HALLUCINATIES


BREIN EN EVO  INHOUD       

°

1.-

fantoom pijn.docx (106.5 KB) 

2.-

optische illusies.docx (1.8 MB)

 

3.-

Oliver Sacks

MEESTER BREIN OLIVER SACKS.docx (36.8 KB)

Hallucinaties – Oliver Sacks

do 18/10/2012 –

 Mensen die iets zien wat niemand anders ziet, of horen wat niemand anders hoort, worden snel weggezet in de categorie raar, gek of waanzinnig. Dan wenkt de psychiatrie. De neuroloog Oliver Sacks laat zien hoe onterecht dat wel is in zijn verbluffende Hallucinaties, want dat zijn heel natuurlijke verschijnselen waar elk brein vatbaar voor is.

hallucinaties olivers sacks the man who mistook his wife for a hat awakenings recensie geerdt magiels

De vertellende neuroloog

Oliver Sacks is niet aan zijn proefstuk toe. Velen zullen hem kennen van zijn boek uit 1985, ‘De man die zijn vrouw voor een hoed hield’, een van de meest intrigerend titels uit de wereldliteratuur. Het ging over een man met visuele agnosie en werd zelfs omgesmeed tot een opera door Michael Nyman. Ook van ‘Awakenings’ of ‘Ontwaken in verbijstering’ werd een film gemaakt, met Robin Williams en Robert De Niro. Sacks’ verhalen spreken tot de verbeelding, hoewel ze allemaal waar gebeurd zijn.

‘Hallucinaties’ is zijn twaalfde boek en is wellicht zijn beste. Omdat hij hier zowat alle verhaallijnen uit zijn hele werk samengeknoopt worden tot een coherent en fascinerend geheel, gelardeerd met autobiografische onthullingen. Moeiteloos weeft hij fascinerende gevalsstudies, persoonlijke belevenissen en verhelderende neurowetenschap tot een geleide tocht langs de organisatie en structuur van onze hersenen. Voortdurend keren klassieke Sacks-thema’s terug, die nu in een nieuw en doordringend licht geplaatst worden.

Het is er niet, maar je ziet het wel degelijk

Naar de definitie van William James uit 1890 is een hallucinatie “een schijnbaar door de zintuigen ingegeven gewaarwording dat er iets is wat net zo echt voorkomt als een authentieke waarneming. Alleen is zij dat niet.” Hallucinaties worden veelal gezien als de symptomen van zware psychiatrische stoornissen zoals schizofrenie. Dat is fout en stigmatiserend, is Sacks boodschap.

Hallucinaties zijn in de eerste plaats neurologische fenomenen die onafwendbare het resultaat zijn van de structuur en de werking van brein en lichaam. In bepaalde omstandigheden is niemand immuun. Zo had Michael Shermer, boegbeeld van de Amerikaanse skeptische beweging, tijdens een lange eenzame autorit over een nachtelijke autoweg, een ontmoeting met buitenaardsen die hem anderhalf uur vasthielden.

Dit soort gebeurtenissen is een terugkerend verhaal. Van zodra het menselijke brein, of een deel ervan, verstoken blijft van input, verzint het zelf wat. Alpinisten in lege berglandschappen, reizigers in eindeloze (sneeuw-) vlakten, mensen die blind of doof worden of een lidmaat verliezen, mensen in donkere kelders of spelonken, gevangenen in isolatiecellen, verstoken van prikkels of contact: vroeg of laat dienen de hallucinaties zich aan.

Hallucinogene bronnen

Hallucinaties komen niet alleen voor bij zintuiglijke deprivatie, maar ook bij vergiftiging, ziekte of letsel, bij parkinson, migraine of epilepsie. Sommigen zien schitterende lichtbogen en kanteelachtige structuren, anderen zien figuren en wezens, soms absurd, soms levensecht. Andere hallucinaties, visueel, auditief of multisensorieel, treden op bij een eenvoudige koortsaanval, of bij het inslapen of het ontwaken. Sommigen krijgen bezoek van overleden familieleden. Mensen met een specifiek type epilepsie krijgen religieuze verschijningen of treden uit hun lichaam. Geamputeerde ledematen verkrampen of doen pijn.

Er zijn nog andere, externe bronnen van hallucinaties, die mensen van oudsher hebben opgezocht. Al duizenden jaren worden hallucinogene middelen gebruikt om ‘de deuren van de waarneming open te zetten’. Sacks heeft daar zelf enthousiast aan meegedaan. Als arts had hij gemakkelijk toegang tot allerhande middelen, van hash en lsd tot choraalhydraat of morfine. Hij gebruikte ze allemaal. Onder invloed van twintig pillen Artane, een antiparkinsonmiddel, bereidde hij een uitgebreid ontbijt voor twee bezoekers die er helemaal niet bleken te zijn. Later werd hij nog bezocht door zijn ouders die met een helikopter in de tuin landen. En hij had een gesprek met een spin.

Sacks raakte verslaafd aan het experimenteren met drugs, alleen het schrijven erover bleek hem er vanaf te kunnen brengen. Zijn ervaringen hebben hem later geholpen om de bizarre verhalen van zijn vele neurologische patiënten naar waarde te schatten en beter te begrijpen.

Van god en bijgeloof

Tot tweehonderd jaar geleden waren hallucinaties vooral de de bron van bijgeloof en angst, de beklemmende ingrediënten van spookverhalen en sagen. Bovennatuurlijke krachten en hekserij waren nooit ver weg. Nu worden ze onderzocht door de wetenschappelijke psychologie en neurologie. Met de beeldvormingstechnieken van de moderne hersenwetenschap kunnen we ook de wortels van de hallucinaties zien. Voorbij de fenomenologie vinden we de natuurlijke bron van deze bovennatuurlijk lijkende gebeurtenissen.

Een epileptische aanval in een specifiek deel van de hersenen kan een religieuze extase uitlokken, net zoals een paar pilletjes een hele dierentuin tevoorschijn kunnen toveren. Sommige hallucinaties zijn wereldveranderend gebleken. Hemelse of duivelse stemmen hebben mensen aangezet tot verstrekkende daden. Goddelijke ervaringen en hemelse visioenen riepen Jeanne d’Arc op ten strijde te trekken. Jeremia, Paulus, Mohammed, Hildegarde von Bingen, Ignatius, Van Gogh en Dostojevski deden wat zij deden op last van hun hallucinaties. Veel geestesverhalen, spookverschijningen en paranormale fenomenen zijn, weten wij nu, het gevolg van hallucinaties. De bovennatuurlijke verklaring kan de prullenmand in.

°

GOD ZIT IN DE HERSENEN  

Dirk De Ridder  

http://skepp.be/nl/levensbeschouwing-evolutie/creationisme/het-godsbesef-een-product-van-de-hersenen#.UeFLh6BCTcc

Professor Jordan Grafman.

http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/769094/2009/03/15/God-zit-in-onze-hersenen.dhtml

NEUROTHEOLOGIE.docx (886.9 KB) <—

De  “Godspot “

De neurotheologie is niet de enige  wetenschap (1)   die zich bezig houdt met de fysieke aspecten van religie, maar wellicht wel één van de meest tot de verbeelding sprekende.

Het menselijke brein is nog grotendeels onontgonnen terrein; vandaar dat de Amerikaanse neurotheologen Andrew Newberg en Eugene d’Aquili  flink opzien baarden in 2001   door te suggereren ‘het goddelijke’ gelokaliseerd te hebben in de hersenen. Door radioactieve vloeistoffen in te spuiten bij Tibetaanse monniken en franciscaanse zusters, konden zij de hersenactiviteit tijdens respectievelijk de meditatie en het gebed in kaart brengen.

Zij ontdekten dat op het toppunt van religieuze extase, de zogeheten pariëtaalkwab aanzienlijk minder gestimuleerd werd. Newberg en d’Aquili wezen erop dat daar het associatie- en oriëntatievermogen geregeld wordt, wat kon verklaren dat mensen met een mystieke ervaring het gevoel hebben ‘op te gaan in het grote geheel’. Overigens is deze ‘ontdekking’ niet onomstreden. Zo situeert de Canadese neuropsycholoog Michael Persinger het mystieke in de slaapkwabben; een conclusie die hij baseert op proeven met elektromagnetische velden.

James Austin vermoedt op zijn beurt dat er niet één deel van de hersenen verantwoordelijk is voor spirituele ervaringen, maar tenminste drie.

Hij noemt behalve de pariëtaalkwab en de slaapkwabben ook nog de amygdala.

http://www.amazon.com/The-God-Part-Brain-Interpretation/dp/1402214529#_

http://www.godpart.com/

(1)

-Uiteraard   zijn de  vele  tegenstanders van de  natuur-“wetenschap”  ( vooral de religieus geinspireerden) erop gebrand aan te tonen  dat de zogenaamde “neurotheologie ” een pseudo-wetenschap is   ….

-Het is daarom   des te meer    ironisch wanneer men vaststelt dat sommige   “gelovige  “neuro-wetenschappers                                    (–>Beauregard ) zich nogal eens   laten verleiden tot   persoonlijke  “pseudowetenschappelijke   conclusion jumping  ” en apologetiek , wat dan erg in het kraam past van ID-ers en creationistische  journalistiek  ( –>Denise  O’leary )    

Hersenspinsels

Hallucinaties zijn dus natuurproducten van het brein. Dat is de boodschap die Sacks aflevert, met de elegante taal, de niet aflatende nieuwsgierigheid en de klinische compassie die we kennen van zijn andere boeken. Hallucinaties zijn even gewoon als hoofdpijn of verliefdheid. Zij zijn een vitaal onderdeel van het menselijk wezen.

Voor mensen die hallucinaties aan de lijve ondervinden, zal dit fascinerende boek een opsteker zijn. Zij worden ernstig genomen en niet wandelen gestuurd als hysterische fantasten. Al de anderen zijn nu verwittigd: niemand is immuun voor de indringende kracht van hallucinaties. Ook de meest onwaarschijnlijke ervaringen en effecten zijn het gevolg van de normale werking van het brein. Sacks laat zien hoe ons brein ons wezen en onze leefwereld op een complexe, verbluffende manier creëert, met alle wonderlijke gevolgen van dien.

Geerdt Magiels

[Hallucinaties van Oliver Sacks is uitgegeven bij De Bezige Bij]

Meer Oliver Sacks op Cobra.be

Mentale vrijheid

Sacks werd op 9 juli   2010   80jaar jong   en schreef op zijn onnavolgbare elegante wijze een kort essay over wat het voor hem betekent om 80 te worden.

Het is opvallend dat hij de vrijheid roemt die een 80-jarige voelt. Hij is nu bijna een eeuw oud, schrijft hij, en ervaart ook de mentale vrijheid ervan.

Hij haalt herinneringen op aan zijn vader die 94 werd en die ook als 80-jarige die verre blik en intense vreugde van de ouderdom roemde.

Sacks heeft het eveneens over zijn vriend-dichter W.H.Auden die 80 hoopte te worden maar er als 67-jarige de brui aan gaf zonder veel lyrische woorden aan zijn nakende dood vuil te maken. Ook misantroop Samuel Beckett komt om het hoekje kijken in Sacks’ bespiegelingen.

Blijven voortleven

Het is in de herinneringen en dromen van je famielie en vrienden dat je blijft voortleven, aldus Sacks.

En hopelijk ook in de boeken die je schreef. Sacks kan  dus met een gerust gemoed het einde tegemoet zien want dat hij zal blijven gelezen worden, staat nu al vast.

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

2 Responses to HALLUCINATIES

  1. Pingback: BREIN EN EVO | Tsjok's blog

  2. Pingback: Herkennings- en identiteits-problemen | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: