FILOVIRUSSEN


 

 

 

°

besmetting met ebola 2032017   pdf  DM

EBOLA 3394187  pdf  DM

ebola virus 2072734   pdf  DM

 

Fatale omhelzing

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Filovirussen

 

 

Filovirussen (Filoviridae) vormen een familie van virussen, behorend tot de orde Mononegavirales. De virussen uit deze familie zijn de enige antisense RNA-virussen van betekenis die primaten treffen. Er zijn twee geslachten, de ebolavirussen (Ebolavirus, met vier soorten) en het Marburgvirus (Marburgvirus).

De virale deeltjes zijn karakteristiek gevormd als lange, cilindrische, draderige deeltjes die recht, gebogen, gerold kunnen zijn of in een “6”- of “u”-vormige configuratie liggen; soms zijn ze vertakt. De deeltjes variëren zeer in lengte, maar de diameter (ongeveer 80 nm) is vrij constant.

File:Ecologic and Geographic Distribution of Filovirus Disease in Africa.jpg
Ecologic and Geographic Distribution of Filovirus Disease in Africa.
Summary of known and predicted geography of filoviruses in Africa. (A) Known occurrence points of filovirus hemorrhagic fevers (HFs) identified by virus species. (B) Geographic projection of ecologic niche model based on all known filovirus disease occurrences in Africa. (C) Geographic projection of ecologic niche model based on all known Ebola HF occurrences (i.e., eliminating Marburg HF occurrences). (D) Geographic projection of ecologic niche model based on all known occurrences of Marburg HF (i.e., eliminating Ebola HF occurrences). Darker shades of red represent increasing confidence in prediction of potential presence. Open squares, Ebola Ivory Coast; circles, Ebola Zaire; triangles, Ebola Sudan; dotted squares, Marburg HF occurrences

25 November 2003(2003-11-25)

Niet alle Filovirussen zijn gelijk.
Er is een grote kans dat velen ( meestal ook de nog niet -ontdekte ) niet eens gevaarlijk zijn voor mensen,
Des al niet te min behoren filovirussen tot de dodelijkste virussen op aarde.
Er bestaat ook altijd het risico dat gevaarlijke zich recombineren met ongevaarlijke binnen het lichaam van een dierlijke gastheer
Bijvoorbeeld ook gevonden bij epidemies in Krabbenetende java -makaken en wel onder (geimporteerde ) filipijnse ( in laboratoria gekend onder de naam ) cynomolgus monkeys , die worden gebruikt als proefdieren
(Macaca fascicularis)
EBOLA
Ebola en mensapen
De afgelopen tien jaar zijn tienduizenden mensapen overleden aan Ebola in Centraal-Afrika

Ebola verspreidt zich onder deze dieren ( waartoe ook de mens behoort ) zeer sterk
Epidemologische aanpakken om bijvoorbeeld hardnekkige menselijke ziekten (zoals multi-resistente E.coli uitbraken )zonder normale geneesmiddelen in te dijken en te behandelen , bevatten misschien een deel van het antwoord
Virus springt wel degelijk van aap naar aap

Van de 238 gorilla’s die de onderzoekers observeerden, stierven er binnen korte tijd 221.
Het dodelijke ebolavirus heeft de afgelopen jaren verschrikkelijk huisgehouden onder gorilla’s, schrijft een groep onderzoekers in Science.

Het uitsterven van deze mensapen komt daardoor wel heel dichtbij.
Magdalena Bermejo (Universiteit van Barcelona) en haar collega’s bestudeerden gorilla’s en chimpansees in het Lossi-reservaat in Congo-Brazzaville. Maar de afgelopen vier jaar verliepen zo dramatisch, dat er nu nauwelijks dieren meer te bestuderen zijn.
De Zaïre-variant van het ebolavirus, die ook enkele honderden mensen doodde, heeft onder de mensapen een veel hogere tol geëist, schrijven ze in Science.
Eind 2002 verdwenen 130 van de 143 gorilla’s die het team bestudeerde.
In het Lossi-reservaat zijn bijna geen levende gorilla’s meer over.
Er werden 32 dode dieren gevonden. De meeste geteste lijken (negen van de twaalf) bleken met ebola besmet te zijn. De onderzoekers weken uit naar een nieuw gebied, waar ze 95 gorilla’s vonden om te observeren.
Tussen oktober 2003 en januari 2004 stierven die echter allemaal, op vier na. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat de dieren vooral besmet raakten vanuit een of meer andere diersoorten, die als virusreservoir zouden dienen.
De hamerkopvleerhond is waarschijnlijk een van de diersoorten van waaruit het ebolavirus steeds weer opduikt. Maar de gorilla’s besmetten ook elkaar. Foto (c) J. Fahr./De hamerkopvleerhond (Hypsignathus monstrosus), is misschien wel de lelijkste vleermuis van Afrika.
De belangrijkste verdachten zijn fruitetende vleermuizen.
Uit het patroon van de snelle sterfte blijkt echter dat de mensapen ook elkaar besmetten.
De symptomen van ebola zijn bij gorilla’s niet veel anders dan bij mensen: overal in het lichaam ontstaan bloedingen en organen stoppen binnen korte tijd met werken.
De ziekte leidt doorgaans binnen een week tot een pijnlijke dood. Door dat snelle ziekteverloop doven uitbraken van ebola op den duur vanzelf uit, omdat er geen nieuwe slachtoffers meer ontmoet worden.
Maar bij de gorilla’s lijkt de overdracht toch rampzalig effectief. Het Lossi-reservaat is sinds begin 2004 vrijwel ontdaan van gorilla’s. De onderzoekers schatten dat ebola in enkele jaren 5500 gorilla’s heeft gedood in dit gebied, maar dat er elders nog veel meer slachtoffers zijn gevallen.
In combinatie met de illegale jacht voor ‘bushmeat’ lijkt dit de doodsklap te worden voor de mensapen, zeggen ze.
Voor chimpansees ziet het er overigens niet veel beter uit: van die soort zijn in het reservaat 83 procent minder nesten aangetroffen sinds de ebola-uitbraken, en de dieren worden net zo hard bejaagd als de gorilla’s.
Ebola doodt niet alleen 95 procent van de gorilla’s, maar richt ook een slachting aan onder chimpansees.
Vaccins tegen ebola, die in het laboratorium al hebben bewezen dat ze apen volledig kunnen beschermen, moeten zo snel mogelijk aan de wilde mensapen worden toegediend, bepleit co-auteur Peter Walsh.
“Eén jaar van vaccinaties kan net zo veel mensapen redden als tien jaar van optreden tegen stropers.”
Elmar Veerman
Magdalena Bermejo, José Domingo Rodriguez-Teijeiro, Germán Illera, Alex Barroso, Carles Vilá en Peter D. Walsh: ‘Ebola outbreak killed 5000 gorilla’s’, Science, 8 december 2006
Ebola wordt overgedragen door contact met lichaamsvloeistoffen, en het is snel fataal.
Als mensen het te krijgen, worden ze net als andere mensapen eveneens snel ziek – hun organen worden letterlijk letterlijk vloeibaar – ( en dat veroorzaakt ook de harteloze maatregel om weg te blijven van de zieken )
Samen met het feit van snelle immobiliteit van de zieke betekent dat , dat het virus niet erg snel kan worden overdragen . . Ebola dooft meestal vanzelf uit in een geïsoleerd dorp of lokale gemeenschap
“Men is er altijd van uitgegaan dat dit ook gold voor alle gorilla’s”, aldus Walsh.
Die overtuiging had vooral zin, omdat gorilla’s leven in een relatief compacte groepen die niet veel interactie hebben met andere groepen . .
Ebola, is echter vreemd genoeg zeer agressief in mensapen, en het negeert de kleine groep grenzen en het verspreid zich over het leefgebied van grote apen aan ongeveer 29 mijl per jaar.
Het lukte Walsh en co al snel om dit mysterie te kraken
Het blijkt dat dier- epidemiologen al hun Ebola aannames over gorilla’s baseerden op de berggorilla’s ___ die door Diane Fossey grondig waren bestudeerd ___en niet op de westerse laagland gorilla’s, die in feite de dood ingingen .
De berg-gorilla populaties blijven voornamelijk bestaan ​​ op een planten en wortel dieet ,overal beschikbaar in het bergbos. Westerse laagland gorillas daarentegen, eten vooral fruit, en dat is een schaarsere bron die verschillende groepen gorilla’s en chimpansees afhankelijk maakt van dezelfde vruchtdragende bomen op verschillende tijdstippen van de dag.

“Ze poepen en plassen in en rond de bomen”,
zegt Walsh, waardoor geïnfecteerde lichaamsvloeistoffen de volgende groep kunnen aansteken .
Gorilla’s onderzoeken tevens de lichamen van dode apen ____ misschien omdat ze slim genoeg zijn om achteraf uit te vlooien wat de nodige doodsoorzaken( en dreigingen ) waren ___en komen zo opnieuws in de , infecterende gevaren zone terecht …. Dit zorgt tevens voor een supplementaire bron van rechtstreekse besmetting
In plaats van massale vaccinaties moeten epidemiologen gebruik maken van selectieve vaccinatie-technieken, die werken nml ook uitstekend binnen menselijke gemeenschappen waar universele vaccinatie niet praktisch is en/of de voorraden vaccins niet toereikend of het ontbreekt aan ekonomische middelen .
Het inoculeren een paar gorilla familietroepen binnen de infectie ketens volstaat hopelijk : wanneer het virus hen bereikt, is de verspreiding van het pathogeen afgebroken , is de rationale van deze aanpak
Misschien kost het slechts 2 miljoen dollar – om onze naaste evolutionaire verwanten voor uitsterven te behoeden.

ebola
Ebola virus: from discovery to vaccine

The concept of the pathogenesis of filovirus haemorrhagic fever is illustrated. Viruses that enter the body through lymphatic and/or blood vessels get direct access to sessile monocytes/macrophages that become activated independently of virus replication. a | Infected cells might extravasate into tissues to infect other cells, such as hepatocytes, and induce focal necrosis. b | The production of cytokines by monocytes/macrophages can either promote or inhibit the immune response. Pro-inflammatory cytokines, such as interferon-gamma (IFN-gamma; additionally produced by cytotoxic T cells22) and tumour-necrosis factor (TNF), can induce the activation of endothelial cells and increase vascular leakage. Direct infection of endothelial cells occurs, but probably has a minor role in the pathogenesis. The role of soluble glycoproteins is not based on experimental data (see also Refs 36,92).

VACCIN ?
Ze zijn al heel veel jaren bezig een vaccin te maken tegen ebola en inmiddels hebben ze iets dat op apen en muizen werkt, maar het is nog nooit getest op mensen.
Lees verder ( voor updates ) –>
shows VRC6000 (pVR1012-GP(Z)) construct map (see, Ebola/Marburg/Lassa Plasmids, and Recombinant Adenoviruses in Table 2).
Verder wil het absoluut niet zeggen dat alle ebola -achtige virussen ( Filo- virussen ) vatbaar zijn voor dit gezochte vaccin.
Ebola is een van de meest gevreesde ziektes (*)die we kennen.
Incubatietijd van ongeveer een week (dus je kunt lekker veel mensen aansteken) en zodra je de eerste symptomen krijgt ben je met 90% zekerheid na 2 dagen dood.
De ziekte barst uit en woedt plaatselijk uit ( althans zolang het gebied in quanrantaine wordt gehouden )

(*) Maar sinds de eerste geregistreerde gevallen bij mensen in de jaren 1970, zijn slechts een een paar honderd mensen aan ebola overleden ( althans voor zover dat is bekent gemaakt … er zouden namelijk rond kikkwit (en andere plaatsen van Mobutu’s zaire . verschillende dorpen in quarantaine zijn gehouden tot de meeste lokale mensen gestorven waren … maar dat werd geheim gehouden ? )

Van alle ziekten waarvoor je bang hoeft te zijn ( althans als je niet in zaire woont ) ,zit Ebola is de buurt van de onderkant van de lijst. Dank zijn strikte epidemologische maatregelen (waaronder dus ook amorele quarantaine )

 

°

Genen bepalen mede of iemand ebola overleeft

ebola

Waarom is ebola voor de één dodelijk en komt de ander met wat milde symptomen weg? Een nieuw muismodel geeft meer inzicht in de ziekte en suggereert dat het alles te maken heeft met de genen van het slachtoffer.

De manieren waarop mensen op ebola kunnen reageren, verschillen sterk. Sommige mensen ervaren milde tot ernstige symptomen, maar herstellen zich. Anderen komen er niet meer bovenop en bezwijken aan bloedingen of organen die niet langer werken.

Muismodel
Het onderzoek naar het voorkomen en behandelen van ebola wordt in de weg gezeten door het gebrek aan een muismodel dat de belangrijkste kenmerken van ebola repliceert. Wetenschappers komen nu echter met een muismodel dat gebruikt kan worden om de ziekte te bestuderen. Ze werkten met laboratoriummuizen die gefokt waren om de rol die de genen van een individu op het verloop van de ziekte hebben, te achterhalen. De muizen werden geïnfecteerd met ebola (een variant die muizen kunnen krijgen). Het virus dat de muizen onder de leden kregen, behoorde tot dezelfde soort als het virus dat dit jaar voor grote problemen zorgt in onder meer het westen van Afrika.

Het verloop van de ziekte
Tijdens een eerder onderzoek waren conventionele muizen die dit virus toegediend hadden gekregen, allemaal doodgegaan zonder symptomen van ebola te ontwikkelen. In dit onderzoek verloren alle muizen kort na de infectie gewicht. Negentien procent van de muizen kwamen er weer helemaal bovenop en waren zelfs binnen twee weken weer op gewicht. Elf procent van de muizen bleek deels resistent te zijn en iets minder dan de helft van deze muizen ging dood. 75 procent van de muizen had een overlijdenskans die groter was dan vijftig procent. Negentien procent van deze laatstgenoemde groep vertoonde geen klassieke symptomen van ebola, 34 procent had bloed dat te langzaam klonterde, een symptoom dat we ook vaak zien bij mensen die ebola niet overleven. Deze muizen hadden te maken met interne bloedingen, gezwollen milten en veranderingen in de kleur en textuur van de lever.

Genen
De onderzoekers legden het verloop van de ziekte en variaties in sterftecijfers bij deze muizen naast het genetische profiel van de dieren. Hoewel de onderzoekers erkennen dat mensen die het ebola-virus recent overleefden wellicht immuun waren voor dit of een daaraan gerelateerd virus, kunnen ze ook concluderen dat het muismodel erop wijst dat genetische factoren een grote invloed hebben op het verloop van de ziekte. Wanneer de virusinfectie genen die een rol spelen bij ontstekingen van bloedvaten en celdood activeerden, waren de symptomen vaak ernstig en was de infectie soms fataal. Bij degenen die het virus overleefden, werden in reactie op het virus juist genen actief worden die de bloedvaten repareren en de infectiebestrijdende witte bloedcellen produceren.

De onderzoekers hopen dat hun studie snel zal leiden tot behandelingen en vaccins tegen ebola. Ze stellen dat hun muismodel gebruikt kan worden om onder meer onderzoek te doen naar hoe symptomen ontstaan en standhouden, ook kan het muismodel gebruikt worden om medicijnen te testen.

 

Bronmateriaal:

Genetic factors behind surviving or dying from Ebola shown in mouse study” – University of Washington Health Sciences / UW Medicine (via Sciencedaily.com)
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Cynthia Goldsmith / CDC.

 

ebola

°

Ebola zaait al miljoenen jaren dood en vernieling

do 30/10/2014 – 11:57 Alexander Verstraete
Filovirussen, de virussenfamilie waartoe ebola en het gelijkaardige marburgvirus behoren, bestonden reeds 16 tot 23 miljoen jaar geleden in het mioceen. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie. De informatie kan van belang zijn voor de ontwikkeling van een eenvormig vaccin tegen de beide hedendaagse ziektes.

Ebola mag anno 2014 dan wel lelijk huishouden in West-Afrika, het virus bestaat al veel langer dan vandaag. Samen met het gelijkaardige marburgvirus behoort het tot de familie van de zogenoemde filovirussen.

Ooit dachten wetenschappers dat die zo’n 10.000 jaar geleden gelijktijdig met de opkomst van de landbouw ontstonden. Intussen weet de wetenschappelijke wereld beter.

Een nieuwe studie uitgevoerd aan de universiteit van Buffalo in de Amerikaanse staat New York stelt dat filovirussen reeds in het mioceen voorkwamen en dus minstens 16 tot 23 miljoen jaar oud zijn. Dat blijkt uit een genetische analyse van gefossiliseerde knaagdieren.

Opmerkelijk: toen al bestond een onderscheid tussen het (latere) ebola- en het marburgvirus. Daaruit concluderen de wetenschappers dat de gemeenschappelijke voorouder van de beide virussen nog ouder is. Al die tijd heeft een interactie tussen filovirussen en zoogdieren plaatsgevonden.

Hoewel deze kennis weinig zegt over de hedendaagse varianten van ebola en marburg, is ze mogelijk wel relevant voor de ontwikkeling van een eenvormig vaccin tegen de beide ziektes.

Meer bepaald is het voor wetenschappers nuttig te weten dat de twee verwante virussen reeds miljoenen jaren geleden van dezelfde voorouder zijn afgesplitst.

MARZBURG

100729172330

 

 

Marburg virus virions

Colorized negative stained transmission electron micrograph (TEM) depicts a number of Marburg virus virions. (Credit: CDC/Frederick Murphy)

This negative stained transmission electron micrograph (TEM) depicts a number of filamentous Marburg virions, which had been cultured on Vero cell cultures, and purified on sucrose, rate-zonal gradients. Note the virus’s morphologic appearance with its characteristic “Shepherd’s Crook” shape; Magnified approximately 100,000x.
Description
Marburg hemorrhagic fever is a rare, severe type of hemorrhagic fever which affects both humans and non-human primates. Caused by a genetically unique zoonotic (that is, animal-borne) RNA virus of the filovirus family, its recognition led to the creation of this virus family. The four species of Ebola virus are the only other known members of the filovirus family. Marburg virus was first recognized in 1967, when outbreaks of hemorrhagic fever occurred simultaneously in laboratories in Marburg and Frankfurt, Germany and in Belgrade, Yugoslavia (now Serbia).
CDC/ Dr. Erskine Palmer, Russell Regnery, Ph.D.
Copyright
None – This image is in the public domain and thus free of any copyright restrictions. As a matter of courtesy we request that the content provider be credited and notified in any public or private usage of this image.

LLoviu

Eerste Ebola-achtige virus in Europa

21 oktober 2011

In Noord Spanje heeft een internationaal team van wetenschappers het eerste filovirus van Europa gevonden.

Het potentieel gevaarlijke virus heet Lloviu.

De klasse filovirussen bestaat uit extreem dodelijke virussen zoals Ebola en Marburg, en het lijkt erop dat Lloviu in ieder geval voor vleermuizen(1) een gevaar vormt.

De resultaten van het onderzoek stonden op 20 oktober in PLoS ONE.

Lloviu, dat genoemd is naar de vindlocatie in Spanje, Cueva del Lloviu, is een verwant virus aan de Ebola strengen uit Afrika. Normaal gesproken komen infecties met Ebola alleen voor in Sub-Saharisch Afrika en de Filipijnen.

De normale Ebolastrengen zijn niet gevaarlijk voor vleermuizen, maar het Spaanse virus werd na een grote sterftegolf onder de dieren wel gevonden in monsters van verschillende organen.

Belangrijk is wel de ontdekking (en bevestiging )dat ook insectenetende vleermuizen (= uit europa dus ) naast (tropische ) fruitetende vleerhonden, dragers en reservoirs kunnen zijn van filo-virussen ( en recombinaties ? )

Toeval

De ontdekking werd bijna bij toeval gedaan, toen de onderzoekers zochten naar een verklaring voor de hoge sterfte onder de dieren.

Het resultaat verontrustte het team, want vleermuizen zijn belangrijke bevruchters van planten, helpen bij de zaadverspreiding en houden insectenpopulaties in bedwang, dus de mens heeft baat bij een gezonde vleermuizengemeenschap.

Omdat dit virus genetisch afwijkt van de Afrikaanse Ebolastammen willen de wetenschappers nu kijken of er meer filovirussen in Europa voorkomen, en erachter komen hoe het virus ziek kan maken.

Niet alle Filovirussen zijn gelijk. Er is een grote kans dat dit virus niet eens gevaarlijk is voor mensen, gezien het feit dat de streng tot nu toe alleen bij vleermuizen gevonden is.
Des al niet te min is het wel belangrijk dat er snel een vaccin komt voor filovirussen omdat het niet allemaal “onschuldige” dingetjes zijn
Niet alle Filovirussen zijn gelijk. Er is een grote kans dat dit (nieuw ontdekte ) virus niet eens gevaarlijk is voor mensen, gezien het feit dat de streng tot nu toe alleen bij vleermuizen gevonden is.
Des al niet te min is het wel belangrijk dat er snel een vaccin komt voor filovirussen omdat het de dodelijkste virussen zijn op aarden. (1)

(1)

Wereldwijd worden vleermuizen ( vooral vliegende honden ) er al een tijdje van verdacht gastheer te zijn voor potentieel ( voor de mens ) gevaarlijke filovirussen … het zou ook een broedplaatst kunnen zijn voor recombinanten …en mutanten in allerlei filovirussen( die niet noodzakelijk dodelijk zijn voor de vleermuizen ) ….

Looking for fruit bats in the forest
Looking for fruit bats in the forest

Flying fruit bats
Flying fruit bats

Sampling from a fruit bat

Ebola heeft vleugels

Dodelijk virus verschuilt zich in vleerhonden

Vegetarische vleermuizen zijn in beeld als uitvalsbasis van het Ebolavirus, dat steeds opnieuw slachtingen aanricht onder mensen en mensapen in West-Afrika. Zelf lijken de gevleugelde vruchteneters weinig last van het virus te hebben.

Hoed u voor de hamerkopvleerhond, de grootste en waarschijnlijk ook de lelijkste vleermuis van Afrika. Hij is nog niet helemaal veroordeeld, maar het beest zit nu wel stevig in het beklaagdenbankje, samen met twee verwante fladderaars.
Tenlastelegging:
het bieden van onderdak aan het gevreesde Ebolavirus dat slachtingen aanricht onder mensen, chimpansees en gorilla’s. De vleermuizen werden niet op heterdaad betrapt, maar het virus had wel zijn sporen in ze achtergelaten, schrijven onderzoekers in Nature van deze week.
Dat er dieren zijn die het Ebolavirus ongemerkt bij zich dragen, betwijfelt bijna niemand. Uitbraken bij mensen verlopen zo snel en heftig, dat ze binnen korte tijd weer uitdoven.
De meeste slachtoffers sterven binnen twee dagen tot drie weken aan heftige bloedingen. Toch duikt het virus steeds opnieuw weer op, in verschillende varianten. Vleermuizen waren al vanaf het begin verdacht, omdat ze zich ophielden in een Nigeriaanse katoenfabriek waar in 1976 een van de eerste uitbraken van Ebola plaatsvond.
En in 1996 toonde een Zuid-Afrikaanse onderzoeksgroep aan dat verschillende soorten vleermuizen in het laboratorium besmet konden worden met Ebola zonder daar ziek van te worden. Het virus bleek zich via poep onder de beesten te kunnen verspreiden.
Maar het bewijs was nog niet rond, want het was nog nooit iemand gelukt om een wilde vleermuis te vinden die virus bij zich droeg.
Een groep onderzoekers van het internationale centrum voor geneeskundig onderzoek in Franceville, Gabon, wilde daar een eind aan maken.
Tussen 2001 en 2003 stroopten Eric Leroy en collega’s letterlijk het oerwoud af rond mensapen die kortgeleden aan Ebola waren overleden.
Ze vingen op negen plaatsen in Gabon en buurland Congo-Brazzaville ruim duizend dieren, waaronder 679 vleermuizen. Bij drie soorten ‘vliegende honden’, grote fruitetende vleermuizen, was het raak: die hadden antistoffen tegen het Ebolavirus in hun bloed.
Het virus had ze dus geïnfecteerd, maar hoe goed de speurders ook hun best deden, het erfelijk materiaal ervan was niet meer in deze vleermuizen te vinden, laat staan het hele virus. Maar ze waren niet voor één gat te vangen en besloten alle andere dieren van dezelfde drie soorten nog eens grondig onder handen te nemen.
Met succes: uit de levers en de milten van dertien exemplaren isoleerden ze genen van de ziekteverwekker. Antistoffen waren er bij deze dieren nu juist weer niet te vinden.
Het lijkt er sterk op dat de vleermuizen middenin een infectiegolf zaten toen ze werden gevangen, schrijven de onderzoekers. Sommige hadden het virus al overwonnen, anderen waren kortgeleden geïnfecteerd en hadden nog niet de tijd gehad om antistoffen aan te maken. De drie fruitetende vleermuizen zijn nu dus ernstig verdacht.
Ze passen goed in het daderprofiel, omdat Ebola bij mensapen vaak uitbreekt in de droge tijd, wanneer er weinig fruit is.
De kans is dan groter dan apen en vleermuizen met elkaar in aanraking komen, bijvoorbeeld als ze ruziën om fruit.
Bovendien is de conditie van de vleermuizen in die periode slechter door het voedselgebrek. Hun immuunsysteem zal dan slechter zijn in het onderdrukken van het virus.
Om nieuwe uitbraken van Ebola te voorkomen, zou het goed zijn om vleerhondenvlees van het West-Afrikaanse menu te schrappen, schrijven de onderzoekers. De bevolking moet daarover voorgelicht worden.
Misschien blijkt Ebola uiteindelijk dus wel een zegen voor de hamerkopvleerhond en zijn familie.
Elmar Veerman
Eric M. Leroy e.a.: Fruit Bats as reservoirs of Ebola virus”, Nature, 1 december 2005

Dodelijke vleermuizen

De nijlroezet is drager van het Marburg-virus. Drie andere soorten vleermuizen werden eerder al aangewezen als bron van het verwante Ebola-virus.

Afrikaanse vleermuizen werden twee jaar geleden al ontmaskerd als verspreider van het dodelijke Ebola-virus. Nu blijken de vliegende fruiteters ook het verwante Marburgvirus onderdak te bieden.

Het Marburg-virus werd veertig jaar geleden ontdekt, nadat het een mysterieuze ziekte had veroorzaakt onder laboratoriummedewerkers in het Duitse Marburg. Er vielen zeven doden. Destijds bleken apen de besmettingshaard te zijn geweest. Later rees het vermoeden dat bij uitbraken in Afrika vleermuizen meestal de bron van de ellende zijn. En nu is de nijlroezet op heterdaad betrapt. Vier van deze fruitetende vleermuizen hadden erfelijk materiaal van het virus in hun lijf, schrijven Eric Leroy en zijn collega’s in PLoS ONE. Ze vingen in 2005 en 2006 in totaal ruim elfhonderd vleermuizen in de West-Afrikaanse landen Gabon en Congo-Brazzaville. Die behoorden tot tien soorten, maar de nijlroezet was de enige waarbij het virus werd aangetoond. De besmette dieren kwamen van twee verschillende grotten, die ruim 250 kilometer uit elkaar liggen. Bij 25 andere nijlroezetten werden wel antistoffen tegen het virus gevonden, maar niet het virus zelf. Die waren waarschijnlijk alweer hersteld van de besmetting.
Elmar Veerman

Vleermuizen: bron van en oplossing voor ebola?

ma 03/11/2014 – 21:08 Luc De Roy
Vleermuizen hebben een slechte reputatie en in de huidige ebola-uitbraak maken ze die ook waar als de voornaamste verdachten voor de verspreiding van het dodelijke virus. Zelf hebben ze geen last van het virus en als geleerden beter begrijpen hoe dat komt, kan dat helpen om het virus ook bij de mens in toom te houden.

Vleermuizen kunnen drager zijn van meer dan 100 virussen, waaronder ebola, hondsdolheid en SARS, zonder zelf ziek te worden. Dat maakt van hen een schrikwekkend reservoir aan ziektes, vooral in de bossen van Afrika, waar ze over grote afstanden migreren.

Geleerden die het ebolavirus bestuderen sinds zijn ontdekking in 1976 in Congo, denken al lang dat vleermuizen de natuurlijke gastheer zijn van het virus. In het geval van ebola zijn dat meer bepaald vleerhonden, ook vliegende honden of grote vleermuizen genoemd, een familie van zo’n 200 soorten vleermuizen die voornamelijk fruit eten.

Het virus wordt ook gevonden in andere wilde dieren als gorilla’s, apen, antilopen en zelfs stekelvarkens.

Immuunsysteem

Het feit dat de vleerhonden zelf niet ziek worden van het ebolavirus, opent mogelijkheden voor nieuwe behandelingen voor mensen.

“Als we kunnen begrijpen hoe ze dat doen, dan kan dat leiden tot betere manieren om infecties te behandelen die een erg hoge sterfte hebben bij mensen en andere zoogdieren”, zei Olivier Restif, een onderzoeker aan de University of Cambridge.

 

Belga

Na een analyse van het genoom – het geheel aan genen van een organisme – van vleermuizen, zijn er aanwijzingen dat het vermogen van vleermuizen om ebola te weerstaan, gelinkt kan worden aan hun ander opvallend vermogen, namelijk het feit dat ze kunnen vliegen. Vliegen vereist dat het metabolisme van de vleermuis zeer snel gaat, en dat veroorzaakt stress en mogelijk schade aan cellen.

Experts denken dat vleermuizen een mechanisme ontwikkeld hebben om die schade te beperken door delen van hun immuunsysteem permanent ingeschakeld te houden.

Verleden jaar publiceerden een aantal geleerden een studie van het genoom van vleermuizen in het vakblad Science. Ze ontdekten een onverwachte concentratie van genen om DNA te herstellen, wat wijst op een link tussen vliegen en immuniteit.

“Dit opent de interessante mogelijkheid dat aanpassingen die veroorzaakt zijn door het vliegen, onbedoelde effecten hebben gehad op het immuniteitssysteem van de vleermuizen en mogelijk ook op hun levensverwachting”, zei Michell Baker van de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, een van de auteurs van de studie.

°

Myotis_brandtii

 

Belga

Vleermuizen leven namelijk verbazingwekkend lang. Zelfs de kleine Brandts vleermuis, die nauwelijks zo groot is een muis, leeft meer dan 40 jaar, veel langer dan andere kleine zoogdieren. Vleermuizen krijgen ook erg zelden kanker.

“We staan nog maar aan het begin”, zei Baker in een interview met het persbureau Reuters, “maar als we kunnen begrijpen hoe vleermuizen met deze virussen omgaan, en als we het immuunsysteem van andere soorten kunnen heroriënteren om op dezelfde manier te reageren, dan zou dat een therapeutische methode kunnen opleveren.”

Makkelijk zal dat evenwel niet zijn. Bepaalde onderdelen van het immuunsysteem stimuleren, kan zelf gezondheidsproblemen veroorzaken, maar het idee is om een betere balans te bereiken door bepaalde elementen “harder te zetten”, iets wat nog maar in de eerste stadia van onderzoek zit.

Een reden waarom ebola zo dodelijk is voor mensen, is dat het virus het immuunsysteem aanvalt en als dat systeem dan uiteindelijk zich opnieuw hervat, gaat het in overdrive, wat nog meer schade veroorzaakt. Ebola werkt gedeeltelijk door interferon te blokkeren, een anti-virus molecule, en Baker heeft ontdekt dat vleermuizen meer interferon hebben.

Bush meat

De besmetting met ebola van mensen komt door de Afrikaanse eetgewoonten. Bush meat, vlees van in het wild gevangen dieren, staat al lang op het menu in West- en Centraal-Afrika, waar de huidige ebola-uitbraak woedt. Het gaat dan om apen, mensapen, antilopen, stekelvarkens en ook vleermuizen zelf, allemaal dieren die drager kunnen zijn van het virus.

 

Belga

Het virus kan zich verspreiden naar andere diersoorten, als een besmette vleerhond een stuk fruit aanbijt en dan laat vallen. Andere dieren kunnen het opeten en zo ook besmet raken.

Het gevaar voor de mens zit in blootstelling aan de lichaamssappen van besmette dieren bij het slachten of schoonmaken van de dieren. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO beveelt dan ook aan om wilde dieren met handschoenen en andere beschermende kledij aan te pakken, en het vlees grondig te koken. De Voedsel- en Landbouworganisatie FAO van de Verenigde Naties heeft onlangs gewaarschuwd voor het eten van vleerhonden.

Eens een mens besmet is geraakt met het virus, wordt het veel moeilijker om het virus in te dijken. Vooral gezondheidswerkers lopen veel risico en gedacht wordt dat ook traditionele begrafenisceremonies in een aantal getroffen gemeenschappen hebben bijgedragen aan de epidemie. Bij die ceremonies komen mensen namelijk in direct contact met het lichaam van de overledene.

Overigens kan het virus ook via seks overgedragen worden, en de WHO zegt dat mannen die ebola overleefd hebben, het virus nog zeven weken na hun herstel kunnen verspreiden langs hun sperma.

FILOVIRUS FRAGMENTEN IN GENOMEN
Verrassing : Cavia’s met ingebouwde EBOLA in hun genoom
Het ebola virus is een van de gemeenste ziekteverwekkers bij de mens. Het tast de bloedvaten en verhinderd stolling = de meeste van de menselijke slachtoffers bloeden dood door hun poriën.
Cavia’s , oppossum , kangoeroes en ook insectenetende vleermuizen , hebben filo fragmenten ingebouwd in hun genen
De zoektocht binnen het vergelijkend genoomonderzoek , onthulde dat virus-sequenties van Ebola en het nauw verwante Marburgvirus in niet minder dan zes gewervelde soorten voorkomen .
Stukjes van de minder gruwelijke Borna virus familie duiken op in 13 soorten, inclusief de mens.
De genen van die vertebraten lijken ongeveer 40 miljoen jaar geleden, te zijn ingeplakt met voormelde virus-fragmenten die sinds die tijd aanwezig zijn gebleven
“Sommige van die sequenties zijn bewaard gebleven ” , zegt cel biologe ann LMaie Skalka van het Fox chase Cancer center
“We kunnen dan ook speculatief stellen dat een aantal van die sequenties een evolutionair voordeel moeten hebben gehad .”
Skalka is gespecialiseerd in RNA-virussen, die in tegenstelling tot de meest voorkomende virussen geheel zijn samengesteld uit enkele strengen van dit primitievere genetisch materiaal,dan (en in de plaats) van DNA.Veel voorkomende virussen, beter bekend als retrovirussen, plakken hun DNA in het genoom van geïnfecteerde cellen. Ze kapen de functies en sommige cellen, kunnen slechts overleven door te delen en met het achterlaten van gekopieerde stukjes van het virus in de dochtercellen .Retrovirale restjes worden opgebouwd gedurende honderden miljoenen jaren in dierlijke genomen… Ze zijn zelfs goed voor ongeveer 8 procent van het menselijke genoom .Van RNA-virussen, werd echter lang gedacht dat ze geen dergelijke restjes(ERV) in de vellijn inplakten .Ze drijven ergens buiten de chromosomen van een cel rond en kapen de reproductieapparatuur van intacte maar ogenschijnlijk losgekoppelde en eveneens ronddrijvende losse cellen en cellenafval …..Althans dat was de consensus ….maar die langgekoesterde overtuiging bleek een valse veronderstellingIn 2007, ontdekten Israëlische wetenschappers tijdens een studie van een bijeninfecterend RNA-virus dat sommige kolonies bijzonder resistent waren . Analyse van het bijengenoom leverde gefragmenteerde gensequenties op die leken op dat van het virus De overeenkomsten waren niet exact hetzelfde ,maar in plaats daarvan leken de fragmenten misschien te wijzen op een oude infectie met voorouders van het huidige virus .De israelische resultaten spoorden Skalka aan om meer dierlijke genomen te gaan vergelijken met andere RNA-virus sequenties.Ze was niet de enige: op 29 juli publiceerden onderzoekers van de Universiteit van Texas in de Public Library of Science Pathogens, een studie waarbij ze meenden oude Borna virus-genen in het menselijke genoom te hebben gevonden ….Skalka heeft het onderzoek nu uitgebreid met een paar “bewijzen ” voor de aanwezigheid van genomische RNA virale fossielen in het dierenrijk.”We waren verbaasd over hoeveel we er vonden,” zei ze.A phylogenetic tree of vertebrates with approximate dates of borna (circle) and ebola (triangle) virus insertions./PLoS Pathogens.Skalka team vond azanwijzingen en evidenties van 80 oude RNA virussen t in 19 van de 48 onderzochte gewervelden genomen: van prikken tot koeien en mensen.Op twee uitzonderingen na ___ genen van het weinig bekende Midway virus in de zebravis, en Tamana vleermuis virus genen in een vis genaamd de Medaka____ vonden de gen fragmenten hun oorsprong bij Borna virussen of filoviruses,

Naast cavia’s, insectenetende vleermuizen, opossums ,kangoeroes , spitsmuizen, tarsiers zoals de spookdiertjes , bezaten allen in hun genoom filovirus fragmenten.

Onder de soorten met Borna virus fragmenten , vallen de mens , koeien, lemuren en muizen.

Hoe deze genfragmenten oversprongen vanuit virussen naar de genomen van gewervelde dieren is nog een speculatieve kwestie . Maar Skalka suspects vermoedt dat een defect in de machinerieën van sperma eicellen de RNA-virus genen kunnen hebben gekopieerd , die duplicaties of kopieeen “gleden” vervolgens in de chromosomen later tijdens de voortplantingslijnen .

Wat deze virale fragmenten werkelijk deden , of nog steeds doen in het genoom , is ook onbekend maar er is wel een opvallend gebrek op te merken aan accumulaties van willekeurige mutaties in ongebruikte genen van hun gastheer cellen

In de Israëlische bijen, ,lijken de RNA-virus-fragmenten beschermend op te treden , ze kunnen fungeren als een vaccin, tegen virus-invasie van virussen met bijna-maar-niet-helemaal-dezelfde als het beschermend virus ooit moet hebben gehad of opgewekt ? . Dat kan ook het geval zijn bij mensen, die over het algemeen bestand tegen Borna virus infecties, en dat speelt ook mee bij andere dieren binnen de relevante studies

. “Je zou je kunnen voorstellen dat de eiwitten van deze genen er uitzien als de virus eiwitten, maar ze zijn niet precies hetzelfde. En als deze “afwijkende ” eiwitten er zijn, zijn ze mischien blmokkeringen “, zegt Skalka, die van plan is haar onderzoek naar virus fragmenten te focussen op het menselijk genoom. “dat zou erg nuttig kunnen zijn … ”

Volgens Ian Lipkin, een genetische epidemioloog aan de Columbia University, onderstreept Skalka’s “elegante studie” ook de ingewikkelde, evolutionaire aard van ons lichaam op micro-niveau .

“Hoe meer we ingaan op genomics hoe meer we onzeker worden over wie en wat we zijn”, zei Lipkin. “”Fragmenten van retrovirussen vertegenwoordigen tot 10 procent van het menselijk genoom. Het aantal bacteriën op en in ons lichaam overtreffen menselijke cellen met 10 tot 100 x …. Dit zijn geen stille werkloze blinde passagiers. ”

 

filovirus  & genomes

 

http://www.biomedcentral.com/1471-2148/10/193

°

zie ook     

                ZOONOSIS      Virus

http://sandwalk.blogspot.com/2009/05/nobel-laureate-harald-zur-hausen.html

 

ZOEK  verder op “EBOLA” & ” FILOVIRUS “

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pest_(ziekte)
….Analyse van verspreidingspatronen en besmettingswegen wierpen diverse andere mogelijkheden op, vooral met betrekking tot Afrikaanse virale hemorragische koortsen, zoals het Ebolavirus, hetMarburgvirus of het Hantavirus.

www.bloggen.be/evodisku/archief.php?ID=68   8 mei 2008 – UITSTERVINGEN De Orang oetan wordt ondertussen accuut met uitsterving bedreigd. Ook de andere mensapen met name de Gorilla ( Ebola …

http://www.bloggen.be/evodisku/archief.php?ID=178107
…… Ebola is te dodelijk voor de mens om écht succesvol te zijn als virus. Stilaan geeft …18 nov 2005 – Ebola bedreigt gorilla’s met uitsterving.

http://www.bloggen.be/evodisku/archief.php?startdatum=1209592800

….varkens in de Filippijnen bij toeval een virus ontdekt uit de familie filovirussen
De gevonden variant van het ebolavirus infecteert wel mensen, maar ..

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: