Intelligentie bij de mens


intelligentie bij de mens  doc (archief)  <–

°

Oefening baart minder kunst dan gedacht

21 mei 2013   5

schaken

Schaakkampioen worden? U denkt misschien: waar een wil is, is een weg. Iedereen die iets wilt leren, kan zijn doel bereiken door oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Uit onderzoek blijkt nu dat dit toch niet helemaal klopt.

Oefening is wel belangrijk om ergens goed in te worden, maar het verklaart niet helemaal waarom de één beter wordt in iets dan de ander. Aangeboren aanleg is één van de andere factoren die ook invloed heeft op hoe u een complexe activiteit eigen maakt.

Oefening
“Sommige mensen bereiken een elitair prestatieniveau zónder veel oefening, terwijl anderen dit niveau niet bereiken, ondanks hun veelvuldige oefening,”

zegt Zach Hambrick van Michigan State University. En eigenlijk toont dit al aan dat oefening niet de bepalende factor is. Om dit ook hard te maken, analyseerden Hambrick en zijn collega’s veertien studies naar schaakspelers en muzikanten. Hierbij keken ze met name naar de hoeveelheid oefening in verhouding tot de prestaties. Omgerekend was de oefening  voor ongeveer één derde deel verantwoordelijk voor de muzikale –en schaakvaardigheden.

Werkgeheugen
Het andere twee derde deel kwam dus ergens anders vandaan dan van oefening.

Hambrick schrijft in het blad Intelligence dat intelligentie, aangeboren aanleg of de leeftijd waarop mensen beginnen met de activiteit ook van invloed kunnen zijn op hoe goed iemand in iets wordt.

Intelligentie bestaat dan ook in verschillende vormen waaronder ook muzikale en logisch – mathematische intelligentie.

Eerder onderzoek van Hambrick suggereert dat de capaciteit van het werkgeheugen, dat de algemene intelligentie kenmerkt, soms de beslissende factor kan zijn of iemand goed is in iets of écht talent heeft ervoor.

Oefening is natuurlijk nooit verkeerd, maar ‘voor niets’ oefenen wanneer u een doel voor ogen heeft dat u met uw capaciteit eigenlijk tóch niet kunt bereiken is niet zo effectief.

Een nauwkeurige beoordeling van de capaciteiten van mensen kan ze in de juiste richting duwen.

Doordat ze weten welke mogelijkheden ze met hun capaciteiten hebben, weten ze op welke gebieden ze specialist kunnen worden.

“Ze neigen dan om te oefenen in de richting waarin ze een reële kans hebben om expert te worden,” zegt Hambrick.

Toch kan er in de toekomst van alles mogelijk zijn ongeacht iemand zijn zogenoemde capaciteiten.

Pasgeleden ontdekten wetenschappers bijvoorbeeld dat met de aangeboren aanleg voor rekenen te knoeien is door hersenstimulatie

Bronmateriaal:
Practice makes perfect? Not so much” – Michigan State University.
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door eltpics (cc via Flickr.com).

REACTIES

° Op zich allemaal  jammer,  want  het onderzoek  betekent  dat wat je bereikt meer afhankelijk is van je aanleg dan eerst gedacht werd.

Oefen en wordt beter. Als je dan al niet slecht was om mee te beginnen kun je uitblinker worden, dit is dan weer bepaald door intelligentie, maar voornamelijk ook de omgeving waarin iemand leeft. Waar liggen je interesses.

_°In de USA/Canada is de mythe dat je alles kunt zijn wat je wilt, als je maar hard genoeg werkt, nog steeds aanwezig, ondanks dat miljoenen nooit uit de ghetto’s komen waar ze zijn geboren.

‘je kunt alles bereiken, als je maar lang genoeg traint’.  is het vooral bedoeld als weerlegging van het idee ‘je hebt talent of je hebt het niet, en als je na een paar uur sommen maken nog steeds geen wereldberoemde wiskundige bent dan kun je het net zo goed opgeven’.

Het is die luiheid, dat als je maar talent hebt je verder niks hoeft te doen, waar tegen  wordt  geaggeerd

Ook  (met name arme getto-)kinderen wordt wel eens  aangepraat ‘als je niet snapt wat de leraar allemaal verteld ben je gewoon een loser zonder talent, het maakt helemaal niet uit of je je huiswerk maakt’ …. 

In het  voorbeeld van de ghetto’s spelen ook veel andere zaken mee. Te beginnen met het feit dat de basisbehoeften van de mensen daar niet voorzien kunnen worden. Als je daar al onder druk komt te liggen dan kan je alsnog zo hard werken als je wilt, maar de kans dat je dan uit de ghetto komt is vele malen kleiner.  …..Die hele ‘american dream’ is ziek.
Het is gewoon een excuus voor rijke mensen om op arme mensen neer te kijken: die zijn ziekelijk dom en lui, anders zouden ze wel rijk zijn.
Terwijl er feitelijk natuurlijk een gigantische correlatie is tussen ‘hoe rijk zijn je ouders’ en ‘hoe rijk ben je zelf’. Zeker in een land als de USA waar de inkomensverschillen gigantisch zijn.

Maar toch  …..  Je kan ergens goed in worden door er veel tijd aan te besteden, echter je zal nooit wereldtop worden.

–°Een natuurkunde leraar  begon zijn eerste les met het statement: “Maak je geen zorgen. Iedereen kan natuurkunde leren…….. Alleen sommigen van jullie leven niet lang genoeg”

…Het  spreekwoord zegt ; wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje……maar er zijn meerdere gevallen gezien van mensen die voor minder dan een dubbeltje geboren waren en toch een briefje van 500 werden. …..Andersom ook trouwens. Selectieve generalisaties   ingebouwd in dit soort spreekwoorden en triviale wijsheden  worden altijd ontkracht door  vele (weliswaar  anecdotische ) uitzonderingen  

°Als duizenden hetzelfde trainingsprogramma volgen en net zo hard trainen, zullen degenen met het meeste talent de besten zijn.

Trainen  heeft zeker invloed, maar of ik door 10.000 uren training een slangenmens zal kunnen worden betwijfel ik

Oefening baart kunst, jazeker  – maar het is wel  zo slim om eerst een onderwerp te zoeken waarin het zin heeft te oefenen….. Eentje waar je talent  voor hebt  als het ware . Doe je dat niet en kies je iets waar je geen talent voor hebt dan wordt je een  uitstekend geoefende  en vakkundige   prutser  …..Aanleg is het belangrijkste  … maar 1% inspiratie / talent    moet gepaard gaan met 99 % transpiratie ( Picasso ) want anders wordt het ook niets …… natuurlijk moet je aanleg hebben en dan moet je trainen en als je heel veel traint wordt je beter dan iemand die niet zoveel traint ook al heeft die de zelfde aanleg……iemand die niets kan zal ook nooit door hoeveel uur dan ook ,goed worden, een beetje beter dan slecht, maar meer niet……..

Wanneer je na  10.000 uur trainen   de vaardigheid nog niet meester bent… kan er met zekerheid worden gesteld dan je nooit een ‘meester’ zal worden in die vaardigheid. Een redelijke aanleg en interesse is meestal toch al een vanzelfsprekende kwestie wanneer iemand zich zo ver zal verdiepen in een vaardigheid… want als het je niet ligt dan gaat de lol er meestal ook alweer snel vanaf... een natuurlijk proces eigenlijk.

Het 10,000 verhaal  met gegrandeerd succes  ……is bedacht door een broodschrijver van zogenaamde succes-boeken, een tak van het  zelf-hulp genre….En  waarom  zou  iemand die ‘10.000 regel’ überhaupt letterlijk interpreteren. Nee, natuurlijk is er niemand zo zwart wit dat ze leeftijd, aanleg en intelligentie volledig buiten beschouwing laten.

Alles staat of valt met motivatie. De wil om verder te komen. Ambitie en motivatie wordt je bijgebracht, door een goede leraar of lerares, ouders die daar tijd voor hebben, een idool, de wil om iets te bereiken gepaard gaand met de kracht om het te verwezenlijken en een omgeving die dit ondersteunt

En focus is ook broodnodig , veel mensen verspillen veel tijd aan bijzaken.
Als je ouder wordt, komen er zoveel bijzaken bij, dat de focus op wat je echt wil verloren raakt.

 • De drogreden die veel mensen maken is het gelijk stellen van leren aan oefenen. Dit hoeft niet het geval te zijn.
  Laten we het spelletje schaak nemen. Als men slechts het spel voor de ‘lol’ speelt, en weigert om nieuwe patronen te zien in het spel en bestaande strategieën van de tegenstander te onthouden, zal oefening inderdaad zelden tot ‘leren’ leiden.

  Enkel wanneer oefenen wordt gecombineerd met een rationele analyse (hier komt het intelligentie gedeelte voorbij) van het te overbruggen probleem, zal dit enigszins zin hebben. Eindeloos de zelfde zetten herhalen bij een spel is niet alleen nihilistisch, maar ook nog eens nutteloos vanuit een leercontext.

  • intelligentie is een belangrijke succesfactor naast oefening voor gebieden die logisch/mathematisch zijn …. Maar dat wisten we al

  • Hoe men oefent schijnt ook veel effect te hebben om echt goed worden. Vooral reflectie en de juiste feedback.

 • ‘Een nauwkeurige beoordeling van de capaciteiten van mensen kan ze in de juiste richting duwen.” ?

  Dit is zowel hoopvol als beangstigend tegelijkertijd. Uiteraard wil iedereen het beste van zichzelf geven en uitblinken in de talenten en interesses die hij heeft maar langs de andere kant moeten we oppassen voor de valkuil om stempels op mensen te drukken.

  Is die stempel wel iets wat we aan een individu moeten toekennen ? Misschien vergissen we ons en beïnvloeden we het individu zodat het de verkeerde beslissing neemt, misschien hebben we het bij het rechte eind maar volgt de persoon zijn gevoel en denkt er gewoon anders over – wie weet maakt het onderdeel van zijn levensdoel – , misschien wil de persoon het gewoonweg zelf niet weten en nog meer – vindt hij dat de rest van de wereld daar al helemaal geen boodschap aan heeft.

  Ik ben van mening dat iedereen in zijn binnenste perfect weet waar hij of zij goed in is en misschien is er een hulpje van buitenaf nodig maar de bewoording “beoordeling van de capaciteiten” is er mijns inziens ver over. Dat neigt naar praktijken die Orwell (….. Zie onderaan  nota (1) van “Knutselsmurf ” ) in zijn boek  beschreef – het gaat dus met name over  het  opdelen in alfa’s bèta’s en gamma’s.

WIST U DAT…

 

Mensen met een hoog IQ verwerken zintuiglijke informatie

anders dan anderen

24 mei 2013  12

beweging hond fiets

Met een hoog IQverwerkt  u  de  informatie van uw zintuigen heel anders. Het brein is ‘kieskeurig’ en hierdoor veel efficiënter. Dat stellen wetenschappers in een studie.

Het brein is efficiënter als het om selectie van zintuiglijke informatie gaat. Bij bijvoorbeeld bewegende objecten, is de informatie van het object zelf belangrijker dan de informatie van de achtergrond waartegen de beweging zich afspeelt. Dus neigt het brein om mindere relevante achtergrondbeweging te onderdrukken

“Dit betekent niet dat mensen met een hoog IQ beter visueel waarnemen,” zegt Duje Tadin van de University of Rochester over zijn studie in Current Biology.

“Hun visuele waarneming is meer discriminerend. Kleine bewegende objecten zien ze uitstekend, maar ze hebben wel moeite met grote, achtergrondbewegingen.”

Onderzoek
Deelnemers keken in drie formaten cirkels naar bewegende balken op een scherm. Ze moesten vertellen of ze zich naar links of rechts bewogen. De onderzoekers namen de tijd op die het de deelnemers kostte om de juiste beweging te zien. Mensen met een hoog IQ hadden veel minder tijd nodig om de goede beweging te detecteren in de kleinste cirkels. Dit bevestigt eerder onderzoek dat mensen met een hoog IQ sneller perceptueel beoordelen en snellere reflexen hebben. Bij de grotere objecten, dus bij de balken in een grotere cirkel, gebeurde het tegenovergestelde: de intelligentere mensen zagen pas veel later welke kant de balken opgingen.

 

Efficiëntie
“Iets in het hoge IQ-brein voorkomt dat de mensen snel grote achtergrondbeweging zien,” zegt Tadin. Denk maar aan wanneer we ergens lopen of rondrijden, alles zien we dan eigenlijk bewegen, omdat we zelf bewegen. Dit blokkeren van achtergrondbeweging gebeurt niet bewust, maar automatisch en het is een fundamenteel verschil in hoe het brein met een hoog IQ werkt ten opzichte van het brein met een lager IQ. Het hoge IQ-brein blokkeert afleiding beter. En dit kan handig zijn als er meer informatie op te nemen is dan wij eigenlijk op kunnen nemen. Het hoge IQ-brein selecteert wat belangrijker is en werkt hierdoor efficiënter doordat het zich goed kan focussen op de informatie die er om doet. “Een efficiënt brein móet wel kieskeurig zijn,” voegt Tadin toe.

Hoe snel iemand beweging van grote of kleine objecten kan waarnemen, is dus gelink aan het IQ.

Zo’n dergelijke bewegingstest kan nu dus ook een indicatie van het IQ geven.

“Intelligentie is zo breed, je kunt het eigenlijk niet aan één deel van het brein koppelen,” zegt Tadin.

“Maar omdat de taak zo simpel is en toch zo nauw verbonden is met het IQ, kan het ons wel aanwijzingen geven wat het is wat een brein meer efficiënt maakt, en daarmee, meer intelligent.”

Bronmateriaal:
Motion Quotient ” – University of Rochester.
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Electron (cc via Commons.wikimedia.org).

°

Hersenscan & intelligentie variaties

 02 augustus 2012 r 7

 Nieuw onderzoek wijst erop dat intelligentie zichtbaar kan gemaakt worden: het zou mogelijk moeten zijn om op basis van hersenscans vast te stellen in hoeverre  iemand  intelligent is .

We kunnen ons allemaal wel een voorstelling maken van intelligentie.

Misschien denkt u bij het horen van het woord aan uw verrassend laag uitgevallen IQ-test (Niets mis mee hoor ; alleen is een standaard IQ test onvoldoende  )of aan een professor of een heel intelligent individu dat u eens ergens ontmoette.

Maar wat maakt een mens nu precies intelligent? Of anders gezegd: zijn er verschillen tussen het brein van een intelligent en minder intelligent mens?

Eerder onderzoek
Wetenschappers houden zich al een tijdje met dat vraagstuk bezig en stapje voor stapje komen ze in de buurt van een antwoord.

Zo blijkt de grootte van ons brein al iets te zeggen over intelligentie. De grootte van het brein kan variaties in intelligentie voor zo’n 6,7 procent verklaren.

Nog eens vijf procent van de intelligentie is te verklaren door de mate van activiteit in de laterale prefrontale cortex.

Verbinding
Wetenschappers hebben nu echter in het brein nog iets gevonden wat wijst op intelligentie.

De verbindingen die van de laterale prefrontale cortex naar andere delen van het brein lopen, kunnen iets vertellen over hoe intelligent mensen zijn.

Zeker tien procent van de variaties in intelligentie zou door deze verbindingen te verklaren zijn.

“Dit onderzoek suggereert dat intelligentie deels betekent dat je een laterale prefrontale cortex hebt die zijn werk goed doet en dat deze op effectieve wijze met de rest van het brein communiceert,” stelt onderzoeker Todd Braver.

Doelen
Maar hoe hangen die verbindingen dan precies samen met intelligentie?

De onderzoekers weten het niet precies, maar hebben wel een vermoeden.

Ze denken dat de laterale prefrontale cortex zijn verbindingen met alle andere delen van het brein gebruikt om ze in de gaten te houden en bij te sturen indien nodig.

“Er is bewijs dat de laterale prefrontale cortex het deel van het brein is dat de doelen en instructies die je helpen om een taak te volbrengen, onthoudt,” vertelt onderzoeker Michael Cole.

“Wanneer deze regio effectief met andere gebieden (de waarnemers en doeners in het brein) communiceert, is het dus ergens logisch dat je daardoor taken op intelligentere wijze kunt afhandelen.”

De onderzoekers trekken die conclusie nadat ze hersenscans van diverse proefpersonen bestudeerden.

De helft van de scans was gemaakt terwijl de proefpersonen rustten.

De andere helft terwijl ze bezig waren met een uitdagende opdracht.

Er valt nog meer  dan  genoeg te ontdekken als het gaat over onze intelligentie.

De wetenschap schrijdt moedig voort. Uiteindelijk hopen onderzoekers intelligentie helemaal te doorgronden.

Als het eenmaal zover is, leidt dat mogelijk ook tot behandelingen die mensen intelligenter maken.? 

Onderzoek ontkracht IQ mythe

Door P.uncia, Op maa 7 jan 2013

Na het uitvoeren van het grootste online intelligentie onderzoek in de geschiedenis heeft een door de Western University geleid onderzoeksteam geconcludeerd dat het begrip van het meten van iemands intelligentie quotiënt, of IQ, door een singuliere, gestandaardiseerde test zeer misleidend is.

De uitkomsten van het mijlpaal onderzoek, waaraan meer dan 100.000 participanten deelnamen, werd recent gepubliceerd in het tijdschrift Neuron. Het artikel, “Fractionating human intelligence”, werd geschreven door Adrian M. Owen en Adam Hampshire van Western’s Brain and Mind Institute (Londen, Canada) en Roger Highfield, directeur van External Affairs, Science Museum Group (Londen, UK).

Gebruik makend van een online onderzoek open voor iedereen, waar ook ter wereld, vroegen de onderzoekers de respondenten om 12 cognitieve tests af te maken met de onderwerpen geheugen, redeneren, aandacht en planning vaardigheden, evenals een enquête over hun achtergrond en levensstijl gewoonten.

“De deelname was verbazingwekkend”, zegt Owen, de Canadese Excellence Research Chair in Cognitive Neuroscience en Imaging en senior onderzoeker aan het project. “We hadden een paar honderd reacties verwacht, maar duizenden en duizenden mensen namen deel, waaronder mensen van alle leeftijden, culturen en geloofsovertuigingen uit alle hoeken van de wereld”.

De resultaten toonden dat als een groot aantal cognitieve vaardigheden wordt onderzocht, de waargenomen variaties in de prestaties slechts kunnen worden verklaard met ten minste drie verschillende componenten: korte termijn geheugen, redeneren en een verbale component.

Geen alleenstaand component, of IQ, verklaarde alles. Bovendien gebruikte de wetenschappers een brein scanning techniek bekend als functional magnetic resonance imaging (fMRI), om aan te tonen dat deze verschillen in cognitieve vaardigheden verschillende circuits in de hersenen in kaart brengen.

Met zo veel respondenten leverde de resultaten ook een schat aan nieuwe informatie over hoe factoren zoals leeftijd, geslacht en de neiging om computerspelletjes te spelen onze hersenfunctie beïnvloeden.

“Regelmatige hersentraining hielpen de cognitieve prestaties van mensen totaal niet, hoewel veroudering een diepgaand negatief effect had op zowel geheugen als redenatie vaardigheden”, zegt Owen.

Hampshire voegt toe: “Intrigerend is het dat mensen die regelmatig computerspellen spelen significant beter presteren in termen van zowel redeneren als korte termijn geheugen. En rokers deden het slecht op de korte termijn geheugen en met verbale factoren, terwijl mensen die vaak last hebben van angst in het bijzonder slecht presteerde met de korte termijn geheugen factor “.

Om het baanbrekende onderzoek voort te zetten heeft het team hier een nieuwe versie van de tests gestart.

“Om te verzekeren dat de resultaten niet vertekend zijn, kunnen we niet veel anders zeggen over de agenda dan dat er nog veel meer fascinerende vragen over variaties in de cognitieve vaardigheden zijn die we willen beantwoorden”, legt Hampshire uit.

Door, Jeff Renaud.

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

4 Responses to Intelligentie bij de mens

 1. Pingback: BREIN EN EVO | Tsjok's blog

 2. Pingback: INHOUD GLOS i /J | Tsjok's blog

 3. knutselsmurf says:

  (NOTa) 1

  Ik las 2 foutjes :
  1) 1984 van George Orwell gaat over iets heel anders. Je bedoelde waarschijnlijk Brave new world van Aldous Huxley.
  2)”het enigste” moet “het enige” zijn.

 4. tsjok45 says:

  Bedankt voor je reactie ; Ik heb ondertussen de taalfout verbeterd
  Als sloddervos en vlaming val ik regelmatig in de taalkuil : dergelijke missers kunnen ongetwijfeld de leesbaarheid en het begrijpend lezen schaden ….

  Jouw opmerkingen zijn nuttige ( en inspirerende ) feedback …
  (Op de paar samengesprokkelde stukjes die bekommentarieerde samenvattingen zijn van lezersreacties op de oorspronkelijke (nederlandstalige nieuws) artikels )

  Wat het inhoudelijke betreft :

  Antwoord op ….°1
  Aldous Huxley inderdaad …

  -Maar ook wat Georges Orwell(in 1984) schreef , is hier (gedeeltelijk ) relevant :
  ….(Met het bovenvermelde ” hulpje van buitenaf” is misschien bedoeld (de invloed ) van ene ” bigbrother “)

  Let wel ;
  -Toch is een voortdurend “controlerende bigbrother ” een utopie ( en zonder twijfel een enkeling al helemaal )….Men heeft immers heel wat meer (beslissingen nemende ) controleurs nodig dan gecontroleerden

  -De enige echte “big brother ” is het beperkt collectief van controleurs van een uitgebreid systeem dat in staat is (vooral) de inhoudelijke informatie vooraf te selecteren (censuur) en mensen (her) op te voeden (indoctrineren , hersenspoelen )(1)
  -Controle op de binnenkomende info ( voorgekauwde informatie ) en vooral het onthouden en/of ” sublimaal verwerpelijk en walgelijk maken ” van essentieele info ___ is een debiliseringproces
  (= het “dom” houden en het “kortwieken” )

  (1) * Opmerking ;
  het is uiteraard een illusie ( bijvoorbeeld van de historische marxisten ) te denken dat alle mensen uitsluitend een onbeschreven blad zijn ( van bij hun geboorte ) en dus ( wat de inhoudelijke informatie betreft )kompleet maakbaar(=invulbaar ) en hermaakbaar (= delete en rewrite ) zijn …. Het kan echter lang duren vooraleer een “geindoctrineerde “dat door heeft …. en dan “verraad “hij zichzelf /of wordt traceerbaar en dus elimineerbaar

  WOORDZWENDEL
  – Een indoctrinatie instrument daarbij is de “new speech ” of de semantische verdraaingen/ betekenisverschuivingen van de talige inhoud omwille van een ideologie …
  – Een goed voorbeeld van ” newspeech ” is het bewust verdraaide info -taaltje-jargon dat creationisten gebruiken : het zit vol met codewoordjes en gidswoordjes ( net zoals je “gids”fossielen hebt ); het zijn verklikkerlichtjes

  http://nl.wikipedia.org/wiki/1984_(boek)

  Newspeak:
  1.–Term uit de roman Nineteen Eighty-Four van George Orwell.
  Newspeak- taal, wordt( in die roman ) gebruikt in de totalitaire staat Oceania, en is bedoeld om het denken te beïnvloeden door de betekenissen van woorden te veranderen en nieuwe woorden te creëren. ; Het einddoel is het onmogelijk, of liever: ‘ondenkbaar’ maken van gedachten die strijdig zijn met de heersende ideologie. Denken gebeurt immers met ” denkinstrumenten ” ; woorden zijn daarbij zowel referentiepunten /labels als namen van “geheugenfiles ”

  Gerelateerd aan
  2.- Herdefinieren : —> “definitionalism”

  Definitionalism refers to a form
  of maddening resistance to acknowledging a known
  ( for example : ) factual genocide and that is common to academics who
  enter into definitional battles over whether or not a given event
  really fits the pure form of the definition of (in this example ) genocide .

  So much energy goes into the definitional struggle,
  and so much emphasis is put on words that minimize the
  extent of the event
  , that first the significance of
  the event
  and its enormous human tragedy are written
  out of existence,
  and then the event itself becomes as
  if something else.
  … (See Charny, 1994a for an
  extensive discussion of this pattern of obfuscation
  and the epistemology of definition.)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: