ZEESPIEGEL


°

.

WAARSCHUWING

OPGELET :  Dit opgeslagen  materiaal is verzameld over verscheidene jaren maar blijft (althans dat hoop ik ) zijn informerende  en initieele  waarde (zeker als  archieven) bewaren …. Gelieve dus steeds op de DATUM te letten  van de artikels  … er zullen er ook wel bij zijn die ondertussen al hun houdbaarheidsdatum hebben overschreden …. Maar soms is het als met   oude  nog drinkbare  wijn … die behoeft ook geen  krans  

<—  ZEESPIEGELSTIJGING<—-zeespiegel , drinkwater en zoetwater behoud 
°
<—-Gerelateerd  aan opwarming broeikasteffectopwarming

    ecosystemen overzicht <—Voedselpyramides

°°°°

Dossier maandag 17 december 2012 door 

Zeespiegelstijging

http://www.kennislink.nl/publicaties/zeespiegelstijging

Over een paar millimeter per jaar moeten we ons niet druk maken zou je zeggen.

Maar de zeespiegelstijging lijkt zich te versnellen…

Wat zijn de factoren van zeespiegelstijging?

Wat kunnen we leren uit het verleden en wat kunnen we verwachten in de toekomst?

Dit dossier geeft een inleiding en verwijst naar diverse artikelen.

Snelheid en factoren

Dat de zeespiegel stijgt is een feit. In de 20e eeuw was dat 1,7 millimeter per jaar, gemiddeld gesproken. Dat het ook sneller kan weten we inmiddels, want schattingen van 1993-2011 laten 3,1 millimeter per jaar zien.

Dit is een gemiddelde: op sommige plaatsen daalt de zeespiegel zelfs. In de zeespiegelstijging zitten overigens ook schommelingen met een periode van 35 tot 60 jaar.

Sea_level_increase

Zeespiegelstijgingen per jaar van 1993-2012. Niet overal stijgt de zeespiegel even snel. NOAA

Wat zorgt voor de zeespiegelstijging?

Uiteraard is het smelten van ijs een belangrijke factor, vooral van de gletsjers en niet zozeer de grote ijskappen, al smelten die ook. Een andere belangrijke reden van de stijging is het uitzetten van zeewater door de hogere temperaturen op aarde.

De netto onttrekking van grondwater draagt ook bij, terwijl dammen juist water tegenhouden. En, wellicht het meest verrassend, op korte termijn beinvloeden zelfs vulkaanuitbarstingen het zeeniveau.

Untitled-1

Wat een water! TWS 3d Design

Geschiedenis

Vanuit historisch perspectief staat de huidige zeespiegel erg laag, want in de Krijt-periode stond de zeespiegel maximaal zo’n 220 meter hoger. Gedurende het gehele Phanerozoicum, de afgelopen 541 miljoen jaar, stond de zeespiegel vaker hoger dan lager in vergelijking met de huidige zeespiegel. Dat komt omdat er in het verleden hele andere processen een rol speelden bij het bepalen van de hoogte van de zeespiegel, naast het smelten van ijs. Denk bijvoorbeeld aan het botsen van continenten, sedimentatie en zeker ook de snelheid van vorming van nieuwe oceaankorst. Grote delen van Europa hebben dan ook onder water gelegen. Massa-extincties (met name in de oceaan) uit het verleden vallen overigens vaak samen met het dalen van de zeespiegel.

Zeespiegel_nederland_jan_arkesteijn

Een kwart van Nederland ligt nu al onder de zeespiegel. Dat kan in de verre toekomst een probleem zijn. Jan Arkesteijn

 • ook ik ben bang dat Nederland  op zijn minst, natte voeten gaat krijgen.

  zie ook www.nhec.nl  kun je onderdeel van de oplossing worden in plaats van het probleem.

Toekomst en gevolgen

In deze eeuw zal de zeespiegel met ongeveer een meter stijgen volgens de meeste berekeningen. De foutenmarge is overigens erg groot: nemen we de berekeningen vanaf 2008 – 2012 dan zijn voor het jaar 2100 de minimale en maximale stijging 72 en 201 centimeter. Veel laaggelegen landen hebben dan een probleem, met name de arme landen.

Delta’s zoals de Nijldelta en de Mississippidelta, die van nature al dalen en waar veel mensen op en nabij wonen, hebben een extra probleem.

Daarentegen ontsnapt Groenland waarschijnlijk aan het onder water lopen, ironisch genoeg.

Bij een hypothetische stijging van vijf meter – niet ondenkbaar voor de verre toekomst – zullen de gevolgen desastreus zijn.

Ook Nederland heeft dan een probleem met drinkwater, kwel, en het terugtrekken van de kustlijn. Het is waarschijnlijk dat westelijke en noordelijke delen van het land zullen moeten worden verlaten.

Lees de laatste artikelen over zeespiegelstijging:

Zeespiegel rondom Zuidpool stijgt als ijskap groeit

22 april 2013 · door Marlies ter Voorde

De Canadese ijskappen smelten steeds sneller

14 maart 2013 · door Marlies ter Voorde

De verdeling van de zeespiegelstijging

27 februari 2013 · door Marlies ter Voorde

De ijskappen smelten echt

De onzekere factor in de toekomst is vooral de dynamische bijdrage van de icesheets op Groenland en Antarctica.
De gemiddelde verwachting ( was lang )  is zo’n cm’tje of 75-100, deze eeuw.
Dat zal  al  enorme consequenties hebben. Wist u dat er alleen al in Azie 100 miljoenen mensen binnen 1 hoogte meter van de zee leven.
Bijkomende probleem is bv ook verzilting van rijstvelden, de voedselvoorziening voor velen.

30 november 2012 · door Marlies ter Voorde

Laatste nieuws zeespiegelstijging

15 november 2012 · door Adiël Klompmaker

gerelateerd

Enorme kanalen ontdekt onder ijs op Antarctica

07 oktober 2013  0

antarctica1

Wetenschappers hebben onder ijsplateaus op Antarctica diepe kanalen ontdekt. De kanalen zijn honderden kilometers lang en op sommige plaatsen wel 250 meter diep.

Onderzoekers ontdekten de kanalen door satellietbeelden en radarmetingen te bestuderen. Hun waarnemingen wijzen erop dat de waterstroom onder het ijs verantwoordelijk is voor het ontstaan van de kanalen.

Wanneer het smeltwater onder de ijsplaten terecht komt en dus in de oceaan onder de ijsplaten belandt, ontstaat een pluim oceaanwater die de kanalen onder de ijsplaten als het ware in het ijs kerft.

Dat schrijven de onderzoekers in het blad Nature Geoscience.

 

Warm oceaanwater dat omhoog komt, leidt hoogstwaarschijnlijk tot het ontstaan van de kanalen. Afbeelding: Nature Geoscience.

Warm oceaanwater dat omhoog komt, leidt hoogstwaarschijnlijk tot het ontstaan van de kanalen. Afbeelding: Nature Geoscience.

De kanalen hebben hoogstwaarschijnlijk grote invloed op de stabiliteit van de ijsplateaus.

De onderzoekers verwachten dan ook dat de ontdekking van de kanalen ze kan helpen om nauwkeuriger te voorspellen hoe de ijsplaten zich in de toekomst – in reactie op bijvoorbeeld andere temperaturen – gaan gedragen. 

“Als we het gedrag van de ijsplateaus en hun bijdrage aan veranderingen in de zeespiegel willen begrijpen, moeten we de rol van het water onder de ijsplaat leren begrijpen,” legt onderzoeker Anne Le Brocq uit.

“De informatie die we uit deze nieuw ontdekte kanalen kunnen halen, stelt ons in staat om beter te begrijpen hoe het watersysteem werkt en hoe de ijsplateaus zich in de toekomst gaan gedragen.”

 

Bronmateriaal:
Giant channels discovered beneath Antarctic ice shelf” – Exeter.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Carloszelayeta (via Wikimedia Commons).

 

Warm oceaanwater laat ijs van onderaf smelten

 26 april 2012 6

Wetenschappers hebben ontdekt dat warm oceaanwater ervoor zorgt dat de ijskappen op Antarctica ook van onderaf ijs verliezen.

De onderzoekers baseren die conclusie op waarnemingen van de ICESat-satelliet. Uit deze waarnemingen blijkt dat de randen van de Antarctische ijskap elk jaar tot zeven meter dunner worden. En dat komt doordat de onderzijden van de ijskappen in aanraking komen met warm oceaanwater. “Op de meeste plaatsen op Antarctica kunnen we het smelten van de sneeuw aan het oppervlak niet verklaren, dus het moet wel veroorzaakt worden doordat warme oceaanstromen het ijs van onderen laten smelten,” stelt onderzoeker Hamish Pritchard.

Warm water
Normaal gesproken bevindt dit water zich op flinke diepte. Maar de oceaanstroming verandert en het warme water bevindt zich nu veel dichter aan het oppervlak. Daar zorgt het water ervoor dat ijskappen massa verliezen. Vooral de ijsplaten die wat dieper liggen, ondervinden hier hinder van.

 

Gevolgen
Dat de ijskappen dunner worden, heeft ook weer gevolgen voor ijs dat zich in het binnenland van Antarctica bevindt, zo concluderen de onderzoekers in het bladNature. De drijvende ijskappen voorkomen namelijk dat gletsjers al te gemakkelijk in zee belanden. “Zonder deze ijsplaten kan het landijs tot acht keer zo snel de zee in stromen,” legt onderzoker Stefan Ligtenberg van de Universiteit Utrecht uit. “We zien daarom nu al dat per jaar ongeveer honderd miljard ton ijs verdwijnt van Antarctica.”

Het onderzoek is belangrijk. Door gedetailleerde informatie over het smelten van de ijskappen kunnen ook gedetailleerdere voorspellingen worden gedaan over de zeespiegelstijging.

Ook laat het onderzoek zien dat de ijskappen op Antarctica veel kwetsbaarder zijn dan gedacht. “Wat vooral heel interessant is om te zien is hoe gevoelig deze gletsjers zijn,” stelt Pritchard. “Sommige ijskappen verliezen slechts enkele meters ijs per jaar en in reactie daarop brengen de gletsjers miljarden tonnen ijs naar zee. Dit onderschrijft het idee dat ijskappen belangrijk zijn bij het vertragen van gletsjers. Het betekent dat we heel veel ijs aan de zee kunnen verliezen zonder dat we daarvoor zomers nodig hebben die warm genoeg zijn om de sneeuw boven op de gletsjers te laten smelten. De oceanen kunnen al het werk van onderaf doen.”

Bronmateriaal:
IJskap Antarctica smelt door verandering oceaanstroming ” – UU.nl
Warm ocean currents cause majority of ice loss from Antarctica” – Antarctica.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Rita Willaert (cc via Flickr.com).

 

 

 

°

Zeespiegel stijgt 2,3 meter( op de middellange termijn )

voor elk graadje dat het warmer

wordt   ?

 16 juli 2013  1

zeespiegel

Voor elke graad die de aarde de komende millennia warmer wordt, stijgt de zeespiegel zo’n 2,3 meter. Dat stellen wetenschappers van de Oregon State University in een uitgebreid onderzoek.

“Ons onderzoek is niet bedoeld om uit te zoeken hoe sterk de planeet opwarmt of hoe snel de zeespiegel zal stijgen,” benadrukt onderzoeker Peter Clark. “Wij probeerden vast te stellen hoe sterk de zeespiegel over een langere tijdsperiode voor elke graad dat de planeet warmer wordt, zal stijgen.”

Smeltende gletsjers en meer
De onderzoekers deden dat door rekening te houden met vier factoren die een bijdrage leveren aan de wereldwijde zeespiegelstijging: smeltende gletsjers, de smeltende ijskap van Groenland en Antarctica en het feit dat de oceanen doordat ze opwarmen, uitzetten. In het verleden hebben wetenschappers deze factoren al los van elkaar bestudeerd, maar dit is het eerste onderzoek waarbij ze alle vier in één analyse worden meegenomen. De onderzoekers voerden tal van simulaties uit om te achterhalen hoe deze vier factoren reageren op opwarming en wat dat betekent voor de wereldwijde zeespiegelstijging.

Groenland
Uit het onderzoek blijkt dat de mate waarin ijs smolt en de zeespiegel steeg over het algemeen evenredig was met de mate waarin de aarde opwarmde. Alleen Groenland vormde daarop een uitzondering. “Wanneer de ijskap op Groenland over duizenden jaren smelt en lager wordt, neemt de temperatuur door het verlies aan hoogte toe. Voor elke duizend meters aan hoogteverlies, wordt het er zo’n zes graden warmer. Dat verlies aan hoogte zal het smelten van de Groenlandse ijskap versnellen.”

Verschillen

Toch zijn er ook verschillen tussen het verleden en de toekomst.
In het verleden werden zeespiegelstijgingen vooral veroorzaakt doordat de oceaan uitzette en gletsjers smolten. In de toekomst zal het smelten van de Groenlandse ijskap een enorme bijdrage leveren (deze ijskap kan wel eens helemaal verdwijnen). En ook het ijs op Antarctica doet een flinke duit in het zakje (deze ijskap zal niet helemaal verdwijnen, maar wel flink afnemen).

Verleden
De onderzoekers keken niet alleen naar de vier factoren die bijdragen aan een zeespiegelstijging. Ze vergeleken de zeespiegelstijging die uit hun simulaties rolde ook met zeespiegelstijgingen uit het verleden.

De simulaties van toekomstige scenario’s bleken consistent met bewijs van zeespiegelstijgingen in het verleden,” stelt Clark.

Zo’n 120.000 jaar geleden was het bijvoorbeeld één tot twee graden warmer dan nu en was de zeespiegel zo’n vijf tot negen meter hoger. Dat is consistent met wat onze modellen voor de toekomst voorspellen.”

De onderzoekers benadrukken dat hun resultaten waarschijnlijk NIET  op korte termijn zichtbaar zullen worden.

“Onthoud dat de voorspelde zeespiegelstijging van 2,3 meter voor elke graad die het warmer wordt, van toepassing is op een periode van duizenden jaren. Als het de komende twee jaar een graad warmer wordt, hoeven de zeespiegels niet direct te stijgen. De aarde moet opwarmen en die toegenomen hitte over een langere periode vasthouden.”

Is er dan misschien toch nog een mogelijkheid om die opwarming tegen te gaan?

Bijvoorbeeld door de uitstoot van CO2 sterk terug te dringen?

Clark is voorzichtig.

“Koolstofdioxide blijft lang hangen en de hoeveelheden die we in de atmosfeer hebben uitgestoten zullen daar duizenden jaren blijven

. Zelfs als we de uitstoot beperken, zal de zeespiegelstijging door toedoen van de opwarming van de aarde significant zijn.”

Bronmateriaal:
Scientists outline long-term sea-level rise in response to warming of planet” – Oregonstate.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Nattu (cc via Flickr.com).

 1. Die 2.3 meter per graad Celsius bereiken we pas na 2000 jaar. Dat staat niet zo goed in het  artikel aangegeven . Hier staat het wel duidelijk:
  http://www.vnews.com/news/nation/world/7550473-9 …
  “Sea levels may rise by more than 6.6 feet for each degree Celsius of global warming the planet experiences over the next 2,000 years, according to a study by researchers in five nations.”Bij 4 graden stijging komen we uit op 9-14 meter:
  “In the 4-degree scenario, Antarctica would add 4.8 meters to sea levels over 2,000 years, thermal expansion would contribute 1.7 meters and mountain glaciers and small ice caps would add 45 centimeters.
  Greenland would contribute 2.1 meters, though it would be destabilized to the point that a further 4.9 meters is possible if all the ice there melted over the next few thousand years.” 
 1. de wetenschappers in dit artikel zullen ongetwijfeld gekeken hebben naar de temperatuur van het oceaanwater op verschillende niveaus (in de diepzee en aan de oppervlakte). Ook zullen ze weten dat het water alleen aan de oppervlakte wordt opgewarmd en dat de warmte zich via diffusie en convectie met een bepaalde snelheid verspreid over de oceaan. Daarnaast zullen ze ongetwijfeld op de hoogte zijn van het feit dat water tussen 0 en 4 graden eerst inklinkt en boven 4 graden pas uitzet. Ook zullen ze gekeken hebben naar verschil in opwarming rond de evenaar versus opwarming bij de polen, die anders is, omdat de zon telkens anders schijnt                                                                                                                                                °
 2. water krimpt als het  warm wordt “ :
  1. maar dat stopt  bij  een graad of 4, daarna gaat het weer hard uitzetten  [1], [2].[1] http://physics.info/expansion/
   [2] http://physics.info/expansion/water-2.html 
  1. De oceaan heeft een volume van 1.3 miljard kubieke kilometer, dat klinkt veel maar dat is bar weinig als je bedenkt dat al het ijs op Groenland een volume heeft van 2.85 miljoen kubieke kilometer heeft – dat is maar liefst 0,22% van de totale volume van de oceaan. We praten dan over een stijging van 7.2 meter wereldwijd, thermische expansie is niet meegerekend. 
  2. Als je meer wilt weten over deze nuances, of als je twijfelt of  die wetenschappers  er wel goed over hebben nagedacht, moet je de wetenschappelijke publicatie opzoeken en lezen. Voor een nu.nl  of  scientias nl artikel gaan al deze details te ver.
 1. Het kán wellicht allemaal   gebeuren  en  als de  huidige trends  doorzetten  gáát het gebeuren. De trends worden nu grotendeels bepaald door onze uitstoot van broeikasgassen (met name CO2).
 2. Zolang iets nog  een oplosbaar probleem is( zoals de zure regen er eentje was )  kan het worden opgelost door adequate maatregelen door de mens zelf genomen( althans voorlopig is dat nog zo )  . Het klimaatprobleem is echter het zwaarste en moeilijkste  probleem waar we ooit voor stonden    . En trouwens verzuring van de oceanen door CO2 is ook nog een zwaar probleem.
 3. En ja  er zijn fluctaties in de metingen geregistreerd  :  Er wordt ook  nergens ontkent dat er fluctuaties zijn  vastgesteld  in de temperatuur metingen over  de laatste 150 jaar   …. echter  ook de fluctuaties zijn omhoog gegaan.
 4. Lees: de gemiddelde temperatuur is omhoog gegaan in de laatste 150 jaar. een lijn die parallel loopt aan de CO2 uitstoot van de mens. .……..Elke meteoroloog /wetenschapper  erkent dat.
  1. Wetenschappers zijn  trouwens niet van de “groene hoek” of de “millieu-mafia “, ze doen simpelweg hun werk.
  2. In Nederland worden al sinds 1700 temperatuur metingen gedaan, zie: http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/anti …                                                                                                                           Hier een grafiekje: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Temperatu 
 1. Ik heb trouwens  nog een interessant artikel gevonden bij het knmi : http://www.knmi.com/klimatologie/daggegevens/ant …Opvallend ook dat de opwarming sinds 1900 in de winter veel sneller is gegaan dan in de zomer

°

Geologische termijn    prognose  en extrapolaties  vanuit het verleden

6   20 maart 2012  

Zelfs wanneer we de opwarming binnen de perken weten te houden, stijgt de zeespiegel zeker 12 en misschien zelfs 22 meter.

Dat schrijven wetenschappers van de Rutgers University in het blad Geology. Het is nogal een somber vooruitzicht. Een vooruitzicht dat wij overigens niet meer werkelijkheid zien worden. “Je hoeft je strandhuisje nog niet te verkopen,” merkt onderzoeker Kenneth Miller op. Het duurt naar verwachting nog eeuwen tot millennia voordat het doemscenario zich – als de onderzoekers het bij het juiste eind hebben – voltrekt.

Plioceen
Maar waarop baseren zij dit doemscenario eigenlijk? De onderzoekers bestudeerden gesteenten en sedimenten in Nieuw-Zeeland, Virginia en een atol in de Stille Oceaan. Ze richtten zich met name op het late Plioceen, ongeveer 2,7 tot 3,2 miljoen jaar geleden. Deze periode is zeer geschikt om een beeld te krijgen van onze toekomst. In die tijd was er in de atmosfeer ongeveer evenveel CO2 terug te vinden als nu. De temperaturen in de atmosfeer lagen ongeveer 2 graden Celsius hoger.

Overstromingen
Uit het onderzoek blijkt dat zelfs wanneer we de opwarming binnen de 2 graden Celsius weten te houden er nog sprake zal zijn van een flinke zeespiegelstijging. Toen de aarde miljoenen jaren geleden 2 graden Celsius warmer werd, resulteerde dat in een zeespiegelstijging van zo’n 20 meter ten opzichte van de huidige zeespiegel. “Zo’n stijging van de moderne oceanen zou de kusten van deze wereld onder water doen lopen en tot wel zeventig procent van de wereldbevolking raken,” vertelt Richard Lane namens de National Science Foundation, de geldschieter van dit onderzoek.

Zoals gezegd duurt het echter nog wel even voordat we met deze enorme zeespiegelstijging geconfronteerd worden. Deze eeuw wordt een stijging van 0,8 tot 1 meter verwacht. Deze zeespiegelstijging is het resultaat van smeltende gletsjers in de bergen en het smelten van een deel van de ijskappen op Groenland en Antarctica. In de eeuwen en millennia die volgen, zet de zeespiegelstijging door, zo waarschuwen de onderzoekers nu. Uit hun onderzoek blijkt echter dat de grotere ijskappen op aarde veel gevoeliger zijn voor hogere temperaturen dan gedacht

Bronmateriaal:
Global Sea Level Likely to Rise as Much as 70 Feet for Future Generations” – Rutgers.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Christine Zenino (cc via Flickr.com).

 • tegen dan vrees ik dat we er niet meer zullen zijn…
  • Tegen de tijd dat het gaat gebeuren,zijn onze nakomelingen  ( indien ze er al zijn ) na wat wereldoorlogen  met wat GELUK  weer in het stenen tijdperk
   1. http://www.vnews.com/news/nation/world/7550473-9 …
    “Sea levels may rise by more than 6.6 feet for each degree Celsius of global warming the planet experiences over the next 2,000 years, according to a study by researchers in five nations.”Bij 4 graden stijging komen we uit op 9-14 meter:
    “In the 4-degree scenario, Antarctica would add 4.8 meters to sea levels over 2,000 years, thermal expansion would contribute 1.7 meters and mountain glaciers and small ice caps would add 45 centimeters.
    Greenland would contribute 2.1 meters, though it would be destabilized to the point that a further 4.9 meters is possible if all the ice there melted over the next few thousand years.”

__________________________________________________APPENDIX  _____________________________

( Uit  enkele   doorsnee  discussies in commentaren op nieuws -artikels  )

HET  KLIMAAT  DEBAT     Eva Mulderberg  hier     12 maart 2012 25

“Het huidige klimaatdebat is een wolf in schaapskleren: schattig, maar tegelijkertijd levensgevaarlijk.”

….. De zomer begint te laat. De winter begint te vroeg. Het sneeuwt te lang. En het voorjaar begint te laat. En zulke fenomenen voeden de scepticus zoals een (verlaat) voorjaarszonnetje een krokus voedt.

“Ik dacht dat we een broeikaseffect kregen,” schreeuwt oom Kees wanneer hij in het prille voorjaar insneeuwt.

Allemaal onzin,” bromt een ander.

Waarna woorden als ‘geld’, ‘marketingtruc’ en ‘( bedoeld  als *lelijk woord* ) ‘wetenschappers’ met een boogje over de borreltafeltje en theekransjes  met taart heenvliegen.

Kleuters
Ik vind het aandoenlijk.=  Alsof kleuters de snaartheorie bespreken.

Zoiets is het, ja.

De dreumesen hebben er natuurlijk de ballen verstand van, maar men moet iets wanneer men meer tijd op de BSO doorbrengt dan thuis.

En dus vliegen de variabelen zonder kant noch wal te raken door de kamer.

°

Al (lemaal)Gore   AL GORE  ? 

Al Gore. Foto: Center for American Progress Action Fund.
Maar niet alleen deze kleuters en klimaatsceptici zijn aandoenlijk.

Mensen die heilig in klimaatverandering geloven, zijn minstens zo kinderachtig 

Het enthousiasme waarmee ze hun bewijsstukken aandragen, is ronduit vertederend.
Ook een beetje angstaanjagend, overigens.
Bijvoorbeeld wanneer Al Gore met Amerikaans enthousiasme over die ongemakkelijke waarheid vertelt.
Dat het ongemakkelijk is, staat als een paal boven water. Dat is eigenlijk nog zachtjes uitgedrukt: als we Al Gore moeten geloven vergaat de wereld namelijk.
Het andere deel van zijn handelskenmerk spreekt mij minder aan.
Waarheid doet immers vermoeden dat het al onomstotelijk vaststaat.
Al Gore predikt zijn klimaattheorie zoals de priesters in de zestiende eeuw aan mensen in de Nieuwe Wereld over God vertelden.
Alsof het echt waar is.
En alsof het een schande is als u het niet gelooft.
Sterker nog:
hel en verdoemenis volgen als u uzelf nu niet bekeert en een elektrische auto gaat rijden.
Groot probleem
Wanneer u de twee kampen zo van een afstandje beschouwt, moet u er misschien bijna om glimlachen. Want het is heel schattig als mensen zich opwinden over zaken die ze boven de pet gaan.Maar glimlachen gaat niet, want er valt niets te lachen.Dit schattige klimaatdebat is namelijk een bron van een groot probleem: -wantrouwen jegens de wetenschappers, onder de klimaatsceptici wel beter bekend als ‘oplichters’.
°
Ongeacht wie er nu precies gelijk heeft –  de klimaatsceptici of hun tegenhangers – dit debat zit in  het wetenschappelijk onderzoek en de adviezen die daaruit voortkomen  zitten vreselijk in de weg.
°
Want wanneer oom Kees roept dat hij niet in klimaatverandering gelooft – wat natuurlijk zijn goed recht is – dan baseert hij zich op een versimpeling van zaken.Logisch: oom Kees begrijpt al dat jargon niet.
°
Datzelfde geldt voor tante Miep die zich in een hybride auto hijst en zo het gat in de ozonlaag hoopt te dichten.Wanneer zij met oom Kees discussieert dan benadrukt ze de zeespiegelstijging, waarop oom Kees weer roept dat hij laatst nog gelezen heeft dat dat wel mee zal vallen.
°
Exacte bronnen kunnen ze geen van beiden   noemen.Exacte cijfers ook  al  niet.Wat ze wel hanteren   zijn gewoon kreten op basis van wat losse flarden  . En eens worden ze het nooit: zo’n discussie zaait alleen maar verdere verdeeldheid en belangrijker nog: —>  twijfel.Sceptisch. Afbeelding: WUR.nlWantrouwen
Ondertussen blijven wetenschappers zich in ons klimaat verdiepen en proberen ze een genuanceerder beeld te scheppen. Het verdeelde publiek hoort hun studies aan en pikt eruit wat ze bevalt.
In het geval van optimistische oom Kees de conclusie dat de zeespiegelstijging wel mee zal vallen.
In het geval van  pessimiostische  tante Miep de conclusie dat de zeespiegel toch wel flink stijgt.
Het ene sluit het andere niet uit: de zeespiegel zal best wel stijgen, maar misschien niet zo erg als gedacht. Maar vooral voor nuance lijkt in het publieke debat al geen plaats meer.
En steeds vaker komen de beide partijen erachter dat ze elkaar met heel verschillende argumenten van dezelfde wetenschappers bestrijden.
Logisch: zowel klimaatsceptici als hun tegenhangers kunnen in een uitgebalanceerd onderzoek  “quotes ” en argumenten vinden die hun pleidooi ondersteunen. En zo ontstaat een serieus probleem.
De vingertjes van klimaatsceptici en hun tegenhangers beginnen namelijk steeds minder richting elkaar en steeds meer richting de wetenschap te wijzen.  —->
°
*    dat dit een typisch amerikaanse gewoonte is  om de wetenschap  als overbodige onzin  en hobby bezigheid ,  opzij te gaan schuiven en  om  vooral  te  ( kunnen ) blijven  geloven in datgene wat men graag gelooft (—> ” the sky is the limit “en is  door  ameikaanse God gewenst in “God’s own copuntry ” )  ) ____doet niets af aan het feit dat blijkbaar de rest van de wereld in toenemende mate amerikaans  wasp en  middle class, gaat  denken ( zelfs als veel  amerikanen zelf  , “anders” gaan denken   …. ) want dat is succesvol en het beloofd het paradijs op aarde  …..
°
Onderzoekers worden afgeschilderd als oplichters en leugenaars, profiteurs zelfs.
Het vertrouwen in hun resultaten daalt.
En spoedig lijken we dan ook op een punt te komen dat het wetenschappelijk onderzoek slechts een beperkte rol in ons debat speelt.
Wat dan overblijft?
Wantrouwen.
En daar zijn we niet bij gebaat.
Want uit wantrouwen vloeit toch al snel een passieve houding voort.
De armen gaan over elkaar, in afwachting van die ene wetenschapper die al het wantrouwen wegneemt en in Jip-en-Janneke-taal kan uitleggen (en onderbouwen!) hoe het nu werkelijk zit.
°
Probleem is alleen dat wetenschappers nog niet op dat punt zijn aangekomen.
Wat zij tot op heden hebben blootgelegd is nog maar een topje van de ijsberg.

°

We hebben onszelf opgezadeld met een ongezond debat waarin het onmogelijk is dat één van de partijen zijn gelijk haalt, want de argumenten kloppen niet

Ze zijn onjuist of in het gunstigste geval onvolledig. Een impasse dreigt. De rol van de wetenschap is daarin al teruggebracht tot die van een roepende in de woestijn.

Onderzoekers waarschuwen ons voor naderend onheil.

Onheil dat zich – in grotere of kleinere mate dan de onderzoekers vermoeden, dat blijft nog even gissen – in onze richting haast.

Niet het ultieme moment voor een discussie, als u het mij vraagt.

Maar het debat is reeds begonnen en dus moeten we het afmaken.

De aarde redden moet dan ook nu niet onze prioriteit hebben.

Belangrijker is dat we dat klimaatdebat eens naar een hoger plan tillen.

Alleen dan kunnen we zo spoedig mogelijk met vereende krachten doen wat nodig is om de aarde en de wetenschap te redden: twee zware missies die we onmogelijk aan kleuters kunnen overlaten.

 • Waar heel het verhaal om gaat is natuurlijk om  de noodzaak   te  oordelen op basis van feiten en niet op grond  van meningen.Waardeloos geschreeuw uit de extreem groene hoek en net zo hard uit de extreem grijze hoek. zijn vervelende en zelfs waardeloze  discussies  die gevoed worden  door beperkte visie, beperkte kennis en  angst.Jammer.
  Feit is natuurlijk ook dat iedereen tegenwoordig deskundig is. Je hebt twitter en andere sociale media waarop je je mening verkondigd en door een lezer wordt gezien als waarheid (als het uitkomt).De reacties op bovenstaand  artikel weerspiegelen deze trend.

  °  Dus ga lekker tegen elkaar in met je zelf gevonden feiten.

  <De wetenschap  staat    vooral   ten dienste  van de menselijke  nieuwsgierigheid en  ( vooral ook   als  nuttige toepassingen ervan ) de  nood van de mensheid om de werkelijkheid  te beheersen  en de toekomst te anticiperen   …. Maar  als de mensheid de wetenschap niet meer begrijpt ( of wil begrijpen  )  is dat  ook  een uitdaging  voor de  wetenschappers om beter te communiceren 

 • ANTI-WETENSCHAP  en post modernisme  =
  1. (post modernist ) “Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth.”
  2. Een temperatuurmeter heeft geen mening, en dus als je naar de dataset kijkt van een temperatuurmeter bekijk je fysieke veranderingen, daar is geen mening tussen te komen.
  1. Kijk eens om je heen en probeer maar eens een voorwerp te vinden dat NIET voortkwam uit toepassingen van  onze wetenschappelijke  kennis van de natuur en de  toetsbare werkelijkheid  .
  2. Wetenschappers en terchnologen   hebben al deze dingen mogelijk gemaakt en nog steeds ontdekken ze elke dag nieuwe dingen. Maar kennelijk vallen klimaatwetenschappers niet onder deze categorie, ook al is dat notabene pure natuurkunde.?  
  1. Verder: wetenschap is per definitie kritisch. Oftewel: elk onderzoek wordt (meestal anoniem) gecontroleerd door andere wetenschappers. Dat wetenschappers het onderling oneens zijn, wil zeggen dat ze kritisch naar elkaars resultaten kijken en daardoor een nog genuanceerder beeld van de realiteit maken.
  2. Ik durf te zeggen dat het onmogelijk is om bewust een theorie te ontwikkelen die bewijsbaar niet waar is. Als de theorie niet waar is, dan zal er altijd een andere wetenschapper zijn die de theorie onderuit haalt.
  1. Sowieso valt wetenschap altijd te controleren, dus als het onjuist is, toont de volgende het wel aan.Bij wetenschap dient namelijk ook altijd de methode vermeld te worden, niet domweg enkel de resultaten.
  2.  (post modern ) “Wetenschap berust op economische principes en marketing.”
   1. dit gevaar is  altijd  aanwezig . Niet dat het altijd gebeurd, maar het zal steeds vaker voorkomen vooral bij meer concurrentie en minder geld. Wetenschappers bevinden zich ook  in een commercieel en op geld berustende markt!! “
   2. Het werkt  ongeveer  zo  :—>  Het gevaar op manipulatie zit in de exploitatie van de fundamentele wetenschap(industrie /politiek / militairen ) , niet  in de fundamentele wetenschap zelf…..Velen kennen   voorbeelden helaas uit hun  eigen werkgebied. Uiteidelijk blijven de  conclusies beperkt (of totaal genegeerd …) Een Multinationale onderneming bepaald, betaald.

“Klimaatwetenschap is een aantal meningen die worden geloofd door  sommige weermannen  die zich graag  wetenschappers noemen  “

OP een rijtje

Je hoeft helemaal niets te geloven van wat er allemaal wordt verteld door deskundigen of amateurs
– je hoeft simpelweg alleen maar naar de data te kijken.
– Geloof is niet nodig om een meterstand te peilen.
– De stijging van de zeespiegel is indirecte veroorzaakt door de antropogene uitstoten, wederom hoef je daarvoor alleen maar in de data te kijken

zogenaamde wetenschappelijke klimatologen en boomknuffelaars zijn “Nare mannetjes die gelijk willen hebben, bah.”

-Gelijk hebben is irrelevant, van belang  is wat de data ons laat zien.
-Mensen die dat negeren zijn naïef en zijn meestal vooringenomen met een politieke bias,
– Maar politiek of niet, de zeespiegel, satellieten, temperatuurmetingen, permafrost gronden etc. hebben geen politieke voorkeur.
– Er zijn ook geen doemvoorspellingen  gedaan  , de wereld vergaat immers niet ( de menselijke en menswaardige wereld zoals wij hem kennen , waarschijnlijk wel )

° Welkom  kinderen  en kleinkinderen in de  mensvijandige  wereld  

LOKALE VERSCHILLEN  ? 

 1.  Where melting ice means retreating seas:
  http://www.newscientist.com/article/mg21829151.9 …“….Kort samengevat (voor zover ik het begrepen heb), alle massa’s oefenen gravitationele aantrekkingskracht op elkaar uit. Een grote ijskap trekt aan het water, waardoor het niveau dus plaatselijk hoger zal zijn dan 1000km uit de kust. Als de ijskap smelt, is er ook minder aantrekkingskracht, waardoor het niveau plaatselijk aan de kust daalt…..”
 2. —-> Tenzij de massa veranderd, is er geen toename of afname van de zwaartekracht. Wat wel verandert is de massa verdeling, waardoor er lokaal een hoger of lager zeespiegel komt.
 3. Daarnaast zorgt de variabele dikte van de Aardkorst ook voor variabele gravitatie en dus ook voor variaties in zeeniveau.
  Als laatste zorgt de rotatie van de Aarde er ook nog voor dat het water zich naar de evenaar zal bewegen
 4. …..Het blijkt dat als men deze factoren in de klimaatmodellen meeneemt, veel afwijkingen ineens verdwijnen of op zijn minst veel minder groot zijn.
  Lezing van geofysicus Jerry Mitrovica, een van de geïnterviewden uit het artikel van NewScientist, waarin hij het nader uitlegt:
  https://www.youtube.com/watch?v=RhdY-ZezK7w
 1. Maar om even de originele artikelen te citeren:”Under the—albeit coarse—assumption of a globally uniform thermal expansion of the oceans, our approach suggests melting of the Greenland ice complex over the last century equivalent to approx0.6 mm yr-1 of sea-level rise.”http://www.nature.com/nature/journal/v409/n6823/ …“[…] we show that, whatever the value, sea-level changes at some coastal sites will be significantly higher (or, less commonly, lower) than the EEV.”

  http://geo.orst.edu/files/geo/Mitrovica-2009-Sci …

  Dus voor de duidelijkheid: het gaat om een lokaal fenomeen.   

 2. ” …..wat ik uit de video begrijp is dat het wel wat verder strekt als lokaal. Heel veel lokaal bij elkaar is uiteindelijk ook globaal. Een :  uitblijven van een verandering op één locatie betekent juist een verandering op een andere lokatie. Rond onze breedtegraad zou het zeeniveau zelfs kunnen dalen (volgens het artikel) maar dat water verplaatst zich dan richting evenaar.
 3. —>Dat  stromen naar de evenaar  gebeurt  alleen als het ijs op Groenland smelt, Antarctica is niet meegerekend.  
 4. Lokale daling heeft elders lokale stijging tot gevolg.
 5. –>Dat was al langer bekend, en de nieuwe generatie projecties worden vrij lokaal.
 6. Uiteindelijk gaat het om één watermassa, niet om vele afzonderlijke poeltjes, er is dus altijd sprake van samenhang tussen ‘lokale’ fenomenen.
 7. –>Als je alle ijskappen laat smelten in dit aangehaalde  model, dan zal het noordelijke halfrond omhoog gaan, en het zuidelijke halfrond omlaag. Dat omdat er meer ijs op Antarctica is dan op Groenland. Lokaal (halfronden en omliggende continenten) zullen de meeste veranderingen zien.
 • LA POLITICAILLE  =  Alles is politiek  
  • Het kan zijn dat de wetenschap in geen 100 jaar met een éénduidig antwoord gaat komen. ( Wetenschappelijke kennis is nooit definitieve waarheid maar altijd provisioneel, fragmentarisch en  conditioneel  !!) er bestaat echter wel zoiets  als een  geheel van  verworven parate kennis verkregen door de (natuur)wetenschappelijke  methodiek te gebruiken ) buiten elke (redelijke ) twijfelDe complexiteit van het onderwerp is wellicht simpelweg te groot. (=onderschat echter “het reductionistisch instrumentarium  “van de wetenschap niet als analytisch scheermes / uiteraard  moet er  meer vanuit  samenhangen  “wholistisch “worden gedacht  , maar daar zijn we nog lang niet  aan toe   )
   • de meeste klimaatdeskundigen zijn het in grote lijnen wel eens: De mens heeft een grote invloed op het klimaat. We weten weliswaar nog lang niet genoeg, maar wel elke dag meer.
    • Over  de onzin dat er de laatste vijftien jaar geen sprake meer is van opwarming:http://www.skepticalscience.co…
     • Het klimaat veranderd en klimaatsceptici geven dat  ook  toe tegenwoordig , eveneens dat de mens daar voor een (heel klein percentage ) stuk verantwoordelijk voor is. Maar ze ontkennen  steeds  weer   dat het kleine beetje co2( en andere broeikasgassen ?  )  die  we uitstoten  ALLEEN,  een belangrijke impakt hebben …

     CO2 dat wij uitstoten heeft wel degelijk grote invloed  op het klimaat:
     http://www.skepticalscience.co…

    • Wat we wel zeker weten, zijn de waarnemingen vanuit de natuurkunde en scheikunde:
    • – CO2 absorbeert infrarood licht van de zon en zet deze om in warmte. Op youtube zijn tal van experimenten te zien waarin dat bewezen wordt.
    • – verbranding van fossiele brandstoffen zorgt voor CO2 uitstoot.
    • – CO2 concentratie in de atmosfeer stijgt sinds het ontginnen van olie en steenkool explosief. – vanuit de ruimte is te zien dat de ijskappen steeds kleiner worden.
     1. De trend voor de industriële revolutie was dat het kouder werd, dat is nu dus anders. Dus als de natuur z’n ding deed, de cyclus, dan zou het nu kouder moeten zijn.http://www.motherjones.com/blue-marble/2013/03/n …
    • – ook vanuit de ruimte te zien is dat de woestijnen oprukken. Zo wordt het middellandse zeegebied steeds ‘geler’.
    • – water zet uit als het warmer wordt. (zeker boven de 4 graden C)
    • – ijs wat op land ligt en in zee terecht komt, zorgt voor stijging van de zeespiegel.
    1. Verder, los van klimaatverandering: de fossiele brandstoffen zullen ooit opraken. Dit is misschien nog wel een veel groter probleem dan klimaatverandering. We zijn namelijk verslaafd aan olie, gas en steenkool. Over enkele tientalle jaren zal een enorme schaarste ontstaan. De reaguurders klagen nu al dat de prijzen aan de pomp de pan uit rijzen. Ik heb slecht nieuws voor jullie: zodra we uit deze kredietcrisis zijn, zal de olieprijs elke vijf tot tien jaar verdubbelen. Energie zal onbetaalbaar worden. Straks zullen jullie smeken om een zonnepaneel op je dak                                    °.
   • Samengevat
    • 1. CO2 veroorzaakt broeikasteffect. Dit feit is bewezen in 1861 door John Tyndall. Broeikaseffect veroorzaakt temperatuurstijging. 
    • 2. Mensen gooien jaarlijks 5 Giga-ton van dat spul in de lucht.
    • 3. Sindsdien stijgen de temperaturen, smelten de ijskappen en heeft het CO2 gehalte in de atmosfeer alle records van de laatste miljoenen jaren gebroken.
    • 4. Prognose voor de toekomst: 70% van de soorten uitgestorven, voedselschaarste, zeespiegelstijging, ontwrichte economie. 
    • Kortom: We hebben een doodzieke planeet. We zijn er allemaal schuldig aan,  en  we hebben geen zin er wat aan te doen. 
   • de uitstoot van CO2. Zijn er betaalbare alternatieven die het risico kunnen wegnemen?Laten we die dan voor de zekerheid maar gaan gebruiken, voordat het te laat is!

   -Vermindering CO2 uitstoot houdt vermindering verbruik primaire brandstoffen in, en is ook zonder klimaatdiscussie, nuttig  .  

   – Groene energie, elektrisch rijden, .. is toe te juichen ook zonder klimaatdiscussie

  °  Het  grote  probleem is dat deze alleen ondersteund worden als ze economisch rendabel zijn, afgezien van   tijdelijke ondersteuning om ze op te starten  . Daarbij wordt vooral naar technische vernieuwing gekeken, om bij te blijven met de internationale concurrentie.

  °Ook de werkgelegenheid telt mee: elke technische vernieuwing schept een vervangingsmarkt of een nieuwe markt. Werkgelegenheid in technisch vooruitstrevende technieken wordt als werkgelegenheid voor de toekomst gezien.

  Vele hooggeschoolden en onderzoekers werken en leven van dat onderzoek en ontwikkelen van de nieuwe technieken.
  Voor hen komt de komende vloek van de opwarming als een godsgeschenk, zoals vroeger gedreigd werd met de hel.  ….

 • Maar het is toch   niet zo dat een  paar  malafide autoverkoper  het” bewijs” zijn  dat alle  autoverkopers  oplichters zijn ?
 • In zo een zwaar politiek en economisch geladen discussie is eerlijkheid en objectiviteit dikwijls ver te zoeken.Al bij al is het klimaatdebat een politiek/economisch debat, waar het echte klimaat een tweederangsrol in speelt.°   ……En ja het is het  ineengevlochten    politiek-sociaal- ekonomisch – wetenschappelijk  -industrieel en  militair  apparaat   , dat volkomen autonoom is geworden  en  de planeet  versnellend om zeep helpt  ….Want geen enkel  mens wil de klok terug zetten of zijn  verworven  levenstijl /paradijs op aarde    , vrijwillig  opgeven …integendeel  , de ” have nots “willen het trouwens  ook in toenemende  mate   …..
  • Een geliefde truuk  =   gegoochel met statistieken.. bij alles wat ik over het klimaatdebat   lees moet ik daaraan  denken( of degene die wat over het klimaat zegt nou wel of niet expres doet, doet er dan niet toe )

  • Populisme  truuken    :    wijzen  erop  dat-de arrogante elite   in de maatschappij    graag  geringschattend doet over het ‘gewone’ volk…. -en  benadrukken meteen   dat   “Experts “( zelfs als ze tot de elite behoren )ook maar gewoon volk  zijn  
   • Ome Kees weet het niet, tante Miep weet het niet ….Maar neef Jan, de weerman, weet dat de zeespiegel gestegen is….. omdat het de laatste tijd zo hard geregend heeft! (Neef jan is dus een ” slechte”  wetenschapper  , wanneer hij dergelijke prietpraat verkoopt  )

    • Mensen zeggen  veelal  onzinnige dingen omdat ze *nooit de moeite genomen hebben zich erin te verdiepen*, waardoor hun enige informatie vrijwel alleen van kranten afkomstig is, die om een of andere reden *nooit* kloppen.

     En – welkom in de realiteit – ondanks dat ze weten dat ze er niks vanaf weten, hebben die mensen tóch allemaal een mening.

   • De politieker  Al Gore kun je misschien niet uitstaan, maar het is nu eenmaal  de Amerikaanse aanpak en manier van doen:  Zijn manier om mensen te mobiliseren om iets te gaan doen. Wij vinden dat al gauw een betweterige druktemaker, maar dat is een kwestie van cultuurverschil.
    • Echter ……in vele van zijn uitspraken zitten bewezen fouten 
     • Al Gore beweerde  bijvoorbeeld   dat het klimaat de laatste paar honderd duizend jaar constant was gebleven tot dat wij mensen er aan begonnen te prutsen.
      Als Al Gore tienduizend jaar geleden vanuit Washington uit het raam had gekeken, had hij de ijskap nog kunnen zien liggen.

      —>     Je kan Gore bezwaarlijk  een “wetenschapper ” of expert  noemen  ( wel een zelfbenoemde natuurlijk , zoals zovele tegenstanders ( en ondervindings-deskundigen  )  dat ook zijn  )

      —->    Op deze manier kunnen de welles -nietes  voor- en tegenstanders  onbeperkt  blijven doorgaan.

     Het klimaat is altijd aan verandering onderhevig.

     • Het klimaat  veranderd  …..Dit is altijd al zo geweest en zal ook altijd zo blijven.
      Veel erger is dat er zowel voor-  als tegenstanders  in het debat , zijn  die door een sleutelgat van de tijd kijken en dat  wat  op geologische schaal gebeurt meteen toepassen op  “menselijk hapbare  ” tijdsperiodes
     • Maar vooral  ;   Het probleem is niet of er klimaatveranderingen zijn … maar  wel  hoe snel dat nu gebeurt  en gaat gebeuren  en het bijzonder    of we daar nog  iets aan kunnen doen  of moeten veranderen  … en jawel ” de vervuiler betaalt ” indien  niet goedschiks  dan maar met  het  leven van zijn kleinkinderen of zoiets ? …Heilaas dat schijnt  van langsom meer  de mentaliteit te worden …
     • Ondertussen  wachten tot het schip de wal raakt en dan maar hopen dat het niet meteen zinkt  en er nog een paar enkelingen heelhuids    kunnen  afspringen   op de  gloeiend  hete  woestijn-wal waar ze mogen   verrekken in de assen  en slakken achtergelatenen   door-  en geërfd van –  de  kompleet uitslaande, oncontroleerbare    en uitputtende   overbevolking waar we midden in zitten   ?
     • Is dat de optie ?

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: