Koraal Zee


 

 

TOESTAND  IN 2013  /RAPPORT   : de oceanen

2217665[1]oceanen 2013  <— pdf De Morgen

1.- Koraalschade

2.- Koraal en biodiversiteit

Koraalschade

 

koraalrif en biodiversiteit

 

 

Cabo Pulmo National Marine Park : Baja California State, Mexico.

Tropische koraalriffen ;

* Bij een kritische watertemperatuur sterven de symbiotische algen, waar koraal van afhankelijk is. Dit leidt tot zogenoemde koraalverbleking. Als extreme hitte zich vaak achter elkaar herhaald, kan koraal hierdoor afsterven.

*(2010)Koraalriffen voor de noordwestkust van Indonesië die in 2004 de tsunami overleefden, sterven nu op grote schaal uit door de stijgende temperatuur van het zeewater.

De Wildlife Conservation Society (WCS) stuurde in mei 2010 zeebiologen naar de provincie Atjeh, op het puntje van Sumatra, die daar watertemperaturen van 34 graden maten, vier graden hoger dan het langetermijngemiddelde. Door de hoge temperatuur verdwijnen uit het koraal veel eencellige algen, die van levensbelang zijn voor het rif. Met de algen verdwijnt ook de kleur van het koraal, een proces dat verbleking wordt genoemd. Tachtig procent van dit verbleekte koraal in Atjeh is inmiddels reeds afgestorven.

* De riffen hebben in het verleden getoond dat ze zich snel kunnen herstellen , maar het zijn daarom nog geen garanties voor een omkering van de trend ;

-Als gevolg van de tsunami in 2004 stierf een derde van het koraalrif voor Atjeh af, maar het rif wist hiervan vlug te herstellen. Des te verontrustender vinden wetenschappers het dat het rif goed weet te reageren op moeilijke omstandigheden, maar de bedreiging door de hoge watertemperatuur ogenschijnlijk zo groot is, dat het koraal hier geen antwoord op heeft.

* De riffen worden bovendien bedreigd door verzuring van de oceanen, waardoor de kalkstructuren oplossen.De groei neemt af door de verzuring, een gevolg van het toenemende hoeveelheid CO2 in het water.Bovendien tast overbevissing de koraalriffen aan.

* Met het verdwijnen van koraalriffen verliezen veel vissoorten hun kraamkamer.

Tsunami coral dying due to temperature rise

Bronmateriaal:
Tsunami coral dying due to temperature rise” – Telegraph.co.uk

http://www.scientias.nl/indonesisch-koraal-bezwijkt/14717

Indonesisch koraal bezwijkt

 19 augustus 2010  

Het koraal voor de kust van Indonesië overleefde in 2004 een alles verwoestende tsunami. Maar nu dreigt het steeds warmer wordende water dit dappere koraal de kop te gaan kosten. Door de opwarming van het zeewater verdwijnen algen en verzwakt het koraal. Volgens de onderzoekers zou zo’n tachtig procent van het koraal inmiddels zijn bezweken.

In mei was het water voor de kust 34 graden Celsius, zo’n vier graden Celsius warmer dan de gemiddeldes die over een lange tijdsperiode zijn vastgesteld. Juist in deze warme maand zochten wetenschappers het koraal op. Het bleek sterk verbleekt te zijn.

Bleek
Die verbleking ontstaat doordat algen die het koraal van een mooi kleurtje voorzien allemaal verdwenen zijn. De algen worden door de hitte overactief en vergiftigen het koraal waar ze te gast zijn. Door het vertrek van de algen raakt het koraal een voedselbron kwijt en verzwakt.

Snel
Volgens de onderzoekers is inmiddels zo’n 80 procent van het koraal dood. Het lijkt erop dat de koralen sneller dan ooit het loodje leggen. In het verleden kwam de verbleking van koralen ook voor, maar ging het proces een stuk langzamer.

Tragedie
“Dit is een tragedie,” vindt onderzoeker Caleb McClennen. “Niet alleen voor de biodiversiteit in de koralen, maar ook voor de mensen in de buurt.” Veel Indonesiërs verdienen hun geld dankzij toeristen die zeer geïnteresseerd zijn in de koralen. “Het is een teleurstellende ontwikkeling,” vindt ook expert Stuart Campbell. “Vooral omdat deze koralen veerkrachtig genoeg waren om andere verstoringen in het ecosysteem te boven te komen.”

Dat het proces zo snel verloopt, heeft volgens de onderzoekers alles te maken met het steeds warmer wordende zeewater. Dat laatste is deels te wijten aan de verandering van het klimaat.

Naast de Coral sea zijn er nog verschillende erg belangrijke grote koraalriffen netwerken ;

– De zogeheten Koraaldriehoek, een netwerk van riffen tussen Indonesië, de Filippijnen en Nieuw-Guinea, dreigt door klimaatverandering volledig te verdwijnen

De koraalriffen van Zuidoost-Azië bevatten een uitzonderlijk hoge concentratie biodiversiteit, met maar liefst 76 procent van alle koraalsoorten en 35 procent van alle koraalvissen, die wereldwijd worden gevonden.

* Volgens deskundigen va de VN betekent het verdwijnen van koraal in Zuid Oost azie een ‘volledig instorten’ van de wereldwijde visserij, onder voortzetting van de huidige trends.

“Maar als het koraal echt verdwijnt, bedreigt dat wereldwijd de inkomstenbronnen van zo’n 500 miljoen mensen”, zei onderzoekster Lubchenco.

Vooral in Zuidoost-Azië en rond de Indische Oceaan leven veel mensen van de koraalriffen. Dat varieert van toerisme tot visvangst. Zonder riffen zijn kustgebieden bovendien minder beschermd tegen hoge golven.

Het Wereld Natuur Fonds, dat zich baseert op een overzicht van 300 wetenschappelijke publicaties, stelde in 2009 al dat de riffen binnen 100 jaar zullen afsterven, tenzij radicale actie word ondernomen Maar die prognose is nu achterhaald als veel te optimistisch

(2011) =koraalriffen kunnen in 2050 van de zeebodem zijn verdwenen.

*Het koraal kampt met steeds warmer zeewater, dat ook steeds zuurder wordt.

* Ook scheepvaart en kustbebouwing bedreigen de kleurrijke onderzeese levende structuren die zijn opgebouwd door levende koraalpoliepen.en dito eervan afhankelijke ecologische systemen

-(2010) De voorspelde toename van de CO2-concentratie tot 450 parts per million (ppm) in het jaar 2050 zal koraal voorbij het punt van afsterven brengen. In de volgende decennia zullen waarschijnlijk alle soorten uitsterven, zegt een internationale onderzoeksgroep van 24 koraalexperts, verbonden aan diverse universiteiten en overheden.
-De oceanen absorberen grote hoeveelheden CO2 die vrijkomen door de consumptie van fossiele brandstoffen. Maar bij dat proces vindt verzuring van het oceaanwater plaats.

-Allerlei organismen die kalkskeletjes maken, zoals schelpdieren, koraal en verschillende soorten plankton, hebben toenemende moeite te overleven in het nieuwe, zure milieu.

(2010: zie hieronder voor het volledige artikel ) -“Als wij toestaan dat het CO2-niveau de 450 ppm bereikt, wat tot nog toe wordt gezien als het meest optimistische scenario voor Kopenhagen, zullen we ’s werelds koraalriffen al op het pad van degradatie en uiteindelijk uitsterven hebben gebracht”, zo zegt John Veron, een Australische mariene bioloog.

Volgens de internationale Londense onderzoeksgroep van 24 koraalexperts, verbonden aan diverse universiteiten en overheden., is 320 ppm de uiterste veilige grens voor koraal – en vormt een concentratie van 360 ppm het breekpunt.

De huidige CO2-concentratie ligt echter al in de buurt van de 390 ppm en stijgt bovendien elk jaar met 2,1 volumedelen CO2.

(2011) ”Alle bedreigingen van de koraalriffen komen nu samen”, zei Jane Lubchenco, bestuurder van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) woensdag in Washington bij een presentatie van haar studie naar de toekomst van de riffen.

*Volgens het rapport is ruim 90 procent van alle tropische riffen in 2030 bedreigd. In 2050 zou dat gelden voor de volle 100 % . Vooral de opwarming van de zee leidt tot steeds blekere koraal.

http://green.blogs.nytimes.com/2011/02/24/deeper-peril-for-coral-reefs/?ref=science

°

09/07/08
Eén derde koraalriffen verdwenen tegen 2050
°
De oceanen verzuren zo snel dat halverwege deze eeuw een derde van de koraalriffen zal sterven.
De oceanen verzuren omdat ze het broeikasgas CO2 opnemen.
Dat blijkt uit een nieuwe studie die verschijnt in het gereputeerde magazine Science.Ook overbevissing, ontwikkeling van kustgebieden en de opwarming van de aarde spelen een rol bij het verdwijnen van koraal.
Tot 1998 waren 13 van de 704 koraalsoorten bedreigd.
Dat aantal is nu opgelopen tot 231, concluderen de wetenschappers.De onderzoekers stellen dat als niets aan de uitstoot van CO2 wordt gedaan, al het koraal zal verdwijnen.
Een kwart van de dieren in de oceanen zijn afhankelijk van koraalriffen.
Als het koraal verdwijnt, zullen die ook uitsterven, verwachten de onderzoekers. (mvl)
°
11/07/08
Vijfde koralen is dood
°
Al negentien procent van de koralen op onze planeet is gestorven. Dat maakte het IUCN (International Union for Conservation of Nature) bekend op de tiende dag van de klimaatconferentie in het Poolse Poznan. Daar moet een basis gelegd worden voor een plan dat de uitstoot van CO2 zo snel mogelijk moet terugdringen. Als dat niet gebeurt, zullen ook de resterende koralen de komende 20 tot 40 jaar verloren gaan.
°
Hoop
°
Over de hele wereld hebben de koraalriffen fel te lijden onder de opwarming van het zeewater.(1)
Bovendien neemt ook de zuurtegraad van de oceanen toe, omdat de CO2 nu eenmaal ergens terecht moet komen. Niet alleen de koralen komen hierdoor in gevaar, ook het rijke leven rond deze kleurenpracht dreigt ten onder te gaan. Maar volgens het IUCN is het nog niet te laat. Ongeveer 45 procent van de koralen blijkt nog steeds gezond te zijn en sommige koralen passen zich aan nadat ze verbleken door het warmere water.Zware klappen
Maar de laatste vier jaar hebben de koralen zware klappen gekregen. Oorzaken zijn de toenemende druk van de mens, de uitbraak van koraalziektes, meer verbleking en ook de tsunami van 2004 had ernstige gevolgen. “Als we nu niets doen, kunnen we onze koraalriffen verliezen”, zegt Clive Wilkinson van het Global Coral Reef Monitoring Network. “We weten dat koralen kunnen herstellen in een warmer klimaat. Maar we moeten ze een kans geven om zo weinig mogelijk te lijden onder andere factoren”, zegt Dr. David Obura van IUCN.Planet Watch
Ongeveer een half miljard mensen zijn afhankelijk van koraalriffen. Ze zijn een bron van voedsel, vormen een beschermende buffer langs de kust en zijn een belangrijke toeristische bron van inkomsten
Ook HLN.BE en Planet Watch zullen hun steentje bijdragen om deze verborgen schoonheid in onze oceanen te redden.
Samen met het WWF steunen we een project in Australië.
°
(1)……New research by a team from the Australian Institute of Marine Science, has found that coral reefs off the western shores of the Australian continent are not only not suffering from the increased temperature, but are apparently thriving, as the study they’ve published in Science describes, they have actually been growing faster in the past hundred years than prior to that time.Read more at: http://phys.org/news/2012-02-c…

°

Coral reef thriving in sediment-laden waters
Rapid rates of coral reef growth have been identified in sediment-laden marine environments, conditions previously believed to be detrimental to reef growth. A new study has established that Middle Reef – part of Australia’s iconic Great Barrier Reef – has grown more rapidly than many other reefs in areas with lower levels of sediment stress.

http://www.sciencedaily.com/re…

°

Tegenwoordig zijn er zo’n 4500 soorten “koraal ” bekend
(vergelijk met =tot de zoogdieren ( de huidige heersende groep ) worden ruim 5500 soorten gerekend )

°

(1 bis)

–>veel  “Koralen “zijn    wél gevoelig voor temperatuurveranderingen  / er bestaan  zelfs koralen in Noordelijke (vooralsnog ) koude wateren ……

—> Het is trouwens verkeerd om te spreken over  “Koralen “en daar conclusies aan te verbinden die voor alle koralen zouden  gelden

—> Bovendien duurt het  vele  eeuwen voor koraafriffen  zijn  opgebouwd  …..

°
10/12/08

Nieuwste onderzoek voorziet volledig uitsterven koraal

7 juli 2010

Toenemend zure oceanen en verder stijgende watertemperaturen zullen tegen het eind van deze eeuw koraalriffen wereldwijd de das omdoen, zo wijst nieuw onderzoek uit

De voorspelde toename van de CO2-concentratie tot 450 parts per million (ppm) in het jaar 2050 zal koraal voorbij het punt van afsterven brengen.

In de volgende decennia zullen waarschijnlijk alle soorten uitsterven, zegt een internationale onderzoeksgroep van 24 koraalexperts, verbonden aan diverse universiteiten en overheden

De keuken staat in brand en het vuur verspreidt zich door het huis”, zegt Alex Rogers van de Zoological Society of London. “Als we snel en besluitvaardig in actie komen, kunnen we het misschien nog blussen voor de schade onomkeerbaar wordt.”

Zuurder water

De oceanen absorberen grote hoeveelheden CO2 die vrijkomen door de consumptie van fossiele brandstoffen. Maar bij dat proces vindt verzuring van het oceaanwater plaats.

Allerlei organismen die kalkskeletjes maken, zoals schelpdieren, koraal en verschillende soorten plankton, hebben toenemende moeite te overleven in het nieuwe, zure milieu.

Congres

Tijdens een groot wetenschapscongres in maart, waarvan de conclusies twee weken geleden zijn gepubliceerd, hebben 2.500 klimaatexperts wereldleiders opgeroepen dergelijke ecologische bedreigingen sterker mee te wegen tijdens de onderhandelingen in Kopenhagen, waar tijdens de grote klimaattop in december dit jaar over uitstootverlagingen wordt beslist.

“Als wij toestaan dat het CO2-niveau de 450 ppm bereikt, wat tot nog toe wordt gezien als het meest optimistische scenario voor Kopenhagen, zullen we ’s werelds koraalriffen al op het pad van degradatie en uiteindelijk uitsterven hebben gebracht”, zo zegt John Veron, een Australische mariene bioloog

Breekpunt

Volgens de onderzoeksgroep, die gisteren in Londen bijeenkwam, is 320 ppm de uiterste veilige grens voor koraal – en vormt een concentratie van 360 ppm het breekpunt.

De huidige CO2-concentratie ligt echter al in de buurt van de 390 ppm en stijgt bovendien elk jaar met 2,1 volumedelen CO2.

Met het uitsterven van koraal verdwijnen ecosystemen met de hoogste biodiversiteit. Veel vissen zullen bovendien hun kraamkamer kwijtraken als de riffen desintegreren

°

Wetenschappers gaan koraalcellen bewaren

http://www.nu.nl/wetenschap/2314821/wetenschappers-gaan-koraalcellen-bewaren.html

18 augustus 2010

Amerikaanse wetenschappers gaan cellen van koraal bevriezen en bewaren voor later.

De ‘koraalbank’ is nodig om bedreigde soorten in de toekomst opnieuw te kunnen laten groeien.

Dat meldde een woordvoerder van het Hawaiï Instituut voor Mariene Biologie woensdag.

In de vriezer wordt onder meer sperma van koraal opgeslagen. Dat kan worden ontdooid om later gebruikt te worden bij het herstel van populaties. Ook embryonale cellen van bijvoorbeeld het paddenstoelkoraal zitten in de koraalbank.

Koraalbank

De onderzoekers hopen snel veel cellen van Hawaïaans koraal te verzamelen. De inhoud van de koraalbank kan jarenlang goed blijven.

De koraalriffen van Hawaï worden ernstig bedreigd. Dat komt onder meer door vervuiling en door het vissen met dynamiet. ”Tenzij we nu actie ondernemen kunnen de koraalriffen en de dieren die daarvan afhankelijk zijn, binnen veertig jaar verdwijnen”, aldus de onderzoekers.

°

http://www.nu.nl/wetenschap/2315066/koraal-indonesie-sterft-zeer-snel-af.html

18 augustus 2010

Koraalriffen voor de noordwestkust van Indonesië die in 2004 de tsunami overleefden, sterven nu op grote schaal uit door de stijgende temperatuur van het zeewater. Dat hebben natuurbeschermers woensdag gezegd. Ze waarschuwden dat ook andere koraalriffen elders in Azië bedreigd worden.

De Wildlife Conservation Society (WCS) stuurde in mei zeebiologen naar de provincie Atjeh, op het puntje van Sumatra, die daar watertemperaturen van 34 graden maten, vier graden hoger dan het langetermijngemiddelde. De stijgende temperatuur weten zij aan de wereldwijde opwarming van de aarde.

Eencellige algen

Door de hoge temperatuur verdwenen uit het koraal veel eencellige algen, die van levensbelang zijn voor het rif. Met de algen verdwijnt ook de kleur van het koraal, een proces dat verbleking wordt genoemd. Tachtig procent van dit verbleekte koraal is inmiddels afgestorven. “Dit is niet slechts een tragedie voor een koraalrif met een van de grootste biodiversiteiten in de wereld, maar ook voor mensen in de regio”, zei Caleb McClennen van WCS.

Moeilijke omstandigheden

Veel kustbewoners zijn voor hun dagelijkse brood afhankelijk van het rijke zeeleven en de toeristen die door het koraal worden aangetrokken. Als gevolg van de tsunami in 2004 stierf een derde van het koraalrif voor Atjeh af, maar het rif wist hiervan vlug te herstellen. Des te verontrustender vinden wetenschappers het dat het rif goed weet te reageren op moeilijke omstandigheden, maar de bedreiging door de hoge watertemperatuur ogenschijnlijk zo groot is, dat het koraal hier geen antwoord op heeft.

© Novum

_
°
Koraal Grote Oceaan verdwijnt sneller dan gedacht’

AP augustus 2007


Het koraal in de Grote Oceaan verdwijnt in een veel hoger tempo dan voorheen werd aangenomen, mede door klimaatverandering, ziektes en een falend beheer.
Dat is de conclusie van een woensdag verschenen onderzoek van de Amerikaanse Universiteit van North Carolina.

De onderzoekers, die zesduizend studies, die tussen 1968 en 2004 werden uitgevoerd, met elkaar vergeleken, kwamen tot de conclusie dat het koraal in de Aziatische Indo-Pacifische strook –
die grofweg loopt van Sumatra tot Frans-Polynesië en goed is voor 75 procent van al het koraal op de wereld – de afgelopen twintig jaar met 20 procent is afgenomen.

Vanaf de jaren zestig is in totaal bijna duizend vierkante kilometer aan koraalriffen afgestorven, aldus onderzoekers John Bruno en Elizabeth Selig.
En de schade is net zo erg aan het goed beschermde Australische Groot Barrièrerif als aan nauwelijks beheerde riffen in de Filipijnen.

Koraal vervult een belangrijke economische, culturele en ecologische rol in de landen waar het voor de kusten voorkomt.
Het biedt niet alleen een leefomgeving aan veel dier- en plantensoorten, maar ook een natuurlijke bescherming voor bijvoorbeeld veel eilandgemeenschappen.
De geschatte opbrengst van koraal bedraagt bijna 200 duizend euro per vierkante kilometer, voornamelijk door toerisme en visserij.

Hoewel het huidige onderzoek de oorzaak van de terugloop niet heeft onderzocht, geeft John Bruno de stijgende watertemperaturen door klimaatverandering en lozing van schadelijke stoffen uit landbouw en industrie
de schuld. Ook natuurlijke factoren als stormschade, de toename van het aantal koraalparasieten zoals de doornenkroon-zeester en koraalziektes zoals ‘White syndrome’ spelen volgens hem een rol.

Volgens Bruno toont het onderzoek aan dat een beter beheer van riffen nodig is in combinatie met het wegnemen van bedreigende elementen zoals overbevissing.
Echter, lokale maatregelen halen weinig uit als er op wereldschaal niets wordt gedaan aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, zeggen de onderzoekers

‘Restauratie beschadigde koraalriffen mogelijk’?
20 april 2007

Het is mogelijk om beschadigde koraalriffen in de wereldzeeën te restaureren.
Dat concluderen ruim 150 experts op het gebied van koralen, die deze week in Burgers’ Zoo in Arnhem bijeen zijn voor het eerste internationale koralencongres.
Op enkele kleine stukjes koraal op diverse plaatsen ter wereld wordt al geoefend.

Koraal wordt ernstig bedreigd door toerisme, vervuiling en klimaatverandering.
Eén simpele aanraking kan jaren groei ongedaan maken, zo kwetsbaar is koraal.
Daarom is het niet verwonderlijk dat schepen die met hun sleepnetten over het koraal trekken en vissers die dynamietbommen gebruiken vaak onherstelbare schade aanbrengen.

30 procent niet meer te redden
Bijna 30 procent van de koraalriffen is al zo beschadigd dat het als verloren beschouwd kan worden, zo meldt de site van het Wereld Natuur Fonds.

Als het zo doorgaat, komt daar de komende decennia nog eens 30 procent bij.
Dit brengt het totaal op een 60 procent.
Koraalriffen vormen natuurlijke buffers voor kusten.
Als de riffen zouden verdwijnen zou dat een ecologische en economische ramp zijn, aldus de koraalexperts in Arnhem.

De kennis over het behoud van koralen is de laatste jaren snel toegenomen, omdat diverse dierentuinen koraalriffen in aquaria hebben aangelegd.
Het is de bedoeling dat er voor koralen net als voor allerlei zoogdiersoorten een internationaal fokprogramma komt om uitsterven te voorkomen, zegt Bas Lukkenaar van Burgers’ Zoo.

Halve centimeter per jaar
De koralenexperts verwachten dat eeuwenoude riffen in zee te herstellen zijn door stukken gekweekt en gekloond koraal te laten aangroeien.
Dat zal een tijdje duren, want koralen groeien erg langzaam, ongeveer een halve centimeter per jaar.
Met name in Japan, Nederland en de Verenigde Staten is er veel kennis over het kweken en klonen van koraal.

°

Burgers Zoo
http://burgerszoo.nl.colo2.netmasters06.netmasters.nl/

Wat u moet weten over de Coral Sea

Het rif aan de noordoostkust van Australië strekt het zich uit over een lengte van meer dan tweeduizend kilometer. Er wonen dertig soorten walvissen, dolfijnen, bruinvissen en met uitsterven bedreigde zeekoeien.

Allemaal beesjes
Maar liefst zes verschillende soorten zeeschildpadden komen er zich voortplanten. In de mangroves aan de kust gedijt de zoutwaterkrokodil. Het rif herbergt 125 soorten haaien, roggen en zeekatten. Er werden al meer dan 5.000 soorten weekdieren ontdekt, negen soorten zeepaardjes, zeven soorten kikkers, 17 soorten zeeslangen en 49 soorten zeenaalden.

Op de eilandjes wonen 215 soorten vogels tussen 2.195 soorten planten. Tussen meer dan 400 soorten koraal zwemmen 1.500 soorten visjes, waaronder de hele cast uit Finding Nemo.

Donkere wolken
Het Great Barrier Reef en de Coral Sea lijden niet alleen onder toenemend toerisme en overbevissing – de wateren van de Coral Sea zijn de kweekplaats van vissen die 1,1 miljard mensen in Azië en Oceanië voeden. Global warming is misschien nog de donkerste wolk die boven het rif hangt. Een rapport van WWF toont aan dat tegen 2050 minder dan 5 procent van het Great Barrier Reef zal overblijven als de wereld er niet in slaagt om de CO2-uitstoot te verminderen.

Zuurder
Om dat te verklaren moeten we even technisch worden. Kooldioxide of CO2 lost makkelijk op in water en vormt dan koolzuur, en de oceanen nemen nu zo veel kooldioxide op dat ze steeds zuurder worden. Die verzuring leidt tot een daling van het aantal bouwsteentjes waarvan koralen en andere zeeedieren hun harde skeletten maken.

KOOLZUUR <–


Verbleken

Bovendien verbleekt het koraal doordat het zeewater zo warm wordt dat de koralen de symbiotische algen afstoten die ze nodig hebben om te overleven. In twee jaar tijd, in 1997 en 1998 stierf daardoor 16 procent van alle koralen op aarde. Meer dan 20 procent van de koraalriffen op aarde zijn nu al zodanig beschadigd door klimaatverandering, vervuiling, destructieve vistechnieken dat ze niet hersteld kunnen worden.

Koralen zien wereldwijd pips

 20 juli 2010  2

Wetenschappers hebben ontdekt dat koraalriffen wereldwijd – onder meer ten zuidoosten van Azië, in de Indische Oceaan en in de Stille Oceaan – wit worden. Deze verbleking van het koraal treedt op doordat de kleurrijke algen die het koraal van oudsher een kleurtje geven, door de riffen worden afgestoten.

De wetenschappers hebben met behulp van duikers enorme gebieden in kaart gebracht waar het koraal letterlijk wat pipsjes ziet. Er zijn verschillende riffen die er slecht aan toe zijn. Zo heeft de verbleking rondom de Maldiven zijn tol geëist en dreigt ook het koraal in het Caribisch gebied wit te worden.

Verloren
De wetenschappers vermoeden dat het witte koraal te wijten is aan de hoge watertemperaturen van dit jaar. In 1998 was het water ook al zo warm en daardoor ging zo’n zestien procent van alle koraalriffen verloren. “Dit is een enorm gebeuren en we zullen een hoop koralen zien sterven,” voorspelt wetenschapper Mark Eakin.

Bleekjes
De verbleking van het koraal treedt op wanneer de watertemperaturen minimaal één graad hoger zijn dan normaal. Men vermoedt dat de hoge temperaturen ervoor zorgen dat algen overactief worden en het koraal waar ze te gast zijn letterlijk vergiftigen. Het koraal verdrijft daarop de algen om zichzelf te beschermen. Maar zonder algen heeft het koraal geen voedsel en wordt het steeds zwakker.

Kwetsbaar
Het is mogelijk dat de riffen zichzelf herstellen, maar ze blijven daarna nog wel zeer kwetsbaar. Met name stormen, infecties en milieuproblemen komen in het vervolg twee keer zo hard aan. En dat heeft ook gevolgen voor andere oceaanbewoners. Koraalriffen verschaffen voedsel en een schuilplaats aan ongeveer 25 procent van alle zeedieren. Wanneer de algen verdwijnen, wordt deze kleurrijke woning als het ware onbewoonbaar verklaard: er is dan geen voedsel en geen bescherming meer.

Thailand
De riffen voor de kust van Thailand, Maleisië, Vietnam, Cambodja en Indonesië zijn zwaar getroffen. Ook nabij Sri Lanka en voor de oostelijke kust van Afrika is het raak. Volgens Thaise wetenschappers is 90 procent van hun koraal wit geworden en is reeds 20 procent dood. De kans bestaat dat het probleem in de toekomst alleen maar groter wordt. De watertemperaturen blijven namelijk stijgen.

Koraal is een bijzondere combinatie van dieren, algen en stenen en vormt enorme onderzeese constructies. Hierin leven duizenden vissen en leggen veel dieren hun jongen ter bescherming neer. Wanneer riffen door de verbleking worden aangetast kan het zeker tien tot zeventig jaar duren voor ze zich herstellen.

Links gezond koraal en rechts gebleekt koraal. Foto: NOAA

Bronmateriaal:
Coral reefs suffer mass bleaching” – Telegraph.co.uk

Coral bleaching Maldives Indian Ocean

Coral bleaching in Maldives, Indian Ocean Photo: ALAMY

WWF
Het WWF werkt aan adaptatie, aanpassing aan de klimaatverandering. De meest efficiënte manier om het Great Barrier Reef veerkracht te laten opbouwen tegen de klimaatverandering is om een netwerk van beschermde gebieden op te bouwen.

In 2004 verhoogde de Great Barrier Reef Marine Park Authority het aantal beschermde gebieden van 4,6 tot 33 procent, tot meer dan 11 miljoen hectare.

°
09/07/08

El Niño, la Niña en de Coral Sea

Koraalriffen houden van aangename temperaturen, niet te warm en niet te koud. Onregelmatig, maar gemiddeld eens in de drie tot zeven jaar, leidt El Niño tot zo’n uitgebreide en sterke verwarming van het oceaanwater dat de hele atmosfeer daar gedurende langere tijd door wordt beïnvloed. La Niña is fysisch gezien het tegengestelde effect. Die doet zich voor wanneer ongewoon koud zeewater bij de Evenaar is gemeten.

Op vele plekken ter wereld heeft de El Niño van 1998 grote schade aangericht aan koraalriffen.

Zo ook in het Great Barrier Reef.

Zo’n 3 procent van de riffen in het Great Barrier Reef werd toen totaal verwoest. In 2002, 2006 en 2007 heeft opnieuw een El Niño plaatsgevonden. De langetermijnvoorspellingen zijn somber, het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), wetenschappelijk orgaan van de VN, heeft voorspeld dat het Great Barrier Reef met een ‘gemiddelde tot hoge zekerheidsgraad’ verwoest wordt door klimaatverandering in de komende 20 tot 50 jaar bij ongewijzigde trends. (mvl)

°

In beeld: koraal

Hoe mooi kan koraal zijn? Macrofotograaf Daniel Stoupin fotografeerde verschillende koraalsoorten, zoals Acropora sp.(foto 1) en Pocilipora damicornis (foto 6). Stoupin maakte gebruik van een volspectrum verlichting in plaats van ‘gewoon’ wit licht, waardoor alle fluorescerende accenten zichtbaar zijn.

 

koraal1-954x758

 

°

koraal2-954x568

°

koraal3-954x652

°koraal4-954x635

°koraal5-954x635

 

°koraal6-954x617

 

°

Meer koraalfoto’s bekijken? Ga naar de website van Daniel Stoupin. Vergeet niet om de bijzondere video hieronder te bekijken.

°
09/07/08
Opwarming zeewater bedreigt walvissen in Coral Sea
Walvissen voelen zich zeer goed in de warme wateren van het Great Barrier Reef en de Coral Sea. Elk jaar tussen augustus en november komen daarom bultruggen van de Zuidelijke IJszee naar de kust voor de Whitsundays en voor Fraser Island om daar hun jongen ter wereld te brengen. Maar hoe lang nog?Want de gebieden rond de Zuidpool waar walvissen op zoek gaan naar voedsel, zullen steeds kleiner worden, steeds minder voedsel bevatten, en steeds verder weg liggen. Dat is het scenario dat walvissen in de oceanen rond Antarctica te wachten staat bij een globale opwarming van de Aarde van 2°C. De Coral Sea en het Great Barrier Reef worden bezocht door een dertigtal soorten walvissen.Blauwe vinvis
Het scenario staat te lezen in het rapport Ice breaker: Pushing the boundaries for whales. WWF publiceerde het rapport vlak voor het begin van een cruciale vergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie in Santiago, Chili.Onder meer de blauwe vinvis, het grootste levende wezen ooit op Aarde, en de bultrug zullen veel moeilijker voedsel vinden. Die laatste soort is zich nota bene nog maar net aan het herstellen nadat ze bijna uitgeroeid was door de commerciële walvisvangst, vooral in de eerste helft van de 20e eeuw.Migratie
Beide walvissoorten migreren. Om te paren, te kalven en hun jongen te zogen, verblijven ze in meer noordelijke gebieden van de oceanen. Maar gedurende 3 à 4 maanden eten ze krill, hun primaire voedingsbron, in de oceanen rond Antarctica. Daar bouwen ze vetreserves op voor de rest van het jaar. De walvissen voeden zich ter hoogte van zogenaamde ‘frontale zones’, waar voedselrijk water uit de diepte omhoog komt, en waar grote populaties krill zwemmen.Door de opwarming van de Aarde verplaatsen deze frontale zones zich naar koudere gebieden rond de Zuidpool, en met hen, ook het belangrijke krill. Migrerende walvissen zullen daardoor mogelijk 200 tot 500 kilometer verder naar het zuiden moeten zwemmen om op zoek te gaan naar voedsel. Deze extra afstand in hun jaarlijkse migratie kost hen extra energie en verkort de periode waarin de walvissen vetreserves opbouwen.Minder krill
Omdat de zones die rijk zijn aan krill zich zuidwaarts zullen verplaatsen, komen ze ook dichter bij elkaar te zitten, waardoor het gebied waar de walvissen zich voeden, steeds kleiner wordt.Bovendien zal er steeds minder krill en dus minder voedsel beschikbaar zijn voor de walvissen. Dat komt omdat de levenscyclus van krill afhankelijk is van zee-ijs, en er in de oceanen rond Antarctica tot 30 procent minder zee-ijs zal zijn bij een globale opwarming van 2°C.Dramatische veranderingen
“Als we niet spoedig de klimaatopwarming afremmen, zal deze situatie bereikt worden in minder dan 40 jaar tijd. Een soort zoals de dwergvinvis, die sterk afhankelijk is van zee-ijs, zal op amper iets meer dan een generatie tijd te kampen krijgen met dramatische veranderingen in zijn leefgebied,” vertelt Dr. Susan Lieberman, Directeur van het Soortenprogramma van WWF International en hoofd van de WWF-delegatie op de vergadering van de IWC. “De gevolgen voor walvissen is een reden te meer voor de wereld om doortastende maatregelen te nemen om de klimaatverandering te stoppen.” (mvl)
°
09/07/08
Hoe de mens de Coral Sea bedreigt
1. Visserij
Naast klimaatverandering is destructieve visserij een ernstige bedreiging voor het Great Barrier Reef.
Vooral trawling richt veel schade aan.
Bij deze visserijvorm worden netten over de bodem gesleept die alles wat er leeft verwoesten. Een bijkomend groot probleem van de trawlingvisserij is de bijvangst van bijvoorbeeld haaien en zeeschildpadden.2. Afval
Vervuiling vanaf het land zorgt dat koralen verstikken.
Bodemdeeltjes vanaf land spoelen door erosie via rivieren direct uit in zee.
Ook chemische middelen die de landbouw gebruikt zijn funest voor het gebied.
Een teveel aan kunstmest bijvoorbeeld zorgt voor overmatige algengroei, waardoor ook verstikking voor koralen dreigt.3. Toerisme
Twee miljoen toeristen leveren de mensen die aan het Great Barrier Reef wonen jaarlijks meer dan 3 miljard euro op. Het rif staat wereldwijd bekend als het meest indrukwekkende snorkel- en duikgebied met helder water en een kijkdiepte tot 60 meter.
Maar, dit toerisme vormt tegelijkertijd ook een grote bedreiging voor het koraalrif. De duizenden snorkelers en duikers per jaar zijn niet bevorderlijk voor het koraal en haar inwoners. (mvl)
°
09/07/08
Als koralen seksen, zie je het vanop de maan

Met zijn 344.400 km2 is het Great Barrier Reef de enige natuurlijke levensvorm die vanuit de ruimte te herkennen is. Om die reden wordt het ook wel het achtste wereldwonder en het “grootste aquarium van de wereld” genoemd.Elk jaar in november is er een speciaal natuurspektakel in het noordelijke Great Barrier Reef: de sneeuwstorm. Enkele dagen na de eerste volle maan in de lente stoten alle koralen alsof ze op een geheim teken reageren tegelijk hun eieren en spermacellen af. Uit de hele wereld komen duikers om de kleurrijke sneeuwvlagen onder water te beleven.Het is zo spectaculair en immens dat je het zou kunnen zien mocht je er vanop de maan naar staan kijken. (mvl)

koraleneitjes
koraaleitjes
koraleneitjes
koraaleitjes

( van PIERRA )

http://ascendenza.wordpress.com/2010/02/25/biodiversiteit-in-de-oceaan-deel-3/

Filmpjes over dit fenomeen dat ‘spawning’ heet zijn te vinden op youtube 1, 2 (National Geographic).

°
Voor 4.000 euro medicamenten in hectare koraalrif
De rijkdom van de zeeën blijkt de jongste jaren steeds duidelijker in de geneeskunde. Sponzen en andere ongewervelden blijken een bijzonder vruchtbare bron te zijn van nieuwe antibiotica en van farmaceutisch werkzame stoffen voor de bestrijding van kanker en Alzheimer.De waarde van hotspots met een hoge biodiversiteit wordt voor de medische aspecten alleen al op ongeveer 4.000 euro per hectare geschat. (mvl)
°

2008: Jaar van het koraalrif

De toenemende uitstoot van CO2 in de atmosfeer heeft niet alleen gevolgen voor het klimaat, maar ook voor het leven in zee. Hoe meer CO2, hoe zuurder de oceanen worden. En in zuur water groeit geen koraal, omdat calciumcarbonaat, de bouwsteen van de koraalskeletjes, oplost in zuurder water. Deze week roepen zeventien internationaal vermaarde marien biologen op tot handelen. Als we niets doen, betogen ze, zijn de koraalriffen binnenkort verdwenen – en daarmee een uniek ecosysteem.

fotoverslag vr 14-12-2007 14:19

Nederlander ontdekt nieuwe koraalsoort op plafond van grotten

 12 oktober 2012 0
Bronmateriaal:
New Cave-Dwelling Reef Coral Discovered in the Indo-Pacific” – Pensoft Publishers (via Sciencedaily.com).
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Bert W. Hoeksema (ZooKeys 228: 21–37, doi: 10.3897/zookeys.228.3798).

De Nederlandse onderzoeker Bert Hoeksema heeft in de Stille Oceaan een nieuwe soort koraal ontdekt. Het koraal leeft in grotten en hecht zich daar aan de plafonds.

De nieuwe koraalsoort heeft de naam Leptoseris troglodyta gekregen en onderscheidt zich op meerdere gebieden van koraal dat nauw aan L. troglodyta verwant is. Zo is de kom van het koraal veel kleiner.

Algen
Een ander opvallend verschil is dat het koraal niet samenwerkt met algen. Veel soorten koraal hebben algen nodig om te groeien en te overleven. Wanneer de temperatuur van het zeewater stijgt, gaan de algen overuren draaien en doen ze het koraal niet langer goed. Het koraal kan niet anders dan de algen afstoten. Het zorgt ervoor dat het koraal zijn voedselbron verliest en ook verbleekt.

Foto: Bert W. Hoeksema (ZooKeys 228: 21–37, doi: 10.3897/zookeys.228.3798).

Trager groeien
L. troglodyta heeft dat probleem niet: het koraal hoeft het namelijk niet van algen te hebben, zo schrijft Hoeksema in het blad Zookeys. Waarschijnlijk zorgt dat er wel voor dat dit koraal heel traag groeit. Maar mogelijk is dat ook niet erg: zo heel veel ruimte is er niet op de plafonds van de grotten.

Hoeksema gaat ervan uit dat L. troglodyta tot het geslacht Leptoseris behoort. In tegenstelling tot veel andere soorten koraal die het beste gedijen in oppervlaktewateren, doen enkele soorten uit dit geslacht het juist weer beter op grotere diepte. Soms leven ze wel zo’n veertig meter diep. Zo diep is L. troglodyta nog niet aangetroffen: Hoeksema vond het tot een diepte van zo’n 35 meter terug.

Nieuwe koraalsoort ontdekt nabij de Gambier-eilanden

 29 juli 2013 0

koraal

Wetenschappers hebben nabij een eilandengroep die deel uitmaakt van Frans-Polynesië een nieuw soort koraal ontdekt. Het koraal heeft grote uitstulpingen (poliepen) en is er in verschillende kleuren.

De onderzoekers hebben het koraal de naam Echinophyllia tarae gegeven. Het koraal groeit op zo’n vijf tot twintig meter diepte en doet het zowel goed op oppervlakken die veel licht opvangen, als op oppervlakken die in de schaduw liggen.

Het koraal heeft grote poliepen en is er in verschillende kleuren. Zo troffen de onderzoekers heldergroene, maar ook gelige en bruinige varianten aan (zie de afbeelding hieronder).

Het koraal bleek rondom de Gambier-eilanden veelvuldig voor te komen. Onduidelijk is nog of het koraal ook elders ter wereld leeft, zo stellen de onderzoekers in het blad Zookeys.

Echinophyllia tarae. Afbeeldingen: Benzoni F (2013) Echinophyllia tarae sp. n. (Cnidaria, Anthozoa, Scleractinia), a new reef coral species from the Gambier Islands, French Polynesia. ZooKeys 318: 59–79. doi: 10.3897/zookeys.318.5351.

Echinophyllia tarae. Afbeeldingen: Benzoni F (2013) Echinophyllia tarae sp. n. (Cnidaria, Anthozoa, Scleractinia), a new reef coral species from the Gambier Islands, French Polynesia. ZooKeys 318: 59–79. doi: 10.3897/zookeys.318.5351.

Bronmateriaal:
A new coral reef species from the Gambier Islands, French Polynesia” – Pensoft.net
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door xx (cc via Flickr.com).

International Year of the Reef 2008
_

What Are Coral Reefs?

Benefits of Coral Reefs

Status of and Threat to Coral Reefs

COLD (DEEP) WATER REEFS

Algen vergiftigen het koraal

18 oktober 2011 0

Wetenschappers hebben ontdekt dat sommige soorten algen koraal ernstig ziek kunnen maken en soms zelfs doden.

Normaal gesproken eten vissen een groot deel van de algen op. Maar door overbevissing zijn er steeds minder vissen en kunnen algen hun leefgebied vergroten. Dat doen ze onder meer rondom Fiji. Tientallen procenten van de oceaanbodem zijn hier met algen bedekt.

Aanraken
Welke gevolgen heeft dat voor het koraal hier? Wetenschappers zochten het uit. Ze namen het koraalAcropora millepora en brachten het letterlijk in aanraking met acht verschillende soorten algen. En dat had grote gevolgen. Binnen twee weken tijd begon het koraal te verkleuren en af te sterven, zo schrijven de onderzoekers in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Stofje
Hoe doen de algen dat? De onderzoekers analyseerden de algen en de stofjes die ze afgeven. Ze ontdekten dat het stofje terpenen de boosdoener was. De algen vergiftigen hiermee normaal gesproken vissen die aan ze knabbelen. Maar ook wanneer ze met koraal in aanraking komen, laten ze het los.

Hard
Lang niet alle algen zijn even hard. Sommige laten koraal direct afsterven. Anderen laten het alleen maar verkleuren. Het onderzoek wijst er in ieder geval op dat riffen die het – onder meer door veranderende temperaturen – toch al zo moeilijk hebben, op nog meer manieren dan gedacht dwars worden gezeten. En de mens heeft daar invloed op. Zo is er voor zover bekend maar één vis die de gevaarlijkste algen wel durft te eten: de konijnvis. Als mensen daar intensief op jagen, zullen de algen helemaal niet meer te houden zijn en lijkt het koraal gedoemd om te verdwijnen.

Of de algen ook in staat zijn om volwassen, zeer gezonde stukken koraal helemaal te laten verdwijnen, is twijfelachtig. Waarschijnlijk is het vooral heel jong en zwak koraal dat door toedoen van de algen het loodje legt.

Bronmateriaal:
Toxic Seaweed Poisons Coral Reefs on Contact” – Wired.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Flightsaber (cc via Flickr.com).

WIST U DAT?…sommige koralen het Romeinse rijk nog hebben meegemaakt? Ze zijn zeker 2000 jaar oud!

Coral Reef Links

°
Als de CO2-uitstoot op eenzelfde manier verder blijft stijgen, worden de koraalriffen overal ter wereld met uitsterven bedreigd. Dat staat te lezen in een studie van het Carnegie Instituut in Washington. De resultaten van de studie verschijnen vrijdag in Science.

Verzuring oceaanwater
De hoge verzuring van het oceaanwater door de CO2-uitstoot lost de mineralen op, waardoor er ontkalking optreedt van de riffen en ze vernietigt, zo zeggen de onderzoekers van het instituut.Als de CO2-uitstoot niet gestabiliseerd of verminderd wordt, zullen 98 procent van de koraalriffen in 2050 in te zuur water baden.Eenderde CO2-uitstoot geabsorbeerd door oceanen
Op dit ogenblik stijgt de CO2-uitstoot snel door menselijk toedoen.
“Ongeveer een derde van de CO2-uitstoot wordt geabsorbeerd door de oceanen, wat het broeikaseffect tegenhoudt maar wel catastrofale gevolgen heeft voor het leven in de oceanen”, zo zegt een van de onderzoekers, Ken Caldeira.Volgens Bob Steneck van de universiteit van Maine zijn in Azi_e een miljard mensen afhankelijk van de koraalriffen voor hun inkomsten.
(belga/lb)
°
Kleine waterdiertjes hebben het Grote Barrière Rifgevormd. Het is zo enorm, dat het vanaf de maan te herkennen is. Het herbergt een rijkdom aan levensvormen, even kleurrijk en veelsoortig als in het tropische regenwoud.Ondanks zijn naam is het Grote Barrière Rif niet één enkel rif. Een heel vlechtwerk van riffen strekt zich uit over een afstand van 2000 kilometer parallel aan de noordoostkust, van de Lady Elliott Eilanden bij de kust van Zuid-Queensland tot aan de Golf van Papoea Nieuw-Guinea.Oorsprong en kenmerken
Ongeveer 18 miljoen jaar geleden begon het grote barrièrerif zich te ontwikkelen. In de huidige ontwikkelingsfase, die reeds 2000 jaar duurt, worden nieuwe lagen op de oudere fundamenten afgezet. Het rif ligt op verschillende afstanden, tussen 15 en 200 kilometer, van de kust verwijderd en strekt zich uit over een oppervlak van 230.000 vierkante kilometer. Het grootste gedeelte omvat meer dan 2100 riffen, en er zijn ongeveer 540 dicht onder de kust gelegen eilandjes door ringriffen omgeven. In het noorden en zuiden liggen de riffen dicht opeen, dit in tegenstelling tot het midden gedeelte. In het noordelijk gedeelte, daar waar mangrovebomen kunnen groeien, zijn er bovendien veel mangrovemoerassen. Tussen het grote barrièrerif en de kust strekt zich de lagune uit. Het is een ondiepe watervlakte, die meestal niet dieper gaat dan 100 meter. De bodem ligt in de luwte van het rif en is met een sliklaag bedekt. Aan de zeezijde gaat het rif duizenden meters stijl de diepte in en staat volkomen bloot aan het volle geweld van de golven en stormen. Hier groeit het koraal het sterkst, maar tevens gaat het meeste materiaal verloren op de plaatsen waar storm en golven hun tol eisen. Een groot deel van het losgerukte materiaal wordt echter weer teruggeworpen en vormt weer ‘nieuwe rotspartijen’. Zo is het rif in een voortdurend proces van afbraak en wederopbouw verwikkeld.
Het ontstaan van het koraalrif
Koraalriffen zijn eigenlijk ‘levende rotspartijen’. Zij bestaan uit duizenden anemoonachtige levende wezens, poliepen. Zij bedden zich in kalkskeletten in die door hun voetschijven worden aangemaakt. Ieder jaar dijt het rif naar buiten en boven toe uit. Wanneer de poliepen zich voortplanten en er nieuwe poliepen aangroeien. Iedere poliep is met strengen levend materiaal verbonden met zijn buren en draagt zodoende bij aan de algehele versteviging.
Kalkroodwieren, die er als roze verfdruppels uitzien, zijn ook zeer belangrijke rifbouwers. Zij produceren kalksteen dat het rif nog steviger maakt. Roodwieren die vooral aan de rifkanten leven, maken een soort mortel die sedimentvlakken aan elkaar vast kit. In vele, vele jaren bouwt de totale levensgemeenschap zo een enorme gestructureerde massa op het koraalrif, waarvan slechts een klein gedeelte bestaat uit levende wezens en het grootste deel uit kalksteenskeletten. Iedere koraalsoort heeft zijn eigen groeiwijze. Daardoor ontstaat er een grote verscheidenheid aan vormen – heuvels, plateaus, tafelvormen, waaiers, takken en geweistructuren.Het dierenleven bij het rif
Een groot deel van de koralen is wit – de skeletsubstantie van dode poliepen. Levende poliepen zijn daarentegen dikwijls opvallend bont van kleur. Verwanten van de koralen, de waaierkoralen en zeeveren, alsook sponzen en andere levende wezens, bezitten heldere kleuren. Blauwe en gele rifbaarzen en felschitterend roze, lilagekleurde en gele lipvissen wedijveren met levendig witrood gekleurde zeeslakken, smaragdgroene slangsterren en helblauwe zeesterren. Deze schitterende kleuren zijn bedoeld om rovers in verwarring te brengen, maar tegelijk duidelijk aan te geven tot welke soort elk dier behoort.
Teamwork bij vissen
Op het rif komen vissen zo nu en dan samen om de komst af te wachten van bepaalde garnalen en lipvissen. Deze bevrijden de grotere vissen van parasieten en aangetast weefsel. Beide profiteren hiervan – de ‘schoonmakers’ hebben een zekere voedingsbron, en hun ‘cliënten’ blijven gezond.Een ander voorbeeld van symbiose is het samenspel van holbewonende zeegrondels en pistoolkreeften. Een kreeftenpaartje graaft en onderhoudt een tunnel en leeft hier samen met een zeegrondel-paar. De grondels met hun scherpe ogen, geven elk teken van gevaar door aan de slechtziende kreeften, door met hun staart tegen de voelsprieten van de kreeften aan te slaan.De vissen van het Grote Barrière Rif
Er leeft een ongelooflijke veelheid aan dieren rond het rif; van kleine, drijvende kwallen tot reuzenhaaien. Zeeschildpadden leven hier in grotere aantallen dan waar ook ter wereld. Goedmoedige zeekoeien, zwemmende verwanten van de olifant, bewegen zich traag door het zeegras en er waden vogels, zoals de rifreiger, door de ondiepe gedeeltes om vis te vangen.
Behalve 400 koraalsoorten leven bij het rif 200 soorten porseleinslakken en waarschijnlijk meer dan 2000 vissoorten (ongeveer een tiende van alle bekende soorten). Zon 200 soorten kunnen zich tegelijkertijd op een oppervlak van niet meer dan een voetbalveld bevinden.Een heel leger van dieren graaft en boort zich in het rif naar binnen zoals onder andere boorzwammen, wormen, schelpdieren, zeeegels en koraaletende zeeslakken.Bovendien eten verschillende vissen levende koralen: papegaaivissen knippen als het ware met hun scherpe, snavelvormige voortanden kleine stukjes af. Met hun afgeronde kiezen malen ze de knarsende hap fijn om bij het poliepenvlees te komen.Ook zeesterren kunnen grote hoeveelheden koraal opeten. Zij stulpen hun maag uit en overgieten de poliepen met verteringssappen. Daarna halen zij hun maag weer binnen zoals een visser zijn net. Hun vangst is een gedeeltelijk verteerde koraalsoep. De beruchte doornenkroon-zeester kan in zijn eentje per dag een vierkante meter koraal verorberen.
_

Groei Great Barrier Reef naar dieptepunt

202 01 2009

© ANP

CANBERRA – Het Great Barrier Reef, een groot koraalrif voor de kust van Australië, heeft zwaar te lijden onder klimaatverandering. Door opwarming van het zeewater is de aangroei van nieuw koraal op het rif gedaald naar het laagste punt in 400 jaar

Dat schrijven Australische wetenschappers in een vrijdag gepubliceerd onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Als de daling zich voortzet kan de nieuwe aangroei van het rif rond 2050 volledig stil komen te liggen, aldus de onderzoekers. Dan zou het koraalrif afsterven en door algen worden overwoekerd

Het Great Barrier Reef is een duizenden kilometers lang koraalrif voor de oostkust van Australië. Het gebied, dat op de Werelderfgoedlijst van VN-organisatie Unesco staat, herbergt duizenden dier- en plantensoorten. Ze gebruiken het koraal als voedsel en als schuilplaats tegen roofdieren.

ZIE OOK:

 • 11/03/2007 Afkoeling voor Great Barrier Reef

  Het Australische Groot Barrièrerif heeft de nodige afkoeling gekregen door overvloedige stortregens. Het grootste koraalrif ter wereld heeft zwaar te lijden onder de klimaatopwarming.Door het broeikaseffect steeg de temperatuur van het water, waardoor veel koraal dreigde af te sterven. Door aanhoudende regenval(begin 2007) daalde de temperatuur van de oceaan aanzienlijk. De watertemperatuur was in geen vijf jaar zo laag, meldde de Britse omroep zondag.

  Het Great Barrier Reef ligt voor de noordoostkust van Australië. Het is het grootste levende organisme ter wereld en staat sinds 1981 op de lijst van werelderfgoed van de Verenigde Naties.

 • 30/01/2007 Great Barrier Reef dreigt te verdwijnen

  Het Australische Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, dreigt binnen enkele decennia volledig te verdwijnen als gevolg van de opwarming van de aarde .Dat staat in een uitgelekt conceptrapport van de Verenigde Naties over de gevolgen van het versterkte broeikaseffect. Het rapport, waaraan deskundigen in Parijs deze week nog sleutelen, zal vrijdag openbaar worden.

  Verbleken

  De Australische media overschreeuwden elkaar dinsdag met de onheilstijdingen over een van de grootste toeristenattracties van Australië. Als de klimaatveranderingen doorzetten, dan zal het koraal vanaf 2030 op grote schaal verbleken en uiteindelijk sterven door warmer zeewater, dat tevens een hogere zuurgraad zal hebben.

  Koraal kan zich herstellen, maar deskundigen verwachten dat de veerkracht van het organisme door de aanhoudende klimaatveranderingen uiteindelijk onvoldoende zal zijn.

  Kyoto-protocol

  Australië heeft net als de Verenigde Staten het zogeheten Kyoto-protocol niet getekend. Dit internationale klimaatverdrag legt industrielanden doelstellingen op om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

  Australië is ’s wereld grootste exporteur van kolen, een klimaatbedreigende fossiele brandstof.

°

Great Barrier Reef misschien slijmerige algenpoel

25 augustus 2009

Het Great Barrier Reef voor de kust van Australië kan een ‘slijmerige algenpoel’ worden, als er niets wordt gedaan tegen de wereldwijde opwarming van de aarde

De koralen die samen het unieke natuurgebied vormen, gaan dan dood en alleen de algen die in de kalkafzettingen leven, blijven over.

Die waarschuwing komt van bioloog Jos Mieog, die volgende week promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen op eenonderzoeknaar koralen.

Mieog heeft tegelijkertijd goed nieuws: uit zijn onderzoek is gebleken dat een aantal koraalsoorten een opwarming van één tot anderhalve graad kan overleven.

”De biodiversiteit van een van de indrukwekkendste natuurgebieden ter wereld neemt hoe dan ook af, maar we kunnen de schade beperken”, aldus de Groningse promovendus.

Larfjes

Koraal groeit uit larfjes, die zich op de bodem van de oceaan vestigen. In het kalkskelet dat deze larfjes bouwen, wonen eencellige algen. De koraal groeit van de suiker die de algen produceren, terwijl de algen overleven door de kalkbehuizing van het koraal.

Zo’n samenlevingsvorm heet in de natuur symbiose. Opwarming van het zeewater verstoort de symbiose, waardoor het koraal verhongert en sterft. De koraalriffen verdwijnen en alleen de algenlaag blijft over.

Warmtebestendige alg

Mieog ontdekte dat een aantal koralen op het Great Barrier Reef een warmtebestendige alg huisvest. Sommige soorten passen zich daardoor razendsnel aan opwarming aan.

”Als het de wereld lukt om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen en de klimaatverandering te beperken tot anderhalf, hooguit twee graden, kan een aantal koralen overleven. Sommige wetenschappers denken dat alle riffen in een slijmerige massa zullen veranderen, maar mijn onderzoek is hoopgevend.”

Mieog woont inmiddels in Australië om verder onderzoek te kunnen doen naar de koraalriffen.

Bekijk een documentaire over de Great Barrier Reef

°

Australië wil in de Koraalzee ten noordoosten van de eigen kust

het grootste maritieme natuurreservaat ter wereld in het leven roepen

25 november 2011

In het gebied, anderhalf keer zo groot als Frankrijk, worden olie- en gasboringen verboden. De visserij zal er aan zeer strenge regels gebonden zijn. De maatregelen moeten de toekomst van het zee gebied met zijn kwetsbare koraalriffen en rijke en unieke biodiversiteit veilig stellen, aldus milieuminister Tony Burke. Australië.

De Koraalzee strekt zich uit van het Great Barrier Reef voor de Australische noordoostkust tot de Salomonseilanden, Vanuatu en Nieuw-Caledonië. Er leven zeldzame zeevogels en schildpadden en grote roofvissen die elders met uitsterven worden bedreigd.

De maatregelen moeten de toekomst van het zeegebied met zijn kwetsbare koraalriffen en rijke en unieke biodiversiteit veilig stellen, Er is ook het grote economische belang van het zeeleven voor Australië.

°

Australië geeft verwaarlozing koraalrif toe

 De Australische overheid heeft toegegeven dat het Great Barrier Reef de afgelopen tientallen jaren is verwaarloosd

3 oktober 2012

De regering trok het boetekleed aan nadat dinsdag naar buiten kwam dat ’s werelds grootste koraal de afgelopen 27 jaar is gehalveerd.

”We hebben de afgelopen jaren allemaal gehoord over schade aan het koraalrif”, zei milieuminister Tony Burke. ”Maar dat percentage van 50 procent heeft alarmbellen luid en duidelijk doen afgaan.” Hij erkende dat het koraalrif er beter aan toe zou zijn, als de zaken ”anders waren aangepakt”.

Het koraal verdween door zware stormen, zeesterren en verbleking van het koraal door verzuring en opwarming van het zeewater. Volgens Burke pakt de huidige regering alsnog verschillende problemen aan. Zo maken duikers nu jacht op de zeesterren, die zich voeden met de poliepen op het koraal.

Door: ANP

Het beroemde grote koraalrif in Australië brokkelt snel af, vooral de zuidelijke helft. De oorzaken zijn verdeeld over natuurlijke en menselijke factoren.

Lokale onderzoekers schrijven dat, na een onderzoek van 40 miljoen euro, maandag in PNAS. Het grote monitoringsprogramma is ongeëvenaard: de onderzoekers zaten, sinds het begin in 1985 zo’n 2700 dagen op zee en bestudeerden tientallen riffen.

De oorzaken van het afkalven zijn gevarieerd: 48 procent van de vernieling is het gevolg van stormen, 42 procent is opgegeten door de doornenkroonzeester en 10 procent is ‘gebleekt’.

Stormen zijn vooral de laatste tien jaar erg destructief geweest, en ook een factor waar de mens weinig aan kan doen. De opkomst van doornenkroonzeesterren kan voor een deel te wijten zijn aan overbevissing, omdat er minder van de zeestereitjes worden opgegeten.

Het koraal laat wel herstel zien, maar volgens de Australiërs gaat dat te langzaam. Als de trend van stormen en andere invloeden zich voortzet is het Great Barrier reef in 2022 nog eens gehalveerd.

0

Great Barrier Reef in slechte staat

10 juli 2013

Het gaat niet goed met het Australische Great Barrier-koraalrif. De gezondheid van het wereldberoemde natuurmonument is teruggelopen van matig naar slecht.

Getty Images

Great Barrier Reef in slechte staat Fotoserie

Dat blijkt uit een rapport van de Australische overheid, waarover media in het land woensdag schrijven.

Het Great Barrier Reef heeft de afgelopen jaren onder meer te lijden gehad onder natuurrampen als stormen en overstromingen. Zo beschadigde de cycloon Yasi in 2011 grote delen van het grootste rif ter wereld.

Het herstel zal waarschijnlijk tientallen jaren duren. Ook slagen pogingen om pesticiden en stikstof in het water terug te dringen maar ten dele en is het zeegras in zeer slechte conditie.

Het Great Barrier Reef voor de noordoostkust van Australië is zo’n 2600 kilometer lang. Het bestaat uit enkele duizenden verschillende riffen in allerlei vormen en groottes en meer dan 900 eilanden. Er komen ongeveer 1500 vissoorten voor en 400 soorten koraal. Sinds de jaren 80 is het natuurwonder al met de helft in omvang afgenomen.

Unesco

In juni werd bekend dat de beslissing of het koraalrif op de Unesco lijst van bedreigd werelderfgoedlijst komt, met een jaar werd uitgesteld. Australië zou zelf tekortschieten in het beheer van het rif.

Als het Great Barrier Reef op de lijst van bedreigd werelderfgoed wordt geplaatst, kan Australië op financiële steun rekenen uit een daarvoor speciaal opgericht fonds van Unesco.

Door: ANP/NU.nl

°

wo 10/07/2013   Judit Verstraete

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/130710_greatbarrierreef

Het Great Barrier Reef in Australië verkeert in slechte staat.

Dat blijkt uit een reeks van rapporten die vrijgegeven zijn door de Australische overheid. Unesco dreigt ermee om het koraalrif volgend jaar op de lijst van bedreigd werelderfgoed te zetten

Het Great Barrier Reef is het grootste koraalrif ter wereld. Het ligt in de Koraalzee bij de kust van Queensland in Noordoost-Australië. Uit onderzoek blijkt dat de afgelopen 27 jaar het koraal dat het rif bedekt, gehalveerd is. Dat zou te wijten zijn aan extreme weersomstandigheden, zoals de tropische cycloon Yasi (foto) en de zware regenval.

Tussen 2010 en 2011 is de waterkwaliteit in het gebied gezakt van “gemiddeld” naar “zwak”. Het grootste deel van de landbouwers die in de regio werken, heeft zijn doelstellingen om de waterkwaliteit te verbeteren, niet kunnen waarmaken.

Die doelstellingen houden in dat ze pesticiden en lozingen van sedimenten, zoals grind, zand en klei moeten beperken.

AP

De Australische overheid maakte bekend dat ze de komende vijf jaar ongeveer 300 miljoen euro gaat vrijmaken om het Great Barrier Reef te beschermen. Met dat geld zullen nieuwe initiatieven opgestart worden om te voorkomen dat de landbouwactiviteiten in de buurt een vernietigende impact hebben op het koraalrif. De minister van Milieu van Queensland, Andrew Powell, had lof voor de landbouwers die wel al inspanningen doen om hun werking te verbeteren.

Greenpeace uitte kritiek op het plan van de de overheid. Dat zou te weinig doen om de export van kolen en de mijnen in de regio aan banden te leggen.

°

Unesco dreigt ermee om het koraalrif volgend jaar op de lijst van bedreigd werelderfgoed te zetten. Als dat gebeurt, kan Unesco voorkomen dat de havens van Queensland zich verder ontwikkelen.

_

“Caraïbische koraalriffen zijn binnenkort verdwenen”

wo 02/07/2014 – 
Joppe Matyn
De omvang van de koraalriffen in het Caraïbische Zeegebied is sinds de jaren 70 met de helft verminderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Internationale Organisatie voor Natuurbescherming (IUCN). De organisatie trekt nu aan de alarmbel want “tegen dit tempo zijn de koraalriffen binnen 20 jaar volledig verdwenen”.

Onderzoekers van de IUCN zouden bij hun onderzoek zo’n 35.000 gegevens geanalyseerd hebben. Die data werden verzameld in 90 verschillende koraalriffen in het Caraïbische Zeegebied tussen 1970 en 2012. “De onderzoeksresultaten zijn onthutsend”, klinkt het.

Volgens de organisatie is 50 procent van de totale omvang van de riffen immers verdwenen. “Het koraal sterft als het ware af. Het transformeert van kleurrijke gebieden vol leven tot barre habitats die bedekt zijn met slijmerige algen”, stellen de wetenschappers.

Het rapport van het IUCN stelt dat de huidige situatie te wijten is aan overbevissing en ziektes. “In de jaren 80 zou een groot deel van de zee-egels bijvoorbeeld uitgeroeid zijn door een ziekte”, klinkt het. “En die zee-egels zijn een belangrijk symbiotisch wapen tegen de algen. Bovendien wordt op heel wat vissen gevist die eveneens broodnodig zijn om de wildgroei van algen in te perken.”

Toch is de organisatie niet helemaal defaitistisch. “We zien dat als we tijdig ingrijpen, het koraal weer herleeft. Maar dan moet het wel beschermd worden.”

°

Koraal kan sneller schakelen dan gedacht

10 oktober 2011 5

Koraal kan veel sneller schakelen dan gedacht en maakt mogelijk toch een kans als de aarde verder opwarmt

Klimaatverandering is op dit moment één van de grootste vijanden van het koraal. Het water wordt warmer en dat vraagt om nieuwe overlevingstactieken. Veel onderzoekers zien het somber in en stellen dat koraal zich niet op tijd aan de veranderende omstandigheden kan aanpassen, maar wetenschapper Mauricio Rodriguez-Lanetty laat zien dat we het koraal niet mogen onderschatten.

VERBLEKING

Verbleking van koraal ontstaat door warmte. Algen gedijen heel goed bij warmere temperaturen. Sterker nog: ze worden er overactief van. Het koraal verwijdert de hyperactieve algen om zichzelf te beschermen, maar raakt zo ook een bron van voedsel kwijt en verzwakt. En verzwakt koraal ziet een beetje pips en kan uiteindelijk zelfs afsterven.

Experiment
Hij verzamelde wat van het koraal Acropora millepora. Dit koraal doet het goed bij een temperatuur van 21 of 22 graden Celsius. De onderzoeker liet het acht dagen op een temperatuur van 31 graden leven. Het resultaat: het koraal verbleekte sterk.

Hoop?
Slecht nieuws zou u zeggen. Maar een tweede experiment laat zien dat er hoop is. De onderzoeker herhaalde het experiment, maar liet het koraal niet direct in water van 31 graden Celsius zakken. In plaats daarvan mocht het koraal eerst tien dagen wennen aan 28 graden Celsius. En daarna ging het pas naar het nog warmere water. En dat hielp: het koraal overleefde en verbleekte niet. Wat het koraal precies deed om te overleven, is onduidelijk. Maar wat het ook was: het koraal kan snel schakelen, zo is in het blad Proceedings of the Royal Society B te lezen.

Maar is dat genoeg om het grillige karakter van een veranderend klimaat te weerstaan. Rodriguez-Lanetty is voorzichtig. Het is onduidelijk of het koraal permanent bestand is tegen de hitte of dat het slechts een tijdelijk effect is. En zolang dat onduidelijk is, ziet het er nog steeds niet zo goed uit voor het kleurrijke organisme.

°

Bronmateriaal:
Corals might learn to adapt to warmer seas” – Newscientist.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door J. Hutsch (via Wikimedia Commons).

°

Bedreigde dieren in de Coral Sea:

de Napoleonvis

In de Coral Sea leven 47 dieren die alarmerend dicht bij uitsterven staan.
Wetenschappelijke naam: Cheilinus undulatus
Engelse naam: humphead wrasse
Verspreiding:
naast de Coral Sea ook de Rode Zee, Indisch en Stille Oceaan, Tuamotu-eilanden,
Ryukyu-eilanden, Nieuw-Caledonië, Arabische Zee ondiepe kustwateren in de zuidwestelijke Stille Oceaan en de Indische Oceaan.
Langs rifhellingen en dropoffs, en soms ook op laguneriffen. Tot 60 meter diepte.
Voedsel: weekdieren
Lengte: 230 cm
Gewicht:190 kgDe napoleonvis wordt als delicatesse gezien in Azië.
Deze koraalvis, die 2 meter lang kan worden en dan zo’n 190 kilo weegt, wordt steeds vaker geserveerd in restaurants.Cyanide
Omdat de vis veel oplevert , zijn de vangstmethoden ruwer geworden: vaak wordt cyanide in het water gegooid, zodat de napoleonvis bewusteloos raakt en uit het water kan worden gehaald.
Kleine vissen en het koraal lijden hier ook onder.
Internationale handel in de koraalvis blijft alleen toegestaan met een vergunning.
Bij de verlening daarvan wordt gekeken of de handel geen schade toebrengt.Gehalveerd
Desondanks is de populatie van napoleonvissen in de Coral Sea de jongste dertig jaar meer dan gehalveerd.
Snel herstel zit er niet in omdat de napoleonvis pas na zes jaar geslachtsrijp is.Nieuwsgierig
Napoleonvissen zijn van nature zeer nieuwsierig, zij naderen duikers tot op enkele meters en inspecteren hen dan met hun indrukwekkende ogen.
De napoleonvis is dan ook bij elke duiker een graag geziene en bijzonder geliefde vis.De napoleonvis is de grootste en zwaarste onder de lipvissen.
Ze zijn herkenbaar aan de enorme grootte en de bult op het voorhoofd.
Een Napoleonvis kan 30 jaar oud worden. (mvl)
_
15/07/08

DOEJONG

de doejong of Indische zeekoe.

Wetenschappelijke naam: Dugong dugon
Engelse naam: dugong
Verspreiding: ondiepe kustwateren in de zuidwestelijke Stille Oceaan en de Indische Oceaan
Voedsel: zeegras
Lengte: 3 – 4 m, bij geboorte 1 m
Gewicht: 400 – 600 kg, bij geboorte 20 – 35 kg

De doejong is een vrij slanke zeekoe, die in kustwateren leeft. Doejongs grazen op bedden met zeegras. Daarbij trekken ze vaak de hele plant met wortels en al uit de bodem en maken ze herkenbare kale stroken in de zeegrasbedden.

Doejongs hebben een sikkelvormige staart (dus duidelijk anders dan de ronde staart van de lamantijnen) en kunnen verrassend snel zwemmen: tot 20 km per uur. Dit houden ze echter niet lang vol.

Uitgestrekte reservaten
Doejongs zijn al heel lang bejaagd door de oorspronkelijke bewoners van Australië, de Perzische Golf en Micronesië. In een aantal gebieden wordt de jacht nu gereguleerd en zijn veelal met steun van het Wereld Natuur Fonds reservaten ingesteld (Kenia, Papoea Nieuw-Guinea, Australië). Omdat de doejong grote zeegrasvelden nodig heeft, is het belangrijk dat de reservaten behoorlijk uitgestrekt zijn. Jammer genoeg is de doejong ondertussen al wel verdwenen in de wateren van Bangladesh, Myanmar, Mauritius en Taiwan. Maar het dier valt te redden: aan de west- en noordkust van Australië neemt de bevolking niet langer af en is al twee jaar behoorlijk stabiel.

Zeemeermin
De doejong is de meest aan het leven in de zee aangepaste van alle zeekoeien. Het is het enige nog levende lid uit de eens grote familie der doejongs (Dugongidae). Een ander lid van de familie, de Stellerzeekoe, stierf uit in de achttiende eeuw. De naam “doejong” komt van het Maleise “duyung”, wat zeemeermin betekent. Waarschijnlijk zijn de legenden over zeemeerminnen ontstaan door ontmoetingen tussen zeelieden en doejongs.

Onder water
De doejong is een herbivoor. Hij eet de bladeren en wortelen van waterplanten. Soms eet hij ook ongewervelde dieren. Het is een dagdier, dat in verstoorde gebieden vaker ’s nachts actief is. Om te eten duikt hij tot een diepte van twaalf meter. Hij blijft meestal ongeveer een minuut onder water, maar hij kan acht minuten onder water blijven. Ze leven in groepen in een vast woongebied van vier tot elf km².

Het jong wordt geboren op een ondiepe plaats langs de kust. De moeder laat het jong zogen door haar tegen haar borst aan te drukken. Na achttien maanden wordt het jong gespeend. Het jong blijft bij de moeder tot de geboorte van het volgende jong.

Straf van goden
Veel volkeren, onder andere op Madagaskar, de Comoren en Nieuw-Guinea, kennen verhalen van mensen die in doejongs zijn veranderd, als straf van de goden of juist als redding van de verdrinkingsnood. Ook wordt vermoed dat ontmoetingen tussen deze dieren en zeemannen aan de basis liggen van verhalen over sirenes en zeemeerminnen. De sirenes uit de Odyssee van Homerus waren waarschijnlijk doejongs uit de Rode Zee. (bron: wwf, wikipedia)

°
09/07/08
Bedreigde dieren in de Coral Sea: de gevlekte adelaarsrog

Wereldwijd staat deze vis op de lijst met ‘bijna bedreigde diersoorten’.

Wetenschappelijke naam: Aetobatus narinari
Engelse naam: spotted eagle ray
Verspreiding: naast de Australische wateren ook in de buurt van North Carolina en Florida, in de Golf van Mexico, in de Caraïben, ten zuiden van Brazilië en langs de kusten van Zuid-Afrika tot Hawai (ook nabij Japan).
Voedsel: schaaldieren, garnalen en andere vis
Lengte: tot 250 cm (zonder staart) – tot 500 cm (met staart)
Gewicht: 230 kg

De gevlekte adelaarsrog is met een vlekkenpatroon op de rug de mooiste van alle roggen die in de oceaan zwemmen. Met hun lange puntige staart zijn ze vergelijkbaar met de bekendere pijlstaartroggen. De vissen komen wereldwijd voor in water met een tropisch warme temperatuur. Ze leven vaak in baaien en in koraalriffen op ongeveer zestig meter diepte. De roggen leven in grote scholen en komen soms dichtbij het wateroppervlak.

Giftig
Als ze zwemmen, maken ze een gracieuze vliegende beweging. Er wordt niet doelbewust op gevist, omdat het vlees van de vis geen goede kwaliteit heeft. Voor sportvissers zijn de roggen wel aantrekkelijk omdat ze een felle strijd leveren. Ze blijven meestal uit de buurt van duikers, maar in contact zijn ze wel gevaarlijk. Hun lange staart is giftig en kan ernstige wonden veroorzaken.

Haaien
Tijdens de paring worden vrouwelijke adelaarsroggen gevolgd door meerdere mannetjes. Ze bijten zich vast en één mannetje zal het vrouwtje op haar rug gooien. Het paren zelf duurt dertig tot negentig seconden. De eitjes worden in het lichaam van de moeder uitgebroed. Haaien vormen een belangrijk gevaar voor de gevlekte adelaarsrog. Een haai achtervolgt de roggen soms tijdens het geboorteseizoen. Ze verorberen dan vaak de jongen van de rog. (gb)

°
05/08/08
Bedreigde dieren in Coral Sea:
de bultkoppapegaaivis
Wetenschappelijke naam: Bolbometopon muricatum
Engelse naam: bumphead parrotfish
Verspreiding: in riffen in de Rode Zee, de Atlantisch, Indische en Stille Oceaan en in de Great Barrier Reef in Australië.
Voedsel: koralen, algen
Lengte: tot één meter lang
Gewicht:tot 50 kiloDe bultkoppapagaaivis dankt zijn naam onder meer aan de manier waarop de tanden in zijn bek staan. Daardoor lijkt zijn mond een beetje op de bek van een papagaai. In tegenstelling tot andere papagaaivissen heeft deze soort een verticale kop. De vissen kunnen liefst één meter lang worden en vijftig kilo wegen. Ze groeien traag, maar kunnen vaak ouder dan veertig jaar worden.De kleur van bultkoppapagaaivissen is grijsachtig tot donkergroen. Jonge vissen zwemmen vaak in ondiepe lagunes van het koraalrif. Bij het verzamelen van voedsel bijten ze soms stukken uit het koraal. Hun stompe hoofd kan daarbij als stormram dienen. Duikers kunnen de vissen maar moeilijk benaderen, want ze zijn heel voorzichtig.
De bultkoppapagaaivis is een bedreigde soort en staat momenteel genoteerd als ‘kwetsbaar’. Ze slapen meestal in grote groepen en zijn daardoor een gemakkelijk slachtoffer voor speervissers. (gb)
22/08/08
Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

4 Responses to Koraal Zee

 1. Pingback: broeikasgassen / Notes B « Tsjok's blog

 2. Pingback: Microbieele ecosystemen | Tsjok's blog

 3. Pingback: Darwin’s Paradox of ecosyteem met spons | Tsjok's blog

 4. Pingback: Winnaars van klimaatverandering ? | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: