Egyptische oudheid


ARCHEOLOGIE  antropologie   :  

°

http://www.pinterest.com/kayaschipaanboo/roem-examen/

°

Egyptische  mummies vaak  in   meerdere kisten

 27 augustus 2013 3

mummie

De Egyptische elite werd in een kist ter ruste gelegd. Die kist werd weer in een andere kist gelegd. En soms werd die tweede kist weer in een derde kist geplaatst. Toetanchamen werd zo zelfs door acht kisten omringd. Een nieuw onderzoek stelt nu vast welke gedachte daarachter zat. Met de verschillende kisten verzekerde men zich ervan dat de dode de transformatie van mens naar god zou maken.

Een kist in een kist. Het doet denken aan de russische matroesjka’s: een flinke houten pop met daarin allemaal dezelfde, maar kleinere poppen. “Voor mannen en vrouwen die deel uitmaakten van de elite waren drie of vier kisten niet ongebruikelijk,” stelt onderzoeker Anders Bettum.

Statussymbool
Lang werden die kisten als een statussymbool gezien. Maar er zit meer achter, zo schrijft Bettum in zijn thesis. “De kisten speelden ook een belangrijke rol in het proces dat de overledene in contact bracht met zijn voorouders: Osiris, de god van het hiernamaals en Amon-Ra: de zonnegod.”

Osiris
Op de verschillende kisten staan de rituelen en mythes die rondom de dood en begrafenis van een Egyptenaar een rol speelden, symbolisch afgebeeld. “Op de buitenste kist wordt de overledene afgebeeld als Osiris, met een gemummificeerd lichaam, een blauwgestreepte pruik en een bleek, plechtig gezicht. Deze kist was geel geverfd en van een vernislaag voorzien en moet dus als goud geschitterd hebben. De hele rijke Egyptenaren gebruikten voor deze kist zelfs bladgoud. De keuze voor deze kleuren is geen toeval: de kleuren vertegenwoordigen het licht en de bron ervan: de zon. Dat de figuur van Osiris in zonlicht baadt betekent mijns inziens maar één ding. De versiering doet denken aan een bekend mythisch beeld: wanneer de zonnegod in het zesde uur van de nacht bij Osiris arriveert en de twee elkaar vergezellen. Volgens de Egyptenaren was het samengaan van deze twee de bron van alle regeneratie in de natuur en dat was ook het moment en de plaats waar de overledene voor eeuwig wilde zijn.”

Zonnegod
De buitenste kist staat met die kleuren en afbeeldingen in schril contrast met de binnenste kisten. Hierop staat de overledenen als mens afgebeeld. “De beelden die zich continu herhalen komen veelvuldig voor in de kunst en literatuur. In de Egyptische kisten symboliseren ze het eeuwige en het leven gevende heen en weer reizen van de zonnegod tussen de hemel en aarde: een proces waar de oude Egyptenaren in het hiernamaals deel van uit wilden maken.” De kisten laat niet alleen iets zien van die transformatie, ze beschermden de dode ook. “De verschillende kisten rondom de mummie dienden als herhaalde beelden van de overledene, maar ook als beschermende capsules, net zoals een pop een larf beschermt terwijl deze tot een vlinder transformeert.

Dat belangrijke oude Egyptenaren in meerdere kisten begraven werden, is velen onbekend. Dat komt omdat we in musea maar zelden meerdere kisten van één persoon tentoongesteld zien worden. De kisten die in één graf zijn teruggevonden zijn door de jaren heen namelijk over verschillende musea verspreid.

Bronmateriaal:
One mummy – many coffins” – UIO.no
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Réunion des Musées Nationaux.

°

De  vervormde    mythische  betekenis  van dit  matroescka -idee   vind men terug in  allerlei  afgeleide  vormen van  esoterie  , bijgeloof , Magisch denken (=”  Oude Wijsheid ” ) en is  in die kringen  als geinterpreteerd feit  , al    lang  ” bekend ” .
De verschillende  kisten zijn  (volgens die esoterische tradities ) o.a.   een   “weergave van de verschillende bewustzijnslichamen-toestanden  van een mens,”van het meest goddelijke innerlijk ( de binnenste sarcofaag) tot de uiterlijke mens (de buitenste sarcofaag), opgedeeld in 3, 5, 7, 10 of 12 sarcofagen:  al naar gelang de  gehanteerde   indeling.

Het christendom kent bijvoorbeeld alleen de grove  tee-(in)deling van geest /ziel en lichaam/stof .)  Deze is in het westen het meest bekend.

°

Vernietiging  van  mummies ?

1.-onlangs bewijs gevonden dat de keel van een Egyptische mummie tijdens een coup werd doorgesneden                                                       2. -“Mummie-poeder ” werd door alle soorten (volkse) bijgelovige toverdoktors en oplichters    beschouwd als een magisch en duur  geneesmiddel

ancient egyptian mummies.docx (1.7 MB) 

PATHOLOGIEEEN

The mummy of an Egyptian nobleman undergoes CT scanning as part of a study of ancient disease.

Aderverkalking ook vroeger heel gewoon.

Onderzoek in mummies laat zien dat  alle  oude beschavingen veel last hadden van vernauwende aderen.

Amerikaanse wetenschappers van het Saint Luke’s Mid America Heart Institute in Kansas City deze week in The Lancet. ….. hebben ontdekt dat ook zeer oude mummies uit verschillende gebieden wereldwijd aan aderverkalking leden. Het wijst erop dat aderverkalking – een belangrijke doodsoorzaak in de ontwikkelde wereld – niet alleen het resultaat is van ons vette eten en gebrek aan beweging.

Onderzoekers onderwierpen 137 mummies aan een CT-scan. De mummies waren afkomstig van vier continenten.

Ook waren het mummies van  (relatief ) oudere  mensen(volgens de normen van die tijd )  :

Ongeacht waar de mummies vandaan kwamen: de onderzoekers vonden in elke bestudeerde populatie wel sporen van aderverkalking terug. “Dit is geen ziekte die enkel onder moderne omstandigheden kan ontstaan,” concludeert onderzoeker Caleb Finch. Aderverkalking lijkt in plaats daarvan simpelweg bij het ouder worden te horen. “Zelfs een man uit de Bronstijd, die zo’n 5000 jaar geleden leefde had verkalkte aderen,” benadrukt Finch, verwijzend naar de overbekende IJsman Ötzi.

mummie

Foto: ANP

Bij aderverkalking slibben de aderen langzaam dicht doordat vettige substanties zich ophopen tegen de wanden van de aderen.

Dat leidt uiteindelijk tot een sterk verhoogde kans op onder andere hart- en herseninfarcten. De aandoening wordt vooral gezien als een moderne ziekte, die het gevolg is van slechte eetgewoontes en te weinig bewegen.

Mummies

Maar mensen uit oude beschavingen blijken er net zoveel last van gehad te hebben als huidige aardbewoners.

De Amerikaanse wetenschappers onderzochten de aderen van mummies uit Egypte, Peru en Alaska en vonden bij een derde van alle mummies tekenen van aderverkalking. Net als nu hadden vooral veel oudere mensen er last van.

Omdat de onderzochte mummies uit drie verschillende werelddelen komen, denken de Amerikanen dat het niet het dieet is dat zorgde voor de verkalking, ook al is dat wel de meest gangbare theorie bij de moderne mensVeel van de onderzochte mummies van “gewone mensen “waren   jagers en verzamelaars., veel gebrek aan beweging hadden ze dus niet gehad   

Toch werden  overal tekenen van aderverkaliking aangetroffen  .. maar of dat iets met de levenstijl te maken had ? Daarvoor was de levensstijl van de drie volkeren simpelweg te verschillend. De onderzoekers concluderen daarom dat aderverkalking blijkbaar een inherent gegeven is voor de ouder wordende mens en dat er wellicht minder aan te doen is dan gehoopt.

De onderzoekers hopen de mummies in de toekomst verder te onderzoeken. Wellicht kunnen ze zo achterhalen welke rol chronische infecties, ontstekingen en genen spelen als het gaat om aderverkalking.

(bron ) Compilatie  van

NU.nl/Hidde Boersma

11 maart 2013 om 10:09 uur door 1

Bronmateriaal:
Mummy CT scans show preindustrial hunter gatherers had clogged arteries” – University of Southern California (via Eurekalert.org).

Egyptenaren
Het is niet voor het eerst dat onderzoekers aderverkalking bij mummies aantreffen. Eerder bestudeerden wetenschappers al Egyptische mummies.

Toen moesten ze ook concluderen dat deze aan aderverkalking leden.

Het probleem met de Egyptenaren is echter dat zij over het algemeen alleen mensen uit de koninklijke familie en hoge ambtenaren mummificeerden. Dit onderzoek kon dus geen antwoord geven op de vraag of aderverkalking in alle lagen van de bevolking voorkwam.

Zelfs de machtigste en rijkste Egyptenaren hadden bijzonder

slechte gezondheid

 07 maart 2013   1

tombes

Niet alleen de gewone oude Egyptenaren, maar ook de rijke, machtige inwoners van Egypte hadden een verbazingwekkend slechte gezondheid en stierven jong. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek.

Wetenschappers bestudeerden een tombe op zo’n 1000 kilometer afstand van Caïro. De tombe kwam tussen 1939 en 1760 voor Christus tot stand en doet dienst als de laatste rustplaats voor hoogwaardigheidsbekleders uit de regio. In de tombe troffen de onderzoekers meer dan 200 skeletten en mummies aan.

Gouverneurs
De onderzoekers bestudeerden de stoffelijke resten en konden zo conclusies trekken over de levensstijl en gezondheid van de overledenen. “De resten laten zien dat de algemene populatie en de gouverneurs – de hoogste sociale klasse – in omstandigheden leefden waarin hun gezondheid bijzonder kwetsbaar was,” vertelt onderzoeker Miguel Botella Lopez.

Stoffelijke resten die in de tombe zijn teruggevonden. Foto: Universiteit van Granada.

Stoffelijke resten die in de tombe zijn teruggevonden. Foto: Universiteit van Granada.

Problemen
De oude Egyptenaren hadden met tal van problemen te maken, zo stellen de onderzoekers. Onder meer ondervoeding en maag- en darmproblemen door het drinken uit de vervuilde Nijl. De levensverwachting was beperkt: mensen werden zelden dertig jaar oud. In de tombe vonden de onderzoekers heel veel stoffelijke resten terug van mensen die tussen de zeventien en 25 jaar oud waren toen ze stierven. Ook hebben de onderzoekers veel resten van kinderen teruggevonden.

Het onderzoek wijst erop dat de hoogste sociale klasse in slechtere omstandigheden leefde dan gedacht. Ook de gouverneurs en hun familie vielen ten prooi aan infectieziekten. En ook deze rijke en machtige families leden honger, aten ongezond en stierven jong.

Toch werden tekenen van aderverkalking aangetroffen in egyptische mummies van ” ouderen ”

Het bleef  echter  lang   onduidelijk of aderverkalking vroeger wereldwijd een probleem was.

Om daar meer over te weten te komen, verzamelden de onderzoekers  dus  mummies uit culturen waarin ook de gewone man werd gemummificeerd. Bovendien waren de mummies afkomstig uit vier verschillende klimaten en hielden ze er totaal verschillende diëten op na.

Eén van de onderzochte mummies. Deze mummie is afkomstig uit Peru. Foto: Thompson et al, published Online First in The Lancet, 10 March, 2013.

Eén van de onderzochte mummies. Deze mummie is afkomstig uit Peru.

Foto: Thompson et al, published Online First in The Lancet, 10 March, 2013.


egypt.docx (3 MB)

Image Gallery: Amazing Egyptian Discoveries
°
Dynastieën van de
Egyptische oudheid
°
°

Oude Rijk

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chufu

Eerste Tussenperiode

°

Middenrijk

Tweede Tussenperiode

Graf van onbekende farao ontdekt in Abydos

a© belga.
Archeologen hebben in de Egyptische necropolis van Abydos het graf van een tot nog toe onbekende farao uitgegraven. De wetenschappers vermoeden dat het om koning SENEBKAIuit de” Tweede Tussentijd” gaat, die rond 1650 v. Chr. zou geleefd hebben. Zijn naam werd aangetroffen op een wand van de graftome in de dodenstad op de Westelijke Nijloever.

 17 januari 2014   3

farao

Wetenschappers hebben in Egypte de tombe en stoffelijke resten van een tot voor kort onbekende farao ontdekt. De farao – die de naam Woseribre Senebkay droeg – stierf rond 1650 voor Christus.

De tombe van de farao telt vier kamers. De grafkamer is beschilderd met afbeeldingen van verschillende godinnen. Op de muren van de grafkamer ontdekten de onderzoekers de naam van de onbekende farao. Hij wordt er beschreven als ‘koning van Opper- en Neder- Egypte, Woseribre, de zoon van Re, Senebkay’.

De resten van de farao. Afbeelding: Penn Museum.

De resten van de farao. Afbeelding: Penn Museum.

Waarschijnlijk heeft de tombe van de farao heel lang geleden al bezoek gehad van grafrovers. En die gingen niet halfslachtig te werk. Ze haalden de mummie uiteen en namen heel wat kostbaarheden mee. Ondanks dat is het skelet van de farao toch goed bewaard gebleven. Een analyse van de resten wijst erop dat de farao ongeveer 1.75 meter lang was en tussen zijn 45e en 50e stierf.Abydos dynastie
Met de ontdekking van deze farao komen de onderzoekers een hele nieuwe dynastie op het spoor. Archeologen vermoeden al langer dat er gelijktijdig met de vijftiende en zestiende dynastie sprake was van een onafhankelijke derde dynastie: de Abydos dynastie. Het bestaan van deze dynastie is met de vondst van deze farao bewezen. Senebkay is waarschijnlijk één van de eerste koningen uit deze dynastie.

Wellicht vraagt u zich af hoe we deze dynastie uit het oog zijn verloren. De onderzoekers kunnen dat wel verklaren. Dit koninkrijk lag in het zuidelijke deel van Midden-Egypte, tussen twee grotere koninkrijken in. Het lag daarmee economisch gezien vrij geïsoleerd en de middelen van het koninkrijk waren beperkt.

Dat blijkt ook wel uit de tombe van Senebkay. Deze is qua omvang bescheiden en de kist waarin Senebkay rustte was uit de tombe van een andere farao gehaald en als het ware ‘gerecycled’.

Het is niet verwonderlijk dat dit bescheiden koninkrijk in de geschiedenis vrij snel vergeten is.

—> Zal verdere  studie  van (en toekomstige vondsten in verband met  ) van deze  pharaoh  een(mogelijk) licht werpen op  de  raadsels rond de  HYKSOS   ….en haar opponenten  ??? °De archeologen van de Universiteit van Pennsylvania hebben in het Boven-Egyptische Abydos pas enkele dagen geleden het graf van farao Sebekhotep I ontdekt, een andere heerser uit de Tweede Tussentijd.– Archäologen der Universität von Pennsylvania haben im ägyptischen Abydos ein Grab entdeckt, in dem Pharao Sebekhotep I. beigesetzt worden sein soll.Arbeiter stehen in Abydos, Ägypten, am Eingang zum Grab von König Sebekhotep I. der um 1735 vor Christus lebte.

Arbeiter stehen in Abydos, Ägypten, am Eingang zum Grab von König Sebekhotep I. der um 1735 vor Christus lebte.http://www.hainanwel.com/en/unusual-world/4003-pharaoh-sebekhotepa.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Sebekhotep_I

 • Sobekhotep I is een koning van de 13e dynastie uit de Egyptische oudheid. Zijn naam betekent: Sobek is tevreden! en zijn tweede naam: Levende incarnatie van Re. Wikipedia
  Scarab of King Sekhemre Sewadjtawy Sebekhotep

3600 jaar oude mummie in unieke en kleurrijke kist ontdekt

14 februari 2014

Spaanse onderzoekers hebben in Egypte een intacte mummie in een bijzonder kleurrijke kist teruggevonden. Het zou gaan om een man – genaamd Neb – die zo’n 1600 jaar voor Christus leefde. De kist waarin de mummie ter ruste werd gelegd is vrij uniek: in deze stijl zijn maar een beperkt aantal kisten vervaardigd.

De kist is ongeveer 180 centimeter lang en 60 centimeter breed en nog in uitstekende staat. Vooral de heldere kleuren en decoraties op de kist zijn opvallend.

“De sarcofaag dateert van de 17de dynastie (ca.1640-1550 voor Christus)”, zegt Ali el-Asfar, de directeur van het faraonisch departement van het ministerie. “Aan de hand van de eerste voorbereidende analyses van de sarcofaag en zijn inscripties, denken we dat het zou kunnen gaan om een belangrijk staatsman.”

De kist is in de  typische stijl van de zeventiende dynastie versierd.

Kenmerkend zijn bijvoorbeeld de vleugels die op het lichaam van de overledene lijken te rusten. “Alsof een gevleugelde god hem van achteren omhelst en dus beschermt in het hiernamaals,” vertelt onderzoeker José Manuel Galán. “Deze stijl is zeldzaam, omdat deze tijdens een beperkte periode gebruikt werd. ..Er zijn maar enkele van deze kisten op hun originele plek teruggevonden.”

“De ontdekking van een sarcofaag gedecoreerd met zulke tekeningen is erg zeldzaam”, onderlijnt minister van Antiquiteiten Mohamed Ibrahim.

De veren die op de sarcofaag zijn afgebeeld, symboliseren Maat, de Egyptische godin van het recht, die volgens de mythologie de harten van overledenen woog tegenover een veer, om hun status in het hiernamaals te bepalen.

Het Spaanse team werkt al dertien jaar in Luxor.Vorig jaar ontdekten ze nog  een houten sarcofaag van een vijfjarig jongetje uit de 17de dynastie.

Afbeelding: CSIC.

Neb
In de kist bevindt zich de mummie van een man. Die mummie lijkt eveneens nog in goede staat te zijn. Een inscriptie op de kist suggereert dat de man de naam Neb droeg.

Afbeelding: CSIC.

Een houten sarcofaag de in Egypte uit de grond wordt gehaald. © afp.

Afbeelding: CSIC.

Intact
De onderzoekers ontdekten de mummie in een grafkamer. Aangezien de ingang tot de grafkamer perfect gesloten was, is het heel aannemelijk dat deze tijdens de begrafenis van Neb voor het laatst door mensen werd bezocht.

Het graf bevindt zich in de necropolis Dra’Abu el-Naga. Hier werden leden van de zeventiende dynastie of belangrijke mensen werkzaam aan het hof van de zeventiende dynastie begraven.

Bronmateriaal:
Descubierto un ataúd intacto de la dinastía XVII del Antiguo Egipto” – CSIC.es
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door CSIC.

°

Nieuwe Rijk

18e Dynastie –

Hatsjepsoet

 • regeerperiode  :   regeerde in een periode van het Nieuwe Rijk, nl. vanaf 1479 v. Chr. tot ongeveer 1458 v.Chr.
  • Hatsjepsoet is zowel de eerste vrouw van farao Thoetmosis II als een farao van de 18e Dynastie van het Oude Egypte. Bijzonder aan haar was dat ze een van de zeldzame vrouwelijke farao’s was. Wikipedia
   Hatsjepsoet

°Wanneer haar echtgenoot, Toetmosis II, stierf, was zijn zoon (de zoon van een bijvrouw,niet van Hatsjepsoet!) nog jong. Daarom nam Hatsjepsoet de macht over en wilde ze niet meer beschouwd worden als vrouw/koningin. Ze gedroeg zich als een mannelijke farao door mannenkledij te dragen.Bij iedere officiële gelegenheid droeg ze die kleding en op vrijwel ieder reliëf, iedere schildering, ieder beeld werd ze als een man voorgesteld.
Door haar toch wel ongewone gedragingen kreeg ze veel bewonderaars en aanhangers.
Hatsjepsoet werd geroemd en was berucht om haar besluitvaardigheid, onverzettelijkheid, intelligentie en machtswellust.
Ze voerde wel geen veroveringstochten zoals zovele farao’s voor haar.
Ze stuurde wel mensen naar het buitenland om daar over producten te gaan handelen bv. naar het land van Poent (= het huidige Somalië) voor wierook, apen, giraffen, jachtluipaarden, goud en ivoor, struisvogelveren en zwarten om als bedienden aan het hof te werken.
Ook liet ze allerlei gebouwen in haar land neerplanten waaronder de wereldberoemde  tempel van Deir el-Bahari.

Deir el-Bahari

Hoe Hatsjepsoet uiteindelijk gestorven is, is een raadsel.
Er zijn verschillende theorieën rond, bv. dat ze vermoord zou zijn bijvoorbeeld.
Wat wel zeker is, is dat haar stiefzoon Thoetmosis III de meeste beelden van de koningin liet schrappen en haar naam op monumenten liet verwijderen.
Ook werd ze in de officiële overzichten van de dynastieën niet meer vermeld omdat ze als niet-officiële heerseres werd beschouwd.

Zeldzaam houten beeld van farao ontdekt

 13 maart 2012  0


Een bijzondere vondst in Egypte vertelt ons meer over de rituele activiteiten van de oude Egyptenaren tijdens het Osirisfestival.

Een team van de University of Toronto heeft een kapel teruggevonden waarin de god Osiris vereerd werd. In de kapel werd een houten beeld van een koning ondekt. Ook vonden de onderzoekers een monument met daarin de overblijfselen van meer dan 80 dierlijke mummies. Het houten beeld stelt mogelijk de vrouwelijke koning Hatsjepsoet voor. Het zou gebruikt zijn tijdens een ceremonie die deel uitmaakte van een festival waarbij het hiernamaals van Osiris centraal stond. Tijdens de ceremonie droegen priesters houten beelden van koninklijke voorouders en goden naar kistjes in de kapel.

Festival
Veel oude Egyptenaren, van alle rangen en standen, bouwden kapellen en monumenten langs de route die de stoet tijdens het festival liep. Dit deden zij om hun deelname aan het feest en hun band met Osiris te vereeuwigen. Er mocht echter niet te dicht bij de route gebouwd worden, anders riskeerde men de doodstraf. De onderzoekers denken dat de elite wel toestemming had om dicht langs de route te bouwen. De gevonden offerkapel, die dateert uit ergens tussen 1990 en 1650 voor Christus, staat namelijk zeer dicht tegen de weg aan. Volgens onderzoeker Pouls Wegner laat de vondst zien dat minimaal één zo’n soort kapel in het dichtbebouwde gebied mocht staan en zelfs na 800 jaar na de constructie ervan, offers ontving.

Hatsjepsoet
Hatsjepsoet werd in stenen beelden vaak weergegeven als man. De farao kleedde zich waarschijnlijk ook zo. Dit deed zij omdat de Egyptische farao een zoon zou zijn van de god Amon-Ra. Het houten beeld dat gevonden is, heeft echter een smallere taille dan normaal en een fijne kaaklijn. Kenmerken die haar vrouwelijkheid weergeven. Het is één van de weinig koninklijke houten beelden die er bestaat.

In een offer kapel in Abydos in Egypte is een houten beeld van een koning gevonden. Mogelijk stelt het beeld de vrouwelijke farao Hatsjepsoet voor. De foto is gemaakt door Mary-Ann Pouls Wegner van de University of Toronto.

Dieren
Het team vond ook een veel groter gebouw dat waarschijnlijk dienst deed als een tempel of een koninklijke kapel uit de Ramessidische periode (1200-1050 v.Chr.). De onderzoekers denken dat het gebouw, lang na zijn aanvankelijke constructie, opnieuw werd gebruikt als depot voor mummies van dieren tijdens het festival. Zij vonden namelijk een hoop dierlijke botten en resten van linnen. Er werden twee katten, drie schapen of geiten en minstens 83 honden ontdekt. Een aantal dieren leek hersteld te zijn van verwondingen. Dit wijst erop dat de oude Egyptenaren de dieren verzorgden alvorens deze aan de god Wepwawet werden geofferd. Wepwawet speelde een belangrijke rol tijdens het Osirisfestival: hij was de leider van de stoet en de beschermer van de begraafplaats.

De vondst, die gedaan werd in Abydos in Egypte, is bijzonder. Het geeft nieuw inzicht in hoe de oude Egyptenaren het hiernamaals van de god Osiris vierden. Ook het houten beeld dat mogelijk farao Hatsjepsoet voorstelt, is een zeldzame vondst. Eerder werden slechts een klein aantal van zulke beelden gevonden.

Bronmateriaal:
Statue, chapels and animal mummies found in Egypt by U of T team” – utoronto.ca
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Rama (cc via commons.wikimedia.org).

 

Graf van koninklijke stalmeester ontdekt in Egypte

Belga /opgravingen in   Luxor 

di 04/03/2014 – Luc De Roy

Archeologen hebben toevallig het 3.500 jaar oude graf ontdekt van Maai, een belangrijke ambtenaar uit de 18e dynastie. Maai was stalmeester, wat betekent dat hij aan het hoofd stond van de stallen van het leger, en daarnaast de leiding had over de koninklijke boerderijen en opslagplaatsen voor voedsel.

Het waren Egyptische, Italiaanse en Spaanse archeologen die het graf vonden terwijl ze een ander graftombe aan het opgraven waren op de westelijke Nijl-oever van Luxor. Volgens het Egyptische ministerie van Oudheden werd het graf ontdekt toen gravers een gat maakten in de muur van de andere graftombe.

“De inscripties op de muren van de tombe zijn zeer belangrijk omdat ze details blootgeven over het dagelijks leven van de eigenaar van het graf, zijn familierelaties en de levensstijl van de belangrijke staatsmannen uit die tijd”, zei Abdel Hakim Kara, een ambtenaar bij het ministerie van Oudheden.

Een van de scenes op de muren toont Maai en zijn vrouw Nefret, en andere mannen en vrouwen bij een banket, en een derde toont het geven van offers.

Luxor, in het zuiden van Egypte, heeft zo’n 500.000 inwoners en is beroemd voor zijn faraonische tempels op de oevers van de Nijl.

Belga

De hoge ambtenaren uit de 18e dynastie hadden prachtig versierde graven, zoals dit graf van Mennah, een schrijver onder farao Thoetmoses IV. Dit tafereel stelt landmeters voor die een graanveld opmeten in aanwezigheid van de eigenaar en zijn vrouw.

 

19e Dynastie

20e Dynastie

Derde Tussenperiode

21e Dynastie – 22e Dynastie

23e Dynastie – 24e Dynastie

Late periode

25e Dynastie  – 26e Dynastie – 27e Dynastie

28e Dynastie – 29e Dynastie –30e Dynastie – 31e Dynastie

Ptolemaeën

°

Oude Rijk

4e Dynastie van het Oude Egypte.

Chronologie

Wereldwonder =de piramide

 04 december 2011 5
°
U kunt de piramides en het plateau van Gizeh  ,  nu ook virtueel bezoeken.
Giza3D hier of duik hier direct de piramiden of tempels in. 
(je moet natuurlijk de ” player” downloaden )

                         Mycerinos             Kefren                                                  Cheops 

Het is niet alleen het oudste, maar ook het enige wereldwonder dat vandaag de dag nog bestaat: de piramides van Cheops / Kefren en Mycerinos  op het plateau van Gizeh .  De andere zes wereldwonderen  zijn  ;   de tempel van Artemis, de kolossus van Rhodos, het mausoleum van Halicarnassus, het beeld van Zeus, de hangende tuinen van Babylon en de vuurtoren van Alexandrië .

De enorme piramide van Cheops  maakt ook nu nog op veel mensen een enorme indruk. Moet u zich eens voor proberen te stellen hoe dat was toen de piramide verrees: zo’n 4500 jaar geleden.

http://www.kennislink.nl/publicaties/de-grote-piramide-en-het-orionmysterie

De piramide van Cheops

Cheops
De piramide werd gebouwd in opdracht van farao Cheops. Het bouwwerk was bedoeld als zijn laatste rustplaats. Of hij er ook daadwerkelijk ter ruste is gelegd, is onduidelijk.

Hij was niet zo’n vriendelijke heerser en vergde ontzettend veel van zijn onderdanen. Het lichaam van de farao is nooit aangetroffen en sommigen denken dan ook dat het volk hem uit wraak niet in de door hen gebouwde en gefinancierde tombe wilde leggen. Of dat echt zo is, is twijfelachtig.

Mogelijk werd Cheops wel in de tombe ter ruste gelegd, maar werd zijn lichaam door grafrovers gestolen. Of misschien ligt het nog wel in de piramide: de binnenkant van het bouwwerk vormt namelijk tot op de dag van vandaag een raadsel voor ons.

Schitteren
Hoewel de piramide nog in redelijk goede staat is, zag die er 4500 jaar geleden toch wel iets anders uit. Boven op de huidige buitenkant van de piramide bevond zich een laag kalksteen. Volgens mensen die de piramide in volle glorie hebben mogen aanschouwen, zorgde deze laag ervoor dat de piramide stond te schitteren in de zon.

De maten
De piramide heeft een perfecte vierkante basis met zijden van 230 meter lang. Het bouwwerk is 146 meter hoog. Naar schatting zijn voor de bouw van de piramide meer dan twee miljoen stenen gebruikt. Die stenen wogen gemiddeld zo’n 2500 kilo. Maar er zijn ook stenen die het veelvoudige daarvan wegen. De bouw zou zo’n twintig jaar in beslag hebben genomen.

 

Hoe hebben de Egyptenaren dit immense bouwwerk met hun relatief primitieve bouwvaardigheden kunnen doen verrijzen? Eén van de mensen die zich daar volop mee bezighoudt, is de architect Jean-Pierre Houdin. Hij vroeg zich af hoe de arbeiders de enorme stenen naar de top hadden gesleept.

Er zijn reeds meerdere theorieën: zo zou een helling zijn aangelegd die naar de top voerde. Of er zou een soort steiger om de piramide zijn geplaatst. Maar daar zijn nooit bewijzen van teruggevonden.

Houdin besloot dan ook verder te kijken. En hij komt met een nieuwe oplossing. Er was wel een helling, maar die bevond zich in de piramide. De helling zou er nog steeds zijn, maar simpelweg nog niet zijn ontdekt. Het onderzoek naar die helling loopt nog steeds.

28 januari 2011   6

Architect Jean-Pierre Houdin is ervan overtuigd dat zich in het hartje van de beroemde piramide van Cheops twee geheime kamers bevinden. Hij baseert zijn conclusies op basis van een 3D-simulatie van de piramide en gegevens van egyptoloog Bob Brier. In de kamers zouden meubels gestaan hebben die farao Cheops in het hiernamaals kon gebruiken, zo vertelde Houdin tijdens een persconferentie.

“Ik ben ervan overtuigd dat er twee voorkamers in deze piramide zitten,” stelde Houdin. “Wat ik wil doen, is ze vinden.”

Theorie
Het is niet de eerste keer dat de architect zich over piramides uitspreekt. In 2007 kwam hij met een heel nieuwe theorie over de bouw van piramides: ze zouden van binnenuit zijn gebouwd, met aan de binnenkant een spiraalvormige helling. De theorie is in strijd met de oorspronkelijke theorie die stelt dat de piramide van buitenuit gebouwd werd en dat de helling om het bouwwerk heen stond.

Alsnog een expeditie
Houdin wilde zijn theorie in 2007 bewijzen door een expeditie te starten waaraan ook Egyptenaren deelnamen. Het idee werd afgewezen. Maar wellicht wordt later dit jaar meer duidelijk. Een Canadees expeditieteam probeert de piramide dan van binnenuit te onderzoeken en kan de theorie dan toetsen.

Bewijs
Houdin is er stellig van overtuigd dat de twee kamers er zijn. Hij verwijst onder meer naar de piramide van Cheops vader waarin zich ook dergelijke kamers bevinden. Het is aannemelijk dat beide piramides op dezelfde manier tot stand zijn gekomen.

Daarnaast wijzen bepaalde blokken in de noordelijke muur van de piramide van Cheops erop dat archeologen een passage over het hoofd hebben gezien. Deze hal zou naar de twee kamers leiden en de mensen die de farao begroeven in staat hebben gesteld om de piramide weer te verlaten. 

Bronmateriaal:
Great pyramid may hold two hidden chambers” – News.discovery.com
Bekijk het zelf
Een kijkje nemen in de piramide van Cheops? Daarvoor hoeft u niet eens naar Egypte. Ga naar deze site en klik op Launch Interactive. Klik vervolgens op Old Kingdom en dan Khufu (Inside). U kunt dan in alle kamers rondkijken. Benieuwd naar het uitzicht vanaf de piramide? Klik dan op Khufu (Top).

Trucjes
Helling of niet: Cheops liet zijn architecten allerlei trucjes uithalen om maar te voorkomen dat hij na zijn dood door grafrovers gestoord zou worden. De ingang van de piramide zit bijvoorbeeld heel goed verborgen. En in de piramide bevinden zich meerdere kamers. De koningskamer – een grote kamer in het centrum van de piramide – doet vermoeden dat de farao hier begraven lag, maar dat is waarschijnlijk te voor de hand liggend: Cheops zou met deze kamer grafrovers het idee hebben willen geven dat het graf reeds leeggehaald was. Dan is er ook nog de koninginnenkamer. Wederom waarschijnlijk een afleidingsmanoeuvre.

De galerij in de piramide van Cheops. Foto: Peter Prevos (via Wikimedia Commons).

Galerij
Naast de konings- en koninginnekamer is er nog een opvallende ruimte in de piramide te vinden: de galerij. Deze biedt toegang tot de twee kamers. Het is een hele hoge gang die zich precies in het midden van de piramide bevindt.

Arabieren
De piramide doorstond de tand des tijds en jaren verstreken. Tot niemand eigenlijk meer precies wist waar de ingang van de piramide zich bevond. Het Egyptische rijk bestond toen al lang niet meer. Het was al in diverse handen overgegaan alvorens het in de zevende eeuw in het bezit van de Arabieren kwam. De Arabieren waren maar wat benieuwd naar de inhoud van de piramide. Maar zij konden de ingang niet vinden. Dus maakten ze er zelf één. Wat ze in de piramide aantroffen, is onduidelijk. Sommigen zeggen dat de Arabieren de tombe en enkele schatten van Cheops vonden. Anderen menen dat de piramide leeg was.

Tunnel
De fascinatie voor de piramide van Cheops is altijd gebleven. En ook nu bezorgt de piramide wetenschappers nog heel wat hoofdbrekens. Hoe meer ze er naar kijken, hoe vaker ze moeten erkennen dat ze heel veel niet weten. Zo zijn de afgelopen jaren mysterieuze schachten gevonden. De tunnels lopen vanuit de koninginnenkamer en zijn niet veel groter dan twintig bij twintig centimeter. Opvallend genoeg worden de schachten onderbroken door een deur. Achter die deur lopen de tunnels verder naar buiten.

Achter de deur
Maar wat bevindt zich achter die deur? Eerder dit jaar nam een kleine robot een kijkje en deze ontdekte een kleine kamer achter de eerste deur. Waar de schachten en het kleine kamertje voor dienen, is nog steeds onduidelijk. Mogelijk waren de tunnels bedoeld voor de ziel van Cheops: deze kon de piramide zo verlaten.

Geheime gangen, mysterieuze kamers, grafrovers en een verdwenen mummie: de piramide lijkt alle ingrediënten voor een goed verhaal in huis te hebben. Vele wetenschappers verbazen zich nog steeds over de vele losse eindjes.

…een robot  nam  in mei    een kijkje in de geheime kamers van de piramide van Cheops?

Eerste beelden uit geheime kamer van de grote  piramide

 26 mei 2011   6

Wetenschappers hebben de eerste foto’s die een robot van de geheime kamer van de Piramide van Cheops heeft gemaakt, vrijgegeven.

De piramide van Cheops telt drie kamers. Een koningskamer met enkele luchtschachten, een koninginnenkamer en een galerij. Opvallend genoeg zijn er nog twee tunnels die vanuit de koninginnenkamer vertrekken. De tunnels zijn twintig bij twintig centimeter en leiden naar stenen deuren, waarachter de tunnel weer verder loopt naar buiten.

Robot
Om te achterhalen waar de tunnels naartoe leiden hebben wetenschappers een robot gebouwd. Deze is onlangs in één tunnel gekropen en heeft foto’s gemaakt van wat zich achter de eerste deur bevindt. Het blijkt een kamertje te zijn. Een kamer waar niemand de afgelopen 4500 jaar is geweest. De eerste kiekjes zijn nu vrijgegeven.

De hiëroglyfen op de grond van de kamer. Foto: Djedi Team.

Foto
Op de foto’s zijn stukken steen met hiëroglyfen te zien. De tekens zijn geschreven met rood. Ook zijn er lijnen getekend. Mogelijk zijn deze door metselaars aangebracht. “Als deze hiëroglyfen kunnen worden ontcijferd kunnen ze de egyptologen helpen om uit te zoeken waarom deze mysterieuze tunnels gebouwd zijn,” merkt onderzoeker Rob Richardson op.

Betekenis
Maar wat zouden de hiëroglyfen kunnen betekenen? “Met rood geverfde nummers en graffiti zijn heel normaal rondom Giza,” weet expert Peter Der Manuelian. “Het zijn vaak aantekeningen van metselaars of arbeiders en staan voor nummers, data of zelfs de namen van de gangen.”

Een compositiefoto van de vloer van de geheime kamer. Foto: Djedi Team.

Belangrijke deur
De robot kan om hoeken kijken en was dus ook in staat om de achterkant van de deur waardoor hij keek te bestuderen. Deze is mooi gepolijst en moet dus belangrijk zijn geweest. “Het ziet er niet uit als een ruw stuk steen dat gebruikt werd om puin uit de tunnels te weren,” merkt onderzoeker Shaun Whitehead op. Aan de voorkant van de deur zitten metalen pinnen die aan de achterkant in mooie rondingen eindigen. Dat wijst erop dat de pinnen vooral een decoratieve functie hadden.

Een compositiefoto van de achterkant van de deur. De pinnen zijn hier mooi gebogen. Foto: Djedi Team.

Symbolisch?
Andere experts denken dat de tunnels meer een symbolische waarde hebben. “De tunnels van de koninginnenkamer zijn noord-zuid en niet oost-west georiënteerd, dus ik verwacht dat hun functie symbolisch is en te maken heeft met de sterren en niet met de zon,” vertelt egyptoloog Kate Spence. Mogelijk waren de tunnels bedoeld om de geest van Cheops op te laten stijgen en de reis naar het hiernamaals te laten maken. De koninginnenkamer heeft namelijk nooit het lichaam van een koningin bevat: de vrouwen van Cheops liggen begraven in drie andere piramides.

Zahi Hawass overziet het hele project in de piramide en is optimistisch dat er nog grote geheimen zullen worden blootgelegd. Mogelijk zelfs een tweede geheime kamer. “De koningskamer kan een neppe kamer zijn geweest, want de oude Egyptenaren vonden het heel belangrijk dat de grafkamer werd verstopt. Er is een legende die vertelt hoe magiër Djedi Cheops ontmoet. Cheops was op zoek naar de god Thoth zodat hij het geheim van het verbergen van zijn piramide kon achterhalen. Gebaseerd op die legende zou je zeggen dat er iets verborgen zit in de piramide.”

Bovenstaande foto is gemaakt door Berthold Werner (via Wikimedia Commons).

Bronmateriaal:
First images from Great Pyramid’s chamber of secrets” – Newscientist.com
Bronmateriaal:
Great Pyramid Mystery to Be Solved by Hidden Room?” – Nationalgeographic.com
Ancient Egyptian Chambers Explored” – Nationalgeographic.com
Boek: The Seven Wonders of the Ancient World. Door: Edgar James Banks.
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Berthold Werner (via Wikimedia Commons).
…in de piramide van Cheops   lagen  ook twee boten begraven  ?
 Deze moesten de farao vervoeren.

Archeologen halen farao’s boot boven

 24 juni 2011   3

Archeologen zijn begonnen met het bovenhalen van de boot van farao Cheops. De boot ligt begraven in de beroemde piramide van Cheops.

De boot ligt al zo’n 4500 jaar in een ondergrondse kamer aan de zuidelijke kant van de piramide. Dat zich hier een boot bevond, werd al in 1954 gesuggereerd. Maar pas in 1987 konden archeologen het met zekerheid vaststellen.

Gestart
En nu is het dan eindelijk zover: opgravingen naar de boot zijn gestart. “Het is één van de meest belangrijke archeologische projecten van de wereld,” stelt archeoloog Zahi Hawass.

Eerste stukken
Voorafgaand aan de opgravingen werd met behulp van een camera een kijkje in de kamer genomen.

De archeologen zijn ervan overtuigd dat ze in staat zijn om de boot – die als een soort doe-het-zelf-pakket in stukjes ligt opgeslagen – boven te halen. De eerste stenen zijn inmiddels verwijderd en de eerste stukken hout zijn veiliggesteld. De opgravingen gaan zeker enkele maanden in beslag nemen en leveren naar verwachting ongeveer 600 stukken hout op.

Tweede boot
De boot waar nu naar gegraven wordt, is overigens niet de enige boot die de farao meekreeg op zijn reis naar het hiernamaals. In 1954 werd ook al een boot aangetroffen. Deze was ook reeds ontmanteld en bestond uit 1224 onderdelen. De boot was ongeveer 43 meter lang.

De eerste boot die is opgegraven. Foto: Guido A.J. Stevens (cc via Flickr.com).

Reizen
De twee boten hadden een duidelijk doel, zo stelt Hawass. De oude Egyptenaren dachten dat de zon van oost naar west reisde in een Mandjet (een boot voor overdag) en vervolgens met de Mesektet (een boot voor ‘s nachts) naar de onderwereld terugkeerde. “De tweede boot was bedoeld om de koning overdag te vervoeren, terwijl de tweede bedoeld was om hem ‘s nachts te verplaatsen.” Dat de boot als een IKEA-pakket werd afgeleverd moet geen probleem zijn geweest. “De zonnegod wist hoe hij de boot in elkaar moest zetten. Daarom hebben ze deze schepen uit elkaar gehaald en in een kamer begraven.”

Zodra ook de tweede boot helemaal boven is gehaald, zal deze gerestaureerd worden. En zo’n bouwpakket is nog niet zo gemakkelijk als het lijkt. De vorige keer deden experts er dertien jaar over: maar liefst vier keer zetten ze de boot verkeerd in elkaar. Als de boot af is, krijgt deze een plekje in het museum.

Bovenstaande foto is gemaakt door Darren Krape (cc via Flickr.com).

Bronmateriaal:
Dig for pharaoh’s boat begins” – News.discovery.com
°
5de  DYNASTIE

Chronologie

6de dynastie

Chronologie

Op ZOEK   NAAR     OESERKARE  

Wsr – kA – Ra    
“Rijk begiftigd met ka- kracht door/van Ré”
“manifestatie van Ra “
” Ra ’s  ka-kracht “
29 maart 2010   0

Farao Oeserkare lijkt wel uit de geschiedenis te zijn geschrapt; zijn tombe werd nooit gevonden. Een wetenschapper veronderstelde  te weten waar de tombe zicvh bevind (of bevond ) :

De zesde dynastieD beslaat de periode tussen 2322 en 2151 voor Christus. De tombes van de farao’s uit die tijd liggen in Saqqara: de dodenstad van Egypte

.
….. hoewel de piramides van de zesde  dynastie in sakkara  in eerste instantie niet met elkaar lijken samen te hangen, doen ze dat wel, zo beweert onderzoeker Giulio Magli.

De graftomben uit de zesde dynastie liggen in   lijnen .Op elk kruispunt van die lijnen staat een piramide.

Maar er is één afwijking…

Volgens Saqqara-deskundige Vassil Dobrev, die zelf al jaren opgraaft in dit gebied, is  de theorie  van Magli heel goed mogelijk  en  zeker   op satellietbeelden goed  toepasbaar, maar is er van het vermeende rooster vanaf de grond niets te zien.
Dobrev denkt zelf dat de piramide van Oeserkare zich in het gebied van Tabbet el-Guesh ( in het zuidelijke gedeelte van de sakkara necropolis ) bevindt, waar hij op dit moment graaft.

Raster
Magli meent dat Saqqara feitelijk bestaat uit onzichtbare lijnen met op elk kruispunt een tombe.

“We hebben het dan over meridianen en diagonale lijnen,” legt hij uit.

Het hele raster klopt. Behalve op één punt dan. En daar komt de verdwenen farao om de hoek kijken.

Duistere jaren
Oeserkare is enkel bekend van de lijsten met daarop alle Egyptische koningen. Hij greep nadat Teti was vermoord( door een priester ? )  de macht.(Ursupator of regent ipv  de te jonge Pepi I )  Wellicht had hij de coup zelf uitgedokterd.

Oeserkare regeerde kort. Al snel werd hij opgevolgd door Pepi I, de zoon van Teti.

“Toen Pepi I enkele jaren later de macht greep, verdween Oeserkare uit de geschiedenis. (tombe en mummie werden als straf vernietigd ? ) Het vinden van de (eventuele ) tombe van Oeserkare  kan ons helpen om deze duistere jaren te begrijpen.

De muren van zijn tombe zullen waarschijnlijk   ook intacte kopieën van de piramideteksten (hebben) bevat(ten ) ”

Magli refereert met dit laatste aan de oudste religieuze teksten ter wereld die ten tijde van de vijfde en zesde dynastie op muren van uitsluitend de koningsgraven  werden geschreven.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Piramideteksten

http://www.touregypt.net/featurestories/pyramidtext.htm

Pyramid Text from the Pyramid of Unas Pyramid Text from the Pyramid of Teti Pyramid Text from the Pyramid of Ankhesenpepi II, a Queen of Pepi I

http://www.pyramidtextsonline.com/

Meridiaan
Magli liet zijn lijnentheorie eerder al los op andere piramides.

De lijnen uit de zesde dynastie zijn echter anders.

“In Giza, Abusir en het centrum van Saqqara waren het diagonale lijnen, dus van noordoost naar zuidwest. Maar bij sommige koningen uit de zesde dynastie is er sprake van een ander patroon. Hun grafmonumenten in het zuiden van Saqqara lijken aan de hand van een meridiaan, dus van noord naar zuid te zijn gepland.”

Lijnenspel
Volgens het patroon van Magli ligt de piramide van Pepi I (derde koning van de zesde dynastie) op één lijn met die van Oeserkaf (eerste koning van de vijfde dynastie) en ligt de piramide van Merenre (vierde koning van de zesde dynastie) op één lijn met die van Oenas (laatste koning van de vijfde dynastie).

“Het is moeilijk om aan te nemen dat dit toeval is.” Toch klopt het patroon niet helemaal.

“Geen enkele piramide ligt op dezelfde lijn als de piramide van Djoser, veruit de meest belangrijke en vereerde piramide van Saqqara.”

En dat is vreemd, want op dit moment is er alle ruimte om op dezelfde lijn als de piramide van Djoser te bouwen. Maar: “Er kan een simpele verklaring zijn: de positie op de lijn met de piramide van Djoser was niet vrij; Oeserkare’s complex stond er.

De piramide van deze mysterieuze farao zou in dat geval midden op de lijn tussen de tombe van Pepi I en de diagonalen van de piramide van Merenre hebben gestaan en op één lijn met de piramide van Djoser zijn gebouwd. Uit opgravingen moet blijken of Malri gelijk heeft.

A photograph taken from the area immediately
south of the Unas pyramid, visible in the foreground.
Giulio Magli
 
Pyramid of Unas in foreground is near suspected site of Userkare’s tomb.
°

Werd klimaatverandering de piramidebouwers fataal?

29 augustus 2012       7

Na de Maya’s lijken ook de bouwers van de piramides uiteindelijk (deels) door klimaatverandering ten onder te zijn gegaan. Wetenschappers hebben bewijs gevonden van een extreme droogte in Egypte en die droogte valt samen met het einde van het Oude Rijk.

De onderzoekers trekken die conclusie nadat ze pollen en houtskool afkomstig uit sedimenten in de Nijldelta bestudeerden. De pollen laten goed zien welke planten in een bepaalde periode veelvuldig of juist minder groeiden. Houtskool getuigt van branden: en die kwamen weer vaker voor in periodes van droogte. De onderzoekers verwachtten dat in periodes van droogte de pollen van planten die in drassige gebieden groeiden, zouden afnemen. De hoeveelheid houtskool zou in zo’n periode juist toenemen.

Pollen en houtskool
En ze bleken het bij het juiste eind te hebben. Een afname in pollen en toename in houtskool vond tussen 6000 en 3000 jaar geleden zo’n vier keer plaats. Een droogte die er in het bijzonder uitspringt, is die van zo’n 4200 jaar geleden. Deze trad vrij abrupt op en was bijzonder ernstig.

“De reactie van de vegetatie (op de droogte, red.) bleef in vergelijking met andere bewijzen van deze droogte aanzienlijk langer hangen, dat wijst er mogelijk op dat de droogte lang invloed had op de vegetatie in de delta,” vertelt onderzoeker Christopher Bernhardt.

Einde piramidebouwers
Waarschijnlijk leidde de droogte tot honger en speelde deze ook een rol in het einde van het Oude Rijk en dus het einde van de piramidebouwers. “Zelfs de machtige bouwers van de oude piramides werden meer dan 4000 jaar geleden het slachtoffer toen ze niet in staat waren om op het veranderende klimaat te reageren,” stelt onderzoeker Marcia McNutt. “Dit onderzoek illustreert dat de beschikbaarheid van water de achilleshiel van Egypte was.”

Droogtes
De extreme droogte van zo’n 4200 jaar geleden valt dus samen met het einde van het Oude Rijk. Kan het toeval zijn?

Opvallend genoeg vallen ook andere droogtes waarvan de onderzoekers middels pollen en houtskool bewijzen vonden, samen met een grote politieke gebeurtenis. Zo was er 5000 jaar geleden ook een grote droogte. Deze valt samen met de eenwording van Opper- en Neder-Egypte en de ineenstorting van het koninkrijk van Uruk.

De droogte die ongeveer 3000 jaar geleden optrad, viel samen met onder meer de val van het koninkrijk Oegarit.

“De geologische studie laat zien dat het ontcijferen van oude klimaten, pollen en andere micro-organismen en houtskool archeologische vermeldingen kan weerleggen of bevestigen of dat deze (pollen, het houtskool, red.) zelf als bewijs kunnen dienen wanneer andere informatie niet bestaat,” vertelt onderzoeker  Benjamin Horton.

Het onderzoek is echter niet alleen interessant voor geologen. Ook vandaag de dag kunnen we er ons voordeel mee doen. De onderzoekers wijzen erop dat een tekort aan water ook tegenwoordig de achilleshiel van onze planeet is.

Bronmateriaal:
Climate and Drought Lessons from Ancient Egypt” – USGS.gov
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Kamenatehla .sk (cc via Flickr.com).
°

  

Kamose                                                                 Ahmose

 

Eén van de oudste weerrapporten ter wereld verandert Egyptische tijdlijn

03 april 2014 Caroline Kraaijvanger13

 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/2006.270

http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/547950

 

°AHMOSE  I  

> Wetenschappers hebben één van de oudste weerverslagen ter wereld vertaald.

°

De sarcofaag van ahmose I

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.1931236

 

De sarcofaag van farao Ahmose I. 2008928189

 

Het 3500 jaar oude verslag, gevonden in Egypte, getuigt van heel bijzonder weer dat waarschijnlijk het resultaat was van een vulkaanuitbarsting. Het verslag suggereert bovendien dat farao Ahmose zo’n dertig tot vijftig jaar eerder regeerde dan onderzoekers dachten.

Het weerverslag telt veertig regels en staat geschreven op een blok van calciet. Het maakt melding van regen, duisternis en een storm die niet ophield en luider was dan het geschreeuw van een mensenmassa. Onderzoekers van de universiteit van Chicago stellen nu dat het beschreven bijzondere weerpatroon waarschijnlijk het gevolg was van een enorme vulkaanuitbarsting op het huidige eiland Santorini. Hoewel dat eilandje een flink stuk van Egypte verwijderd is, is het aannemelijk dat een uitbarsting zelfs het weer boven het land van de farao’s beïnvloedde.

Als de inscriptie inderdaad de naweeën van die vulkaanuitbarsting beschrijft, zou dat betekenen dat farao Ahmose dertig tot vijftig jaar eerder regeerde dan gedacht. Want we weten dat de inscriptie uit de regeerperiode van deze farao stamt en ook de datum waarop de vulkaan op Santorini uitbarstte, is bekend. De ontdekking dat Ahmose waarschijnlijk tientallen jaren eerder regeerde, is belangrijk. Archeologen plaatsen gebeurtenissen in het Nabije Oosten namelijk in chronologische volgorde aan de hand van een lijstje met Egyptische farao’s. “En deze ontdekking kan die data doen verschuiven,” legt onderzoeker Nadine Moeller uit.

Het onderzoek kan bovendien verklaren hoe Ahmose erin slaagde om zijn macht aanzienlijk uit te breiden. De uitbarsting van de vulkaan op Santorini en de daaropvolgende tsunami moet ervoor gezorgd hebben dat de Hyksos – een bevolkingsgroep die Neder-Egypte in hun bezit had – hun havens vernietigd zagen worden. Daarop verzwakten ze, waardoor Ahmose ze gemakkelijk onder de voet kon lopen.

Bronmateriaal:

 

 

World’s oldest weather report could revise Bronze Age chronology” – Uchicago.edu
fotos Metropolitan Museum of Art.

 

ahmos

 

  Head of Ahmose I

 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/2006.270

http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/547950

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Rijk

18e Dynastie –

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/05/110517121824.htm

Egyptische prinses is oudste mens met hartziekte

Afbeelding

18 april 2011  0

De Egyptische prinses Ahmose Meryet Amon is de oudste mens met een aantoonbare hartziekte. Dit beweren onderzoekers op basis van recente scans van de mummie.

 

mummy  prinses  Ahmose  meryet amon 

 

Daaruit blijkt dat de helft van de aderen van de prinses verkalkt zijn. De wetenschappers zeggen  dat Ahmose Meryet Amon leed aan coronaire atherosclerose, een aandoening waarbij arteriële plaque kan leiden tot een hartaanval of beroerte.

Ahmose Meryet Amon leefde 3.500 jaar geleden en stierf voor haar vijftigste verjaardag. Ze is bijgezet in de Deir el-Bahri-tempel in Luxor  langs de Nijl.

http://www.yare.org/essays/The%20Tomb%20of%20Queen%20Meryet.htm

Tijdmachine
“Als de prinses nu uit een tijdmachine zou komen, dan zou ik haar vertellen dat ze zo snel mogelijk moet afvallen”, vertelt professor Gregory Thomas van de universiteit van Californië in Irvine. “Nadat ze gewicht heeft verloren, moet ze een hartoperatie ondergaan. Ze zou namelijk een dubbele bypass (vaatomleiding, red.) nodig hebben.”

Elite
De dochter van farao Sequenenre Tao II (17de dynastie) ,werd later waarschijnlijk ook farao en uiteindelijk een  echtgenote van thoetmosis III  ,behoorde tot de elite, waardoor ze altijd eten tot haar beschikking had. Daarnaast werkte ze waarschijnlijk nooit, waardoor ze minder calorieën verbruikte dan de gemiddelde Egyptenaar. Het is dus niet gek dat ze erg dik werd.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ta%27a_II_(Seqenenre)

sequenenre_tao

http://ib205.tripod.com/sequenenre_tao.html

sequenenre Tao II

Erfelijk?
De onderzoekers vonden meer mummies met beschadigde aderen. Hoewel deze mensen waarschijnlijk de dupe zijn geworden van een slecht dieet en weinig beweging, sluiten wetenschappers niet uit dat de hartziekte een genetische aandoening is. Er is meer onderzoek nodig om met zekerheid vast te stellen of de hartziekte erfelijk is of niet.

Bronmateriaal:
Egyptian Princess Mummy Had Oldest Known Heart Disease” – National Geographic


The Outer Anthropoid Coffin (Reeves, 2000: p. 176)

FRANCE-SCIENCE-EGYPTOLOGY-MUMMY

Heart disease: Researchers delved into the mummy of Princess Ahmose-Meryet-Amon using a computerised tomography (CT) scanner. Picture: Michael Miyamoto Source: AFP

19e Dynastie

20e Dynastie

 

 De  negentiende dynastie  

Chronologie

RAMSES   I 
Paramessu.  MenPehyre
ca. 1307 – 1306 v.Chr.
°

– Seti I ( zoon van Ramses I ) was  de vader van Ramses II

SETI I  / Sethos I 

ca. 1306 – 1290 v.Chr.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Seti_I

Abydos
http://egypte-info-site.nl/seti-I-tempel.html
°
RAMSES  II
Rameses II.
Abu simbel tempel 

An overview of Ramesses II's Temple at Abydos from the side    

De dodentempel van Ramses II in Abydos

Bronmateriaal:
Egypt: Ramesses II temple unearthed in Upper Egypt” – Adnkronos.com

Tempel van Ramses II gevonden

 16 juli 2010   0

Archeologen hebben in het Egyptische Beni-Sueif de restanten van een 3000 jaar oude tempel gevonden. De tempel zou in opdracht van farao Ramses II zijn gebouwd en ook alleen voor deze machtige farao bedoeld zijn geweest. Nabij de tempel vonden archeologen beelden, aardewerk en potten.

“In de resten van de tempel hebben archeologen tien cartouches (troonsnamen, red.) van Ramses II gevonden,” vertelt expert Sabri Abdel Aziz. “En daaronder een reliëf waarin stond dat de heerser deze tempel voor zichzelf had laten bouwen.”

Nabij de tempel vonden archeologen tevens de restanten van verschillende gebouwen die uit de vierde of vijfde eeuw stamden. Ook doken er terracottabeelden van Isis, Aphrodite en Horus op.

Ramses II regeerde Egypte van 1279 tot 1213 voor Christus en was de zoon van Seti I, wiens tombe met geheime tunnel in juni werd blootgelegd. Ramses II wordt gezien als één van de machtigste farao’s van Egypte. Hij liet ook heel wat indrukwekkende werken achter. Zo werden de tempels van Abu Simbel en het Ramesseum tijdens zijn regeerperiode gebouwd. Ook liet hij een complete stad uit de grond stampen: Pi-Ramses. Dit werd de hoofdstad van Egypte en hier zouden ook de tien plagen van Egypte hebben plaatsgevonden.

Piramide van minister van Ramses II ontdekt

27 februari 2013 0

ramses II

Belgische archeologen hebben in Egypte een piramide ontdekt. In de piramide ligt de vizier van farao Ramses II begraven. De taak van deze hooggeplaatste functionaris was vergelijkbaar met die van onze minister-president.

01

Archeologische site in Luxor waar het graf van Khay werd opgegraven © epa

De onderzoekers ontdekten de piramide op de Cheikh Abd el-Gourna-heuvel. De piramide heeft zijden van twaalf meter lang en moet ooit vijftien meter hoog zijn geweest. Vandaag de dag is er niet veel meer van over: de piramide is in de zevende of achtste eeuw grotendeels vernield en omgetoverd tot een Koptische hermitage.

Aanwijzingen
Dat de piramide aan een hoge functionaris van farao Ramses II toebehoort, weten de onderzoekers dankzij de muren van de piramide. Hierop werden namelijk aanwijzingen gevonden dat de piramide toebehoorde aan Khay, een vizier van Opper- en Neder-Egypte. Khay zou deze taak vijftien jaar vervuld hebben, onder het gezag van farao Ramses II. Deze farao heerste in de dertiende eeuw voor Christus over Egypte.

Belangrijk
Voor archeologen is de ontdekking van deze piramide heel belangrijk. In documenten hebben archeologen namelijk tal van verwijzingen naar deze vizier gevonden.

Een beeld van Khay  bevindt zich in het Louvre

File:Egypte louvre 112 statue.jpg

English: Block-statue of Khâÿ, scribe for the general staff, holding a chapel to Thot-Djehuty, titulary god of scribes.
Limestone, New Kingdom period.
The scribe’s name is made of: Kh’-i-(determ-Man)-y(ii, for ee). The hieroglyphs are: rising sun-Arm-(determ-man-(adoring))-2-reeds(ii).
Français : Statue-bloc de Khâÿ, scribe d’état major, tenant une chapelle à Thot-Djehuty, patron des scribes. Calcaire, époque du Nouvel Empire
Caire CG 42166

Caire CG 42166

Caire CG 42165

Caire CG 42165

Ook zijn er twee beelden (in het museum van cairo )van deze vizier bekend.

Maar waar hij begraven lag, was altijd onduidelijk. Tot nu.

Khay speelde een belangrijke rol in het rijk van Ramses II. Zo overzag hij onder meer de bouw van de koninklijke tombes in de Vallei der Koningen en Koninginnen. Als minister-president vervulde hij bovendien de hoogste functie die een burger kon vervullen.

°

20 ste dynastie 

Chronologie

RAMSES  III 

… bewijs is gevonden dat de keel van Ramses III werd doorgesneden tijdens een coup

 keel van farao werd doorgesneden

18 december 2012  2
 “de samenzwering van de harem”, een van de somberste episodes uit de tijd van de farao’s is misschien opgelost  . Ramses III  , die regeerde van circa 1194 tot 1155 voor Christus, wordt in de geschiedschrijving “de laatste grote farao” genoemd.
De samenzwering die werd uitgebroed in de harem van de farao werd al in een document uit de antieke tijd vermeld, met name ‘De Gerechtelijke Papyrus’ die bewaard wordt in het Italiaanse Turijn                                                        
Daarin wordt melding gemaakt van de poging tot samenzwering van koningin Tiyi, een van de vrouwen van farao Ramses III.Troon
Tiyi wilde namelijk haar zoon Pentaour(Pentaware) op de troon krijgen, maar de wettige erfgenaam van het rijk van Ramses III was de zoon van Ramses III en Isis, (= de mummie  E-man ? . ) de eerste vrouw van de farao.
Tiyi  kon  gebruik maken van de maatschappelijke onvrede die op dat ogenblik in Egypte heerste: terwijl de farao in luxe leeft, worden de arbeiders niet langer betaald en groeit de hongersnood. De onvrede zou uitgelopen zijn op wat volgens de onderzoekers de eerste staking in de geschiedenis van de mensheid wordt.Complot
Hoewel ze opgesloten zit in de harem, slaagt Tiyi er in om contact te leggen met de buitenwereld en een complot op te zetten in samenwerking met militaire bevelhebbers en een priester. Hoewel de details niet bekend zijn, lijkt het doel van de operatie zeer simpel: Ramses III uitschakelen tijdens een nacht van plezier in de harem.Putsch
Volgens officiële documenten uit het oude Egypte, heeft de putsch zich afgespeeld in 1156 voor Christus en werd een dertigtal verdachten veroordeeld. Maar de teksten bleven onduidelijk over het lot van Ramses III zelf, die toen ongeveer 65 jaar oud was. Zijn mummie werd pas op het einde van de 19de eeuw gevonden. Radiografieën uit de jaren 60 leverden geen bewijzen van levensgevaarlijke verwondingen op.

ramses III

Wetenschappers hebben ontdekt dat farao Ramses III waarschijnlijk de dood vond tijdens een staatsgreep: zijn keel blijkt doorgesneden te zijn. En daarmee is er eindelijk bewijs dat de coup waarover in oude Egyptische documenten gesproken wordt, niet alleen echt plaatsvond, maar ook succesvol was.

Farao Ramses III regeerde van 1186 tot 1155 voor Christus.

Twee mummies
Om een antwoord op die vraag te vinden, bestudeerden onderzoekers twee mummies, zo meldt het blad British Medical Journal. De mummie van Ramses III en de mummie van de zogenoemde Man E, een onbekende man die vermoedelijk de zoon van Ramses III was. De onderzoekers maakten CT-scans en analyseerden de mummies zowel vanuit forensisch als antropologisch oogpunt.

Amulet

In de diepe wond in de hals van Ramses III bevindt zich een amulet met daarop afgebeeld een Horusoog. Waarschijnlijk stopten de Egyptenaren die amulet in de wond toen ze Ramses III balsemden. Het amulet moest er waarschijnlijk voor zorgen dat de wond zou helen en Ramses III er in het hiernamaals geen last meer van zou hebben.

Dat zo lang verborgen kon blijven dat Ramses III werd vermoord, komt doordat zijn nek bedekt is met doeken. De steekwond is daardoor niet te zien en alleen met moderne technieken bloot te leggen. Afbeelding: G. Elliot Smith (via Wikimedia Commons).

© epa.

Dat zo lang verborgen kon blijven dat Ramses III werd vermoord, komt doordat zijn nek bedekt is met doeken. De steekwond is daardoor niet te zien en alleen met moderne technieken bloot te leggen. Afbeelding: G. Elliot Smith (via Wikimedia Commons).

Steekwond
Uit de CT-scan van de mummie van Ramses III blijkt dat hij een hele brede en diepe wond in zijn hals heeft. Waarschijnlijk is de wond veroorzaakt door een zeer scherp mes. Het is zeer aannemelijk dat de wond direct tot de dood van de farao heeft geleid. “Ramses III is vermoord,” zo stellen de onderzoekers. Hij stierf op ongeveer 65-jarige leeftijd.

Maar was het ook de staatsgreep die tot zijn dood leidde?

Indirect bewijs wijst daar wel op.

Dat indirecte bewijs vonden de onderzoekers in die andere mummie: Man E.

Man E
De onderzoekers analyseerden de mummie. Ze ontdekten dat deze man ongeveer achttien tot twintig jaar oud moet zijn geweest. Een genetische analyse wijst erop dat de man zijn genetische materiaal voor vijftig procent deelt met dat van Ramses III. De twee zijn dus in ieder geval familie en hoogstwaarschijnlijk vader en zoon. Of ze echt vader en zoon waren, weten de onderzoekers niet zeker: daarvoor zouden ze ook de mummie van de moeder(koningin Isis ?  ), moeten bestuderen. Deze mummie is echter nooit teruggevonden.

Gemummificeerd
Een andere opvallende conclusie is dat de onbekende mummie niet op de gebruikelijke manier gemummificeerd is. Het lichaam is bedekt met de huid van geiten. Die huid werd als onrein gezien.

Ook zijn de organen en hersenen van de man niet verwijderd. Mogelijk is deze niet-koninklijke manier van mummificeren dan ook als straf bedoeld. (…..  of werd de man gemumificeerd door niet-egyptische  amateurs   )

In de nek van de onbekende mummie vonden de onderzoekers een vreemde huidplooi terug. Deze en andere aanwijzingen suggereren dat de man gewurgd werd….. Of dat hij zichzelf heeft vermoord door ophanging.

Het zou zomaar kunnen dat deze onbekende mummie één van de mannen was die terecht stond voor de moord op Ramses III.
Uit de processtukken weten we namelijk dat verdachten de kans kregen om zelfmoord te plegen en zo aan heftige straffen in het hiernamaals te ontsnappen. Wellicht heeft deze man – die in dat geval  dan  hoogstwaarschijnlijk Pentawere is – die kans gegrepen.
En daarmee werpt dit onderzoek een nieuw licht op het levenseinde van Ramses III.
De coup was succesvol en Ramses III vond de dood, maar Pentawere heeft daar hoogstwaarschijnlijk niet lang van kunnen genieten.
http://anubis4_2000.tripod.com/UnknownManE/ManE.htmhttp://www.touregypt.net/featurestories/humansac.htmBody of Unknown Man 'E'
The contorted features of Unknown Man E have inspired imaginative speculations for over a century.
Photo Source: National Geographic Society

 
By using modern CT technology and the methods of forensic science,
Dr Caroline Wilkinson was able to reconstruct the facial features of
the enigmatic Unknown Man E.
Photo Sources: (L) METRO.co.uk. (R) Mirror.co.uk


Unknown Man E awaiting a recent re-examination by Dr. Bob Brier.
Photo Source: National Geographic Society


The uninscribed coffin of Unknown Man E with inset photo of interior.
Photo Source: Pat Remler/www.archeology.org.
WIST U DAT…
…onlangs met behulp van satellietbeelden nog zeventien verloren gewaande piramides zijn gevonden?
…archeologen dit jaar de tombe van Toetanchamons vrouw hopen te vinden?

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

3 Responses to Egyptische oudheid

 1. Pingback: ARCHEO- ANTROPOLOGIE INHOUD | Tsjok's blog

 2. timmerark says:

  Mooi uitvoerig Blog. Dank je hiervoor.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: