MNOPQR woordenlijst

   

5 EVODISKU ZOEKMACHINES
http://www.bloggen.be/tsjokfoto/archief.php?ID=458587
5 sites

Malacologie
De studie van weekdieren (dat wil zeggen, schelpen, slakken eninktvissen).
 
Macro-evolutie
Grootschalige evolutie.
Het ontstaan van nieuwe klassen van dieren ofplanten; bijvoorbeeld de evolutie van de vogels of van bloemdragende planten.
Soortvorming wordt soms beschouwd als macro-evolutie, maar gewoonlijk niet.
 
Microbiologie
De tak van de biologie die zich met microben bezighoudt (gewoonlijk worden hiermee alle organismen bedoeld die te klein zijn om met het blote oog te zien
– bacterien, virussen, gist).
 
Micro-evolutie
Kleinschalige evolutie.
Evolutionaire veranderingen binnen een soort;
bijvoorbeeld, de evolutie van zwarte pigmentatie bij vlindertjes in een industrieel gebied.
Soortvorming wordt meestal beschouwd als micro-evolutie, maar soms niet.
 
Mitochondrien
Kleine korreltjes in de cellen van planten en dieren die voor de energiehuishouding van de eel zorgen.
Doordat mitochondrien uit bacterien geevolueerd zijn, bevatten ze nog steeds hun eigen DNA.
 
Moderne Synthese
De biologische revolutie die plaatsvond in de jaren 30 en 40 van de twintigste eeuw.
Omdat het taxonomie, paleontologie, genetica en Darwinisme combineerde, maakte het de weg vrij voor een meer geintegreerd soort biologie.
Ook bekend als de Nieuwe Synthese.
 
Monofagie
De specialisatie van een dier op het eten van slechts een soort voedselplant.
 
Monogamie
Dieren zijn monogaam wanneer ze maar met een enkele partner paren in hun hele leven.
Zo niet, dan zijn ze polygaam. Het onderscheid is natuurlijk niet zo strikt.
Er zijn monogame soorten polygamie en polygame soorten monogamie.
De mens wordt gewoonlijk beschouwd als een erg monogame diersoort, maar als dat echt zo zou zijn, zouden we geen Zevende Gebod hebben.
 
Morfologie
De studie van de vorm van dieren ofplanten; voorbeeld: morfologisch gezien zijn mannelijke en vrouwelijke vliegende herten heel verschillend,
maar genetisch zijn ze vrijwel identiek.
 
Mutant
Een individu dat een mutatie draagt.
 
Mutatie
Het proces of het resultaat van een genetisch foutje; dit kan uiteenlopen van een verandering van een enkele letter in de DNA-code van een gen
tot het dupliceren van het complete genoom.
Mutaties kunnen nadelig, voordelig, en alles ertussenin zijn:
als ze voordelig zijn, zal natuuriijke selectie ervoor zorgen dat ze zich verspreiden.
 
 
 
 
Natuurlijke selectie
Het proces dat werd ontdekt door Charles Darwin en Alfred Russel Wallace.
Het is het proces waarmee evolutie werkt.
 De individuen die genetisch het meest geschikt zijn voor de omgeving waarin ze zich bevinden zullen overleven en zullen dus de meeste nakomelingen
krijgen. Het gevolg is dat hun  genen in de volgende generatie in de populatie aanwezig zullen zijn in grotere aantallen.
 
Niche
Het ‘beroep’ van een soort; haar plaats in het ecologische systeem.
 
 
 
 
Onderbroken evenwichten (Punctuated equilibria)
De zienswijze, gebaseerd op fossielen, dat evolutie schoksgewijs plaatsvindt – lange perioden van stabiliteit worden ineens onderbroken door grote
veranderingen.
 
Ondersoort
Hetzelfde als soort, maar nog kruisend met een andere ondersoort.
 
Ongewervelde
Een dier zonder ruggengraat.
Insecten, slakken, wormen en de meeste andere ‘lagere’ dieren zijn ongewervelden;
zoogdieren, vogels, amfibieen, reptielen en vissen daarentegen zijn vertebraten.
 
Op hol geslagen seksuele selectie
Fisheriaanse seksuele selectie (zie boven).
 
Ornithologie
Het bestuderen van vogels.
 
Ovipositie
Eileg.
 
Ovula
Dit is het eitje van een zaadplant, dat wordt bevrucht door stuifmeel.
 
 
 
 
Paleontologie
Het bestuderen van fossielen.
 
Parthenogenese
Maagdelijke voortplanting; het produceren van nakomelingen zonder bevruchting.
 
Perifere isolaten
Kleine populaties aan de rand van het verspreidingsgebied van een soort.
De term wordt ook gebruikt voor Ernst Mayrs soortvormingstheorie, waarbij zulke kleine populaties van groot belang worden geacht
.
Pioniereffect (founder effect )
Het effect dat uit een kleine pionierkolonie een grotere populatie kan ontstaan die genetisch verschilt van de populatie waar de pioniers uit
afkomstig zijn, doordat de pioniers een niet-representatief monster van de oorspronkelijke genetische variatie vertegenwoordigen.
 
Pionier/bloei soortvorming
Hampton Carsons theorie dat nieuwe soorten kunnen evolueren dankzij het pioniereffect gevolgd door een snelle populatiebloei.
 
Pleiotropie
Wanneer een enkel gen meer dan een effect heeft; een verandering in een ‘klokgen’ kan bijvoorbeeld meerdere biologische ritmen ver-
zetten.
 
Pleistoceen
De periode tussen 1,9 miljoen en 10.000 jaar geleden, die werd gekenmerkt door herhaaldelijke cycli van koude (de zogenoemde ijstijden of glacialen), afgewisseld door warmere interglacialen.
 
Polygamie
Het hebben van meer dan een seksuele partner. Zie monogamie.
 
Polyploid(ie ) Een individu met meer dan twee sets chromosomen.
Dit kan gebeuren wanneer een van de geslachtscelen waaruit het individu is ontstaan ‘vergeten’ is om zijn genoom te halveren.
 
Populatie
Alle individuen van een dier- of plantensoort die op een bepaalde plaats leven.
 
Populatiegenetica
De wetenschap die zich bezighoudt met veranderingen van allelfrequenties in populaties.
Genetische drift, natuurlijke selectie en genenstroom vallen allemaal binnen dit vakgebied. Veel wetenschappers (met uitzondering van paleontologen)
beschouwen populatiegenetica als synoniem met evolutiebiologie.
 
Postglaciaal meer
Een meer dat is gevormd na de laatste ijstijd, waarmee het dus minder dan 10.000 jaar oud is.
 
 
 
 
 
Recombinatie
De genetische husseling die plaatsvindt wanneer geslachtscellen worden gevormd.
 
Reproductieve isolatie
Wanneer twee individuen (of soorten) niet met elkaar kunnen kruisen, vanwege problemen voor, tijdens en/of na de copulatie.
 
 
 
bronnen :
Het mysterie der mysterieen/Menno Schilthuizen 
 • Braeckman johan
 •  

  One Response to MNOPQR woordenlijst

  1. Pingback: IJSTIJDEN « Tsjok's blog

  Geef een reactie

  Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

  WordPress.com logo

  Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

  Facebook foto

  Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

  Verbinden met %s

  %d bloggers liken dit: