GEOLOGIE LINKS


       zie  onder Geologie
*
Geologische tijdperken
 
International Stratigraphic Chart
Een geologisch tijdperk is een periode waarin de aarde er bij benadering hetzelfde uitzag. Dat wordt gekenmerkt door een aardlaag waarvan de samenstelling tamelijk constant is. In zo’n periode was het klimaat betrekkelijk constant en de flora en fauna waren kenmerkend voor die periode.
Er worden verschillende tijdperken onderscheiden. Een moeilijkheid is dat de aarde er niet overal hetzelfde uitzag.
Voor lokaal onderzoek worden daarom andere tijdperken onderscheiden dan voor internationaal onderzoek. De datering van een aardlaag is erg moeilijk en de onzekerheid is groot. Vandaar dat er in de literatuur zeer uiteenlopende waarden worden gegeven. De International Commission on Stratigraphy probeert zo representatief mogelijke waarden vast te stellen.De International Stratigraphic Chart van de International Commission on Stratigraphy (ISC) is de enige internationaal aanvaarde geologische tijdschaal. De indeling en de tijden veranderen af en toe, zodat u voor courante informatie het beste de website van de ISC zelf kunt raadplegen.
De tabellen hieronder zijn een Nederlandse (ongeauthoriseerde) vertaling. In het Nederlands wordt doorgaans de Franse bijvoeglijke naamwoordsuitgang -ien gebruikt.

( opmerking van Stegosaurus : hmm Franse uitgangen, aan de RUG gebruiken we altijd –iaan, vernederlandste uitgangen dus. )

Mya betekent: million years ago (miljoen jaar geleden).
Het teken Є (zie Cambrium) lijkt op een geronde E en wordt hier weergegeven door de Ukraiense IE, Unicode 0404.
Sinds de 2004-versie worden de tijdperken niet meer met een lettercode aangeduid. Aangezien er nog veel oude publicaties bestaan, hebben we de codes hier laten staan. Merk op dat alle tijdperken een kleurcodering hebben. Deze hebben we hier niet weergegeven; zie daarvoor de ISC.
Merk op dat de ISC de term Kwartair (Quaternary) heeft laten vallen; het Holoceen en Pleistoceen horen nu bij het Neogeen.
Index voor deze pagina:
*

sponsored by Cochise College 


12,400+ web pages
Hall of Minerals 
Hall of Rocks 
Hall of Gemstones 
Hall of Fossils 
Hall of Meteorites 
Arizona Geology 
Virtual Geology Field Trips 
Physical Geology Illustrated Vocabulary 
Educational Resources 
Planetary Geology
 
OPAL’S PALS 
(geology cartoons)

 Roger Weller, curator ( wellerr@cochise.edu )

Photos are copyright free for non-commercial educational uses.


Just credit photos to R.Weller/Cochise College.

 

 

GEOLOGIE  VAN NEDERLAND
*

Tijd

Geologie van Nederland

NGV-Geonieuws elektronisch geologisch tijdschrift

Bomvol interessante en leesbare artikelen over fossielen geologie en dergelijke.

Zoeken op onderwerp:

Maak een keuze uit een van de volgende onderwerpen om een lijst te zien met artikelen over dat onderwerp. 

Archeologie Milieu
Astronomie Mineralen
Biologie / Evolutie Oceanografie
Dateringen Olie / Gas / Mijnbouw
(Dino)sauriers (Paleo)Klimaat
Geofysica Paleontologie / Fossielen / Uitstervingen
Geomorfologie Sedimentologie
Glaciologie Structurele Geologie / (Plaat)tektoniek / Aardbevingen
Inwendige van de Aarde Vulkanologie

NEDERLANDSE GEOLOGISCHE VERENIGING


GEOLOGIE IN TELEGRAMSTIJL

door F.C. Kraaijenhagen

Een gezamenlijke uitgave van de
NEDERLANDSE GEOLOGISCHE VERENIGING
en de
NGV afdeling LIMBURG
September 1992

1992 Copyright Nederlandse Geologische Vereniging.

Voor Internet herzien en bewerkt in 2006 door George Brouwers Oisterwijk.

Inhoudsopgave

naar Geologie in Telegramstijl
naar Geologische Tijdschaal
naar Trefwoordenregister
naar Literatuurlijst

1.0. Inleiding
2.0. Geologie
2.1. Deelwetenschappen van de geologie
2.2. Werkmethoden in de geologie
2.3. Geologische processen
3.0. De aarde
3.1. Gegevens over de aarde
3.2. De aardkorst
4.0. Tijd in de geologie en geologische geschiedenis
4.1. Relatieve ouderdomsbepaling
4.2. Stratigrafie
4.3. Absolute ouderdomsbepaling
4.4. Activeringsanalyse
5.0. De geologische geschiedenis van de aarde en van Nederland
6.0. Structurele geologie
6.1. Plooien
6.2. Breuken
7.0. Geotektoniek
7.1. Orogenese
7.2. Epirogenese
7.3. Krachten in de geotektoniek
7.4. Vulkanisme
7.5. Aardbevingen
8.0. Exogene processen 8.1. Klimaten
8.2. Meteorieten
8.3. Blikseminslag
9.0. Verwering
9.1. Mechanische verwering
9.2. Chemische verwering
10.0. Bodemkunde
10.1. Bodemvorming
11.0. Hellingprocessen
11.1. Belang van hellingprocessen
11.2. Verplaatsing van materiaal
11.3. Invloed op hellingprocessen
11.4. Vormen van hellingen
12.0. Transport en afzetting van sedimentaire deeltjes
12.1. Sedimentaire deeltjes
12.2. Soorten stromingen
12.3. Transport en sedimentatie in water
12.4. Transport en sedimentatie door wind
12.5. Transport en sedimentatie door golven
12.6. Sedimentaire deformatie-structuren
13.0. Rivieren
13.1. Indeling van rivieren
13.2. De waterhuishouding
13.3. Vervoer van sedimentair materiaal in rivieren
14.0. Het fluviatiel-denudatieve reli챘f
14.1. Dalvorming
14.2. Dalprofielen
14.3. De cyclus van de dal-evolutie
14.4. Dalstelsels
14.5. Droge dalen
14.6. Doorbraakdalen
14.7. Dalmeanders
15.0. Terrassen
15.1. Soorten terrassen
15.2. Ontstaan van terrassen
16.0. Vlakke reli챘fs
16.1. Pedimenten
17.0. Reli챘f en tektonsiche structuur
17.1. Cuesta’s
18.0. Meren
18.1. Ontstaan van meren
18.2. Water van meren
18.3. Zoutmeren
18.4. Sedimentatie in meren
19.0. Ondergronds water
19.1. Soorten ondergronds water
19.2. Grondwaterbeweging
19.3. Grondwatervoorkomens
20.0. Afbraak en opbouw door grondwater
20.1. Karstverschijnselen
20.2. Karsthydrologie
20.3. Afzettingen uit grondwater
21.0. Geologische werking van wind
21.1. Winderosie
21.2. Eolisch transport
21.3. Woestijnen
22.0. De geologische werking 
22.1. Sneeuw
22.2. IJs en gletsjers
22.3. Periglaciale verschijnselen
23.0. IJstijden
23.1. Oorzaken van ijstijden
24.0. De zee
24.1. Waterbeweging in zee
24.2. De voedselcyclus
24.3. Het zeebodemreli챘f
24.4. Afzettingen in zee
24.5. Bewoningszones in zee
25.0. Kusten
25.1. Rotskusten
25.2. Kusten uit los materiaal
25.3. Zeespiegelbewegingen
26.0. Zout
26.1. Evaporieten
27.0. Fossiele brandstoffen
27.1. Veen, bruinkool, steenkool
27.2. Aardolie
27.3. Aardgas
28.0. Mineralen
28.1. Kristallen
28.2. Fysische kenmerken
28.3. Optische kenmerken
28.4. Diverse specifieke kenmerken
28.5. Chemische samenstelling en indeling van mineralen
28.6. Voorkomen van mineralen
28.7. Micromounts
28.8. Slakkenmineralen
29.0. Gesteenten en gesteentevorming
29.1. Stollingsgesteenten
29.2. Sedimentgesteenten
29.3. Concreties en secreties
29.4. Metamorfe gesteenten
29.5. Overige gesteenten
30.0. Fossielen
30.1. De studie van fossielen
30.2. Classificatie en naamgeving van fossielen
30.3. Geschiedenis
30.4. Naar een moderne taxonomie
30.5. Fossielen van Rijk 1: Monera
30.6. Fossielen van Rijk 11: Protista
30.7. Fossielen van Rijk 111: Plantae
12.6. Sedimentaire deformatie-structuren
30.8. Fossielen van Rijk IV: Fungi
30.9. Fossielen van Rijk V: Animalia
31.0. Fossiele sporen van levende organismen
31.1. Loopsporen
31.2. Kruipgangen en boorgaten
31.3. Aanhechtingssporen
31.4. Vraatsporen e.d
31.5. Sporen van parasieten en ziekten
31.6. Nesten en holen
31.7. Uitwerpselen
31.8. Gastrolieten
31.9. Voortplantingssporen
32.0. De geologische collectie
32.1. Verzamelen
32.2. Prepareren en conserveren
32.3. Determineren
32.4. Documenteren
32.5. Het bewaren van uw verzameling
32.6. Lakprofielen
33.0. De amateur en geologie
33.1. Levenssporen
33.2. Gesteentetellingen
33.3. Mesofossielen
33.4. De Fulguriet van Hergenrath
33.5. Radioactiviteit in onze bodem
33.6. Natuurlijke bouwstenen
33.7. Prehistorische Vuursteenmijnbouw
33.8. Kalkbranderijen
33.9. Pleistocene zoogdieren
33.10.Ertswinning nabij onze Zuidgrens
33.11.Krijtfossielen beschreven
33.12.De stratigrafie van het Krijt
33.13.Het ontstaan van een museum
33.14.Grondboringen in Zuid-Holland
33.15.Van amateur tot onderzoeker
34.0. Nederlandse Geologische Vereniging (NGV)

 

 

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: