DE OERKNAL IS EEN LEUGEN


 

 / pseudo filosofie 

INHOUD COSMOS 

°astrofysica uitdijing big bang big crunch.docx (1.3 MB) archief 

Een lange tijd is gedacht dat op een bepaald ogenblik de uitdijing zou stoppen en het heelal door de zwaartekracht weer zou inkrimpen. In dat model zou dan de tijd ook weer kunnen achteruit gaan. In zo’n model is het dan ook verleidelijk om te veronderstellen dat na die “big crunch” er opnieuw een “big bang” komt zodat het proces zich telkens weer herhaalt. (Hawking spreekt over deze modellen in zijn boek “het heelal”.)
Deze theorie is ondertussen achterhaald en de theorie die momenteel momenteel de wetenschappelijke consensus haalt is een eeuwige versnellende uitdijing. Zo ver zelfs dat op den duur alle hemellichamen uit elkaar vallen in elementaire deeltjes. Ook de zwarte gaten. (in de Podcast “Astronomy Cast” hebben ze dat eens heel goed uitgelegd).

De versnelde uitdijing, als zij wordt bevestigd, maakt de kans op een eeuwige uitdijing natuurlijk groter, maar is daarvoor toch niet beslissend. Alles hangt af van de huidige verhouding reële materiedichtheid/kritische dichtheid en van de toekomstige evolutie van de ‘Hubble-constante’.

Echter  ;

jm074  (http://forum2.skepp.be/viewtopic.php?f=7&t=2096http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=28&t=12218 ) schrijft  ; 

“…..Ik ben er niet zo zeker van dat de theorie van een cyclisch heelal definitief achterhaald is en dat om volgende reden. In het aprilnummer van “heelal” (tijdschrift van de V.V.S.) las ik dat de NASA , dank zij de resultaten van het WMAP-project, de kosmologische parameters nog nauwkeuriger kon bepalen. De totale dichtheid van het heelal bv. zou 100,23% (met een foutenmarge van slechts 0,55%) van de kritische dichtheid bedragen. De NASA blijkt dus, met die 100,23%, een quasi-vlak heelal toch nog de kans te geven “gesloten” te zijn.
Ik betwijfel eveneens dat de theorie van een eeuwig versnellende uitdijing “de wetenschappelijke consensus haalt”. Ik kan mij daarin vergissen, maar die theorie berust enkel op een discrepantie tussen twee methodes om afstanden te bepalen en dat lijkt mij geen soliede fundering….. ”

Einstein geloofde in een statisch heelal voordat men wist dat het heelal uitdijt, maar na dat Friedmann en, onafhankelijk van hem, ook Lemaître hadden berekend dat in de ART een statisch heelal niet mogelijk was, voegde Einstein er zijn fameuze ‘kosmische constante’ aan toe om de gravitatiekracht in evenwicht te houden. Na het aanvaarden van de oerknalkosmologie noemde hij dat de grootste blunder uit zijn carrière.
Alhoewel men spreekt van een terugkeer van die ‘kosmische constante’ sinds het ontdekken van een mogelijke versnelling van de uitdijing, heeft de ‘donkere energie’, die daarvoor verantwoordelijk zou zijn, niets te maken met de kosmische constante van Einstein.
Tegenwoordig wordt de hypothese van een ‘vlak’ heelal, met omega precies gelijk aan 1/1=1 door de wetenschappers als meest waarschijnlijk aangenomen, maar dat betekent niet dat de uitdijing daarin zou stilvallen. Een ‘vlak’ heelal zou ook, zoals een ‘open’, eeuwig blijven uitdijen.

DE OERKNAL IS GEEN SPROOKJE 

Lezers van het betere populair-wetenschappelijke werk kennen hem van ‘De laatste stelling van Fermat’. In zijn nieuwe boek ‘De oerknal’ vertelt hij hoe het universum begon, en hoe de oerknaltheorie ontstond. Simon Singh over wetenschap, waarheid en waarom kennis de verwondering doet groeien.Het idee is zokrankzinnig dat het er aanvankelijk zelfs bij Einstein niet in kon. En toch wijst alles erop dat het waar is: zo’n 14 miljard jaar geleden is het universum ontstaan bij middel van een tamelijk gigantische knal, de zogenaamde oerknal. Sindsdien wordt dat universum almaar groter, dijt het almaar verder uit. Maar zo verbijsterend groot als het nu is, zo oneindig klein was het dus een slordige 14 miljard jaar geleden.De eerste man die de term ‘oerknal’ – of liever: big bang – gebruikte, was de wetenschapper Fred Hoyle. Voor hem was het een scheldwoord. Hoyle vond dat wetenschappers die dachten dat het heelal ooit een begin had gekend, hun kostbare tijd verspilden met een belachelijk idee.

Een oerknal? Ha! Het heelal had helemaal geen begin gekend. Het had altijd bestaan en het zou altijd blijven bestaan. Het heelal was eeuwig en onveranderlijk. Dat dacht Hoyle ervan. En Einstein aanvankelijk dus ook.

Ondertussen weten we dat de oerknaltheorie wel degelijk de allereerste momenten van het universum beschrijft. Al is de theorie daardoor niet minder verbijsterend geworden.

Volgens die theorie was er het ene moment namelijk: zogoed als niets. Zelfs geen ruimte en geen tijd. En een super-super-kleine fractie van een seconde later was er ineens: Ãlles. Een heel, euh , heelal – waarin gaandeweg atomen, sterren, planeten en mensen opdoken.

Een wonderlijk idee. De grootste en belangrijkste wetenschappelijke ontdekking aller tijden, zegt Simon Singh. ‘Omdat ze een antwoord geeft op een aantal echt grote vragen. Waar komt alles vandaan? Waarvan zijn wij gemaakt? Hoe lang zal de aarde nog bestaan? Het zijn die vragen die mij altijd hebben gefascineerd, daarom ben ik destijds natuurkunde gaan studeren. Voor mij is de vraag niet hoe iemand zich kan interesseren voor de oerknaltheorie. Voor mij is de vraag hoe het mogelijk is dat iemand zich nooit zou interesseren voor de oerknaltheorie.’

Het idee voor dit boek ontstond ergens in de lucht.‘Een jaar of drie geleden raak ik aan de praat met iemand die naast mij zit in het vliegtuig’, vertelt Singh. ‘Hij vraagt mij wat ik doe. Ik leg uit dat ik over wetenschap schrijf. Dus begint hij mij meteen vragen te stellen, de ene na de andere: over natuurkunde, over kosmologie… Het is een leuk gesprek, hij is aangenaam gezelschap, een heel intelligente en nieuwsgierige man… Maar het valt mij wel op dat hij zo goed als niets weet over de oerknal. Hij weet niet hoe oud de theorie is, wie er voor het eerst is opgekomen… Vreemd, denk ik. Tot het ineens tot mij doordringt dat ik eigenlijk zéllf ook niet precies weet wie op welk moment wat tot de theorie heeft bijgedragen. (lacht) Het ideale uitgangspunt, kortom, om er een boek over te schrijven. Dat geeft mij immers de  gelegenheid om een paar jaar helemaal in de materie onder te duiken.’Singh schrijft de boeken die hij zelf zou willen lezen. Hij doet dat goed, helder en toegankelijk, legt alles rustig uit voor de nieuwsgierige leek. Rustig, maar zeker niet droog of saai. Als lezer word je vlotjes meegezogen door zijn voortdurende verwondering, zijn aanstekelijke enthousiasme over al die verbazende kennis die we kunnen verwerven dankzij de wetenschappelijke methode.

Ik begin aan zo’n boek met een kinderlijke fascinatie’, zegt hij. ‘Tijdens de research ontdek ik constant nieuwe dingen, waarvan ik soms echt achteroversla. Dat gevoel houdt mij scherp tijdens het schrijven, dat enthou- siasme probeer ik over te brengen.’Boven een pizza bij hem om de hoek in het Londense West End, vraag ik Simon Singh of we ondertussen al écht mogen zeggen dat de oerknaltheorie ‘waar’ is.Die oerknal, is die echt gebeurd? Mogen we dat ‘een feit’ noemen?

SIMON SINGH:

Dat denk ik wel. In de wetenschap weet je nooit iets met honderd procent zekerheid. Maar in sommige zaken kun je voldoende vertrouwen hebben om te zeggen dat ze ‘een feit’ zijn. We weten bijvoorbeeld dat de aarde rond is, dat kunnen we een feit noemen. Idem dito voor evolutie: we hebben voldoende fossiel, anatomisch en genetisch bewijsmateriaal om de evolutietheorie ‘waar’ te noemen. Er zitten weliswaar nog wat hiaten in, een aantal zaken die we niet zo goed begrijpen. Maar de theorie is veel meer dan speculatie. En dat geldt ook voor de oerknaltheorie. Het is een goede, wáre theorie, maar er zitten nog wat hiaten in.Wat is het grootste hiaat, wat weten we nog niet?

SINGH

: Wat het uiteindelijke lot van het universum zal zijn, bijvoorbeeld. Of het ooit zal ophouden te bestaan, en zo ja: op welke manier het aan zijn einde zal komen. Vijftien jaar geleden dacht men nog dat de uitdijing zou vertragen en stoppen, dat het heelal door de zwaartekracht weer zou beginnen te krimpen om uiteindelijk te imploderen in een soort omgekeerde oerknal – geen big bang , maar een big crunch . Tot sterrenkundigen eind jaren negentig vaststelden dat deuitdijing helemaal niet vertraagt, maar zelfs nog versnelt. Volgens die gegevens zal het heelal eeuwig blijven uitdijen, almaar sneller en sneller en sneller. Wat die versnelling veroorzaakt, weten we nog niet. Men noemt het ‘donkere energie’, maar wat dat dan wel precies mag zijn, is nog niet bekend. We weten ook nog niet wat er precies gebeurde in de allereerste fractie van een seconde na de oerknal. Om dat moment te kunnen beschrijven, hebben we een nieuwe fysica nodig, die kwantumtheorie en relativiteitstheorie met elkaar verzoent. In uw boek concentreert u zich op wat we al wél weten.

SINGH:

Ja, omdat er al zoveel boeken worden geschreven over wat we nog niet weten: donkere energie, supersnaren, de grenzen van de kosmologie… En op het einde van die boeken weet je als lezer uiteraard ook nog niet hoe de vork in de steel zit. Op den duur beginnen mensen te denken dat we nog helemaal níéts weten, dat die oerknaltheorie ook maar een sprookje is. En dat is natuurlijk niet het geval. Er zijn dingen die we wél weten. En daar schrijf ik dan ook liever over. Dat heeft het voordeel dat mijn boeken een degelijk einde hebben. (lacht) En dat je er iets van kunt leren. Al hoop ik dat mijn boek lezen iets aangenamer isdan studeren.

Omdat u van naaldje tot draadje uitlegt wie op welk moment welk steentje heeft bijgedragen tot de oerknaltheorie, gaat uw boek ook over de vraag: hoe werkt wetenschap?
SINGH:

Absoluut. Zoals De laatste stelling van Fermat eigenlijk over wiskunde ging, en Code over technologie. In De oerknal probeer ik uit te leggen hoe dewetenschappelijke methode werkt. Een wetenschappelijke theorie wordt niet van de ene op de andere dag bedacht en bevestigd en aanvaard. Wetenschap isrommelig, verwarrend, soms moet je wat geluk hebben, sommige mensen besteden hun hele leven aan één idee, soms is er een theorie zonder bewijs, soms iser bewijsmateriaal zonder een theorie… Het is een complex en creatief proces, dat lang kan duren, en waarbij veel mensen betrokken zijn. Het verhaal van d eoerknaltheorie  is daar een goed voorbeeld van.De Russische wetenschapper Alexander Friedmann, die als eerste het idee formuleerde, had geen contact met zijn westerse collega’s. Dat was, schrijft u, een voordeel.

SINGH:

Doordat hij niet behoorde tot de mainstream, kon hij creatief en onbevooroordeeld nadenken. Anders was hij misschien nooit op het idee gekomen. Het kan soms gunstig zijn om een beetje geïsoleerd te zijn van de mainstream. Maar niet helemáál losgekoppeld, natuurlijk. Want je hebt die andere, ‘normale’ wetenschappers uiteindelijk wel nodig om je theorie te testen en te verbeteren. Maar, net zoals de meeste andere centrale figuren in mijn boek, was Friedmann een buitenbeentje, een dissident, iemand die niet bang was om ‘dom’ of ‘gek’ genoemd te worden. Hij had de moed en het doorzettingsvermogen om zijn idee te verdedigen.

De normale wetenschappers doen het vuile werk, de dissidenten zorgen voor de vooruitgang? Is dat ongeveer de taakverdeling?
SINGH: N

ee. (lacht) Dat zou erg beledigend zijn voor de mensen die het goede, degelijke, mainstream onderzoek doen. Die heb je nodig. En die dissidenten, tja, 99 procent van hen zijn uiteindelijk losers , die een krankzinnig idee hadden waar nooit iets van kan komen omdat het nergens op slaat. Het is een delicaat evenwicht. Wie de mainstream volgt, heeft waarschijnlijk gelijk, en doet nuttig werk. Maar niet iederéén kan alleen maar de mainstream volgen, er moeten nieuwe paden gelegd worden. Dus naast de normale onderzoekers heb je een paar marginale figuren nodig die zeggen: Wacht even, ik ga een rare machine bouwen helemaal opde top van een berg om dit of dat verschijnsel te meten. Als zo iemand dan gelijk blijkt te hebben, kan dat ineens een stap vooruit betekenen. De Belgische priester-astronoom Georges Lemaître kwam in de jaren twintig van de vorige eeuw ook op het idee van een soort oerknal…

SINGH:

Is hij een nationale held in België Niet echt, hij is zelfs nauwelijks bekend.

SINGH:

Hmm, merkwaardig. Lemaïtre vroeg aan paus Pius XII om geen commentaar te geven op de oerknaltheorie, schrijft u. De paus was iets té enthousiast.

SINGH:

Hij vond het natuurlijk een prachtige theorie: die oerknal, dat was zogezegd precies wat in Genesis beschreven staat. Onzin, natuurlijk. Als je zo redeneert, moet elke wetenschappelijke theorie uiteindelijk worden bevestigd door de Bijbel. Dat misverstand wou Lemaître vermijden. Hij was theoloog én wetenschapper, en kon de twee gescheiden houden. Dat is zelfs vandaag niet altijd even makkelijk, blijkbaar. Denk maar aan de Verenigde Staten, waar steeds meer mensen geloven dat de evolutietheorie ‘maar’ een theorie is, die evenveel waarde heeft als het verhaal dat zegt dat het leven geschapen is door een intelligente ontwerper. Is het irrationele, antiwetenschappelijke denken ook in Europa niet aan het oprukken?

SINGH:

Dat lijkt wel zo, ja. Hier in Groot-Brittannië  is homeopathie bijvoorbeeld enorm populair. In Schotland schrijft tachtig procent van de huisartsen homeopathische middelen voor. En dat kan er bij mij niet in. Er is geen enkel bewijs dat het werkt. En toch geloven mensen erin. Merkwaardig, niet? We zijn al eeuwenlang bezig met het opbouwen van wetenschappelijke kennis, en toch willen we in sommige opzichten blijkbaar terug naar de Middeleeuwen. Kijk, als homeopaten beweren dat hun middeltjes werken, dan moeten we die tésten. En als ze hun spullen willen verkopen bij de apotheek, dan moet er eerst bewijsmateriaal zijn. Zo werkt de wetenschap, zo maken wij vooruitgang. Bij heel wat mensen heeft wetenschap een slechte naam gekregen. Hoe zou dat komen?

SINGH:

Hier bij ons spelen de kranten, de tabloids , een grote rol. Neem nu genetisch gemodificeerde organismen. (neemt de menukaart) Kijk, hier staat dat dekok in dit restaurant geen ggo’s gebruikt. (wijst naar de asbak) Maar roken mag je hier wel. Hoe zou dat komen? Omdat de tabloids al jaren schrijven dat ggo’s gevaarlijk zijn voor onze gezondheid. Net zoals de gezondheidsrubrieken in die kranten voortdurend schrijven over homeopathische middeltjes. En dus denken hun lezers: ze schrijven erover in de krant, dus het zal wel werken. En de dokter denkt: mijn patiënten vragen erom, dus ik zal het voorschrijven. En de apotheker denkt: ik kan er geld aan verdienen, dus ik zal die spullen maar verkopen. Die homeopathie, dat zit u hoog.

SINGH:

Omdat het oplichterij is. En omdat ik mij zorgen maak als mensen blijkbaar niet meer geloven in de wetenschap. Omdat ze de wetenschappelijke methode niet begrijpen. Het is ook niet eenvoudig om uit te leggen hoe je bijvoorbeeld een nieuw geneesmiddel test: hoe complex dat is, hoe zorgvuldig je moet te werk gaan, hoe gedetailleerd je analyse moet zijn… Maar ja, zolang de dokters homeopathische middelen blijven voorschrijven, is het moeilijk voor de wetenschappers om uit te leggen waarom het niet kan werken. 

Schrijf er een boek over!
SINGH:

(lacht) Nee, maar ik moet mijn ongenoegen hierover wel op een of andere manier kunnen uiten. Wellicht ga ik nog wat vaker samenwerken met Richard Wiseman (psycholoog en vooraanstaand onderzoeker van paranormale claims allerhande, nvdr), om theaterprogramma’s of andere projecten op te zetten rond deverspreiding van het wetenschappelijke denken. Dat is tenslotte wat ik het liefste doe: tv-programma’s maken en boeken schrijven over wetenschap, om mensen enthousiast te maken. 

Nogal wat mensen vinden dat wetenschap de wereld ‘onttovert’: hoe overtuigt u hen van het tegendeel?
SINGH:

Door het gewoon om te draaien. Mensen vinden het bijvoorbeeld onttoverend als ze eraan denken dat wij gewoon bestaan uit atomen. Dat vinden ze dan saai en treurig. Maar zo moet je dat niet bekijken. Wij bestaan niet gewoon uit atomen. Wij bestaan uit atomen! (lacht) Dat is toch verbijsterend: atomen vormen moleculen, die moleculen vormen cellen, die cellen vormen organismen, die organismen vormen een samenleving… Hoe meer je van dit heelal begrijpt, hoe verbazender het wordt. Ik heb natuurkunde gestudeerd en jaren onderzoek gedaan voor dit boek over de oerknal, en toch ben ik soms nog bijna gechoqueerd als ik naar de sterren kijk: hoe is het mogelijk, al die sterrenstelsels die zijn ontstaan sinds de oerknal… De boodschap die ik zo graag wil verspreiden, is dat wetenschap helemaal niet droog of saai of vervelend is. Het tegendeel is waar: kennis maakt de verwondering alleen maar groter. Toch willen mensen per se dat er ‘meer’ is ‘tussen hemel en aarde’.

SINGH:

En daarom geloven ze bijvoorbeeld in telepathie. Onlangs, tijdens een lezing, begon een vrouw mij daarover weer eens vragen te stellen. Dus ik leg uit dat ze al veel onderzoek hebben gedaan, maar nog nooit iets gevonden hebben wat zou wijzen op telepathie. Die vrouw was boos op mij, want ik pakte iets van haar af, zei ze: het telepathische contact dat ze heeft met haar moeder – dat ze voelt wanneer die gaat bellen, wanneer die zich slecht voelt… Dus ik leg haar uit dat dat niets te maken heeft met telepathie. Dat komt gewoon doordat die twee vrouwen elkaar zo goed kennen en zelfs de kleinste signalen van elkaar oppikken als er iets niet in orde is. Dat is geen telepathie, maar het is toch minstens even mooi. Het is zelfs mooier, want ik vind telepathie een nogal goedkoop idee, eerlijk gezegd. Wat is volgens u het grootste misverstand dat men over wetenschap kan hebben?

SINGH:

Wetenschappers hebben het over ‘een theorie’, en over het ‘vertrouwen’ dat ze erin hebben. Maar, daar hadden we het helemaal in het begin al over, honderd procent vertrouwen bestaat niet. En toch wéten we dingen. Het is niet omdat je geen absolute zekerheid hebt, dat alles plotseling onzeker wordt. Het grootste misverstand is volgens mij dat elke theorie ‘maar’ een theorie is. Dat wetenschappers helemaal niets weten. Dat de oerknaltheorie en de relativiteitstheorie ‘maar’ verhalen zijn, zoals er zo veel verhalen bestaan. 

Terwijl ook mensen die dat vinden, wellicht blindeling de gps in hun auto vertrouwen. Terwijl die gps alleen maar kan werken dankzij de haarfijne precisie van Einsteins relativiteitstheorie.
SINGH:

Precies. Weet je wat we doen? (lacht) Iedereen die denkt dat wetenschappers niets met zekerheid weten en alleen maar verhaaltjes vertellen, moet zijn gps terstond inleveren. Alle informatie: www.simonsingh.com

Door Joël De Ceulaer

Knack
26-10-2005

de oerknal is een leugen

*

http://forum2.skepp.be/viewtopic.php?f=7&t=2096http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=28&t=12218

°

(Pseudo ?filosoof )Remmelt,(alias Hessel ? ) 

“….We hebben een theorie voor de allerkleinste dingen: de kwantumfysica….”

pallieter

kwantumfysica wat is dat? Wist niet dat we daar één theorie voor hadden.
http://en.wikipedia.org/wiki/Interpretations_of_quantum_mechanics

4.1 Classification adopted by Einstein
4.2 The Copenhagen interpretation
4.3 Many worlds
4.4 Consistent histories
4.5 Ensemble interpretation, or statistical interpretation
4.6 de Broglie–Bohm theory
4.7 Relational quantum mechanics
4.8 Elementary cycles
4.9 Transactional interpretation
4.10 Stochastic mechanics
4.11 Objective collapse theories
4.12 von Neumann/Wigner interpretation: consciousness causes the collapse
4.13 Many minds
4.14 Quantum logic
4.15 Quantum information theories
4.16 Modal interpretations of quantum theory
4.17 Branching space-time theories
4.18 Other interpretations

Remmelt toch, alleen al het feit dat we nog flauw benul hebben wat quantumfyscica is geeft mij het idee dat jij niet weet waar je het over hebt. Welke interpretatie bedoel je? Of bedoel je misschien de quantum mechanika?

NOTA
(1)     Er is ook  nog een  zeur- diskussie (tussen  Singer  en mijzelf  + nog iemand anders ) over de onbetrouwbaarheid  van Wikipedia  (maar voornamelijk ook  over  “gekwetste”  academici ) op datzelfde freethinker  topic / 
vanaf hier –>

—————————————————————————

*Remmelt 

We hebben een theorie voor de allergrootste dingen: de relativiteitstheorie. Deze twee theorieën matchen niet met elkaar, ze spreken elkaar tegen. In het schemergebied tussen kleinste en grootste dingen hanteren we de oude wetten van Newton. Hoewel we weten dat die oude wetten niet geldig zijn, werken ze in alledaagse situaties goed.

Waar het misgaat, is in heel extreme situaties: heel dicht bij nul of heel dicht bij oneindig. *

–>(* Samsa .Wat gaat er mis heel dicht bij nul ? Remmelt : de newtoniaanse werkwijze (oftewel het mechanische wereldbeeld)…)

*REMMELT

De oerknal is een mooi voorbeeld van zo’n extreme situatie.
Men heeft uitgerekend dat de oerknal ongeveer 14 miljard jaar geleden plaatsvond.
Sindsdien zou het heelal aan het uitdijen zijn geweest.

———————————————————————————————————————————————————————

* Remmelt 
” ….Welnu, wat ik zo kwalijk vind aan de hele zaak is dat

1.) men het oerknalconcept voor waar aanneemt.
2)Het maakt het leven erg betrekkelijk, als een toevallige samenloop van omstandigheden.

Daarom wil ik de mensen graag een ander geluid laten horen. “

—–>*(antwoord van SAMSA )

1)  Het model voor de oerknal (wat bestaat uit werkelijk 2 theorieën volgens mij: de expansie en de singulariteit) verschaft inzicht in waarnemingen zoals wij die nu doen (bijv. de roodverschuiving, de verhouding van lichte/zware elementen in het universum, de aanwezigheid van kosmische achtergrondstraling, etc.).

Maw. het kan verklaren en voorspellen wat we zien als we om ons heen kijken, en het doet dat beter dan elke andere alternatieve theorie die momenteel bekend is.

Eigenlijk zijn er verschillende bewijslijnen die leiden naar de oerknal.
Het boek “De Oerknal” van Simon Singh illustreert zeer goed hoe (hij vertrekt bij de oude Grieken) de wetenschap absoluut tot die conclusie moest komen.
Ten eerste volgt deze theorie bijna automatisch uit de relativiteitstheorie.

Het is precies omdat Einstein aanvankelijk geloofde in een statisch heelal, dat hij een “kosmische constante” in zijn theorie heeft ingevoerd. Die werd door de waarnemingen tegengesproken en hij heeft dat dan ook zijn grootste fout ooit genoemd. Uiteindelijk was het Lemaître (Belgische priester-professor van de KUL) die the theorie als eerste poneerde.
Er is de roodverschuiving, maar er is ook de achtergrondstraling (de 3K röndgenstraling) http://nl.wikipedia.org/wiki/Kosmische_achtergrondstraling die door de oerknaltheorie voorspeld wordt.

Voorspellingen zijn een belangrijk argument om een wetenschappelijke theorie kracht van geldigheid te geven. Deze achtergrondstraling is inderdaad ontdekt, en de satelliet COBE heeft deze in kaart gebracht. De resultaten zijn consistent met de voorspelling.
Een andere bewijslijn is de voorspelling van de verhouding aan  atomen die in het heelal aanwezig zijn. Op basis van de oerknaltheorie hebben Gamov en Alpher berekend dat het overgrote deel van de atomen in het heelal waterstof en helium zijn (90% waterstof en 9% helium en minder dan 1% voor alle andere atomen samen, waarvan koolstof nog het meest.) (pagina 305) Latere metingen hebben deze voorpelling bevestigd.
Op pag 378 van “de Oerknal” vind je nog een aantal interessante argument.

Lezen! het is echt de moeite , boeiend  en gemakkelijk geschreven.

2) Het tweede deel van dit fragment is een drogreden: (beroep op gevolgen):

Als A, dan B
B vind ik niet prettig.
Dus A moet onjuist zijn.

Dit gaat natuurlijk niet op. Misschien kun je  uitleggen wat je bedoelt met “betrekkelijk” en “toeval”, want ik ervaar deze zaken duidelijk heel anders dan jij (ik heb er iig geen negatief gevoel bij)

—————————————————————————————————————————————————————

*Remmelt, :  
” ….Wetenschappers denken dat een groot getal, bijvoorbeeld 1000000, dichter bij oneindig ligt dan een klein getal, bijvoorbeeld 1.

—->(Samsa)   …..Hoe kom je hierbij? Welke wetenschappers heb je het over?

*Remmelt : Alle wetenschappers. Jullie zien het universum uitdijen en rekenen terug naar het moment dat het op één punt moet zijn samengekomen (achronologisch gesproken). Opeens schakelen jullie dus weer terug naar het mechanische denken, terwijl die in extreme situaties niet opgaat. Oftewel: Wetenschappers doen alsof ze zelf geen onderdeel uitmaken van hetgeen zij meten. In de meeste gevallen is die aanname geen probleem, maar in dit geval wel!

—->(Samsa ) wetenschappers  negeren de metrieke expansie niet lokaal: het effect is lokaal alleen niet zo groot. Er zit immers een boel ruimte tussen hier en een ander melkwegstelsel, en aangezien de ruimte isotroop expandeert heb je er op die afstand meer last van dan wanneer dezelfde metrieke expansie hier een proton en elektron uit elkaar drijft.

Dit soort berekeningen zijn overigens vaak gedaan en er is ook veel over te vinden. Waarom je in de veronderstelling bent dat wetenschappers dit niet doen moet je misschien even toelichten.. Hier eentje die ik bij de hand had liggen: Size of a hydrogen atom in the expanding universe.

——————————————————————————————————————————————————————–

*Remmelt,

….Dat is niet waar;…….. elk getal, maakt niet uit hoe groot, ligt even ver van oneindig.
Wetenschappers denken ook dat wanneer je bijvoorbeeld 5 miljard jaar terug zou kunnen gaan in de tijd, de oerknal 9 miljard jaar geleden zou hebben plaatsgevonden.*

–> *( Samsa) Bron? Waarom?

* Remmelt De bron ben ik. De reden: oneindigheid (een singulariteit is immers asymptotisch))

————————————————————————————————————————————————————
* Remmelt,….  op elk moment in de tijd ligt de oerknal even ver terug in het verleden.
Nu vraagt u zich misschien af: hoe komen ze dan aan die 14 miljard? waarom niet 20 miljard bijvoorbeeld?
Mijn antwoord daarop is: waarom bedraagt de lichtsnelheid 300000 km/s? waarom niet 400000 km/s?

—-> (Samsa)  Als ik het triviale antwoord (‘de lichtsnelheid is gedefinieerd’) buiten beschouwing laat, dan is het waarom onbekend.

Nu is het niet zo interessant omdat de enige manier om dit te meten zou zijn via atoomfysica en electrodynamica en dan zou het effect gelijk zijn aan variaties van kleine natuurconstantes. Meestal zijn ze dáár dan ook naar op zoek en niet naar variaties van de lichtsnelheid. Tot op heden is er geen aanwijzing gevonden dat deze natuurconstantes (ik heb het dan over de fijnstructuurconstante, de gravitatieconstante en lambda QCD ) variëren. Daarover wordt wel gespeculeerd soms, zie bijv. het werk van Bekenstein.

(Remmelt  ; De lichtsnelheid is toch zeker wel gemeten voordat ‘ie gedefinieerd werd? Het waarom is onbekend en dat is precies mijn punt.)

——————————————————————————————————————————————————–

*Remmelt,

Als je precies wilt weten hoe de wereld in elkaar steekt, moet je kwantumfysica en relativiteitstheorie combineren.
Je stuit dan echter op zulke rare concepten als ‘eindige oneindigheid’.

—–> (Samsa)  …..Nou dat lijkt me al wat naïef, ook zonder de relativiteitstheorie zijn er voldoende zaken die je niet kan afleiden uit bestaande theoretische raamwerken. Dat maakt het juist interessant toch?

*Remmelt,

De paradox is de enige ware bouwsteen van het universum.
De oerknal vindt op elk moment en op elk punt in de ruimte plaats.
Elk punt in de ruimte is het middelpunt van het universum.
(**)

——————————————————————————————————————————————————————–

Andere reacties  

Bonjour

(Vergeet niet   dat eerst de” Big Bang” een voorzichtige aanname was, van waaruit een aantal voorspellingen is gedaan. Die voorspellingen zijn vervolgens gemeten, waarna de theorie dus beter bewezen werd geacht.

Maar als jij een betere theorie hebt, mag je die deponeren.  Wat is jou theorie?)

doctorwho

“Oerknal is een onjuiste benaming het gaat om een periode van snelle expansie maar dat ter zijde. De om en nabij veertien miljard jaar zijn op een aantal manieren te hervinden.

Leestip universum uit het niets van Lawrence Krauss.

Hier vind je op blz 145 een grafiekje met de voorspelde abondanties van helium, deuterium, helium-3 en lithium-7 ten opzichte van die van waterstof zoals afgeleid uit het huidige oerknalmodel.
Het juist interpreteren van quantumeffecten laat ik over aan mensen die hier meer in onderlegd zijn maar ik meen dat quantumeffecten niet zomaar naar macroniveau geëxtrapoleerd kunnen worden. Een schijnbare tegenspraak tussen quantumfysica en relativiteitstheorie vergt nog wat meer onderbouwing.

De om en nabij 14 miljard jaar staat voorlopig nog niet op losse schroeven. Het is een dooddoener maar de Nobelprijs ligt in het verschiet mocht jij die wetenschapper zijn die dit toch teweeg gaat brengen. ”

Rereformed

remmelt schreef:” Weet je wat ik zo vreemd vind? Jullie wetenschappers snappen niet wat ‘oneindig’ betekent. Jullie moeten overal een begin en een eind aan denken, een oorzaak en een gevolg. Dat is zo kortzichtig! “

Ik ben geen wetenschapper, maar bij mij komt die houding van de wetenschapper over als ‘nooit opgeven om er meer van te begrijpen’, en de persoon die zegt ‘zo kortzichtig’ komt op mij over als de persoon die van tevoren al zegt dat we het nooit zullen snappen en zich er bij neerlegt, of als alternatief een hoogst gemakkelijk gevonden ‘spirituele waarheid’ aan te bieden heeft wat hem een uitnodiging voor de show van Oprah Winfrey oplevert.

(**)”Als je precies wilt weten hoe de wereld in elkaar steekt”, en dan stuit op “eindige oneindigheid”, is het resultaat juist het omgekeerde van waar je naar zocht.

_________________________________________________________________________________________________

WAT IS EEN LEUGEN ?  

De titel van deze topic “de oerknal is een leugen” is een verkeerde keuze.

“Een leugen” is volgens van Dale “Met voordacht (opzettelijkheid) uitgesproken onwaarheid”. Daarmee maakt hessel/alias Remmelt  iedereen, die de oerknaltheorie verdedigt tot leugenaar.

Peter van Velzen

Alhoewel ik persoonlijk mijn twijfels heb bij de Big-bangtheorie(en) wil ik wel even opmerken dat hier het woord “leugen” – zoals gebruikelijk – weer eens misbruikt wordt.

Een leugen is een bewering die in strijd is met wat men DENKT niet noodzakelijkerwijs met wat er werkelijk waar is.

Een gelovig Christen die zegt “God bestaat niet” zegt mijns inziens wel degelijk de waarheid, maar liegt desalniettemin. (hij beweert iets anders dan dat hij DENKT dat waar is).

Ik ben er vrijwel zeker van dat niemand, die die Big bang-theorie verdedigt, er van overtuigd is dat ze niet waar is. Dus “Leugen” is eigenlijk pure laster. Wellicht is de Oerknal een vergissing, maar een leugen is ze niet.

Een leugen  = 

“….in strijd is met wat men DENKT niet noodzakelijkerwijs met wat er werkelijk waar is…..”

Het is ietsje ingewikkelder dan dat , vind ik …. .Ik geef een voorbeeld 

Psychopaat en Cognitieve dissonantie  ? 
‘……Een verkrachter die ervan overtuigd is dat zijn slachtoffer zijn acties lekker vond ‘, is een psychopaat die zo handelt omwille van zijn gebrek aan empathisch inlevingsvermogens ...Doet niets af aan het feit dat dergelijk gestoord mens zich zal bedienen van machiavellistische leugens(ontkennen en later = een excuus zoeken ) wanneer hij wordt ingerekend …of je kan misschien te maken hebben met een pathologisch leugenaar / die de eigen leugens gaat geloven ,bijvoorbeeld door rationalisaties achteraf , die voor hem aanvaardbaar zijn ? (= aangeleerde cognitieve dissonantie ? ) Wat werkelijk waar is ( de verkrachting ) wordt dus verklaart ( en verschoond ) door zijn eigen denken over de gevoelens van zijn slachtoffer ….De leugen is dat hij iets zegt wat NIET door zijn slachtoffer(s) wordt beaamd ….

En verder ;
Iemand die beweerd dat de “oerknal ” onzin is , denkt in een ander ( voor hemzelf waarlijk geldig ) werkelijkheids-kader dan de (gedachte )werkelijkheid die voor’ oerknaller(s) geld ‘ …. Alleen is er meer boven- individueel controleerbaar , herbestudeerbaar en toegankelijk feitenmateriaal aanwezig dat de “oerknal” ( voorlopig ) nog ondersteunt ….
(Nog afgezien van het feit dat iemand die claimt zijn stelling moet aantonen )Wanneer echter iemand het ondersteunend en toegankelijke ( en aangeboden ) feitenmateriaal gaat ontkennen ( of eenvoudig kreupel is (gemaakt?) in zijn denken-voelen (net als die psychopaat die ook “gelooft”(pun intended ) in zijn eigen verklarende versie van zijn gedrag )door zijn geloof en vertrouwen erin )____( helemaal niets van het feitenmateriaal kent /of pertinent weigert er kennis van te nemen door niet eens toe te laten dat het wordt aangeboden , of versmacht door lalalalaliela te roepen , fantasietjes van eigen makelij rondtoetert , en/of zelfs de feitelijke ondersteuningen gratis riduculiseert )_____dan is die gast wel degelijk een leugenaar ( of hoogstens iemand met cognitieve disonantie en/of minstens een kreupele ( gekortwiekte ? ) realiteitszin ) en vooral  ook wél omdat de leugen onstaat binnen de interacties tussen verschillende mensen kortom een sociaal fenomeen is ….*”liegen tegen zichzelf “komt ook voor en wordt gemakkelijker door te compartementaliseren
(althans zo heb ik ergens eens gelezen )PS
geloof , vertrouwen , fatasierijk wensdenken , hoop en een “gokje” wagen omdat alles kan worden betwijfeld( buiten het redelijke en ook onredelijk ) zijn imo innig met elkaar verbonden ….
En ja ook volgens  deze uitgebreidere definitie is “oerknal” geen leugen ...alleen is het, zoals dat altijd het geval is in de wetenschap; een “provisionele ” theorie die nog niet is gefalsifeerd en waarvoor(nog steeds ) veel controleerbare en herbestudeerbare bewijsstukken voorhanden zijn ….
(Doe maar eens een gerichte zoekactie (uiteraard met het “onzin” filtertje ingeschakeld ) = je loopt er zo tegenaan –) M.a.w het is voorlopig het beste model over het onstaan van ons heelal ( het heelhal waqar wij in leven ) die we nog steeds in huis hebben en uiteraard kan deze theorie later onvolledig of foutief blijken …Wetenschap zoekt naar geen absolute waarheid ( dan doen de dikke duimen van de religio’s ) … alleen maar naar een voortdurend verbeterde( en waarschijnlijk ook oneindig langdurende ) benadering ervan Dus
Wanneer de oerknal theorie ondertussen al wél is ten val gekomen dan hoor ik het graag , en bovendien moet je dan met een alternatieve wetenschappelijke theorie komen die beter en liefst iets meer verklaard dan de ‘oerknaltheorie ‘, die op haar beurt ook moet kunnen worden onderbouwd met evidenties (bewijsstukken ) … en als het een wetenschappelijke theorie is ook moet kunnen worden gefalsifeerd …
Zolang dat niet gebeurt is , blijft het oude model van kracht …Je kan nooit een theorie verwerpen op grond van persoonlijke onwetenheid of onwil kennis te nemen van de ondersteunend feitenmateriaal ….. of omdat het je nu eenmaal ontbreekt aan de nodige capaciteiten en achtergronden om dat in détail en met vrucht te kunnen volgen ..De leugen die in verband met de oerknaltheorie nogal eens wordt gebruikt is =
‘ beweren dat de oerknal een “leugen ” is en wel omdat het een produkt is van een samenzweerderige wetenschappelijke-materialistische -atheistische opzet ….’  Liegen is ( in de strijd om status en macht binnen een gemeenschap )trouwens een simpele overlevingsstrategie op korte termijn dat wist Machiavelli al….( en succesvol als je er maar mee wegkomt,…mislukt dat , dan dan is het ook ” game over” , in dat laatste geval duurde het alleen  wat langer voor de onverlaat werd opgeknoopt ) … en wie niet waagt niet wint , is het excuus ...
Liegen voor Jebus’ is mogelijk het stomste ( het is zelfs een leugen om bestwil ? , beweren sommigen )
…..  alleen gaat het hier om een daadwerkelijke leugen om het eeuwige absoluut “leuke” leven in de absolute hemel te verdienen ( allemaal absolute werkelijke zekerheden , die geen twijfel verdragen , volgens de meeste jebus aanhangers ) … Het is liegen terwille en omwille van , de gebakken lucht als uitgestelde beloofde beloning ….Liegen voor loosers dus die hun nek riskeren voor iets waar ze in de werkelijke wereld uiteindelijk steeds naast zullen grijpen en tot groter voordeel van hun sekteleiders …
( P Van Velzen ) ”   …Je zou net zo goed kunnen beweren dat de oerknal een creationistische theorie is….(van belang is uiteraard vooral of ze in overeenstemming is met de waarnemingen en dat er geen beter alternatief is. niet zover ik weet.)” 

Tsja ….Het is alleszins mogelijk / (al gedaan,) om de oerknal te laten inpassen binnen het ‘ theistische evolutie’ kader ... (overigens is die T E – richting IMHO
ook een verdere ontwikkeling van een verwaterd Intelligent Design Creationisme en “Fine Tuner “argumentatie …. maar het is wel op het eerste zicht , verenigbaar met de wetenschap )

Georges lemaitre was een RK geestelijke en grondlegger van veel van de moderne astronomie en vooral de oerknal theorie …
http://www.h-vv.be/boekrecensies/non-fi … de-oerknal
die vlug door de katholieke kerk werd aanvaard…. echter niet zonder dat die kerk er een eigen interpretatieve gelovige draai aan gaf
1.-

In 1952 heeft de toenmalige paus PIUS XII eens in een toespraak beweerd dat de oerknaltheorie een
” ……bevestiging van Genesis vanuit 
de wetenschap was…..”
 
Dat maakte Lemaitre onwennig, en hij heeft de paus afgeraden dergelijke dingen te zeggen, omdat de fysica van het ontstaan van de wereld iets helemaal anders is dan het bijbelse
scheppingsverhaal …. 2.-
Toch werd er alweer een kous aan gebreid
Zo kon Benedictus XVI op driekoningen 2011 alweer verklaren dat ;(Overigens is de reactie van de ‘bijbelgetrouwen ‘ daarop ook
het lezen waard )
“De Oerknal is veroorzaakt door God.” 
met de’ poetische ‘ toelichting ;
“In de schoonheid van de wereld, haar geheimzinnigheid, grootsheid en rationaliteit, kunnen we ons alleen laten leiden richting 
God, de schepper van hemel en aarde”, 
zei hij vanaf de Sint Pietersbasiliek tegen zo’n 10.000 mensen. 
“In het universum zien we Zijn wijsheid en onvermoeibare creativiteit.” (bijbelgetrouwen )
“……….Wat de Paus lijkt te vergeten is dat wanneer je stelt dat de ‘oerknal’ door God veroorzaakt is, 
en de schepping verder door evolutie vervolmaakt is, God daarmee “slechts” de rol van initiator speelt en niet meer 
de Schepper is. 
Bovenal wordt hiermee het zonde-vraagstuk (erfzonde) ontkent, de val van de mens. 
Dan is er ook geen Verlosser meer nodig……”bron : http://www.bijbelgetrouw.nl/index.php?itemid=1576

De paus stelt echter niet dat god deistisch van aard is als eerste oorzaak …. Hij grijpt volgens die leer toch in ( Met mirakels bijvoorbeeld en met speciale scheppingdaden( het scheppen van de menselijke ziel ? ) en/of Hij werkt onopgemerkt in het verborgene 

De idee dat God de wereld heeft geschapen, zoals wordt beschreven in de Bijbel, is volgens de katholieke kerk ( en de gesofistikeerde apologeten en confessionele theologen )
……een allegorie voor de manier waarop God de wereld heeft gemaakt….. 

– De RK verwerpt de big bang theorie dus niet ….De directeur van de Vaticaanse Sterrenwacht, Jose Gabriel Funes, zegt in 2012 dat de Rooms-Katholieke Kerk “openstaat ” voor de wetenschappelijke theorie dat het universum miljarden jaren geleden is ontstaan uit de oerknal . 
“Het is de beste theorie die we tot nu toe hebben over het ontstaan van het universum.” 

De kerk verwerpt echter het toeval en hangt de teleologie aan 
“….Het heelal is niet het resultaat van toeval, zoals sommigen willen dat we geloven,….”
(maar dat is zeker niet verenigbaar met de wetenschap / het toeval ten berde brengen   is trouwens  net  hetzelfde als zeggen de wetenschap weet het (nog )niet  ( en dat geeft de wetenschap toe ) maar blijkbaar weet je het wél als je  het  “toeval” verwerpt ..

* (Toeval is natuurlijk   ook de algemene naam van een (voorlopig ) wetenschappelijk onontwarbare  gordiaanse knoop van “verschillende samenlopen van omstandigheden “/ Gelovigen laten die knoop doorhakken/of zelfs wegsnijden ,   door  een Onzichtbare Grote Tovenaar  )

° De voorzichtiger wetenschap kent dat soort “betweterige arrogantie van de  pauselijke onfeilbare”   dus niet in die mate…. 

De natuurkunde zelf is er (ook vandaag ) allesbehalve over uit hoe het begin der tijden plaats greep , maar gelukkig is er antwoord uit Rome : het was potjandorie gewoon God. ….
Net alsof  “goddidit”  wél een finale  verklaring die alle vragen beantwoordt… terwijl het slechts een” dooddoener “en een “science stopper” is 

Ook de vraag waar de meest fundamentele natuurkundige wetten dan vandaan komen kan (nog)niet door de natuurkunde worden 
beantwoord(dacht ik toch te hebben begrepen ) , want anders zouden die wetten  ook niet het meest fundamenteel  KUNNEN  zijn.
°Je zou kunnen stellen dat natuurkundigen die die vraag beantwoorden wat zitten te speculeren … (weliswaar met de hulp van “educated”guesses , die dienen als mogelijke hypothetische aanzetten=of “metafysische onderzoekprogramma’s  ” zoals Popper die specifieke wetenschappelijke “oplossingen ” ( met nog geen voldoende bewijskracht en bewijsstukken  ) noemde )  

Zo bijvoorbeeld ook ene Stephen Hawking : één van de  wetenschappers uit onze tijd ,  die theorieën over het “toevallige” ontstaan van het heelal bij het grote publiek bekend heeft gemaakt. 
In zijn boek ‘Het Grote Ontwerp’ legt hij uit dat er maar liefst 10^500 (een tien met vijfhonderd nullen) heelallen bestaan.  

Met zoveel heelallen is het volgens Hawking niet zo verwonderlijk dat er in ieder geval één is die precies de juiste condities biedt
voor intelligent leven. 


Net zoals dat het met de vele planeten en sterrenstelsels in ons heelal, helemaal niet zo gek is dat er één planeet is met exact de
juiste omstandigheden voor de mens. 


De consequentie is de overbodigheid van god. 
We hebben geen welwillende schepper nodig die het heelal speciaal voor ons heeft geschapen. 
Lees verder over Hawking
http://ruimtelogs.scilogs.be/index.php? … 2&blogId=6

Je kan  echter  niet weten wie of wat ( het toeval = “we weten het nog niet” = een kluwen van samenlopende omstandigheden dat nog niet is ontward  ) de oerknal “veroorzaakt “heeft, er is namelijk op dit moment geen data om  dergelijke hypothesen( en zeker   voor  de gods hypothese al niet, die na een paar duizend jaar nog steeds geen schijntje van een bewijstuk heeft gevonden )  te testen.

Ergo je mag je er dus ook niet fundamenteel over uitlaten.
Iedereen die dat wel doet is met nattevingerwerk bezig .
De wetenschap stelt helemaal niet dat de oerknal wel of niet is gecreëerd door een intelligente schepper.
Waarom?
Omdat er niet genoeg data is om een van die hypothese te testen.

“Ik weet niet of de Big Bang met àlle waarnemingen overeenstemt.”

Ik ook niet ….

of

zijn er ook  nagecheckte waarnemingen gedaan die niet kunnen verklaard worden met het model   ?

Misschien weten ze er hier wat meer over ? 
Robert Dijkgraaf 
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/index.php?id=2628

———————————————————————————————————————————————————-

En tenslotte als toetje ; 

Wetenschapperlijke ideeen over de oerknal zijn het gevolg van waarnemingen die ons tonen dat het heelal expandeert, evolueert, vroeger anders is geweest.
Het is zo ongeveer onontkoombaar dat het moet begonnen zijn in heel kompakte hete omstandigheden.
Als we die extrapoleren naar het ‘punt 0’, dan wordt daar alles extreem, maar ook onze onwetendheid is het daar.De oerknal is het begin van onze tijd, en van onze ruimte. men kan dus niet spreken van ‘de tijd voor de oerknal’ en de ‘ruimte buiten het heelal’,
Ruimte en tijd hebt u leren kennen van het heelal, het is een extrapolatie te denken dat die begrippen anders dan in het kader van het heelal betekenis hebben.
Pas dus op voor kringredeneringen!!Het ‘puntje’ waaruit alles komt , is niet een onooglijk plaatsje in een oneindig grote vooraf bestaande ruimte, het is gewoon de hele ruimte bij haar ontstaan samengebald in een punt.Wat de thermodynamica van het heelal betreft.
Het is de eerste hoofdwet (behoud van energie) die zegt dat het heelal vroeger veel heter moet zijn geweest.
Als de energie die thans een groot volume vult behouden was, moet de energiedichtheid, en zo de temperatuur, vroeger veel groter zijn geweest. Een gas dat expandeert, koelt af. Dat gas vulde toen het hele heelal, en nu nog.
°
Prof. Christoffel Waelkens
Gewoon Hoogleraar Sterrenkunde

°(Theist ) 

1)Als het heelal een begin heeft gehad, is het dus niet oneindig groot.
2)Wat ligt er dan buiten het heelal?
3) Een begin suggereert ook een schepper of een gebeurtenis waardoor het heeft plaatsgevonden.
4)Het bestaan van God is dus eerder waarschijnlijk?
5)……een begin impliceert toch een gebeurtenis die eraan voorafging. Maw, er moet een oorzaak zijn waardoor het boeltje ontploft is. Ook al zullen we die oorzaak nooit kennen, we kunnen ze niet ontkennen?

Psycop
1)
Uw eerste zin lijkt me een juiste stelling.

Wat je erna schrijft ligt buiten het bereik van de wetenschap aangezien we enkel observaties binnen ons universum kunnen hebben. Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat er energie of wat dan ook binnenlekt of verdwijnt uit ons heelal; we mogen het dus als een (reusachtig groot) gesloten systeem beschouwen. 
2) Bijgevolg kunnen onze modellen enkel steunen op wat zich binnen ons heelal afspeelt en valt er niets (zinnigs) te zeggen over een eventueel daarbuiten. Wat daarover gezegd wordt is onverifieerbaar en redundant.

3) Bijgevolg is binnen de wetenschap letterlijk geen plaats voor een God. En er kunnen ook geenschattingen gemaakt worden over de waarschijnlijkheid van zijn bestaan.

4) Als we binnen het heelal gaan kijken, blijft god toch een grote afwezige, en moet ook hier niet aangenomen worden dat hij zou bestaan

(de kans dat god binnen het heelal bestaat is zeer klein).

5)….Er is geen “vooraf “ ……Vermoedelijk bestond tijd niet “voor” de oerknal (cfr: Wat ligt er ten noorden van de noordpool?).

PdH

Er hoeft geen oorzaak te zijn geweest dat “het boeltje is ontploft. ”   Het heelal zou uit een quantumfluctuatie ontstaan kunnen zijn.

<<<

 1)  “ Maar waar komen die quantumfluctuaties dan vandaan? Zijn die er gewoon? 

2) Knal of schommeling, wat maakt het uit.

3) Wat veroorzaakt defluctuaties in dat veld? Ik vraag dat niet aan je om dat ik zelf een vooropgezet antwoord zou hebben!”

 PdH

1) Het is niet knal of schommeling, het is quantumfluctuatie, gevolgd door knal.

jm074

°

Elke theorie over het prille heelal stuit op het probleem dat de waarneming ervan niet verder kan teruggaan dan het ogenblik waarop het reeds zo’n 300.000 jaar oud was. Alles wat”daarvoor” gebeurde, de oerknal incluis, is onderwerp van speculatie. Dat er echter zoiets als een oerknal moet hebben plaatsgevonden staat nu wel zo goed als vast,…… maar wat gebeurde, of wat was er, ‘voordien’  ?

” Het  heelal kan zijn ontstaan uit een quantumfluctuatie, door sommige auteurs ook vacuumfluctuatie genoemd. Dat is een theoretische mogelijkheid, waarin ˜toeval™ de hoofdrol speelt. De hypothese van een  quantumfluctuatie moet worden aangevuld met de inflatietheorie om te verklaren hoe uit zo’n kleine, vluchtige fluctuatie een enorm groot en meer dan dertien miljard jaar oud heelal kon ontstaan.

Enig  idee  over het scenario voor een ˜heelal ex nihilo’ ? 

Wat moeten wij verstaan onder ˜kwantumfluctuatie? 
Wikipedia: Kwantumfluctuatie is een fluctuatie in de lege ruimte waarbij door de kwantumonzekerheid kleine deeltjes (fermionen en bosonen) uit het niets verschijnen en verdwijnen. Volgens sommige kwantumfysici is onze hele kosmos het gevolg van een kwantumfluctuatie.

Om te beginnen: lege ruimte bestaat niet!
Volgens Leibnitz zou de ruimte, als alle voorwerpen eruit verwijderd werden (als de ruimte dus volledig leeg was) even zinloos zijn als een alfabet zonder letters.Greene (blz. 44)

Die kwantumfluctuatie moet dus in iets anders plaatsvinden.

Guth (blz.349) spreekt van ˜een onvoorspelbare gebeurtenis die in het vacuum plaatsvindt waar deeltjes kunnen materialiseren samen met hun antideeltjes.

De benaming ˜onecht vacuum’, die door andere auteurs soms wordt gebruikt, lijkt mij beter geschikt, want iets kan niet ontstaan uit niets. Het onecht vacuum moest energie bevatten voordat  deeltjes er konden materialiseren.

Greene spreekt van ” een “inflatonveld dat zijn ingesloten energie vrijliet om ongeveer 10^80 materie- en stralingsdeeltjes te produceren. “
Ik noteer ook dat verschenen deeltjes weer verdwijnen, maar ons heelal, met zijn deeltjes, is er nog. Er moest dus meer gebeuren om dat voortbestaan mogelijk te maken en waar zijn die antideeltjes gebleven?

Dit is bijlange niet het einde van het verhaal, maar voldoende om reeds in te zien dat een kwantumfluctuatie als oorsprong van ons heelal niet vanzelfsprekend is. Maar wees gerust; de verbeeldingskracht van de wetenschappers reikt verder dan de grenzen van de gevestigde wetenschap. Dat maakt het voor een leek wel moeilijk om uit te maken wanneer hun verhaal sciencefiction wordt.

Bronnen 

– Wikipedia 

– ˜Het uitdijende heelal Wat gebeurde er voor de oerknal? Alan Guth 

– De ontrafeling van de kosmos Over de zoektocht naar de theorie van alles Brian Greene 

PdH
2) Ja, die bestaan “gewoon”. Het ‘niets’ is niet stabiel.

Staat in het gelinkte artikel

“….In short, the natural state of affairs is something rather than nothing. An empty universe requires supernatural interventionnot a full one. Only by the constant action of an agent outside the universe, such as God, could a state of nothingness be maintained. The fact that we have something is just what we would expect if there is no God….”

3)
Het is zeer menselijk om zo’n vraag te stellen, maar de vraag zelf is net zo onzinnig als “wat is de reden dat iets bij toeval gebeurd?” 
Iets moet bestaan omdat het niets niet kan bestaan.

Als het niets een staat(= zijn bestaan )  heeft dan is het niet niets./ Niets = geen tijd, geen ruimte, geen energie. Dat kan allemaal niet volgens Heisenbergs onzekerheidsrelatie /  Geen tijd  (t=o)  betekent ook geen tijdsfluctuaties, en dan zijn de energiefluctuaties gelijk aan een deling door nul 

Quantumfluctuaties zijn het resultaat van de onzekerheidsrelatie van Heisenberg, wat op zijn beurt weer het resultaat is van een zuiver wiskundige eigenschap (zoals uitgelegd wordt op de engelse wiki-entry).

Belangrijker nog is dat je ook wiskundig aan kunt tonen dat de Heisenberg onzekerheid niet het resultaat kan zijn van wat Einstein “verborgen lokale variabelen” noemde (http://en.wikipedia.org/wiki/Bell_inequality), dus heeft het geen enkele zin te vragen “waarom”. …..De heisenberg onzekerheid is een fundamentele eigenschap van het(kenbare) universum.

andrevanha   Met de huidige stand van wetenschap ben ik geneigd te denken dat God quantum is.”

Koerok  …..Waarom? Daarmee is God alleen maar weer een stukje verder opgeschoven. Waarom God niet gewoon terzijde schuiven en Hem er eventueel weer bijhalen als je ‘m alsnog tegenkomt? Scheelt ook de eventuele draai om je oren van God met de mededeling dat je de timmerman niet moet verwarren met zijn hamer.

PdH    …..Ik vindt de discussie of god in de oerknal te vinden is sowieso nogal onzinnig. Zelfs als je hem/haar daar zou vinden, wat heb je daar dan aan? Het is zo’n beetje als proberen de God van de Lawines te vinden door eerst het sneeuwvolkje te zoeken wiens verschuiving de cascadereactie op gang bracht, vervolgens in dat sneeuwvolkje het H2O-molecuul te zoeken wiens vibratie de verschuiving van het vlokje op gang bracht om je tenslotte af te vragen waarom het molecuul sowieso vibreerde, en het antwoord op de laatste vraag god te noemen alsof dat zou helpen lawines te voorspellen en te voorkomen, laat staan zingeving en een doel aan lawines zou geven.

 

WAAROM BESTAAT HET HEELAL?

Het is de grootste vraag van allemaal. Waarom bestaat het heelal? Ongeveer 13,7 miljard jaar geleden bestond er geen heelal. Alles wat we nu kennen was in die tijd samengeperst in een punt. Vanaf dat punt ontstonden ruimte en tijd spontaan uit het niets.

Wat zette dit proces in gang?

Ontstaan van het heelal onlogisch
Het is al moeilijk voorstelbaar dat het heelal ontstond uit het Niets.

Een nog grotere vraag is: wat moeten we ons voorstellen bij dit Niets?

Alle redelijk zinnige vragen vanuit wetenschappelijk oogpunt. Per slot van rekening is ons heelal een monument van onwaarschijnlijkheid.

Hoe kan uit het niets iets ontstaan met een extreem lage entropie, zoals ons heelal? Natuurkundig gezien is dat absurd.

De onwaarschijnlijkst voorstelbare gebeurtenis.
Het Niets is ook als  de hoogst entropische toestand denkbaar.

Hoe je het Niets ook manipuleert, het blijft Niets.

Symmetriebreking heel natuurlijk

Waarom is het heelal überhaupt ontstaan? Op deze vraag is nog steeds geen antwoord, al zijn er vermoedens.

Behalve entropie speelt echter ook symmetrie een rol.

Naar nu blijkt, verstoort de natuur graag symmetrie. Symmetriebreking is een geliefd onderwerp in de meest succesvolle modellen van kosmische evolutie en de natuurkrachten.

Bij heel hoge energie smelten bijvoorbeeld de elektromagnetische kracht en de zwakke kracht samen tot één kracht: de elektrozwakke kracht.

Het Niets is de meest symmetrische toestand denkbaar. Je kan het op alle mogelijke manieren omkeren en verplaatsen, maar het blijft nog steeds Niets.

De conclusie is daarom volgens sommige natuurkundigen onontkoombaar.

Dat er iets bestaat – wat dan ook – is natuurlijker dan dat er niets bestaat.

En inderdaad voorspelt kwantummechanica dat er niet iets is als absolute leegte.

De leegte heeft een volmaakte zekerheid. Veel te zeker voor de kwantummechanica, die voorspelt dat er in een dergelijke leegte voortdurend deeltjesparen verschijnen en verdwijnen. We zijn in dat opzicht niets anders dan een tijdelijk boertje van de kwantumzee.

 

Voor de Big Bang
Kan een dergelijk effect de oorsprong van het heelal verklaren?

Dat is heel plausibel, aldus astronoom Wilczek. Er is geen barrière tussen het Niets en een rijk universum vol materie, aldus hem.

De Big Bang was domweg het Niets, dat deed wat het van nature doet.

Maar wat gebeurde er dan vóór de Big Bang? En hoe lang duurde deze fase?

Een probleem: de tijd begon met de Big Bang.

En er is nog een meer verbijsterende mogelijkheid.

Misschien kan het Niets domweg niet bestaan.

(niets is ook iets , daarom kan het  “niets ”  niet echt  bestaan (dus als “nietsend”of transcendent “niets” dat iets bestaand  is   )    —> Parmenides  –> Sartre   )

 

 

Heelal heeft netto energie  inhoud  NUL 
De redenering gaat ongeveer als volgt.

Kwantumonzekerheid staat toe dat tijd en energie worden uitgewisseld, dus iets dat een lange tijd bestaat moet heel weinig energie hebben.

Dus iets dat vele miljarden jaren bestaat zoals ons heelal moet een zeer lage energie hebben, ongeveer gelijk aan nul.

In feite wordt de positieve energie van de materie en straling van het heelal gecompenseerd door de negatieve energie in het totale zwaartekrachtsveld van het heelal.

Het hele heelal samen heeft dus een energie-inhoud van nul. Met andere woorden: het hele heelal kostte, energetisch gesproken, netto niets.

Ongelofelijk, maar waar.

Dit lost nog een ander vervelend probleem op: de wet van behoud van energie.

Energie kan niet ontstaan of verdwijnen uit het niets.

Als er netto echter nul energie overblijft, verdwijnt het probleem.

Een universum dat simpelweg uit het Niets tevoorschijn springt, is niet alleen mogelijk, maar zelfs waarschijnlijk.

Met andere woorden: iets is niets, stelt kosmoloog Guth.

Maar hebben begrippen als energie, kwantumonzekerheid en tijd wel betekenis buiten dit heelal?

 

De vragen blijven.

Lees ook: Leven we in een wiskundig stelsel?

 

 

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: