GEOLOGIE TREFWOORD R


 zie onder Geologie

Radarinterferentie

Radarinterferentie is een methode om zeer nauwkeurig (cm tot mm schaal) deformaties van het aardoppervlak vast te stellen door combinatie van radar satellietbeelden van een bepaald gebied opgenomen op verschillende tijdstippen.

°

RADIOACTIVITY  // The spontaneous disintegration of an atomic nucleus with the emission of energy

°

RADIOCARBON    A  radioactive isotope of carbon, C14, which is formed in the atmosphere and is absorbed by living organisms

629px-C14_methode_physikalische_grundlagen.svg

 

 

 

English: The physics of decay and origin of carbon 14 for the radiocarbon dating
Deutsch: Die Physik (Zerfall und Entstehung) der Radiokarbonmethode zur Altersbestimmung

°

RADIOGENiC   Heat eat generated by radioactivity

°

RADIOMETRIC   DATING   Determination of the age in years of a rock or mineral by measuring the proportions of an original radioactive material and its decay product. Synonymous with radioactive dating 

°

RAYED CRATER      A meteorite crater that has a system of rays extending like splash marks from the crater rim

 

RAYED CRATER ON THE MOON

 

°

RECESSIONAL MORAINE   A ridge of till deposited at the margin of a glacier during a period of temporary stability in its general recession RECHARGE    Replenishment of the ground-water reservoir by the addition of water

°

RECRYSTALLIZATION   Reorganization of elements of the original minerals in a rock resulting from changes in temperature and pressure and from the activity of pore fluids.

°

REEF  solid structure built of shells and other secretions of marine organisms, particularly coral REGOLITH  The blanket of soil and loose rock fragments overlying the bedrock.

°

Regressie

Regressie is het terugtrekken van de zee ten opzichte van het land als gevolg van zeespiegeldaling en/of bodemstijging.

Zie ook:Transgressie

°

Rejuvenated stream //A stream that has had its erosive power renewed by uplift or by a lowering of the base level or by climatic changes.

°

Relative age//The age of a rock or an event as compared with some other rock or event.

°

Relative dating //Determination of the chronologie order of a sequence of events in relation to one another without reference to their ages measured in years. Relative geologic dating is based primarily on superpositionfaunal succession, and crosscutting relations.

°

Relative time //Geologic time as determined by relative dating, that is, by placing events in chronologic order without reference to their ages measured in years.

°

Relief // The difference in altitude between the high and the low parts of an area.

Reliëf

Reliëf is het verschil tussen hoog en laag in het terrein

0

Reservoirgesteente

Reservoirgesteente is gesteente met voldoende porositeit en permeabiliteit om opslag en verplaatsing van vloeistoffen en/of gassen mogelijk te maken.

Oliehoudend reservoirgesteente (zandsteen) © TNO-NITG

°

Reverse fault //fault in which the hanging wall has moved upward in relation to the footwall; a high angle thrust fault

°

Rhyolite //

rhyolite

rhyolite   / A fine-grained volcanic rock composed of quartzK-feldspar, and plagioclase. It is the extrusive equivalent of agranite. (Volcanology)

 A type of highly viscous magma with high silica content; it is found as pumice (in airfall deposits or ignimbrites), lava or obsidian.
Rhyolite is also the name given to the volcanic rock formed from rhyolitic magma.

___________________________________________________________

Rifting

1.-  Rifting is het ontstaansproces van slenken in de oceanen als gevolg van de beweging (verwijdering) van .-verschillende delen (platen) van de lithosfeer ten opzichte van elkaar.

2.-

  • Bergen en heuvels eroderen, in vlaktes  en zee sedimenteert dat erosiemateriaal weer. Het sediment blijft vrijwel volledig op het continent want ook de Noord-zee, de Java-zee, de Bering-straat, zeg maar alles wat minder diep is dan 500 meter is, in de geologische zin, “continent” dus de continenten blijven gemiddeld even dik. Door erosie en sedimentatie worden ze platter, Orogenese creëert weer reliëf. Continent komt onder water door spreiding (rifting): de Rijnslenk, die vanaf Basel bij het Ruhrgebied zich splitst naar Nederland en Hamburg is een voorbeeld van beginnend spreiding, de Jordaan met in het verlengde de Rode zee en de Afrikaanse Rift is een voorbeeld van iets verder gevormd stadium. Ongeveer fase 2 in onderstaand plaatje. http://blue.utb.edu/paullgj/physci1417/Lectures/Continental_Rifting.JPG

Zie ook: Aardverschuiving Bodemdaling Compressie Inklinking Krimp Overschuiving Zetting ° Rift system A system of faults resulting from extension.

°

Rift valley 1 A valley of regional extent formed by block faulting in which tensional stresses tend to pull the crust apart. Synonymous with graben. 2 The downdropped block along divergent plate margins

°

.Rill A very small stream ° Rille An elongate trench of cracklike valleys on the moon’s surface. Rilles can be sinuous and meandering or relatively linear structural depressions. ___________________________________________________________

°

RINGWOODITE  / RINGWOODITE  >A dirty-looking, commercially worthless brown diamond found in Brazil is yielding priceless information about the composition of a layer deep inside our planet The diamond contained a mineral called ringwoodite that entrapped a significant amount of water …..(dat water zit erin gebonden als een hydroxide … )   http://nl.webqc.org/molecular-weight-of-Mg2Si.html RINGWOODITE Mg2Si // Molecular Weight = 140.69 gm Magnesium 34.55 % Mg 57.29 % MgO Silicon 19.96 % Si 42.71 % SiO2 Oxygen 45.49 % O ______ ______ 100.00 % 100.00 % = TOTAL OXIDE Mg2(SiO4) >Chondrite meteorites. Polymorph of forsterite and replaces ferroan forsterite grains. >Tenham, Austalia, chondrite. . >Named for Alfred Edward Ringwood (1930-1993), geochemist and petrologist, Research School of Earth Sciences at the Australian National University in Canberra, Australia.   ringwoodite http://webmineral.com/data/Ringwoodite.shtml#.UzEzzfl5OSo° LINKS / http://www.newscientist.nl/nieuws/meer-water-in-de-aarde-dan-gedacht/ http://en.wikipedia.org/wiki/Ringwoodite http://rruff.info/ringwoodite/source/asc/R070079 http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2014/03/water_in_earth_s_mantle_revealed_by_diamond_containing_the_mineral_ringwoodite.html http://www.bbc.com/news/science-environment-26553115 https://www.inside.com/ringwoodite http://www.livescience.com/44057-diamond-inclusions-mantle-water-earth.html http://www.reuters.com/article/2014/03/13/us-science-diamond-idUSBREA2C1M620140313

°

http://www.scientias.nl/spuuglelijke-diamant-bewijst-dat-de-aarde-ondergrondse-oceanen-herbergt/98780

°(Bewerkt )

–> Spuuglelijke diamant bewijst dat de aarde ondergrondse ‘oceanen’(?)(1)  herbergt

mineraal Wetenschappers hebben in een spuuglelijke diamant voor het eerst op aarde het mineraal ringwoodiet aangetroffen. Dit mineraal – dat op honderden kilometers diepte voorkomt – bestaat voor een aanzienlijk deel uit water en bewijst daarmee dat op 410 tot 660 kilometer onder het aardoppervlak grote hoeveelheden water te vinden zijn. Ringwoodiet is een mineraal dat onder grote druk, diep in hemellichamen kan ontstaan.

°

Eerder troffen onderzoekers het al aan in meteorieten, maar nog nooit vonden ze het op (of beter gezegd: in) de aarde.

°

Dat komt doordat we simpelweg niet in staat waren om honderden kilometers onder het aardoppervlak onderzoek te doen.

°

Brazilië Het mineraal dat onderzoekers nu bestudeerd hebben, werd in 2008 op aarde ontdekt en is het eerste ringwoodiet dat op/in de  aarde is aangetroffen. Het werd in Brazilië door mijnwerkers in een rivier teruggevonden.

°

Het mineraal zit opgesloten in een spuuglelijke diamant (zie afbeelding hierboven) die door vulkanisch gesteente aan het oppervlak van de aarde is gebracht. De onderzoekers kochten het stukje diamant voor 20 dollar, niet wetend dat het een belangrijke wetenschappelijke ontdekking herbergde. “Deze ontdekking was – zoals zoveel ontdekkingen – een beetje geluk,” erkent onderzoeker Graham Pearson.

°

Heel veel water  ?  …….Onderzoekers bestudeerden de diamant en ontdekten het mineraal.

°

Een analyse van dat mineraal toonde vervolgens aan dat 1,5 procent van het gewicht van dit mineraal uit  ‘water’ bestaat. En daarmee bevestigt het mineraal de wetenschappelijke theorieën die stellen dat diep onder het oppervlak van de aarde enorme voorraden (heet) water te vinden zijn.

°

“Dit monster voorziet ons echt van extreem sterk bewijs dat er lokaal diep in de aarde veel hydroxiden( en zelfs (hete) natte plekken    zitten  ) aanwezig  zijn.

°

Die zone in de aarde – de overgangszone – kan wel eens net zoveel “water” (1) bevatten als alle oceanen bij elkaar.”

°

De ontdekking is belangrijk. Wetenschappers bakkeleien al een tijdje over de overgangszone: is er water te vinden? Of is deze hartstikke droog?

°

Deze ontdekking schept  vooral meer  duidelijkheid. En daarmee krijgen we ook meer duidelijkheid over processen als vulkanisme en platentektoniek.

°

“Eén van de redenen waarom de aarde zo’n dynamische planeet is, is dat er in het binnenste water te vinden is. Water ( in de vorm van zogenaamd kristalwater )verandert de manier waarop de planeet werkt.”(2)

> WIST U DAT……wetenschappers recent ontdekten dat de aarde al vroeg afkoelde en de continenten veel eerder ontstonden dan gedacht?

°

> Bronmateriaal: Rare mineral points to vast ‘oceans’ beneath the Earth” – Ualberta.ca De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door xx (cc via Flickr.com).

*

http://www.nu.nl/wetenschap/3725235/diepere-aardlagen-bevatten-oceanen-water-.html

(1)—-> al dat ” water” zit opgesloten in gesteente als  gebonden hydroxide.( het zogenaamde kristalwater ) 

°

> Er is dus alleen een ‘oceaan’ in figuurlijke zin. ?  ( zie hieronder  1) (2)

°

door verhitting (  en dat is het geval  tijdens tektonische  en vulkanische activiteiten ) kan  uit gebonden  water  —> vloeibaar water   onstaan  ………

—> Calcinatie  ( zie verder  ook in de nujij lezer- reacties  hieronder ) –> in de  hete overgangs zone kunnen er dus  daadwerkelijk  grote voorraden  vloeibaar  water aanwezig zijn  

°

“This sample really provides extremely strong confirmation that there are local wet spots deep in the Earth in this area,” said Pearson, a professor in the Faculty of Science, whose findings were published March 13 in Nature.

°

“That particular zone in the Earth, the transition zone, might have as much water as all the world’s oceans put together. –

See more at:

http://news.ualberta.ca/newsarticles/2014/march/rare-mineral-points-to-vast-oceans-beneath-the-earth#sthash.YnlluJam.dpuf http://nl.wikipedia.org/wiki/Calcinatie http://www.encyclo.nl/begrip/calcinatie   (Maar lees  vooral ook ondanks de vele storende trollen en relioten  = dit is nujij.nl, http://www.nujij.nl/wetenschap/diepere-aardlagen-bevatten-039-oceanen-aan-water.27449013.lynkx?pageStart=1

en het subforum wetenschap —> . en dat is NIET hetzelfde als de algemene informatiesite ” nu.nl,”   )

 

°> BLOEMLEZING  uit  “Pruttellarijen  ” bij het NUjij publiek :

°

(1) *13 ) (oceanisch aards water ….. ) Is mogelijk ontstaan toen 4,5 miljard jaar geleden de maan gevormd werd door een botsing van de aarde met een planeet genaamd Theia. Het ” water ” (zie antwoord van * 16 )dat nu gevonden is, is dan het oorspronkelijke voorheen aanwezige water op aarde. Daar is het materiaal van Theia overheen gekomen. Het huidige water van de oceanen is afkomstig van water wat via kometen (Het “late heavy bombardement”) op aarde terecht kwam.

°

Interessant is nu te analyseren hoe de verhouding zwaar water/ gewoon water in dit diamantje is. Is dit anders als in ons “huidige” water in de oceanen? http://nl.wikipedia.org/wiki/Theia_(planeet) http://www.standaard.be/cnt/dmf20121022_00344155

°

113 ) Het idee was de afgelopen decennia dat het een raadsel is waar water vandaan komt (omdat er heel veel aan de oppervlakte zit maar totaal niet in de kern van de aarde), waardoor de wetenschappelijke consensus was dat al het aardse water hier is gekomen via water bevattende meteorieten.

°

Maar als er toch ook wel wat ” water”( *16) in de kern zit dan staat die theorie op losse schroeven (dat het maar om 1% gaat maakt niet uit. de aarde is geen homogene mix, er zijn pockets met verhoogde concentraties van allerlei stoffen) Het leek mij trouwens de hele tijd al onwaarschijnlijk dat er genoeg kometen zouden zijn neergekomen voor een substantiële bijdrage aan de samenstelling van het aardoppervlak. Het gaat weliswaar om een lange periode, maar van andere buitenaardse materialen zijn er ook alleen maar kleine hoeveelheden (wellicht omdat Jupiter goed is in het wegvangen van kometen waardoor de aarde relatief weinig inslagen kent)

°

—>(Werd dus  lang gedacht, maar daar is men wel van teruggekomen). Jupiter is heel goed in het verstoren van allerlei ruimtepuin zodat het juist naar de binnenplaneten toegestuurd wordt. In de tijd van het late heavy bombardment was Jupiter ook een van de ‘boosdoeners’. zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_water_on_Earth

 

°

* 16) Alle gesteenten op aarde of andere planeten bevatten water. Men noemt dit kristalwater of ook wel gebonden water. Door verhitting (calcineren) kan men dit water winnen. Het woord calcineren komt van kalksteen branden. Vroeger werd kalk gebruikt voor de bouw waar we nu cement mortel gebruiken. In sommige NL steden vind je straatnamen zoals Kalkbrandersgracht. Kalksteen komt heel veel voor en als er grotten in zitten dan vind je gegarandeerd druipsteen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kristalwater http://www.encyclo.nl/begrip/kristalwater http://nl.wikipedia.org/wiki/Calcinatie http://www.encyclo.nl/begrip/calcinatie

°

> Dat klopt, zal wel om kristalwater gaan / bijna al dit soort verbindingen bevatten dat. Maakt het gelijk een stuk minder spectaculair want dat het mineraal in grote hoeveelheden voorkomt was al veel eerder bekend en dat kristal water lag in de lijn der verwachtingen.

°

Conclusies ; er zitten GEEN ” OCEANEN diep in de aarde “…. het zijn vooral verbindingen van hydoxiden met en in mineralen

°

–> de vraag waar het aardse oceanische water vandaan komt is nog niet echt opgelost

°

–> “the fountains of the deep ” (van  YECer creationist –>Walt Brown ) is(nu) niet aanwezig/ beschikbaar als vloeibaar “water” H2O …. en het zal waarschijnlijk vroeger in bijbelse tijden ( dus  binnen de 6000 jaar )   ook wel niet  aanwezig geweest zijn … vooral ook  volgens het universalistisch principe –>  niet  // uiteraard kan het wel in sprookjesboeken en dergelijke en als ad hoc akkefietje/ passe -partout verhaaltje binnen het wens- en magisch denken = Maar zolang er geen evidenties deze gissing/ fantasie onderstaven blijft het slechts een verhaaltje en (verschrikkelijk) leugentje “om bestwil ”   ___________________________________________________________ °

Rip current A current formed on the surface of a body of water by the convergence of currents flowing in opposite directions. Rip currents are common along coasts where longshore currents move in opposite directions.

°

Ripple  marks Small waves produced on a surface of sand or mud by the drag of wind or water moving over it. ° °RIVER  DEPOSITS  

°   °

RIVER MEANDERS

1121RiverMeanders  °

RIVER  SYSTEM       A river with all of its tributaries.

°

Rivier

Een rivier is een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebiedverzorgt.

Zie ook: Rivierbed     Een rivierbed is het lage deel van een rivierdal waardoor meestal de gehele afvoer plaatsvindt. Rivierduin    Een rivierduin is een zandheuvel langs een rivier, samengesteld uit materiaal dat uit eenriviervlakte is opgewaaid. Rivierterras   Een rivierterras is een voormalige riviervlakte in welke een rivier is geërodeerd

°

Riviervlakte    Een riviervlakte is een effen gebied langs een rivier.

°

Roche moutonnee   An abraded knob of bedrock formed by an overriding glacier. It typically is striated and has a gentle slope facing the upstream direction of ice movement.

°

Roche moutonnee rock      An aggregate of minerals that forms an appreciable part of the lithosphere.

°

ROCK ( gesteente )

 Diorite    http://geology.com/rocks/igneous-rocks.shtml       igneous Rocks: Photos and facts about intrusive and extrusive igneous rocks.
Andesite Andesite Basalt Basalt
Quartz Diorite Diorite Gabbro Gabbro
Granite Granite Obsidian Obsidian
Pegmatite Pegmatite Peridotite Peridotite
Pumice Pumice Rhyolite Rhyolite
Scoria Scoria Welded Tuff Tuff
Metamorphic

 

gneiss 3

Gneiss is foliated metamorphic rock that has a banded appearance and is made up of granular mineral grains. It typically contains abundant quartz or feldspar minerals. The specimen shown above is about two inches (five centimeters) across

 

Amphibolite Amphibolite Gneiss Gneiss
Metamorphic Rocks: Photos and facts about foliated and non-foliated metamorphic rocks.
Hornfels Hornfels Marble Marble
Novaculite Novaculite Phyllite Phyllite
Quartzite Quartzite Muscovite Schist Schist
Slate Slate Soapstone Soapstone

soapstone

Soapstone is a talc-rich rock with properties that make it suitable for a variety of projects.
Sedimentary

conglomerate-380

Sedimentary Rocks: Photos and facts about clastic, chemical and organic sedimentary rocks.
Breccia Breccia Chert Chert

Anthracite Coal Coal Conglomerate Conglomerate

Flint Flint Hematite Iron Ore Iron Ore

Limestone Limestone Oil shale Oil Shale

Halite Rock Salt Rock Salt Sandstone Sandstone

Shale Shale Siltstone Siltstone

dolomite Dolomite soil sand Oil Sand

shale

Shale: The rock that is quickly transforming the energy industry by yielding natural gas.

oil sands

Oil Sands contain oil in the form of bitumen. A major oil resource that can be difficult to produce.

limestone

Limestone: A versatile rock used in cement, food, paint, paper, drugs, concrete & more!

Banded Iron Formations

Banded Iron Formations: A new model is proposed for the origin of BIFs.

Mars rocks

Rocks on Mars: Many of the rocks found on Mars are not very different from Earth rocks.

ROCKFALL   The most rapid type of mass movement, in which rocks ranging from large masses to small fragments are loosened from the face of a cliff.     ROCK FLOUR   Fine-grained rock particles pulverized by glacial erosion.                                                                    http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_flour

In this photo, you can see the cloudy meltwater caused by rock flour. Iceland, Myrdalsjokull Glacier. Bridget Webber/Stone/Getty Images

ROCK GLACIER   A mass of poorly sorted, angular boulders cemented with interstitial ice. It moves slowly by the action of gravity.                  http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_glacier ROCKSLIDE   A landslide in which a newly detached segment of bedrock suddenly slides over an inclined surface of weakness (such as a joint or bedding plane).                                                                                                                                                             http://en.wikipedia.org/wiki/Rockslide

Rodinia

http://palaeos.com/earth/paleogeography/rodinia.htm Rodinia

Geschreven op 10 augustus 2011  0

Nieuw onderzoek toont aan dat Texas en Antarctica ooit aan elkaar vastzaten. 750 miljoen jaar geleden zou daar een einde aan gekomen zijn.

°

De onderzoekers baseren die conclusie op een analyse van gesteenten uit Texas en het oosten van Antarctica. Ze letten vooral op de lood-isotopen in de gesteenten en ontdekten dat er nogal wat overeenkomsten waren tussen de stenen uit Texas en Antarctica.

°

Buren Dat wijst erop dat de gesteenten niet alleen even oud zijn, maar ook dezelfde chemische samenstelling hebben. Nieuw bewijs dat Texas en Antarctica ooit heel dicht bij elkaar lagen.

°

Rodinia

°

Noord-Amerika en Antarctica vormden samen een supercontinent, genaamd Rodinia. “Het bestaan van dit supercontinent is al jaren bekend,” stelt expert Nick Roberts. “Maar er wordt nog steeds gediscussieerd over de exacte samenstelling ervan.”

°

Dit nieuwe onderzoek biedt meer duidelijkheid. Het laat zien dat delen van Noord-Amerika en het oosten van Antarctica ooit tegen elkaar aan lagen.

°

Het supercontinent zou een miljard jaar geleden zijn ontstaan en 750 miljoen jaar geleden weer uit elkaar zijn gebroken. Hierop gingen Texas en Antarctica elk hun eigen weg.

°

Bronmateriaal: Texas and Antarctica were once linked together” – Newscientist.com De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door Plumbago (via Wikimedia Commons).

 

°

RUNOF   Water that flows over the land surface.

°

 

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

One Response to GEOLOGIE TREFWOORD R

  1. Pingback: INHOUD G | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: