HOMO RUDOLFENSIS


AFSTAMMING VAN DE MENS en de mensachtigen

°

Hominids heads  reconstructions

.

Multiple species of early Homo lived in Africa: Since the 1970s, anthropologists have debated how many species of Homo lived about two million years ago after the genus appeared in Africa. Some researchers think there were two species: Homo habilis and Homo rudolfensis; others say there was just H. habilis, a species with a lot of physical variation.

It’s been a hard question to address because there’s only one well-preserved fossil, a partial skull, of the proposed species H. rudolfensis.

In August 2012 , researchers working in Kenya announced they had found a lower jaw that fits with the previously found partial skull of H. rudolfensis. The new jaw doesn’t match the jaws of H. habilis, so the team concluded there must have been at least two species of Homo present.

knm_er 1802   OH 7

*Deze vondsten  werden nog niet  voorzien van een reeds bekende    bepaalde  soortnaam

*s8 rudolf

*

Schedelreconstructie aan de hand van de vondsten uit Koobi Fora, Kenia en Uraha, Malawi.

Datering: circa ca. 2,0 – 1,8 miljoen jaar oud voor Koobi en circa ca. 2,5 – 2,1 miljoen jaar oud voor Uraha.

Derde oermens in Afrika

DOOR: BOUWE VAN STRATEN

 

Homo Rudolfensis

Drie nieuw gevonden fossielen bevestigen het bestaan van een derde mensensoort in Afrika, zo’n twee miljoen jaar geleden. Maar om welke soort gaat het? En is die soort ook één van onze voorouders?

Oost  Africa ( van noordelijk  Kenya;   tot (mogelijk  )tot  noord-Tanzania en  Malawi)

 -1.9 MY  à -1,8MY
Homo rudolfensis lived about 1.9 million to 1.8 million years ago.
Vergelijk :

– KNM-ER 1470                                                                 KNM-ER 1813 

Homo rudolfensis (right) and Homo habilis (left)  (Nature )

KNM-ER 1470   1470  encyclopedia brittanicahomo rudolfensis  wikiHomo rudolfensis KNM-ER 1470

http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_rudolfensis

http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_rudolfensis

© Mike Hettwer, met toestemming van National Geographic /Onderkaak KNM-ER 6000, na de eerste restauratie.

Dat er zo’n twee miljoen jaar geleden twee mensensoorten in Afrika leefden, dat was al bekend. Maar al sinds een afwijkende vondst in 1972 wordt er gespeculeerd over het eventuele bestaan van nog een mensensoort in die tijd.

Homo rudolfensis, werd die soort wel genoemd.

Die discussie ging mank aan een gebrek aan fossiel bewijs, maar daar lijkt nu verandering in te komen. Drie nieuw gevonden fossielen wijzen duidelijk op het bestaan van een derde mensensoort.

Het gaat om een bijna volledig hoofd, een onderkaak en een deel daarvan, gevonden in het noorden van Kenia, nabij het Turkanameer.

De nieuwe schedel, tussen de 1,91 en 1,95 miljoen jaar oud, heeft dezelfde langwerpige, platte vorm (zie afbeelding), hoewel hij wel kleiner is dan de in 1972 gevonden schedel. Waarschijnlijk gaat het om de schedel van een jonger iemand. Datschrijven de onderzoekers, waaronder de Nederlandse paleontoloog Fred Spoor, in Nature.

© Fred Spoor

De KNM-ER 1470 schedel, ontdekt in 1972, gecombineerd met de nieuwe onderkaak KNM-ER 60000; beide behoren waarschijnlijk tot dezelfde soort.

Daarmee is de kans kleiner geworden dat de eerder gevonden schedel behoort tot een afwijkend individu van Homo habilis, zoals sommigen dachten. Het ligt meer voor de hand dat er naast Homo habilis en Homo erectus nog een derde mensensoort in Afrika leefde.

De vraag blijft vooralsnog hoe die mensensoort moet gaan heten. In een begeleidend commentaar schrijft Bernard Wood dat de vondst het bestaan van Homo rudolfensis bevestigt, maar daar zijn de onderzoekers zelf bewust vaag over. ‘We vragen met klem om terughoudendheid met betrekking tot besluitvorming over de naamgeving’, schrijven ze aan het eind van hun artikel. Van sommige fossielen is namelijk nog niet definitief duidelijk tot welke soort ze behoren.

Daarnaast is de vraag of al deze mensensoorten tot onze voorouders behoren. Sommige onderzoekers vinden dat het bewijs voor het bestaan van Homo habilis en Homo rudolfensis de grenzen van de soort Homo opzoekt, of zelfs overschrijdt. Met andere woorden: ze hoeven niet per se te behoren tot de tak in de stamboom die uiteindelijk zou leiden tot Homo sapiens, de moderne mens.

Maar dat er zo’n twee miljoen jaar geleden nog een derde mensachtige rondliep in Afrika, hoe die ook gaat heten, dat lijkt nu wel duidelijk.

Meave Leakey, Fred Spoor e.a., New fossils from Koobi Fora in northern Kenya confirm taxonomic diversity in early Homo, in Nature, 9 augustus 2012.

Figure 1: The KNM-ER 62000 face.     (the juvenile fossil )

The KNM-ER 62000 face.

a–d, Anterior (a), right lateral (b), inferior (c) and superior views (d) of the KNM-ER 62000 face. Scale bar, 3 cm.

Figure 2: The KNM-ER 60000 mandible and KNM-ER 62003 mandible fragment. (The second and third (fragment in the bottom right) fossils.)

a–d, Left lateral (a), right lateral (b), anterior (c) and occlusal (d) views of KNM-ER 60000. e, Occlusal view of KNM-ER 62003, with lines marking the mid-sagittal plane aligned to that of KNM-ER 60000. Scale bar, 3 cm.

Figure 3: Dental arcades compared.

Dental arcades compared.

The reconstructed upper arcade of KNM-ER 62000 (outlined in black) occluded with the reconstructed lower arcades of KNM-ER 60000 (a) and KNM-ER 1802 (b), showing a good match with KNM-ER 60000 but not with KNM-ER 1802. Scale bar, 3 cm. See

Since its discovery in 1972 (ref. 1), the cranium KNM-ER 1470 has been at the centre of the debate over the number of species of early Homo present in the early Pleistocene epoch2 of eastern Africa. KNM-ER 1470 stands out among other specimens attributed to early Homo because of its larger size, and its flat and subnasally orthognathic face with anteriorly placed maxillary zygomatic roots3. This singular morphology and the incomplete preservation of the fossil have led to different views as to whether KNM-ER 1470 can be accommodated within a single species of early Homo that is highly variable because of sexual, geographical and temporal factors456789, or whether it provides evidence of species diversity marked by differences in cranial size and facial or masticatory adaptation31011121314151617181920. Here we report on three newly discovered fossils, aged between 1.78 and 1.95 million years (Myr) old, that clarify the anatomy and taxonomic status of KNM-ER 1470. KNM-ER 62000, a well-preserved face of a late juvenile hominin, closely resembles KNM-ER 1470 but is notably smaller. It preserves previously unknown morphology, including moderately sized, mesiodistally long postcanine teeth. The nearly complete mandible KNM-ER 60000 and mandibular fragment KNM-ER 62003 have a dental arcade that is short anteroposteriorly and flat across the front, with small incisors; these features are consistent with the arcade morphology of KNM-ER 1470 and KNM-ER 62000. The new fossils confirm the presence of two contemporary species of early Homo, in addition to Homo erectus, in the early Pleistocene of eastern Africa.

http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2012/aug/Derde-oermens-in-Afrika.html

images

LINKS

http://www.lucyonline.nl/voorouders/homo%20rudolfensis%20(schedel-1470).htm

http://blogs.smithsonianmag.com/hominids/2012/08/multiple-species-of-early-homo-lived-in-africa/

http://www.shortstreet.net/ho/humorighab.htm

http://www.itwire.com/science-news/biology/56146-homo-rudolfensis-adds-complexity-to-early-human-evolution

WP BLOGS

http://evoanth.wordpress.com/    

http://evoanth.wordpress.com/2012/08/09/homo-rudolfensis-finally-shown-to-be-a-separate-species/

( zoals door  mij  vertaald)

…..Homo habilis is de vroegste lid van  het homo genus  dat (misschien ) leide tot onze soort onze soor…..,Deze mensachtige leefde   van 2.3 tot 1.4 miljoen jaar geleden
De eerste  bewerkte stenen werktuigen ( olduwan) worden aan deze  mens toegeschreven  en  is ook de eerste schedel  die in het vooraanzicht niet ergens is blijven steken tussen  australopithecus en  chimpansee 
Maar  het fossiel   staat daarmee niet in rechtstreeks verband  met ons. In de  plaats daarvan  wordt het nu gezien  een  afgetakte zuster soort die uiteindelijk is  uitgestorven,  net zoals de Neanderthalers of Paranthropinen dat  waren  .
Dit betekent dat de vroege geschiedenis van ons geslacht complex is…. het menselijk geslacht , moet samen met eventuele andere stamlijnen  (H. habilis ) worden gedacht  als  de  takken  aan de struik van de mensachtigen  waaruit uiteindelijk   het 
genus homo werd voortgebracht

Een voorbeeld van deze complexiteit is Homo rudolfensis waarvan de status  als  eerste  lid van het genus homo  niet door iedereen als zodanig wordt erkend  …
Rudolfensis  is bekend  van   slechts een schedel die veel overeenkomsten deelt met  de fossielen  van  wat als Homo habilis wordt beschouwd  .
Hoewel verschillende potentiële H. rudolfensis fossielen zijn gevonden door de jaren heen, konden slechts een een paar (vrij onzeker ) worden geplaatst binnen de groep  waartoe de schedel 1470 behoort 
Dit gebrek aan gegevens, samen met de overeenkomsten tussen de schedel en H. habilis heeft geresulteerd in vele debatten over de vraag of de H. rudolfensis vondsten een geheel nieuwe soort  representeren  of gewoon een voorbeeld  zijn
van variatie binnen H. habilis.

3 nieuwe fossielen uit Kenia kunnen  enig licht werpen op de kwestie door  een nadere  verduidelijking van de anatomie (en dus taxonomie) van Homo rudolfensis.
Alle drie komen uit Koobi Fora , een beroemde Afrikaanse site die ook   de oorspronkelijke H. rudolfensis schedel  leverde .
De opgraving werd geleid door een lid van de familie Leaky die al drie generaties lang  de menselijke evolutie  in Afrika . De Leraky familie is  bijna een evolutionair  paleantropologie  instituut op zichzelf 
Het blootleggen van het eerste bewijs van de Oldowan werktuigen   industrie , de eerste Paranthropine en Turkana boy  ,  zijn , naast vele andere , de beroemste door hen verwezenlijkte bijdragen aan de wetenschap     .

 

De  eerste   nu   gepresenteerde    koobi foora  fossielen~ 1,9 miljoen jaar geleden____  zijn waarschijnlijk  van  een jong specimen  , ongeveer net zo ontwikkeld als een 13/14-jarige moderne mens,.
Echter, de levensgeschiedenis van deze mensachtigen was korter, zodat deze persoon  waarschijnlijk jonger  was  dan de  vergelijkbare moderne mens, (waarschijnlijk rond de 8 jaar oud) .
Hoewel de meeste tanden ontbraken, waren er voldoende om een ​​schatting van de leeftijd voor deze fossielen uit te voeren   .
Net als de tanden, ontbreken ook de meeste   botten:  alles wat overblijft   in de eerste vondst  ,  is de bovenkaak en een gedeelte van het gezicht.

Juveniele fossielen zijn zwakker en  dus zeldzaam ….. 
er zijn  dus niet zo veel exemplaren waarmee deze   van deze nieuwe vondsten   kunnen vergeleken   worden .. De onderzoekers moesten schatten hoe het  specimern  eruit zou  hebben gezien als volwassen exemplaar  van zijn soort
Veel  problemen  daarrond  worden meestal  omzeild door rekening te houden met een (potentieel)grote fouten marge
Het  tweede fossiel is een onderkaak, waarvan een zijde bijzonder goed bewaard  is  gebleven.
Vanuit  deze goed bewaard gebleven kant waren  de onderzoekers   in staat om  de andere  minder goede  kant  te reconstrueren  , waarbij  in hoofdzaak alle ” fouten”en hiaten werden hersteld  en   op grond van de symmetrie die aanwezig is
bij alle zoogdieren    ….
De  tweede vondst zelf dateert  ergens tussen 1,87 en 1,78 mya, waardoor het jonger  lijkt  te ziojn   dan de  eerste vondst . Daardoor werden  onmiddellijk  vraagtekens  gezet  bij  het vermoeden  dat beide  fossielen behoorden tot dezelfde soort
Vooral ook  gezien het feit dat er een paar verschillen  zijn  tussen de twee exemplaren.

Beiden  zitten  echter  met zekerheid binnen het geslacht  Homo.
Het merendeel van de tanden zaten  in een   kaak die kleiner is dan die van Parantropus  en vallen binnen of net  buiten,  het  variatie -bereik van de  vroege Homo (erectus ) , wat het lidmaatschap van het genus homo van deze (grensgeval?)fossielen
bevestigd .
De meeste media hebben beweerd dat de  gevonden  fossielen  leiden tot de ontdekking van nieuwe voorouderlijke soorten  .
Echter, , de  oorspronkelijke H. rudolfensis schedel(1470) vondst  ,dateerd van  bijna 40 jaar geleden : de nieuwe vondsten   kunnen  nauwelijks als een nieuwe soort  fungeren 
Een nauwkeuriger kop ware geweest  :
“Nieuwe fossielen bevestigen vermoedelijke soorten bestaat.”
De waarheid is een  minder pittige “catcher ”  : vevestigen   deze fossielen bevestigen  in feite   dat  H. rudolfensis was een echte, aparte soort  is  ?
De  fossielen  kunnen  duidelijk worden gegroepeerd  rond  de   originele schedel,…. maar   betekent dat ,  dat  het plaatsen van deze groep buiten de Homo habilis  meer  geloofwaardig is geworden ?

Deze fossielen( en de oorspronkelijke schedel 1470)  tonen aan dat er een populatie van individuen met een unieke anatomie  aanwezig was  en dat het niet gaat om een abnormale exemplaren  …. 
Dit geeft zeker  meer  krediet   aan het idee dat H. rudolfensis van  een andere soort  was  dan een voorbeeld van individuele variatie of zelfs van een ras  …. .
Maar natuurlijk, “bevolking”(populatie )  is niet gelijk aan “soorten” :  Het feit dat er  een dergelijke  populatie was van dergelijke unieke wezens buinnen de mensenstruik , is nog geen voldoende bewijs dat het om een andere soort gaat dan de reeds gekende
Terwijl het  een  nieuw  ondersteunend  argument betekent  vóór H. rudolfensisals aparte soort   , is het (nog) geen  voldoende  “sluitend “bewijs.
Dat zal moeten  komen van de anatomie:   van het uitzoeken of deze wezens verschillend genoeg   zijn  om te worden gedefinieerd als een andere soort…..

( Noot : Nieuwe fossielen dus ?  …….Niet echt prioritair  !!  want   )

UIteindelijk   is  het aantal voorbeelden van de anatomie   in verschillende  specima ( = ” nieuwe” fossielen )   niet  belangrijker te noemen  , dan  gedegen  “verklaringen” van   de duidelijk te onderscheiden  en vast te stellen    vergelijkende  anatomische verschillen  zelf,  in  de nu reeds voorhanden specimen  
 (Natuurlijk betekenen   nog meer fossielen   en de uitkomsten  van de toepassing  van nieuwe technieken , zoals(bijvoorbeeld )  tomografie en  scanning , verdere ondersteuningen     )

Natuurlijk moet dat  allemaal  niets af aan het belang van deze fossielen.
AlHoewel deze vondsten misschien niet zo cruciaal  zijn  als kranten schrijven…. (eentje wist zelf te ver  melden van dit ” het verhaal van de menselijke evolutie herschrijft “),
De naam die  we op de soort plakken is niet zo belangrijk ….Immers we weten nu vooral  dat er  een  duidelijke grote variatie was binnen de   vroegste vertegenwoordigers van het geslacht   Homo en dat het verhaal van  onze oorsprong  nog complexer is dan wat een   enkele schedel  vermag  te vertellen  


Het is misschien niet  het  ‘herschrijven’ van het verhaal, maar het is zonder  twijfel   het bewerken ( en updaten ) van een (belangrijk ) puzzel –  hoofdstuk.

http://eyeonicr.wordpress.com/2012/08/12/leakey-evolution/
http://earth-pages.co.uk/2012/08/10/hominin-round-up-2/

OPMERKING  en verdere  kanttekeningen als begin van vervolgsonderzoek 

Wat  nog  NIET  aan bod kwam  in het nature artikel  is  de vraag naar de (morfologisch anatomische ) vergelijkingen  van het nieuwe  voorhanden  materiaal  met (bijvoorbeeld   )A Sediba (trouwens ook de schedel van een juveniel  exemplaar )   en  Dmanisi  ;Twee  andere   hominines en eveneens  voorgestelde  kandidaten   voor de titel  ” lid   uit de overgangsfase op weg naar( of zelfs allereerste lid of dichtste bekende  verwant( zustergroep )  van )  het geslacht  homo )  die eigenlijk ergens in hetzelfde tijdsgewricht rondliepen

A. SEDIBA  & RUDOLFENSIS

http://lawnchairanthropology.blogspot.be/2012/08/these-new-fossils-are-intriguing-as-hell.html

I’d like to point out similarities between another of the new fossils, the KNM-ER 62000 face of a juvenile, and the recently discovered A. sediba juvenile face (Berger et al., 2010). These two fossils are at the same stage of dental development, so they’re roughly at the same stage of life. They are close in geological age, but A. sediba is from South Africa. Below are figures of A. sediba (left) and the ER 62000 face (right). The pics should be to scale, modified from the original publications. (sorry I couldn’t remove the background from the top left one)

What do you think? Pretty different, right? WRONG! Below I’ve superimposed the ER 62000 face onto A. sediba (slightly recolored and transparented for contrast). Remember that these are to scale.

In front view (left), the ER 62000 face is almost identical to A. sediba, right down to the positions of the teeth. THIS DOES NOT MEAN THAT I THINK THESE TWO FOSSILS REPRESENT THE SAME SPECIES. In side view, however, some differences do become apparent. Notably, the front of the A. sediba maxilla projects a bit further forward than ER 62000, and the nasal and orbital anatomy are also fairly different. THIS DOES NOT MEAN THAT I THINK THESE ARE DIFFERENT SPECIES. (although I would be surprised if these fossils turned out to be the same animal)

Leakey et al. liken these new Kenyan fossils to the cranium KNM-ER 1470, from the same region and at 1.9 million years old. But what’s weird to me is that ER 1470 actually looks a bit more like the juvenile A. sediba in the side view (as reconstucted; the face and braincase of ER 1470 are actually separated, leaving it unclear just how the two parts fit together). Here are all three specimens, to scale:

From left to right: ER 62000, A. sediba, ER 1470

Now, the ER 1470 comparison isn’t really fair – ER 1470 is an adult and it is much larger: the bottom of ER 1470’s eye socket is about the same height as the top of A. sediba‘s. The size difference is probably the main reason why its face below the nose sticks out as much as A. sediba‘s, even though the latter is smaller. (I should note, too, that the adult A. sedibamandible is superficially very similar in gonial and ramus anatomy to another of the recently published Kenyan specimens, ER 60000).

The point of all these comparisons is not to say whether these fossils are the same species, but rather to point out that there are actually striking similarities between fragmentary fossils, and it’s not clear what exactly these similarities (or differences, for that matter) mean. Maybe my eye was drawn to the ER 62000-A. sediba comparison not because of any evolutionary relationship, but because these fossils are in similar stages of growth and development – if it weren’t waaaaay past my bedtime I’d love to compare these fossils with other similarly-aged fossils (like D2700 from Dmanisi and KNM-WT 15000, (= Turkana boy )also from Kenya).

Vroege erectus = TURKANA BOY

zie ook –>800 – 1000 (ergaster ? ) Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENSKlik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus ?°ngandong , mungo , archaic africa.docx (1000.2 KB)

knm_wt_15000  TURKANA BOY (eveneens een juveniel )
All of these fossils (except ER 1470) were discovered in the past few years.

     DMANISI
https://blogs.wellesley.edu/vanarsdale/2012/08/09/anthropology/1031/
DMANISI   &  RUDOLFENSIS  ? 

Prior to the publication of KNM ER-60000, the Dmanisi 2600 mandible was truly exceptional in many respects relative to other mandibles assigned to early Homo. In particular, the size of its corpus and height of its ramus stood out.

This new specimen from Kenya, dating from a similar time, is the best match we have yet for its features. And yet it is being linked to a fossil, KNM ER-62000, that has notable affinities (despite a significant difference in size) with KNM ER-1470, a fossil that prior to this publication also appeared somewhat morphologically exceptional relative to its peers. The authors also note similarities between the new lower face (KNM ER-62000) and the Dmanisi 2700 individual. So in some ways, these fossils seem to be filling in a gap between earlier African material associated with habilis/rudolfensis and Dmanisi. And yet Dmanisi has already been widely associated with later African and Asian material assigned to Homo erectus, hence the description of it in various publications as basal Homo erectus.

Put simply, my initial take on these fossils is that they fill an important gap, drawing connections between two somewhat exceptional specimens (KNM ER-1470 and Dmanisi 2600) and a broader evolutionary picture of change in early Homo.

 Eerste reactie van John Hawks op  vorige voorstellen   ;

http://johnhawks.net/taxonomy/term/182
“….I think it is premature to sort these (East African fossils) into four or more species on the basis of one or two new specimens. …”
maar hier dient bij opgemerkt dat John Hawks nog geen verdere  expertise  heeft uitgevoerd over  en op  dit nieuwe materiaal en  dus zijn  uitspraak slechts een vermoeden is …
Maar dat is de manier waarop  men vorderingen kan maken  in  de legpuzzel die de struik van het vroege homo-gernus is

De belangrijkste  FOSSIELEN  

http://www.goldentime.ru/hrs_partyflood_4_2_appendix.htm

mhtml:http://www.goldentime.ru/im_partyflood/Homo_rudolfensis.mht

KNM-ER 819   Mandible  ~By H. Mutua in 1971, at Ileret, Kenya

KNM-ER 1470  Cranium  ~Found in 1972 by B. Ngeneo, at Koobi Fora, Kenya  ~Dated to 1.8 million years

~KNM-ER 1470 is the type specimen for Homo rudolfensis

Homo rudolfensis KNM-ER 1470

KNM-ER 1482   Mandible   ~By H. Muluila in 1972, at Koobi Fora, Kenya

KNM-ER 1483 (a-e)   Mandible~Found by W. Mangao in  1972, at Koobi Fora, Kenya

KNM-ER 1590   Fragmentary Juvenile Cranium (a-q)~By B. Ngeneo in 1972, at Koobi Fora, Kenya

KNM-ER 1801   Partial Mandible  ~By W. Mangao in 1973, at Koobi Fora, Kenya

KNM-ER 1802   Mandible   ~By J. M. Harris in 1973, at Koobi Fora, Kenya

KNM-ER 3732   Cranium

KNM-ER 3891   Cranial Fragments

 

 

 

_

H Rudolfensis

 

_

 

 

 

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

2 Responses to HOMO RUDOLFENSIS

  1. Pingback: MENSACHTIGEN EN MENS « Tsjok's blog

  2. Selma says:

    Wat een verhaal. Dank je wel dat je me hier op attent hebt gemaakt!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: