MYTHES, MISVATTINGEN en pogingen tot GESCHIEDENIS-VERDRAAINGEN rond DARWIN


INHOUD D  //  DARWIN    /  DARWINISME             

 

https://tsjok45.wordpress.com/2012/09/03/notes-evodisku-d

-Creationisten gebruiken graag het zeer verouderde woordje   “Darwinisme “ als synoniem voor de moderne  evolutietheorie en evolutie-wetenschappen 

– Wetenschappers die   denken dat de natuurlijke selectie (in samenhang met genetische variatie , genenmutaties en  genenaangroei door duplicatie , HGT … etc ) het belangrijkste   mechanisme is dat kan leiden tot de huidige biodiversiteit , noemen zichzelf ook vaak (neo-)darwinisten …. en versterken met dit soort woordkeus en karakterisering slechts de  indruk dat ze  de vertegenwoordigers zijn van een intelektuele strekking  of   “school” : _Een soort van vooringenomen  naturalistische – “gelovigen “dus  ipv  strikte wetenschappers  -binnen de evoluitie-“leer “( ook zo’n gidswoordje ) 

In feite is  het etiket darwinisme  gediscrediteerd   want  een opstapsteen geworden  voor de  creationistische canard  dat “evolutietheorie slechts een ” theorietje ” ( lees –> gissing )  is naast alle anderen gissingen  van andere oorsprong (voornamelijk religieuze dan )   …..Een ander geloofje  dus … darwinisten  ( in het bijzonder  evolutionisten ) zijn dan ook (volgens de  crea’s ) niets anders dan apologeten  van het evolutie-geloof  ( en tegenwoordig betekent dat bijna automatisch ook “atheist ” of  “ongelovigen ” ( wat volgens religio’s  en accomodationisten   ook slechts een geloof is ) 

http://anticreato.multiply.com/journal/item/15/Evolutie_is_maar_een_theorie_en_geen_feit

Het is absurd en eigenlijk onverantwoord  om   de naam Darwin te  blijven  gebruiken om een universele  wetenschappelijke theorie ( die ondertussen meer dan voldoende is onderbouwd en van bewijsstukken voorzien ) en de unificerende theorie vormt van de levenswetenschappen  , te benoemen

Er bestaat ook geen einsteinnisme  als synoniem voor relativiteitstheorie(en) of  newtonisme  voor de klassieke natuurkunde  . Noch pasteurisme , noch voltaisme …. etc 

Of zijn het misschien  de benamingen   van   kunst , literatuur , poezie , filosfie of  theologie   scholen ?

Darwin is ook niet de  profeet – schrijver van onveranderlijke  “heilige  basis teksten ” die nu anders moeten worden geinterpreteerd of  geactualiseerd  …. Een wetenschappelijke theorie is altijd onderhevig aan verdere ontwikkeling , updating  ,en zelfs radicale veranderingen en herzieningen  tot ze uiteindelijk wordt gedepasseerd , muteert of definitief gefalsifeerd …en dat alles door gebruikmaking van de wetenschappelijke methode … terwijl de religio – magische  methode  , subjectivisme , supernaturalisme , wensdenken en vooral veel  trukendozen en  duimzuigerijen omvat

.

DARWINVINKEN

 

charles darwin.docx     autobiografie.pdf   brieven.pdf    werken : afstamming.pdf   onstaan soorten.pdf emoties.pdf (2.8 MB) 

Het gelijk van Darwin (Had darwin gelijk ).docx

DARWIN VINKEN.docx    

Duiven waren  dé  essentieele inspiratie    in   Darwin’s  pleidooi voor evolutie door natuurlijke selectie.

 ” Hé  wacht eens even,bedoelde  je niet  veleer “  vinken?”                                                                                                                                                        Nee, absoluut  niet  en  ik weet  bovendien  waar je  deze  mythe   vandaan haalde  .

Op de middelbare school, werd mij   geleerd dat

Darwin ” zijn”  vinken  was  tegengekomen tijdens zijn bezoek aan de  Galapagos-archipel  , een reeks van vulkanische eilanden voor de kust van Ecuador.

(en verder werd op school verteld dat )

Darwin merkte dat op elk eiland, de vorm en grootte van de vink snavels gecorreleerd  was  met hun beschikbare voedselbronnen. …….een  korte en stevige snavel  was  goed geschikt  voor het eten van zaden van de grond, terwijl lange, puntige snavels  ideaal zijn   voor het eten van fruit.  Dit leidde hem ertoe   om te speculeren dat al die  verschillende  galapagos vinken afkomstig waren van een enkele soort die vanaf het vasteland van Zuid-Amerika via  de  wind belande op de eilanden  en zich daar vervolgens ging aanpassen aan de  verschillende   andere   plaatselijke omstandigheden op elk eiland afzonderlijk

(tenslotyte werd geconcludeerd  )

Uiteindelijk is dit de inspiratiebron geworden  inspireerde hem tot het idee van evolutie voor te stellen door natuurlijke selectie in zijn boek On the Origin of Species , gepubliceerd in 1860.

Helaas, is  dit (met educatieve doeleinden  lang vertelde )verhaal  een combinatie van misvattingen en vooral het verkeerd verwisselen van inspiratiebronnen  o.a. (vooral) duif en ook wél  andere galapagos    vogels

…….Darwin had zelfs   helemaal niet door dat die Galápagosvinken belangrijk waren,’ vertelt Bieke Vanhooydonck, evolutiebioloog aan de Universiteit van Antwerpen. ‘Hij vond Galapagos vogels die hij zag  , maar saai en determineerde ze als winterkoninkjes, lijsters en gewone vinken, soorten die ook op het vasteland voorkomen.

Hij bewaarde ( de  later  zogenaamde  darwinvinken )  allemaal bij elkaar in een grote zak zonder te vermelden van welk eiland ze afkomstig waren. Pas terug in Engeland bleek hoe speciaal ze waren……

darwinvink leiden

Darwin liet de vogels zien aan de beroemde ornitholoog John Gould, en die zei dat het een hele nieuwe groep vinken betrof.’

Toen pas realiseerde Darwin zich hoe stom het was geweest om niet op te schrijven waar hij de vogels had gevonden.

(. Dit onderwerp  is al besproken ergens anders , maar hier zijn een paar belangrijke punten:)

  1.  Het woord ‘vink’ staat slechts  3 keer in ” the origin ” (tweemaal   is het woordje een invulling van het begrip vogel )Dit is nauwelijks inspirerend te noemen  , vooral in vergelijking met de 112 vermeldingen van ‘duif.’
  2. Darwin  waardeerde  aanvankelijk niet  de verschillen in snavel grootte van de vinken  . Hij merkte ze zelfs niert op …. In feite, dacht hij zelfs dat  de vogels die hij gevangen had en meegebracht   geen “vinken” waren ! . Het was pas nadat  de ornitholoog John Gould  de meegebrachte  preparaten als “vinken ”  had   gedetermineerd   dat Darwin   überhaupt  kon beginnen  denken  dat  de vogels allen afkomstig waren van een enkele soort  vink van het vasteland  (het  blijkt nu   zelfs  dat  beide naturalisten  verkeerd en zaten : immers    de ‘vinken’ zijn echte tanagers ).
  3.  Zelfs na het realiseren van de verschillen in bek grootte, heeft Darwin nooit geschreven  dat  ze een  aanpassing aan verschillende voedselbronnen waren  .  Hij  schreef weliswaar over een soort   in zijn Journal of Researches dat “een soort kon men nemen als  startpunt  en  kon  aangepast voor verschillende doeleinden,” maar hij heeft nooit aangegeven wat deze doeleinden  waren.
  4. Zoals Frank Sulloway heeft opgemerkt , hielpen  boekwerken  in de vroege 20e eeuw,( in het bijzonder David Lack’s boek Darwin’s vinken  ” de legende kristalliseren door het vervagen van de cruciale onderscheid tussen wat van  ‘Darwins’ was … en wat afkomstig van anderen .” Veel details van het verhaal toegeschreven aan Darwin, zijn eigenlijk het werk van latere wetenschappers, waaronder David Lack en(der huidige autoriteiten over darwin vinken )  Peter en Barbara Grant .

 Darwins theorie van evolutie door natuurlijke selectie was niet ‘geïnspireerd’ door vinken. In het beste geval  waren deze vogels, voor Darwin ,   slechts  een klein gedeelte   van een groter geheel van aanwijzingen dat zijn theorie ondersteunde. Als Darwin vinken NIET   werden aangehaald  in  “The Origin” om de werktheorie te ondersteunen  , welke  vogel inspireerde Darwin  dan wel  ?

 Duiven

duiven, niet de darwin- “vinken” , werden door  Darwin gebruikt om de plausibiliteit van natuurlijke selectie te  beargumenteren.  De duif (die  beter kan worden  aangeduid als de Rotsduif) werd  ongeveer 5.000-10.000 jaar geleden,gedomesticeerd door de mens en  vermoedelijk als een bron van voedsel . . . Bepaalde mensen – bekend als  duivenliefhebbers – begonnen met het kruisen van deze duiven met  esthetische kwaliteit-oogmerken . Tegen de tijd dat Darwin  geïnteresseerd raakte in duiven  in hen, waren er enkele honderden soorten tamme duif beschikbaar.

Het is moeilijk uit te drukken in woorden hoe prachtig sommige van deze duiven zijn, dus ik heb een keur  van  foto’s verschillende rassen hieronder afgebeeld   (sommige vogels zijn voorzien van een opvallende gelijkenis met personages uit de ‘Hunger Games’ ).

Bron: http://www.pigeoncenter.org/pigeonbreeds.html

Source: http://www.pigeoncenter.org/pigeonbreeds.html Bron: http://www.pigeoncenter.org/pigeonbreeds.html

 Hoe kunnen  deze vogels   tot een en  dezelfde soort  behoren  ?

Terwijl sommige wilde duiven  verschillend zijn  van elkaar in de voor de hand  hand liggende  karakteristieken  (witte veren versus bruine veren), zijn er anderen die meer subtiele en / of ongewone variaties  vertonen in  eigenschappen als kleur, veren of vlucht patroon

. Door de eeuwen heen hebben duivenmelkers ‘kunstmatig geselecteerd’ en  de esthetische kwaliteiten versterkt  die ze leuk vonden  ( hoofd kammen , acrobatische vlucht patronen , etc) door het fokken met  vogels met soortgelijke kenmerken.

Door het selecteren van verschillende eigenschappen in verschillende individuen,waren duiven liefhebbers  in staat om de duizelingwekkende verscheidenheid die  u hierboven kunt zien , te   produceren.

Darwin geloofde  vast  dat de ‘kunstmatige selectie’ van duif eigenschappen door de mens ,  analoog was  aan de ‘natuurlijke selectie’ van dierlijke trekken door de omgeving.

In de  wilde natuur waren  individuen binnen een species verschillend van elkaar.

Degenen met een eigenschap die hun overleving en / of reproductie verhoogde worden  ‘van nature’  geselecteerd( door de onzichtbare “hand” )  en hebben een grotere kans   om die eigenschap door te  geven aan de volgende generatie(binnen de populatie ) . Herhaalde rondjes  van natuurlijke selectie verbeteren  en  frequentie en  (voorkomende ) omvang van de geselecteerde eigenschap in de volgende generaties

Als individuen van dezelfde soort  selectie  ondergaan op  verschillende eigenschappen, zoals kan gebeuren als ze leefden in verschillende gebieden , konden ze uiteindelijk opgesplitst  raken  in verschillende rassen( en latere  )soorten.

 Darwin betoogde in The Origin dat de diversiteit in tamme duiven werd geproduceerd na verloop van tijd door kunstmatig selecteren van verschillende eigenschappen binnen  de  soort, ” Rotsduif.”

Dat steunde zijn  idee dat een” analoog proces van evolutie “zou kunnen voorkomen   in het wild en wel  door middel van natuurlijke selectie op bestaande variatie.

Moest Darwin nu  leven, dan  zou hij blij geweest  dat een recente publicatie in Science zijn geloof bevestigd =  tamme duiven zijn gekweekt  (door de  verschillende  afstammelingen-lijnen    te selecteren )  uit de Rotsduif.

– Darwins conclusies , sinds The Origin werd gepubliceerd , spreken nog steeds na meer dan 150 jaar  over   het belang van zijn werk en de voortdurende invloed van zijn erfenis.

Helaas zijn  de traditionele   verhaaljes  en  misvatting over de galapagos  “vinken”   en Darwin  , gaan behoren tot  het publiek geheugen  en   overschaduwden ze  decennia lang  ( en in sommige kringen  nog steeds  ) het  inspirerende en   geniale inzicht waar duiven  voor  verantwoordelijk  waren   . Vandaag de dag kunnen we  niet beter  doen dan deze misvatting  ontmaskeren als een  mythe   en  het schepsel naar voor schuiven  dat volgens ( de gastronoom )  Darwin zelf   “de grootste traktatie …. [is dat ]  kan worden aangeboden aan een mens, “de Rotsduif, of  Coloumbia Livia , ofwel ook  nog   de ondergewaardeerde inspiratie van Darwin   : de duif , die  samen  met de   menselijke  kweekmethodes van die vogels  ,   lang de volle aandacht kreeg van de naturalist !

 Andere interessante links:

http://incubator.rockefeller.edu/?p=526

§mijn  vertaling van )  Michael Wheelock,  The Fallacy of Finches

“DARWIN WAS THEOLOOG , GEEN BIOL.OOG  “

(Peter Borger )

°

DARWINS   DOODSBED

a)

http://www.freethinker.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=122

CHARLES DARWIN. (1809-1882)

Charles DarwinOver Charles Darwin gaat in evangelische kringen nog steeds het gerucht rond, dat hij op zijn sterfbed afstand deed van zijn evolutietheorie en zijn agnostische levensovertuiging. Na de publicaties van zijn boeken ‘On the Origin of Species’ (1859) en twaalf jaar later ‘The Descent of Man’, werden Darwin en zijn wetenschappelijke theorie ononderbroken aangevallen door fanatieke christenen die de evolutietheorie als een bedreiging zagen voor hun eigen creationistische opvattingen. De evangeliste Lady Hope (Elizabeth Reid Cotton, voordat ze trouwde met de Britse admiraal Sir James Hope) is waarschijnlijk degene geweest die de leugen over Darwin’s laatste woorden heeft verspreid tijdens een college voor studenten in 1882. Zij beweerde dat ze bij Darwin was vlak voordat hij stierf en dat hij zei: ‘How I wish I had not expressed my theory of evolution as I have done!’ Verder zei ze nog dat Darwin haar had gesmeekt om een menigte mensen te verzamelen, zodat hij tot hen kon spreken over Jezus en Zijn zaligheid. Darwin’s dochter Henrietta weerlegde deze leugens al snel: ‘”Lady Hope was not present during his last illness, or any illness.  I believe he never even saw her, but in any case she had no influence over him in any department of thought or belief.  He never recanted any of his scientific views, either then or earlier. . . . 

The whole story has no foundation whatever.’ De werkelijke laatste woorden van Darwin waren gericht aan zijn vrouw Emma, en geven een heel ander beeld dan de leugens van Lady Hope. Darwin stierf vredig, niet lang na het uitspreken van de volgende woorden: I am not the least afraid to die.’

Bronnen:
http://www.talkorigins.org/faqs/hope.html 
http://www.answersingenesis.org/creation/v18/i1/darwin_recant.asp
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/6537/real-d.htm

b)

( uit YEC bron :  http://www.scheppingofevolutie.nl/index.php?url=art_darwin_sterfbed_bekering.htm  )

Heeft Darwin zijn opvattingen op zijn sterfbed herroepen?
Door Russell M. Grigg, CMI.
vertaling Mischa v/d Giessen & Arnout ter Schuur

Op 19 april 1882, 73 jaar oud, stierf Charles Darwin. Sommigen vonden het diep triest dat hij dit leven als een ongelovige had verlaten. In de jaren die volgden, doken er verschillende verhalen op dat Darwin een sterfbed-bekering zou hebben meegemaakt en de evolutietheorie zou hebben afgezworen. De geschiedenis komt al naar voren in enkele preken uit mei 1882 [1]. De bekendste versie van deze geschiedenis wordt toegeschreven aan een zekere Lady Hope, die de bedlegerige Darwin bezocht zou hebben in Down House in de herfst van 1881. [2] Zij beweert dat hij de brief aan de Hebreeën las, toen zij binnenkwam. Toen zij het onderwerp van de schepping volgens Genesis ter sprake bracht, zou hij zenuwachtig zijn geworden. Hij zou haar gevraagd hebben om de volgende dag terug te komen om de verzamelde bedienden, pachters en buren toe te spreken over Jezus in het tuinhuis waar plek was voor ongeveer dertig personen.Ongeveer 30 mensen gaven hier gehoor aan.
Het verhaal wat deze vrouw vertelde, verscheen voor het eerst op papier in een artikel in het Amerikaanse Baptisten tijdschrift “The watchman Examiner”.[3] Sindsdien is het steeds weer verschenen en overgenomen in vele boeken, tijdschriften en traktaten.

Het grote probleem met dit soort verhalenis dat ze allemaal zijn afgewezen door de familie van Darwin. Francis Darwin schreef op 8 februari 1887 aan Thomas Huxley dat het nieuws van Darwin en dat hij zijn theorie herroepen zou hebben “onjuist was en zonder enige grond” [4] en in 1917 bevestigde Francis Darwin dat hij:

“geen reden had om te geloven dat hij [zijn vader] ooit zijn agnostische standpunt zou hebben gewijzigd”.[5]

Henrietta (Litchfield), de dochter van Charles Litchfield schreef in het evangelische weekblad The Christian van 23 februari 1922:

“Ik zat aan zijn sterfbed. Lady Hope was niet bij hem tijdens zijn laatste ziekte, of aan enig ander ziekbed. Ik twijfel eraan of hij haar ooit ontmoet heeft, maar hoe het ook zij, zij had geen enkele invloed op hem waar het zijn meningsvorming of geloof aangaat. Hij heeft nooit iets van zijn wetenschappelijke opvattingen herroepen. Niet toen, maar ook niet eerder… Het hele verhaal heeft geen enkele grond”.[6]

Sommige mensen zijn zelfs tot de conclusie gekomen dat er helemaal nooit een Lady Hope heeft bestaan.

Wat moeten wij ervan denken?

James Moore is schrijver van een toonaangevende biografie van Darwin. Hij is docent wetenschapsgeschiedenis en technologie aan The Open University in het Verenigd Koninkrijk. Moore besteedde in totaal twintig jaar om informatie van drie werelddelen bij elkaar te brengen. Uiteindelijk publiceerde hij een boek over zijn onderzoek naar wat hij de ‘Darwin-legende’ noemde. [7] Hij is van mening dat er wel degelijk een Lady Hope heeft bestaan. Het zou gaan om Elizabeth Reid Cotton, geboren in 1842. In 1877 trouwde ze met de weduwnaar admiraal James Hope. Ze was rond 1880 actief in de tentevangelisatie en met het bezoeken van ouderen en zieken in Kent. Ze stierf uiteindelijk in 1922 in Sydney, Australië aan kanker, en is daar begraven, in een graf dat nog steeds te bezoeken is. [8]

Moore komt tot de conclusie dat Lady Hope waarschijnlijk ergens tussen op woensdag 28 september en zondag 2 oktober 1881 Charles Darwin bezocht heeft. Francis en Henrietta waren daar niet bij, maar Emma, Charles’ vrouw waarschijnlijk wel.[9] Hij beschrijft Hope als ‘een vrouw die bedreven was in het vertellen van mooie verhalen, voorzien van fraaie details en dialogen, omgeven met een sentimenteel spiritueel sausje.” [10] Moore wijst erop dat het gepubliceerde verhaal van Hope enkele details bevat die waarheidsgetrouw zijn (zoals tijd en plaats) maar tegelijkertijd feitelijke onjuistheden bevat. Charles was zes maanden voor hij stierf niet aan zijn bed gekluisterd, en het tuinhuis was te klein om ruimte te bieden aan 30 mensen. Het belangrijkste aspect van het verhaal is dat het niet zegt dat Charles de evolutie afwees of het christendom omarmde. Het verhaal zegt niet meer dan dat Darwin zijn zorgen heeft geuit over de uitkomsten van zijn speculaties uit zijn jeugd en dat hij zich had uitgesproken over een bepaalde zaak, waarbij hij de mening was toegedaan dat er het beste zo weinig mogelijk mensen naar een specifieke religieuze bijeenkomst zouden moeten gaan. De veronderstelde bekering is slechts opsmuk dat anderen aan het verhaal hebben toegevoegd of tussen de regels door in het verhaal hebben gelezen. Moore noemt dit ‘geheiligd jokken’.

Het is van belang om te weten dat Emma voor het grootste deel van haar huwelijksleven zeer grote moeite had door de niet-religieuze aard van Charles opvattingen. Zij zou er alle belang bij hebben een verslag van een daadwerkelijke bekering te bevestigen, als zoiets zou hebben plaatsgevonden. Maar dat heeft ze nooit gedaan.

Het heeft er daarom alle schijn van dat Darwin zijn opvattingen nooit heeft herroepen en het is jammer dat het verhaal over lady Hope tot op de dag van vandaag steeds weer opduikt in artikelen en traktaten en wordt doorgegeven door mensen “die het goed bedoelen.”(*1)

Referenties en aantekeningen

[1] James Moore, The Darwin Legend, Baker Books, Grand Rapids, Michigan, 1994, p. 113-14.
[2] Down House heeft de oude spellingswijze behouden. Het dorp van Darwin is in het midden van de negentiende eeuw van naam gewijzigd en heet nu Downe. Dit is indertijd gedaan om verwarring te voorkomen met County Down in Noord-Ierland. Zie het boek in voetnoot 1, p. 176.
[3] Watchman Examiner, Boston, 19 August 1915, p. 1071. Zie het boek in voetnoot 1, p 192-93 en 190.
[4] Zie voetnoot 1, p. 117, 144.
[5] Zie voetnoot 1, p. 145.
[6] Zie voetnoot 1, p. 146.
[7] Zie voetnoot 1, p. 146.
[8] Na de dood van admiraal Hope in 1881 hertrouwde lady Hope in 1893 met T.A. Denney, een man die zijn fortuin had verdiend in de varkenshandel en filantroop was. Lady Hope gaf er echter de voorkeur aan haar vroegere naam en titel te behouden. (Zie voetnoot 1, p. 85; 89-90).
[9] Zie voetnoot 1, p. 167
[10] Zie voetnoot 1, p. 94
 
 

Nota van tsjok

(*1)  ik noem dat liever  :    het hypocriete  “lying for Jezus “, een specialiteit van (voornamelijk ) amerikaanse  protestanten ….of in  hypocriet Katholiek  Vlaams ” een leugentje om bestwil  , tot zieleheil van de  ” armen van geest ”  

c) 

Theistische  evolutionist  /Theoloog Taede Smedes   over deze kwestie  

http://www.godendemenselijkemaat.tasmedes.nl/Hoofdstuk3.htm

(Darwin’s )  verwerping van het christelijk geloof had niet zozeer te maken met zijn evolutietheorie – zoals vaak gedacht wordt – maar vooral met de dood van zijn tien-jarige dochtertje, zoals beschreven wordt in het  boek van Keynes.

  • R. Keynes, Darwin, His Daughter & Human Evolution. New York: Riverhead Books 2002. (In Engeland uitgebracht als Annie’s Box.) (Volgens de flaptekst is Keynes “the great-great-grandson of Charles Darwin and a great-nephew of the economist John Maynard Keynes”. In dit prachtige boek richt Keynes zich vooral op de rol die de dood van zijn lievelingsdochtertje op Darwins – ook religieuze – denkbeelden heeft gehad.)

(Uiteraard heeft de ontdekking van de evolutietheorie wel een rol gespeeld in zijn persoonlijke secularisatieproces, maar waarschijnlijk geen doorslaggevende.)

Er gaan ook  nog altijd verhalen de ronde dat Darwin op zijn sterfbed tot inkeer kwam en zich nog snel even tot het christelijk geloof heeft bekeerd. Dat zijn echter bakerpraatjes, zoals de historicus James Moore in zijn briljante The Darwin Legend (Grand Rapids: Baker Books 1994 en London: Hodder & Stoughton 1995) schrijft. Moore gaat in zijn boek tot op de bodem van de Darwin-legende.

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

3 Responses to MYTHES, MISVATTINGEN en pogingen tot GESCHIEDENIS-VERDRAAINGEN rond DARWIN

  1. Pingback: Evodisku | Tsjok's blog

  2. Pingback: INHOUD D | Tsjok's blog

  3. Pingback: ANTI-CREATO | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: