CORONA virus : SARS , Mers


°

   VIROLOGIE 
°

http://nl.wikipedia.org/wiki/Coronavirus                                                                                     http://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus

http://pathmicro.med.sc.edu/virol/coronaviruses.htm

Figure 1 Coronaviruses are a group of viruses that have a halo or crown-like (corona) appearance when viewed under a microscope
CDC/Dr. Fred Murphy (top) CDC/Dr. Erskine Palmer (bottom)

Coronavirus structure. Adapted        from Lai and Homes. In Fields’ Virology. Lippencott


A coronavirus virion schematic.
IanM, Virology Down Under.

TOROVIRUS   Torovirus © Queen’s        University, Belfast

 coronaviruses and  toroviruses    are  together making  up the Coronaviridae

http://en.wikipedia.org/wiki/Torovirus

SARS IN VLEERMUIZEN

http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/10/30/holy-sars-origins-batman/

Wetenschappers hebben sterk bewijs gevonden dat het SARS-virus van vleermuizen afkomstig is. Twee nieuwe coronavirussen zijn in Chinese hoefijzervleermuizen gevonden en zijn voor 95 procent genetisch gelijk aan het SARS-virus dat mensen infecteert.

Wellicht kan virus direct van vleermuis op mens worden overgedragen, melden de wetenschappers in het tijdschrift Nature.

De uitbraak van het SARS-virus tussen november 2002 en juli 2003 maakte 8000 mensen ziek en zorgde voor 770 dodelijke slachtoffers wereldwijd. Door erachter te komen waar virussen vandaan komen, kunnen potentiële epidemieën eerder worden gesignaleerd en voorkomen.

Chinese horseshoe bat      Dr. Libiao Zhang, Guangdong Entomological Institute/South China Institute of Endangered Animals

The researchers found two novel coronaviruses in Chinese horseshoe bat    © Dr. Libiao Zhang, Guangdong Entomological Institute/South China Institute of Endangered Animals . De Chinese hoefijvervleermuis, waarin SARS-achtige virussen gevonden werden 

 Chinese_horseshoe_bat-990x634
Rufous horseshoe bat (Rhinolophus rouxii), a close relative of the species used in this study. Credit: Aditya Joshi

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-24750897

Sars The viruses use the same basic route into human cells as Sars
Figure 1: Phylogenetic tree based on amino acid sequences of the S RBD region and the two parental regions of bat SL-CoV Rs3367 or RsSHC014. a, SARS-CoV S protein amino acid residues 310–520 were aligned with homologous regions of bat SL-CoVs using the ClustalW software. A maximum-likelihood phylogenetic tree was constructed using a Poisson model with bootstrap values determined by 1,000 replicates in the MEGA5 software package. The RBD sequences identified in this study are in bold and named by the sample numbers. The key amino acid residues involved in interacting with the human ACE2 molecule are indicated on the right of the tree. SARS-CoV GZ02, BJ01 and Tor2 were isolated from patients in the early, middle and late phase, respectively, of the SARS outbreak in 2003. SARS-CoV SZ3 was identified from Paguma larvata in 2003 collected in Guangdong, China. SL-CoV Rp3, Rs672 and HKU3-1 were identified from R. sinicus collected in China (respectively: Guangxi, 2004; Guizhou, 2006; Hong Kong, 2005). Rf1 and Rm1 were identified from R. ferrumequinum and R. macrotis, respectively, collected in Hubei, China, in 2004. Bat SARS-related CoV BM48-31 was identified from R. blasii collected in Bulgaria in 2008. Bat CoV HKU9-1 was identified from Rousettus leschenaultii collected in Guangdong, China in 2005/2006 and used as an outgroup. All sequences in bold and italics were identified in the current study. Filled triangles, circles and diamonds indicate samples with co-infection by two different SL-CoVs. ‘–’ indicates the amino acid deletion. b, Phylogenetic origins of the two parental regions of Rs3367 or RsSHC014. Maximum likelihood phylogenetic trees were constructed from alignments of two fragments covering nucleotides 20,827–26,533 (5,727 nucleotides) and 26,534 –28,685 (2,133 nucleotides) of the Rs3367 genome, respectively. For display purposes, the trees were midpoint rooted. The taxa were annotated according to strain names: SARS-CoV, SARS coronavirus; SARS-like CoV, bat SARS-like coronavirus. The two novel SL-CoVs, Rs3367 and RsSHC014, are in bold and italics.
SARS viruses infecting a cell. Credit: CDC/ Dr. Mary Ng Mah LeeSARS viruses infecting a cell. Credit: CDC/ Dr. Mary Ng Mah Lee

sarsachtige vleermuis vrions

SARS, de epidemische ziekte die aan het begin van de eeuw veel slachtoffers maakte, is zeer waarschijnlijk begonnen bij een vleermuis. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek waaraan onder andere de Chinese academie voor wetenschappen meewerkte.

Al sinds de uitbraak van de ziekte vermoeden wetenschappers dat de bron bij vleermuizen te vinden was. Tot nu toe ontbrak echter een ‘smoking gun’; een directe aanwijzing dat vleermuizen SARS-dragers zijn.

Die aanwijzing is gevonden, nu de wetenschappers twee coronavirussen ontdekten die erg lijken op SARS. Dat is bijzonder, omdat eerder onderzoek liet zien dat coronavirussen bij vleermuizen maar weinig weg hadden van SARS. De bevindingen worden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

8.000 doden
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) maakte de meeste slachtoffers tussen 2002 en 2003. In China, waar het virus begon, vielen bijna 350 doden en raakten 5.000 mensen besmet. Wereldwijd waren er 8.000 besmettingen en bijna 800 doden.

De onderzoekers maakten een genenkaart van de twee coronavirussen, afkomstig van de Chinese hoefijzervleermuis. Naast de gelijkenis met SARS werd hierdoor ook duidelijk dat deze virussen kunnen overspringen naar mensen.

Het is de vraag of dit de oorzaak kan zijn van een nieuwe epidemie. Het DNA laat zien dat het mogelijk is, omdat de plek waar dit virus zich aanhecht bij dieren en mensen hetzelfde is. Als een dier (zoals een vleermuis) het virus bij zich kan dragen, dan kan een mens dat dus ook. Om een mens te besmetten is echter meer nodig dan alleen een passend stukje DNA.

Virussen bij dieren opsporen
Het onderzoek laat zien hoeveel virussen dieren bij zich dragen die mogelijk voor mensen gevaarlijk zijn. Door virussen snel bij dieren te identificeren, in plaats van later bij zieke mensen, kan besmetting voorkomen of in ieder geval verwacht worden. De onderzoekers pleiten dan ook voor meer onderzoek naar diervirussen.

Ook de ziekte MERS, het Middle Eastern Respiratory Syndrome, is waarschijnlijk afkomstig van vleermuizen. Deze woedt op dit moment, maar heeft relatief weinig slachtoffers gemaakt. Wel houden epidemiologen het in de gaten, omdat het veel weg heeft van SARS en een epidemie op de loer ligt.

http://epidemic.bio.ed.ac.uk/bat_mers-cov

°

MERS-CoV-virus

MERS coronavirus, TEM

Credit: CENTRE FOR INFECTIONS/PUBLIC HEALTH ENGLAND/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Caption: MERS coronavirus, coloured transmission electron micrograph (TEM). This virus (originally novel coronavirus 2012) has been named Middle East respiratory syndrome (MERS) coronavirus. It is thought to be similar to the ones that cause SARS (severe acute respiratory syndrome). A SARS-like virus killed hundreds in 2002 and 2003. This new virus, which first emerged in 2012, is being tracked by the World Health Organisation (WHO), with 54 confirmed cases and 27 deaths as of May 2013. The genetic sequence of the virus is being studied by the UK’s Health Protection Agency. Magnification: x105,000 when printed at 10 centimetres across.

Release details: Model release not required. Property release not required.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome_coronavirus         http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East_respiratory_syndrome_coronavirus

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=14218

°

Dodelijk MERS-CoV-virus komt mogelijk van dromedaris

9/08/13         Dromedaris in Oman. © anp.

Het coronavirus MERS is mogelijk afkomstig van dromedarissen. Een internationaal onderzoeksteam vond antilichamen tegen het dodelijke virus in het bloed van dromedarissen uit Oman. De resultaten van het onderzoek, geleid door het RIVM, werden vandaag bekendgemaakt.

MERS, dat staat voor Middle East Respiratory Syndrome, heeft tot nu toe 46 levens geëist, voornamelijk in het Midden-Oosten. Bijna 100 mensen werden ziek. Wetenschappers vermoedden al dat het virus afkomstig is van dieren, maar wisten niet van welk dier. Het onderzoeksteam van het RIVM heeft nu aanwijzingen dat dromedarissen een mogelijke bron zijn van het MERS-virus in het Midden-Oosten.Volgens RIVM-onderzoeker Marion Koopmans is een van de vervolgvragen hoe het virus zich van de dieren naar mensen verplaatst. Dromedarissen zijn populair in het Midden-Oosten en worden gebruikt voor races, maar ook voor de consumptie van vlees en melk. De onderzoekers willen graag achterhalen of MERS-patiënten met dromedarissen of dromedarisproducten zoals melk in contact zijn geweest. Ook moeten, om meer zekerheid te krijgen over de bron, meer dieren in het Midden-Oosten worden onderzocht.
°
Bloedmonsters
Het onderzoeksteam onderzocht 349 bloedmonsters van verschillende typen vee, waaronder dromedarissen, runderen, schapen en geiten. Er is nog veel onduidelijk rond de verspreiding van het MERS-coronavirus. Het lijkt erop dat het virus niet gemakkelijk van mens op mens wordt overgedragen, maar het is al wel enkele keren voorgekomen dat mensen besmet werden na contact met een zieke.
°
January 02, 2014
Egyptian medical workers wear masks as they leave the emergency section in King Fahad hospital in the city of Hofuf, 370 kms East of the Saudi capital Riyadh (AFP Photo)Egyptian medical workers wear masks as they leave the emergency section in King Fahad hospital in the city of Hofuf, 370 kms East of the Saudi capital Riyadh (AFP Photo)
http://rt.com/news/virus-mers-five-infected-071/

Bron van gevaarlijk MERS-virus ontdekt: de dromedaris

Geschreven op 25 februari 2014 om 19:16 uur door 1

dromedaris1

Dromedarissen in Saoedi-Arabië dragen het MERS-virus bij zich. En dat MERS-virus komt overeen met het virus dat sinds 2012 al 79 mensenlevens eiste. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Met de ontdekking is nu bevestigd dat het virus hoogstwaarschijnlijk direct van de dromedaris op de mens is overgesprongen.

In september 2012 duikt het MERS-virus (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus) voor het eerst op in Saoedi-Arabië. Sindsdien zijn zeker 182 mensen met het virus besmet, waarvan 79 mensen het niet overleefd hebben. De meeste slachtoffers vielen in Saoedi-Arabië, maar ook in Tunesië, Qatar en Jordanië vielen slachtoffers. Net als in Frankrijk, Duitsland en Italië. In de laatstgenoemde landen hield het virus wel altijd verband met een reis naar het Midden-Oosten. Zodoende ontstond het vermoeden dat mensen het virus daar opdeden. Maar hoe de mensen het virus precies opliepen, bleef onduidelijk.

Bloedmonster
Een nieuw onderzoek schept duidelijkheid. Onderzoekers analyseerden het bloed van 203 dromedarissen, afkomstig uit verschillende delen van Saoedi-Arabië. Maar liefst 74 procent van de onderzochte dromedarissen bleek antilichaampjes tegen het MERS-virus te bezitten, wat erop wijst dat deze dromedarissen het virus in het verleden onder de leden hadden gehad. De verschillen tussen dromedarissen uit verschillende regio’s waren groot. Zo was in het westen (Taif) 66 procent van de onderzochte dromedarissen besmet, terwijl in het zuidwesten (Gizan) geen enkele dromedaris besmet was. De onderzoekers onderzochten ook schapen en geiten, maar vonden onder hen geen sporen van MERS.

TWINTIG JAAR

De onderzoekers bestudeerden ook monsters die al veel eerder van dromedarissen waren afgenomen (tot in 1992 aan toe). Uit dat onderzoek blijkt dat het virus al zeker twintig jaar (en waarschijnlijk langer) onder dromedarissen voorkomt. Dat het virus zo lang onopgemerkt is gebleven is logisch: het virus is niet dodelijk voor dromedarissen en voor zover onderzoekers nu weten, is op het eerste gezicht ook niet aan dromedarissen te zien dat ze het virus bij zich dragen.

Overeenkomst
Nader onderzoek toonde verder aan dat de genetische sequentie van het MERS-virus onder de dromedarissen overeenkwam met het MERS-virus onder mensen. “Dit onderzoek is de eerste studie die aantoont dat het MERS-virus dat we onder mensen zien, veelvuldig voorkomt onder dromedarissen in Saoedi-Arabië,” vertelt onderzoeker Abdulaziz N. Alagaili. “Deze informatie is van cruciaal belang voor onze inspanningen om de verspreiding van deze ziekte te voorkomen.”

“Wat we nu weten is dat dromedarissen hetzelfde MERS-virus dat mensen infecteerde bij zich dragen en dat wijst erop dat ze het virus direct op mensen kunnen overdragen,” voegt onderzoeker Thomas Briese toe. Hoe het virus van dromedarissen op mensen overspringt, blijft onduidelijk. Waarschijnlijk geven dromedarissen het virus middels de lucht aan mensen door. Onderzoekers baseren dat vermoeden op het feit dat het virus duidelijker voorkwam in monsters afkomstig uit de neus.

Bronmateriaal:
Saudi Arabian Camels Carry MERS Virus” – Columbia.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door emmalemma.

°

“Kamelen veroorzaken MERS-virus”

29/04/14

Volgens een nieuwe studie liggen kamelen zo goed als zeker aan de oorsprong van het MERS-virus dat in het hele Midden-Oosten dodelijke slachtoffers maakt. Het Middle East Respiratory Virus is een variant van SARS.

Een landelijk onderzoek van kamelen in Saoedi-Arabië toont aan dat bijna alle dieren besmet zijn met een virus dat genetisch vrijwel identiek is aan het virus dat mensen besmet. Dat stelde een team van wetenschappers van de universiteit van Columbia, de King Saud Universiteit en Ecohealth Alliance.

 

 

Verwant aan SARS en verkoudheid
De Wereld Gezondheids Organisatie is bezorgd om de toename van het aantal MERS-besmettingen in het Midden Oosten.

Sinds het virus in 2012 werd geïdentificeerd, maakte het 93 doden en raakten 250 mensen besmet.

MERS behoort tot dezelfde ziektefamilie als SARS en verkoudheid. In 2003 overleden ongeveer achthonderd mensen aan een mondiale SARS-epidemie. MERS kan koorts, ademhalingsproblemen, longontsteking en leverfalen veroorzaken. Het voorbije weekend meldde Saoedi-Arabië meer dan 100 doden. De Saudische koning Abdullah heeft om die reden zijn minister voor Volksgezondheid ontslagen.

De onderzoekers maakten uitstrijkjes in de neus van de kamelen, die overigens niet te lijden hebben onder de ziekte.

Melk en vlees van kamelen
“Gezien deze ontdekking onderzoeken we of mensen besmet kunnen raken door blootstelling aan melk of vlees van kamelen”, verklaart Abdulaziz Alagaili van de King Saud Universiteit, die meewerkte aan de studie die werd gepubliceerd in vakblad mBio.

De WHO voorspelde vorige week dat het aantal MERS-gevallen deze lente enorm zou toenemen. Het virus heeft al mensen besmet in Jordanië, Koeweit, Oman, Qatar, Saoed-Arabië, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Groot-Brittannië, Tunesië, Maleisië en de Filipijnen. De gezondheidsorganisatie voegt er aan toe dat de meeste mensen door mensen werden besmet en niet direct door kamelen.

Mensen worden slechts door enkele genetische types van MERS besmet, terwijl kamelen dragers zijn van veel meer types, zo verklaart Thomas Briese van de universiteit van Columbia. “Dat kan verklaren  waarom de menselijke ziekte zo ongewoon is: enkel een klein aantal genotypes kan  op mens overgezet worden”.

Lees ook

 

°
MERS-CoV gevonden bij een vleermuis   Taphozous  perforatus     / 27 Aug 2013
Immunofluorescentiemicroscopie van gekweekte cellen acht uur na infectie met het MERS-coronavirus. In rood membraaneiwitten van het virus en in groen de locatie waar het virale RNA wordt gekopieerd. De celkern van de gastheercel is blauwgekleurd. Foto: Yvonne van der Meer & Adriaan de Wilde (Medische Microbiologie).De meeste ziektegevallen hebben zich voorgedaan in het Midden-Oosten, maar ook in het Engeland en Frankrijk zijn patiënten geïnfecteerd geraakt met het nieuwe virus dat ernstige ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Van de tot nu toe ruim vijftig bevestigde gevallen is de helft bezweken.
Of we ons zorgen moeten maken? Er verschijnen continu nieuwe virussen. Je kunt later achterom kijken en reconstrueren wat er gebeurd is, maar het is vooraf erg moeilijk te voorspellen hoe een virus zich zal ontwikkelen. Je kunt dus beter het zekere voor het onzekere nemen”, zegt prof. Eric Snijder (Medische Microbiologie), gespecialiseerd in moleculaire virologie.Virusremmers
Het nieuwe virus, dat sinds kort de naam Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV, of kortweg MERS) draagt, is verwant aan SARS-coronavirus. Leidse onderzoekers doen momenteel experimenten met het MERS-virus in een speciaal daarvoor ingericht laboratorium. Het LUMC participeert in SILVER, een Europees consortium dat zich richt op het vinden van antivirale geneesmiddelen. “Natuurlijk is het beter om infecties te voorkomen, maar het ontwikkelen van nieuwe vaccins is een tijdrovende en lastige klus. We richten ons daarom ook op het vinden van geschikte virusremmers, die hopelijk gebruikt kunnen worden om de verspreiding van het virus te beperken”, zegt Snijder.Vleermuizen
Het MERS-virusHoewel het vooralsnog om kleine aantallen gaat en alle nieuwe ziektegevallen zijn terug te leiden tot het Midden-Oosten, en dan vooral Saudi-Arabië, is er volgens Snijder wel reden tot zorg.
“Er is geen enkele immuniteit tegen dit virus, dus iedereen is een potentiële gastheer. Bovendien is de bron nog niet gevonden, en we weten dus ook niet hoe we verdere verspreiding kunnen voorkomen.”
Het SARS-virus bleek uiteindelijk afkomstig van vleermuizen, en hoewel dit voor MERS-virus nog niet duidelijk is, vermoeden deskundigen dat ook deze variant haar oorsprong zou kunnen hebben bij vleermuizen.
“Het genoom van MERS is het meest verwant aan een virus dat eerder is gevonden in vleermuizen. Maar dit soort virussen moeten zich aanpassen om de overstap te kunnen maken naar de mens. We begrijpen nog niet precies hoe dit virus zich ontwikkeld heeft en zal ontwikkelen. Wellicht heeft het een tussenstap gemaakt via een andere diersoort”, aldus Snijder.Isoleren
Een virus verdwijnt als er geen levende gastheer meer beschikbaar is, en dus moeten nieuwe besmettingen worden voorkomen. “Ter plekke moet men heel bedacht zijn op nieuwe gevallen, betrouwbare en snelle diagnostiek is daarbij heel belangrijk”, benadrukt de hoogleraar. “Met behulp van PCR kun je binnen een paar uur weten of er sprake is van een MERS-besmetting.” Onderzoekers brengen vervolgens van veel patiënten het viraal genoom in kaart. “Sequencen van een viraal genoom is tegenwoordig vrij simpel en er is al een aantal sequenties bekend. De resultaten zijn enigszins zorgwekkend omdat deze suggereren dat meerdere varianten van hetzelfde virus onafhankelijk naar de mens zijn overgesprongen.”(Maaike Roefs)
°
http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_tomb_bat
°
Egyptian Tomb Bat Narrows Hunt for Source of Killer Lung Virus

Anthony Bannister/Gallo Images via Getty Images

An Egyptian tomb bat (Taphozous perforatus).

http://ecdc.europa.eu/en/activities/sciadvice/Lists/ECDC%20Reviews/ECDC_DispForm.aspx?List=512ff74f%2D77d4%2D4ad8%2Db6d6%2Dbf0f23083f30&ID=1319
*
http://www.bbc.co.uk/news/health-23793649
Mers: Deadly coronavirus found in tomb bat 
Egyptian tomb bat
The sample was found in a faecal sample taken from an Egyptian tomb bat

Kan nieuw coronavirus uitgroeien tot de volgende pandemie?

Nota
(in de reacties  op het oorspronkelijke artikel  wordt afschuwelijk veel  Nederlandse onzin verkocht ) 

virus

Dit weekend werd bekend dat het nieuwe coronavirus, dat de afgelopen maanden al meer dan tien slachtoffers maakte in Saoedi-Arabië, nu ook in Frankrijk een leven heeft geëist. Gaat dit virus dan de volgende wereldwijde epidemie veroorzaken?

Het coronavirus zorgt wereldwijd voor onrust. Eén van de redenen daarvoor is het feit dat het virus tot dezelfde familie behoort als het beruchte SARS-virus. Het SARS-virus maakte in 2003 nog 8000 mensen ziek en eiste honderden levens.

“Dit nieuwe coronavirus is NIET het SARS-virus en de twee virussen verschillen sterk van elkaar,” benadrukt deskundige dr. Sue Hang, onder meer verbonden aan het Institute of Environmental Science and Research in Nieuw-Zeeland

. “Maar het feit dat het verwant is aan het SARS-virus en dat het ernstige longontsteking kan veroorzaken, is reden tot zorg.”

Geen pandemie
Maar kan het virus ook uitgroeien tot een pandemie? “We weten van zo’n dertig mensen dat ze de afgelopen maanden door het coronavirus geïnfecteerd zijn,” stelt professor Charles Watson, verbonden aan de Curtin University in Australië.

De meeste gevallen doken op in Saoedi-Arabië waar ongeveer de helft van alle geïnfecteerden, is overleden. Het goede nieuws is dat elk infectiecluster zowel in Arabië als in Europa heel klein was. Dat wijst erop dat de infectie niet gemakkelijk van persoon op persoon overgedragen kan worden.”

Op dit moment lijkt het virus dan ook niet in staat te zijn om een pandemie te veroorzaken.

Goeie vraag

Wat kunnen mensen doen om zich tegen het virus te beschermen? Dat is lastig, aangezien onderzoekers nog niet precies weten waar het virus vandaan komt en hoe het mensen infecteert. Vandaar dat het advies op dit moment nog heel algemeen is: was uw handen regelmatig en vermijd contact met mensen die symptomen (zoals hoesten en niesen) vertonen.

Voorzichtig
Maar dat wil niet zeggen dat we achterover kunnen leunen, zo onderstreept Hang.

“Hoewel het virus het punt waarop het een pandemie kan veroorzaken nog niet bereikt heeft, kan het wel een pandemie veroorzaken als het de vaardigheid om zich efficiënt onder de menselijke bevolking te verspreiden, verwerft.”

Vandaar dat onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie op haar hoede is, wetenschappers zich in het zweet werken om te achterhalen waar het virus vandaan komt en hoe mensen geïnfecteerd raken en artsen mensen met longontstekingen en griepachtige verschijnselen extra goed in de gaten moeten houden.

Mensen die het coronavirus oplopen, krijgen doorgaans last van ademhalingsproblemen, kortademigheid, koorts en hoestbuien.

Er is op dit moment geen specifieke behandeling voor het virus. er is ook geen vaccin beschikbaar  .

Wel is het mogelijk om de verschillende symptomen op de gangbare wijze te bestrijden en het virus zo aan te pakken. Vooralsnog lijken vooral ouderen die al medische problemen hebben, vatbaar te zijn voor het virus.

Opvallend veel oudere mannen met een ziekte onder de leden zijn totnogtoe met het virus geïnfecteerd geraakt. 

Bronmateriaal:
RAPID REACTION: Novel coronavirus outbreak – experts respond” – SMC.org.au
Frequently Asked Questions on novel coronavirus – update” – WHO.int
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door CDC/ Anthony Sanchez.
NCoV

°

http://www.nature.com/srep/2013/130418/srep01686/full/srep01686.html
OPEN

SARS NRC 12 apr 2003;  p. 49 t/m 52.

Wim Köhler. De transformatie van een onschuldig virus.

De transformatie van een onschuldig  virusOver het ontstaan van SARS is veel onduidelijk. De boosdoener lijkt  wel bekend: een nieuw coronavirus. De oude veroorzaakten alleen verkoudheid. . Wim Köhler.De 64-jarige professor Jianlun Liu kwam op 21 februari van dit jaar uit Guangzhou in Hongkong aan voor een bruiloft, een familiefeest. Hij  checkte in bij het Metropole Hotel en voelde zich niet lekker. Zijn zwager  kwam, waarna ze gingen winkelen en dineren. De volgende ochtend meldde Liu  zich doodziek bij het Kwong Wha-ziekenhuis. Hij vertelde de artsen dat hij  vreesde aan een erg besmettelijke ziekte te lijden. Dat ze voorzichtig  moesten zijn. Dat de ziekte in Guangzhou, de hoofdstad van de aan Hongkong  grenzende provincie Guangdong, heerste en dat hij patiënten had behandeld  die aan de beademing lagen. De artsen in Hongkong namen die mededeling  onvoldoende serieus.Zo staat het begin van SARS buiten China beschreven op de website van het  Pasteur Instituut van de University of Hong Kong. Het korte verblijf van  professor Liu in het Metropole Hotel is inmiddels de beroemdste logeerpartij  van dit jaar. Liu besmette ten minste zeven mensen die ook op de negende  verdieping van het hotel logeerden. Drie vrouwen uit Singapore die de ziekte  naar Singapore brachten; een Canadees-Chinese zakenman die in een ziekenhuis in Hongkong werd opgenomen; een 78-jarige Chinees-Canadese vrouw die  terugreisde naar Toronto, daar ziek werd en haar 44-jarige zoon besmette.  Moeder en zoon overleden en stonden aan het begin van de SARS-uitbraak in  Canada.De Chinees-Amerikaanse zakenman ]ohnny Chen logeerde ook op de negende en  reisde voor zaken door naar Hanoi. Daar werd hij ziek opgenomen in het  Franse ziekenhuis en besmette er artsen en verpleegkundigen. Carlo Urbani,  arts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zag daar de zieken en sloeg  alarm. De WHO waarschuwde wereldwijd, op 12 maart, voor een uitbraak van  een atypische longontsteking. Die kreeg vervolgens de naam  severe acute respiratory syndrome (SARS).  Voor het coronavirus  dat vrijwel zeker de SARS-veroorzaker is, stellen Amerikaanse onderzoekers  de naam Urbani SARS-associated coronavirus voor. Daarmee eren ze de  aan SARS overleden WHO-arts Carlo Urbani.Lang is gedacht dat prof. Liu de enige patiënt was die de ziekte had  overgebracht uit China. Maar onderzoekers uit Hongkong, die 50 patiënten  beschrijven in het Britse medische tijdschrift The Lancet (online, 8 april), noemen nog vier patiënten die als enige risicofactor een  recente reis naar China meldden en kennelijk geen contact hadden gehad met  patiënten in Hongkong. Hoewel ook een ander virus als mogelijke  SARS-verwekker is genoemd, maken de onderzoekers uit Hongkong erg  aannemelijk dat de boosdoener een coronavirus is. Twee publicaties in The  New England Journal of Medicine (online 10 april) wijzen hetzelfde  nieuwe coronavirus als de ziekteverwekker aan.Coronavirus ziet er elektronenmicroscopisch uit als een koningskroon,  vandaar de naam. Vijf tot twintig procent van de verkoudheden bij mensen is het gevolg van een infectie met coronavirus. Het corona-verkoudheidsvirus is  een gewoon, veelvoorkomend virus, dat iedere twee tot drie jaar voor een  snotverkoudheid zonder koorts kan zorgen. Soms krijgt de patiënt ook  diarree.”Coronavirussen”, zegt viroloog prof.dr. Peter Rottier van de  Diergeneeskundefaculteit aan de Universiteit Utrecht, “komen bij allerlei  zoogdieren en vogels voor en misschien ook nog wel bij andere dieren, maar  daar is weinig van bekend.” De dierenvirologen in Utrecht bestuderen de  genetische en moleculaire details van coronavirussen al meer dan twintig  jaar. Momenteel werkt er een groep van 25 mensen aan coronavirussen.Rottier: “Bij kippen komt een coronavirus voor dat bronchitis veroorzaakt.  Koeien, varkens en ook honden krijgen vooral diarree. Meestal zijn het de  luchtwegen en darm waar het virus de infectie veroorzaakt. Maar bij de muis  is er een coronavirus dat hepatitis veroorzaakt, dus een leverontsteking.  Bij de kat circuleert een heel speciaal virus. Jonge katten krijgen vaak  milde diarree van een coronavirus en dat vestigt zich dan vaak blijvend in  de kat. Ongeveer de helft van de katten in Nederland heeft antilichamen,  wat dus wil zeggen dat ze besmet zijn of zijn geweest. Bij een paar procent  van die blijvend besmette dieren muteert het virus op een slecht moment naar  een virulente vorm die een dodelijke buikvliesontsteking veroorzaakt.” Twee  of drie op de honderd Nederlandse katten sterft op die manier aan een  buikvliesontsteking. Rottier: “Iedere dierenarts kent het ziektebeeld.”Het SARS-coronavirus valt niet onder een van de drie bekende ondersoorten  coronavirussen die in de wetenschappelijke literatuur bekend zijn. Het is  een nieuw virus van een nieuwe corona-ondersoort. Van de drie ondersoorten  zijn er twee die bij de mens verkoudheid veroorzaken. Zo’n traditionele  coronaverkoudheid is er een die een snotterige neus veroorzaakt, die een  ziek gevoel veroorzaakt, maar bijna geen koorts. Na een week is het over.  Het nieuwe coronavirus geeft juist wel koorts, een droge hoest, bijna geen  snot en een vaak ernstige infectie in de lage luchtwegen: twee op de vijf  patiënten wordt zo kortademig dat ze moeten worden beademd. Ongeveer 1 op  de 25 patiënten sterft. Het is nog niet bekend of er patiënten zijn die een  milde ziekte doormaken. Dat valt pas te meten als er voldoende tests op  antilichamen beschikbaar zijn en de artsen de rust nemen om mensen te  onderzoeken die in contact zijn geweest met patiënten, maar die niet ziek  zijn geweest.Ook het virus is op dit moment nog niet voldoende gekarakteriseerd om iets  te kunnen zeggen over de herkomst. De erfelijke code van het virus,  vastgelegd in een RNA-molecuul van ongeveer 30.000 basen, moet daarover  uitkomst brengen. Zodra die code is vastgesteld in de analyserende labs  moet er in databases naar overeenkomstige codes worden gezocht. Rottier,  dinsdagavond: “Op dit moment zijn brokstukken van de code op internet  gezet. Het lijkt niet op een van de bekende drie groepen coronavirussen.  Als ik het nu moet zeggen staat het ergens tussen de virussen die vogel,  muis en rund infecteren.” Misschien bevat het nieuwe virus brokstukken van  een nog onbekend coronavirus, met brokken van een corona-verkoudheidsvirus  dat vanouds de mens infecteert.”Die recombinaties van twee soorten virus zijn beschreven voor  coronavirussen”, zegt Rottier. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat een  geïnfecteerde kat een mens besmet die op dat moment met een humaan  coronavirus is besmet. Als één cel in de luchtweg door twee virussen wordt  geïnfecteerd, dan kan het resultaat een nieuw virus zijn. De kans dat  zoiets een levensvatbaar virus oplevert is heel klein. Maar het hoeft maar  één keer te gebeuren.”Een andere mogelijkheid is dat een avirulent virus, een virus dat geen  ziekten bij de mens veroorzaakt, door een mutatie opeens ziekteverwekkend  wordt. Dat gebeurt vaak bij de kat die dan een buikvliesontsteking krijgt.  De kans dat dit mechanisme bij de mens een rol speelt acht Rottier vrijwel  uitgesloten “omdat het nooit eerder is gebeurd”.De derde mogelijkheid is dat een onbekend coronavirus uit een nog onbekende  gastheer door een mutatie de eigenschap heeft verworven om mensencellen te  infecteren. Dat kan ook zonder recombinatie met een ander coronavirus.  Coronavirussen vermenigvuldigen zich erg slordig, waardoor steeds veel  variatie in de erfelijke code ontstaat. Veel van die virussen zijn niet  levensvatbaar en gaan verloren. Maar soms ontstaat er een virus dat het in  een mens goed zal doen en op dat moment ook net in contact komt met een mens.Een kok uit de stad Shenzhen in de provincie Guangdong was de eerstbekende  patiënt met SARS, zei professor Xie JinKui in de Chinese krant Ming Bao op 29 maart. De kok kwam met allerlei wildsoorten in contact. Hij maakte  bijvoorbeeld slangen schoon voor consumptie. De website van het  Pasteurinstituut van Hong Kong University citeert de krant. Prof. Xie zei  dat de man naar het Futian ziekenhuis in Shenzhen kwam en ernstig ziek werd  doorgestuurd naar een militair ziekenhuis. Daar infecteerde hij een aantal  artsen en verpleegkundigen. Zijn vrouwen twee zussen werden ook ziek. Xie  zei dat de kok op 17 december vorig jaar werd opgenomen. Journalisten van  Ming Bao deden daarop navraag bij het Futian ziekenhuis en vonden het  medisch dossier van de kok. Die was alleen niet in december maar al op  20 augustus vorig jaar opgenomen. Ze spoorden de man ook op. Die gaf toe  longontsteking te hebben gehad, maar wilde verder niks zeggen. Tot zover  de nauwelijks controleerbare mededelingen van het Pasteurinstituut in  Hongkong.De beschrijving, waarbij verplegers en familie ziek werden, lijkt sterk op  het verhaal waarmee professor Jianlun Liu in Hongkong in het Kwong  Wha-ziekenhuis kwam. Als China eerder de wereld had gewaarschuwd, hadden de  artsen in Hongkong ongetwijfeld anders gehandeld. In een artikel in  The New England Joumal of Medicine (online, 7 april) beschrijven  onderzoekers en artsen uit Hongkong hoe de Canadese zakenman in een  ziekenhuis wordt opgenomen en daar zes dagen ligt. Drie verpleegsters die  hem daar van 2 tot 8 maart gedurende vijf achtuursdiensten verzorgden en  wasten (hij had diarree) lagen een week later zelf met SARS in het  ziekenhuis. Ze hadden geen schorten, geen gezichtsbescherming, geen  handschoenen gedragen. De patiënt lag gewoon op zaal met vijf anderen. Eén  van die medepatiënten kreeg ook SARS.Op 12 maart waarschuwde de WHO dat er iets heel vreemds aan de hand was in  ziekenhuizen in Hanoi, Hongkong en Guangdong. Een infectieziektearts van de  WHO in Hanoi had gewaarschuwd, omdat hij de dokters en verzorgers van de  van Hongkong naar Hanoi gereisde zakenman Johnny Cheng ziek zag worden.  Isolatie en quarantaine waren nodig en artsen en verpleegkundigen moesten  strikte hygiëne in acht nemen. In Hongkong was toen al veel kwaad geschied.************ VACCIN TEGEN SARS BINNEN HANDBEREIKEen vaccin tegen SARS is in theorie klaar. Aan de faculteit  diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht beginnen binnenkort de veld  proeven met een vaccin tegen coronavirusinfecties bij katten. Een paar  procent van de Nederlandse en West-Europese katten sterft aan  buikvliesontsteking door coronavirus.Veel vaccins tegen coronavirus bestaan vanouds uit verzwakt  (geattenueerd) virus. Een injectie met dat virus maakt niet ziek, maar wekt  wel weerstand op die nuttig is als een infectie met het echte (wildtype)  virus volgt. Het grote nadeel van die geattenueerde coronavirussen was  dat ze vaak alsnog muteerden of recombineerden metwildtype virussen tot  ziekmakende varianten.Prof.dr. Peter Rottier en drie medewerkers hebben net een patent toegekend  gekregen waarmee dit probleem van mutatie naar een ziekmakend virus uit de  wereld moet zijn. De diervirologen ontdeden de coronavirussen van muis en  kat van niet-essentiële genen. Niet-essentiële genen zijn niet nodig voor  het binnendringen van een gastheercel en zijn ook niet nodig voor de  vermenigvuldiging van het virus in (en door) de gastheer. ” Wat ze wel doen weten we niet”, zegt Rottier, “maar waarschijnlijk ondermijnen de  producten van die genen het afweersysteem. Daardoor frustreert het virus de afweer en heeft het meer kans om een infectie te  veroorzaken.”In een volgende stap veranderden de virologen de volgorde van de  genen in het RNA-molecuul dat erfelijke informatie bevat. Het resultaat is  een virus dat zich nog steeds vermenigvuldigt, dat ook nog afweer opwekt,  maar door de veranderde volgorde nooit meer kan recombineren met een  wildtypevirus. Rottier: “Je hebt dan een kans van bijna nul dat er ooit  nog een ziekmakend virus uit ontstaat.”In voorbereiding is een middel dat de infectie van coronavirus verhindert.  Om zich te vermenigvuldigen en om ziekte te veroorzaken, moet een virus een  cel van zijn gastheer binnendringen. Dat gebeurt nadat het coronavirus zich  op een specifiek eiwit op de celwand heeft gebonden, waarna de membranen van virus en cel met elkaar versmelten en het virus zijn erfelijke code in de gastheercel kan brengen om zich te vermeerderen. Het medicijn dat de virologen ontwikkelen verhindert de versmelting van de membranen.  Rottier: “Ik kan er niet veel meer over zeggen, om mijn eigen glazen niet in te gooien.”In samenwerking met een industrie voor diergeneesmiddelen beginnen de Utrechtse diervirologen binnenkort de eerste experimenten bij katten.  Rottier: “Het patent dekt in principe alle vaccins die je op die manier  tegen coronavirus kunt maken. Dus ook het vaccin tegen SARS.”
PANDEMIE  SIMULATIE 14/12/13 –   Bron: Daily Mail 

© Kos.

Duitse wetenschappers hebben de weg die een pandemie aflegt in kaart gebracht. Ze deden daarvoor een beroep op info over de verspreiding van het SARS- en H1N1-virus in respectievelijk 2003 en 2008 en op luchtvaartgegevens.

De belangrijkste bevinding van onderzoeker Dirk Brockmann en zijn team?Anno 2013 verspreiden besmettelijke ziekten zich sneller tussen drukke internationale luchthavens dan tussen steden en landelijke gebieden in eenzelfde land.
Bijvoorbeeld: op de Londense luchthaven Heathrow vertrekken en landen er dagelijks duizenden vluchten, goed voor de doortocht van tienduizenden mensen. Dat overdraagbare ziekten zo makkelijker in Hong Kong of Kaapstad geraken dan pakweg honderd jaar geleden hoeft niet te verbazen, maar hoe gebeurt de verspreiding precies?
Razendsnel en in golven, zo ontdekten de wetenschappers, die complexe vluchtgegevens en info over andere pandemieën onder de loep namen, een studie die ongeveer drie jaar duurde.
De wetenschappers visualiseerden hun bevindingen op drie wereldkaarten. Het resultaat: simulaties van de verspreiding vanuit Chicago, Londen en Mexico-Stad. Op de kaarten is een complex netwerk van vluchtroutes te zien. Die maken dat een besmettelijke ziekte mogelijk in twee tot vier weken na de uitbraak aan de andere kant van de wereld terecht kan komen.
Onrustwekkend, maar op basis van hun bevindingen hopen de onderzoekers net de uitbraak van een mogelijk nieuwe pandemie een stap voor te zijn, door bijvoorbeeld bepalende knooppunten voor de verspreiding ervan af te sluiten.
°
(Bekijk de simulaties hieronder  op )

 http://rocs.hu-berlin.de/clips/index.html

The hidden geometry of global disease dynamics

The video clip below illustrates a simulated global epidemic that spreads on the worldwide air-transportation network with an initial outbreak location in Atlanta, USA. In the right panel, the conventional geographic view, the pattern is complex. The left panel depicts the same simulation from the perspective of the outbreak location (Atlanta) and the radial distance is an effective distance compute from traffic flows in the underlying network. In this view, the pattern is regular, concentric and can be understood in terms of simple reaction-diffusion equations. The science of this is described in detail here.

More Examples

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

One Response to CORONA virus : SARS , Mers

  1. Pingback: INHOUD UVW | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: