fantoompijn


 

 

fantoom pijn doc <–

http://www.mayoclinic.com/health/phantom-pain/DS00444/DSECTION=causes

V. RAMACHANDRAN   BOEKBESPREKINGEN.docx (6.5 MB)

http://www.bodyinmind.org/ramachandran-and-phantom-limb-pain/

http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_box

http://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_limb

http://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_pain

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-15938103

.http://www.npr.org/2011/02/14/133026897/v-s-ramachandrans-tales-of-the-tell-tale-brain

°

UPDATES  :  JONGSTE   ONDERZOEKEN & Hypothesen

Nieuwe theorie verklaart (een)  oorzaak  van fantoompijn

Tanya Lewis, LiveScience Staff Writer
05 Maart 2013
 
(Een  groot deel) van de  fantoompijn  die veel geamputeerden ervaren  kan worden gekoppeld aan resterende “representaties ” van het geamputeerde  lichaamsdeel  in  het hersengebied  zelf  dat het  verloren  onderdeel  oorspronkelijk aanstuurde …
 
“Ongeveer 80 procent van de geamputeerden  ervaren  fantoompijn,” zei  hoofdauteur van de studie Tamar Makin, een neurowetenschapper aan de Universiteit van Oxford, ” “Voor velen is  dat een slopende pijn  , die erg  ingrijpt op hun dagelijkse leven .”
 
De oorzaken van fantoompijn hebben lang  wetenschappers verbijsterd  , en behandelingen zijn beperkt.
Van de hersenen is bekend dat er een  ​​sensorisch “kaart” van verschillende lichaamsdelen aanwezig is ( de homunculus )  en eerder onderzoek suggereerde dat fantoompijn ontstaat wanneer een  gedeelte  van die  kaart( wat ook een  aansturend hersengebied vertegenwoordigd ) haar  te sturen   lichaamsonderdeel  verliest  , maar nu de input impulsen van een nabijgelegen gebied met representaties van andere  (nog bestaande ) lichaamsdelen (zoals het gezicht en lippen ) gaat ontvangen  , een verschijnsel dat men  plasticiteit  noemt  .Maar het  nieuwe onderzoek suggereert dat de fantoompijn  voortkomt   uit duurzame voorstellingen van de resterende  grijze stof in het  gebied van het  geamputeerde lichaamsonderdeel ” .
 
 Makin’s interpretatie van de  resultaten van de studie   is dat de ervaring van pijn  het brein  aanzet tot reorganisatie in plaats van het tegenovergestelde  ; de  reorganisatie van de   hersenen is niet de  eerste oorzaak
van de fantoompijn  …. 
 
“Makin en collega’s hebben direkt   het idee  op de helling gezet   dat fantoompijn    gevolg zou zijn   van de reorganisatie van lichaamsdelen representaties  die zijn vertegenwoordigd in de somatosensorische cortex [een mentale kaart van lichaamsdelen ], zei neurowetenschapper Elena Nava van de Universiteit van Hamburg
 
Maar fysiotherapeut Lorimer Moseley van de Universiteit van Zuid-Australië, die niet betrokken was bij het onderzoek, is het hier  niet mee eens.
” De twee verklaringen van fantoompijn zijn verschillende paradigma’s”,zei  Moseley – “er is geen reden om aan te nemen dat ene waar is en de andere niet.”
 Hij  betwist ook  de interpretatie  dat de pijn de hersen-reorganisatie  veroorzaakt, omdat de” ervaring van pijn ” zelf voortkomt  uit de hersenen, “

“Het probleem, met de interpretatie van de onderzoek uitslagen door   Maikin    is  dat :    de studie alleen maar   aantoont   dat pijn en reorganisatie  gecorreleerd zijn, maar uit niets   blijkt dat  het  ene  het andere   veroorzaakt. ….

.”Toch bevestigd   de studie “, zei Mossely  “het idee dat we misschien in staat kunnen  zijn om fantoompijn te behandelen door  behandelingen  die  gebaseerd zijn  op  de hersenkaart ( en  ” verbeterde   “verbindingen met   residu’s aan actieve grijze stof aanwezig in het aanstuurgebied  van het geamputeerde onderdeel )   ”

 
 
 

 

amputatie

Kirsty Mason, who has had her arm amputated below the elbow, before having an MRI brain scan.   Kirsty Mason lost her right arm four years ago just below the elbow

Over fantoompijn

Bijna alle mensen die een ledemaat zijn kwijtgeraakt, voelen dit ledemaat nog wel. Naar schatting ervaart zo’n tachtig procent ook echt pijn in het missende lichaamsdeel. Soms is die pijn onverdraagbaar. Het enige wat artsen kunnen doen, is pijnstillers voorschrijven. Een effectieve behandeling is er niet, simpelweg omdat onderzoekers nog niet goed weten hoe fantoompijn ontstaat.

 

Oorzaak fantoompijn ontdekt  ?

Britse wetenschappers hebben de waarschijnlijke oorzaak van fantoompijn in kaart gebracht door hersenscans te maken van patiënten met een geamputeerd lichaamsdeel.

 

Bij mensen die lijden aan fantoompijn – een pijnlijke sensatie in een geamputeerd lichaamsdeel – blijft het beeld van het verloren ledemaat onveranderd aanwezig in de hersenen. 

Als de patiënten hun geamputeerde armen of benen in gedachten bewegen, vertonen hun hersenen dezelfde reactie als bij mensen bij wie alle ledematen nog intact zijn.

Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit van Oxford in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications.

De wetenschappers maakten bij hun onderzoek hersenscans van mensen met fantoompijn, die in gedachten hun ontbrekende lichaamsdeel heen en weer bewogen. De beelden van de hersenen werden vergeleken met hersenscans van geamputeerden die geen last hadden van fantoompijn en met een controlegroep van mensen bij wie alle lichaamsdelen intact waren.

Uit de studie blijkt dat het brein van mensen met fantoompijn nog geen afscheid heeft genomen van het verloren lichaamsdeel.

De representatie van het ledemaat is in de hersenen van deze patiënten nog volledig aanwezig, zo wijst hun hersenactiviteit uit. Bij geamputeerden die geen pijn aan hun verdwenen lichaamsdelen voelen, is dit niet het geval.

“De hersenenreactie van geamputeerden met sterke fantoompijn is niet te onderscheiden van de hersenactiviteit van mensen die een bestaand lichaamsdeel bewegen”, verklaart hoofdonderzoekster Tamar Makin op de nieuwssite van de Universiteit van Oxford.

Het is iets mysterieus: fantoompijn, oftewel pijn in een lichaamsdeel dat mensen zijn kwijtgeraakt. Het  nieuw onderzoek lijkt het mysterie een beetje te ontrafelen. De fantoompijn lijkt samen te hangen met verstoorde verbindingen in het brein  ?  

Onderzoekers van de universiteit van Oxford verzamelden achttien mensen bij wie een (onder)arm was geamputeerd. Ondanks dat het voor deze proefpersonen gemiddeld al achttien jaar geleden was dat ze het lichaamsdeel waren kwijtgeraakt, ervoeren ze allemaal in meer of mindere mate fantoompijn. Naast deze groep proefpersonen verzamelden de onderzoekers ook elf mensen die met één hand geboren waren en een controlegroep, bestaande uit 22 volwassenen die alle ledematen nog hadden.

Experiment
De onderzoekers onderwierpen de proefpersonen aan een MRI-scan. Terwijl de proefpersonen in de scan lagen, kregen ze de opdracht zich in te beelden dat ze de vingers aan hun (missende) arm bewogen. De hersenscan stelde de onderzoekers in staat om te achterhalen hoe de (missende) arm in het brein vertegenwoordigd werd.

Beeld
Uit het onderzoek blijkt dat het brein een ledemaat niet snel vergeet. Ook al was de arm er al een tijdje niet meer: deze bleef in het brein vertegenwoordigd. Maar de herinnering aan de arm was lang niet bij alle proefpersonen even sterk. Hoe sterker het beeld dat het brein van de arm had, was, hoe ernstiger ook de fantoompijn waar de proefpersonen mee te maken hadden.

An amputee suffering from phantom pain maintains representation of the phantom hand in their brain.

“We waren verbaasd toen we ontdekten dat de reactie van het brein (op de opdracht om de vingers te bewegen, red.) van proefpersonen die een amputatie hadden ondergaan en sterke fantoompijn ervoeren, vrijwel niet te onderscheiden was van de reactie van mensen die beide armen nog hadden,” vertelt onderzoeker Tamar Makin.

Individuals/' missing-hand representations.

Activation for movement of phantom hand versus toes in amputees (a) and for imagined missing-hand movements versus toes in 1-handed controls (b), projected on individuals’ inflated contralateral hemisphere. Arrows indicate the position of the central sulcus. Amputees are ordered according to their phantom pain ratings (amputees with greater chronic pain are presented first). Participants’ codes (A01, C01 and so on) correspond to Tables 1 and 2.

At a glance

Verbindingen
De proefpersonen die een amputatie hadden ondergaan, bleken in het deel van het brein dat het missende ledemaat aanstuurde, over het algemeen minder grijze stof (de verwerker van informatie) te hebben dan proefpersonen die beide armen nog hadden.

Maar weer gold: hoe intacter dit deel van het brein was, hoe ernstiger de fantoompijn. Ondanks dat de structuur van het deel van het brein dat het missende ledemaat aanstuurde bij mensen met ernstige fantoompijn in betere staat was, bleken de verbindingen met andere delen van het brein bij deze mensen juist meer verstoord te zijn.

Zo bleek met name de representatie van de missende hand in het brein niet synchroon te lopen met de representatie van de andere hand aan de andere zijde van het brein.

“De meeste mensen ervaren fantoompijn nadat een ledemaat is geamputeerd,” stelt Makin. In zo’n situatie komt de fysieke toestand (een arm die mist) niet overeen met de ervaren toestand (een arm die zeer doet).

En dat lijkt verband te houden met verstoorde verbindingen in het brein.

“Er lijken minder verbindingen te zijn tussen het deel van het brein dat het missende ledemaat aanstuurt en de rest van de hersenschors die betrokken is bij bewegingen.”

°

BELANGRIJKE STUDIE  ?  

Tot nu toe beweerden   onderzoekers   dat fantoompijn werd veroorzaakt door  een andere fenomeen  

Volgens deze oudere  theorie zouden delen van het brein die eerder betrokken waren bij de representatie van het ontbrekende lichaamsdeel verbonden raken met andere  nabijgelegen  breingebieden  .

Geamputeerden kregen zo het  gevoel  dat het verdwenen lichaamsdeel nog actief is.

Volgens Makin is echter nooit aangetoond dat deze  reorganisatie van het brein ( die inderdaad  optreed ) , direct verband houdt met fantoompijn..

  1. gangbare gedachte was tot nu toe( en  is nog steeds  wanneer het nieuwe onderzoek nog niet onafhankelijk bevestigd is )   dat het gedeelte van de sensorimotorische  cortex in het brein dat een representatie bevat van het geamputeerde deel, na de amputatie begint te reageren op sensorische input anders , dan van het breingebied dat het geamputeerde lichaamsdeel aanstuurde  .
  2. “The cause of phantom pain experience has commonly been attributed to maladaptive plasticity: Following loss of sensory input, the deprived hand area of the primary sensorimotor cortex becomes responsive to inputs from cortical neighbours ( as  in the  homunculus represention) : for example ;  the   face, and   thereby triggering “pain representations” relating to the hand.”.
  3. Dit is o.a. gebaseerd op  de opvatting ( en de spiegelbox therapie ) van  v Ramachandran. Het is ook de eerste referentie in het originele artikel, dus de auteurs van de paper  weten  waar ze over praten.
  4. Nu laten de onderzoekers zien dat de activiteit in de representatie van het geamputeerde lichaamsdeel niet goed te verklaren is door dit ‘plasticiteitsmodel’, maar beter door een bespaarde representatie door nog actieve grijze stof  zonder input van het (verdwenen ) lichaamsdeel of  input   afkomstig van  een ander omliggend gebied. Dus, wel nieuw! Maar wat moeilijk te bevatten zonder kennis van zaken. 
  1. De paper is een serieuze  correctie  op het  plasticiteits -model . Toevoeging nadere precisering   en zelfs correctie   is dat ;   al naargelang de actieve  aanwezigheid van nog  meer of minder   van de  oorspronkelijke   grijze stof   die de aansturing verzorgde  van het verdwenen lidmaat  ,er meer of minder fantoompijn wordt ervaren

*De onderzoekers hopen dat hun onderzoek er uiteindelijk toe leidt dat fantoompijn effectief behandeld kan worden. Ze hopen in een toekomstig onderzoek te achterhalen of het misschien mogelijk is om met hersenstimulatie de verbindingen tussen het deel van het brein dat het missende ledemaat aanstuurt en de hersenschors te verbeteren en zo de fantoompijn weg te nemen.

 
compilatie van  
: NU.nl/Dennis Rijnvis
; 06 maart 2013  
 
Bronmateriaal:
Amputee pain linked to brain retaining picture of missing limb” – Ox.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is afkomstig van de University of Oxford.
 
°
zie verder  op
 
 
Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

2 Responses to fantoompijn

  1. Pingback: BREIN EN EVO | Tsjok's blog

  2. Pingback: HALLUCINATIES | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: