Ten geleide & link naar evodisku inhoud WP

INHOUD /CONTENTS    —->   https://tsjok45.wordpress.com/2012/09/03/evodisku/        

ZOEKMACHINE  GOOGLE —>    evodisku

EVODISKU(andere)ZOEKMACHINES     http://www.bloggen.be/tsjokfoto/archief.php?ID=458587

Zoekmachines ; a species search engine ( klik>)  Moving-animated-picture-of-monkey-giving-thumbs-up-sign

http://darwin.zoology.gla.ac.uk/%7Erpage/ispecies/           

http://www.eol.org/http://www.biozoek.nl/index.php

http://www.ikhebeenvraag.be/archief.jsp

evolanim

**** Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat.

*** Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het “creationisme” is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) die vooral politiek inzetbaar zijn

***Dit blog is opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat ( vooral zoals het wordt verslagen in de pers en de andere (massa) media ) te volgen en van kommentaren te voorzien Het gaat hem vooral om het aanstippen en uitfilteren van voorbarige conslusies( conclusion jumping ) misrepresentaties van de wetenschappelijke vorderingen door selectief lezen en vermenging met politieke -ekonomische meningen en vooroordelen Uiteraard gaat het ook over flagrante fouten en standpunten die voortkomen uit een misplaatst rechtvaardigheidsd gevoel om zowel wetenschappelijke theorieeen , als alternatieve anti-wetenschap en andere pseudo-troep als gelijkwaardig te beschouwen …

*********************

QABOUTER (schreef op zijn  afgesloten,  VK Blog  )  ;

 • ” ….In het plaatje hieronder  is te zien hoe de WETENSCHAPPELIJKE METHODE hoort te werken.

 • Je ziet iets, dan stel je over het waargenomen fenomeen een hypothese op. De gestelde hypothese wordt met gedachte- en fysieke experimenten getoetst. Vele malen. Als hij ook maar één maal faalt moet de hypothese aangepast worden.

 • Dan begint het testen van de hypothese opnieuw. Dezelfde experimenten moeten herhaald worden en daarna moeten nog extra experimenten gedaan worden. En geen enkele keer mag de hypothese falen in haar verklaring van de observaties tijdens het experiment.

 • Vervolgens wordt de hypothese pas een theorie. Geen voldongen feit nog, maar een theorie.

 •  Een theorie heeft bewezen in haar kinderlijke hypothesetijd sterk te staan.

 • Een theorie wordt wederom vele malen getoetst middels experimenten. De theorie moet álle experimenten kunnen doorstaan.

 • Doorstaat hij deze niet moet er een nieuwe hypothese gemaakt worden en kan de theorie komen te vervallen.

 • Daarvoor in de plaats moet dan een nieuwe theorie komen.

 • Pas nadat een theorie lange tijd is getoetst en er duidelijk verklaarbare wetmatigheden ontdekt zijn, die alle experimenten en resultaten volledig kunnen verklaren, kunnen deze als wetmatigheden beschreven worden.

 • Dan kan nog altijd dit weer vervallen doordat wetenschappelijke experimenten aantonen dat de natuurwet niet alle werkelijkheid kan verklaren.

 • Maar een hypothese moet wel heel sterk groeien, kan het een theorie wegbeuken, en een theorie moet een grote jongen/meid worden voordat het een wet kan kraken. …”

OVER DE HERHAALBAARHEID VAN DE WETENSCHAPPELIJKE TOETSING

 
Siger schreef:
Volgens mij eist de wetenschappelijke methode dat onderzoek herhaald wordt, niet (per sé) het fenomeen dat onderzocht wordt. Soms worden de ruwe data van een eenmalig fenomeen herhaaldelijk onderzocht (bijvoorbeeld evolutie in een laboratorium), soms kan ook het eenmalig fenomeen herhaaldelijk onderzocht worden (bijvoorbeeld het het ontstaan van alpiene gebergten).

*  Dat is dus een duidelijke verschuiving ten opzichte van wat de crea’s bedoelen als ze zeggen dat de macro-evolutie niet kan worden bewezen omdat die niet per herhaling kan worden aangetoond.

Maar er moet een belangrijk  onderscheid  duidelijk  gemaakt worden:

– er is ontzaglijk sterk bewijs voor evolutie tout court. Welk gedeelte van deze evolutie men macro- of micro-evolutie noemt, maakt daarbij geen verschil: het totaalverschijnsel is wetenschappelijk bewezen.
– we hebben geen (voldoende bewezen) theorie voor sommige overgangen. Creationisten zullen daar graag op wijzen, in verschillende uitvergrotingen (macro…), en daarmee trachten de hele evolutie te falsifieren, maar onvolledigheid ontkracht de overkoepelende theorie niet.

*Zo hebben geologen een goede theorie over het ontstaan van de aardkorst, zelfs al zijn er enkele afzettingen niet verklaard.

*Zo weten ook neurologen voldoende over de rol van ons zenuwstelsel, zelfs als er geen eensgezindheid is over hoe alzheimer ontstaat.

* De wetenschap weet niet alles, maar al drieduizend jaar vindt ze steeds meer bewijzen voor een materialistisch wereldbeeld, en het creationisme is al even lang op de terugweg. Dit proces zelf is inmiddels uitgegroeid tot een van de belangrijkste argumenten ten voordele van materialisten.

GEDURENDE DUIZENDEN JAREN IS NOOIT ééN WETENSCHAPPELIJK BEWIJS GEVONDEN VOOR BOVENNATUURLIJKE INVLOED.

Creationisten zijn dus wel de allerlaatsten die de wetenschap mogen aanvallen om haar onvolledigheid: de stukken vallen af hun fiets terwijl ze verwoed verdertrappen.
Gedurende duizenden jaren werden meetinstrumenten ontworpen en waarnemingen verricht.

Een snelle blik in The Timetables of History van Grun, doet me besluiten dat het aantal bewijzen gevonden voor de claims van religie is 0 (nul, nihil).

Het aantal bewijzen voor een materialistische wetenschap loopt in de duizenden.

%d bloggers liken dit: