GHIJKL woordenlijst

 
 
 
 
 

 
Gen
Een gebied op een chromosoom dat de genetische code draagt voor een eiwit en uiteindelijk voor een eigenschap van het organisme.
 
Genetische drift       Het proces waarbij evolutie plaatsheeft doordat genen zich toevallig meer doorzetten in een populatie. Stel bijvoorbeeld je een eiland voor waar 10 achternamen voorkomen. Op enkele generaties kunnen er toevallig slechts drie overblijven. Dit betekent niet dat daar fittere genen aan zitten, maar dat bijvoorbeeld sommige mannen enkel dochters kregen (achternamen gaan niet in vrouwelijke lijn).
*  Veranderingen in de genetische samenstelling van een populatie dankzij toevalseffecten.
Het is alleen van belang in kleine populaties.
 
Genenpoel
Alle genen en hun allelen die zich in een populatie bevinden.Genenstroom mengt de genenpoel.
Genenstroom
Als resultaat van paring en migratie zorgt genenstroom voor de verspreiding van genen in een populatie, tussen verschillende populaties,
en zelfs tussen verschillende soorten.
 
Genetica
De tak van de biologie die zich bezighoudt met alles wat met genen te maken heeft (en dat is een hoop).
 
 
Genetische isolatie
Hetzelfde als reproductieve isolatie: de afwezigheid van genenstroom tussen twee populaties.
 
Genitalien
De ‘primaire’ seksuele organen van dieren; meestal betekentdat de penis en de vagina, of hun equivalenten.
 
Genoom
De complete verzameling genen in een soort en de manier waarop die op de chromosomen zijn gerangschikt.
Genotype   De genetische aanleg van een organisme, individu of cel, zoals vastgelegd in het DNA.
Zie ook
 
Genus
Een groep nauwverwante soorten, herkenbaar aan het eerste deel van een soortnaam;
bij Drosophila melanogaster (de laboratoriumbananenvlieg) bijvoorbeeld, is Drosophila het genus, dat daamaast meer dan duizend andere soorten bevat.
Het is een beetje als de namen van mensen: de achternaam is het genus, wat aangeeft wie aan wie verwant is, terwiji de voornaam de soortnaam is;
de voor- en achtemaam samen geven een unieke persoon aan, net als een genus- en soortnaam samen naar een unieke soort verwijzen.
 
Geografische soortvorming
Hetzelfde als allopatrische soortvorming.
 
Geografische isolatie
Wanneer dieren ofplanten elkaar niet kunnen ontmoeten en niet kunnen kruisen vanwege een onoverkoombare geografische barriere, zoals een bergketen,een zee, een gletsjer of een woestijn.
 

geologie       

Geslachtscellen
Sperma en stuifmeel bij respectievelijk mannelijke dieren en planten; en eicellen en ovula bij respectievelijk vrouwelijke dieren en planten.
Dit zijn de cellen die, na recombinatie, slechts een set chromosomen dragen en bedoeld zijn om met de geslachtscel van een ander individu samen te
smelten om een nieuw individu te vormen.
 
Gewervelde
Een dier met een ruggegraat. Zie ongewervelde.
Gewervelden   Een groep (meer specifiek, een subphylum) dieren die afstamt van een gemeenschappelijke voorouder. Hun gespecialiseerde eigenschap is dat ze een intern skelet hebben, gemaakt van been of kraakbeen
 
Glaciatie
De uitbreiding van gletsjers tijdens de ijstijden.
 
Goede genen
De theorie dat vrouwelijke keuze niet slechts esthetisch is, maar gebaseerd op kenmerken die staan voor genetische kwaliteit, zoals een goed immuunsysteem.
 
 
 
Herbivoor
Plantenetend.
Planteneter. Voorbeeld: rund, olifant
 
Herpetologie
De studie van reptielen en amfibieen.
Hoatzin    Zuid-Amerikaanse vogelsoort, Opisthocomus hoazin. In Suriname wordt hij stinkvogel genoemd. Hij komt voor in het Amazonegebied. De jonge vogels hebben klauwtjes aan hun vleugels, waarmee ze beter in bomen kunnen klimmen. De Hoatzin is een voorbeeld van een soort die de Wet van Dollo ontkracht.
Meer informatie: http://www.youtube.com/watch?v=JKwwdcfc4Ck
 
Hominisatie  (Synoniem: menswording) De evolutionaire ontwikkeling van die kenmerken die de menselijke soort Homo sapiens onderscheiden van alle andere primaten.
Zie ook

Homo diluvii testis    Vertaling: ‘Mens, bewijs van de zondvloed’. Beroemd fossiel, beschreven door de Zwitserse geleerde Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733) die dacht te maken te hebben met de overblijfselen van een mens die tijdens de zondvloed was verdronken. Het fossiel gold in die tijd als een overtuigend bewijs voor de historische waarheid van het zondvloedverhaal in het bijbelboek Genesis. Het fossiel bevindt zich tegenwoordig in Teylers Museum te Haarlem (Nederland). In 1812 werd het onderzocht door de Franse paleontoloog Georges Cuvier (1769-1832) die het opnieuw heeft gedetermineerd: het betreft een grote, uitgestorven salamander die nu de naam Andrias scheuchzeri draagt.
Meer informatie: http://www.teylersmuseum.eu/

Homologie   Homologe structuren hebben een identieke evolutionaire afkomst, maar kunnen identieke of verschillende functies hebben.
VoorbeeldDe vleugels van een kip zijn homoloog met de voorste ledematen van een kat.
Zie ook
 
Hybride
Het genetisch gemengde product van een paring tussen twee ver짭schillende soorten, ondersoorten, of waardplantrassen.
Hybriden kunnen ook de nakomelingen zijn van andere hybriden. Vaak (maar zeker niet altijd) zijn hybriden niet levensvatbaar, onvruchtbaar, of op een  andere manier in het nadeel.
 
Hybridisatiezone
Een gebied waar twee verschillende soorten, ondersoorten ofwaardplantrassen elkaar tegenkomen, paren en kruisen.
Iguanodons van Bernissart    Gefossiliseerde skeletten van de dinosauriërsoort Iguanodon, gevonden in 1878 in de steenkoolmijnen van Bernissart (België, ca. 20 km ten westen van Mons). De soort kreeg de naam Iguanodon bernissartensis (Iguanodon van Bernissart). Het betreft 30 complete en enkele onvolledige gefossiliseerde skeletten, een spectaculaire vondst. De indrukwekkende fossielen zijn te bezichtigen in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel.
Meer informatie: http://www.natuurwetenschappen.be/museum 
 
Iguanodons van Bernissart   Gefossiliseerde skeletten van de dinosauriërsoort Iguanodon, gevonden in 1878 in de steenkoolmijnen van Bernissart (België, ca. 20 km ten westen van Mons). De soort kreeg de naam Iguanodon bernissartensis (Iguanodon van Bernissart). Het betreft 30 complete en enkele onvolledige gefossiliseerde skeletten, een spectaculaire vondst. De indrukwekkende fossielen zijn te bezichtigen in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel.
Meer informatie: http://www.natuurwetenschappen.be/museum 

J

jonge aarde – creationisme     is het geloof dat het heelal slechts enkele duizenden jaren oud is. Dit geloof komt voort uit een zeer letterlijke interpretatie van de bijbel, waarin niet enkel de schepping van de mens aan bod komt, maar ook de schepping van alle andere wezens. De zondvloed wordt er beschouwd als een historisch feit.

 

 

 

 

Kiemcellen  
Bij organismen die zich geslachtelijk voortplanten zijn kiemcellen de cellen waaruit de gameten (geslachtscellen; eicellen of zaadcellen) ontstaan.
 

 

  
 
 
 

Kloon  
Een individu dat genetisch identiek is aan een ander individu; eeneiige tweelingen zijn bijvoorbeeld klonen van elkaar

 

Kropotkin, Peter (Pyotr)  Russische geograaf en zoöloog (1842-1921), en anarchistische maatschappijwetenschapper. Kropotkin nam deel aan geografische expedities door Siberië, Mantsjoerije en Skandinavië. Zijn belangrijkste wetenschappelijk werk is Mutual Aid. A Factor of Evolution (1902). (De Nederlandse vertaling uit 1904 droeg de titel: Wederkeerig dienstbetoon. Een factor der evolutie.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: