Smeltende Gletsjers

 

 

Kernwoorden

,, ,,,Ijskappen ,Klimaatverandering,, ,

 

)

In 2050 zullen de meeste gletsjers in de Alpen verdwenen zijn.

Dat hebben wetenschappers op diverse  congressen  over klimaatverandering ( in het eerste decennium van onze huidiger  eeuw ) herhaaldelijk  verklaard. Zij baseren deze sombere toekomstvisie op de waargenomen voortschrijdende afname van gletsjers doordat ze smelten.

Gletsjers in het Oostenrijkse Tirol zijn de afgelopen jaren( tot zo ongeveer 2003 )  met minstens  3 procent per jaar afgenomen, wat betekent dat de gemiddeld dertig meter dikke ijsmassa’s met ongeveer een meter per jaar slinken. In 2050 zullen alleen nog enkele gletsjers boven een hoogte van vier kilometer resteren, zei Roland Psenner van het ecologisch instituut van de universiteit van Innsbruck.  (novum)

Gletsjers verdwijnen.
De gevolgen van de klimaatsveranderingen in de Alpen.

DE broeikast-GASSEN
De concentratie vankooldioxiden, het belangrijkste broeikasgas in de atmosfeer, is sinds de industrialisering met minstens  een derde toegenomen. Daarmee heeft het huidige koolstofdioxinegehalte het hoogste peil sinds 20 miljoen jaar.

Jaarlijks kwan ( tot 2005 )  door  verbranding  van   fossiele brandstoffen  22 miljard ton kooldioxide in de lucht. Daarbovenop komt naar schatting zeven miljard ton door landschapswijzigingen en ontginningen.

Tegenwoordig versnelt dat zelfs omdat ook  andere grotere  landen ( waaronder China en india   ) bezig zijn  aan een  ekonomische (en massaal   consumerend  verbruikende  ) inhaal-bewegingen

Bij methaan is de toename sinds 1800 verdubbeld enlachgas is sinds de industrialisering met 20 procent gestegen. De oude gassen die nog in oude koelkasten en klimaatregelaars voorkomen beïnvloeden het broeikaseffect nog heel sterk omdat één eenheid daarvan het 10.000 tot 17.000-ste veelvoud van het broeikaseffect van kooldioxide vertegenwoordigt. Tot de langstlevende broeikasgassen behoren de fluorkoolwaterstoffen die duizenden jaren lang in de atmosfeer blijven.

De samenstelling van de atmosfeer is dus complex en eenmaal in de lucht beïnvloeden de broeikasgassen voor vele honderden jaren ons klimaat.
MEER DAN 250 METER AFGESMOLTEN
Ondanks
de buitengewone sterke neerslag tijdens de winter 2000/2001 en in het voorjaar van 2001 zet de teruggang van de Zwitserse gletsjers zich voort. Van de 73 permanent gecontroleerde gletsjers zijn er 63 verder afgesmolten, 6 zijn even groot gebleven en slechts 5 aangegroeid. De grootste teruggang werd vastgesteld aan de Triftgletscher nabij de Sustenpass in Berner Oberland. Deze heeft maar liefst 250 meter moeten inleveren.

De gletsjers die zijn aangegroeid bevinden zich bijna allen in Graubunden. Hiervan nam de Surretagletscher het meest in lengte toe: 103 meter. Oorzaak hiervan is dat er daar meer sneeuwval was, en daardoor ook toename, dan afsmelten. Indien de opwarming evenwel blijft toenemen, zal ook deze gletsjer gedoemd zijn om te verdwijnen.

Ter illustratie onderstaande afbeeldingen welke ter beschikking werden gesteld door het Gesellschaft für ökologische Forschung.
http://www.hutten.be/Dossiers/images/dos-natuur-klimaat.jpg

Een postkaart, daterend 1911, van de Morteratsch-gletscher genomen vanaf Chünetta, op weg naar de Bovalhütte nabij de Piz Bernina.
Foto: © gletscherarchiv.de

http://www.hutten.be/Dossiers/images/dos-natuur-klimaat1.jpg

2001, 90 jaar later, op dezelfde plek.
De morenewanden zijn gigantisch hoog, maar de gletsjer is bijna volledig verdwenen.
Foto: © gletscherarchiv.de
en in 2007

Morteratschgletscher 2007.jpg

De Mittelbergferner die in het Oostenrijkse Pitztal in 1949 tot in het dal kwam was in 2000 haast volledig verdwenen. Ook de Rhonegletscher komt niet meer tot in het dal, daar waar dit honderd jaar geleden wel zo was.

Zelfs de zo machtige Aletschgletscher heeft aanzienlijk aan volume ingeboet, net als de Mer de Glace te Chamonix.

DRIE VIERDE VAN DE ALPENGLETSJERS ZAL IN 2050 VERDWENEN ZIJN

Het klimaat wordt dus steeds warmer, ook in de bergen. Ötzi is een belangrijk signaal: 5.300 jaar lang lag de man van Similaun onder het ijs begraven voordat het smelten van de “Schnalstaler Gletscher” zijn lichaam vrijgaf. Gletsjers gelden dus als sleutelindicator voor de klimaatveranderingen, ze zijn zowat de koortsthermometer van de aarde.

Van belang voor het smelten van de ijsmassa’s is niet zozeer de verminderde sneeuwval maar vooral de warmere zomermaanden.

“In de laatste 30 jaar is de temperatuurstijging drie maal hoger dan het globale gemiddelde. Ook in de toekomst zal de temperatuur in de Alpen toenemen.” (OcCC-melding Zwitserland)

Dat sinds ongeveer 1950 tot 1975 de Alpengletsjers een derde van hun oppervlakte en de helft van hun volume verloren hebben, wekt grote bezorgdheid. Sindsdien zijn nog eens 20 tot 30 procent van de ijsmassa gesmolten. Als deze trend zich voortzet, zo berekenden wetenschappers, zal in 2050 drie vierde van de huidige Alpengletsjers verdwenen zijn. De gevolgen hiervan zijn veelzijdig en reiken van het esthetische genot tot een groot gevaar voor de watervoorziening van miljoenen mensen.

DOOI IN DE ONDERGROND Een zeer onderschat probleem van de opwarming zijn de gevolgen op de Permafrost. Dit is het gebied, hoog in de bergen, waar de bodem constant bevroren is. Dooit het ijs, dat als bindmiddel werkt, dan kunnen ganse berghellingen zich in beweging zetten. Door deze destabilisering verhoogt het gevaar voor steen- en slijklawine’s en aardverschuivingen. Daarbij verhoogt het steenslaggevaar: het ijs dat in rotsspleten smelt kan immers rotswanden splijten.

HET WINTERTOERISME IN GEVAAR Indien het in de Alpen warmer wordt dan komt ook het wintertoerisme in gevaar. Zuidhellingen en lager gelegen pistes zijn niet meer sneeuwzeker. Dit fenomeen is nu reeds zichtbaar en vakantiedorpen reageren erop door een “Alles-naar-boven-strategie”, met de ontsluiting van hoger gelegen berggebieden die nog gevoeliger voor ingrepen zijn.
Eveneens bedenkelijk is de technische ingreep om de skipistes te voorzien van kunstmatige sneeuw door het gebruik van sneeuwkanonnen. Door het hoge waterverbruik van deze installaties zal in menig gebied het drinkwater schaarser worden.
VERLIES AAN GRONDDIVERSITEIT Ook de gronddiversiteit wordt door de klimaatverandering bedreigd. Nu reeds ziet men dat de Alpenflora zich naar hoger gelegen gebieden verschuift en daar de typische hooggebergteflora verdringt. Schattingen gaan ervan uit dat van de ongeveer 400 inheemse plantensoorten in de Alpen er een vierde met uitsterven bedreigt is.

Gaat de gemiddelde temperatuur slechts één graad naar boven, dan merk je dat de boomgrens 200 kilometer naar het noorden oprukt en 150 meter naar boven. Professor Hartmut Grassl waarschuwt dat enkele graden meer ons landschapsbeeld volledig kan veranderen.
MEER EXTREME GEVOLGEN Weersafhankelijke catastrofen zullen met de opwarming van het klimaat toenemen, menen de experts, dit wil zeggen: veelvuldige en intense regenbuien met overstromingen en lawines die dalen en dorpen verwoesten tot gevolg (iets wat ook nu reeds merkbaar is), stormen met ongewoon hoge windsnelheden die ganse bossen neermaaien en plotselinge sterke sneeuwval die lawines veroorzaken. Vanwege zijn topografie en zijn gevoelig ecosysteem worden de gevolgen voor het Alpengebied nog versterkt.

De mens is dus aardig op weg om zelf zijn leefgebied grondig  e vernielen. We  zijn blijkbaar niet goed in staat  om de verbranding van fossiele brandstoffen tegen te gaan,  de gevolgen zijn dan ook  nauwelijks   te overzien of  moeilijk  terug te draaien  .

ZONNE-ENERGIE ALS UITWEG De sleutelvraag is: zijn de nieuwe technologieën efficiënt genoeg om een daadwerkelijke reductie van de uitstoot van broeikasgassen te bekomen. Ook uitstootvriendelijke wagens staan dikwijls in de file waardoor het voordeel meteen teniet gedaan wordt omdat er gewoon zoveel auto’s zijn. We isoleren wel beter onze huizen, maar bouwen ze steeds groter. Moeten we onze levensstijl niet herzien. Eerst wanneer we een hogere levenskwaliteit en gelijktijdige geringere emissie van broeikasgassen realiseren, zijn we op de weg naar een duurzame ontwikkeling. De zon is daarbij de enige duurzame energieleverancier.

TE WEINIG TIJD De grootste fout is dat er in alle klassieke rentabiliteitsberekeningen er geen rekening wordt gehouden met de gevolgen van de klimaatverschuivingen, hoewel heel wat wetenschappers alarm slaan.

In de documentatiebrochure van een Zwitserse herverzekeringsmaatschappij staat te lezen:
“Het klimaatonderzoek geeft een ondubbelzinnig antwoord: we hebben een probleem welke veel ernstiger is dan op het eerste zicht lijkt. Klimaatveranderingen veroorzaken een politiek, sociaal, cultureel, technisch en wetenschappelijk probleem omdat, door verder maar af te wachten, de ongewisheid over de toekomstige klimaatontwikkelingen niet kleiner wordt en de mogelijke schade met zekerheid groter. Wanneer we weten wat er gebeuren kan is het reeds gebeurd, maar dan zal het te laat zijn.”

Gletscherarchiv
Focus – Heftige regenval zorgt in Zwitserland voor aardverschuivingen.
Focus – Valende rotsblokken nabij camping.
Focus – Dachsteingletsjer wordt kleiner
Bronnen: Bergsteiger, Dolomiten Online en het Gesellschaft für ökologische Forschung

AFRIKA

De twee hoogste bergen van afrika verliezen hun ijskap   

Waterkraan dicht
De Kilimanjaro is de afgelopen 80 jaar al 82 procent van zijn ijslaag kwijtgeraakt, verklaart Fredrick Njau van de Kenyan Green Belt Movement. Mount Kenya, een van de weinige plekken bij de evenaar met een permanente ijslaag, is inmiddels 92 procent van de totale ijslaag kwijt.

http://www.katu.com/outdoors/news/4387876.html

mount kenya ice cap

mount kenya ice cap

 

 The Lewis glacier is the largest on Mount Kenya The summit of Mt Kenya. Along the skyline: Batian (5,199m), the Gates of Mist, Nelion (5,188m), Thompson's Flake, Pt Thompson (4,955m) and the Lewis Glacier. Pt Melhuish (4,880m) is the peak in front of Batian. The photo is taken on the Naro Moru route en route to the Austrian Hut


The Lewis glacier is the largest on Mount Kenya
The summit of Mt Kenya. Along the skyline: Batian (5,199m), the Gates of Mist, Nelion (5,188m), Thompson’s Flake, Pt Thompson (4,955m) and the Lewis Glacier. Pt Melhuish (4,880m) is the peak in front of Batian. The photo is taken on the Naro Moru route en route to the Austrian Hut

“Een enorm belangrijk fenomeen. Want het smelten van de ijskappen betekent dat uiteindelijk de waterkraan dichtgaat”, aldus Nick Nuttall, als wetenschapper verbonden aan de Verenigde Naties.

“Er zijn genoeg bewijzen te vinden voor klimaatsverandering en Afrika is hier zo’n beetje het meest kwetsbaar voor. De internationale gemeenschap dient zo snel mogelijk in te grijpen.”

Verplichting
De rijkere landen hebben volgens Nuttal de verplichting om arme landen te helpen met het tegengaan van het broeikaseffect. Er moeten nieuwe manieren worden gevonden voor de productie van gewassen en alternatieve brandstoffen zodat de houtkap wordt tegengegaan. De Afrikaanse bossen krijgen de klappen te verwerken die door geïndustrialiseerde landen worden aangebracht en hier moet volgens Nuttal een vergoeding voor komen.

Twee miljoen bomen
De Kilimanjaro
is de hoogste berg van Afrika, Mount Kenya volgt als tweede. Beide bergen zijn enorm populair voor bergbeklimmers, wandelaars en andere toeristen.

 

Kilimandjaro

 

kili_icecap_poster_av

 

 

“De twee bergen zijn tussen de 25 en 50 jaar hun ijskappen kwijt als de ontbossing en de vervuiling op dezelfde voet verder gaat”,waarschuwt ook Njau. De uitspraken van beide wetenschappers kwamen  precies een week voor de klimaatconferentie in Nairobi.

De Green Belt Movement starte samen met een Frans bedrijf een project waarbij twee miljoen bomen in de aankomende 30 jaar op beide bergen geplant worden.

2006       Links:      Green Belt Movement         Mount Kilimanjaro

(1) UPDATE 2009 /De smeltende sneeuwmassa’s op de hoogste berg van Afrika (5.892 meter) .
De sneeuw verdwijnt er en dat komt door de mens en zijn uitstoot van broeikasgassen ?

Ware oorzaak
De Nederlandse wetenschapper Jaap Sinninghe Damsté weerlegt dit verhaal van Gore in het
toonaangevende tijdschrift Nature.

Een natuurlijk proces van grote klimaatschommelingen blijkt de ware oorzaak te zijn, melde de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO.

Zware regens
Moleculair paleontoloog
Sinninghe Damsté bestudeerde een boorkern uit het kratermeer Challa in
Kenia, op de flank van de Kilimanjaro.
De onderzoeker kwam er samen met Europese collega’s achter dat de Kilimanjaro wisselend onderhevig was aan perioden met zware moessonregens en extreme droogte.
IJs en sneeuw verdwenen van de top in de droge tijden en keerden terug in de zeer natte tijd.

Sinninghe Damsté vindt echter wel dat klimaatsceptici( en klimaat verandering ontkenners )  aan de haal gaan met de conclusies van zijn onderzoek. Hij onderstreept de ernst van de volgens hem door de mens veroorzaakte klimaatverandering. ‘…Ik ben het volledig  met Al Gore eens dat een toename van de uitstoot van CO2 grote gevolgen zal gaan hebben voor de opwarming van de aarde en dat we dus actief de CO2 uitstoot moeten terugdringen. Onderzoek heeft laten zien dat in geologische tijden met een hoog CO2 gehalte (1000 ppmv of meer) de oceanen behoorlijk veel warmer geweest zijn (van 7 graden in de tropen tot >20 graden aan de polen).
Ik maak me serieus zorgen over waar het met de aarde naar toe gaat…..’

http://www.nioz.nl/nioz_nl/2384a08d599a5b4c78929309e5b38f7a.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Kilimanjaro
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_7YDC49
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Wetenschap/252385/Nederlander-ontkracht-klimaatbewijs-van-Al-Gore.htm

http://www.o3enzyme.com/theproblems.htm

 

°

Besneeuwde ANDES  steeds zeldzamer

12 februari 2007

De ‘Cordillera Blanca’, de langste bergketen van Peru met de hoogste toppen in het Andesgebergte, doet zijn naam steeds minder eer aan.http://www.andesmountain.cl/perumontana/galeria/0galeria_blanca.htm

Steeds meer bergtoppen verliezen hun vertrouwde witte aanzien door het wamer wordende klimaat, waardoor ook de drinkwatervoorziening in het nauw komt.

Zestig meter per jaar
De Cordillera Blanca in het hart van de Peruviaanse Andes, bezit onder bergbeklimmers een zekere faam door de steile pieken en de ijzige omstandigheden. De bergketen kent het grootste stelsel van gletsjers in de tropen, maar door klimaatverandering slinkt de ijsmassa steeds sneller.

“Vooral het toenemende tempo waarin de gletsjers smelten is zorgwekkend. Als de afsmelting versnelt, kunnen de gletsjers zich niet meer herstellen,” verteltLonnie Thompson, een bekende glacioloog van de Ohio State University die het afsmelten van tropische gletsjers al jarenlang bestudeert.

Volgens hem nemen tropische gletsjers wereldwijd steeds sneller af door de hogere temperaturen. “We hebben genoeg gegevens om te bewijzen dat het verlies aan ijs steeds sneller verloopt.”

Zo slinkt de Quelccaya in zuidelijk Peru, de grootste tropische ijskap, volgens Thompson met een dikke zestig meter per jaar, terwijl de afname in de jaren zestig nog maar zes meter per jaar bedroeg.

This view of the Qori Kalis glacier flowing out from the Quelccaya ice cap in Peru shows both the retreat of the ice tongue in 2000. The closest shore of the lake approximates how far the margin of the ice extended in 1978. The ridge line on the left and right of the glacial “trough” are the moraines formed by the glacier’s farthermost movement. [Photo Tom Nash.]

In totaal heeft Peru, dat meer dan 70 procent van alle tropische gletsjers bezit, sinds 1970 al minstens 22 procent van het areaal aan gletsjers verloren, in een toenemend tempo. Ook in andere Andeslanden krimpen de gletsjers in een oplopend tempo.

IJsgrotten verdwijnen
De onomkeerbaarheid van de situatie in de Andes tekent zich steeds scherper af. Zo is de Broggi-gletsjer in Peru helemaal verdwenen en zijn er ook steeds minder ijsgrotten, een attractie voor veel toeristen.

Volgens onderzoeker Marco Zapata van het Peruviaanse instituut INRENA, die de Peruviaanse gletsjers al 36 jaar in de gaten houdt, is de Pastoruri gletser tussen 1995 en 2005 liefst veertig procent van zijn massa kwijtgeraakt.

De laatste ijsgrot op de Pastoruri heeft het inmiddels ook begeven; onverbiddelijke zonnestralen hebben de ijsformatie veranderd in een meertje. De ansichtkaarten van de ijsgrotten die in toeristencentra nog te koop zijn, dienen naar de smaak van Zapata dan ook van de markt te verdwijnen.

De afsmelting is volgens Zapata de laatste vier jaar nog eens versneld door de geringe neerslag, waardoor ook veel boeren in de problemen zijn gekomen.

Voordeel
De krimpende ijsmassa zorgt op lange termijn ook voor watertekorten, zo vrezen onderzoekers. De gletsjers voeden de rivieren die op hun beurt weer voor water zorgen in de steden aan de gortdroge en dichtbevolkte kust van Peru.

Ze bevoorraden ook de waterkrachtcentrales en een groot deel van de landbouwgronden in het Zuid-Amerikaanse land. De energievoorziening is Peru is voor liefst 70 procent afkomstig van waterkrachtcentrales.

De Peruviaanse president Alan Garcia ziet in het hoge smelttempo ook een voordeel; het betekent op korte termijn dat er veel water beschikbaar komt voor ’s lands waterkrachtcentrales. Experts bevestigen dat dat zo is, maar na 2050 zal die bron waarschijnlijk geheel zijn opgedroogd.

>

GROENLANDSE   gletsjer smelt razendsnel

21 juli 2005

Volgens milieu-organisatie Greenpeace is de snelheid waarmee de Goenlandse gletsjer Kangerdlugssuaq zich terugtrekt, in negen jaar bijna verdrievoudigd.Dat hebben wetenschappers deze week aan boord van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise vastgesteld, zo bericht Greenpeace. Dit schip bevindt zich deze zomer aan de Groenlandse kust om tekenen en invloeden van klimaatverandering in dit deel van het noordpoolgebied vast te leggen.14 km per jaar
Het hoge smelttempo maakt de Kangerdlugssuaq-gletsjer op Oost-Groenland tot één van de snelst bewegende gletsjers ter wereld. De observaties bevestigen de voorspelling dat klimaatverandering een grote impact op de Groenlandse gletsjers heeft, aldus Greenpeace.

De snelheid waarmee de reusachtige gletsjer zich terugtrekt, bedraagt momenteel 14 km per jaar. Die recente meetresultaten werden vergeleken met oude satellietbeelden waaruit bleek dat de terugtrekking in 1988 nog 5 km per jaar bedroeg.

Foto’s : Greenpeace expedition 2005

http://www.flickr.com//photos/adavies/show/with/55177303/

De metingen zijn verricht met nauwkeurige GPS-apparatuur door wetenschappers van het ‘Climate Change Institute’ van de Universiteit in Maine, die volgens de milieu-organisatie een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar het slinken van verschillende gletsjers als bewijs van recente klimaatverandering.

‘Dramatisch’
“Dat deze afvoer nu drie keer zo snel gaat is een dramatische ontdekking,” meent onderzoeker Gordon Hamilton, die de huidige metingen verrichtte. “Deze enorme toename in afvoer zorgt voor een versnelde zeespiegelstijging met alle gevolgen van dien.”

Gletsjers zoals de Kangerdlugssuaq voeren ijs van de Groenlandse ijskap naar de zee. De Kangerdlugssuaq transporteert ongeveer 4 procent ijs van de Groenlandse ijskap naar zee en een hoger smelttempo zorgt dan ook voor een snellere stijging van de zeespiegel.

Hamilton vreest dat in de toekomst meer Groenlandse gletsjers verneld zullen slinken. “Aangezien de opwarming van de aarde langzaam naar het noorden opschuift, zullen ook hoger gelegen gletsjers zich mogelijk gaan gedragen zoals de Kangerdlugssuaq-gletsjer.”
Links:

 • Greenpeace
 • East Greenland Glaciology(Climate Change Institute)
 • Groenland stijgt door smeltend ijs

 • De rotsbodem onder het ijs in het zuidoosten van Groenland stijgt. Dit komt omdat er netto ijs verdwijnt door afsmelting van de ijskap zelf en door versnelde afvoer van ijs door gletsjers. De druk op de bodem neemt hierdoor af met een stijging als gevolg.

 • Groenland is het op één na grootste reservoir van landijs. Door de stijgende temperatuur op aarde smelt dat ijs echter in recordtempo. Eén van de gevolgen daarvan is dat de druk van het ijs op de rotsbodem afneemt, waardoor het land zelf stijgt. En wel met 35 mm tussen 2001 en 2006! Dit hebben de onderzoeker Abbas Khan en collega’s 1 november gepubliceerd in Geophysical Research Letters.

  Groenland is bedekt onder een ijslaag van maximaal 3 kilometer dik. Het totale ijsvolume is ongeveer 2,5 miljoen kubieke kilometer. Totale afsmelting van het ijs op Groenland zou resulteren in een metershoge stijging van de zeespiegel, met alle dramatische gevolgen vandien. Deze afsmelting is door de klimaatverandering echter al enige tijd aan de gang. Tussen 2002 en 2005 smolt het Groenlandse ijs met ongeveer 239 kubieke kilometer per jaar. De zeespiegel steeg als gevolg hiervan met tienden van millimeters per jaar omdat er meer afsmolt dan dat erbij kwam door sneeuwval.

  De smeltende Helheim gletsjer in het zuidoosten van Groenland. Bron: A. S. Khan

  Volgens Khan en collega’s zal de afname van ijs ook minder zwaar drukken op de Groenlandse landmassa, waardoor het land zelf iets zou kunnen stijgen. “De aarde is elastisch en als je een grote massa er op plaatst, zal de aardkorst inzakken. Bij het verwijderen van het gewicht zal de aardkorst weer stijgen” zo legt Khan van het Deense Nationale Ruimte Centrum in Kopenhagen uit aan New Scientist. In dit geval is de grote massa het ijs, zo voegt hij toe. De wetenschappelijke term die aan dit fenomeen heeft gekregen, is het ‘isostatisch evenwicht’. Het noorden van Europa ondervindt hier nog steeds de gevolgen van na het verdwijnen van de ijskap van de laatste ijstijd.

  Van 2001 tot 2006 is met behulp van GPS apparatuur onder het ijs de stijging van het land gemeten. Tweederde van de genoemde 35 mm stijging kon worden toegeschreven aan de massavermindering van twee gletsjers. De rest van de stijging werd veroorzaakt door smelting van het zuidoostelijke deel van de ijskap.

  Het onderzoeksgebied in Groenland. A en B tonen een overzicht van het onderzoeksgebied. C en D laten de gletsjers Kangerdlugssuaq en Helheim laten zien respectivelijk. KU=GPS station. HG = Helheim Gletsjer. KG = Kangerdlugssuaq Gletsjer. Bron: A. S. Khan

  Het afsmelten van de ijskap op Groenland kan worden onderverdeeld in twee categorieën. De eerste categorie is het directe smelten van de ijs op de ijskap zelf. Het tweede is de afvoer van gletsjerijs in de Atlantische oceaan. Dit gebeurt ook in het zuidoosten van Groenland door de gletsjers Helheim en Kangerdlugssuaq. Daarnaast blijken de twee gletsjers het ijs versneld af te voeren.

  Het versnelde afvoeren van het gletsjerijs zou wel eens te maken kunnen hebben met een toename van water tussen de rotsbodem en het ijs. Het water zou hier terecht komen door verticale gaten in het landijs tot de bodem. Deze toename zorgt ervoor dat het ijs sneller afglijdt richting de oceaan.

  Door de stijging van Groenland zal het eiland zichzelf ironisch genoeg misschien wel weer deels redden van verdrinking door de zeespiegelstijging.

  Een schematische voorstelling van de afsmelt- en aangroeiprocessen van een ijskap op het land. De rode pijlen naar onder geven het versnelde afsmelten weer. De rode pijlen naar boven tonen de stijging van de bodem aan als gevolg hiervan. Bron: NASA

  Noord-Atlantische regio

  Een nieuw onderzoek gepubliceerd in 2010 liet wederom zien dat Groenland stijgt. Ook IJsland, Spitsbergen en een deel van Canada zou rijzen met snelheden gelijk of meer dan 0,5 mm per jaar.

  Referenties:

  Khan et al., 2007. Elastic uplift in southeast Greenland due to rapid ice mass loss. Geophysical Research Letters 34: L21701.

  Jiang et al., 2010. Accelerating uplift in the North Atlantic region as an indicator of ice loss. Nature Geoscience, online publikatie.

  Zie ook:

29 september 2005
Opnieuw is er een rapport uitgekomen waarin wordt gesteld dat de ijsmassa op de Noordpool steeds sneller in omvang afneemt.Volgens de gezamenlijke studie van de NASA en het National Snow and Ice Data Centre, heeft de ijsmassa op de Noordpool deze maand de kleinste omvang in honderd jaar. De Amerikaanse wetenschappers waarschuwen dat de afname de komende jaren nog sneller kan verlopen.File: Jaarlijkse Arctische zee-ijs Minimum.jpg
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2011/09/arctic-sea-ice-minimum-discussions/
Satellietbeelden
De wetenschappers analyseerden onder meer satellietbeelden van de ijsmassa op de Noordpool, die sinds 1978 beschikbaar zijn.Sea Ice minimum 1998Sea Ice minimum 2005Hieruit blijkt dat de ijsmassa op 19 september 2005 5,35 miljoen vierkante km bedroeg. Dat is liefst 20 procent minder dan de omvang van de gemiddelde ijsmassa tussen 1978 en 2000. Vooral de laatste vier jaar verliep de afkalving snel. In 2005 begon het smelproces bovendien 17 dagen eerder dan de gemiddelde datum tussen 1978 en 2000.IJsvrije noordpool
De ijsmassa op de Noordpool heeft altijd al in omvang gevarieerd, maar de afname is nog nooit zo sterk geweest. Sinds 1978 is de omvang van het Noordpoolijs ieder decennium met 8 procent afgenomen. De onderzoekers verwachten dat het smelttempo de komende decennica nog zal toenemen. Tegen 2060 is dan mogelijk al het ijs gesmolten.Dat zou een unicum zijn, want volgens de Amerikaanse onderzoekers is er al miljoenen jaren geen ijsvrije Noordpool meer geweest. Zo’n Noordpool zonder ijs kan ertoe bijdragen dat in de zomer extreem hoge temperaturen kunnen optreden.Spiraal
De neerwaartse trend wat betreft de omvang van het poolijs is volgens de wetenschappers mede een gevolg van de toename van broeikasgassen in de atmosfeer door verbranding van fossiele brandstoffen. Dat zorgt voor opwarming van de aarde, waardoor de temperatuur van het zeewater stijgt en er per jaar meer poolijs smelt dan er ijs gevormd wordt.De ontwikkeling wordt bovendien versnelt door natuurlijke processen zoals meer absorptie van zonlicht. Doordat de hoeveelheid zeeijs afneemt, wordt er minder zonlicht weerkaatst en aborbeert het donkere zeewater meer zonlicht.Temperatuurstijging
Het Amerikaanse rapport komt overeen met eerdere onderzoeken over de opwarming van de Noordpool, zoals een rapport van het Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) dat in 2004 verscheen. Aan deze studie hebben meer dan 250 wetenschappers vier jaar lang gewerkt en de conclusies zijn niet al te opwekkend.

De wetenschappers becijferden dat de temperatuur op de Noordpool deze eeuw met 4 tot 7 graden zal stijgen, een verdubbeling van voorgaande voorspellingen. Dat zal grote gevolgen hebben voor de flora, fauna en lokale bevolking van het Noordpoolgebied. De samenstellers van het rapport pleiten dan ook voor rigoreuze milieumaatregelen, zoals een forse reductie van vervuilende stoffen die de ozonlaag aantasten.

 

2014

http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2014/07/01/the-shrinking-arctic-ice-cap/

Screen shot 2014-06-24 at 6.32.13 AM

Screen shot 2014-06-24 at 6.32.42 AM

 

http://news.nationalgeographic.com/news/2014/06/140609-arctic-ice-maps-atlas-tenth-edition-science/?rptregcta=reg_free_np&rptregcampaign=20131016_rw_membership_r1p_us_dr_w

http://video.nationalgeographic.com/video/news/140609-arctic-ice-maps

http://www.scientias.nl/noordpool-jaarlijks-getroffen-door-bijna-2000-cyclonen/95979
http://www.scientias.nl/noordpool-aanzienlijk-duisterder-dan-gedacht/98037
http://www.scientias.nl/zee-ijs-noordpool-stevent-af-minimum-maar-lijkt-geen-record-gaan-breken/91269
http://www.scientias.nl/zomers-oost-canadese-noordpoolgebied-waren-laatste-40-000-jaar-nog-nooit-zo-warm/93927
http://www.scientias.nl/wetenschap-kan-flink-verlies-aan-ozon-boven-noordpool-nu-verklaren/82171
http://www.scientias.nl/groener-noordpoolgebied-versnelt-klimaatverandering-flink/83763
http://www.scientias.nl/dwars-over-de-noordpool-varen-in-2050-kan-het/81673

 

 

 

Links:

NASA Watches Arctic Ice Noordpool warmt sneller op

‘Groenlandse gletsjer smelt razendsnel’

OOK PAKIJS SMELT SNEL

14 augustus 2006

Het pakijs in Groenland wordt alsmaar dunner.Tussen april 2002 en november 2005 smolt het jaarlijks met ongeveer 240 kubieke kilometer, drie keer sneller dan in de jaren daarvoor.Dat meldt het wetenschappelijk vakblad Scienceop basis van NASA-satellietbeelden.Broeikaseffect
Experts zien in het versnelde smeltproces een bevestiging van de stelling dat de opwarming van de aarde de laatste jaren versneld toeneemt. Het zuidoosten van het land is er het slechtst aan toe, evenals de randen van het pakijs.Groenland is de tweede grootste ijsvlakte ter wereld en vertegenwoordigt tien procent (zo’n 2,5 miljoen kubieke kilometer) van al het ijs op onze planeet. Als al dat ijs op Groenland zou smelten, kan de zeespiegel met bijna 6,5 meter stijgen.GRACE
Jianli Chen van de Universiteit van Texas in Austin bestudeerde met haar collega’s maandelijks de veranderingen van de ijsmassa. De metingen kregen ze aangeleverd van de Nasa-satelliet Grace (Gravity Recovery and Climate Experiment).http://www.csr.utexas.edu/grace/gallery/animations/ice/ice_rm.htmlhttp://www.csr.utexas.edu/grace/publications/brochure/page6.htmlAls de invloed van de atmosfeer en van de oceanen buiten beschouwing worden gelaten, schatten de onderzoekers dat de ijsmassa jaarlijks met zo’n 239 kubieke kilometer afneemt. Dat is bijna drie keer zoveel als eerdere schattingen uit 2003 en 2004 en betekent in de praktijk dat de zeespiegel jaarlijks met een halve milimeter stijgt.links:Groeten uit GroenlandBroeikaseffect

GRACE

 

groenlands ijs

 

IJs op Groenland smelt steeds sneller….

January 4th, 2010 http://www.geoplein.nl/

De hoeveelheid ijs op Groenland neemt sinds 2000 steeds sneller af. Dat blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met onder meer het KNMI, de TU Delft en de universiteiten van Bristol en Californië (Irvine).

Satellietobservaties en regionale atmosfeermodellen bevestigen deze bevindingen onafhankelijk van elkaar. Vandaag verscheen hierover een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Science.Sinds 2000 heeft de Groenlandse ijskap 1500 gigaton aan ijs verloren. Dit komt overeen met een zeespiegelstijging van 0,5 millimeter per jaar.De ene helft van het ijs verdween als extra smeltwater, de andere in de vorm van extra ijsbergen. De warme zomers van 2006 tot en met 2008 versnelden de ijsafname verder tot 273 gigaton per jaar. Dit komt overeen met 0,75 millimeter zeespiegelstijging per jaar.De ijskap van Groenland bevat genoeg water om de zeespiegel wereldwijd met 7 meter te laten stijgen. Het verlies aan ijs zou nog groter zijn geweest als niet ook de sneeuwval op Groenland de laatste tien jaar was toegenomen, stelt Michiel van den Broeke, hoogleraar polaire meteorologie aan de Universiteit Utrecht.

De hoeveelheid ijs op Groenland neemt sinds 2000 steeds sneller af. Dit blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met het KNMI, de Technische Universiteit Delft, de universiteiten van Bristol en Californië (Irvine) en het Jet Propulsion Laboratory. Satellietobservaties en regionale atmosfeermodellen bevestigen deze bevindingen onafhankelijk van elkaar. In november verscheen hierover een publicatie in het toonaangevende tijdschriftScience.

Sinds 2000 heeft de Groenlandse ijskap 1500 gigaton aan ijs verloren. Dit komt overeen met een zeespiegelstijging van 0,5 mm per jaar. De ene helft van het ijs verdween als extra smeltwater aan het oppervlak van de ijskap, de andere in de vorm van extra ijsbergen. De warme zomers van 2006 tot en met 2008 versnelden de ijsafname verder tot 273 gigaton per jaar. Dit komt overeen met 0,75 millimeter zeespiegelstijging per jaar. De ijskap van Groenland bevat genoeg water om de zeespiegel wereldwijd met 7 meter te laten stijgen.

Extra sneeuw Het verlies aan ijs zou nog groter zijn geweest als niet ook de sneeuwval op Groenland de laatste tien jaar was toegenomen. “De extra sneeuwval maskeerde het verlies aan ijs”, zegt Michiel van den Broeke, hoogleraar Polaire Meteorologie aan de Universiteit Utrecht. “Bovendien bevroor een belangrijk deel van het extra smeltwater opnieuw in het koude sneeuwdek dat de ijskap bedekt. Zonder deze remmende effecten, was het verlies aan ijs na 1996 het dubbele geweest van wat we nu hebben gezien.” (bron NWO en NASA)

IJskap Groenland en interglaciaal (belga/gb O5/09/11)

De ijskap op Groenland zal onder invloed van de klimaatverandering en de opwarming van de Aarde minder ver smelten dan tijdens het vorige interglaciaal gebeurde.

In die periode, 130.000 tot 114.000 jaar geleden, was de zonne-intensiteit groter dan nu en was het ook 2 tot 4 graden warmer. Het is dan ook niet correct om vergelijkingen te maken tussen het vorige interglaciaal en de huidige tijd. Dat hebben klimaatwetenschappers van de Universiteit Utrecht gepubliceerd op de website van het vakblad Nature Geoscience.

Zij berekenden met een weermodel het klimaat op Groenland tijdens de vorige opwarmingsperiode, zo maakte de universiteit bekend
De ijskap op Groenland was tijdens de vorige periode tussen twee ijstijden 40 tot 70 procent kleiner dan nu. Het smeltwater van die ijsbergen zorgde ervoor dat de zeespiegel met 2,2 tot 4,5 meter steeg.

Dat zegt echter niks over de gevaren van de huidige klimaatverandering, aldus de wetenschappers, aangezien zonne-intensiteit en ander smeltgedrag toen zorgden voor 45 procent van de totale krimp. Slechts ruim de helft van de afsmelting kwam dus door hogere temperaturen

ANTARCTICA 

22 april 2005

Een uitvoerige studie toont aan dat honderden gletsjers van het Antarctisch Schiereiland in hoog tempo krimpen.De terugtrekkende ijsmassa’s zijn de afgelopen vijftig jaar gemiddeld zo’n 600 meter gekropen, zo blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de British Antarctic Survey en de US Geological Survey. De resultaten van de studie worden vrijdag in het magazine Science gepubliceerd.87 procent gekrompen
De Britse en Amerikaanse wetenschappers namen de in zee uitkomende gletsjers van het Antarctisch Schiereiland onder de loep, het warmste deel van het continent. Ze analyseerden ruim 2000 luchtfoto’s vanaf 1940 en meer dan 100 satellietopnames vanaf de jaren zestig. Zo konden ze smelt- of aanwaspatronen van de gletsjers berekenen.

Hieruit bleek dat 212 van de 244 bestudeerde gletsjers (87 procent) de afgelopen vijftig jaar zijn gekrompen. Bij 32 gletsjers werd vastgesteld dat ze juist een beetje in omvang zijn toegenomen.

Hoger smelttempo
Het tempo van de afname blijkt vooral de laatste jaren te zijn toegenomen. “Vijftig jaar geleden namen de meeste gletsjers die we hebben bestudeerd nog in omvang toe, maar sindsdien zien we een omgekeerd patroon,” aldus onderzoeksleider Alison Cook.

“De laatste vijf jaar krimpt de meerderheid met gemiddeld vijftig meter bovendien een stuk sneller dan daardoor. De terugtrekking begon in het warmere noordelijke deel en heeft zich geleidelijk in zuidelijke richting uitgebreid.”

Oorzaken
De gemiddelde temperatuurstijging (circa 2 graden Celsius in vijftig jaar) wordt als belangrijkste oorzaak van de gletsjerafname gezien, maar er spelen meer factoren mee, benadrukken de wetenschappers. “Er zijn ook regionale invloeden, zoals de stijging van de gemiddelde temperatuur van het zeewater. Dat is echter minder goed vast te stellen omdat daar nauwelijks historische gegevens over bestaan, ” weet de Britse onderzoeker David Vaughan.

Volgens Andrew Sugden van Science magazine toont de studie het belang aan van het verzamelen van lange termijn gegevens. “Alleen met behulp van lange termijn gegevens kunnen we processen begrijpen en mogelijk voorspellen wat er in de toekomst met onze planeet gaat gebeuren.”

Bronnen: BBC, British Antarctic Survey , Reuters

Links: British Antarctic Survey US Geological Survey

Gletsjers en polen smelten minder dan gedacht (1)

8 februari 2012
Gletsjers en ijskappen hebben tussen 2003 en 2010 beduidend minder sneeuw en ijs verloren dan werd aangenomen.(2)
Vooral in het hooggebergte van Azië blijkt minder sneeuw en ijs gesmolten dan eerdere studies berekenden.(3a)

De gletsjers en ijskappen verloren circa 148 miljard ton aan massa per jaar.(3b) Dat is een derde minder dan gedacht, aldus het team van Thomas Jacob en John Wahr van de Universiteit van Colorado in het Amerikaanse Boulder woensdag in vakblad Nature.

De smeltende ijs- sneeuwmassa was tussen 2003 en 2010 goed voor een zeespiegelstijging van ongeveer 1,5 millimeter per jaar, waarvan 1,1 millimeter door het dooiende ijs op Groenland en Antarctica.(4)

Zwaartekracht De onderzoekers gebruikten gegevens van de Gracesatellieten, die maandelijks de zwaartekracht op aarde meten. Voor de studie concentreerden de wetenschappers zich op gletjsers en ijsvlakken van meer dan 100 vierkante kilometer, zoals de Alpen en de Kaukasus.

De smeltende gletsjers gelden als een beeldbepalend symbool van de klimaatopwarming.

(1)

Misleidend ( en dat is dan nog voorzichtig uitgedrukt ) artikeltje :

Een enorme misser als je het mij vraagt.
….De studie bevestigt immers dat over de hele wereld er alleen maar verlies van ijs is – versneld bovendien – en dan met zo’n titel komen.
Maar ja – u trapt natuurlijk weer net als de massa in de kop van het artikeltje hè?
Ja ,dan gaat als vanzelf weer iedereen over zure regen blaten.

De gletchers smelten wel en snel, alleen minder snel dan gedacht
(Men moet echter in dit geval ook niet denken maar kijken en meten. )
Maar ook volgens de gemaakte metingen ( en inschattingen )is er nog steeds sprake van een heel aanzienlijke afname van het ijs.

(2)

Het erge is dat de fout daar open en bloot al van bij het begin staat : Dat artikeltje opent letterlijk met :
“Gletsjers en ijskappen hebben tussen 2003 en 2010 beduidend minder sneeuw en ijs verloren dan werd aangenomen.”

‘IJskappen’, dus.
Vandaar dat de hele tijd zo driftig moest worden verwezen naar de “onderzoekers zelf aan het woord “

Er is zoveel agitprop rond AGW en ik stel me daar op een bepaalde manier teweer tegen. Het gaat hard tegen hard.
Je wil niet weten wat klimatologen allemaal over zich heen krijgen dezer jaren – tot en met doodsbedreigingen en vandalisme aan toe, ‘ecofascisten’ worden ze genoemd enzovoort.
En wel door, bijvoorbeeld, bijna de hele Republikeinse partij in de VS, en door de hele PVV in Nederland, enzovoort.
En waarom?
Omdat er geen werkelijke argumenten tegen de AGW-hypothese en -waarnemingen meer bestaan.

Alleen belangen. En dat merk je.

(3a)

De studie die wordt aangeheeldf gaat ;
Uitsluitend over schattingen van het verlies van gletsjerijs in de Himalaya

“One unexpected study result from GRACE was that the estimated ice loss from high Asia mountains — including ranges like the Himalaya, the Pamir and the Tien Shan — was only about 4 billion tons of ice annually. Some previous ground-based estimates of ice loss in the high Asia mountains have ranged up to 50 billion tons annually, Wahr said.”
Uit:

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2012-02/

De rest lijkt de bestaande schattingen te ondersteunen.
Wel zou ik het artikel nog even willen bekijken op het gegeven dat het ijsverlies op Groenland en Antarctica (vooral de eerste) ook gepaard gaat met het stijgen van de aardkorst eronder.

Slechte berichtgeving
Het gaat vooral mis omdat een middelmatige jounalist slecht z’n leeswerk doet.
(Sensatie is het wél maar “of het waar is of niet,” doet er nauwelijks toe voor dit soort beichtgeving , want volgens de overtuiging van hun lezers ” ligt de waarheid meestal in het midden ”
Want indien 1+1=2 ; maar als dan iemand beweerd 1+1 =4 , dan zou volgens die “volkswijsheid” 1+1= 3 moeten zijn … Baarlijke onzin natuurlijk ) .
Even verder googelen leert dat de onderzoekers hiermee aantonen dat we ons goed zorgen moeten maken over climatechange.

In een interview zegt Wehr o.a.:
““The total amount of ice lost to Earth’s oceans from 2003 to 2010 would cover the entire United States in about 1 and one-half feet of water,” said Wahr, also a fellow at the CU-headquartered Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences.”

En Pfeffer, een medeonderzoeker in Boulder:
““One big question is how sea level rise is going to change in this century,” said Pfeffer.
“If we could understand the physics more completely and perfect numerical models to simulate all of the processes controlling sea level — especially glacier and ice sheet changes — we would have a much better means to make predictions. But we are not quite there yet.””

Niks over

-fraude,
-Het uitsluiten van (toekomstige veel drastischer ) zeespiegelstijging en andere -(foute)berichten en stemmingmakerijen door potverteerders , benzine en diesel slurpers ..

Maar gaan we eens naar de site van de wetenschappers zelf http://www.colorado.edu/news/releases/2012/02/0

“The CU-led team also used GRACE data to calculate that the ice loss from both Greenland and Antarctica, including their peripheral ice caps and glaciers, was roughly 385 billion tons of ice annually. The total mass ice loss from Greenland, Antarctica and all Earth’s glaciers and ice caps from 2003 to 2010 was about 1,000 cubic miles, about eight times the water volume of Lake Erie, said Wahr.

“The total amount of ice lost to Earth’s oceans from 2003 to 2010 would cover the entire United States in about 1 and one-half feet of water,” said Wahr ”

en dan (hier gaat het dus over):

“the estimated ice loss from high Asia mountains — including ranges like the Himalaya, the Pamir and the Tien Shan — was only about 4 billion tons of ice annually. Some previous ground-based estimates of ice loss in the high Asia mountains have ranged up to 50 billion tons annually, Wahr said.”

Dus
in totaal is er een werkelijk enorme hoeveelheid verlies aan ijs.
dan is er een lokatie waar het ijsverlies minder was dan eerst geschat.
en wat doet nu.nl??
brult van de daken dat gletchers en polen minder smelten dan gedacht.

Bah. dit is je reinste misleiding van de lezers, ze zouden zich moeten schamen
(3b)

Wat is nu verassend?
Dat de ijskappen van Groenland en Antarctica toch precies zo snel smelten als eerder werd gedacht

http://www.nu.nl/algemeen/2324905/ijskappen-smelten-langzamer-dan-gedacht.htm

IJskappen smelten langzamer dan gedacht

2 september 2010

De ijskappen van Groenland en West-Antarctica smelten veel minder snel dan gedacht. Dat schrijven wetenschappers van onder meer de Technische Universiteit Delft in het septembernummer van het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature Geoscience.

 Het smelten van de ijskappen wordt sinds 2002 in kaart gebracht met behulp van twee satellieten, aan de hand van schommelingen in het zwaartekrachtveld van de aarde.

 Die veranderingen hangen samen met de precieze verdeling van de massa op aarde, waaronder ijs en water.Op basis van die berekeningen gingen wetenschappers er tot dusver van uit dat in Groenland jaarlijks ongeveer 230 gigaton ijs smelt en in West-Antarctica 132 gigaton.Die resultaten blijken evenwel niet goed te zijn gecorrigeerd voor andere factoren die het zwaartekrachtveld van de aarde beïnvloeden, zoals bewegingen in de aardkorst.

De correcties voor veranderingen in de aardkorst hebben volgens onderzoeker Bert Vermeerssen van de TU Delft behoorlijke gevolgen voor de geschatte hoeveelheid ijs die jaarlijks smelt.

”Wij concluderen dat de smelt van de ijskappen op Groenland en West-Antarctica ongeveer twee maal zo langzaam gaat als eerst werd gedacht.”

Vermoedelijk is dat alles gebaseerd op studies door wijlen Mark Dyurgerov – ook University of Colorado.
http://ice.tsu.ru/files/paul/MGI_108-lite.pdf
en Matsuo
http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/~heki/pdf/MatsuoHeki_EPSL.pdf
Het gaat overigens niet om ‘de polen’ maar om gletsjers buiten Groenland en Antarctica. De eerder aangenomen verliezen van Antarctica en Groenland worden door de nieuwe studiein 2012 overigens bevestigd. Wat het aangehaalde artikel vermelde was dus waarschijnlijk een onderschatting.

Het huidige artikel (2012) geeft echter wel dat 2/3 van wat er verwacht werd te smelten daadwerkelijk is gesmolten.
Blijkbaar is de nuance waarmee de titel van een artikel is geschreven veleer een krukje voor de paniekerigen dan de objectieve inhoud.
Natuurlijk ook mensen die weer vasthaken op die een derde die volgens schattingen niet blijkt te kloppen, en compleet blind zijn voor die tweederde


Het leeuwendeel van de schattingen komt van Groenland en Antarctica en de cijfers van dit onderzoek bevestigen precies de eerdere uitkomsten.

Schattingen komen tot stand door berekeningen te maken voor wat wij kunnen en weten te meten.
Gooi daar een bepaalde marge overheen en voila daar heeft men een schatting

= Geen flauw idee overigens wat deze schattingen allemaal voorstellen . Weleens van isotopen gehoord?

“De gletsjers en ijskappen verloren circa 148 miljard ton aan massa per jaar. Dat is een derde minder dan gedacht”
Dus 2/3 van de berekende hoeveelheid is maar gesmolten……valt toch nog mee ; Ga zo door!!!

(4)

zeespiegelstijging :

Overigens bevstigt de studie ook dat de stijging van de zeespiegel ongeveer voor de helft wordt veroorzaakt door smeltend ijs.
“The total contribution to sea level rise from all ice-covered regions is thus 1.48?±?0.26?mm?-1, which agrees well with independent estimates of sea level rise originating from land ice loss and other terrestrial sources.”

Aarde heeft een straal van zo’n 6370 km, dus een oppervlakte van iets minder dan 510 miljard vierkante kilometer. De Aarde is voor 70% bedekt met water, dus zeg maar wat meer dan 350 miljard km^2.

Het water niveau is 1.5 mm gestegen. We spreken dus over een volume van 350.10^12 x 1.5.10-3 m3, dus in liters: 5.25.10^14 liter.
Dat is best verdomde veel.

1,5 meter over 1000 jaar?
Maken we ons daar druk om?
Valt weer mee dus …

Na ons de zondvloed zeker ?
De klimaatsceptici die in dit bericht lezen dat het allemaal wel meevalt met het smelten kunnen niet lezen blijkbaar.
Als het slinken 30% minder hard gaat dan sommige studies hebben aangenomen dan wil dat zeggen dat er dus 70% wel gesmolten is.
Het gaat dus toch wel redelijk hard met dat smelten!
Maar ja, als je in een benzineslurper rijden en andere rechtse hobby’s belangrijker vindt dan de levenskansen hier op deez aardkloot moet je wel “sceptisch “zijn.

Euh …. Gelukkig worden de zeeen leeggevist……..scheelt weer in het waterpeil!
Rijke ( voor hoelang nog ? )”Ollanders “


Nou hebben wij dijken, we kunnen een meter extra hebben.

Maar ( gelukkig bestaan er ook zulke “ollanders ” )
” wat met Manhattan? Hong Kong? Bangladesh? ”

Overigens, zijn voorlopig althans , vooral neerslagextremen en hittegolven de grootste zorg.
Queensland, AUS verzuipt bijvoorbeeld gewoon alwéér.
Thailand is niet hersteld, waardoor o.a. Sony, Samsung en Toyota tot miljarden verlies leden vorig jaar: omdat de onderdelenfabrieken verwoest zijn.

Daar kunnen ze toch ook dijken maken.
Levert ook weer werk op voor ons Hollanders ….
En is effectiever dan een carbon-tax invoeren.

Ja iedereen ” rijk ” en ” slim” ?
Water in bevroren staat neemt meer volume in als in vloeibare staat dus…
Lekker laten smelten hebben we meer ruimte om te wonen en voor landbouw

Tuurlijk, in het hooggebergte en eindelijk als Groenland ijsvrij is daar ook.
Staat de zeespiegel wel zeven meter hoger maar wie maalt daarom

OPWARMING

Er zijn nog steeds veel mensen die nog steeds niet willen ( of kunnen ?) snappen dat de aarde wel dergelijk opwarmt, wat een algemeen meetbaar feit is.

Slechts alle wetenschappelijke academies op aarde zijn er van overtuigd dat de mens verantwoordelijk is voor extra opwarming van de aarde agv CO2 uitstoot. …
maar ach, wat weten die er nou van, hé.
Jan met de pet weet het beter.

Kom op jongens, 2010 was voor het gehele noordelijke halfrond een hitterecord.
Maar nu het 1 week vriest , denken de klimaatsceptici meteen dat de klimaatverandering wel meevalt.

De discussie gaat echter niet zozeer over het feit van de opwarming van de aarde, maar over de invloed van de mens hierop.
De opwarming van de aarde wordt namelijk zowel door sceptici als groenen erkent.
De enigen die het ontkennen zijn mensen die slecht zijn in begrijpend lezen.
Mensen die zeggen dat de aarde niet opwarmt hebben gewoon niet opgelet tijdens de lessen aardrijkskunde.
Dat de aarde op dit moment opwarmt is namelijk een feit.
Dat het op langere termijn opwarmt en afkoelt (dus incl. alle ijstijden) ook trouwens….
.
…Ons broertje , Mars is een grote woestijn . Mars is door zijn zwakkere magnetische veld en zwaartekracht zijn dampkring kwijtgeraakt waardoor de planeet uitgedroogd is,.
Ons zusje Venus daarentegen is wel een mooi voorbeeld van wat een( in het geval van venus een ” op hol geslagen” ) broeikaseffect op kan leveren

Ook is er nog de fabel uit de zeventiger jaren dat er een ijstijd zat aan te komen en is afkomstig van Nigel Calder ….klimatologen wisten ook toen al beter en dat letterlijk al kwart eeuw …
Nigel Calder is nog altijd weleens actief in het klimaatrevisionisme.
Marginaal dus, maar breed uitgemeten in Time enzo – bij de vaklieden natuurlijk geen poot aan de grond omdat zijn werk amper wetenschappelijke waarde had.
Ook anno nu heb je klimaatrevisionisten die de ene ijstijd na de andere voorspellen.
Verandert natuurlijk niks aan de realiteit.

‘Temperatuurschommelingen zijn van alle tijden.”
En hebben ook altijd een oorzaak.
Dus temperatuurs-veranderingen in het verleden zeggen niets over de mogelijkheid dat de mens thans de belangrijkste factor van de opwarming is.
Net zoals
” bosbranden ook al altijd bestonden , allang voordat er sigaretten-peuken waren”, niets zegt ….“Vroeger waren er ook bosbranden, dat zegt niets over dat de frequentie van bosbranden nu niet word beinvloed door mensen. ”

Mja, het beste argument is natuurlijk nog altijd het ontkennen van feiten.
Als iemand geen feiten wil geloven kan niemand daar iets tegenin brengen.
en uiteraard zijn er ook nog ( de flauwere drogredenen van de )
de complot -theoretici , politieke conservatieven en egoistische potverteerders , die het hebben over” geitenwollensokken – en millieu-maffia ”
of over
de oude film van Al Gore :
-Al Gore is achterhaald, een aantal zaken gaan immers veel sneller dan toen gedacht.
Zoals het Arctische zee-ijs, dat bij het klimaat van dit jaar des zomers al niet meer kan bestaan.
Binnen enkele jaren is dat dan ook wel afgeregeld.
En dan staat daar de zon bijna een half jaar op die zee te branden, dat levert wel weer een aardige versnelling op.
-Het is gewoon een gedateerde documentaire. Dat mensen daar nog over bakkeleien …Maar ja , velen hebben liever “A reasuring lie” he?
http://www.claybennett.com/pages2/theaters.html

Broeikaseffect is er nog steeds hoor, en gaat ook niet weg door het rechtse gekeutel.
De grote meute kan niet omgaan met berichten uit de wetenschap.
Fraude, belastingcenten, keuteldekeutel…
Sterker nog, ….het gaat méér centjes kosten. Voorkomen is nog steeds beter (goedkoper) dan genezen.

Skeptical science

Er zijn nog meer excuusjes bedacht:
http://www.skepticalscience.com/argument.php
De door mensen veroorzaakte uitstoot ( en andere vervuilingen ) als aandeel aan de opwarming is ook maar een deel van het probleem.
Een even groot probleem naast die pollutie , is het potverteren van essentieele voorraden ; het opraken van de fossiele brandstoffen terwijl er schone energiebronnen zijn en die we domweg “opbranden ”
Of
We stoken nu in ongeveer 300 jaar op wat er in al die miljoenen/miljarden jaren opgespaard is
Als dat geen invloed zou hebben, dan weet ik het ook niet meer.

Omdat instellingen , zoals de top- energiebedrijven , er veel te veel geld aan verdienen draait de wereld nog steeds op deze eindige energievoorraad. .
De belangen van de zakkenvullers wegen nu eenmaal zwaarder dan de effecten voor milieu.
Die lieden hebben in één moeite door de hele wetenschap verdacht gemaakt.

Dieptepunt
http://delta.tudelft.nl/artikel/wetenschap-in-amerika/24090

tsja en die “ slechte ” industrie mythe . is ook een complot thdeorie

of is het alternatief een geloofwaardiger totaal niet bewezen complottheorie die zegt dat het eea is bedacht door linkse wetenschappers om ons een poot uit te draaien.
En ondanks het feit dat er geen bewijs is voor deze bewering moeten we dat wel geloven.?

De schrikbarende berekeningen van de club van Rome zijn inmiddels ook al achterhaald, de realiteit is ondertussen nog veel schrikbarender en te ernstig om te willen zien.

“Vervuilen” doet de mensheid ook helemaal niet, he ?
Dat kan niet, hè? Want Moeder Natuur is zo groot

Het probleem van uitgeputte fossiele voorraden,

is trouwens niet alleen louter een kwestie van energievoorzieningen ; ook de plastic onderdelen en zelfs medicatie gebruiken het als grondstof .
In feite is het even onverstandig en onoverdacht als het verbouwen van gewassen voor de winning van brandstoffen …(Dat laatste drijft zelfs de mondiale voedselprijzen omhoog)

-Zowel zure regen als het gat in de ozonlaag zijn/waren wel degelijk problemen
: die zijn gelukkig( althans dat hopen we ) “opgelost“(?)door “tijdig“ ingrijpen …
of
zijn die nog steeds aanwezig en zijn ze gewoon uit de pers verdwenen , vanwege niet meer interessante oude koek
Bronnen over dat” tijdig ingrijpen” en “welke oplossingen daar dan voor gezorgd zouden hebben ” ….

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ozongat “…..ontstaat door CFK`s, en door deze te verbieden lost dit probleem zich vanzelf weer op zie hiervoor: http://nl.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9alprotocol
hierdoor werd bijv gebruik van Halonen in brandblussers verboden, er is zeer veel literatuur over het gat in de ozonlaag te vinden

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zure_regen
“…. in de jaren 60 oid gingen al vissen dood in bepaalde meren in zweden ed, het water bleek zeer zuur te zijn (ph waardes vergelijkbaar met azijn) oorzaak? ”

Uitstoot van zwavel:
door allerlei regels, en de uitstoot van oa de landbouw drastisch te beperken vallen de gevolgen nu nog mee, ook hierover is bijzonder veel informatie te vinden, en ook hiervoor zijn stapels en stapels bewijs

Maar
hoe denk je dat al die beelden die al honderden jaren op kerken ed monumenten staan nu ineens binnen 50 jaar blijven wegrotten?I

In de jaren tachtig zag je het zure regen effect aan de bossen.
Je behoort, zeker des zomers, niet door sparren heen te kunnen kijken; dat kon toen evenwel algemeen, makkelijk: zielige sprietjes die bomen.
Is éénmaal de zure regen flink verminderd dan herstellen die bomen zich wel weer snel.
Maar de schade aan de beeldjes en muurgedeelten aan monumenten is er nog altijd en vermoedelijk eigenlijk onherstelbaar

Ik dacht dat dit soort dingen vrij algemeen bekend waren,maar misschien ben ik hier dan mis…

– CO2 en broeikaseffect zijn ook al 20 jaar bekend … Maar blijkbaar is het nu “cool ” en “mainstream“ genoeg opdat ineens allerlei mensen van alles en nog wat “oude kul ” ,beginnen te roeptoeteren…

Maar lees vooral ook de aanvulling( en updating ) op het zure regen verhaal, en gevolgen voor meren/watersysteem:
http://geography.about.com/od/globalproblemsand

Zure regen …..-Brandstoffen worden ontzwaveld ?
maar zelfs dat is niet overal het geval
Op papier ja …
(bijvoorbeeld)
In Ierland wordt er nog vrolijk verder gestookt met turf ( pitch) en zelfs om electriciteitscentrales draaiende te houden …. terwijl dat elders in Europa niet meer gebruikelijk is of zelfs bij (nationale ) wet verboden ….Hoe moet het dan wel elders wezen ? ( China en India bijvoorbeeld )
Opwarming en de invloed van vervuiling stoppen niet bij de nationale grenzen ….

Een aanvulling: zure regen is in China het grootste milieuprobleem en het is ook werkelijk enorm.
Kost 1-2% van het Chinese BNP. Per jaar.
Google ‘acid rain china’ en vind het nodige aan info.

Enig idee waarom en hoe de brandstoffen ontzwaveld zijn, en van het feit dat dit aanpassingen aan motoren vereist heeft? Zwavel filters in de schouwen van fabrieken en verbrandings-installaties ?
Bovendien ,,,We bouwen bij wijze van spreken 10 procent schonere vliegtuigmotoren en tegelijkertijd vliegen we 2 keer zo veel.
Netto verlies voor het milieu dus.

zure regen.. tja dat was er en is er nog steeds.
Het is nooit vastgesteld dat wij alleen verantwoordelijk voor deze zijn, want het KAN namelijk van verbrandingsgassen komen, maar dat is nooit 100% bevestigd.
Wat wel is bevestigd is dat er door maatregelen de boel met 50% is afgenomen
.

Je zou hieruit kunnen concluderen dat die overige 50% ook van ons af komt of dat daar een groot deel van een natuurlijk proces is.
Immers de natuur kent vele chemische reacties en wat denk je dat er door de atmosfeer komt en uit de aarde zelf komt als er bijvoorbeeld een vulkaan uitbarst. Ik denk dat van die 50% gerust 40% aan dat soort acties is te wijten.

Vulkanen dragen 2% van de anthropogene uitstoot bij EN behoren bij de natuurlijke cyclus.
En nu even zelf verder denken.
Of gewoon ontkennen dat CO2 een broeikasgas is.
Geen middenweg hier.

Hoe zit het met het gat in de ozonlaag ?
Daar gaat het helemaal niet zo best mee.
Het is dan ook niet toevallig dat het aantal gevallen van huidkanker explosief toeneemt de laatste jaren.

De maatregelen tegen het gat in de ozonlaag en zure regen hebben wel degelijk geholpen.

Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ozonlaag
” ….Op 1 januari 1989 werd het Montreal Protocol van kracht dat het gebruik van ozonafbrekende stoffen wereldwijd aan banden moet leggen.
Die maatregelen lijken effect te hebben gehad: waarnemingen tonen aan dat de hoeveelheid ozonafbrekende stoffen in de atmosfeer aan het afnemen is en
in 2006 leek de ozonlaag zich langzaam te herstellen …” .

“LIJKEN ” en “LEEK” dus

Bovendien is er ondertussen een update ;
….Evenwel komt dat probleem niet meer door CFK’s (hoewel die pas over nog een kwart eeuw echt weg zijn).
Het komt nu door AGW.
Daardoor warmen de onderste km’s van de atmosfeer op, maar de stratosfeer koelt juist (en logischerwijze) af.
En de ozonafbraak vindt juist bij zeer lage temps plaats
.

zie ook http://www.nrc.nl/nieuws/2011/04/05/ozonlaag-ongekend-dun/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zure_regen
In november 2010 maakte de Nederlandse regering bekend dat verzuring als gevolg van zure neerslag in de laatste 30 jaar met 50% is afgenomen.

Welja Nederland is de navel van de wereld
Rechtse rakker ; “Ontbossing is ook zo’n ontkrachte mythe ….”

*Ontbossing gebeurd
Steeds meer tropisch regenwoud weg.
Je ziet het ook in onze lage landen gebeuren met bosrestantjes ; kleine stukjes die voor industrieterrein weg moet.

*gat in ozonlaag bestaat nog steeds.
Steeds meer huidkanker gevallen.

*Co2:
Hebben bomen nog wat anders nodig dan CO2?
Neemt dat ook toe?
Nee hè?
Dus: bomen groeien niet sneller of uitgebreider door CO2.toename

Co2 verdwijnt uiteindelijk weer ;dat moet over jaren door planten en bomen worden opgenomen.. .

Maar waterdamp is een veel gevaarlijker broeikasgas en dat ontstaat door meer zonneactiviteit.
Water is ook goed voor planten en ons. , , , , , , Steek dus de dijken door!

Methaan is ook veel gevaarlijker. maar dat ligt voorlopig nog veilig op de bodem van de oceanen en onder de poolkappen en toendra
Goed in de gaten houden dat spul:
http://neven1.typepad.com/blog/2011/12/arctic-methane-russian-researchers-report.html

Verbranden die troep ?
Blijkbaar snappen de meesten niet dat bij verbranding van het sterke broeikasgas methaan het minder sterke broeikasgas kooldioxide ontstaat.
CH4 + 2O2 ? CO2 + 2H2O

Globale opwarmning

Kijk eens naar onze winter jan en feb veel te warm.
Pas 2 weken vorst gehad deze winter.
En gletsjers in europa slinken hard.
Ga eens praten in Oostenrijk met iemand boven op zo’n berg.
Ik kom al 20 jaar in de alpen en kan met eigen ogen zien dat de gletschers smelten; in Zwitserland o.a. 30 meter per jaar…
Steek je kop maar in ’t zand.

Een veel warmere planeet hoeft niet erg te zijn. Maar een heel snelle overgang daar naartoe heeft zonder meer rampen tot gevolg.
Dat is de grote zorg dan ook.

De laatste 140 jaar is het ongeveer 0,7 graden warmer geworden (globaal) , gemeten vanaf het einde van de kleine ijstijd.
Logisch dat het nu warmer wordt ….Valt ook best mee

Het is slechts de laatste 200 jaar dat er aandacht aan wordt besteed en dat de boel serieus wordt gemeten en ons meetsysteem wordt steeds beter, maar alles wat daarvoor zat zijn en blijven schattingen en geen wetenschappelijke feiten.

Zeeijs

Het gaat hier om het afsmelten van landijs en niet om Nobelprijzen of zeeijs
U kunt t zelf even nagaan – dat deze studie laat zien dat het ijs op de polen (waaronder ik in dit verband even alleen Groenland en Antarctica reken) helemaal niet minder snel smelt dan gedacht,
maar dat deze studie juist bevestigt dat het ijs verlies aldaar wel zo groot is als eerder verwacht (en dus de aangehaalde studie ihttp://www.nu.nl/algemeen/2324905/ijskappen-smelten-langzamer-dan-gedacht.html ;ontkracht).
Wat nog meer?
Ja deze studie laat zien dat in geen enkele regio op deze planeet ijs aangroeit. ..

Op Antarctica groeit het ijs omverminderd jaarlijks met een trend van 0,44 %,


http://nsidc.org/data/seaice_index/images/s_plot_hires.png
Fout
Dat is namelijk zeeijs. Dat ligt niet op Antarctica.
We praten hier over het afsmelten van landijs –

Het plaatje laat de sterke regionale veranderingen niet zien.
Zo is het zo dat in sommige gebieden zeeijs oppervlakte toeneemt, terwijl het in andere juist afneemt.
Over trends in totale massa (dus dikte ook) is overigens niet voldoende bekend uds ook niet dat het groeit.
Over het algemeen is zeeijs in Antarctica veel dunner (immers niet begrenst door land) en jonger (smelt ieder jaar bijna geheel).
De kleine trend zegt dus niet zoveel, i.t.t. Arctic.
Zeewater warmt overigens op.
Thans weer een record minimum in de Arctic:
http://nsidc.org/data/seaice_index/images/daily_images/N_stddev_timeseries.png

en gelieve ook even kijken of in dat gebied de luchttemperatuur ook stijgt,
hè? Omdat u dat toch niet gaat doen, zeg ik het u even: die stijgt.

Overigens moet je in staat zijn het onderschrift van zo’n grafiek te snappen.
De trend is namelijk +0.21%/jaar met een foutenmarge van ruim het dubbele namelijk +/- 0.44%/jaar.

“It snows somewhere – thus disproving global warming”

” zeeijs aangroei”

Dat is niet zo .
Wij kunnen stellen van het zeeijs op de noordpool dat het afneemt in dikte en oppervlakte. Van het zeeijs bij Antarctica kunnen wij alleen stellen dat er een zeer kleine trend in oppervlakte is (te verwaarlozen overigens bij de negatieve trend in de Arctic) – maar we kunnen niets zeggen over de dikte en dus ook niet over de totale massa zeeijs aldaar op dit moment. Dus ook niet of dat aangroeit – zo is het nou eenmaal. Overigens – en ik begrijp dat dit moeilijk gaat worden- wist u dat de toename van oppervlakte van zeeijs bij Antarctica juist o.a. komt omdat er meer open water is?

Goed ; laat maar
Verdwijnen van Arctisch zee-ijs doet niets met de zeespiegel maar versnelt wel de opwarming enorm.
Omdat de reflectie van zonlicht in die streek wordt vervangen door de 90% absorbtie van open water.

Een gesmolten noordpool zal een ingrijpende verandering in het globale luchtdruksysteem. Het polaire maximum (hogedruk ontstaan boven de koudepool) en het subpolair minimum (tegenhangende lagedruk rond de 60ste breedtegraad) zullen stuivertje wisselen. Een noordelijke ijszee zonder ijs zal namelijk een dampende voedingsbron worden voor enorme buien, die boven de noord-Scandinavische en Russische toendra een groot deel van het jaar in de vorm van sneeuw zullen vallen.
Daar waar nu droge en zeer koude steppe is, ontstaat dan op en duur gletsjervorming, die zich steeds zuidelijker uitbreidt.


In een groot deel van Europa zal het een stuk kouder worden.
Wij krijgen noordoostelijke winden in plaats van de overheersende zuidwestenwinden.
Op dit moment is het rond Spitsbergen extreem zacht (23 graden warmer dan normaal), situaties die vaker voorkomen tijdens koud winterweer in Europa (hogedruk boven Scandinavië).


Bij een ijsvrije noordpool zal die situatie zich veel vaker voordoen.
Dat de noordpool ijsvrij wordt, is een zichzelf versterkend proces, dus dat kan vrij rap gaan.
Voor degene die het nog niet begrepen: tijdens de laatste ijstijden lag de noordelijke ijszee ook grotendeels open…

Iinzichten kunnen veranderen?
Dat lijkt me niet echt vermeldingswaardig of hier relevant

.
Wat betreft het klimaat en de aarde denk ik dat we maar beter het zekere voor het onzekere kunnen nemen en aannemen dat hetgeen we nu denken te weten de waarheid is. Het heeft nl nogal grote gevolgen als we niets doen en het blijkt toch zo te zijn.

 

2014

Gletsjers op West-Antarctica maken veel meer haast dan veertig jaar geleden

pineisland

Onderzoek toont aan dat maar liefst zes grote gletsjers in West-Antarctica momenteel sneller bewegen dan veertig jaar geleden. De gletsjers leveren zo een aanzienlijk bijdrage aan de stijging van de zeespiegel.

De onderzoekers bestudeerden de Pine Island-, Thwaites-, Haynes-, Smith-, Kohler- en Pope-gletsjer. Al deze gletsjers bevinden zich op West-Antarctica. De hoeveelheid ijs die deze gletsjers kwijtraken is tussen 1973 en 2013 gemiddeld met zo’n 77 procent toegenomen. Het is voor het eerst dat onderzoekers deze gletsjers en het ijs dat zij verliezen over zo’n lange periode bestudeerden.

Satellieten
De onderzoekers maakten voor hun studie gebruik van door satellieten verzamelde beelden en gegevens. Op basis daarvan berekenden ze hoe snel de gletsjers zich tussen 1973 en 2013 van maand tot maand en jaar tot jaar hadden teruggetrokken. De Pine Island-gletsjer is momenteel de grootste reden tot zorg. Deze gletsjers is in veertig jaar tijd maar liefst 75 procent versneld. De Thwaites-gletsjer is weer een heel ander verhaal. Deze gletsjer was tussen 1996 en 2006 vrijwel stabiel, maar versnelt sinds 2006 weer met zo’n 33 procent.

IJSPLAAT

Op de plek waar de gletsjers in het water ‘glijden’, bevinden zich permanente drijvende ijsplaten. Deze doen dienst als ‘stoppers’: ze voorkomen dat de gletsjers nog sneller in zee stromen. Maar wanneer zo’n ijsplaat om wat voor reden dan ook minder goed in staat is om de gletsjer te stoppen, zal deze nog sneller in zee glijden.

Voelen
Wat opvalt in het onderzoek is dat de Pine Island-gletsjer tot wel 230 kilometer afstand van de kust aan het versnellen is. “Dit onderzoek is belangrijk omdat het laat zien dat een gletsjer kan ‘voelen’ wat er ver stroomafwaarts gebeurt,” legt Robert Thomas, glacioloog in dienst van NASA en niet betrokken bij dit onderzoek, uit. “Het betekent dat als je de ijsplaat (zie kader, red.) nabij de kust verstoort, de gletsjers dat honderden kilometers landinwaarts voelen en snel reageren.” Het onderzoek suggereert dan ook dat modellen die momenteel gebruikt worden om de versnelling van de gletsjers in kaart te brengen niet kloppen. Deze modellen gaan er namelijk niet vanuit dat de gletsjer in zijn geheel op verstoringen voor de kust reageert en onderschatten daarmee mogelijk het verlies aan ijs.

“Wat we ontdekten was een toename in het verlies aan ijs,” benadrukt onderzoeker Jeremie Mouginot. “En dat heeft een significante invloed op de stijging van de zeespiegel.” De zes gletsjers zijn samen verantwoordelijk voor tien procent van de zeespiegelstijging die jaarlijks wereldwijd wordt vastgesteld. De hoeveelheid ijs die de gletsjers elk jaar loslaten is vergelijkbaar met de hoeveelheid ijs die de Groenlandse ijskap jaarlijks kwijtraakt. Als de gletsjers in hun geheel zouden smelten, zou de zeespiegel nog eens 1,2 meter stijgen.

 

°

 Bronmateriaal:
New study shows major increase in West Antarctic glacial loss” – AGU.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door xx (cc via Flickr.com).
°

 

Extra sneeuwval kan gletsjers op Antarctisch Schiereiland niet redden

 

Het Antarctisch Schiereiland warmt op. En door die opwarming valt er meer sneeuw. Maar voorkomt die extra sneeuw dat gletsjers voortdurend smelten? Sommige onderzoekers dachten van wel. Een nieuw onderzoek suggereert nu van niet.

De temperaturen op het Antarctisch Schiereiland stijgen. Omdat warmere lucht meer vocht bevat, is de hoeveelheid sneeuw die in dit gebied valt, ook toegenomen. Sommige onderzoekers dachten dat die extra sneeuw de mate waarmee gletsjers in dit gebied smelten, kon compenseren.

Maar in het blad Nature Climate Change vegen wetenschappers die hoop nu van tafel.

Veranderingen
De onderzoekers trekken die conclusie nadat ze een vier kilometer lange gletsjer bestudeerden. Aan de hand van ijskernen, gletsjer- en klimaatmodellen brachten ze de veranderingen die deze gletsjer in de afgelopen 10.000 jaar doormaakte, in kaart. Uit het onderzoek blijkt dat de gletsjer in de afgelopen 5000 jaar eerst groeide en tien kilometer lang werd alvorens te smelten en te veranderen in een vier kilometer lange gletsjer. Onderzoekers namen altijd aan dat de gletsjer groeide tijdens een warmere, maar vochtigere periode, wat suggereert dat de toegenomen hoeveelheid neerslag de mate waarin de gletsjer door de hogere temperaturen smolt meer dan compenseerde. Maar dat klopt niet.

“Onze studie toont aan dat de groei plaatsvond tijdens de koudere ‘Kleine IJstijd’: de gletsjer bereikte zijn maximale lengte slechts 300 jaar geleden,” stelt onderzoeker Bethan Davies.

“DIT ONDERZOEK IS BELANGRIJK, OMDAT HET EEN EINDE MAAKT AAN SOMMIGE ONZEKERHEDEN OMTRENT HOE DEZE GLETSJERS OP VERANDERENDE TEMPERATUREN EN NEERSLAG IN DE KOMENDE TWEE EEUWEN GAAN REAGEREN”

Typisch voorbeeld
Het onderzoek suggereert dat een grotere hoeveelheid sneeuwval het smelten van de gletsjers niet kan voorkomen.

“Deze gletsjer – hoewel klein – is een typisch voorbeeld van de kleine gletsjers die op het land rond het Antarctisch Schiereiland eindigen. Dit onderzoek is belangrijk, omdat het een einde maakt aan sommige onzekerheden omtrent hoe deze gletsjers op veranderende temperaturen en neerslag in de komende twee eeuwen gaan reageren,”

vertelt onderzoeker Nicholas Golledge.

“We ontdekten dat deze gletsjers duizenden jaren dezelfde grootte behield, tot deze ongeveer 1500 jaar geleden begon te groeien,” vertelt onderzoeker Neil Glasser. “Maar de gletsjer smelt nu sneller dan we ooit hebben gezien en zal de komende 200 jaar veel kleiner worden dan deze de afgelopen 10.000 jaar is geweest.” En aangezien de resultaten voor vele gletsjers op het Antarctisch Schiereiland gelden, heeft dat verstrekkende gevolgen. “Deze kleine gletsjers aan de rand van het Antarctisch Schiereiland dragen waarschijnlijk de komende decennia het sterkst bij aan het stijgen van de zeespiegel, omdat ze snel reageren op een veranderend klimaat,” stelt Davies. “Dit onderzoek is het eerste onderzoek dat aantoont hoe gletsjers in dit kwetsbare gebied waarschijnlijk in de toekomst op klimaatverandering gaan reageren. Onze resultaten suggereren dat het smelten van de gletsjers sterk zal toenemen, zelfs als de temperatuur maar een klein beetje stijgt.”

 

Bronmateriaal:
Glaciers in northern Antarctic Peninsula melting faster than ever despite increased snowfall” – University of Royal Holloway, London (via Sciencedaily.com)
°

Designoide sculpturen uit de natuur

zie onder Geologie
Skulptuur uit de natuur
Old Man of the Mountain, near Franconia, NH. (The state symbol fell from the mountain in May 2003.)

Old Man Rock

Afbeeldingen van old man rock  <—

 

Delicate Arch – an Entrada Sandstone formation in Arches National Park, near Moab, Utah.

De trap der reuzen ( North Ireland Ulster /Antrim County )
Neen , het zijn geen ruines van een verdwenen beschaving
 °
UIT  DE RUIMTE 
 °

Gezicht ontdekt op komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko

 

Ruimtesonde Rosetta is nog maar net bij de komeet aangekomen en heeft nu al een opmerkelijke ontdekking gedaan. Op het oppervlak van komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko is een gezicht te zien!

Het ‘gezicht’ werd opgemerkt door het Duitse Centrum voor Lucht- en Ruimtevaart. Het centrum deelde de opmerkelijke observatie direct via Twitter.

Het is niet voor het eerst dat we op andere hemellichamen dan de aarde verschijnselen zien die doen denken aan mensen. Zo is ook op de planeet Mars al een gezicht en zelfs een geknielde persoon gespot.

Natuurlijk is in het oppervlak van komeet 67P-Churyumov-Gerasimenko niet werkelijk een gezicht uitgehouwen, net als er evenmin op Mars een beeldhouwer aan de slag is gegaan om een menselijk gezicht of geknielde persoon te creëren. De opmerkelijke observaties zijn optische illusies. Deze optische illusies worden ook wel aangeduid als pareidolie. Hierbij denken mensen in een vaag of willekeurig verschijnsel iets herkenbaars te zien. Het is het resultaat van het feit dat onze hersenen sterk geneigd zijn om duiding te geven aan alles wat we zien en soms verbanden leggen die er gewoonweg niet zijn.

Bronmateriaal:
DLR” – Twitter.com
°
Reacties 

°

Volgens sommigen lijkt  het “gezicht ” op een steenvis 

°

original ; met nog andere smoeltjes

Kijk hier nog een “smoeltje,” // en zo zijn er nog wel een aantal te vinden in dit plaatje…..

– Ja mooi hé, hoe onze hersensen zoeken naar herkenbare vormen.

Je wordt zeg maar, belazerd door je eigen “gezichtsvermogen” dat wordt   ingekleurd  door je  eigen interpreterend “verbeeldings”-vermogen (= fantasie .)

 

 

 

GEOLOGIE LINKS

       zie  onder Geologie
*
Geologische tijdperken
 
International Stratigraphic Chart
Een geologisch tijdperk is een periode waarin de aarde er bij benadering hetzelfde uitzag. Dat wordt gekenmerkt door een aardlaag waarvan de samenstelling tamelijk constant is. In zo’n periode was het klimaat betrekkelijk constant en de flora en fauna waren kenmerkend voor die periode.
Er worden verschillende tijdperken onderscheiden. Een moeilijkheid is dat de aarde er niet overal hetzelfde uitzag.
Voor lokaal onderzoek worden daarom andere tijdperken onderscheiden dan voor internationaal onderzoek. De datering van een aardlaag is erg moeilijk en de onzekerheid is groot. Vandaar dat er in de literatuur zeer uiteenlopende waarden worden gegeven. De International Commission on Stratigraphy probeert zo representatief mogelijke waarden vast te stellen.De International Stratigraphic Chart van de International Commission on Stratigraphy (ISC) is de enige internationaal aanvaarde geologische tijdschaal. De indeling en de tijden veranderen af en toe, zodat u voor courante informatie het beste de website van de ISC zelf kunt raadplegen.
De tabellen hieronder zijn een Nederlandse (ongeauthoriseerde) vertaling. In het Nederlands wordt doorgaans de Franse bijvoeglijke naamwoordsuitgang -ien gebruikt.

( opmerking van Stegosaurus : hmm Franse uitgangen, aan de RUG gebruiken we altijd –iaan, vernederlandste uitgangen dus. )

Mya betekent: million years ago (miljoen jaar geleden).
Het teken Є (zie Cambrium) lijkt op een geronde E en wordt hier weergegeven door de Ukraiense IE, Unicode 0404.
Sinds de 2004-versie worden de tijdperken niet meer met een lettercode aangeduid. Aangezien er nog veel oude publicaties bestaan, hebben we de codes hier laten staan. Merk op dat alle tijdperken een kleurcodering hebben. Deze hebben we hier niet weergegeven; zie daarvoor de ISC.
Merk op dat de ISC de term Kwartair (Quaternary) heeft laten vallen; het Holoceen en Pleistoceen horen nu bij het Neogeen.
Index voor deze pagina:
*

sponsored by Cochise College 


12,400+ web pages
Hall of Minerals 
Hall of Rocks 
Hall of Gemstones 
Hall of Fossils 
Hall of Meteorites 
Arizona Geology 
Virtual Geology Field Trips 
Physical Geology Illustrated Vocabulary 
Educational Resources 
Planetary Geology
 
OPAL’S PALS 
(geology cartoons)

 Roger Weller, curator ( wellerr@cochise.edu )

Photos are copyright free for non-commercial educational uses.


Just credit photos to R.Weller/Cochise College.

 

 

GEOLOGIE  VAN NEDERLAND
*

Tijd

Geologie van Nederland

NGV-Geonieuws elektronisch geologisch tijdschrift

Bomvol interessante en leesbare artikelen over fossielen geologie en dergelijke.

Zoeken op onderwerp:

Maak een keuze uit een van de volgende onderwerpen om een lijst te zien met artikelen over dat onderwerp. 

Archeologie Milieu
Astronomie Mineralen
Biologie / Evolutie Oceanografie
Dateringen Olie / Gas / Mijnbouw
(Dino)sauriers (Paleo)Klimaat
Geofysica Paleontologie / Fossielen / Uitstervingen
Geomorfologie Sedimentologie
Glaciologie Structurele Geologie / (Plaat)tektoniek / Aardbevingen
Inwendige van de Aarde Vulkanologie

NEDERLANDSE GEOLOGISCHE VERENIGING


GEOLOGIE IN TELEGRAMSTIJL

door F.C. Kraaijenhagen

Een gezamenlijke uitgave van de
NEDERLANDSE GEOLOGISCHE VERENIGING
en de
NGV afdeling LIMBURG
September 1992

1992 Copyright Nederlandse Geologische Vereniging.

Voor Internet herzien en bewerkt in 2006 door George Brouwers Oisterwijk.

Inhoudsopgave

naar Geologie in Telegramstijl
naar Geologische Tijdschaal
naar Trefwoordenregister
naar Literatuurlijst

1.0. Inleiding
2.0. Geologie
2.1. Deelwetenschappen van de geologie
2.2. Werkmethoden in de geologie
2.3. Geologische processen
3.0. De aarde
3.1. Gegevens over de aarde
3.2. De aardkorst
4.0. Tijd in de geologie en geologische geschiedenis
4.1. Relatieve ouderdomsbepaling
4.2. Stratigrafie
4.3. Absolute ouderdomsbepaling
4.4. Activeringsanalyse
5.0. De geologische geschiedenis van de aarde en van Nederland
6.0. Structurele geologie
6.1. Plooien
6.2. Breuken
7.0. Geotektoniek
7.1. Orogenese
7.2. Epirogenese
7.3. Krachten in de geotektoniek
7.4. Vulkanisme
7.5. Aardbevingen
8.0. Exogene processen 8.1. Klimaten
8.2. Meteorieten
8.3. Blikseminslag
9.0. Verwering
9.1. Mechanische verwering
9.2. Chemische verwering
10.0. Bodemkunde
10.1. Bodemvorming
11.0. Hellingprocessen
11.1. Belang van hellingprocessen
11.2. Verplaatsing van materiaal
11.3. Invloed op hellingprocessen
11.4. Vormen van hellingen
12.0. Transport en afzetting van sedimentaire deeltjes
12.1. Sedimentaire deeltjes
12.2. Soorten stromingen
12.3. Transport en sedimentatie in water
12.4. Transport en sedimentatie door wind
12.5. Transport en sedimentatie door golven
12.6. Sedimentaire deformatie-structuren
13.0. Rivieren
13.1. Indeling van rivieren
13.2. De waterhuishouding
13.3. Vervoer van sedimentair materiaal in rivieren
14.0. Het fluviatiel-denudatieve reli챘f
14.1. Dalvorming
14.2. Dalprofielen
14.3. De cyclus van de dal-evolutie
14.4. Dalstelsels
14.5. Droge dalen
14.6. Doorbraakdalen
14.7. Dalmeanders
15.0. Terrassen
15.1. Soorten terrassen
15.2. Ontstaan van terrassen
16.0. Vlakke reli챘fs
16.1. Pedimenten
17.0. Reli챘f en tektonsiche structuur
17.1. Cuesta’s
18.0. Meren
18.1. Ontstaan van meren
18.2. Water van meren
18.3. Zoutmeren
18.4. Sedimentatie in meren
19.0. Ondergronds water
19.1. Soorten ondergronds water
19.2. Grondwaterbeweging
19.3. Grondwatervoorkomens
20.0. Afbraak en opbouw door grondwater
20.1. Karstverschijnselen
20.2. Karsthydrologie
20.3. Afzettingen uit grondwater
21.0. Geologische werking van wind
21.1. Winderosie
21.2. Eolisch transport
21.3. Woestijnen
22.0. De geologische werking 
22.1. Sneeuw
22.2. IJs en gletsjers
22.3. Periglaciale verschijnselen
23.0. IJstijden
23.1. Oorzaken van ijstijden
24.0. De zee
24.1. Waterbeweging in zee
24.2. De voedselcyclus
24.3. Het zeebodemreli챘f
24.4. Afzettingen in zee
24.5. Bewoningszones in zee
25.0. Kusten
25.1. Rotskusten
25.2. Kusten uit los materiaal
25.3. Zeespiegelbewegingen
26.0. Zout
26.1. Evaporieten
27.0. Fossiele brandstoffen
27.1. Veen, bruinkool, steenkool
27.2. Aardolie
27.3. Aardgas
28.0. Mineralen
28.1. Kristallen
28.2. Fysische kenmerken
28.3. Optische kenmerken
28.4. Diverse specifieke kenmerken
28.5. Chemische samenstelling en indeling van mineralen
28.6. Voorkomen van mineralen
28.7. Micromounts
28.8. Slakkenmineralen
29.0. Gesteenten en gesteentevorming
29.1. Stollingsgesteenten
29.2. Sedimentgesteenten
29.3. Concreties en secreties
29.4. Metamorfe gesteenten
29.5. Overige gesteenten
30.0. Fossielen
30.1. De studie van fossielen
30.2. Classificatie en naamgeving van fossielen
30.3. Geschiedenis
30.4. Naar een moderne taxonomie
30.5. Fossielen van Rijk 1: Monera
30.6. Fossielen van Rijk 11: Protista
30.7. Fossielen van Rijk 111: Plantae
12.6. Sedimentaire deformatie-structuren
30.8. Fossielen van Rijk IV: Fungi
30.9. Fossielen van Rijk V: Animalia
31.0. Fossiele sporen van levende organismen
31.1. Loopsporen
31.2. Kruipgangen en boorgaten
31.3. Aanhechtingssporen
31.4. Vraatsporen e.d
31.5. Sporen van parasieten en ziekten
31.6. Nesten en holen
31.7. Uitwerpselen
31.8. Gastrolieten
31.9. Voortplantingssporen
32.0. De geologische collectie
32.1. Verzamelen
32.2. Prepareren en conserveren
32.3. Determineren
32.4. Documenteren
32.5. Het bewaren van uw verzameling
32.6. Lakprofielen
33.0. De amateur en geologie
33.1. Levenssporen
33.2. Gesteentetellingen
33.3. Mesofossielen
33.4. De Fulguriet van Hergenrath
33.5. Radioactiviteit in onze bodem
33.6. Natuurlijke bouwstenen
33.7. Prehistorische Vuursteenmijnbouw
33.8. Kalkbranderijen
33.9. Pleistocene zoogdieren
33.10.Ertswinning nabij onze Zuidgrens
33.11.Krijtfossielen beschreven
33.12.De stratigrafie van het Krijt
33.13.Het ontstaan van een museum
33.14.Grondboringen in Zuid-Holland
33.15.Van amateur tot onderzoeker
34.0. Nederlandse Geologische Vereniging (NGV)

 

 

FIRN

GEOLOGIE 
°
FIRN
°
IJs uit sneeuw 
°

Sneeuw heeft een hele andere structuur dan ijs. Sneeuwvlokken hebben allemaal een hele onregelmatige vorm. Er zit tussen de sneeuwvlokken erg veel lucht: de dichtheid is niet zo groot. IJs daarentegen heeft een relatief grote dichtheid: lucht komt in een ijspakket alleen nog maar voor in de vorm van belletjes.
De overgang van sneeuw naar ijs gebeurt geleidelijk. We kunnen hierin twee fasen onderscheiden: in de eerste fase verandert sneeuw in de zogenaamde firn, in de tweede fase gaat het firn over in ijs.

°

 

 

> De overgang van sneeuw naar firn wordt veroorzaakt door iets warmere temperaturen en de zon.

> Door deze factoren smelt het bovenste laagje sneeuw. Het smeltwater sijpelt in de ruimten tussen de sneeuwkristallen van de lagen eronder. Aangezien het binnen in de sneeuwlaag kouder is dan aan de bovenkant bevriest het smeltwater daar weer.

°

 De kristalvorm gaat hierdoor verloren en in plaats daarvan ontstaan kleine ijskorreltjes. De structuur die nu ontstaan is heet firn. De overgang van sneeuwkristallen naar ijskorrels gaat vrij snel: binnen enkele dagen is de toplaag veranderd in een laag firn.

 °

In de loop der tijd stapelden zich vele firnlagen op elkaar.

°

Dit pakket werd steeds zwaarder. Daardoor worden de ijskristallen dichter op elkaar en de lucht, op wat luchtbelletjes na, uit de firn geperst. De laag firn is veranderd in een dicht ijspakket.

Dit proces verloopt niet altijd op dezelfde manier en onder dezelfde omstandigheden.

Daarom kunnen we in de gletsjer verticale lagen met verschillende kleur onderscheiden. Witgekleurd ijs duidt op ijs met veel luchtbelletjes erin, terwijl helder blauw ijs wijst op weinig lucht in het ijs.

Deze fase verloopt erg langzaam in vergelijking met de vorige fase. Er is namelijk veel firn nodig om een zodanige druk uit te oefenen op de onderste lagen dat die samengeperst worden. Deze fase duurt honderden jaren.

Het duurt dus wel even voordat er uit sneeuw een gletsjer ontstaat.

°

Hoeveel tijd kost het voordat sneeuw(en firn) ijs wordt?

°

Op Antarctica en Groenland is de firnlaag 100 m dik

 

drilling_line firn

Monitoring Greenhouse Gases in Antarctic Snow | NOAA Climate.gov

Air trapped in layers of Antarctic snow can give scientists a glimpse of our atmosphere through time. To understand how the atmosphere has changed, university scientists have been collecting samples of this air from compacted snow, called firn, in Antarctica. 

°

Als we voor die laag ruwweg een gemiddelde dichtheid van 450 kgm-3 nemen dan moet er 50 m accumulatie (ijs-equivalent) plaats vinden voordat de sneeuw (en firn) ijs geworden is. De accumulatie van ijs is op Antarctica ongeveer 2000 km3 per jaar  en het oppervlak 12.106 km2. Dat levert gemiddeld over Antarctica een accumulatiesnelheid van ongeveer 0.16 m ijs per jaar!

Dan duurt het ongeveer 300 jaar voordat een laagje sneeuw via firn daar ijs geworden is.

Deze rekenmethode toegepast op Groenland levert een gemiddelde accumulatiesnelheid van 0.5 m ijs per jaar en duurt het dus ongeveer 100 jaar voordat firn ijs wordt.
Pas op, dit zijn gemiddelden! De hoeveelheid  neerslag  varieert nogal sterk op een ijskap . Sommige lokaties op Antarctica hebben een klimaat  met zeer weinig neerslag (poolwoestijn).

Rekenen met neerslag in de vorm van regen, sneeuw en ijs-equivalent: 900 mm regen per jaar = 0,9 m water per jaar = 0.9 m3 water per jaar per m2 = 900 liter water per jaar per m~ 900 cm sneeuw per jaar of 1 m ijs per jaar. Dus 0.16 m ijs die er gemiddeld per jaar op Antarctica valt komt overeen met 150 mm regen per jaar.

Ter vergelijking: in Nederland valt gemiddeld 700 mm regen per jaar
Soortgelijke metingen ook aan enkele (sub)tropische gletsjers en aan de Groenlandse IJskap verricht : Deze hebben een betere nauwkeurigheid omdat de neerslaghoeveelheden daar groter zijn (sneeuw wordt eerder ijs).

Deze metingen wijzen uit dat tijdens de overgang naar de laatste glaciale periode (dus gedurende het ontstaan van de ijskap in de laatste ijstijd ) de temperatuur eerder daalde dan de CO2 concentratie.

Een soortgelijke uitspraak tijdens het einde van de laatste ijstijd kan nog niet worden gedaan.

Wel schijnt de glaciale periode in Antarctica ongeveer 2000 tot 3000 jaar eerder te eindigen dan in Groenland.