RUBE GOLDBERG

RUBE GOLDBERG ” uitvindingen “
Rube Goldberg Machine
Wat is het ?
—>Een opstelling die een zeer simpele opdracht  uitvoert  maar daarbij gebruik maakt van veel andere machines en ( ingewikkelde ) onderdelen 
Het verwijst naar ” iets verwezenlijken door het gebruiken  van zeer complexe middelen , maar dat ( soms  zelfs beter ) met simpele midellen kan worden opgelost … ” 
Er bestaan blauwdrukken van  echte Rude Goldberg machines
Essentieel is dat gebruik word gemaakt van bestaande items en materialen … 
Een echte Rube Goldberg machine  gebruikt   machines en onderdelen die iedereen dagdagelijks ziet en gebruikt maar verbind ze in een opstelling die zowel  raarals ingenieus oogt
Voorbeelden van Rube Goldberg machine  gebruiken dikwijls minstens  20 individuele  stappen  om een taak  uit te voeren  
—> Er bestaan zelfs wedstrijden ( in de US ) in  het uitvinden en bouwen van rude goldberg machines 
Het woord zelf verwijst naar de amerikaanse cartoonist 
Zijn “ingenieuze ” tekeningen volgen hun eigen onvermijdelijke logica , en demonstreren dat het onnutige, het nodeloos ingewikkelde en het  totaal overbodige ook de moeder van de “uitvinding” en het “ontwerp” kunnen zijn ___ en veelal( bij goldbergh)ook  met  een komisch effect gebruikt  …
zie ook 
GEBRUIK VAN DE TERM
Rube Golberg ” uitvindingen ” ” ontwerpen ” en ” machines ” zijn synoniemen geworden voor een maximale investering aan kapitaal, ekonomische middelen  , talent  en/of  “technisch “vernuft en/of ” dure ” ontwikkeling  voor een minimaal resultaat …
Bijvoorbeeld =
Henry Kutner  beschreef  ____ in zijn   surrealistisch  “science fiction   werk” ___  een gesofistikeerde hoog technische robot die is
ontworpen en gebouwd om de  bierblikjes  perfect te kunnen  openen van zijn dronken  ontwerper-meester   die  aan  wetenschap doet door  erop los  te “improviseren ”  ….
—>Moeilijk , ingewikkeld en nodeloos ” geleerd” taalgebruik is ook een soort rude goldberg aanpak maar word vooralsnog nog niet gebruikt in die kontekst
—>Evolutiebiologen , ontwerpers en programmeurs gebruiken de term ook  en wel om
nodeloos ingewikkelde en erg moeilijke opstellingen , ontwerpen ,
mechanismen  etc “als oplossingen van  bepaalde problemen ___  problemen die veel eenvoudiger en  ekonomischer kunnen worden opgelost ___ te karakteriseren
—->Veel knutselwerk /improvisaties en organisch gegroeide ( niet vooraf vastgelegde onveranderlijke  procedures  )
toepassingen van  ” programmas” : zijn rube goldberg-achtig
—-> Rude goldberg   organen  , opstellingen , ontwikkelings-  en evolutie-lijnen   worden door veel evolutie-biologen ( vooral evo-devo ) gezien als een  van de  aanwijzingen dat de
 ” evolutie ” :  de vertikale en horizontale spreiding van genomen  ,  en  de  levenscycli en  vooral de “ ontwikkeling ” tot fenotype ( Entwicklungs-mechanik niet vooraf is gepland =   met andere woorden
NON-TELEOLOGISCH  is 
Voorbeelden van rude goldberg “ontwerpen ” in de levende natuur :
—> de gehoorbeentjes van het zoogdiermiddenoor 
—> het oog  met zijn non-optimale  “omgekeerde” bedrading — en de latere (evolutionaire )ontwikkeling van  fovea  en  Müller -cellen om toch nog scherp zicht te krijgen
—->JUNK  DNA ?
quote ( vertaald )
…..Alhoewel het genetische systeem van de eukaryoten een precisiemachine is , is het beladen met “junk” DNA .
Een aantal metaforen duiken hierbij op :
—>  TV serie uit de 70-tiger jaren “(Fred) Sanford and Son ” en
Rube Goldberg machine.
FRED SANFORD en Rube GOLDBERG
Fred Sanford ( en zoon )was  een  voddenman  die allerlei  afval verzamelde en nooit iets wegdeed ( het type is ook in europa erg  bekend )
Eukaryotische genomen doen hetzelfde ;
Ze verzamelden allerlei soorten onbruikbaar geworden  DNA sequences door de  genen duplicatie, virale infecties, insertions ( invoegingen/inlassen  ) die voortkwamen uit  ” reverse  of mRNAs transcription,”  transponeerbare elementen , etc.
Deze sequences  schijnen toch  meer te zijn voor een organisme  dan wat  vervelende prut , maar ze worden wel doorgegeven van generatie op generatie ;
Let er echter  op dat :dit soort junk sequences ( als  replicatoren  )wel hun eigen programma hebben ,  namelijk zich vermenigvuldigen .
De beste strategie voor een junk DNA sequence is in derhalve  zo  goedaardig  (zelfs nuttig) en onopvallend  als mogelijk te worden ,.
Er zijn veel belangrijke  voorbeelden van  gedupliceerde genen en genen van exogene origine ( laterale transfert tussen species  )die nieuwe funktieshebben ontwikkeld en zodoende nuttig werden in  de afstammingslijn van het  organisme waarin ze aanwezig  zijn : het zijn tevens voorbeelden van  de (eventuele ) aangroei van het genkapitaal  van voorouders 
Rube Goldberg was een  cartoonist die ingewikkelde machines uitvond ( en tekende )en daarbij gebruik maakte van wat  voorhanden was in huis,  tuin en keuken of op de afvalhoop …Vergelijkende  genomics doen vermoeden dat  natuurlijke  selectie  zijn voordeel deed (en doet )met wat ook maar  voorhanden is ___ op het genetische niveau natuurlijk ___om  UIT REDUNDANTE EN NIEUWE DUPLICATIES VAN GENEN nieuwe genen te bouwen die nieuwe funkties KUNNEN  vervullen

Oog-lens crystallines, bijvoorbeeld ___ de  refractieve proteine-familie van de ooglens___ zijn nauw verwant met specifieke enzymen zoals  lactaat dehydrogenase (LDH).
Het is waarschijnlijk  dat tijdens het evolutieproces de opduikende nood aan  refractief weefsel  LDH  op  Rube Goldberg -achtige  manier ontwikkelde  vanuit het aanwezige genetische materiaal en afval .
“het  genetische system is geevolueerd  en ziet er dan ook zo uit -.” 
 

Fred Sanford and Son en  Rube Goldberg  kwaliteiten  geven het genoom dit “geevolueerd” uitzicht .

 

NatuurLijke  Selectie blijkt  erg beperkt in het afvoeren  van  junk DNA, zelfs zonder daarbij te vermelden dat junk DNA  zijn eigen voordeel nastreeft (  = selfish gene theorie ) .

Het  Rube Goldberg  fenomeen is een bevestiging  van wat ik ( IMHO )
 een van de belangrijkste voorspellingen van de  evolutietheorie  vind ; met name
—>alle strukturen en funkties moeten zich ontwikkelen vanuit vooraf bestaande strukturen en funkties
—>Wanneer men zou kunnen aantonen dat er ooit een ( regel of coderend )  gen   bestaat  dat   absoluut NIET verwant is(of afstamt van een afgeschreven of verdubbeld  gen )  aan  gelijk welk ander (voorouderlijk) gen   , dan is het NEO- Darwinisme , zoals het vandaag wordt verstaan , wankelend   …

Ik ken geen enkel zulk geval ( tot nu toe  ) :
integendeel , er is een overtuigend  relatie-patroon  tussen alle genen onderling duidelijk aantoonbaar …
  
 Rube Goldberg Machine, one thing led to another..

url

 see for yourself:

The Happy Egg Co.: building LOLz one egg at a time.