COLONY COLLAPS DISORDER


 

Bijen waren bijna van de aardbodem verdwenenAP

do 24/10/2013 Frederik Defossez

 Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een groot deel van de bijenpopulatie 65 miljoen jaar geleden is uitgestorven, samen met de dinosaurussen. Slechts enkele bijensoorten wisten te overleven.

De grote bijensterfte gebeurde in het Krijt, dat is het geologische tijdperk dat 145 miljoen jaar geleden begon en 66 miljoen jaar geleden eindigde. Volgens de onderzoekers van de Universiteit van Florida  lag niet één gebeurtenis – zoals bijvoorbeeld een komeetinslag – aan de basis van de bijensterfte. Ze wijzen vooral in de richting van de klimaatveranderingen, waardoor het aantal nectar- en stuifmeelplanten drastisch afnam.

Door een analyse van het DNA van 230 soorten houtbijen en fossielen van primitieve bijensoorten in barnsteen op verschillende continenten konden de wetenschappers een tijdschaal koppelen aan de ontstaansgeschiedenis van de bijengenen.

Tot 65 miljoen jaar geleden nam het aantal genen bij de bijen fors toe, maar later ontdekten ze een opmerkelijke stagnatie.

Die stagnatie heeft er volgens hoofdonderzoekster Sandra Rehan toe geleid dat er gedurende een lange periode geen genetische diversificatie gebeurde. “En dat wijst erop dat er een massale uitstervingsgolf heeft plaatsgevonden”, zegt Rehan. “De tijd waarin de bijen verdwenen komt overeen met de periode dat de dinosaurussen van de aardbol verdwenen”, zegt collega-onderzoeker Mike Schwarz tegenover ABC News.

Na tien miljoen jaar ontstonden er weer een groot aantal nieuwe genen. De weinige bijensoorten die toch nog overbleven, zouden de niches ingepikt hebben van de soorten die waren verdwenen, vandaar de snelle evolutie.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Colony_collapse_disorder

°

HONINGBIJEN
je kan het belang van de bijen in het voortbestaan der soorten niet ontkennen
Ik meen dat  het belang van de bij – in het geheel van flora  – door velen  wordt onderschat
Bijen produceren honing en was, dat is echter niet hun belangrijkste taak in de vermenselijkte wereld .
De bijen bestuiven de bloemen van alle planten die zij bezoeken. 
Daarom zien we vaak bij fruittelers bijenkasten. Doordat de bloemen bestoven worden, zullen er meer en betere vruchten aan de bomen groeien.

OPMERKING  

Bijen zijn, in theorie, niet de enige manier om planten te bestuiven.

—> Je kan het misschien ook handmatig doen, met behulp van mensen(of misschien met behulp van speciaal ontwikkelde robotjes tegen die tijd / krijgen die spionage dromes ook nog een nuttiger functie )

.Erg arbeidsintensief natuurlijk en erg millieubelastend om al die robotjes massaal te produceren … alweer

—-> Het uitsterven van bestuivers   blijft    dus ,tot nader order,  een groot probleem waarbij we zeker alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat de bij ( en niet alleen de honingbij/ maar alle GRATIS   natuurlijke bestuivers ) daadwerkelijk uitsterft . ….

Science fiction ? 

Deze” foto’ ” is  GEEN “bestaand  of operationeel inzetbaar    ” MAW -mosquito  spionnage   toestelletje …Maar dergelijke militaire  MAW’s worden wel al in principe  bedacht en “ontwikkeld  ”   …..

http://www.snopes.com/photos/technology/insectdrone.asp

 


Bijen op rand van uitsterven

14 mei 2007 — door Laurens Lavrysen

Het gaat niet goed met onze kleine honingproducerende vrienden. Hele bijenkolonies verdwijnen gewoon van de aardbodem, zonder ooit teruggevonden te worden. De oorzaken van dit verdwijningssyndroom zijn nog onbekend, al stelt een recente studie van de universiteit van Landau dat draagbare telefonie wel eens een rol zou kunnen spelen. We legden ons oor te luisteren bij de Gentse bijenprof Frans Jacobs om er het fijne van te weten…

Uitsterven is van alle tijden ……. Deze keer lijkt er echter geen meteoriet nodig te zijn om een hele soort van de kaart te vegen… Wereldwijd verdwijnen er bijenpopulaties, al lijken vooral de Verenigde Staten zwaar getroffen. Aan de westkust zijn al 60 procent van de bijen in rook opgegaan, aan de oostkust bedraagt dat zelfs 70 procent.

Het internet wordt door imkers aller landen gebruikt om hun eigen wilde hypotheses over de oorzaken van de zogenaamde Colony Collapse Disorder, of het verdwijningssyndroom, de wereld in te sturen. Het gaat van eerder geloofwaardige verklaringen, zoals een gebrek aan voedsel of het overmatig gebruik van pesticiden, tot wilde verhalen over draagbare telefonie. Al zou dat laatste zo gek nog niet zijn als we de Duitse universiteit van Landau mogen geloven…

Zotte straling?

Magnetische straling, die onder andere uitgaat van draagbare telefoons, zou volgens Duitse wetenschappers de beestjes totaal  desoriënteren.In plaats van de weg naar de korf terug te vinden, verdwalen ze, waarna ze in eenzaamheid een gewisse dood sterven. Onmiddellijk ook de verklaring waarom imkers de lijken van de bijtjes niet in hun korf terugvinden.

Prof. Frans Jacobs van het Informatiecentrum voor Bijenteelt, een onderdeel van de vakgroep Biochemie, Fysiologie en Microbiologie van de Universiteit Gent, heeft daar echter z’n vragen bij.

“Voor alle duidelijkheid: die studie gaat over draagbare telefonie, niet over GSM’s. Magnetische straling heeft inderdaad een negatief effect op bijen, voor zover de straling sterk genoeg is. Als de zender van zo’n telefoon in de buurt van een bijenkast wordt gezet, heeft dat een effect op het oriëntatievermogen, niet op het overleven. Maar als je twee meter verder gaat met die zender, dan voelen die beesten daar niets meer van. Er zijn effecten, maar zeggen dat ze erdoor doodgaan, is echt wel té gek.”

Een winterbij leeft normaal zes maanden, een zomerbij leeft zes weken. Als zij echter in september en oktober de winter als voorbijgaand gaan beschouwen en in een lentesituatie komen, dan maken zij ook kortlevende bijen. Als er in december nog kortlevende bijen gemaakt worden, dan zijn begin januari al je bijen dood, omdat er op dat moment niet genoeg voedsel is.”

Kan je geen bal schelen?

Einstein zou ooit gezegd hebben dat als de bijen sterven, de mens vier jaar later volgt. Deze uitspraak is onrechtmatig aan hem toegeschreven — , maar dat betekent niet dat er geen waarheid in zit. Bijen zijn belangrijk,

Ook prof. Jacobs waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van het verdwijnen van deze kleine geelzwarte insecten.

“Wanneer er voldoende bijen overschieten, herstellen de imkers hun populatie zonder veel moeite op een seizoen tijd. Als dat volgend jaar echter weer het geval is en je hebt op een gegeven moment een tekort aan bijenpopulaties — zoals nu bijvoorbeeld in Florida — en er zijn niet genoeg bijen voor de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen, dan is het natuurlijk een miljardenzaak. Je moet rekenen dat zij voor 70 à 80 procent instaan voor het bestuiven van de appels, peren, aarbeien, augurken en noem maar op. Dus zonder bijen geen aardbeien, geen appels, … Als je daarmee rekening houdt, hebben bijen na het rund de belangrijkste taak voor de instandhouding van de voeding van de mensheid.”

Bijensterfte, de oorzaak?

28 reacties Geplaatst door op januari 22, 2009

Half november j.l. luidde het europarlement de noodklok over de bijensterfte. Dit probleem bestaat al meerdere jaren en begint na Amerika nu ook in Europa belangrijk te worden. Zonder bijen raken bloemen niet bevrucht met als resultaat minder planten, groenten en fruit. (Zie ook artikel nrc)

     bij op meidoorn

Bij op de meidoorn (mei 2008)

Velen waarschuwen dat de bijensterfte weleens een groter probleem zou kunnen zijn dan de klimaatveranderingen en CO2-stijging. De oorzaken zouden kunnen liggen bij ziekten veroorzaakt door parasieten, virussen en/of schimmels of bij het grof gebruik van pesticiden. De schuld wordt ook gezocht bij genetisch gemodificeerde en behandelde zaden (gmo). Ook wordt de bijensterfte toegeschreven aan het gebruik van GSM-zenders die de bijen zouden laten verdwalen.

De bijensterfte wordt gekenmerkt door het feit dat meer dan de helft van de bijen niet terugkomt naar de korf; daar worden slechts enkele dode en zieke bijen aangetroffen.
Vanaf vandaag tot en met 26 januari wordt er een congres van bijentelers gehouden in Sorrento, Italië. (Voor de bloggers uit Italie: zie ook artikel Corriere della Sera). Het blijkt nu dat plantenzaden (vooral van maïs) die met pesticiden als neonicotinoids behandeld zijn, planten voortbrengen die zeer schadelijk zijn voor de bijen. Dit niet alleen vanwege het feit dat het nectar en stuifmeel van deze planten gebruikt wordt (zoals tot nu toe gedacht werd), maar omdat de bijen de guttatie en dauw van deze planten drinken. Ze krijgen daardoor veel hogere doses neonicotinoids binnen dan gedacht werd en sterven binnen 2-10 minuten als ze deze vloeistof drinken, of na 20-40 minuten als ze de vloeistof alleen maar ‘proeven’. Deze druppels bevatten concentraties die uitgedrukt worden in ppm (parts per million) terwijl de letale dosis duizend keer lager ligt (ppb of parts per billion).

Dit bewijst maar weer dat de effecten van pesticiden veel te oppervlakkig onderzocht worden. Maar mochten deze pesticiden de schuld zijn van de wereldwijde bijensterfte dan is het tenminste duidelijk wat ertegen gedaan kan worden, al zal de landbouw een effetief pesticide niet zomaar willen opgeven.
Misschien komt er in de loop van de week nog meer nieuws over dit onderwerp uit Sorrento.

Bijgewerkt 28-01-2009:

Nu is er ook een bericht in de volkskrant. Hetzelfde probleem doet zich voor in Nederland. En meer op 1 Mei 2009.

 

   juni 17, 2009

Over de bijensterfte zijn vele  blogs geschreven die op verschillende manieren de bijensterfte aankaarten:

foto uit Anne d’ore’s blog ‘de bijen sterven’:

dode bij

Stervende bijen bedreigen onze voedselvoorziening

 

Pas-Ivy,

:http://www.wordpix.nl/ivy/2009/05/08/de-laatste-imme/

 

Op deze pagina van Wageningen UR, vind je allerlei informatie over de bijensterfte.

 zaterdag 19 september 2009 door

Bijensterfte

Bijenvolken stierven dit jaar weer bij bosjes. Is het een samenspel van factoren dat de insecten de das omdoet, of is er toch één hoofdschuldige? Bionieuws duikt dieper in twee belangrijke bedreigingen voor de Apis mellifera.

Varroamijt doet bijenvolken de das om…

Lege raten, met soms nog een paar bijenlijkjes op de bodem van de kast. Dat is wat imkers regelmatig aantreffen als ze hun nestkasten openen om te zien hoe hun bijenvolken de winter zijn doorgekomen. Verdwijnziekte, bijensterfte of colony losses noemen experts het verschijnsel; over de precieze oorzaken ervan doen de wildste verhalen de ronde (zie kader).

Vast staat dat sinds ongeveer tien jaar Europese en Amerikaanse imkers vaker volken verliezen dan voorheen. Dat ongeveer 10 procent van de volken na de winter verdwenen is, is normaal, aldus de Wagenings bijenonderzoeker Tjeerd Blacquière. De koningin kan bijvoorbeeld na een lang leven van eieren leggen bezweken zijn, of een volk heeft besloten te gaan zwermen. Maar de voorjaarssterfte is in Nederland de afgelopen jaren niet lager geweest dan 15 procent, met uitschieters naar 30 procent.

In de ogen van Blacquière is er één grote schuldige aan te wijzen voor al dit leed: de varroa-mijt. Deze Varroa destructor is een spinachtige van ruim een millimeter groot, die zich uitsluitend kan voortplanten op het broed van bijen. De mijt is oorspronkelijk alleen een parasiet van de Indische honingbij, maar stapte enkele decennia geleden ook over op de Europese honingbij. En in tegenstelling tot zijn Aziatische verwant is de Europese bij niet of nauwelijks zelfstandig in staat de varroamijt afdoende te bestrijden.

Vrouwtjesmijten liften mee op volwassen bijen, waar ze zich voeden met hun lichaamssappen. Meer schade richten ze aan door hun eitjes te leggen in de broedcellen van de bijen, waarna de jonge mijtjes voedingsstoffen aan de ongeboren bijenlarven onttrekken. Die komen dan zwak of misvormd uit de cel, en kunnen bovendien geïnfecteerd zijn door een van de virussen die varroamijten met zich meedragen. Bijenvolken die besmet zijn met varroa raken zo eerst verzwakt en kunnen er uiteindelijk aan bezwijken, aldus Blacquière.

Met het oprukken van de varroamijt zag hij ook de volkssterfte toenemen. Een direct causaal verband is moeilijk aan te tonen. Wel wijzen verschillende onderzoeken bijvoorbeeld op de aanwezigheid van virussen in dode bijen, wat een indirecte aanwijzing is voor de vector varroa.

Maar veel mensen willen volgens Blacquière niet aan de varroaverklaring. ‘Imkers zeggen: “We bestrijden die varroamijten toch, dus dat kan de oorzaak niet zijn.” Maar ze doen het niet goed.’ In perioden dat een bijenvolk geen broed heeft, zitten alle varroamijten op de bijen die op de raat rondlopen. Dat is het volgens Blacquière het moment om de mijten te bestrijden met oxaalzuur. Dat kan bijvoorbeeld verneveld worden op de bijen, waardoor voor mijten giftige kristallen achterblijven op de bijenlijven. Wel tot 98 procent effectief, aldus Blacquière.

Ook als er wel broed in de raat zit, moeten imkers Varroa aanpakken. Dat kan bijvoorbeeld met thymol, dat werkzaam wordt als het verdampt in de bijenkast. Dat kan in perioden dat bijen veel warmte produceren. Blacquière: ‘Daarmee moet je halverwege augustus klaar zijn, terwijl we in september een piek zien in de bestrijdingsmiddelenverkoop. Dat zegt wel wat over hoe goed de middelen worden toegepast in de praktijk.’

Dat de imkerpraktijk soms weerbarstig is, bevestigt ook Jeroen Vorstman, bedrijfsleider van het Bijenhuis in Wageningen, tevens het hoofdkantoor van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Zo weet hij dat imkers worstelen met de juiste doseringen van de bestrijdingsmiddelen. ‘En ze vergeten ook nog wel eens nacontrole te houden. Als je bestrijding de eerste keer niet voldoende effect gehad heeft, moet je hem herhalen.’ Daarnaast, weet hij, zijn er nog steeds imkers die bestrijdingsmiddelen gebruiken die allang niet meer zijn toegestaan. ‘Daar zijn de mijten al resistent tegen geworden, dus zin heeft dat niet.’

Blacquière: ‘Het probleem in Nederland is dat we alleen hobbyimkers hebben. Sinds de voorlichting voor land- en tuinbouwsectoren is afgeschaft, moeten die zelf hun kennis op peil houden. Voor een amateursector is dat moeilijk.’ Toch ziet hij de toekomst van de imkerij in Nederland zonnig in. ‘Als we de imkers ervan weten te doordringen dat ze varroabestrijding serieus moeten aanpakken, redden die volken het wel.’

… maar vlak ook de insecticiden niet uit

6.377 kilogram imidalcoprid werd er vijf jaar geleden in Nederland gebruikt. Dat klinkt niet veel, vertelt Jeroen van der Sluijs, maar vier nanogram van het insecticide is al voldoende om een bij te doden, en van 0,1 nanogram raakt haar navigatie verstoord. En het gebruik van deze en andere neonicotinoïden neemt alleen maar toe, vertelt hij. Tijd om te stoppen met het gebruik ervan, vond hij: bijna 28 duizend mensen ondertekenden al de petitie die hij daartoe in het najaar hoopt aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Van der Sluijs houdt zich als universitair docent aan de Universiteit Utrecht bezig met het beoordelen van risico’s van problemen met meerdere factoren. Bijensterfte valt daaronder, vindt hij, maar één oorzaak acht hij zeer zorgwekkend: het sterk toenemende gebruik van neonicotionoïden.

Midden jaren negentig werden de eerste van deze breed werkende insecticiden geïntroduceerd in Frankrijk. Het zijn zeer persistente zenuwgiffen die aangrijpen op neurotransmitters van insecten. Bij mensen en de meeste andere dieren doen ze dat vrijwel niet. Bijzonder is dat de middelen systemisch werken: planten waarvan de zaden zijn gecoat met het middel, nemen het op in hun sapstroom; het is in zeer lage concentraties dodelijk voor insecten die eten van onderdelen van de plant – ook van het stuifmeel. De halfwaardetijd van de meeste neonicotinoïden is meer dan 160 dagen, aldus Van der Sluijs, waardoor ze het grootste deel van het groeiseizoen hun werking behouden. En als planten de middelen al afbreken, kunnen er metabolieten ontstaan die nog giftiger zijn voor insecten.

Andere oorzaken

Amerikaans vuilbroed betekent een gewisse dood voor een volk, maar volgens Jeroen Horstmans van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging zijn uitbraken daarvan relatief zeldzaam. Door goede hygiënemaatregelen kunnen imkers de sporenvormende bacterie goed in bedwang de houden.

Directe straling van mobiele telefonie zou bijen volgens de Indiase onderzoeker Sainudeen Pattazhy dusdanig desoriënteren dat ze hun kast niet meer kunnen terugvinden. Dit zou vervolgens leiden tot een snelle dood van het volk. Een onderliggende wetenschappelijke publicatie dook tot dusverre niet op. Tjeerd Blacquière kent wel een Duits onderzoek waaruit bleek dat bijen in de nabijheid van een draadloze telefoon na het foerageren minder goed thuiskwamen. ‘Maar dat heeft niemand kunnen repliceren.’

Het gaat goed met de natuur in Nederland, toch baart het aantal drachtplanten voor honingbijen de experts zorgen. Het voedselaanbod op ’s lands akkers blijft namelijk te eenzijdig. Van der Sluijs: ‘In een bloeiend maïsveld kunnen bijen heel veel pollen vinden, maar als na een paar weken de bloei voorbij is, is het een woestijn voor ze.’ Bovendien, weet Blacquière, is maïspollen geen optimale voedingsbron voor bijen: ‘Mensen doen vaak alsof bijen precies weten welk voedsel het beste voor ze is. Dat is helemaal niet waar: ze eten gewoon het pollen dat het makkelijkst bereikbaar is. Uit Frans onderzoek is gebleken dat volken zich soms wel tot 80 procent met maïspollen voedden.’ Een beetje maïspollen is niet erg voor bijen, legt hij uit, maar omdat het een paar essentiële aminozuren mist, moeten ze wel hun dieet aanvullen met andere pollensoorten om niet te verhongeren. Bovendien bevat maïspollen relatief weinig eiwit. Een beter akkerrandenbeleid, zoals al ingezet door LNV-minister Verburg, zorgt voor meer diversiteit en verlengt de duur van het bloeiseizoen, en is dus gunstig voor bijen.

De microsporied Nosema ceranae is een soort schimmelinfectie die vaak gevonden wordt in bijenvolken getroffen door de verdwijnziekte. Nosema kan bijen binnen acht uur het leven kosten. Evenals Varroa is de parasiet afkomstig van de Aziatische honingbij en overgestapt op de Europese honingbij. In 2007 werd Nosema voor het eerst in Nederland aangetoond.

De vergrijzing van imkers in Nederland, ten slotte, zorgt niet voor dode bijenvolken, maar kan op den duur wel het einde van de sector betekenen. Jeroen Horstmans ziet echter een opleving in het aantal nieuwe imkers. ‘Bijenhouden is bij uitstek iets wat je gaat doen als je wat meer tijd krijgt. De vergrijzing van de Nederlandse bevolking is wat dat betreft juist gunstig voor ons.’ En misschien, gokt Blacquière, komt er binnenkort wel weer een imkerhype. ‘Volkstuinieren is ook opeens hip geworden; die dingen kunnen raar lopen.’

De gevolgen van de introductie in Frankrijk bleken desastreus voor bijen, aldus Van der Sluijs: de honingproductie in gebieden waar het middel werd toegepast, ging sterk omlaag en imkers merkten dat hun bijen vreemd gedrag gingen vertonen. Ze bewogen zich trillend, hun dansen waren verstoord en er was een sterk verhoogde volkssterfte.

Uiteindelijk verbood de Franse overheid imidacloprid bij de teelt van zonnebloemen en maïs. Ook in andere Europese landen is het middel voor bepaalde teelten verboden. In Nederland is dat niet het geval: het gebruik van neonicotinoïden vertienvoudigde tussen 1995 en 2004. De afgelopen jaren heeft het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden de toelating van imidacloprid opnieuw verruimd: een groot deel van de akker- en tuinbouwgewassen mag er nu mee behandeld worden.

Van der Sluijs is het met deze toelating niet eens. De beoordeling van de risico’s gebeurt nog op basis van criteria die zijn opgesteld voor niet-systemische middelen, vertelt hij. ‘Dat is niet meer bruikbaar. De toelatingsinstantie erkent dat de huidige toelatingstests niet garanderen dat systemische middelen veilig zijn voor bijen. Er is toegezegd dat de procedure aangepast zal worden, maar dat gaat nog jaren duren. Er moet sneller iets gebeuren.’

Vooral vanuit de glastuinbouw komt het middel in ruime mate in het milieu terecht, weet Van der Sluijs. Hij laat tabellen en kaartjes zien met het aantal keren dat de oppervlaktewaternorm voor imidacloprid overschreden is. Het Westland en het gebied rond Aalsmeer springen eruit: op veel plekken is de norm er met een factor van duizenden overschreden. Dan de percentages bijensterfte in 2008: ook hier zijn Zuid-Holland en Flevoland koplopers, met een volkssterfte van rond de 50 procent.

De associatie is overduidelijk en komt ook naar voren uit andere onderzoeken, vertelt Van der Sluijs. Ook blijkt het verband uit Duitse en Franse praktijkvoorbeelden. In het Duitse Baden-Württemberg stierven in 2008 twaalfduizend bijenvolken door een verkeerd toegepaste neonicotinoïde op zaden van chemieconcern Bayer. Het bedrijf betaalde een schikking, overigens zonder schuld te bekennen. Wetenschappers stelden achteraf wel vast dat het insecticide de oorzaak was van de sterfte.

Wel is het ook hier moeilijk om een direct causaal verband tussen volkssterfte en insecticiden te leggen. ‘De werkzame concentratie van de middelen is zo laag dat je duur parts per billion onderzoek moet doen om aan te tonen of een bij eraan gestorven is’, aldus Van der Sluijs. Bovendien zijn er ook binnen de gebieden waar veel neonicotinoïden worden gebruikt, altijd imkers met weinig sterfte. Dat wijst erop dat er meerdere factoren een rol spelen bij de bijensterfte, denkt Van der Sluijs. Twee factoren kunnen bijvoorbeeld elk afzonderlijk geen verhoogde volkssterfte geven, terwijl dat wel zo is als ze tegelijkertijd optreden. De gelukkige imkers hebben misschien een gevarieerder pollenaanbod in de buurt en daardoor gezonde, goed doorvoede volken met weinig infecties. ‘Die kunnen een stootje hebben.’

Bij mieren is aangetoond dat blootstelling aan neonicotinoïden de vatbaarheid voor plagen met een factor tienduizend verhoogt. Neonicotinoïden worden gebruikt in mierenlokdozen met een dosering die zo gekozen is dat mieren er niet acuut aan dood gaan, maar het gif meenemen naar het nest. Daardoor verzwakt het nest en sterft uiteindelijk het hele volk aan ziekteverwekkers. Bij honingbijen verwacht Van der Sluijs een vergelijkbaar verband.

Varroa is bijvoorbeeld al vijfentwintig jaar aanwezig in Nederland, maar pas de laatste zes jaar slaat de mijt keihard toe, precies de periode dat het gebruik van neonicotinoïden explosief steeg. Een direct verbod op de middelen is wat hem betreft dan ook hard nodig. ‘Tachtig procent van de planten op aarde is afhankelijk van bestuivers voor de voortplanting en evolutie, doordat insecten bestuiving over grote afstanden mogelijk maken. En 35 procent van wat we eten is afhankelijk van bijen en andere bestuivers, veevoer meegerekend. In China worden perenbomen in bepaalde regio’s al handmatig bestoven. Daar gaan ze twaalf keer per jaar met een gifspuit over de boomgaarden heen: dan houd je niet veel bijen over.’

woensdag 21 juli 2010   

Het mysterie van de bijensterfte

Het gaat slecht met de honingbijen in Europa en de Verenigde Staten. Elk jaar neemt de wintersterfte flink toe. Hoe dat komt is onduidelijk. Er zijn wel een aantal hoofdverdachten. Waarschijnlijk is de toegenomen bijensterfte het gevolg van een combinatie van factoren.

In 2009 tekenden ruim 40.000 bezorgde Nederlanders de petitie ‘Stop de bijensterfte’. In navolging op die petitie richtten de initiatiefnemers begin april de Bijenstichting op. Via dergelijke acties willen zij het onderwerp bijensterfte hoog op de politieke agenda zetten. En dat lijkt hard nodig.

De honingbij is belangrijk voor onze voedselvoorziening. Hij bestuift ongeveer 80 procent van alle geteelde voedselgewassen. Appelen, kersen en amandelen – om maar een paar voorbeelden te noemen – zouden zonder hulp van bijen nooit in de supermarkt liggen. Die nuttige bestuiving maakt dat de honingbij in Nederland een economische waarde van een miljard euro per jaar vertegenwoordigt. Maar het gaat slecht met de bijen. In ons land steeg de gemiddelde wintersterfte de afgelopen jaren van 10-15 procent naar 15-26 procent. En in andere Europese landen en de Verenigde Staten zijn de cijfers al niet veel beter.

Bijenkast

In een gezonde kolonie vliegen bijen af en aan. Björn Appel, Wikimedia Commons

Verdwijnziekte

Elke winter sterft een deel van de bijenvolken door voedseltekort of de dood van de koningin. Dat is niet meer dan normaal. Sinds een aantal jaar speelt ook de mysterieuze ‘verdwijnziekte’ Colony Collapse Disorder een belangrijke rol in de wintersterfte. Bij dit vreemde verschijnsel is de koningin aanwezig, en is de bijenkast rijkelijk gevuld met voedsel en broed. Toch vindt de imker in het voorjaar alleen dode volwassen bijen terug. In sommige gevallen is de bijenkast zelfs compleet verlaten en lijken de bewoners in het niets te zijn verdwenen.

Inmiddels is deze ‘verdwijnziekte’ onderwerp van veel wetenschappelijk onderzoek, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Verschillende oorzaken worden genoemd. Maar dé oorzaak – als die al bestaat – is nog niet gevonden. Wel hebben wetenschappers ondertussen een aantal hoofdverdachten op het oog. In dit artikel zet Kennislink die verdachten voor je op een rijtje.

Varroamijt

In de jaren tachtig van de vorige eeuw introduceerden imkers de Europese honingbij in gebieden waar ook zijn Indische broertje voorkomt. Dat hadden ze misschien beter niet kunnen doen. Het gaf de – inmiddels beruchte – parasiet Varroa destructor de mogelijkheid zijn leefgebied flink uit te breiden. En daar heeft de varroamijt dankbaar gebruik van gemaakt. Eind 2009 waren alleen bijenkolonies in Australië nog veilig voor de bloedzuigende parasieten.

De vrouwelijke varroamijt leeft op volwassen bijen, maar is voor de voortplanting afhankelijk van broed in de bijenkast. Iedere bijenlarve heeft zijn eigen broedcel. In het begin zijn die cellen open, maar op een gegeven moment worden ze afgesloten. Vlak voordat zo’n broedcel op slot gaat, verplaatst de varroamijt zich van de volwassen bij naar het broed. Zestig uur na het sluiten van de cel legt zij een eerste, onbevrucht eitje. Daaruit ontstaat een mannetje. Vervolgens produceert het vrouwtje nog een aantal bevruchte eitjes. De vrouwelijke mijten die daaruit ontstaan, paren met het mannetje. Seks tussen broer en zus dus.

Varroa

De parasiet Varroa destructor op een volwassen bij. De varroamijt draagt vaak schadelijke virussen bij zich waar honingbijen aan kunnen sterven. Wikimedia Commons

Als de bijenlarve uitgegroeid is tot een jonge bij, verlaat hij de broedcel. De mannelijke mijt en onderontwikkelde vrouwelijke mijten blijven achter en sterven. De rest van de nakomelingen lift met de jonge bij mee, op zoek naar nieuwe slachtoffers.

Schadelijke virussen

Op zich heeft de honingbij weinig last van de varroamijt. Geïnfecteerde bijenlarven hebben een lager startgewicht en een iets kortere levensduur dan gezonde bijen. Maar van dat beetje bloed dat de mijt wegzuigt, sterven ze niet direct. Het grote probleem is dat de parasiet ook de samenstelling van afweerstoffen in het bloed verandert. Daardoor is een geïnfecteerde bij extra vatbaar voor allerlei infectieziekten. Tot overmaat van ramp draagt de varroamijt zelf vaak schadelijke virussen bij zich.

Het meest bekend is het Deformed Wing Virus. Dit virus veroorzaakt vervormingen aan de vleugels en het achterlijf van geïnfecteerde bijen. Die vervormingen kunnen zo ernstig zijn dat de bij verlamd raakt. Een ziek slachtoffer wordt meestal door zijn soortgenootjes uit de bijenkast verdreven en sterft dan binnen 48 uur.

Schimmelinfectie

Een tweede verdachte is de parasitaire schimmel Nosema ceranae. Net als de varroamijt komt ook deze ziekteverwekker oorspronkelijk alleen voor bij de Aziatische honingbij. De schimmel produceert langlevende sporen die de bij binnenkrijgt via zijn voedsel of drinkwater. De sporen verplaatsen zich door de slokdarm en de honingmaag naar de middendarm om daar te ontkiemen. Ontkiemde sporen dringen de darmcellen binnen en zorgen zo voor een sterke vermeerdering van de parasiet. Dat belemmert de darmfunctie. Een besmette bij sterft uiteindelijk van de honger of doordat zijn darm letterlijk uit elkaar knapt.

Waarom is de Europese honingbij zo gevoelig voor Aziatische parasieten? Een van de redenen is dat de varroamijt en Nosema ceranae nog maar relatief kort in het westen aanwezig zijn. Bijen hebben nog niet de kans gehad een mechanisme te ontwikkelen waardoor zij een infectie kunnen overleven. Daarnaast speelt volgens sommige wetenschappers het voedselaanbod een belangrijke rol. De meeste honingbijen moeten zich redden met een beperkt aantal plantensoorten. Daardoor missen zij bepaalde eiwitten die hard nodig zijn om het afweersysteem op peil te houden.

Bij_bestuiving

Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van onze voedselgewassen en moeten het daardoor vaak doen met een eenzijdig dieet. Dat maakt ze vatbaar voor infectie met parasieten als de varroamijt en Nosema ceranae. Alvesgaspar, Wikimedia Commons

Bestrijdingsmiddel

Het bestrijdingsmiddel imidacloprid is de laatste hoofdverdachte in het mysterie van de toegenomen bijensterfte. Zaden van onder andere maïs en zonnebloemen worden met dit middel gecoat. Plaaginsecten die van deze zaden eten, sterven direct. Imidacloprid blijft echter niet alleen rond de zaden zitten, het gif verspreidt zich naar alle cellen van de plant. Zo krijgen bijen die zich voeden met nectar en pollen ook wat van het bestrijdingsmiddel binnen.

Imidacloprid grijpt aan op het zenuwstelsel van de honingbij. Dat heeft gevolgen voor het leervermogen en de oriëntatie. De bij maakt bijvoorbeeld alleen nog maar trillende bewegingen of heeft de grootste moeite om de karakteristieke bijendans uit te voeren. Verlaat zo’n gedesoriënteerde bij zijn kast dan beginnen de problemen pas echt. Hij zal hopeloos verdwalen en is ten dode opgeschreven.

Voor wetenschappers is het lastig dé oorzaak van de toegenomen bijensterfte aan te wijzen. Tegen alle hierboven genoemde verdachten is bewijs gevonden, maar dat bewijs is zelden waterdicht. Zo zijn sommige kolonies die met de varroamijt geïnfecteerd zijn compleet gezond. En in gebieden waar veel met imicloprid bestreden wordt, gaan lang niet alle bijen dood. Waarschijnlijk is de toegenomen bijensterfte dan ook het gevolg van een combinatie van factoren.

Bronnen

 • Dennis van Engelsdorp e.a. Colony Collapse Disorder: a descriptive study PLoS one 4(8): 1-17, augustus 2009
 • Francis Ratnieks en Norman Carreck Clarity on honey bee collapse? Science 327: 152 – 153, januari 2010

Zie ook:

Dossier over bijensterfte (Wageningen Universiteit)
Cijfers van bijensterfte in verschillende landen

°

Moord op de honingbij

ZEMBLA  //15 maart 2011

 Zonder bijen geen groenten, geen noten, geen chocolade, geen koffie en geen fruit. De honingbij is als bestuiver een onmisbare schakel in de voedselketen…

De massale en wereldwijde bijensterfte is een grote bedreiging voor onze voedselvoorziening. Zonder bijen geen groenten, geen noten, geen chocolade, geen koffie en geen fruit. De honingbij is als bestuiver een onmisbare schakel in de voedselketen. Met de komst van zeer agressief landbouwgif, dat werd ingezet tegen luis en plaaginsecten, verdwenen ook de bijen. Onafhankelijke wetenschappers en imkers zien een relatie tussen het gif en de bijensterfte. De industrie die miljarden verdient met de verkoop van het landbouwgif ontkent dat. ZEMBLA over de controverses rond de bedreigde honingbij.

Van alle Europese landen heeft Nederland de grootste bijensterfte. Natuurbeheerders maken zich grote zorgen over de gevolgen die dit heeft voor onze voedselketen. Wetenschappers en imkers uit de hele wereld zien landbouwgif als de belangrijkste oorzaak van de sterfte. De producenten van dit middel ontkennen ieder causaal verband. In Nederland ziet de belangrijkste adviseur van de overheid op dit gebied, Wageningen Universiteit en Research-centre (WUR), de pesticiden ook niet als grootste probleem van de bijensterfte. Vanwege de grote economische belangen is een verband tussen de dood van de bijen en het gebruik van het landbouwgif een gevoelig onderwerp

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1321345

 

Pesticiden

  29 maart 2012

– Pesticiden kunnen de oorzaak zijn van de dramatische sterfte onder bijen en hommels.

Dat bevestigen twee onderzoeken in vakblad Science donderdag. Boosdoeners zijn insecticiden die in talrijke landen worden gebruikt.

Franse wetenschappers ontdekten dat bijen verdwalen door het middel thiamethoxam. De diertjes vinden de weg terug naar hun volk niet meer. Van de dieren die in contact kwamen met het insecticide stierven er twee à driemaal zo veel als de andere, zonder contact met gif.

Het nationale instituut voor landbouwonderzoek in Avignon had daartoe kleine zendertjes aangebracht op de bijen.

 

Een Schots team merkte dat de hommels bijna uitgeroeid waren na een behandeling met insecticiden. Dave Goulson van de Schotse universiteit in Stirling had hommelvolken behandeld met het middel imidacloprid. Na 6 weken bleek dat ze 85 procent minder koninginnen hadden voortgebracht dan een andere volkeren.

Het aantal koninginnen bepaalt het aantal nieuwe nesten in de komende winter. ‘‘Enkele hommelsoorten zijn enorm verminderd. Bijvoorbeeld in Noord-Amerika zijn veel soorten min of meer van het continent verdwenen”, schrijft Goulson. In Groot-Brittannië zijn al drie soorten verdwenen.

De bijen en hommels kampen ook met andere problemen. De agressieve varroamijt bijt zich aan de insecten vast met dramatische gevolgen. Door de milde temperaturen van het voorbije jaar waren de mijten erg lang actief en versterkten zij de bijensterfte.

In Duitsland zijn afgelopen winter circa 300.000 bijenvolken gestorven. Dat heeft veel gevolgen voor de landbouw, waar de bijen nodig zijn voor het bestuiven van gewassen.

 

Pesticiden doen bijen verdwalen en verzwakken hommels

 30 maart, 2012 –EOS

Twee studies in het vakblad Science tonen aan hoe pesticiden bijen en hommels kunnen schaden.

Dat het niet goed gaat met de bij, is bekend. Vooral de zogenoemde bijenverdwijnziekte, waarbij hele bijenvolken plots sterven, baart wetenschappers zorgen. Mogelijk oorzaken van de achteruitgang zijn parasieten, ziektes, het verdwijnen van voor bijen belangrijke bloemenweiden en pesticiden. Wat de impact van die laatste precies is, is echter nog niet helemaal duidelijk.

Franse wetenschappers onderzochten het effect van thiamethoxam op het vlieggedrag van bijen. Thiamethoxam behoort tot de groep van de neonicotinoiden, insecticiden die op grote schaal worden gebruikt om planten tegen vraat te beschermen. De onderzoekers rustten twee groepen bijen uit met een zendertje en stelden één daarvan bloot aan een realistische dosis van het insecticide. Ze stelden vast dat de dieren die met het insecticide in contact waren gekomen, een twee tot drie keer grotere kans hadden om niet naar de kolonie terug te keren. Dat kan er volgens de onderzoekers toe leiden dat het aantal dieren in een kolonie in die mate afneemt, dat herstel moeilijk is en de kans op het instorten van de kolonie vergroot. Aangezien neonicotinoiden ingrijpen op het centrale zenuwstelsel van insecten, vermoedden de wetenschappers dat ze het navigatiesysteem van de bijen verstoren.

Britse onderzoekers gingen na wat de impact is van imidacloprid – een van de vaakste gebruikte neonicotinoiden – op hommels. Ze stelden de dieren bloot aan dosissen waarmee ze ook in het wild in aanraking komen en bestudeerden de kolonies. Die bleken op het einde van het experiment minder te wegen dan controlekolonies. Ze bevatten ook minder koninginnen, die na de winter nieuwe kolonies stichten.

Dat insecticiden schadelijk zijn voor bijen, tenslotte ook insecten, lijkt logisch. ‘Het probleem met neonicotinoiden is dat ze toxisch lijken te zijn bij heel lage dosissen,’ zegt Dave Goulson, die meewerkte aan het hommelonderzoek. ‘Bovendien zijn het zogenoemde ‘systemische’ stoffen: zaden worden erin gedopt, waarna de stof zich in de hele plant, en dus ook in nectar en pollen verspreidt.’ Volgens Goulson en zijn collega’s is het daarom verstandig om alternatieven te ontwikkelen voor het gebruik van imidacloprid – dat nu in 120 landen op 140 gewassen wordt gebruikt – en andere neonicotinoiden.

14 mei 2012 — door Sebastian Ippolito

Bijen in 't stad

Gefotografeerd door Tim Demel

De laatste jaren geven bijen in massale getale de pijp aan Maarten. Bijna de helft van de honingbijvolken sterft jaarlijks. Er zijn allerlei oorzaken aan te wijzen.

De hoofdoorzaak is een regelrechte hongersnood. Door monocultuur in de landbouw en overgereguleerde tuinen en bermen zijn er te weinig bloemen en een te kleine variatie aan bloemen. Daarnaast tast de varoamijt (varroa destructor) bijenvolken sterk aan. De jonge mijten van deze hardnekkige parasiet voeden zich met de larven van de honingbij. Deze larven groeien dan uit tot zwakkere of misvormde bijen.

Ook infecties, pesticiden, andere parasieten en algemene milieuvervuiling spelen een rol in de sterke achteruitgang van bijen.

Een groep bijensoorten, passend ‘koekoekbijen’ gedoopt, parasiteert zelf op andere bijen doordat hun larven het voedsel van andere bijenlarven opeten.

In de stad spelen nog andere factoren mee. Er is sprake van nog meer habitatversnippering. De maximale overbrugbare foerageerafstand van solitaire bijen varieert immers tussen enkele honderden meters en een kilometer, naargelang de soort. Honingbijen hebben daarentegen een actieradius van enkele kilometers en doen het in steden niet slechter dan op het platteland. De nestmogelijkheden voor solitaire bijen zijn ook veel beperkter in de stad dan elders.

Solitaire bijen zijn minstens even belangrijk voor het ecosysteem als honingbijen, want ze zijn veel betere bestuivers dan honingbijen.

Bijzondere onderzoeken

Wetenschappers nemen zulke ontwikkelingen natuurlijk serieus. Bijen zijn zoals bekend noodzakelijk voor talloze plantensoorten en voor een groot deel van onze voedselproductie: vijftien tot dertig procent hangt rechtstreeks af van bestuivers zoals de bij. Vermits bijen nodig zijn voor het overleven van hun eigen voedsel is er sprake van een wel bijzonder negatieve spiraal. Ook aan de UGent en de rest van Gent lopen verschillende projecten en onderzoeken om deze veranderingen in kaart te brengen en het tij te doen keren.
Het Laboratorium voor Zoöfysiologie heeft de voorbije jaren verscheidene onderzoeken gedaan.

Een daarvan is het solitaire bijenproject onder leiding van toenmalig doctoraatsstudent Dries Laget. Dit onderzoek poogde de populaties van de verschillende wilde bijensoorten in het Gentse in kaart te brengen. Dat deden ze door nestkastjes te verspreiden en vervolgens de nestende bijen te observeren. Deze nestkastjes werden op maat gemaakt voor de verschillende soorten solitaire bijen die nestelen in natuurlijke houtholtes, murengaten, enzovoort. Om dit na te bootsen werden de nestkastjes gebouwd met buisjes met een diameter van twee tot twaalf mm. Tussen die twee extremen in liggen de groottes die verkozen worden door de verschillende bijensoorten. Ongeveer een derde van de solitaire bijen nestelt op deze manier, het grootste deel daarentegen graaft zelf holtes ondergronds. Die soorten konden met dit onderzoek niet in kaart worden gebracht. Ook heeft het Labo voor Zoöfysiologie het Informatiecentrum voor bijenteelt opgericht. Dit centrum bestaat al meer dan dertig jaar en staat tegenwoordig onder leiding van professor Dirk de Graaf. Op basis van de onderzoeken aan de universiteit van Tübingen stelden ze een zaadmengsel samen waarvan de bloemen achtereenvolgens van april tot oktober bloeien. Door dit mengsel te gebruiken, vallen de bijen dus nooit zonder voedsel. Een laatste project van het Labo voor Zoöfysiologie, Beekeeping for Poverty Alleviation, staat onder leiding van prof. Frans Jacobs. Dit project leert studenten uit ontwikkelingslanden hoe honingbijen te houden en hoe de bijenproducten — naast honing leveren bijen onder andere was en koninginnengelei — te gebruiken en te verspreiden.

Verbijsterende projecten

Ook de stad draagt zijn steentje bij. De groendienst en Natuurpunt Gent houden rekening met de beestjes. Bij het onderhoud van parken, natuurgebieden en groene ruimtes worden geen pesticiden gebruikt. Bovendien houden ze rekening met bloeitijden in het maaibeheer. Ook worden nestelplaatsen gevormd door delen van rietkragen niet te maaien. Aan de Blaarmeersen en in de Bourgoyen staan zelfs regelrechte beestenmuren om de bijtjes te ondersteunen.

Als er ook maar één reden is om de bijen te redden — naast de overduidelijke ‘anders gaan we allemaal dood’ — is het wel de honing. Het zijn de imkers die ervoor zorgen dat die honing uit de bijenkasten en in onze voorraadkasten belandt. De toenemende bijensterfte van de laatste jaren maakt deze meestal als hobby uitgeoefende activiteit alleen maar moeilijker.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6438373.stm
http://www.newscientist.com/channel/life/dn11183-mystery-illness-devastates-honeybee-colonies.htm
http://www.celsias.com/blog/2007/03/29/european-bees-taking-a-nosedive/

Bijen sterven uit 

( het zijn trouwens niet alleen de  honingbijen ook de hommels en de wilde (niet sociale )bijen  sterven in toenemende mate uit )

http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/1314012.stm
http://www.well.com/user/davidu/extinction.html
http://www.amrozayed.com/YUReleaseZP05.htm
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/03/14/wbees14.xml
http://allafrica.com/stories/200703231010.html
http://www.allheadlinenews.com/articles/7006587883
http://gliving.tv/news/wild-bees-face-extinction/
http://dsc.discovery.com/news/2007/02/05/bees_ani.html?category=travel&guid=20070205144500

Mass extinction 
http://www.well.com/user/davidu/extinction.html


De natuur heeft tot nu toe altijd het vermogen gehad, juist door de dynamiek van het uitsterven van soorten, om voor prima vervangers te zorgen.
Missschien moet de mens dit leren, zo milieu vriendelijk leven maar ook de betrekkelijkheid leren inzien van het bestaan.
Trouwens de bijen zijn  niet de enige bestuivers ; vlinders

(schijnen ook uit te sterven )  , zweefvliegen , mieren( die trouwens juist schijnen toe te nemen )  doen dat ook ….

Alles hangt veel meer aan elkaar dan we vermoeden.
Het komt erop neer dat de mens is kunnen worden tot wat hij nu is, doordat de evolutie nu eenmaal zo gelopen heeft.
Dat wil zeggen dat bepaalde dieren op bepaalde momenten het juiste voedsel hadden.
Voor de ene soort is dat fruit, voor de andere planten, voor de andere vlees. En dat is nu nog steeds zo.
Op het einde van het krijt was het koud en hadden hoofdzakelijk de bedektzadigen overlevingskans.
En dit door hun goede ‘samenwerking’ met insecten.
En voor de eerste zoogdieren diende dit fruit en planten tot voedsel.
Voldoende aanwezigheid van geschikt voedsel was en is dus een vereiste.
Ook zorgen deze bedektzadigen voor wat kleur in de wereld. Leuk toch ?
Waarmee ik gewoon wil zeggen dat die op het eerste zicht vervelende insecten wel degelijk hun nut hebben.
Soms ook een nadeel, denk maar aan de malariamug of de tsee-tsee vlieg.
En uiteraard gaat een mug in mijn slaapkamer er zonder pardon aan.
Parasiet ?

Het hoge sterftecijfer van honing-bijen volken (overal op deze wereld ) wordt voornamelijk toegeschreven aan de snelle verspreiding van de varroamijt, die de bijenstallen teistert.

De mijt, die in 1986 voor het eerst in Wallonië werd aangetroffen, komt nu overal voor.
Op dit moment worden meer dan negen actieve stoffen gebruikt om de bijenkorven te behandelen.
Studies tonen  aan dat er belangrijke verschillen bestaan wat betreft het sterftecijfer naargelang de aard en het aantal van
de gebruikte behandelingen.

De varroamijt, een bijenparasiet, zuigt bloed bij de volwassen bijen en legt haar eitjes in de cellen bij het broed.
Door het opzuigen van het hemolymfe worden de volwassen bijen verzwakt.
Door de ontstane wonden kunnen ziektekiemen binnendringen.
De levensduur kan daardoor tot de helft bekort worden.

De jonge mijten-larven  voeden zich in de cel met het hemolymfe van de pop.
Dit gaat ten koste van diens ontwikkeling. Uit de aangetaste broedcellen komen misvormde bijen, bijv. met een verkort achterlijf, vleugelstompjes of afwijkingen aan de poten. Door de kortere levensduur en het geringe aantal levensvatbare jonge bijen,
wordt het bijenvolk sterk verzwakt, zo sterk dat het ten gronde gaat, meestal binnen 3 jaar

http://nl.wikipedia.org/wiki/Varroamijt :
De belangrijkste manier van verspreiding gebeurt door de imker zelf:
door verwisseling van besmette raten, af het vrij laten rondvliegen, handel en import van bijenvolken en koninginnen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Honingbij :
De varroamijt is een parasiet van de Aziatische Apis cerana, die in de loop van de twintigste eeuw naar onze streken is gebracht.
De Apis cerana heeft een goede afweer tegen de varraomijt, maar de Apis mellifera (nog) niet.

Dus m.a.w. door het feit dat mensen met elkaar contact hebben  = LEVEN !
wat automatische deze hoge besmettingsrisico’s meebrengt

De mens heeft met ander woorden
zeer veel invloed op de voortgaande selektiedruk op de soorten 
( inclusief hun uitsterven door verspreiding van  pathogenen  )
Net zoals hij ook zorgt voor de verspreidng ( en nieuwe niches ) van en voor zijn eigen pathogenen 

Het is daarom  ook  onzin om te zeggen dat bijensterfte zeker niet  met ons te maken heeft.

Maar
sinds nog nooit iemand in de toekomst heeft kunnen kijken leven we in onzekerheid wat hier de uitkomst van zal zijn  , 
terwijl we graag zo doen alsof we alles onder controle hebben

“Vroeger hadden we een natuurlijke sterfte van 10 procent. Dat is de laatste jaren gestegen tot 20 procent en dit jaar hebben we in Vlaanderen te maken met een verlies van 50 procent,” zegt Filip Wouters van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond. Frans is al meer dan 30 jaar hobby-imker. Hij verhuurt zijn kasten aan fruitboeren voor de bestuiving van de bloesems. Dit jaar heeft hij klanten moeten teleurstellen. “Ik heb gewoon te weinig beestjes over.” Er is de mysterieuze verdwijnziekte, het gebrek aan bloemen, het teveel aan pesticiden. Dat alles brengt het voortbestaan van de bij in het gedrang. En dat is ook slecht nieuws voor ons. Maar liefst 30 procent van onze voeding hebben we te danken aan de noeste arbeid van de bij. Voor Frans blijft het een hobby, maar wie er echt van moet leven, ziet zwarte sneeuw. “Het is een rampjaar en dat wordt de eerste jaren niet opgelost,” zegt René Vanisacker, imker van beroep. Het aantal imkers in spé daarentegen blijft stijgen. En stadsimkeren blijkt- hoe paradoxaal ook – populair. Vreemd genoeg doet de bij het iets beter in de stad dan op het platteland. Liesbeth Hiele houdt bijen op het dak van de Vooruit in Gent. “De buren zijn trots dat mijn bijen van hun balkonbloemetjes honing maken. Elk jaar is onze honing dan ook helemaal uitverkocht.” donderdag 3 mei 2012

vrijdag 19 april 2013
,Julio Godoy

Europese bijen sterven massaal

Europa wil weten waarom bijen massaal sterven – Dieren – De Morgen
°

Imkers en wetenschappers slaan alarm over de hoge sterfte onder Europese bijen. Ze zeggen dat de bijen het noorden kwijt raken door pesticiden en insecticiden.
Europese bijen sterven massaal – DeWereldMorgen.be//

bijen
(foto commons.wikimedia.org)

“We hebben massa’s dode bijen aangetroffen in de buurt van hun bijenkasten in bijna alle regio’s van Spanje, maar vooral in Valencia en Catalonië”, zegt José Luis González, verantwoordelijke voor de bijensector bij de Spaanse koepel van landbouworganisaties. In normale omstandigheden sterven elk jaar tussen 5 en 10 procent van de bijen. “Maar in Spanje zien we nu cijfers van 25 tot 30 procent.” Christopher Connolly, docent moleculaire genetica aan de Universiteit van Dundee (Schotland), ziet in Groot-Brittannië hetzelfde fenomeen. “Ik vrees dat het dit jaar verschrikkelijk wordt voor de bijen.”

Minder oriëntatievermogen

Het Franse Nationaal Instituut voor Landbouwonderzoek in het Franse Avignon deed een experiment met meer dan 650 bijen. De ene helft kreeg als voeding een suikeroplossing met een zeer lage dosis insecticide in, vergelijkbaar met de dosis waaraan ze normaal worden blootgesteld. De andere helft kreeg de oplossing zonder insecticide. Mickaël Henry en zijn team voorzagen de bijen van elektronische sensoren en lieten ze los op een kilometer van hun bijenkast. Bij de insecticide-groep lag het percentage bijen dat niet naar de kast terugkeerde, opvallend hoger. Het insecticide is “op zich niet dodelijk voor de bijen”, zegt Henry. “Het heeft een onrechtstreeks effect: het vermindert het oriëntatievermogen van de bijen aanzienlijk waardoor ze niet naar hun bijenkasten kunnen terugkeren, ook al is de radius relatief beperkt.”

Neonicotinoïden

Imkers, wetenschappers en milieuorganisaties stellen al jaren dat neonicotinoïden, bij de meest gebruikte pesticiden wereldwijd, een van de belangrijkste niet natuurlijke doodsoorzaken bij bijen vormen. “De negatieve gevolgen van pesticiden en insecticiden op bijen zijn veel groter dan de positieve gevolgen die aan deze chemische producten worden toegeschreven”, zegt Matthias Wüthrich, directeur van het internationaal bijenproject van Greenpeace. Een rapport dat Greenpeace vorige week publiceerde, identificeert zeven pesticiden die bijzonder schadelijk zijn voor bijen. “Bijen en andere bestuivers zijn van onschatbare waarde voor het milieubehoud, zodat we ze niet mogen laten sterven”, zegt Wüthrich. “De Europese Unie moet dringend maatregelen nemen en moet vooral meteen deze bijenmoordenaars definitief verbieden.”

Zeer gevaarlijke cocktail

In maart kreeg een voorstel om het gebruik van neonicotinoïden te verbieden geen meerderheid binnen de Europese Commissie. Volgens Connolly is het onmogelijk na te gaan wat het meest schadelijke pesticide is. “De landbouwers gebruiken honderden chemische producten en die vormen samen een zeer gevaarlijke cocktail.” Bijen en andere bestuivers zijn ook slachtoffer van andere milieuveranderingen, zoals de oprukkende monocultuur, die de variatie in hun voeding vermindert. “Een bij met een habitat die door koolzaad of maïs gedomineerd wordt, is zwakker dan een bij met een gevarieerde habitat”, zegt Connolly.

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=513583765370289&id=300870346641633

Bijensterfte, honing en een virus

29 reacties      op mei 7, 2013

_67308613_bee_stress_624in

Het is eigenlijk een voor de hand liggend gegeven, maar ik las er kort geleden pas over. De honingbij produceert honing met de bedoeling deze vroeg of laat te eten. Maar in de industrie wordt de honing weggehaald en krijgen de bijen er suikerstroop voor in de plaats. Je kunt het eigenlijk wel verwachten dat er bijzondere stoffen in honing zitten die ten goede komen aan de gezondheid van de bij. Maar er is nu pas een wetenschappelijk artikel uitgekomen in PNAS dat laat zien dat honing meerdere stofjes bevat die specifiek detoxificerende genen tot uitdrukking laat komen. Deze stofjes komen ten goede aan de afweer tegen ziekteverwekkers maar ook tegen pesticiden.

Rond het verbod op drie neonicotinoiden, landbouwpesticiden die de bijensterfte zouden veroorzaken, is momenteel veel discussie. Er zouden behalve de neonicotinoiden wel eens veel meer oorzaken kunnen zijn voor de bijensterfte. Er wordt vaker gesproken van de varroamijt, schimmels, parasieten, virussen en verschillende andere mogelijke oorzaken. Het zou ook een samenloop kunnen zijn van al deze en meer factoren, waarbij de pesticiden de zieke bijen de nekslag geven. Dat er zoveel factoren meespelen is al langer bekend. Maar nu blijkt dat door het vervangen van honing door suikerstroop de bijen minder weerstand hebben, zou men wel eens dichter bij een oplossing kunnen komen. Het zou mooi zijn als alleen de overtollige honing weggehaald werd zoals men vroeger deed. Maar dan moet ook de vraag naar honing verminderen. Consumenten zouden daarom eigenlijk geen honing meer moeten kopen. Daar zouden de bijenstichting en andere organisaties wel degelijk voor kunnen vechten.

Een van de auteurs van het artikel in PNAS zei: “If I were a beekeeper, I would at least try to give them some honey year-round,” Professor Berenbaum said. “Because if you look at the history of Apis mellifera [European honey bees], this species did not evolve with high-fructose corn syrup. It is clear that honey bees are highly adapted to consuming honey as part of their diet,” she said. Er werd kort geleden in een blogartikel geopperd dat de verminderde weerstand van de bijen ook te wijten zou kunnen zijn aan een virus dat immunodeficientie zou veroorzaken. Er is geen enkele aanwijzing voor dat een dergelijk virus bestaat, maar het zou een hoop kunnen verklaren. Er bestaan wel verschillende bijenvirussen waarvan enkele met CCD te maken zouden kunnen hebben, maar de tests laten zien dat oorzaak en gevolg niet duidelijk zijn in deze gevallen. Dat er immunodeficientie ten grondslag ligt aan CCD is, zoals het gebrek aan honing als voedsel laat zien, niet nieuw. Daarbij zou het behalve om gebrek aan honing om “stress” gaan. Maar er wordt ook geopperd dat het om besmettingen kan gaan en daarbij om ziekteverwekkers die besmettelijk zijn. De auteur van het blogartikel Yanega schrijft dat men al langer weet van de bijensterfte die veel verschillende namen kreeg in het verleden. Reeds sinds 1869 was er af en toe sprake van grootschalige bijensterfte. Het bestaan van een HIV maar dan voor bijen, ofwel een BIV, zou veel kunnen verklaren. Yanega stelt in ieder geval voor er naar te zoeken. h/t Maureen Baartman

°

NatuurWetenschap , , , , , , , , , , ,

Two widely used neonicotinoids — a class of insecticide — appear to significantly harm honey bee colonies over the winter, particularly during colder winters, according to a new study.
Credit: © Dmytro Smaglov / Fotolia
Link between insecticides and collapse of honey bee colonies strengthened
May 9, 2014
Harvard School of Public HealthSummary:
Two widely used neonicotinoids — a class of insecticide — appear to significantly harm honey bee colonies over the winter, particularly during colder winters, according to researchers. The study replicated a 2012 finding from the same research group that found a link between imidacloprid and Colony Collapse Disorder, in which bees abandon their hives over the winter and eventually die. The new study found low doses of a second neonicotinoid, clothianidin, had the same negative effect.

°

Wetenschappers ontdekken(een) oorzaak massale bijensterfte

29/07/13 – 15u40  Bron: Reuters, Quartz, Trouw
Een ‘heksenbrouwsel’ van pesticiden en schimmelbestrijdingsmiddelen zorgt ervoor dat de bijen minder of niet meer resistent worden tegen een dodelijke parasiet. © photo news.
 
Onderzoekers van de University of Maryland en het Amerikaanse ministerie van Landbouw hebben ontdekt wat de(= een)  oorzaak van de massale bijensterfte is. De sterfte van honingbijen kan desastreuze gevolgen hebben omdat de insecten in de Verenigde Staten alleen al 130 verschillende gewassen bevruchten.Die hebben een waarde van 15 miljard dollar. Het tijdelijke verbod dat de Europese Unie uitvaardigde tegen pesticiden van het type neonicotinoïden zou volgens de nieuwe ontdekking slechts een pleister op een houten been zijn.De massale bijensterfte in de VS blijkt immers te wijten aan een ‘heksenbrouwsel’ van pesticiden en totnogtoe onschuldig geachte schimmelbestrijdingsmiddelen.

De wetenschappers hebben geïdentificeerd welke cocktail van pesticiden en schimmelbestrijdingsmiddelen (fungiciden) de bijen schaadt door stuifmeel van verschillende gewassen (amandelen, appel, cranberry, watermeloen, pompoen, komkommer en blauwe bessen) aan gezonde bijen te voeren.Niet meer resistent tegen parasiet
Gemiddeld waren de gewassen bespoten met negen verschillende bestrijdingsmiddelen. Op één gewas ontdekten de wetenschappers maar liefst 21 chemicaliën. De combinatie van bestrijdingsmiddelen zorgt ervoor dat de bijen minder of niet meer resistent zijn tegen de parasiet Nosema ceranae, waardoor ze sterven.De gevaarlijke bestrijdingsmiddelen zijn onder meer de fungiciden chlorothalonil en pyraclostrobin en de insecticiden fluvalinate en amitraz. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One.http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorothalonilhttp://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc183.htmFile:Pyraclostrobin.png

File:Fluvalinate structure.svg

De parasiet nosema ceranae werd in eerder onderzoek al in verband gebracht met Colony Collapse Disorder, het sterven van hele bijenvolken in één keer. De voorbije zes jaar zorgde Colony Collapse Disorder ervoor dat naar schatting 10 miljoen bijenkorven stierven, wat een waarde van 2 miljard dollar vertegenwoordigt.

File:Amitraz skeletal.svg

http://en.wikipedia.org/wiki/Nosema_ceranae

http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/plant-research-international/Over-Plant-Research-International/Organisatie/Biointeracties-Plantgezondheid/Bijen/Onderzoek-voorlichting-en-service/Bijengezondheid/Bijenziekten/Nosema.htm

nosema

Foto: Nosema Apis

http://scientificbeekeeping.com/the-nosema-twins-part-1/

Life cycle of Nosema apis

Life cycle of Nosema apis. The spore injects its contents into a gut epithelial cell, multiplies, and eventually causes the cell to burst and release the new spores back into the gut. Nosema can also reproduce “vegetatively” cell to cell. © Springer Life Sciences

Meer over bijenziekten

Lees ook

 
 SAMENGEVAT :  

De onderzoekers ontdekten dat fungiciden of schimmelbestrijdingsmiddelen nog schadelijker zijn dan pesticiden, bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt tegen ziekte en ongedierte. Tot nu toe werd aangenomen dat fungiciden niet schadelijk waren voor bijen

In het nieuwe onderzoek van de University of Maryland is aangetoond dat een bepaalde combinatie van bestrijdingsmiddelen ervoor zorgt dat bijen besmet raken met de  parasiet  Nosema ceranae    en de besmetting zelf niet kunnen bestrijden.

De onderzoekers ontdekten dat fungiciden nog schadelijker zijn dan pesticiden (bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt tegen ziekten en ongedierten). Tot nu toe werd aangenomen dat fungiciden niet schadelijk waren voor bijen omdat   het  middelen zijn ontwikkeld om schimmels te doden en geen insecten.

Niet door neonicotinoïden
De onderzoekers gaan er vanuit dat het niet de neonicotinoïden zijn, een nieuw genre zeer sterke bestrijdingsmiddelen, die verantwoordelijk zijn voor de bijensterfte. Het gaat om een combinatie van bepaalde pesticiden en fungiciden die de bijen via het stuifmeel consumeren. 

Ook op wilde bloemen
De wetenschappers ontdekten ook dat wilde bloemen, die in principe niet bespoten worden, besmet waren met de schadelijke bestrijdingsmiddelen. Bijen bestuiven ook deze bloemen.

“Dieseldamp”(1) verwart bijen op zoek naar voedsel

De maskering van bloemengeuren door dieselgassen misleidt bijen in hun zoektocht naar stuifmeel en nectar.

6 oktober 2013

Dat schrijven Engelse wetenschappers van de universiteit van Southampton deze week in Scientific Reports.

In hun onderzoek gebruikten de wetenschappers een artificiële mix van acht chemicaliën waarvan bekend is dat de koolzaadplant ze uitscheidt om insecten aan te trekken.

Bijen herkende de chemische mix als ware het een echte bloem.

Bloeiend koolzaadveld

Zodra de onderzoekers de acht chemicaliën echter mixten met dieseldamp verdween de herkenning door de bijen. De concentratie van de damp was net zo hoog als soms langs wegen wordt gevonden, waardoor de wetenschappers denken dat de dieseldampen ook in het veld er aan bij dragen dat de bijen het koolzaad niet meer kunnen vinden.

Geur

Opvallend was dat de dieseldamp niet alleen de geur van de bloemen maskeerde, maar er ook mee reageerde. Direct na het mixen werd de concentratie van zes van de acht stoffen lager, terwijl de overige twee stoffen zelfs helemaal verdwenen.

Waarschijnlijk reageert het  ” mono-nitrogen oxide (NOx) ”  uit  de dieseldamp met de moleculen, waardoor de stoffen afgebroken worden, zo stellen de onderzoekers.

°   http://en.wikipedia.org/wiki/NOx

Verdachte oorzaken

De dieseldampen(1) kunnen worden toegevoegd aan de lijst verdachte oorzaken van het zogenaamde Colony Collapse Disorder (CCD). Over de hele wereld sterven het afgelopen decennia bijenvolken, zonder dat wetenschappers de precieze oorzaak kunnen vinden.

Waarschijnlijk ligt de oorzaak er van in een mix van bestrijdingsmiddelen, mijten, verschillende ziektes en het gebrek aan voedseldiversiteit. Het effect van dieseldamp kunnen een extra factor zijn in dit rijtje oorzaken die bijdragen aan de sterfte.   (2)

(Door: NU.nl/Hidde Boersma)

(1)

°

(1)
NOx onstaat doordat stikstof uit de lucht in de verbrandingsmotor komt en reageert met zuurstof tot NOx ( een verzamelnaam voor diverse stikstofoxiden).

NOx komt overigens uit elke verbrandingsmotor, ongeacht de brandstof.

Diesel is ( was ) echter wel een bijzonder vervuilende brandstof ( –> pitch )

Wel een beetje vreemd dat ook hier weer de boel in dat artikel niet fatsoenlijk wordt onderbouwd. 

Ze koppen in met “DIESELDAMP ,”  blijkt het  uiteindelijk  om   STIKSTOFOXIDEN te gaan …. 
Stikstofoxiden worden door veel meer bronnen dan diesels uitgestoten, wat dacht je van industrie en benzinemotoren.
Het verschil tussen B en D motoren is ( ook financieel )nog maar minimaal, Euro VI: 0,06 en 0,08 g/km.

Zit er weer een of andere lobby achter die nadruk op DIESEL-damp ?

OPMERKING   –> lees het oorspronkelijke  document  : Scientific Reports.  —> Expliciet  is  Diesel exhaust gebruikt in de lab -experimenten  ….Best mogelijk dat er nog vervolgonderzoek komt met” andere”  branstof  ”  exhausts ”  

Abstract ” ….Honeybees utilise floral odours when foraging for flowers; we investigated whether diesel exhaust pollution could interrupt these floral odour stimuli. A synthetic blend of eight floral chemicals, identified from oilseed rape, was exposed to diesel exhaust pollution. Within one minute of exposure the abundances of four of the chemicals were significantly lowered, with two components rendered undetectable. Honeybees were trained to recognise the full synthetic odour mix; altering the blend, by removing the two chemicals rendered undetectable, significantly reduced the ability of the trained honeybees to recognize the altered odour.

FURTHERMORE  , we found that at environmentally relevant levels the mono-nitrogen oxide (NOx) fraction of the exhaust gases was a key facilitator of this odour degradation.

Such changes in recognition may impact upon a honeybee’s foraging efficiency and therefore the pollination services that they provide.  ….”

Het wordt dus   wél tijd dat we eindelijk ophouden met dat hopeloze verbranden van fossiele brandstoffen. 
De aarde gaat ervan naar de klote.

(2)
Het is een combinatie van verschillende oorzaken. 
–>Blijkt dus dat “dieseldamp “het de bij nog moeilijker maakt. 
—> Zoek eens bij Ted naar lezing over bijsterfte. 

—> Eén van de grote oorzaken van de sterfte onder de bijen is: monocultuur (het verbouwen van één soort gewas).
De rijke flora sortering langs de snelweg, (met bijen en hommels ) is een aanduiding ….. Dat er langs de wegen zo’n rijke sortering aan flora te vinden is komt niet door “vruchtbare” diesel of andere verbrandingsmotoren dampen, maar omdat het ingezaaid is en er een zorgvuldig maaibeheer plaats vindt met als doel deze planten te behouden. Kwestie van tuinieren dus. Waarom juist inzaaien in weg( en spoor)bermen?
Omdat dat de laatste stukjes grond zijn die nog niet door boeren gebruikt worden voor hun monocultuur.
°
@

Voor  degenen die beweren dat “er vroeger meer ( en nog vuilere ) diesel( en andere brandstof )  – dampen aanwezig waren en dat de bij toen nog wel zijn bestuivingswerk kon voortzetten of bezig waren aan uitsterven door die giftige dampen “ …..>

—> Hetgeen wat de onderzoekers hier in deze studie concluderen is dat voedselzoektochten worden verward door diesel en andere brandstof-dampen .
Dat zou vroeger ook zo zijn geweest, maar toen wist men dat nog niet.

Daarnaast zijn er andere factoren die een sterker invloed hebben op de verdwijning van de bij.

Zijn al geopperd  ;

° Bijen raken verward door al die elektromagnetische straling (gsm, UMTS wifi , hoogspanningskabels etc.) dat hun ingebouwde richtingsgevoel verstoord

°
Het zijn de nanoparticles ?  Nanoparticles zijn tot 1000x kleiner dan het fijnstof wat door het RIVM wordt gemeten. Nanoparticles zijn alleen met peperdure apparatuur te meten.

Nanoparticles komen vrij van verkeer, industrie, energiecentrales en vuilverbrandingen.
Nanoparticles zijn het negatieve side-effect van het steeds maar schoner proberen te maken van de uitstoot. Het middel is nu net zo erg als de kwaal geworden.

De nanoparticles zijn de oorzaak van de chronische ziekten, maar ook psychisch klachten worden erdoor veroorzaakt. Dit wordt niet herkend door de medische wetenschap. Nanoparticles zijn ook niet zichtbaar in bloedtests.

http://schafderenteaf.wordpress.com/

(antwoord )

—> Ik ben al ruim 10 jaar bezig met onderzoek naar nanoparticles , maar graag zou ik wel een onderbouwing willen zien van het aantal en type nanoparticles in lucht en hoe dit is veranderd met de tijd.

De zwarte rook van de oude diesel maakt je niet echt ziek.
Je loopt hooguit hoestend weg.
Het zijn de steeds meer verfijnde katalysatoren die het vuil hoofdzakelijk reukloos en onzichtbaar maken.
Je loopt er niet van weg omdat je het niet registreert—> Net als koolmonoxide dus zeer gevaarlijk.

Nanoparticles kunnen de huid en longen passeren, in de bloedbaan en de hersenen komen.

Bij mij is de bloedhersenbarriere wellicht beschadigd, waardoor ik er zeer gevoelig voor ben.

°(antwoord )

—>Als u bloedhersen barrière “wellicht” beschadigd is, heeft U wellicht niet lang meer voor dat u een infectie oploopt in uw hersenen.
Is deze beschadiging door u zelf vastgesteld ( = of is het een persoonlijke “gissing” ? ) , of door iemand met kennis op dit gebied ?

—->Daarnaast is het de wereldwijde toename van verkeer, industrie etc. wat tot gevolg heeft dat er wereldwijd steeds meer achtergrond vervuiling is.
Probleem is ook de stapeling van alle giffen en electromagnetische straling.
Alles bij elkaar is het een steeds grotere belasting van het immuun systeem.

°

LOBBIES   , ACTIES  en het openbare debat

°  

Europees deelverbod op neonicotinoïden

30 april 2013

De Europese Commissie heeft besloten om voor twee jaar een beperkt aantal toepassingen op neonicotinoïden te verbieden. Deze bestrijdingsmiddelen worden zowel door de industrie als door particulieren gebruikt.

De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA zegt dat de drie neonicotinoïden  een ‘hoog acuut gevaar’ betekenen voor honingbijen. Zelfs lage doses van het gif verzwakken de bijen en tasten hun oriëntatievermogen aan.

Neonicotinoïden worden vooral gebruikt als zaadcoatings, verwerkt in de akkerbodems of gespoten op gewassen. Niet alle toepassingen worden overigens stopgezet. Het gaat vooral om zaadtoepassingen van de insecticiden in door bijen bevlogen gewassen en deze zullen in de toekomst enkel nog gebruikt mogen worden in periodes waarin bijen niet actief zijn. Gebruik in de glastuinbouw krijgt waarschijnlijk een uitzondering. De Europese Commissie wil ook een verbod op het gebruik van deze neonicotinoïden in producten voor particulieren.

Er komt een deelverbod op drie voor bijen dodelijke bestrijdingsmiddelen. Dat heeft de Europese Commissie vandaag besloten, nadat een meerderheid van de lidstaten dit voorstel steunde. Greenpeace noemt het een eerste stap in de goede richting, maar om de bijen en andere insecten te beschermen is een totaalverbod nodig op alle voor bijen schadelijke landbouwgiffen.

honingbij Zelfs lage doses van het gif verzwakken de bijen en tasten hun oriëntatievermogen aan.

Landbouwexpert Herman van Bekkem van Greenpeace noemt het verbod een logisch vervolg op de groeiende stapel wetenschappelijk bewijs van de schadelijke werking van deze bestrijdingsmiddelen.

Van Bekkem: “Met dit deelverbod onderkent Europa eindelijk het probleem van deze landbouwgiffen. Ook burgers maken zich zorgen over de toestand van de bijen, blijkt uit de vele reacties die wij krijgen op onze campagne tegen bijensterfte en voor . De tijd is rijp om door te pakken en te stoppen met alle schadelijke landbouwgiffen.

De politiek mag niet toegeven aan de lobby van gifgiganten als Bayer en Syngenta.”

Deze bedrijven negeren wetenschappelijk bewijs van de giftigheid van middelen die zij produceren.(zie hieronder ) 

Zij zijn een intensieve lobby gestart om een verbod op hun bestrijdingsmiddelen te voorkomen.

Vorige week bleek uit de kwartaalcijfers van Bayer en Syngenta dat zij grote winsten boeken op deze middelen.

Neonicotinoïden worden vooral gebruikt als zaadcoatings, verwerkt in de akkerbodems of gespoten op gewassen.

Volgens Greenpeace is er genoeg wetenschappelijk bewijs om in ieder geval zeven bestrijdingsmiddelen te verbieden omdat ze in verband worden gebracht met bijensterfte.

Landbouwexpert Herman van Bekkem.

Bijensterfte is één van de meest duidelijke en zichtbare gevolgen van ons vastgelopen landbouwsysteem dat het milieu vervuilt en natuurlijke bestuivers schade toebrengt. Terwijl bijen en andere bestuivers de grootste natuurlijke bondgenoten zijn van boeren.

Gelukkig is dit gif ook helemaal niet nodig door slim samen te werken met de natuur, in plaats van tegen de natuur. Beleidsmakers moeten inzetten op gezonde ecologische landbouw.

° 

‘Geheime’ studies van chemiereus Bayer tonen schadelijkheid

insecticide “imidacloprid ” voor bijen aan

Joop Bouma − 16/04/13, 11:02
© afp. Een bij

Al in 2000 was bij fabrikant Bayer bekend dat het veelgebruikte bestrijdingsmiddel imidacloprid een schadelijke uitwerking heeft op bijen. Dit blijkt uit drie studies die in oktober in Engeland zijn gepubliceerd na een verzoek op grond van de Britse openbaarheidswetgeving.

De Nederlandse registratieautoriteit voor bestrijdingsmiddelen, het Ctgb, besloot onlangs, na een verzoek tot openbaarmaking van de Bijenstichting, dat twee van de drie studies die in Engeland zijn gepubliceerd, in Nederland geheim moeten blijven. De studies van Bayer laten zien dat er bij honingbijen na blootstelling aan imidacloprid riskante effecten optreden zoals gedragsverandering (desoriëntatie).

Het Ctgb weigerde de rapporten naar buiten te brengen omdat volgens de toezichthouder de twee studies geen gegevens zouden bevatten over deze zogenaamde subletale effecten van dit middel van Bayer.

Subletaal is de term voor niet-dodelijke schade aan bijen: het gaat om effecten als gedragsverandering nablootstelling.

In de dertien jaar oude studies worden ‘significante subletale effecten’ aangetoond. De studies zijn openbaar gemaakt door de Britse gezondheids- en veiligheidsautoriteit HSE, op verzoek van een imker.

Volgens het Ctgb zijn de studies door Bayer uitgevoerd om de dosis te bepalen waarbij de helft van de bijen sterft. “Het is te verwachten dat in zo’n studie ook lichtere effecten optreden, maar die zijn niet per definitie van belang voor de risicobeoordeling.”

In het registratiedossier voor het bestrijdingsmiddel van Bayer zitten volgens het Ctgb studies waarin veel specifieker naar de subletale effecten is gekeken. “Deze andere studies zijn kritischer voor de risicobeoordeling dan de acute toxiciteitsstudies en daarom heeft Ctgb geoordeeld dat het belang van openbaarheid van die studies groter is en heeft het Ctgb ervoor gekozen de andere studies wel openbaar te maken maar deze niet.”

Download de drie studies via de links boven in dit artikel.

Trouw Groen: De lobby rond het bijengif

De lobby rond het bijengif

Joop Bouma − 16/04/13,
© afp. Een bij verzamelt pollen in het zuiden van Duitsland

Fabrikanten van bestrijdingsmiddelen maken overuren in Brussel om een verbod tegen te houden op het gebruik van landbouwgif dat er van wordt verdacht hele bijenvolken uit te roeien. De tijd dringt, de publieke zorg neemt toe: een Britse supermarktketen wil al producten uit de schappen weren.

Uit interne documenten die openbaar zijn gemaakt door de Brussel lobby-waakhond Corporate Europe Observatory blijkt dat Syngenta, fabrikant van een bestrijdingsmiddel, in januari heeft geprobeerd een persbericht van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid Esfa tegen te houden.

Dat persbericht ging over een advies aan de Europese Commissie tot een tijdelijke gebruiksbeperking in de EU van drie zogenaamde neonicotinen, bestrijdingsmiddelen van Syngenta, Bayer en nog enkele fabrikanten.

Syngenta eiste in de fax aan Efsa op hoge toon dat het persbericht moest worden aangepast, anders zou er per direct juridische actie volgen.

Er zijn ernstige aanwijzingen dat de producten van Syngenta en Bayer, die op grote schaal ook in de Nederlandse land- en tuinbouw worden toegepast tegen insecten, een rol spelen in de dramatische terugloop van het aantal honingbijen en hommels.

In januari maakte Efsa na bestudering van wetenschappelijke onderzoek bekend dat er voldoende reden was om de middelen voorlopig niet meer te gebruiken op gewassen die bijen aantrekken.

Syngenta en Bayer stonden op hun achterste poten. De middelen zijn voor beide bedrijven regelrechte ‘blockbusters’. De financiële belangen zijn enorm. Ook voor de telers van groenten, fruit en bloemen, daar zijn er veel van in Nederland.

Alleen Syngenta  zette vorig jaar wereldwijd voor 840 miljoen euro om aan thiamethoxam, één van de neonicotinen die Efsa tijdelijk wil schrappen.

In de fax aan de Efsa, op de dag dat het persbericht eruit zou gaan, werd door Syngenta de wetenschappelijke integriteit van de autoriteit voedselveiligheid in twijfel getrokken.

Het persbericht was onjuist, veel te algemeen gesteld en de conclusies van de Efsa kwamen volgens de fabrikant niet overeen met het risicoprofiel van thiamethoxam, het bestrijdingsmiddel van Syngenta.

De Efsa was, aldus de producent, ver buiten haar boekje gegaan door te adviseren de bestrijdingsmiddelen nog maar beperkt in te zetten.

Een daadwerkelijke risico-beoordeling was aan de lidstaten, aldus Syngenta. Het bedrijf eiste aanpassingen in het persbericht. Zo niet, dan zou juridische actie volgen.

Maar de Efsa publiceerde het persbericht vrijwel ongewijzigd.

Intussen neemt de maatschappelijke onrust toe. Waitrose, een Britse supermarktketen met 37000 werknemers en 280 winkels in Engeland, Schotland en Wales maakte al bekend dat leveranciers van fruit, groenten en bloemen volgend jaar geen producten meer mogen aanleveren waarvoor bij de teelt de drie pesticiden zijn toegepast.

Waitrose wil geen producten in de schappen die in verband worden gebracht met de dramatische terugloop van bijen.

De maatregel van de supermarktketen zal van kracht blijven zolang er geen volstrekte wetenschappelijke duidelijkheid is over het effect van de stoffen. 

°Overheid negeerde belastend onderzoek landbouwgif

http://www.joop.nl/groen/detail/artikel/19194_overheid_negeerde_belastend_onderzoek_landbouwgif/

°

Oorzaak van bijensterfte ter discussie   ? 

—> De bijen gaan massaal dood. Volgens vele wetenschappers ligt dat aan bestrijdingsmiddelen van (o.a. ) Syngenta, die nu mogelijk verboden worden.

Volgens Michael Kester van Syngenta klopt dat niet.

—> BIO  landbouw  

 imidacloprid

de oorzaak van het verdwijnen van de honingbij  zou kunnen  te wijten zijn aan een insecticides en in het bijzonder aan de klasse van de neonicotinoïden.
Niet alleen het verdwijnen van honingbijen maar ook de algemene achteruitgang van onze dagvlinders is mogelijk hieraan te wijten.

Zenuwgif

Het insecticide imidacloprid behoort tot een nieuwe generatie insecticiden – de zogenaamde neonicotinoiden – die wereldwijd sterk ter discussie staat vanwege de aangetoonde schadelijkheid voor bijen.

Het insecticide werkt in op het centraal zenuwstelsel van insecten maar is veel minder giftig voor zoogdieren.

Het gif veroorzaakt verlamming met de dood tot gevolg, soms zelfs binnen enkele uren.

Bij bijen worden ook andere effecten toegeschreven aan het middel, zoals verlies van het navigatievermogen.

De werkzame molecule bindt op een specifieke receptor (de postsynaptische nicotine acetylcholine receptor) en er zijn door deze specificiteit geen cross-resistentie effecten bekend met andere insecticides (carbamaten, organofosfaten of synthetische pyrethines). Dit maakt het uiteraard uiterst geschikt voor de bestrijding van insecten.
Hoewel neonicotinoïdes ook kunnen toegepast worden door middel van bespuiting is de meest gebruikte toepassing impregnatie van het zaaigoed. Het insecticide wordt tijdens de groei verspreid in de hele plant waar het ook werkzaam blijft. Insecten kunnen het bijvoorbeeld opnemen door het zuigen van sappen maar ook door het verzamelen van stuifmeel en nectar. Het gif blijft zeer lang actief en spoelt zelfs uit naar het oppervlaktewater.
Om even een gradatie van giftigheid te geven: imidacloprid is 7.297 keer zo giftig voor een honingbij als DDT. De gebruikte absolute hoeveelheid per hectare mag dan wel afgenomen zijn, de giftigheid per hectare is wel gestegen in vergelijking met DDT.

Verboden in andere landen

Het Franse Comité Scientifique et Technique dat wetenschappelijk adviseert over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen, stelde al in 2003 vast dat imidacloprid mede verantwoordelijk is voor de massale bijensterfte in Frankrijk. Het middel werd er verboden. Duitsland, Italië en Slovenië volgden na massale bijensterfte-incidenten door het middel ook met een (voorlopig) verbod. In Groot Brittannië deed eerder al supermarktketen en landbouwbedrijf Co-op alle neonicotinoiden uit voorzorg in de ban.
Ook in Nederland gaan stemmen op om het de insecticides te verbieden.

Dr. Jeroen van der Sluys van de Universiteit Utrecht:

‘Onderzoek aan de Universiteit van Versailles naar de oorzaken van bijensterfte dat ik als gasthoogleraar begeleidde, lijkt in Nederland helemaal niet bekend te zijn, mogelijk vanwege de taalbarrière. De schadelijkheid voor bijen van deze nieuwe generatie insecticiden is aangetoond. Dit is een van de oorzaken van bijensterfte die we zelf kunnen wegnemen.

We hopen het Nederlandse toelatingsbeleid wakker te schudden.’

Als bewuste bio boer  Vermijd je steeds het gebruik van insecticides (en herbicides).

Maar als u het dan toch noodzakelijk acht probeer dan geen middelen te gebruiken met één van de volgende werkzame stoffen:

 • Imidacloprid
 • Acetamiprid
 • Clothianidin
 • Dinotefuran
 • Imidacloprid
 • Nitenpyram
 • Thiacloprid
 • Thiamethoxam

Ook voor de bestrijding van parasieten bij huisdieren worden deze stoffen trouwens aangewend. Ze zijn dus meer verspreid dan je zou denken

Bron:

°
(lobby propaganda  )  —–>Voor boeren en tuinders zijn insecticiden van groot belang om een hoge productie te halen.”

Nonsens. Talloze biologische boeren bewijzen al jaren dat het __ja, met meer mankracht en daarom iets duurder___ook (vrijwel) zonder chemische bestrijdingsmiddelen mogelijk is om op duurzamere manier een fatsoenlijke opbrengst van het land te halen.

Helaas zorgt de machtige landbouw- en industrielobby voor een effectieve filtering van de informatiestromen die de regering(en)  bereiken

Bijendodende pesticides ook giftig voor akkervogels

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Beleid (België) op maandag 29 april 2013

Afgelopen weken doken de neonicotenoïden – de nieuwste generatie pesticiden – geregeld op in het nieuws. Stapels studies tonen aan dat deze pesticiden erg toxisch zijn voor bijen. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat ook andere organismen niet gespaard blijven.

Een Spaanse studie, eerder dit jaar gepubliceerd in het vakblad Ecotoxicology, koppelt het gebruik van deze pesticiden aan de achteruitgang van een graanetende akkervogel, de Rode patrijs. Natuurpunt hoopt dat dit nieuw onderzoek de Europese lidstaten wakker schudt en hen ervan overtuigt om nu maandag te stemmen voor een tijdelijk en beperkt verbod op het gebruik van de drie meest giftige neonicotinoïden op de aantrekkelijke teelten voor bijen.

Wat zijn neonicotinoïden?
Neonicotinoïden maken intussen reeds 24% uit van de wereldmarkt voor insecticiden. Een populaire vertegenwoordiger is Imidacloprid, geproduceerd door Bayer CropScience. Het zijn systemische pesticiden, die via de sapstromen opgenomen en verspreid worden naar het volledige plantenweefsel. Hierdoor is de plant van binnenuit beschermd tegen vraat.

Zowat de helft van de patrijzenkuikens die behandelde zaden eten, sterven eraan (foto: Philippe Vanmeerbeeck).

Zowat de helft van de patrijzenkuikens die behandelde zaden eten, sterven eraan (foto: Philippe Vanmeerbeeck).

Dodelijk zaad
De Spaanse studie onderzocht het effect van behandelde zaden op de overleving en het voortplantingssucces bij Rode patrijs (Alectoris rufa). In de studie werden drie verschillende pesticiden getest.

Het gaat om de fungicides Thiram en Difenoconazole en de neonicotenoïde Imidacloprid.Kuikens kregen gedurende een periode van 10 dagen, behandelde granen te eten.42% van de kuikens die met Thiram behandelde zaden gevoederd kregen stierven, voor Imidacloprid liep het sterftecijfer zelfs op tot 58%.Daarbovenop traden ook sublethale effecten op zoals een verlaging van de concentraties cholesterol, proteïnen, calcium en magnesium in het bloedplasma van de Rode patrijs, wat wijst op uitputting. Ook de eieren waren gemiddeld kleiner en eieren werden minder bevrucht.Veel typische akkervogels, zoals de patrijs, de grauwe gors en de ringmus, zijn afhankelijk van granen, en kunnen bij het foerageren in contact komen met behandelde zaden. De onderzochte pesticiden worden eveneens gebruikt als bladsproeiïng en volleveldsbehandeling. Via lekkage in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater kunnen de vogels ook in aanraking komen met deze pesticiden.Dit was een eerste onderzoek en de onderzoekers beklemtonen dat de resultaten gebaseerd zijn op een klein aantal overlevende vogels. Meer onderzoek is nodig. De conclusies lijken er evenwel op te wijzen dat deze nieuwe generatie pesticiden niet alleen erg dodelijk zijn voor bijen, maar ook voor de al erg geteisterde akkervogels.Redt Europa onze bijen en vogels?
Nu maandag stemmen de Europese lidstaten opnieuw over een tijdelijk en beperkt verbod op de drie meest giftige pesticiden voor bijen (de zogenaamde neonicotinoïden). Op basis van stapels wetenschappelijk onderzoek concludeerde het Europees Voedselveiligheidsagentschap eerder dit jaar dat het gebruik van neonicotinoïden een groot risico inhield voor bijen en andere bestuivers.Ze adviseerde om het gebruik ervan te verbieden op de meest bijenvriendelijke teelten.Nadat de Europese lidstaten er niet in slaagde om in maart tot een gekwalificeerde meerderheid te komen, krijgen ze nu een herkansing. België stemde voor het verbod en zal dat nu opnieuw doen. Dit is een eerste stap om onze bijen en vogels te redden.Natuurpunt vraagt België om daarbovenop bijkomende maatregelen te nemen. Een verbod op enkel de meest aantrekkelijke teelten voor bijen voorkomt immers niet dat deze extreem toxische stoffen in de bodem of het oppervlakte- en grondwater terechtkomen, noch dat akkervogels zoals de patrijs een graantje meepikken.Ana Lopez-Antia et al, Ecotoxicology, 2013, Experimental exposure of red-legged partridges (Alectoris rufa) to seeds coated with imidacloprid, thiram and difenoconazoleTekst: Jens D’Haeseleer, Natuurpunt Studie & Annelore Nys, Natuurpunt Beleid
Foto: Philippe Vanmeerbeeck

°’Pesticide oorzaak bijensterfte’

°

Landbouwgif tast hersenen aan  ….
Recent Japans onderzoek naar  het zenuwgif imidacloprid

neonicotinoïden

http://www.nature.com/ncomms/journal/v4/n3/full/ncomms2648.html

Nieuw onderzoek toont oorzaak bijensterfte aan

honingbij

U zult het vast al vaker hebben gelezen in kranten en tijdschriften. Het gaat niet goed met de bijen. Sterker nog, het gaat gewoonweg heel slecht met het nijvere beestje dat voor onze honing zorgt. Door veel onderzoekers werd naar een oorzaak gezocht, zoals infecties en insecticiden. Helaas werd nergens een causaal verband gevonden. Een nieuw onderzoek brengt daar echter verandering in

.

Het is eindelijk gelukt om een doorbraak te forceren. Een team van Italiaanse onderzoekers, onder leiding van Francesco Pennachio van de Universiteit van Napels heeft ontdekt dat een bepaalde groep insecticiden – neonicotinoïden – veranderingen in het immuunsysteem van insecten veroorzaakt. Insecten zijn hierdoor extra kwetsbaar.

Aangeboren immuunsysteem
Net als bijvoorbeeld zoogdieren hebben ook insecten een aangeboren immuunsysteem dat in staat is veroorzakers van infecties te herkennen. Door het blokkeren van een regulator van het aangeboren immuunsysteem, NF-kB (een bepaald eiwit) kwamen onderzoekers erachter dat neonicotinoïden het immuunsysteem beïnvloeden. Dat is te lezen in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Fruitvliegjes
De methode werd eerst op fruitvliegjes getest en daarna op bijen. Uit het onderzoek bleek dat bijen die geen neonicotinoïden kregen, bestand waren tegen een infectie. Bijen die wel werden blootgesteld, vertoonden wel reacties. Hoe groter de dosis neonicotinoïden, hoe groter de kans op infectie en hoe groter de kans dat het beestje dus sterft.

Begin vorige maand verscheen ook al een studie die suggereerde dat insecticiden van invloed zijn op individuele bijen en uiteindelijk op de hele kolonie. De onderzoekers toonden tijdens dat onderzoek aan dat langdurige blootstelling aan een heel lage dosis neonicotinoïden al verstrekkende gevolgen heeft voor bijen. Uiteindelijk stierf de hele kolonie uit. In Nederland komt dit neonicotinoïdenniveau volop voor in de land-en tuinbouwgebieden. De Europese Unie wil het gebruik van deze pesticiden nu gaan verbieden.

Bronmateriaal:
Neonicotinoid clothianidin adversely affects insect immunity and promotes replication of a viral pathogen in honey bees” – PNAS.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Richard Bartz / Hubert Seibring (via Wikimedia Commons).

 

Het Jaar van de bij 2012

Het Jaar van de bij 2012

De bij (Apoidea) is een familie binnen de insecten, die op vrijwel heel de wereld op planten met twee zaadlobben voorkomen.
Alle bijen zijn echte vegetariërs en leven gedurende hun hele levenscyclus van nectar en stuifmeel. Er zijn momenteel zo’n 20.000 bijensoorten bekend; 349 hiervan komen voor in Nederland en België.
Helaas is maar liefst 60% van alle bijensoorten bedreigd in hun voortbestaan.

Bijensterfte is eigenlijk bijenvolken sterfte. In de winter of vroege voorjaar sterft het honingbijenvolk. Dit wordt ook wel verdwijnziekte of Colony Collaps Disorder (CCD) genoemd.

Deze benamingen geven aan de er regelmatig bijensterfte optreedt zonder een duidelijke oorzaak, soms is het hele bijenvolk zonder duidelijke redenen verdwenen.

Deze bijensterfte komt overal voor met uitzondering van delen van Zuid-Amerika, Afrika en AustraliëHet lijkt erop dat de sterfte elk jaar toeneemt. De sterfte cijfers varieert tussen de 20-30%, terwijl een “normale sterfte” ongeveer 8% is.

Wetenschappers over de hele wereld zijn verontrust over de hoge sterftecijfers en doen onderzoek naar de mogelijke oorzaken. De meningen hierover waren en zijn nog steeds verdeeld, maar men raakt er steeds meer van overtuigd dat de sterfte wordt veroorzaakt door een combinatievan oorzaken.

De honingbij wordt geparasiteerd door een mijt; de Varroa-mijt die de bij verzwakt en ook diverse virusziekten overbrengt. Daarnaast is er ook nog de ziekteverwekker Nosema die in de darmen van de bijen kan voorkomen en de gezondheid aantast

Pesticiden vormen een groep van bestrijdingsmiddelen die erg giftig is voor bijen, met name een groep genaamd Neonicotinoiden

Ook eenzijdig voedsel is één van de oorzaken. Naast honing als energiebron (suiker) heeft een bij ook stuifmeel nodig. Dit dient als eiwit- en vitaminebron. Een tekort aan stuifmeel of eenzijdig stuifmeel (van slechts een enkele plant) leidt tot verzwakking van de gezondheid.

De combinatie van deze oorzaken; pesticiden en gebrek aan stuifmeel die de bijen verzwakken of vergiftigen, maken de bijen kwetsbaar voor diverse ziekten

Wat kan je er zelf aan doen  ? 

Een ‘eenvoudige’ oplossing is om het gebruik van pesticiden te verminderen of helemaal te verbieden. Bijen worden daardoor gezonder en vitaler.
Biologisch tuinieren is bij-vriendelijk tuinieren.
Je kunt daarnaast de bij helpen door het bouwen of kopen van bijenhotels.
En je kan zelf zorgen voor een groter en gevarieerder stuifmeelaanbod. Door het inzaaien en/of aanplanten van drachtplanten verbeter je de voedselvoorziening en worden bijen vitaler. Drachtplanten zijn planten die veel nectar en goed stuifmeel leveren.

Drachtplanten  : (Bijenbloemen ) 

onder de drachtplanten zitten veel prachtige bloemen. . Mooie en makkelijke drachtplanten voor een zomerlang bloemen in wit zijn bijvoorbeeld:

Argemone grandiflora
Argemone grandiflora – foto Brecht Mané

Argemone grandiflora is een bijzonder éénjarig plantje. Het heet ook wel stekelpapaver. Het blad is duidelijk het stekelige deel van het plantje. Het is grijzigblauw van kleur en de nerven zijn mooi geaderd. De bloem is zilverachtig wit en wel tien centimeter groot. Ze oogt heel teer, bijna doorzichtig. Argemone bloeit van juli tot eind augustus.

Orlaya grandiflora
Orlaya grandiflora – foto Ton Hannink

Orlaya grandiflora heet ook wel kantbloem. De bloem lijkt ook wel van fijn kantwerk gemaakt te zijn. Het is daardoor een opvallende verschijning. Orlaya wordt circa veertig centimeter hoog en bloeit heel lang, zeker als je de uitgebloeide bloemen regelmatig verwijdert.

Eschscholzia californica “Milky White”
Eschscholzia californica “Milky White” – foto Ton Hannink

Eschscholzia californica “Milky White” is niet echt wit, er zit wat crèmekleur of zachtgeel door. De bloemen volgen elkaar ononderbroken op tot in de herfst en zijn vijf centimeter groot. Het plantje zelf wordt niet groter dan dertig centimeter.

Argemone en Orlaya kun je in een potje voorzaaien of ter plaatse zaaien. Eschscholzia laat zich niet makkelijk verplanten en kun je daarom beter ter plaatse zaaien.
Help de bij en geniet zelf van de bloemenpracht.

Kijk ook op

http://www.jaarvandebij.nl

om meer te lezen over de bij en het jaar van de bij.

°

—> LINKS ; 

Caste development in bees   

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-07/asu-isk071410.php

Caption: Insulin signaling is key to separating those who would be queen (marked in blue) from workers.

Credit: Credit: F. Wolschin and AJ Siegel

°
9 januari 2014
 

Tekort aan bijen dreigt in Europa

, doordat de bijenpopulatie achterblijft bij het aantal bijen dat nodig is voor het bestuiven van gewassen.

Figure 2 A comparison of the supply density of honey bees (a, b), density of demand (c,d) and the resultant pollination service capacity (e,f) in 2005 (left panels) and 2010 (right panels).

Figure 2. A comparison of the supply density of honey bees (a, b), density of demand (c,d) and the resultant pollination service capacity (e,f) in 2005 (left panels) and 2010 (right panels).
show more

Figures based on average recommended stocking rate (RSR, see Supporting Information S4 for figures and comparative discussion based on other RSR).

doi:10.1371/journal.pone.0082996.g002

______________________________________________________________________________________________

Dat blijkt uit onderzoek dat gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One.

Volgens de wetenschappers is het benodigde aantal bijen om gewassen te bestuiven 4,9 keer zo snel gestegen als het daadwerkelijke aantal bijen.

Het totale aantal bijen in Europa is gegroeid van 22,5 miljoen naar 24,1 miljoen koloniën, maar ook het aantal gewassen is enorm gestegen. Wereldwijd is ongeveer een derde van alle oogsten afhankelijk van bestuiving door insecten. De bijenpopulatie is niet evenredig meegegroeid.

Biodiesel

Vooral de opkomst van biodiesel is een mogelijke oorzaak van het tekort aan bijen. Biodiesel wordt gemaakt uit onder meer koolzaad en sojabonen. Daarvan zijn de laatste jaren veel velden aangelegd in Europa door regelingen om meer gebruik te maken van deze soort brandstof. Deze gewassen zijn afhankelijk van bestuiving door bijen.

De hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen in het vervoer, zoals biodiesel, moet in 2020 in Europa minstens 10 procent bedragen van het totale energiegebruik. Biodiesel wordt hierdoor de laatste jaren vaker geproduceerd en gebruikt.

Bedreigd

De bijen hebben het de laatste jaren zwaar. Door de mens wordt de bijenpopulatie bedreigd met bestrijdingsmiddelen en ziektes. Eerder dit jaar werden daarom bepaalde soorten gif al verboden voor particulieren.

Door: NU.nl/Julien Dom

…….het tekort aan honingbijen in Europa is  intussen uitgegroeid tot zeven miljard. En hoewel dat enigszins wordt goedgemaakt door de bevruchting door hommels en zweefvliegen blijft er een gigantisch tekort. “Als we nu niets ondernemen dan worden we de volgende jaren geconfronteerd met een gigantische catastrofe”, aldus onderzoeker professor Simon Potts van de universiteit van Reading.

De onderzoekers pleiten voor een betere bescherming van de bijenpopulatie. Op Europees niveau zijn al verschillende maatregelen genomen, onder meer met een verbod op neonicotinoïde pesticiden. Maar volgens de Britse onderzoekers verergeren andere Europese maatregelen het probleem alleen maar.

Zonder bijen geen planten  of we moeten handmatig bestuiven…. beetje moeilijk

 1. als die bijen zo belangrijk zijn voor 1 teler waarom gaat hijzelf dan geen bijen houden?
Want ;
—- > In Amerika bestaan nu al  veel “rijdende imkers” die met hun bijenvolkjes het hele land doorkruisen om de gewassen van de landbouwers te laten bestuiven ?

                            —>  Waarom ? —->  Omdat ze Roundup gebruiken en de bijen verdwenen zijn

 1. Het duurt   wél  een jaar of twee voordat je een bijenvolk hebt opgebouwd
  Echter  
 2. als iedereen dat opeens gaat doen zullen de bijenvolken ook niet meer aan te slepen zijn. 
 3. —-> Sowieso houden ondernemers niet van lange aanlooptijden en zelf investeren, liever nog meer roofbouw op de natuur plegen en als dit niet meer rendabel is met de volgende gekte mee doen. 
 1. “…..Na alle problemen over verdwijnende bijen blijkt het aantal populaties! Met 2 miljoen te zijn gegroeid??? dat is 10% meer kolonies ..   ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ——–>  .kan best zijn dat er per kolonie minder bijen zijn en dat deze minder gezond zijn, dan wordt het onderliggende probleem dus nog steeds groter.                                                 .
  1. ….Waarschijnlijk krijgen  boeren en buitenlui voor het houden van bijen subsidie van de €U, verklaart meteen waarom het aantal op papier steeds groter wordt maar er in de echte wereld steeds minder bijen zijn. 
  2. Verder helpen het nemen van steekproeven en statistische rekenmethoden natuurlijk ook om een betrouwbare schatting te maken
 1. Waar moeten  de wilde bijen  van leven? Kilometers akkers met 2 weekjes bloei per jaar en de rest van de tijd interen? Of de meegespoten akkerranden leegeten? Met de huidige massateelt zijn de bijen veel te afhankelijk geworden van imkers, die de kasten vele kilometers rondslepen om ze op de juiste tijd bij de juiste akker te krijgen… Als bij zou je bijna in de stad gaan wonen: daar duurt het bloeisteizoen het langst!

  1. bijen kunnen best ver vliegen. Een paar km en in dat gebied moet, inderdaad, altijd wel wat bloeien.
   Een maïsveld van 3 of 4 vierkante KM is dan geen goed idee – zijn overigens meerdere redenen voor
 2. Al jaren en jaren wordt er gewaarschuwd dat bepaalde gewasbeschermingsmiddelen de bijenpopulatie heel veel kwaad doen. En al jaren en jaren wordt er wat gemompeld en “dat was het dan…”  want de economie van vandaag gaat altijd voor.
  1. …..en monocultuur. Dat zorgt enerzijds voor enorme vlaktes die na bloeitijd een woestijn voor bijen worden, en anderzijds voor het weghalen van allerlei andere planten waar de bij op gedijt. Zo is het inmiddels bekend dat bijen hars van bepaalde planten verzamelen. Planten zijn ook voor dieren medicijnen.
   Ook is monocultuur zowiezo een ramp. Helemaal niet goed voor een bij of wie dan ook om te leven van 1 voedselbron.

   1. De Mens besluit onnatuurlijk veel flora aan te leggen in monocultuur (bv voor bio-diesel). De bijenpopulatie kan dit uiteraard niet bijbenen. De Mens claimt vervolgens dat er “te weinig bijen” zijn en legt het probleem dus bij de natuur. De mens is arrogant.  
   2. Zo is de mens  bezig met een onnatuurlijke en geforceerde   bio-agrarische  ;  koolzaad en soya  zijn ook  agro-gewassen . ze worden industrieel  gebruik voor   bio-brandstof …. Lijkt me een  deel van hetzelfde probleem dat de grote agrarische bedrijven noodgedwongen alleen nog maar bezig zijn met zo veel mogelijk winst maken en subsidiemogelijkheden benutten.
   3. Het is ook  vreemd dat biobrandstof opeens zo in opkomst is omdat het zogenaamd duurzaam is terwijl er ook allerlij nadelen aan vast zitten. Het zou helpen als de overheden en industrie eens wat minder wispeltuurig zouden zijn en meer op de lange termijn plannen dan kan de natuur dat ook veel beter bijbenen. 
  2. Door de mens wordt de bijenpopulatie bedreigd met bestrijdingsmiddelen en ziektes. Eerder dit jaar werden daarom bepaalde soorten gif al verboden voor particulieren.” 
   1. En guess what? Bayer en Syngent klagen nu de EU aan vanwege dat verbod. Ze willen dat het ongedaan gemaakt wordt. En reken maar dat die bedrijven over de beste advocaten beschikken (de beste in hun vak dan, niet de beste in hun ethiek).
    1. Mensen   en bijen  binnenkort  dood  ? Geen nood  …..Na de “synthetische bij “krijgen we waarschijnlijk de” synthetische mens…” ?  
    2. De ellende is dat als Monsanto en andere bedrijven voet aan de grond willen krijgen in Europa dat dat dus zeer waarschijnlijk via de Europese Commissie of via een zaakgelastigde in Brussel gaat, die uiteraard gevoelig is.voor corruptie. Het gebeurt in  de wandelgangen en  achterkamertjes,het zijn dan ook  professionele lobbies 
   2. Op de vraag of er ook gekeken wordt naar de invloed van gebruik van pesticiden in de landbouw (neonicotinamiden zijn enorm schadelijk voor insecten), kon een van de betrokken onderzoekers  niet afdoende antwoord geven. Hij zei dat hij zich moest beperken tot het onderzoek in relatie tot de mate van bestuiving van de gewassen. 
   3. Niet alleen bijen zijn bestuivers  –>ook vlinders , zweefvliegen en allerlei andere insekten ....
   4. en buiten die hoofdmoot van de bestuiver zijn er ook nog ook vogels en zelfs vleermuizen  …… en in de tropen zijn er dan ook nog apen : heilaas zitten al die andere dieren OOK  op de schop …..

 

 

Hommels

12 oktober 2010

Hommels bestuiven het liefste rode of gestreepte bloemen. Het zou dus goed zijn voor de recent fors gekrompen populatie hommels om in tuinen vooral deze kleuren bloemen te planten. Dat meldden Britse onderzoekers dinsdag.

hommels

De wetenschappers hebben op een veld in het Britse Norwich een aantal zomers bijgehouden welke kleuren leeuwenbekjes het meest in trek waren bij hommels.

Rode bloemen en bloemen met strepen in de richting van het hart werden aanzienlijk meer bezocht dan witte of roze bloemen.

Professor Cathie Martin van het John Innes Centre denkt dat de strepen voor de hommels een visuele aanwijzing zijn ”om de ingang van de bloem te vinden op weg naar de nectar en het stuifmeel”.

De strepen zijn bij rode bloemen niet nodig, omdat de hommels die bloemen toch al aantrekkelijk vinden, aldus Martin.

De afgelopen jaren gaat het niet goed met insecten die zorgen voor de bestuiving van planten. Het aantal bijen in West-Europa is massaal afgenomen. Ook met hommels, vlinders, motten en zweefvliegen gaat het niet goed. Mogelijk houdt de teruggang van alle bestuivers met elkaar verband.

Wetenschappers proberen de precieze oorzaak te ontdekken, maar volgens experts is veel meer onderzoek nodig om oplossingen voor het probleem te vinden.

Vooralsnog lijkt de achteruitgang te maken te hebben met meerdere factoren, waaronder de achteruitgang van de natuur, de toenemende bevolking en het gebruik van landbouwgif.

 VOEDSELVOORZIENING 

Minder of geen natuurlijke bestuiving kan leiden tot enorme problemen voor onze voedselvoorziening. Tevens zullen er minder verschillende soorten planten overblijven.

Ook zal er volgens onderzoekers veel economische schade worden geleden, bijvoorbeeld doordat boeren hun gewassen kunstmatig moeten bestuiven.

Met speciale hogesnelheidscamera’s en een windtunnel proberen wetenschappers te ontrafelen, hoe hommels er in slagen om recht te blijven vliegen tijdens stormen.

19 september 2013

De onderzoeksresultaten moeten bijdragen aan het ontwerp van weerbestendige kleine vliegtuigjes, berichtte de BBC

De hommels blijken te presteren wat door mensen gebouwde ‘microluchtvaartuigen’ al jaren niet lukt. Terwijl de insecten zonder moeite naar eten zoeken tijdens slecht weer, worstelen op afstand bestuurbare mini-toestellen al met een beetje wind.

Het filmen van hommels in de windtunnel moet op termijn het geheim van hun stormnavigatie opleveren. De eerste resultaten zijn bemoedigend: zo blijken de insecten onder zware weersomstandigheden vaker naar de zijkant geduwd te worden, dan naar boven of beneden. ,,De” bijen ” (1)rolden aanzienlijk om van koers te veranderen en te compenseren voor de wind”, aldus dokter Sridhar Ravi van universiteit Harvard.

Door: ANP

 1. bijen en hommels zijn niet hetzelfde. Hommels horen tot de familie van de bijen maar zijn wel een andere ‘tak’ van de familie, de ‘langharigen’ en daarom hommels.
 2. Hommels zijn l Bij-achtigen (Onderorde: Apocrita).

  1. In het Engels spreekt men van Bumblebee(Hommel) en Bee(Bij). Om hommels bijen te noemen, is er verkeerd vertaalt, wat de leesbaarheid nadelig beïnvloed.

Hommels worden minder groot onder invloed van een veel gebruikte insecticide, zo blijkt uit een nieuw onderzoek.

Foto:  NU.nl/Tom Block

21 januari 2014

De groei van de larven van hommels wordt ernstig verstoord door pyrethroïden, synthetische insecticiden die veel worden ingezet in de land- en tuinbouw tegen vliegende insecten, kakkerlakken en termieten.

De hommels worden daardoor mogelijk minder goed in het verzamelen van nectar en het verspreiden van stuifmeel.   Dat melden Britse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Applied Ecology.

De wetenschappers bestudeerden de groei van hommels in hun laboratorium. De kolonies van sommige dieren werden bespoten met pyrethroïden, andere hommels werden niet blootgesteld aan de insecticiden.

De ontwikkeling van de insecten werd in de gaten gehouden door de grootte van de kolonies te meten en individuele hommels te wegen met behulp van speciale apparatuur.

Uit het onderzoek blijkt dat de larven van de insecten aanzienlijk minder groot worden door de invloed van pyrethroïden.

Volgens hoofdonderzoeker Mark Brown kan het effect van de veel gebruikte insecticiden grote gevolgen hebben voor de natuur.

“Hommels zijn essentieel voor onze voedselketen, dus het is van groot belang dat we begrijpen hoe de groei van wilde hommels wordt beïnvloed door de chemicaliën die we op het land spuiten”, verklaart hij op nieuwssite ScienceDaily.

“Onze resultaten wijzen uit dat pyrethroïden ervoor zorgen dat de hommels kleiner zijn als ze uit hun eitjes komen.”

Dat is verontrustend, vindt hij. “Het formaat van werkers in het veld is namelijk een belangrijke component van het succes van een kolonie: kleinere bijen zijn minder efficiënt bij het verzamelen van nectar en bestuiven van bloemen.”

Door: NU.nl/Dennis Rijnvis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Door de toenemende kritiek op chemische bestrijdingsmiddelen, gaan fabrikanten over op het gebruik van natuurlijke pyrethroïden en suggereren dat het ongevaarlijke middelen zijn omdat ze natuurlijk en afbreekbaar zijn ipv chemisch. En de massa trapt er doodleuk in. Ook natuurlijke gifstoffen zijn giftig, anders zou het spul niet werken.                                          –>  

Het probleem is dat fabrikanten geen of te weinig boodschap hebben aan duurzaamheid en balans van de natuur. Ze zijn geinteresseerd in het maken van zoveel mogelijk winst in zo kort mogelijke tijd. Dat daarvoor middelen worden verkocht die schadelijk zijn of gecommuniceerd wordt op een manier die misleidend of ronduit leugenachtig is, zal ze een zorg zijn.                             —>                                                                                                                                                                                                                                                              Het is een kwestie van tijd, de vraag is of het vele of enkele tientallen jaren duurt voordat we de aarde echt naar klote hebben gebracht. 

 

 

Intensieve akkerbouw en klimaatverandering bedreigen bijna een kwart van de Europese hommelsoorten met uitsterven.

2 april 2014
B. alpinus  alpinobombus queen resting 

Daarvoor waarschuwt de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

In de studie, gefinancierd door de Europese Unie, werden alle 68 Europese hommelsoorten onderzocht. Daaruit bleek dat 24 procent op het punt staat te verdwijnen. Bijna de helft van alle hommelsoorten had te maken met een afnemende populatie.

Net zoals de snelle afname van het aantal bijen, is het verlies van hommels ook een bedreiging voor de mens omdat ze een grote bijdrage leveren aan het bestuiven van bloemen. Volgens het IUCN zijn drie van de vijf belangrijkste bestuivers in Europa hommelsoorten.

 

Klimaatverandering

 

De belangrijkste bedreigingen voor de hommels zijn klimaatverandering, intensivering van de landbouw en veranderingen in het gebruik van agrarische gronden.

Onderzoeker Ana Nieto maakt zich grote zorgen over de voedselproductie. “Het is belangrijk dat de leefomgeving van de hommels goed wordt beschermt en de ecosystemen herstellen. Het zou enorm helpen als de landbouwsector biodiversiteitsvriendelijker wordt. Dat is essentieel voor het terugdringen van de bedreigingen voor Europese hommels.”

 

Waddenhommel

Een van de soorten die het sterkst door klimaatverandering wordt bedreigt is de Bombus hyperboreus, ook wel waddenhommel genoemdDe twee na grootste Europese hommel ziet haar leefgebied in de Scandinavische en Russische toendra snel slinken.

De voorheen wijdverspreide waddenhommel zag een afname van zo’n 80 procent. Dat komt vooral omdat haar belangrijkste voedsel, de klaver, steeds vaker wordt verwijderd.

Door: NU.nl/Krijn Soeteman

Afbeeldingen van bombus hyperboreus

 

 Bombus hyperboreus queen /Göran HolmströmSweden Lappland

http://www.zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/pagetaxon.asp?tx_id=3087

http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/bombus/al.html

 

Archief :      


                                                                      

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

2 Responses to COLONY COLLAPS DISORDER

 1. Pingback: INHOUD Gaia Millieu | Tsjok's blog

 2. Pingback: blog network

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: