BIOGEOGRAFIE


images

BIOGEOGRAPHY.docx <– (5.6 MB) documentatiemap

(archief)

ECOLOGIE en BIOGEOGRAFIE <— doc 

 

 

°

WALLACE 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Russel_Wallace

http://en.wikipedia.org/wiki/Biogeography

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/history_16

http://geography.about.com/od/physicalgeography/a/biogeography.htm

http://www.wallacea.info/biogeography

http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2013/02/17/alfred-russel-wallace-1823-1913/

Alfred Russel Wallace (1823-1913) in Singapore, 1862

Alfred Russel Wallace (1823-1913) in Singapore, 1862

De ecozones in de dierenwereld

In de 19e eeuw legde de Britse natuurkundige Philip Sclater de grondslagen voor de hedendaagse studie van de geografische verspreiding van de dieren. Kort daarop werden door één van de grootste natuurkundigen, Alfred Russel Wallace, aan Sclaters studie nog gegevens en verbeteringen toegevoegd. De classificatie die deze beide geleerden samenstelden van de fauna op onze planeet wordt tegenwoordig nog steeds( in geup-date vorm )  gebruikt.

http://dier-en-natuur.infonu.nl/dieren/69042-de-ecozones-in-de-dierenwereld.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Terrestrial_ecozone

http://cambridgeforecast.wordpress.com/2010/06/16/ecozones-and-biogeography-wallaces-line/

http://en.wikipedia.org/wiki/Wallace_Line

biogeo_mapMap of the Malayan Archipelago showing proposed faunal boundaries and the extent of Wallacea. Murray’s line of 1866 has been omitted, it only differs from Wallace’s line in running between Java and Bali.

Wallace-kaart krijgt update

In 1876 maakte de Britse natuuronderzoeker Alfred Russel Wallace een wereldkaart die de gewervelden opdeelt. In Science presenteren onderzoekers deze week een update.

EOS  Artikel | 20 december, 2012 –  Door Tom Nuytemans

De oude kaart van Wallace deelde de wereld op in zes regio’s die grotendeels overeenkomen met de continenten. Zijn kaart wordt beschouwd als een hoeksteen van de biogeografie, die de verspreidingspatronen van organismen bestudeert. Een hoeksteen die vandaag nog overeind staat, hoewel we eeuwen later een stortvloed aan nieuwe informatie hebben.

Onderzoekers uit de VS en verschillende Europese landen hebben de kaart nu bij de tijd gebracht. Natuurlijk waren zij daarin niet de eerste. Wat hun versie zo uniek maakt is dat er naast de verspreiding van de dieren ook rekening werd gehouden met hun ontstaansgeschiedenis en de evolutionaire relaties tussen soorten. De wetenschappers bekeken hiervoor 21.037 soorten amfibieën, vogels en zoogdieren en identificeerden uiteindelijk elf rijken die nog eens worden onderverdeeld in verschillende regio’s.

Hoewel er nu dus meer groepen zijn blijven de grenzen die Wallace 140 jaar geleden op zijn kaart trok grotendeels bestaan. De evolutionaire geschiedenis leert wel dat er meer overeenkomsten zijn tussen de dieren op het Noordelijk Halfrond dan aan de andere kant van de planeet. Dat verklaren de wetenschappers doordat er op het Zuidelijk Halfrond meer barrières in de vorm van oceanen zijn en omdat het stabielere klimaat voor minder uitstervingen zorgde.

De elf rijken

http://nl.wikipedia.org/wiki/Holarctisch_gebied

Het Holarctisch gebied, ook bekend als het Holarctisch rijk of de Holarctis, is in de biogeografie een van de grote gebieden waarin de aarde wordt verdeeld. Het is onder andere een van de florarijken. Het omvat de koudere delen van het Noordelijk Halfrond: Noord-Amerika zuidelijk tot in Mexico, Europa, Noord-Afrika en Azië behalve delen van het Arabisch Schiereiland, Zuid-Azië en Zuidoost-Azië. Het wordt vaak in twee kleinere gebieden verdeeld, het Nearctisch gebied in Noord-Amerika en het Palearctisch gebied in Eurazië en Noord-Afrika.

Nearctische rijk
Onderverdeeld in: Noord-Amerikaans, Mexicaans

Het Nearctische rijk in Noord-Amerika kon rekenen op soortenuitwisseling met Eurazië via de Beringstraat, waardoor er evolutionair niet zo veel verschil is tussen de dieren op beide werelddelen. Zo heeft deze Amerikaanse buffel ook een Europees broertje, de wisent.

Panamanische rijk
Niet onderverdeeld

Wallace deelde Midden-Amerika en de Caraïbische Eilanden nog in bij de Neotropische regio (Zuid-Amerika) en hoewel er overeenkomsten zijn telt het Panamanische rijk ook veel unieke dieren. Zoals de solenodons, waarvan de twee nog overblijvende soorten zich al 76 miljoen jaar op twee Caraïbische eilanden ontwikkelen.

Neotropische rijk
Onderverdeeld in: Amazonisch, Zuid-Amerikaans

In tegenstelling tot haar noordelijke tegenhanger heeft Zuid-Amerika een meer aparte natuur ontwikkeld door de vrij geïsoleerde ligging. Het Amazonewoud herbergt een schat aan leven en is onder andere de bakermat van de kolibri.
Palearctische rijk
Onderverdeeld in: Eurasisch, Arctisch-Siberisch

Door de evolutionaire geschiedenis te bekijken ontdekten de wetenschappers dat soorten in centraal- en oost-Siberië veel gelijkenissen vertonen met de dieren in het Noordpoolgebied van het Nearctische rijk. Daarom rekenen zij noord-Canada tot het Palearctische rijk. Een mooi voorbeeld is de sneeuwuil, die op de drie continenten aan de rand van de noordelijke IJszee voorkomt.

°

Saharo-Arabische rijk

Niet onderverdeeld   // Uitstrekkend van Marokko tot Pakistan is dit vrij droge gebied toch een soort “brug” tussen Afrotropische en Sino-Japans rijk

. Deze kleurrijke salamander Neurergus kaiseri leeft in slechts enkele rivieren in het Zagrosgebergte in Iran.

°  MAROKKO  bezit een zeer rijke fauna en de Marokkaanse overheid doet er alles aan om deze fauna te behouden. Hieronder volgt een beschrijving van het wildleven van Marokko en de maatregelen die de Marokkaanse overheid heeft genomen om deze te beschermen.      http://www.marokko-info.nl/plantengroei-en-dieren/

 1. Cheetah
  Naast de enorm rijke flora kent Marokko ook een gevarieerde fauna. Hoewel de leeuwen en de rode herten die eens het land bevolkten nu vrijwel uitgestorven zijn, vind je er nog steeds soorten als de panters, jakhalsen, vossen en gazelles. In enkele gebieden komt de Noordafrikaanse Cheetah nog in kleine aantallen voor. Hoewel wetenschappers niet veel cheetahs hebben gezien, bevestigen plaatselijke nomaden hun bestaan, echter in zeer kleine aantallen.
 2. Interessant mix
  De Marokkaanse fauna is een interessante mix van soorten uit de Palaearctische en Afrikaanse gebieden. Er bestaan enkele ondersoorten van  kleine Dorcas-gazelles    

  • G. d. massaesyla – Moroccan Dorcas gazelle  //

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Dorcasgazelle   //   http://en.wikipedia.org/wiki/Dorcas_gazelle      //     die kunnen overleven met het water dat ze uit de planten halen die ze eten. De enige aap die in Marokko voorkomt, is de Barbarijse makaak, die echter steeds zeldzamer wordt door de ontbossing.             http://bartvanas.nl/fotos/zoogdieren/                                                                                                                                                                                     Berber aap /                                                                                                                                                                           http://nl.wikipedia.org/wiki/Berberaap

 3. In de omgeving van de Saharawoestijn komen ook de zeer kleine woestijnvossen(Feneks) voor, die leven van insecten, hagedissen en vruchten.                                                                                                                                                                                                                                              
 4. http://en.wikipedia.org/wiki/Fennec_fox
 5. Een andere soort uit de familie van de caninen is de Sloughi, ook wel Arabische sighthound genoemd, die uit dezelfde familie komt als de greyhounds en saluki’s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       http://nl.wikipedia.org/wiki/Sloughi
 6. Reptielen en salamanders                                                                                                                                                                                                                 horned  viper                                                                                                                                                          Woestijn    //    In de Saharawoestijn leven een groot aantal soorten hagedissen en skinks. Er leeft de Atlas dwerghagedis, een inheemse soort in Marokko, met heuvelachtige en rotsachtige landschappen als natuurlijke omgeving. Manuel’s skinks en Ebner’s skinks zijn enkele van de soorten die met uitsterven worden bedreigd, door bepaalde landbouwpraktijken. Er komen ook enkele soorten kamsalamander voor, zoals de Iberische geribbelde kamsalamander.
 7. Vogelsoorten
  Daarnaast kun je in Marokko vele soorten vogels aantreffen, bijvoorbeeld flamingo’s, pelikanen, valken, kwartels, stormzwaluwen, oeverlopers, kleine soorten vleermuizen, kraaien, leeuwerikken, zwaluwen en martins. Er komen drie soorten duikers voor: de roodkeelduiker, de parelduiker en de ijsduiker. De lammergeier, de donkere zanghavik en de savanne-arend komen ook voor maar zijn bijna uitgestorven.
 8. Vissoorten
  De Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee bieden een thuis aan een rijke mariene fauna. Deze fauna is echter aangetast door roofjacht, door overbevissing en door vervuiling. Het aantal vissen is afgenomen, ondermeer de kardinaalvis, zeebundel, marlijn, zeebaars, grouper, tonijn, barracuda en de zwaardvis zijn in aantal afgenomen. Ook in de rustige meren en rivieren van Marokko komt veel vis voor, onder andere karper, baars, black bass, forel, barbeel, paling en blankvoorn. Doordat het aantal vissen is afgenomen, gelden er een aantal restricties op het vissen.

Afrotropische rijk
Onderverdeeld in: Afrikaans, Guineo-Congolees

Binnen Afrika neemt het regenwoud in grofweg het Kongobekken en de kuststreek aan de Golf van Guinea een aparte plaats in met een uniekere soortenrijkdom. Een bekende vertegenwoordiger is de zeldzame berggorilla.

Madagaskische rijk
Niet onderverdeeld

Al miljoenen jaren is Madagaskar een eiland waardoor er zich unieke soorten konden ontwikkelen. De kikker Scaphiophryne gottlebei is een zeldzame en opmerkelijk amfibie dat het droge seizoen onder de grond overbrugt.

Dieren reisden met vlot naar Madagaskar

20 maart 2012  2

De eerste dieren moesten een oceaan oversteken om Madagaskar te bereiken en dat deden ze onder meer door te  passagieren op drijfhout en  dergelijke  vlotten .

Dat is de opmerkelijke conclusie van wetenschappers van de University of Queensland in Australië. Madagaskar kwam lang voordat de eerste complexe dieren geëvolueerd waren geïsoleerd te liggen. Het is dus uitgesloten dat dergelijke  dieren zich reeds op het eiland bevonden toen het zich losmaakte van andere continenten.

Hoe kwamen de eerste dieren  op het eiland? Sommigen vlogen, zo stellen de onderzoekers in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences. Andere zwommen. Maar er was ook een groep die meekwam met drijfhout en vlotten   Deze dieren dobberden bijvoorbeeld op stukken hout, zo de oceaan over.

 

Windrichting
Maar zo’n (onvrijwillig) ritje was niet altijd een onverdeeld succes. Het hing van de windrichting en de stroming af. Toen de stroming na enige tijd veranderde, nam het aantal dieren dat Madagaskar ‘per boot’ bereikte, rap af. Net als het aantal dieren dat zwom.

De vliegende immigranten hielden  wel aan  en hun  diverse aantallen namen in die periode toe.

Onderzoek
Maar hoe weten de onderzoekers nu dat dieren op vlotten Madagaskar bereikten? Ze keken naar het aantal dieren dat in een bepaalde periode op het eiland aankwam en achterhaalden waar de dieren vandaan kwamen, hoe de stroming in die tijd was en hoe groot de afstand was tussen Madagaskar en het thuisland van de dieren.

Zo ontdekten ze dat wanneer de stroming veranderde aanzienlijk minder dieren die niet konden vliegen Madagaskar bereikten. Dat wijst erop dat zij eerder zwemmend of (als ze dat niet konden) op een vlot naar het eiland reisden.

Het is voor het eerst dat de hypothese van dieren op een vlot overtuigend getoetst kan worden. En de onderzoekers zijn ook zeker niet van plan om het bij dit ene onderzoek te laten. In de toekomst hopen ze hun methodiek ook op andere eilanden los te laten en zo te achterhalen hoe verschillende diersoorten er precies terechtkwamen.

Bronmateriaal:
Madagascar’s unique animal diversity due to immigration across oceans” – Uq.edu.au
De foto bovenaan dit artikel is afkomstig van de site Uq.edu.au.

Sino-Japanse rijk
Onderverdeeld in: Tibetaans, Chinees, Japans

Dat Japan als eilandengroep bijzondere soorten herbergt is geen verrassing. Maar ook het Chinese laagland en de Himalaya zijn apart genoeg om tot een eigen rijk te behoren. Zo komt bijvoorbeeld de reuzenpanda enkel in zeer specifieke gebieden in China voor.

Oosterse rijk
Onderverdeeld in: Oosters, Indo-Maleisisch

wallacefig1_big

This map from Wallace’s 1876 book shows his Oriental biogeographic region, broken into four subregions (outlined in red). “Wallace’s Line” is indicated by the arrow. 

Ten oosten van Borneo en Bali loopt de lijn van Wallace, die volgens de Brit de eilandengroep verdeelde in een Oosters en Australisch regio. De onderzoekers plaatsen die lijn nu verder naar het oosten zodat er meer eilanden in het Oosterse rijk vallen. De lori’s, zoals debovenstaande   rode slanke lori, komen alleen daar voor.

Australische rijk
Onderverdeeld in: Australisch, Novozelandisch

Gelegen in een uithoek van de wereld heeft zich op Australië en Nieuw-Zeeland een unieke fauna en flora ontwikkeld, zoals de welbekende kangoeroe.

Oceanische rijk
Onderverdeeld in: Papua-Melanesisch, Polynesisch.

Nieuw-Guinea en naburige eilanden, thuisbasis van de paradijsvogels, horen volgens de onderzoekers bij het Oceanische rijk omdat ze zo verschillen van de Australische regio. Wallace voegde de twee nog samen.

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

One Response to BIOGEOGRAFIE

 1. Pingback: BIODIVERSITEIT INLEIDING | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: