EGOISME


  

°

het moreel vermogen hersendossier 11.docx (29.9 KB)  Doc archief 

  

Kapucijnaap en egoïstische mensen

 06 maart 2013  0

kapucijnaap

Nieuw onderzoek toont aan dat kapucijnapen het belangrijk vinden dat de ander niet egoïstisch, maar aardig is. Zelfs als ze zelf niet direct last hebben van het egoïsme van de ander, gaan ze egoïstische individuen(ook van een andere soort )  toch liever uit de weg.

Dat blijkt uit experimenten van de universiteit van Stirling en de universiteit van Kyoto. De onderzoekers zetten een aantal kapucijnapen tegenover twee menselijke acteurs.

De apen zagen hoe de ene acteur de ander hielp. Soms ging het ook anders: de ene acteur was dan egoïstisch en hielp de andere niet. Daarna bood de behulpzame of egoïstische acteur de kapucijnaap die het hele gebeuren had gadegeslagen voedsel aan.

De apen bleken het aangeboden voedsel veel minder vaak aan te nemen wanneer ze dat van een egoïstische acteur kregen.

“De situaties die voor de ogen van de apen werden nagespeeld waren niet direct relevant voor de dieren,”

stelt onderzoeker Jim Anderson. De apen hadden immers geen last van het egoïstische gedrag van de acteurs. En toch lieten ze de egoïstische acteur vaker links liggen.

Het onderzoek bewijst dat de apen anderen beoordelen op hoe ze met derden omgaan. Blijkbaar is dat niet iets wat alleen wij mensen doen.

Het onderzoek onderschrijft een eerdere studie waarin kapucijnapen oneerlijke mensen uit de weg gingen.

“De apen zijn geneigd om mensen die zich in het contact met anderen egoïstisch opstellen, te vermijden.”

Bronmateriaal:
Sort out the selfish organ grinder, not the monkey!” – Stir.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door maryatexitzero (cc via Flickr.com).

°

evolutionaire psychologie.docx (800.3 KB)  docX archief 

PRISONERS   DILEMMA   etcetera 

Evolutie rekent op lange termijn  af met egoïstische en gemene mensen  ?

02 augustus 2013  10

Nieuw onderzoek toont aan dat egoïsme evolutionair gezien toch niet loont.(2)

Beweerden wetenschappers vorig jaar nog dat evolutie een zwak heeft voor mensen die voornamelijk met zichzelf bezig zijn, nu blijkt uit onderzoek dat dat niet klopt. Egoïsme loont op korte termijn misschien wel, maar op lange termijn rekent de evolutie toch echt af met mensen die egoïstisch en gemeen zijn.

In 2012 bestudeerden wetenschappers het beruchte gevangenendilemma.

Bij dit dilemma wordt ervan uit gegaan dat de politie twee mensen die samen een misdaad hebben gepleegd, te pakken heeft gekregen. Er is echter geen bewijs gevonden dat deze mensen de misdaad hebben gepleegd. De gevangenen worden elk in een aparte kamer gezet en krijgen het volgende van een agent te horen: “Als jullie allebei zwijgen, kan ik jullie weinig maken en kom je er allebei met een lichte straf af. Als er één bekent, is de zaak rond. Degene die bekent, wordt vrijgesproken, omdat hij zo goed heeft meegewerkt. De ander krijgt tien jaar gevangenisstraf. Als jullie allebei bekennen, krijgen jullie elk vijf jaar gevangenisstraf.” De grote vraag is dan: wat is in dit geval de beste strategie voor de gevangene?

Oplossing
Wanneer de twee gevangenen eenmalig met elkaar te maken krijgen, lijkt het het beste voor gevangene A om te bekennen en gevangene B achter de tralies te zetten. Maar wanneer het dilemma meerdere malen achter elkaar wordt voorgelegd, wordt het interessanter. Nu kan de in ronde 1 beduvelde gevangene B wraak nemen. Wetenschappers dachten altijd dat de beste strategie in zo’n geval anders is: het is dan het beste om te doen wat de tegenstander in de ronde ervoor deed. Zo wordt immers gegarandeerd dat beide gevangenen even lang de gevangenis ingaan.

ZD-strategie
Maar in 2012 stelden onderzoekers dat er nog een andere strategie is. Ze noemden dit de zero determinant strategy. ( ZD ) Met deze strategie konden egoïstische gevangenen, gevangenen die samen wilden werken, gegarandeerd een hak zetten.

De egoïst wordt beloond
De nieuwe strategie leverde een hoop reacties op.

“Het paper zorgde voor nogal wat ophef,” bekent onderzoeker en co-auteur van het onderzoek uit 2012, Christoph Adami. Het gevangenendilemma is namelijk representatief voor keuzes waar wij mensen ook in het echte leven mee te maken krijgen en wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de evolutionaire beginselen van samenwerking.

Het paper uit 2012 suggereert dat het evolutionair gezien loont om egoïstisch en gemeen te zijn.

ZD-strateeg roeit zichzelf uit
Maar is dat wel zo? Nee, zo schrijft Adami in een nieuw paper. Samen met collega’s simuleerde hij honderdduizenden dilemma’s om te achterhalen of de zero determinant strategy het product van evolutie kan zijn.

Hij moet concluderen van niet. De strategie werkt namelijk alleen als degene die deze gebruikt, zijn tegenstander kende en deze tegenstander geen zero determinant strategy gebruikte.

Dus zelfs als ZD-strategen bleven winnen en er alleen maar ZD-strategen over zouden blijven, dan nog zou de strategie geen stand houden, omdat de strategie niet werkt tegen andere ZD-strategen.

“Op lange termijn zouden ze de ZD-strategie los moeten laten en meer moeten gaan samenwerken. En dan zijn het geen ZD-strategen meer,” legt onderzoeker Arend Hintze uit.

“De evolutie straft je dus als   als je egoïstisch en gemeen bent (en blijft ,) (1) voegt Adami toe. “Op korte termijn en tegen een specifieke tegenstander redden sommige egoïsten het misschien. Maar egoïsme is evolutionair gezien geen duurzame aanpak.”

°

-( 2)

De   steeds” bravere”  minder-egoistische mens is  daarom  de  te verwachten  uitkomst van onze  evolutie  ? —>  Volgens Steve PINKER  wordt de mens in de loop van  zijn  evolutie  steeds   “beter “, —> minder geweldadig   en altruistischer 

http://www.cobra.be/cm/cobra/boek/boek-recensie/1.1185075

Steven Pinker is hoogleraar psychologie aan de universiteit van Harvard. Hij schreef al zes populaire wetenschappelijke boeken, voornamelijk over taal, cognitie en het menselijk brein, zoals “Het onbeschreven blad” en “De stof van het denken”.

In “Ons betere ik” zijn daarvan nog echo’s te horen als het gaat over de neurologische, psychische of taalkundige ondergrond van geweld en empathie.

Maar voor hij daaraan begint, maakt hij eerst hard dat het geweld in de wereld afneemt, langzaam maar zeker, gespreid over vele millennia.
Vijfduizend jaar geleden begonnen mensen in steden te leven. Handel en stedelijk bestuur lieten het tijdperk van agressieve, wraakzuchtige en clangerichte bendes van jager-verzamelaars achter zich. Daardoor nam het aantal mensen dat door geweld om het leven kwam naar schatting met een factor vijf af. Toen in West-Europa vanaf de late Middeleeuwen centrale regeringen de macht gingen uitoefenen volgde een tien- tot vijftigvoudige afname van moord.
De afname van massaal geweld past in het proces waarin de mens op de lange duur zijn driften leert beheersen. Eer wijkt voor persoonlijke waardigheid, de staat monopoliseert het geweld, en handel zorgt dat vrede loont. In de achttiende eeuw werd gerechtelijke marteling afgeschaft, begon het ene land na het andere de lijst met vergrijpen waarop de doodstraf stond in te korten. Er kwam een einde aan duelleren, heksenjachten, religieuze vervolgingen en slavernij. In de naoorlogse wereld volgde ook nog een hele reeks ‘rechtenrevoluties’: mensenrechten, burgerrechten, vrouwen- en kinderrechten, homorechten, dierenrechten weerspiegelen de groeiende weerzin tegen agressie.

Vroeger was het niet beter

Het idee dat het vroeger beter en veiliger was dan nu wordt gelogenstraft door de indrukwekkende resem statistieken die Pinker geduldig en nauwgezet serveert. Terwijl in de Middeleeuwen 30 mensen op 100 000 per jaar door moord om het leven kwamen, is dat in het moderne Westen nog slechts 1 op 100 000. Pinker gaat niet over één nacht ijs, telkens weer vindt hij feiten en cijfers om zijn doordacht betoog te onderbouwen.
Verschillende factoren zorgen samen voor deze afname. Degelijk bestuur, open en globaliserende handel en de vermenging van de volkeren vormen de basis van meer respect en een steeds verder uitdijende cirkel van empathie. Sinds de uitvinding van de drukkunst, gevolgd door immer krachtiger vormen van communicatie, werd de wereld kleiner. De globalisering slecht de barrières tussen ‘wij’ en ‘zij’. Slechts een slinkende minderheid van ‘bloed en bodem’-romantici houdt het idee tegen dat de mensheid één grote familie is.

Daarom zijn mensen beter gaan nadenken over hun gedrag en geweld steeds meer als probleem gaan zien. Mensen zijn weliswaar van nature geneigd tot geweld, om hun zin te krijgen of iets in bezit te krijgen, of een ideologisch geïnspireerde utopie tot stand te brengen (het marxisme is een notoire killer), om zich te wreken en zelfs omdat mensen het prettig kunnen vinden om anderen te zien lijden. Maar daar staat tegenover dat we in toenemende mate empathie en zelfcontrolehebben ontwikkeld en dat we almaar intelligenter worden. Rede en emotie versterken elkaar. Wie slim is kan eenvoudigweg logisch beredeneren dat als jij bent zoals ik, jij het net zo min leuk vindt als ik om pijn gedaan te worden.

De betere vredesboodschap

Dalai Lama: geweldloos verzet

°

Pinker belooft geen rozengeur en maneschijn. Geweld zal er altijd wel blijven, want agressie zit ingebakken in ons biologisch wezen. Maar beterschap is mogelijk, dat laat de evolutie van de laatste tienduizend jaar zien. Onderzoek heeft trouwens uitgewezen dat geweldloze verzetsbewegingen 75% kans op slagen hebben, terwijl dat bij gewelddadige bewegingen slechts 25% is. Terroristische groepen hebben nog nooit hun doelen bereikt. Geweld kan soms, even helpen, maar vredelievendheid is effectiever.

Pinkers betoog is meeslepend en overtuigend. Het is een monumentaal en magistraal boek dat bovendien ook nog eens goed, haast luchtig geschreven is. Het is ook een verheugend boek, met de betere vredesboodschap: we zijn met zijn allen bezig deze wereld menselijker, vredelievender, beter te maken.

Ondanks alle rampspoed in ons leven, ondanks alle ellende die nog op aarde voorkomt, is de afname van geweld een prestatie om van te genieten. We moeten de krachten koesteren die dit hebben mogelijk gemaakt, de krachten van de beschaving en de Verlichting zoals kennis, redelijkheid, openheid, individuele vrijheid en sociale solidariteit.

Geerdt Magiels

[Ons betere ik. Waarom de mens steeds minder geweld gebruikt van Steven Pinker is uitgegeven bij Contact]

http://www.amazon.com/The-Better-Angels-Our-Nature/dp/1455883115

Click to open expanded view

http://www.athenaeum.nl/leesfragment/steven-pinker-ons-betere-ik

Steven Pinker: The surprising decline in violence
Steven Pinker: The surprising decline in violence

Steven Pinker charts the decline of violence from Biblical times to the present, and argues that, though it may seem illogical and even obscene, given Iraq and Darfur, we are living in the most peaceful time in our species’ existence.

http://www.ted.com/talks/steven_pinker_on_the_myth_of_violence.html

Steven Pinker: Human nature and the blank slate
Steven Pinker: Human nature and the blank slate

Steven Pinker’s book The Blank Slate argues that all humans are born with some innate traits. Here, Pinker talks about his thesis, and why some people found it incredibly upsetting.

http://www.ted.com/talks/steven_pinker_chalks_it_up_to_the_blank_slate.html

____________________________________________________________________________________________

-(1)

1-  De “evolutie “straft helemaal niemand —> het is een  automatisch proces zonder plan  en zonder brein  

2.- Het gaat hier om  onderzoeken  naar nuttige strategieen  binnen   de zogenaamde “speltheorie  ”

—>eigenlijk is dit allemaal  niets nieuws  … en zelfs behoorlijk  triviaal  …. **   want    in feite komt het er op neer dat men stelt dat  : 

°

op de korte termijn  “egoisme”  nuttig kan zijn( bijvoorbeeld bij het veroveren van een partner/—> binnenvallen en bezetten van een land  ) …

°maar uiteindelijk een verliezende positie als  iemand egoistisch blijft op de lange termijn( bijvoorbeeld uitmondend in  een vechtscheiding / —> af te rekenen krijgen met  lethale  interne opstanden en revoluties   )

°

….Het betekent dus slechts dat strategieen  voortdurend moeten worden herzien en aangepast  * aan de onstane ( ook die door het eigen handelen en eigen opstelling onstane ) situaties 

* …….. sommigen zullen natuurlijk zeggen dat  dergelijke strategie-veranderingen   verwerpelijke   “manipulaties ” zijn  … maar in elke  sociale kontekst is manipulatie  voortdurend  aanwezig  (tot voordeel van de belangen  en hoopvolle  planmakerij  van de eigen subgroep of klasse waartoe  haar leden  volgens  status en rangorde(pikorde  )  behoren  ….

** Maar dat wisten  we allemaal  toch allang ?

°

Zie ook

http://msutoday.msu.edu/news/2013/evolution-will-punish-you-if-youre-selfish-and-mean/

 

“SELFISH”  GENE            //Groot misverstand –->

http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2013/08/03/to-all-chowderheads-including-andrew-brown-the-selfish-gene-is-just-a-metaphor/

 1. dangerous business for scientists to use metaphors or analogies. The ignorant will abuse it as they see fit. Think of “god doesn’t play dices” or Schrödinger’s cat.”

  …..what makes the book ” The Selfish Hen ”  interesting and important is that it explains in a compelling way how natural selection works, not because its premise is absurd or in any way contradictory. In an afterward, and repeatedly since its publication, Dawkins has explained not only that selfish genes can cause cooperative behavior, but that he could equally well have called his book The Cooperative Gene….. 

R. Dawkins  ;  in defence of the “selfish Gene ” concept  :

http://cdn.cloudfiles.mosso.com/c114612/documents/2008/Reply_to_Midgley.pdf

Lees ook  //  Overnieuw   //  Herhaling van evolutie lijkt min of meer hetzelfde resultaat te hebben.

°

Groep pinguïns is gebaat bij “egoïstisch “(1)gedrag van haar leden  ?

19 november 2012  2

In een poging warm te blijven, schuiven pinguïns dicht tegen elkaar aan. Daarbij gedragen ze zich heel egoïstisch, maar een nieuw wiskundig model laat zien dat dat egoïstische gedrag verrassend genoeg positief uitpakt voor de groep. Door het egoïstische gedrag wordt de warmte eerlijk over alle pinguïns verdeeld.

Wiskundige Francois Blanchette lijkt niet de aangewezen persoon om pinguïns te bestuderen. Toch lieten de organismen hem niet meer los nadat hij ze in The March of the Penguins had gezien. Hij zag hoe de pinguïns, getergd door flinke kou, hun lijfjes tegen andere pinguïns aandrukten.

Model
Blanchette was nieuwsgierig naar de wiskunde in zo’n groep. Hoe werd de hitte in de groep verdeeld? En welke invloed had de vorm van de groep op die verdeling van de hitte?

Samen met zijn collega’s maakte Blanchette een model waarin pinguïns zo dicht op elkaar stonden dat alleen de pinguïns aan de randen van de groep konden bewegen. Elke pinguïn genereerde warmte, die vervolgens door de wind werd weggenomen.

De onderzoekers berekenden welke pinguïns aan de buitenste randen van de groep het koudst waren. Ze keken daarvoor naar verschillende factoren, zoals het aantal pinguïns in de groep en de kracht van de wind. Vervolgens lieten ze die pinguïns naar het midden van de groep bewegen (waar het warmer was). Dat resulteerde uiteindelijk in langgerekte groepen pinguïns. In werkelijkheid zijn groepen pinguïns ronder, en dus pasten de onderzoekers hun model aan.

Egoïsme
Zo bleven ze aan hun model sleutelen, totdat het overeenkwam met de werkelijkheid, zo meldt het blad PLoS ONE. Tot hun grote verbazing wees het model erop dat pinguïns hun hitte heel eerlijk delen.

Ondanks het feit dat een pinguïn zich maar met één doel tegen andere pinguïns aandrukt: zijn eigen warmteverlies zo klein mogelijk maken.Dat is heel egoïstisch. Maar dat egoïstische gedrag doet de groep goed.

“Ook al zijn pinguïns egoïstisch en proberen ze enkel de beste plek ( zo veel mogelijk het midden van de groep dus ) voor zichzelf te vinden en denken ze niet aan de groep, dan nog brengt elke pinguïn even veel tijd in de koude wind door,” vertelt Blanchette.

“Een groep pinguïns is een zelfvoorzienend systeem waarin de dieren op elkaar vertrouwen voor beschutting en ik denk dat dat het tot een eerlijk systeem maakt.”

Blanchette verwacht echter dat er maar weinig voor nodig is om dit eerlijke systeem aan te tasten.

“Als je een soort obstakel hebt, zoals een muur, dan denk ik dat het al snel niet meer zo eerlijk zou zijn.”

De onderzoekers hopen dat biologen iets met het wiskundige model kunnen. Maar ze hopen ook dat hun studie een andere prettige bijwerking heeft.

“Bijna iedereen lijkt van pinguïns te houden en te weinig mensen houden van wiskunde. Als we wiskunde gebruiken om pinguïns te bestuderen, kunnen we mogelijk meer mensen leren om van wiskunde te houden.”

Bronmateriaal:
New Model Reveals How Huddling Penguins Share Heat Fairly” – American Physical Society’s Division of Fluid Dynamics (via Sciencedaily.com).
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Glenn Grant / National Science Foundation (viaWikimedia Commons).

(1)

° Ik begrijp niet zo goed waarom er de term ‘egoïstisch’ wordt gebruikt voor het tegen elkaar staan. Dit is toch juist sociaal gedrag?

—>  “tegen elkaar gaan staan  “. Dat is sociaal gedrag…. jawel  … Maar op de beste plaats  willen gaan staan( met de beste overlevingskansen )  is  een rat race en daar zal vlug egoisme mee gepaard gaan ( lees nog maar eens over die ” muur ” in het bovenstaand artikeltje )  ….Bovendien  :  zowel altruisme als egoisme zijn beiden  motoren  van  ” sociaal” gedrag  … Het hangt af van de omstandigheden welke  strategie-oplossing efficienter(of welk “sociaal “gedrag  “goed ” )  is … op korte( ergste vrieskoude periodes )  of lange termijn .. uiteraard is de “beste plaats ” de te veroveren  positie   te bereiken door de meest “fitte” figuren  in de voortdurende  rat race  met de concurenten ….   

 

…winnende dwergpinguïns een triomftocht maken?
Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

9 Responses to EGOISME

 1. Pingback: BREIN EN EVO | Tsjok's blog

 2. Pingback: Altruisme | Tsjok's blog

 3. joost tibosch sr says:

  Het ongeluk is dat de evolutie met de menselijke soort ook te maken krijgt met een beperkte, maar opvallende en onvoorspelbare vrije wil. Het toekomstbeeld van een paleontoloog als Teilhard de Chardin dat evolutie onvermijdelijk uitgroeit naar menseneenheid. moet ook nog eens door mensen met die vrije wil waar worden gemaakt. Het vervelende van mensen ondanks al hun grootheid lijkt, dat zij als enigen bewust onder eigen maat en bedoeling in alle gradaties van persoonlijke en sociale bewustheid kunnen kiezen en leven. Dat dat bovendien zelfs eigen schijnt te zijn aan menselijke grootheid.

  • tsjok45 says:

   Ja … het punt Omega van Theilhard … wat daar al niet aan deze “diepzinnigheid “is vastgemaakt tot en met het “world wide web” ….obscure futurologie , Filosofie en allerlei afgeleiden van het nogal “duistere “type …’t is wel een souvenir aan een Leuk tijdverdrijf voor dit “phénomène humain “…

 4. joost tibosch sr says:

  Als gelovige en theoloog verwarde Teilhard al te makkelijk zijn onbewijsbare joods-christelijke geloof in uiteindelijke toekomst van menseneenheid met zijn toen zeker nog te spaarzame bewijsbare gegevens uit zijn paleontologie. Dat bijbelse geloof gebruikt de tijdgebonden termen Wereldrijk van God, een wereldrijk dat mensen niet onderdrukt maar één maakt, of de joods profetische term “Nieuwe Jeruzalem”, de stad waar alle volkeren samenstromen. Maar te graag koppelde Teilhard, misschien vanuit zijn geloof toen begrijpelijk, maar als wetenschapper(ook als theoloog) onverantwoord, daar zijn prille paleontologisch denken aan vast.

 5. joost tibosch sr says:

  Ook na jouw verhaal over de capucijnaapjes, Caroline Kraaijenvanger, Steven Pinker , de pinquins en de opvallende toevoeging van de Dalai Lama krijg ik als Teilhard de neiging om als gelovige te denken: Wat komt mij dat goed uit en zie je nou wel! Als theoloog weet ik me wetenschappelijk gelukkig te beheersen! Ik wil maar zeggen: zo vreemd en occult was die gelovige Teilhard nou ook weer niet!

 6. tsjok45 says:

  Ok … maar herlees eens “le phenomene humain “… Het is/was een bijna onleesbar werk vol obscurantisme (en dat is niet =” occultisme ” ) hoogdravend taalgebruik .en “newspeech “(–> zie Orwell’s big brother ) …. Eigenlijk kan je met die teksten van teilhard alle kanten uit , juist door deze zeer onduidelijke stijl ,( wat eigen is aan Franse en Duitse droogstoppel filosofen van alle strekkingen ? , schijnt het )

  Het is misschien een vroeg schoolvoorbeeld van wat Jean Bricmont en Allan Sokal in ” Impostures Intellectuelles (1997) ” een nonsensicale, aan de (zogenaamde ) natuurwetenschappen en allerlei filosofieen en aan alfa (be)denken ontleende, gewichtig klinkend jargon , noemen ….

  Dat is o.a.een van de redenen waarom ik het nu een ” ooit eens plezant bevonden tijdverdrijf ” noemde , hierboven ….

  http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
  http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Bricmont
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Bricmont

  en natuurlijk is er ook nog de kritiek van tijdgenoot wijlen P Medewar , te lezen …. Een kritiek die toch een en ander duidelijk maakt ( ook al is het belegen en nogal (voor)ingenomen ) :
  http://vserver1.cscs.lsa.umich.edu/~crshalizi/Medawar/phenomenon-of-man.html

  Maar goed , het gaat om wetenschapnieuws vandaag de dag ( iets wat ik nog moet verteren en volgen )… een uitstapje in de wetenschapsgheschiedenis is leuk maar heeft weinig meer dan historische waarde (alhoewel eens kijken in de achteruitspiegel wel nuttig is als je een manoever wilt uitvoeren ) … en wel omdat (natuur)wetenschap constant veranderd en/of zich voortdurend uitbreidt en corrigeert dmv o.a. peer-reviewed onderzoek en daardoor oudere verklaringen en eraan vastgemaaktte speculaties , voorspellingen en anticipaties op lange termijn en allerlei andere “diepzinnigheden ” en extrapolaties voorbijsteekt of zelfs afvoert als de bewaarde rommel ( op de geestelijke zolder ) die velen niet kunnen weggooien om een of andere persoonlijke reden, maar wat eigenlijk nooit meer van pas komt , noch recycleerbaar is …. Uiteraard heb ik het boek van Teilhard nog in mijn bibliotheek zitten ( een oude bedumelde “aula” vertaling en een franse versie ) … hahaha … want ik bewaar namelijk ook veel rommel ……
  Groet

  P.S. : Iemand als Conway Morris timmert ook in het zelfde straatje van de ” theistische evolutie” … … steeds op zoek naar “nieuwe ( en zelfs actief gedolven ) gaten” in de verzamelde kennis van het wetenschppelijk corpus , om een schuilend godje in te kunnen parkeren …Volgens mij is teilhard een van de eersten die in die richting voorgingen ….? Niet dat ik theologie geen “academische ” discipline zou vinden ( uitzondering voor de “wetenschappelijkheid ” van gedeeltes van de confessionele theologie (met een ingevulde god dus )maak ik echter wél omdat het meer met apologetiek, polsoc en propaganda te maken heeft )want theologie is beslist een vergaarbak van allerlei insteken steunend op vele hulpwetenschappen , zoals ook andere cultuuruitingen en sporten dat kunnen doen / zijn …

  P.S.
  -Fijn ook te lezen dat je de kunst beheerst om bewust (natuur)wetenschappen (de eigen ) theologische standpunten ,gescheiden te houden zodat ten allen prijze voorbarige “conclusion jumping “daadwerkelijk wordt vermeden en beide gebieden (van kennis en persoonlijke zingeving ) niet worden vermengd tot één enkel allround duizendpoot – medicijn … Want wat alles verklaart , verklaart eigenlijk niets of gaat stuk wanneer het dat poogt te doen …net alsof je een fles gebruikt ipv een hamer om een spijker in de muur te kloppen … Het lukt soms maar toch gaat het ding vroeg of laat stuk …

 7. Pingback: Uitstervingen en de mens | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: