Klimaatverandering Ontkenners =zogenaamde klimaatsceptici


°

° DROEVE   DISCUSSIES  met  betweterige  ruzieënde Nederlanders  niet meer dan tijdverspilling     ? 

°

Klimaatverandering word niet ontkent.

°

De zogenaamde ontkenners (= huidige antropogene klimaat  negationisten ? ) ontkennen meestal dat de mens de belangrijkste veroorzaker is van de huidige voorzienbare opwarming   …. Het gaat dus  niet om “ontkenning van klimaatverandering” maar om wie  de hoofdverantwoordelijken  zijn  voor de te verwachten  huidige  klimaat veranderingen .

°

(ontkenner )

 1. De mensen die beweren dat de huidige  klimaat verandering vooral door toedoen van de  mensen is ontstaan hadden het eerst over “global warming”.
 2. Dit blijkt niet uit te komen en nu hebben ze heel subtiel de discussie verlegt naar “klimaat verandering“.

(antwoord )

°

Woordspelletjes (1)dus  ; –> ’t lijkt bijna  gesofistikeerde  “theologie “ oftewel  meningen  spuien   als gelijkwaardig aan  de wetenschappelijk onderbouwde   consensus in het vakgebied 

 1. Global warming is gewoon het te verwachten  gevolg van de huidige   globale  klimaatveranderingen  van het  mondiaal klimaat-systeem op zoek naar nieuwe evenwichten veroorzaakt  door de massale   toename van  broeikasgassen de laatste driehonderd jaar en de te verwachten terugkoppelingen  die de effecten  nog zullen vrsterken 
 2. “–Woorden als “ global warming” of “climate change”  zijn een onderdeel van het debat. Afstappen van een bepaalde term is blijkbaar  het enige  wat de ontkenners hebben bereikt.
 3. Erg?  Noppes. Het gaat niet om de term maar of de mens er iets mee te maken heeft, met de warming up   en/of de change  of the global climatesystem  ..”
 4. dat de “global warning ” niet ” uitkomt”  is natuurlijk een  suggestief  leugentje tussendoor /–> de polen smelten wel degelijk als gevolg van de voortschrijdende globale opwarming  (maar misschien wat  trager of  lokaal onregelmatiger dan voorspeld was ….)

Noten ; 

 1. Nederlanders zijn er nog altijd vast van overtuigd dat ze de betere taalviruozen zijn … ze zijn bovendien bekend als  mensen die de heersende  debatcultuur beschouwen als de betere (en (soms) enige ) kennis-verwervingsmethode die zelfs voorrang verdient op feitelijke kennis  ….
 2. Vasthouden aan wat ze  als Nederlanders  hebben  = —> lekker kunnen blijven autorijden en stoken ’s winters, zonder dat,  dat je superstormen of natte voeten oplevert…….. Dat is het ware  hopen en  wensdenken van de “ontkenners ”

   

 

 

http://www.p-plus.nl/nieuws/klimaatscepticus De 12 kenmerken van een klimaatscepticus

°
 1. + De scepticus gebruikt woorden als ‘quasiwetenschap’ om serieus wetenschappelijk onderzoek in twijfel te trekken.
 2. + De scepticus veegt alle tegenstanders op één hoop als ‘gelovigen’ met termen als ‘de klimaatkerk’ of maakt ze politiek verdacht door ze te vergelijken met ‘watermeloenen, groen van buiten, rood vanbinnen’.
 3. + De scepticus hanteert als belangrijkste wapen het zaaien van twijfel door vragen te stellen als: zijn de wetenschappelijke metingen wel nauwkeurig, is de opwarming van de aarde al niet gestopt, kende de aarde al niet eerdere perioden van opwarming, is het mogelijk dat de zonneactiviteit al lange tijd heftiger is, is het op andere planeten ook niet warmer geworden?
 4. + De scepticus plaatst tegenover elke claim een tegenclaim en prijst zodoende de voordelen van de overmatige CO2-uit- stoot: planten en bomen groeien er harder door.
 5. + De scepticus vertrouwt weer wel op wetenschappelijk-technische innovaties die bijvoorbeeld de gevolgen van een stijgende zeespiegel kunnen oplossen.
 6. + De scepticus plukt uit een veelheid van gegevens een specifiek punt om een onderzoek te ondergraven of verdacht te maken, of juist om een eigen stelling kracht bij te zetten.  –> Selectieve Data selectie 
 7. + De scepticus ondergraaft een feit door erop te wijzen dat een bekend impopulair mens deze mening ook had, waardoor dit feit dus niet kan deugen. Zo was Hitler bijvoorbeeld vegetariër….. Argumentum ad hitleriam 
 8. + De scepticus blijft ‘als een zombie’ argumenten herhalen waarvan de onjuistheid al lang aangetoond is, zoals over vulkanen die meer CO2 zouden uitspuwen dan de mens.
 9. + De scepticus bedenkt soms zelfs een niet-bestaande claim, hypothese of theorie, beweert dat deze van klimaatwetenschappers afkomstig is, en brandt deze vervolgens volledig af. —> Stroman argument  
 10. + De scepticus neemt een oorspronkelijke wetenschappelijke publicatie en geeft deze op een verdraaide wijze weer, zoals bij het uitlekken van tabellen, de zogenaamde ‘Climategate’, waarbij klimaatwetenschappers onwenselijke feiten buiten de rapporten zouden hebben gehouden.    _> QUOTE MINING 
 11. + De scepticus meldt dat hij amateur-wetenschapper is, maar toch betere evaluaties maakt dan al die honderden klimaatwetenschappers wereldwijd die gebukt gaan onder de last van anderhalve eeuw kennisopbouw over weer en klimaat.
 12. + De scepticus is vooral in de VS vaak een diepgelovige, die met de bijbel in de hand verkondigt dat als God ons fossiele brandstoffen heeft geschonken, het ook zijn wens is dat we daar gebruik van maken.
°

°

Kletskoek van ‘klimaatsceptici’ populairst in Nederland

Klimaatsceptici vinden in Nederland meer gehoor dan in enig ander land. Ondernemer Jan Paul van Soest verbaasde zich en schreef een boek.

 •  Nederlandse sceptici praten Fred Singer, Patrick Michaels en vele andere van de sceptische kopstukken na als waren zij uiterst betrouwbare informatiebronnen. Maar dat zijn ze niet

Hij zat in Botswana toen het gebeurde. Het was eind 2009, in de aanloop naar de klimaattop van Kopenhagen. De film van Al Gore had de geesten rijp gemaakt en velen hadden hun hoop gevestigd op de nieuwe Amerikaanse president, Barack Obama.

°
Die zou in Kopenhagen het klimaatdebat uit het slop gaan trekken. En toen barstte de bom. Climategate.
°
Ineens lagen er e-mails op straat die suggereerden dat klimaatwetenschappers de boel manipuleerden. Dat ze onwelgevallige feiten onder de pet hielden. Niet veel later kwamen allerlei fouten aan het licht in de rapporten van het IPCC, het klimaatbureau van de VN.
°
“Er zijn gewoon wetenschappers die hebben gelogen”, riep Matthijs van Nieuwkerk in ‘De Wereld Draait Door’.
°
Milieuminister Jacqueline Cramer stelde dergelijke fouten niet meer te accepteren.
°
“Wat gebeurt hier?”, dacht Jan Paul van Soest, adviseur en ondernemer in energie en milieu. Hij had zich al eerder verdiept in de wereld van de klimaatsceptici. Hij had het milieuministerie zelfs geadviseerd deze groep bij het officiële klimaatdebat te betrekken.
°
“Ik had ze leren kennen als een groep aardige mensen. Maar nu ineens, al die blogs. Zo woest en wild, zo venijnig. Dat moest ik begrijpen.” Hij duikt opnieuw in die wereld. Hoe zit het klimaatdebat in elkaar, wil hij weten. Waar halen deze sceptici hun argumenten vandaan en hoe verhouden die zich tot zijn eigen ideeën? Klopte zijn beeld van de klimaatverandering wel?
°
Hij besluit de dagelijkse blog van de econoom Hans Labohm te volgen, een Nederlandse klimaatscepticus van het eerste uur…… “Diens Dagelijkse Standaard bood een mooi venster op wat ik heb leren kennen als het sceptische paralleluniversum, een geheel eigen wereld met eigen participanten en eigen bronnen.”
°
Denktanks
°
Al snel ontdekt hij een patroon.
°
Labohm en andere klimaatsceptische schrijvers in Nederland halen al hun wijsheid uit de Verenigde Staten. Allemaal bij dezelfde grootheden.
°
“Nederlandse sceptici praten Fred Singer, Patrick Michaels, Roy Spencer en vele andere van de circa honderd actief publicerende sceptische kopstukken na als waren zij uiterst betrouwbare informatiebronnen. Maar dat zijn ze niet. Deze mensen werken veelal voor denktanks die worden gefinancierd door de fossiele industrie en die een duidelijke missie hebben: twijfel zaaien over het broeikaseffect.”
°
Het is een strategie die ook is toegepast bij de debatten over roken of de zure regen. Zand in de machine strooien met quasi-wetenschappelijke berichten, de indruk wekken dat ‘de wetenschap’ er nog niet uit is.
°
“De Amerikanen hebben de wereld het (antropogene klimaatverandering  )scepticisme geleerd.
°
  © AP.

 •  Nergens wordt zo getwijfeld aan de opwarming van de aarde als in Nederland

°

Het is een campagne die respect afdwingt, een perfecte communicatie – waar de wetenschap nog van kan leren – die precies weet hoe ze haar boodschap verkocht moet krijgen.
°
Van Soest: “Je kunt van ze zeggen wat je wilt, maar de campagne is zeer effectief gebleken. Als je doel is je oliebelangen te verdedigen, dan is een euro niet beter te besteden.”
°
De sceptici zelf zijn vaak heel oprecht, ontdekte hij. Overtuigd van de juistheid van hun zaak. “Sommigen zijn sceptisch vanuit streng-religieuze opvattingen: het kan toch niet zo zijn dat de mens in staat is Gods wondere wereld te verstoren. Maar de meesten hebben een extreem libertair wereldbeeld, zijn wars van overheidsingrijpen en geloven in het heil van de vrije markt. De theorie van de klimaatverandering zien ze als een aanval daarop. Als de theorie waar is en de voorspellingen correct zijn, dan heeft de vrije markt gefaald en moet de overheid wel ingrijpen. Dat idee is zo onacceptabel, dat ze niet anders kunnen dan de theorie verwerpen.”
° Angelsaksische cultuur  
°
 1. Ook de Nederlandse sceptici zijn vaak libertair en hangen een soort hyperliberalisme aan.
 2. Daarnaast zijn er querulanten (= “trollen” ) die er genoegen in scheppen om onrust te stoken,
 3. en amateur-wetenschappers: veelal gepensioneerde academici die, min of meer toevallig, hun tanden in het klimaatprobleem hebben gezet.
°
Allemaal met één gemeenschappelijk kenmerk.
°
“Het zijn echoputten. De Amerikaanse ideeën zijn de oceaan overgestoken. Maar de Nederlanders voegen daar nauwelijks iets aan toe.”
°
Opvallend is ook dat de ideeën vooral hier voet aan de grond krijgen.
°
Nergens wordt zo getwijfeld aan de opwarming van de aarde als in Nederland. Het percentage van de bevolking dat denkt dat menselijk handelen de oorzaak is van de klimaatverandering is zelfs lager dan in de VS (44 om 49 procent).
°
Nederland heeft het Rijnlandse model de rug toegekeerd en de blik richting de Angelsaksische cultuur gewend, denkt Van Soest.
°
En de taal speelde natuurlijk ook een rol, Nederlanders zijn goed in Engels, de taal der klimaatsceptici. De scepsis drong door tot in alle lagen van de samenleving, ook in de politiek. En bereikte haar dieptepunt in oktober 2010, met de motie-Neppérus, die de regering verzocht klimaatsceptici bij vervolgstudies te betrekken: ‘Gij zult klimaatsceptici aantrekken voor een evenwichtig debat’.”
°
Maar klimaatsceptici willen helemaal geen echt debat, ze willen slechts de illusie wekken dat de wetenschap er nog niet uit is. – Ze eisen bovendien dat wetenschappers in een transparant glazen huis werken.
“Zij staan buiten, met de neuzen tegen het glas gedrukt, soms zo dichtbij dat de eigen wasem het glas doet beslaan en het zicht beneemt op wat er werkelijk in het glazen huis speelt. De inzichten die binnen worden geproduceerd, worden onmiddellijk gebruikt om de tegenstanders om de oren slaan. Maar ze worden net zo gemakkelijk vervormd of aan de vuilnisman meegegeven.”
 • Uiteindelijk heeft het verzet tegen klimaatbeleid de kenmerken van rouwverwerking

Wetenschappelijk jasje

°
Hij grijpt het moment aan om de media de les te lezen. De manier waarop ook Trouw soms aandacht besteedt aan de sceptici vindt hij godgeklaagd.
“Ik probeer te snappen hoe het werkt. Klimaatsceptici nemen deel aan het maatschappelijke debat en daar moet je als krant aandacht aan besteden. Maar zodra je ze tegenover wetenschappers zet, in het streven naar hoor en wederhoor, geef je ze een status die ze niet verdienen. Het is een lobby, ze verkopen kletspraatjes, verpakt in een wetenschappelijk jasje.”
°
Begrijp hem goed, hij beschuldigt de sceptici niet van leugen en bedrog.
°
Ze zijn meestal heel integer.
°
Marcel Crok bijvoorbeeld denkt oprecht dat hij een eigen, kritisch geluid laat horen. Maar ik heb zijn ‘Staat van het klimaat’ op de ontleedtafel gelegd en toen bleek dat dat boek voor meer dan de helft leunt op de ideeën uit de Amerikaanse sceptische hoek, kritiekloos.
°
Of neem dat laatste rapport van hem. Als je weet dat het mede is betaald door de Global Warming Policy Foundation, als de naam van die club op de kaft van het rapport staat, op het persbericht. Als je weet wat hun agenda is, namelijk klimaatmaatregelen tegengaan. Dan is het wel erg naïef om je voor hun politieke karretje te laten spannen. Marcel zou moeten weten dat zijn analyse politiek misbruikt wordt.”
°
Legitiem argument
°
Nogmaals, je hoort hem niet zeggen dat klimaatsceptici bewust de boel bedonderen. Zijn aanval is ook niet persoonlijk bedoeld. Sterker, hun ideeën mogen dan kletskoek zijn, hij begrijpt hun zorgen.
“Iemand als Hans Labohm zegt dat het klimaatbeleid hem te veel geld kost.
Dat is een legitiem argument.
Daar zou het debat ook over moeten gaan. Iets soortgelijks geldt ook andersom.
°
Voorstanders van klimaatbeleid moeten niet zeggen: de wetenschap heeft gesproken, voer een heffing in. Daar zit nog een hele leemte tussen, en daar zou het debat over moeten gaan.”
°
Uiteindelijk heeft het verzet tegen klimaatbeleid de kenmerken van rouwverwerking, zegt hij.
“Eerdere milieuproblemen zoals het gat in de ozonlaag of de zure regen waren relatief makkelijk op te lossen. Maar de klimaatverandering raakt aan de succesformule van de moderne maatschappij. Snelle groei op basis van uitputting van de aardse voorraden en belasting van het milieu door zonder kosten afvalstromen te lozen. Daar hebben we onze huidige welvaart aan te danken. En dan komt er een stelletje wetenschappers die zeggen dat dat model niet houdbaar is. Die deze leefwijze daarmee dood verklaren. We zitten nu in een soort collectieve rouw, we willen er niet aan dat we afscheid moeten nemen van die manier van groeien, dus ontkennen we het probleem. Vervolgens is er een fase van woede. En dan komen we in de fase van aanvaarding. Maar velen zitten nog in de fase van ontkenning. De sceptici voorop.”
°
Belgie ; 
°
Nog  verder discussieren  met  klimaatsceptici  tijdverspilling http://www.mo.be/artikel/van-yperseele-nog-discussieren-met-klimaatsceptici-tijdverspilling

°

PowNed : BBC jorist ontkenners klimaatverandering

 

 

°

http://www.powned.tv/nieuws/media/2014/07/bbc_jorist_ontkenners_klimaatv.html

 

De Britse publieke omroep BBC zal vanaf nu geen aandacht meer besteden aan mensen die klimaatverandering ontkennen.

Uit intern onderzoek blijkt dat de BBC te veel aandacht heeft gegeven aan de “marginale ideeën” van de kleine groep ontkenners.

 1. Zij zouden alleen op tv en radio mogen verschijnen om een tegengeluid te laten horen, terwijl hun argumenten vaak niet of slecht onderbouwd zijn.
 2. Ook is de overgrote meerderheid van de wetenschappers het simpelweg eens dat klimaatverandering door mensen een feit is.

Salon geeft een voorbeeld van hoe de BBC vaak tot het uiterste moest gaan om toch maar iemand te vinden die klimaatverandering door mensen ontkent.

In navolging van een rapport (Het rappor  van  “U.N. Intergovernmental Panel on Climate Change” september 2013 ,is zonneklaar over de invloed van de mens. En ook is het waar dat vrijwel alle wetenschappers dat rapport onderschrijven……  Behalve dus de olie- en gaslobby.)waarin staat dat het met 95 procent zekerheid te zeggen is dat mensen verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, kon de BBC geen (deugdelijk )tegengeluid vinden.

 

De wetenschappers waren het eens over de conclusie van het rapport.

Uiteindelijk kwam de publieke omroep toch uit bij  een zogenaamde   klimaatscepticus : ene Bob Carter, een gepensioneerde  australische  geoloog die nu betaald wordt door het Heartland Institute, een lobbygroep voor olie- en gasbedrijven.

°

klimaatsceptici zijn uitstekend te vergelijken met creationisten.

Klimaatsceptici denken met hun ‘gezonde verstand’ slimmer te zijn dan het overgrote deel van de klimaatwetenschappers.

Net zoals creationisten dus.

Fuck de wetenschap.

Ontkenners zijn de echte klimaatgekken.

 

http://theconsensusproject.com/

De consensus is overigens eerder 97% en misschien inmiddels zelfs wel 99%.

Hoe groot die klimaatverandering ( en haar gevolgen ) wordt (en in hoeverre het point of no return al is bereikt   ) is nog steeds  in  discussie

Pure ontkenners kun je inderdaad rustig in de hoek van de evolutie-ontkenners plaatsen. Tea Party-figuren. Type Sarah Palin e.d. Alles komt van god en zo.

°

 

De wetenschappelijke consensus tussen duizenden professionele onderzoekers wordt aan de kant geschoven onder verwijzing naar het idee van een enkeling.

 

°

Het is de aanpak die klimaatsceptici organisaties soms laten zien: tegenover een hele stapel rapporten één enkel kritisch stuk leggen en dan zeggen dat er geen consensus is.

 

°

Neiging tot ‘quote mining’, het presenteren van uit hun verband getrokken citaten.
Bovendien doen sommige “citaten ” de ronde die niet traceerbaar zijn naar hun originele bron –Het zijn ‘memen’ die al lang rondgaan en klakkeloos worden overgetikt

°

 

Grote Samenzwering : complottheoretici :
Wetenschap , industrie en overheid spannen samen om de waarheid onder de tafel te houden …

°
Hoe zo’n enorme samenzwering kan blijven bestaan zonder dat dit duidelijk wordt, is een raadsel.

 1. Natuurlijk, de industrie heeft invloed.
 2. Onderzoeken die gefinancierd worden door de industrie geven vaker een positief resultaat dan onderzoeken met neutrale financiering.
 3. Maar doorgaans gaat het om nuances. Een hele tak van wetenschap draaiende houden een leugens, dat lukt echt niet.

Idem met de ” ideologisch-politiek gedreven wetenschap.”

 1. Ja, er zat en zit bij sommigen ideologie achter.
 2. Maar bij heel veel wetenschappers is dat niet het geval.
 3. Bovendien, de geschiedenis leert dat ideologisch gedreven concepten het uiteindelijk niet halen.

°

Ten slotte: details worden buitenproportioneel uitvergroot .

 1. Ja, er gaat af en toe iets mis met ,
 2. ja er zijn soms schimmige banden tussen beoordelaars en producenten.
 3. En ja, er zijn takken van wetenschap waarin tot voorbij het redelijke wordt opgerekt (bijvoorbeeld in de evolutionaire psychologie)
 4. en ja, er zijn in het verleden foute en voorbarige interpretaties gemaakt …

Maar in beide gevallen zijn het fouten die de kern van de zaak ( er is opwarming en die is mede veroorzaakt door de verbruikende en massale menselijke aanwezigheid en ecologische voetafdruk ) niet aantasten.

°
M.i. doen de “climate change “critici aan pseudowetenschap en anti-wetenschap .

 

°

Kritisch zijn is prima, maar het kind met het badwater weggooien niet.

°

Dunning-Kruger.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effect

°

http://www.nytimes.com/2014/07/06/upshot/when-beliefs-and-facts-collide.html?smid=tw-share&_r=2

zie ook  aansluitend bij dit laatste artikel :

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2459057

 

1.-

http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2014/07/08/do-people-who-deny-evolution-know-less-about-it-than-others/

…..why so many Americans deny palpably true science, in particular evolution and human-caused global warming. Both of these “theories” are supported by mountains of evidence (no rational scientist would deny evolution, and something like 97% of climate scientists also accept that human activities are making the Earth warmer).

So why the opposition from many Americans? Nyhan summarizes the answers briefly, but they all come from a 49-page paper by Dan M. Kahan that’s in press in Advances in Political Psychology. Kahan is a professor of law and psychology at Yale. The paper, in advance form, can be downloaded free at the link at bottom.

The title refers only to climate science, but a large chunk of the paper is about evolution, ….

 

2.-

http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2014/07/11/why-do-people-deny-climate-change-plus-a-plea-for-accommodationism-not-from-me/

 

°

 

GEEN BBC  SPREEKGESTOELTE  MEER  VOOR  “ANTI-WETENSCHAP”  = 

 

BBC staff ordered to stop giving equal airtime to climate deniers – 

……the importance of attempting to establish where the weight of scientific agreement may be found and make that clear to audiences,”

“Science coverage does not simply lie in reflecting a wide range of views but depends on the varying degree of prominence such views should be given.

http://www.salon.com/2014/07/06/bbc_staff_ordered_to_stop_giving_equal_air_time_to_climate_deniers/?utm_source=facebook&utm_medium=socialflow

 

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

One Response to Klimaatverandering Ontkenners =zogenaamde klimaatsceptici

 1. Pingback: INHOUD Gaia Millieu | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: