Geologie in TELEGRAMSTIJL D


°

°
Dactylioceras 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dactylioceras

http://en.wikipedia.org/wiki/Dactylioceras

dactylioceras cluster

http://bedrockfossils.com/daam.htm

Dal
-antecedent
-bodem
-dichtheid
-eind
-evolutie
-gletsjers
-hoofd
-stelsels
-wand
Davis, W.M
Debiet 2 3 4 5

 

debris avalanche

http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/hazards/primer/move.html

http://vulcan.wr.usgs.gov/Glossary/DebrisAval/description_debris_aval.html         http://vulcan.wr.usgs.gov/Glossary/DebrisAval/framework.html

http://geology.com/articles/yosemite-rockfall.shtml

 

Spectacular Rockfall and Debris Avalanche in Yosemite National Park // //A debris avalanche is triggered and starts moving down the steep slope

http://en.wikipedia.org/?title=Debris_avalanche&redirect=no                                                                                                 Debrisavalanche = Landslide

 Volcanic debris avalanche

 
Decapoda
Declinatie
Deflatie 2 3 4 5
Deformatie 2 3
Deformeren
Degenkrab
Degradatie
Dekblad
Dekzand 2 3 4
-jonger
-ouder
Del
Delta 2
Demospongiae
Demosponzen
Dendrieten
Dendrietisch
Dendrograptus
Dentalium
Denudatie 2 3 4
Denudatiebasis
Depressies
-afvloeiloze
Desertpavement
Desintegratie
Desquamatie 2
Determinatie
Determineren
Detritische 2
Devoon
Diabaas 2
Diadematoida
Diagenese 2 3
Diaklaas(azen) 2 3 4
Diadematacea
Diasteem
Diatomeeën 2 3 4
Diatomeeënslib
Diatomiet 2
Dichtheid
Dicotylen 2
Didelphia
Dieptegesteenten 2
Diepzeetroggen 2 3
Differentiatieverschijnsel
Dilatatie
Dinoflagellaten 2
Dioriet 2
Dip slope
Disconformiteit
Discontinuïteitsvlak
Discordant
Discordanties
Divergerend
-patroon
Documenteren van vondsten
Dogger
Dolerieten
Doline(s)
-instortings
-meertjes
-oplossings
Dolomiet 2
Dolomitisatie
Dom
Domichni
Domichnia 2
Donken
Doorbraakdalen
Doordringbaarheid
Doorzichtigheid
Draadwormen
Drachenfelstrachiet 2
Drift
Driftstromen
Droogdalen
Druipsteen
Druk
-gelaagdheid
-ontlasting
-splijting 2
-verschillen
Dryas 2 3 4
-Jonge Dryas
-Late Dryas
Duinen
-dwars
-kam
-lengte
-lij
-organogene
-pan
-parabool
-sikkel
-streep
-vrije
Duizendpoten
Duricrusts 2
Dynamische metamorfose

Echinacea 2
Echinocorys
Echinocystitoida
Echinodermata 2 3 4
Echinoida 2
Echinoidea
Echinolampas
Echinoneina 2
Echinothuroida
Echinozoa 2 3
Ectoproct 2 3
Edelstenen
Edrioasteroidea
Eembodem
Eéncelligen
Eénzaadlobbigen
Eerstelingen
Effluent
Eilandenbogen
Elasmobranchia
Elementen
Eleuterozoa
Elsterien
Eltvillertuf 2
Endemisch
Endichnia
Endogene krachten
Endogene processen
Endorheïsche gebieden
Ensemble
Entelophyllum
Entoprocta 2 3
Eoceen 2
Eolisch(e) 2 3 4 5
-ablatie
-corrasie
-transport
Epibiont
Epicentra
Epicentrum
Epichnia
Epicontinentale bekkens
Epicontinentale zeeën 2
Epidermisplooiing
Epidootgroep
Epifyt
Epigenese
Epigenetisch dal
Epigenetische mineralen
Epilimnion
Epilithe
Epirogene meren
Epirogene verbuiging
Epirogenese 2 3 4 5 6
Epirogenetische opheffingen
Epixatie
Epizoair
Equisetophyta 2
Era
Eratheem
Erg
Erosie 2 3
-achterwaartse
-basis 2
-breedte
-glaciale
-terrassen
-vlakte
Erratica
Ertsgangen
Ertswinning
Erupties
Estuaria
Estuarium
Etage
Euchinoidea
Eukaryota(en) 2 3
Eumetazoa
Eustatische 2 3
Euthycarcinoida
Eutroof 2 3
Evaporieten 2 3 4
-fossiele
Evolutie 2 3
Exfoliatie 2
Exichnia
Exogene processen 2
Exogeologie
Explosiekrater
Extraterrestrische
Extrusiegesteente
Faciës
Faciësfossiel
Familie
Fauna
Favosites 2
Felsische mineralen
Fenokristen
Ferricretes
Ficus
Firn
-bekken
-lijn
-plateaus
Fissidentalium
Fjorden
Flagellaten 2
-silico
Flexibilia
Flexuren
-steile
Flint
Flora
Fluorescentie
Fluoriet
Fluviatiel-denudatieve reliëf
Fluvioglaciale afzettingen
Flysch 2
Flyschafzettingen
Fodinichnia 2
Foramen
Foraminiferen
Formatie
Fosfaatafzettingen
Fosfaten
Fosforiet(en) 2
-knollen
Fossiele(n)
-brandstoffen
-evaporieten
-sporen
-strandwalformaties
Fossilisatie
Fragmocoon
Franjeriffen
Freatische vlak
Ftaniet
Fugichnia 2
Fulguriet 2
Fumarolen
Fungi 2
Fusulinina
Fyla 2
Fylliet
Fylogenetische verwantschap
Fylum 2
Fysische geografie
Fytolieten
Fytoplankton 2 4
Gabbro
Galeniet
Gammastralen
Ganggesteenten
Gangopvullingen
Garnalen
Gasbronnen
Gassen
Gastrioceras
Gastrolieten
Gastropoda
Gebergte
-residuair
-rest
-vorming 2
Gelaagdheid
-gegradeerde
-jaar
-kriskras
-scheve
Gelede wormen
Geleedpotigen 2
Gelifluctie 2
Gelivatie
Gemmologie
Genese
Genetische eenheden
Genus
Geo
Geochemie
Geoden 2
Geodesie
Geodynamica 2
Geofysica
Geohydrologie 2
Geologie 2
-algemene
-dynamische 2
-fysische 
-historische
-kwartair
-structurele
-tektonische 2
-toegepaste
Geologische
-geschiedenis
-tijdschaal
-verzameling
Geomorfologie 2 3
Geosynclinalen 2
Geotektoniek 2
Geothermische gradiënt
Geprecipiteerd
Geresedimenteerd
Geslacht 2
Gesteenten
Gesteentetellingen
Getijgolven
Getijstromen 2 3
Getrapt
Getuigeberg
Gewervelde dieren
Geysers 2
Gidsfossiel(en) 2
Gingko
Gips 2
Git
Glabella
Glaciaal(e) 2
-dal
-erosie
-meren
Glaciatie
Glaciologie
Glans
Glassponzen
Glauconia
Glauconiet
-korrels
Gletsjer(s)
-erosie
-krassen
-tong
Glimmers
Glimmerschist
Glycymeris
Gnathostomata 2
Gneis 2
Gondwana
Goniatites
Gors
Graafgangen
Graafvoetigen
Gradiënt 2 3
-stromen 2
Granaatgroep
Graniet 2
Granietische magma
Granuliet
Graptolieten 2
Graptolites
Graptolithina 2
Grauwacke
Gravitatieve bewegingen
Grind
-niveaus
-tellingen
-vloertjes
Groenschist
Groenschistfaciës
Groep
Grondboringen
Grondwater
-veen
Grondwaterspiegel 2
-gespannen
-schijn
-zwevende
Grotten
Grubben
Gryphaea
Guano
Günz
Gymnospermae 2
Gyrolithes
Haaien
Haakombuiging 2
Häckel
Haematiet
Hagedissen
Halfwaardetijd
Haliet 2 3
Halogeenverbindingen
Halokinese
Halvemaanvormig
Hamites
Hammada
Hardground 2
Hardheid 2
Hardheidsschaal
Hardwaterlagen
Hartschelp
Helicoïdale stroming
Helicoplacoidea
Heliolieten
Hellingprocessen 2
Hematiet 2 3
Hemiasterina
Hemichordata 2
Hemicidaris
Hemicidaroida 2
Hemipneustes
Herbivoren
Hercynische orogenese 2
Hesemann, formule van
Heterotroof
Hexagonaal
Hexagonaria
Hexapoda
Holaster
Holasteroida
Holecephali
Holectypina
Holectypoida
Holen
Holoceen 2
Holothuroidea
Holotype
Holtedieren
Homalozoa
Hominidae
Homo
-erectus
-habilis
-sapiens 2
-sapiens neanderthalensis
-sapiens sapiens
Hooggebergte
Hoornblende
Hoornrots 2
Horizon
-bovenste
Horizont van Nagelbeek
Horizont(en) 2
Horizontale bewegingen
Horsten
Horton, wetten van,
Huidje
Humuslaag
Hyalospongia
Hydratatie 2
Hydro
-geologie 2
-lakkolieten
-logie 2
-lyse
-sfeer 2
-thermale gangen
-thermische metamorfose
-xiden
Hydroïdpoliepen
Hypichnia
Hypo
-centrum 2 3
-limnion
-stoma
Hypsometrische kaart
Ichnofauna
Ichnogenus
Ichnologie 2 3
Ichnospecies
Ichthyosaurus
Ignimbriet
Iguanodonten
IJslenzen
IJstijd(en) 2 3 4
IJzer
-concreties
-oer
-tijd
-verbindingen
Imbrikatie 2
Impact
Inadunata
Inarticulata 2
Inclinatie
Incompetent gesteente
Indampingsgesteenten
Indruk
Influent
Inkoling
Inkolingsreeks
Inktvissen
Insecta 2
Inselberge
In situ
Inslag
Insolatie 2
Inspoelingshorizon
Interambulacraalvelden
Interglaciaalen (alen) 2
Interstadiaal(-en)
Intrazonale processen
Intrusielichamen
Intrusies
Ionen
Irregulaire zeeëgels
Irregularia
Isostatische daling
Isostatische oprijzing
Jama’s
Jura 2
Jurassisch reliëf 2
Juveniel
Juveniel water
Kaaklozen
Kaar 2
Kaarmeer
Kalium
Kalium – Argon -Methode
Kalk
-areniet
-branderijen
-knollen
-koolzure
-korsten
-oölieten
-sinter
-sponzen
-steen
-tuf
Kamptozoa 2
Kanaal
Karaat 2
Karboon
-onder
Karneool
Karren
Karst
-depressies
-hydrologie
-kloven
-pijpen
-restbergen
-verschijnselen 2 3
Kationen
Kauri
Kegel
-karst
-schelpjes
Keienvloertje
Keileem 2 3
Keukenzout
Keuper
Keverslakken
Kiezel 2
-concreties
-korsten
-oölietgrinden
-zuur
-zuurgroep
Klapperstenen
Klasse
Klastisch 2
Klei
-rode diepzee
Kleur
Kleurindex
Klieving
Klimaat(en) 2 3 4 5
-aride
-berg
-gordels
-makro
-mediterrane
-micro
-meso
-paleo
-polair
-semi-aride
-steppe
-subtropisch
-tropisch
-tropische savanne
-woestijn
-zones
klimatologie
Klippen
Kloofdal
Knopstralers
Koem
Kokerwormen 2
Kokkels
Kolonie
Koninkrijken 2
Koolstofgehalte
Koolwaterstoffen 2
Koolzuurontrekking
Koppotigen 2
Koraalsponzen
Koralen 2
Korrelgrootte 2 3
Korund
Kosmisch stof
Kosmogene
Kosmopolitisch
Kraagdieren 
Kraakbeenvissen
Krabben
Krater
-meer
-wand
Kratonen
Kreeften
Krijt
Krijtfossielen
Krimpscheuren
Kristalassen
Kristal(len) 2
-lografie
-roosters
-stelsels 2
-structuur
-water
Kritische snelheid
Krokodillen
Kronkelberg
Kruin
Kruipen
-gangen
-sporen
Kryoturbatie
Kubisch
Kunstmatige systemen
Kustdrift
Kusten 2
Kustvlakte
Kwalitatieve analyse
Kwallen
Kwantitatieve analyse
Kwartair 2 3
Kwarts
Kwartsiet
Kwel
Kwelder
Laag
Laagland
Laccolieten
Lacustriene
Laganina
Lagunes 2 3
Lakprofielen
Lamellibranchiata 2
Laminaire stromingen
Laminatie(s) 2
Landijs
Landtongen
Lapilli
Laterale erosie
Latiet
Latosols
Lava 2
Lawine(s) 2
-droge
-grond
-natte
-stof
Leem 2
Lei
Leisplijting 2
Lengteprofiel
Lens
Lepidodendron
Lepidostrobus
Levenssporen
Ligniet
Lijzijde
Limnologie 2 3
Limoniet 2
Lingoïde
Lingula
Lingulida
Linnaeus 2
Lithificatie
Lithofaciës
Lithologie 2
Lithophaga lithophaga
Lithosfeer
-platen
Lithostratigrafie 2
Lithostrotion
Littorina
Load casts
Loefzijde
Longitudinale
-sedimentaanvoer
-stromen
Loodglans
Loodzand
Loopsporen 2
Lophophora
Lopolieten
Loricata
Löss
-afzettingen 2
-bruine
-grijsgele
-middelste
-onderste
-ontkalkte
-poppetjes
Luminiscentie
Lutieten
Lutum
Lycopodiophyta
Lycopsida
Lydiet 2
Maagstenen
Maaren
Maashagedis
Macrofossielen
Mafische mineralen
Magma 2
Magnesiet
Magnesium
Magnoliophyta 2
Malachiet
Malacostraca 2
Malm
Mammalia 2
Mammoetboom
Mangaanknollen
Mantelschelpen
Mariene processen
Markasiet 2
Marmer
Marsupia
Martinson, classificatie
Massabeweging
Meander
-afglijdings
-dal
-ingezonken
Meercelligen
Mega-annum
Megascopisch gesteente
Melkkwarts
Member
Meren
-carbonaat
-chloride
-kunde
-sulfaat
Merostomata
Mesa
Mesheften
Mesofossielen 2
Mesolithicum
Mesotroof 2 3
Mesozoa
Metabolisme
Metamorfose 2 3
Metaphyta
Metasomatose
Metazoa
Meteorieten 2 3
-krater
-stof
Meteorisch water
Methaan
Meyeria
Michelina
Micraster
Micrasterina
Microfossielen
Micromounts
Microtektoniek
Midatlantische rug 2
Middengebergte
Migreren 2
Milankovitch
Mindel
Mineraalafzettingen
Mineraalinhoud
Mineralen 1
-fysische kenmerken
-optische kenmerken
Mineralogie 2
Mioceen 2
Modderstromen
Moedergesteente Moedermateriaal 2 3
Moerasijzererts
Moeraskalk
Mohoroviçic
Molasse 2
Mollusca 2
Molukkenkreeft
Monadnocks
Monera 2
Monoclinale rug
Monocotylen 2
Monocraterion
Monodelphia
Monograptus
Monoklien
Monomineraal
Monoplacophora 2
Monotremata
Moore R.C.
Morene(s)
-binnen
-eind
-grond
-oppervlakte
Morfogenese
Morfologie 2 3
Mosasaurus
Mosdiertjes 2 3
Mosplanten
Mosselkreeftjes
Mossels
Muiltje
Mummificatie
Munsell-kleurenkaart 82
Murex
Muschelkalk 2
Muscoviet
Myophoria
Myriopoda
Mystacocarida
Naaktzadigen 2
Naamgeving 2 3
Nannofossielen
Nannoplankton
Natica
Natrium
Natuurlijke bouwstenen
Natuurlijke systemen
Nautilus
Neerslag
Neerwaartse ombuiging
Nekton
Nemathelminthes
Nemertea
Neolampadoida
Neololithicumum
Neptunisme
Nerietisch
Nesten
Neteldieren 2
Neuropteris
Niche
Nievelsteiner zandsteen
Nodosaria
Nomenclatuur 2
Noordpool
-geografische
-magnetische
Nucula
Nummeren
Nummulieten
Nunataks
Obductie
Obolellida
Obsidiaan 2 3
Oceanische ruggen
Oceanografie
Octocorallia
Octopus
Oesters
Oeverwallen
Ofocalciet
Oilpool
Oiltrap
Olifantstandjes
Oligoceen
Oligotroof 2
Olivijn
Ombrogeen veen
Omgekeerde metamorfose
Omloopberg
Omnivoren
Ompolingen
Omwentelingsellipsoïde
Onderschuivingen
Ondersoort
Onthoofding
Ontmenging
Ontogenese
Ontologie
Onyx
Oöieden 2
Oölieten 2
Oöliticia
Opaak
Opaal
Ophidia
Ophiocistoidea
Ophiomorpha
Ophiuroidea
Oppervlaktegolven
Opschuiving 2
Opvriezen
Orbitoïden
Orde
Ordovicium
Organismen 2 3 4
-pelagische
Organogene
-duinen
-sedimenten
Orgelpijpen
Orogeen(-enen 2 3
Orogenese 2 3 4 5 6 7 8
Orogenetische bewegingen
Orthida
Ortho
Orthogneis
Orthoklaas
Oscillaties
Osculum
Osteichthyes
Osteologie
Ostracoda
Ostracoden
Ostrea
Ouderdomsbepaling
Overschuiving(-en) 2
Oxiden
Oxydatie
Paalworm 2
Paardenstaarten 2
Paddestoelrotsen
Palaechinoida
Paleo
-biologie
-botanie
-ceen
-ecologie 2
-geografie 2
-ichnologie
-klimaten 
-lithicum
-magnetisme 2
-milieu
-pathologie
-sols
-vulkanisme
-zoölogie
Paleontologie 2
-systematische
Palimpsest
Palynologie
Pandemisch
Pangea 2
Para
Paragneizen
Paramoedra’s
Parasiet
Parasitisch
Parataxonomisch
Parazoa
Parent
Pascichnia
Paterinida Pecopteris
Pecten
Pediment(en) 2 3
Pedina
Pedinoida 2
Pediplains
Pedogenese
Pegmatiet 2
Pegmatitisch gesteente
Pek 2
Pelagisch(e) 2 3
-organismen
Pelecypoda
Pelliculair
Pelmatozoa
Peneplain 2 3
Pentamerida
Pentastomida
Pentremites
Perichoechinoidea
Peridotiet 2
Periferie
Periglaciaal(e) 2 3
-meren
-verschijnselen
Periode
Periodiek systeem
Perm 2
-Boven 2
-Onder
Permafrost 2 3 4 5 6
Permeabiliteit 2 3 4 5
Petricolidea
Petrografie 2
Petrologie 2 3
Pholadidae
Phoronida
Phragmatoppoma lapidosa
Phylloceras
Phymosomatoida
Piedmont fans
Pijlwormen
Pingo’s
Pingoruïne(s) 2
Pinna
Pinnulae
Pinophyta 2
Pisces
Plaatkieuwigen
Placentadieren
Placentalia
Plagioklaas
Planaties
Plankton 2 3plankton de richting van oceanen bepaalt?
-fyto
Plantae 2
Platentektoniek 2 3
Platwormen
Platyhelminthes 2
Playa 2 3
Pleistoceen 2 3 4 5
Pleistocene zoogdieren
Pleniglaciaal
Pleocyemata
Plesiocidaroida
Plesiosaurus
Pleurae
Plica
Plioceen
Plooien 2
-buig
-cleavage
-gordels
-vloei
Plooiing(-en) 2
Plutonen)
Plutonieten
Plutonische gesteenten
Plutonisme 2 3
Pluvialen
Podsolic
Podzol(s) 2
-profiel
Pogonophora
Poikilitische textuur
Poljes
Pollen 2
-analyse
Polychaeta
Polydora
Polygonen 2
Polyplacophora
Polypodiophyta 2
Pongidae
Ponoren
Populatie
Porfieren 2
Porfierische textuur
Poriënwater 2
Porifera 2
Porositeit
Posidonia
Posidoniën
Potamides
Preboriaal
Precambrium
Precipitatie 2
Prepareren
Primaten
Prioriteitsregel
Prisma’s
Processen
-azonale
-chemische
-endogene
-exogene 2
-fysische
-intrazonale
-mechanische
-zonale
Progressieve sortering
Prokaryota
Prokaryoten 2
Proterozoïcum
Protista 2 3
Protophyta
Protozoa
Psammechinus
Psammieten van Condroz
Pseudofossiel
Pseudomorf
Psilopsida
Psilotophyta
Pteropsida
Puimsteen
Puin
-last
-waaier(-s) 2 3
Pycnogonida
Pygaster
Pygasteroida
Pygidium
Pygurus
Pyriet 2 3 4 5
Pyrometamorfose
Pyroxeengroep
Pyroxeniet
Radiair patroon
Radioactiviteit
Radiolariën 2 3
-slik
Radiolariet 2
Ras
Recent
Reductie
Reflectievermogen
Refractie
Regime
Regionale metamorfose
Regnum
Regoliet
Regressie
-grind
-vlak
Regulaire zeeëgels
Regularia
Rekristallisatie 2 3
Relatieve datering(-en) 2 3
Relictstructuur
Reliëf 2 3 4 5
Reliëfvormen
Rendzina’s
Repichnia 2
Repterend
Reptilia 2
Resequente rivieren
Reservoirgesteente
Residu
Resistentie
Restbergen
Reticuloceras
Retrogade
Revinienkwartsiet
Rhizopoda 2
Rhynchocoela
Rhynchonellida
Rhyncolites
Rhynia
Ribkwallen
Riffen 2 3
Rijken 2
Rillen
Ringwormen 2
Riss
Rivieren
-anastomoserend
-antecedente
-beddingen
-consequente
-dalvormende 2
-divergerend
-duinen 2
-efemere 2
-episodische
rivieren vervolg
-erosie
-intermitterende
-meanderende 2 3
-obsequente
-onderbroken
-patronen
-periodieke
-permanente
-rechte
-terras 2
-verwilderde
-vlechtende 2
-waaiervormig
Rocourt bodem
Rogerella
Roggen
Rompvlakten
Rookkwarts
Rostrum
Rotatie
Rotliegendes 2 3
Rotting
Rottingsproducten
Rotulina
Rozenkwarts
Rugosa
Saalien
Salenioida
Salina 2
Saliniteit 2
Saltatie 2
Sandr
Saprofiet
Saprofytisch
Sapropeel 2
Sapropelium
Sarcopterygii
Sauria
Scaphopoda 2
Scaphopoden 2
Schaaldieren 2
Schalie 2 3 4
Schiervlakte(n) 2 3
Schietende
Schijnfossiel
Schildpadden
Schimmels 2
Schist 2
Schizophyta
Schoklamellen
Schollen
Schollentektoniek
Schoorwallen
Schor
Schubboom
Sciadopytys
Scleractinia 2
Sclerospongiae 2
Sclerosponzen
Scultellina
Sea floor spreading
Secreties
Sedentair
Sedeplain
Sediment(en)
-gesteenten 2 3 4 5
-klastisch 2 3
-limnische
-pelagische
-in meren voorkomende
-shelf
-terrigene
Sedimentatie 2 3 4 5 6
-bekkens
-terrassen
Sedimentologie 2
Selachii
Segregatie
Segregatieijs
Seilacher, classificatie van
Seismografen
Seismologie
Sepia
Septaria
Sequentie
Sequoiadendron
Sericiet
Serie
Serir
Serpentijngroep
Serpula 2
Serpulidae
Sessiel
Sfaleriet
Sferoïdale desintegratie
Sheet flood 2 3
Sheet wash 2
Sheeting
Shelf 2
Shelfzeeën
Sideriet 2 3 4
Sifo
Sigillaria
Silcretes 2 3
Silex
Silicaat(en) 2
Silicificatie
Sills
Silt 2
Siltsteen
Siluur 2
Sintels
Siphunculoidea
Sipuncula
Situ
Skelet
Skolithos linearis
Slakken 2
-mineralen 2
Slang(en)
-sterren
Slenken 2
Slib
-diatomeeën
-organisch
Slik
-diatomeeën 2
-globigerinen 2
-radiolariën
Slump
Smelt
Sneeuw
Snoerwormen
Solifluctie 2 3
Solum
Somasteroidea 2
Soort 2
Spatangoida
Species
Speleologie
Sphagnales
Sphenopteris 2
Spinachtigen
Spinel
Spira
Spiriferen
Spiriferida
Splijting 2
Splijtlagen
Spoel
-pedimenten
-vlakten 2
-zandvlakten
Spondylus
Spons(zen) 2 3
-lichaam
-naalden
-riffen
Sporen
-elementen 2
Spuitwormen
Squamata
Strophomenida
Stadialen
Stalactieten
Stalagmieten
Stam(men) 2
Steen
-eter
-kernen
-kool 2
-koollagen
-zout 2
Steentijd
-Jonge Steentijd
-Midden Steentijd
-Oude Steentijd
Stekelhuidigen 2 3
Stigmaria
Stollingsgebieden
Stollingsgesteenten
Stone lines
Stoottanden
Stralingscurve
Stralingsintensiteit
Strandwallen
Stratigrafie 2 3 4 5
Stratigrafie van het Krijt
Stratigrafische correlatie
Stratum
Streckeisen, ruit van 2
Streep
Streepduinen
Stromatoporen 2 3
Stromatoporenriffen
Stroming
Stroom(en)
-drift
-fossiele stroomribbels
-gebied 2
-niet-oscillerende
-ribbels 2
-snelheid
Structurele geologie
Structurele geomorfologie
Structuur(en) 2 3
-tektonische
-verdringings
Stuifmeel
Stuifzanden
Stuwwal
Stylolieten 2
Subatlanticum
Subboreaal
Subductie
Subglaciale gesteenten
Sublimatie
Submariene gesteenten
Subsequente rivier
Subspecies
Sulfaten
Sulfiden
Superfamilie
Superpositie
Suspensie 2 3
Suspensiemateriaal
Sutuur
Syeniet
Symmetrie 2
Synclinaal(-en) 2
Synclinorium
Synform
Syngenese
Syngenetische mineralen
Syringopora
Systeem
Tabulaten
Tafelberg
Tardiglaciaal
Taunuskwartsiet
Taxonomie 2 3
Teer
Tektieten 2 3 4
Tektoniek 2
Tektonisch(e)
-deformatie
-meren
-venster
Tellurisch
Temperatuur
Tentaculata
Tepelhoorn
Terebratula grandis
Teredinidae
Teredo
Teredo navalis
Terras(sen)
-bovenste
-fluviatiel
-erosie
-jongste
-kruising
-onderste
-oudste
Terrestrische
Terrigeen
Terrigene afzettingen
Tertiair 2
Terugkaatsing 2
Terugschrijdende (erosie)
Tetragonaal
Textuur 2 3
Thallophyta
Theca
Thermale bronnen
Thermische gradiënt
Thermische metamorfose
Thermokarstmeren
Thorax
Tigillites
Tijd(s)(en) 2 3
-eenheid
-interglaciale
-schaal
-tussen
-vak(ken) 2 3
Tillieten
Toetssteen
Torenkarst
Tornatella
Torrentiële stromingen
Toxasterina
Trachiet
Transgressie(s) 2 3
Travertijn 2 3
Trepostomaten
Trias 2
-Onder
Trigonaal
Trigonia
Triklien
Trilobieten 2 3
Trilobita
Trilobitoidea
Trilobitomorpha
Trog
-geosynclinale troggen
-vormig
Tsjernosem
Tsunami(‘s) 2 3
Tuf(-fen) 2
Tufkrijt
Tunicata
Tunneldal
Turbidieten 2 3 4
Turbulente stromingen
Turritella 2
Tweekleppigen 2 3
Tweezaadlobbigen
Typeexemplaar
Typelokatie
Tyrannosaurus
Uitbarstingen
Uitspoelingshorizon
Uitstroomopening
Uitvloeiingsgesteente(n) 2 3 4
Uitwerpselen 2
Umbo
Uniformitarisme
Uvala’s
Vagiel
Valsnelheid
Varanen
Varens
Varische orogenese
Varven 2
Vauclusebron
Veen 2
-dal
-hoog
-laag
-mosveen
-topogeen
-vorming
Vegetatie 2 3 4
Veldspaatgroep
Verbogen terras
Verdwijngaten
Vergletsjering
Verhang
Verkiezeling
Verlandingsveen
Verplaatsing materiaal door:
-afspoelen
-glijden
-kruipen
-rollen
-schuiven
-vallen 
-vloeien 2
Verschuiving
-horizontaalverschuiving
Verspoeling
Vertebrata 2
Verweerbaarheid
Verwering(s) 2 3 4 5 6
-laag
-leem 2
-materiaal
Verzamelen
Vishagedis
Vlakte(n)
-abyssale
Vloedgolven
Vloeitextuur
Vluchtsporen 2
Voedselcyclus 2
Voedselketen
Voetvlakten
Vogels 2
Vondstomstandigheden 2
Voorlandbekkens
Voortplantingssporen
Vorst
-creep
-heuvels
-scheuren 2
-spleten
-verwering 2
-wiggen
Vraatsporen 2 3
Vulkaan (anen)
-actief
-gedoofd
-slapend
Vulkanieten
Vulkanisch(e)
-as
-bommen
-glas 2
-schuim
-stof
Vulkanisme 2 3 4 5 6
Vulkanologie
Vuursteen 2 3
-eluvium 2
-mijnbouw
Waddengebieden
Wadi
Warnetonbodem
Warven
Water
-aders
-angulaire
-artesisch water
-capillair water
-connaat water 2 3 4
-doorlatendheid
-geregenereerd water
-grond 2 3
-houding
-juveniel
-kringloop
-oppervlakte 2
-scheiding 2
-vlooien
-zoet
Weekdieren 2
Wegener 2
Weichselien 2 3
Wereldbeving
Whittaker
Wind 2
-corrasie 2
-erosie 2
-kanters
-keien
Woestijn(en) 2
-grind
-kiezel
-lak
-steen
-roos
-rots
-zand
Wolfsklauwen 2
Wormgangen
Wormkokertjes
Wrijfkrassen
Wrijfspiegels
Wrijvingsbreccie
Wulk
Würm 2
Xenolieten
Xyliet
Zaadvarens
Zaagvissen
Zand 2
-afzettingen
-steen 2 3
-tongen
Zechstein
Zee
-anemonen
-bevingen
-binnen
-bodemreliëf
-dadel
-egels 2
-kat
-komkommers
-lelies
-pokken
-spiegelbewegingen
-spinnen
-sterren
Zeolietfaciës
Zijp
Zinkblende
Zirkoon
Zoarium
Zoetwatermossel
Zoetwaterzakken
Zonale processen
Zone(es)
-abyssale 2
-bathyale 2
-bewonings
-breuk
-cluviale
-geplooide
-hadale
-illuviale
-littorale
-nerietische
-pelagische 2
-rek
Zonnestelsel
Zonneverhitting
Zoogdieren 2 3 4
Zoöplankton
Zout(en)
-afzettingen 2
-gehalte
-heid
-koepels
-korst(-en) 2
-meren
-pijlers
-steen
-tektoniek
Zuurgraad 2 3
Zuurstofisotopen
Zuurstofrevolutie
Zwaarspaat
Zwaartekracht
ZwammenZwerfstenenhttp://www.kijkeensomlaag.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=638&Itemid=441
Zwerfsteengezelschappen
Zwerfsteentellingen

naar Geologie in Telegramstijl
naar Geologische Tijdschaal
naar Trefwoordenregister
naar Literatuurlijst

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: