Dode zones in de zeëen


°

Golf van Mexico

2010 olieramp in golf van Mexico  <–DOC Archief

04 augustus 2010  2

De dode zone in de Golf van Mexico was   in  2010    erg groot.

Een dode zone is een gebied onder de zeespiegel, waar weinig zuurstof aanwezig is.

Door eutrofiering  en het  daaruit resulterende  lage zuurstofniveau stikken veel vissen.

Het gebied had  op dat moment een grootte van 20.000 vierkante kilometer: de helft van Nederland.

De dode zone wordt waarschijnlijk niet (uitsluitend of  grotendeels ) veroorzaakt door de olieramp, maar door de rivier de Mississipi.

Het water van deze rivier zit vol rotzooi, zoals afvalwater en meststoffen. Dit vieze water zorgt voor een hoge algenproductie, waardoor planten afsterven en er minder zuurstof in het water geproduceerd wordt.

Minder vissers
Het is de tweede keer dit jaar dat vissers in de Golf van Mexico het moeilijk krijgen.

Eerst moesten ze werkzaamheden staken door de olieramp, en nu zitten er te weinig vissen in de zee door de dode zone. Volgens Nancy Rabalais, die jaarlijks het rapport over dode zones samenstelt, zorgt de grote dode zone mogelijk voor een halvering van de vissersvloot.

Een record?
In 2001 was de dode zone groter, namelijk 21.000 vierkante kilometer.

Valt het allemaal wel mee?

Nee hoor! In 2001 hadden wetenschappers genoeg tijd om het hele gebied te controleren. Dit jaar kon dat niet. Kortom, waarschijnlijk is de dode zone dit jaar groter dan 20.000 vierkante kilometer. Desondanks ontbreken bewijzen om dit te bevestigen.

Bewustwording
Het is tot op heden nog niet gelukt om de zone te verkleinen. Inwoners van de staat Mississippi blijven namelijk onophoudelijk vervuild water in de rivier dumpen.

Zorgt de olieramp eindelijk voor een stukje bewustwording van de kwetsbaarheid van de natuur onder de inwoners van deze Amerikaanse staat?

Bronmateriaal:
This Year’s Gulf ‘Dead Zone’ Among Largest Ever ” – Telegraph.co.uk

°  — straks helemaal geen paling meer  ?  —> Sargossa zee 

Mogelijk grootste dode zone ooit in de Golf van Mexico

 19 juni 2013     0

dode-zone-1

http://en.wikipedia.org/wiki/Dead_zone_(ecology)

Red circles show the location and size of many dead zones.
Black dots show dead zones of unknown size.
The size and number of marine dead zones—areas where the deep water is so low in dissolved oxygen that sea creatures can’t survive—have grown explosively in the past half-century.NASA Earth Observatory[1]

_

Een onderwaterfoto uit de Baltische Zee toont dode vissen en krabben in een zogenaamde dode zone. © Wikimedia Commons.

________________________________________________________________________________________________

Wetenschappers van het NOAA voorspellen dat de dode zone in de Golf van Mexico wellicht groter is dan ooit eerder gemeten. De verwachting is dat de dode zone dit jaar een totale grootte van 18.800 tot 22.200 vierkante kilometer heeft. Het huidige record stamt uit 2002. Toen had de dode zone een oppervlak van 21.966 vierkante kilometer.

Een dode zone in een zee of oceaan is een gebied met weinig tot geen zuurstof. Vaak ontstaat zo’n zone door menselijke activiteit, bijvoorbeeld door overmatige nutriëntenverontreiniging.

In het geval van de Golf van Mexico heeft de rivier de Mississipi een negatieve invloed.

Dode zones zonder zuurstof ontstaan voornamelijk door het gebruik van meststoffen die in het water terechtkomen, net zoals afvalwater. In de Golf van Mexico gaat het om meststoffen die in de Mississippi-rivier geloosd worden en zo in de Golf terechtkomen. De Mississippi stroomt van noord naar zuid door de Verenigde Staten door de Midwest, het hart van de Amerikaanse landbouw. De rivier neemt zowat 40 procent van het hele drainagesysteem van de VS op zich.

Geen leven meer mogelijk
Eens die resten van de meststoffen, vooral nitraat- en fosfaatverbindingen, in het water terechtkomen, zijn ze de ideale voedingsbodem voor algen. Wannee die sterven, zakken ze naar de bodem en worden ze opgegeten door bacteriën. En het is dat proces dat zuurstof uit het water haalt. Door het zuurstofgebrek is er geen leven meer mogelijk in het water en op de oceaan- en zeebodem.

 

Ook  bepaalde andere factoren hebben invloed op de grootte van de dode zone, zoals de windsnelheid, windrichting, neerslag en temperatuur.  ( =klimaatverschijnselen ) 

Aangezien er niet voldoende zuurstof in ondiep water aanwezig is, zullen veel vissen en andere zeedieren sterven. Ook zorgt minder zuurstof ervoor dat de voortplantingsorganen van vissen krimpen, waardoor zij meer moeite hebben om zichzelf voort te planten (en het visbestand te behouden  .)

Rode gebieden zijn wateren met minder zuurstof dan gele, groene of blauwe gebieden.

Rode gebieden zijn wateren met minder zuurstof dan gele, groene of blauwe gebieden.

Visserij
De grote dode zone is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor vissers. Een grotere dode zone betekent een minder hoge visvangst en dus uiteindelijk minde inkomsten voor vissers.

Honderden dode zones
Wereldwijd zijn er meer dan 400 dode zones. De meeste dode zones bevinden zich aan de oost- en zuidkust van de Verenigde Staten, in Noord-Europese wateren en bij Japan.

De Noordzee staat al jaren bekend als de zee met de meeste dode zones, vooral in de driehoek tussen Noorwegen, Denemarken en Nederland.

Tropische storm
Tussen 25 juli en 3 augustus 2013 wordt de exacte grootte van de dode zone in de Golf van Mexico gemeten. Wetenschappers verwachten in de twee weken voorafgaand aan deze periode geen tropische stormen, waardoor de dode zone groter uitvalt.

Als er toch plotseling een storm gaat razen, kan de dode zone zomaar vijf tot tienduizend vierkante kilometer kleiner uitvallen.

Gemiddelden
Vorig jaar (2011)was de dode zone in de Golf van Mexico vrij klein, namelijk slechts 7.500 vierkante kilometer.

De gemiddelde grootte in de periode van 1995 tot 2012 was 15.436 vierkante kilometer.

 

UPDATE  

Door: Tommy Thijs
8/08/13  Bron: Treehugger, NASA

In de Golf van Mexico is er een ‘dode zone’ aanwezig van maar liefst 15.000 vierkante kilometer. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van het Amerikaanse Louisiana.

De Universiteit van Louisiana heeft  onderzoek gedaan naar de grootste aaneengesloten dode zone, die in de Golf van Mexico aan de zuidkust van de Verenigde Staten. Al is die dit jaar met zo’n 15.000 vierkante kilometer (een kleine 1 procent van de volledige Golf van Mexico) wel kleiner dan gedacht, toch blijft het nog een immens oppervlak.
Dode zones kwamen niet voor tot de jaren vijftig. Vanaf de jaren zeventig werden ze wetenschappelijk vastgesteld, en vanaf de jaren tachtig stijgen ze spectaculair. In 2008 telde de NASA bijvoorbeeld al 405 dergelijke zones.Het fenomeen is wel omkeerbaar.

Zo was de dode zone in de Zwarte Zee vroeger de grootste door het intensieve gebruik van meststoffen in het Sovjet-tijdperk. Eens dat voorbij was en er in de landen rondom de Zwarte Zee geen geld meer was om meststoffen te kopen en te gebruiken, nam de omvang van de dode zone daar af vanaf 1991 om in 2001 bijna volledig te verdwijnen.

Lees ook

 

 

Bronmateriaal:
“” – NOAA

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eutrofiering

http://en.wikipedia.org/wiki/Eutrophication  

–>   effects include hypoxia, the depletion of oxygen in the water, which induces reductions in specific fish and other animal populations.

Other species (such as Nomura’s jellyfish in Japanese waters) may experience an increase in population that negatively affects other species

Kwallenplagen   —>https://tsjok45.wordpress.com/2012/12/02/cnidaria/

ZOETWATER  EUTROFIERING

IN RIVIEREN  en STILSTAAND WATER

http://www.gsmeets.be/Hengelsport/Vissterfte/eutrofiering.htm

http://www.gsmeets.be/Hengelsport/Vissterfte/zuurstoftekort.htm

EUTROFIERING IN ZEE 

http://www.seos-project.eu/modules/marinepollution/marinepollution-c03-s01-p01.nl.html

Eutrofiëring in de zeeën in en rond Europa

De omvang van eutrofiëring varieert tussen de Pan-Europese zeeën

Baltische Zee: het oostelijk en zuidoostelijk deel zijn eutrofisch (HELCOM 2006)

Noordzee: eutrofiëring wordt vooral vastgesteld in de riviermondingingen, fjorden en kustgebieden van het zuidelijk en oostelijk deel, in het Kattegat, het Skagerrak en, in mindere mate, in het Kanaal (OSPAR 2003)

Keltische Zee: eutrofiëring komt voor in sommige baaien en riviermondingingen (OSPAR 2003)

Middellandse Zee: eutrofiëring is algemeen in beschutte waterpartijen bij kuststeden. Het noorden van de Adriatische Zee wordt als eutrofisch aanzien vanwege de grote inloop van voedingstoffen afkomstig van de rivieren, hoofdzakelijk van de Po (EEA, 2006a)

Zwarte Zee: eutrofiëring wordt in grote mate in verband gebracht met toegenomen hoeveelheid voedingsstoffen die door de rivieren worden aangevoerd, vooral op het noordwestelijke plat

Kaspische Zee: eutrofiëring is gestaag toegenomen sedert de jaren 80 in sommige delen van het meer

Russische IJszee, incl. de Witte Zee: geen eutrofiëring (UNEP 2005a, Salmanov 2005)

Barentszee: geen eutrofiëring (UNEP 2004b)

Poolgebied van OSPAR incl. de Noorse Zee: geen eutrofiëring (OSPAR 2000)

Kaart van de pan-Europese mariene ecosystemen
Bron: EEA 2007 

Zuurstoftekort in Oostzee meer dan tien keer groter dan eeuw geleden

oostzee

De Oostzee heeft te kampen met een flink tekort aan zuurstof en daardoor sterven dieren en planten. Nieuw onderzoek toont nu aan dat de situatie alleen maar lijkt te verergeren: de afgelopen honderd jaar is het gebied waarin sprake is van zuurstoftekort uitgegroeid tot een gebied dat anderhalf keer zo groot is als Denemarken.

De diepere delen van de Oostzee hebben altijd al te maken gehad met een laag zuurstofgehalte. Maar het deel van de Oostzee dat echt te weinig zuurstof bevat, groeit. Rond 1900 was het deel van de Oostzee dat te maken had met een tekort aan zuurstof ongeveer 5000 vierkante kilometer groot. Anno 2014 strekt het zich over 60.000 vierkante kilometer uit.

Voedingsstoffen
Maar hoe komt dat? “We analyseerden de watertemperatuur, hoeveelheid zuurstof en het zoutgehalte in de afgelopen 115 jaar,” vertelt onderzoeker Jacob Carstensen. “Op basis van deze analyse kunnen we concluderen dat de vele voedingsstoffen van het land de belangrijkste oorzaak van het wijdverbreid opraken van de zuurstof is.” Wanneer er veel voedingsstoffen in het water belanden, neemt de hoeveelheid alg toe. Te veel algen kunnen ervoor zorgen dat de hoeveelheid zuurstof in het water rap terugloopt.

 

De Oostzee. Afbeelding: via Wikimedia Commons.

Warmer
Klimaatverandering helpt ondertussen ook niet mee. De temperaturen stijgen. En onder warmere omstandigheden lost zuurstof moeilijker op. Bovendien gaan organismen meer zuurstof verbruiken. “De watertemperatuur is gestegen en zal de komende jaren blijven stijgen. Het is daarom extra belangrijk dat de landen die de Oostzee omringen toegewijd zijn aan het actieplan omtrent de Oostzee en zich inzetten om de hoeveelheid voedingsstoffen die nu in de Oostzee beland terug te dringen.” Zelfs wanneer maatregelen worden getroffen om de hoeveelheid zuurstof in de Oostzee op te krikken, kan het echter nog lang duren voor organismen zich naar gebieden waarin eerder te weinig zuurstof was, begeven. 

Een tekort aan zuurstof ontstaat wanneer de diepere delen van de Oostzee meer zuurstof verbruiken dan deze aangeboden krijgen. Wanneer de hoeveelheid zuurstof in de diepere delen terugloopt, heeft dat een negatieve invloed op het gehele ecosysteem. De zeebodem verandert namelijk in een gebied waarin alleen bacteriën die met heel weinig zuurstof uit de voeten kunnen, kunnen leven. Sommige van deze bacteriën produceren methaan. Dat methaan bubbelt uit de zeebodem omhoog en kan dan giftig stukjes zeebodem rijk aan waterstofsulfide met zich meesleuren. De verstoring van de sedimenten kan zelfs vissen die op grote afstand van de zeebodem leven, doden.

Bronmateriaal:
Oxygen depletion in the Baltic Sea is ten times worse than a century ago” – Aarhus Universiteit (via Sciencedaily.com)
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Peter Samow (via Wikimedia Commons).
°
Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

One Response to Dode zones in de zeëen

  1. Pingback: INHOUD Gaia Millieu | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: