeuthis – te filmen op die zeediepte, waar er weinig zuurstof is en waar de druk van het bovenliggende water enorm is. In 2006 had de inktvisspecialist ook al een reuzeninktvis gefilmd, maar dan wel vanaf zijn boot nadat het dier met een stok naar de oppervlakte was gedreven.

© afp.
Zuidpool octopus
deep sea cepalopods

°Riemvis

 12 juni 2013  

Riemvis

Wetenschappers hebben voor het eerst een goede opname van de riemvis in handen. Over het dier is vrij weinig bekend, aangezien het diep in de oceaan en ver van de kust vandaan leeft. De video is tot nu toe de langste en beste opname van de vissensoort.

Onderzoekers hebben het videomateriaal onderzocht en hun bevindingen opgeschreven in het wetenschappelijk blad Journal of Fish Biology. Wetenschappers zijn dankzij de video’s een stuk wijzer geworden over het bestaan van de onbekende riemvis. Voorheen kwam al hetgeen dat wij over de vis weten van aangespoelde riemvissen af.

Riemvis
Van de riemvis wordt gedacht dat hij de langste vissensoort met botten is, op de haai en de rog na. Zo kan de soort tot wel vijftien meter lang worden. Riemvissen vormen een familie uit de orde van de koningsvissen. Een aarsvin hebben ze niet, wel een zeer lange rugvin die al op hun kop begint. De eerste acht tot tien vinstralen van deze rugvin zijn vaak opvallend rood gekleurd en een stuk langer dan de rest.

Video
Op het filmpje is een zwemmende riemvis te zien op een diepte van zo’n 111 meter in de golf van Mexico. Door zijn lange rugvin op een golvende manier te bewegen, controleert hij zijn bewegingen precies. De riemvis zwemt met zijn hoofd naar boven en zijn staart naar beneden gericht. Volgens Mark Benfield, één van de onderzoekers, zwemt het dier met gemak van boven naar beneden en van voor naar achteren. Aan het einde van de video is te zien hoe de vis plotseling snel weg zwemt, waarschijnlijk was hij het zat om gevolgd te worden.

Opvallend is dat de riemvis een soort van parasiet (pissebed) aan zijn ruggenmerg lijkt vast te hebben. Het is volgens Benfield de eerste keer dat dit wordt gezien.

Bekijk de video:

http://www.livescience.com/37314-rov-encounters-a-bizarre-deep-sea-oarfish-video.html

video =   Een op afstand bestuurbare camera heeft op 463 meter diepte de zeldzame, en mogelijk ook grootste, diepzeevis ter wereld op video vastgelegd. Het gaat om de riemvis of Regalecus glesne.

Bron: Journal of Fish and Biology

De ruim 2,5 meter lange vis werd in de wateren van de Golf van Mexico gezien. Het dier werd daar door wetenschappers tussen 2008 en 2011 vier keer gespot. Het is een zeldzaamheid dat de riemvis levend wordt vastgelegd. De video geeft de onderzoekers nieuwe inzichten in de natuurlijke woonomgeving van de vis.

Sommige wetenschappers schatten dat de Regalecus glesne tot wel 15 meter lang kan worden. De langste die ooit is gezien, is echter 7 tot 8 meter lang. Omdat de vis op 300 meter diepte en dieper in de zee leeft, is er nog weinig over bekend. Wat onderzoekers tot nu toe weten, baseerden zij op dode in zee drijvende of aan land aangespoelde vissen.

De resultaten van het onderzoek en de waarnemingen zijn deze maand gepubliceerd in The Journal of Fish and Biology.

Het filmpje  op YouTube. :  Vanaf minuut 4 is deze vis   goed in beeld.

Bronmateriaal:
Video Reveals Bizarre Deep-Sea Oarfish” – livescience.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Unknown (cc via commons.wikimedia.org).

°

Hadal Zone

DIEPZEE  TROGGEN 

Wetenschap duikt voor het eerst diep de Nieuw Hebriden-trog in en stuit op verrassing

03 maart 2014  4

Wetenschappers zijn voor het eerst de meer dan 7000 meter diepe Nieuwe Hebriden-trog ingedoken. Het levert unieke beelden én een verrassing op. Zo ontdekten de onderzoekers dat de ene trog de andere niet is: de Nieuw Hebriden-trog is in veel opzichten heel anders dan andere diepe troggen.

De onderzoekers wilden graag een kijkje nemen in de Nieuw Hebriden-trog om te achterhalen of de biodiversiteit in deze trog vergelijkbaar was met de biodiversiteit in de aanzienlijk diepere troggen waar onderzoekers eerder al onderzoek naar deden. Ze stuitten op een verrassing. De Nieuw Hebriden-trog bleek heel anders te zijn.

Diversiteit
“Er kwamen verrassend weinig vissen voor en de diversiteit onder die vissen was beperkt,” vertelt onderzoeker Alan Jamieson. “En de vissen die we verwachtten te zien – rattenstaarten (veelvoorkomende diepzeevissen, red.) waren compleet afwezig. De vissen die dit gebied domineerden, waren de naaldvissen, een groep die elders veel minder in het oog sprong.” Verder ontdekten de onderzoekers dat in en rond de trog – in tegenstelling tot andere troggen – heel veel grote rode garnalen leefden.

Tropisch
“Het grote verschil tussen deze trog en andere troggen die we bestudeerd hebben, is dat de Nieuw Hebriden-trog onder tropische wateren ligt,” vertelt onderzoeker Thom Linley. “De wateren in een trog voeden de samenleving die op grote diepte leeft en het lijkt er in dit geval op dat de garnalen en naaldvissen de specialisten in een omgeving met weinig voedsel zijn. Dat betekent dat het grote deel van de Stille Oceaan dat in tropisch gebied ligt waarschijnlijk voornamelijk bewoond wordt door naalvissen en garnalen in plaats van de gevarieerdere gemeenschappen die we rond de Pacific Rim zien. Als dat het geval is dan zou dat betekenen dat deze dieren veel vaker voorkomen dan voorheen werd gedacht.”

Klimaatverandering
Het onderzoek kan ons mogelijk ook iets vertellen over de wijze waarop de dieper gelegen delen van de zee op klimaatverandering gaan reageren. “Deze nieuwe vondsten herinneren ons eraan dat zelfs de diepste delen van de wereld intrinsiek verband houden met de productiviteit van de oppervlaktewateren,” benadrukt Jamieson. “Als het huidige systeem verandert, heeft dat hoogst waarschijnlijk effect op de gemeenschap die op grote diepte leeft. De diepe wateren zijn mogelijk stille slachtoffers in het tijdperk van een veranderend klimaat.”

De onderzoekers baseren hun conclusies op een uitgebreid onderzoek. Ze plaatsten vallen en maakten bijna 10.000 foto’s tussen 2000 en 7000 meter diepte

Bronmateriaal:
Deep sea life unpredictable, according to world’s first study of deep ocean trench” – ABDN.ac.uk

http://www.nu.nl/wetenschap/3716560/wetenschappers-verkennen-diepe-kloof-in-stille-oceaan.html

Wetenschappers verkennen diepe kloof in Stille Oceaan

°

zie ook : 

Japanse trog : Slakdolven 

Wetenschappers van de universiteiten van Tokio en Aberdeen hebben een school slakdolven gefilmd op 7,7 km diepte. Dat is volgens hen een record. De vissen leven in de Japanse Trog in de Stille Oceaan.

http://www.zie.nl/video/opmerkelijk/Diepst-levende-vissen-voor-het-eerst-gefilmd/m1cz4etfm6u7

°

http://www.nrcnext.nl/blog/2010/07/07/maak-kennis-met-de-slakdolf-uit-de-hadal-zone/

(you tube video )

Carola Houtekamer   7 Juni  2010

De diepste zee heeft een omineuze naam: de ‘hadal zone’, naar de mythische Hades. Daar zitten  troggen van 6 tot 11 kilometer diepte. Het is er altijd donker en er komt geen hond.

Maar er blijken wel vissen te leven. Op 7.700 meter diepte in ieder geval, in de Japantrog waar de druk 700 keer zo hoog is als aan het oppervlak. En dat zijn dan geen rare zwarte beesten met grote tanden, maar gewone, 20 centimeter lange, zachtroze vissen die kleine garnaaltjes eten.

Die vissen zijn pas recent voor het eerst op foto en video vastgelegd. Dat gebeurde door onbemande sondes die het Brits-Japanse project HADEEPafgelopen vijf jaar naar vier diepe troggen stuurde. Deze week staat in het blad BioScience uitgelegd wat er op de beelden te zien is, schrijft wetenschapsredacteur Hester van Santen in nrc.next. Maak kennis met De Slakdolf.

Op de beelden is te zien hoe de slakdolfen eten met een zuigschijf, waarmee ze kleine garnaalachtigen naar binnen werken. Ze doen daarbij aan een raar soort spiraalzwemmen. Dat doen ze niet alleen in de Japantrog, maar ook in een trog bij Puerto Rico en bij Nieuw-Zeeland. Mogelijk hebben de slakdolfen een gemeenschappelijke familie, concludeert onderzoeker Alan Jamieson van HADEEP, die een paar vissen opdiepte.

De missie van HADEEP is nogal bijzonder, want bijna niemand duikt naar die diepste zee.

De bekendste expeditie naar de diepzee is de gevaarlijke missie die Jacques Piccard ondernam in 1960. In het duikbootje Trieste dat zijn vader gebouwd had, daalde hij af in de bijna 11 kilometer diepe Marianentrog, de diepste ter wereld. Hij schreef daarna dat hij een witte platvis gezien had. Dat wordt betwijfeld, het kan ook een zeekomkommer zijn geweest.

De Franse marine dook begin jaren zestig met de bemande bathyschaaf Archimède diep in de Puerto Rico-trog en zag daar een grote groep vissen.

Bemande missies zijn uit de mode geraakt. Onbemande sondes die later nog in troggen doken hebben geen vissen beschreven. Ook trawlers hebben diertjes uit de troggen opgevist. Vaak bevatten hun netten vissen uit ondieper water.

Overigens vindt Jamieson die kleine garnaalachtigen stiekem interessanter dan die vissen. Hij zei tegen de krant: “Je ziet er duizenden, en met elke duik vinden we nieuwe soorten, ieder op zijn eigen diepte. Maar ze slaan niet echt aan bij het grote publiek. Ze zijn een beetje klein.”

 

Slakdolf (naaldvis)
De slakdolf (Brotula barbata)
Actinopterygii (Straalvinnigen)
Ophidiiformes (Naaldvisachtigen)
Familie: Ophidiidae (Naaldvissen)
Geslacht: Brotula

De slakdolf (Brotula barbata) is een straalvinnige vis uit de familie van Ophidiidae en behoort derhalve tot de orde van naaldvisachtigen (Ophidiiformes). De vis kan maximaal 94 cm lang en 8520 gram zwaar worden.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slakdolf_(naaldvis)

 

 

 

 

 

Geologie in TELEGRAMSTIJL D

°

°
Dactylioceras 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dactylioceras

http://en.wikipedia.org/wiki/Dactylioceras

dactylioceras cluster

http://bedrockfossils.com/daam.htm

Dal
-antecedent
-bodem
-dichtheid
-eind
-evolutie
-gletsjers
-hoofd
-stelsels
-wand
Davis, W.M
Debiet 2 3 4 5

 

debris avalanche

http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/hazards/primer/move.html

http://vulcan.wr.usgs.gov/Glossary/DebrisAval/description_debris_aval.html         http://vulcan.wr.usgs.gov/Glossary/DebrisAval/framework.html

http://geology.com/articles/yosemite-rockfall.shtml

 

Spectacular Rockfall and Debris Avalanche in Yosemite National Park // //A debris avalanche is triggered and starts moving down the steep slope

http://en.wikipedia.org/?title=Debris_avalanche&redirect=no                                                                                                 Debrisavalanche = Landslide

 Volcanic debris avalanche

 
Decapoda
Declinatie
Deflatie 2 3 4 5
Deformatie 2 3
Deformeren
Degenkrab
Degradatie
Dekblad
Dekzand 2 3 4
-jonger
-ouder
Del
Delta 2
Demospongiae
Demosponzen
Dendrieten
Dendrietisch
Dendrograptus
Dentalium
Denudatie 2 3 4
Denudatiebasis
Depressies
-afvloeiloze
Desertpavement
Desintegratie
Desquamatie 2
Determinatie
Determineren
Detritische 2
Devoon
Diabaas 2
Diadematoida
Diagenese 2 3
Diaklaas(azen) 2 3 4
Diadematacea
Diasteem
Diatomeeën 2 3 4
Diatomeeënslib
Diatomiet 2
Dichtheid
Dicotylen 2
Didelphia
Dieptegesteenten 2
Diepzeetroggen 2 3
Differentiatieverschijnsel
Dilatatie
Dinoflagellaten 2
Dioriet 2
Dip slope
Disconformiteit
Discontinuïteitsvlak
Discordant
Discordanties
Divergerend
-patroon
Documenteren van vondsten
Dogger
Dolerieten
Doline(s)
-instortings
-meertjes
-oplossings
Dolomiet 2
Dolomitisatie
Dom
Domichni
Domichnia 2
Donken
Doorbraakdalen
Doordringbaarheid
Doorzichtigheid
Draadwormen
Drachenfelstrachiet 2
Drift
Driftstromen
Droogdalen
Druipsteen
Druk
-gelaagdheid
-ontlasting
-splijting 2
-verschillen
Dryas 2 3 4
-Jonge Dryas
-Late Dryas
Duinen
-dwars
-kam
-lengte
-lij
-organogene
-pan
-parabool
-sikkel
-streep
-vrije
Duizendpoten
Duricrusts 2
Dynamische metamorfose

Echinacea 2
Echinocorys
Echinocystitoida
Echinodermata 2 3 4
Echinoida 2
Echinoidea
Echinolampas
Echinoneina 2
Echinothuroida
Echinozoa 2 3
Ectoproct 2 3
Edelstenen
Edrioasteroidea
Eembodem
Eéncelligen
Eénzaadlobbigen
Eerstelingen
Effluent
Eilandenbogen
Elasmobranchia
Elementen
Eleuterozoa
Elsterien
Eltvillertuf 2
Endemisch
Endichnia
Endogene krachten
Endogene processen
Endorheïsche gebieden
Ensemble
Entelophyllum
Entoprocta 2 3
Eoceen 2
Eolisch(e) 2 3 4 5
-ablatie
-corrasie
-transport
Epibiont
Epicentra
Epicentrum
Epichnia
Epicontinentale bekkens
Epicontinentale zeeën 2
Epidermisplooiing
Epidootgroep
Epifyt
Epigenese
Epigenetisch dal
Epigenetische mineralen
Epilimnion
Epilithe
Epirogene meren
Epirogene verbuiging
Epirogenese 2 3 4 5 6
Epirogenetische opheffingen
Epixatie
Epizoair
Equisetophyta 2
Era
Eratheem
Erg
Erosie 2 3
-achterwaartse
-basis 2
-breedte
-glaciale
-terrassen
-vlakte
Erratica
Ertsgangen
Ertswinning
Erupties
Estuaria
Estuarium
Etage
Euchinoidea
Eukaryota(en) 2 3
Eumetazoa
Eustatische 2 3
Euthycarcinoida
Eutroof 2 3
Evaporieten 2 3 4
-fossiele
Evolutie 2 3
Exfoliatie 2
Exichnia
Exogene processen 2
Exogeologie
Explosiekrater
Extraterrestrische
Extrusiegesteente
Faciës
Faciësfossiel
Familie
Fauna
Favosites 2
Felsische mineralen
Fenokristen
Ferricretes
Ficus
Firn
-bekken
-lijn
-plateaus
Fissidentalium
Fjorden
Flagellaten 2
-silico
Flexibilia
Flexuren
-steile
Flint
Flora
Fluorescentie
Fluoriet
Fluviatiel-denudatieve reliëf
Fluvioglaciale afzettingen
Flysch 2
Flyschafzettingen
Fodinichnia 2
Foramen
Foraminiferen
Formatie
Fosfaatafzettingen
Fosfaten
Fosforiet(en) 2
-knollen
Fossiele(n)
-brandstoffen
-evaporieten
-sporen
-strandwalformaties
Fossilisatie
Fragmocoon
Franjeriffen
Freatische vlak
Ftaniet
Fugichnia 2
Fulguriet 2
Fumarolen
Fungi 2
Fusulinina
Fyla 2
Fylliet
Fylogenetische verwantschap
Fylum 2
Fysische geografie
Fytolieten
Fytoplankton 2 4
Gabbro
Galeniet
Gammastralen
Ganggesteenten
Gangopvullingen
Garnalen
Gasbronnen
Gassen
Gastrioceras
Gastrolieten
Gastropoda
Gebergte
-residuair
-rest
-vorming 2
Gelaagdheid
-gegradeerde
-jaar
-kriskras
-scheve
Gelede wormen
Geleedpotigen 2
Gelifluctie 2
Gelivatie
Gemmologie
Genese
Genetische eenheden
Genus
Geo
Geochemie
Geoden 2
Geodesie
Geodynamica 2
Geofysica
Geohydrologie 2
Geologie 2
-algemene
-dynamische 2
-fysische 
-historische
-kwartair
-structurele
-tektonische 2
-toegepaste
Geologische
-geschiedenis
-tijdschaal
-verzameling
Geomorfologie 2 3
Geosynclinalen 2
Geotektoniek 2
Geothermische gradiënt
Geprecipiteerd
Geresedimenteerd
Geslacht 2
Gesteenten
Gesteentetellingen
Getijgolven
Getijstromen 2 3
Getrapt
Getuigeberg
Gewervelde dieren
Geysers 2
Gidsfossiel(en) 2
Gingko
Gips 2
Git
Glabella
Glaciaal(e) 2
-dal
-erosie
-meren
Glaciatie
Glaciologie
Glans
Glassponzen
Glauconia
Glauconiet
-korrels
Gletsjer(s)
-erosie
-krassen
-tong
Glimmers
Glimmerschist
Glycymeris
Gnathostomata 2
Gneis 2
Gondwana
Goniatites
Gors
Graafgangen
Graafvoetigen
Gradiënt 2 3
-stromen 2
Granaatgroep
Graniet 2
Granietische magma
Granuliet
Graptolieten 2
Graptolites
Graptolithina 2
Grauwacke
Gravitatieve bewegingen
Grind
-niveaus
-tellingen
-vloertjes
Groenschist
Groenschistfaciës
Groep
Grondboringen
Grondwater
-veen
Grondwaterspiegel 2
-gespannen
-schijn
-zwevende
Grotten
Grubben
Gryphaea
Guano
Günz
Gymnospermae 2
Gyrolithes
Haaien
Haakombuiging 2
Häckel
Haematiet
Hagedissen
Halfwaardetijd
Haliet 2 3
Halogeenverbindingen
Halokinese
Halvemaanvormig
Hamites
Hammada
Hardground 2
Hardheid 2
Hardheidsschaal
Hardwaterlagen
Hartschelp
Helicoïdale stroming
Helicoplacoidea
Heliolieten
Hellingprocessen 2
Hematiet 2 3
Hemiasterina
Hemichordata 2
Hemicidaris
Hemicidaroida 2
Hemipneustes
Herbivoren
Hercynische orogenese 2
Hesemann, formule van
Heterotroof
Hexagonaal
Hexagonaria
Hexapoda
Holaster
Holasteroida
Holecephali
Holectypina
Holectypoida
Holen
Holoceen 2
Holothuroidea
Holotype
Holtedieren
Homalozoa
Hominidae
Homo
-erectus
-habilis
-sapiens 2
-sapiens neanderthalensis
-sapiens sapiens
Hooggebergte
Hoornblende
Hoornrots 2
Horizon
-bovenste
Horizont van Nagelbeek
Horizont(en) 2
Horizontale bewegingen
Horsten
Horton, wetten van,
Huidje
Humuslaag
Hyalospongia
Hydratatie 2
Hydro
-geologie 2
-lakkolieten
-logie 2
-lyse
-sfeer 2
-thermale gangen
-thermische metamorfose
-xiden
Hydroïdpoliepen
Hypichnia
Hypo
-centrum 2 3
-limnion
-stoma
Hypsometrische kaart
Ichnofauna
Ichnogenus
Ichnologie 2 3
Ichnospecies
Ichthyosaurus
Ignimbriet
Iguanodonten
IJslenzen
IJstijd(en) 2 3 4
IJzer
-concreties
-oer
-tijd
-verbindingen
Imbrikatie 2
Impact
Inadunata
Inarticulata 2
Inclinatie
Incompetent gesteente
Indampingsgesteenten
Indruk
Influent
Inkoling
Inkolingsreeks
Inktvissen
Insecta 2
Inselberge
In situ
Inslag
Insolatie 2
Inspoelingshorizon
Interambulacraalvelden
Interglaciaalen (alen) 2
Interstadiaal(-en)
Intrazonale processen
Intrusielichamen
Intrusies
Ionen
Irregulaire zeeëgels
Irregularia
Isostatische daling
Isostatische oprijzing
Jama’s
Jura 2
Jurassisch reliëf 2
Juveniel
Juveniel water
Kaaklozen
Kaar 2
Kaarmeer
Kalium
Kalium – Argon -Methode
Kalk
-areniet
-branderijen
-knollen
-koolzure
-korsten
-oölieten
-sinter
-sponzen
-steen
-tuf
Kamptozoa 2
Kanaal
Karaat 2
Karboon
-onder
Karneool
Karren
Karst
-depressies
-hydrologie
-kloven
-pijpen
-restbergen
-verschijnselen 2 3
Kationen
Kauri
Kegel
-karst
-schelpjes
Keienvloertje
Keileem 2 3
Keukenzout
Keuper
Keverslakken
Kiezel 2
-concreties
-korsten
-oölietgrinden
-zuur
-zuurgroep
Klapperstenen
Klasse
Klastisch 2
Klei
-rode diepzee
Kleur
Kleurindex
Klieving
Klimaat(en) 2 3 4 5
-aride
-berg
-gordels
-makro
-mediterrane
-micro
-meso
-paleo
-polair
-semi-aride
-steppe
-subtropisch
-tropisch
-tropische savanne
-woestijn
-zones
klimatologie
Klippen
Kloofdal
Knopstralers
Koem
Kokerwormen 2
Kokkels
Kolonie
Koninkrijken 2
Koolstofgehalte
Koolwaterstoffen 2
Koolzuurontrekking
Koppotigen 2
Koraalsponzen
Koralen 2
Korrelgrootte 2 3
Korund
Kosmisch stof
Kosmogene
Kosmopolitisch
Kraagdieren 
Kraakbeenvissen
Krabben
Krater
-meer
-wand
Kratonen
Kreeften
Krijt
Krijtfossielen
Krimpscheuren
Kristalassen
Kristal(len) 2
-lografie
-roosters
-stelsels 2
-structuur
-water
Kritische snelheid
Krokodillen
Kronkelberg
Kruin
Kruipen
-gangen
-sporen
Kryoturbatie
Kubisch
Kunstmatige systemen
Kustdrift
Kusten 2
Kustvlakte
Kwalitatieve analyse
Kwallen
Kwantitatieve analyse
Kwartair 2 3
Kwarts
Kwartsiet
Kwel
Kwelder
Laag
Laagland
Laccolieten
Lacustriene
Laganina
Lagunes 2 3
Lakprofielen
Lamellibranchiata 2
Laminaire stromingen
Laminatie(s) 2
Landijs
Landtongen
Lapilli
Laterale erosie
Latiet
Latosols
Lava 2
Lawine(s) 2
-droge
-grond
-natte
-stof
Leem 2
Lei
Leisplijting 2
Lengteprofiel
Lens
Lepidodendron
Lepidostrobus
Levenssporen
Ligniet
Lijzijde
Limnologie 2 3
Limoniet 2
Lingoïde
Lingula
Lingulida
Linnaeus 2
Lithificatie
Lithofaciës
Lithologie 2
Lithophaga lithophaga
Lithosfeer
-platen
Lithostratigrafie 2
Lithostrotion
Littorina
Load casts
Loefzijde
Longitudinale
-sedimentaanvoer
-stromen
Loodglans
Loodzand
Loopsporen 2
Lophophora
Lopolieten
Loricata
Löss
-afzettingen 2
-bruine
-grijsgele
-middelste
-onderste
-ontkalkte
-poppetjes
Luminiscentie
Lutieten
Lutum
Lycopodiophyta
Lycopsida
Lydiet 2
Maagstenen
Maaren
Maashagedis
Macrofossielen
Mafische mineralen
Magma 2
Magnesiet
Magnesium
Magnoliophyta 2
Malachiet
Malacostraca 2
Malm
Mammalia 2
Mammoetboom
Mangaanknollen
Mantelschelpen
Mariene processen
Markasiet 2
Marmer
Marsupia
Martinson, classificatie
Massabeweging
Meander
-afglijdings
-dal
-ingezonken
Meercelligen
Mega-annum
Megascopisch gesteente
Melkkwarts
Member
Meren
-carbonaat
-chloride
-kunde
-sulfaat
Merostomata
Mesa
Mesheften
Mesofossielen 2
Mesolithicum
Mesotroof 2 3
Mesozoa
Metabolisme
Metamorfose 2 3
Metaphyta
Metasomatose
Metazoa
Meteorieten 2 3
-krater
-stof
Meteorisch water
Methaan
Meyeria
Michelina
Micraster
Micrasterina
Microfossielen
Micromounts
Microtektoniek
Midatlantische rug 2
Middengebergte
Migreren 2
Milankovitch
Mindel
Mineraalafzettingen
Mineraalinhoud
Mineralen 1
-fysische kenmerken
-optische kenmerken
Mineralogie 2
Mioceen 2
Modderstromen
Moedergesteente Moedermateriaal 2 3
Moerasijzererts
Moeraskalk
Mohoroviçic
Molasse 2
Mollusca 2
Molukkenkreeft
Monadnocks
Monera 2
Monoclinale rug
Monocotylen 2
Monocraterion
Monodelphia
Monograptus
Monoklien
Monomineraal
Monoplacophora 2
Monotremata
Moore R.C.
Morene(s)
-binnen
-eind
-grond
-oppervlakte
Morfogenese
Morfologie 2 3
Mosasaurus
Mosdiertjes 2 3
Mosplanten
Mosselkreeftjes
Mossels
Muiltje
Mummificatie
Munsell-kleurenkaart 82
Murex
Muschelkalk 2
Muscoviet
Myophoria
Myriopoda
Mystacocarida
Naaktzadigen 2
Naamgeving 2 3
Nannofossielen
Nannoplankton
Natica
Natrium
Natuurlijke bouwstenen
Natuurlijke systemen
Nautilus
Neerslag
Neerwaartse ombuiging
Nekton
Nemathelminthes
Nemertea
Neolampadoida
Neololithicumum
Neptunisme
Nerietisch
Nesten
Neteldieren 2
Neuropteris
Niche
Nievelsteiner zandsteen
Nodosaria
Nomenclatuur 2
Noordpool
-geografische
-magnetische
Nucula
Nummeren
Nummulieten
Nunataks
Obductie
Obolellida
Obsidiaan 2 3
Oceanische ruggen
Oceanografie
Octocorallia
Octopus
Oesters
Oeverwallen
Ofocalciet
Oilpool
Oiltrap
Olifantstandjes
Oligoceen
Oligotroof 2
Olivijn
Ombrogeen veen
Omgekeerde metamorfose
Omloopberg
Omnivoren
Ompolingen
Omwentelingsellipsoïde
Onderschuivingen
Ondersoort
Onthoofding
Ontmenging
Ontogenese
Ontologie
Onyx
Oöieden 2
Oölieten 2
Oöliticia
Opaak
Opaal
Ophidia
Ophiocistoidea
Ophiomorpha
Ophiuroidea
Oppervlaktegolven
Opschuiving 2
Opvriezen
Orbitoïden
Orde
Ordovicium
Organismen 2 3 4
-pelagische
Organogene
-duinen
-sedimenten
Orgelpijpen
Orogeen(-enen 2 3
Orogenese 2 3 4 5 6 7 8
Orogenetische bewegingen
Orthida
Ortho
Orthogneis
Orthoklaas
Oscillaties
Osculum
Osteichthyes
Osteologie
Ostracoda
Ostracoden
Ostrea
Ouderdomsbepaling
Overschuiving(-en) 2
Oxiden
Oxydatie
Paalworm 2
Paardenstaarten 2
Paddestoelrotsen
Palaechinoida
Paleo
-biologie
-botanie
-ceen
-ecologie 2
-geografie 2
-ichnologie
-klimaten 
-lithicum
-magnetisme 2
-milieu
-pathologie
-sols
-vulkanisme
-zoölogie
Paleontologie 2
-systematische
Palimpsest
Palynologie
Pandemisch
Pangea 2
Para
Paragneizen
Paramoedra’s
Parasiet
Parasitisch
Parataxonomisch
Parazoa
Parent
Pascichnia
Paterinida Pecopteris
Pecten
Pediment(en) 2 3
Pedina
Pedinoida 2
Pediplains
Pedogenese
Pegmatiet 2
Pegmatitisch gesteente
Pek 2
Pelagisch(e) 2 3
-organismen
Pelecypoda
Pelliculair
Pelmatozoa
Peneplain 2 3
Pentamerida
Pentastomida
Pentremites
Perichoechinoidea
Peridotiet 2
Periferie
Periglaciaal(e) 2 3
-meren
-verschijnselen
Periode
Periodiek systeem
Perm 2
-Boven 2
-Onder
Permafrost 2 3 4 5 6
Permeabiliteit 2 3 4 5
Petricolidea
Petrografie 2
Petrologie 2 3
Pholadidae
Phoronida
Phragmatoppoma lapidosa
Phylloceras
Phymosomatoida
Piedmont fans
Pijlwormen
Pingo’s
Pingoruïne(s) 2
Pinna
Pinnulae
Pinophyta 2
Pisces
Plaatkieuwigen
Placentadieren
Placentalia
Plagioklaas
Planaties
Plankton 2 3plankton de richting van oceanen bepaalt?
-fyto
Plantae 2
Platentektoniek 2 3
Platwormen
Platyhelminthes 2
Playa 2 3
Pleistoceen 2 3 4 5
Pleistocene zoogdieren
Pleniglaciaal
Pleocyemata
Plesiocidaroida
Plesiosaurus
Pleurae
Plica
Plioceen
Plooien 2
-buig
-cleavage
-gordels
-vloei
Plooiing(-en) 2
Plutonen)
Plutonieten
Plutonische gesteenten
Plutonisme 2 3
Pluvialen
Podsolic
Podzol(s) 2
-profiel
Pogonophora
Poikilitische textuur
Poljes
Pollen 2
-analyse
Polychaeta
Polydora
Polygonen 2
Polyplacophora
Polypodiophyta 2
Pongidae
Ponoren
Populatie
Porfieren 2
Porfierische textuur
Poriënwater 2
Porifera 2
Porositeit
Posidonia
Posidoniën
Potamides
Preboriaal
Precambrium
Precipitatie 2
Prepareren
Primaten
Prioriteitsregel
Prisma’s
Processen
-azonale
-chemische
-endogene
-exogene 2
-fysische
-intrazonale
-mechanische
-zonale
Progressieve sortering
Prokaryota
Prokaryoten 2
Proterozoïcum
Protista 2 3
Protophyta
Protozoa
Psammechinus
Psammieten van Condroz
Pseudofossiel
Pseudomorf
Psilopsida
Psilotophyta
Pteropsida
Puimsteen
Puin
-last
-waaier(-s) 2 3
Pycnogonida
Pygaster
Pygasteroida
Pygidium
Pygurus
Pyriet 2 3 4 5
Pyrometamorfose
Pyroxeengroep
Pyroxeniet
Radiair patroon
Radioactiviteit
Radiolariën 2 3
-slik
Radiolariet 2
Ras
Recent
Reductie
Reflectievermogen
Refractie
Regime
Regionale metamorfose
Regnum
Regoliet
Regressie
-grind
-vlak
Regulaire zeeëgels
Regularia
Rekristallisatie 2 3
Relatieve datering(-en) 2 3
Relictstructuur
Reliëf 2 3 4 5
Reliëfvormen
Rendzina’s
Repichnia 2
Repterend
Reptilia 2
Resequente rivieren
Reservoirgesteente
Residu
Resistentie
Restbergen
Reticuloceras
Retrogade
Revinienkwartsiet
Rhizopoda 2
Rhynchocoela
Rhynchonellida
Rhyncolites
Rhynia
Ribkwallen
Riffen 2 3
Rijken 2
Rillen
Ringwormen 2
Riss
Rivieren
-anastomoserend
-antecedente
-beddingen
-consequente
-dalvormende 2
-divergerend
-duinen 2
-efemere 2
-episodische
rivieren vervolg
-erosie
-intermitterende
-meanderende 2 3
-obsequente
-onderbroken
-patronen
-periodieke
-permanente
-rechte
-terras 2
-verwilderde
-vlechtende 2
-waaiervormig
Rocourt bodem
Rogerella
Roggen
Rompvlakten
Rookkwarts
Rostrum
Rotatie
Rotliegendes 2 3
Rotting
Rottingsproducten
Rotulina
Rozenkwarts
Rugosa
Saalien
Salenioida
Salina 2
Saliniteit 2
Saltatie 2
Sandr
Saprofiet
Saprofytisch
Sapropeel 2
Sapropelium
Sarcopterygii
Sauria
Scaphopoda 2
Scaphopoden 2
Schaaldieren 2
Schalie 2 3 4
Schiervlakte(n) 2 3
Schietende
Schijnfossiel
Schildpadden
Schimmels 2
Schist 2
Schizophyta
Schoklamellen
Schollen
Schollentektoniek
Schoorwallen
Schor
Schubboom
Sciadopytys
Scleractinia 2
Sclerospongiae 2
Sclerosponzen
Scultellina
Sea floor spreading
Secreties
Sedentair
Sedeplain
Sediment(en)
-gesteenten 2 3 4 5
-klastisch 2 3
-limnische
-pelagische
-in meren voorkomende
-shelf
-terrigene
Sedimentatie 2 3 4 5 6
-bekkens
-terrassen
Sedimentologie 2
Selachii
Segregatie
Segregatieijs
Seilacher, classificatie van
Seismografen
Seismologie
Sepia
Septaria
Sequentie
Sequoiadendron
Sericiet
Serie
Serir
Serpentijngroep
Serpula 2
Serpulidae
Sessiel
Sfaleriet
Sferoïdale desintegratie
Sheet flood 2 3
Sheet wash 2
Sheeting
Shelf 2
Shelfzeeën
Sideriet 2 3 4
Sifo
Sigillaria
Silcretes 2 3
Silex
Silicaat(en) 2
Silicificatie
Sills
Silt 2
Siltsteen
Siluur 2
Sintels
Siphunculoidea
Sipuncula
Situ
Skelet
Skolithos linearis
Slakken 2
-mineralen 2
Slang(en)
-sterren
Slenken 2
Slib
-diatomeeën
-organisch
Slik
-diatomeeën 2
-globigerinen 2
-radiolariën
Slump
Smelt
Sneeuw
Snoerwormen
Solifluctie 2 3
Solum
Somasteroidea 2
Soort 2
Spatangoida
Species
Speleologie
Sphagnales
Sphenopteris 2
Spinachtigen
Spinel
Spira
Spiriferen
Spiriferida
Splijting 2
Splijtlagen
Spoel
-pedimenten
-vlakten 2
-zandvlakten
Spondylus
Spons(zen) 2 3
-lichaam
-naalden
-riffen
Sporen
-elementen 2
Spuitwormen
Squamata
Strophomenida
Stadialen
Stalactieten
Stalagmieten
Stam(men) 2
Steen
-eter
-kernen
-kool 2
-koollagen
-zout 2
Steentijd
-Jonge Steentijd
-Midden Steentijd
-Oude Steentijd
Stekelhuidigen 2 3
Stigmaria
Stollingsgebieden
Stollingsgesteenten
Stone lines
Stoottanden
Stralingscurve
Stralingsintensiteit
Strandwallen
Stratigrafie 2 3 4 5
Stratigrafie van het Krijt
Stratigrafische correlatie
Stratum
Streckeisen, ruit van 2
Streep
Streepduinen
Stromatoporen 2 3
Stromatoporenriffen
Stroming
Stroom(en)
-drift
-fossiele stroomribbels
-gebied 2
-niet-oscillerende
-ribbels 2
-snelheid
Structurele geologie
Structurele geomorfologie
Structuur(en) 2 3
-tektonische
-verdringings
Stuifmeel
Stuifzanden
Stuwwal
Stylolieten 2
Subatlanticum
Subboreaal
Subductie
Subglaciale gesteenten
Sublimatie
Submariene gesteenten
Subsequente rivier
Subspecies
Sulfaten
Sulfiden
Superfamilie
Superpositie
Suspensie 2 3
Suspensiemateriaal
Sutuur
Syeniet
Symmetrie 2
Synclinaal(-en) 2
Synclinorium
Synform
Syngenese
Syngenetische mineralen
Syringopora
Systeem
Tabulaten
Tafelberg
Tardiglaciaal
Taunuskwartsiet
Taxonomie 2 3
Teer
Tektieten 2 3 4
Tektoniek 2
Tektonisch(e)
-deformatie
-meren
-venster
Tellurisch
Temperatuur
Tentaculata
Tepelhoorn
Terebratula grandis
Teredinidae
Teredo
Teredo navalis
Terras(sen)
-bovenste
-fluviatiel
-erosie
-jongste
-kruising
-onderste
-oudste
Terrestrische
Terrigeen
Terrigene afzettingen
Tertiair 2
Terugkaatsing 2
Terugschrijdende (erosie)
Tetragonaal
Textuur 2 3
Thallophyta
Theca
Thermale bronnen
Thermische gradiënt
Thermische metamorfose
Thermokarstmeren
Thorax
Tigillites
Tijd(s)(en) 2 3
-eenheid
-interglaciale
-schaal
-tussen
-vak(ken) 2 3
Tillieten
Toetssteen
Torenkarst
Tornatella
Torrentiële stromingen
Toxasterina
Trachiet
Transgressie(s) 2 3
Travertijn 2 3
Trepostomaten
Trias 2
-Onder
Trigonaal
Trigonia
Triklien
Trilobieten 2 3
Trilobita
Trilobitoidea
Trilobitomorpha
Trog
-geosynclinale troggen
-vormig
Tsjernosem
Tsunami(‘s) 2 3
Tuf(-fen) 2
Tufkrijt
Tunicata
Tunneldal
Turbidieten 2 3 4
Turbulente stromingen
Turritella 2
Tweekleppigen 2 3
Tweezaadlobbigen
Typeexemplaar
Typelokatie
Tyrannosaurus
Uitbarstingen
Uitspoelingshorizon
Uitstroomopening
Uitvloeiingsgesteente(n) 2 3 4
Uitwerpselen 2
Umbo
Uniformitarisme
Uvala’s
Vagiel
Valsnelheid
Varanen
Varens
Varische orogenese
Varven 2
Vauclusebron
Veen 2
-dal
-hoog
-laag
-mosveen
-topogeen
-vorming
Vegetatie 2 3 4
Veldspaatgroep
Verbogen terras
Verdwijngaten
Vergletsjering
Verhang
Verkiezeling
Verlandingsveen
Verplaatsing materiaal door:
-afspoelen
-glijden
-kruipen
-rollen
-schuiven
-vallen 
-vloeien 2
Verschuiving
-horizontaalverschuiving
Verspoeling
Vertebrata 2
Verweerbaarheid
Verwering(s) 2 3 4 5 6
-laag
-leem 2
-materiaal
Verzamelen
Vishagedis
Vlakte(n)
-abyssale
Vloedgolven
Vloeitextuur
Vluchtsporen 2
Voedselcyclus 2
Voedselketen
Voetvlakten
Vogels 2
Vondstomstandigheden 2
Voorlandbekkens
Voortplantingssporen
Vorst
-creep
-heuvels
-scheuren 2
-spleten
-verwering 2
-wiggen
Vraatsporen 2 3
Vulkaan (anen)
-actief
-gedoofd
-slapend
Vulkanieten
Vulkanisch(e)
-as
-bommen
-glas 2
-schuim
-stof
Vulkanisme 2 3 4 5 6
Vulkanologie
Vuursteen 2 3
-eluvium 2
-mijnbouw
Waddengebieden
Wadi
Warnetonbodem
Warven
Water
-aders
-angulaire
-artesisch water
-capillair water
-connaat water 2 3 4
-doorlatendheid
-geregenereerd water
-grond 2 3
-houding
-juveniel
-kringloop
-oppervlakte 2
-scheiding 2
-vlooien
-zoet
Weekdieren 2
Wegener 2
Weichselien 2 3
Wereldbeving
Whittaker
Wind 2
-corrasie 2
-erosie 2
-kanters
-keien
Woestijn(en) 2
-grind
-kiezel
-lak
-steen
-roos
-rots
-zand
Wolfsklauwen 2
Wormgangen
Wormkokertjes
Wrijfkrassen
Wrijfspiegels
Wrijvingsbreccie
Wulk
Würm 2
Xenolieten
Xyliet
Zaadvarens
Zaagvissen
Zand 2
-afzettingen
-steen 2 3
-tongen
Zechstein
Zee
-anemonen
-bevingen
-binnen
-bodemreliëf
-dadel
-egels 2
-kat
-komkommers
-lelies
-pokken
-spiegelbewegingen
-spinnen
-sterren
Zeolietfaciës
Zijp
Zinkblende
Zirkoon
Zoarium
Zoetwatermossel
Zoetwaterzakken
Zonale processen
Zone(es)
-abyssale 2
-bathyale 2
-bewonings
-breuk
-cluviale
-geplooide
-hadale
-illuviale
-littorale
-nerietische
-pelagische 2
-rek
Zonnestelsel
Zonneverhitting
Zoogdieren 2 3 4
Zoöplankton
Zout(en)
-afzettingen 2
-gehalte
-heid
-koepels
-korst(-en) 2
-meren
-pijlers
-steen
-tektoniek
Zuurgraad 2 3
Zuurstofisotopen
Zuurstofrevolutie
Zwaarspaat
Zwaartekracht
ZwammenZwerfstenenhttp://www.kijkeensomlaag.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=638&Itemid=441
Zwerfsteengezelschappen
Zwerfsteentellingen

naar Geologie in Telegramstijl
naar Geologische Tijdschaal
naar Trefwoordenregister
naar Literatuurlijst

INHOUD D

°

INHOUD    —->   https://tsjok45.wordpress.com/2012/09/03/evodisku/ 

° 

notes

NOTES  D  

https://tsjok45.wordpress.com/2012/09/03/notes-evodisku-d

DARWIN EN DARWINJAAR

charles darwin.docx     autobiografie.pdf   brieven.pdf    werken : afstamming.pdf   onstaan soorten.pdf emoties.pdf (2.8 MB) 

Het gelijk van Darwin (Had darwin gelijk ).docx

 (2 MB)

DARWIN VINKEN.docx    =  foto =   darwinvink leiden.JPG 

°RICHARD DAWKINS   https://tsjok45.wordpress.com/2012/09/04/richard-dawkins/ 

°Deinococcus  Radiodurans °   https://tsjok45.wordpress.com/2012/09/04/deinococcus-radiocurans/

°HUGO DE VRIES https://tsjok45.wordpress.com/2012/09/05/hugo-de-vries/

___________________________________________________________________________

°DIEREN 

OUDSTE DIEREN https://tsjok45.wordpress.com/2012/09/05/oudste-dieren/

___________________________________________________________________________

°DIEPZEE  

DINOSAURICON   inhoud WP   https://tsjok45.wordpress.com/2012/09/05/dinosauricon-inhoud/

°DINOSAURIERS vs CREATIONISME https://tsjok45.wordpress.com/2012/09/05/dino-wetenschap-vs-creationisme/

*VIRTUAL DINOSAUR and links https://tsjok45.wordpress.com/2012/09/05/virtual-dinosaurs-links/

Dolfijnen en tandwalvissen

DROSOPHILA   https://tsjok45.wordpress.com/2012/09/16/drosophila/

DUNKLEOSTEUS  https://tsjok45.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1080&action=edit&message=1

Darwinjaar Be NL Fr UK Links

INHOUD —-> https://tsjok45.wordpress.com/2012/09/03/evodisku/

http://www.darwin200.nl/

98% aap

http://www.kennislink.nl/web/show?id=273874

Opening Darwin jaar /12 februari 2009

In 2009 is het 200 jaar geleden dat Charles Darwin werd geboren; 150 jaar geleden kwam zijn boek “On the origin op Species ” uit

Message WAARSCHUWING ( voor creationisten )
Het boek van Darwin noemt “On the Origin of Species”…niet “On the Origin of Life”!
Het ontstaan van leven uit levenloze materie valt niet binnen het gebied van de evolutietheorie.
Evenmin als het ontstaan van het heelal…
On the Origin of Species — “Over het ontstaan van soorten” — is het bekendste werk van Charles Darwin (1809 — 1882
Hierin ontvouwt hij de evolutietheorie die zoveel opschudding zou veroorzaken in de negentiende eeuw.
De impact van dit boek was enorm, zowel in natuurwetenschappelijke kring als daarbuiten.Het volgende is in het kort Darwins theorie:

via het natuurlijke proces van het selecteren van de best aangepaste (erfelijke) varianten onder de overproductie  van afstammelingen en  levensvormen, verandert het levende doorlopend, en zo ontstaan uiteindelijk wat men “soorten” noemt ( die niets anders zijn dan een punt in een continuum van stamlijnen  ) .

De nieuwe theorie maakte het scheppingsverhaal met de grond gelijk.
Om die reden is zij onophoudelijk bekritiseerd.
In 1859 verscheen de eerste druk.

Vanwege vele kritieken veranderde Darwin veel.  

Darwin is een grondlegger van de evolutieleer.
Wat niet inhoud dat de huidige denkbeelden nog steeds letterlijk dezelfde zijn , maar het is altijd in alle wetenschapsgebieden belangrijk te weten hoe de denkbeelden zijn ontstaan
Het oorspronkelijke   boek moet je  lezen als een wetenschap- historisch boek.
Er zijn sinds de publicatie van het boek veel nieuwe ontwikkelingen gekomen die dingen nuanceren , aanvullen , verbeteren  en  zelfs  verwerpen.
Toch is het interessant ook  om te lezen hoe darwin tot zijn evolutieleer is gekomen  ….


Vandaag de dag wordt de evolutietheorie weliswaar even algemeen aanvaard als de atoomtheorie of de gravitatietheorie, maar dat neemt niet weg dat zij de gemoederen nog steeds in beweging brengt,en dat ongetwijfeld nog geruime tijd zal blijven doen.
Regelmatig laait weer de discussie op over de juistheid van Darwins theorie (bv. in het natuurwetenschappelijk onderwijs en in kerkelijke kringen); daarom is herdruk en  een  vertaling naar modern taalgebruik nuttig.(voetnoot 1)

Darwins evolutietheorie is en blijft een van de meest revolutionaire visies op mens en natuur uit de wereldgeschiedenis, en het boek ” Over het ontstaan van soorten”  is een van de belangrijkste teksten  van de moderne tijd.

Man, this guy didn’t know anything

Tomasso 


Je hebt (als journalist of blogger  )al een aantal artikelen geschreven over evolutie, de evolutietheorie en Charles Darwin, maar je hebt nog nooit The origin of species… gelezen. ?
Dan is het in 2009, 150 jaar na de eerste druk, eindelijk zover.
Je leest eindelijk het boek waar alles mee begon (ok, ik overdrijf hier een beetje).
Hoe komt het dan op je over?

Dit experiment wordt onder de titel “Blogging the Origin” gedaan door John Whitfield.
Hij leest, voor het eerst The origin of species…, hoofdstuk na hoofdstuk, en blogged daarover (in het Engels).

Het is zeer interessant.

 

De uitspraak in de titel hierboven is de start van het blog over het eerste hoofdstuk: Variation under domestication.

http://scienceblogs.com/bloggingtheorigin/ 

Voetnoot

(1)

Overigens zijn er al ( met wisselend succes )pogingen ondernomen om “Darwin’s Origin” the up-daten …
Een van de bekendste is :
“ALMOST LIKE A WHALE ” van STEVE JONES

(2)

Een van de jongste :
ADAM RUTHERFORD 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/series/theoriginofspecies

Er waren reeds geruime tijd evolutietheorieën in omloop voor het werk van Charles Darwin in 1859 verscheen.

 

De belangrijkste innovatie van Charles betrof dus niet zo zeer het idee van evolutie op zich maar vooral dat van natuurlijke selectie; dit was ook het belangrijkste punt van onderscheid met de ideeën van zijn grootvader.

In de theorie van Charles treden biologische veranderingen tussen generaties op een geheel willekeurige manier op.
Veranderingen die in een bepaalde leefomgeving gunstig zijn leiden tot betere overlevings- en dus reproductiekansen.
De meest ‘fitte’ leden van een populatie, dat wil zeggen, zij die het best toegerust zijn op hun omgeving, zullen aldus de populatie
gaan overheersen.

 

 

 

( hierboven :  Giraffen evolutie volgens  het  Lamarckisme   )

Volgens Erasmus Darwin  hebben giraffes een lange nek omdat zij generaties lang hebben geprobeerd om bij blaadjes hoog in een boom te kunnen geraken(= dat isorthodox “Lamarckisme” ) ;

Volgens Charles Darwin  zijn giraffes met een toevallig langere nek de populatie gaan overheersen omdat zij zich beter konden voeden.

Om zijn evolutieleer te onderbouwen zou Darwin op latere leeftijd veel tijd doorbrengen met potten en planten in zijn eigen botanische kassen.

Darwin discovered two major forces in evolution — natural selection and sexual selection — and wrote three radical scientific masterpieces,
“On the Origin of Species” (1859),
“The Descent of Man and Selection in Relation to Sex” (1871) and
“The Expression of the Emotions in Man and Animals” (1872).

The “Origin,” of course, is what he is best known for.
This volume, colossal in scope yet minutely detailed, laid the foundations of modern biology.
Here, Darwin presented extensive and compelling evidence that all living beings — including humans — have evolved from a common ancestor,
and that natural selection is the chief force driving evolutionary change.

Sexual selection, ( in “Descent” ) he argued, was an additional force, responsible for spectacular features like the tail feathers of peacocks that
are useless for (or even detrimental to) survival but essential for seduction.

Before the “Origin,” similarities and differences between species were mere curiosities;
Questions as to why a certain plant is succulent like a cactus or deciduous like a maple could be answered only, “Because.”
Biology itself was nothing more than a vast exercise in catalog and description.
After the “Origin,” all organisms became connected, part of the same, profoundly ancient, family tree.
Similarities and differences became comprehensible and explicable.
In short, Darwin gave us a framework for asking questions about the natural world, and about ourselves.

He was not right about everything.
How could he have been?
Famously, he didn’t know how genetics works; as for DNA — well, the structure of the molecule wasn’t discovered until 1953.
So today’s view of evolution is much more nuanced than his.
We have incorporated genetics, and expanded and refined our understanding of natural selection, and of the other forces in evolution.

But what is astonishing is how much Darwin did know, and how far he saw.
His imagination told him, for example, that many female animals have a sense of beauty — that they like to mate with the most beautiful males.
For this he was ridiculed. But we know that he was right. Still more impressive: he was not afraid to apply his ideas to humans.
He thought that natural selection had operated on us, just as it had on fruit flies and centipedes.

As we delve into DNA sequences, we can see natural selection acting at the level of genes.
Our genes hold evidence of our intimate associations with other beings, from cows to malaria parasites and grains.
The latest research allows us to trace the genetic changes that differentiate us from our primate cousins, and shows that large parts of the human
genome bear the stamp of evolution by means of natural selection.

I think Darwin would have been pleased.
But not surprised.

The “Origin” changed everything. Before the “Origin,” the diversity of life could only be catalogued and described; afterwards, it could be explained and understood. Before the “Origin,” species were generally seen as fixed entities, the special creations of a deity; afterwards, they became connected together on a great family tree that stretches back, across billions of years, to the dawn of life. Perhaps most importantly, the “Origin” changed our view of ourselves. It made us as much a part of nature as hummingbirds and bumblebees (or humble-bees, as Darwin called them); we, too, acquired a family tree with a host of remarkable and distinguished ancestors.

The reason the “Origin” was so powerful, compelling and persuasive, the reason Darwin succeeded while his predecessors failed, is that in it he does not just describe how evolution by natural selection works. He presents an enormous body of evidence culled from every field of biology then known. He discusses subjects as diverse as pigeon breeding in Ancient Egypt, the rudimentary eyes of cave fish, the nest-building instincts of honeybees, the evolving size of gooseberries (they’ve been getting bigger), wingless beetles on the island of Madeira and algae in New Zealand. One moment, he’s considering fossil animals like brachiopods (which had hinged shells like clams, but with a different axis of symmetry); the next, he’s discussing the accessibility of nectar in clover flowers to different species of bee.

At the same time, he uses every form of evidence at his disposal: he observes, argues, compares, infers and describes the results of experiments he has read about, or in many cases, personally conducted. For example, one of Darwin’s observations is that the inhabitants of islands resemble — but differ subtly from — those of the nearest continents. So: birds and bushes on islands off the coast of South America resemble South American birds and bushes; islands near Africa are populated by recognizably African forms.

He argues that the reason for this is that new islands become colonized by beings from the nearest continents, and that the new inhabitants then begin evolving independently. He then asks: can animals and plants from the continents get to new islands, especially those that are far out at sea? To investigate this, he conducts experiments to see how long seeds from different plants can remain immersed in saltwater and still begin to grow. In short, he tests his reasoning over and over again.

He is also, in some respects, surprisingly far-seeing. The “Origin” does not just expound natural selection. It contains a wealth of additional ideas and hypotheses, some of which Darwin went on to elaborate in other books. Among them: sexual selection. This is the idea — and it remained controversial until recently — that males in many species are burdened with showy ornaments like enormous tails because the females of their species have, by repeatedly picking the showiest males as their mates, caused them to evolve them that way.

This is not to say that the “Origin” is flawless, or that Darwin was right in every respect. It isn’t, and he wasn’t. Nor is the book a definitive account of how evolution works. It wasn’t even definitive in his lifetime: he published six editions, revising, sometimes heavily, from one to the next. (In the third edition, which appeared in 1861, he introduced a historical sketch in which he discusses his precursors, including Matthew and Wells.) Yet his knowledge of the natural world is so immense, and the scrutiny to which he subjects his ideas is so thorough and scrupulous, that the “Origin” presents a grand new vision of the world. A vision that, as far as possible given the knowledge available at the time, he worked out in every detail. A vision that changed the world forever.

(Olivia Judson,)

Jerry Coyne :

The GALAPAGOS ISLANDS did not, as is often assumed, constitute a “eureka moment” for Darwin: he did not hit upon, nor even begin to formulate, his theory of “transmutation” until several years thereafter.

True, the Galápagos did constitute important evidence for the biogeographic chapters of The Origin, but this came as much from the plants (and Joseph Hooker’s analysis of them) as from the finches. Indeed, “Darwin’s finches” are not even mentioned in The Origin! This may be because Darwin botched his collections there, failing to put the island source on the collecting labels. He was forced to reconstruct the biogeography of the finches (which he at first didn’t see as a monophyletic group) using specimens collected — and properly labelled — by Darwin’s manservant and by Captain Fitzroy himself. Darwin’s failure to mention finches in The Origin may reflect his continuing uncertainty about the nature of the evidence. He knew by 1859 that the 14 species were indeed closely related (ornithologist John Gould had determined that for him), but the uncertainty about their biogeography led to confusion about what role geographic isolation played in the origin of species.

Darwin’s plant collections, on the other hand, were properly labeled, for pressing plants on the spot is more conducive to accurate recording of localities. And it was Joseph Hooker’s identification of the plants, their affinity, and especially the uniqueness of many species to specific islands, that helped convince Darwin he was on the right track.

Here, from Chapter 12, is the most famous mention of the Galápagos in The Origin. Notice Darwin’s clever use of rhetorical questions to attack creationism. How could a Victorian reader fail to be convinced by arguments like this?

The most striking and important fact for us in regard to the inhabitants of islands, is their affinity to those of the nearest mainland, without being actually the same species. Numerous instances could be given of this fact. I will give only one, that of the Galapagos Archipelago, situated under the equator, between 500 and 600 miles from the shores of South America. Here almost every product of the land and water bears the unmistakeable stamp of the American continent. There are twenty-six land birds, and twenty-five of those are ranked by Mr Gould as distinct species, supposed to have been created here; yet the close affinity of most of these birds to American species in every character, in their habits, gestures, and tones of voice, was manifest. So it is with the other animals, and with nearly all the plants, as shown by Dr. Hooker in his admirable memoir on the Flora of this archipelago. The naturalist, looking at the inhabitants of these volcanic islands in the Pacific, distant several hundred miles from the continent, yet feels that he is standing on American land. Why should this be so? why should the species which are supposed to have been created in the Galapagos Archipelago, and nowhere else, bear so plain a stamp of affinity to those created in America? There is nothing in the conditions of life, in the geological nature of the islands, in their height or climate, or in the proportions in which the several classes are associated together, which resembles closely the conditions of the South American coast: in fact there is a considerable dissimilarity in all these respects. On the other hand, there is a considerable degree of resemblance in the volcanic nature of the soil, in climate, height, and size of the islands, between the Galapagos and Cape de Verde Archipelagos: but what an entire and absolute difference in their inhabitants! The inhabitants of the Cape de Verde Islands are related to those of Africa, like those of the Galapagos to America. I believe this grand fact can receive no sort of explanation on the ordinary view of independent creation; whereas on the view here maintained, it is obvious that the Galapagos Islands would be likely to receive colonists, whether by occasional means of transport or by formerly continuous land, from America; and the Cape de Verde Islands from Africa; and that such colonists would be liable to modifications; the principle of inheritance still betraying their original birthplace.

On the Origin of Species: The Preservation of Favoured Traces
http://benfry.com/traces/
“Over het ontstaan van soorten door middel van natuurlijke selectie, of het behoud van bevoordeelde rassen in de strijd om het leven”
Charles Darwin
Dit is de veelgeprezen vertaling van Ludo Hellemans van de oorspronkelijke editie van On the Origin of Species uit 1859.
GRATIS DOWNLOAD
http://darwindownloads.nieuwezijds.nl/soorten.pdf

Over het ontstaan van soorten is het bekendste werk van Charles Darwin (1809–1882).
Hierin ontvouwt hij in ‘een lang argument’ de evolutietheorie die vanaf de publicatie op 24 november 1859 tot de dag van vandaag zoveel
opschudding heeft veroorzaakt.
De impact van dit boek op het denken is enorm geweest.
Vandaag de dag wordt de evolutietheorie weliswaar even algemeen aanvaard als de atoomtheorie, maar dat neemt niet weg dat zij de gemoederen
nog steeds in beweging brengt omdat ze de grens tussen geloof en wetenschap raakt.

Darwins benadering van het leven is rationeel en natuurwetenschappelijk.
Zijn wereldbeeld is opgebouwd uit louter kenbare en verifieerbare feiten.
Hij houdt zijn lezers voor dat alle levensvormen op aarde, de mens nadrukkelijk niet uitgezonderd, zijn geproduceerd door onbezielde en
doelloze natuurkrachten.

Darwins evolutietheorie is en blijft een van de meest revolutionaire visies op mens en natuur uit de wereldgeschiedenis,
en het boek Over het ontstaan van soorten is een van de belangrijkste teksten van de moderne tijd: een onbetwiste must in het wetenschappelijk canon.

http://www.nieuwezijds.nl/lees-darwin-nu/

‘There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved.’ Charles Darwin

Although Darwin had already presented his theory to fellow scientists, it was the publication of his book, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, in 1859 that shook the rest of the world.

‘We must, however, acknowledge, as it seems to me, that man with all his noble qualities… still bears in his bodily frame the indelible stamp of his lowly origin.’ Charles Darwin

Initially greeted with controversy, Darwin’s ideas now form the foundation of modern biology.

‘It is interesting to contemplate an entangled bank, clothed with many plants of many kinds, with birds singing on the bushes, with various insects flitting about, and with worms crawling through the damp earth, and to reflect that these elaborately constructed forms, so different from each other, and dependent on each other in so complex a manner, have all been produced by laws acting around us.’ Charles Darwin

Title page of a first edition of On the Origin of Species by Means of Natural Selection.
Title page of a first edition of On the Origin of Species by Means of Natural Selection.

COPLETE ON LINE TEXT
http://www.literature.org/authors/darwin-charles/

The Voyage of the Beagle

The Origin of Species
Preface
Introduction
Chapter 1 – Variation Under Domestication
Chapter 2 – Variation Under Nature
Chapter 3 – Struggle for Existence
Chapter 4 – Natural Selection
Chapter 5 – Laws of Variation
Chapter 6 – Difficulties on Theory
Chapter 7 – Instinct
Chapter 8 – Hybridism
Chapter 9 – On the Imperfection of the Geological Record
Chapter 10 – On The Geological Succession of Organic Beings
Chapter 11 – Geographical Distribution
Chapter 12 – Geographical Distribution continued
Chapter 13 –
Mutual Affinities of Organic Beings: Morphology: Embryology: Rudimentary Organs
Chapter 14 – Recapitulation and Conclusion
Glossary

The Origin of Species – 6th Edition
The Descent of Man

MYTH’S ABOUT DARWIN’S TEXTS

Myth 1: > Myths about Darwin Darwin did not believe in the reality of species
> Myths 2: The origin of species Darwin did not explain the origin of species
> Myth 3: Darwin was a Lamarckian
> Myth 4: Darwin was a gradualist
> Myth 5: Darwin thought evolution relied on accidents and chance
> Myth 6: Darwin thought everything was due to natural selection
> Myth 7: Darwin thought that Australian aborigines were closer to apes than to Europeans

>Myth 8: Darwin was a social Darwinian

Een aantal organisaties besloten om 2009 uit te roepen tot Darwin jaar.

Voor het Darwinjaar 2009 in Nederland hebben musea, wetenschappelijke instellingen, science centers, openbare bibliotheken en media de handen ineen geslagen om Darwins gedachtengoed bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Door heel Nederland worden er activiteiten georganiseerd rond Darwin, het darwinisme en de evolutietheorie: tentoonstellingen, lezingen en symposia zowel voor een breed publiek als voor wetenschappers. Daarnaast zijn er activiteiten speciaal gericht op het onderwijs.

Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op www.darwinjaar2009.nl.

Ook NWO-ALW doet mee aan verschillende activiteiten voor het Darwin jaar:

 • Negen onderzoeken zijn uitgewerkt tot artikelen, 5 uit het Open Programma, 4 uit het onderzoeksprogramma Evolutie en Gedrag. Deze worden geplaatst op de speciale educatieve website over Darwin en evolutie.
 • Iedere maand verschijnt er een artikel in Nvox, het blad van biologie docenten
 • In mei verschijnt er een boekje in de AO-reeks (Uitgeverij Actuele Onderwerpen)
 • In februari verschijnt er van de bij ALW ondergebrachte Stichting Biowetenschappen en Maatschappij een cahier over Darwin en genetica (kanker in het licht van de evolutie).
 • Niko Tinbergen lezing (mei) in samenwerking met NRC, Museum Boerhaave, Naturalis en Universiteit Leiden. Dit is een jaarlijkse publiekslezing over evolutie ter ere van de Nederlandse Nobelprijswinnaar en etholoog Niko Tinbergen. Organisatie: Universiteit Leiden, Museum Boerhaave, Naturalis, NRC en NWO. Plaats: Leiden.
 • Het NWO-programma Evolutie en Gedrag wordt op 17 en 18 september afgesloten met een wetenschappelijk congres.
 • De VPRO gaat de wereldreis van de Beagle nadoen. Hierbij is onder meer het NWO-instituut NIOZ bij betrokken.
 • NWO-ALW werkt mee aan de totstandkoming van een algemene brochure over het Darwin jaar. Deze publicatie zal in januari verschijnen.

Logo Darwinjaar

Op donderdag 12 februari, de geboortedag van Darwin, wordt het jaar geopend in het natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden.

De speciale educatieve website over Darwin en evolutie. van Naturalis

150 jaar denken over evolutie

Anderhalve eeuw nadat Charles Darwin zijn baanbrekende boek “Over het Ontstaan van Soorten” publiceerde, is de evolutietheorie nog steeds de krachtigste verklaring voor de ontwikkeling van het leven op aarde.
Hier vind je informatie over Darwin, zijn denkbeelden, de verdere ontwikkeling van Darwins theorie, en actueel evolutie-onderzoek.
En natuurlijk over LEVEN, want dat is waar Darwin naar keek en waar onderzoekers nog steeds naar kijken.

Wat is leven? Wanneer spreek je van leven? Hoe en wanneer is het ontstaan? En waar heeft miljoenen jaren leven toe geleid?

Ontstaan van het leven >
DNA, de erfelijke basis van evolutie >
De cel, de eenheid van het leven >
Organisatie van het leven >
Korte geschiedenis van aarde en leven >
Biodiversiteit >

Overleven Genoeg te eten vinden om de volgende dag te halen. En niet vroegtijdig in de maag van een ander verdwijnen. Met een beetje geluk kun je de voortplantingsleeftijd halen en nageslacht verwekken. Want daar is waar het uiteindelijk om draait: het overleven van de soort.


Strategieën om te overleven >
Overleven in extreme omstandigheden >
Hoe dieren elkaar versieren >

Evolutie-topstukken zien? Veel Nederlandse musea bezitten opgezette dieren, fossielen of andere voorwerpen waar een evolutieverhaal aan vast zit. Soms zijn ze in de tentoonstelling te zien, maar vaker bewaren musea ze liever veilig achter slot en grendel.


Nederlandse evolutie topstukken >

Wat betekenen al die evolutiebegrippen?Hoe kwam Darwin tot zijn evolutietheorie? Wat dachten wetenschappers voor hem? En wat betekenen die moeilijke woorden die evolutiebiologen gebruiken?


Darwins denken >
Evolutie >
Evolutiedenken op een tijdlijn >
Evolutiebegrippen >

Waar houden onderzoekers zich zoal mee bezig?Het onderzoek naar evolutie is nog lang niet klaar. Er is nog veel te ontdekken. Ook Nederlandse biologen houden zich volop met evolutie-onderzoek bezig.


Interviews met onderzoekers >
Kijken naar evolutie op verschillende niveaus >
Onderzoek aan modelorganismen >
Hoe kun je zelf onderzoeker worden? >

Evolutieshow in ArtisVerschillen tussen man en vrouw, aanpassing van lichaamsvorm aan leefgewoonten, het ontstaan van het oog, camouflage en misleiding. Zomaar een paar evolutionaire thema’s die je ‘in levenden lijve’ kunt zien bij dieren in Artis.


Dieren showen evolutie in Artis >

Evolueren wij ook?

Zijn wij speciaal? Of zijn we gewoon ver ontwikkelde zoogdieren? In ieder geval hebben we als mensen al een lange ontwikkeling achter de rug.


Evolutie van de mens >
Onze herkomst in vier stappen >
Op zoek naar de Missing Link >

Kunnen we de evolutie beïnvloeden?Jazeker, we kunnen de evolutie zelfs versnellen en de richting bijsturen. Door kweken en fokken sleutelen we al duizenden jaren vanaf de ‘buitenkant’ aan planten en dieren. Maar nu kunnen we ook sleutelen aan de ‘binnenkant’: de genen. En dat geeft een stuk sneller resultaat.


Snel sleutelen: biotechnologie >
Langzaam sleutelen: domesticatie >

Hoe krijg je evolutie in beeld? Evolutie is niet zomaar te zien. Eerst moet je de ‘chaos’ aan planten en dieren indelen in soorten of andere overzichtelijke eenheden. Pas dan kun je evolutionaire verwantschappen ontdekken.


Ordening van de natuur >
Overzicht van levende wezens >
Ordenen in stambomen >
De natuur in beeld >

Darwin on lineDirect op internet te lezen: de complete werken van Charles Darwin in de oorspronkelijke versie.


Origin of species UK > NL >
Descent of man >
Voyage of the Beagle >
Andere boeken van Darwin NL >

Webquests en lesmateriaalSpeciaal voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is hier een educatief programma over evolutie te downloaden. Leerlingen uit de bovenbouw van Havo/VWO vinden hier vier webquests.


Lesmateriaal en webquests over evolutie >

Fossielen en evolutieFossielen zijn versteende overblijfselen van organismen die lang geleden leefden. Je kunt ze zien als het ‘harde bewijs’ dat evolutie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Wat is een fossiel? >
Mammoet >
Dodo >
Fossiel ecosysteem Messel >
Levende fossielen >

Wat is er in het Darwinjaar te doen? In 2009 wordt de 150ste verjaardag van de evolutietheorie gevierd met allerlei activiteiten. Zoals tentoonstellingen, lezingen en debatten. En een Nederlands schip vertrekt om Darwins reis om de wereld over te doen.


Darwinjaar activiteitenoverzicht >
Darwins reis opnieuw >

Boeken /Pers /blogs

Charles Darwin. biografie

Video bespreking —> http://www.klara.be/cm/klara/1.104-searcharticle?directarticle=1.50772&article=1.50772
Auteurs Adrian Desmond en James Moore stellen hem voor als een gekwelde man, die worstelde met zijn diepgelovige milieu.
Darwin-kenner Geerdt Magiels las het boek en heeft er enkele kanttekeningen bij.

[“Darwin. De Biografie”. Adrian Desmond en James Moore. Uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2008]
http://www.nieuwamsterdam.nl/boekUitgave.aspx?ID=1181

“Darwin plaagde voortdurend. Hij had weinig geduld met mensen die van God en zijn creaties iets menselijks wilden maken.
Darwin stelde dat God geen behoefte had aan onze complimenten, dat het niet nodig was Hem te vertellen hoe sterk Hij op ons leek.
Voor hem was God gewoon God.
God maakte de wetten die planeten laten bewegen en soorten ontstaan, maar Hij is niet verantwoordelijk voor de beweging van elke planeet, noch voor het ontstaan van elke soort.
Darwin ging op zoek naar de universele wetten van het leven.
Zijn voornaamste verdediger, Thomas Huxley, vergeleek de klassieke mensengod met een soort supernatuurlijke duivenkweker die hier en daar wat beestjes selecteert om er een mooie variëteit mee te maken.
Darwin plaatste God boven dat beperkte beeld.”

bron : (Knack Ontdek: De theorie van een genie: Darwin: over mensen en andere dieren, januari 2009, vraaggesprek met wetenschapshistoricus James Moore, biograaf van Charles Darwin,
die twintig(!) jaar geleden, samen met Adrian Desmond, het boek ‘Darwin: The Life of a Tormented Evolutionist’ schreef…Nu, én volgens kenners in slechte vertaling, )

KENNISLINK ;

Evolutie, zo zit het!

Een pasgeboren baby, een vlinder die uit een cocon kruipt, een dolfijn die enthousiast uit het water springt: het leven op aarde heeft iets wonderlijks. Het is dan ook niet zo raar dat veel mensen het ervaren als heilig of goddelijk. Een wetenschappelijke theorie om al dit moois te verklaren voelt wat kil en zakelijk. Toch danken we al het leven op aarde aan de processen van de evolutie: een elegante theorie die ons meer vertelt over wie we zijn en waar we vandaan komen.

Kennislink folder: Evolutie – zo zit het (herziene versie april 2009)

‘s Winters stikt het van de musjes in de achtertuin. Leuk gezicht, maar ze komen niet allemaal even goed de winter door. Sommige mussen overleven het niet omdat ze badderen in een plasje smeltwater en doodvriezen op de schutting. Andere mussen vergaan van de honger, kleumend op een takje. Hun snaveltjes hebben net niet de juiste kromming om goed te kunnen snoepen van de vetbollen en pinda’s die mensen voor ze ophangen. Maar een derde soort mus – toevallig net iets anders dan de eerste twee – blaakt van gezondheid. Deze mussen blijven uit het water en overleven de vrieskou door hun buik rond te eten. In de lente gaan zij als eerste met takjes en wormpjes in de weer, helemaal klaar voor een nieuw nestje.

De snaveltjes van deze vinken brachten Darwin op het idee: soorten veranderen omdat alleen de meest succesvolle leden lang genoeg leven om nakomelingen te krijgen.

Dit is evolutie in actie. In een barre omstandigheid zoals een strenge winter blijkt een toevallige aanpassing aan de soort – een net iets handiger gevormde snavel – enorm belangrijk. Ze moeten immers lang genoeg leven om nakomelingen te maken. En omdat die nakomelingen ook weer die handige snavel erven, zullen zij de volgende winter beter doorkomen dan onhandig gesnavelde musjes. Die zijn dan na een vorstperiode zo verzwakt, dat ze niet meer aan kinderen maken toekomen. Als je er goed over nadenkt is het heel logisch: na verloop van tijd zijn er voornamelijk mussen van de derde soort, die elke winter smullen van de pinda’s aan de schutting.

Darwin trok in de 19e eeuw precies dezelfde conclusie na zijn reis naar de Galapagoseilanden. Op het ene eiland hadden vinken een stompe snavel en op de andere een scherpe. Dat was wel zo handig, want ze moesten ook in andere omstandigheden hun voedsel zoeken. Maar hier was nog iets extra’s aan de hand. Omdat de vinken helemaal van elkaar gescheiden leefden, waren ze zo uit elkaar gegroeid dat ze niet meer tot dezelfde soort behoorden. Dat bracht Darwin op een nieuw idee, namelijk dat in de natuur uit één diersoort andere soorten kunnen ontstaan.

Eigenlijk weten we dat allang. Uit de wolf is bijvoorbeeld heel lang geleden de hond ontstaan. En niet één soort hond, maar talloze soorten. Van Paris Hiltons Chihuahua tot de Husky die poolreizigers door sneeuwstormen heen loodst. Wij fokken de hondenrassen zodat ze het beste zijn aangepast aan hun omstandigheden, maar in de natuur werkt het net zo. Toevallig raakt één soort mus, of wolf, of giraf, beter aangepast aan de (moeilijke) omstandigheden, waardoor die soort meer kinderen krijgt die ook de goede aanpassing hebben. En zo veranderen soorten, oftewel: ze evolueren.

De Husky is maar één van de hondenrassen die door mensen is gefokt met een reden. Het ras gedijt goed in poolgebieden, waar ze mensen helpen door bijvoorbeeld sleeën te trekken.

Minder aap, meer mens

“Als evolutie voor elk ander dier geldt, waarom dan niet voor de mens?”, dacht Darwin later. De wetenschap geeft hem gelijk. Wetenschappers vonden overblijfselen van een soort aapmensen die langzaam rechtop gingen lopen, hun haar verloren en gereedschap leerden gebruiken. Dat waren onze voorouders. Ze hadden meer succes dan hun hurkende, harige tijdgenoten. Zo werden we in vijf à zes miljoen jaar langzaam maar zeker minder aap en meer mens.

Leven

Als de ene soort uit de andere ontstaat, hoe ontstond dan de eerste levensvorm? Hoe kwam het startsein voor de evolutie tot stand?

Lang voordat mensen, dieren en zelfs bacteriën de aarde bevolkten, waren er alleen hele eenvoudige moleculen in een ‘oersoep’. Wetenschappers gaan er van uit dat hierin de eerste bouwstenen voor het aardse leven ontstonden. Laboratoriumexperimenten hebben duidelijk gemaakt dat dit zeer wel mogelijk is. Onder omstandigheden die ook tijdens de aardse oertijd aanwezig waren, ontstonden de moleculaire bouwstenen van het huidige aardse leven.

Zomaar leven

De grote vraag is hoe uit ‘dode’ bouwstenen leven kon ontstaan. Het antwoord luidt: stapje voor stapje. Het idee is dat de bouwstenen in de oersoep zich door ‘toevalstreffers’ aaneenregen tot grotere moleculen. De kans op zulke treffers is héél klein. Maar in honderden miljoenen jaren kwamen ze toch vaak voor. Het is denkbaar dat zo een ‘oer-DNA’ ontstond, dat samen met andere nieuw gevormde moleculen de eerste levende cel vormde.

De opstelling van het Urey-Miller experiment zoals het in 1953 werd uitgevoerd. De wetenschappers Harold Urey en Stanley Miller stelden een nagemaakte oersoep bloot aan de condities die zich ook op de oer-aarde voordeden. Tot hun verbazing vonden ze na afloop aminozuren, de bouwstenen van al het leven op aarde. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Staartje

Nadat het eerste levende wezentje was ontstaan nam het evolutieproces het werk van toeval over. Hoe dat ging, kunnen we nu nog terugvinden. Daarvoor graven we in de grond. De grond bestaat uit aardlagen. In zo’n laag vinden we dieren en planten die in die periode hebben geleefd. Ze zijn in die periode doodgegaan en in de aardlaag blijven liggen, waardoor het fossielen zijn geworden. Tijdens miljoenen jaren bedekken nieuwe aardlagen de oude. Hoe dieper we graven, hoe ouder de aardlagen zijn. Door fossielen uit een oudere aardlaag te vergelijken met fossielen in jongere aardlagen zien we hoe soorten in die miljoenen jaren evolueerden.

Ook in de ontwikkeling van een foetus zien we de evolutie aan het werk. Alle zoogdieren hebben in aanleg poten. Aan de buitenkant van een walvis zie je deze poten niet terug, maar diep in zijn lichaam liggen wel degelijk kleine botjes waar normaal gesproken de poten zouden zitten. Of neem een mensenfoetus: die heeft een staartje. Dat staartje verdwijnt voor de tiende week van de zwangerschap. Het staartje is een overblijfsel van de tijd dat de voorouder van de mens nog een echte staart had.

Een plaatje van een menselijk embryo. De staart van de foetus is hierop duidelijk te zien.

Logisch

De evolutietheorie heeft drie ingrediënten. 1. In elke soort komen toevallige verschillen met andere leden van de soort voor. Het kan gebeuren dat een mus een net iets andere snavel heeft. 2. Soms is zo’n verschil handig bij het overleven in moeilijke omstandigheden. 3. Dat handigheidje geef je weer door aan je kinderen, die ook beter kunnen overleven dan hun soortgenoten. Zo verklaart de evolutietheorie op een logische manier hoe het leven op aarde zich heeft ontwikkeld. En door goed te kijken naar fossielen en aardlagen en na te denken over hoe we nu in elkaar zitten, kunnen we dat ook aantonen. Evolutie is geen kwestie van geloven. Kijk net als Darwin om je heen en zie dat het klopt.

Misverstanden over evolutie

Prikkende fossielen

Sommige mensen beweren dat alle fossielen tegelijk ontstonden door een grote ramp. Deze zorgde dat al het leven verdronk en werd begraven onder de aardlagen. Maar waarom liggen vissen dan in de onderste aardlaag? Die verdrinken namelijk niet.
Fossielen die door meer dan één aardlaag heen steken waren het slachtoffer van terugkerende vloed, stollend lava en modderstromen. In Nova Scotia, Canada, zien we nu hoe aardlagen zich razendsnel om bomen heen opbouwen.

Evoluerende foetus

In de 19e eeuw dacht Haeckel dat een foetus eerst van eencellige moest evolueren naar vis en reptiel voordat het een mensenfoetus werd. Haeckel tekende de embryo’s van vijf dieren en een mens naast elkaar om dit proces duidelijk te maken. Nu weten we dat dit idee niet klopt.

Geen beter dier

Evolutie is vaak synoniem voor verbetering. Maar dat klopt niet. De toevallige aanpassingen waarmee sommige dieren worden geboren zijn lang niet altijd nuttig. Een jong beertje heeft niks aan een witte vacht als hij in het bos opgroeit. Sterker nog, de kans is groot dat hij verhongert en geen kinderen krijgt. Zo verdwijnt de toevallige aanpassing weer en blijven alle beren in het bos bruin.

Evolutie

Wie Darwin denkt, denkt evolutie. Maar wat is evolutie eigenlijk precies? Hoe kwam Darwin aan zijn ideeën? Hoe ziet de evolutie van het leven op aarde er precies uit en hoe zijn we zelf ontstaan? Hoeveel invloed heeft Darwin nog in de moderne wetenschap? Op al deze vragen krijg je antwoord in dit evolutiedossier.

Op 12 februari 2009 is het 200 jaar geleden dat Charles Darwin, ontdekker van de evolutietheorie, werd geboren. Bovendien publiceerde hij zijn invloedrijke werk ‘On the origin of species’ precies 150 jaar geleden. Tijd dus voor een dossier over evolutie. Hierin lees je alles over de man achter de theorie, de evolutie van oersoep tot moderne mens en de invloed van Darwin in de rest van de wetenschap.

Wetenschappers hadden niet altijd zoveel bewondering voor Darwin’s evolutietheorie als nu. Toen hij zijn theorie net presenteerde, vonden veel onderzoekers en theologen de gedachte dat mensen zouden afstammen van apen maar aanstootgevend. Nu kunnen we ons dat niet meer goed voorstellen, maar toen was het idee van een Darwinjaar waarschijnlijk net zo raar als het idee dat iemand de evolutie ontkent nu is.

De jonge Darwin

Charles Robert Darwin werd in 1809 geboren in Shrewsbury, vlakbij Birmingham in West-Engeland. Al vanaf het begin las de jonge Darwin boeken over de natuur en hield hij zich bezig met het verzamelen van schelpen, insecten en mineralen. Zijn vader (zelf arts) zag geen toekomst voor zijn zoon als natuurwetenschapper en stuurde Charles daarom op zijn zestiende naar de universiteit van Edinburgh om medicijnen te studeren.

Darwin als jochie van 7 jaar. Zoals je ziet op dit schilderij was hij een grote liefhebber van de natuur.

Na twee jaar verliet Darwin de opleiding. Het belangrijkst dat hij geleerd had, was het opzetten en conserveren van vogels en andere dieren. Volgens zijn vader moest Charles dan maar dominee worden. Daartoe verbleef hij drie jaar op het Christ College van de universiteit van Cambridge, waar alle wetenschappers de natuurlijke theologie (zie kader) aanhingen.

Darwin’s inspiratiebronnen

In de tijd van Darwin geloofden mensen in de westerse wereld dat de aarde enkele duizenden jaren oud is. De planeet wordt bewoond door vormen van leven die onveranderlijk zijn. Dit idee is afkomstig van de filosofen Plato en Aristoteles (427 tot 322 jaar voor Christus), maar werd nog versterkt door het opkomen van de natuurlijke theologie rond 1700. Deze leer gaat er vanuit dat alle levensvormen in één week zijn gemaakt door een Schepper die eerst het heelal creëerde.

Een aantal wetenschappers zag halverwege de zestiende eeuw al barstjes in de natuurlijke theologie theorie. Zo realiseerde de Fransman Georges Cuvier zich dat de geschiedenis van het leven op aarde vastligt in afdrukken in de rotsen (fossielen). Ook ontdekte hij dat hoe dieper de fossielen in de rotsen lagen, hoe ouder ze zijn en hoe minder ze lijken op moderne soorten. Zelfs het uitsterven van soorten behoorde volgens Cuvier tot de mogelijkheden.

Twee Schotse geologen, James Hutton (1726-1797) en Charles Lyell (1797-1875), vormen de belangrijkste inspiratiebron van Darwin. Zij deden de ontdekking dat de aarde verandert door continue, langzame acties en niet door plotselinge gebeurtenissen. Dit betekent niet alleen dat de aarde veel ouder moet zijn dan duizenden jaren, de wetenschappers zagen ook in dat langzame processen op de lange termijn grote verschillen kunnen bewerkstelligen. Natuurlijke theologie zien we tegenwoordig nog terug in stromingen als het creationisme en intelligent design.
(Op de foto: Georges Cuvier)

Meer over creationisme en intelligent design:

Op reis met de Beagle

Darwin’s professor in de botanie (John Henslow) introduceerde hem na het behalen van zijn graad bij de kapitein (Robert Fitzroy) van het schip de Beagle. Fitzroy was van plan een reis rond de wereld te maken om de waarheid van natuurlijke theologie te bewijzen. In december 1831 vertrok de Beagle richting Zuid-Amerika. Darwin concentreerde zich tijdens de reis voornamelijk op het verzamelen van planten en dieren. Na bijna vijf jaar varen bestond zijn collectie uit duizenden exemplaren. Hij merkte op dat Zuid-Amerikaanse soorten hele andere eigenschappen hebben dan Europese soorten.

Darwin’s reis met de Beagle.

Meer over Darwin:

De evolutietheorie

Eenmaal weer thuis deed Darwin de ontdekkingen die hem op het spoor van de evolutietheorie zette. Aan zijn collectie van de Galápagos eilanden (vulkanische eilanden 900 km van de westkust van Zuid-Amerika) zag hij dat de meeste soorten die hij daar verzameld had nergens anders ter wereld voorkomen. Toch lijken zij wel een beetje op soorten van het Zuid-Amerikaanse vasteland. Zou het mogelijk zijn dat planten en dieren van de ene plek naar de andere plek verhuizen en zich aanpassen aan hun nieuwe omgeving? Darwin dacht van wel, maar was terughoudend met het introduceren van zijn theorie in de samenleving.

Een van de diersoorten die Darwin op het idee van evolutie brachten, waren de vinken op de Galápagos eilanden. Op het ene eiland zag hij een vink met een scherpe, spitse snavel. Op het andere eiland trof Darwin nagenoeg dezelfde vink aan, maar dan met een stompe snavel. Klaarblijkelijk was er ooit één soort vink, die zich door de verschillende omstandigheden op de beide eilanden net iets anders had ontwikkeld – oftewel: net iets anders was geëvolueerd.

Pas in 1859 publiceerde Darwin zijn ‘On the origin of species’. In dit werk maakte de natuurwetenschapper twee belangrijke punten. Elke soort die op dit moment op aarde leeft, is ontstaan uit een voorouder (met andere woorden: soorten zijn geleidelijk ontstaan). Een groep planten of dieren kan veranderen doordat sommige individuen gunstige eigenschappen hebben en daardoor meer nakomelingen krijgen dan anderen (voortbestaan van de best passende of ook wel survival of the fittest). Dit mechanisme staat bekend als natuurlijke selectie en zorgt er uiteindelijk voor dat soorten aangepast raken aan hun omgeving. De combinatie van deze twee punten vormt de basis van de evolutietheorie.

Geen twee wezens zijn hetzelfde. Dat komt ten eerste natuurlijk doordat we een combinatie zijn van de genen van onze vader en onze moeder. Maar er kan ook nog iets anders gebeuren: per ongeluk verandert een stukje van onze genetische code. Zo’n toevallige verandering noemen we een mutatie. Meestal is die mutatie niet handig of zelfs schadelijk. Dan is de kans niet groot dat hij wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Maar als die mutatie er toevallig voor zorgt dat je beter aan je omgeving aangepast bent, dan heb je juist meer kans dat je veel nakomelingen krijgt die ook die mutatie hebben. Gefeliciteerd! Je kinderen zijn zojuist een beetje geëvolueerd.

Meer over evolutie:

Van oersoep tot moderne mens

Darwin stelde dat elke soort is ontstaan uit een voorouder. Dit betekent dat we de stamboom van het leven op aarde moeten kunnen reconstrueren van oersoep tot moderne mens. De aarde ontstond ongeveer 4,5 miljard jaar geleden, maar was toen nog onbewoonbaar. Onze planeet werd gebombardeerd door rotsen, afkomstig van de vorming van de rest van het zonnestelsel. De extreme hitte die hierbij vrijkwam, zorgde ervoor dat zeeën en oceanen niet ontstonden. Ook het feit dat de aarde zelf nog warm was, speelt een belangrijke rol.

Darwin had ongelijk

Darwin dacht dat er één enkele voorouder was. Vanuit deze voorouder – de stam van de ‘tree of life’ – waren alle levende soorten – de takken – ontstaan. Zodra een soort zich splitste in twee nieuwe soorten, kwamen die nooit meer bij elkaar. Op de afbeeldingen zie je een pagina uit zijn notitieboek waarin hij dat idee voor zichzelf op papier zette.

Ondertussen weten we dat dit niet helemaal klopt. Zo wisselen microbes van verschillende soorten links en rechts toch stukjes genetisch materiaal uit. En dat geldt niet alleen voor microben. Ook zoogdieren van twee soorten kunnen DNA uitwisselen. Dat doen ze op de ‘ouderwetse’ manier: door samen kinderen te maken. Zo zijn er aanwijzingen dat de Homo erectus en de neanderthalers samen succesvol hybride nakomelingen kregen.

Bron: Why Darwin was wrong about the tree of life (New Scientist, 21-1-2009)

Ongeveer 3,9 miljard jaar geleden was de stenenregen ten einde en koelde de aarde langzaam af naar een temperatuur waarbij vloeibaar water voorkwam. Vlak daarna ontwikkelden zich waarschijnlijk ook de eerste tekenen van leven. Het gaat voornamelijk om eencelligen zonder celkern (prokaryoten) die leven van koolstofdioxide en zuurstof uitstoten in de atmosfeer: cyanobacteriën. 2,7 miljard jaar geleden hadden deze cyanobacteriën zoveel zuurstof geproduceerd dat veel meer levensvormen een kans kregen.

Meer over ontstaan van het leven:

Al snel ontstonden eencelligen met een celkern (eukaryoten). 1,2 miljard jaar geleden voegden ook de meercelligen zich bij het leven op aarde. Dit gaf aanleiding voor het in gang zetten van een (geologisch gezien) snelle toename in de diversiteit aan levensvormen: de zogenaamde Cambrium explosie (543-510 miljoen jaar geleden) waarin de basis werd gelegd voor het ontstaan van de meeste moderne diergroepen. In de perioden daarna koloniseerden de eerste planten, schimmels en dieren het land. Op de komst van de zoogdieren moeten we wachten tot ongeveer 145 miljoen jaar geleden. De moderne mens is pas ontstaan ten tijde van de ijstijden (tussen 1,8 en 0,1 miljoen jaar geleden).

Meer over evolutie van het leven:

Over mensen en apen

Darwin meende dat ook de mens een product is van evolutie. Wij zouden zijn ontstaan uit een aapachtige voorouder. Het belangrijkste kenmerk van de groep apen, mensapen en mensen is de opponeerbare duim. Daarmee hebben soorten uit deze groep als enige de mogelijkheid om met hun duim de topjes van iedere vinger aan te raken. Deze eigenschap is waarschijnlijk ontstaan als aanpassing aan het leven in bomen, maar wordt door de moderne mens benut voor precisie bij het werken met voorwerpen. Mensapen zijn 25 tot 30 miljoen jaar geleden afgesplitst van de oude wereld (Afrika en Azië) apen. Uit DNA-onderzoek blijkt dat mensen het dichtst bij chimpansees en bonobo’s staan (met beide mensapen delen we 98 procent van ons DNA). De laatste gemeenschappelijke voorouder van mensaap en mens leefde waarschijnlijk vijf tot zeven miljoen jaar geleden.

De stamboom van de mensapen. Van de gemeenschappelijke voorouder splitste zich als eerste een aapsoort af, die zich sindsdien heeft ontwikkeld tot orang oetan. De volgende tak is voor de hedendaagse gorilla’s. De moderne mens is het meest verwant met de chimpansee en de bonobo. Het is overigens erg waarschijnlijk dat er ooit nog meer mensaapachtige soorten zijn geweest, die ondertussen zijn uitgestorven.

Meer over mensen en apen:

Evolutie van de moderne mens

De oudste mensachtigen behoorden tot de groep van de Australopithecus soorten. Deze groep ontstond vier miljoen jaar geleden en ontwikkelde het lopen op twee voeten. Er waren robuuste Australopithecus met sterke kaken en grote tanden, aangepast aan het eten van hard voedsel. Daarnaast leefden ook dunne, slanke soorten waarvan het gebit voornamelijk zacht voedsel verwerkte. Uit deze laatste groep zijn vermoedelijk de mensachtige soorten van het geslacht Homo ontstaan. Dit gebeurde ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden.

Lucy in the sky with diamonds

Op de afbeelding zie je de reconstructie van een vrouwelijke Australopithecus afarensis. Het meest bekende lid van deze voorouder is waarschijnlijk Lucy. Ze is genoemd naar het Beatlenummer ‘Lucy in the sky with diamonds’, dat op de avond dat ze werd ontdekt opstond in het kamp van de vinders van haar skelet.

Overigens zijn er wetenschappers, zoals de Amerikaanse archeoloog Lori D. Hager – die betwijfelen of Lucy wel echt een vrouw is. De voornaamste reden om dit aan te nemen is dat ze, hoewel volwassen, toch behoorlijk klein is. Dat past in de theorie dat bij de a. afarensis mannen veel groter en sterker waren dan vrouwen. Helaas zijn er maar een paar exemplaren van a. afarensis gevonden, dus er iets niet veel vergelijkingsmateriaal. Dat maakt de conclusie dat Lucy een vrouw was omdat ze klein was extra dubieus, aldus Hager. Je gebruikt dan namelijk je theorie om dezelfde theorie te bevestigen.

Bij de latere voorouders van de mens – die tot het geslacht Homo behoren is het gemakkelijker om te zien of een skelet aan een vrouw toebehoort. Omdat deze vroege mensen al hele grote schedels hebben zijn de heupen van de vrouw breder dan die van de man, zodat ze een baby met een groot hoofd kon baren.

Zo heeft de stamboom van de moderne mens en haar voorouders er waarschijnlijk uitgezien. Het is voor wetenschappers lastig om dit precies te weten, omdat er maar zo weinig skeletten van onze voorouders gevonden zijn. Bovendien zouden er nog best meer mensensoorten geweest kunnen zijn, waarvan de resten (nog) niet zijn gevonden.

Rond 1,8 miljoen jaar geleden was Homo erectus de eerste soort die Afrika verliet en Azië (en waarschijnlijk later ook Europa) koloniseerde. In Europa vormde erectus de voorouder van de Neanderthaler die 200.000 tot 40.000 jaar geleden ontstond. Ook vanuit Afrika ging de evolutie van de mens intussen door. De moderne mens ( Homo sapiens) verspreidde zich over de hele wereld door een tweede massale migratie vanuit Afrika, 100.000 jaar geleden. Deze groep verdreef regionale populaties (zoals de Neanderthalers in Europa), zodat uiteindelijk alle mensen van dezelfde voorouder afstammen. Dit scenario staat bekend als de ´Out of Africa´ theorie en wordt onderschreven door het meeste moderne DNA-onderzoek.

De verspreiding van Homo sapiens over de planeet. In het rood de Homo sapiens, in het geel de neanderthalers en in het groen de vroege homoniden, zoals Homo erectus en Homo ergaster.

Meer over evolutie van de moderne mens:

Andere overgangsfossielen

De geleidelijke ontwikkeling van een aapmens naar de moderne mens ( Homo sapiens) is één goed voorbeeld met overgangsvormen. Er zijn echter meer voorbeelden van overgangsvormen. Een schoolvoorbeeld is de overgang van een vis naar landdier tijdens de Devoon periode. In enkele tientallen miljoenen jaren ontwikkelden vissen poten die later dienden om het land te bevolken. Het moderne paard was er ook niet ineens. De veel kleinere, verre voorouder leefde ongeveer vijftig miljoen jaar geleden in de tropische bossen. Met de komst van de grassen en steppes evolueerde het paard tot wat het nu is. Een derde voorbeeld is de ontwikkeling van de walvissen. Deze zijn ontstaan uit dieren die eerst op het land leefden.

Overgangsfossielen liggen niet voor het oprapen. Slechts ongeveer 1% van alle leven is gefossiliseerd en nog lang niet alles heeft een naam gekregen. Dit bemoeilijkt het vinden van overgangsfossielen enorm. Voor heel veel fossielen is het niet mogelijk om DNA te gebruiken. DNA vergaat geologisch gezien snel.

De evolutie van vis naar vierpotigen. De in 2008 ontdekte Ventastega is hier in rood ingevoegd. Aangepaste bron: GNU

Meer over overgangsfossielen:

Wetenschap na Darwin

Tegenwoordig weten we dat DNA en genen belangrijk zijn bij het bepalen van evolutie. Darwin besefte wel dat er voor natuurlijke selectie een soort erfelijkheid nodig was, maar had op dat moment nog geen idee hoe dit eruit kon zien. In 1865 publiceerde Gregor Mendel zijn beroemde erfelijkheidswerk. Begin twintigste eeuw werd ingezien dat de natuurlijke selectie van Darwin een genetische basis moest hebben. Alleen de best passende genen worden doorgegeven aan de volgende generatie. Vanaf dat moment kwamen ook termen als ‘kin selection’ (oma investeert in de verzorging van kleinkinderen, omdat een kwart van haar genen daardoor in de populatie blijft) en ’ the selfish gene’ (evolutie werkt niet ten gunste van het voortbestaan van de soort, maar is slechts gericht op het doorgeven van gunstige genen).


Gelukkig zijn we na Darwin niet opgehouden met nadenken over de evolutie. In deze documentaire legt evolutiebioloog Richard Dawkins – bekend van zijn ‘zelfzuchtige genen’-theorie en ook wel Darwin’s pitbull genoemd – onder meer uit wat we na Darwin nog allemaal te weten zijn gekomen over de evolutie van de moderne mens.

Ook andere wetenschappelijke vakgebieden maken dankbaar gebruik van Darwin’s werk. Zo is er de sociobiologie dat probeert menselijk gedrag te verklaren aan de hand van evolutie. De exobiologie kijkt naar de mogelijkheden voor het ontstaan en ontwikkelen van leven op andere planeten. En dan is er nog de evolutionaire geneeskunde. Deze discipline zoekt verklaringen voor het voorkomen van bepaalde moderne ziekten en bestudeert ook de evolutie van allerlei ziekteverwekkende micro-organismen. Kortom 150 jaar na het verschijnen van zijn werk vormt Darwin nog steeds een inspiratiebron voor de moderne wetenschap.

Evolutie en sociobiologie:

Evolutie en exobiologie:

Evolutie en geneeskunde:

Meer weten over het Darwinjaar en evolutie?

Het hele jaar door zijn er allerlei activiteiten die te maken hebben met Darwin en de evolutie. Ook Kennislink doet mee – zo bespreken we op de pagina gedragswetenschappen elke week een boek over evolutie. Een link naar de Nederlandse website over het Darwinjaar en de reeds besproken boeken vind je hieronder.

Darwins drijfveren: geloof, racisme en passie

1 januari 2010

De wereld op zijn kop zetten. Het is het leven van meneer Charles Darwin in een notendop. 73 jaar zocht hij naar verklaringen waarmee de biologie – maar bovenal het geloof – in een ander daglicht zou komen te staan. Zijn theorieën kennen we allemaal. Wat hem dreef is echter tamelijk onbekend, maar niet minder interessant.

Het is 1859 als Charles Darwin het boek On The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life publiceert. Het zou zijn meesterwerk worden en de biologische wereld op zijn kop zetten. Maar ook de kerk schudde op haar grondvesten. Het bestaan van een bovennatuurlijke intelligentie was eeuwenlang voor waar aangenomen, maar werd nu met een simpele armbeweging van tafel geveegd. Geen God. Geen bovennatuurlijke macht. Maar evolutie. Het werk veroorzaakte dan ook een schokgolf aan reacties. De één was lovend en zag de puzzelstukjes ineen vallen. Een ander dacht te zien hoe het boekje de muren van de kerk liet afbrokkelen. Het getuigt dan ook van moed dat Darwin zijn werk in een grotendeels christelijk Europa lanceerde. Maar waar haalde deze man die ooit een opleiding tot priester volgde de moed vandaan? Er zijn verschillende theorieën.

Geloof
Zonder het christelijk geloof was de evolutietheorie er wellicht nooit gekomen. Charles Darwin startte een studie om priester te worden en volgde diverse theologische vakken. Vooral het werk van William Paley maakte indruk. Paley brak een lans voor de intelligente ontwerper en sloot zich daarmee aan bij de heersende overtuiging dat God alles geschapen had en zich in de natuur openbaarde. Darwin geloofde dat, totdat hij tijdens zijn Beagle-reis op andere ideeën kwam. Hij zag hoe soorten veranderden. Die observaties zorgden voor twijfel en in 1849 liet hij het kerkbezoek varen. Niet alleen de tegenstrijdigheden die hij in de natuur aantrof, maar ook zijn persoonlijk leven veroorzaakten innerlijke strijd. Samen met Emma kreeg Charles tien kinderen. Drie van hen zijn nooit volwassen geworden. Darwins’ lievelingsdochter Annie was één van hen. Ze stierf op tienjarige leeftijd en zette zo Darwins leven op zijn kop. Velen geloven dat Annies dood ook het einde van Darwins geloof betekende. Het zou dan ook geen toeval zijn dat acht jaar later Origin of the Species ontstond.

Racisme
Ontdekkingsreizen maakten de wereld groter, boeiender en gevarieerder. Maar het zorgde ook voor racisme: vooral mensen met een andere huidskleur moesten het ontgelden. Volgens Darwins biografen, Adrian Desmond en James Moore, zou die racistische houding Darwin woedend hebben gemaakt en uiteindelijk zelfs tot de evolutietheorie hebben geleid. Darwin was tijdens zijn studietijd in contact gekomen met een slaaf die vrijgemaakt was: John Edmonstone. Hij leerde Darwin de kunst van het opzetten van dieren. Er ontstond een band tussen de beide mannen en Darwin zag in dat de verschillen tussen donkere en blanke mensen helemaal niet zo groot waren. De interesse voor de afkomst van de mensheid groeide uit tot de evolutietheorie en de daaruit voortvloeiende conclusie dat iedereen in beginsel gelijk is.

Passie
Darwin startte een studie medicijnen, leerde voor priester, maar werd uiteindelijk toch door de biologie en dan met name de ontwikkelingen daarbinnen aangetrokken. Als hij de kans krijgt om dieren of planten te bestuderen, dan grijpt hij die. De tweejarige reis met het schip The Beagle is dan ook een kolfje naar zijn hand. Hij onderzoekt de flora en fauna en alles wat hij ziet, draagt bij aan de evolutietheorie. Soorten die zich ontwikkelen naarmate hun omgeving verandert, soorten die uitsterven of juist overleven; het fascineert hem.

Pas als geloof, racisme en passie op een hoop geveegd worden, lijken we dichterbij de kern van Darwins moed, doorzettingsvermogen en drijfveren te komen. Op zoek naar houvast is de rationalisering van tot dan toe onverklaarbare of niet eens opgevallen veranderingen fantastisch. Gedreven door nobele doelen en geïnspireerd door de natuur zelf, krijgt Darwin grip op de werkelijkheid en komt zijn eigenlijk doel pas werkelijk bovendrijven: de waarheid.

http://www.scientias.nl/darwins-drijfveren-geloof-racisme-en-passie/1965

NOORDERLICHT VPRO

Darwin, Charles (1809-1882)
Dossier /Geschiedenis/
http://geschiedenis.vpro.nl/dossiers/24777873/

*Charles Darwin wordt op 12 februari 1809 geboren in Shrewsbury in midden Engeland, niet ver van Birmingham.
Zijn vader is arts. Zijn moeder overlijdt als Charles acht jaar is.
*Charles heeft al jong grote belangstelling voor de natuur. Vooral vogels en insecten trekken zijn aandacht.
*Op zijn zestiende gaat hij naar de universeit van Edinburgh om medicijnen te studeren.
Maar Charles voert niet veel uit. Zijn vader besluit dat hij dominee moet worden. Deze studie voltooit hij.
*Tijdens zijn studie reist hij veel. Hij doet tijdens die reizen al veel geologisch onderzoek.
*Darwin vormt een hypothese dat alle levende organismen zich hebben ontwikkeld uit een oervorm.
In zijn bekendste boek “The origin of Species by Means of Natural Selection” uit 1859 (22november )doet hij zijn theorie uit de doeken.

Brieven van Darwin in Tilburg
http://noorderlicht.vpro.nl/programmas/2848322/afleveringen/2144271/
http://darwin-online.org.uk/life20.html
Darwin’s Brieven (Noorderlicht)

Video /(VPRO, 1996, 26min 03sec)
Aflevering van Noorderlicht uit 1996 over de vondst van een aantal brieven van Charles Darwin die door de biograaf van hoogleraar botanie
Hugo de Vries in diens nalatenschap aangetroffen werden.
Hoofdstukken

1 Studeer met mate Charles Darwin was geen uitblinker op school
http://noorderlicht.vpro.nl/dossiers/41464163/hoofdstuk/41464718/
2 Zeeziek de wereld rond De zeiltocht die de wereld veranderde
http://noorderlicht.vpro.nl/dossiers/41464163/hoofdstuk/41464734/

3 De beste, niet de eerste
Waarom keek Darwin zo lang de kat uit de boom?
http://noorderlicht.vpro.nl/dossiers/41464163/hoofdstuk/41506301/

De beste, niet de eerste

Wallace (r) kwam onafhankelijk op hetzelfde idee als Darwin. Maar Darwin had er langer over nagedacht en kon met een vracht aan bewijzen komen. Daardoor krijgt hij tegenwoordig alle eer.

De aarde bruist van het leven, in talloze vormen. Hoe is dat zo gekomen? De verklaring van Charles Darwin was niet de eerste evolutietheorie, maar wel de beste. Hij had een zetje nodig om ‘m te publiceren.

“De evolutietheorie is een bijzondere theorie. Een theorie namelijk die niet onwaar kan zijn”, aldus filosoof Bas Haring in het decembernummer van biologenblad Bionieuws. “Ik vind het meer een logische theorie, of een wiskundige theorie. Een theorie die logisch volgt uit een aantal basale feiten of constateringen.” Geen theorie, maar een wet, zou je haast zeggen.

Dat vond Charles Darwin zelf ook. In 1876, 17 jaar nadat hij eindelijk met zijn ideeën over evolutie naar buiten was getreden, noteerde hij: “De oude redenering over ontwerp in de natuur, zoals Paley die heeft opgeschreven, en die me vroeger zo sluitend toescheen, faalt nu de wet van de natuurlijke selectie is ontdekt.”

William Paley was een christelijke filosoof die uit de verfijndheid van de natuur meende te kunnen afleiden dat God alles geschapen had. Net zoals een horloge niet vanzelf ontstaan kan zijn, maar overduidelijk door een horlogemaker in elkaar gezet is, schreef hij in 1802. En was een vlinder niet veel complexer dan een horloge?

Alternatieven voor de schepping
Paley had de natuur als onveranderlijk beschouwd. Maar zo dacht niet iedereen erover. Zo beschreef de Fransman Jean-Baptiste de Lamarck in 1809 een alternatief voor de kant-en-klare schepping. Individuele planten en dieren pasten zich volgens hem een beetje aan hun leefomstandigheden aan, en die verandering gaven ze door aan hun nageslacht. Hoewel dit het ontstaan van soorten in werkelijkheid niet verklaart, blijkt de laatste jaren dat De Lamarck toch niet helemaal ongelijk had.

Ook was er in 1844 een boek verschenen waarin een anonieme auteur de theorie ontvouwde dat het heelal, en alles erin, in de loop der tijd vanzelf ontstaan was dankzij de natuurwetten. Zonder verdere tussenkomst van god – wat voor de schrijver juist de grootsheid van het opperwezen benadrukte. Hij beriep zich daarbij trouwens wel op merkwaardige ‘feiten’: insecten zouden bijvoorbeeld spontaan kunnen ontstaan bij proeven met elektriciteit.

Dit boek, Vestiges of the natural history of creation (‘Sporen van de natuurhistorie der schepping’), leidde tot verhitte debatten. Hoewel wetenschappers en geestelijken het in de ban deden, bleef het tientallen jaren een bestseller. De naam van de auteur, de Schotse journalist Robert Chambers, werd pas dertien jaar na zijn dood onthuld, in 1884.

Acht jaar zeepokken
Wat deed Darwin in de jaren dat Chambers’ boek voor ophef zorgde? Niet veel opzienbarends. Hij besteedde bijna al zijn tijd aan het verwerken van geologische observaties tot een drietal boeken. Vervolgens richtte hij z’n aandacht acht jaar lang uitsluitend op zeepokken. En op zijn zwakke gezondheid, want hij was vaak ziek.

Toch had Darwin al veel nagedacht over evolutie, en daarmee bleef hij doorgaan. Hij noemt in zijn autobiografie drie hoogtepunten van zijn reis met de Beagle die hem daartoe aan hadden gezet. Fossielen van reuzendieren die hij had ontdekt, met pantsers als die van de hedendaagse gordeldieren. Het feit dat je uiterlijk verwante dieren tegenkomt met dezelfde rol in de natuur, als je van noord naar zuid reist in Zuid-Amerika.

En, last but not least, de merkwaardige dieren die hij tegenkwam op de eilanden van de Galápagos archipel. Die beesten leken op de fauna van het Zuid-Amerikaanse vasteland, en ze zagen er op ieder eiland net even anders uit. Darwin had aan het gesteente gezien dat deze vulkanische eilanden niet erg oud waren.

“Het was evident dat dit soort feiten, net als veel andere, verklaard konden worden vanuit de veronderstelling dat soorten geleidelijk veranderen”, schreef Darwin achteraf. “Het onderwerp liet me niet los.”

Huisdieren
Sinds hij in 1836 van zijn wereldreis terug was gekomen, had hij feiten verzameld over variatie binnen soorten, zowel bij huisdieren en gekweekte planten als onder wilde organismen. In oktober 1838 las hij het pamflet An essay on the principle of population van Thomas Malthus, waarin die stelde dat een ongebreidelde bevolkingsgroei zou leiden tot massale sterfte aan honger. Alleen de sterksten zouden overleven.

Dat leek op wat Darwin keer op keer bij planten en dieren had zien gebeuren. En voilà: “Toen trof het me ineens dat onder deze omstandigheden gunstige variaties de neiging zouden hebben om in stand te blijven, terwijl ongunstige zouden sneuvelen. Het resultaat daarvan zou een nieuwe soort zijn.”

Darwin durfde deze gedachte pas in 1842 aan papier toe te vertrouwen, en dan nog alleen met potlood. In de zomer van 1844, vlak voor het geruchtmakende boek van Chambers verscheen, maakte hij er een manuscript van 230 pagina’s van, maar dat hield hij voor zichzelf.

Wat toen nog miste in zijn theorie, realiseerde hij zich later, was het idee dat uit één soort meerdere soorten konden ontstaan als die zich aan verschillende omstandigheden zouden aanpassen. Bijvoorbeeld op verschillende eilanden.

Duizenden pagina’s
Op aandringen van zijn collega Charles Lyell, die wist dat een zekere Alfred Russell Wallace ook aan een evolutietheorie werkte , begon Darwin vroeg in 1856 eindelijk met het opschrijven van zijn theorie. In zijn streven naar volledigheid produceerde hij duizenden pagina’s tekst, die desondanks “maar een samenvatting” gaven van alle informatie hij in de 25 jaar daarvoor had verzameld.

En toen kwam er een brief. Wallace stuurde vanuit Zuidoost-Azië een wetenschappelijk artikel over soortvorming naar Darwin, met het verzoek om dat – als hij het interessant genoeg vond – door te spelen aan Lyell. De theorie die Wallace daarin ontvouwde, was vrijwel hetzelfde als die van Darwin.

Charles Darwin wilde zich niet laten aftroeven en besloot de tekst te publiceren samen met zijn eigen verhaal, een sterk verkorte versie van wat hij al in 1844 had geschreven. De twee artikelen verschenen op 20 augustus 1858 in de wetenschappelijke literatuur en werden met schouderophalen begroet. Het publiek kreeg er niets van mee.

Uitverkocht
De ophef kwam pas op gang nadat Darwin ruim een jaar later een verkorte versie van zijn enorme ‘samenvatting’ afleverde, toch nog ruim 500 pagina’s dik. Dat werd On the origin of species, by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life, een boek dat in een mum van tijd uitverkocht was.

Daarin zette hij geduldig uiteen hoe hij tot de conclusie kwam dat spontane variatie en natuurlijke selectie voldoende waren als verklaring voor de soortenrijkdom op aarde. Over afstamming van de mens liet hij zich niet uit, want hij wist dat dat nog een brug te ver zou zijn voor veel lezers.

Had Darwin spijt dat hij niet eerder met zijn idee naar buiten was gekomen? Nee. Hij dankte het succes van the Origin vooral aan het feit dat hij zo lang de tijd had genomen om uit heel veel informatie de meest aansprekende voorbeelden en conclusies te selecteren, meende de natuurvorser zelf. Bovendien had hij zich in al die jaren goed voorbereid op de onvermijdelijke tegenwerpingen die er zouden komen. Charles Darwin had zijn antwoorden klaar. Hij wist dat zijn theorie niet onwaar kon zijn.

4 Van god los

Hoe Charles Darwin het zelfbeeld van de mens overhoop haalde
http://noorderlicht.vpro.nl/dossiers/41464163/hoofdstuk/41731870/

Van god los

Darwin onthulde dat de mens afstamt van eerdere levensvormen en dus een dier onder de dieren is. Dat besef wierp een nieuw licht op alle menselijke eigenschappen en liet weinig ruimte meer voor een goddelijk plan. Onverdraaglijk, vonden velen. En dat is nog steeds zo.

Charles Darwins evolutietheorie was een keerpunt in de geschiedenis. Zijn verklaring voor de diversiteit van het leven op aarde had enorme implicaties. Vooral voor het zelfbeeld van de diersoort waartoe hij zelf behoorde, de mens. Hij voorzag dat wel, maar wilde er in ‘The Origin’ niet over uitweiden en heeft er ook niet in het openbaar over gediscussieerd.

Pas twaalf jaar later schreef hij er uitgebreid over. Toch wijdde hij er ook op de laatste pagina’s van zijn baanbrekende boek al een paar welgekozen woorden aan.

“De hele geschiedenis van de wereld zoals we die nu kennen, onbegrijpelijk lang als hij voor ons is, zal hierna worden beschouwd als niet meer dan een klein fragment van de totale tijd die is verstreken sinds het eerste levende wezen, de voorouder van ontelbare uitgestorven en levende afstammelingen, werd gecreëerd. In de verre toekomst zie ik mogelijkheden voor veel belangrijker onderzoek. De psychologie zal een nieuw fundament krijgen: dat van de noodzakelijke verwerving van alle mentale krachten en vermogens in geleidelijke stappen. Er zal licht worden geworpen op de oorsprong van de mens en zijn geschiedenis.”

Aap met kapsones
Darwin drukte zich voorzichtig uit, maar zegt eigenlijk dat uit zijn theorie onverbiddelijk volgt dat de mens niet door God is neergezet als hoeder van de schepping. Homo sapiens is niet meer dan een aap met kapsones, spontaan geëvolueerd uit eerdere levensvormen, zonder dat daar enig plan aan ten grondslag heeft gelegen. Een soort die nog maar net komt kijken in een wereld die al vele miljoenen jaren bevolkt is geweest met allerlei andere vormen van leven.

Intelligentie is geen cadeau van een hogere macht, maar het resultaat van miljoenen jaren van blinde mutatie en selectie. Goed en kwaad volgen niet uit een Goddelijke orde, maar blijken een constructie te zijn van door evolutie ontstane breinen. Is er nog wel plaats voor geloof in een wereld die geregeerd wordt door de wetten van de evolutie?

Zelf vond Darwin uiteindelijk van niet. Zijn geloof in de bijbel als bron van waarheid, ooit zo rotsvast, begon aan boord van de Beagle te wankelen en loste daarna geleidelijk op in het niets. Tegen het einde van zijn leven had hij niet alleen geconcludeerd dat het heilige boek van het christendom vol onwaarheden stond, maar was hij er ook van overtuigd dat een eventueel aanwezige Almachtige zich buiten zijn blikveld bevond. De oude Charles Darwin noemde zichzelf een agnost.

Diepgelovig christen
Uiteraard ging niet iedereen daarin mee. Mevrouw Darwin, bijvoorbeeld, was een diepgelovig christen en bleef dat haar hele leven. Het huwelijk hield desondanks stand. Charles Darwin zag de Tien Geboden dan wel niet als van God gegeven wetten, maar leefde er wel naar, omdat sociaal gedrag hem nu eenmaal voldoening gaf. Het zat in de aard van het beestje, besefte hij. Evolutie heeft zelf geen morele drijfveren, maar kan die wel opleveren.

In Nederland bleef het twaalf jaar stil voor de discussie plotseling op gang kwam, maar in Groot-Brittannië barstte het debat onmiddellijk na de publicatie van ‘The Origin’ los. Dat spitste zich vrijwel uitsluitend toe op de afstamming van de mens, waarover Darwin dus bewust vrijwel niets had geschreven. Sommige wetenschappers omarmden de nieuwe evolutietheorie, anderen probeerden hem te verwerpen.

De spotprenten en scheldkanonnades waren niet van de lucht, maar op wetenschappelijke gronden kon niemand hem iets maken. Darwin had namelijk gewoon gelijk. Hoewel natuurlijk kan nooit worden bewezen dat er naast de krachten van de evolutie niet nog iets anders meespeelt (de hand van god!), is daarvan in de afgelopen 150 jaar nooit een spoor gevonden. Hoezeer sommige mensen dat ook zouden willen.

Darwins theorie staat als een huis. Het gekke is, dat nog steeds maar een minderheid van de wereldbevolking het idee accepteert dat de mens afstamt van een aap. Vrijwel altijd is het religie die hier een stokje voor steekt. Daar heeft onze soort nu eenmaal aanleg voor. We zijn niet geëvolueerd om de evolutietheorie te aanvaarden.

Bewijsmateriaal
En zelfs bij gelovigen die zeggen dat ze de theorie wel omarmen, zoals de paus, klopt er vaak iets niet. Ze stellen zich meestal een god voor die zich actief met de wereld bemoeit. Maar helaas, blinde evolutie en een sturende god gaan echt niet samen. Voor het één is het bewijsmateriaal overweldigend, voor het ander is er helemaal niets.

Wordt het leven zinloos zonder goddelijk plan? Daarover zullen de meningen altijd verschillen. Darwin zelf zag het van de zonnige kant. Hij raakte niet in geestelijke nood door het verlies van zijn geloof.

Uit het principe van natuurlijke selectie volgt, dat er meer geluk dan ongeluk is, betoogt hij in zijn memoires. Want dieren – of mensen – die voortdurend lijden, worden depressief, zorgen slecht voor zichzelf en talen niet naar voortplanting. Plezier zal daarom, dankzij natuurlijke selectie, de overhand hebben over lijden.

God of Darwin http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/25203667/

De Invloed Van Darwin in 2009

Zie de volledige “brief aan Darwin ” van Ludo Hellemans /

http://www.vkblog.nl/bericht/284329/Ludo_Hellemans%3A_Geachte_heer_Darwin%2C

” …..Keer op keer betoogt Darwin in “On the Origin of Species “dat zijn theorie waarnemingen en feitelijkheden verklaart die anders zonder verklaring blijven. Al in de inleiding legt hij vastberaden zijn kaarten op tafel: Hij gaat betogen dat

– soorten niet apart kunnen zijn geschapen, maar afstammen van andere soorten.

– Het leven op Aarde is even oud en veranderlijk als de aardkorst.
De evolutietheorie kan dat beschrijven en verklaren zonder een beroep te moeten doen op een deus ex machina, een bovennatuurlijke god. Keer op keer komt hij daarop terug, aan het eind van (bijna) ieder hoofdstuk stelt Darwin : mijn theorie verklaart wat het scheppingsverhaal niet verklaren kan. Dat zijn krachtige uitspraken vol emotie en durf. Bewonderenswaardig.
Precies een eeuw geleden, in 1909, voorspelde de Amerikaanse filosoof John Dewey dat de invloed van de evolutietheorie niet beperkt zou blijven tot de biologie, maar uiteindelijk álle sectoren van denken en kennen zou bereiken. Ook hoe we denken over de samenleving, over politiek, moraal en religie zou worden beïnvloed door deze biologische theorie.

Volgens Dewey zal het effect van de evolutietheorie op de filosofie traag maar radicaal zijn: oude vragen en denkbeelden zullen stilaan verdwijnen, en er zullen ‘nieuwe methoden, nieuwe voornemens en nieuwe vragen’ opkomen. Dewey deed deze voorspelling tijdens een lezing ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van On the Origin of Species.
We zijn nu honderd jaar verder, en ik denk dat Dewey’s voorspelling bezig is uit te komen. ….”

KBIN

Darwinjaar gaat van start!

2009 is het jaar van Charles Darwin, en daar kun je ook in ons Museum niet omheen. Met verschillende evenementen en activiteiten en een prachtige nieuwe vaste zaal focussen we het hele jaar op de grondlegger van de evolutieleer.

Sinds Darwin’s “On the Origin of Species” (1859) is de hele mensheid zich bewust van de evolutietheorie. Van ééncelligen over vissen naar reptielen, landdieren, vogels, apen en mensen. Alle soorten hebben een gemeenschappelijke afstamming en zijn -via natuurlijke selectie- voortdurend in evolutie. Darwin’s theorie had grote gevolgen. De mens was immers niet langer verheven boven alle soorten, maar een deel van de natuur geworden.

12 februari – Opening van de Galerij van de Evolutie

13.02.2009 – de “Galerij van de evolutie” in het Museum voor natuurwetenschappen in Brussel geopend.

De galerij vat 3.8 miljard jaar leven op aarde samen. Van de kleinste fossielen van eenvoudige organismen tot de dieren die we vandaag kennen. 1000 exemplaren zijn er…..In 6 ½ hoofdstukken en tijdperken ontdek je er het verhaal van het leven …. een reis door cambrium, devoon, carbon, jura, eoceen en heden

Een blik op de toekomst toont een hypothese over hoe het leven verder zou kunnen evolueren. De mechanismen van evolutie worden blootgelegd. Een adembenemende ontdekkingstocht…

Video http://www.klara.be/cm/klara/1.104-searcharticle?directarticle=1.58358&article=1.58358

PERS /blogs & boeken
Gwenny Cooman

Donderdag, 11 december 2008

Het succes van slechte seks

http://evolutie.filosofie.be/index.php?/archives/19-Het-succes-van-slechte-seks.html

Dirk Draulans is doctor in de wetenschappen en werkte aan de universiteit van Oxford. Hij is bekend als bioloog, journalist en schrijver. Zijn recentste publicatie ‘Het succes van slechte seks – hoe de evolutietheorie van toepassing is op elk van ons (ja, ook op u)’ belooft op de achterflap niet het zoveelste boek te zijn waarin de evolutietheorie wordt uitgelegd. Het wil de evolutietheorie vertalen op elk van ons.

Het succes van slechte seks is rijkelijk gedocumenteerd met voorbeelden en verhalen. We lezen over een chimpanseegemeenschap in Oeganda, over de eerste keer dat Draulans bonobo’s in de vrije natuur zag in Congo en over een dramatische ervaring met een ijsbeer op Baffin Eiland, Noord-Canada. Het boek volgt een vrolijke en luchtige toon, het verhaal van de ijsbeer is meer uitzondering dan regel. Het boek focust ook op de mens, op seks en op voortplanting. Het legt uit hoe seksuele selectiewerkt en vertelt ons bijvoorbeeld waarom mensenmannen jonge vrouwen met stevige borsten aantrekkelijk vinden terwijl mannelijke chimpansees op oude dames vallen.Geïnspireerd op het boek stelden we Draulans enkele vragen.Uit ‘het succes van slechte seks’ blijkt alvast uw rijkheid aan praktijkervaringen op diverse plaatsen ter wereld. Ervoer u ergens hardnekkige weerstand tegen wetenschappelijke kennis?
 

“Niet echt, nee. Maar ik heb daar nu ook niet overal mee te koop gelopen. Als ik al iets ervaren heb, is het het gebrek aan wetenschappelijke kennis. Niet alle mensen lijken daar hinder van te ondervinden, hoewel dat gebrek zich vooral manifesteerde in arme gemeenschappen.”

Wat verbreedde uw wereldbeeld meer: uw werk als journalist of uw onderzoek als wetenschapper – bioloog?

 

“Het is de combinatie geweest. De evolutietheorie heeft me echt veel bijgebracht over de manier waarop de mens functioneert, in die mate zelfs dat ik niet goed begrijp waarom er soms nog altijd zoveel weerstand is tegen die theorie. Mensen willen blijkbaar nog altijd niet allemaal weten dat ze ook een biologische sturing hebben, die op een aantal vlakken toch sterk bepalend is. Mijn werk als journalist heeft me wel veel meer inzicht in het functioneren van de mensheid als dusdanig bijgebracht, en dan zeker het werk in oorlogsomstandigheden, wanneer de franjes eraf gaan. Heel ontluisterend.”

Ongeveer gelijktijdig met Charles Darwin ontsproten bij Alfred Russel Wallace zowat dezelfde ideeën en vaststellingen inzake evolutie en haar basisprincipes. Wallace was een avonturier die diverse studiereizen ondernam. Hij zag dat soorten zich kunnen aanpassen en kunnen veranderen. Omdat Darwin als eerste soortgelijke bevindingen publiceerde in ‘The Origin of Species’ is hij algemeen bekend als de grondlegger van de evolutietheorie.
Volgens Wallace bestond er evenwel ook een ‘sturende kracht’ achter alles, een ‘overruling intelligence’. Zo lijkt hij een voorloper op het Intelligent Design van vandaag.

Krijgt u het op uw heupen van de aanhangers van het Intelligent Design?

 

“Niet echt. In ons land is het een marginaal probleem. Het is natuurlijk anders in de VS of in Turkije, waar wij met Knack wat aandacht besteed hebben aan ID als een maatschappelijk verschijnsel; maar zeker niet als iets wetenschappelijks. Ik maak me geen zorgen om de evolutietheorie. Die is zo sterk dat ze er altijd zal blijven. Dat niet iedereen ze ‘gelooft’, vind ik niet zo erg. Er zijn altijd mensen met afwijkende visies. Zolang men Intelligent Design maar niet op grote schaal als een valabel alternatief gaat presenteren.”

‘Het succes van slechte seks’ is een wetenschapspopulariserend werk. Niettemin schrijft u dat u het project van professor Johan Braeckman ter popularisering van de evolutietheorie niet helemaal volgt. Hoewel u heel wat inspanningen van het mannelijke geslacht verklaart als een poging om indruk te maken op vrouwen, is dat wellicht niet de (enige) reden waarom u een boek schrijft. Is het verspreiden van kennis en een beter begrip van de evolutietheorie dan geen doelstelling die u gemeenschappelijk heeft met professor Braeckman?


“Natuurlijk, maar ik volg Braeckman niet als hij zijn inspanningen wil verkopen als een kruistocht tegen het creationisme, om de redenen die ik hierboven heb uiteengezet. Het valt me op dat het vooral filosofen zijn die zich met het creationisme bezighouden, dat biologen zich daar blijkbaar minder zorgen over maken. Misschien heeft dat te maken met het feit dat filosofen de evolutietheorie heel eng in het kader van het interpreteren van de mensheid zien, en niet voldoende als het grote ecologische verhaal dat het toch wel is. Voor de rest zijn alle menselijke inspanningen om de evolutietheorie te promoten toe te juichen.”

“Het succes van slechte seks”

Dirk Draulans buigt zich over de evolutie van seks in onze maatschappij.
De focus is verschoven van voortplanting naar genot, van kwantiteit naar kwaliteit.
[“Het succes van slechte seks” – Dirk Draulans. Standaard Uitgeverij, 2008]

Ontdek Darwin = over mensen en andere dieren

15 januari / Dirk Draulans

Special knack

De man die het concept van de evolutie bedacht, werd 200 jaar geleden geboren, zijn theorie is 150 jaar oud. Langdurig minutieus onderzoek, talloze ontledingen van dieren en observaties van menselijk en dierlijk gedrag gingen vooraf aan de publicatie van het belangrijkste boek ooit geschreven: On the Origin of Species by Means of Natural Selection .

In een tijd waarin creationisten predikten dat niets op aarde ontsnapt aan de hand van God, sloeg de blasfemische verklaring voor de evolutie van soorten in als een bom.

Dirk Draulans over andere dieren dan de mens , planten en landschappen, maar ook over het geloof (1)en over de moegetergde Charles Darwin zelf

(1)Interview met Theoloog /oud-Rector Marc Vervenne + comments http://www.knack.be/articles/index.jsp?siteID=72&sectionID=45&articleID=27920

LEZINGEN

WALTER VERRAES http://www.vrijzinnigbrugge.be/sleutelbrug/2009-01.pdf

Biologische evolutie versus intelligent design”,
van dehand van Walter Verraes, ere-gewoon hoogleraar vak-groep biologie aan de Universiteit Gent.
Hij stelt wetenschappelijke verklaringen voor, behandelt problemen zoals
‘de levende materie, energie van buiten uit, hetontstaan van het leven, zin en onzin van de scheppings-verhalen, de endogene hypothese …’

Creationisme wordt meestal aanzien als een christelijke stroming binnen het Bijbelvaste protestantisme.
Maar ook de meerderheid van de moslimgemeenschapen het jodendom geloven dat het universum door een creator, een godheid of een bouwmeester, is geschapen.
Er zijn verschillende strekkingen in het creationisme: de jonge-aardecreationisten, de oude-aardecreationisten ende progressieve creationisten.
Tot de laatste groep behoren de aanhangers van de recent, ongeveer 15 jaar terug, opgedoken theorie vanhet ‘intelligent design’ (ID).
Deze” theorie” beweert dat biologische organismen of structuren (en de daar aan-verbonden fysisch-chemische processen) niet kunnenontstaan zijn door natuurlijke selectie.
ID gelooft in een (goddelijk) gestuurde evolutie.Het is de zoveelste poging, voornamelijk in de VS, om het creationisme ingang te doen vinden in het onderwijs

Johan Braeckman

Februari 2009

Maandag 23 februari, 19u, Vrije Universiteit Brussel.
Lezing door prof. dr. Johan Braeckman:
De betekenis van Charles Darwin en de evolutietheorie in de 21e eeuw.
Inaugurale lezing Callewaert Leerstoel 2009.

Abstract: Darwins evolutietheorie laat weinigen onberoerd. Het was van meet af aan duidelijk dat de publicatie van zijn On the Origin of Species een grote impact zou hebben, niet alleen op wetenschappelijke vraagstukken, maar evenzeer op de manier waarop we nadenken over levensbeschouwelijke- en zingevingskwesties. Jaren vóór de publicatie van zijn belangrijkste boek had Darwin zelf het reeds over zijn ‘moordbekentenis’, toen hij verwees naar de theorie die hij in het geheim aan het ontwikkelen was.
Niettemin stellen we vast dat in meerdere opzichten de ‘darwinistische revolutie’ zich nog moet voltrekken, ook al is Darwins evolutietheorie op zich de voorbije 150 jaar sterk geëvolueerd. Grote gebieden van de biologie erkennen dat evolutietheorie het centrale verklarende inzicht biedt in hun discipline, maar toch beginnen sommige levenswetenschappen, zoals bijvoorbeeld de geneeskunde, pas de laatste jaren na te denken vanuit evolutionair perspectief. Dat geldt nog meer voor de cultuur- en gedragswetenschappen en verschillende andere disciplines. Het belang van Darwin moet zich daar nog tenvolle laten gelden, waarbij methodologische problemen moeten worden opgelost en meerdere vooroordelen moeten sneuvelen.
Meer in het algemeen is Darwin van groot belang voor wat betreft ‘de grote vragen’: wie zijn we, waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe? Maar ook hier stellen we vast dat slechts een minderheid, zowel in het westen als in andere delen van de wereld, het immense belang van Darwins ideeën, en de moderne uitwerking daarvan, begrijpt of erkent. Honderdvijftig jaar na Darwin is het tijd om zijn ideeën tenvolle ernstig te nemen.

Woensdag 25 februari, 19u, Vrije Universiteit Brussel.
Lezing door prof. dr. Johan Braeckman:
Darwin: leven & werk.
Callewaert Leerstoel 2009.

Abstract: Wie was Charles Darwin en in welk intellectueel klimaat groeide hij op? Hoe ontwikkelde hij zijn theorieën, en op welke vragen precies wilden ze een antwoord bieden? In deze voordracht wordt het leven van Charles Darwin besproken en tegen de brede achtergrond van zijn tijd geplaatst. Gaandeweg wordt verduidelijkt hoe zijn ideeën zich ontwikkelden, tot hij uiteindelijk tot de publicatie kwam van On the Origin of Species en andere meesterwerken, zoals The Descent of Man.

Darwin, evolutie en creationisme
Prof. Dr. Johan Braeckman
27 FEBRUARI 2009
Locatie: “De Geuzetorre”, Kazernelaan 1 te 8400 Oostende

Het creationisme is opnieuw in opmars. Honderdvijftig jaar nadat Charles Darwin de kern van zijn evolutietheorie uiteenzette in zijn boek Over de Oorsprong van Soorten, zijn er honderden miljoenen mensen, zowel in de christelijke als islamitische culturen, die de evolutietheorie naar het rijk der fabelen willen verwijzen. Nochtans, vanuit wetenschappelijk oogpunt, is er geen enkele goede reden om eraan te twijfelen dat de basisaspecten van de theorie correct zijn.

Het creationisme is de voorbije decennia ook zelf geëvolueerd. Om te ontsnappen aan de kritiek dat creationisme niet wetenschappelijk maar religieus is, introduceerden creationisten andere labels, zoals “scientific creationism” en, meer recent, “intelligent design”. Het mocht niet baten: in meerdere processen oordeelde de rechter dat de creationistische opvattingen, om het even in welke schapenvacht ze zijn gehuld, niks met wetenschap te maken hebben. Wie het creationisme grondig bestudeert, stelt vast dat de belangrijkste woordvoerders ervan dit intern ook toegeven. Wetenschappelijk staat men nergens, maar op zich is het de creationisten daar niet om te doen. Hun agenda wordt door religie, zingeving, moraal en politiek bepaald.

Maart 2009

Maandag 2 maart, 19u, Vrije Universiteit Brussel.
Lezing door prof. dr. Johan Braeckman:
Wetenschap versus creationisme en intelligent design.
Callewaert Leerstoel 2009.
Abstract: Het creationisme is opnieuw in opmars. Honderdvijftig jaar nadat Charles Darwin de kern van zijn evolutietheorie uiteenzette in zijn boek On the Origin of Species, zijn er honderden miljoenen mensen, zowel in de christelijke als islamitische en andere culturen, die de evolutietheorie naar het rijk der fabelen willen verwijzen. Nochtans, vanuit wetenschappelijk oogpunt, is er geen enkele goede reden om eraan te twijfelen dat de basisaspecten van de theorie correct zijn. Het creationisme is de voorbije decennia ook zelf geëvolueerd. Om te ontsnappen aan de kritiek dat creationisme niet wetenschappelijk maar religieus is, introduceerden creationisten andere labels, zoals ‘scientific creationism’ en, meer recent, ‘intelligent design’. Het mocht niet baten: in meerdere processen oordeelde de rechter dat de creationistische opvattingen, om het even in welke schapenvacht ze zijn gehuld, weinig of niks met wetenschap te maken hebben. Wie het creationisme grondig bestudeert, stelt vast dat de belangrijkste woordvoerders ervan dit intern ook toegeven. Wetenschappelijk staat men nergens, maar op zich is het de creationisten daar niet om te doen. Hun agenda wordt door religie, zingeving, moraal en politiek bepaald. Tijdens de lezing wordt uiteengezet hoe de evolutietheorie zich verhoudt tot religie en zingevingskwesties en waarom alle vormen van creationisme pseudo-wetenschappelijk en potentieel ook maatschappelijk en politiek gevaarlijk zijn.

Vroegere artikels van JB

Over evolutie & creationisme 17 mei 2008 http://johanbraeckman.filosofie.be/

Het creationisme is opnieuw in opmars. Honderdvijftig jaar nadat Charles Darwin de kern van zijn evolutietheorie uiteenzette in zijn boek Over de Oorsprong van Soorten, zijn er honderden miljoenen mensen, zowel in de christelijke als islamitische landen en culturen, die de evolutietheorie naar het rijk der fabelen willen verwijzen. Nochtans, vanuit wetenschappelijk oogpunt, is er geen enkele goede reden om eraan te twijfelen dat de basisaspecten van de theorie correct zijn. Het creationisme is de voorbije decennia sterk geëvolueerd. Om te ontsnappen aan de kritiek dat creationisme niet wetenschappelijk maar religieus is, introduceerden creationisten andere labels, zoals “scientific creationism” en, meer recent, “intelligent design”. Het mocht niet baten: in meerdere processen oordeelden Amerikaanse rechters, geheel terecht, dat de creationistische opvattingen niks met wetenschap te maken hebben. Op zich was daar uiteraard geen rechterlijke uitspraak voor nodig. Wetenschap heeft haar interne criteria om betrouwbare van onbetrouwbare kennis te onderscheiden.
Wie het creationisme grondig bestudeert, stelt vast dat, in elk geval in de Verenigde Staten, de belangrijkste woordvoerders ervan intern ook toegeven dat men wetenschappelijk nog geen potten heeft gebroken. Maar op zich is het creationisten daar niet om te doen. Hun agenda wordt door religie, zingeving, moraal en politiek bepaald. Hoewel nog niet grondig bestudeerd, lijkt het er sterk op dat ook in Europa, inclusief België, het creationistisch gedachtengoed de laatste jaren sterker op de voorgrond treedt. Een studie van Jon Miller, gepubliceerd in 2005 in Science, legde aan proefpersonen in diverse landen de volgende stelling voor: “Mensen, zoals ze vandaag de dag bestaan, zijn geëvolueerd uit vroegere, nu uitgestorven diersoorten.” Vanuit wetenschappelijk oogpunt is dit een waarheid als een koe, maar Millers cijfers tonen aan dat ongeveer één op vier Belgen die stelling verwerpt, of er in elk geval sterk aan twijfelt.
Het is niet eenvoudig om daar de precieze redenen van te achterhalen, maar veel heeft ongetwijfeld te maken met een verkeerd begrip van de evolutietheorie op zich, enerzijds, en een hele reeks vooroordelen tegenover Darwins inzichten anderzijds. Dit merkt men niet alleen bij mensen die religieus geïnspireerd zijn, of politiek eerder conservatief denken. Ook veel progressief denkenden, die vaak niet religieus zijn, staan sceptisch tegenover Darwin. Ik betwijfel of men in die laatste groep veel creationisten aantreft, maar er is in elk geval een wantrouwen tegenover evolutietheorie omdat men haar associeert met racisme, anti-feminisme, status quo denken, kapitalisme, enzovoort. Sommige van deze aspecten overlappen met het religieus getinte wantrouwen tegenover Darwin, maar de christelijke en islamitische problemen met de evolutietheorie situeren zich vooral rond de vermeende aantasting van bepaalde fundamenten van het religieuze denken.
Klopt het dat evolutietheorie automatisch anti-religieus is? Ik denk niet dat dit het geval is, het hangt er maar van af waarop men religieuze overtuigingen baseert. Wie bepaalde teksten, die men als sacraal beschouwt, in meer of mindere mate letterlijk neemt, zal inderdaad de evolutietheorie als problematisch ervaren. Maar niet alleen de evolutietheorie; ook de moderne geologie, genetica, astronomie, enzovoort, en vele disciplines uit de cultuur- en gedragswetenschappen, zijn in strijd met een dergelijke vorm van religie. Mensen die daarentegen bereid zijn om de religieuze teksten die hen inspireren eerder metaforisch en meerlagig te interpreteren, hoeven geen moeite te hebben met wetenschap in het algemeen en evolutietheorie in het bijzonder.
Een belangrijke taak is weggelegd voor diegenen die goed geïnformeerd zijn over evolutietheorie om duidelijk te maken wat de theorie in essentie is, namelijk een wetenschappelijke theorie die uit meerdere onderdelen bestaat en duidelijk maakt hoe soorten ontstaan en vergaan, hoe ze verspreid raken over de wereld, hoe ze met elkaar in interactie treden, hoe organismen adaptaties ontwikkelen, hoe het leven op aarde samenhangend is, enzovoort. De mens, als soort en als organisme met talrijke fysieke, mentale en gedragsmatige aanpassingen, vormt hierop geen uitzondering. Daarnaast moet men ook duidelijk maken wat de theorie niet is: ze is geen levensbeschouwing, geen bron van waarden en normen, ze bevat geen politieke ideologie, ze levert ons geen economische richtlijnen op, ze leidt niet tot nihilisme, noch biedt ze een rechtvaardiging voor seksisme, racisme, enzovoort, en evenmin tast ze de waardigheid van de mens aan.
De diverse vormen van creationisme, waaronder het zogenaamde ‘intelligent design’, die vandaag de dag in meer of mindere mate in België bekend zijn, zijn problematisch omwille van enkele vrij voor de hand liggende redenen. Niet alleen geven ze een fout beeld van wetenschap, in casu evolutietheorie, maar ook maken ze impliciet of expliciet een koppeling tussen evolutietheorie en religie, politiek, moraal, enzovoort, terwijl die koppeling in feite onbestaande is.
Men kan dan uiteraard de vraag stellen: So what? Wat maakt het uit dat mensen bepaalde kerninzichten en verworvenheden van de moderne wetenschap niet kennen, of niet accepteren en verwerpen? Uiteindelijk hangt het antwoord hierop af van het soort maatschappij dat we wenselijk vinden. Zelf ben ik helemaal gewonnen voor een maatschappij waarin veel diversiteit bestaat: levensbeschouwelijk, cultureel, culinair, artistiek, enz. Maar het moet gezegd dat het verwerpen van inzichten die wetenschappelijk vrijwel onomstreden zijn, niet de meerwaarde van de diversiteit naar boven brengt, maar eerder dreigt te zorgen voor afzondering, isolatie en wederzijds onbegrip. Bovendien valt niet te ontkennen dat heel wat studies en jobs een basisinzicht in moderne wetenschap vereisen. Wie de evolutietheorie verwerpt, kan ook moeite hebben met wetenschappelijke kennis uit andere disciplines. Meer fundamenteel gaat het om het al dan niet aanvaarden van de wetenschappelijke methode, wat nagenoeg aan alles raakt dat in onze samenleving met wetenschap en technologie te maken heeft.
Daarom is het van belang dat men zo adequaat mogelijk kennis over moderne wetenschap verspreidt en misverstanden en vooroordelen uit de wereld helpt. Dat kennis van de evolutietheorie in de eindtermen is opgenomen, is dan ook een goede zaak, maar op zichzelf wellicht niet voldoende. Meer inspanningen, via teksten, films, lezingen, studiedagen enzovoort, zijn zeker niet overbodig. Ultiem kan men, nogal evident, mensen niet verplichten om wetenschappelijke kennis te accepteren. Fundamenteel mogen mensen denken wat ze willen, en daar ook naar handelen, zolang dat niet in strijd is met de wet of de mensenrechten. Maar in een maatschappij zoals de onze hebben we op zijn minst de opdracht om zoveel mogelijk mensen vertrouwd te maken met de beschikbare wetenschappelijke informatie. Ze kunnen dan nog altijd kiezen hoe ze er tegenover staan. Wie de kennis niet heeft opgedaan, heeft die keuzevrijheid niet.
(Dit stukje werd eerder gepubliceerd in het ledenblad van het Masereelfonds)

Woensdag 4 maart, 19u, Vrije Universiteit Brussel.
Lezing door prof. dr. Johan Braeckman: Darwinistisch denken buiten de biologie.
Callewaert Leerstoel 2009.

Abstract: Hoewel Darwin reeds in 1859 voorspelde dat de psychologie een nieuw, evolutionair fundament zou krijgen, is het pas relatief recent dat een discipline zoals de evolutiepsychologie zich ontwikkelt. Het pad werd hiertoe geëffend door ondermeer de ethologie en de sociobiologie. Ook in de sociologie, antropologie, economie, kunstwetenschappen en meerdere andere cultuur- en gedragswetenschappen ontstaat het inzicht dat evolutietheorie interessante nieuwe perspectieven biedt om onderzoeksvragen te stellen. Tegelijkertijd sijpelt darwinistisch denken ook binnen in uiteenlopende wetenschapsdomeinen zoals de geneeskunde, de informatica en de architectuur. Dat gaat evenwel niet zonder slag of stoot: er zijn zowel wetenschappelijke en methodologische problemen, als vooroordelen, misverstanden en zelfs vormen van regelrechte angst betreffende de toepassing van darwinistische ideeën in al deze gebieden. In deze voordracht bespreken we de vraag hoever Darwins arm reikt, en gaan we tevens in op de vele controverses die hierover zijn ontstaan.

http://www.johanbraeckman.be/lezingen.html

 • De Maakbare Mens
  Abstract
 • Darwins moordbekentenis. Over de inhoud en gevolgen van Darwins evolutietheorie.
  Abstract
 • Creationisme en Intelligent Design: een darwinistische kritiek.
  Abstract
  Lees hier een verslag van een lezing.
 • De schaal van Thomas. Over pseudowetenschap en kritisch denken.
 • Het morele apparaat. Over morele dilemma’s en ethiek.
 • Religie: een wetenschappelijke analyse.
  Bekijk een video van deze lezing bij
  Religie Nu.
 • Neurowetenschappen en de vrije wil.
 • Bewustzijn als de basis van dierenrechten.
Franstalig Belgie
http://www.hominides.com/html/darwin-anniversaire/charles_darwin-2009-belgique.php#evolutionaujourdhuicolloquebruxelles
Colloque “L’Évolution aujourd’hui : à la croisée de la biologie et des sciences humaines”
L’Académie royale de Belgique organise, les 29, 30 et 31 janvier 2009, un colloque consacré à l’Évolution.http://www.hominides.com/html/darwin-anniversaire/charles_darwin-2009-belgique.php#darwinoriginehommecharleroi
Darwin et la question des origines de l’homme : histoire d’une réception
Marc Groenen, professeur de préhistoire à l’Université Libre de Bruxelles
Le 12 février 2009http://www.hominides.com/html/darwin-anniversaire/charles_darwin-2009-belgique.php#expositiondarwinliege
Exposition Darwin, sa vie, son oeuvre
du 15 mai au 15 novembre 2009
Aquarium-Muséum –
Embarcadère du Savoir – Institut Zoologique – quai E.Van Beneden, 22 – 4020 Liège
 PRESSE Francophone PROLOGUE http://www.lalibre.be/culture/livres/article/463322/darwin-lemaitre-riche-rencontre.html
La Libre Belgique
28/11/2008
“Charles Darwin et Georges Lemaître, une improbable mais passionnante rencontre”, par Dominique Lambert et Jacques Reisse, Académie royale de Belgique, 290 pp
Charles Darwin (1809-1882).
Le naturaliste anglais est un géant de l’histoire des sciences, comme Kepler ou Einstein. Sa théorie de l’évolution des espèces vivantes et la loi de la sélection naturelle qui la guide ont révolutionné notre conception du vivant et de l’homme.
La célébration de son anniversaire est d’autant plus nécessaire que des “créationnistes” et tenants du “dessein intelligent” contestent le darwinisme de manière très dangereuse.Georges Lemaître (1894-1966), prêtre et très grand cosmologiste belge, à l’origine de la théorie de l’atome primitif ou Big Bang
….Ces deux géants ne se sont évidemment pas connus, mais tous deux ont révolutionné notre conception du monde, l’un en s’attaquant à l’origine de l’homme, l’autre à l’origine du monde.
Ils bouleversèrent ainsi les théories classiques (souvent tirées de la Genèse) d’un monde créé tel qu’on le voit. Cette rencontre audacieuse s’avère très riche. Les deux auteurs racontent la vie et l’œuvre des deux scientifiques, mais en insistant sur ce qui fait lien entre eux.Tous deux ont grandi dans la foi chrétienne. Darwin étudie même la théologie et est d’abord séduit par la “théologie naturelle” de William Paley, proche de la Bible. Le second devint prêtre et le resta toute sa vie.Mais tous les deux eurent le courage de séparer leurs convictions religieuses de leur démarche scientifique.Pie XII dérape
Le déclic, pour l’un comme pour l’autre, fut un voyage. Darwin effectua, pendant 5 ans, son célébrissime voyage sur le Beagle qui fit le tour du monde. Il y démontra ses immenses qualités d’observateur, de naturaliste et de scientifique. On sait comment l’étude des variations dans les pinsons des îles Galapagos joua un rôle clé dans sa théorie.
Lemaîtreaussi fit un voyage décisif dans les grands centres scientifiques américains pour étudier les théories d’Einstein qu’il rencontra.Darwinse détourna ensuite de la religion, écœuré par l’esclavage et la mort – jeune – d’une de ses filles, et il devint agnostique, mais sans jamais en faire une militance et en séparant ses recherches de ses croyances. De même, il respecta toujours les convictions de sa femme Emma.Lemaîtreaussi ne voulut jamais que les sphères de la foi et de la science se confondent.En 1951, Pie XII, qui suivait de près les évolutions de la science, fit un discours, “Un’Ora”, devant l’académie pontificale sur “les preuves de l’existence de Dieu à la lumière de la science actuelle de la nature”.Il y invoquait, sans jamais nommer ni Lemaître ni sa théorie, l’idée nouvelle que le monde serait en expansion et né d’une singularité qui, pour lui, était précisément la création par Dieu. Lemaître n’apprécia pas que le Pape récupère à son profit les théories du Big Bang, car elles n’étaient encore qu’une hypothèse, mais surtout parce qu’il voulait que religion et science restent bien séparées.Lemaître, qui bénéficiait de plusieurs entrées à l’académie pontificale, fit connaître son sentiment et – fut-il entendu? – le Pape ne se risqua plus jamais à voir dans le Big Bang une preuve de la Création. “

Darwin 2009 / Partout en France Toute l’annee

Le journal du CNRS

· Darwin 2009

http://www.darwin2009.fr/

Une introduction à l’évolution, une galerie photo de l’évolution en France et une bibliographie sélectionnéessaisonnent ce site.

Bibliographie sélectionnée

Sur l’Evolution

 • Barton, Nicholas H., Derek E.G. Briggs, Jonathan A. Eisen, David B. Goldstein, Nipam H. Patel. (2007). Evolution. Cold Spring Harbor Laboratory Press. Cold Spring Harbor, New York.
 • Darwin Charles (1999), La Filiation de l’homme et la sélection liée au sexe (1871, traduction française de Michel Prum), Paris, Syllepse.
 • Darwin Charles (1985), The Origin of species, First Edition (1859), Penguin Classics, London, Penguin Books.
 • Darwin Charles (1985), L’origine des espèces, (traduction française d’Edmond Barbier), Paris, La Découverte.
 • Futuyma Douglas J. (1986), Evolutionary Biology, Second Edition, Sunderland, Sinauer Associates.
 • Gould Stephen Jay (2006), La structure de la théorie de l’évolution, (Traduction française de Marcel Blanc), Paris, nrf Essais, Gallimard.
 • Grant Peter (1997), La sélection naturelle et les pinsons de Darwin. In « L’évolution », dossier Pour La Science, Hors Série n°14, janvier 1997.
 • Kimura Motoo (1990), Théorie neutraliste de l’évolution (1983), Paris, Flammarion.
 • Lafon Claude (2004), Idées reçues en Biologie, Paris, Ellipses.
 • Gouyon Pierre-Henri, Jean-Pierre Henry et Jacques Arnould, Les avatars du gène. Paris, Belin.
 • Lecointre Guillaume et Le Guyader Hervé (2001), Classification phylogénétique du Vivant, Paris, Belin (troisième édition revue, 2006).
 • Mayr Ernst (1993), Darwin et la pensée moderne de l’évolution, traduction de René Lambert, Paris, Odile Jacob.
 • Mayr Ernst (2006), Après Darwin. Paris, Dunod.
 • Cynthia L. Mills (2005) La théorie de l’évolution… et pourquoi ça marche (ou pas). Collection Quai des Sciences. Paris, Dunod.
 • Picq Pascal (2007). Faits et causes pour l’évolution. Pour La Science n° 357, juillet 2007.
 • Ridley Mark (2004), Evolution, Third Edition, Malden, Oxford, Blackwell publishing.
 • Samadi Sarah et David Patrice (2000), La théorie de l’évolution, une logique pour la biologie, Paris, Flammarion.
 • Selosse Marc-André et Godelle Bernard (2007), L’évolution mène toujours au progrès : idée reçue, La recherche. Lire.
 • Selosse Marc-André et Godelle Bernard (2008), Dieu menace-t-il Darwin ? Quelle leçon pour la France, La recherche. Lire.
 • Tassy Pascal (1991), L’arbre à remonter le temps, Paris, Christian Bourgois.

Epistémologie

 • Baillargeon Norman (2007), Petit cours d’autodéfense intellectuelle. Montréal, Lux editeur.
 • Barberousse Anouk, Kistler Max, Ludwig Pascal (2000), La philosophie des sciences au XXème siècle, Paris, Flammarion.
 • Bourdieu, Pierre (2001), Science de la science et réflexivité, Paris, Raisons d’agir éditions.
 • Bronner, Gérald (2008), Coïncidences, nos représentations du hasard. Paris, Vuibert.
 • Bunge, Mario (1981), Le matérialisme scientifique, Paris, Syllepse, 2008.
 • Dennett C. Daniel (2000), Darwin est-il dangereux ? Paris, Odile Jacob.
 • Dubessy Jean et Lecointre Guillaume (2001), Intrusions spiritualistes et impostures intellectuelles en sciences, Paris, Syllepse.
 • Dubessy Jean, Lecointre Guillaume et Silberstein Marc (2004), Les matérialismes (et leurs détracteurs), Paris, Syllepse.
 • Mayet, Laurent (2002) (Dir.), La science en dix questions. Hors Série de Sciences et Avenir n° 133.
 • Mayet, Laurent (2003) (Dir.), Le monde selon Darwin. Hors Série de Sciences et Avenir n° 134.
 • Mayet, Laurent (2006) (Dir.), L’univers est-il sans histoire ? Hors Série de Sciences et Avenir n° 146.
 • Nadeau Robert (1999), Vocabulaire technique et analytique de l’épistémologie, Paris, Presses Universitaires de France.
 • Quiniou Yvon (2002), Etudes matérialistes sur la morale, Paris, Kimé.
 • Tort Patrick (1983), La pensée hiérarchique et l’évolution. Paris, Aubier.

Sur le Créationnisme

 • Baudoin, Cyrille et Olivier Brosseau (2008). Les créationnismes, une menace pour la société française ? Paris, Syllepse.
 • Grimoult Cédric (1998) Evolutionnisme et fixisme en France, histoire d’un combat 1800-1882. Paris, CNRS Editions.
 • Grimoult Cédric (2008) Mon père n’est pas un singe ? Paris, Ellipses.
 • Lecourt Dominique (1992), L’Amérique entre la bible et Darwin, Paris, Presses Universitaires de France.
 • Mayet Laurent (2005) (Dir.), La Bible contre Darwin, Le Nouvel Observateur, Hors-Série n°61.
 • Picq Pascal (2007), Lucy et l’obscurantisme. Paris, Odile Jacob.
 • Tort Patrick (1997) (Dir.) Pour Darwin, Paris, Presses Universitaires de France.

Sur l’histoire des sciences

 • Charbonnat Pascal (2007), Histoire des philosophies matérialistes, Paris, Syllepse
 • Duris Pascal et Gohau Gabriel (1997) Histoire des sciences de la vie. Paris, Nathan université, coll. « réf. ».
 • Gayon Jean (1992) Darwin et l’après-Darwin. Paris, Kimé.
 • Gould Stephen Jay (1983), La mal-mesure de l’Homme, Paris, Ramsay.
 • Laurent Goulven (1987) Paléontologie et Evolution en France 1800-1860. Paris, Editions du CTHS.
 • Tort Patrick (1996) (Dir.) Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution, (3 vol.).Paris, Presses Universitaires de France.
 • Tort Patrick (2000) Darwin et la science de l’évolution, Paris, Gallimard découvertes.

Disponible sur le site

 • Selosse Marc-André et Godelle Bernard (2007), L’évolution mène toujours au progrès : idée reçue, La recherche. Lire.
 • Selosse Marc-André et Godelle Bernard (2008), Dieu menace-t-il Darwin ? Quelle leçon pour la France, La recherche. Lire.

UK   DARWIN YEAR

Het geboorteland van darwin

www.darwin200.org
http://www.aboutdarwin.com/

The tree of life 

Attenborough over Darwin

…. Volgens Attenborough is Genesis de wortel van de menselijke exploitatie en verwoesting van de planeet aarde : Hij legt uit waarom de “evolutie”- idee van levensbelang is , omdat het de mens plaatst als en onvermijdelijk deel van de natuur

In 2000 had Steve Jones al het boek
‘Almost Like a Whale: The ‘Origin of Species’ Updated’ (Paperback) gepubliceerd,
In 2009 doet hij blijkbaar hetzelfde .

On the Origin of Species, Revisited

http://www.newscientist.com/special/on-the-origin-of-species-revisited

(Image: James Balog / Getty)This month marks the 150th anniversary of the most influential piece of popular science writing ever published.A few years ago, New Scientist listed reading On The Origin of Species as one of the 100 things to do before you die. To do so is to experience the extraordinary sensation of having a scientific genius enter your mind to guide you through his most important theory.Now we have asked the geneticist, evolutionary thinker and author Steve Jones to summarise and update the book for the 21st century – and, we hope, to inspire readers to experience Darwin’s astounding, world-changing writing first-hand.

ORIGIN OF SPECIES FOR THE 21ST CENTURY

Darwin’s masterpiece revisited

Unique among scientific theories, evolutionary biology finds its roots in a popular book by a single author. Darwin presented a new and radical view of existence: that life has changed over time and space, in part through a simple process called natural selection.To a modern reader Origin of Speciesseems lengthy indeed, with only a single illustration to enliven its 150,000 words. But Darwin was a clear thinker and the book is an impressive piece of advocacy.In just a fraction the length of its archetype, this account sketches out how Darwin might make his case today, a century-and-a-half on.Read more

CHAPTER 2

Variation under nature

Darwin was fascinated by the diversity of existence (Image: Niladri Nath/Flickr/Getty) In which Darwin considers individual differences and highlights the wide degree of variability within species upon which natural selection works

CHAPTER 3

Struggle for existence

Struggle for existence, wolves have been pushed out of their habitats by humans (Image: Niladri Nath/Flickr/Getty) In which Darwin describes the competition in nature for limited resources

CHAPTERS 4 AND 5

Natural selection and laws of variation

Sexual signals involve a trade-off, as they can attract predators too (Image: Dr. Paul Zahl/Spl) In which he explores the forces influencing the variation upon which natural selection works

CHAPTER 6

Difficulties on theory

Evolutionarily engineered (Image: Paul Sutherland/Getty) In which Darwin considers organs of extreme perfection and other apparent stumbling blocks for his theory

CHAPTER 7

Instinct

Bred to heard (Image: Nick Koudis/Getty) In which Darwin faces the issue of how behaviour might evolve

CHAPTER 8

Hybridism

The swordtail can produce strange hybrids further down the line when crossed with similar species such as platyfish (Image: FotoNatura/FN/Minden/FLPA RM) In which Darwin examines what keeps species apart

CHAPTERS 9 AND 10

On the imperfection of the geological record and the geological succession of organic beings

Top of the evolutionary chain (Image: Jens Kuhfs/Getty) In which Darwin considers why our palaeontological collections are full of gaps, and describes how his theory can account for the pattern of succession from fossils to living forms

CHAPTERS 11 AND 12

Geographical distribution

How did they get there? (Image: David Madison/Getty) In which Darwin demonstrates the importance of geographical barriers and climate change to explain the distribution of life as we see it today

CHAPTER 13

Mutual affinities of organic beings: Morphology: Embryology: Rudimentary organs

Evolutionary forms like this rat reveal a shared evolutionary history (Image: Science pictures ltd/SPL) In which Darwin considers classification and shows how his theory can be used to organise the living world along evolutionary lines

CHAPTER 14

Recapitulation and conclusion

In which Darwin expounds his “long argument” and addresses the “mystery of mysteries”: why there are so many different species

LINKS  wat is er nog bereikbaar  ? 

Basis vormt de prachtige lijst van

The Complete Work of Charles Darwin Online/ Contact the Director: Dr John van Wyhe.

______________________________________________________________________________

2009 was the 150th anniversary of the publication of On the Origin of Species (24 November 1859) and the 200th anniversary of Darwin’s birth (12 February 1809). This page aimed to list the associated worldwide events and publications.

Iems are loosely grouped into ‘Events’, ‘Publications‘ and ‘Films, documentaries & performances‘. Although this list is far from comprehensive, it is probably the largest list of worldwide Darwin events in 2009.

See also ‘1909: The first Darwin centenary


Events:

The [Dutch] Beagle project – reconstructing Darwin’s 5-year long voyage on HMS Beagle in one year.

Natural History Museum’s Darwin200 Events page here.

Darwin Day Celebration here.

Darwin Now. British Council. here.

The Darwin 150 Project (on facebook) here.


The HMS Beagle Project


16 Sept 2008 – 6 April 2009 The Darwin Bicentennial at Appalachian State University. http://universityforum.appstate.edu including ’13 lectures by distinguished scholars. Dr. James Costa, Director of Highlands Biological Laboratory, and Professor at Western Carolina University, will present a lecture on Feb 10, 2009 titled “On the Origin of the Origin”, which will detail his soon to be published book The Annotated Origin of the Species, from Harvard University Press. We will also have an Evolution Film Festival, music and art competitions, and theatrical productions of the Scopes Trial (from actual transcripts) and Inherit the Wind.’


Autumn 2008 – 2009 Celebrating Darwin and Evolution, Case Western Reserve University


Sept. 2008-Feb. 2009 Darwin Year Celebration. Davidson College Department of Biology. http://www.bio.davidson.edu/people/kahales/misc/Darwinyear0809/Darwin2009.html


14 Nov. 2008 – 19 April 2009 Darwin exhibition Natural History Museum, London.
Darwin is the biggest ever exhibition about Charles Darwin. It celebrates Darwin’s ideas and their impact for his 200th birthday in 2009. Discover the man and the revolutionary theory that changed our understanding of the world. See incredible, revealing and rare exhibits, some on display for the first time.


Dec. 2008-2009 ‘Charles Darwin in Australia’ National Museum of Australia


2009 The Vancouver Evolution Festival – UBC&SFU/Vancouver Canada. A year-long celebration of the joint anniversaries of Darwin’s birth and the publication of On the Origin of Species. Events throughout the year and throughout the city will explore Darwin’s many contributions to science, the latest findings in evolution & biodiversity, and the profound implications of these discoveries for society today. http://www.vanevo.ca.


Darwin Sesquicentennial Program at the University of Cincinnati, Ohio, USA. http://www.uc.edu/darwin/


2009. Zoology Museum, University of Cambridge. ‘Beetles, Finches and Barnacles: The Zoological Collections of Charles Darwin’. The exhibition will look at how Darwin’s experiences in Zoology shaped his ideas on evolution and natural selection, using many of the specimens he collected throughout his life (especially during the Beagle Voyage).


2 Jan. – 31 March 2009 The Lost World exhibition A display on Conan Doyle, Darwin and early portrayals of evolution to coincide with the Lost World Read 2009. In this initiative, thousands of people from Edinburgh, Glasgow, Hampshire, Shrewsbury, City of Westminster and most of South West England will be celebrating the bicentenary of the birth of Charles Darwin and the 150th birthday of Arthur Conan Doyle with a mass-read of The Lost World. Bristol Central Library, Bristol.


5-31 Jan. 2009 Voyage of the Beagle by Private Jet. follows highlights of Darwin’s voyage, beginning at Stanford’s campus near Palo Alto, California and ending in London. Stanford professors Bill Durham and David Abernethy, along with Harvard professor Janet Browne, will accompany the program as faculty leaders, delivering a comprehensive educational program focused on Darwin’s life, discoveries and legacy. Travelers will fly from destination to destination aboard a private Boeing 757, custom-fitted for just 92 passengers.


18 Jan. – 7 March 2009 Darwin College, Cambridge. Darwin Lecture Series


19 Jan. – 31 May 2009 Charles Darwin and the Origin of Species A small display at the National Portrait Gallery in London will celebrate Darwin’s life and work through the medium of photography, itself a rapidly changing product of nineteenthcentury science. Alongside portraits of Darwin at various stages of his life, the display includes images of those who were instrumental in the publication of his controversial theory. National Portrait Gallery, London.


22-24 Jan. 2009 To mark the 200th birthday of Charles Darwin (born Feb. 12, 1809) MIT will host a major conference January 22-24 that will celebrate the famed naturalist’s life and examine a wide spectrum of topics related to evolution. http://sites.google.com/site/darwinbicentennial/register


24 Jan. – 18 April 2009 Darwin’s Voyage of Discovery An exhibition including a timeline filled with anecdotes and stories to explore Darwin’s journey across the oceans. Take a closer look at our living ancestral heritage with specimens from the natural history collections. Plymouth City Museum and Art Gallery, Plymouth http://www.plymouth.gov.uk/museumdarwin200.htm


26 Jan. – April 2009 Walk in Darwin’s footsteps at ZSL London Zoo. ‘To celebrate Darwin200, the year of Darwin’s two hundredth birthday, ZSL London Zoo will be launching a free, fully interactive trail for 2009 on February 14th. For half term only, visitors will be able to join Darwin himself (or at least an actor playing Darwin!) on an exploratory walk around the Zoo.’ Press Contact: Rebecca Smith, rebecca.smith@zsl.org or 0207 449 6236


29 Jan. – 4 March The Leverhulme Centre for Human Evolution. Special Series of Seminars in Human Evolution http://www.human-evol.cam.ac.uk/


Darwin200 – ‘a collaboration of organisations across the UK who are celebrating Darwin’s 200th birthday in February 2009 with an exciting programme of activities.’


2 Feb. – 1 Oct. 2009 Charles Darwin: The Beginnings of a Continuing Journey A small exhibition exploring how Shrewsbury influenced Darwin. Rowley’s House, Shrewsbury http://www.shrewsburymuseums.com/exhibitions/001127.html


2 Feb. 2009, 8:30 pm. ‘Darwin Anniversary Cafe: Modern Living and Evolution’. Exeter Cafescientifique, Exeter Phoenix, Gandy Street, Exeter, EX4 3LS. (sponsored by Michelmores Solicitors).


5 Feb. CHAST Lecture – Is human evolution over? Steve Jones. University of Sydney


5-28 Feb. 2009, “Emory Evolving Arts: New Works Festival,” Emory College Center for Creativity & Arts and Emory University Creativity & Arts Initiative, http://www.creativity.emory.edu


5-6 Feb. 2009 Darwin Day meeting. Natural History Museum, Milan, Italy.


6 Feb- 28 Aug. 2009 Charles Darwin: A Man of Enlarged Curiosity An exhibition of publications and specimens representing Darwin’s work and life. Earth and Mineral Sciences Museum & Art Gallery, 19 Deike Building, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania, USA Opening reception and celebration, 12 February 2009


7-15 Feb. 2009, Ithaca Darwin Days. Sponsored by Cornell University and the Paleontological Research Institution. http://www.ithacadarwindays.org/


7 Feb. – 7 June 2009 Darwin at Down An exhibition of photographs of Darwin and his family 7 February – 7 June 2009, Horniman Museum, London


7 Feb. 2009 – Jan. 2010 The National Museum of Wales in conjunction with the Open University in Wales is hosting Darwin: A Revolutionary Scientist. http://www.museumwales.ac.uk/en/darwin200/


8-13 Feb. 2009 Evolution – The Event. Melbourne (Australia).


9 Feb. 2009 The Nature Darwin Debate 1: Are We Still Evolving? 7 pm. Is natural selection still shaping humans given that our survival is often more dependent on technology than genes? What are the implications for future generations from sedentary lifestyles, falling birth rates and older parents? What might our species look like 1000 years from now? Join three leading experts in evolutionary biology and evolutionary psychology including Henry Gee (British palaeontologist, evolutionary biologist and Senior Editor of Nature) and Susan Blackmore (freelance writer, lecturer, broadcaster and a Visiting Lecturer at the University of the West of England, Bristol) as they debate the latest evidence and its implications.


9 Feb. 2009 5pm John van Wyhe lecture. Environmental and Evolutionary Biology seminar series, School of Biology, University of St Andrews.


9 Feb. 2009 Why Darwin Matters Dr Michael Shermer, author of Why Darwin Matters: The Case Against Intelligent Design, talks about evolution and intelligent design. University of Bristol, Bristol.


9 Feb. 2009 The Darwin’s Sacred Cause book launch takes place at 6pm in the Great Hall on Imperial College London’s South Kensington campus. Entry is by advance free ticket only. Tickets can be reserved by emailing events@imperial.ac.uk


9-12 Feb. 2009 Darwin Days; Series of events including lectures, posters, exhibits, games, videos, etc. to celebrate the 20th anniversary of Darwin’s birth; sponsored by the Univesity of Northern Iowa Freethinkers and Inquirers; to be held in the Maucker Student Union on the campus of the University of Northern Iowa in Cedar Falls, IA, USA. For more information and details: http://darwinweek.com/


9-14 Feb. 2009 Darwin Week Festival Clemson University http://people.clemson.edu/~mchildr/Darwin/


9 Feb. 2009 6 pm. Exhibition Inauguration: Charles Darwin and his Links to St Andrews. School of Biology, University of St Andrews, St Andrews. http://darwin.st-andrews.ac.uk

10 Feb. 2009 4 pm. Evolution in the Century of Biology: Adaptation to Societal Need. Professor Thomas Meagher seminar, School of Biology, University of St Andrews, St Andrews. http://darwin.st-andrews.ac.uk


10 Feb. 2009 6 pm. Film – Inherit the Wind. New Picture House Cinema, St Andrews, Fife. http://www.nphcinema.co.uk


11 Feb. 2009 The Animals and Ourselves. Join Professor Aubrey Manning as he discusses the two key questions of do humans have instincts and do animals have intellects? Hawthornden Court, National Museum of Scotland, Edinburgh http://www.nms.ac.uk/talksandlectureseventslist.aspx.


11 Feb. 2009 Can British Science Rise to the New Challenges of the Twenty- First Century? For the 2009 Annual Darwin Day Lecture, organised by the British Humanist Association, Prof Sir David King will speak about the present state and future of science in Britain. Conway Hall, London.


10 Feb. 2009- Toulouse Museum (http://www.museum.toulouse.fr/), in conjunction with CNRS & University of Toulouse. ‘How Darwin changed our vision of the world?’ Public lecture series, events, and exhibitions throughout 2009, starting on Feb 10 with a celebration week, and a symposium on ‘Evolution & Medecine’ in Oct.


12 Feb. 2009 Darwin at the Museum The Natural History Museum will celebrate with a day of public talks and gallery performances celebrating the bicentenary, and in the evening the Museum will host the main Darwin200 VIP event. This will feature new works of art inspired through Darwin related programmes supported by the Wellcome Trust and Arts Admin, and by The Gulbenkian Foundation and The Galapagos Conservation Trust. http://www.nhm.ac.uk/.


12 Feb. – 3 May 2009 Yale Center for British Art: ‘Endless forms: Charles Darwin, Natural Science and the Visual Arts’


12 Feb. 2009 An exclusive dinner for 100 guests will be taking place at Christ’s College, Cambridge – part of the effort of the college to raise £500,000 to establish a Darwin Research Fellowship at Charles Darwin’s former college alongside a programme for visiting scientists from the Galapagos together with the Galapagos Conservation Trust. Special guests HRH Prince Philip, Duke of Edinburgh, Sir David Attenborough and Andrew Marr).


12 Feb. 2009 Reflections, Evolution of the Huxley Wilberforce Debate of 1860 A conversation between Richard Dawkins and Lord Richard Harries (recently Bishop of Oxford) celebrates Darwin’s contribution to modern biology and explores the Great Debate at the Oxford British Association meeting of 1860. 12 February 2009, Oxford University


12 Feb. 2009. THE 2009 OCEES DARWIN LECTURE Dr. Nina Jablonski will present “The evolution of human skin and skin color” 4:10 pm. Darwin Bicentennial Seminars at Ohio University. For the venue and further information visit the OCEES website: http://www.ocees.ohio.edu/


12 Feb 2009 Inaugural workshop entitled ‘Darwin Across the Disciplines’ hosted by the Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History. First of a year-long series of events at the University of Oklahoma in Norman, Oklahoma, USA. For more information and contact details: http://www.ou.edu/darwin/Site/Home.html


12 Feb. 2009 Annual Darwin Day conference on the philosophy of biology and Darwinism, including a Café Scientifique public debate. University of Birmingham http://darwinday.bham.ac.uk/.


12 Feb. 2009 Exploring and Investigating Nature. The launch of a photographic competition, open to all ages. The winning entries will form a display in November 2009. Grant Museum, Horniman Museum, Institute of Biology http://www.horniman.ac.uk/darwin/.


12 Feb. 2009 Happy Birthday Mr Darwin A voyage of the Beagle trail around the zoo, revealing significant dates within the life of Charles Darwin and featuring some of his publications and discoveries. 12 February 2009, Edinburgh Zoo http://www.edinburghzoo.org.uk/.


12 Feb. – 12 May 2009 Mr Darwin’s Fishes An exhibition about the Beagle fish specimens and Darwin’s lifelong friend, the eminent naturalist Leonard Jenyns. Bath Royal Literary and Scientific Institution http://www.brlsi.org/darwin2009/index.html


12 Feb. 2009. Darwin 200 in St Andrews; a series of seminars, bringing together some of the greatest minds in the university to celebrate and appropriately honour one of Britain’s best known and respected scientists. School of Biology, University of St Andrews, St Andrews. http://darwin.st-andrews.ac.uk


12 Feb. 2009 7:00 pm – 8:30 pm Darwin: His Enduring Legacy in an Age of Ecological Crisis, Weedon Island Preserve Cultural and Natural History Center. Join Dr. H Bruce Rinker to learn how Charles Darwin conjoined decades of field observations with his investigative spirit and the knowledge of his day to produce what some consider the most significant scientific works ever authored. Free program, cake, and refreshments. Pre-registration required. http://www.weedonislandpreserve.org


12 Feb. MacLeay Museum Exhibition: Accidental Encounters. University of Sydney


12 & 14 Feb. 2009 ‘Beetle Buzz: Darwin’s Doings and the Bugs of York.’ Multimedia poetry show for adults and children alike by Anneliese Emmans Dean with live music from David Hammond. Part of ‘The Fruits of Heresy’ Darwin season at Unitarian Chapel, St Saviourgate, York, UK http://www.thebigbuzzbiz/see_a_show_.html


12-15 Feb. 2009 BioEd 2009 Conference to promote understanding of biodiversity and the importance of evolutionary biology through an international exchange of ideas and knowledge about current research and education. Christchurch, New Zealand. http://www.allanwilsoncentre.ac.nz


12 Feb. 2009-Sept. 18 2009 Charles Darwin: After the Origin Cornell University Library, Ithaca, NY http://rmc.library.cornell.edu/darwin/ Cornell University Library will begin the celebration of its major Darwin exhibition with a lecture by Dr. Frank H.T. Rhodes, a preeminent Darwin scholar and president emeritus of Cornell University, on Feb. 12. The exhibition runs until September and includes documents, rare books, engravings, photographs and artifacts.


13 Feb. 2009 The Home of Charles Darwin, Down House, opens to the public on 13 February 2009. Experience Darwin’s world as never before with a visit to Down House – his Kentish family home and the unconventional laboratory in which he researched and wrote On the Origin of Species. Rare and unique collections, including many of Darwin’s personal possessions, will be on display for the first time alongside an exciting new multimedia tour of the family rooms as well as the extensive gardens, known as Darwin’s ‘outdoor laboratory’. Interact with the rare Beagle notebooks via exciting new digital displays and imagine what life at sea was like with an impressive full scale replica of Darwin’s cabin on the Beagle.


13 Feb. 2009 Charles Darwin – The True Story. Lecture by John van Wyhe. 7.30pm Winchester Discovery Centre.


13 Feb. 2009 A Day For Darwin, Biology Department, Queens College, Lefrak Concert Hall, http://dennehylab.bio.qc.cuny.edu/dd.html Symposium and Panel Discussion, Free and Open to the Public.


13 Feb. at 8.15 pm: Screening of ‘Flock of dodos’ followed by a Q and A with the director Dr. Randy Olson. Murray Edwards College, Cambridge.

14 Feb. at 3 pm: Panel discussion on evolution, creationism and intelligent design chaired by Prof. Michael Akam. The panel includes Dr. Rob Asher (Museum of Zoology, Cambridge), Prof. Michael Reiss (Institute of Education), Prof. Robert Foley (LCHES), Dr. Randy Olson, Dr. David Rosevear (creation science movement) and Revd. Angela Tilby. Murray Edwards College, Cambridge.

14 Feb. at 8 pm: Screening of ‘Inherit the wind’. Murray Edwards College, Cambridge.


14 Feb. 2009 ‘Happy Birthday Charles Darwin’ The Manchester Museum www.manchester.ac.uk/museum Happy Birthday Charles Darwin will be a family Big Saturday including displays of specimens that Darwin collected, Museum and University of Manchester experts on hand, performances from “Darwin and his Dodo” and science experiments. Pride of place will be the Museum’s Giant Tortoise from the Galapagos Islands.


14 Feb. 2009 Logic and democracy: 4th Darwin Day in Correggio (RE) , Italy. Meeting with Domenico Massaro – Logic Academic at Faculty of Literature and Philosophy of Siena University. – 8 pm – Evening meeting – Symposium: “Around the table with Platone”. Table conversation with prof. Domenico Massaro. Promoted by Al Simposio Association and Biblioteca Comunale Correggio. Info: alsimposio@tiscali.it


14 Feb. 2009 Happy Birthday Charles Darwin This family Big Saturday includes displays, performances and science experiments with the museum’s giant tortoise from the Galapagos Islands taking pride of place. The Manchester Museum, University of Manchester


14-22 Feb. 2009 Walk in Darwin’s footsteps this half term, Step back in time this February half term at ZSL London Zoo ZSL London Zoo, and embark on an exciting walk with ‘Charles Darwin’, the pioneering scientist who penned the renowned ‘Origin of Species’. ZSL London Zoo has a historical relationship with Charles Darwin of which it is very proud. Darwin was a corresponding fellow to the Zoological Society of London throughout his famous voyage on the HMS Beagle, during which time he developed his groundbreaking ideas on natural selection.


17 Feb. February Sydney Ideas – Michael Ruse on Darwin. University of Sydney


20 Feb. – Dec. 2009 Christ’s College, Cambridge, Darwin’s restored student rooms, Darwin garden with new statue of student aged Darwin by Anthony Smith and Lady Margaret lectures. For Darwin’s room opening times click here.

Feb. – Nov. 2009 Christ’s College Old Library, exhibition: ‘Charles Darwin: On land and at sea’. http://www.christs.cam.ac.uk/current-students/library/darwin200/ Free admission.
‘An exhibition celebrating the two-hundreth anniversary of the birth of Charles Darwin is now open in the Old Library. The exhibition is open to the public between 10 and 12, and again between 2 and 4, every Wednesday and Thursday. It is also open on Saturday afternoons between 2 and 4. Please check this website frequently, as opening times are subject to change. For organized / group visits, please contact the Library.’


18 Feb. 2009 Darwin at the Movies: Alfred Russell Wallace and Genius-Charles Darwin. San Diego State University http://cal.sdsu.edu/darwin/darwinatmovies.html


18 & 22 Feb. 2009 Darwin in Carnival in Recife and Olinda: Photos of the traditional lauching of the National S&T Week in the Carnival of Olinda and Recife with commemoration of the Darwin Year and IYA. Several scientists´ big dolls [Darwin, Galileu, Einstein, Carlos Chagas, …] went to the streets: http://www.sbpcpe.org/fotos/2009/carnaval/olinda/
http://www.sbpcpe.org/fotos/2009/carnaval/
Sponsors: Ministry of Science and Technology, SPPC – PE, UFPE, IFET-PE

2009 The expedition “The Darwin Trails” has followed Darwin’s footsteps in his trip to the state of Rio de Janeiro (1832). The expedition had an intense participation of teachers, schools, scientists and general people. Commemorative plaques were launched in 12 cities or small towns with Randal Keynes. Many other activities will be realized in these cities in 2009. http://www.casadaciencia.ufrj.br/caminhosdedarwin/ Photos of the expedition in: http://picasaweb.google.com.br/casadaciencia
Sponsors: Ministry of Science and Technology, Casa da Sciencia/UFRJ, Departamento de Recursos Minerias – Rio de Janeiro

2009 Project Darwin in Bahia with several activities organized in 2008 and many others for 2009: http://www.cienciaartemagia.ufba.br/darwinnabahia/
Sponsors: FAPESB, Federal University of Bahia, Ministry of Science and Technology, SECTI – Ba


18 Feb. – 27 May 2009 Darwin lectures and workshops at the University of Bern, Switzerland. http://www.forum.unibe.ch/de/pro_Darwin.htm


22 Feb. 2009 Lectures by Peter Kjaergaard and John van Wyhe. National History Museum of Denmark, Copenhagen.


25-27 Feb. 2009 DARWIN IN SEVILLE 2009 http://www.institucional.us.es/darwin09/home.html


26 Feb. 2009 The reception of Charles Darwin in Europe. A colloquium at Christ’s College, Cambridge. http://www.clarehall.cam.ac.uk/rbae/Darwin_Colloquium.htm


26-28, Feb. 2009. Universidad Nacional de Colombia. Bogota DC Colombia (South America) ‘A Symposium on Evolution in commemoration of Darwin bicentenary will be held at The National University of Colombia. The three days meeting “Darwin 200 years and evolutionary thinking in 2009” will gather professors from several Latin-American countries that have previously worked together in what is named the Bogota group. An audience (ca 400) of students, teachers, researchers and science professors is expected. The organizing committee is conformed by Eugenio Andrade, Joao Mu�oz and Alejandro Rosas with the support of the Universidad Nacional de Colombia. To check more information, see http://www.darwin2009.unal.edu.co/index.html


27 Feb. 2009 ‘Early Influences on Darwin: The Beagle Years.’ Talk by Professor Alistair Fitter, of University of York. Part of ‘The Fruits of Heresy’ Darwin season at St Saviourgate Unitarian Chapel, St Saviourgate, York, UK http://www.yorkunitarians.org.uk/

28 Feb. 2009 ‘Darwin’s Influence: Intelligent Design Then and Now.’ Talk by Dr Simon Hardy, of University of York (retired). Part of ‘The Fruits of Heresy’ Darwin season at St Saviourgate Unitarian Chapel, St Saviourgate, York, UK http://www.yorkunitarians.org.uk/


March – Nov. 2009 The Natural History Museum, Mexico City. Two exhibitions, one to coincide with a major book fair in March and the other opening in November. For more information, contact Rosa Linda Fragoso, rosita.de.maiz@gmail.com.


c. March 2009 ‘Darwin’s Reach: A Celebration of Darwin’s Legacy Across Academic Disciplines‘ Hofstra University, Hempstead, NY. Contact: Stu Vincent, 516-463-6493, stuart.vincent@hofstra.edu


2 March 2009 Darwin lecture by author Edward J. Larson. San Diego State University http://cal.sdsu.edu/darwin/edwardlarson.html

4 March 2009 Darwin at the Movies: Angels and Insects. San Diego State University http://cal.sdsu.edu/darwin/darwinatmovies.html


3 March 2009 Convidamos VExª para assistir à Conferência “O GÉNIO DE DARWIN” a proferir pela Profª Doutora Ana Leonor Pereira, no dia 3 DE MARÇO DE 2009, às 17horas, na Sala de Conferências do CEIS20, integrada no Ciclo de Conferências “200 Anos de Darwin”.


3-7 March 2009 Conference: ‘Biological Evolution: Facts and Theories A Critical Appraisal 150 Years After “The Origin of Species” (http://www.evolution-rome2009.org/)’


6-7 March 2009 The Evolution of Biology at York: Past, Present, and Future. Association of Graduate Students in Biological Sciences (AGSBS)/York University, Toronto http://www.biol.yorku.ca/grad/symposium/index.htm


9 March – Nov. 2009 Darwin Today. The Joint Research Counci. A travelling exhibition booked for 25 sites across the UK. The exhibition is aimed at engaging young audiences in how Darwin’s ideas inform modern research. It opens simultaneously at three venues: The Centre for Life in Newcastle, Sensation – the Dundee Science Centre, and at Living Coasts in Torquay. The exhibition is supported by a website, events programme, school resources and a discussion forum. Find out more about the RCUK Darwin Today programme at http://www.darwin.rcuk.ac.uk/500/all/1/Events.aspx


9 March 2009 The Nature Darwin Debate 2: What Price Biodiversity? 7pm We pay for our food, water, healthcare and energy, so why not pay for the many ‘services’ currently obtained for free from biological diversity e.g. insect-pollination, central to food production; or healthy forests, which we need for clean water and to stop soil erosion. Shouldn’t we invest now in our biodiversity in order to secure our future needs? Join leading names from science and politics including James Lovelock (author of Revenge of Gaia), Michael Meacher MP (former Minister of State for the Environment) and Sir Crispin Tickell (Director of the Policy Foresight Programme, James Martin Institute, Oxford University) as they debate the need to put a price on the Earth’s ecosystem services.


11 March 2009 Darwin and Genetics: 1909 and 2009. Christ’s College, Lady Margaret Lecture by Marsha Richmond


13 March – 24 April 2009 Darwin & the Golden Age of Zoology” exhibit: As part of the University of Wisconsin-Parkside’s Darwin 1809-1859-2009 commemoration of the 200th anniversary of Charles Darwin’s birth and the 150th anniversary of the publication of the Origin of Species, the Library presents “Darwin and the Golden Age of Zoology”. The exhibit consists of books, illustrations, specimens, and artifacts related to the many scientific surveys and expeditions of the late eighteenth to early twentieth centuries, of which Darwin’s voyage on HMS Beagle is among the best known, and perhaps the most momentous. Included are British or American editions of most of Darwin’s books, sumptuously illustrated systematic and zoogeographic monographs from the period, and more recently collected zoological and geological specimens. Highlights include a first American edition of Darwin’s Life and Letters (1887), P.H. Gosse’s Birds of Jamaica (1847), and a copy of J.E. Gray’s Synopsis of the Crocodilia (1867) perhaps once owned by Darwin, and bearing what may be his signature. The materials exhibited are from the Library, the Department of Biological Sciences, and the personal collections of Frank Egerton, Gregory Mayer, and Sean Murphy.


15-19 March 2009 British Council/CSIC Workshop on Evolution, Spain (details tbc)


16-28 March 2009 Origins ’09: A Celebration of the Birth & Life of Beginnings 2009 Sponsored by The Florida State University.


18 March 2009 Darwin at the Movies:The Darwin Adventure. San Diego State University http://cal.sdsu.edu/darwin/darwinatmovies.html


20 March – 23 Aug. 2009 Charles Darwin – Voyages and ideas that shook the world Australian National Maritime Museum – Darling Harbour, Sydney.
In the 200th anniversary year of Charles Darwin’s birth and 150 years after the publication of his famous evolutionary theory On the Origin of Species join Charles Darwin aboard HMS Beagle on the voyage of a lifetime. Explore the world of Darwin and his colleagues and see how their work continues on new scientific frontiers. Charles Darwin-Voyages and ideas that shook the world incorporates material from diverse collections including the British Museum, the National Maritime Museum Greenwich, the Oxford University Museum of Natural History, the National Library of Australia and the State Library of New South Wales. View watercolours that vividly record the places and people encountered by voyage artists. Examine specimens and artefacts collected during a series of ground-breaking surveying voyages. See how Darwin lived aboard the Beagle, Learn how Darwin’s captain Robert FitzRoy is linked to modern weather forecasting and listen to his first impressions of a tropical rainforest. Admire the craft of model making in our specially commissioned ship model of HMS Beagle or get close and personal with insect-eating plants in Darwin’s glasshouse!


26-28 March 2009 Darwin’s legacy: exploring diversity and evolution in the history of field biology. Society for the History of Natural History. National Museum of Wales, Cardiff.

28 March 2009 John van Wyhe ‘In Darwin’s pocket: the voyage of the Beagle from Darwin’s field notebooks’ – Ramsbottom Lecture, Society for the History of Natural History, National Museum of Wales, Cardiff.


30 March 2009 John van Wyhe lecture, Boston University.


30 March – 11 Sept. 2009 Kents Cavern: The Darwin anniversary excavations. The country’s leading experts in the palaeolithic are planning to conduct the first major excavations in Kents Cavern since the 1920s. They hope the information recovered from new fieldwork will contribute to widely-debated issues in palaeoanthropology. Most notably, they will concentrate on the origins of the cave’s use as a human shelter, and they hope to establish firmer dates for the first occupation of the cave by Neanderthals and early members of our own species. Kents Cavern Caves, Torquay, Devon http://www.kents-cavern.co.uk/


26 – 29 March 2009 Special Interest Weekend: Darwin’s Impact on Science and Culturem Christ Church, Oxford http://www.chch.ox.ac.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=775&Itemid=633


1-4 April 2009 University of California at San Diego Dean’s Symposium on Evolutionary Biology


2-3 April 2009 ‘Mind the Gap: Charles Darwin’s true story’ lecture by John van Wyhe. American Association of Physical Anthropologists, Chicago.


3-4 April 2009 Boston Colloquium for the Philosophy & History of Science: a two-day symposium on: “The Reception of Darwinism: Trans-Cultural Differences”


3-4 April 2009 Charles Darwin’s Legacy in European Cultures. Organised jointly by CRINI, Nantes, and GRER (ICT), Paris VII (Denis Diderot).
Proposals of about 300 words and a short biographical note to be sent (in English or French) before September 15, 2008 to: – Georges LETISSIER ( georges.letissier@univ-nantes.fr) – Françoise LE JEUNE ( francoise.le-jeune@univ-nantes.fr) – Michel PRUM (prum.michel@wanadoo.fr)


4 April 2009 Lecture by John van Wyhe. Rocky Mountain Dinosaur Resource Center, Woodland Park, Colorado.

4 April – 4 Oct. 2009 Darwin and Dinosaurs. A special exhibition at the Rocky Mountian Dinosaur Resource Center, Woodland Park, Colorado (http://www.rmdrc.com/). The exhibition features the early dinosaur discoveries by Mantell, Buckland and Owen and the complete works of Charles Darwin, all 1st editions and in remarkable condition, including On the Origin of Species (1859). [This is probably the finest collection of Darwin’s works on public display anywhere in the world.] Celebrating the Darwin anniversary in 2009, the exhibition is designed to illustrate the impact the discovery of dinosaurs had on geology in the early 19th century, and the subsequent impact on Darwin. The exhibition highlights Darwin’s voyage and includes a museum-quality model of H.M.S. Beagle. The exhibit is accompanied by a richly illustrated full colour brochure that summarizes Darwin’s discoveries and gives an overview of evolution and the theory of natural selection.


6-9 April 2009 10-5pm. Discover Evolution (part of the Edinburgh International Science Festival). National Museum of Scotland, Edinburgh. To celebrate the 200th birthday of Charles Darwin, Edinburgh University are taking a closer look at evolution this year in the Discover Evolution section of the Edinburgh International Science Festival. Free drop-in activities are being held in the National Museum for children and families aged 7 and upwards. Come along for some fun and to see how evolution is still very much a current issue.


8 April 2009 John van Wyhe lecture, 7pm University of Wisconsin-Parkside, Kenosha, WI


8 April 2009 Darwin at the Movies: Inherit the Wind. San Diego State University http://cal.sdsu.edu/darwin/darwinatmovies.html

16 April 2009 Round Table Discussion: Science and Religion – Irreconcilable Differences? San Diego State University http://cal.sdsu.edu/darwin/Eventschedule.html


9 April 2009 John van Wyhe lecture, 6:00-7:30pm, Oklahoma University


16 April 2009 John van Wyhe lecture “Mind the Gap: Did Darwin Avoid Publishing his Theory for 20 Years?”, 4 pm (EST) in ERC Building, Room 427 (Auditorium), on the West Campus of the University of Cincinnati.


17 April 2009 John van Wyhe lecture, “Charles Darwin – the true story”. Public Library of Cincinnati and Hamilton County, Cincinnati.


19 April – May 2009 The year of evolution. University of Pennsylvania, in conjunction with Penn Museum.


20 April 2009 John van Wyhe lecture, Colby College, Waterville, Maine

21 April 2009 John van Wyhe lecture, Mid-Maine Global Forum, Waterville, Maine


23-24 April 2009 Evolution today and tomorrow Darwin evaluated by contemporary evolutionary and philosophical theories. FCUL, Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa. Portugal


28 April 2009, the Faraday Institute termly public lecture on ‘God, Darwin and Design’ will be given by Prof. Kenneth Miller (Brown University, USA) in the Queen’s Lecture Theatre, Emmanuel College, Cambridge, at 5.30 p.m. http://www.st-edmunds.cam.ac.uk/faraday/Lectures.php.


30 April 2009 Darwin in the Classroom: Workshop for K-12 educators and parents. San Diego State University http://cal.sdsu.edu/darwin/Eventschedule.html


6 May 2009 Socrates versus Darwin. Christ’s College, Lady Margaret Lecture by David Sedley.


6 May 2009 John van Wyhe lecture. Cambridge University atheist & agnostic society, Cambridge Union.


6 May 2009 In Barcelona (Spain) there is a complete, public and uninterrupted Reading of “the Origin of the Species” of Charles Darwin. Fent Historia, the Catalan Association of Historical Studies, organizes their Tribute to Charles Darwin with the voice of the citizens of Barcelona. With the academic support of the Universitat of Barcelona, the Universitat of them Illes, Balears and Humboldt-Universitat zu Berlin (Germany), read in Spanish, Catalan, English, or German. Also, with the purpose of promoting the Accessible Reading and without barriers, some chapters will be able to be read in Braille thanks to the aid of Blind the National Organization of Spain, Territorial Delegation of Catalonia. The Day of Darwinian Lecture, will co-incide with the 150th anniversary of the death of Alexander Von Humboldt. For more information consult http://www.fenthistoria.org/.


12 May, 2009, at 6.30pm, there will be a high profile debate in Westminster Abbey, London, chaired by the BBC’s John Humphrys and sponsored by Theos and the Faraday Institute for Science and Religion. This will explore the compatibility of belief in God and Darwinian evolution. The panellists will include Lord Robert Winston, Professor Steve Jones, Dr Denis Alexander, and Professor Nancy Rothwell.


13 May 2009. Charles Darwin and Karl Marx – public meeting, International Students for Social Equality, University of Sheffield, England

15 May 2009. Charles Darwin and Karl Marx – public meeting, International Students for Social Equality, University of Manchester Student Union, Manchester, England

19 May 2009. Charles Darwin and Karl Marx – public meeting, International Students for Social Equality, London School of Economics, London England

20 May 2009. Charles Darwin and Karl Marx – public meeting, International Students for Social Equality, University of Sussex, Brighton, England http://www.wsws.org/articles/2009/may2009/isse-m09.shtml


16 May 2009 Darwin’s London. From London’s influence on the young Charles Darwin to the effect of Darwinian theory on the reshaping of the city, this day of talks will offer an entertaining and enlightening insight into the relationship between man and metropolis. Organised jointly by the Hunterian Museum at the Royal College of Surgeons and the Grant Museum of Zoology. http://www.rcseng.ac.uk/museums/events/spring-events/darwins-london


-17 May 2009 In Pursuit of Knowledge: Voyages of Scientific Exploration. This exhibition at St Andrew’s Museum, Fife, explores themes of exploration, adventure and discovery from pioneers such as Cook, Darwin, Scott and Shackleton as well the Scotia expedition.


20 May 2009 Science Biography (Sydney Writers’ Festival) University of Sydney


-22 May 2009 Voyage of the Beagle at the Life Science Centre, Newcastle-upon- Tyne, is a stunning planetarium show based on Darwin’s epic five year voyage around the southern hemisphere.


22 May 2009 John van Wyhe lecture. University of Birmingham.


22-24 May 2009 Evolution Rocks. Lyme Regis Fossil Festival 2009.


22-25 May 2009 Charles Darwin: A Floral Celebration. A flower festival depicting the life of Charles Darwin in the rural church where his parents and two sisters are buried. St Chad’s Church, Montford, Shropshire.


22 May -12 June 2009 Philosophy, Science and Society after Darwin. Cycle of Conferences celebrating the 200th birthday of Charles Darwin and the 150th anniversary of the publication of The Origin of the Species. The National University of San Marcos, Perú. To check more information, see http://alvarorevolledo.blogspot.com/


25-29 May 2009 Ciclo de Estudos do Curso de História da URI aborda vida e obra de Darwin. Universidade Regional Integrada, Brazil. http://www.uricer.edu.br/informacao.php?default=eventos/ev_his.php


25-29 May 2009 ‘Darwin’s Legacy: Natural Selection as an Organising Principle in Science’, an international conference hosted by the Origins Institute (OI) at McMaster University, Hamilton, Canada. http://origins.mcmaster.ca/conferences.php


27 May – 2 June 2009 Evolution: The Molecular Landscape. Celebrating the 200th birthday of Charles Darwin and the 150th anniversary of the publication of The Origin of the Species. Cold Spring Harbor Symposium.


June – Sept. 2009 Cambridge University Botanic Garden. Teaching Charles Darwin.


-20 Sept. 2009 A duck for Mr Darwin, a contemporary art show exploring the discourse around evolutionary thinking and the theory of natural selection is now open at the Baltic Centre in Gateshead.


13 June – 7 Nov. 2009 Simple Beginnings: The Story of Evolution at Bolton Museum in Lancashire will look at the historical background to Darwin’s theory, setting it in the context of the time it was written, and how the theory was received in Bolton and on the wider stage.


13 June 2009 Darwin in Cambridge. Lecture by John van Wyhe. Cambridge Local Girton Association, Girton College, Cambridge.


15 June 2009– Darwin by Post: “A dynamic on-line exhibit which showcases the Lloyd Library and Museum’s (Cincinnati, Ohio) comprehensive collection of Darwin’s publications and the multitude of books written by his contemporaries in natural science. It is also a tribute to the history of correspondence, communication, and letter writing. Designed with modern-day on-line social networking and media sites in mind, Darwin by Post offers a glimpse into the life of Darwin and his vast network of friends, colleagues, and even a few adversaries. Visitors to this exhibit will be able to read excerpts of letters, view images of plants, animals, landscapes, and maps, and peruse inventories of titles in the Lloyd collection. Updates and additions to the exhibit will be made throughout the year.”


16 June – 4 Oct. 2009 Endless forms: Charles Darwin, Natural Science and the Visual Arts. Fitzwilliam Museum, Cambridge. A major exhibition exploring the influence of Darwin’s discoveries on visual artists and their work. Works from all over the world including paintings, drawings, prints, photographs, sculpture, taxidermy and fossils will be displayed. The exhibition has been co-curated by Jane Munro, Senior Assistant Keeper of Paintings, Drawings and Prints at the Fitzwilliam Museum, and by Professor Diana Donald, a scholar of international distinction. They have also co-edited the accompanying substantial book, which includes essays by several contributors.


18 June 2009 Darwin’s Canopy. Natural History Museum.

18 June 2009 Expressions. Natural History Museum.


22 June 2009 John van Wyhe lecture. National University of Singapore.


26 June 2009- Garden Detectives at the National Museum of Scotland, Edinburgh.
Visit a special summer holiday exhibition for families at the National Museum of Scotland based on the simple methods of observation at the heart of Darwin’s work.


26 June – 29 Nov. 2009 After Darwin: Contemporary Expressions. The Natural History Museum’s Jerwood Gallery will be transformed into an observational laboratory, exploring the emotional and cultural relationships between humans and other animals and their physical behaviour and emotions. Darwin’s The Expression of the Emotions in Man and Animals is referenced in this arts and literature project, which will include works from Diana Thater, writer Mark Haddon and poet and Darwin descendent Ruth Padel. http://www.nhm.ac.uk/visit-us/whatson/ expressions/index.html


– 27 June 2009 Species, a new exhibition at Falmouth Art Gallery, displays work by the Surrealist artist Patrick Woodroffe, who has created new and fantastic species by taking characteristics from distinct families of animals.


– 27 June 2009 Cartooned 3: Evolution at the Museum of Barnstaple and North Devon looks at how cartoonists dealt with evolution in the 19th century and how the concept of evolution has influenced political cartooning over the past 150 years.


27 June 2009. Darwin day. University of Northampton.


– 27 June 2009 Darwin is a community art exhibition at Tunbridge Wells Museum and Art Gallery showcasing work created by local professional artists working alongside three local community groups, inspired by the Museum’s collections and by the 200th anniversary of Darwin’s birth.


26-27 June 2009 “Darwin Festival”, University of Northampton http://www2.northampton.ac.uk/appliedsciences/appliedscience/envsci/darwin


28 June – 1 July 2009 What would you tell Darwin? The Society of Experimental Biology (SEB) conference will be cross-disciplinary with fundamental science put into a broader relevance to natural selection, variation, reproduction, adaptation and speciation. The Society is also organising hands-on exhibits and public lectures on an evolutionary theme at the Glasgow Science Centre. Scottish Exhibition and Conference Centre, Glasgow


Darwin’s Microscope. A new temporary exhibition at the Whipple Museum of the History of Science, University of Cambridge. Produced by special guest curators Melanie Keene, Boris Jardine and Jim Secord, from the Department of History and Philosophy of Science, University of Cambridge.
The Whipple Museum is open Monday to Friday, 12.30-4.30 Free admission for all
Whipple Museum of the History of Science Free School Lane Cambridge CB2 3RH +44 (0)1223 330906


July – Aug. 2009 Darwin Summer Talks. Every Wednesday evening in July and August the Chelsea Physic Garden is hosting a Darwinthemed talk. Subjects include Darwin’s love of plants, Darwin and Victorian visual culture and retracing Darwin’s travels through Patagonia and Chile.


1-4 July 2009 The Art of Evolution: Charles Darwin and Visual Cultures, at the Courtauld Institute of Art, Somerset House. Convened by Barbara Larson and Fae Brauer, editors of The Art of Evolution: Darwin, Darwinisms and Visual Culture, which will be launched at the conference by The University Press of New England. For more information, contact Fae Brauer faebrauer@aol.com


2-4 July 2009 Kenneth Clark Lecture Theatre, The Courtauld Institute of Art Somerset House, Strand, London WC2R 0RN http://www.courtauld.ac.uk/researchforum/conferences/darwin


3 July – 15 Sept. 2009 Seeing the Light: Finch by Finch. An exhibition of cast glass Galapagos finch beaks by glass artist Tolly Nason is being held at the University Museum of Zoology in Cambridge. In this project, Tolly has cast the beaks of 14 Galapagos finches collected by Darwin in solid red glass at 20 times their original size. http://www.zoo.cam.ac.uk/museum/events/


5-10 July 2009 Darwin 2009 Festival, University of Cambridge, UK. A week long event in Cambridge where Darwin was an undergraduate student. The Festival will feature over 100 big name, big issue talks, debates, workshops, performances, exhibitions (from the Cambridge museums, collections/archives) and film, exploring Darwin’s impact on science, society, literature, history, philosophy, theology, art and music. Collaboration with The British Council and The Naked Scientists Radio show for global outreach.


11-12 July 2009 Darwin in the field: Collecting, Observation and Experiment. The Sedgwick Museum of Earth Sciences, University of Cambridge. Download the programme here.


6 July 2009 Reception at Christ’s College following Janet Browne’s lecture at the Darwin 2009 Festival.


6 July 2009- A new permanent exhibition opening on Monday July 6th 2009 during the Cambridge Darwin 2009 Festival: Darwin the Geologist. This new exhibition will build upon Charles Darwin: Becoming a Geologist’ which opened in April 2008 and which tells the story of how Charles Darwin settled on career in geology after studying medicine in Edinburgh and for the clergy at Cambridge. The new exhibition will detail the tools that Darwin would have used as a field geologist in the 1830s. The exhibition will show artifacts and specimens from the Voyage of HMS Beagle and Darwin’s published work in geology will also be displayed. For more information on the development of the Sedgwick Museum Darwin exhibitions go to the blog (darwinthegeologist.org).


6 July – 9 Dec. 2009 “A voyage around the world”. Cambridge University Library houses the world’s major archive of Darwin manuscripts, books, and letters. This exhibition explores the Beagle voyage as a pivotal experience in Darwin’s life; it was born out of his studies at Cambridge, and his specimens and notes were sent back to Cambridge and disseminated from there. The exhibition will reunite Darwin’s manuscripts and specimens from the University’s collections, many of them not seen in public since the voyage, and show how his experiences on the Beagle played an essential role in the formulation of Darwin’s theories throughout the rest of his life. The exhibition will be co-ordinated with temporary and permanent exhibitions throughout the University’s departments and museums and together these will provide an unparalleled opportunity to explore Darwin’s life and work. http://www.lib.cam.ac.uk/exhibitions/Darwin/index.html


8 July 2009 Desmond and Moore book signing and talk, Heffers Bookshop, Cambridge UK.


8 – 10 July 2009 Making Good Theatre presents “1859 – A Meeting of Poets and Scientists”, a play by Rani Drew. At Judith E. Wilson Drama Studio, 9 West Road, Cambridge. Admission free.


9 July 2009 Jean Gayon – Darwin and Darwinism. University of Sydney


11 July 2009 Darwin in the field, Sedgwick Museum, University of Cambridge.


13 July 2009 Oxfam Bookfest with Ruth Padel 6.30pm Guildhall Small Hall, Cambridge £5 Ruth Padel reads, and talks to Sophie Lording Darwin: A Life in Poems. With sympathy and grace, the poet moves deftly between vast processes of evolution and Darwin’s personal life; between science, love and family in this homage to her great-great-grandfather.


19-24 July 2009 Darwin’s 200th Birthday and 50 years of conservation in the Galapagos: the role of science in developing a sustainable future Symposium hosted by the Charles Darwin Foundation on Santa Cruz, Galapagos. Further information: http://www.darwinfoundation.org/files/about-us/pdf/Symposium%202009%20PP%20-%20PC-Web-Distribute.pdf


24 July 2009 John van Wyhe lecture, Bath Royal Literary and Scientific Institution


15 – 18 July 2009 Religious Responses to Darwinism 1859 – 2009. Ian Ramsey Centre summer conference. Preliminary details can be found at http://users.ox.ac.uk/~theo0038/Conferenceinfo/General.html


10 Aug. – 20 Dec. 2009 San Diego State University’s Library & Information Access will unveil several exhibits in honor of Charles Darwin’s 200th birthday and the 150th anniversary of his book On the Origin of Species by Means of Natural Selection. In the Donors Hall, the Library will host “Darwin Now,” a traveling exhibit created by the British Council that explores Darwin’s life and the importance of the theory of evolution to the contemporary world and modern science. Additionally in the Donors Hall there will be “The fact of Evolution,” an exhibit incorporating animal specimens and plants mostly from the SDSU Museum of Biodiversity and Greenhouse, including a Galapagos Island tortoise shell and a terrarium of live plants. Concurrently, the Library’s Department of Special Collections will host the exhibit “The Book that Shook the World,” an exploration of Darwin’s masterpiece On the Origin of Species as well as first editions of all Darwin’s other books. Additional materials from the Special Collections Department will also be on display in support of the exhibit.


13 Aug. 2009 “Darwin en la Argentina” Centro Cultural Borges. www.ccborges.org.ar


Aug. 2009 Cambridge University Botanic Garden. Darwin’s botanical experiments tba


21-27 Aug. 2009 The Next 200 Years of Darwin: Exploring the Evolving Legacy. This festival is part of the Salzburg Global Seminar. http://www.salzburgglobal.org/2009/Sessions.cfm?IDSPECIAL_EVENT=2037 or contact Ian Brown, ibrown@SalzburgGlobal.org


23-27 Aug. 2009 Second Summit on Evolution (and the first meeting of the Asociacion Iberoamericana de Biologia Evolutiva) in the Galapagos Archipelago Institute for the Arts and the Sciences located in the San Cristobal Island.


24-27 Aug. 2009 The Second World Summit on Evolution (WSE).


Shrewsbury 2009 Multiple events. www.shift-time.org


Sept. 2009 (all month long). 200 years with Charles Darwin. His influence in all areas of present culture. Pontificia Universidad Católica del Perú/ British Peruvian Cultural Association. http://www.pucp.edu.pe/cef/conf_darwin.html


2-6 Sept. 2009 Uruguayan Darwin 200 event: “150 years of Darwin’s Evolutionary Theory:a South American celebration.” For information refer to http://www.darwin200.edu.uy. The Uruguayan Post Office will release a set of Darwin bicentenary stamps; a 150 Km horse back ride following part of Darwin’s path in Uruguay, between the city of Minas and Punta del Este-Maldonado; First edition of the Latin American School of Evolution, Montevideo-Uruguay.


3 -6 Sept. 2009 150 years of “Darwin’s Evolutionary Theory: a South American celebration” The meeting will be held in Punta del Este-Maldonado collecting point of Charles Darwin, where he spent more than 10 weeks during his voyage in the HMS Beagle. According to his accounts Darwin spent a productive time in this place, as he put it: “[last days have been employed]… in arranging & writing notes about all my treasures from Maldonado”. http://www.darwin200.edu.uy
This meeting is part of a series of meetings convened by IUBS and UNESCO. We are expecting to host several researchers, particularly young researchers, from South America and all over the world. Darwin200-Uruguay


8 Sept. – 9 Dec. 2009 “On the Origin of Species: Texts and Contexts for Charles Darwin’s Great Work.” Exhibition. DeGolyer Library, Southern Methodist University, Dallas, Texas. Drawing on the rich special collections of the DeGolyer Library at SMU, this major exhibition will focus on all the lifetime editions of On the Origin of Species, as well as Charles Darwin’s other publications, with the work of 18th-century and 19th.-century naturalists (Darwin’s predecessors and contemporaries) providing context. Reactions to Darwin, both from the popular press and the scientific community, will also be on display. The DeGolyer exhibition is part of a year-long celebration at SMU honoring the 150th anniversary of the first publication of On the Origin of Species and the 200th anniversary of Darwin’ s birth.


6-10 Sept. 2009 The 16th International Society for Developmental Biology Congress, Edinburgh, will include two symposia on ‘Darwin and Development’. www.isdb2009.com


10-12 Sept. 2009: International Congress: Darwin’s impact on science, socety and culture, a 21st century reassessment – 200th anniversary of Darwin’s birth -150th anniversary of the publication of Origin of Species – CATHOLIC UNIVERSITY OF PORTUGAL – Faculty of Philosophy Braga – Portugal Abstract and poster deadline: May 30, 2009 – http://www.congressos.facfil.eu/


12 Sept. – 7 Nov. 2009 Expressions Falmouth Art Gallery A new exhibition at Falmouth Art Gallery uses Darwin’s work to examine powerful images of expression. Featured will be a wide range of powerful images from an animal in anger to the more subtle expressions portrayed by leading portrait painters. http://www.falmouthartgallery.com/Seasonal%20Exhibitions/Seasonal%202009/expressions.html


14-17 Sept. 2009 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ISLANDS AND EVOLUTION. University of Balearic Islands, Menorca Island (Balearic Islands, Spain) http://www.darwinislands.es


15-20 Sept. 2009 The European Science Foundation (ESF), in partnership with COST European Cooperation in Science and Technology: COMPLEX SYSTEMS AND CHANGES: DARWIN AND EVOLUTION – NATURE-CULTURE INTERFACE Hotel Eden Roc, Sant Feliu de Guixols, Spain. This conference is part of the 2009 ESF Research Conferences Programme and is accessible on-line from http://www.esf.org/index.php?id=5687.


16-20 Sept. 2009 Calpe Conference 2009 Human Evolution – 150 years after Darwin. The Gibraltar Museum/Gibraltar.


16 Sept. Darwin and Wallace: the true story. Keynote lecture by John van Wyhe. Life and Earth Scientists: SE Asian Gateway Meeting at Royal Holloway, University of London.


19-22 Sept. 2009 Darwin’s Mistake and what we are doing to correct it – CIBIO – Pólo Açores, Department of Biology, University of the Azores, Portugal – www.uac.pt/drouetia


22-23 September 2009 Apelo à participação no “Encontro Internacional Darwin, Darwinismos e Evolução (1859-2009)” (Coimbra, Portugal, 22-23 Setembro 2009)
Call for Papers “International Meeting Darwin, Darwinisms and Evolution (1859-2009)” (Coimbra, Portugal, 22-23 Sept 2009).


22 – 24 Sept. 2009 “Charles Darwin: Shaping our Science, Society & Future”. Charles Darwin University, DARWIN. http://www.cdu.edu.au/cdss2009/


23 Sept. John van Wyhe lecture. International Centre for Life in Newcastle upon Tyne.


24 Sept. 2009 at 7.30 pm. Darwin’s Sacred Cause. A talk by James Moore, at Danny House, Hurstpierpoint, BN6 9BB.


24-26 Sept. 2009 International Darwin Conference Bradford. A preliminary programme for this conference has now been posted on the website: http://www.brad.ac.uk/darwin2009/


26 Sept. 2009 Cambridge Library Group the most joyful years. Charles Darwin at Christ’s College lecture by John van Wyhe


28 Sept. – 2 Oct. 2009 A Symposium: LAMARCK-DARWIN: 1809-2009. DOSCIENTOS AÑOS DE EVOLUCIONISMO. Xalapa, the Capital City of the Sate of Veracruz, México. Information: Jorge Martínez-Contreras, UAM: pascalo696@mac.com & pascalo69@yahoo.com; Aralisa Shedden, UV: arazitl@gmail.com; Aura ponce de León, CEFPSVLT: auraponce@yahoo.com


1 Oct. 2009 Finished Proofs? A symposium to celebrate the 150th anniversary of the publication of On the Origin of Species (1859). Sponsored by the History of Medicine Division of the National Library of Medicine and the Office of History at the National Institutes of Health. Location: Lister Hill Auditorium, National Library of Medicine (NIH) 8600 Rockville Pike, Bldg. 38A Bethesda, MD. Time: 9:00 AM 6:15 PM


1-22 Oct. 2009 Charles Darwin exhibition. University of Reading Special Collections Service.
This exhibition features a number of early editions of important works by Darwin from the Cole Library, part of the University of Reading rare book collections, and specimens on loan from the Cole Museum of Zoology. http://www.reading.ac.uk/special-collections/news/exhibitions/sc-exhibition-darwin.aspx


2-4 Oct. 2009 Interspecies symposium. Part of the Interspecies project, in which artists have been working with animals, this is a three-day programme of exhibition tours, workshops and a family day taking place at the A Foundation in Shoreditch, London. http://www.artscatalyst.org/


3 Oct 2009 – July 2010 ‘Darwin at The Manchester Museum’ www.manchester.ac.uk/museum October 2009 will see the start of The Manchester Museum’s festival of exhibitions and events for Darwin.
‘Charles Darwin: the evolution of a scientist’ will be a major temporary exhibition exploring Darwin and Darwinism. The exhibition will help visitors to get a sense of who Darwin was and what he did; provide a whodunit of evidence for evolution and natural selection; look at the theme of controversy including social and post-Darwinism; explore effects of Darwin today and personal and faith views on Darwin, his work and its impact.
Darwin at The Manchester Museum will include a new permanent Museum exhibition about Darwin and evolution using objects and hands-on interactives in an environment designed for fun, family learning and exploration.


7-9 Oct. 2009 JORNADAS 200/150: Año Darwin en la UNSAM A 200 años del nacimiento de Darwin y a 150 años de EL ORIGEN DE LAS ESPECIES. Universidad Nacional de Gral. San Martín. http://www.unsam.edu.ar/home/2circular.pdf


9-30 Oct. 2009 This view of life – Evolutionary art in the year of Darwin. Hosts: College of Biological Sciences and College of Arts (University of Guelph, Ontario, Canada). http://arts.uoguelph.ca/eayd2009/
Ed Video Media Arts Center (Guelph, Ontario, Canada) www.edvideo.org/gallery-events/exhibitions/on-site/this-view-of-life-evolutionary-art-for-the-year-of-darwin
Description: This view of life – Evolutionary art in the year of Darwin The investigation of evolutionary theory is not limited to the lab, field or fossil bed. Darwinian theory, after a century and a half, continues to inspire creativity, which perpetuates the evolution of these ideas in their own right. Forms of expression can be compared to instruments of observation, magnifying some aspects of evolution while masking or distorting others. These exhibits offer unique perspectives into the nature and scope of biological novelty, organic variation, and evolving life forms. “This view of life” is the culmination of celebrations in the ‘Year of Darwin’ here at Guelph as it showcases a unique melding together of artistic and scientific disciplines little explored in other celebrations elsewhere. This group exhibition presents recent work from 10 contemporary Canadian artists (including a faculty and graduate of the University of Guelph) selected because of their interest in exploring evolutionary themes in their work. The reception will feature static and video artwork, biological specimens, and presentations by project participants. Artwork will be exhibited at the Ed Video Gallery and inside and outside of the Science Complex Atrium, University of Guelph for the duration of the show.


10 Oct. – 18 Jan. 2010 “Darwin at the Museum” exhibition at the Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History. On display will be numerous artifacts and specimens from the collections of the Museum alongside a complete set of first editions of the printed works of Charles Darwin from the History of Science Collections of the University of Oklahoma Libraries. (Some of these works have been generously shared with Darwin Online here.)


10-17 October 10-13 (3 nights), 13-17 (4 nights) or 10-17 (7 nights) Charles Darwin in Tierra del Fuego. Cruceros Australis, aboard their cruise ship “Via Australis.” (capacity 136 passengers)
Venue: (3 nignts): Ushuaia, Argentina to Punta Arenas Chile, via Beagle Channel and Strait of Magellan (4 nights): Same in reverse (7 nights): Round trip
Other info — Guest Lecturers John Woram, author “Here Be Giants: Travelers Tales from the Land of the Patagons” Sergio Zagier, publisher/cartographer Gerardo Bartolomé, author of “Patagonia Through the Eyes of Darwin”
http://www.rockvillepress.com/details.htm
http://www.inca1.com/patagonia/patDarwin.html
http://www.inca1.com/patagonia/patDarwin.html INCA (International Nature & Cultural Adventures) site with similar info.


11 Oct. Darwin: myths and realities. Talks by Jon Hodge and John van Wyhe. Ilkley Literature Festival, 5.15pm Ilkley Playhouse Wildman Studio, Weston Road, Ilkley.


15 Oct. 2009 ‘UTTER!’ Evolution – A natural selection of the very fittest poets and comics to celebrate Darwin’s 200th anniversary year, including: Robin Ince, Niall O’Sullivan, Baba Brinkman, Kelley Swain, Richard Tyrone Jones, & the AjarMic contest.
7:30pm – 10:30pm 5 before 7.30pm, The Cross Kings, 126 York Way, east side of King’s Cross (the nearest tube & station)


15 Oct.-3 Dec. 2009 Problems in the History of Science: Darwin in History: Contexts and Issues. History Faculty, Oxford University.


17 Oct. 2009 “Beyond Paradise: The Wildlife of a Gentle Man”, a one man play by Sean Street. Christopher Robbie (who has played the part of King Lear for the Royal Shakepeare Company) is Charles Darwin. Performed at the Bath Royal Literary and Scientific Institute (BRLSI), 16 Queen Square, Bath BA1 2HN. Tickets are sold in advance at £7.50 (adults) or £5.00 (under 18s). Send a cheque with stamped addressed envelope to Janet Cunliffe Jones at the BRLSI address.


The Academy of Natural Sciences in Philadelphia and the Philadelphia Botanical Club will celebrate the 200th anniversary of Charles Darwin’s birth and the 150th anniversary of *On The Origin of Species* with a symposium on plants and evolution. *Darwin and Botany in a Changing World:150 Years after The Origin of Species* will feature talks on the historical and philosophical implications of evolution and current research on plant evolution.
Speakers include James Lennox, science historian from the University of Pittsburgh; Karl Niklas, evolutionary biologist from Cornell University; and Tatyana Livshultz, curator of botany at the Academy.
Registration is $10; $5 for students and members of the Academy and Botanical Club.
For more information and to register, please visit http://www.ansp.org/activities/darwin-botany.php


22 Oct. 2009 Darwin’s Bards by John Holmes. A Cambridge Festival of Ideas Event. Whipple Museum of the History of Science.


-23 Oct. 2009 The Deep, Hull’s award-winning aquarium is celebrating Darwin200 with Lost Oceans, featuring a new 3D movie Monsters of The Deep, Darwin exhibits and new aquatic displays.


23 Oct. – 12 Dec. 2009 Darwin in Scotland. Talbot Rice Gallery Two new exhibitions that celebrate Darwin’s anniversary in different ways will be shown side-by-side. Darwin’s Edinburgh will explore the two years, from 1825 until 1827, when Charles Darwin was a student at the Medical School of the University of Edinburgh. During this time, Edinburgh academics and curators had a lasting influence on the young and inquisitive scholar. An Entangled Bank will present a series of diverse but interrelated works by five contemporary artists, who have drawn inspiration from one of Darwin’s most famous visual metaphors. http://ace.caad.ed.ac.uk/Darwin/


24-26 Oct. 2009 Darwin-China 200 conference. Yingjie Overseas Exchange Center, Peking University, Beijing, China. http://www.darwin200.cn/


25-30 Oct. 2009 the British Council and the Wellcome Trust are holding an international education symposium in collaboration with the National Science Learning Centre and the Natural History Museum at the NSLC in York. The focus of the Communicating Darwin’s Ideas: Richness and Opportunity Symposium will be to share expertise in public engagement with evolution science, particularly among young people. The symposium will host an invited audience of policy makers, curriculum bodies, public engagement and education specialists and teacher educators. The symposium will examine policy issues relating to public engagement with evolution and Darwinism. It will address four major themes; the teaching of evolution and Darwinism in formal education; the challenges of working in differing social and cultural contexts; wider implications of teaching about the use of scientific evidence; newperimental work for teaching evolution.


29-31 Oct. 2009 Darwin/Chicago 2009, University of Chicago. Speakers include biologists, historians and philosophers of biology. http://darwin-chicago.uchicago.edu


29-31 Oct. 2009 “2009 Darwiniana Symposium: Darwinism, Science, Religion, and Society” co-sponsored by the Ohio Humanities Council , The Taft Research Center, and the University of Cincinnati.


31 Oct. – 1 Nov. 2009 Evolution: Past and Present. A symposium of Chinese scholars to commemorate the 150th anniversary of the publication of On the Origin of Species and the 200th anniversary of Darwin’s birth. Shanghai Normal University, Shanghai, China.


Nov. 2009 ‘ Revolution in science’ Kinki University, Osaka, Japan. Small exhibition the library collection of original Darwin works including a 1st edn of the Origin of species.


1 Nov. 2009 Darwin’s Ghost. Jonathan Zilberg. University of Plymouth.


1-3 Nov. 2009 “Darwin in the Twenty-First Century: Nature, Humanity and God.” A conference at the University of Notre Dame, sponsored by the John J. Reilly Center for Science, Technology and Values and the STOQ project. This is an international interdisciplinary conference that will bring into dialogue scientists, philosophers, theologians and historians. Contributed papers accepted, with proposals due June 12. Further information at: http://nd.edu/~reilly/darwinconference.html.


4 Nov. 2009 SciCafe – Darwin on Facebook: How Culture Transforms Human Evolution. The American Museum of Natural History. http://www.amnh.org/programs/scicafe/.


4 Nov. 2009- Darwin’s in the Hospital. An exhibition at University College Hospital, London, on Darwin’s life and work. Our exhibition commemorates the 200th anniversary of Darwin’s birth and the 150th anniversary of the publication of On the Origin of Species.


4 Nov. 2009 Celebration of Darwin conference at Virginia Tech to mark 150th anniversary of Origin of Species at The Inn at Virginia Tech and Skelton Conference Center from 8 a.m. to 9 p.m.

4-25 Nov. The Armory Gallery of the School of Visual Arts in the College of Architecture and Urban Studies will offer Singing Darwin: A New Media Exhibition < http://www.sova.vt.edu/singingdarwin.html&gt; (http://www.sova.vt.edu/singingdarwin.html) Singing Darwin, directed by Carol Burch-Brown, professor of art, will culminate in a 24-hour Web-streamed performance art event on Nov. 23 and 24, coinciding with the actual publication date of the Origin.

5 Nov. The Choices and Challenges<http://www.choicesandchallenges.sts.vt.edu/&gt; (http://www.choicesandchallenges.sts.vt.edu/) forum will bring several distinguished speakers to discuss the inner life of animals, a topic that Darwin addressed in his writings.


6 Nov. 2009 Darwin and the Greeks, 18.30-19.30, Stevenson Lecture Theatre, Clore Education Centre.
Worms, bumble bees, orchids – while working in his garden, Theo is reminded of some of the everyday living things that inspired Charles Darwin. His reflections on the Greek philosophers who previewed some of the great man’s ideas lead Theo finally to confront a discomforting truth about his own life. A rehearsed reading of a performance piece by classicist and playwright Sue Blundell.
£5, concessions £3
Book tickets through the British Museum Ticket Desk 10.00-16.45 daily
Telephone 020 7323 8181
http://www.britishmuseum.org


10 Nov. 2009 Is human evolution over? Ealing Central Library, London.


10 Nov. 2009 Charles Darwin: Live at the Linnean. A Lecture and Performance by Richard Milner FLS for the launch of his book ‘Darwin’s Universe’. 6pm Followed by a wine reception. The Linnean Society of London.


11 Nov. 2009 Robert Grant Lecture. A free early evening lecture by James Moore followed by a wine reception in the Grant Museum, on the site of Darwin’s London home. http://www.ucl.ac.uk/museums/zoology/whats-on/index.html


12 Nov. 2009 “When Evolution Evolves – L’évolution de l’évolution” AgroParisTech, Paris http://www.agroparistech.fr/-When-Evolution-evolves.html


12 Nov. Darwin Day at Aarhus University, Denmark.


14-16 Nov. 2009 Darwin’s living legacy, Bibliotheca Alexandrina, conference, Darwin Now, British Council.


14-29 Nov. 2009 Darwin and Barnacles at the Great North Museum, Newcastle University.


14 Nov. – 12 Dec. 2009 Exhibition: “Darwin: Modena and 200 years of evolution”, Modena, Italy.
‘Modena celebra con una mostra i 200 anni della nascita di Charles Darwin (1809-1882) ed i 150 anni dalla pubblicazione della sua opera più importante, L’origine delle specie. L’esposizione racconta di uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi, delle sue osservazioni originali su animali, piante, fossili e minerali, della sua teoria dell’evoluzione e di come Modena trovò fin dall’inizio accesi sostenitori alle idee di Darwin e svolse un ruolo attivo nella loro diffusione. La mostra si articola in 4 sezioni: Darwin e Modena: storia di uno scienziato e divulgazione di un’idea Darwin naturalista: gli organismi, i continenti e la loro distribuzione Darwin geologo: le rocce, i fossili ed il tempo dell’evoluzione Darwin biologo: osservare la natura per capire l’evoluzione’


17 Nov. 2009 The Galapagos Archipelago: A Living Laboratory A joint meeting of the Galapagos Conservation Trust and the Linnean Society of London www.linnean.org/index.php?id=226


17 Nov. 2009 Darwin and Owen at Notre Dame: A Conversation After 150 years. 7-9 pm 105 Jordan Science Hall. University of Notre Dame.
To celebrate the 150th Anniversary of the publication of the Origin of Species, Professors Phillip Sloan, Program of Liberal Studies, and Ronald Hellenthal of the Department of Biological Sciences will perform a fictionalized dialogue between Charles Darwin the author of “On the Origin of Species by Means of Natural Selection…” and one of his harshest scientific critics, Sir Richard Owen, founder of the British Museum of Natural History. This will be followed by a tour of the Museum of Diversity and a showing of the Mirage IIID Fulldome production of “The Origin of Life.” Open to the public.


19-22 Nov. 2009 The struggle for existence: Darwin’s dreams. in Hall of evolution at the Exhibit Museum, University of Michigan.


20-21 Nov. 2009 Why Darwin Still Matters. Conference Commemorates the 150th Anniversary of On the Origin of Species. Pepperdine University. http://www.pepperdine.edu/pr/events/2009/november/why-darwin-still-matters.htm


20 Nov. 2009 Natural History Museum, London The Beagle Has Landed! comedy show – http://www.darwinshow.com. based on Darwin’s voyage on the Beagle. Developed for Shrewsbury’s Darwin Festival, the company is keen to offer the show to other Darwin200 events – either in its full form or in shorter versions depending on requirements. To find out more contact Ben Hawke (info@themissinginc.co.uk), or see http://www.themissinginc.co.uk.


20-22 Nov. 2009 150 Years of Evolution: Darwin’s Impact on the Humanities and Social Science Symposium. San Diego State University http://cal.sdsu.edu/darwin/index.html


21 Nov. 2009 Darwin Day at Keele University. In association with the Maer Festival, the University will host workshops on the effects of Darwin’s ideas on the present-day life sciences; a guided geological walk; creative writing workshops on Darwin’s ideas, a re-enactment by actor Andrew Bannerman, a keynote lecture and a performance by the Whitbread-award winning poet Michael Symmons Roberts whose work deals with genetics and evolution. http://www.keele.ac.uk/feature/darwin.html


21-24 Nov. 2009 “Origin of Species at 150: A Celebratory Conference” At the Institute for History and Philosophy of Science and Technology, University of Toronto. http://www.hps.utoronto.ca/darwin/


23 Nov. 2009- Exhibition dedicated to Charles Darwin’s life and work at the Faculty of sciences and mathematics University of Nis, Serbia.


24 Nov. 2009 7.30 pm “Darwin, Science and Christian Belief” – lecture by Professor Michael Reiss from the University of London, at Rochester Cathedral. http://www.rochestercathedral.org/news/special-events.asp


24 Nov. 2009 Commemorative dinner, Christ’s College, Cambridge.


24 Nov. 2009 Navegando no Beagle. Museo do Mar de Galicia (Galicia Maritime Museum in Vigo, Spain) is organizing an exhibition on scientific maritime expeditions with the Voyage of the Beagle as the main theme.


24 Nov. 2009 to 14 Feb. 2010 “Simple and Grand: An exhibit marking the 150th anniversary of On the Origin of Species” Amherst College Museum of Natural History, with concurrent exhibits at the college’s Mead Art Museum and the Robert Frost Library, Amherst, Massachusetts, USA https://www.amherst.edu/museums/naturalhistory


22-25 Nov. 2009 ‘Super Human: Revolution of the Species is a series of events run by the Australian Network for Art and Technology in Melbourne investigating collaborative art and science practices and their relationship with the human body. The focus of events is a symposium is being held from 22–25 November, currently calling for abstracts. There will also be an exhibition of intriguing and living artworks drawn from the worlds of nanotechnology, neurology, cognition, biology and augmentation, and an art science curating masterclass. For more information, see http://www.superhuman.org.au or contact Amanda Matulick amanda@anat.org.au


22-25 Nov. 2009 Super Human; Revolution of the Species. Melbourne Australia. Inspired by the 150th publication anniversary of Darwin¹s evolutionary treatise, On the Origin of the Species, the Super Human: Revolution of the Species suite of events turns the spotlight on contemporary art and science collaborative research and practice and its interpretations of – and impacts upon – the human body. www.superhuman.org.au


21-24 Nov. 150 Years After The Origin of Species: Biological, Historical, and Philosophical Perspectives. A Multi-disciplinary, international conference to celebrate the anniversary of Darwin’s Origin of Species. Five symposia have been organized consisting of a biologist, a historian of biology, and a philosopher of biology. Jointly sponsored by the Institute for the History and Philosophy of Science and Technology, the Department of Ecology and Evolutionary Biology and the Department of Philosophy at the University of Toronto. Call for papers deadline February 28, 2009. For a list of keynote speakers, schedule of events, registration or more details, visit http://www.hps.utoronto.ca/darwin.htm


23 Nov. 2009 Darwin the Geologist: His legacy. Meeting at the Geological Society of London, Burlington House


23-24 Nov. 2009 From Darwin to Evo-Devo: A Symposium in honor of the 150th anniversary of Darwin’s “The Origin of Species”, to be held at the Technion–Israel Institute of Technology http://darwin.technion.ac.il


24 Nov. 2009 150 years commemoration – Origin of Species: Then and Now, with Australian Museum and Botanic Gardens Trust University of Sydney


24. Nov. 2009 Darwin, ‘The Origin’ and the future of biology’ a panel discussion with E. O. Wilson, Peter Bowler, Randal Keynes, Sandy Knapp and Ian McEwan. Royal Institution, London.


24 Nov. 2009 Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, Department of Natural and Mathematical Sciences organize SYMPOSIUM PANEL “DARWIN TODAY” in honour of marking the bicentenary of birth and 150. years publishing of Origin of Species, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Panelists: Lj. Berberovic, P. Rudan, G. Karaman, M. Uscuplic, I. Cvitkovic, S. Redzic, B. Mehic, B. Pavlovic, T. Jozic, O. Milosavljevic, D. Pavicevic, N. Curak, A. Mujkic, D. Abazovic. Moderator: T. Saric. President of Organizing Board: S. Redzic.


25 Nov. 2009 Move over Darwin The Centre for Life in Newcastle, an informal evening to mark the end of Darwin’s bicentenary where you can taste your way through an evolution of cocktails while listening to Darwininspired songs and music from a jazz quartet. http://www.life.org.uk/


25 & 28 Nov. 2009 Writersvisit: Charles Darwin. A play by Ulf G. Eriksson at Bohusläns museum in Uddevalla, Sweden.


27 Nov. 2009 John van Wyhe lecture, 2.30pm Oundle School near Peterborough


28 Nov. Discovering Darwin. National Museum of Ireland, Dublin, Palatine Room, Collins Barracks, Dublin 7. 10am-4pm
A one-day seminar celebrating the 150th anniversary of the publication of the book that changed the world – the publication of “The Origin of Species.” Booking essential.


3 Dec. 2009 Darwin, Orchids and Kew Gardens. Ealing Central Library, London.


3 Dec. 2009 Charles Darwin: The Concise Story of an Extraordinary Man. Sponsor – The Columbus Zoo and Aquarium – in conjunction with The Ohio State University, Darwin: The Growth of an Idea. Venue – OSU Fawcett Center, Columbus Ohio. http://www.columbuszoo.org/


4-5 Dec. 2009 (Dis)Entangling Darwin: Cross-Disciplinary Reflections on the Man and his Legacy. University of Porto, Portugal. Keynote speakers: David Amigoni and John van Wyhe.


11 Dec. 2009 Prehistoric Minds: Darwinism, Culture and Human Origins during the 19th Century. Kohn Centre, Royal Society of London.
Conference Organiser: Dr Matthew D Eddy, Durham University, Department of Philosophy, 50/51 = Old Elvet, Durham, DH1 3HN (m.d.eddy@durham.ac.uk).
Reservations: felicity.henderson@royalsociety.org


14 Dec. 2009, 2-5 p.m. Darwin’s Impact on Science and Society: A Symposium Venue: College of Science Auditorium, University of the Philippines, Diliman, Quezon City, Philippines Sponsors: the College of Science and the School of Economics, University of the Philippines Links: http://www.econ.upd.edu.ph/?p=659 and http://www.science.upd.edu.ph


2 Dec. 2009 – 12 March 2010 “Le voyage de Darwin” an exhibition conceived by La Cité des Sciences et de l’Industrie, in Paris, in Montignac (Dordogne).


-4 April 2010 Darwin and Evolution is a new display at Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow investigating the life and legacy of the world famous naturalist, Charles Darwin.


Shrewsbury: Towards 2009 ‘The vision for this series of celebratory events has been to honour Darwin and his work and to firmly establish Shrewsbury, England on the worldwide Darwin map. The organisers have drawn together the arts and the sciences to create a constantly evolving and wide ranging programme that will expand over the coming years, culminating in 2009 with a calendar of events, which will form the epicentre of the global anniversary celebrations.’


National Library of Scotland. John Murray Archive exhibition.


The American Society of Human Genetics (ASHG) web page for the 200th anniversary of Darwin’s birthday with a short evolution quiz for students or the general public: http://www.ashg.org/education/darwinday_2009.shtml


Bristol Cultural Development Partnership


Cheltenham Science Festival


Hunterian Museum (Royal College of Surgeons) Exhibition; ‘Darwin and the Surgeons’


National Library of Scotland – planning a public lecture series in 2008, a large exhibition in 2009 and an academic conference.


Newquay Zoo


Darwin lecture series. Museum of natural sciences, Raleigh, North Carolina


Royal Botanic Gardens, Kew


Royal Institution: plans ‘a Darwin and Wallace themed display at our 2009 Summer Science Exhibition, speeches by some of the most eminent scientists in the field of evolutionary biology, a series of special scientific conferences looking at aspects of Darwinian theory and a variety of schools and public events.’


Royal Zoological Society of Scotland ‘Edinburgh Zoo will be running a full programme of celebrations beginning on 1 July 2008 with a day of events and activities around the zoo on the theme of evolution. Various trails, workshops and talks are planned during 2008-9 including a Darwin’s life trail on his 200th birthday on 12 February 2009, a book called Darwin in stamps published with Newquay Zoo and an evening talk from Dr Phil Stone from the British Geological Survey.’


The Wellcome Trust ‘For 2009 we are planning a series of Darwin-inspired experiments for schoolchildren, a major collaborative broadcast initiative, and a visual incursion into popular culture.’


University of Nebraska Symposium on Evolution 2009. The University of Nebraska at Kearney, Biology Department (BHS 211A) will sponsor a symposium on evolution.


North American Paleontological Convention 2009, with ‘a plenary session commemorating the bicentennial of the birth of Charles Darwin and the sesquicentennial of the publication of The Origin of Species‘.


State Darwin Museum, Moscow, Russia. Numerous Darwin exhibitions throughout 2009.


Universidade de Cabo Verde, Cape Verde Islands The Public University as UniCV – http://www.unicv.edu.cv/ is celebrating the Darwin 200 by many local events.


Houston Darwin 2009


2009 The Schirn Kunsthalle, Frankfurt. Darwin exhibition.


‘Collapsing Creation (or The Sex Life of the Barnacles)’ by Michael Burton, New Zealand.


2009 Otago Museum in Dunedin, Darwin exhibition.


2009 Darwin 200 Plymouth and Torquay


Bath Royal Literary and Scientific Institution ‘Darwin and Beyond‘ talks, events and exhibitions throughout 2009.


Darwin’s pioneering masterpiece: The Expression of the Emotions in Man and Animal (1872). A major exhibition at The Natural History Museum, London. In cooperation with Naturkundemuseum Berlin, Haus Konstruktiv, Zurich, Centre for Literature and Cultural Studies Berlin, and the Centre for the History of Knowledge, Zurich.


Darwin in Portugal The headquarters of the Calouste Gulbenkian Foundation are planning a Darwin bicentenary programme in Lisbon, including a large exhibition and potentially a programme of arts activities.

After its unprecedented success in Lisbon, Portugal, the Gulbenkian Darwin exhibition has now moved to Madrid, Spain, while plans are also being considered for a small exhibition for Portuguese speaking Africa.


Darwin-200 Anniversary Conference, Istanbul, Turkey. Organized by The Faraday Institute for Science and Religion, Cambridge, UK. Supported by a grant from The John Templeton Foundation. In association with The Darwin200 Initiative.


‘The Open University of Catalonia has an e-learning community that connects over 55,000 people from over 45 countries. Their Darwin programme includes a series of conferences and debates that will be filmed and posted online, an urban safari in Barcelona´s Parc de la Ciutadella, a guided trip to the Galapagos Islands and breakfast with Darwin to launch their new food area, bringing in experts to discuss Emma Darwin’s cookbook. For more information, contact Francesc Remoli, fremoli@uoc.edu’


2009- Beautiful Science: Ideas that Changed the World. Dibner History of Science Exhibition The Huntington Library, Art Collections, and Botanical Gardens. Including a display of Darwin’s works.


2009. Darwin year 2009 in Slovenia: A list of events and publications is available at http://dbs.biologija.org/darwin/index.php (in Slovenian). The website is hosted by The Biological Society of Slovenia.

Publications:

Limited Edition Casino quality twin-deck Playing Cards commemorating Darwin’s Bicentenary and 150 years of The Origin of Species. Illustrated with images from Darwin Online (click here for a sample). £12.50 per double pack. To order email margaret@mjcampbell.co.uk *


Postage stamps

Ten new Darwin stamps. The Royal Mail. 12 Feb. 2009. − a Galapogos-themed miniature sheet of four stamps pays homage to the influence of the islands on Darwin’s thought, while a set of six ‘jigsaw’ design stamps explore the breadth of the influence of Darwin’s idea’s across the natural sciences. The two sets of stamps will be issued on 12 February, with the first day issues also having special post marks designed for the occasion. www.royalmail.com/darwin200 *

The Portuguese Post Office has issued a set of seven Darwin bicentenary stamps featuring images from Darwin Online. *

Darwin 200th Anniversary issue. The Gibraltar Philatelic Bureau has issued stamps using images from Darwin Online. click here *

Cocos (Keeling) Islands stamps, 55c – 1836 Charles Darwin visited the islands on The Beagle, using images from Darwin Online. *

Bulgaria Darwin stamp 1 S/s- Charles Darwin (1809-1982), English naturalist – Special Issue of Sofia 2009 Philatelic exhibition.

2009 Italy: Darwin bicentenary stamp.

The 2009 UK Charles Darwin £2 Brilliant Uncirculated Coin. The Royal Mint.

Ascension Island Stamps issued 9th November 2009 http://www.postoffice.gov.ac

Falkland Islands Stamps issued 23rd April 2009 http://www.falklandstamps.com “The Falklands stamp issue has just been voted the 9th most popular stamp issue of any type from 2009 (and therefore the most popular Darwin issue) by the reader’s of Stamp and Coin Mart.”

Falkland Islands Commemorative Coin issued June 2009 http://www.pobjoy.com


Books etc.

Arends, Bergit. Expressions: From Darwin to Contemporary Arts.

Armstrong, P. Darwin’s Luck.

Arsuaga, Juan Luis. 2008. Darwin, el naturalista. [No place]: Accentura, pp. 1-174.*

Arsuaga, Juan Luis. Darwin: El naturalista. Charles Darwin. Accenture (Spain), 2008.

Ashby, Ruth. Young Charles Darwin and the Voyage of the Beagle. (15 Feb 2009)

Attenborough, David. David Attenborough: Life Stories. 2009.*

Ayres, P. The Aliveness of Plants: The Darwins at the Dawn of Plant Science.

Ballou, Emily. The Darwin poems. University of Western Australia Press, April 2009.

Bartolomé, Gerardo. Patagonia through the Eyes of Darwin, in English and Spanish, 2008 (Zagier & Urruty Publications).

Bateson, Dusha and Weslie Janeway. Mrs. Charles Darwin’s Recipe Book: Revived and Illustrated.

Beer, Gillian. ed., Darwin On the origin of species. new edn. (Oxford University Press)

Bellis, S. The curious mind of young Darwin. Oct. 2008, by Sara Bellis of Shropshire Wildlife Trust, with Caroline Cook and Jenni Taylor of Field Studies Council. Illustrations are by Lyanne Mitchell.

Berra, Tim M. Charles Darwin: The Concise Story of an Extraordinary Man.

Berry T.A. and Noble, R.J. Darwin, Creation and the Fall: Theological Challenges

Bolin, J. Darwin and Evolution: From a Catholic Perspective

Boulter, M. Darwin’s Garden: Down House and the Origin of Species. London: Constable, 2008.

Bowler, P. J. Monkey Trials and Gorilla Sermons: Evolution and Christianity from Darwin to Intelligent Design (New Histories of Science, Technology, and Medicine) (1 April 2009)

Braem, Guido. Charles Darwin: Eine Biographie. Fink, 2009.

Brasier, Martin. Darwin’s Lost World: The Hidden History of Life on Earth

Burkhardt, F. ed. Origins: Selected Letters of Charles Darwin 1822-1859. (Cambridge University Press).

Burkhardt, F. et al eds. The Correspondence of Charles Darwin. Vol. 16. (Cambridge University Press, 2009).

Burkhardt, F., Pearn and Evans eds. Evolution: Selected Letters of Charles Darwin 1860-1870. (Cambridge University Press, 2009).

Cain, Joe. ed. The Expression of the Emotions in Man and Animals (Penguin Classics, 2009) .

Cambridge University Press ‘The Cambridge Darwin Collection

Canclini, Arnoldo. Darwin y los fueguinos, in Spanish, 2008 (Zagier & Urruty Publications).

Carroll, Angus. Darwin and dinosaurs: the evolution of an idea. (booklet accompanying the eponymous exhibition) 2009.

Cavin, Lionel. 2009. Darwin et les fossiles: histoire d’une réconciliation. Chene-Bourg: Georg Editeur, pp. 1-237. *

Chancellor, Gordon and John van Wyhe eds. with the assistance of Kees Rookmaaker. Charles Darwin’s notebooks from the voyage of the Beagle. [With a foreword by Richard Darwin Keynes] (Cambridge University Press, 2009).*

Chapman, Anne. European Encounters with the Yamana People of Cape Horn, Before and After Darwin. (Nov. 2009)

Charles Darwin and evolution. 1809-2009. By students at Christ’s College, Cambridge.

Clack, T. A. R. 2009. Ancestral Roots: Modern Living and Human Evolution. Palgrave-Macmillan.

Colp, Ralph, Jr. Darwin’s Illness. 2d ed. University Press of Florida.

Cosans, Christopher E. Owen’s Ape and Darwin’s Bulldog: Beyond Darwinism and Creationism.

Costa, James T. ed. The annotated Origin. A facsimile of the first edition of On the origin of species.

Coyne, Jerry A. Why Evolution is True.

Darwin Art and the Search for Origins. Art Stock Books Ltd (30 Mar 2009)

Darwin Diary 2009 by Natural History Museum of London (1 Jun 2008)

Darwin, Charles. 2009. Arternes Oprindelse ved naturlig selektion eller bevarelse af de bedst tilpassede racer i kampen for tilvaerelsen. Translated by Jørn Madsen, introduction by Peter C. Kjaergaard. Forword by Hanne Strager. Copenhagen: State Natural History Museum, Copenhagen University.

Darwin, Charles. De Chiloé a los Andes, vol. 3 of Darwin’s Journal aboard the Beagle, in Spanish, 2009 (Zagier & Urruty Publications).

Darwin, Charles. De Galápagos a Oceanía, vol. 4 of Darwin’s Journal aboard the Beagle, in Spanish, 2009 (Zagier & Urruty Publications).

Darwin, Charles. Del Plata a Tierra del Fuego, vol. 2 of Darwin’s Journal aboard the Beagle, in Spanish, 2008 (Zagier & Urruty Publications).

Darwin, Charles. Del Trópico a la Patagonia, vol. 1 of Darwin’s Journal aboard the Beagle, in Spanish, 2008 (Zagier & Urruty Publications).

Darwin, Charles. Origin of Species And the Foundations of The Origin of Species: The Complete Text of Darwin’s Original Unpublished Papers Describing the Theory of Evolution, … of the Book That Presented It to the World (Paperback) Red and Black Publishers (2 Jan 2009)

Darwin, Charles. The Formation of Vegetable Mould Through the Action of Worms with Observations on Their Habits (Illustrated Edition) Dodo Press (26 Dec 2008)

Darwin, Charles. 2009. Variation of animals and plants under domestication. Italian critical edition and translation.

Davies, P. S. Subjects of the World: Darwin’s Rhetoric and the Study of Agency in Nature.

Delesalle, Nicolas; Portevin, Catherine and Zarachowicz, Weronika (eds.). 2009. 150 ans après la théorie de l’évolution Charles Darwin dérange encore. Télérama hors série, pp. 1-98. *

Derry, J. F. ed., Darwin in Scotland: Edinburgh, Evolution and Enlightenment. Whittles Publishing.

Desmond, A. and J. Moore. Darwin’s sacred cause: how a hatred of slavery shaped Darwin’s views on human evolution. (Houghton Mifflin Jan. 2009).

Donald, Diana and Jane Munro. Endless Forms: Charles Darwin, Natural Science and the Visual Arts. Lavishly illustrated and exploring Darwin’s impact on European and American visual arts in the later half of the nineteenth century. This new work is also the catalogue to the Fitzwilliam Museum exhibition in June 2009. Yale University Press, February 2009 Endless forms: Darwin natural science & the visual arts. Fitzwilliam Museum, Cambridge.

Driscoll, Marsha Elizabeth E. Dunn, Dann Siems, and B. Kamran Swanson. Charles Darwin, the Copley Medal, and the Rise of Naturalism 1862-1864 (Reacting to the Past) (28 May 2009)

Edmundson, W. A History of the British Presence in Chile: from Bloody Mary to Charles Darwin and the Decline of British Influence. (Nov. 2009)

Endersby, J. ed. Origin of species. (Cambridge University Press, 2009).

Engels, Eve-Marie and Thomas F. Glick The Reception of Charles Darwin in Europe (Reception of British and Irish Authors in Europe) (Reception of British and Irish Authors in Europe)

FitzRoy, Robert Philip Parker King, Viajes del Adventure y el Beagle, 4 vols., in Spanish, 2009 (Zagier & Urruty Publications).

Fukui Prefectural Dinosaur Museum. 2009. History of the flowering world [in Japanese]. Fukui, pp. 1-97. *

Ghiselin, Michael. The Descent of Man. (Oct. 2009)

Gibbons, Alan and Leo Brown. Charles Darwin: Discover the World of Darwin Through the Diary of a Ship’s Boy.

Glick, T. and E. M. Engels eds. The reception of Darwinism in Europe. 2 vols. 2009.

Gluckman, Peter and Alan Beedle and Mark Hanson. Principles of Evolutionary Medicine.

Gopnik, Adam. Angels and Ages: A Short Book About Darwin, Lincoln and Modern Life

Graham, Peter W. Jane Austen & Charles Darwin: Naturalists and Novelists.

Grant, K. Thalia & Gregory B. Estes. Darwin in Galápagos: Footsteps to a New World. Princeton, 2009.

Green, John. Charles Darwin. (17 Sep 2009)

Happy birthday Charles Darwin (book planned by Shrewsbury).

Heiligman, Deborah. 2009. Charles and Emma: The Darwin’s leap of faith. New York: Henry Holt and Company, pp. 1-268. *

Heiligman, Deborah. Charles and Emma: The Darwins’ Leap of Faith. Henry Holt Books for Young Readers. December 2008.

Heschl, Adolf. Darwins Traum: Die Entstehung Des Menschlichen Bewusstseins.

Hess, John. The Galapagos: Exploring Darwin’s Tapestry. (April 30, 2009)

Hessen, D. O. ed., Darwin: verden ble aldri den samme. 2009.

Hessen, Dag O., Lie, Thore & Stenseth, Nils Chr. (eds.). 2008. Darwin: Verden ble aldri den samme. Oslo: Gyldendal, pp. 1-407. [With contributions by E.K.Rueness, T.Lie, T.F.Hansen, T.H.Eriksen, J.Breivik, L.E.O.kennair, J.T.Faarlund, K.Moene, N.Heintz, T.Brekke, I.Nordal, O.Gjelsvik, N.C.Stenseth, D.O.Hessen.] *

Hodge, Jonathan and Gregory Radick. The Cambridge Companion to Darwin (Cambridge Companions to Philosophy) (Cambridge University Press). (5 Mar 2009)

Holmes, John. Darwin’s Bards: British and American Poetry in the Age of Evolution.

Hoorn, J. ed. Reframing Darwin: Evolution and the Arts in Australia. 2009.

Jones, R. and M. Steer eds. Darwin Praeger and the Clare Island Surveys.

Jones, Steve. Darwin’s Island: The Galapagos in the Heart of England. Little Brown, January 2009.

Keller, Michael and Nicolle Rager Fuller. Charles Darwin’s on the Origin of Species: A Graphic Adaptation.

Kress, J. W. and Shirley Shirwood. The Art of Plant Evolution.

Larkum, A. A natural calling: Life, letters and diaries of Charles Darwin and William Darwin Fox. Springer, March 2009.

Lasky, Kathy and Matthew Trueman. One Beetle Too Many: The Extraordinary Adventures of Charles Darwin.

Lawes, Caroline. Faith and Darwin: Harmony, Conflict of Confusion.

Lawson, Kristan. Darwin and Evolution for Kids: His Life and Ideas, With 21 Activities

Leone, Bruno. Origin: The Story of Charles Darwin.

Manning, Mick and Brita Granström. What Mr Darwin Saw. (11 Feb 2009)

Markle, Sandra and Daniela Terrazzini. Animals Charles Darwin Saw: An Around-the-world Adventure (Explorers (Chronicle Books))

McCalman, Iain. Darwin’s Armada: Four Voyagers to the Southern Oceans and Their Battle for the Theory of Evolution. 2009.

McGinty, Alice B. and Mary Azarian Darwin. (6 April 2009)

Menino, Holly. Darwin’s Fox and My Coyote. 2009.

Meyer, C. The True Adventures of Charley Darwin. Harcourt Children’s Books, 2008.

Meyer, Carolyn. 2009. The true adventures of Charley Darwin. Boston and New York: Harcourt, pp. 1-322 *

Milner, R. Darwin’s Universe. 2009.

Moore, Randy and Mark D. Decker. More than Darwin: An Encyclopedia of the People and Places of the Evolution-Creationism Controversy.

Naffine, Ngaire. Law’s Meaning of Life: Philosophy, Religion, Darwin and the Legal Person (Legal Theory Today).

National Museum of Australia. 2008. Charles Darwin: An Australian selection. Canberra: National Museum of Australia Press Ltd., pp. i-xi, 1-131. [With contributions by Craddock Morton, Michael Pickering, Tom Frame, Nicholas Drayson, Robyn Williams, and a substantial extract from Kees Rookmaaker’s transcription of Darwin’s Beagle Diary from Darwin Online (unacknowledged).] *

Nelson, C. E. ed. Darwin in the Archives: Papers on Charles Darwin from the Journal of the Society for the Bibliography of Natural History and Archives of Natural History. A volume of collected papers edited by Charles E. Nelson and Duncan M. Porter. Society of the History of Natural History and Edinburgh University Press, October 2009.

Nelson, R. W. Darwin, Then and Now: The Most Amazing Story in the History of Science

NYBG and David Kohn, Darwin’s Garden: An Evolutionary Perspective.

Padel, Ruth. Darwin: A life in poems. Random House, 12 February 2009.

Pallen, M. The Rough Guide to Evolution (Rough Guides Reference Titles) Autumn 2008. ‘Includes information on Darwin’s life, work and impact on all fields; evolutionary tourist guides; guides to music, plays, novels influenced by evolution and to Darwin 200 events and celebrations.’

Pearn, A. M. ed. 2009. A voyage round the world: Charles Darwin and the Beagle collections in the University of Cambridge. Cambridge: CUP, pp. 1-120. *

Pereira, J.N.G. and V. Neves. 2009. Darwin nos Açores. Diário pessoal come comentários. Horta: Observatorio do Mar dos Açores.*

Peters, Ted and Martinez Hewlett. Theological and Scientific Commentary on Darwin’s “Origin of Species”

Price, Bill. Charles Darwin: Origins and Arguments.

Prodger, Phillip. Darwin’s Camera: Art and Photography in the Theory of Evolution. (OUP 2009).

Quammen, D. ed. On the Origin of Species: The Illustrated Edition.

Quenby, John and John MacDonald Smith (eds) Intelligent Faith: a Celebration of 150 Years of Darwinian Evolution. Scientists and Theologians Unite in Opposition to Intelligent Design and Irreducible Complexity, September, 2009.

Radick, Gregory and Mike Dixon, Darwin in Ilkley. The History Press Ltd., 2009.

Reeve, Tori. Down House: The Home of Charles Darwin (English Heritage Guidebooks)

Reiss, J.O. Not by Design: Retiring Darwin’s Watchmaker.

Reznick, D. N. The “Origin” Then and Now: An Interpretive Guide to the “Origin of Species”

Richards, R. J. and M. Ruse eds. Cambridge Companion to Darwin’s Origin of Species. (Cambridge University Press). 2009.

Robbins, Richard H. and Mark Na Cohen. Darwin and the Bible: The Cultural Confrontation.

Runciman, W. G. The Theory of Cultural and Social Selection. (Nov 2009)

Ruse, M. Charles Darwin. Blackwell great minds series.

Ruse, M. Philosophy after Darwin: Classic and Contemporary Readings. (24 Sep 2009)

Sandman, A. AD – After Darwin: An Evolutionary Tale (Living Time World Fiction)

Schanzer, Rosalyn. What Darwin Saw: The Journey That Changed the World.

Schirn Kunsthalle Frankfurt. 2009. Darwin, Kunst und die Suche nach den Ursprüngen: Eine Einführung in die Ausstellung ab 12 Jahren. Schirn Kunsthalle Frankfurt, 5. Februar bis 14. Juni 2009, pp. 1-36. *

Schmitt, C. Darwin and the Memory of the Human: Evolution, Savages, and South America. 2009.

Schneckenburger, Stefan and Omlor, Ralf eds. Darwins Garten – Evolution entdecken: eine Ausstellung des Verbands Botanischer Gärten zum Darwin-Jahr 2009. Darmstadt and Mainz, Verband Botanischer Gärten, 2009. *

Secord, J. A. ed., Charles Darwin: evolutionary writings including the Autobiographies. (Oxford University Press)

Secord, J. A., A. Pearn and F. Burkhardt eds. The Beagle letters (Cambridge University Press).

Sewell, Dennis. The Political Gene: How Darwin’s Ideas Changed Politics. (6 Nov 2009)

Sheldon, R.W. ed. Darwin’s Origin of Species: A condensed version of the first edition of 1859.

Silvertown, J. 99% ape: How evolution adds up. Open University and the Natural History Museum, Nov. 2008.

Simons, Eric. Darwin Slept Here: Discovery, Adventure and Swimming Iguana’s in Charles Darwin’s South America.

Skybreak, Ardea. 2006. The science of evolution and the myth of creationism: knowing what’s real and why it matters. Chicago: Insight Press, pp. i-viii, 1-338. *

Smith, C. H. and G. Beccaloni eds., Natural selection and beyond: the intellectual legacy of Alfred Russel Wallace. (Oxford University Press)

Spencer, Nick and Denis Alexander. Rescuing Darwin: God and Evolution in Britain Today. 2009.

Swain, Kelley. Darwin’s Microscope. (9 Feb 2009)

Taylor, Bayard. 2008. The late great ape debate. Cincinnati, Ohio: Standard Publishing, pp. 1-208. *

Taylor, James. 2008. The voyage of the Beagle: Darwin’s extraordinary adventure aboard FitzRoy’s famous survey ship. London: Conway, pp. 1-192. (* unacknowledged maps reproduced pp. 16-17, 129).

Thayer, B. A. Darwin and International Relations: On the Evolutionary Origins of War and Ethnic Conflict. 2009.

The essential Darwin. Series includes: Voyage of the Beagle, Origin of species, Descent of man and Expression of the emotions. Folio Society.

Thomson, Keith. The Young Charles Darwin: Influences and Ideas.
This book concentrates on Darwin’s early life as a schoolboy, a medical student at Edinburgh, a theology student at Cambridge and a naturalist aboard the Beagle on its famous five-year voyage. Yale University Press, March 2009.

Tort, P. trans. L’origine Des Especes Par Le Moyen De La Selection Naturelle Ou La Preservation Des Races Favorises Dans la lutte pour la vie. Edition du bicentenaire sous la direction de Patrick Tort. Traduction par Aurélien Berra. Coordination par Michel Prum

Townshend, Emma. Darwin’s Dogs: How Darwin’s Pets Helped Form a World-Changing Theory of Evolution. (8 Oct 2009)

Turney, Jon. 2009. Darwin now. Manchester: British Council, pp. 1-60. *

Vala, Filipa (ed.). 2009. Darwin en Cabo Verde. Lisboa: Gulbenkian, pp. 1-88. [With contributions by Martim Pinheiro de Melo, Jose madeira, Luis Mendes, Antonio Bivar Sousa, Carlos Marques Silva, Armando Almeida, Maria Cristina Duarte, Margarida Pinheiro] *

Wainwright, Michael. Darwin and Faulkner’s Novels: Evolution and Southern Fiction.

Wallis, Diz, Ian Andrew, Emma Nicholls, and Amanda Wood. Charles Darwin and the Beagle Adventure. (1 Jan 2009)

Watkinson, Matthew. 2009. On the destiny of species by means of natural selection, or the elimination of unfavoured races in the struggle for life. Matador.

Werner, Petra. Darwin: die Entdeckung des Zweifels. Osburg Verlag.

Whitfield, Peter. In a Nutshell: Darwin.

Winston, Robert. The Evolution Revolution. A book for children, exploring the amazing story of evolutionary science and the way Charles Darwin’s revolutionary theories changed the world. Pub: Dorling Kindersley, February 2009.

Wood, Samuel E.; Green Wood, Ellen; Boyd, Denise and Hétu, Francine (eds.). 2009. L’Univers de la Psychologie. Québec: Editions du Renouveau Pedagogique, pp. 1-444. *

Wyhe, John. van ed. Charles Darwin’s Shorter Publications 1829-1883 . (Cambridge University Press, 2009).*

Wyhe, John. van. Darwin in Cambridge. (Christ’s College, 2009).*

Wyhe, John. van. Darwin. (Andre Deutsch, 2008; National Geographic, Oct. 2009).*

Zagier, Sergio. Islas Galápagos Historical Chart, map, 2008 (Zagier & Urruty Publications).

Periodicals and articles

Andalucia Innova (special issue on human evolution) [Spain] *

American Psychologist: Special issue: Charles Darwin and psychology, 1809-2009.

Abbott, Gail. ‘Origins of an evolutionist’. [Feature on the restoration of Darwin’s rooms at Christ’s College] The world of interiors (Sept. 2009) pp. 112-119.

Darwin in Argentina. Revisita de la asociacion geologica Argentina. vol. 64, no 1, Fenruary 2009. Special 2009 Darwin issue- with many important articles and photographs relating to Darwin’s time and geological work in Argentina.

Darwin’s Gifts special: The Lancet

Evolution Gems: Nature

History of Science. Darwin special issue edited by Iwan Morus.

International Journal of Biochemistry and Cell Biology. Special Darwin issue with an introduction by John van Wyhe.

Journal of Botany for the Botanical Society of America, special issue of the American in honor of Darwin’s Bicentennial. http://www.amjbot.org/current.shtml

Nature ‘Beyond the Origin’ Darwin 200 special

The journal Evolution Education and Outreach. Special Darwin issue.

2009, 01.30 Darwin’s home nominated as world heritage site The Guardian

2009, 02.09 Darwin Anniversary editorial The Guardian

2009, 02.09 Darwin, Ahead of His Time, Is Still Influential New York Times

2009, 02.12 Darwin Day in the UK The Guardian

2009, 02.12 Evolution of Darwin’s theories – 200 years on Irish News

The evolutionary review. edited by Joseph Carroll.

New Zealand Science Review, vol. 66 (3) 2009, the journal of the New Zealand Association of Scientists. “Darwin commemorative issue”.*

Science Progress (special Darwin issue)

The journal Science & Education will be publishing a special anniversary issue(s) … Researchers working on areas related to Darwinism and evolution education are invited to contribute. As noted in the announcement (available at: http://homepages.wmich.edu/~rudged/darwin.html), a science education perspective is welcome but not necessary. The due date for submissions … 31 Dec 2008 so as to encourage high quality contributions from as many scholars as possible…David Rudge (david.rudge@wmich.edu) & Kostas Kampourakis (kkamp@ath.forthnet.gr)’

Anon. NZ Science Review. *

Charles Darwin: On the origin of species. The definitive guide to the book that changed the world. The Guardian (Saturday supplement inserted booklet) 34pp. *

Journal of the Linnean Society of London. Special issue no. 9 Survival of the fittest: celebrating the 150th anniversary of the Darwin-Wallace theory of evolution.

Hotspot (Informationen des Forum Biodiversität Schweiz), no. 19, Februar 2009. Darwin und die Biodiversität. With contributions by Gregor Klaus, Jurg Stocklin, Reto Nyffeier, Heinz Richner, Walter salzburger, Dieter Ebert, Claus Wedekind, Daniel Prati, Markus Fischer, Bruno Baur, Eva Inderwildi. *

Tangled Bank Press. This year marks 200 years since the birth of Charles Darwin, and 150 years since the publication of The Origin of Species. To mark the anniversaries, submissions are invited for The Tangled Bank, an e-anthology of speculative fiction, artwork, and poetry exploring the legacy of Charles Darwin and the theory of evolution. Illuminate — or obscure — the line between the real and the fantastic. The fiction may be of any speculative genre or cross-genre; demand to be included by the quality of your submission. Artwork and poetry need not be strictly speculative in nature, but must engage with Charles Darwin or evolution. The Tangled Bank will be published by Tangled Bank Press in late 2009. For submission guidelines and more information, visit http://thetangledbank.com/.

The Daily Telegraph. Darwin: the man, his life and his legacy. 12.08.2009 Saturday supplement on the film Creation. (* includes numerous images from Darwin Online, though reproduced without permission or acknowledgement of the source.)

Grisolia, S. 2008. Félix de Azara, Alfred Wallace y Charles Darwin. Biodiversidad (Valencia), pp. 11-24. *

Ranta, Pertti. 2008. Amatööribiologi astui Beagleen. Tiede (Helsinki), 12/2008, pp. 34-41. *

2009 Call for papers for a special issue of the entomological journal Psyche with the theme “Endless Forms: The Frontiers of Biodiversity Discovery”. Authors may submit papers to http://mts.hindawi.com or contact Dr. Robert Sites at sites@missouri.edu for further information.

Journal of Victorian Studies a 2009 special on ‘Darwin and the evolution of Victorian studies’ edited by Jonathan Smith.

American Association for the Advancement of Science. 2009. Darwin 200 collection. Science Magazine 2009. *

Anon. 2009. Darwin bicentenary celebration. Galapagos Conservation Trust, UK News, Spring/Summer 2009, p. 4. *

Dahm, Ralf. 2009. Charles Darwin I: Die Anfaenge der Evolutionstheorie. Biospektrum (9 January): 96-97. *

Ghiselin, M.T. 2009. Darwin: A Reader’s Guide. Occasional Papers of the California Academy of Sciences 155: 1-185.

Gibson, Sally A. 2009. In Darwin’s geological footsteps. Galapagos News, no. 28, pp. 6-7. *

Leikola, Anto. 2009. Ihminen on osa luontoa, sanoi Darwin. Tiede (Helsinki), 1/2009, pp. 28-31. *

Marty, Christoph. 2009. Missverständnisse um Darwin. Spektrum der Wissenschaft, Februar 2009, pp. 46-53. *

Origins 2009 edition 2. (September) [Charles Darwin University]*

Pauli, Margarete. 2009. Vom Ursprung der Arten. Blick (Julius-Maximilians-Universität Würzburg), 1/2009, pp. 19-23. *

Plüss, Mathias. 2009. Was Darwin wirklich meinte. Das Magazin, Zürich, 01/2009, pp. 22-31. *

Sacks, Oliver. 2009. Darwin et le secret des fleurs. La Recherche, no. 427, pp. 44-48. *

Trontelj, Peter. 2009. Charles Darwin, evolucijska teorija in ptice. Svet ptic, no.2, pp. 36-37. *

Warne, Kennedy. 2009. Irritable in Aotearoa: Darwin & the Barbarians. New Zealand Geographic, no. 95, January-February 2009, pp. 58-69. *

Wynn-Jones, Elizabeth and Byers, Jenny. 2009. The most curious tourist. British and Commonwealth Society of Rio de Janeiro, Yearbook, 2009, pp. 4-6, 19-23, 49, 88. *

Anon. 2009. Samla pa Darwiniana. Penséer (Stockholm), no. 2, pp. 4-13. *

Research Horizons (University of Cambridge), issue 9, Summer 2009. Spotlight on Darwin. With contributions by Jim Secord, Alison pearn, Chris Jiggins, David Norman, John Parker, Robert Foley, Marta Mirazon Lahr, Geoff Parks, Jonathan Heeney, Raymond E. Goldstein. *

Wyhe, John van. 2009. Darwin vs God? BBC History Magazine, 10 (1), January 2009, pp. 26-31. *

Catalyst, seconday science review, vol. 19 no. 4, April 2009. With papers by Katie Edwards (Celebrating Darwin), Gary Skinner (A box of beetles), John Stacey (The Socotra Archipelago), Gary Skinner (The big picture: Charles Darwin at Down House), Peter Bentley (Darwin’s digital children), and a page on the Beagle Voyage. *

Heritage Learning (English Heritage), issue 40, March 2009. With contributions by Skandar Keynes, Sue Johnson, Kim Biddulph, Karen Goldie-Morrison. *

Topolino weekly n. 2825 (Mickey Mouse Magazine – Italy) celebrate 150 years of Charles Darwin’s first issue of On the origin of species… writing an educational editorial on the famous naturalist, enriched with some pictures of his manuscripts and beautiful drawings. 25th November 2009.

13 Nov. 2009 Naturwissenschaften. “Beyond the Origin: Charles Darwin and Modern Biology”. Special issue commemorates publication anniversary of Darwin’s seminal book On the Origin of Species.

et al…

Films, documentaries & performances:

Television/film

Darwin’s Garden. BBC2, Jimmy Doherty. *

2009, 02.01 Charles Darwin and the Tree of Life David Attenborough, BBC One. one part tv documentary. *

Life, ‘a ten programme series which captures the most extraordinary and awe-inspiring animal survival behaviours ever shown on TV.’

Darwin’s dangerous idea. ‘On BBC Two, Andrew Marr fronts a series examining the radical impact of Darwin’s theory not only on science, but also on society and religion. In Darwin’s Garden, a three-part series, Jimmy Doherty recreates many of Darwin’s plant experiments at Down House, Darwin’s family home in Kent.’

‘On BBC Four two documentaries have been commissioned. What Darwin didn’t know explores a new field of genetics, ‘evo devo’ – the combined study of evolution and development in the womb – which is allowing us to solve some of Darwin’s unanswered questions. Darwin: In His Own Words will use newly released documents from Cambridge University to chart Darwin’s thoughts during the long period before he made his theory known to the public.’

Darwin’s Dangerous Idea BBC2, Mar 2009 (Andrew Marr)

Jimmy Doherty in Darwin’s Garden BBC2, Mar 2009

Did Darwin Kill God? BBC2, Apr 2009

The Incredible Human Journey BBC 2, five-part series on human origins, May 09 – Newsnight Review: Darwin special BBC 2, 11 Sept 2009 (inc. Richard Dawkins, Ruth Padel, Kevin Spacey)

Darwin’s Secret Notebooks: upcoming National Geographic documentary about Darwin’s research

Evolve TV series: History Channel

Darwin Originals: Channel 4, short films to be broadcast in February.

Dawkins on Darwin National Geographic

Evolution moments The Daily Show

Essence of Darwin’s theory France 24 TV, Feb 2009

Charles Darwin on TV Burp Harry Hill

I, Darwin. National Geographic.*

Darwin’s Darkest Hour (website/watch online), 2-hour docudrama from NOVA/National Geographic, which aired on PBS on 6 October 2009.

TV documentary on Darwin. (French) CBC Radio-Canada.*

Darwin’s Brave New World. Origin: Australia/Canada, 2009 Producer: Mike Bluett/Screenworld, Andrew Ferns/Ferns Productions, with support from the Canadian Television Fund Format: Docu-fiction Runtime: 180′ Network: ABC Australia, CBC Canada, UK History, Arte, ZDF Director: Lisa Matthews, Jason Bourque Story: Based upon “Darwin’s Armada” by Iain McCalman.

Creation. (Film produced by Jeremy Thomas, written by John Collee with Randal Keynes) IMDb. http://creationthemovie.com/

Beagle: On the future of species VPRO Television (Netherlands) a 40-part series which will reconstruct Darwin’s 5-year long voyage on the HMS Beagle in the course of one year, and make an attempt to assess where the world stands today in light of Darwin’s evolution theory. http://beagle.vpro.omroep.nl/other-languages/

The Open University is producing a television series and a course about the modern relevance of Darwin’s legacy.

[TV Documentary.] 2009. Magazine Environnement – Sp飩al Darwin. Aired on France 24 in 2009. Produced by XD Productions, Paris. *

“Lost Paradise” Darwin’s voyage on the Beagle and the origin of the theory of evolution. Monaco Films.

Discovery Channel Canada – Darwin specials.

2009 Fathom Media (Australia) is making a documentary on Darwin and his life.

Oct. or Nov. 2009 “What Darwin never knew”. PBS/WGBH

Evolution’s captian. Windfall Films.

A Darwin documentary is being produced by the University of Valencia, Spain.

Radio/Podcasts

2009, 01 In our time. Four part series on Charles Darwin with Melvyn Bragg. BBC Radio 4.

2009, 01.05 Darwin and religion BBC Radio 4 ‘Beyond Belief’

2009, 01.5-9 Dear Darwin BBC Radio 4
1 Craig Venter
2 Jonathan Miller
3 Jerry Coyne
4 Peter Bentley
5 Baruch Blumberg

Swedish Radio Corporation – will produce five radio programmes adressing Charles Darwin’s life and work.

‘BBC Radio 3 is presenting a series of programmes which explore the roots of Darwin’s ideas and their subsequent influence across the intellectual spectrum, in the science, arts and philosophy. In The Origins of the Origins, historian Andrew Cunningham investigates how Darwin’s thinking was a product of the scientific ideas of his time. And in Darwin’s Conundrum, the Reverend Angela Tilby looks at how Darwin wrestled with religion through his letters to scientists, clergy, friends and family.’

http://www.bbc.co.uk/radio4/darwin/

2009, 01.27-02.17 Darwin: My Ancestor BBC Radio 4, four-part radio series by Darwin’s great great granddaughter and poet Ruth Padel.

2009, 01.09 Hunting the Beagle BBC Radio 4

2009, 01.30 David Attenborough with Simon Mayo, 30mins BBC Radio 5

2009, 02.01 The Forces That Shaped A Young Charles Darwin NPR

2009, 02.09 Darwin special Science Times

2009, 02.12 Darwin special Nature

2009, 02.12 Science Talk: Darwin Day Special pt 1: Bicentennial of the Birth of Charles Darwin Scientific American

2009, 02.12 Science Talk: Darwin Day Special pt 2: Evolutionary Psychology and Religion Scientific American

2009, 02.12 Science Talk: Darwin Day Special pt 3: Origins of Paleontology and the Impact of Religion on the Development of Evolutionary Theory Scientific American

2009, 02.12 Dawkins: Radio interview on Darwin BBC World Service

2009, 02.16 Science podcast: Happy Birthday Darwin The Guardian

2009, 02.19 Science in Action BBC World Service

2009, 02.15 Darwin’s Conundrum BBC Radio 3

2009, 04-05 Debating Darwin RTE Radio in Ireland, 6-part radio series:
1- s01e01 2- s01e02 1- s02e01 2- s02e02 3- s02e03 4- s02e04 5- s02e05 6- s02e06

Darwin Lecture series on Radio New Zealand

Celebrating Darwin’s Evolution Revolution NPR

Darwin In Australia Attenborough on Darwin Nature

Darwin Endless Forms podcasts Fitzwilliam Museum, Cambridge:
1. Darwin and the Ancient Earth: Dinosaurs and the ‘Deep Past’ in the 19th-Century Imagination Jim Secord
2. Darwin in Cambridge: from Christ’s College to the Beagle John van Wyhe
3. The Roots of a Theory: How Plants Specimens Led a Young Darwin to Discovery John Parker
4. Uncovering our Origins: Monkeys, Apes and “Primitive Man’ – and how Darwin got it wrong Richard Foley
5. ‘Flaunting It’ – Sexual Selection and the Courtship of Nature Tim Clutton-Brock
6. A Tour of ‘Endless Forms’ Sir Paul Nurse
7. Evolving Philosophy (with Philip Kitcher)
8. Darwin, Hooker and the Venus Flytraps (with Sir Peter Crane)
9. Humankind – A Troubling Future? (with Lord Robert May)
10. The Evolving Body (with Randolph Nesse)
11. Darwin, Design and Christianity (with John Brooke)
12. From ‘Missing Link Mania’ to Creationism.com: 150 Years of Popular Darwinism in Europe (with Peter Kjaergaard)
13. The Predatory Ape: Sex, Simians and Society in Nineteenth-Century Europe (with Gowan Dawson)
14. Evolving Images: race & popular Darwinism in 19th century photography (Elizabeth Edwards)
15. Between Apes and Angels: Representing the Darker Implications of Darwinisme (with Marek Kohn)
16. Struggle and Strikes: The ‘Survival of the Fittest’ in Art and Literature (w/ Gillian Beer)

Nov. 2009- CNRS ‘Darwin, a naturalist’s voyage around the world’ http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosdarwinE/darwin.html

29 Dec. 2009 What Darwin never knew. Nova.

Performances

2009., 09.18- ‘Inherit the Wind’ which is going to be playing at the Old Vic Theatre, in celebration of the 150th anniversary of Darwin’s Origin of Species. “Trevor Nunn returns to direct Old Vic Artistic Director Kevin Spacey in Lawrence and Lee’s grippingly relevant drama, based on the 1925 Scopes ‘Monkey’ Trial. Two legal Titans confront each other when a community puts freedom of thought on trial.”

2009, 02.14 20:01 GMT. BBC World Service. Like confessing a murder. Radio play by Craig Baxter constructed using Charles and Emma Darwin’s own words. http://www.bbc.co.uk/worldservice/programmes/world_drama.shtml

2009, 01.21 Charles Darwin 200th anniversay concert. Wigmore Hall, 7.30pm A special concert at the Wigmore Hall will include the world premier of Michael Stimpson’s new Darwin inspired work, The Age of Wonders. Two of the four parts, The Man who walked with Henslow (violin and piano) and An Entangled Bank (sting orchestra) will be premiered in the programme, http://www.wigmorehall. org.uk.

British composer Michael Stimpson has been invited to the Northern Territory, Australia, to see the first full production of Age of Wonders, his new work written to celebrate the 200th anniversary of the birth of Charles Darwin. It was performed by the Darwin Symphony Orchestra in a celebration event called Origins held on 1 July in the city park. The complete work is in four parts. The Man Who Walked with Henslow is a piece for violin and piano, which explores Darwin’s early life and influences. The Beagle is a piece for a string quartet that follows the voyage and how Darwin and Fitzroy see the world begins to diverge during its course. The complexity of the Age of Wonders has further evolved in An Entangled Bank, the piece for a string orchestra, which focuses on Darwin’s life in Down House and the writing and publication of On the Origin of Species. The final section Transmutations is for a full orchestra. It is a complex piece of four sections weaving the strong elements from the previous sections which have survived by ‘natural selection’. The work reminds us of the complexity of Darwin’s ideas before returning to the solo violin from the first section, the warmth of Charles Darwin.

‘Re:Design’ by Craig Baxter, based on the correspondence between Darwin and Asa Gray. Read more on the Correspondence website.

2009, 05.7-9 After Darwin. Impetuous Theater Group / Access Theatre, New York City/ a play by Timberlake Wertenbaker. http://www.impetuoustheater.org/Events/Pages/After_Darwin.html

Gulbenkian theatre, cinema and cafe bar, Canterbury.

The LUX online-exhibition highlights four artist’s films that reflect Darwin’s legacy and explore concepts of his evolutionary theory. http://www.lux.org.uk/exhibition/lux-collection-darwin-related-films

Darwin’s worms (play to be performed across the north of England by bent architect).

Travelling Theatre presents The Voyage of Charles Darwin, an hour-long play with one or two performers in which Darwin reflects on what he discovered on the Beagle voyage and the stir it created in Victorian England. If partners are interested in hosting this play, please contact Geoff Hales on 01223 212104.

Darwin Song Project workshops and performance for folk musicians were a part of the Shrewsbury Darwin Festival. A CD of the superb performance at the new Shrewsbury Theatre has now been released: http://www.darwinsongproject.com

2009, 01.24-03-29 Interspecies Four new commissions by artists working closely with different species of animal and two existing works, stimulated by the anniversary of Darwin’s birth. Cornerhouse, Manchester See http://www.artscatalyst.org/

2009, 09.15 Collapsing Creation, part of the fifth Hurst Festival at the Players Theatre in Hassocks, West Sussex. See http://hurstfestival.org/overview.html.

2009, 09.16-12.04 Comedy of Change is a new contemporary dance performance celebrating Darwin from artistic director Mark Baldwin. The choreography, music and design is inspired by observations from evolutionary biology, from courtship dances and display to cryptic camouflage. The new work is performed by the Rambert Dance Company and is about to embark on a national tour including Plymouth, Shrewsbury, London and Bath. See http://www.rambert.org.uk/comedy_of_change.

2009, 10.7-9 Theatre Workshop in Science and Technology Studies will offer free showings of the Living Darwin stage productions at the Squires Studio Theatre, Blacksburg, Va.

2009, 10.27-11.21 Origin of the species is a work from the Tony-nominated writer of Frozen, Bryony Lavery, directed by Tom Littler and designed by Victoria Johnstone being performed at the Arcola Theatre. http://www.arcolatheatre.com/?action=showtemplate&sid=368

2009, 12.12 Darwin Originals With support from Wellcome Trust, ArtsAdmin and DVDance 8 3-minute art videos will be shown on Channel 4. These ‘Darwin Originals’ featuring the work of celebrated artists such as Heather Ackroyd and Dan Harvey and will also be shown at the Darwin Birthday VIP event at the Natural History Museum on 12 February 2009. All enquiries: Judith Knight judith@artsadmin.co.uk

Evolutionary drawing project Artist, Rachel Cohen, is keen to here from any Darwin200 partners interested in hosting her evolutionary drawing project. It can be tailored to different age groups and venues, is inexpensive − just needs paper and pens, some empty wall space and lots of participants. To find out more see http://www.rachelcohen.co.uk (Chinese Whispers pages).

2009, 09.02-11.28 Tomorrow, in a Year The Danish Arts Council is supporting the world premiere of Hotel Pro Forma and The Knife’s Darwin-opera, Tomorrow, in a Year (I morgen om et år). It premieres at the Royal Danish Theatre on 2 September 2009 with further performances on 4 and 5 September. The tour goes to Geneva (11, 12 September 2009), Dresden (8, 9 October 2009) and Århus (27, 28 November 2009). Details from: mail@hotelproforma.dk

2009, 10.01- Inherit The Wind. at the Old Vic, London.

Statues/installations

2009, 02.12 Unveiling at Christ’s College, Cambridge of a bronze statue of a student-age Darwin by Anthony Smith, commissioned by Christ’s College, Cambridge. here

Darwin’s Bells A new artwork has been commissioned by Darwin City Council to celebrate Darwin’s bicentenary. The HMS Beagle Ship Bell Chime has been created by Dr Anton Hassell. The work features a series of cast bronze bells and a replica of the Beagle ship’s bell cast in brass. While in Australia Darwin was amazed at the variety of parrot species and selection of these, cast in bronze, from the small budgerigar to the large black cockatoo, are perched on top of each bell.

Elisabeth Daynes created a wax figure of an eighteen-year-old Charles Darwin for the Calouste Gulbenkian Foundation, Portugal.

* Items marked with an asterisk (*) contain images provided by Darwin Online and a copy was sent to or acquired by the Darwin Online project.

Return to homepage

© 2002-10 The Complete Work of Charles Darwin Online Contact the Director: Dr John van Wyhe.

File last updated 1 January, 2010

februari 2010

Het blad Evolution: Education and Outreach is bedoeld voor een breed publiek, van student tot wetenschapper. Vorig jaar stond een speciale editie over overgangsvormen in zijn geheel gratis online (waarschijnlijk in verband met het Darwinjaar).

Toen ik een paar weekjes geleden weer keek op de site was het overgrote deel niet meer gratis toegankelijk.

Een aantal zijn dat nog wel zoals een artikel over weekdieren en over de evolutie van een paar groepen aquatische reptielen (ook interessant, daar niet van),

Do you know where I can get quality elearning opportunities?
elearning

elearning

DINOSAURICON C

C

Camarasaurus skull.

http://www.acad.carleton.edu/curricular/BIOL/classes/bio302/Pages/camarasaurus.jpg

Camarasaurus Camarasaurus

paper Dinosaur / Lindahall

40. The Carnegie Juvenile Camarasaurus, 1925

Photo

The reason the Osborn/Mook memoir on Camarasaurus was described as “almost definitive” (see item 39) is that one year after its publication, a fully articulated and nearly complete skeleton of a juvenile Camarasaurus was recovered from the Carnegie quarry, which shortly after this find became the Dinosaur National Monument. This massive slab (actually four slabs, joined together after shipment from the quarry) was and is the most perfect sauropod skeleton ever discovered. In 1925 Gilmore described the specimen in this fully illustrated memoir. The photograph reproduced at upper left shows the specimen as it was when found.

The Museum decided to display the skeleton as a panel mount, and another photograph shows the fossil as displayed (see illustration at lower right). Comparing the two reveals that the skeleton was allowed to retain its original position, except that the tail was straightened out, a few displaced bones were re-articulated, and the missing left ilium was provided from another specimen. The flat bone found next to the tail is a sternal plate, which was placed beneath the neck in the final display.

Photo

The articulation of the bones allowed Gilmore to conclude that Camarasaurus did not have its highest elevation at the shoulders, as Osborn, Mook, and Christman had reconstructed it, but rather stood highest at the hips, like Apatosaurus and Diplodocus.

The monograph contains a large folding plate with a corrected restoration of the skeleton. The photographs were taken by Arthur S. Coggeshall, and the line drawings and the full skeletal restoration were the work of Sydney Prentice.

Source Gilmore, Charles W.      “A nearly complete articulated skeleton of Camarasaurus, a saurischian dinosaur from the Dinosaur National Monument, Utah,” in: Memoirs of the Carnegie Museum, vol. 10 (1925), pp. 347-384. This work was on display in the original exhibition as item 40.

Camarasaurus is een sauropode dinosauriër behorend tot de groep van de Camarasauromorpha. Dit dier werd 18 tot 20 meter lang. Hij leefde in het Late Jura net als vele andere sauropoden.

Bij het geslacht werden door Edward Drinker Cope en Othniel Charles Marsh verschillende soorten onderscheiden waarvan tegenwoordig in ieder geval nog de oorspronkelijke twee erkend worden: respectievelijk C.supremus en C.grandis, beiden uit 1877.

Het dier had geen kiezen om planten of vlees mee te vermalen. Hij leefde voornamelijk van planten en heel misschien af en toe een insect. Zijn nek stond redelijk rechtop. Zo kon hij bij blaadjes die hoger groeiden

De tanden van sauropoden waren aangepast om plantendelen van de takken te trekken en niet om mee te kauwen. Dit was ook zo bij Camarasaurus.


Camptosaurus
 May 13, 2011  Filed under: Ornithopoda —   The original species of Camptosaurus is based on ten partial skeletons, ranging from juveniles to adults. The species is well-known from the mounted skeletons of a juvenile and an adult collected by Fred Brown and William H. Reed in the 1880s in Wyoming, USA, and put on display in the Smithsonian Institution in Washington DC. The English species is a nomen dubium and may not even be an ornithopod.

  
Camptosaurus
_
camptosaurus1
°
Camptosaurus083
°
ROM camptosaurus
//some people think they were obligate bipeds, thus the warning label on the photo  page on wikimedia . And as mentioned: more research needed.
-Camptosaurus,_ROM
°
WARNING   ;   the bipedal gait of the animal is  almost certainly  wrong  
°
Factbox °
//NameCamptosaurus, meaning ‘flexible lizard’  Size: 7m long and up to 6m tall  Food: plants Lived: 155-140 million years ago, in the Late Jurassic and Early Cretaceous Periods in western Europe and North America
Camptosaurus is very similar to its cousin Iguanodon, a genus which was a characteristic feature of the landscape of the later early Cretaceous period in Europe. However, its head is longer and lower, and it has four toes on the back foot rather than three. Its heavy body can be carried on four legs (or on two, ? )  both its front five-fingered feet and its hind feet carrying weight-bearing hooves. Its long mouth contains hundreds of grinding teeth and it has a beak at the front. Its food would be kept in cheek pouches while chewed.
The curved thigh bone of this dinosaur enabled it to run quite fast on its powerful hind legs. As it ran, Camptosaurus balanced its bulky body with its heavy tail. This peaceful dinosaur had no weapons, such as horns or sharp claws, and the only way it could escape larger carnivorous dinosaurs was to run away. The strong, agile rear legs were made for running. It needed to be able to escape from an Allosaurus that could easily overpower even the largest Camptosaurus. Its front legs were small but strong and were used for slow movement during feeding and grubbing around in the brush. It fed with its short front legs on the ground, and the tall hips and rounded curve of the tail gave Camptosaurus a curved or bent profile. This is how it got its name.
It is possible that the original species of Camptosaurus is the only true one. The others may be species of Iguanodon.
camptosaurus NHM
camptosaurus 001
 • camptosaurus elbow and hands hands and elbow   MHN

http://youtu.be/sp2v1Wjr3NI

Photo Album carcharodontosauridae

Carnotaurus sastrei , is one of the strangest dinosaurs to have come from South America. It was discovered in Patagonia, the southern tip of Argentina.
The most unusual feature of this meat-eating dinosaur was that it had two short, knobby eyebrow-horns and a small, deep shaped skull, making it look somewhat like a bull. These characteristics are reflected in its name. The horns were probably used more to impress females than for fighting.
Carnotaurus was fierce looking fellow. Its eyes faced forward, which is unusual in a dinosaur, and may indicate binocular vision and depth perception. It could look you in the eye, then flash a mouthful of flesh-tearing teeth, which enough to scare the pajamas off anything.
. Although the upper part of the skull seems powerful, the lower part appears slender and weak. The snout is incredibly blunt and deep, giving Carnotaurus the appearance of a dinosaur bulldog. Perhaps the strangest feature of this theropod is its tiny, underdeveloped arms, probably the tiniest of any of the larger meat-eaters. Its arms were so short that the hands appeared to sprout almost directly from the elbows. The forearms were not much longer than the fingers and they did not bend. It had primitive four-fingered hands and one of the fingers was a backward-facing spike. The palms faced outwards.
Carnotaurus sastrei was discovered in province of the Chubut by doctor A’ngel Tailor, who noticed a concretion of bone fragments. It was excavated in 1984 by José F. Bonaparte, who led a paleontological expedition of the Argentine Museum of Natural Sciences. it seemed that it was impossible to extract that material because it was on a tremendously hard rock, but eventually a single nearly complete skeleton has been described including impressions of skin along almost the entire right side.
Carnotaurus provided the best theropod skin impressions ever found. The skin was leather-like and lined with rows of bumps, that become larger toward the spine. These small cone-shaped nodules, each about two inches (5 cm) across, were regularly spaced over its body. Bonaparte says that when dying, this animal had been thrown on the mud, that when becoming hardened perfectly copied the texture of the leather. Although closely related to the feathered dinosaurs, the highly-detailed skin impressions showed no sign of feathers.

SKELET RECONSTRUCTION
by Scot Hartman

http://skeletaldrawing.blogspot.com/2012/03/carnotaurus-delving-into-self-parody.html#more

 
(click on the  drawing   )
This is Carnotaurus sastrei, a theropod that seems to be little more than a mouth with a set of legs to carry it around. Carnotaurus belongs to an aberrant group of theropods called abelisaurs, which dominated much of the southern hemisphere during the Cretaceous. While all abelisaurs appear odd to our tetanuran-biased eyes, it seems like Carnotaurus is striving for weirdness as a means to its own end; as if it were making some sort of meta-commentary on abelisaur diversity.
 
 
 
 
The hyoid bones –
 the bones that support several muscles, including in dinosaurs the tongue musculature. Being long, slender bones that don’t directly articulate to other bones, hyoids are often not found (and other times are probably not collected or m-identified). Even when they are found, their lack of a direct connection to other bones makes restoring them problematic. In Carnotaurus this wasn’t a problem, as they were found in direct association with the underside of the mandible, apparently in their life position. The fact that extensive skin impressions were found with Carnotaurus reinforces the likelihood that the soft tissue holding the hyoid in place had not been disturbed.
In the skeletal above you can see part of the hyoid sticking out from under the bottom-rear part of the jaw. Part of the hyoid is obscured, but there’s not much I can do about that. Having the hyoid is actually pretty useful – the trachea and esophagus have to pass through it (or above it), so having a properly positioned hyoid constrains the throat tissue.
Carnotaurus is also striking due to its advanced arm reduction – in side view the arms almost disappear, as they don’t even extend past the stomach. What on Earth could such arms be used for? Hold on to that thought, as I’m not ready to go public with my thoughts on that just yet. But it sure reinforces the “legs carrying a head” image.
The back and neck also have osteological structures that raise up to, or above the level of the neural spine. So most of the animal should be restored as having a remarkably flat top. Given how narrow the head is, this must have produced a really strange life appearance.
A final note on the skeletal itself: while Carnotaurus is a wonderfully complete specimen, the lower legs and much of the tail is missing, so those elements were restored after its close cousinAucasaurus.
Carnotaurus January 25, 2012  Filed under: Theropoda —

This large predatory dinosaur had a thick, powerful neck, a bull-shaped head and very short forearms for its size.

Carnotaurus was previously considered to be a member of the group of dinosaurs known as the carnosaurs. However, the group has since been defined to encompass only the allosaurs and their closest kin. It is now classified as an abelisaurid. Carnotaurus had a shorter and deeper skull than Tyrannosaurus and had hornlets over its eyes.

An almost complete skeleton of Carnotaurus was extracted with difficulty from the hard mineral nodule in which it was preserved in Argentina. The deep skull suggests that it may have had an acute sense of smell, but the strength of the jaws and neck implied by the muscle attachments seem at odds with the weakness of the lower jaw and teeth.

Factbox  //Name: Carnotaurus, meaning ‘meat-eating bull’  Size: 7.5m long and 3.5m high Food: meat, mainly other dinosaurs Lived: 100-90 million years ago in the Middle to Late Cretaceous in South America

The head is very short and squashed-looking, with a shallow, hooked lower jaw. Two horns stick out sideways from above the eyes, probably being used for sparring with rivals. The arms are extremely short with no apparent forearms, even shorter than the tiny arms ofTyrannosaurus. They form mere stumps with four miniscule fingers. The skin texture, the best-known of any theropod, has a groundmass of small, pebbly scales but with large, conical scutes forming rows along the sides.

The skull of Carnotaurus has an enormous hole in front of the eye sockets – this is known as the antorbital fossa. All theropods possess this, but only in the abelisaurids is it so large

Its long, muscular hind legs may have made Carnotaurus much more agile than some other theropods. It would have been able to rush up on its prey and take it by surprise, probably using its sharp claws to slash and grip, while its powerful jaws took out chunks of flesh.

Although Carnotaurus had a very strong skull, it also needed to be light enough to move easily. There were spaces in the sides of the skull to help make it lighter. By jerking its head back, Carnotaurus could tear its prey apart. The teeth in the upper jaw could slice through the flesh, which was held by the lower jaw. Carnotaurus had teeth about 4cm long which curved backwards to help it keep hold of its victim.

Carnotaurus was found in a vast area of grassland and semi-desert called Patagonia in Argentina in 1985. It was an exciting find because the remains gave scientists a very good idea of what this dinosaur’s skin looked like. Along the surface of the body, from head to tail, there were rows of cone-shaped bumps. Rows of big, raised sclaes stood out from the smaller bumps on Carnotaurus’ head, making a pattern around the eyes and on the upper part of its snout.

Carnotaurus was as heavy as a car, almost as tall as an elephant and ran on two legs. Its long backbone was like a big girder supporting the weight beneath. Long rib bones from shoulder to hip gave Carnotaurus extra protection and support.

When Carnotaurus was moving at top speed it would have been unstable without its tail. Carnotaurus used its long, muscular tail to help it keep its balance. This enabled it to push its head forward to seize hold of its struggling prey.

At the top of its short deep head, Carnotaurus had a pair of small, flat horns. These jutted forward over its eyes rather like little wings. Unlike the ceratopsians, such as TriceratopsCarnotaurus’ horns were too small to have been used for defence. Experts think that they may have been coated in extra layers of horn, which would have made them longer. Like stag deer, it is also possible that the male Carnotaurus had larger horns than the females.

Centrosaurus nasicornis

Gehoornde hagedis
Afbeelding Centrosaurus nasicornis

: Krijt: Ornitischia: Herbivoor: 6m

Deze planteneter hoort bij de Ceratopsia (‘gehoornde dinosauriërs’), net als zijn verwanten Chasmosaurus en Triceratops. En dat kan je goed zien: deze dino heeft een kort nekschild, twee kleine hoorns boven de ogen en één grote hoorn op de snuit. Hij heeft ook een scherpe papegaaienbek, waarmee hij planten kon afknippen. Hij liep dus rond met een schaar op zijn snoet.

Deze dino leefde 75 miljoen jaar geleden. Paleontologen vonden hem in Noord-Amerika.

KBIN

 

this rather lovely centrosaurus skeleton. nearly complete from head to toe…  it had toe bones. this skeleton apart from some vertebrae was complete

Another lovely centrosaurus… (or if you’re into brown’s interpretation =  the type specimen of monoclonius nasicornis.).. skeleton. Again nearly complete head to tail.

Ceratopsia

 

            torosaurus
triceratops_sexual_dimorphism_by_tomozaurus-d4cdmch
ceratopsia
  Figure 10.Ceratopsia.
(a) Skulls of Psittacosaurus and (bProtoceratops.

A protoceratops flock.

Protoceratops skull growth series.
From left: Small Juvenile, Large Juvenile, Small Adult, Large Adult.


A Psittacosaurus flock

List of ceratopsian genera by classification and location follows a review by Thomas R. Holtz, Jr. in 2010.

 

Ceratosaurus     Ceratosaurus         

http://www.dinosoria.com/ceratosaurus.htm

Plusieurs squelettes de Ceratosaurus adultes ont été retrouvés à ce jour. C’est le plus grand et d’une certaine manière le plus primitif des cératosaures. Il a de nombreux points communs avec Allosaurus. Cependant, il montre plusieurs différences subtiles. En particulier, sa main possède quatre doigts développés, à la différence d’Allosaurus qui n’en a que trois. En comparaison, Cératosaurus semble avoir été plus agile.

Ceratosaurus “Lézard cornu ” possédait trois orteils munis de griffes.

Selon les espèces, la taille est estimée entre 5,7 et 6 m.

Ceratosaurus vivait en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Les fossiles ont été retrouvés dans le Colorado et le Wyoming. D’autres fossiles ont été découverts au Portugal et en Tanzanie.

Les fossiles sont tous datés du Jurassique supérieur.

Il portait une petite corne sur le museau, juste derrière les narines. Cette corne était trop fine pour servir d’arme. On ne connaît pas exactement la fonction de cette corne. Peut-être servait-elle à la parade amoureuse ?

Ses mâchoires imposantes avaient des dents incurvées et acérées

La rangée de plaques osseuses, qui forme une crête dentelée le long de son dos, aurait pu servir à réguler sa température.

Il portait également une petite crête devant chaque oeil.

Les empreintes, trouvées dans les roches de la Formation Morrison, dans l’ouest des Etats-Unis, montrent que ces dinosaures se déplaçaient en groupe. Ils pouvaient peut-être s’associer pour chasser ou pourquoi pas avoir une organisation “sociale”.

Classification: Saurischia Theropoda Ceratosauria        Plusieurs espèces ont été décrites:

Ceratosaurus nasicornis
Ceratosaurus ingens
Ceratosaurus magnicornis
Ceratosaurus roechlingi
Ceratosaurus willisobrienorum

The Largest Ceratosaurus


Eastern Utah’s Cleveland-Lloyd dinosaur quarry is a treasure trove of predatory dinosaurs. In addition to elements from more than 46 individual Allosaurus, this fossil-rich pocket has yielded remains of rarer predators that lived in the region 150 million years ago, including the little-known Marshosaurus and the tyrannosaur Stokesosaurus.
The charismatic, well-ornamented predator Ceratosaurus has been uncovered from these deposits, too, but the particular individual found in the Jurassic quarry might belong to a species that was only recently recognized.
Since the late 19th century, the Ceratosaurus genus has been best represented by one species: Ceratosaurus nasicornis.
Paleontologist O.C. Marsh included a beautiful reconstruction of this dinosaur in a kangaroo-like pose in his essential 1896 tome The Dinosaurs of North America. In 2000, however, paleontologists James Madsen and Samuel Welles named two additional species in their detailed monograph on the osteology of Ceratosaurus.
One, represented by an articulated skeleton found in Colorado’s Fruita Paleontological Area, was named Ceratosaurus magnicornis,
and the unusual Cleveland-Lloyd specimen was dubbed Ceratosaurus dentisulcatus.

The Cleveland-Lloyd species was not found all together in a single, articulated skeleton. Work over many years turned up the scattered remains of what Madsen and Welles considered to be a singleCeratosaurus individual.
When the isolated parts were viewed together, the paleontologists were struck by the size of the dinosaur. This Ceratosaurus was significantly larger than any found before. (I have seen these fossils myself in the Natural History Museum of Utah collections, and compared to the skeleton on display at the Smithsonian National Museum of Natural History, the Cleveland-Lloyd Ceratosaurus is huge.) What Masen and Welles called Ceratosaurus dentisulcatus also differed in various anatomical aspects such as larger, more recurved teeth and a nasal opening set lower down at the front of the skull. Sadly, the portions of the skull which preserved the dinosaur’s ornaments were not found, so we don’t know how this species might have differed from others in this respect.
It’s difficult to say how large this individual actually was. The Cleveland-Lloyd Ceratosaurus was much larger than the roughly 17.5-foot specimen that formed the basis of previous anatomical descriptions, and informal estimates have placed the larger species at about 28 feet. Yet, given the new interest in dinosaur growth, I have to wonder if Ceratosaurus dentisulcatus really represents a bigger, badder species than Ceratosaurus nasicornisCeratosaurus is a relatively rare dinosaur, so much so that we still don’t have a good idea of how individuals varied from one to another, nor do we have a solid understanding of Ceratosaurus growth. Maybe the Cleveland-Lloyd Ceratosaurus is just an older, and therefore larger, individual of Ceratosaurus nasicornis in the same way that the dinosaur often called Saurophaganax might be an older or particularly large variant of Allosaurus. Even though the dinosaurs of the Morrison Formation have been known for a long time and seem familiar, there is much we still don’t know about their biology.
References:   Madsen JH, Welles SP. Ceratosaurus (Dinosauria, Therapoda), a Revised Osteology. Miscellaneous Publication. Utah Geological Survey.                                                          Brian Switek

Especes dinosaures

V.B (05.2003) M.à.J 30.01.2006

Picc © Joe Tucciarone and Jeff Poling

Ceratosaurus / meaning ‘horned lizard’, in reference to the horn on its nose (Greek keras/keratos meaning ‘horn’ and sauros meaning ‘lizard’), was a large predatory dinosaur from the Late Jurassic Period, found in the Morrison Formation of North America, in Tanzania and possibly in Portugal. It was characterized by large jaws with enormous, bladelike teeth, a large, blade-like horn on the snout and a pair hornlets over the eyes. The forelimbs were powerfully built but very short. The bones of the sacrum were fused (synsacrum) and the pelvic bones were fused together and to this structure (Sereno 1997) (i.e. similar to modern birds). Evidence suggests that there may also have been a row of small spurs or even a low sail, along the spine.

Discovery and species

Ceratosaurus is known from the Cleveland Lloyd Dinosaur Quarry in central Utah and the Dry Mesa Quarry in Colorado. The type species, described by O. C. Marsh in 1884 and redescribed by Gilmore in 1920, is Ceratosaurus nasicornis. Two further species have recently been described in 2000, C. magnicornis, and dentisulcatus. However, additional species, including C. ingens, C. stechowi and a species that has been referred to as C. meriani, from Portugal, have been described from less complete material. While C. nasicornis remains the type species and is cited at around 6 meters (20 feet) in length, additional finds indicate that this species may be misleadingly small, and that Ceratosaurus was likely larger. Very scant remains of a Ceratosaurus-like theropod have been found in Tanzania and would have belonged to an animal at least 15 meters (50 feet) in length, much larger than Allosaurus.

Paleobiology

Ceratosaurus lived alongside dinosaurs such as Allosaurus, Torvosaurus, Apatosaurus, Diplodocus, and Stegosaurus. It may have competed with Allosaurus for prey, though it was smaller at around 6 to 8 meters (20-27 feet) in length, weighing 500 kg up to 1 tonne. Ceratosaurus had a longer, more flexible body, with a tail shaped like a crocodilian. This suggests that it was a better swimmer than the stiffer Allosaurus. A recent study by Bakker confirmed that Ceratosaurs generally hunted aquatic prey, such as fish and crocodiles, although it had potential for feeding on large dinosaurs. The study also suggests that sometimes adults and juveniles ate together. This evidence is, of course, very debatable and Ceratosaurus tooth marks are very common on large, terrestrial dinosaur prey fossils.

Classification

Relatives of Ceratosaurus include Elaphrosaurus and the abelisaur Carnotaurus. The classification of Ceratosaurus and its immediate relatives has been under intense debate recently. In the past, Ceratosaurus, the Cretaceous Albelisaurs and the primitive Coelophysoidae were all grouped together and called Ceratosauria, defined as theropods closer to Ceratosaurus than to the lineage of aves. Recent evidence, however, has shown large distinctions between the later, larger and more advanced Ceratosaurs and earlier forms like Coelophysis, leading to the naming of the later theropods as Neoceratosauria and closer to, or perhaps even ancesteral to, Tetanuran carnosaurus like Allosaurus. Many Theropods no longer considered close to Ceratosaurus were once classified as relatives, including Eustreptospondylus and Yangchuanosaurus. While it is likely that they are not Neoceratosaurs these ‘more advanced’ theropods do display a sort of middle ground of primitive characteristics compared to Allosaurs (Eustreptospondylus lacks the Allosaur expanded boot-shaped pubic bone, instead having a rod shaped pubis like Ceratosaurus. Many Sinraptors and Allosaurs have a tendency to grow elaborate and multiple horn rows, very visible in Yangchuanosaurus and prominent in Ceratosaurus). Some of the most modern publishings have even begun listing Ceratosaurus as a basal Tetanurae and closer to Allosaurus than Coelophysis. While considered distant from the lineage of aves among the theropods, Ceratosaurus and its kin were still very bird-like and even had a more ‘advanced-looking tarsus than Allosaurus. As with all dinosaurs, the more fossils found of these animals, the better their evolution and relationships can be understood.

Info Copyright © 2006 Answers Corporation

Ceratosaurus nasicornis was een een theropode dinosauriër uit het Jura.

Ceratosaurus werd in 1884 beschreven door Othniel Charles Marsh. Hij is gevonden in lagen van zo’n 150 miljoen jaar geleden in de Verenigde Staten en Afrika, gebieden die zich toen nog op één continent bevonden.

Ceratosaurus was ongeveer zes m lang en 2.50 m hoog, en had enkele kenmerkende eigenschappen. De meeste theropoden zoals Allosaurus hebben hoorns. De twee boven de ogen waren klein en leken meer op kammetjes, zo ook bij Ceratosaurus: bij hem echter was de hoorn op de neus (althans de middenlijn van de schedel, achter de neusgaten) sterk vergroot, en kon, hoewel vrij plat, met recht een ‘hoorn’ genoemd worden. Er was ook een kleiner hoorntje meer achter op de schedel. Sommige schedels hebben grotere hoorns dan andere. Dit kan twee dingen betekenen: er waren verschillende soorten, of er waren verschillen tussen de seksen. De functie van de hoorns is onduidelijk, misschien werden ze door de mannetjes gebruikt bij gevechten. De hoorn op de neus zou ook een geducht wapen kunnen vormen, waarmee het dier prooien aanviel en zich verdedigde tegen de grotere roofdieren, zoals Allosaurus – maar dat kan alleen maar zo geweest zijn als het onbekende hoornweefsel een scherpe kartelrand vormde, want de bewaard gebleven botkern is vrij stomp.

Op de rug van Ceratosaurus liepen de erg lange doornuitsteeksels als een kam over de ruggengraat. Deze kam, en de hoorn(s), gaven het dier een draakachtig uiterlijk.

Ceratosaurus had vier vingers, terwijl de meeste andere theropoden uit de late Jura er drie hadden. In het vroege Jura en het late Trias kwamen wel meer viervingerige theropoden voor (ook vijfvingerige). Deze primitieve eigenschap toont in samenhang met vele andere kenmerken aan dat Ceratosaurus een theropode was uit één van de twee hoofdvertakkingen van de Theropoda, die zelfs naar deze soort genoemd is: de Ceratosauria; de andere vertakking heet de Tetanurae. De vierde vinger was wel kleiner, en had geen klauw.

In 2000 zijn twee andere soorten beschreven: C. magnicornis en C. dentisulcatus. Het is nog zeer omstreden of het hier inderdaad om aparte soorten gaat. De laatste vorm is ongeveer 60% langer. Daar dinosauriërs typisch nooit ophielden met groeien kan het ook om een groot individu van C. nasicornis gaan. De andere vorm had, zoals de naam reeds aangeeft, een grotere hoorn – maar dat is vermoedelijk een zeer variabel kenmerk. Voor een komische noot zorgde in 1995 Pickering door niet-diagnostische resten C. willisobrienorum te noemen, enkel om een tekenstudio te eren. Volgens de regels staat het een ieder vrij om via een publicatie nieuwe soorten te benoemen. De heer Pickering misbruikt deze vrijheid regelmatig.

Een ander vreemd kenmerk van Ceratosaurus , dat hij met vele theropoden deelde, was dat de onvergroeide onderkaken (iedere gewervelde heeft er twee) van de toch al relatief grote (1 m) schedel in het midden (dus aan beide zijkanten van de schedel) gewrichten hadden en ook ten opzichte van elkaar vrij mobiel waren. Dit kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden: allereerst als een vermogen om, net als veel slangen, zijn bek aan de voorkant ‘uit te rekken’. Zo kon het dier vrij grote prooien (bijvoorbeeld de snelle Dryosaurus) in hun geheel doorslikken, als de beide onderkaken van voren uit elkaar klapten. Misschien was dit vanwege de concurrentie van andere roofdieren. Als Ceratosaurus net zoals veel andere dieren gewoon happen uit zijn prooi zou nemen, zou hij niet de tijd hebben om zijn prooi op te eten voordat er aaseters kwamen. Als hij de prooi in zijn geheel kon doorslikken, had hij het volledige maal al op voordat de aaseters de geur konden ruiken. De meer traditionele interpretatie is dat de onderkaaksmiddengewrichten niet naar binnen klapten zodat de punten van voren uit elkaar gingen, maar naar buiten zodat de hele bek korter en breder werd. Dit verhoogt de zaagwerking van de tanden. Voor deze gebruikelijke opvatting pleit het feit dat bij fossielen de onderkaken toch vaak als één geheel bewaard zijn gebleven – wat duidt op vrij strakke kapselverbindingen – en het simpele gegeven dat de normale kaakgewrichten al toestonden de bek enorm open te sperren, terwijl de ingang door de verbreding ook vergroot werd. Ertegen pleit dat mogelijkheid tot de noodzakelijke horizontale beweging van de normale kaakgewrichten nooit aangetoond is.

1. Chilantaisaurus? sibiricus
There are a lot of fragmentary taxa known from a tooth or a vertebra that are poorly described (usually in a useless archaic way) and illustrated in a photo from a single view. What makes sibiricus stand out is that Riabinin (1914) didn’t even identify which element the holotype was, let alone try to describe its features. He just said it was hollow and belonged to the limb of a fairly large theropod, probably a megalosaurid (named as Allosaurus? sibiricus). Even worse, he didn’t illustrate it, only providing six measurements (proximal width 48 mm, proximal depth 39 mm, distal width 68 mm, distal depth 62 mm, cavity width 22 mm, cavity depth 17 mm). Huene (1932) identified it as a distal metatarsal IV without rationale, but said only that it did not permit exact characterization and probably belonged to an allosaurid (renamed Antrodemus? sibiricus). Molnar et al. (1990) then said it was “almost identical with that of C. tashuikouensis in form and proportions of the distal condyle”, so questionably referred it to that genus. You now possess the entirity of published information on sibiricus.

Artist’s restoration of Ceratosaurus.

citipati


Coelurus
 June 19, 2011

Filed under: Theropoda —
Coelurus would eat anything it came across – even the rotting carcasses of animals killed by other dinosaurs.
It was a nippy little dinosaur, with a small head about the same size as a man’s hand. Its teeth were razor-sharp and curved. Once they had sunk into another animal, it was almost impossible for the prey to wrench itself free. Coelurus also used its powerful teeth and jaws to rip flesh from the rotting carcasses of prey killed by other carnivores.
For a long time Coelurus was thought to have been another specimen of Ornitholestes. However, studies by John Ostrom in 1976 and Jacques Gauthier in 1986 show that the hands are like those of the maniraptorans. In contrast, the neck is nothing like that of a maniraptoran and it is unclear whether this animal fits into the dinosaur family tree.

Factbox
Name: Coelurus, meaning ‘hollow tail’
Size: 2m long
Food: meat, usually dead dinosaurs it found
Lived: about 140 million years ago during the Late Jurassic Period in North America
This animal is another of the small, hunting dinosaurs. It has a strangely down-curved jaw with sharp, curved teeth. The hands are long but not particularly strong, with a wrist joint similar to that of a bird, and very flexible fingers. The ‘hollow tail’ part of the name refers to the deep excavations in the vertebrae of the back and tail, something like those found as a weight-saving measure in sauropods.
Coelurus had very light bones and a stiff tail with hollow bones in it. Its front limbs were short and slim. Its hands were small and weak, with three curved claws. Coelurus had similar, slightly blunter claws on the toes of both back limbs. It used its hands to snatch at its prey and to keep it in its grasp, while ripping it to death with the claws on its feet.
Specimens of Coelurus found in four locations in the same quarry may have come from the one individual. That individual may not even have been fully grown, and so the size estimate here may be on the small side.
Coelurus

Coelurus

Signification : A queue creuse

Taille : 2 mètres de long

Poids : 15 à 30 kilogrammes

Groupe : Théropodes

Famille : Coeluridés

Epoque : Jurassique supérieur (156-137 ma)

Régime alimentaire : Carnivore

Répartition : Etats-Unis (Wyoming)

Coelurus possédait une petite tête (20 cm). Ses os creux rappellent ceux des oiseaux. Il devait sûrement se nourrir de petits lézards et de petits mammifères ou encore d’insectes. Ses proies étaient limitées, étant donné sa petite taille, même si les insectes et les petits lézards proliféraient avec le climat radieux des forêts et des marécages de l’Amérique du Nord du Jurassique supérieur. Même si tenté par les charognes de dinosaures comme Camptosaurus qui gisaient près des rivièresfaute d’eau; ils ne pouvaient que rester regarder. Car leurs dents étaient trop petites pour transpercer la peau des gros dinosaures. Ainsi, Coelurus était un petit prédateur insectivore et qui se nourrissait aussi de petits mammifères et de petits lézards. Ses mains, pourvues de trois doigts griffus, étaient longues et puissantes, permettant d’arracher la chair de ses petites proies. 

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<– De Bultenaar uit spanje

De Concavenator corcovatus.( “gebochelde vleeseter van Cuenca”)… Het vier meter lange   roofdiier  leefde -132 MY geleden

Francisco Ortega  van de universiteit van  Madrid      http://dfmf.uned.es/biologia/personal/fortega/
, vond   de dino-beenderen in de Los Hoyas vlaktes van centraal Spanje.
Destijds was dat een moerasgebied dat nu vergelijkbaar is met de Everglades.  De  koosnaam van het  fossiel werd  “Quasimodo  van  Las Hoyas ”

De vondst is het  tot nu toe meest volledige fossiel  van  met    haaientanden   uitgeruste drietenige theropoden, genoemd : de  carcharodontosauria theropoden,…..” waren een erg bijzondere groep dinosauriërs, omdat vogels tot dezelfde groep behoren”,
verklaart onderzoeker Jose Franz op BBC News.

“De wereld zou niet hetzelfde zijn zonder vogels. Vogels zijn eigenlijk een soort gevleugelde theropoden.”

Het opgegraven dier heeft twee verlengde ruggenwervels, waardoor een soort bochel is ontstaan.
De onderzoekers denken dat  deze theropode  een bescheiden driehoekige kam op zijn rug had, , maar zo’n kam is bij verwante dinosaurussen nooit gevonden. Spinosaurus gebruikten rugkammen misschien om te pronken of om af te koelen, maar hun kammen bedekten een veel groter deel van de ruggegraat.

“Eén van de meest in het oog springende karakteristieken van de Concavenator is de bijzondere verlenging van de laatste twee ruggenwervels”,
verklaart hoofdonderzoeker Ortega.
“Dit is nog niet eerder vertoond bij dinosauriës die tot nu toe zijn opgegraven. De functie van de bochel is onbekend.”

Opvallend aan het beest is niet alleen de merkwaardige bultkam op zijn rug, maar ook het feit dat hij aan zijn voorpoten aanhangsels moet hebben gehad diemogelijk voorlopers waren van veren te vergelijken  met die waarmee kan worden gevlogen.
Maar , hoe ze er precies uitzagen en wat hun functie was, is eveneens ( nog )    onbekend.

Op de reconstructie     (fig2)  heeft de theropode  aan de voorpoten een minimale franje gekregen, maar het zouden ook vertakte veerachtige structuren geweest kunnen zijn, aldus de onderzoekers.

De  bulten /littekens  op de voorarmen van de dino zouden  wel  eens  een aanwijzing kunn en zijn  dat het landdier mogelijk  gevederd    was ..al willen/kunnen  de onderzoekers daar nog geen  verdere speculaties  aan verbinden .

De bobbels zijn mogelijk het oudste bewijs voor de groei van primitieve veren bij dieren, zo melden de onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

“Deze eigenschap is eerder waargenomen bij kleine dinosauriërs die nauwer verwant zijn aan vogels, zoals de Velociraptor”, verklaart hoofdonderzoeker Francesco Ortega op Discovery News.
“Deze dinosaurus is vier keer groter dan de Velociraptor en( =de haaientanden /carcharodontosauria)
werden  tot nu toe beschouwd als te primitief ( in dit opzicht )om veren te hebben.”

“Toch beschikt dit dier ook over deze kleine bobbels waaruit waarschijnlijk primitieve veren groeiden”, aldus Ortega.

.The dinosaur’s unusual skeleton included a hump over the ilium – where the hind legs join the spine – and around five bumps on the forearm…..these bumps( knobs )  have been seen in dinosaurs before – including Velociraptor, it is interesting and new to find this characteristic in a dinosaur that is so far removed from either birds or previous known feathered dinosaurs.The bumps are very similar to those in present-day birds,(= quill knobs ) with just two differences.
There are fewer bumps in the Concavenator and they are not in such a regular arrangement. 
The team interpret these differences in evolutionary terms.
They suggest that over evolutionary time the bumps could have evolved into the feather attachments that are found in modern birds
..


*The hump found on the dinosaur’s spine is more of a mystery, however. Humps are common in dinosaurs, and can be used for heat regulation – when they might look like a kind of sail – for display, or for food storage.

Scientists and fossil (Ortega/Sanz) The scientists from Madrid uncovered the bones in Cuenca, central Spain

The team cannot work out what this hump might be for, though.

It is probably not for heat regulation, since normally a hump of this type would need an extensive blood supply, and there would be evidence within the surrounding bone – the team did not find this.

Also, most previous dinosaur humps have been found around the shoulders or the centre of the back – this hump is further towards the tail…


The hump
 could  also represent  another
“…..anchors to the ligaments that hold the flight feathers.
Maybe Concavenator wasn’t  ( flight- )feathered,  but its hump could represent an evolutionary step in that direction….”

Concavenator corcovatus : 
A bizarre, humped Carcharodontosauria (Theropoda) from the Lower Cretaceous of Spain

Fernando Escaso  & José L. Sanz    Nature Volume: 467 ,Pages:203–206   Date published:(09 September 2010)


Francisco Ortega,fortega@ccia.uned.es

Figure 1: Holotype of Concavenatorcorcovatus.

Holotype of Concavenator corcovatus.

Specimen MCCM-LH 6666 from the Lower Cretaceous series (Barremian stage) of Las Hoyas (Cuenca, Spain). a, Photograph under visible light. b, Schematic interpretation of the exposed right side of the skeleton. a, astragalus; aofe, antorbital fenestra; co, coracoid; d11–12sp, neural spines of the eleventh and twelfth dorsal vertebrae; fe, femur; fi, fibula; hu, humerus; il, ilium; is, ischium; j, jugal; l, lacrimal; mt III, third metatarsal; mx, maxilla; na, nasal; po, postorbital; pu, pubis; ra, radius; sc, scapula; ti, tibia; u, ungual phalanx; ul, ulna.

Figure 2: Time-calibrated reduced consensus of the phylogeny of Neotetanurae theropods.

Time-calibrated reduced consensus of the phylogeny of Neotetanurae theropods.

a, Hypothetical flesh reconstruction of Concavenator corcovatusb, The phylogeny resulting from a parsimony analysis of the data matrix6 in which Concavenator is incorporated (seeSupplementary Information). If poorly represented carcharodontosaurian taxa are considered, Concavenator is located either as the sister group to the remaining Carcharodontosauria or as a basal carcharodontosaurian, but on removing the less informative taxa, Concavenator stands unequivocally as the most basal Carcharodontosauridae. Concavenator possesses two unambiguous synapomorphies of Carcharodontosauria: a deeply concave iliac articular surface on the ischia and a proximomedially inclined femoral head. Our analysis agrees with recent hypotheses6 in considering that Carcharodontosauria is basally split into Carcharodontosauridae and Neovenatoridae6. Two cranial synapomorphies would place Concavenator within Carcharodontosauridae: the lacrimal-postorbital contact and a large curving flange in the jugal process on the postorbital. Maa, Maastrichtian; Cam, Campanian; San, Santonian; Con, Coniacian; Tur, Turonian; Cen, Cenomanian; Alb, Albian; Apt, Aptian; Bar, Barremian; Hau, Hauterivian; Val, Valanginian; Ber, Berriasian; Tit, Tithonian; Kim, Kimmeridgian; Oxf, Oxfordian; Cal, Callovian; Bat, Bathonian; Baj, Bajocian; Aal, Aalenian

Figure 3: Details of the holotype of Concavenatorcorcovatus.

Details of the holotype of Concavenator corcovatus.

Specimen MCCM-LH 6666 from the Lower Cretaceous series (Barremian stage) of Las Hoyas (Cuenca, Spain). a, Lateral view of the skull. b, Middle part of the axial skeleton showing the distribution of the height of the neural spines of vertebrae around the pelvic region. c, Detail of distal phalanx of the right foot showing impressions of plantar pads and corneous sheaths of the ungual bones. d, Impressions of hexagonal scales associated with the fifth metatarsal. e, Distal portion of the tail vertebrae showing a body outline. f, Distal portion of the tail vertebrae showing a body outline and the disposition of some rectangular scales. il, ilium; ip, intraorbital process; ob, orbital brow; mt V, fifth metatarsal; sp10–12, neural spines of the tenth–twelfth dorsal vertebrae.

Figure 4: Forearm of Concavenatorcorcovatus.

Forearm of Concavenator corcovatus.

Specimen MCCM-LH 6666 from the Lower Cretaceous series (Barremian stage) of Las Hoyas in Cuenca, Spain. a, Forearm (radius and ulna) of Concavenator corcovatusb, Detail of the posterolateral crest showing a series of feather quill knobs (arrows mark the available five elements of the series). c, Dorsal view of the ulna of an extant turkey vulture (Cathartes sp.). Scale bars, 1cm.

http://www.nature.com/nature/journal/v467/n7312/fig_tab/nature09181_ft.html
Five bumps were found on the fossil arm bones (top) whereas modern birds such as the turkey vulture (bottom) have eight to 10.
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11221459

http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/2010/09/08/the-shark-toothed-dinosaur-with-a-%e2%80%98fin%e2%80%99-on-its-back/#more-2562
http://www.nu.nl/wetenschap/2329585/gebochelde-dinosaurus-opgegraven-.html


http://www.youtube.com/watch?v=6HYXGTLEvc4&feature=BF&playnext=1&list=QL

 New dinosaur extinction theory, a new dinosaur and more

(10 m)
3.5 tons (3,200 kilos)
Late Cretaceous – 75 MYA
Alberta, Canada; Montana, USA

Corythosaurus is a member of the planting-eating, duck-billed dinosaur family that is sometimes referred to as hadrosaurs. It had a toothless, wide beak and hundreds of teeth in the back part of its mouth that it used for grinding tough plants to mush. Like other duckbills, it was a herd animal that traveled in large groups. Fossils of this dinosaur are sometimes found together with other plant-eating dinosaurs, which leads scientists to believe that different types of plant-eaters grouped together to feed, drink and maybe even migrate (moving from one area to another).
Corythosaurus is most famous for its helmet or half dinner plate-like crest. It is known from remains belonging to at least twenty individuals. The crest is similar to the helmets worn by ancient Corinthian warriors; this resulted in its name. The crest grew until adulthood and was likely used as a mating ritual ornament. There appears to be gender differentiation regarding the size of the crest, with males having a larger crest. At least 10 skulls have been identified from this species, giving scientists a good look at individual and gender differentiation. Fossilized skin remains have also been found, further contributing to the knowledge of Corythosaurus.

Groepen :

Ceratopsidae Ceratopsians

Support Wikipedia

DMANISI

INHOUD —-> https://tsjok45.wordpress.com/2012/09/03/evodisku/

 

°

UPDATE   oktober 2013

This is an artist's reconstruction of female Homo from Dmanisi, Georgia. Image credit: Elisabeth Daynes, via tabula.ge.

This is an artist’s reconstruction of female Homo from Dmanisi, Georgia. Image credit: Elisabeth Daynes, via tabula.ge.

vijfde schedel 101921-skull

Skull 5

The skull that was unearthed in Dmanisi, Georgia and was unlike other Homo fossils and combines a small braincase with a long face and large teeth. Pictured is a skull discovered in 2005 that is 1.5m years old

 

http://www.news.com.au/technology/sci-tech/skull-18-million-years-old-may-rewrite-human-evolution-after-being-found-in-dmanisi-georgia/story-fn5fsgyc-1226742076449

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2465171/Does-skull-rewrite-history-mankind-1-8-million-year-old-remains-suggest-human-ancestors-belonged-SAME-species-just-looked-different.html

 

http://johnhawks.net/weblog/fossils/lower/dmanisi/d4500-lordkipanidze-2013.html

 

D4500 and D2600, lateral view in CT reconstruction

When you look at the cranial base of D4500, you realize something truly special is there. The number of well-preserved basicrania from Homo erectus is very small, none as intact as this one.

D4500 basal view

 

 

 

 

Bij opgravingen in het Georgische dorpje Dmanisi is nu een vijfde schedel bestudeerd waarvan de achtjaar durende studieresultaten in vandaag(18 0ctober) in “sciences “verschenen ….

“The lower jaw was found in 2000, and the matching brain case turned up in 2005.”

In totaal zijn dus vijf schedels gevonden van 1,77 miljoen jaar oud + de versteende resten die werden toegeschreven aan een viertal individuen .

In totaal zouden zes individuen zijn gevonden ( waarvan dus vijf met schedel )
http://thekatycapsule.com/read-a-skull-that-rewrites-the-history-of-man-could/

De nieuwste studie ( de schedel met de kleinste cc hersenpan inhoud vergelijkbaar met de gorilla )kan tot de conclusie leiden dat de vroeg -menselijke stamboom van het genus homo minder vertakt is( qua soorten ) dan tot nu toe werd gedacht, schrijven wetenschappers vrijdag in Science.

http://www.foxnews.com/science/2013/10/17/18-million-year-old-skull-shakes-humanitys-family-tree/
De schedels van dmanisi zijn wel degelijk van het geslacht homo, waartoe ook de huidige mensen soort de homo sapiens behoort.

,,Dit is de meest complete vroege homoschedel die ooit ter wereld gevonden is”, zei onderzoeksleider David Lordkipanidze van het Georgische Nationaal Museum in Tbilisi.

Hij gaat ervan uit dat menselijke resten die eerder zijn gevonden in Afrika en Azië, van dezelfde soort ( = voorgesteld is de overal in de oude wereld aanwezige ” homo erectus” ) zijn.
Homo erectus georgicus zou dan een subspecies zijn

http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus_georgicus#Homo_erectus_georgicus
De vijfde schedel ( opgegraven in 2005 maar nu(2013) pas uitgebreid bestudeerd en gepubliceert )

Ian Tattersall of the American Museum of Natural History in New York told Science that the latest, fifth skull from Dmanisi is “undoubtedly one of the most important ever discovered”, while Tim White of the University of California, Berkeley, described it simply as “an iconic fossil”.
1,777 miljoen jaar oude mensenschedel

Gezien de ouderdom van de schedel zou dit een schedel van een homo erectus of een homo habilis kunnen zijn.

Hoe dan ook : geen homo sapiens, en dus met aanzienlijke fysieke verschillen tov de moderne mens. –

Alle drie ,de vermelde mensachtigen maken wél deel uit van hetzelfde geslacht ‘homo’ (mens).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17031841

http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/1725116/2013/10/18/1-8-miljoen-jaar-oude-mensenschedel-gevonden.dhtml

http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/hoe-een-schedel-de-vroege-menselijke-stamboom-kan-samenbrengen/article-normal-112266.html

http://www.independent.ie/world-news/europe/the-skull-discovery-that-could-rewrite-history-of-mankind-29670524.html

http://www.independent.co.uk/news/science/perfectly-preserved-18-millionyearold-skull-could-rewrite-history-of-human-evolution-8887039.html

Chris stinger
http://www.independent.co.uk/news/science/chris-stringer-skull-5-team-proposes-a-radical-rethink-but-there-are-doubts-to-be-overcome-8887190.html
http://www.newscientist.com/article/dn24428-complete-skull-of-18millionyearold-hominin-

Spoor agrees that the specimens from Dmanisi are all H. erectus and that the species was variable, but he does not believe that all the African fossils belong to H. erectus. He points out that Lordkipanidze’s analysis suggests even the much more ape-like hominins in the genus Australopithecus belong to the H. erectus group. It is not surprising, then, that the new analysis misses the more subtle shape differences between Homo species.
found.

vijfde schedelvijfde schedel 5 NWS_20131018_WOR_021_29319286_I1

html#.UmEvmqBCTcc

 

http://www.smh.com.au/technology/sci-tech/18-millionyearold-skull-gives-glimpse-of-our-evolution-20131018-2vqtj.html

5 skulls

georgia-map-1

5 Schedels

De vijf schedels van Dmanisi, met de nieuwste rechts. Nummer vier heeft jaren geleefd met maar één tand.

Vijf schedels van 1,8 miljoen jaar oud, allemaal gevonden in het Georgische Dmanisi, lijken in weinig op elkaar. Zo veel variatie binnen de soort wijst erop dat alle mensachtigen van het genus Homo tot één soort behoorden, menen de ontdekkers.

Schedels Dmanisi
Zoom
Schedels Dmanisi
© M. Ponce de León en Ch. Zollikofer, Universiteit van Zurich, Zwitserland
De vijf schedels van Dmanisi, met de nieuwste rechts. Nummer vier heeft jaren geleefd met maar één tand.

Een röntgenbril bestaat niet, maar stel dat je er toch een hebt en ermee om je heen kijkt in een volle tram. Weersta de verleiding om andere skeletdelen te begluren en concentreer je op de schedels. Je zult flink wat variatie zien in de grootte en de vorm. Ook als er toevallig louter blanke autochtonen om je heen zitten en staan, zijn er waarschijnlijk grote en kleine hoofden, brede en smalle kaken, hoge en lage voorhoofden, ronde en platte bovenkanten, zware en lichte wenkbrauwbogen.

http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2013/oktober/E-n-Homo-.html

Eén Homo?

Nieuwe Georgische schedel zet indeling in soorten verder onder druk

 • Door: Elmar Veerman

17 oktober 2013

Allemaal verschillende menssoorten? Nee, dat zou een belachelijke gedachte zijn. We kennen maar één soort mens, Homo sapiens. Tenminste, nu.

Ooit waren er wél verschillende soorten, menen veel paleontologen. Vanaf zo’n twee miljoen jaar geleden begonnen die te ontstaan, en tot voor kort was de aanname dat ze op eentje na doodlopende takken aan onze stamboom zijn geworden. Homo erectus, Homo ergaster, Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo neanderthalensis, en de recente aanwinsten Homo floresiensis en Homo denisova: allemaal soortnamen. Die hebben ze gekregen omdat de schedels van hun eigenaars allemaal duidelijk van elkaar verschillen.

Maar is die indeling in soorten wel terecht? Twijfel is er al langer. De gevonden schedels en botten kunnen op verschillende manieren in groepen worden ingedeeld, afhankelijk van welke kenmerken je belangrijk vindt. En we weten sinds een paar jaar dat een deel van het DNA van neanderthalers en de Denisova-mens voortleeft in de moderne mensheid, dus dat idee van doodlopende takken klopt in elk geval niet helemaal.

Bovendien duiken er steeds meer schedels op, op steeds nieuwe plaatsen, en vaak is het lastig om ze netjes in het bestaande soortenplaatje te passen. De oplossing om dan weer een nieuwe soort in het leven te roepen, levert weliswaar prestige op voor de ontdekker, maar één schedel is wel een wankele basis voor een hele soort. Mensen verschillen nu eenmaal, dus het kan toevallig iemand met een wat afwijkend hoofd zijn geweest.

Het zou schelen als er eens een volle tram zou worden opgegraven van een paar miljoen jaar geleden. Dan zou je schedels van een groot aantal mensen uit dezelfde tijd en plaats met elkaar kunnen vergelijken, en dat geeft een veel beter beeld. Een tram, dat zit er natuurlijk niet in. Toch is er iets wat er voldoende op lijkt. Een vindplaats die inmiddels al vijf schedels heeft opgeleverd, allemaal rond de 1,8 miljoen jaar oud: Dmanisi in Georgië.

Ik was daar vier jaar geleden, en toen zinspeelde David Lordkipanidze, de grote man achter de vondsten, er al op dat hij binnen niet al te lange tijd met iets naar buiten zou komen dat de wildgroei in de menselijke stamboom zou ontmaskeren. Nu blijkt dat de schedel in kwestie, nummer vijf, toen al ruim vier jaar in zijn bezit was. Eindelijk is er nu een officiële beschrijving van gepubliceerd, in Science.

En inderdaad, hij heeft daarmee een sterk argument tegen al die verschillende Homo’s. De vier eerder gevonden schedels waren al behoorlijk divers, maar de nieuwe is weer totaal anders, en ook nog puntgaaf, met een volledig gebit en een intacte onderkaak. De inhoud van de nieuwe schedel is het kleinste van allemaal: 546 kubieke centimeter, terwijl dat bij de grootste van het vijftal 730 kubieke centimeter was. Een deskundige die niet wist dat deze mensen op dezelfde plaats en in dezelfde tijd hebben geleefd, zou ze waarschijnlijk in verschillende soorten indelen. Onterecht, uiteraard. Er was gewoon veel variatie binnen de groep. De nieuwste vondst combineert de kleinste schedelinhoud met het langste gezicht.

In het Science-artikel is die variatie doorgerekend. Hij is ongeveer even groot als is gevonden in groepen wilde chimpansees en bonobo’s, en in een wereldomspannende analyse van de moderne mens. Dat ondersteunt de gedachte dat zo veel variatie in de vroege mens overal voorkwam, en niet per se een aanpassing was aan de lokale omstandigheden. Want wat blijkt uit een vergelijking met al die verschillende soorten Homo: de variatie daartussen is niet groter dan de variatie binnen de groep Georgische schedels.

De mens zou dus best al twee miljoen jaar lang uit één soort kunnen bestaan, met veel variatie daarbinnen. De schedelgrootte groeide geleidelijk, alleen niet overal: bij de kleine Floresmens kromp hij juist iets. Maar die leefde dan ook geïsoleerd van de rest. De andere mensen zwermden uit over de wereld, ontwikkelden zich soms tot een regionale variant, maar tot een echte aparte soort schopten ze het nooit.

Is het echt zo gegaan? Daarvoor is nog altijd te weinig informatie beschikbaar, maar het is ineens wel veel waarschijnlijker geworden. Collega’s nemen de conclusies van Lordkipanidze en zijn team vast niet zonder discussie over, maar hij heeft met deze nieuwe schedel wel een heel sterk argument om te zeggen: het was allemaal Homo erectus, tot Homo sapiens op het toneel verscheen.

Meer lezen en extra beelden bekijken: the Guardian. Ook een korte video.

Dmanisi2013Fig4

http://pandasthumb.org/archives/2013/10/new-dmanisi-skull.html#more

Previous Panda’s Thumb posts about the Dmanisi fossils:
Dmanisi skulls and creationism (2005)
Dmanisi fossils – more transitional than ever (2008)
Dmanisi and Answers in Genesis (2008)
Dmanisi in the news (2009)

 

°

VERDWAALDE VOOROUDER  ?

In 2001 haalden onderzoekers in Georgië de 1,77 miljoen jaar oude Dmanisi schedel boven de grond. Een unieke ontdekking, want het is de oudste mensachtige die ooit buiten Afrika werd gevonden.

Onderzoekers doen al decennia lang archeologische opgravingen bij Dmanisi, een klein dorpje in Georgië. Daarbij stuitten zij plots op een oeroud fossiel neushoornbot. Dat was een belangrijke aanwijzing dat er in het gebied meer fossiele resten te vinden waren. In 1991 kwam de eerste menselijke kaak boven de grond. Sindsdien zijn er in totaal zes schedels gevonden, waarvan het meest complete exemplaar uit 2001 bekend staat als de Dmanisi schedel.

Dmanisi (rode stip) ligt op de ‘kruising’ tussen Afrika, West-Europa en Azië.

 

Overzicht van de vindplaats: de schedel is gevonden in grondlagen onder de middeleeuwse ruïnes. Foto: Naturalis.

Evolutionaire positie

De schedel heeft een aantal belangrijke kenmerken die onderzoekers direct opvallen. De verstandskiezen zijn slechts gedeeltelijk doorgebroken. Dit wijst erop dat deze persoon nog een tiener was. Verder meet de schedel een inhoud van 600 cc en is er een duidelijke wenkbrauwboog aanwezig.

Naast deze kenmerken is ook de ouderdom van de schedel van groot belang. Onderzoekers kunnen dit op verschillende manieren bepalen. Door te kijken naar het aardmagnetisch veld van het gesteente waarin de schedel werd gevonden, komen zij uit op een ouderdom van 1,7 miljoen jaar. Het toepassen van de argon-argon methode (radioactief verval) op aardlagen waartussen de schedel werd gevonden, levert een ouderdom van 1,8 miljoen jaar op. In de wetenschappelijke wereld wordt een consensus van 1,77 miljoen jaar aangehouden.

°

DE EERSTE vondsten  

http://www.kbinirsnb.be/europancestors//nl/mv/biology/fossils/dmanisi/body

—> De stratigrafie

De uitgestrektheid van de nederzettingen die de menselijke resten en de werktuigen bevatten, is niet gekend. Ze overdekken het basaltachtige rotsgesteente ter plaatse. De ouderdom van de Mashavera-lavastroom dateert van ongeveer 1,85 tot ± 0,010 miljoen jaar terug. De lava is normaal gemagnetiseerd en stemt overeen met de paleomagnetische gebeurtenis Olduwai. Die lava vult de vallei van de Mashavera en heeft zich eveneens verspreid in de vallei van de Pinesauri.

De lagen die fossielen bevatten, hebben een dikte die tot 4 m kan reiken en ze bevinden zich onder de resten van de Middeleeuwse stad. We kunnen op de doorsneden drie stratigrafische hoofdeenheden onderscheiden:

coupe

De basis (niveaus V-IV) bevat de vulkanische as evenals de colluvia en de sedimenten van de lavastroom – het lavameer. Deze eenheid omvat talrijke resten van grote zoogdieren, evenals enkele stenen werktuigen. In deze eenheid bevinden er zich stalen met een normale magnetisatie, maar ook stalen met een omgekeerde polariteit. De fossiele resten zijn afkomstig uit geologische formaties in de vorm van een uitholling. Er werden volledige schedels en onderschedelbeenderen gevonden. De plaats van de beenderen evenals de aanwezigheid van met elkaar verbonden skeletten wijzen erop dat de lagen niet werden aangetast door secundaire bewegingen. Al de teruggevonden menselijke resten zijn uit deze eenheid afkomstig. De tweede eenheid (niveau III) wordt vertegenwoordigd door een verharde korst van neergeslagen carbonaten. Men vond er zowel resten van gefossiliseerde fauna als stenen werktuigen terug. De korst bedekt de hele oppervlakte en vormt een belangrijk stratigrafisch merkteken. Haar aanwezigheid heeft iedere verplaatsing van beenderen en stenen werktuigen tussen de niveaus verhinderd. Deze eenheid beschikt over een omgekeerde paleomagnetische polariteit. De bovenste eenheid (niveau II) bevat stenen die hoofdzakelijk afkomstig zijn van colluvia. Deze laag heeft naast het grootste aantal stenen werktuigen ook enkele beenderen opgeleverd. Deze eenheid heeft eveneens een omgekeerde polariteit.

°

-> Biostratigrafie en paleo-milieu
De gewervelde fauna van Dmansisi laat een Laat-Plioceen- of Oud-Pleistoceentijdperk vermoeden

.

fauna

De volledige lijst van soorten die werden teruggevonden in Dmanisi is :

Mammuthus meridionalis
(olifant)

Struthio dmanisensis
(struisvogel)

Canis etruscus
(wolf)

Megantereon megantereon
(sabeltandtijger)

Paleotraginae
(giraf)
Ochotona cf. largerli
Hypolagus brachygnatus
Apodemus dominans
Kowalskia sp. 
Cricetus sp. 
Mimomys tornensis
Mimomys ostramosensis
Parameriones cf. obeidiensis
Gerbillus sp. 
Marmota sp. 
Ursus etruscus
Martes sp. 
Homotherium crenatidens
Panthera gombaszoegensis
Pachychrocuta perrieri
Archidiskodon meridionalis
Equus stenonis
Dicerorhinus etruscus etruscus
Gazella borbonica
Soergelia sp. 
Dmanisibos georgicus
Cervus perieri
Eucladocerus aff. senezensis
Cervidae cf. Arvernoceros
Dama nesti

Deze fauna is typerend voor het Laat-Villanyien (MN17) en het Oud-Biharien. In Europa komen deze periodes overeen met een vermoedelijke leeftijd van tussen de 2 en 1,5 miljoen jaar. De aanwezigheid van kleine zoogdieren zoals de Mimomys ostramosensis en de Mimomys tornensis duidt op een tijdperk dat voorafgaat aan de aankomst in Europa van de Allophaiomys pliocaenicus, omstreeks 1,6 miljoen jaar geleden.
De fauna en flora suggereren dat de omgeving een mozaïek van open steppen en bosgalerijen was. Algemeen gezien bevat de fauna van Dmanisi soorten van diverse oorsprong, maar de paleo-arctische soorten domineren op de paleo-tropische soorten.
De gegevens van Dmanisi suggereren een gematigd droog, mediterraan klimaat. De site met menselijke resten bevindt zich in de nabijheid van een meer of vijver, die rijk aan is aan bestaansmiddelen. Deze biotoop, in combinatie met de aangrenzende wouden en steppen, hebben een ecosysteem gecreëerd dat zeer rijk is aan dierlijke en plantaardige voedingsbronnen. Het kiezelzand van de nabijgelegen rivier heeft de Mensen een rijke bron aan keien en rolstenen geboden die ze hebben gebruikt voor de productie van werktuigen

°

werktuigen dmanisi

—>De stenen werktuigen 

°http://www.kbinirsnb.be/europancestors//nl/mv/biology/fossils/dmanisi/body

Het is nog niet mogelijk de verschillen in typologie of technologie te herkennen tussen de verschillende lagen.

Er werd geen enkele bewerkte Oldowayan-vuistbijl of geen enkel werktuig gevonden. De meeste werktuigen beschikken over scherpe kanten wat weinig transport suggereert. Er werd geen slijpen van scherven of werktuigen waargenomen. De rudimentaire snijtechniek plaatst de bedrijvigheid van Dmanisi in het Oldowayen of de complexe technologie van Modus 1. De voorwerpen van Dmanisi zijn vergelijkbaar met de Pre-Acheuléen-assemblages van Oost-Afrika.  http://www.absoluteastronomy.com/topics/Chopper_(archaeology)Archaeologists

define a chopper as a pebble tool with an irregular cutting edge formed through the removal of flakes/Lithic flake
In archaeology, a lithic flake is a “portion of rock removed from an objective piece by percussion or pressure,” and may also be referred to as a chip or spall, or collectively as debitage….from one side of a stone.
°
They are crude forms of stone tools
°
A stone tool is, in the most cave general sense, any tool made of Rock . Although stone-tool-dependent cultures exist even today, most stone tools are associated with prehistoric societies that no longer exist….
and are found in industries
°
Archaeological industry
An archaeological industry is the name given to a consistent range of Assemblage s connected with a single product , such as the Langdale axe industry….as early as the Lower Palaeolithic from around 2 million years ago. Later societies used a more advanced implement sometimes called a chopping toolChopping tool
°
In archaeology, a chopping tool is a form of prehistoric stone tool, considered to be a refinement of the earlier chopper .Unlike the crude chopper, the chopping tool is created by removing lithic flake from two sides of a lithic core….
, which in some cases was refined into the more efficient handaxe.

°

De menselijke resten

°
De eerste vier menselijke resten ontdekt in Dmanisi.

de eerste vier

De menselijke resten van Dmanisi zijn de oudste menselijke fossielen die werden ontdekt buiten Afrika. Ze vertonen meer affiniteit met de Afrikaanse Homo ergaster dan met de Aziatische Homo erectus, of met eender welk ander Europees fossiel.

skulle

http://www.kbinirsnb.be/europancestors//nl/mv/biology/fossils/dmanisi/body

D-2282

D2282

°http://www.kbinirsnb.be/europancestors//nl/mv/biology/fossils/dmanisi/body

Referenties

Brauer G. & Schultz M., 1996. The Morphological affinities of the Plio-Pleistocene mandible from Dmanisi, Georgia. Journal of Human Evolution, 30, 445-481.

Gabunia L., 1992. Der Menschliche unterkiefer von Dmanisi. Jahrbuch des Romish-Germanischen Zentralmuseums, Mainz, 39, 185-208.

Gabunia L. K., Vekua A. K., 1995. A Plio-Pleistocene hominid from Dmanisi, East Georgia, Caucasus-Nature, 373, 509-512.

Gabunia L., Vekua A., Lordkipanidze D., Justus A., Nioradze M. & Bosinski G., 1999. Neue Urmenschenfunde von Dmanisi (Ost-Georgien). Jahrbuch des Romish-Germanischen Zentralmuseums, Mainz, 46, 23-38.
Gabunia L., Vekua A. & Lordkipanidze D., 2000. The Environmental Context of Early Human Occupation in Georgia (Transcaucasia). Journal of Human Evolution, 34/6, 785-802.

Gabunia L., Vekua A. & Lordkipanidze D., 2000. Taxonomy of the Dmanisi Crania. Science, 289, 55-56.

Gore, R., 2002. New Find. National Geographic. August.

Lordkipanidze D., 1999. The settlement of Mountainous Regions: A view from the Caucasus. Anthropologie, XXVII/1, 71-78.

Lordkipanidze D., Bar-Yosef O. & Otte M. (Ed), 2000. Early Humans at the gates of Europe, Liege, Eraul 92.

Vekua A., Lordkipanidze D., et alii, 2002. A New Skull of Early Homo from Dmanisi, Georgia. Science, 297, 85-89.

Dmanisi Site

°

De eerste vier 

the four

http://www.nkta.org/culture/diminisiman/diminisiman.html

°

OLD MAN 

natgeo-dmanisi

     natgeo-dmanisi-skull   oldmanskull
natgeo_dmanisi.jpg
National Geographic = some reconstructions of this old fellow.
http://pharyngula.org/index/weblog/comments/old_man_of_georgia/
Zo lag de schedel in de grond. Foto: Georgisch Nationaal Museum.
d2700-in-situ

article-1212060-0657B8C4000005DC-594-468x326

d2700-in-situ    http://anthropology.net/2007/09/19/dmanisis-paleoanthropological-importance/d2700-in-situ/

(het zeer misleidende Daily Mail article http://www.niburu.nl/index.php?articleID=21682)
images/Guardian/Pix/pictures/2009/9/9/1252494373599/Fossil-skull-of-Homo-erec-001.jpg
A skull ( de vijfde schedel ) from one of the five early Homo erectus skeletons unearthed at Dmanisi in Georgia.
They are the earliest human remains to be discovered outside Africa.
Photograph: Georgian National Museum

Door informatie over ouderdom en kenmerken met elkaar te combineren, krijgen onderzoekers een aardig beeld van de evolutionaire positie van de Dmanisi schedel. Tussen 1,7 en 1,8 miljoen jaar geleden liepen er twee vroege mensachtigen op aarde rond, namelijk Homo habilis en Homo erectus. De relatief kleine inhoud van de schedel komt goed overeen met de schedelinhoud van Homo habilis. De aanwezigheid van een wenkbrauwboog wijst juist sterk in de richting van Homo erectus. Doordat de kenmerken van de Dmanisi schedel zo uiteen lopen, zien sommige onderzoekers deze mensachtige als een nieuwe soort: Homo georgicus.

Migratie

De schedel is met zijn 1,77 miljoen jaar het oudste menselijke overblijfsel dat ooit buiten Afrika werd opgegraven. De vondst plaats vraagtekens bij de migratietheorie Out of Africa. Die theorie stelt dat Afrika de wieg van de mensheid is en dat Homo erectus zo’n één miljoen jaar geleden de eerste mensachtige was die wegtrok om andere continenten te koloniseren.

Vooraanzicht schedel. Foto: Georgisch Nationaal Museum.

pg-1-skull-240177s

     °   skullac skullbe

dmanisi-edentulous-thumb
Dmanisi d2700   ” old man “”
The D 2700 cranium. (A) Frontal view. (B) Lateral view. (C) Superior view. (D) Posterior view. (E) Inferior view.
Edentulous hominin skull from Dmanisi, Georgia. a–d, Cranium specimen D3444 (a, frontal; b, right lateral; c, posterior; d, superior views). e, Mandible specimen D3900. f, Comparative computer-tomography-based lateral views of skull D3444/D3900 (coloured), the juvenile skull D2700/D2735 (light grey), and cranium D2282 with articulated mandible D211 (dark grey). Scale bar, 10 cm.

Out of Africa is ontstaan uit het idee dat mensachtigen een bepaald ontwikkelingsniveau moeten hebben om te kunnen migreren. Lange benen en een groot lichaam zorgen ervoor dat een mensachtige zich soepel kan bewegen. Een schedelinhoud van minimaal 1000 cc is noodzakelijk om handig gebruik te maken van gereedschappen. Homo erectus is de oudste mensachtige die aan dit ontwikkelingsniveau voldoet. Vandaar dat hij wordt gezien als de eerste immigrant uit Afrika.

Na de ontdekking van de Dmanisi schedel zijn twee alternatieve migratietheorieën ontstaan. Het eerste alternatief stelt het ontwikkelingsniveau dat nodig is voor migratie naar beneden bij. De oudste gereedschappen ooit gevonden stammen van 2,6 miljoen jaar geleden. Mensachtigen hadden toen nog geen schedelinhoud van 1000 cc, maar konden blijkbaar al prima met gereedschappen overweg. Sommige onderzoekers denken dat de eerste immigrant vroeger vanuit Afrika richting Azië trok dan tot nu toe werd aangenomen. In Azië ontstonden vervolgens nieuwe soorten die zich ook richting Europa hebben verspreid.

Reconstructie van de Dmanisi-mens. Foto: Georgisch Nationaal Museum.

Het tweede alternatief gaat er vanuit dat migratie tweerichtingsverkeer is. Azië is geen passieve ontvanger van immigranten uit Afrika, maar een actief deelnemende regio. Volgens sommige onderzoekers trokken de eerste soorten van het geslacht Homo al vroeg weg uit Afrika om duizenden jaren later weer terug te keren. Als deze theorie klopt, kan de Dmanisi mens uit Georgië gezien worden als een voorouder van de Afrikaanse Homo erectus. Die laatste soort heeft via een tweede grote migratie uiteindelijk ook Europa bevolkt.

Mogelijke migratieroute van Homo erectus. Kaartje: sciencenow.

Meer duidelijkheid

De vondst van de Dmanisi schedel is voor onderzoekers moeilijk te interpreteren. In het verleden werd vooral op Afrikaanse bodem naar menselijke resten gezocht. Tot nu toe komen daar dus ook alle grote ontdekkingen vandaan. In de toekomst zullen er meer opgravingen in Azië plaatsvinden. Met nieuwe Aziatische vondsten hopen onderzoekers meer duidelijkheid te krijgen over de evolutionaire positie van de Dmanisi schedel en de migratie van vroege mensachtigen over de wereld.

– Elles Lalieu

Meer informatie

De hominiden van Dmanisi in Georgië zijn zeker *niet* de eerste rechtoplopende voorouders van de mens.
Homo erectus wordt al lang niet meer als de eerste “rechtoplopende” mens beschouwd.
Australopithecus afarensis (‘Lucy”) liep 3.5 miljoen jaar geleden al rechtop,
en Ardipithecus deed dat 4.5 miljoen jaar geleden waarschijnlijk ook.

Wel doet de vondst in Dmanisi (die niet nieuw is – dit is al diverse jaren oud, inclusief de datering van 1.7 miljoen jaar) inderdaad de vraag opkomen, of Homo erectus (soms opgesplitst in Homo erectus in Azië en Homo ergaster in Afrika) wel werkelijk in Afrika ontstaan is: of misschien dus in (west) Azië.

Schaarse data (een enkel stenen werktuig in Pakistan) suggeren dat in west Azië, destijds met een Afrikaans-achtig savanne biotoop, misschien 2.5 miljoen jaar geleden al voorouders van de mens leefden.

(Dr Marco Langbroek – Paleolithisch archeoloog, VU Amsterdam )

http://www.dmanisi.org.ge/
http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2009/09/did-early-humans-evolve-in-eur.html

creationist BS
http://pandasthumb.org/archives/2008/12/dmanisi-and-aig.html
http://www.talkorigins.org/faqs/homs/d2700.html

http://pandasthumb.org/archives/2009/09/more-dmanisi-sk.html
http://pandasthumb.org/archives/2008/11/dmanisi-postcranial.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Dmanisi
http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_georgicus

http://www.donsmaps.com/dmanisi.html
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/sci;297/5578/85/DC1

UPDATES  DMANISI 

http://phys.org/news/2013-10-18m-year-old-skull-glimpse-evolution.html#nRlv

Time-chart.

time-chart

article-1212060-0659C253000005DC-342-468x498

http://www.bradshawfoundation.com/homo-dmanisi.php

bones
4 skulls

http://pandasthumb.org/archives/2008/11/dmanisi-postcranial.html
http://www.talkorigins.org/faqs/homs/d2700.html

zm-zoomin.1.1

vergeloijking tussen “Dlanisi ” en “turkana boy “
zm_zoomin.1.1.jpg
Paradigm Shifter?
Photograph by Gouram Tsibakhashvili
The 1.75-million-year-old skull on the left—recently discovered in the republic of Georgia—is forcing scientists to rethink
humanity’s first great migration.
Most paleoanthropologists had long believed that the first humans to leave Africa looked something like Nariokotome boy (cast, right), an African Homo erectus specimen.
The new Georgian skull looks far more primitive. It has a tiny braincase, a small nose, a thin browridge, and large canine teeth—features that give it the look of a more distant,  chimplike human ancestor, Homo habilis.
°
fotoalbum 
°
National Geographic = some reconstructions of this old fellow.
http://pharyngula.org/index/weblog/comments/old_man_of_georgia/

More than 50 human bones have been found at the site, the largest cluster of Homo erectus ever found in one place. The skull of this old man is humanlike but small, but the remarkable feature is the mouth. Not only are there no teeth, but nearly all the sockets are smooth, filled in by bone that grew over the spaces. The jaws look like two crescent moons. Although it’s hard to be sure of his age, ‘it looks like he was maybe about 40, and the bone regrowth shows he lived for a couple of years after his teeth fell out,’ says Professor Lordkipanidze. ‘This is really incredible.’ How did the toothless old man survive, unable to chew his food? Maybe his companions helped him, says Lordkipanidze. If so, those toothless jaws might testify to something like compassion, stunningly early in human evolution. You have to flash forward more than one and a half million years, to the Neandertals of Ice Age Europe, to see anything comparable.Photo and text: National Geographic April 2005

article-1212060-06597333000005DC-752-468x253

Dmanisi 3 viewsthree skulls

3 skulls discovered in Georgia, which are believed to date back 1.8 million years
Three skulls all found at the Dmanisi site
F

1072953S2-large1072953S2_large.jpeg

FigureS1-largefigureS1_large.jpeg

Dmanisi

1072953aS3-large

1072953bS3-large

1072953aS4-large

Views of D 2735 mandible. (A) Anterior view. (B) Lateral view. (C) Superior view. (D) Inferior view.
Note that this photograph appears to have been printed back to front. – Don
1072953bS4-large
1072953cS3-large
 
jawab
jawcd
<

figure-2-dmanisi-postcranial-elements.j

figure-2-dmanisi-postcranial-elements

http://anthropology.net/2007/09/20/early-homo-postcranial-fossils-from-dmanisi/

d2715-d2680-d4507

d3901
d4167
d2724-d4162-d4161
article-1212060-06597397000005DC-432-468x383
David Lordkipanidze
 Professor David Lordkipanidze

APPENDIX  

Paleoantropologen en paleoantropologie

Onderzoekers die een( in hun tijd )  nieuwe mensachtige ontdekt hebben, worden bestookt met vragen, krijgen te maken met sceptische opmerkingen, twijfel, jaloezie en soms worden ze zelfs samen met hun onderzoek de grond in geboord.

Het is de prijs die ze moeten betalen voor het uitvoeren van een bijzonder complex onderzoek dat zo uitzonderlijk dicht bij ons bestaan, ons zijn, in de buurt komt.

Onderzoekers die   op zoek gaan naar onze wortels ( en die van andere mensachtige  primaten )  zijn (waren) vaak  buitenbeentjes of  ze worden  dat al snel wanneer ze met resultaten komen die de verbeelding van hun collega’s te boven gaan.

Vaak blijken die resultaten uiteindelijk te kloppen, soms zitten ze er  naast.

Soms blijven ze doorvechten voor hun gelijk.
Soms gooien ze het bijltje er na alle kritiek en twijfel aan hun kennis en vaardigheden bij neer.

Paleantropologische  onderzoek  is een  bijzonder omvangrijke  multidisciplinaire  zoektocht naar de bron van ons bestaan en een lastig  en langdurig puzzel werkje dat men best vergelijkt met  speurderswerk van lange adem dat verder wordt doorgegeven aan volgende generiaties onderzoekers    .Het voortdurende spanningsveld waar de onderzoekers uit de vorige en huidige eeuw met te maken hebben omvattten ;
Geldnood, twijfels aan het thuisfront, de wedloop om zaken eerder bloot te leggen dan de concurrentie, enzovoort.
En dat alles op totaal onontgonnen terrein,
soms omringd door gevaarlijke inheemse stammen,
altijd omringd door theorieën en aannames die al jaren of decennialang halsstarrig door de bedenkers ervan en hun aanhang worden vastgehouden,
maar die door de vondst van één botje of één voetafdruk plots twijfelachtig kunnen worden

Het zijn en waren ontdekkingsreizigers die omwille van de wetenschap bereid waren om hun kop uit te steken.

Het is iets om dankbaar voor te zijn.
Doordat ze niet bang waren voor kritiek en theorieën en aannames in twijfel durfden te trekken – ook al kostte het ze soms hun geloofwaardigheid –
weten we nu zoveel meer over onze afkomst.

Tenslotte is het verhaal van de paleantropologen  een goede verduidelijking van hoe het (geidealiseerde ) wetenschappelijk inzicht zich ( in concreto en( zelfs ) ten koste van menselijke inzet en toewijding )
stap voor stap ontwikkeld(e).

ONTDEKKINGEN   IN AFRIKA

Hans  Reck

Hans Reck.ontdekte in 1913 menselijke resten die volgens hem zeker 150.000 jaar oud waren.
Dat zou betekenen dat de moderne mens veel ouder was dan daarvoor werd aangenomen.
Maar de claim van Reck werd niet zomaar geaccepteerd: velen twijfelen aan zijn datering.

  Hans Reck

A fully human skeleton, modern in appearance and not disarticulated,
was discovered by Hans Reck in 1913 in Bed II of Olduvai Gorge,
in the stratum immediately above Leakey’s Zinjanthropus

http://unmyst3.blogspot.be/2010/03/recks-skeleton-mystery.html

RAYMOND   DART

 Raymond Dart

Raymond Dart & the Taungs child      Taung Child

Raymond Dart, ontdekte  in 1924 de   eerste  fossiele resten van Australopithecus (–> Taung’s child –> australopithecus africanus )
Zijn paper  * over de vondst werd ( en wordt nog steeds door crea’s )  door veel collega’s direct van tafel geveegd.

*   http://www.nature.com/nature/ancestor/pdf/115195.pdf


Volgens Dart liep deze mensachtige ondanks zijn relatief kleine herseninhoud overeind.
Een opvatting die haaks stond op de ideeën uit die tijd.
Darts werk werd de grond in geboord en Dart keerde de paleoantropologie de rug toe.

Na Dart is  Robert  Broom aan de beurt die het werk van Dart voortzette en bewees dat de onderzoeker het bij het juiste eind had.

Professor Robert Broom is best known for his discovery of “Mrs Ples”

Robert Broom     http://www.talkorigins.org/faqs/homs/rbroom.html

Mrs. Ples,

SEDIBA  en Berger 

File:Lee Berger and Australopithecus sediba.JPG

The LEAKY -clan

http://www.efossils.org/site/olduvai#

Olduvai_Hominins

One of the first hominin discoveries at Olduvai, found by Hans Reck in 1911, turned out to be a modern human burial10.

Since that time, however, discoveries spanning nearly 2 million years (Ma) and representing 3 separate early hominin species have been identified within Olduvai’s sedimentary record.

The earliest of these hominins, Homo hablis, existed in East Africa as far back as ~2.5 million to 1.7 million years ago (Ma)9.

The two other species found at Olduvai, Paranthropus boisei and Homo ergaster, existed from ~2.3 – 1.2 Ma and ~1.9 Ma – 780 Ka, respectively9.

LOUIS Leaky & homo habillis

Dr. Louis Leakey aan het werk met Paranthropus boisei Louis Leakey is archeoloog en antropoloog en geboren in Kabete, Kenia, op 7 augustus 1903. Omdat zijn interpretaties van de vondsten veel tegenstand opriepen, was Louis Leakey in zijn tijd een van de meest controversiële figuren in de paleoantropologie. Klik hier voor meer informatie over de vondsten van Louis Leakey

Louis overleed in oktober 1972

1959, Mary Leakey & paranthropus boseï

Mary Leakey
Mary Leakey, hier samen met haar man Louis, is geboren in Londen op 6 februari 1913. Naast hun grote vondst van 
Zinjanthropus (eigenlijk de vondst van Mary) en de fossiele voetsporen in Laetoly, hield ze zich vooral bezig met de bestudering van de vele stenen werktuigen die in de Olduvaikloof gevonden zijn. Pas in de jaren ’80 trok Mary zich officieel terug. 

Mary overleed in december 1996.

1960 H. ergaster

Richard leakey

RICHARD Leakey is paleoantropoloog, zoon van Louis Leakey en geboren in Nairobie op 19 december 1944. Richard werd bekend door zijn vondsten in de jaren zeventig van Australopithecus en Homo habilis rond het Rudolfmeer (Turkanameer) en in de Omovallei (Ethiopië). Hij werd in 1974 directeur van het National Museum van Kenia en in 1989 werd hij directeur van de Kenyan Wildlife Service. Ook zijn vrouw Meave Leakey, die ook zeer deskundig op dit gebied was, heeft veel veldwerk verricht

Louise Leakey

Louise Leakey
Louise Leakey is een Keniase paleoantropoloog en dochter van de vermaarde paleontoloog Richard Leakey en dus kleindochter van paleontoloog Louis Leakey (zie boven). Louise is in 2003 gehuwd met Emmanuel de Merode en hebben twee dochters, geboren in 2004 en 2006.
Zij treedt in in de voetsporen van haar opa en vader en maakte in 2008 een film waarin zij vraagt, “Wie zijn wij?”
De vraag brengt haar naar de Rift vallei in Oost-Afrika waar ze graaft naar de evolutionaire oorsprong van de mensheid en suggereert een verbazingwekkende nieuwe visie op onze concurrerende voorouders.
Ook gaat zij uitgebreid in op de beroemde vondst van haar vader ‘Homo rudolfensis’.

Klik hier om de film te bekijken. Film is Nederlands ondertiteld en duurt ongeveer 15 minuten.

DONALD JOHANSON & “LUCY ” afarensis

TOUMAI  & Michel Brunet 

ONTDEKKINGEN IN AZIE

Pithecantyropus erectus en Eugène DUBOIS

Harold Dückers als Eugène Dubois in
13:32min

The story of Eugène Dubois' excavations on Homo erectus in...

Ape To Man 1of10
Ape To Man 2of10
9:26min

Ape To Man 3of10

Ape To Man 4of10
Ape To Man 5of10

Von Köningwald

CHOU KOU TIEN

DENISOVA

DMANISSI

John de Vos (Naturalis) over de Dmanisi-vondsten

John de Vos (Naturalis) over de Dmanisi-vondsten – YouTube

Transport Dmanisi schedel – YouTube

Transport Dmanisi schedel

Homo FLORESIENSIS

DENISOVA

ONTDEKKINGEN IN EUROPA

Neanderthaler

Maur

Steinheim

SPANJE

Cro Magnon

Midden Oosten

AUSTRALIE

ARCHEO ANTROPO INHOUD

Glos O/P

KENYANTROPUS PLATYOPS

INHOUD —-> https://tsjok45.wordpress.com/2012/09/03/evodisku/    

http://www.columbia.edu/itc/anthropology/v1007/2002projects/web/kenyanthropus/kenyanthro.html

photo

kenyanthropus platyops

http://www.flickr.com/photos/ideonexus/2955583477/in/set-72157608183148994/

http://boneclones.com/BH-020.htm
3.5 MYA. The Kenyanthropus platyops Skull KNM-WT-40000 was discovered in 1999 by J. Erus, a member of Meave Leakey’s team, west of Lake Turkana, Kenya. In 2001 Leakey, et al. described the specimen in Nature. Leakey and colleagues viewed the finds as being distinct enough from Australopithecus, particularly in the marked flatness of the face, that it justifies giving them a new genus and species, Kenyanthropus platyops (meaning “flat faced hominid from Kenya”). Providing a second hominid species in the period from 3 to 3.5 MYA, the discovery of this specimen challenges A. afarensis “Lucy” as the direct ancestor of modern human. The classification of this specimen as a separate genus is not uncontroversial, especially given the damaged condition (1,100 face pieces) in which the skull was found. Some authorities emphasize that the skull was so deformed that it is difficult to interpret its position in hominid evolution.

Kenyanthropus platyops

Replica of a 3.2- to 3.5-million-year-old Kenyanthropus platyops skull found by anthropologist Meave Leakey in 1998 at Lomekwi, near Lake Turkana, Kenya.

 http://news.nationalgeographic.com/news/2001/03/0320_leakeyfind.html
A complete skull found in Kenya, dated at 3.5 million years old, is believed to represent a new genus of hominin, or early human.
Photograph by Fred Spoor

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kenyanthropus_platyops (Nederlands http://en.wikipedia.org/wiki/Kenyanthropus_platyops (English)

*Meave Leakey and her team in 1998 west of Lake Turkana, Kenya, 
http://www.scienceinafrica.co.za/2001/nov/ancestor.htm

http://www.scienceinafrica.co.za/2001/nov/ancestor.htm

” …Discovery was announced in March 2001(Nature ) 
Kenyanthropus platyops (3.5mya) is a flat-faced hominid from Kenya, and is roughly contemporaneous with A. afarensis.
Because of this flat face, other derived facial features, and smaller molars, this genus appears to be closely linked to Homo, possibly the early ancestor (smaller-brained) of H. rudolfensis.
In the paper describing the specimen, the researchers suggest three major changes to the early hominid tree: changing Homo rudolfensis into Kenyanthropus rudolfensis, ( 1  )  relegating all big-toothed australopithecines to a side-branch not leading directly to Homo, and subsequently transferring A. afarensis to Praeanthropus afarensis.
All of these would involve a major re-work of the previous hominid tree.

Kenyanthropus platyops

Kenyanthropus Platyops

KNM-WT 40000, Kenyanthropus platyops Ontdekt door Justus Erus in 1999 te Lomekwi in Kenia (Leakey et al. 2001; Lieberman 2001). Geschatte ouderdom is ongeveer 3,5 miljoen jaar. Dit is een bijna compleet, maar sterk geschaad cranium met een groot, plat aangezicht en kleine tanden. Het breinvolume is vergelijkbaar met dat van australopitheci. Dit fossiel heeft veel gelijkenissen met de “habiline fossil” ER 1470, en is er mogelijks nauw verwant mee.

http://www.evolutietheorie.ugent.be/node/185

vertaling & bewerking van
http://www.talkorigins.org/faqs/homs/specimen.html

(1)Sommigen rekenen Homo Rudolfensis ook  tot de Homo habilis groep

H rudolphiensis zou de verbinding kunnen  vormen tussen de  Habilis -groep( als eerste in het genus homo )    en   het genus kenyantropus  . Maar habilis is ook omstreden   en word nogal eens gezien als een australopithecus  (uiteraard zou ook  platyops___  in die visie___ , een  oude australopithecine  tak kunnen zijn)  Tegenwoordig word de voorouder van het genus homo gezocht  binnen   de australopithecus africanus  populaties    en met name bij de daaruit stammende   (onder)  soort   a sediba

kenyanthropus_rudolfensis.

rudolfiensis  face   1

KNM-ER 1470

1.8 to 1.9 MYA. The Homo rudolfensis Skull KNM-ER 1470 was discovered by B. Ngeneo in 1972 at Koobi Fora in Kenya and described by R. Leakey in Nature in 1973. The classification of this specimen has been a matter of debate since its discovery, with some scientists arguing in favor of Australopithecus, and some in favor of a species of Homo. Originally dated (incorrectly) a million years before habilis, the most current theory holds that though contemporaneous and geographically concurrent with habilis, this specimen is in fact a different species of Homo. 1470 features a 750 cc braincase, too large for australopithecines, and perhaps even for habilis, and lacks the crests and heavy muscle markings that characterize australopithecine skulls, as well as lacking the brow ridges associated with Homo erectus. Several features differ from other habilis specimens (a longer face, squared upper jaw and short, shallow palate), leading some scientists to conclude that there is too great a range of characteristics within the specimens for them to be a single species. In 1986 Valerii Alexeev proposed another species within Homo, giving 1470 the scientific name Homo rudolfensis. A photograph of this specimen was used on the cover of Leakey and Lewin’s book Origins.Some propose H.Rudolfensis as a descendant of Kenyantropus Platyops

Homo rudolfiensis

http://noorderlicht.vpro.nl/dossiers/9061166/hoofdstuk/8892906/Sommigen”

http://noorderlicht.vpro.nl/dossiers/9061166/hoofdstuk/8892906/

zie ook
http://naturalis.treznet.nl/tn.cultuur/nnm.dossiers/museumkennis/i004125.html

http://www.sasquatchresearch.net/hominoids.html

Flat Face

De Australopithecus-fase (ongeveer 1,5 tot 4,5 miljoen jaar geleden.)

Australopithecus betekent ‘zuidelijke aap’ omdat de eerste vondsten zijn gedaan in het zuiden van Afrika.

Zes miljoen jaar geleden ontstonden in Afrika savannes. De mensapen, die met hun lange armen en korte benen prima in bomen konden klimmen, konden zich aanpassen aan de nieuw ontstane grasvlaktes. Er kwamen nieuwe mogelijkheden voor opportunistische mensapen, die aan de rand van het oerwoud leefden. Ze waagden zich steeds meer op de open vlakte. Geleidelijk werden hun armen korter en hun benen langer, zodat ze beter de grote afstanden over de savannes konden afleggen. In nieuwe leefgebieden kwamen ze in aanraking met ander voedsel. Overal waar de apen kwamen, raakten zij aangepast aan de omgeving en zo ontstonden er verschillende, nieuwe Australopithecus-achtigen.

Hoewel Australopithecus-soorten veelal op twee benen liepen, en de inhoud van hun hersenen groter was dan die van hun voorgangers (zie Pre-Australopithecus-fase), hadden ze nog steeds het lichaam en de handen van een aap en konden ze nog goed in bomen klimmen, bijvoorbeeld om te vluchten voor een roofdier.

Of de Australopithecus habilis bij deze groep hoort, is nog steeds niet duidelijk. Veel paleoantropologen plaatsen hem in de Homo erectus-fase , omdat hij goed gebruik kon maken van gereedschap.

Volgens leaky is  Kenyantropus platyops ( volgens somigen een habilis voorloper )  de  dichste   voorouder van het genus homo  en  dus  niet     a  afarensis  

Ondertussen heeft  een vondst in zuid afrika  ; de dichtse vooroudervan het genus  homo verbonden met australopithecus sediba

http://scienceblogs.com/laelaps/2009/06/more_hominid_hype_the_ape_that.php

Brian Switek

“….The evolutionary placement of Kenyanthropus is more controversial than his usually admitted . Kenyanthropus appears to be a hominin, but whether it represents a new genus, an already-known form of Australopithecus, or something else is still being debated( in 2009) . It certainly cannot be called one of our direct* ancestors with any confidence, contrary to the hype and the “conclusion jumpers…. “

(Note ) Direct ancestors =

* It is NEVER possible to find out if a certain fossil is a “direct “ ancestor: all found fossil “ancestors” are only “collateral ” kin

See  Notes  M   “MISSING LINK”   

The missing link concept is built on a misconception and denial of the evidence;

-The word  “missing link” was first used  by    tabloid journalism. There is no “missing link”in a scientific valid sense , scientists are not looking for one, and it’s silly to argue that we have to find something that evolution does not predict.

It’s populations that evolve, and we have plenty of examples of transitional forms. Look up ring species, or Tiktaalik, or whale fossils, or any of the hominid fossils. What you are calling the “missing links” are out there, and closing your eyes won’t make them go away.

http://tsjok45.multiply.com/photos/album/343/Tussenvormen_bestaan_niet_ http://tsjok45.multiply.com/tag/tussenvormen

Er bestaat natuurlijk niet zoiets als “de missende schakel”(= missing link ) , maar bepaalde fossielevondsten kunnen wel een duidelijker( en vermoedelijk betere ) beschrijving van tussenstadia in het verloop van evolutie tussen colaterale groepen verwanten , geven .

De term “missing link”.

Niet alleen is deze term wetenschappelijk gezien al lang achterhaald en onjuist, het geeft een verkeerde indruk van evolutie,

-Een term kan zich natuurlijk losgemaakt hebben van zijn oorspronkelijke afkomst en verandert van betekenis. Er zijn duizenden voorbeelden. Een ‘computer’ betekent oorspronkelijk ‘rekenmachine’.

Een missing link is een missende schakel, en het idee van schakels komt uit de voorstelling van evolutie als the great chain of being of scala naturae.

In deze voorstelling wordt evolutie gezien als één rechte lijn van

microbe -> ongewervelde -> vis -> amfibie -> reptiel -> zoogdier -> mens.

Wij zijn hierin het eindpunt (de laatste schakel), de rest van de dieren zijn slechts schakels om daar te komen. Dit is een uiterst antropocentrische visie van evolutie die in strijd is met de werkelijkheid (geen rechte lijn, maar een vertakkende boom, de mens niet als eindpunt, maar als slechts één van de vele (nog) niet uitgestorven takken). Daarom vind ik dat deze term niet gebruikt moet worden. Dat gebeurt ook niet meer in de serieuze literatuur, maar helaas nog zeer veel in de populaire boeken, tijdschriften, kranten en documentaires

Vanuit deze misvatting ontstaat ook de vraag die leken (en creationisten!) nogal eens stellen: “als evolutie waar is, waarom zijn er dan nog apen?”, implicerend dat apen (eigenlijk andere apen!) het einddoel van evolutie (de mens) nog niet bereikt hebben.

Het begrip “aapmens” komt ook hiervandaan: letterlijk de ‘schakel’ tussen aap en mens.

De in WOII verdwenen P .erectus ” choukoutien” fossielen ( door de journalistiek erg spitvondig “missing ” links gedoopt ) en de aapmens van Dubois werden door de journalistiek voor het eerst met dergelijke” ontbrekende schakel” labels bedacht en vooral gepopulariseerd als ” catchy phrase “

Ook het begrip aapmens is dus misleidend en zou niet gebruikt moeten worden (correct is hominine (mensachtige)).

Iets gelijks geldt voor ‘zoogdierachtige reptielen’ (beter: synapsida), zoogdieren stammen namelijk niet van reptielen af, het zijn twee verschillende takken die zich naast elkaar ontwikkeld hebben. Evenzo is het idee van ‘hogere’ en ‘lagere’ dieren gebaseerd op deze onjuiste voorstelling van zaken.

Overgangsvorm is het beste alternatief voor missing link, al moet daarbij niet vergeten worden dat elk dier (dat nageslacht heeft) een overgangsvorm is! Ik ben net zo goed een overgangsvorm tussen mijn ouders en mijn kinderen als bijvoorbeeld Tiktaalik dat was tussen zijn ouders en kinderen.

In die zin is Tiktaalik dus net zo bijzonder als elk ander dier. Wat het toch extra bijzonder maakt, is dat dit dier uit de fossiele tak komt van de stamboom van de gewervelde dieren die voor het eerst het land op gingen.

Dispuut over “missing links ” ?
http://www.sciohost.org/ncse/kvd/Padian/Padian_transcript.html 
Over” missing links “klik op het hoofstuk

Classification, Ancestors, And Relationships

quote /slide 7


Slide 007
Slide 7: Summary of what ID proponents do not understand about phylogeny reconstruction.
(Right-click to download pdf.)

Zie vooral ook slide 8 waar duidelijk het verschil wordt uitgelegd tussen “linear” and “collateral “ancestry ….

Slide 008
Slide 8: Two kinds of ancestry, lineal and collateral. Collateral ancestor “is a legal term referring to a person not in the direct line of ascent, but is of an ancestral family” (Encyclopedia of Genealogy). Parents are lineal ancestors; siblings are collateral ancestors. Padian’s point is that both are informative about ancestry – you share 1/2 of your genome with your mother, but also share 1/2 with your sister. Similarly, you share 1/4 of your genome with both your grandparent and your cousin. Creationists claim that paleontologists must find direct ancestors to document common ancestry, but this can be done equally rigorously with cladistic methods that identify “sister” and “cousin” groups on the basis of shared characters.
(Right-click to download pdf.)

Credits: Graphic by Liz Perotti, U.C. Berkeley. Reproduced with permission.

Het is, volgens mij, duidelijk dat paleontologen het ALTIJD hebben over “collateral ancestry” , wanneer ze spreken over “transitionals”.

Een ander probleem met de term “missing link , is dat het suggereert dat er één cruciale diersoort zou hebben bestaan die de link vormt (en als die gevonden wordt het allemaal duidelijk is).
In werkelijkheid zijn het er echter vele geweest, zowel directe voorouders, maar voornamelijk nauw verwante zijtakken (‘collaterale voorouders’).
Het onderscheid tussen beide is meestal overigens lastig, zo niet onmogelijk, te maken, waardoor een overgangsvorm niet noodzakelijk een directe voorouder hoeft te zijn geweest.
(wat we trouwens nooit met absolute zekerheid kunnen vaststellen :
ze hebben nu eenmaal geen geldige identiteits-kaart of geboorteakte bij )
 OVERGANGSVORM Het hele begrip “overgangsvorm “is eigenlijk ook al gedegradeerd tot een onding
Immers elk individueel levend wezen is een overgang tussen dat wat ervoor komt en erna komt in diens stamlijn Het is ook niet echt nodig voor de evolutietheorie.
Maar het is wel gemakkelijk om “missing link ”  te gebruiken als parapluterm bij populair -wetenschappelijk informatief initierend  werk; toch is de  term “missing link” helemaal gediskrediteerd  Overgansvorm/transitional is vooral benadrukt en geadopteerd door creationisten, omdat ze denken dat ze het gemakkelijk kunnen misbruiken(= het zijn immers  voor hen  slechts  synoniemen van   missing linken al de prut die daaraan werd vastgeknoopt kan nu opnieuw worden gerecycleerd ) en /of daarmee(hopen )  een punt ( te)  kunnen scoren.De truc is: 
zodra een fossiel is gevonden van een onvergangsvorm, dan   is het geen onvergangsvorm meer, maar een aparte geschapen soort. Dan beginnen de creationisten onmiddellijk te mekkeren dat er tussen dit nieuwe fossiel en zijn voorganger(s) en opvolger(s) overgangsvormen zouden moeten zijn waarvan geen fossielen gevonden zijn.
Kortom, ze zijn pas tevreden met een stamboom per individueel levend wezen.
Daarom heeft het geduldig en arbeidsintensief plaatsen van elke mooie lijst met overgangsfossielen( tussen groepen ) geen enkele zin.( ze kijken er niet eens naar )Wat ze er natuurlijk niet bij zeggen ___ wellicht zijn sommigen    er ook te dom voor ___ is dat je op die manier ook kan beargumenteren dat ze zelf een alien moeten kunnen zijn .De gekende stamboom van een doorsnee creationist -is hooguit 500 jaar oud ( er zijn natuurlijk uitzonderingen )maar de crea kan “niet bewijzen “dat al zijn eigen   voorouders van daarvoor tot de homo sapiens behoorden.
Evengoed kan je daarom staande houden dat al diens voorouders een jaar of 800 geleden vanuit de planeet Niburu hier op Aarde zijn ingeplant (of zelfs geland / gestrand ) .
TERMINOLOGY :http://network.nature.com/people/henrygee/blog/2009/06/02/one-of-our-links-is-missing
http://www.visualthesaurus.com/cm/wordroutes/1871/The ABUSE The creationists’ “missing link” fallacy
http://www.science20.com/between_death_and_data/missing_link_fallacy-75791http://blogs.discovermagazine.com/loom/2009/06/02/a-darwinius-carnival-plus-some-history-of-missing-links/
http://sandwalk.blogspot.com/2009/06/no-competing-interests.html
http://researchnews.osu.edu/blog/?p=103ANDERE TALEN
De term ” Missing Link ” is geen exclusief engelstalige term gebleven
Hij is overgenomen door allerlei journalisten in allerlei talen en vooral populair geworden bij proffesionele  persmensen   ,
en opgenomen  in  de internationale “folk”lore … Zeker  na de perikelen rond de verdwijning van de oorspronkelijke chou-kou-tien fossielen… waar toendertijd de  term “missing link ” ( toen  een goede vondst trouwens  ) voor het eerst opdook

* There is NO direct straigth line of descendants : that is an old interpretation of a medieval/Renaissance philosophical / religious idea ; The “Great Chain of beings ” or the ” Scala naturae ” , with ultimately “male man” as the king of the heap … being the final purpose of a ” created” universum by a deity

http://evolutie.blog.com/4055834/

http://evolutie.blog.com/4055853/

Bart Klink
See also D. Dennett
DARWIN’S DANGEROUS IDEA

http://everything2.com/title/Darwin%2527s%2520Dangerous%2520Idea

One might argue that this concept continues into the 21st century. We frequently( in the west ) speak of more evolved animals, or more advanced civilizations, when we are using ourselves( =the kings of the world of course ) as a benchmark. We frequently assume an animal is more evolved because it has a backbone, or a civilization is more advanced because it can manufacture an internal combustion engine.

NOTES   G    :    The Great chain of being

Humans aren’t high on the “evolutionary “scale…there is no evolutionary scale. 
We aren’t the pinnacle of anything .

It’s also weird to see people still expressing astonishment that we “only” have about 20,000 genes
http://evolutie.blog.com/2008/10/25/de-great-chain-of-being-missing-links-en-overgangsvormen-1/
http://evolutie.blog.com/2008/10/27/de-great-chain-of-being-missing-links-en-overgangsvormen-2/

http://everything2.com/title/Great%2520Chain%2520of%2520Being

The “Great Chain of Being “

was a religious and philosophical concept common to Renaissance Europe.
The Great Chain of Being is an ordered hierarchy of all life in the universe, starting with monocellular organisms and rising up the scale of intelligence and complexity to human beings.
The only creatures higher on the Great Chain of Being were supposed to be God and His angels.
There were also hierarchies within links on the Great Chain — for instance, clergymen were supposed to be superior to the common man, for they were closer to God.
Kings, too, were said to be closer to God than the common man; it is from this belief that the concept of the “divine right of kings” springs.

Bacon, Galileo and Descartes did much to undermine this philosophy, but it didn’t really fall out of popularity until the late 18th century.

One might argure that this concept continues into the 21st century.
We frequently speak of more evolved animals, or more advanced civilizations, when we are using ourselves as a benchmark.
We frequently assume an animal is more evolved because it has a backbone, or a civilization is more advanced because it can manufacture an  internal combustion engine.

However, animals and cultures both exist in response to their environment.
They are the way they are because time and circumstance has favored that state of existence, and they are not destined to evolve in any  particular way. Rather, things will evolve in a random fashion, and that which is adaptive will survive.
There is no guarantee that the state of existence of Western humans is more adaptive than any other state of existence.
That fact that the average Westerner does not intuitively grasp this idea is an indicator that although the significance of “the great chain of being”  in ontological thinking has been reduced, its fundamental concept is still firmly ingrained in the Western psyche,
and has not yet been totally been routed by the Darwinian ontological worldview.

A Lower  or higher  place on the  “Scala Naturalis  ” ( now called  the  “evolutionary ladder ”  ? )
 It is  one of the most fundamental errors of evolutionary thinking when someone  writes about “higher” and “lower” on the “evolutionary scale.”
While creationist and journalists may want to believe  they  and humans in general are somehow “higher” on some evolutionary ladder than other species, I have some news for them
THERE   IS NO   EVOLUTIONARY LADDER.
Humans are neither higher nor lower than any other organisms. This is an antiquated and inane view of evolution.

Sure, humans are smart.

Sure we are more complex in some aspects than, say, some bacteria. But new features evolve on ALL branches in the tree of life.

And some organisms lose features present in their ancestors.
The evolution of complexity is, well complex, sure, but please, “higher” and “lower” organisms?

An evolutionary ladder?

Those with deflated egos are  talking about these lower en higher places  on an evolutionary ladder    . What they’re  really looking for is some specific mechanism that explains the marvelous complexity of humans relative to the “lowly” fruit fly or nematode.
What they need in order to satisfy this longing is a mechanism that humans  posses  exclusively  we have and they don’t. ( the human FOXP2 gene ( in the  creationist  PB’s  interpretation ) variant perhaps ? )

As   far as I know, there isn’t (hardly) anyone who claims that regulatory  RNAs have only evolved in humans.

The genome sequences of all animals is pointing in the same direction. If there are abundant regulatory RNAs then there are lots in nematodes and fruit flies as well.
It’s not going to solve the pseudoproblem(s) that  some  imagine.
….All extant lifeforms have been evolving the same amount, the same length of time.
No life form is ‘more’ or ‘less’ evolved than any other.

When we say a certain organism is more or less ‘derived’ or ‘modified’, it’s really a lousy shorthand for saying that a specific, very narrow, feature we are looking at has changed more in one organism than another with respect to the -inferred- ancestral state (which we don’t actually ever know, as we were never there).

In fact, if you ever see anyone, including professional biologists, utter things like “species x is more derived/evolved than species y”,feel free to give them a dirty look. They should, in theory, know better.

As for extinct species, an argument could be made that they evolved a lesser duration of time than modern ones; though it is a very weak and pointless argument considering the directionless nature of evolution itself.

We’re all ~3.5 billion years old.
Every one of us   is the contemporary  descendant of an unbroken line of  succesfull ancestors , going back to the first life  -forms
Most  Protistologist, have   a strong personal interest against the evolutionary ladder. They are   sick of people referring to  organisms as ‘primitive’ or ‘lower’.

From the perspective of cell biology, most protist cells are far more complex and sophisticated* than animal or plant cells could ever dream to be.
With respect to biochemistry and genetic diversity, prokaryotes kick our sorry little asses all the way to outer space.
*   no real definition of complexity/sophistication exists either.
We are are actually less evolved than “lower life forms”.

We’re all the same number of years old, but they have both larger population bases and gone through a great many more generations in that time than our esteemed K-selected selves.

Evolution = random mutation + natural selection.

Natural selection is perpetually ongoing, but (persistent Germ-line) mutation happens once per generation.

And we also have a lot more non-adaptive and maladaptive traits due to the effects of small population size. Which is also completely left out of the discussion 99% of the time, while it is absolutely essential for understanding the subject
.
.
SAMENVATTENDE   Situering

de weg naar het genus homo

.
 Australopithecus anamensis (4,2 tot 3,9 miljoen jaar geleden)A. anamensis was een aapachtige van ongeveer 47-55 kilo en liep al op twee voeten. Hij had mensachtige tanden. Zijn leefgebied bestond waarschijnlijk uit vlakke velden met hier en daar struiken en bossen.
.
 Australopithecus afarensis (3,8-2,9 miljoen jaar geleden)A. afarensis was een aapmens met het formaat van een huidige chimpansee (45-30 kilo). De mannetjes waren groter en zwaarder dan de vrouwtjes, wat een belangrijk kenmerk is voor mensachtigen. Het herseninhoud was ook vergelijkbaar met dat van een chimpanzee. A. afarensis had lange armen, waarmee hij goed in bomen kon klimmen, maar hij liep rechtop.
.
Australopithecus africanus (3,0 tot 2,0 miljoen jaar geleden)A. africanus was een mensachtige met dezelfde grootte als een chimpansee. Zijn gewicht wordt geschat op 30-41 kilo. Er is verschil in grootte tussen de mannetjes en vrouwtjes, en het hoofd van A. africanus is een stuk platter dan dat van zijn voorouders, A. afarensis. Hij kon goed rechtop lopen, maar was ook een bekwaam klimmer. Hij had een hersenvolume van gemiddeld 457 ml(vergelijkbaar met dat van een chimpansee, moderne mensen hebben een hersenvolume van gemiddeld 1.350 ml).
.
A sediba  is een a. africanus ?  
.
Australopithecus bahrelghazali (3,5-3,0 miljoen jaar geleden)Van A. bahrelghazali is alleen een onderkaak gevonden. De tanden in de kaak stonden nog erg naar voren toe, wat een aapachtig kenmerk is.
.

 Australopithecus garhi (2,5 miljoen jaar geleden)

De tanden van A. garhi stonden nog erg naar voren toe, wat hem veel op een chimpansee liet lijken. Ook de herseninhoud was even groot als die van een chimpansee (450 cm2)e

.
 
Australopithecus habilis (2,5-1,5 miljoen jaar geleden)A. habilis (door sommige onderzoekers Homo habilis genoemd) had een groot hersenvolume (510 tot 640 ml) en men neemt aan dat hij werktuigen gebruikte. Zijn gezicht stak minder ver vooruit dan bij de meeste Australopithecus-soorten en zijn tanden waren kleiner. Mogelijk beheerste A. habilis een primitieve vorm van taal. Om deze redenen willen vele paleoanthropologen A. habilis bij de Homo erectus-soorten indelen. Zijn armen waren echter erg lang en hij kon daarmee waarschijnlijk ook goed in bomen klimmen.
.
Kenyanthropus platyops (3,5-3,3miljoen jaar geleden)Van K. platyops werd slechts een gebroken schedel gevonden, maar het hersenvolume lag waarschijnlijk tussen de 450 en 510 ml, een stuk groter dan de herseninhoud van zijn tijdgenoot, A. afarensis. Hij had wel een opvallend plat gezicht.
.
Kenyanthropus rudolfensis (2,5-1,8 miljoen jaar geleden)K. rudolfensis had kenmerken die horen bij de meeste Australopithecus-soorten, maar ook kenmerken die bij de Homo-soorten worden gevonden. Zo had hij een platte schedel, met een groot hersenvolume van 785 ml, maar hij had ook grote, vooruitstekende tanden. Sommige paleoantropologen denken dat hij kon praten.
.
.
Paranthropus aethiopicus (2,7-2.3 miljoen jaar geleden)Alle leden van Paranthropus hadden een dikke, robuuste schedel met een platte kam op hun hoofd. Aan de kam zaten sterke kaakspieren vast waarmee hij met veel kracht kon kauwen. P. aethiopicus bezat ook kenmerken van de Australopithecus-soorten. Zo had hij een vooruitstekend gezicht en grote, vooruitstekende tanden.
.
 Paranthropus robustus (1,8-1,5 miljoen jaar geleden)P. robustus had grote, krachtige kaken en de kam op zijn schedel die kenmerkend is voor de Paranthropus-soorten. Met zijn kaken vermaalde hij waarschijnlijk plantaardig materiaal. Daarnaast had hij een groter hersenvolume dan de Australopithecus-soorten, namelijk gemiddeld 520 ml.
.
 Paranthropus boisei (2,3-1,3 miljoen jaar geleden)P. boisei had de krachtigste kaken van alle mensachtigen. Ook hij had een platte kam op zijn hoofd. Zijn hersenvolume was iets groter dan dat van P. robustus (500-530 ml) , maar hij had dan ook een groter lichaam. Zijn lichaamslengte zat waarschijnlijk tussen de 124 en 137 cm en hij woog ongeveer 34 a 49 kilo, waarbij de mannetjes groter en zwaarder waren dan de vrouwtjes.

Dunkleosteus


°

 • Dunkleosteus is een geslacht van uitgestorven vissen uit het Devoon. Het dier is vermoedelijk uitgestorven tijdens de Laat-Devoon-massaextinctie. Wikipedia

°

 

Dunkleosteus

29 november 2006    // Monsterlijke bijtkracht  berekend

°

        

De bijtkracht van een grote witte haai is kinderspel in vergelijking met de bijtkracht van de Dunkleosteus, een uitgestorven pantservis die 400 miljoen jaar geleden de zeeën onveilig maakte.

Dunkleosteus (Dinichthys) jaw (inferognathal).// From the heavily armored skull of the giant Devonian Placoderm fish.

http://www.angelfire.com/mi/dinosaurs/marine.html

Dat hebben wetenschappers bepaald aan de hand van een biomechanisch model van dit zeemonster. De uitkomst van het onderzoek is in het nieuwste nummer van het vakblad Biology Letters gepubliceerd.

Gefossiliseerde schedel
De uitgestorven pantservis Dunkleosteus terrelli was in het tijdperk Devoon (circa 415 tot 360 miljoen jaar geleden) de schrik van al het mariene leven. De tot tien meter lange en meer dan 3500 kg wegende roofvis greep voor zijn levensonderhoud alles wat binnen zijn bereik kwam.

Daarvoor was de pantservis uitstekend uitgerust. De stevige kaken waren niet voorzien van echte tanden, maar van vlijmscherpe botten waartegen prooidieren geen schijn van kans hadden.

Om de bijtkracht van de Dunkleosteus nader te bepalen, hebben wetenschappers van het Field Museum in Chicago en de universiteit van Chicago aan de hand van een gefossiliseerde schedel een biomechanisch model gemaakt waarmee de bijtbewegingen en kaakspieren nagebootst konden worden. Met behulp van een computermodel konden die bewegingen en de bijtkracht in kaart gebracht worden.

Bijtkracht
De uitkomst is indrukwekkend. De bijtkracht, die zich op een klein deel van de bek concentreerde, had van kracht van 5625 kilogram per vierkante centimeter, zo meldt de BCC.

De bijtkracht van de Dunkleosteus is daarmee ongeveer twee keer zo groot als die van een volwassen witte haai, die van alle zeedieren momenteel de krachtigste bijt heeft. Volgens de onderzoekers is de bijtkracht van de Dunkleosteus vergelijkbaar met die van de welbekende Tyrannosaurus rex, een uitgestorven op het land levende dinosaurus.

Opmerkelijk is ook de snelheid waarmee de Dunkleosteus kon bijten. In slechts een vijftiende van een seconde kon het dier zijn bek openen om vervolgens razendsnel toe te slaan.

http://www.encyclo123.com/index.php?category=85&pg=3 http://www.uta.edu/paleomap/homepage/Schieberweb/summer_2000_field_work.htm http://worldsofimagination.com/monster%20Dinosaur%20Dinichthys.htm

Echt kieskeurig was de Dunkleosteus daarbij niet. Vermoedelijk greep de roofvis ook andere pantservissen, primitieve haaien en schelpdieren met tentakels. “De Dunkleosteus was in staat om alles in zijn leefomgeving te verslinden,” aldus Philip Anderson, hoofdauteur van de studie.

dunkleosteus

dunkleosteus    http://ombdinotopia.proboards.com/index.cgi?board=dinotopia&action=display&thread=360&page=7

Dunkleosteus  http://www.bbc.co.uk/science/seamonsters/factfiles/dunkleosteus.shtml?img1

Speedy, powerful and happy to eat most things – this was the creature to avoid, 360 million years ago.Type: Placoderm fish
Size: 8 to 10m
Diet: Carnivore
Predators: Probably none
Lived: Late Devonian, 370-360 million years ago.

 

dunkleosteus_closeup

Dunkleosteus looked like the violent brute it was: powerfully built and armour-plated round its head. It was streamlined and shark-like. Dunkleosteus lacked true teeth, instead it had two long bony blades that could snap and crush almost anything. Pigment cells suggest Dunkleosteus had dark colours on its back and was silvery on its belly.

This fish was anything but picky with its food. It ate fish, sharks and even its own kind. And it seems that Dunkleosteus suffered from indigestion as a result: its fossils are often associated with regurgitated, semi-digested remains of fish.

Dunkleosteus may have been one of the earliest animals to exist as male or female, meaning that pairs of fish had to mate physically


More than 99 percent of all species that have lived on Earth are now extinct. Sometimes extinctions actually accelerate the evolution of life on Earth. As some forms of life weaken and die off, they create opportunity for other species to grow and flourish. Take a look at these creatures and imagine what life would be like if they had survived!

Dunkleosteus eater of sharks An image of what Dunkleosteus may have looked like. shark eater

An image of what Dunkleosteus may have looked like. Image credit: Dmitry Bogdanov.

http://dsc.discovery.com/earth/slideshows/10-extinct-beasts/top-10-extinct-beasts.html

http://www.bbc.co.uk/science/seamonsters/factfiles/dunkleosteus.shtml

dunkleosteus-devonian2

dunkleosteus06dunkleosteus10

dunkleosteus05

DINOSAURICON INHOUD

INLEIDING:

DINOSAURICON A             
DINOSAURICON  C          
                                                                                    
                                                                                    
DINOSAURICON  D            
                                                                                    
DINOSAURICON E           
DINOSAURICON F           
DINOSAURICON G          
DINOSAURICON H          
                                                                                    
DINOSAURICON i            
                                                                                    
DINOSAURICON J           
DINOSAURICON K          
DINOSAURICON L          
DINOSAURICON MN      
DINOSAURICON O          
DINOSAURICON PQ       
DINOSAURICON  R         
DINOSAURICON S           
                                                                                     
SAUROPODA                        
SAUROPODOMORHA    
DINOSAURICON T          
DINOSAURICON UVW   
DINOSAURICON XYZ