OUDSTE HOMO SAPIENS FOSSIELEN IN AZIE


AFSTAMMING  VAN DE  MENS  en de mensachtige   

HOMO SAPIENS.docx <–

ngandong , mungo , archaic africa.docx <–

°

EXODUS  ? 

Moderne mens vertrok pas laat van Afrika naar

Zuid-Azië

11 juni 2013 25

mens

Algemeen wordt gedacht dat de moderne mens 120.000 jaar geleden van Afrika naar Zuid-Azië reisde. Dit is niet correct, concluderen wetenschappers. Pas na de massieve supereruptie van Mount Toba in Sumatra – bijna 75.000 jaar geleden – vertrokken   “homo sapiens”   mensen van Afrika naar het nieuwe continent.

Volgens de nieuwe gegevens kwamen mensen 55.000 tot 60.000 jaar geleden aan in Zuid-Azië.

“De supereruptie van Mount Toba bedekte heel India met een laag as”, vertelt co-auteur Martin Richards van de universiteit van Huddersfield. “De moderne mens maakte dit niet mee.” De supereruptie spuugde genoeg lava uit om twee Mount Everts te vormen en blokkeerde het zonlicht voor jaren.

Onafhankelijk onderzoek
Voor het onderzoek analyseerden Richards en zijn collega’s 817 DNA-monsters. ,(1)Vervolgens vergeleken zij deze monsters met DNA uit Oost-Azië, het Midden-Oosten en Afrika. Onafhankelijk van Richards onderzochten archeoloog Paul Mellars van de universiteit van Cambridge en zijn collega’s diverse stenen gereedschappen, die in 2007 onder de aslaag van Mount Toba zijn aangetroffen.

Neanderthalers
Wat blijkt: de stenen gereedschappen zijn niet door moderne mensen gemaakt, maar door Neanderthalers. De stenen gereedschappen lijken namelijk niet op de gereedschappen die eerder door mensen in Afrika zijn gecreëerd. Zowel Richards team als Mellars team bevestigt dat de moderne mens daarom pas na de eruptie Zuid-Azië bevolkten.

Wereldwijde verspreiding
Dit onderzoek is enorm belangrijk, omdat de reis van de moderne mens van Afrika naar Zuid-Azië het begin was van een veel verdere reis: naar Oost-Azië, naar Zuidoost-Azië, naar Australië en tenslotte naar Noord-Amerika en Zuid-Amerika.

Bronmateriaal:
Genetic and archaeological perspectives on the initial modern human colonization of southern Asia” – PNAS

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/06/130611084105.htm

View of Lake Toba in Sumatra, Indonesia.
(Credit: © 12ee12 / Fotolia)

(1)  

“Richards and his colleagues analyzed 817 samples of mitochondrial DNA, which is carried in the cytoplasm of the egg and is only passed on through the maternal line, from people throughout the (*** indian )subcontinent.”

(2)

http://onsverleden.wordpress.com/2011/05/11/neanderthalers-stierven-eerder-uit-dan-gedacht/

http://www.nu.nl/wetenschap/2512502/neanderthalers-stierven-eerder-dan-gedacht.html

—> Proceedings of the National Academy of Sciences.

  Citaat ;   

°….Eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat er ooit een kruising heeft plaatsgevonden tussen moderne mensen en Neanderthalers…..

°…..Higham gelooft dat de kruising niet 40.000 jaar geleden in Europa heeft plaatsgevonden zoals tot nu toe werd aangenomen, maar ruim 100.000 jaar geleden in het huidige Azië. …..

Kommentaar  ; 

–>Dus  is het  nog steeds mogelijk dat homo sapiens    55.000   jaar  geleden in azie aankwam   EN dat ze voor 39000 jaar geleden ook europa bereikten.

—> dit artikel spreekt  dat allemaal   niet tegen. het artikel  hierboven  stelde  dat de(kruisende ) moderne homo sapiens – mens    ” ruim  100.000 jaar geleden in  het huidige  azie aankwam “maar dat is dus wat dit huidige onderzoek tegenspreekt.

°

MIDDEN OOSTEN 

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT

 VERRE  OOSTEN 

Lao skull earliest example of modern human fossil in Southeast Asia” – Illinois.edu

http://phys.org/news/2012-08-lao-skull-earliest-modern-human.htm

.……Earliest H. sapiens fossils from Southeast Asia: Scientists working in a cave in Laos dug up fossils dating to between 46,000 and 63,000 years ago. Several aspects of the bones, including a widening of the skull behind the eyes, indicate the bones were of H. sapiens. Although other potential modern human fossils in Southeast Asia are older than this find, the researchers claim the remains from Laos are the most conclusive evidence of early humans in the region

http://blogs.smithsonianmag.com/hominids/category/homo/neanderthals/#ixzz2IiQg6L66

°

Oudste resten van   LAO mens ontdekt in zuidoost Azië

 21 augustus 2012   2

foto  /F. Demeter./ Wetenschappers hebben in het noorden van Laos een schedel teruggevonden die zeker 63.000 jaar oud is. Dat betekent dat moderne mensen hier zo’n 20.000 jaar eerder dan gedacht al vertoefden.

“Het is een bijzonder oud fossiel van de moderne mens en het is ook een bijzonder oud fossiel voor deze regio,” legt onderzoeker Laura Shackelford uit. “Er zijn andere fossielen van moderne mensen gevonden in China of het zuidoosten van Azië die wellicht net zo oud zijn, maar deze zijn of niet goed te dateren of ze vertonen geen overduidelijke kenmerken van moderne mensen. Deze schedel is goed te dateren en vertoont heel duidelijke kenmerken van moderne mensen.”

Uit Afrika
De schedel kan ons mogelijk vertellen hoe onze verre voorouders vanuit Afrika reisden. Sommige onderzoekers stellen dat ze de kust volgden en richting het zuiden trokken: naar de Aziatische eilanden en Australië. Maar de vondst van deze schedel wijst erop dat het verhaal een stuk ingewikkelder was. Er waren ook moderne mensen die naar het noorden trokken. “Gezien de leeftijd van de schedel kunnen fossielen in deze regio directe voorouders zijn geweest van de eerste migranten die naar Australië trokken, maar het is ook mogelijk dat het vasteland in het zuidoosten van Azië een soort kruispunt was vanwaar moderne mensen in verschillende richtingen migreerden.” Eén ding staat na de ontdekking van deze schedel wel vast: moderne mensen trokken veel sneller dan gedacht uit Afrika weg en eenmaal in Azië aangekomen waren ze niet bang om landschappen die ze eerder vreemd waren, te verkennen

fdxgdjf  laos schedels

Verschillende resten van de moderne mens die 63.000 jaar geleden in dit deel van Azië leefde. Foto: F. Demeter

.

.Eerste bewijs
De vondst onderschrijft ook eerdere genetische studies, zo meldt het blad Proceedings of the National Academy of Sciences. Hieruit bleek dat mensen zo’n 60.000 jaar geleden al in dit deel van de wereld moesten wonen. “Dit is het eerste gefossiliseerde bewijs daarvoor.”

De schedel werd gevonden in een grot. Naast de stoffelijke resten hebben de onderzoekers geen andere objecten – zoals gereedschappen – teruggevonden. Dat wijst erop dat de moderne mensen niet in de grond woonden en er ook hun doden niet begroeven. Waarschijnlijk is de moderne mens aan wie de schedel toebehoorde buiten de grot gestorven en later de grot in gespoeld.

CHINA

Xuchang  

24-01-2008    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens

Henan schedel : Xuchang Mens  
In midden -China is in december 2007  een mensenschedel gevonden die  80.000 a  100.000 jaar  oud is  (1)
_____Dat is  een scharnierperiode die al  lang een fossiel hiaat vormde  voor   de paleo-antropologische  geschiedenis van china  en ( in het bijzonder )de (veronderstelde )  afstammingsgeschiedenis van de  chinese mens .
De archeologen noemen de vondst zeer belangrijk.
Het is de grootste ontdekking in China na de Peking Man (van chou- kou -tien )  fossielen gevonden  begin vorige eeuwen zal licht werpen op  deze   kritische periode van de menselijke evolutie,”  zei  Shan Jixiang, directeur van de State Administration of Cultural Heritage

De vondst dateerd uit ”  een cruciale periode in de menselijke evolutionaire geschiedenis, waar we bijna niets over weten .
Alles uit deze periode kan  van groot belang zijn ,
” zei Dennis Etler, een palaeoanthropoloog  van het californische  Cabrillo College
de  aankondiging  van deze vondst  klinkt als een belangrijke doorbraak.”

De schedel is bijna compleet  en  bestaat   uit zestien stukken, en   werd gevonden in Xuchang na twee jaar archeologisch onderzoek. (1)

De schedel  heeft uitstekende wenkbrauwbogen   en een klein (wijkend ) voorhoofd.
De vondsten zouden  ook  toelaten  een zeldzaam fossiel “membraan ” te bestuderen dat ,naar de  archeologen hopen,  belangrijke details over het zenuwstelsel van deze  china-  mensen uit dat  tijdperk  zou  kunnen  onthullen

Is  dit  membraan mogelijk  wat overb lijft  van  het omhulsel  van   de  “ dura mater, “de taaie buitenlaag  die de hersenen omringt ?
Zelfs met  de  aanwezigheid  van de  “dura mater” , is het erg   moeilijk om  de  zenuw-bedradingen  te  vinden____  laat staan  op  een “Paleolithisch  fossiel ” .
Men kan  echter   de groeven en gyri (en    het  algemene  gyrificatie en sulcus patroon  van de hersenen  )waarschijnlijk  gemakkelijker  vinden, Patronen  die in de vergelijkende studies  met  ( verschillende variante )  archaïsche  Homo  hersenen(=  endocasten bijvoorbeeld ) nuttig kunnen  zijn.

De schedel fragmenten zijn nu op de Chinese  Academie van Wetenschappen in Peking, waar zij zullen worden gereconstrueerd en geanalyseerd.
Vooral   het   endocraniale volume /  de geschatte   schedelinhoud-grote   (waar over  , voor zover ik weet  nog niets is  meegedeeld of   is   terug te  vinden )  is  cruciaal
Als er sprake is van enige resterende organische materiaal ;  dan wordt waarschijnlijk een  DNA-analyse mogelijk.
Niet- chinese  wetenschappers menen   dat het potentieel van de   vondst  enorm  groot  is .
Maar men moet wel wachten tot de resultaten van wetenschappelijke studies  van deze vondst  zijn  gepubliceerd …
De huidige hoera stemming in ( chinese) kranten  is  duidelijk voorbarig , en tot nu toe is slechts de vondst officieel bekend gemaakt  …(3)

De schedel  wordt nu al   in verband gebracht  met  het zeer omstreden academische debat over de vraag of de meerderheid van China’s inheemse bevolking,afstammelingen van Afrikaanse migranten  zouden zijn of niet
M.a.w. of de  moderne chinezen  rechtstreeks zijn ontwikkeld uit de sinantropus /erectus ( of vanuit een andere  )  groep
of  vanuit uit africa afskomstige homo sapiens  ….
(het  aloude out of africa /Multiregional theorie  debat ;in het bijzonder  wat betreft  de huidige   homo sapiens populaties   in het verre oosten      )

Het gebeurt zelden dat zo’n oude schedel bijna intact wordt gevonden.
Archeoloog Li Zhanyang verwacht dat er nog meer “belangrijke ontdekkingen zullen worden gedaan” op de opgravingsite(s)  in Henan.

(1)
De schedel  werd in de vrieskou opgegraven vlak voordat de archeologen op  nieuwjaarsverlof  vertrokken
De Xuchang site( in de provincie Henan)  werd  van  belang   midden 60-tiger  jaren ,  toen dorpelingen oude werktuigen ontdekten  , bij het omspitten  van nieuwe percelen
landbouwgrond  . Maar het is  slechts twee jaar geleden, en   nadat in het voorjaar 2006  de  grond was opgedroogd, dat het  “State Administration of Cultural Heritage ”
begon  te  graven in het gebied .
ER zijn  duizenden dierlijke fossielen   en  artefacten  gevonden   door het  17-koppig team

De  menselijke  schedel fragmenten  werden gevonden op vijf meter diepte vlakbij de  geologische aanwijzingen   voor de  toenmalige aanwezigheid  van een kalkrijk riviertje
(2)
*De meeste palaeoanthropologen  zijn aanhangers van de hypothese   dat  alle moderne Homo sapiens-“rassen “  afstammen van  Afrikaanse homosapiens  ouders
*Een andere strekking gaat ervan uit dat er sprake was van aanzienlijke vermenging  in Europa (en elders)  met de neanderthaler.
*Sommige Chinese wetenschappers maken een sterkere koppeling met  de  Peking mens  en beweren dat  er  meer regionale continuïteit  is dan  de  westerse wetenschappers geloven.

(3)

http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-01/23/content_6413831.htm

Vorige chinese  fossiele  homo vondsten  

* vijf  Peking Man    exemplaren  in Beijing (- 200,000 tot 700,000 y).

 

 

LANTIAN MAN 

lantian  man Paleolithic_6761crw

 

 

 

Lantian man

was a Homo Erectus of the early Paleolithic Age. It was found in two locations: Gongwangling and Chenjiawo at Lantian in Shaanxi Province. The Gongwangling fossils contained a skull, nasal bones, a right maxilla and three molars, all belonging to an adult, probably a female. The skull was low and flat with thick walls and a small brain volume of 780 ml. The frontal bone was slanted and the superciliary arches were strong. These characteristics plus the protruding mouth indicate a rather primitive human form. From the human fossil layer, numerous stone artefacts such as heavy points, choppers and scrapers were found. These objects were made using simple percussion,and during the age of Lantian Man, there were about forty-one types of wild animals. In Chenjiawo, a fossil of a mandible of an elderly woman was found. The human fossils in both locations have been dated to the Middle Pleistocene Epoch. Gongwangling Man lived about 800,000 – 750,000 years ago while Chenjiawo Man lived about 530,000 years ago.

Lantian Man    

http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus_lantianensis

 

°

                

Tooth fossils of Yuanmou Man     ( fossil incisor )

Yuanmou Man

Was a Homo Erectus of the early Paleolithic Age. In 1965, fossils dug up in Shangnabang Cun of Yuanmou County, Yunnan Province included the left and right upper incisors of a young man. They bore the typical characteristics of early Homo Erectus. Stone scrapers, charcoal powder and burnt bones were later discovered in the same stratum of soil. These appear to be that of Yuanmou Man. 29 types of mammalian fossils were also unearthed. Paleomagnetic dating put Yuanmou Man as existing 1,700,000 years ago. Archaeologists discovered more tooth fossils in Yuanmou County during 1986-87. These were about 2,500,000 years old.

Yuanmou Man
Chinese Scientists Conclude Wushan Man Is Oldest Human Fossil In China

Wushan Man

Was a Homo Erectus of the early Paleolithic Age, unearthed in Longgupo of Wushan County, Sichuan Province in 1988. The fossils comprised an incisor, two molars, a mandible and some animal fossils of the Early Pleistocene Epoch. Thus, it is estimated that Wushan Homo Erectus lived in the Early Pleistocene Epoch, about 2,000,000 years ago.
In comparison to Beijing Man, Wushan Homo Erectus bore many similarities to modern humans. For example, their teeth resembled those of modern humans, although they were much stronger, although not as strong as those of Beijing Man.

Lianong 

een  Jinniushan Man  specimen  in Liaoning (-  150,000 Y).vertoont   een mozaiek van homo sapiens en erectus  eigenschappen ….

 

http://www-personal.une.edu.au/~pbrown3/jinniush.html
http://www.chinaculture.org/gb/en_artqa/2003-09/24/content_39049.htm

CONTROVERSIAL   DATING  

 Liujiang skull

Liujiang Homo sapiens fossil Skull       

http://australianmuseum.net.au/The-first-modern-humans-in-Southeast-Asia/

 

The Liujiang Cranium       

http://www-personal.une.edu.au/~pbrown3/Liujiang.html

http://anthropology.net/2008/07/17/a-3d-computed-tomography-scan-of-the-liujiang-cranium/

3D Computed Tomography Scans of the Liujiang Cranium

    Shen, G. (2002). U-Series dating of Liujiang hominid site in Guangxi, Southern China. Journal of Human Evolution, 43(6), 817-829. DOI:

10.1006/jhev.2002.0601

(Bradshaw foundation )

Another piece of evidence from the region may help place Anatomically Modern Humans in the Far East over 70,000 years ago.

This is the famous southern Chinese Liujiang skeleton. Consisting of a well-preserved skull and a few other bones, Liujiang was discovered in a small cave at Tongtianyan in the Guangxi Zhuang Autonomous Region in 1958 by people collecting fertilizer. There is no doubt that this person was anatomically modern, but from the start there has been controversy over its age.

A uranium date of 67,000 years was reported, but has been questioned on the basis of its exact location in relation to dated geological strata.

In December 2002, a Chinese group headed by geologist Shen Guanjun reported their reinvestigation of the stratigraphy of the cave and dating of the skull (extending to several neighbouring caves) and claim it should be placed in a time bracket between 70,000 and 130,000, and not less than 68,000, years ago.

The skull was found in a so-called intrusive breccia, a secondary flow of debris containing jumbled material of different ages. From their paper in the prestigious Journal of Human Evolution, the lower date bracket of 68,000 years seems solid, since it comes from multiple date estimates of the flowstone above and covering the breccia. (A flowstone forms when flowing water deposits calcite down a wall or across a floor.)

Their preferred dating of 111,000–139,000 years ago based on unstratified fragments of flowstone and calcite within the breccia seems more speculative.

KOTA TAMPAN 

I have stuck my neck out to place modern humans in Malaysia by this date on the basis of the Kota Tampan site where tools were found under a thick layer of volcanic ash from Toba.

The key tools were indisputably artefacts, and the ash did come straight from the sky 74,000 years ago. But in spite of majority view that the Kota Tampan tools were the handiwork of modern humans, they could still theoretically have been made by other humans, since no bones have been found on-site which would confirm the identity of their makers.

The only modern human remains of that antiquity found in the region are the now re-dated Liujiang skull and partial skeleton from southern China.

The dating of the earliest Flores (Eastern Indonesia) occupation by modern humans remains to be published.

I have several corroborating reasons for relying on such a connection. First of all, the logic of the low-water colonization of Australia 65,000 years ago fits;

and second, increasing numbers of genetic dates outside Africa easily reach back to this time.

The next available low-water slot for the colonization of Australia would have been around 50,000 years ago, but that does not fit the other evidence so well.

 

Maba Man

Was an early Homo Sapiens of the middle Paleolithic Age. These remains were found at Shizishan in Maba, Qujiang County, Guangdong Province in 1958. The skull fossil found here belonged to a middle-aged man. The skull had very coarse superciliary arches and an extremely contracted orbital surface. The frontal bone was longer than the parietal bone. All these indicate the primitive character of Homo Erectus, although the skull had thin walls, the brain was larger than Beijing Man. Thus, it has been classified as Homo Sapiens. Actually, this individual represented a transitional state from Homo Erectus to early Homo Sapiens. These remains can be dated between the Middle and Late Pleistocene Epochs-about 200,000 – 100,000 years ago.

Skull of Maba Man

University of the Witwatersrand

Lesions on the “maba man” skull fragments indicate someone (or something) got rough with him.

A Relative from the Tianyuan Cave(Bejing):

Humans Living 40,000 Years Ago Likely Related to Many

Present-Day Asians and Native Americans

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130121161802.htm

The leg of the early modern human from Tianyuan Cave was used for the genetic analysis as well as for carbon dating. (Credit: MPI for Evolutionary Anthropology)
January 21, 2013

Tree of the Tianyuan and 36 present-day mtDNAs, numbers indicate individuals in the tree and the map (Qiaomei Fu et al)

Oudste resten van  moderne Zhoukoudian mensen 

Tianyuan man  ( ontdekt  2003)   – 42,000–39,000
Early modern human from Tianyuan Cave, Zhoukoudian, China
http://www.pnas.org/cgi/reprint/104/16/6573

Drie specimen van de   Upper Cave Man,(= Shandingdong man  )  also in Beijing (about 18,000 years).

 

 

http://www-personal.une.edu.au/~pbrown3/UpperCave.html

Shandingdong Man …… Was a late Homo Sapiens of the late Paleolithic Age. It was found in 1930 in Longgushan at Zhoukoudian, Fangshan County, Beijing. Since then, excavations have yielded human fossils and cultural relics dated to about 18,000 years ago. The human fossils came from eight bodies, including babies, adolescents and old people. Their physical characteristics were close to those of modern humans. They had a similar brain volume of 1300 – 1500 mls.
Their stone artefacts, including choppers, were produced using the same methods as those of Beijing Man. The bone needles were the first stitching tools of the Paleolithic Age found in China. Some needles measured 3.3 mm in diameter and had small holes drilled in them. This showed that this particular society had rather advanced technology. Shandingdong Man also buried their dead. In a tomb, grave goods were scattered around three intact skulls and some trunk bones. These ornaments and tombs showed that Shandingdong Man already had developed an aesthetic taste and religious beliefs.

zie verder ook     Prehistorie in China

http://news.yahoo.com/s/afp/20080123/wl_asia_afp/chinaarchaeologyscience
http://anthropology.net/2008/01/22/100000-year-old-human-skull-found-in-henan-china/
http://www.guardian.co.uk/china/story/0,,2245579,00.html?gusrc=rss&feed=net

DEER  CAVE PEOPLE    DENISOVANS ?  

2012 …. New 11,500-year-old species of Homo from China: In March, researchers reported they had found a collection of hominid bones, dating to 11,500 to 14,300 years ago, in a cave in southern China. Based on the age, you’d expect the fossils to belong to Homo sapiens, but the bones have a mix of traits not seen in modern humans or populations of H. sapiens living at that time, such as a broad face and protruding jaw. That means the fossils may represent a newly discovered species of Homo that lived side by side with humans. Another possibility is that the remains came from Denisovans, a mysterious species known only from DNA extracted from the tip of a finger and a tooth. Alternatively, the collection may just reveal that H. sapiens in Asia near the end of the Pleistocene were more varied than scientists had realized.  ….

http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0031918

Homo denisova    De eerste resten van Homo denisova werden in 2008 in Siberië teruggevonden. Er is nog relatief weinig over de mensachtige bekend, mede doordat slechts enkele kleine fossiele resten van H. denisova zijn ontdekt. Genetisch materiaal van H. denisova werd in 2011 ook in Aziaten aangetroffen.

JAPAN

Did japanese come from china?

http://www.forum.konnichiwa.pl/viewtopic.php?t=523

http://hanjorifa.wordpress.com/2009/09/09/manusia-dari-minatogawa/

MinFace MinLat

MinMax MinMand
Min1Skel
Minatogawa 1 skeleton (photograph © National Science Museum, Tokyo).

http://www-personal.une.edu.au/~pbrown3/Minat.html

Skull of Homo sapiens Minatogawa 1 front view

Cast of Minatogowa 1 skull from Japan. This skull of a male was found in 1970. It shares more traits with the skull from Liujiang than is does with Neolithic and modern Asians. it is dated to 17,000 years old.

(vergelijk met deze   schedel van   de  Deer cave people / Denisovan hybrids ? )http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0031918

A view of a skull from the Red Deer Cave People. Researchers found the species had unique features seen neither in modern nor known archaic lineages of humans.
CREDIT: Darren Curnoe

http://www.livescience.com/19039-human-species-china-cave.html

Skull of Homo sapiens Minatogawa 1 side view
Minatogowa 1 skull ( left side view) from Japan.Photographer:  Fran Dorey
Rights:© Australian Museum 

http://mathildasanthropologyblog.wordpress.com/2008/03/18/the-jomon-of-japan-13000-bc-to-300-bc/

Explanation of Plate 1
a. Hegi Skull from the Earlier Jomon period (El), frontal view.
b. Hegi Skull from the Earlier Jomon period (El), lateral view.
c. Sanganji Skull (L1), frontal view.
d. Sanganji Skull (L1), lateral view.

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/Bulletin/no27/no27010.html

Skull from late Jomon period (left) vs skull from middle Yayoi period (left)

http://thekishicut.com/2012/01/16/gnashers/

http://factsanddetails.com/japan.php?itemid=484&catid=16…105

LINK 

WP ; http://mathildasanthropologyblog.wordpress.com/

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

2 Responses to OUDSTE HOMO SAPIENS FOSSIELEN IN AZIE

  1. Pingback: MENSACHTIGEN EN MENS « Tsjok's blog

  2. Pingback: HOMO SAP | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: