ZUID AFRIKA en HOMO SAPIENS


AFSTAMMING  VAN DE  MENS  en de mensachtige   

HOMO SAPIENS.docx <–

ARCHEOLOGIE  antropologie   :  

INTRO  (een beetje wetenschapshistorie    chimp en mens )   

( een kleine  samenvatting van wat voorafging )

http://www.kennislink.nl/publicaties/waarom-wij-de-enige-mensachtigen-zijn

1 maart 2013

Waarom wij de enige mensachtigen zijn

“Waarschijnlijk hebben neanderthalers het meerdere keren succesvol met onze voorouders gedaan, maar alleen de moderne mens heeft de geschiedenis overleefd.” Woensdagavond vertelde antropoloog en bestsellerschrijver Chris Stringer over zijn onderzoek tijdens de tweede Hoboken-lezing in het Natuur Historisch Museum in Rotterdam.

Chris-stringer_met_de_schedel_van_homo_rhodesiensis_(rhodesian_man)__een_van_onze_voorouders_uit_agrika._de_schedel_werd_in_1921_in_het_huidige_zambia_gevonden.

Chris Stringer met de schedel van Homo rhodesiensis (Rhodesian man), een van onze voorouders uit Afrika. De schedel werd in 1921 in het huidige Zambia gevonden. Natural History Museum Londen

Chris Stringer is als hoogleraar verbonden aan het Natural History Museum in Londen en doet al dertig jaar onderzoek naar de oorsprong van de moderne mens. “Vroeger was dat voornamelijk aan de hand van fossielen, maar tegenwoordig beschikken we over veel meer mogelijkheden. Met name de genetische inzichten hebben ons vakgebied in een stroomversnelling gebracht.”

Stringer start zijn verhaal 2,5 miljoen jaar geleden bij Homo erectus. “Deze mensensoort vertrok ongeveer 1,8 miljoen jaar geleden uit Afrika en verspreidde zich naar het Verre Oosten, naar China en Java. Ook kwam hij in Dmanisi, in Georgië terecht. Daar, onder de resten van een Middeleeuws dorp, vonden wetenschappers fossielen van een primitieve voorganger van Homo erectus, de eerste vertegenwoordiger van mensen die buiten Afrika leefden.” 1,8 miljoen jaar geleden waren er dus al mensen buiten Afrika te vinden en al dicht in de buurt van Europa. “Het klimaat wisselde die periode nog niet zo sterk tussen warme en koude extremen. Tegen de tijd dat mensen Europa bereikten, moesten ze met veel grotere extremen om zien te gaan.”

Dmanissi_-_georgie_wikimedia

Hier in Dmanisi in Georgië, onder de resten van een Middeleeuws dorp, vonden wetenschappers fossielen van een primitieve voorganger van Homo erectus, de eerste vertegenwoordigers van mensen die buiten Afrika leefden. Wikimedia Commons

Het duurde daarna nog een paar honderd duizend jaar voordat de eerste mens stappen op Europees grondgebied zette. “Het oudste fossiel dat in Europa is gevonden, is een kaak uit het Zuid-Spaanse Atapuerca en deze is 1,2 miljoen jaar oud. In hetzelfde gebied hebben we meerdere fossielen van een andere mensensoort – Homo antecessor – gevonden. Deze botten zijn naar schatting 800.000 jaar oud.”

Olifanten in Engeland

Om in Noord-Europa te kunnen overleven waren vervolgens nog wel enkele aanpassingen nodig. “In Noord-Europa was het klimaat veel kouder en moeilijker om in te overleven dan zuidelijker. Er was vuur nodig, schuilplaatsen, betere jachttechnieken, enzovoort.” Om te bepalen wanneer de mens in Noord-Europa arriveerde, is onderzoek in Engeland erg nuttig.

“Engeland ligt in de Atlantische Oceaan en krijgt daardoor de uitersten van klimaatwisselingen mee. Als de Atlantische Oceaan ijskoud is, is Engeland dat ook. Zo liepen er 120.000 jaar geleden olifanten en hyena’s door Engeland en 20.000 jaar geleden leek het meer de toendra van Noord-Scandinavië met rendieren en vossen.” Wanneer was het klimaat gunstig om in Engeland te arriveren? “In Pakefield hebben we menselijke resten van 700.000 jaar geleden gevonden. Op dat moment zat Engeland nog met een landbrug aan Europa vast en kon de oversteek gemaakt worden. Het klimaat was Mediterraan en dus zeer gunstig.”

Duiken naar botten

In de Engelse kustplaats Happisburgh wordt al jaren, ook door Nederlandse wetenschappers, onderzoek gedaan. “Gereedschap dat daar is gevonden duidt erop dat er 900.000 jaar geleden al mensen waren; maar welke soort dat was blijft gissen, want er zijn tot nu toe geen fossielen gevonden. Als het klopt dat er toen al mensen waren moeten we onze eerdere gedachten, met betrekking tot klimaataanpassing, bijstellen.” 900.000 jaar geleden was het klimaat in Engeland namelijk vergelijkbaar met dat in Zuid-Zweden nu. Duikers zoeken momenteel verder naar aanwijzingen voor de kust.

620px-homo_heidelbergensis-cranium_-5_wikimedia

Dit is een van de belangrijkste vondsten uit Atapuerca, Spanje. De bijbehorende kaak werd een aantal jaren geleden bijna intact gevonden. Wikimedia Commons

Laatste gemeenschappelijke voorouder

600.000 jaar geleden bereikte een andere mensensoort, Homo heidelbergensis, Europa. “In mijn ogen is dat een heel interessante soort in de evolutie van de mens, ik denk namelijk dat het de laatste gemeenschappelijke voorouder van Homo neanderthalensis en Homo sapiens was.” De soort was wijdverspreid. Stringer laat het publiek foto’s van schedels uit Afrika, Frankrijk en Griekenland zien. “Evolutionair gezien nam de soort twee routes, hij evolueerde ten noorden van het mediterraan gebied in de neanderthalers en ten zuiden daarvan in ons, de Homo sapiens.

400px-elefante-atapuerca2006

Archeologen aan het werk in de archeologische vindplaats in Atapuerca, Zuid-Spanje. Wikimedia Commons

Discussie met de Spanjaarden

“En dan hebben we nog niet naar de mensen in Engeland gekeken”. 450.000 jaar geleden brak namelijk een ijstijd uit. “Of er toen mensen in Engeland leefden weten we niet. We hebben in ieder geval geen aanwijzingen daarvoor gevonden, maar het kan zijn dat het zulke kleine aantallen waren dat we er niets van terug kunnen vinden.”

50.000 jaar later, in het Engelse Swanscombe, kwam er weer leven te voorschijn. “Daar zijn fossielen van dieren gevonden, evenals een menselijk fossiel. Dat is een interessant exemplaar omdat het verschilt van de Homo heidelbergensis. Sommige karakteristieken lijken op die van de neanderthaler. Deze mens zou aan de oorsprong van de neanderthaler kunnen staan.”

Elders in Europa is ook bewijs voor de splitsing van Homo heidelbergensis in Homo neanderthalensis en Homo sapiens gevonden. “Diep in het grottenstelsel van Atapuerca, vonden Spaanse archeologen 6000 menselijke fossielen, afkomstig van ongeveer 28 individuen. Sommigen daarvan lijken sterk op neanderthalers.” Over die fossielen was overigens nog flink wat discussie. De Spaanse collega’s claimden dat de fossielen 600.000 jaar oud zijn. Stringer vertrouwde dat niet, er zaten immers tanden bij die vergelijkbaar waren met fossielen van 400.000 jaar oud. Dat is dan volgens hem ook de juiste leeftijd. “Inmiddels zijn de Spanjaarden zelf ook teruggekomen op hun inschatting. Binnenkort zal er een rectificatie gepubliceerd worden.”

800px-neandertala_homo__modelo_en_neand-muzeo

Karakteristiek kenmerk van de neanderthaler was zijn grote neus. Wikimedia Commons

Dan neemt Stringer een sprong in de geschiedenis. Vanwege enkele grote overstromingen was Engeland een tijdje verlaten, ondanks het warme klimaat. “Maar 60.000 jaar geleden waren er in ieder geval neanderthalers in Engeland. Op dat moment was er ook nog genoeg land dat ons met de rest van Europa verbond. Neanderthalers waren destijds wijdverspreid, tot aan Siberië. Ze liepen rechtop, hadden een vergelijkbare (net iets groter) hersenvolume dan wij, maar er waren ook duidelijke verschillen. De grote neus is zo’n karakteristiek verschil.”

Out of Africa

Terug naar Afrika. Daar zijn 200.000 jaar oude fossielen gevonden die duidelijk van moderne mensen, Homo sapiens zijn. Stringer is dan ook een van de mensen achter de out-of-Africa theorie die stelt dat de moderne mens in Afrika ontstond en via het Midden-Oosten naar Europa en Azië verspreidde. “60.000 jaar geleden trok Homo sapiens vanuit zuidelijke gebieden naar het Neanderthalergebied. Genetisch onderzoek wijst uit dat Neanderthalers en moderne mensen het op meerdere momenten op verschillende plekken succesvol met elkaar gedaan hebben. Dat wakkert de discussie weer aan of het echt een andere soort was.” Formeel kunnen verschillende soorten onderling namelijk geen vruchtbare nakomelingen produceren.

Stamboom_stringer

De hypothese van Stringer over de stamboom van de mens. Nature

Gaten in de evolutie

Maar Europeanen dragen allemaal een beetje neanderthaler-DNA in ons genoom, en mensen in China zelfs nog meer. “Het Midden-Oosten lijkt een logische plek waar de soorten elkaar ontmoet hebben, helaas is er alleen DNA-bewijs en missen we archeologische vondsten.” Hoe de neanderthalers uiteindelijk uitstierven en of de moderne mens daar schuldig aan is, durft Stringer niet met zekerheid te zeggen. “Uit DNA-studies weten we dat neanderthalers al op hun retour waren toen ze de moderne mens ontmoetten. De genetische variatie in het neanderthalergenoom was toen al klein, wat duidt op kleine populaties.” Wat de finale klap voor neanderthalers is geweest, blijft dus nog even onbekend. “Er valt nog heel wat over de menselijke evolutie te ontdekken.”

Bronnen:

 • Lezing Chris Stringer, 27 februari 2013, Natuur Historisch Museum Rotterdam
 • Jeffrey D. Wall, Melinda A. Yang, Flora Jay e.a., Higher Levels of Neanderthal Ancestry in East Asians Than in Europeans, Genetics, 14 februari 2013, doi:10.1534/genetics.112.148213

Oudste speerpunten ter wereld blijken half miljoen jaar oud

 16 november 2012  
: This is a ~500,000-year-old point from Kathu Pan 1. Multiple lines of evidence from a University of Toronto-led study indicate that points from Kathu Pan 1 were used as hafted spear tips. Scale bar = 1 cm. Credit: Jayne Wilkins

Wetenschappers hebben ontdekt dat speerpunten die enkele jaren geleden in Zuid-Afrika werden gevonden, zeker 500.000 jaar oud zijn.

Daarmee zijn die punten zo’n 200.000 jaar ouder dan de exemplaren die onderzoekers eerder aantroffen.

De scherpe punten – gemaakt van steen – werden door de oude mensachtigen( waarschijnlijk  late  zuid afrikaanse Homo Erectus/ Heidelbergensis ?   populaties )  op speren gezet. Dat kostte wat moeite en de mensachtigen moesten het maken van zulke speren dan ook plannen. Maar uiteindelijk was het ongetwijfeld de moeite waard.

“Er is een reden dat moderne jagers met pijl en boog hun pijlen van zo’n scherpe punt voorzagen,” vertelt onderzoeker Benjamin Schoville.

“Deze punten zijn in een combinatie met een stok zeer dodelijk. De vroege mensen ( uit het genus homo dus ) leerden dat al veel eerder dan we dachten.”

Science.

Het bevestigen van een stenen punt aan een heft was een belangrijke vooruitgang bij het maken van jachtwapens voor de vroege mens.

Wapens voorzien van een stenen punt vereisen meer moeite en planning om te maken ten opzichte van een houten speer waarbij het hout tot punt bewerkt wordt. Een scherpe stenen punt aan het uiteinde van een speer verhoogt de kans om een dier te doden.

De gevonden speerpunten komen uit een Zuid-Afrikaans opgravingsgebied, genaamd Kathu Pan 1.

De onderzoekers konden aan de punten zien dat de stukjes steen gebruikt waren als wapen door te kijken naar de opgelopen schade van een punt. Een gebruikte speerpunt heeft specifieke breuklijntjes die vanaf de punt lopen.

Door de oude punten te vergelijken met nieuwe punten uit experimenten, konden de onderzoekers zien dat die specifieke fracturen niet zo snel door andere processen ontstaan.

Ouder
Er worden regelmatig punten van speren teruggevonden. Maar meestal zijn deze niet veel ouder dan 300.000 jaar. De punten die onderzoekers nu in Zuid-Afrika hebben aangetroffen, gaan daar ruim overheen. Blijkbaar werden de scherpe speerpunten al in het Midden Pleistoceen vervaardigd.

Zowel Neanderthalers als de moderne mens gebruikten  allebei speren met stenen punt … Dit is  echter het eerste bewijs dat deze technologie al bestond voor deze twee soorten bestonden  “In plaats van twee keer het wiel uitvinden of dat de ene groep van de andere  de technologie leerde of stal , was de speer met stenen punt dus al veel eerder in gebruik dan tot nu toe werd gedacht,” zegt  Benjamin Schoville , een van de auteurs van de studie.

In  het midden pleistoceen  waren de Neanderthalers en moderne mensen er nog niet: het Midden Pleistoceen wordt geassocieerd met een andere mensachtige, namelijk Homo heidelbergensis. “Hoewel zowel Neanderthalers als moderne mensen speren met stenen punten gebruikten, is dit het eerste bewijs dat de technologie voor of omstreeks het ontstaan van deze twee soorten ontstond.”

 

Verandering
Mogelijk moeten we onze opinies  over de mensachtigen voor de Neanderthalers en moderne mensen herzien.

“Het lijkt er nu op dat sommige kenmerken die we associëren met moderne mensen en verwanten al veel verder teruggaan,” stelt onderzoeker Jayne Wilkins.

“Dit verandert de manier waarop we denken over vroege menselijke aanpassingen en vaardigheden nog voor het ontstaan van onze eigen soort.”

De speerpunten werden tijdens opgravingen tussen 1979 en 1982 teruggevonden. Wetenschappers hebben de punten nu nog eens onder de loep genomen en zijn er zeker van dat ze 500.000 jaar geleden door toedoen van mensachtigen tot stand zijn gekomen.

“Wanneer punten gebruikt worden als speerpunten, dan levert dat op de top veel schade op en er ontstaan grote onderscheidende breuken,” vertelt onderzoeker Kyle Brown.

De onderzoekers maakten zelf speerpunten en schoten deze met een boog weg. De schade die de punten daarbij opliepen, lijkt sterk op de schade die ook op de oude speerpunten is aangetroffen. “En we tonen aan dat ze niet gemakkelijk door andere processen tot stand kunnen zijn gekomen.”

Examples of experimental hafted points. Points were hafted to wooden dowels using Acacia resin and sinew and then thrust into a springbok carcass target using a calibrated crossbow. The Kathu Pan 1 archaeological points show a similar pattern of edge damage to these experimental points.
Photo by: Jayne Wilkins
Bronmateriaal:
Oldest spear points date to 500,000 years” – ASU.edu
Half-million-year-old spear tips recovered from the Kathu Pan 1 site in South Africa, including the one shown from different angles, suggest that an ancestor of humans and Neandertals used weapons for hunting. Credit: Courtesy of J. Wilkins

A FINE POINT
Half-million-year-old spear tips recovered from the Kathu Pan 1 site in South Africa, including the one shown from different angles, suggest that an ancestor of humans and Neandertals used weapons for hunting.
Credit: Courtesy of J. Wilkins

http://www.sciencenews.org/view/generic/id/346464/description/Oldest_examples_of_hunting_weapon_uncovered_in_South_Africa

Traditionally, bows and arrows are supposed to mark the transition from the Palaeolithic to the Mesolithic, about 20,000 years ago.

Neanderthals supposedly did not even use spears for throwing, only for stabbing at short distance.

Related articles

saldanha skull

saldanha <—PDF

SPEERWERPERS   //   KRALEN   en  PIJLEN 

°Na   homo erectus en homo heidelbergis  …. begon de mens met het maken  van  speer-werpers  en het ontwikkelen van nieuwe jachttechnieken …maar dat zal wel heelwat tijd hebben in beslag genomen  ….. veel  later volgden  pijl en boog   ( althans dat zijn  de nog  steeds  geldende  opvattingen bij de meeste prehistorici   )  

atlatl

Grotte du Mas d'Azil

Here is a  example  of a   prehistoric  spear trower

Propulseur ‘au faon’ (moulage) Le Mas d’Azil (Ariège), Magdalénien supérieur.

This atlatl or spearthrower or propulseur appears to have been carved from a single piece of antler.

It shows a young ibex or chamois with an emerging turd (or possibly a birth sac) on which two birds are perched, found around 1940 in the cave of Le Mas d’Azil, Ariege.

Photo: Don Hitchcock 2008
Source: Facsimile on display at Le Musée National de Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac

°

°

Overgang   H  HEIDELBERGENSIS   –> Homo SAPIENS   ?

De mozaiekvorm  van Florisbad

Florisbad

The Florisbad Skull, a 259 000 year old fossil skull of an archaic modern human, found at Florisbad, 45 km from Bloemfontein

http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_helmei

Florisbad (Bloemfontein)schedelfragment

reconstructie

artistieke interpretatie     Homo  helmei

The earliest anatomically human remains found in South Africa, Klasies River, Eastern Cape, dating to 115 000 years ago.

De moderne mensensoort  HOMO SAPIENS  ontstond meer dan 200.000  jaar geleden in ( Zuid?) Afrika. Althans, er leefden toen al mensen die er lichamelijk net uitzagen zoals wij.

Maar of ze zich ook al gedroegen zoals moderne mensen was lang onduidelijk. De eerste paar tienduizenden jaren leek die ‘anatomisch moderne’ mens zich beholpen te hebben met dezelfde primitieve technologie (zoals ruwe vuistbijlen) als zijn voorgangers.

Pas vanaf ongeveer 40.000 jaar geleden waren er (in  onze  kennis  daarover  in  het   recente verleden  )al  resten(bekend ) van geavanceerde technologie.

Betekende dit dat de mens tussen 100.000 en 40.000 jaar geleden wel een modern lichaam maar primitieve hersenen had?

De jongste jaren worden er echter steeds vaker oudere voorbeelden van ‘moderne’ artefacten gevonden, zoals voorbeelden van kunst en lichaamsdecoratie.

Maar de gevonden geavanceerde  “steen-technologie ” leek slechts sporadisch voor te komen, alsof er af en toe uitvindingen werden gedaan, die ook weer snel vergeten werden.

Dat is anders met de Zuid-Afrikaanse vondsten .

De oudste van een reeks opgegraven stenen punten is 71.000 jaar oud, de recentste 60.000 jaar. Het lijkt er dus op dat de technologie minstens elfduizend jaar lang in gebruik is geweest.

Dat wijst er op dat het niet om het werk van geïsoleerde uitvinders ging, maar dat de nodige technieken – die behoorlijk ingewikkeld waren – telkens aan nieuwe generaties werden aangeleerd, een duidelijk voorbeeld van intelligent gedrag.

Louvre voor holbewoners

Oudste kralen ooit gevonden

In het echt zijn de kraaltjes kleiner dan een centimeter (C. Hensilwood, F. d’Errico)

 Blombos Cave, Stilbaai, Western Cape, dating back to 77 000 years ago.  Nassarius kraussianus shell 

Steeds meer lijkt het erop dat de mens zich al tienduizenden jaren eerder omringde met allerlei cultuuruitingen dan iedereen altijd dacht. Archeologen maken dat op uit de vondst van 41 kralen diep uit de steentijd – het oudste restant van een halsketting ooit gevonden.

Hoe het nu precies zit, met die steentijdmensen, wordt duidelijk als je de (veronderstelde  minimum) 160 duizend jaar waarin de moderne mens bestaat samenvat tot één jaar. Het grootste deel van dat jaar zou onze apensoort, ‘Homo sapiens sapiens’, gewoon maar wat rondzwerven in Afrika, gewapend met een paar primitieve stenen voorwerpen. Ergens in de zomer zou men Afrika verlaten om de rest van de wereld te verkennen. Eind oktober zou de moderne mens zijn neef de Neanderthaler verdrijven uit Europa. De eerste boeren zouden begin december gaan landbouwen in Syrië; de oude Egyptenaren bouwden de grote piramides vlak voor de Kerst en Willem van Oranje werd in de vroege ochtend van Oudejaarsdag vermoord, om drie minuten over één precies.
En de cultuur? Van wanneer stamt het eerste woord, de eerste grottekening, het eerste sieraad? Tot voor kort was de heersende opvatting dat die pas ergens in de herfst kwamen, tijdens een korte, plotselinge periode van culturele revolutie.
Maar het bewijs groeit dat het anders zat.
Steeds meer lijkt het erop dat de mens al in de zomer van zijn bestaan een cultureel ontwikkeld wezen was.
( en bovendien werden er getuigen gevonden van neanderthaler cultuur )
Een internationaal team archeologen uit Europa en Zuid-Afrika lijkt voor dat vroege begin van de cultuur nu doorslaggevend bewijs te hebben gevonden.
75 Duizend jaar oud, zijn de primitieve steentijdkralen die de archeologen in Zuid-Afrika hebben opgegraven – in ‘jaartijd’: uit midden juli. Dat is liefst twee keer zo oud als de oudste kralen waarvan we tot dusver het bestaan kennen.
Met hun geschatte leeftijd van 43 duizend jaar stammen die van eind september.
En waar kralen zijn, daar is cultuur, en niet zo’n beetje ook, schrijven Christopher Henshilwood en collega’s in het vakblad Science.
“In menselijke leefgemeenschappen hebben kralen tal van verschillende functies, allemaal duidelijk symbolisch. Men kan ervan uitgaan dat een volledig ontwikkelde taal noodzaak is om de symbolische betekenis van kralen te delen en over te dragen.”
De kralen lagen in de grot Blombos, een vindplaats bij Kaap de Goede Hoop die gezien de talrijke belangrijke vondsten die er al zijn gedaan zo onderhand geldt als een soort Louvre uit de steentijd.
Dat het om kralen gaat, zie je meteen: in de schelpjes zitten zorgvuldig uitgeboorde gaatjes.
Maar ook aan andere dingen kun je zien dat de kralen aan een halsketting of armband hebben gezeten, stellen de onderzoekers.
Zo vertonen de slakkenhuisjes onder de microscoop minuscule slijtsporen die erop duiden dat ze ooit langdurig langs kleding of huid schuurden.
Bovendien zitten er in sommige schelpen kleine restjes oker, het rode roest dat steentijdmensen gebruikten als kleurstof. Dat betekent dat de kralen ooit gekleurd waren, óf in aanraking zijn geweest met bijvoorbeeld rood gekleurde kleding.
Het ‘Louvre voor holbewoners’ gaf twee jaar(2002) geleden al een andere cruciale vondst prijs: het oudste stuk oker waarvan vaststaat dat het door mensenhanden is bekrast. Dat stuk oker is iets jonger dan de kralen maar stamt ook uit de zomer van de mensheid. En de krasjes verraden eveneens een ontwikkelde cultuur. Versieringen duiden immers op symbolisch gedrag, en dat duidt er weer op dat de holbewoners uit de Midden-Steentijd in zekere mate abstract dachten.
Met de datering van de sieraden hebben de onderzoekers geen enkel risico genomen: zo analyseerden ze 6692 afzonderlijke zandkorrels uit de grot om de ouderdom van de vondst te bepalen. Het is niet uitgesloten dat de mensencultuur nog veel verder teruggaat, en dat kunst en cultuur letterlijk zo oud zijn als de mensheid. Zo werden er de afgelopen jaren diverse stokoude, vreemd gevormde dierbeenderen en stenen gevonden die misschien ooit beeldjes moesten voorstellen. Vorige maand nog onthulden Franse onderzoekers een omstreden ‘vroegste inscriptie’, in de vorm van een bot met krasjes erin. Het bot stamt uit de dagen van onze voorvader Homo erectus. Dergelijke vondsten zijn echter omstreden, omdat er ook sprake kan zijn van zomaar wat toevallig gekras in plaats van doelbewuste zelfexpressie. Met de nu gevonden kralen zit dat beslist anders, benadrukt Henshilwood in een toelichting. “De meeste mensen zijn het erover eens dat persoonlijke versieringen zoals kralen ondubbelzinnig symbolisch bedoeld modern gedrag vertegenwoordigen.”
Maarten Keulemans
Christopher Henshilwood, Fransesco d’Errico, Marian Vanhaeren, Karen van Niekerk en Zenobia Jacobs: “Middle stone age shell beads from South Africa.” In: Science, Vol. 304, 404 (2004)

Scherpe pijlen van Zuid-Afrikaanse afkomst

29 oktober 2010

Alweer heeft de Zuid-Afrikaanse kust een aanwijzing prijsgegeven dat de wieg van de moderne mens aan het uiterste zuidpuntje van Afrika stond. Ditmaal vonden archeologen er zeer scherpe pijlpunten.

De pijlpunten zijn zo’n 75.000 jaar oud en gemaakt met een speciale techniek waarbij onder meer vuur, verschillende soorten hamers en werktuigen van bot werden gebruikt. Dat duidt op geavanceerde prehistorische techniek, schrijft een Europees-Afrikaans onderzoeksteam dat de punten ontdekte vandaag in het blad Science. Echt iets voor de moderne mens Homo sapiens.

De tot nu toe oudste, algemeen erkende inscriptie gemaakt door mensenhanden: een stukje bewerkt oker uit de Zuid-Afrikaanse grot Blombos, zeventigduizend jaar oud.

De onderzoekers ontdekten de ongeveer zestig stenen pijlpunten in de Blombos-grot, een hooggelegen grot met uitzicht op zee aan de zuidkust van Afrika.

Al eerder ontdekten archeologen in dezelfde grot bewerkte kralen van eveneens 75.000 jaar oud. De Blombos-grot is bovendien vindplaats van wat geldt als de oudste uiting van menselijk symbolisch gedrag: een stukje rode oker met symmetrische krasjes erin.

Ook de pijlpunten zijn zeer opmerkelijk, schrijven Vincent Mourre van de universiteit van Toulouse en collega’s in hun vakartikel. ‘Deze flexibele benadering van technologie kan de groepen van Homo sapiens die na ongeveer 60.000 jaar geleden uit Afrika migreerden voordeel hebben verschaft.’

Ofwel: de wieg van de moderne mens stond in Zuid-Afrika.

Stomp bot
De punten zijn gemaakt van het mineraal silcrete, een splijtsteen van natuurlijk aan elkaar gecementeerd zand en kiezel. Bijzonder is dat het materiaal pas na verhitting is te gebruiken om harde werktuigen van te maken.

Vorig jaar werden op het uiterste zuidpuntje van Afrika, een plek genaamd Pinnacle Point, ook al stukjes silcrete gevonden die door oermensen waren verhit. Die zijn misschien nog ouder: de geschatte ouderdom is tussen de 72.000 en 164.000 jaar.

Entrance to Pinnacle Point Caves, South Africa pinnacle point

Maar de nieuwe vondst bewijst dat de vroegste Zuid-Afrikanen ook de technologie beheersten om er vervolgens zeer scherpe pijl- en speerpunten van te maken. Een bewerking, waarbij men eerst stukken van het gesteente afhamert, om er uiteindelijk met een stomp stuk bot de laatste scherfjes vanaf te drukken, zo blijkt uit experimenten waarbij men de punten probeerde na te maken.

De tot dusver oudst bekende, vergelijkbare pijlpunten komen uit Frankrijk en Spanje en zijn slechts 20.000 jaar oud. Wat er in de tussentijd met de techniek gebeurde, is onzeker. Mourre en collega’s wijzen erop dat men rond 70.000 jaar geleden in Zuid-Afrika lijkt te zijn overgeschakeld op een andere bewerkingstechniek.

Maarten Keulemans

2012

At the South African site called Pinnacle Point, f researchers uncovered tiny stone tips dated to 71,000 years ago that were likely used to make such projectile weapons. The geological record indicates early humans made these small tips over thousands of years, suggesting people at this point had the cognitive and linguistic abilities to pass on instructions to make complex tools over hundreds of generations.

°Oldest evidence of modern culture: The timing and pattern of the emergence of modern human culture is yet another hotly contested area of paleoanthropology. Some researchers think the development of modern behavior was a long, gradual buildup while others see it as progressing in fits and starts. In August, archaeologists contributed new evidence to the debate. At South Africa’s Border Cave, a team unearthed a collection of 44,000-year-old artifacts, including bone awls, beads, digging sticks and hafting resin, that resemble tools used by modern San culture today. The archaeologists say this is the oldest instance of modern culture, that is, the oldest set of tools that match those used by living people.

Read more: http://blogs.smithsonianmag.com/hominids/category/homo/neanderthals/#ixzz2IiYF5J5o

Modern zijn wordt steeds ouder  <–pdf

 

Hofmeyr Homo Sapien Sapien skull from East London, South Africa.

Hofmeyr schedel

File:Hofmeyr Skull.jpg 

i-9a527cb3643267290ab3dad290358f8b-hofmeyr.jpg

The Hofmeyr Skull shows that Africans and Europeans looked very similar around 36 000 years ago. It was discovered near the Karoo town of Hofmeyr, about 70km northeast of Cradock, but was dated only recently, using new techniques. The fossil also shows characteristics of modern humans: it lacks “beetle brows”, and has smaller jaws and teeth than earlier, non-modern human fossils. 

Full-size image (102 K)

Fig. 4. Stereopairs of the clay reconstruction (yellow) on the plastic cast of the Hofmeyr cranium seen in A) lateral, B) oblique, and C) anterior views. Note that the reconstructed mediolateral breadth of the mastoid process is exaggerated.

Full-size image (88 K)

Fig. 8. Virtual reconstruction of the Hofmeyr cranium based on CT scans. A) CT scan of the original specimen. B, C) After mirror-imaging the bone, a virtual endocast (red) was generated with manual estimation of the portion indicated in blue on each slice. Fifty-seven complete reference crania were used to estimate the missing parts. D–F) Landmarks and semilandmarks (small blue spheres in D) were used to warp the surfaces of the virtual endocast of the reference cranium (red) and the external cranial surface (orange) onto the Hofmeyr skull. The same protocol was repeated for each of the 57 reference crania.

Full-size image (80 K)

Fig. 5. The Hofmeyr mandibular fragment. A) as originally preserved; extracted from the photograph by A.R. Hughes. Note that the apex of the coronoid process was hidden by the zygomatic arch in that photograph. B) in 2002, after its removal from the cranium. C) plastic cast with clay reconstruction of the gonial angle. Scale bar = 1 cm.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248410000357

http://mathildasanthropologyblog.wordpress.com/2008/10/21/the-hofmeyr-skull/

http://en.wikipedia.org/wiki/Hofmeyr_Skull

http://www.uct.ac.za/print/mondaypaper/archives/?id=6181

___________________________________________________________________________________________________

APPENDIX 

Homo sapiens idaltu BOU-VP-16/1 Herto Skull BH-045   Homo sapiens idaltu BOU-VP-16/1 Herto Skull BH-045  Homo sapiens idaltu BOU-VP-16/1 Herto Skull BH-045

Ethiopië  :  Herto, Middle Awash  

160,000-154,000   Homo sapiens idaltu

BH-045
$349.00

Order This / View Your Cart

 discovered in Herto,  in 1997 by an international team led by researchers from UC Berkeley. This adult cranium with a cranial capacity of 1450cc is nearly complete with only slight distortion. Discoverers White et al. describe the morphology as intermediate between earlier archaic African forms, such as Bodo and Kabwe, and later Anatomically Modern Humans (AMH). It is on this basis that they view it as a probable immediate ancestor of AMHs and designate the subspecies name idaltu (“elder”). Many investigators instead include Herto directly within our own taxon H. sapiens sapiens.

For many researchers this find lends strong support to the hypothesis that AMHs emerged in Africa (“Out of Africa”) and eventually replaced other populations including the Neandertals with little interbreeding. Herto was found in association with both Acheulean and Middle Stone Age tools. Interestingly, Clark et al. report that this cranium along with the other two discovered (another adult and a 6-7 year old child) show evidence of postmortem defleshing consistent with deliberate mortuary practice rather than cannibalism.

Clark, J.D. et al. 2003. Stratigraphic, chronological and behavioral contexts of Pleistocene Homo sapiensfrom Middle Awash, Ethiopia. Nature 423,6941:747-752.

White, T., et al. Pleistocene Homo sapiens from Middle Awash, Ethiopia. Nature. 423,742-747 (2003).

A reconstruction of Homo sapiens skull Omo 1 from Kibish, Kenya.

A reconstruction of Homo sapiens skull Omo 1 from Kibish, Kenya, re-dated to 196,000 years old, the oldest modern human specimen.

Click the image to open in full size.

Omo      1 /   195.000

Re-dating the Omo skulls ( article 2005) Butterfly egg

Volcanic sediments just below the level of where the Omo fossils were found, have been dated by an argon isotope method to about 196,000 years. Further dating and fossil evidence suggests that the Omo skulls are only slightly younger than this determined age – about 195,000 years old. If correct, this re-establishes the position of Omo 1 as the oldest clearly modern human fossil.

Out of Africa theory

Additionally, these findings give support to the idea that our species Homo sapiens originated in Africa, with modern people subsequently spreading out from there (the Out of Africa theory). Previously, hard evidence from fossils and dating techniques had always been hard to find.

Although most workers now accept we originated in Africa within the last 300,000 years,’ says Chris Stringer, Natural History Museum human origins expert, ‘there is still much uncertainty about how, when and where this origin occurred.’

The Omo and Herto finds confirm that East Africa was a key area in this story and now has the oldest clear evidence of modern human origins.’

‘However, archaeological finds from southern Africa suggest that region may have played an important part in the development of modern human behaviour, also part of what defines us as a species. So we will need further evidence from the whole continent to build up a complete picture of how our species began.’

‘Nevertheless the new dating confirms the place of the Omo fossils as landmark finds in unravelling our origins.’

This research is published in the journal Nature .

http://www.nhm.ac.uk/about-us/news/2005/feb/news_3639.html

Ngaloba man

Laetoli  120,000

Ngaloba man  <–klik
The LH 18 cranium, found in 1976 at Laetoli, Tanzania. Dated at approximately 120,000 years ago, it is considered to be representative of late archaic Homo sapiens.

Border Cave

  115,000-90,000

Reconstruction of a Skull Found at the Border Cave

Klasies River Mouth

90,000

http://archaeology.about.com/cs/humanorigins/a/klasiesriver.htm

http://hanjorifa.wordpress.com/2009/08/23/klasies-river-mouth-krm/

status as an earliest anatomically modern human have been recently questioned, especially, because of the existence of gracile supraorbital region (lacks a supraorbital torus) on KRM 16425 that it was considered as a function of subadult age.

The morphological trait of KRM 16425′s browridge is similar to that of modern human as well as that of adolescent Late Neanderthal of Vindija 224 and 279. But, anyway, despite KRM 16425 is certainly not a Neanderthal, it is still unclear whether KRM 16425’s gracile anatomy reflects adolescence or modernity. Thus, claims of full anatomical modernity for the Klasies River Mouth fossils must be based on specimens that are definitely adult.

Written by: Johan Arif

References:
50 Aherna & Smith. 2004.

http://www.mnsu.edu/emuseum/archaeology/sites/africa/klasies_river.html –> 23 August 2004

°

SPEREN

 1. Gewoon houten speren met geslepen punten worden al minstens 300.000 jaar lang gebruikt. Dit weten we omdat in Schöningen intacte speren zijn gevonden. In de buurt van de speren zijn ook enorm veel botten gevonden van voornamelijk paarden. Deze botten bevatte veel snijsporen en zijn waarschijnlijk gedood met de speren. http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6ningen_Spears

GEEN   HOUTEN  WERPSPEREN  

 1. speren met houten punt werden waarschijnlijk   niet geworpen. Die werden gebruikt als lange lansen. Andere jachttechniek waarbij je toch nog tamelijk kort bij je prooidier moest komen.Een  geworpen houten speer ketst  makkelijk  af op dierenhuid. Als steekwapen is het prima, en waarschijnlijk is het honderdduizenden jaar zo gebruikt. Met alle gevaren van dien
 2. De anatomisch moderne (zuidafrikanse ) mens bestaat – afhankelijk van wie je het vraagt – ca 100.000 jaar. Er zijn  nu aanwijzingen voor speren met stenen punt van bijna even oud gevonden.
  1. Of onze laatste voorgangers uit het genus  homo  ook werpsperen hadden. ?
   1. homo heidelbergensis  –>Schöningen —>
   2.  http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6ningen_Spears
 3. Mensen zijn heel goed in het gericht gooien met dingen – denk aan darten, bijvoorbeeld – iets dat onze levende verwanten helemaal niet kunnen. Wanneer is dat vermogen ontstaan? Wellicht redelijk recent, (geheid uit noodzaak geboren ?)

WEL HOUTEN WERPSPEREN  

 1. Er is onderzoek  geweest naar de ‘werpbaarheid’ van de  houten speren uit Schöningen. Replica’s werden geworpen door professionele speerwerpers. De replica bleken een bereik van ongeveer 60 meter te hebben en genoeg kracht te hebben om bijvoobeeld een paard te penetreren……De gepunte kant van de speren waren dikker, net als hedendaagse speren, en hadden dus een aardig stabiele vlucht.Maar het is natuurlijk nooit zeker te zeggen of ze gebruikt werden om te steken of om te werpen. 

 90.000 jaar geleden Zuid-afrikaanse speren en speerpunten

 Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek.

20 mei 2013

Twee prehistorische botfragmenten van dieren die zijn gevonden in een Zuid-Afrikaanse grot bevatten sporen die zeer waarschijnlijk afkomstig zijn van speren. De ouderdom van deze botten suggereert dat mensen circa 90.000 jaar geleden al met speren jaagden op hun prooien.

De botten vormen het tot nu toe oudste directe bewijs voor speerjacht bij mensen(homo sapiens sapiens ) . Dat verklaren archeologen van de Universiteit van Queensland in een studie die is gepresenteerd op een bijeenkomst van de Society for American Archeology in Honolulu.

Zelfgemaakte speren

De wetenschappers brachten bij hun onderzoek eerst heel precies de eigenschappen in kaart van botbeschadigingen die ontstonden door prehistorische speren. Dat deden ze door de wapens na te maken en te testen.

Hoofdonderzoeker Corey O’Driscoll en zijn collega’s bevestigden speerpunten uit de steentijd aan houten stokken en wierpen de zelfgemaakte speren in de karkassen van dieren. Vervolgens bestudeerden ze de deuken en inkepingen in de botten.

De vorm en diepte van de inkepingen vergeleken ze met de vermoedelijke sporen van speren die zijn aangetroffen in prehistorische botfragmenten uit de Pinnacle Point Grot in de Zuid-Afrikaanse plaats Mosselbaai. Deze botten zijn 91.000 tot 98.000 jaar oud. Het is niet bekend van welke diersoort de fossielen afkomstig zijn.

Inkepingen

Het onderzoek bevestigt volgens de wetenschappers het vermoeden dat de dieren zijn gedood met speren. Ook de aanwezigheid van minieme stukjes steen in de inkepingen wijst op speerjacht, zo meldt de Britse krant Daily Mail.

Het gebruik van speren wordt door archeologen beschouwd als een belangrijke stap in de menselijke evolutie. Door van een veilige afstand met wapens te werpen liepen de eerste mensen veel minder risico om te komen bij de jacht op groot wild.

Door: NU.nl/Dennis Rijnvis

Bone indentations have shown that early man used stone-tipped spears 90,000 years ago
Bone indentations have shown that early man used stone-tipped spears 90,000 years ago

Using a  new technique, archaeologists discovered that the marks made by projectile  or thrown spears (up) were quite different from marks made by spears used to simple stab or cut into the bone (bottom )
Experts have debated the precise date at which early man started to use stone-tipped spears for many years, but until now evidence to back up the various theories were lacking

Experts have debated the precise date at which early man started to use stone-tipped spears for many years, but until now evidence to back up the various theories were lacking

Read more: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2327439/Early-humans-using-sophisticated-stone-tipped-spears-90-000-years-ago-new-technique-shows.html#ixzz2U2lomnr2

Archaic Homo sapiens (OMD 1’98)in Oranjemund,

Namibia

Full-size image (205 K)

Figure 1. Calotte crânienne OMD 1’98, vue supérieure.Skull-cap OMD 1’98, superior view.Calotte crânienne OMD 1’98, vue interne.Skull-cap OMD 1’98, internal view.Calotte crânienne OMD 1’98, vue frontale.Skull-cap OMD 1’98, frontal view.Calotte crânienne OMD 1’98, vue latérale droite.Skull-cap OMD 1’98, right lateral view.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1251805000002305

Zuttiyeh, Israel,

Zuttiyeh I

Partial skull from Zuttiyeh

Did this skull from Zuttiyeh, Israel, belong to an ancestor of Neanderthals, early modern humans, both, or neither?
(Photo depicts front part of skull’s right side.)

(Courtesy of the Israel Antiquities Authority, Jerusalem, and Eric Delson. Reproduction or reposting to another web site prohibited by the owner. Photography by Chester Tarka [AMNH].)

Israel : 

Skhul, Qafzeh

92,000-90,000

Skhul 5 skull Homo sapiens side view

Cast of Skhul 5, a 90,000-year-old skull discovered in1932 in Skhul Cave, Mount Carmel, Israel. This skull of an adult male has developed relatively modern features including a higher forehead although it still retains some archaic features including a brow ridge and slightly projecting face. This specimen and others from the Middle East are the oldest known traces of modern humans outside of Africa. They prove that Homo sapiens had started to spread out of Africa by 100,000 years ago, although it may be that these remains represent a population that did not expand beyond this region – with migrations to the rest of the world occurring later, about 60-70,000 years ago.

Carl Bento    © Australian Museum

http://australianmuseum.net.au/image/Skhul-5-skull-Homo-sapiens-side-view

Qafzeh 9 skull

The anatomically modern remains unearthed in Israel’s Qafzeh cave, such as the Qafzeh 9 skull shown here, predate by tens of thousands of years the earliest modern humans of Europe.

(Courtesy of The Natural History Museum, London.)

http://karmak.org/archive/2003/01/westasia.htm

Lake Mungo

60,000-46,000

http://mathildasanthropologyblog.wordpress.com/2008/03/16/mungo-man-not-descended-from-mitichondrial-eve/

Annamite Mountains (Laos)    63,000

« Click photo to enlarge

feature image
Photo by
F. Demeter


The researchers found skull fragments that date to 63,000 years ago.

http://www.news.illinois.edu/news/12/0820skull_LauraShackelford.html

Ordos (Mongolia)  40,000-20,000 ?

Liujiang (China)  139,000-111,000 ?

Zhirendong (China)  100,000 ?

http://johnhawks.net/weblog/fossils/china/zhirendong-2010-liu-chin.html

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/10/101025172924.htm

Scientists have discovered early modern human fossil remains in the Zhirendong (Zhiren Cave) in south China that are at least 100,000 years old. (Credit: Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology)

http://www.pnas.org/content/107/45/19201

Zhoukoudian upper cave  (China)  27,000

Peştera cu Oase (Romania) 36,000-34,000

    

laugable-recon

http://mathildasanthropologyblog.wordpress.com/tag/skull-reconstruction/

Combe Capelle (France) 35,000-30,000

Posted Image

Combe Capelle Skull
Posted Image

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/143532/Cro-Magnon

Mladeč and Předmostí (Czech Republic) 35,000-25,000

  

Gravettian woman, 26.000 yo, Předmostí

 Republic / Jihomoravský / Brno / Pisárky

Prehistoric human skull (Predmosti 3)

Prehistoric human skull (Predmosti 3)

NATURAL HISTORY MUSEUM, LONDON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Prehistoric human skull (Predmosti 3). Cast and reconstruction of the fossil cranium and mandible from the skull of a modern human (Homo sapiens) male. This individual is aged 35 to 40 years. The fossil remains were discovered in June 1894 by K. J. Maska, at Predmosti, north-east Moravia, in what is now the Czech Republic. It dates from around 30,000 years ago.

Cro-Magnon (France)27,000-23,000

Note:

Artifactual evidence indicates that modern humans were in Europe by at least 40,000 and possibly as
early as 46,000 years ago. Dating of the earliest modern human fossils in Asia is less secure, but it is likely
that they were present there by at least 60,000 years ago and possibly 100,000 years ago.

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

5 Responses to ZUID AFRIKA en HOMO SAPIENS

 1. Kunnen de oudste speren gebruikt zijn om, wadend in ondiep water, vissen te spiesen?

  Human Evolution conference London 8–10 May 2013
  met David Attenborough, Don Johanson enz.
  http://www.royalmarsden.nhs.uk/education/education-conference-centre/study-days-conferences/pages/2013-evolution.aspx

  Was Man more aquatic in the past? eBook
  http://www.benthamscience.com/ebooks/9781608052448/index.htm

  • tsjok45 says:

   1.- “The aquatic ape theory ” ?
   Ik meen te hebben begrepen( na wat gegoogle ) dat de oorspronkelijke theorie( althans de versies van Hardy & vooral de interpretaties en “aanvullingen” ervan van Elayne Morgan ) op het huidige ogenblik veel van haar kredietwaardigheid heeft verloren,en dat is zacht uitgedrukt …
   http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2009/08/17/not-all-biological-pseudoscience-comes-from-creationists/

   2.- maar dat soort AAT is ondertussen al lang grotendeels vervangen door andere theoretische modellen … zo gaat dat in de wetenschap ….. dat alles weet je ook wél natuurlijk en je bent erzelf bij betrokken met je eigen ideeen daarover , las ik ergens tussen de regels .

   http://scienceblogs.com/gregladen/2009/08/05/elaine-morgan-on-the-aquatic-a/

   waaruit ik vooral onthou (Munro )=
   ” …. we should not use the presence of hominins with watery environments as evidence for aquatic foraging in the past, but nor should this be used as evidence against such a scenario….. ”

   De comments ( waarin je toch ook een groot aandeel hebt ) zijn overigens bijzonder lezenswaard
   vooral een passus van (alweer ) Munro
   ” ….. the most aquatic phase, according to the fossil record, was mostly Pleistocene (e.g., when we first see large brains, external nose, loss of climbing abilities, larger body etc.).
   In Morgan’s model, australopithecines are post-aquatic, which (and I agree with Marc here), is probably wrong, whereas in Verhaegen’s model, australopithecines were most likely inland relatives of coastal hominins (aquarboreal) who dispersed around the coasts and up rivers giving rise to the various Homo populations (Java, Flores, Turkana, Dmanisi, Pakefield). The heavy bones of H. erectus especially, totally unsuitable for endurance running or any long distance terrestrial activity, would have been exactly what we would PREDICT in populations of hominins regularly foraging in relatively shallow waters (especially coastal waters) for immobile, sessile or slow moving foods such as shellfish….”

   en ook jouw laatste antwoord /comment
   (Verhaegen ) ” …..the endurance running idea of H.erectus is among the worst hypotheses ever proposed. For a thorough critique of this fantasy, just google “econiche Homo”.
   – Profuse themoregulatory sweating is AFAIK only seen in humans & sealions on land. Most savanna mammals don’t sweat at all, sweat wastes too much water & salt, see http://home.comcast.net/~ken-1080/savannah-disputed-2.doc. ”

   Dat de oude mensachigen en de sapiens zelf grotendeels een ontwikkeling van savanne-dieren in “savannahstan” zouden blijken te hebben doorlopen , is ondertussen ook al wel een tijdje een zeer in vraag gesteld (en grotendeels gepasseerd) standpunt …. de onmiddelijke nabijheid van water (o.a. moerassen , waterrijke bossen en mangroves ) schijnt inderdaad een konstante te zijn geweest … maar klimaatwijzigingen zullen ook vroeger wel gezorgd hebben voor het al dan niet beschikbaar zijn van gemakelijk bereikbaar (zoet) water in drogere gebieden (mondingen van stromen dus als meer vertrouwswaardige uitzonderingen ? )

   2.-maar concreet nu :
   Of deze oudste speren ( = van mogelijk h. erectus of zelfs h heidelbergensis ) “gebruikt zijn om vissen te spiesen” weet ik niet … ik heb er in elk geval nog geen vermelding gevonden dat er aan die oude bewerkte speerpunten te zien is of ze al dan niet ook als harpoenen kunnen zijn gebruikt of regelmatig met water zijn in contact geweest … beschadigingen aan dergelijke punten zijn echter proefondervindelijk gereconstrueerd / gesimuleerd ( zoals vermeld in de paper )door de onderzoekes (uiteraard gaat het om gesimuleerde wapens die op het land die beschadigingen opliepen )

   Maar als je zelf ergens “bewijsstukken ” ( of verdere vermeldingen dienaangaande in de literatuur ) hebt gevonden voor deze speculatie(?) verneem ik het graag …

   Overigens waardeer ik ten zeerste uw aanwezigheid hier …
   mv groeten

 2. Bedankt voor je antwoord, Tsjok, en sorry voor deze laattijdige reactie.

  °1
  Direct archeologisch bewijs heb ik niet, maar onze anatomie & fysiologie wijzen op wateraanpassingen (ik vermoed tot relatief recent).
  °2
  Australopitheken (inbegrepen sommige “habilis”?) waren m.i. fossiele verwanten van Pan-Homo-Gorilla, dus niet onze directe voorouders,

  °3
  maar Homo-fossielen / -werktuigen vindt men ~1.8 Ma “plots” “overal”: Stephen Munro: “…
  °4
  ~1.8 Ma virtually all archaic Homo tools and fossils were associated with abundant water-dependent shellfish at places as far apart as
  Pakistan (Pabbi Hills),
  Java (Mojokerto),
  Israel (Erq el-Ahmar),
  Georgia (Dmanisi) &
  the African Rift (Turkana) …”

  °5
  Leefden onze vroeg-Pleistocene voorouders in kustbossen ?
  …..maar ~1.8 Ma (met heel hoge (=warme) zeespiegel toen?) geraakten die kusten ver landinwaarts , zodat we nu (= vandaag ten dage ) “plots” “overal” overblijfsels daarvan vinden?
  °6
  In elk geval verspreidde Homo zich langs de kusten en vandaaruit langs de rivieren.
  °7
  Tijdens de glacialen waren ze mogelijk meer aquatisch (meer duiken?) dan tijdens de interglacialen (meer waden?).

  In elk geval, hun zware skelet (ongeschikt om te rennen) wijst op frequent duiken in kustwaters (google –> “pachyosteosclerosis Homo” of zo).

  Tijdens de zalmtrek (ideaal om speren/harpoenen te gebruiken?) volgden ze waarschijnlijk de rivieren stroomopwaarts.

  °

  ….. Voor mijn visie op onze evolutie, zie mijn “guest post op Laden’s blog ”

  http://scienceblogs.com/gregladen/2013/01/30/common-misconceptions-and-unproven-assumptions-about-the-aquatic-ape-theory/

  °
  …….heel graag uw opmerkingen (voor een verbeterde versie zoeken we een wetenschappelijk tijdschrift – als je me je emailadres laat weten, stuur ik u die versie door).

  °
  Graag maak ik nog ‘ns reklame voor onze conferentie in Londen 8-10 mei met Don Johanson & David Attenborough –
  u & uw lezers zijn erg welkom!
  http://www.royalmarsden.nhs.uk/education/education-conference-centre/study-days-conferences/pages/2013-evolution.aspx

 3. tsjok45 says:

  1)
  Ik heb me geoorloofd uw (welkome) reactie wat anders te rangschikken en vooral de vermelde links( ook vanuit deze reactie ) rechtstreeks aanklikbaar te maken …

  2) Nog eventjes geduld … want ik ga het nog eerst eens allemaal wat nalezen …(eventueel)antwoord volgt nog later

  Een eerste opmerking al bij oppervlakkige lezing
  met name over punt ° 2
  Inderdaad australopithecinen ( en eventueel ook h. habilis ) zijn waarschijnlijk fossiele zustergroepen van de gorilla-chimp lijn ; maar dat is te generaliserend en
  Neemt niet weg dat australopithecus Sediba en waarschijnlijk ook
  h. habilis , naar voren zijn geschoven(voorgesteld )als vertegenwoordigers van de meest waarschijnlijke voorouderlijke groep waaruit het genus homo onstond ( ook H rudolfensis is voorgesteld als zulk een overgangsvorm) ;
  vooral Sediba bezit een mozaik aan kenmerken die in die richting wijzen ( althans dat wordt nu zo voorgesteld )…

  In hoeverre deze Sediba er ook een semi aquatische levenswijze op nahield is (nog ) niet met enige waarschijnlijkheid geweten … er zijn nog niet genoeg fossiele bewijsstukken gevonden die daar op zouden kunnen wijzen ….
  Olduvai werktuigen misschien ? ( maar aan wie worden die werktuigen toegeschreven ? )

  Maar goed het gaat dus over echte vertegenwoordigers van het genus homo zelf ( en geen mozaik of transitionele vormen ) die mogelijkerwijs schaaldiereters en kustbewoners waren …. en inderdaad die schijnen wél dergelijke levenswijzen te hebben ontwikkeld ( inclusief het vraagstuk Homo habilis ? ) … vraag is nog over welke fossiele “soorten” het binnen het genus homo gaat en waarvoor enige bewijsstukken zijn te leveren ?

  de primitieve Dmanisi is al vermeld …Homo erectus ?(java) Heidelbergensis ? Atapuerca ? Neanderthaler ? antecessor (turkana/floresiensis ) ? archaic homo sapiens(met eventueel kruisingen met de neanderthaler) ? Denisova ? Red deer cave people ?

  – ER zijn op zijn minst verschillende koloniseringen geweest door verschillende homo-“soorten ” ( en zelfs meerdere kolonisatiegolven binnen een soort ? ) maar of ze allen de kustlijn ( of zelfs grote rivieren )volgden ?
  Vast staat dat ze ook zeestraten overstaken ( het geval h floresiensis ) ze waren dus wel enigszins vertrouwd met het aquatische milieu ( op zijn minst als bron van hoogwaardig voedsel )

  Maar goed laat ik eerst maar de links doorlezen …

  3) Wat die conferentie in London betreft , moet ik eerst evertjes nachecken of het in mijn agenda inpasbaar is ….

  In elk geval kunnen mijn lezers nu zelf rechtstreeks de link naar die conferentie (nogmaals )aanklikken

  Met vriendelijke Groet

 4. Pingback: ARCHEO- ANTROPOLOGIE INHOUD | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: