GIRAF


 ANTI-CREATO ;
Afrikaans Kameelperd
German: Giraffe
French: Giraf
Swahili: Twiga
isiNdebele Intudla
isiZulu: Indlulamithi
isiXhosa: Indlulamthi
seSotho: Thuhlo
seTswana: Thutlwa
Shona: Nhutlwa
Shangaan: Nthutlwa
Nama/Damara: !Garo!naib

IUCN Conservation Status:

Lower Risk, conservation dependent (LR/cd)

http://www.wildliferanching.com/content/giraffe-giraffa-camelopardalis

°

 

Een evolutie icoon  ; de giraf
wetenschapsgechiedenis  van een  Evolutieicoon  ….  Lamarck en Darwin   
Linneaus
Linnaeus had  weinig met evolutie theorie te maken, maar heeft wel een basis gelegd die het denken over evolutie makkelijker maakte. 
Linnaeus heeft namelijk de indeling in verschillende klassen  en groepen gemaakt voor planten en dieren.
Zo heb je gewervelde en ongewervelde dieren. Vogels, reptielen, zoogdieren etc. Die indeling in soorten heeft Linnaeus gemaakt, in domeinen (rijken), klassen, soorten en rassen. Zodat er een mooie onderverdeling ( en ordening) onder dieren en planten  was.( een  begin van de  systematiek die later ook  de geneste hierarchieen  opleverde )
Lamarck
Lange tijd dacht men dus dat al die dieren, door de Zweedse bioloog Linnaeus zo mooi geklassificeerd, allemaal ready-made (en apart )door  God waren geschapen, zo’n 4 a 5000 jaar geleden.
Maar toen begon men grote botten te vinden van dieren die men nog nooit had gezien.
De dinosauriers werden zo ontdekt.
De kerk wist precies wat dat was natuurlijk : .
Dat zijn dieren die tijdens de zondvloed zijn verdronken.
 Zo groot waren die gasten dat die natuurlijk niet  pasten  op de Ark van Noach.
Maar de  naturalisten ( de  latere biologen ) waren er niet zo zeker van.
Want ze hadden ook al gemerkt dat er bepaalde dieren waren die toch raar in elkaar zaten.
Zo had je  berpaalde vogels met vleugels,waarbij  vliegen absoluut geen optie was voor die kiwi’s en struisen . 
Honden rassen zoals de tekkel, waarvan iedereen kon snappen dat die in het wild niet zouden kunnen leven.
Kevertjes met vleugels die ook al niet konden vliegen.
En dan had je alle soorten vee, die toch echt anders er uitzagen dan de soortgelijke dieren die in het wild leefden.
Want de oer-os was een nogal ander en steviger beest dan de melk-koe van toen.

Bos Taurus Primigenius  of   Oeros

De Oeros is de voorouder van het huidige rundersoorten in Europa, maar was met een schofthoogte van 2 meter veel groter. De laatste oeros is in 1627 in Polen gedood.

Zo kwam men op het idee dat dieren evolueerden.
Dat de mens dit ook had gedaan en wellicht nog doet, kwam niet in ze op.
We hadden het immers over dieren en misschien planten, dat was al schokkend genoeg.
Door de tijd heen waren dieren dus aan veranderingen onderhevig.
En het had alle schijn van   dat dit leide  tot   een betere aanpassingen  aan de omgeving.
Lamarck was de eerste met een serieuze verklaring.
 Hij had namelijk geobserveerd dat een giraffe net zoveel nekwervels heeft in het skelet als een olifant.(
7 dus )Maar de vorm van die nek is toch bijzonder veel anders.
giraffe-skeleton
Hij dacht dat als giraffen nou vroeger niet zo’n lange nek hadden, dan zouden ze proberen bij de hoge blaadjes te komen en hun nek zo ver als kon uitrekken.
Dat was niet zo ver. Maar door dit uitrekken werden de baby-giraffes geboren met een net iets langere nek. 
En zo van generatie op generatie werd de nek langer, doordat de ouders de nek zo ver mogelijk hadden uitgerekt en die eigenschap doorgegeven aan de kinderen.
Daar klopt natuurlijk niets van. 
We weten inmiddels  dat  de aanleg  voor de eigenschappen vooraf genetisch  zijn bepaald .
 
Darwin
De vader van Darwin, Erasmus Darwin, had al eens geponeerd dat het misschien wel mogelijk was dat al het leven op aarde uit een voorvader soort ontstaan
zou zijn, via die evolutie. Maar dat was gokwerk en werd dan ook zeker niet serieus genomen.
Maar Charles Darwin zelf ging als 22 jarige bioloog mee op reis op de H.M.S. Beagle.
Een reis van 4 jaar, waar hij vrijwel continu zeeziek was, volgens zijn eigen dagboek.
Hij ontdekte  dat er verschillende soorten dieren leefden  op verschillende eilanden .
Al met al observeerde hij bepaalde dingen.
Tijdens de reis las hij ook over geologie.
De geologen waren op de gedachte gekomen dat vroeger de continenten met elkaar in directe verbinding gestaan zouden hebben.
Ze hadden het nog niet over continentale platen die rondschuiven, maar over een landbrug tussen Alaska en Azie. 
En eventueel tijdens de ijstijd een ijsbrug via Groenland tussen Europa en Amerika.
Darwin zag namelijk dat er in zuid amerika heel andere dieren leefde dan in noord amerika an die waren weer anders dan wat we kennen uit Europa.
Nu weten we ook dat fossielen uit noord en zuid amerika aangeven dat deze verschillende soorten dezelfde voorvaderen hebben gehad.
Ze zijn alleen afgezonderd van elkaar verder gaan evolueren en dus anders geworden, door andere omgeving.
Dit kon Darwin nog niet bewijzen, maar hij had wel dat vermoeden.
 
Om maar even het voorbeeld van de giraffe te nemen.
Toen de giraffe nog een korte nek had, had je wel verschillen tussen de individuen.
Dat zien we bij mensen ook, iedereen ziet er net wat anders uit.
De een is wat langer, de ander korter. De een sterk, de ander snel. Dus varieteit binnen de soort.
De voorvader van de giraffe moest dat ook gehad hebben.
Dus de een wat langere poten dan de ander, de een een langere nek dan de ander.
Als dan in tijden van droogte en voedsel schaarste de hoogste bomen nog blaadjes hadden, hadden de individuen met een net iets langere nek, meer eten dan diegenen die er niet bij konden  , en dat  zeker in tijden van schaarste .
Dus hadden ze een grotere kans op overleven en voortplanten. 
En met dit voortplanten zou die langere nek ( als genetsich recept dan , zoals we nu weten ) worden doorgegeven.
Want men wist al dat  ;   via het kruisen van bijvoorbeeld sterke paarden ,  een eigenschap van ouder op nakomeling werd doorgegeven.
En zo kon langzaam aan, over een tijdsbestek van vele generaties de giraffe de lange nek en hoge poten ontwikkelen.
Dat was de basis van de evolutie theorie.
Destijds was dit slechts een hypothese.

Goed onderbouwd met logica en denk-experimenten, gebaseerd op de observaties tijdens zijn reis.
Maar later hebben biologen en archeologen steeds meer bewijzen gevonden om het principe van natuurlijke selectie als drijfveer voor evolutie van soorten te onderbouwen.

Verhaaltjes  :

Lamarck ging ervan uit  dat  in de afstammingslijn van  “giraffen ” een  hals werd ontwikkeld tot de huidige lengte   , omdat de verschillende  fertiele individuen in de afstamlijnen  en  gedurende de verschillende generaties ,  zich moesten  uitrekken  gedurende hun leven  , om aan de bladeren van acaciabomen te kunnen  komen : ….

Darwin

Deze thesis werd door Darwin verworpen  : Maar het is slechts de moderne  genetica ( waar darwin  nog niet erg veel van afwist )die dit afdoende heeft ontkracht …

De Lamarckiaanse aanname is vals :

De kinderen van  bijvoorbeeld  Schwarzeneggers bezitten de spieren van  hun vader niet bij hun geboorte . Ze moeten ze eveneens  als hun vader  , door oefening  fenotypisch ontwikkelen ….

—-> Men heeft zich ook beziggehouden  generaties  lang de staart van proefmuizen  te amputeren ; de jongen werden steeds met een staart  geboren .

Lysenko bijvoorbeeld  heeft dit altijd  ontkent …op grond van het marxistische dogma  dat  “nurture” als enige belangrijke  vormgever van de  psyche  van een individu    ,  stelde  …..( zie nature -nurture debat /oftewel  de overheersende rol  van ofwel  genetica ofwel (her)opvoeding ?—> de boetseerbare  en veranderbare  mens  )

—>Datzelfde  staartverhaal  is  trouwens  ook vastgesteld  bij   bepaalde honden en paarden-rassen   gedurende honderden jaren …werden die van hun staart ontdaan ; ze werden steeds  opnieuw  geboren met staarten

 Belgische trekpaarden waaronder enkelen met geamputeerde staart

 het zogenaamde “couperen van de staart ”  is nu bij wet verboden

.

Toch heeft Darwin het over de giraffe-hals  

( omdat het in die tijd een zeer populair voorbeeld  en alom bekend  “verhaaltje”  was  ? ) maar hij  bekritiseerd  voornamelijk de visie van Lamarck inzoverre deze het heeft over het doorgeven aan het nageslacht van tijdens het leven  verworven fenotypische  eigenschappen ..(  = het lamarckiaans evolutiemechanisme )

Darwin  heeft het  ook     niet over het voordeel  dat een lange  hals zou of nog steeds   kan  geven …

Integendeel    //  Wat betreft de evolutie van giraffen  was Darwin   minder  geintrigeerd door  de lengte van de giraffe- hals dan door de vorm van de  staart, die aan hem  aan  een ‘ vliegmepper .’  deed  denken

Een “efficiente  vliegenmepper ”  geeft ( volgens darwin )  een overlevingsvoordeel ….

vliegenmepper

-foto in Libië, door: saskia

Libische vliegenmeppers 

 

zuid afrikaanse vliegenmepper

zuid-afrikaanse vliegenmepper

Maar creationisten blijven  tegen alle beter weten in   Darwin  van alles in de mond leggen  : 
http://www.wetenschapsforum.nl/viewtopic.php?t=11155&start=60
(Creationist,Contrarian,ontkenner  /  zweistein )
….Darwin zei dat vroeger een giraf een korte nek had, en omdat ze niet van de bomen konden eten….. daarom hebben ze een lange nek ontwikkeld,….
1.- Darwin heeft dat nooit  expliciet   zo gezegd of geschreven :
Dit is gewoonweg een stukje nageprate   geschiedenis-vervalsing
2.- De aangehaalde   theorie  van de  (bijvoorbeeld de reductie van organen door “toenemend ”  niet-gebruik )  stamt van de  volgelingen van  Lamarck  :
De theorie ( in zijn extreme  vorm ) beweerde dat
” ….. Het gebruik van een  uitrustingstuk van een individu veranderd door oefening tijdens het individuele leven
( sterkere spieren bijvoorbeeld ) en dat deze ” verworven” eigenschap  werd doorgegeven aan  de volgende generaties waarna dit zich  opstapelde en verder  ontwikkelde in een bepaalde richting ….
—> zie ook  Lysenko en lysenkoisme 
—> Men amputeerde  gedurende vele generaties de staart van muizen ; er werd GEEN “verkleining” ( die niet zou zijn te wijten aan de normaal  te verwachten   “variatie”  )  of verdwijnen van de staart opgemerkt …..
—> zie  ook  artikels over  gespierde ontwikkeling  ( die van genetische aard is ) ontdekt bij  een  Duitse baby 
” …..De jongen, wiens naam niet vrijgegeven werd, is geboren met een mutatie die het gen lamlegt ( switched off )  dat myostatine produceert.
Volgens de onderzoekers is dat de reden voor de spontane ontwikkeling van een ijzersterk spierweefsel.
De correlatie tussen het myostatine-gen en de spierontwikkeling was eerder al opgemerkt bij muizen en vee maar de mogelijke effecten op de mens bleven een bron van speculaties….”
3.-
Darwin heeft WEL een  “Pangenesis  theorie”   geschetst  die probeerde  het  lamarckiaans  idee te verklaren
Gelukkig is deze  verkeerde  verklaring van het erfelijke mechanisme NIET van invloed geweest op de  moderne Evotheorie …  onder meer door de (her)ontdekkingen van Mendel en  de mutatie genese  van  Hugo De vries ….
onstond een “neo-darwiniaanse ”  synthese   en
de 21ste eeuwse  genetica doet niets anders dan dit allemaal ondersteunen
Darwin heeft het over de natuurlijke selectie ( daar is ook sexuele selectie toe te rekenen ) en over( zoals later door de  genetica  en de ontdekking van het genoom toegevoegde ) “toevallige” ( dwz  binnen de mogelijkheden ingeperkt  door chemo-fysische wetten en de geboden ontwikkelingsroutes  binnen verglijdende evenwichten  van zeer ingewikkelde  chaos-processen binnen  een stelsel van  grote aantallen ingredienten  en  interactieve processen  )mutaties 
Een giraf die alsmaar zijn nek uitrekt en zo een langere nek krijgt tijdens zijn levensloop ( volgens het lamarckisme  ), geeft zijn langere nek ( onstaan door bv.  oefening ) daarom  niet door aan zijn nageslacht .
..
Iemands ( de conceptie  onstaan ) genen-recept( genotype )   veranderd  niet tijdens zijn leven ( tenzij als fenotype of  totaal-expressie van het ” genotype”  recept binnen de   antecedenten  tijdens de ontwikkeling ;
van zowel omgevings invloeden( die functioneren als  “impulsen of orders”  van  bijvoorbeeld  Promotoren :  bediening van de schakelaars ?   ) vanuit het millieu ( zowel ” interieur”  als ” exterieur ” ) als geboden mogelijkheden ( aan uit schakelaars ) en/of defecten in de instructies   )  …
…Dat is nu juist een crux binnen ’t darwinisme ….
De verandering ( herschikking en mutaties ( ?) geschiedt tijdens de bevruchting en de meeste mutaties gebeuren in de geslachtscellen -lijnen …
Nota ;
Het doorgegeven  genotype  dat aan de basis ligt van de ontwikkeling van elke individu in elke generatie  , kan wel een aantal epigenetische veranderingen ( aan- en uit- geschakelde genen  bijvoorbeeld , Herv’s en Erv’s , transgene inserties van virale en/of bacterieele aard  ) overdragen , maar ook deze onstaan in de geslachtscellen  ___en uiteraard als gevolg van de omgevingsfactoren ( le millieu interieur )  waarin deze  “cellen ” zich bevinden ____ lijnen
of
ook nog door  cyto-symbiose(—> Wohlbachia )bijvoorbeeld  in de bevruchte cel (te vergelijken met  overgeerde  parasieten  die  veranderingen in de  omgevingsfactoren tijdens de embryonale ontwikkeling ( besmettingen van de ” moeder ” / vrucht en foetusvergiftigingen   en dergelijke  –> softenon   )  in de baarmoeder  , bewerkstelligen  ….

 

J Berill (1960)

Een ander “adaptationistisch – programma  verhaal” , wordt neergezet door  J Beril in zijn boek  Heelhal en leven  p.81


“….De lange hals van de giraffe is meer dan een eeuw een onderwerp van overpeinzing en debat  tussen westenschap en creationisten   geweest.( nota van tsjok   =  Veel huidige creationisten grijpen daar op terug  , naar goede gewoonte … maar dat is slechts herkauwen van gedateerde reeds lang opzij gezette  speculatieve apologetiek )
Populair was de zienswijze dat ( nota tsjok   ; iets wat moderne crerationisten steeds weer in de herinnering brengen ) de nek zo sterk groeide om het dier in staat te stellen zich te voeden met de bladeren van boomkruinen.

Een geheel andere en meer aannemelijke “verklaring” was   de volgende. ( Althans volgens Beril )
Om te beginnen zijn giraffen grazende dieren in gebieden die onveilig gemaakt worden door leeuwen en andere grote katten en, zoals met al zulke schepsels het geval is, zij die hard genoeg kunnen wegrennen blijven in leven en zien ook nog kans zich voort te planten.
Zo zijn de poten van giraffen na verloop van vele generaties langer geworden doordat de exemplaren met de langste poten minder kwetsbaar waren dank zij hun grotere snelheid en misschien ook omdat hun lichamen moeilijker vanaf de grond te bespringen waren.

Alles is in het voordeel van die met de langste poten.
Aan de andere kant betekenen lange benen alleen veiligheid voor gebieden waar water en gras niet boven de voet uitkomen.
Terwiji de poten tijdens de giraffenevolutic langer werden, groeiden de nekken dus overeenkomstig, eenvoudig omdat de dieren ten allen tijde eten en drinken tot zich moesten kunnen nemen zonder daarbij te hoeven te  knielen ( wat hen  bovendien  ook nog eens erg kwetsbaar maakt .)  

De ene verlenging was het gevolg van de andere.
Tegelijkertijd stelde de lange nek zijn bezitter in staat zich te voeden met gebladerte dat buiten het bereik van zijn minder langnekkige voorvaderen was gebleven, terwijl de nadering van vijanden reeds van grotere af stand te zien was.
Dit zijn de dividenden en niet het kapitaal zelf.

———————————————————————————————————————————————————-

Een bekend  en zeer   populair  geworden
oorspronkelijk  alleen maar een suggestief    en terloops  geopperd “gedachten ” of ” werk-hypothetisch voorbeeld  “ ) was  het  giraffe-verhaal : een lngdurig uitgemolken toepassing  van een adaptationistische programma als verklaring
” ….een iets langere nek laat toe om hoger in de bomen aan voedsel te komen, en dus schaarstes beter te overleven, maar maakt het dier kwetsbaarder bij het drinken.”
Onderhandere  het  evenwicht tussen die twee ( =  niet uitsluitend  dit verband tussen  vooormelde twee selectiefactoren  ) heeft ervoor gezorgd ( samen met  bijvoorbeeld de  evolutie van diverse“voedselplanten “( speciaal de accacia )  van de giraffe :  als co-evolutionair verband  en ecologisch gemeenschappelijk gedeeld areaal    ) dat giraffes de nek hebben die ze nu hebben.

In deze context moet er ook op worden gewezen dat ;
alleen of een mutatie de kans op fertiele nakomelingen vergroot, dan wel verkleint de belangrijkste factor is in de werking van het evolutiemechanisme volgens darwin .
Het behoud van  mutaties in het nageslacht en de afstammingslijn is daarvan afhankelijk ( 1)
 Indien deze  kans  op succes groter wordt, ( en slechts achteraf  vaststelbaar ) (2) dan zullen wij dat “positief” noemen, anders “negatief“, maar dat zijn maar woorden.
Een mutatie die de kans op fertiele nakomelingen vergroot, die zal via die nakomelingen doorgeven worden, en zich(zowel horizontaal als vertikaal )  verspreiden. 
Noten
(1)….  maar ook hier speelt  ook weer het toeval  nog een rol ( een meteoorinslag  kan evengoed een einde maken  aan een succesvolle afstammingslijn )  : een generatie van “overlevers” van een extante soort  is een  tijdsmoment in de evolutie van  een afstammingslijn dat zowel ongelukken  is te boven gekomen   als “winnende  kombinaties  in voortgaande  samengestelde ( verschillende )  en opeenvolgende loterij-uitslagen  ” trok : de keus is toevallig , maar de MOGELIJKHEDEN of oplossingen zijn beperkt in zowel de oplossingsruimte als de antecedenten
zie daarover de discussie  over ” convergentie / toeval en  wetmatigheid  ” zoals die is gevoerd door bijvoorbeeld   o.a. J.GOULD , CONWAY MORRISS,DAWKINS, DENNETT  , e.a.
—->
Je kan steeds opnieuw  “winnen” (= je kapitaal vergroten  )  in  nieuwe situaties  ( loterijen en omgevingen  ) als je maar het minimum-kapitaal hebt behouden ( niet failliet bent  )  om deel te nemen ( inzet ) ; uiteraard kan je ook hier  opnieuw  alles verliezen ( = uitsterven ) zodat je niets meer kan inzetten …
Als je de inzetter ( = ” je ” in het bovenstaande  ) vervangt door het begrip “afstammingslijn ” weet je ongeveer  wat ik bedoel met deze analogie ….
 Je kan ook   iemand anders dan jezelf ( heel toepasselijk  voor de evolutie = je kinderen , bijvoorbeeld ) genoeg kapitaal  nalaten  zodat ze verder kunnen spelen/deelnemen  op de nieuwe  loterijen …..
en alle levende  wezens  moeten noodgedwongen meedoen aan  loterijen  van het leven , ze kunnen zich niet onthouden ,( = dat is dus waar de analogie eindigd   …replicatoren  zijn zelfs gedeeltlijk oorzaak van  de ” loterijen”  ( = bijvoorbeeld  door “overbevolking” als gevolg van   opgestapeld succes  )waarvan ze zowel onderdeel / kansen-creator -begrenzer    als deelnemer zijn
(2) 
kansberekening  gaat over de verdeling van  het  voorkomen   van alle mogelijkheden  die binnen de wetmatigheden  ( of beperkende  regels  binnen een  gegeven  eindige  oplosruimte of   bekende  eindige verzameling  ) kan …
 Omdat we niet alle  wetten of routes of mogelijkheden  vooraf  kennen van  de situaties die een bepaalde  evolutie in een bepaalde route  stuurden noch het aantal mogelijke open en niet- gevolgde routes   …
kunnen we slechts achteraf  vaststellen of  aan mogelijkheid is gekozen of niet ( we weten niet of er ook nog  andere winnende mogelijkheden  zijn : wanneer deze  voorgestelde aannames  noch  empirisch ,  noch experimenteel vaststelbaar zijn )  … we kunnen echter wel  het reeds bekende aantal wetmatigheden”voorzichtig en onder het nodige  provisionele   “tijdelijk -als  -beste – waarover we beschikken ”  voorbehoud  gebruiken  om bepaalde “oplossingen ” of routes als niet behorend tot deoplosruimte , uit te sluiten …
 zie ook —>Toeval
  
CREATIONISME  DOOR DIK EN DUN 
“….er bestaan geen fossiele giraffen ….”
antwoorden :

Journal of Research (Science), Bahauddin Zakariya University, Multan, Pakistan.Vol.13, No.2, December 2002, pp. 139-144 ISSN 1021-1012

A NEW  INDRATHERIUM //FOSSIL GIRAFFE INDRATHERIUM COMPRESSUS SP. NOV. FROM SIWALIK FORMATIONS OFPAKISTAN

het gaat om een kies gevonden  in Pakistan
(gedurende de   “ijstijd”= )
Uitgestorven fossiele korthalzige giraffen zoals de okapi  maar beduidend groter
Shivatherium,
 
Sivatherium    
(india:—-> het beest van shiva )
Libyatherium,
(afrika ;—->  het libysche beest )

Giraffes: Branched off from the deer just after Eumeryx.

The first giraffids were Climacoceras (very earliest Miocene) and then Canthumeryx (also very early Miocene), then Paleomeryx (early Miocene), then Palaeotragus (early Miocene) a short-necked giraffid complete with short skin-covered horns.

giraffen stamboom

Palaeotragus from the Miocene of Asia, approximately 20 million years ago. Looked very similar to the modern okapi -medium sized, with normal length limbs and neck, and two small, bony horns.

From here the giraffe lineage goes through Samotherium (late Miocene), another short-necked giraffe, and then split into Okapia (one species is still alive, the okapi, essentially a living Miocene short-necked giraffe), and Giraffa (Pliocene), the modern long-necked giraffe.

Giraffids were once very widespread and diverse. Fossils have been found from Greece, Austria, Hungary, the Balkans, Spain, the Middle East, Mongolia, China, Japan, Russia, India, Sri Lanka, Myanmar and Africa. Many species had large, stocky bodies and various types of heavy, ornate horns.

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016648005000614

GiraffeEvolution  <—- pdf

discussion with creationists
Leviathan  en de napraters
(hier volgt  een stukje  propaganda  van  een   “professionele ”  creabel   cretionist      Leviathan
en de napraters ( jethro wils  ) op het  oude(niet meer bestaande )   RC forum)
…De lange nek van de giraf
Juist of fout: 
Giraffen hebben lange nekken omdat de natuur in de loop van tijden met een schaarse voedselvoorziening deze giraffen uitselecteerde die genetisch materiaal bezaten voor langere nekken. (dus alleen de giraffen met de langste nekken waren in staat om de hoogstebladeren te bereiken en hadden dus de grootste kans op overleving).
Fout.
Twee artikels documenteren deze stelling.
Een artikel van de beruchte evolutionist Stephen Jay Gould:
“The tallest tale”, Natural History, mei 1996, p.18-27.
Simmons en Scheepers, “Winning by a neck: sexual selection in the evolution of giraffe”, The American Naturalist, November 1996, p. 771-786.
Het artikel van Gould illustreert het feit dat Darwin hierover eigenlijk zeer Lamarckiaanse ideeën had (namelijk het foute idee dat verworven kenmerken overerfbaar zijn).
Deze inleiding is duidelijk bedoeld om te suggereren dat de steller van het artikel   expert is en de nodige kennis bezit om iets te vertellen over deze kontroverse
…Maar zelfs nu is de bedoeling slechts “twijfel” zaaien en darwin te diskrediteren …
De strijd over  het Lamarckisme  is gewoonweg een oude koe , de
definitieve uitslag ( in de vijftiger jaren van vorige eeuw )  was in het voordeel van de afsluitende   synthese  van  de  ideeen van Darwin gekombineerd met de opgerakelde  wetten van Mendel , de ontdekkingen van het DNA  en de  oude bevindingen  van  Hugo De Vries … 
Oude lulkoek  die allang is opgelost  
Zie daarover   ook :
T. Dobzhansky  in zijn strijd tegen het lysenko-isme
“Het tweede artikel toont aan dat het traditionele neo-Darwinistische idee over de nek van de giraf totaal fout is.

Het nieuwe antwoord is nu dat het genetisch materiaal voor de langere nekken overgeërfd werd via de mannelijke giraffen omdat deze meer kans vertonen om te domineren over andere mannelijke giraffen en dus meer toegang krijgen tot de vrouwelijke giraffen.

Het enige probleem met deze theorie is dan natuurlijk? hoe kregen de vrouwelijke giraffen hun langere nekken?
 antwoord  van Hume
”  Lijkt me absoluut geen probleem tenzij het (de) gen(en) voor lange nek op het Y-chromosoom lig(t)(gen).
Als dat gen of die genen op het X-chromosoom of een van de autosomale chromosomen lig(t)(en) krijgen ook alle vrouwelijke giraffes deze eigenschap mee van hun vader.”

 

Evolution of the Giraffe Neck Via Sexual Selection

Sexual Selection, Allometry
and the Giraffe’s Neck.

http://bill.srnr.arizona.edu/classes/182/GiraffeWrapper.htm

Claim index
CB325
Creato 
” A giraffe’s heart must be quite large (it is over 24 lbs) to pump blood to the giraffe’s head. A series of special one-way valves in the neck regulates blood flow, and there is a special net of elastic blood vessels at the base of the brain. Without these valves and elastic blood vessels, the blood pressure in the giraffe’s head would be immense when it bends over, enough to cause brain damage. All of these features — large heart, valves in the jugular vein, and wondernet of vessels — must be in place simultaneously or the giraffe would die. They could not have evolved gradually.”
Source:   Davis, Percival and Dean H. Kenyon, 1989. Of Pandas and People(het ID “leerboek” dat werd ontmaskerd in Dover ) : The Central Question of Biological Origins (2nd ed.). Dallas, TX: Haughton, pp. 69-72.
Setterfield, Barry, 1998. Birds, beetles, and life. 
http://www.setterfield.org/essays/giraffe.html

Response:

  1. Darwin answered this claim in 1868 (206). The claim assumes that “gradually” must mean “one at a time.” Not so. The different features could have (and almost certainly would have) evolved both simultaneously and gradually. Partial valves would have been useful for reducing blood pressure to a degree. An intermediate heart would have produced enough pressure for a shorter neck. A smaller net of blood vessels in the head could have handled the lesser pressure. As longer necks were selected for, all of the other components would have been modified bit by bit as well. In other words, for each inch that the neck grew, the giraffe’s physiology would have evolved to support such growth before the next inch of neck growth.

References:

  1. Darwin, Charles, 1868. Variation of Animals and Plants Under Domestication, vol. 2, chpt. 20. London: John Murray.http://pages.britishlibrary.net/charles.darwin/texts/variation/variation20.html

Further Reading:

Gould, Stephen J., 1998. The tallest tale. In: Leonardo’s Mountain of Clams and the Diet of Worms, New York: Three Rivers Press, 301-318.

Verdere  links :

( ingetoomde -)Creationist maar met een goede   educatieve inhoud  )
http://bioteach.ubc.ca/quarterly/quarterly015/0105peachey.html
http://www3.telus.net/csabc/Giraffe.html
Creationist  rethorics ( facts are interpreted ) ;
Sceptische  links :
zie ook ;
Four Common Myths About Evolution
http://www.csicop.org/si/2005-05/evolution.html
“Survival of the fittest” is een onjuist concept.
complexiteit 
crea   “…..In de loop van de evolutie zie je in plaats van meer robuuste wezens juist steeds minder   kwetsbare wezens ontstaan. 
De eencelligen zijn als orgnaismen  heel wat minder kwetsbaar dan bijv. een giraf.”
Er is geen enkele noodzaak  voor het leven om zich van minder complex naar meer complex te bewegen.
Miljoenen jaren functioneerden levende wezens prima zonder ogen of hersenen, dus waarom zouden die  noodzakelijk moeten ontstaan?
Wanneer ze dus wel onstaan  kunnen ze natuurlijk een “voordeel”   bieden
maar dat is een achteraf , geen gepland  ontwerp
Belgische dilettante  idiotieen / onzin   en  gezwam van een militante  evangelische creationist -apologeet
 
 –Dr science( alias  revolutietheorie)
op het wetenschapsforum
“…. Een bekende voorbeeld die Darwin gaf voor de natuurlijke selectie was het voorbeeld van de lange nek van de giraffe.

Door de groeiende droogte verminderde de groei van de bladeren aan de onderste delen van de bomen……”
—> NEEN   ;
er zijn namelijk nog veel andere  ” verklaringen /verhaaltjes ” mogelijk dan dit  ene (populaire  , gerecycleerde ) tendentieuse  (on)dingetje …
Nummer 1 :
……HUIDIGE   Giraffen  begrazen    boomkruinen(voornamelijk van accacia’s)   ; ook omdat ze  vrij moeilijk  laag – kunnen grazen .:  Ze kunnen zich moeilijk  bukken  om iets van de grond  op te pikken  en  het is daarom  veel  gemakkelijker  rechtopstaand te “eten  “
Het rechtop be-grazen van bomen  ,  verhoogd  bovendien  de kans op  een  succesvolle   vlucht / snellere reactie  bij een mogelijke  aanval van  roofdieren  …..
Giraffen in het wild moeten een heleboel kunstjes  en lichaamsoefeningen  beheersen om te kunnen  drinken uit een plas of een rivier,  bijvoorbeeld ; Ze zijn op dat ogenblik   uiterst  kwetsbaar voor  predatoren  …
Nummer 2
en er bestaat ook  het  volgende  mogelijke alternatieve  adaptationistische  verhaaltje  ;
De blaadjes kwamen gewoon hoger te groeien  omdat de zich eveneens ontwikkelende ” giraffen ” de lager groeiende blaadjes opaten ?
 
De acaccia boom en de giraf ( prooi en  rover of leverancier en consument  ) waren ( en zijn  )  verwikkeld in een “ wapenwedloop  ….
er is blijkbaar een co-evolutie aan de gang
Ook  nummer 3
—->   waarom  konden de giraffen ( en zeker  hun voorouders )   misschien niet  iets anders  hebben, geëten    dan deze “hoog-geplaatste ” bladeren ?
Je sterft  ook niet omdat je  je lievelingskostje   niet  meer kunt eten / of omdat er in de veertiende eeuw geen chokolade was die je voorouder ( eventueel een in  het  midden oosten   levende geitenhoeder ) kon opeten  ? 
Het dieet van de  huidige  giraffe is( was ) niet beperkt tot uitsluitend de acacia blaadjes ( het is wel het lievelingskostje van giraffen )
Ook
Hoeveel giraffen  eten  60 kilogram accacia-bladeren per dag en  dan nog  in dierentuinen  ?    doe eens navraag ?
Trouwens ,  nog niet volgroeide  maar wel al gespeende  jonge( en vooral kleinere ), giraffen eten misschien  jonge ( kleine ) acacia-tjes ? (bestaan ook zeg )

____ zoals  de jonge snuiter Dr Science misschien zou kunnen beginnen met  het basisonderwijs in de moderne  evolutie- biologie en de genetica   ipv van nog steeds kinderachtig  de ” melk van de creationisten ” voedsters op  te zuigen …
en er bestaan natuurlijk  gewoon kleine accacia’tjes ?  toch ?
het is niet altijd   dit :
maar ook soms  dit ….. behoort ook tot de mogelijkheden :
Giraffe (left), somehow walking thru/grazing on acacia thornbushes (center) with impunity; giraffe on the run (right)
  
zodat de kleinere dieren uitstierven.
( en de kleinere acacia terug konden opkomen …. wat een onzin  )
Er bestaan nog meer ( niet -giraf- achtige ) wezens die acaccia-blaadjes  eten , en GEEN lange nek hebben , kleinere diertjes zelfs dan de giraffen  … 
—> bijvoorbeeld ,(afrikaanse )  eland-antilopen en
lichtere antilopen die zich zelfs   op hun achterpoten oprichten om bij de blaadjes te kunnen komen  die ook hun lievelingskostje zijn
Bovendien :
Accacia- bomen verdedigen zich niet  ALLEEN door  hun bladeren  hoger te laten groeien ; ze ontwikkelen ook  gifstoffen in hun  bladeren  ( de antilopen die zich met de bladeren voeden vormen  op hun beurt  anti- stoffen / of ze ” eten ”  anti-stoffen —> ze likken  bijvoorbeeld  regelmatig  bepaalde kleien en soortgelijke mineralen en gesteenten ( = medicijnen ? )    op  die de tolerantie verhogen  en waardoor ze toch van een verhoogd  potentieel voedselaanbod  kunnen profiteren  )
Wat dan weer wil zeggen  dat  het ” hoger laten groeien van haar blaadjes”   zeker niet de enige evolutionair ontwikkelde “verdediging” is van de soort  hersenloze acacia -bomen   ….
Er zijn vele  wapenwedlopen aan de  gang …
De beste verdediging/bescherming  van sommige   acacia-eters en tegen het opeten/opstapelen  van  hoge gifdosissen is een  ” gevarieerder voeding “
Dit laatste is nogal belangrijk om te onthouden.
De wijfjes giraffe is ongeveer 60cm kleiner dan het mannetje, zodat alle wijfjes allang voor de mannetjes zouden zijn omgekomen.
Met als resultaat dat de soort dit nooit zou hebben overleefd.
Uit een onderzoek naar de bomen kan het volgende worden geconcludeerd.
Namelijk dat (de eerste ) mutatie(s  in de richting ) voor de extra lengte van de nek van de wijfjes veel te kort zou zijn om zo hoog te kunnen reiken,
als de volwassen mannelijke exemplaren.
—> ja hoor ;  de wijfhes sterven  en
de jonge giraffen allicht ook ( zie boven ) …
De lange nek van de giraffen heeft niets met het bemachtigen  van  geliefd voedsel door  giraffen ,  te maken :  wel met  sexuele selectie en het zogenaamde ” necking” vechten , waarbij de rangorde wordt vastgesteld / de voorkeur-keus van de wijfjes toeneemt  etc …  en de toegang tot het andere geslacht daardoor  vergemakkelijkt  ….
Bovendien wil ik eraan toevoegen dat er nergens bewijsmateriaal is gevonden dat er ooit giraffen met lange en korte, ik bedoel tussen- lengtes,
hebben bestaan.
—> heilaas ….   Nog  steeds   levende verwanten van de giraf  hebben  korte nekken
 ( de okapi )
Geen enkele fossielenarchief ondersteunt de stelling van Darwin dus!
Darwin (en zelfs  Lamarck )hebben  dat nooit als “stelling”  naar voren gebracht,  ….  het  was slechts een  goed aanslaand voorbeeldjeafkomstig uit de pers van toen , en dat destijds  is gaan behoren tot  de  algemene  pop-cultuur  
 
Dit is dus weer een kleine voorbeeld van hoe oppervlakkig deze evolutietheorie is.
De giraffe voedt zich voornamelijk met de bladeren
van de Acacia, een boom, die heel sterk is.
Net zoals deze DR “nonsens” Science , zich voedt met  creationisten  zwans 
Geef maar eens een “ondersteuning ” voor al de
ze “Doctorale”  tendentieuze beweringen en voorbarige  conclusies  gepuurd  uit een  selectief   herkauwen van  creationistische kwakkels  en  (een klein  voorbeeld ) van de  gelimiteerde  kennis van de biologie  en de evolutiebiologie van deze  dr. in de idiotica   … …. kwak, kwak , kwak ….
De giraffe zorgt ervoor dat de acaciabomen niet te talrijk worden.
Dat is  geopperd en waarschijnlijk een van de hoofdredenen van  de distributie van het  acacia-bestand  :
het is een  algemeen  aanvaarde ecologische vaststelling / en een van de  best gedocumenteerde veronderstelling  op dit ogenblik ;
de ontwikkeling tussen accacia en giraffe heeft( op het huidige  ogenblik )  een evenwicht bereikt …. 
Beide  partners ( waarschijnlijk zijn er nog andere  ; )  van deze  co-evolutie hebben elkaar  gefine-tuned ( afgestemd )  ; ze zijn aan  daardoor  aan  elkaar “aangepast “
Zie over Co-evolutie –> Carl  Zimmer
DE GIRAFFENNEK  en andere  “PROBLEMEN”  DAARROND
Nervus laryngeus recurrens en de GIRAF
De toevoegin recurrens verraadt al een beetje wat het probleem is.
N. laryngeal recurrens loopt vanuit de Nervus vagus door de hals naar beneden, gaat onder de aorta door en daarna weer naar boven naar het
strottenhoofd waar het spieren en slijmvlies aanstuurt.
Een tamelijk lange omweg, zelfs in de mens; een slechte ingenieur had een kortere weg gevonden.
Er is duidelijk sprake van verspilling van materiaal, en de hele constructie ziet er niet bijster intelligent uit.(links)
recurrent20laryngeal20nerve
                                       recurrent20laryngeal20nerve20in20fish
Vanuit evolutionair oogpunt is deze vreemde constructie wel te verklaren.
In onze verre voorouders, vissen, lagen zenuwstart en doelorgaan recht tegenover elkaar .
De zenuw kon zo oversteken. (rechts )
In de loop van de evolutie zijn start en doel uit elkaar gegroeid, met grote omwegen tot gevolg.

recurrent20laryngeal20nerv20in20horse

450px-GiraffaRecurrEn_svg

En wie denkt dat het allemaal wel wat meevalt met die omweg moet voor de grap eens nameten hoeveel meter zenuw er teveel wordt aangelegd in bijvoorbeeld een paard, of een “intelligent ontworpen ” GIRAFFE

ref ;
Tomasso Agricola

http://www.youtube.com/watch?v=cO1a1Ek-HD0

DE  SLODDERVOS -PERS  

http://www.nu.nl/wetenschap/1964477/lange-nek-giraffe-is-evolutionair-onverklaarbaar-.html

Lange nek giraffe is evolutionair onverklaarbaar’

Laatste update:  15 mei 2009
De evolutionaire theorieën waarmee de lange nek van de giraffe wordt verklaard, kloppen niet. Dat melden wetenschappers uit Zuid-Afrika en de Verenigde Staten in een nieuwe studie.

Het ontstaan van de lange nek bij giraffes wordt tot nu toe op verschillende manieren verklaard.Sommige onderzoekers geloven dat de dieren gemakkelijker bladeren uit bomen kunnen eten door hun lange nek. Andere geleerden gaan ervan uit dat het postuur van de giraffe is ontstaan door seksuele selectie.

Ongegrond

Onderzoekers van de universiteiten van Wyoming (VS) en Pretoria(Zuid-Afrika) beweren in het wetenschappelijk tijdschrift Zoology echter dat die  theorieën ongegrond zijn, zo meldt de BBC.

Volgens de wetenschappers heeft onderzoek uitgewezen dat giraffes alleen bladeren eten van bepaalde soorten. Die bladeren groeien niet bijzonder hoog. Het is daarom niet aannemelijk dat giraffen met lange nekken in de loop van de evolutie gemakkelijker konden overleven.

Mannetjes

De giraffennek is waarschijnlijk ook niet door seksuele selectie tot stand gekomen. In dat geval zouden volgens de onderzoekers vooral mannetjes een lange nek moeten hebben om vrouwtjes te verleiden. Ook zou de nek dan groter moeten zijn in verhouding tot andere lichaamsdelen.

De wetenschappers konden bij een lichamelijk onderzoek onder 38 giraffes echter geen verschillen vinden in de relatieve neklengtes van mannelijke en vrouwelijke dieren. Ook bleek de nek in proportie met de benen van de giraffes.

Raadsel

De lange nek van de giraffe blijft daardoor een evolutionair raadsel.“Een goede verklaring voor de verlenging van de nek bij giraffes, moet elders worden gezocht’, zo concludeert hoofdonderzoeker Graham Mitchell.

Het bovenstaande  is een voorbeeld van  onnozele  diletttantische  berichtgeving.
“Niet correct verklaard “staat niet gelijk aan “onverklaarbaar”

Verder ; 
Ik denk dat het van belang is om over “steun” voor een hypothese te spreken, niet over een  “bewijs” ervoor . 
Als er bewijs is voor iets is het inderdaad geen theorie of hypothese meer  , maar een feit.
Dit is toch al héél lang bekend?

-alleen omdat het niet overduidelijk is hoe en welke evolutionaire druk een rol speelde , wil nog niet zeggen dat de giraffennek niet evolutionair zou zijn gevormd of de evolutietheorie op de schop kan ; Dagelijks evolueren er nog allerlei organismen en in best rap tempo; bacterien passen zich moeiteloos aan, virussen nemen ook gewoon een andere gedaante aan als de nood aan de man is;

Je mag niet bij voorbaat alles willen uitsluiten als het niet in je straatje past

Helaas zullen veel ondeskundige en creationsiten dit gretig aangrijpen, zonder het echt te begrijpen (“zie je wel, er klopt niets van”).
Het mechanisme van evolutie wordt door de betreffende onderzoekers niet betwijfeld, wel het  toegepaste  natuurlijke selectie handvat . Dus: wat was precies de selectie factor. 

– Waar de auteurs van de kritiek op de gangbare evolutionaire verklaringen van de giraffenek misschien geen rekening mee gehouden hebben is dat toen de giraffe naar zijn huidige vorm evolueerde er misschien meer competitie was op het toen beschikbare voedsel : waardoor de giraffe die een grotere variatie aan bladeren kon eten (van hogere bomen) een grotere fitness had. 
De nek houdt de giraffe inderdaad niet tegen lagere bomen ook te gebruiken voor voedsel, maar is er niet tot beperkt. Dat kunnen we helaas heel slecht na gaan in het fossiel materiaal  . Maar dat  betekent niet dat het niet zo is 

Het grote selectieve voordeel van de giraffe in de Afrikaanse (droge) savanne is niet zozeer of niet alleen dat ze hoog kunnen eten, maar vooral dat ze een groot verticaal voedselbereik hebben. Ze eten nl. normaliter van de hele laag van 1,5 tot 4,5 meter, soms nog iets hoger of lager. 

Bovendien is goed bekend, dat Afrika tijdens de ijstijden veel droger was, veel (half)woestijn en zeer droge savanna, met name Acacia en doornstruik savanne, zeg maar randje Kalahari. In die tijd zal het hoog en vooral ‘brede laag’ kunnen eten wel een groot selectief voordeel zijn geweest. 

Nooit te snel afgaan op één wetenschappelijke veronderstelling.
Hier komt vast wel veel commentaar op.

Maar dan zeggen de crea’s natuurlijk weer zoiets van: “zie je wel, ze proberen het recht te praten”. 
Omdat crea’s het wetenschappelijke proces niet (willen) begrijpen. 

-in tijden van schaarste zijn de laagte bladeren het eerste op en kunnen alleen de langnekken de hoogste bladeren blijven eten en overleven dan de schaarste.

-Het onderzoek focuste nogal op sexuele voorkeur en minder op voedsel voordeel.
Dat laatste is echter juist de beste kandidaat als selectie mechanisme, zeker in Afrika’s verleden. 

Wat ik nogal zwak vind, is dat men inderdaad uitsluitend keek naar de huidige voedsel*voorkeur* van de giraffe, niet naar selectief overlevings voordeel onder voedsel stress (dus schaarste) omstandigheden.

Ik vraag me trouwens af of giraffes altijd al voornamelijk acaciabladeren hebben ge- eten ( zoals ze nu veelal doen ) . Het klimaat in Afrika is in de afgelopen tientallen millennia heel erg veranderd.
Het is echter bekend (en door vele westerse observanten  in Oost-Afrika heel veel waargenomen), dat giraffen in groene tijden zelfs mals gras eten en lage, lekkere (want jonge ) struikjes.

Maar het is in de echt moeilijke, droge tijden, dat ze vooral terugvallen op hoog grazen (browsing) aan vooral acacia’s als er bijna niets anders meer is en andere dieren moeten wijken. 
Ik heb in de droge tijd in een zeer droog gebied (Ruaha National Park, Tanzania) veel giraffen gezien, waar bijna geen andere grotere zoogdieren meer rondliepen en bijna alles dor en bruin was. Is ook bekend van droge gebieden in Kenia en de randgebieden van de Kalahari in Botswana en Namibië.
Voor overlevingsvoordeel (dus selectiedruk) moet je juist kijken naar de tijden van stress, 
wanneer het er echt op aankomt. 

(Hoofdkriticus Mitchell mag wel eens mooi de les worden gelezen__ zoals hierboven al gebeurde . De man heeft gewoon niet goed of grondig genoeg nagedacht.En dat is toch wel een vrij grote fout voor iemand die zich in het vakgebied der evolutionaire zoologie begeeft )

-Ik dacht dat de nek van een Giraffe zo lang was, omdat hij hierdoor zijn lichaamstemperatuur beter kan regelen.
Aangezien de nek ideaal is om warmte uit te stoten (zweten), waardoor hij niet oververhit raakt.
Het heeft dus te maken met airconditioning, langs de lange hals van de Giraffes liggen talloze bloedvaten die het warmbloedige dier behoeden voor oververhitting

Een olifant gebruikt zijn oren als airco. 
Olifanten en Giraffes hebben in vergelijking met bv zebra’s een erg trage stofwisseling.

Tevens is het op de grond warmer dan wat hoger, omdat de zandgrond de warmte vasthoudt.

De giraffe is ontstaan in ’n habitat met struiken van zo’n 3 meter hoogte ….
de lange nek is daar essentieel om te overleven..

De vijanden/ predatoren  van hun voorouders zijn ( waren) allemaal beesten die sluipen.
Door een lange nek kun je dus beter de omgeving in de gaten houden, wat ook de levenskansen verhoogt.
Als het dieet of sexuele voorkeur niet de juiste verklaringen zijn, is het denk ik inderdaad
vanwege het overzicht (gevaar van ver zien aankomen) of de dreiging die uitgaat van grotere dieren (wie hoog komt, is vast groot en dus té sterk.)

Nog veel waarschijnlijker ;
Veel eigenschappen zijn ontstaan, omdat ze een antwoord waren op diverse soorten evolutionaire druk :
ze konden meerdere functies gelijktijdig ontwikkelen . 
Dit maakt het selectief voordeel groter. 
Ook kan in de loop der evolutie elke functie geleidelijk veranderen, denk bijv. maar aan de veren bij vogels (eerst waarsch. isolatie en ‘pronken’, later dus fladderen en vliegen).

Dat de giraffe voorouders eerst korter nekken hebben gehad is wel héél waarschijnlijk. 
De gevonden fossiele verwanten hadden kortere nekken, de levende naaste verwant (okapi, een soort kleine oerwoud giraf in Kongo) heeft een vrij korte nek. De naast verwante familie, de kamelem, hebben een ‘half-lange’ nek. 
En tenslotte: de giraffe heeft, net als alle zoogdieren, slechts 7 nekwervels, alleen langere. 

Waarom die nek er is, daar mogen de meningen over verdeeld zijn, maar hij is in elk geval niet “irreducably complex“- de nek kan makkelijk tot beperkte lengte zijn gegroeid ( wat al een voordeel kon betekenen ) , en daar zijn blijven steken tot dat het mechanisme om de bloedtoevoer te regelen ontstond.

En hoe beter dat bloedregelings- mechanisme werd , hoe langer de nek vanaf dat moment weer kon worden.

Stamboom en overgangen ? 

Giraffes delen een gemeenschappelijke voorhouder met hert-achtigen, die leefde in het Oligoceen, en een recentere gemeenschappelijke voorouder met de Okapi.
Voorbeelden van “Tussenvormen” die gevonden zijn,  zijn bijvoorbeeld
Climacoceras, 
Paleomeryx en 
Palaeotragus. 

Afrikaanse “giraffen” bedreigd met uitsterven  ?

ANP
23 december 2007

NAIROBI – De giraffes in Afrika worden met uitsterven bedreigd als er geen maatregelen genomen worden om ze te beschermen. Dat is de conclusie van een onderzoeksrapport van Keniaanse en Amerikaanse biologen dat zaterdag verscheen, meldde de BBC.

Er leven in totaal in Afrika nog maar honderdduizend giraffes. Door stroperij en oorlogen in Somalie, Ethiopie en Kenia is het aantal netgiraffes (giraffa camelopardalis reticulata) drastisch verminderd. Begin jaren negentig waren er nog 27000 exemplaren. Nu nog maar 3000, aldus de onderzoekers. Van de Tsjaadgiraffe (giraffa camelopardalis peralta) zijn er nog maar 160 over.

De onderzoekers hebben bovendien vastgesteld dat de verschillende soorten giraffes, die tot dusver werden beschouwd als ondersoorten, moeten worden gezien als aparte volwaardige soorten.

De twee giraffesoorten die het meest aan elkaar verwant zijn, de netgiraffe met rode ronde vlekken en de Massaigiraffe (giraffa camelopardalis tippelskirchi) leven al een half miljoen tot anderhalf miljoen jaar gescheiden van elkaar.

De “giraffe” staat niet op de rode lijst van beschermde diersoorten van de World Conservation Union (IUCN), omdat er nog honderdduizend zijn.

MAAR

Daar verschillende  ondersoorten nu als  verschillende  aparte soorten zijn te beschouwen  , komen ze wel op de rode lijst en hebben regeringen de plicht zich in te zetten voor de bescherming van de giraffen aldus de wetenschappers

ELF   APARTE  SOORTEN

(BMC Biology, 21 december 2007).

…..Uit een analyse van DNA van over Afrika verspreid levende groepen giraffen  , maken David Brown en zijn collega’s op dat deze dieren al honderdduizenden jaren niet of nauwelijks onderling paren. In een dierentuin doen ze dat wel. Tot nu toe gingen wetenschappers er vanuit dat van de giraffe alleen ondersoorten bestaan zoals de Netgiraffe, de Nubische giraffe en de Rothschildgiraffe.

Brown onderscheidt elf genetische varianten waarvan er zes aparte soorten zijn.

Brown merkt op dat de verschillen in de tekening van giraffepopulaties abrupt zijn en lang niet altijd begrensd door geografische barri챔res. In Kenia leven de Netgiraffe en de Masaigiraffe betrekkelijk dicht bij elkaar in een doorlopend gebied dat wordt gekenmerkt door bos en acaciastruiken. Ondanks hun nabijheid zijn de Netgiraffe en de Masaigiraffe onder de giraffen het minst verwant.

Volgens de DNA-analyse van Brown delen de Netgiraffe en de Masaigiraffe een gemeenschappelijke voorouder die 0,5 tot 1,6 miljoen jaar geleden geleefd moet hebben, in het midden van het Pleistoceen. Die conclusie baseren zij op het grote aantal verschillen in de lettervolgorde van meerdere DNA-fragmenten van beide (onder)soorten.

Het uitwaaieren van de giraffe in verschillende soorten in het Pleistoceen valt samen met een periode van grote klimaatsveranderingen in zuidelijk Afrika. Volgens de onderzoekers zijn verschillende populaties van giraffen in dat tijdvak voor langere tijd van elkaar ge챦soleerd geraakt. Mogelijk komt dat door woestijnvorming.

Giraffen bewegen zich over leefgebieden van honderden vierkante kilometers. Bij andere grote zoogdieren met een ruim leefgebied (Afrikaanse olifant en buffel) lijken populaties die dicht bij elkaar leven genetisch wel sterk op elkaar.

De onderzoekers speculeren dat seksuele selectie een rol speelt. Dat zou betekenen dat giraffenvrouwen giraffenmannen met een afwijkend vlekkenpatroon niet aantrekkelijk vinden.

Giraffengeboorten zijn ook sterk seizoensgebonden.

Omdat de seizoenen ten noorden en ten zuiden van de evenaar van elkaar verschillen zou gemengd nageslacht van soorten aan weerszijden van de evenaar minder overlevingslansen hebben.

Approximate geographic ranges, pelage patterns, and phylogenetic relationships between giraffe subspecies based on mtDNA sequences. Colored dots on the map represent sampling localities. The phylogenetic tree is a maximum-likelihood phylogram based on 1,707 base pairs of mtDNA sequence (1,143 nt of cytochrome b, 429 nt control region and 135 nt of tRNA) from 266 giraffes. Asterisks along branches correspond to node-support values of > 90% bootstrap support. Stars at branch tips identify paraphyletic haplotypes found in Masai and reticulated giraffes. [larger].

KEY: red; Angolan giraffe, G. c. angolensis; blue; West African giraffe, G. c. peralta; green, Rothschild’s giraffe, G. c. rothschildi; yellow, reticulated giraffe, G. c. reticulata; orange, Masai giraffe, G. c. tippelskirchi; pink, South African giraffe, G. c. giraffa.

Neighbor-joining network of allele-sharing distances (Ds) based on 14 microsatellite
loci typed in 381 giraffes. [larger].

 
Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

One Response to GIRAF

  1. Pingback: ANTI-CREATO « Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: