GEOLOGIE TREFWOORD T


  zie onder Geologie

°

NEDERLANDSE GEOLOGISCHE VERENIGING


GEOLOGIE IN TELEGRAMSTIJL

door F.C. Kraaijenhagen

Een gezamenlijke uitgave van de NEDERLANDSE GEOLOGISCHE VERENIGING en de NGV afdeling LIMBURG September 1992

1992 © Copyright Nederlandse Geologische Vereniging.

Voor Internet herzien en bewerkt in 2006 door George Brouwers Oisterwijk.

***

AAngevuld en uitgebreid met

http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000448.html#A

Geologische begrippen   

Klik op een begrip voor de definitie. Wil je meer weten over een bepaald begrip, bekijk dan het thema‘De ondergrond van Nederland’, of gebruik de zoekmachine.  De  Geologische  tijdvakken zijn niet opgenomen in deze begrippenlijst. Zie voor de beschrijving van deze tijdvakken het thema ‘Ondergrondse tijdmachine’.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

&

Glossary of Terms for Geology

(From The Earth’s Dynamic Systems, Fourth Edition by W. Kenneth Hamblin. Macmillan Publishing Company, New York, NY. Copyright © 1985) 

[A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ] http://www.evcforum.net/WebPages/Glossary_Geology.html

Tamumassief

This 3D image of the seafloor shows the size and shape of Tamu Massif, a huge feature in the northern Pacific Ocean, recently confirmed to be the largest single volcano on Earth. (Credit: Image courtesy Will Sager)

Grootste vulkaan ter wereld 06 september 2013            

Het Tamumassief voor de kust van Japan is officieel de grootste vulkaan ter wereld. Dat bevestigt een team van wetenschappers van de universiteit van Houston. Deze vulkaan is met een oppervlakte van ruwweg 300.000 vierkante kilometer vier keer groter dan de Benelux. Het Tamumassief is zelfs even groot als de gigantische schildvulkanen op Mars, waardoor het één van de grootste vulkanen in het zonnestelsel is.

Mauna Loa – de grootste actieve vulkaan ter wereld – bedekt slechts 2% van het oppervlak van het Tamumassief

Wetenschappers onderzoeken het vulkanische gebied voor de Japanse kust al een geruime tijd. Nu is echter voor het eerst echt duidelijk dat het Tamumassief niet uit meerdere eruptiepunten bestaat, maar één vulkaan is. De wetenschappers analyseerden bodemmonsters en verzamelden gegevens met hun eigen onderzoeksschip. Hierdoor leerden zij dat het basalt dat het Tamumassief vormt vanuit één bron erupteert.

Het Tamumassief bevindt zich 1.600 kilometer ten oosten van Japan. De onderwatervulkaan is 130 tot 145 miljoen jaar geleden gevormd doordat verschillende onderwatervulkanen actief werden.

Grootste? “Het Tamumassief is de grootste schildvulkaan ooit ontdekt op aarde”, bevestigt wetenschapper William Sager van de universiteit van Houston. Hij begon twintig jaar geleden met het onderzoeken van de vulkaan. “Misschien zijn er wel grotere vulkanen. Zo heeft het Ontong Java Plateau meer stollingsgesteente, maar we weten niet of dit stollingsgesteente veroorzaakt is door één vulkaan of meerdere vulkanen.”

Unieke vorm De vulkaan bij Japan heeft een unieke vorm. De onderwatervulkaan is lang en breed. Dit betekent dat uitgespuwde lavastromen een flinke afstand hebben afgelegd. Rondom het massief bevinden zich duizenden kleinere onderwatervulkanen. De meeste vulkanen zijn klein en steil in vergelijking met het Tamumassief.

Mauna Loa De grootste actieve vulkaan ter wereld – Mauna Loa (Hawaï) – heeft een oppervlak van 5.000 vierkante kilometer. Oftewel: Mauna Loa bedekt slechts 2% van het oppervlak van het Tamumassief.(1) Qua volume is slechts Mauna Loa 25% groter dan het Tamumassief.

°

wetenschappelijk tijdschrift Nature Geoscience.

Metingen

De onderzoekers onderbouwen hun claim met bodemmonsters en nauwkeurige metingen van het Tamumassief die in de loop van twintig jaar zijn verzameld. Ze erkennen wel dat de vulkaan op het oog misschien niet de grootste ter wereld lijkt.

“Er zijn vulkanische gebieden die meer stollingsgesteente bevatten, zoals het Onton Java Plateau”, verklaart hoofdonderzoeker William Sager op nieuwssite ScienceDaily. “Maar bij die structuren weten we niet of het om één vulkaan gaat of om complexen van meerdere vulkanen.”

Vorm

Het Tamumassief valt niet alleen op door de grootte, maar ook door de vorm. De vulkaan is zeer lang en breed. “Als je op één van de flanken zou staan, zou je moeite hebben om te bepalen welke kant naar beneden afloopt”, aldus Sager. Bekende vulkanen op het vasteland vallen in het niet bij het gesteente op de zeebodem.

Kaart van Google Maps. Het Tamumassief bevindt zich exact midden in beeld

Bronmateriaal:
Scientists Found the World’s Largest Volcano on Ocean Floor Near Japan” – Universiteit van Houston

Uitbarsting onder water

Benieuwd hoe het eruit ziet als een onderwatervulkaan erupteert? Bekijk de video van een spuwende onderwatervulkaan.
°
(1)
  1. ze hebben het in dit stuk over de grootste qua oppervlak, niet over de grootste qua kracht. Qua kracht hoort yellowstone tot de categorie supervulkanen, (caldera ) maar ook in deze categorie is het niet de grootste. Neemt niet weg dat een uitbarsting van zo’n vulkaan meer wereldwijde gevolgen heeft dan bijvoorbeeld een Krakatoa of de in dit stuk genoemde vulkaan.

http://en.wikipedia.org/wiki/Tamu_Massif

°

Tasmaanse landbrug en zeestraat

 28 mei 2013 2

antarctica

Toen Australië en Antarctica van elkaar losbraken en elk huns weegs gingen, begon de aarde af te koelen. De ijsvrije globe veranderde zo in een planeet met indrukwekkende ijskappen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Tot zo’n 49 miljoen jaar geleden zaten Australië en Antarctica aan elkaar vast. Tussen de twee bevond zich namelijk de Tasmaanse landbrug. Deze landbrug voorkwam dat de oceaan rond Antarctica kon circuleren. Maar zo’n 49 miljoen jaar geleden veranderde die situatie. Door toedoen van plaattektoniek ontstond er een opening in de Tasmaanse landbrug en kwam de circulatie van water rondom Antarctica op gang.

De opening van de Tasmaanse zeestraat en de gevolgen die deze opening had voor de circulatie van water. Afbeelding: Universiteit Utrecht.

De opening van de Tasmaanse zeestraat en de gevolgen die deze opening had voor de circulatie van water. Afbeelding: Universiteit Utrecht.

Afkoeling
En dat had grote gevolgen voor het klimaat, zo schrijven onderzoekers in het blad Proceedings of the National Academy of Science. De nieuwe oceaanstromen die ontstonden, zorgden er namelijk voor dat het klimaat afkoelde.

Fossiele eencellingen
De onderzoekers trekken die conclusie op basis van boringen rondom Tasmanië en Antarctica. In de boorkernen bevonden zich fossiele resten van eencelligen. Tot zo’n 49 miljoen jaar geleden was er een groot verschil tussen de soortensamenstelling aan de ene en aan de andere kant van de landbrug. Zo’n 49 miljoen jaar geleden veranderde dat: de soortensamenstelling in beide oceanen werd toen vergelijkbaar. Dat wijst erop dat de Tasmaanse landbrug toen (deels) verdween en de twee watermassa’s aan weerszijden van de brug water uit konden wisselen.

Dag, broeikaswereld!
Dat de scheiding van Antarctica en Australië ook daadwerkelijk in een klimaatverandering uitmondde, blijkt uit een analyse van fossiele moleculen. Het verdwijnen van de verbinding tussen Antarctica en Australië valt samen met een afname in de zeewatertemperatuur en de Antarctische luchttemperatuur. En dat was nog maar het begin: de afname leidde tot een langdurige afkoeling en luidde het einde in van de broeikaswereld die onze aarde gedurende het Eoceen was.

De langdurige afkoeling zou er uiteindelijk ook toe leiden dat de ons welbekende ijskappen ontstonden. Daarvoor was de warme aarde namelijk ijsvrij. Het onderzoek laat zien hoe groot het effect van tektonische zeestraten op het klimaat kan zijn.

Bronmateriaal:
Losbreken Australië van Antarctica veroorzaakte klimaatafkoeling” – UU.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Rayandbee (cc via Flickr.com).

°

TETHYS 

http://www.paleoportal.org/kiosk/sample_site/period_10.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tethysoceaan

Perm-Triasgrens (±245 Ma).[1] Cimmeria (“Cimmerian superterrane”) beweegt naar het noorden richting Laurazië, de Paleo-Tethys sluit terwijl de Tethys groeit.

   Triassic  period

http://www.geoexpro.com/article/Why_So_Much_Oil_in_the_Middle_East/58d94fc1.aspx

http://austhrutime.com/tethys_ocean_jurassic-cretaceous.htm

http://www.prehistoriclife.nl/Krijt.html

Midden-Krijt (±100 Ma).[1] Cimmeria is met Laurazië gecollideerd. De Tethys strekt zich uit tussen Laurazië in het noorden en Afrika, India en Australië in het zuiden.

  • Tethys Ocean – (Greek: Τηθύς) – ocean that existed between the continents of Gondwana and Laurasia during the Mesozoic era before the opening of the Indian Ocean.

°

(Mt) TOBA 

74.000 v.C. supervulkaan Mt. Toba (Sumatra) barst uit:
1000 jaar ijstijd en India en Pakistaan onder een laag as van 5 meter!!
–> Desastreus voor de mensheid die net op weg was van Afrika naar Azië. —>Bottleneck ?

° Bij de eruptie van de Toba op Sumatra kwam 3000 kubieke kilometer in de atmosfeer.

Zeer grote vukanen kunnen dus ook anders dan de Yellowstone  caldera  een berg zijn met een minder elastische magma kamer.

1.- Een zeer grote vulkaan is nog geen supervulkaan.
Supervulkanen( bijvoorbeeld de yellow stone caldera en enkele onderzeese supervulkanen )  hebben  geen kegel-berg.
Een supervulkaan is een heel grote pijp met magma onder het oppervlak of zeebodem .
Als een dergelijke supervulkaan ( zeker eentje op het vasteland ) uitbarst liggen er hele continenten onder meters as, niet slechts één subcontinent of zo
De laatste eruptie in het tegenwoordige Yellowstone Park bracht trouwens 1000 kubieke kilometer as en lava in de atmosfeer dat is dus minstens 3x zoveel …
—>misschien was mt Toba ooit iets tussen een supervulkaan en een zeer grote kegelvulkaan ?

2.- Praten over de mogelijke temperatuurstijging of daling na een echte supervulkaanuitbarsting en haar effekten op de mens heeft weinig zin;
De mens zal uitsterven bij een (toekomstige ) uitbarsting van Yellowstone.( als hij dan al niet is uitgestorven )
Om mensen gerust te stellen: Yellowstone barst ongeveer om de 600.000 jaar uit, en de laatste keer was 640.000 jaar geleden.
YELLOWSTONE staat op springen ?

—> Yellowstone barst ongeveer om de 600.000 jaar uit, en de laatste keer was 640.000 jaar geleden.

—> Californië is al ongeveer 10 jaar over tijd met zijn 30 jaarlijkse aardbeving.
Staat volgens mij ook op springen. (zou best eens kunnen. )
Maar die tijden hoeven niet perse zo erg precies te zijn hoor.
Bijkomend feit is wel dat er bodemstijgingen zijn gemeten in Yellowstone, wat kan wijzen op oplopende druk daaronder.
Yellowstone caldera is tientallen kilometers groot met een meer erboven op met bossen: de druk eronder stijgt flink en het water wordt warmer.
Maar wss gebeurd er niks zolang wij (als mensheid )nog kunnen (over) leven in de door ons toedoen vergiftigde aarde . … de komende 50 jaar toch

°

Trace fossil

http://en.wikipedia.org/wiki/Trace_fossil

—>  ichnofossils (sg. /ˈɪknfɒsɨl/; Greek: ιχνος ikhnos “trace, track”),

ichnofossils are true indications of prehistoric life.

  • Numerous borings in a Cretaceous cobble, Faringdon, England; see Wilson (1986).

  • Sponge borings (Entobia) and encrusters on a modern bivalve shell, North Carolina.

  • Helminthopsis ichnosp.; a trace fossil from the Logan Formation (Lower Carboniferous) of Wooster, Ohio.

  • Gigandipus, a dinosaur footprint in the Lower Jurassic Moenave Formation at the St. George Dinosaur Discovery Site at Johnson Farm, southwestern Utah.

  • Lockeia from the Dakota Formation (Upper Cretaceous).

  • Lockeia from the Chagrin Shale (Upper Devonian) of northeastern Ohio. This is an example of the trace fossil ethological group Fugichnia.

  • Gnathichnus pentax echinoid trace fossil on an oyster from the Cenomanian of Hamakhtesh Hagadol, southern Israel.

°

Trias- 248 to 206 Million Years Ago

http://nl.wikipedia.org/wiki/Trias

Systeem Serie Etage Ouderdom (Ma) Lithostratigrafie
Jura Onder Hettangien jonger Lias
Trias Boven Rhaetien 201,3–208,5
Keuper
Norien 208,5228
Carnien 228235
Midden Ladinien 235242
Muschelkalk
Anisien 242–247,2
Buntsandstein
Onder Olenekien 247,2–251,2
Indien 251,2–252,2
Perm Lopingien Changhsingien ouder
Zechstein
Indeling van het Trias volgens de ICS[2] en NW-Europese
lithostratigrafische namen. Cursieve ouderdommen zijn slechts indicaties

Afbeeldingen van Trias geologie

De wereld van het Trias

—>      TJ GRENS    Trias-Jura  grens / uitstervingsgolf 

NOTA ( De waan, van de “klimaat”-scepticus)

(klimaat scepticus )“Gedurende Trias/Jura was de temp gemiddeld 22C, pas op het einde van het Juraliep het CO2 gehalte op en DAALDE de temperatuur. “                                                                                                                                           –> (antwoord  ) Nee het zit anders. De CO2 liep sterk op rondom de grens Triassic–Jurassic wat samen viel met de grote uitstervingsgolf    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11807542      http://www.pnas.org/content/early/2010/03/15/100 …

(Klimaat skeopticus ) “Temperatuur wordt niet bepaald door CO2! “ 

—>  Integendeel. CO2 en andere niet condenseerbare gassen zijn de belangrijkste schakels die het aardse broeikas effect in stand houden.   http://www.sciencemag.org/content/330/6002/356.a …

(klimaatscepticus )”CO2 volgt opwarming en veroorzaakt deze niet. ” 

–> De klimaatscepticus zegt  hier dat CO2 geen broeikasgas is. Begrijpt u dat?                                                                                                          de invloed van broeikasgassen         http://www.skepticalscience.com/pics/1_GCRsvsTem …

°

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

One Response to GEOLOGIE TREFWOORD T

  1. Pingback: INHOUD G | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: