GEOLOGIE TREFWOORD XYZ


  zie onder Geologie

°

NEDERLANDSE GEOLOGISCHE VERENIGING


GEOLOGIE IN TELEGRAMSTIJL

door F.C. Kraaijenhagen

Een gezamenlijke uitgave van de NEDERLANDSE GEOLOGISCHE VERENIGING en de NGV afdeling LIMBURG September 1992

1992 © Copyright Nederlandse Geologische Vereniging.

Voor Internet herzien en bewerkt in 2006 door George Brouwers Oisterwijk.

***

Aangevuld en uitgebreid met

 

http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000448.html

Geologische begrippen   

Klik op een begrip voor de definitie. Wil je meer weten over een bepaald begrip, bekijk dan het thema‘De ondergrond van Nederland’, of gebruik de zoekmachine.  De  Geologische  tijdvakken zijn niet opgenomen in deze begrippenlijst. Zie voor de beschrijving van deze tijdvakken het thema ‘Ondergrondse tijdmachine’.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

&

Glossary of Terms for Geology

(From The Earth’s Dynamic Systems, Fourth Edition by W. Kenneth Hamblin. Macmillan Publishing Company, New York, NY. Copyright © 1985) 

[A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ] http://www.evcforum.net/WebPages/Glossary_Geology.html

_____________________________________________________________________________________

X

°

X-ray diffraction

in mineralogy, the process of identifying mineral structures by exposing crystals to a beam of X-rays and studying the resulting diffraction patterns

http://webmineral.com/help/XRayDiffraction.shtml#.UuVZGHkVHcc

X-Ray Diffraction (XRD)

X-Ray Diffraction (XRD)

X-Ray Diffraction (XRD)
X-Ray Powder Diffraction is the quickest way to determine rock composition and the best technique to determine the variety and abundances of clay minerals. A combined XRD and SEM analysis of a sample is the fastest way to identify amounts and types of clay minerals and their distribution in a rock. These analyses can be done in a time-frame that can aide in the determination of the best completion and stimulation fluids for your reservoir.

http://www.corelab.com/ps/formation-damage-prediction

Diffraction pattern for a complex silicate mineral.

http://mineralsciences.si.edu/facilities/xrd.htm

________________________________________________________________________________________

Y

*

YARDANG   :  An elongate ridge carved by wind erosion  

http://en.wikipedia.org/wiki/Yardang

Yardang Landform site Colorful city - Wucaicheng, Located in Xinjiang, China Stock Photo - 20926764

Yardang Landform – Wucaicheng, Located in Xinjiang, China

Yardangs are landforms sculpted by the wind in arid regions. They vary in size from individual features to long ridges.

°

YAZOO STREAM 

tributary stream that flows parallel to the main stream for a considerable distance before joining it. Such atributary is forced to flow along the base of a natural levee formed by the main stream

http://en.wikipedia.org/wiki/Yazoo_stream

mature floodplain

Afbeeldingen van yazoo stream

°

YELLOWSTONE 

Yellowstone National Park

Yellowstone is één grote vulkanische hotspot in het noordwesten van de Verenigde Staten. Het gigantische park bestaat uit ongerept bos, maar heeft daarnaast 10.000 warme bronnen en meer dan 200 geisers. De bekendste hete bron is de Grand Prismatic Spring. Dit meer is op de eerste foto te zien.

yellowstone1-954x715

 

Dit meer bestaat uit extreem zuiver water en is 75 bij 90 meter groot.

 

yellowstone2-954x636yellowstone3-954x634yellowstone4-954x715Zwemmen is niet aan te raden, want het water heeft een temperatuur van 85 graden Celsius. Yellowstone heeft een supervulkaan die zorgen baart. 640.000 jaar geleden vond er een gigantische eruptie plaats. Als dit binnenkort weer gaat gebeuren, heeft dat grote gevolgen.

 

°

Z

°

ZAGROS  GEBERGTE 

Onstaan  

26 februari 2013 

zagrosgebergte

Nieuw onderzoek van de universiteit Utrecht en universiteit van Pittsburg wijst erop dat de botsing tussen Arabië en Azië niet 35 miljoen jaar geleden, maar ‘slechts’ 27 miljoen jaar geleden plaatsvond.

De wetenschappers Douwe van Hinsbergen van de Universiteit Utrecht en Nadine McQuarrie van de universiteit van Pittsburg reconstrueerden de positie van de aardschollen door de eeuwen heen en wisten zodoende hoe ver Arabië in het verleden van Azië aflag. Door een enorme botsing tussen de aardplaten werd een deel van de Arabische korst opgeschoven en ontstond het Zagrosgebergte (zie de foto hierboven). Tegelijkertijd werd ook de Aziatische korst geplooid en ontstond het Iraanse plateau

Door een reconstructie van de hoeveelheid vervorming van de Iraanse geologie te vergelijken met de plaatbeweging, konden Van Hinsbergen en McQuarrie een schatting maken wanneer de plaatbewegingen effect begonnen te krijgen op de vorming van continenten en het ontstaan van gebergten.

Hun onderzoek wijst erop dat dat zo’n 27 miljoen jaar geleden was, zo meldt het blad Geology. En dus niet 35 miljoen jaar geleden, zoals onderzoekers eerder dachten.

Als continenten op elkaar botsen ontstaan niet alleen kreukelzones, gebergten dus, maar kan ook de plaat waarop het continent ligt afremmen. Langs de gehele plaatgrens kan een verandering van plaatbeweging gemerkt worden.

Altijd heeft men gedacht dat grote veranderingen in het Middellandse Zeegebied het gevolg waren van het afremmen van Afrika door de botsing tussen Arabië en Azië.

Maar de nieuwe theorie trekt dat in twijfel.

De veranderingen in het Middellandse Zeegebied vonden namelijk zo’n dertig miljoen jaar geleden plaats. En nu blijkt dat de botsing tussen Arabië en Azië toen nog niet aan de orde was. Het lijkt er dan ook op dat we op zoek moeten naar een nieuwe verklaring voor de veranderingen in het Middellandse Zeegebied.

Bronmateriaal:
Botsing tussen Arabië en Azië jonger dan gedacht” – UU.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Stefan Jürgensen (cc via Flickr.com).

ZANDEN

Zand

Zand bestaat uit minerale deeltjes met een korrelgrootte tussen de 0,063 en 2 mm.                                                                          –>Klei  Leem  Löss  Lutum Zilverzand

Slib–zand–grind diagram, dat gebruikt wordt om gemengde bodems te classificeren.

Een ‘zandlineaal’. Dit is een plastic schijf met cellen waarin (los) zand van verschillende korrelgrootten is opgesloten; De schijf wordt gebruikt voor het schatten van korrelgrootten. Aanwezige korrelgrootten: 16, 50, 75, 105, 150, 210, 300, 420, 600, 1000, 1400, 2000 micrometer (Merk op dat de aanwezige waarden niet meer worden gebruikt in de huidige korrelgrootteklassen volgens NEN 5104)

Mediane korrelgrootte voor de zandfractie
in φ-eenheden, absolute waarden en Wentworthschaal
φ schaal absolute grootte Wentworthklasse
0 tot −1 1–2 mm zeer grof zand
1 tot 0 500–1000 µm grof zand
2 tot 1 250–500 µm matig fijn zand
3 tot 2 125–250 µm fijn zand
4 tot 3 63–125 µm zeer fijn zand
Wentworth, C.K., (1922). A scale of grade and class terms for clastic sediments – J. Geol.

Materiaal dat kleiner is dan 63 µm noemt men silt, terwijl korrels groter dan 2 mm in de categorie grind vallen. Alles ertussen is zand. Als maatstaf kan men ook de zichtbaarheid van de korrels gebruiken; als de individuele korrels met het blote oog zichtbaar zijn gaat het om zand.

Zand 2
-afzettingen
-steen 2 3
-tongen

ZANDSTEEN 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zandsteen

Kassei, rode zandsteen van Huppaye, eind 19de eeuw

 

sandstone

 

 

Dahab Sinai Zandsteen   

Zandsteen

Zandsteen is een afzettingsgesteente dat voornamelijk bestaat uit zandkorrels. Bij de afzetting van zandkorrels worden ook silt, kalk, grind, glimmers, veldspaat en andere gesteentefragmenten afgezet. Door verwering wordt een van oorsprong geelbruine zandsteen grijs. Het voorkomen van bepaalde oxides en andere mineralen kan het gesteente zelfs bruinrood kleuren.


Zandsteen werd in Nederland vrij veel toegepast als bouwmateriaal. Sinds 1951 is het bewerken van zandsteen in Nederland verboden, vanwege de grote hoeveelheid kwartsstof die bij het hakken vrijkomt. Dit veroorzaakt de longziekte silicose.
Zandsteen heeft een zekere mate van porositeit en kan daardoor een goed reservoir voor grondwater of olie/gas zijn. De meeste reservoirs van de olie- en gasvelden van de Noordzee en ook Slochteren zijn zandstenen.

http://www.dahab.nl/stenen&mineralen.htm

sandstone swirls  (nat geographics )

°

Zeespiegel
De zeespiegel is het niveau of oppervlak van de zee.

Zechstein
Zee
-anemonen
-bevingen
-binnen
-bodemreliëf
-dadel
-egels 2
-kat
-komkommers
-lelies
-pokken
-spiegelbewegingen
-spinnen
-sterren
Zeolietfaciës
Zijp

ZETTING  

Zetting is bodemdaling als gevolg van inklinking, krimp en door de bouw van kunstwerken, het ophogen van de grond of het aanbrengen van enig ander materiaal.   Aardverschuiving Bodemdaling Compressie Inklinking  Krimp Overschuiving Rifting

Zilverzand

Zilverzand is fijnkorrelig, wit, uiterst zuiver en kwartsrijk zand met een gering ijzergehalte.

Zilverzand © TNO-NITG    Zie ook:  Zand

°

ZINKGAT  –> SINKHOLES  

zinkgaten

—>  Zie ook ( archelogie )  MAYA  CENOTES 

Cenotes

 

Grote blauwe gat in Belize

Het Grote blauwe gat voor de kust van Belize is wellicht één van de mooiste plekken ter wereld. Waarschinlijk ontstond dit zinkgat toen een ondergronds grottenstelsel instortte. Het zinkgat is 300 meter breed en 124 meter diep. Omdat er haast geen zuurstof in het water aanwezig is, is er ook amper leven. Het Grote blauwe gat is een populaire toeristische trekpleister voor duikers.

grote-blauwe-gat-2-954x715

grote-blauwe-gat-954x715 Belize
°
zie ook
_________________________________________________

Zinkblende

________________________________________________

Zirkoon   =   Silicaat (verbindingen met een SiO4-groep.  )=
–> ZrSiO4 =zirkoon.

ZIRKONEN   –> “Diamant”  even oud als de aarde

Wetenschappers hebben   minuscule stukjes diamant  gevonden die bijna zo oud zijn als de aarde.

Dit zou betekenen dat de aarde veel eerder dan werd aangenomen haar huidige vorm heeft aangenomen, aldus de vinders donderdag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

4 miljard jaar oud
De diamantgruizels, die werden gevonden in het Australische Jack Hills-district(,in het afgelegen noordwesten van Australië) zijn namelijk meer dan 4 miljard oud, wat betekent dat hun ‘geboorte’ dateert van zo’n 300 miljoen jaar nadat de aarde ontstond.

Diamanten ontstaan alleen onder hoge druk van de aardplaten. Tot nu toe werd gedacht dat de platen in de vroege periode – vier tot vierenhalf miljard jaar geleden – te dun zouden zijn om deze druk te leveren.

Begin van de aarde
De ontdekking van de diamant (die in zircon-kristallen zat) kan een bijzonder belangrijke bijdrage leveren aan wat we weten over de beginjaren van onze planeet.

Zo kan hierdoor bijvoorbeeld een antwoord worden gegeven op de oude twistvraag of de aarde toen een gloeiend heet, zwartgeblakerd landschap van gestolde lava was, dan wel een planeet die al zodanig was afgekoeld dat er zich oceanen konden vormen.

(belga/hln)

http://www.abc.net.au/news/stories/2007/08/23/2013512.htm

The diamonds are about 1 billion years older than the oldest known diamonds found in terrestrial rock [File photo]. (Reuters: Juda Ngwenya)

Diamonds 4.2 billion years old found trapped inside the Jack Hills zircon crystals are the oldest-known samples of Earth’s carbon.

Credit: Image courtesy of Curtin University

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/07/080707134402.htm

Image of Light stimulated by an electron beam from the surface of a zircon microcrystal as wide as a human hair. The crystal was discovered in Northern Ontario. The growth rings reflect changes in the crystal’s environment over its 200 million year growth history that began with formation of the core of the crystal 2.7 billion years ago. The zones represent different stages in the volcanic, mountain building and continental spreading history of early North America and are a new record of planetary history that can be read on Earth and other Rocky planets. (Credit: Image courtesy of University of Western Ontario)
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/03/080303120343.htm

Ouderdom van de aardkorst bevestigd

 • AP

De kleur van zirkonen varieert van kleurloos tot geel, en rood tot bruin.

ma 24/02/2014 Luc De Roy
Geleerden hebben bevestigd dat de aardkorst zo’n 4,4 miljard jaar oud is. Er was twijfel gerezen over de dateringsmethode maar die twijfel blijkt nu ongegrond. Het verval van uranium in het mineraal zirkoon blijkt een betrouwbare methode.

Zirkoon, een silicaat van het element zirkonium, is het oudste mineraal op aarde en het wordt gebruikt om de ouderdom te bepalen van de gesteenten waarin het zich bevindt.

Zowat alle zirkonen bevatten kleine hoeveelheden radioactieve isotopen, namelijk uranium 235, uranium 238 en thorium 232. Al die isotopen vervallen uiteindelijk tot een isotoop van lood en door de verhouding te bepalen tussen de hoeveelheid uranium en lood, of thorium en lood, kan men vaststellen wanneer het zirkoon gekristalliseerd is en zo de ouderdom vaststellen.

Er was echter geopperd dat de lood-isotopen zich door kleine breukjes in het zirkoon kunnen bewegen, en dat zou de verhoudingen met de uranium- en thorium-isotopen kunnen veranderen en dus verkeerde dateringen kunnen geven.

Door na te gaan hoe atomen zich in zirkoon bewegen met een techniek die “atom probe tomgraphy” heet, hebben geleerden nu vastgesteld dat de bewegingen van het lood zich beperken tot afstanden van enkele nanometers. En dat is niet genoeg om de dateringen, die op een micrometer-schaal spelen, te beïnvloeden. Daardoor is de datering van de aardkorst dus veiliggesteld.

4,4 miljard oud

De aardkorst blijkt 4,4 miljard jaar oud. Geleerden hebben twee dateringstechnieken gebruikt om vast te stellen dat een piepkleine zirkoon uit een ranch in West-Australië het oudste stukje aardkorst is en dat het 4,4 miljard jaar oud is.

Het stukje zirkoon, dat met het blote oog nauwelijks te zien is, is gevonden in de streek van de Jack Hills, zo’n 800 kilometer ten noorden van Perth. De geleerden gebruikten de traditionele dateringstechniek waarbij de uranium, thorium en lood-isotopen vergeleken worden, en daarnaast ook de “atom probe tomography”. Daarbij worden de individuele loodatomen in het kristal geïdentificeerd en hun massa wordt vastgesteld. Ook deze techniek bevestigde de datering van 4,4 miljard jaar en bevestigde voorts dat de eventuele bewegingen van lood-isotopen geen invloed hebben op de datering. De bevindingen zijn gepubliceerd in Nature Geoscience.

Dat betekent dat de aardkorst zich al snel na het ontstaan van de aarde gevormd heeft. Aangenomen wordt dat de aarde 4,5 miljard jaar geleden ontstaan is.

zirkoonkristal

Nieuw onderzoek bevestigt dat zirkoonkristallen uit het westen van Australië de oudste stukjes van de aardkorst zijn. De kristallen bewijzen dat de aardkorst zeker 4,4 miljard jaar geleden ontstond. Het suggereert dat de aarde veel eerder afkoelde en continenten veel eerder ontstonden dan gedacht.

http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo2075.html

http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2014/02/25/the-oldest-known-bit-of-earth/

 

 

Bronmateriaal:
Oldest bit of crust firms up idea of a cool early Earth” – WISC.edu
De foto l is gemaakt door John Valley.

°

http://www.scientias.nl/oudste-stukje-aardkorst-bewijst-dat-aarde-al-heel-vroeg-afkoelde/98170

ceaan van magma (1)
Als de aardkorst zeker 4,4 miljard jaar geleden al ontstond, betekent dat dat de aarde toen al geen onleefbare plaats, bedekt met een oceaan bestaande uit magma, meer was. Blijkbaar was de aarde al op jonge leeftijd in grove lijnen vergelijkbaar met de aarde zoals we die geologisch gezien nu kennen.

Koele aarde
En daarmee onderschrijft deze studie de theorie van een al op jonge leeftijd koele aarde. Met ‘koel’ bedoelen we dan een aarde waarop de temperaturen zodanig laag waren dat niet lang nadat de aardkorst stolde, vloeibaar water kon bestaan. En wellicht ontstond het leven niet lang daarna.

*(1) –>   Vanaf dat magma het oppervlak bereikt wordt het lava genoemd, maar als je begint met een aarde waar de temperatuur aan het oppervlak nog heel heet is en geen vast oppervlak heeft kun je moeilijk van lava spreken omdat de lithosfeer dan tot het oppervlakte reikte. ( geen noemenswaardige  aard-“korst ” dus ) Derhalve is het in deze context wel juist van over een magmaoceaan te spreken en GEEN  lava-oceaan, want die laatste heeft dus een vast oppervlak nodig om op te liggen.

De aarde

Belga

Een doorsnede van de aarde, met aan de buitenkant de aardkorst, die zich zo’n 35 kilometer naar beneden uitstrekt. Daaronder zit de (licht oranje) buitenmantel, die uit vast gesteente bestaat en zich zo’n 600 kilometer naar beneden uitstrekt. Vervolgens komt de (donker oranje) binnenmantel. Die bestaat uit gedeeltelijk gesmolten gesteente en is zo’n 2.300 kilometer dik. De buitenkern (oranje) bestaat uit een vloeibare laag nikkel en ijzer en is 2.160 kilometer dik. De binnenkern (midden) is een vast ijzer-nikkel-mengsel en heeft een straal van 1.320 kilometer.

Oude aarde      

____________________________________________________

Zoarium

ZOETWATER 

Zoet water
Zoet water is water met een gehalte van minder dan 150 mg chloride per liter.

Bodemwater Bronwater Formatiewater Grondwater Mineraalwater Oppervlaktewater Smeltwater  Zout water

—> Biologie en ecologie 

Australisch meer is in 7.000 jaar niets veranderd

Shiftchange

wo 05/06/2013 – 14:41 Luc De Roy
Het Blue Lake in het Australische North Stradbroke-eiland is al 7.000 jaar lang nauwelijks beroerd door veranderingen in het klimaat of andere veranderingen. Het meer blijkt al die tijd nagenoeg dezelfde diepte, dezelfde oevers en dezelfde chemische samenstelling van het water gehad te hebben.

De Australische wetenschappers bestudeerden hoe zoetwater-systemen reageren op droogte, toen ze de verrassende ontdekking deden in het Blue Lake. “Voor zover we weten, is dit het enige meer in Australië dat zo’n stabiliteit vertoont over zo’n lange periode”, zei onderzoeker Cameron Barr van de University of Adelaide aan de Australische omroep ABC.

North Stradbroke-eiland (NASA World Wind Landsat)

“We verwachtten toch enige verandering, gezien de grootte van de veranderingen in het milieu gedurende die periode, en het was dus een echte verrassing dat we geen verandering vonden.”

De geleerden keken naar een groot aantal verschillende aanwijzingen voor een verandering van het milieu zoals fossiel stuifmeel, waarmee de plantengroei gereconstrueerd kan worden. En ze keken ook naar fossiele algen, de zogenoemde diatomeeën of kiezelalgen, die zeer gevoelig zijn aan veranderingen in de chemische samenstelling van het water. “Wat we gevonden hebben door te kijken naar die diatomeeën, hoe ze veranderen over de loop van de jaren, is dat er zeer weinig veranderd is aan de samenstelling van het water gedurende de laatste 7.500 jaar”, zei Barr.

Hij noemde het meer een “klimaatschuilplaats”.

“De Australische zoetwater-ecosystemen zijn van nature en door de aard van het klimaat dat hen beïnvloedt, erg variabel. Deze plaats lijkt erg uniek te zijn door een dergelijke graad van stabiliteit te vertonen. In die zin is het een schuilplaats voor de zoetwaterfauna en -flora, weg van die variabele milieus. En als het goed beheerd wordt, kan het dat ook in de toekomst blijven.”

Moeras

Het Blue Lake wordt gevoed door een waterhoudende grondlaag en het watert af in een moeras, wat het helpt om niet aan verandering onderhevig te zijn. “Omdat het constant aangevuld wordt, lijdt het niet onder de grillen van het klimaat, het verdampt niet waardoor het zouter zou worden, en het loopt niet vol waardoor het zoeter zou worden. Het blijft gewoon constant”, aldus doctor Barr.

Het onderzoek is gepubliceerd in het vakblad Freshwater Biology.

Zoetwatermossel
Zoetwaterzakken

°

Zonale processen

 Zone of aeration

The zone below the earth’s surface and above the water table, in which pore spaces are usually filled with air

Region in the ground in which pore spaces are filled with air.

The subsurface sediment above the water table containing air and water. Also known as unsaturated zone; vadose zone; zone of suspended water.

The area of regolith (soil) wherein air comprizes a high percentage of total composition.

Afbeeldingen van Zone of aeration

Water Zones
Diagram showing the interaction between the zones of aeration and saturation, the water table, and the ground surface.

(Diagram by Phyllis Newbill)

°

Zone of saturation

The zone in the subsurface in which all pore spaces are filled with water.

Region in the ground in which pore spaces are filled with water.

°
Zone(es)
-abyssale 2
-bathyale 2
-bewonings
-breuk
-cluviale
-geplooide
-hadale
-illuviale
-littorale
-nerietische
-pelagische 2
-rek

°

ZONDVLOED 

De geologie geeft ons bewijs voor vele vloeden, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en inslagen, gescheiden door zowel vele miljoenen jaren tijd als ruimte.
1–> het bijbelse vloed-fabeltje kan heel goed verklaard worden door één van de vele lokale vloeden.
2–> Het geologische bestand is op geen enkele manier te verenigen met een jonge Aarde of met één enkele wereldwijde gebeurtenis, laat staan een wereldwijde vloed.
3.- Geologie is een definitief en sluitend bewijs tegen het idee van een wereldwijde (zond)vloed in het prehistorische verleden binnen de laatste 10.000 jaar .

°Zonnestelsel

Zonneverhitting

Zoogdieren 2 3 4

Zoöplankton

ZOUTSTEEN   of     liksteen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Liksteen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Halurgie

van  geologisch   belang als het in  zoutmijnen gewonnen   Steenzout of   haliet  

Haliet, ook steenzout

Zoutsteen brokken

Zoutsteen brokken

File:Selpologne.jpg

°

Zout(en)

-afzettingen 2

-gehalte

-heid

-koepels

-korst(-en) 2

-meren

-pijlers

-steen

-tektoniek

Zout water
Zout water is water met een gehalte van meer dan 1000 mg chloride per liter.

Zoutkussen
Een zoutkussen of zoutkoepel is een ondergrondse, door halokinese gevormde, heuvelvormige steenzoutstructuur, waarbij de bovenliggende laagpakketten niet doorbroken zijn.  —>  Evaporieten   Halokinese  Zoutpijler

Zoutpijler
Een zoutpijler of zoutdiaper is een ondergrondse, door halokinese gevormde, verticale steenzoutstructuur, waarbij de bovenliggende laagpakketten wel doorbroken zijn.

Een zoutpijler of zoutdiaper is een ondergrondse, door halokinese gevormde, verticale steenzoutstructuur, waarbij de bovenliggende laagpakketten wel doorbroken zijn.   Evaporieten   Halokinese    Zoutkussen

Zware mineralen
Zware mineralen zijn mineralen die zinken in een vloeistof met een soortelijk gewicht van ± 2.9.

°

ZUBAR GROUP 

Nieuw eiland ontstaan in de Rode Zee

 28 december 2011   0

Door een vulkaanuitbarsting is er deze maand een nieuw eiland ontstaan in de Rode Zee. Volgens vissers zijn de lavafonteinen al meer dan 30 meter hoog.

De Advanced Land Imager van NASA’s Earth Observing-1 satelliet keek op 23 december naar de rokende pluim in de Rode Zee en trof een nieuw eilandje aan. De dikke rookwolk bestaat waarschijnlijk uit een mix van vulkanisch as en waterdamp.

Het nieuwe eilandje maakt deel uit van de Zubair groep: een groep van tien eilanden voor de westkust van Jemen. Het grootste eiland van deze groep is Zubair. Toch is groot relatief. Al deze vulkanische eilandjes zijn niet langer dan vijf kilometer. Zubair is qua grootte vergelijkbaar met het Zuid-Hollandse eilandje Tiengemeten.

Er worden wel vaker nieuwe vulkanische eilanden geboren, maar in veel gevallen gaat dit proces veel langzamer. Zo houden wetenschappers de oceaanbodem nabij de Canarische Eilanden nauwlettend in de gaten. Daar is ondertussen een berg van 100 meter hoogte op de zeebodem ontstaan. Het is slechts een kwestie van tijd tot hier een nieuwe eiland ontstaat.

 NASA KIEKJE      18 januari 2012   7

NASA heeft voor het eerst duidelijke satellietbeelden gemaakt van een eilandje dat nog amper een maand oud is.

Het eilandje ontstond vorige maand in de Rode Zee, voor de kust van Jemen. Een vulkaanuitbarsting zorgde ervoor dat hier spontaan een nieuw eiland ontstond.

Dat gebeurt wel vaker. Maar zelden gaat het zo snel. Inmiddels is de vulkaan tot rust gekomen en kunnen we het eilandje ook vanuit de ruimte in zijn geheel waarnemen. Dat was eerder nog niet mogelijk omdat as en stoom van de vulkaan het zicht blokkeerden.

Op basis van de satellietbeelden kunnen we concluderen dat het eiland ongeveer 500 meter breed en zo’n 700 meter lang is. Het eilandje maakt deel uit van een groepje eilanden: de Zubair-groep.

Foto: Robert Simmon / EO-1 – ALI.

Bronmateriaal:

Bronmateriaal:
Volcanic Activity in the Red Sea” – NASA

A Newborn Volcanic Island in the Red Sea” – NASA.gov
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Robert Simmon / EO-1 – ALI.

°

ZURE  REGEN 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zure_regen

Door de verbranding van kolen en olie komen zwaveldioxide en stikstofoxiden vrij.

Verbrandingmotoren stoten uitlaatgassen uit die weer een chemische cocktail vormen i.c.m koolwaterstoffen en stikstofoxiden, deze zijn bekend als de grootste veroorzakers van zure regen.

Door het zonlicht ontstaan uit stikstofoxiden en koolwaterstoffen weer andere gevaarlijke stoffen zoals ozon. Deze schadelijke stoffen reageren op hun beurt weer met zwavel en stikstofoxiden en vormen dan zwavel en stikstofbevattende zuren in de kleine waterdruppeltjes, die als wolken opstijgen.

Oorzaken van zure regen

Het begin van dit probleem begon ongeveer driehonderd miljoen jaar geleden. Grote delen van de aarde waren bedek met regenwoud waarvan grote massa’s in de loop van de tijd zijn omgezet in steenkool en olie. Fossiele brandstoffen zijn dan het resultaat, en zijn op grote schaal aangewend voor de verwerking van elektriciteit en het verwarmen van fabrieken en huizen, wat heel veel schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht.

Door het intensiever worden van de veehouderij ontstaat veel mest. Deze mest bevat ammoniak. Als ammoniak in de bodem terechtkomt, wordt het door bacteriën als grondstof gebruikt en omgezet in onder andere salpeterzuur. Indirect draagt ammoniak daartoe bij aan de verzuring. Ook in droge perioden komen grote hoeveelheden verzurend materiaal op de aarde terecht; dat is droge depositie. Er komt via droge depositie zelfs tweemaal zoveel verzurende stoffen in de bodem als via de natte depositie.

Natte depositie

 • Natte, zure neerslag (natte depositie): zure regen, hagel, sneeuw, mist of dauw
 • Droge, zure neerslag (droge depositie): verzurende stoffen die als minuscuul kleine deeltjes of als gassen neerslaan
 • Fotochemische luchtverontreiniging: onder invloed van zonlicht wordt ozon gevormd uit Stikstofoxiden NOx

Aantal veroorzakers

 • Industrie: (energiecentrale, hoogoven en raffinaderijen)
 • Verkeer: (auto, motor, boot, vliegtuig, bus en trein)
 • Landbouw: (mest)

VULKANISME  ?

Hoe zuur is zuur?

De zuurgraad geeft een waarde aan, dat is dan de pH-waarde. De pH-waarde is een negatieve logaritmische waarde. Dat wil zeggen: als de zuurgraad 10 keer zo hoog is, daalt de pH-waarde met 1. Zo is zeer zure regen (pH 4) 100 maal zuurder dan natuurlijke regen (pH 6). In Nederland is het gemiddeld 20 maal zo zuur als natuurlijke regen. Af en toe vallen er buien die 50 tot 80 keer zuurder zijn. In andere Europese landen worden nog grotere hoeveelheden zuur gemeten. De pH-schaal loopt van 0 tot 14. Een pH-waarde onder 7 geeft aan dat een stof zuur is. Een vloeistof met een pH-waarde van 7 is neutraal. Stoffen met een pH-waarde hoger dan 7 zijn basisch of alkalisch.

 • pH 7: zuiver water (neutraal)
 • pH 6: natuurlijke regen
 • pH 5: licht zure regen
 • pH 4: zeer zure regen, tomatensap
 • pH 3: azijn
 • pH 2: citroensap
 • pH 1: maagzuur

Uitstervend bos

Voor het afsterven van vele miljoenen hectaren Europees bos is zwaveldioxide verantwoordelijk . De verontreiniging door auto’s heeft even zeer een negatieve uitwerking, omdat de bomen dan al te ziek zijn om zich te herstellen. Zelfs bij volwassen bomen kan een kleine beschadiging al dodelijk zijn, en het immuunsysteem tegen vorst en schimmelaantasting wordt verzwakt.

Dierenwereld vergiftigt

In de jaren ’50 werden beplanting dichtbij industriegebieden door milieuverontreiniging getroffen, het is tegenwoordig minder zichtbaar maar breid zich wel verder uit. In Zweden, Noorwegen, Schotland, Canada en in het oosten van de VS zijn duizenden vissen omgekomen. De meesten stierven aan vergiftiging door aluminium uit de bodem, dat door de zure regen werd opgelost en zo in het water terrecht is gekomen. Vogels en andere dieren die leven van water dieren, zoals de visarend, parel en de roodkeelduiker, het visdiefje en de grote zaagbek werden getroffen door het giftige voedsel.

http://www.vulkanisme.nl/geomorfologie/exogene-processen.php

zure regen en vulkanisme

 

Zuurgraad 2 3

Zuurstofisotopen

Zuurstofrevolutie

Zwaarspaat

Zwaartekracht

Zwammen

Zwerfstenen
Zwerfstenen zijn stenen en rotsblokken die door middel van gletsjers en/of landijs getransporteerd zijn. In Nederland zijn zwerfstenen meestal afkomstig uit Scandinavië of Finland.

Zwerfsteen gebruikt als schampsteen in Utrecht, om te voorkomen dat wagens tegen de hoekstenen van het huis zouden botsen, de wielen schampten dan tegen deze steen © TNO-NITG
Basalt  Basalt lava   Bentheimer zandsteen  Graniet  Grind  Tufsteen    Vuursteen

ZWERFSTEEN 

http://www.geologievannederland.nl/zwerfstenen/herkomst-en-transport/noordelijke-zwerfstenen

http://www.zwerfsteenweb.nl/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwerfsteen

http://www.kijkeensomlaag.nl/cms/

009._Zwerfsteenhoop_-_Govelin_2011 Biotietgranaat_migmatiet_-_De_Strengen_Borger
Op de akkers in Drenthe kwamen vroeger bijzonder veel zwerfkeien voor. Bij de oogst werden ze apart gehouden en vaak op hopen langs de akkerranden gedumpt. In veel Drentse dorpen en daarbuiten zie je in tuinen, langs opritten en op erven grote keien liggen. Deze aan de Strengen bij Borger is wel een van de mooiste: een geplooide migmatietgneis met granaten.
Alandrapakivi_-_Zwerfsteen_van_Gieten_Drjpg Geplooide_migmatiet_-_Eext_Drjpg
Alandrapakivi – Zwerfsteen van Gieten (Dr.).Dit wordt wel de ‘huismus’ onder de zwerfstenen genoemd. Het is een Alandrapakivi, een granietsoort uit Zuidwest-Finland. Vooral in het Hondsruggebied kom je ze veel tegen. Geplooide  migmatietgneis – Zwerfsteen van Eext (Dr.)Migmatieten zijn gesteenten die vaak op tientallen kilometers diepte in de aardkorst onder hoge druk en bij verhoogde temperatuur zijn ontstaan uit andere gesteenten.
Rhombenporfier_-_Messchenveld_Assen_Drjpg Barnsteen_-_Zuidbroek_Grjpg
Rhombenporfier – Zwerfsteen van Assen (Dr.).Rhombenporfier is in Drenthe een zeldzame verschijning. Het is een gesteente dat lang geleden bij de Noorse stad Oslo tijdens heftige vulkanische uitbarstingen is ontstaan. Barnsteen – Zwerfsteen van Noordbroek (Gr.).Barnsteen is gefossiliseerd boomhars, afkomstig uit Zuid-Zweden of uit de zuidelijke Oostzee. In de bodem van Noord-Nederland komt het betrekkelijk veel voor.

Zwerfsteengezelschappen

Zwerfsteentellingen

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

One Response to GEOLOGIE TREFWOORD XYZ

 1. Pingback: INHOUD G | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: