broeikasgassen / Notes B


broeikasgassen

  • Vooral bekend is kooldioxide (CO2). De toename van CO2 in de atmosfeer sinds het begin van de industriële evolutie lijkt de sindsdien waargenomen gemiddelde temperatuurtoename van ongeveer 0,8 graden Celsius te kunnen verklaren. De verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie, gas, steenkool en bruinkool levert ontegenzeglijk de belangrijkste toename in de concentratie CO2 inde atmosfeer. Momenteel is dat 370 deeltjes per miljoen deeltjes (ppm). Voor de industriële revolutie was dat 290 ppm

geo_2005_7
[FIG 7]

  • Methaan (CH4) is een zeer sterk broeikasgas en komt o.a. vrij uit moerassen, de zeebodem en bij het ontdooien van permafrost. Bij verbranding onstaat water en CO2. Enorme hoeveelheden methaan zijn opgeslagen in methaanhydraten, een soort van ijskristallen, in diepzeesedimenten en in permafrost. Opwarming van deze beide zeer grote reservoirs leidt tot het vrijkomen van methaangas. Men vermoedt dat dit in het verre verleden (nl. rond 55 Ma) minimaal één keer op catastrofale wijze heeft plaatsgevonden.
  • Waterdamp (H2O) is ook een zeer krachtig broeikasgas. De maximale hoeveelheid waterdamp die kan worden opgenomen in de atmosfeer is echter beperkt en afhankelijk van druk en temperatuur. Bij oververzadiging ontstaan wolken en neerslag. Wolken, sneeuw en ijs hebben echter een negatief effect op het broeikaseffect omdat ze een groot deel van de zonnestraling direct terugkaatsen, voordat de zonnestraling in infra-rood straling wordt omgezet. De thermische effecten van water in de atmosfeer zijn dan ook zeer complex en minder voorspelbaar dan die van CO2.
  • Verdere belangrijke broeikasgsassen zijn stikstofdioxide (NO2) en ozon (O3), die voor de context van deze tekst minder van belang zijn.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Broeikasgassen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Methaan

http://nl.wikipedia.org/wiki/CO2

http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterdamp

http://nl.wikipedia.org/wiki/Water

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstofdioxide

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ozon_(stof)

_____________________________________________________________________________________________________

zie ook   op   EVODISKU

Biodiversiteit in de oceaan…  de toename van atmosferische concentraties van broeikasgassen, die het klimaat op aarde beïnvloeden. Daarnaast zijn de …
°
Drosophila…  nog lange tijd op te warmen – zelfs al zou de uitstoot aan broeikasgassen aan banden zijn gelegd. Fruitvliegjes in staat tot omgekeerde …
°
FOTOSYNTHESE…  blauwalgen, cyanobacteriën, stromatolieten, aarde, broeikasgassen Het verhaal dat het leven zo’n 3 tot 4 miljard jaar …  ook. De voortdurende vulkaanuitbarstingen brachten opnieuw broeikasgassen in de atmosfeer en de Aarde warmde weer op. Uit …
°
Klimaat…  hebben nog een nare eigenschap: het zijn ook supersterke broeikasgassen. Gelukkig is de productie van deze CFK’s wereldwijd aan …  week: een hogere temperatuur leidt op zijn beurt tot meer broeikasgassen in de atmosfeer. De aarde kan door dit domino-effect de komende …
°
KOOLZUUR…  van de luchtsamenstelling in het verre verleden, vooral op broeikasgassen als kooldioxide en methaan. In Nature verschijnen tegelijk …  vraagt enige uitleg. Er bestaan verschillende soorten broeikasgassen. Zo zijn er debroeikasgassen die op natuurlijke wijze aanwezig …
°
Koraal Zee…  wordt gedaan aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, zeggen de onderzoekers ‘Restauratie beschadigde …  legt industrielanden doelstellingen op om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Australië is ’s wereld grootste …
°
METHAAN…  toe leiden dat de toendra van opslagbron in producent van broeikasgassen verandert.’ Uit andere bron wordt dat bevestigd: eind april …  dit een periode is geweest van een hoge concentratie van broeikasgassen. Een hoge temperatuur werd aangetoond door de aanwezigheid van …
°
OZON…  van de aarde, bovenop die veroorzaakt door langlevende broeikasgassen als kooldioxide en methaan. De lange levensduur van die laatste …  gevolg van de concentratietoename van de langlevende broeikasgassen kooldioxide, methaan en distikstofoxide. Maar die gassen zijn …
°
Planeet aarde…  van het leven op Aarde. Ze brachten namelijk CO2 en andere broeikasgassen in de atmosfeer en zorgden er zo voor dat het hier aangenaam …
°
Smeltende Gletsjers…  van kooldioxide vertegenwoordigt. Tot de langstlevende broeikasgassen behoren de fluorkoolwaterstoffen die duizenden jaren lang in de …  is dus complex en eenmaal in de lucht beïnvloeden de broeikasgassen voor vele honderden jaren ons klimaat. MEER DAN 250 METER …
°
sneeuwbal aarde…  erg sterk weerkaatste. Ook zouden er in die tijd weinig broeikasgassen in de atmosfeer hebben gezeten. Hierdoor daalde de temperatuur …  oppervlak had dan tegenwoordig. Doordat er weinig broeikasgassen in de atmosfeer zaten, werd de zonnewarmte ook nauwlijks …
°
synthetische biologie…  die uiterst efficiënt waterstofgas produceren, of broeikasgassen absorberen, of licht omzetten in elektrische stroom. De …  leveren die uiterst efficiënt waterstofgas produceren, of broeikasgassen absorberen, of licht omzetten in elektrische stroom. De …
°
Uitstervingen en de mens…  Chris Thomas, zit er maar één ding op. De uitstoot van broeikasgassen moet omlaag, en snel. “Een onmiddellijke en progressieve …  naar technologieën die weinig of geen nieuwe broeikasgassen voortbrengen, gecombineerd met actieve verwijdering van …  maatregelen van de autoriteiten om de uitstoot van broeikasgassente beperken, kunnen dit een halt toeroepen”, voegt ze er …
°
uitstervingen…  ijstijd kon voorkomen op het eind van het Ordovicium. Broeikasgassen tijdens de ijstijden Wetenschappers hebben lange tijd …  moeilijk te rijmen met het hoog ingeschatte niveau aan broeikasgassen. Reconstructie van klimaatgordels Een internationaal team …  suggereren aldus ook dat de impact van de mens op de broeikasgassenals een nog markanter fenomeen beschouwd moet worden dan eerder …
____________________________________________________________________________________________________
WP  LINKS (nl)
°
http://www.zita.be/nieuws/wetenschap/779234_allemaal-veggie-is-toch-niet-zo-groen.html
°
°
Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

One Response to broeikasgassen / Notes B

  1. Pingback: NOTES en Termologie « Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: