Geologie in Telegramstijl B


 zie onder Geologie


°

NEDERLANDSE GEOLOGISCHE VERENIGING


GEOLOGIE IN TELEGRAMSTIJL

door F.C. Kraaijenhagen

Een gezamenlijke uitgave van de
NEDERLANDSE GEOLOGISCHE VERENIGING
en de
NGV afdeling LIMBURG
September 1992

1992 © Copyright Nederlandse Geologische Vereniging.

Voor Internet herzien en bewerkt in 2006 door George Brouwers Oisterwijk.

AAngevuld en uitgebreid met

http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000448.html#A

Geologische begrippen   

Klik op een begrip voor de definitie. Wil je meer weten over een bepaald begrip, bekijk dan het thema‘De ondergrond van Nederland’, of gebruik de zoekmachine.

De geologische tijdvakken zijn niet opgenomen in deze begrippenlijst. Zie voor de beschrijving van deze tijdvakken het thema ‘Ondergrondse tijdmachine’.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

&

Glossary of Terms for Geology

(From The Earth’s Dynamic Systems, Fourth Edition by W. Kenneth Hamblin. Macmillan Publishing Company, New York, NY. Copyright © 1985) 

[A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]          http://www.evcforum.net/WebPages/Glossary_Geology.html

 

°

Baardwormen
bacteriën
Bactrites

°BACKSWAMP  : The marshy area of a flood plain at some distance beyond and lower than the natural levees that confine the river

°BACKWASH : The return sheet flow down a beach after a wave is spent

*BADLANDS  Badlands : An area nearly devoid of vegetation and dissected by stream erosion into an intricate system of closely spaced, narrow ravines

Badlands II
badlands walls

http://nl.wikipedia.org/wiki/Badlands_National_Park

 

BAJADA  /  BAJADA.docx (230.9 KB)    The surface of a system of coalesced alluvial fans

* Banded structure: A rock containing definite bands, e.g. banded flint.

ge-“aderde” rots

(Niet te verwarren met ofwel 1.- “gevlamde ” rots : want dat duidt specifiek op (meestal morfogene ) gesteenten met marmer-achtig uitzicht )ofwel 2.- “gelaagde rots(formaties )” : want gelaagdheid duidt meestal op diverse strata uit de chronografische universele geologische kolom )

in het gewone Nederlandse taalgebruik wordt de term “ader” bij voorkeur gebruikt voor ersten en erts-aders

Goud ader

°BAR  😦zandbank )  An offshore, submerged, elongate ridge of sand or gravel built on the sea floor by waves and currents

 

°

BARBERTON GREENSTONE BELT

Een Zuid-Afrikaans gebied dat ongeveer honderd kilometer lang en zestig kilometer breed is.
Hier zijn hele oude gesteenten te vinden.
Met behulp van modellen reconstrueerden de onderzoekers de gebeurtenissen die tot het ontstaan van deze gesteenten hebben geleid.

 

3,26 miljard jaar geleden: 37 kilometer grote planetoïde slaat op aarde in!

planetoide

Iets meer dan 3,2 miljard jaar geleden sloeg een planetoïde op aarde in. De steen was zo’n drie tot vijf keer groter dan de planetoïde die de dino’s van de aarde veegde en creëerde een krater die bijna 500 kilometer breed was. Dat hebben onderzoekers ontdekt.

Wanneer we het over inslagen op aarde hebben, dwalen onze gedachten doorgaans gelijk af naar die ene grote inslag zo’n 65 miljoen jaar geleden. Een planetoïde van zo’n tien kilometer breed sloeg op aarde in en leidde tot het uitsterven van veel soorten, waaronder de dinosaurussen. Onderzoekers vermoedden al wel dat de aarde in een ver verleden nog veel meer en grotere inslagen had meegemaakt. Maar een nieuw onderzoek brengt nu heel concreet zo’n heel oude, enorme inslag in kaart.

Aanwijzingen
De eerste aanwijzingen voor deze enorme inslag werden een decennium geleden al ontdekt in Zuid-Afrika. Onderzoekers bestudeerden gesteenten en stelden dat deze getuigden van een grote inslag. “We wisten dat deze groot was, maar we wisten niet hoe groot,” stelt onderzoeker Donald Lowe. Dit onderzoek brengt de inslag, de veroorzaker en de consequenties van die inslag voor het eerst in beeld. Het is bovendien voor het eerst dat onderzoekers op deze manier een inslag die meer dan drie miljard jaar geleden plaatsvond, in kaart brengen.

Tsunami’s
Het gebeurde allemaal zo’n 3,26 miljard jaar geleden. Een planetoïde van 37 tot 58 kilometer breed sloeg met een snelheid van 20 kilometer per seconde op aarde in. De schok zorgde ervoor dat seismische golven zich honderden kilometers diep de aarde in haastten en grote bevingen veroorzaakten. En er ontstonden enorme tsunami’s in de oceanen. De lucht werd bloedheet, de atmosfeer vulde zich met stof en het bovenste deel van de oceanen kookte. Gesmolten gesteente belandde in de atmosfeer, cirkelde rond de aarde, werd weer hard en viel terug op aarde.

De planetoïde die 3,26 miljard jaar geleden op aarde insloeg in vergelijking met de planetoïde die de dinosaurussen van de aarde veegde (links) en de Mount Everest (rechts). Onder ziet u de kraters die beide planetoïden veroorzaakten in vergelijking met Hawaii. Afbeelding: American Geophysical Union.

Bombardement
De planetoïde die 3,26 miljard jaar geleden op aarde insloeg, was waarschijnlijk één van de vele planetoïden die tijdens het Late Heavy Bombardment – een periode waarin onder meer de aarde bekogeld werd met ruimtestenen – op aarde belandden. De kraters die deze inslagen – die tussen de drie en vier miljard jaar geleden plaatsvonden – achterlieten, zijn grotendeels door toedoen van erosie verdwenen. Maar in Zuid-Afrika en het westen van Australië zijn nog sporen van de inslagen te vinden. Desalniettemin is het onderzoekers nog niet gelukt om de exacte plek waar 3,26 miljard jaar geleden een planetoïde insloeg, vast te stellen. Wel weten ze dat de planetoïde waarschijnlijk op duizenden kilometers van Zuid-Afrika – waar ze de bijbehorende vervormde gesteenten ontdekten – insloeg.

Onderzoeken zoals deze zijn heel belangrijk.

Ze helpen ons om een beter beeld te krijgen van de geschiedenis en ontwikkeling van de aarde. Zo is het aannemelijk dat de enorme inslag van 3,26 miljard jaar geleden de aardkorst en tektoniek verstoorde en aanleiding gaf tot het ontstaan van een modernere platentektoniek. Bovendien heeft de inslag waarschijnlijk invloed gehad op het leven op aarde. Zo zou het zomaar kunnen dat de veranderingen die de inslag op aarde bewerkstelligde, ertoe leidden dat veel microscopisch kleine organismen verdwenen, waardoor andere organismen konden evolueren, wat uiteindelijk wellicht resulteerde in de soorten zoals we die vandaag de dag kennen.

Bronmateriaal:
Scientists reconstruct ancient impact that dwarfs dinosaur-extinction blast” – AGU.org
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA / Don Davis.

Barchanen   /vrije duinen, ontstaan in een open zandvlakte. Ze migreren = verplaatsen zich. Naar de vorm spreekt men over barchanen = sikkelduinen, dwarsduinen en lengteduinen.

>

Barchan dune  : A crescent. shaped dune, the tips or horns of which point downwind. Barchan dunes form in desert areas where sand is scarce

 

800px-Mesquite_Sand_Dunes

Photograph of Mesquite Flat Dunes in Death Valley looking toward the Cottonwood Mountains from the north west arm of Star Dune (the largest dune in the area — Death Valley National Park, California.

 

 

Afbeeldingen van Barchan dune

Barchan Dunes:

The barchan dune takes the form of the crescent and its width and length are approximately the same. These are the fastest moving dunes and are formed by the wind continuously coming from one direction.

Barchan dune can be found in the(egyptian)  Great Sand Sea but is most common near the Dakhla and Al-Kharga Oases.

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sikkelduin

_________________________________________________________________________________________________

°

Bariet

Calciet+Bariet-Rammelsbach%20Kusel-Germany%20detail

 

Calciet+Bariet-Rammelsbach Kusel-Germany detail

Het mineraal bariet is een barium-sulfaat met de chemische formule BaSO4. Wikipedia

_________________________________________________________________________________________________
Barnsteen 2 3 4 / AMBER

Barnsteen/  ( vroeger ook  ook wel “Meershuim ” genoemd ) is fossiele hars van naaldbomen.
Het hars is miljoenen jaren geleden uit bomen gedropen en daarna versteend.

Het is vrij duur .  Betrekkelijk jonge barnsteen ,(= Copal ) is minder waard …  Het voelt soms nog kleverig aan.

Meestal zijn barnsteenvondsten op de stranden alleen in kleine stukjes te vinden . ‘Op stukjes van een kubieke centimeter is men over het algmeen al heel trots …..Een ovaal blok van 2,5 kilo is  al een  grote uitzondering .

Barnsteen Ans Molenkamp
Barnsteen gevonden in Langenboom, 29 april 2005 Ans Molenkamp
Baltische barnsteen Zandstra collectie, Naturalis

Dit blok  barnsteen “de bal van Oosterwoldiger”   (5,5 kgr ) werd gevonden op het  noordzeestrand  van Ameland … het is gescheurd door uitdroging …..

Barnsteen van bijna zeven kilo uit Noordzee. Collectie K. Post
Opgevist in 1994 in de Noordzee bij de Bolders Bank voor de Britse kust.

http://www.geologievannederland.nl/zwerfstenen/beschrijvingen/barnsteen

Het grootste stuk  Baltische  barnsteen ooit gevonden woog 10,478   kilo en is in 1969 opgevist door Deense vissers.Het stuk brak echter ; het grootste stuk weegt nu 8,886  kilo en t is tegenwoordig te bewonderen in het Copenhagen Amber Museum 

                                                                                                   A normal chunk of amber weighs less than ten grams. This impressive piece weighs no less than 8,866 grams and was found off the coast of Sweden in 1969.

One of the main attractions of the museum is the collection of more than 100 pieces of amber with inclusions of insects and plants

Barnsteen , copenhagen amber museum 2

Barnsteen , copenhagen amber museum 1

 

Barnsteen met ingesloten insecten

Veel barnsteen bevat inclusies :dat gaat van pollen , insekten , tot  en met  hagedissen en andere kleine dieren die in de kleverige hars  gevat  ,  verdronken en bewaard werden als  amber-fossiel …Het begin van dit   proces van fossilieering is heden ten dage nog  altijd  “life ”  waarneembaar 

  • Barnsteen is een fossiele hars die afkomstig is van naaldbomen. Deze bomen werden veelal aangeduid met de wetenschappelijke soortnaam Pinus succinifera, een nog levende dennensoort. Wikipedia

Zoals ook nog bij de tegenwoordige dennen het geval is, loopt er uit kleine beschadigingen van de schors hars uit de boom. Deze hars beschermt de boom tegen insecten en schimmels. In vroegere tijden zijn door de bomen in het Oostzeegebied grote hoeveelheden hars geproduceerd. Na de ijstijd is het barnsteen uit de grond gespoeld en in zee terechtgekomen.

Vloeibare hars uit naaldboom. Bron http://www.natuurinformatie.nl

Jongere, niet gefossiliseerde barnsteen heet ‘kopal‘. Het voelt vettig aan.

____________________________________________________________________________________

°BARRIER ISLAND  An elongate island of sand or gravel formed parallel to a coast

Barrier islands are narrow strips of land that parallel the coastline and consist of a variety of fine sediments and particulate matter. A barrier island is separated from land by a shallow bay or lagoon and can stretch for tens of miles.


Source: University of Texas

– See more at:

http://geology.rockbandit.net/2008/09/15/how-barrier-islands-such-as-galveston-work/#sthash.4jPGM0ZO.dpuf

http://en.wikipedia.org/wiki/Barrier_island

________________________________________________________________________________________________

°Barrièreriffen 2   

°BARRIER REEF   : An elongate coral reef that trends parallel to the shore of an island or a continent, separated from it by a lagoon

__________________________________________________________________________________________________

basalt   basalt  (Volcanology)

Basaltic columnar-jointed lava (Iceland)

Basaltic columnar-jointed lava (Iceland)

The most common type of volcanic rock, with a relatively low silica content and typically erupted at shield volcanoes.
Basalt is the usually hard and black volcanic rock formed from (liquid) balsalitc lava. Balsaltic lava contains less than about 52 percent silica (SiO2) by weight. Because of its low silica content, it has a low viscosity (resistance to flow). Therefore, basaltic lava can quickly and easily flow more than 20 km from a vent. The low viscosity typically allows volcanic gases to escape without generating enormous eruption columns, although basaltic lava fountains and fissure eruptions, however, still can be hundreds of meters tall. Basaltic lava is erupted at temperatures between 1100 to 1250°C.Basalt is by far the most common volcanic rock type. Basaltic magma is formed by partial melting of material from the upper mantle, and and is therefore typical for volcanism at hot-spots and at rift-zones. In these areas, upwelling of the mantle (either caused by a rising mantle plume underneath hot-spots, or by a divergent plate boundary at mid-ocean rift zones) decreases the pressure of the hot rock and therefore causes (partial) melting.Oceanic crust and submarine volcanoes consist largely of basalt, because most of them are formed at rift-zones (all ocean floor) or hot-spots. Among subaerial volcanoes, basaltic lava is primarily found at shield volcanoes.

Basaltic lava flows can be subdivided into two end-member structural types, according to their flow surfaces:

Pahoehoe lava – smooth, billowy, or ropy surface.

A’a’ lava – fragmented, rough, sometimes spiny, or blocky surface

Related keywords (1): andesite

°

 

Basalt 2 3 /  A dark colored, aphanitic (fine-grained) igneous rock composed of plagioclase (over 50%) and pyroxene. Olivine may or may not be present. Basalt and andesite represent 98% of all volcanic rocks

< basalt  :  Een stollingsgesteente. De oceaanbodem is opgebouwd uit basalt.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Basalt_(gesteente)

_________________________________________________________________________________________________

* Basalt breuksteen 

(Tuin  )

BASALT   LAVA 

Basaltische magma
Basaltzuilen

North  Ireland 

 

___________________________________________________________________________________________________

° BASE LEVEL  :  The level below which a stream cannot effectively erode. Sea level is the ultimate base level, but lakes form temporary base levels for inland drainage systems

° BASEMENT  COMPLEX  : A series of igneous and metamorphic rocks lying beneath the oldest stratified rocks of a region. In shields, the basement complex is exposed over large areas

______________________________________________________________________________________________

°

base surge base surge(Volcanology)

Base surge deposits from the great Minoan eruption on Santorini(ca. 1613 BC)

Base surge deposits from the great Minoan eruption on Santorini (ca. 1613 BC)

Base surges are ground hugging, fast outward moving and turbulent, dilute clouds of gas and ash. They result from water magma interactions (violent steam explosions). During the 1965 eruption of Taal volcano (Philippines), such base surges were first observed. Some of them traveled 4 km and killed 189 people. Base surges were first identified during ocean nuclear weapons explosions in the Pacific.
 Related keywords (1): pyroclastic flow
____________________________________________________________________________________________________

 

° BASIN  : 1 (structural geology) A circular or elliptical downwarp. After erosion, the youngest beds are exposed in the central part of the structure. 2 (topography) A depression into which the surrounding area drains

°

basisafvoer :  < Het water dat constant naar de rivier toestroomt. (vergelijk: piekafvoer, die afvoer is er alleen maar na flinke regenbuien op hellingen)

°

Basisconglomeraat  ;

-onderdeel  van  Sedimentatie – Cyclothemen = (een cyclische opeenvolging van kenmerken in gesteentepakketten).nml aan de basis – een  basisconglomeraat,  bestaat uit echt conglomeraat van rolstenen tot kalkzand, maar dat kan ook fossielen, fossielgruis, glauconietzand, enz. bevatten.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Conglomeraat_(geologie)

http://www.kijkeensomlaag.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=241&Itemid=337

http://www.aardkundigewaarden.nl/digitaalzwerfstenenmuseum/gesteentetuinen/tuinen.php?tuin_ID=431

°

Batholieten 2  / BATOLITHE  :A large body of intrusive igneous rock exposed over an area of at least 100 km2

http://fr.wikipedia.org/wiki/Batholite
half dome  yosemite     °

http://earth-of-fire.over-blog.com/article-les-structures-ignees-intrusives-les-batholites-89288496.html

°

Pic de miel Batholite
Bathyale zone

°BATHYMETRIC   CHART /A topographic map of the earth’s surface underlying a body of water (such as the ocean floor

° BATHYMETRY  : The measurement of ocean depths and the charting (mapping) of the topography of the ocean floor

° BAUXITE :A mixture of various amorphous or crystalline hydrous aluminum oxides and aluminum hydroxides, commonly found as a residual clay deposit in tropical and subtropical regions. Bauxite is the principal commercial source of aluminum

BAUXIET : aluminium erts :http://nl.wikipedia.org/wiki/Bauxiet

Het Stuk Van Het Bauxiet Afzonderlijk Stock Foto's - Beeld: 19894553

     

°Batoida

°  BAAI/ BAY / A wide, curving recess or inlet between two capes or headlands

° BAYMOUTH BAR  : A narrow, usually submerged ridge of sand or gravel deposited across the mouth of a bay by longshore drift. Baymouth bars commonly are formed by extension of spits along embayed coasts

°BEACH ( STRAND) /A deposit of wave-washed sediment along a coast between the landward limit of wave action and the outermost breakers

°BEACH DRIFT :The migration of sediment along a beach caused by the impact of waves striking the shore at an oblique angle

______________________________________________________________________________________________________

BEACH PROFILE

beach profile

___________________________________________________________________________________________________

°Bedektzadigen 2

* Bed: A layer within a sedimentary rock, different to those above and below, and characterised by a certain lithology, fossil assemblage, colour etc.

*Bedding, bedding plane: A definite change in the character of a rock, which is parallel to the surface of deposition. In many cases it is possible to split a rock along its bedding planes.    Bedding

*Bed load  Material transported by currents along the bottom of a stream or river by rolling or sliding, in contrast to material carried in suspension or in solution

*Bedrock: Unweathered rock found below soil or sediments./ The continuous solid rock that underlies the regolith everywhere and is exposed locally at the surface. An exposure of bedrock is called an outcrop
Beddingmateriaal
Beenvissen 2
Bekkens
Belemnieten 2
Bellerophon

______________________________________________________________________________________________________

BELL ROCK 

SONY DSC

Bell-Rock-North-West-Side-180

_bell-rock-trail-pathway-courthouse-butteSONY DSC

___________________________________________________________________________________________°BENIOFF  ZONE : A zone of deep-focus earthquakes that dips away from a deep-sea trench and slopes beneath the adjacent continent or island arc
Bentheimer zandsteen
Benthonisch 2 3
Benthos
Bergkristal

°
Bergstortingen   bergstorting  :  Rotsmassa die in een snelle beweging naar beneden komt. Berginstorting

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bergstorting  // In de nacht van 24 op 25 november 1248 kwamen naar schatting 5000 mensen om door een bergstorting aan de noordflank van de Mont Granier. Dit is de grootste ramp als gevolg van een bergstorting in de Europese geschiedenis.

Arteara, Barranco de Fataga. Bergstorting. Door instabiliteit van de barrancowand is in het verleden                                                                          een enorm stuk rots naar beneden gestort. Bergstortingen komen in berglandschappen regelmatig voor.

°

BERM :

< A nearly horizontal portion of a beach or backshore formed by storm waves. Some beaches have no berms; others have several

beach profile

 

berm shape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seasonal variation in beach profile shape. The wave climate during the winter is much more energetic. Large, short-period waves associated with storms tend to erode the beach and berm and move sediment seaward into an offshore bar. The beach profile is typically steeper with a much smaller or non-existent berm. Smaller, longer-period waves during the summer tend to move sediment back onto the upper portion of the beach, rebuilding the berm and creating a less steep beach profile.

http://www.maine.gov/dacf/mgs/explore/marine/faq/shape.htm

http://www.maine.gov/dacf/mgs/explore/marine/facts/jul13.pdf

°

B HORIZON  : The solid zone of accumulation underlying the A horizon of a soil profile. Some of the material dissolved by leaching in the A horizon is deposited in the B horizon

°
Bètastralen  :

°
Bewaren van een verzameling
Bezinking
Bezinkingssnelheid
Bifurcation ratio
Bilobieten
Binaire nomenclatuur
Binomische
-nomenclatuur
Biofaciës
Biogene
-afzetting
-sedimenten
Biogenetische
Biogliefen
Biohermen
Biohorizont
Bioklasten 2 3 4
Bioliet

°BIOLOGIC  MATERIAL  : A general term for material originating from organisms. Examples: fossils (shells, bones, leaves), peat, coal. biosphere The totality of life on or near the earth’s surface
Biologische
-componenten
-niche
-verwering
Biosfeer 2 3
Biostratigrafie 2
Biostroom
°   Biotiet 2 3    BIOTITE  /” Black mica.” An important rock-forming ferromagnesian silicate with silicon-oxygen tetrahedra arranged in sheets

This large book of biotite (~ 6″ across) shows the 6-sided shape of perfect biotite crystals. There is a smaller book to the left.
It is easy to peel off thin black sheets of black biotite to create a pile as in the photo above.
The white mineral is calcite, which is not commonly found with biotite.
Bioturbatie(s) 2

°

BIRD -FOOT DELTA  : A delta with distributaries extending seaward and in map view resembling the claws of a bird.

Example: the Mississippi Delta

NOAA Photo Library Image - line0042

 A bird’s eye view of a bird’s foot delta – the Passes of the Mississippi River 

the bird’s foot delta of the Mississippi River as it builds into the Gulf of Mexico in Louisiana, south of New Orleans. This ASTER image shows the tip of the delta in which several distributaries have built up deposits above sea level, giving the bird’s foot effect(left ) :

The Bird's Foot Delta of the Mississippi River; ASTER image.  Sediments around the Bird's Foot Delta of the Mississippi River; Landsat image.

As seen by Landsat(right ), this enhanced image brings out more details in the sediments:

°
Bitumen

The picture shows bitumen manifestations  in biocalcarenites, in the Valle Romana Quarry close to the village Lettomanoppello in the area of the Majella Mountain in central Italy

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bitumen

http://en.wikipedia.org/wiki/Asphalt

Natural Bitumen (Gilsonite, Natural Asphalt, Asphaltum, Uintahite)

http://msiminerals.en.ecplaza.net/natural-bitumen-gilsonite-natural-asphalt–172980-883595.html

°
Bitumina
Bivalven 2
Bivalvia 2

°
Bladgroen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bladgroen

      

Gemeenschappelijke structuur van chlorofyl a en b

°

°

Blastoidea

°

Blauwwieren

°
Bliksembuis 2     FULGURIET

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fulguriet

Een fulguriet uit Okeechobee in Florida, van bovenaf en van opzij gezien.

Hier enkele foto’s van fulguriet of bliksembuizen.

Een foto van een fulguriet - roger-russell.com Foto van een fulugriet - carionmineraux.com

Een foto van een fulguriet - lindaskoglund.com foto van een fulguriet - carionmineraux.com Foto opgraving van een fulugriet - carionmineraux.com

Enkele video’s van fulguriet.

°
Blikseminslag

____________________________________________________________________________________________________

°

block   bomb (Volcanology: volcanic bomb)

Large bomb ejected from Etna volcano’s SE crater.

Large bomb ejected from Etna volcano's SE crater.

Ejected fragments of fresh magma larger than 64 mm in diameter, often shaped aerodynamically during their flight.
Volcanic bombs are lava fragments larger than 64 mm in diameter that were ejected while still viscous and partially molten. Many bombs acquire rounded aerodynamic shapes during their travel through the air. Volcanic bombs include breadcrust bombs, ribbon bombs, spindle bombs (with twisted ends), spheroidal bombs, and “cow-dung” bombs.

Related keywords (3): blockbreadcrust bombexplosive

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vulkanische_bom

 

File:Vulkanbombe strohn 20080722.jpg

De 100.000 kilo zware lava- of vulkaanbom bij Strohn (eifelgebergte ) 

Deze lavabom ligt in Strohn, Duitsland. Deze lavabom is waarschijnlijk ontstaan door het op en neer bewegen van een grote lavaklomp in een vulkaan. Hierdoor is deze lavabom 5 meter in doorsnee. Hij weegt ongeveer 100 ton en is te zwaar om als echte lavabom uit een vulkaan te worden geslingerd.

 

– Omstreeks 1640 voor Christus maakte een vulkaanuitbarsting een plotseling einde aan de Minoïsche beschaving op Kreta. Daarbij werden blokken van een halve meter doorsnee tot 7 kilometer ver weggeslingerd — echte vulkanische bommen zeg maar. Ook de hoeveelheid as die werd uitgestoten was onvoorstelbaar groot: ze is te vinden tot ver in Egypte(en was waarschijnlijk verantwoordelijk voor de in de Bijbel (nogal fantasievol ) beschreven “zeven plagen van Egypte”.)

Alles bij elkaar werd er bij de uitbarsting zoveel materiaal uitgestoten dat er een instortingskrater (caldera) ontstond, waarvan nog een gedeelte over is. Het plotseling instorten van de krater had tot gevolg dat een enorme vloedgolf Kreta overspoelde. Ze vaagde de Minoïsche beschaving in een klap weg; de legende van het verzonken Atlantis is waarschijnlijk hierop gebaseerd. De uitbarsting vond plaats op het Griekse eilandje Thera, dat alleen nog bestaat uit wat er van de oorspronkelijke vulkaan (de Santorini) over is.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

°

Bloedsteen 2

  (kidney ore )bloodstone hematite

°

BLOCK  FAULTING :A type of normal faulting in which segments of the crust are broken and displaced to different elevations and orientations    —>  Bloksplijting

°

BLOWOUT : A basin excavated by wind erosion    … ( example ) A ‘hole’ is created in the surface of the dunes called a blowout.

A Small Blowout

A Small blowout                                      

a large  blowout    ° Duinpan 

Devils Hole on Ravenmeols

Blowout and erosion down to wet sand

Blowout and erosion down to wet sand at the water table

http://www.sandsoftime.hope.ac.uk/succession/blowout.htm

°

BLUE -SHIST   : A fine-grained schistose rock characterized by high pressure, low-temperature mineral assemblages, and typically blue in color.

Syros / Greece 

...

 lawsonite-blueshist interbedded with aragonite (light color).

blueshist

http://en.wikipedia.org/wiki/Blueschist

 
°

Bodem(‘s)
-begraven
-chestnut
-classificatie
-erosie   —>Het opnemen en afvoeren van gronddeeltjes door wind of water
-fossiele
-getrunkeerde
-gley
-intrazonale
-kunde
-last 2
-laterietische
-polygenetische
-profiel
-relikt
-structuur
-type
-vloeiing
-vorming
-zonale

°
Bogazi
Bølling
Bolussen
Boorgaten
Boormossel (-s)
Boorsponzen
Boreaal
Borstelvarens
Borstelwormen
Bothriocidaroida

°

BOULDER :A rock fragment with a diameter of more than 256 mm (about the size of a volleyball). A boulder is one size larger than a

°

cobble

°
Boulderclay

°
Brachiopoda 2 3

°

BRACKETED INTRUSION : An intrusive rock that was once exposed at the surface by erosion and was subsequently covered by younger sediment. The relative age of the intrusion thus falls between, or is bracketed by, the ages of the younger and older sedimentary deposits
°

Bradyodonti

°

BRAIDED STREAM :A stream with a complex of converging and diverging channels separated by bars or islands. Braided streams form where more sediment is available than can be removed by the discharge of the stream
Branchiotremata 2 3
Branchiura

 

____________________________________________________________________________________________________

°

breadcrust bomb  breadcrust bomb  ( Volcanology)

Breadcrust bomb, ca. 50 cm long, from Lokon volcano (N-Sulawesi, Indonesia)Breadcrust bomb, ca. 50 cm long, from Lokon volcano (N-Sulawesi, Indonesia)
Perfectly shaped breadcrust bomb from Nea Kameni, Santorini (Greece)

Perfectly shaped breadcrust bomb from Nea Kameni, Santorini (Greece)
Volcanic bomb with a cracked surface, similar to bread, caused by the slow expansion of the interior gas bubbles while cooling.
A breadcrust bomb is a volcanic bomb with a cracked and checkered surface, sometimes resembling the surface of a loaf of bread. The cracks develop when the outer surface of a partially molten lava fragment cools to form a brittle surface and then subsequently cracks as the hot interior expands due to the continued growth of gas bubbles.
 Related keywords (1):bomb

 

____________________________________________________________________________________________________

°

°BREAKER   :A collapsing water wave
° Breccies / BRECCIA : A general term for sediment consisting of angular fragments in a matrix of finer particles. Examples: sedimentary breccias, volcanic breccias, fault breccias, impact breccias
Brekingsindex 2
Breuk(-en) 2 3 4 5 6 7
8 9
-bewegingen
-trap 2 3
-vlak
-zone

°

BREUKGEBERGTE  < Gebergte dat ontstaat als een oud, afgesleten plooiingsgebergte opnieuw wordt opgeheven. Er ontstaan horsten en slenken.

http://www.rinivanderpol.com/2011_02_01_archive.html

°

Bron
Bronstijd

°
Bruinkool 2 3 4 5       

°
Bryophyta 2

°
Bryozoa 2

°
Buccinum

°
Buideldieren

°
Buidelstralers

°
Buikpotigen

°
Buntsandstein

http://de.wikipedia.org/wiki/Buntsandstein

http://nl.wikipedia.org/wiki/Buntsandstein

De Buntsandstein (soms in het Nederlands vertaald als Bontzandsteen; Engels: Bunter) is een pakket gesteentelagen in de ondergrond van het westen en midden van Europa. Ze bestaat uit voornamelijk zandsteen, die gevormd werd in het Vroeg-Trias. Samen met de jongere Muschelkalk en Keuper vormt de Buntsandstein de zogenaamde Germaanse Trias, een karakteristieke opeenvolging van gesteentelagen in Europa, waar het tijdperk Trias naar genoemd is (Trias betekent driedeling).

Onder de Buntsandstein ligt het Zechstein en er boven ligt de Muschelkalk.

http://geologisch.wordpress.com/2011/04/11/temporarer-buntsandstein-muschelkalk-aufschlus-im-stadtzentrum-jenas/

°
Burrows

°BUTTE : A somewhat isolated hill, usually capped with a resistant layer of rock and bordered by talus. A butte is an erosion remnant of a formerly more extensive slope

SONY DSCSONY DSC

http://fastwindtoaim.blogspot.be/2013/02/introduction-of-erosion-landform-01butte.html

el

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

2 Responses to Geologie in Telegramstijl B

  1. Pingback: INHOUD G | Tsjok's blog

  2. Pingback: GEOLOGIE IN TELEGRAMSTIJL INLEIDEND | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: