VISSENEVOLUTIE


De evolutie van de vissen

Oudste gewerveldehttp://www.smh.com.au/articles/2003/10/22/1066631507609.html

nat-fossil2310

The rare fossil(-560MY) that was kept on its finder’s veranda for four years. Photo: South Australian Museum /Flinders’ range fossil beds(2003. The Sydney Morning Herald. )

http://mygeologypage.ucdavis.edu/cowen//HistoryofLife/ediacarans.html

MOZAIK ? Early chordate  ?  :  the stupid   ” missing link ” stories again

“Earliest chordate” claimed from the Ediacaran of Australia. News stories from October 25, 2003:    story 1       story 2

” ….. No reasonable person can say anything sensible on the basis of the text of these news reports. The quality of reporting is terrible. Gehling comes across as a complete idiot in the quotes he is alleged to have made, though he is a respected worker on Ediacaran fossils.

But let’s make a start.

This specimen is NOT a vertebrate, it does NOT have a backbone, it is NOT 26 inches long, If it has a head, it’s not a chordate but a craniate, so it probably doesn’t have a head either.

The way Gehling is alleged to have described it to reporters, it’s clear he believes it’s a chordate like Branchiostoma.

Why he went on about backbones I can’t imagine, because that set off a feeding frenzy among these scientifically illiterate reporters. And it’s obvious that Gehling didn’t make it clear that he was talking about Ediacarans, not vertebrates, that may be related to jellyfish, crustaceans etc. Where did whales come into it? And he probably said “head end” which they heard as “head”.

Jim Gehling is probably hunched over a Stubbie somewhere, wondering what went wrong. Next time, Jim, for heaven’s sake give them a bit of paper with the real story written down for them, in little words and short sentences!!!

The immediate reaction among American Web pundits is that the new fossil is probably Kimberella, a bilaterian that may well be an early lophotrochozoan, not related to deuterostomes at all.

I hope that Gehling gets out some details soon, with better images. Until he does, I’d guess also that it is a Kimberella.
Here is the new fossil.
Here is Kimberella Article from Science News 1997 about a new reconstruction of Kimberella

Vissen behoren tot de Gewervelde Dieren. De oudst bekende visfossielen stammen uit het onder- Cambrium tijdperk.

De eerste vissen behoren tot de kaaklozen (Agnatha). Deze oude  visfossielen komen uit het Ordovicium.

Aan het begin van het Siluur tijdperk verschenen de kaakvissen (Chondrichthyes). De nog steedsaanwezige kaakloze vissen maken in het Siluureen periode van bloei door.

In het Devoon onstonden de Pantservissen (Placodermi) met uitwendige huidplaten ter bescherming.

Ook de haaien en de ‘stekelhaaien’ ontwikkelen zich tot een belangrijke groep.
Ook de Beenvissen verschenen ten tonele. Hiertoe behoren vrijwel alle tegenwoordige vissen. Tot de beenvissen horen de straalvinnigen, waartoe bijna alle moderne vissen behoren, en de spiervinnigen, waarvan nu nog zes soorten longvissen en de beroemde Latimeria leven. Uit een spiervinnige vis moet het eerste gewervelde landdier zijn voortgekomen.

Van vissen worden regelmatig de tanden, eventuele huidplaten en wervels fossiel teruggevonden.

Van welke voorouder de vissen afstammen, staat niet vast. Wel zwemmen er nu nog creaturen rond die veel lijken op de hypothetische oervis, zoals de larve van de zakpijp.

Fossiel zet visevolutie op zijn kop

vis fossielen Zuid-Afrika  / 04 05 2005 Ingrid Leeuwangh

Nelson


fossiele Kaakloze zuid afrikaanse vis

South african agnatha

http://educatie.ntr.nl/radio/501613/kort-nieuws/item/523233/fossiel-zet-visevolutie-op-zijn-kop/

De kaakloze anaspide   vissen leefden 450 miljoen jaar geleden toen Afrika nog in een  ijstijd(Hirnantian Ice Age ) uit het vroeg siluur zat  

In Zuid-Afrika zijn 450 miljoen jaar oude fossielen van vissen gevonden. De fossielen laten zien dat de vissen geen botten of tanden hadden en zijn bijzonder omdat ze vijftig miljoen jaar ouder zijn dan visfossielen die eerder in Afrika zijn gevonden. Dit laat een team van Engelse en Zuid-Afrikaanse onderzoekers aan de BBC weten.
De fossielen zijn bijzonder goed bewaard gebleven in de rotsen zodat de onderzoekers de ogen, schubben en zelfs de lever van de vissen konden herkennen.
Omdat de vissen geen tanden hadden, zullen het geen roofvissen zijn geweest, vermoeden de onderzoekers, maar vissen die van aas leefden in een periode dat Afrika in een ijstijd zat.
Volgens een theorie ontstonden de eerste vissen in de noordelijke continenten om van daaruit te verspreiden naar het zuiden. Maar nu vis Nelson is gevonden kan deze theorie de ijskast in. En natuurlijk hopen de onderzoekers dat dit de missing link is in de evolutie bij het ontstaan van de eerste vissen.

Overigens kreeg de vis de naam Nelson omdat het eerste fossiel al in 1994 was gevonden, in de periode dat Nelson Mandela net president werd. Maar na elf jaar vonden ze achtereenvolgens zeven vergelijkbare fossiele

De vissen worden onderscheiden in de kaakloze vissen en de vissen met kaak. De kaakloze verschenen het eerst, in het Ordovicium. De kaakvissen kwamen niet veel later, in het begin van het Siluur. Uit deze oervissen ontstond een enorme verscheidenheid aan vormen, vooral in het Devoon, het tijdperk van de vissen. Eerst kwamen de vissen met uitwendige beenplaten, later die met een inwendig skelet. Sommige groepen, zoals de haaien, hebben altijd een kraakbeenskelet behouden, bij de meeste is het gedeeltelijk of geheel verbeend. Uit de spiervinnigen zijn de amfibieën voortgekomen. Dat was evolutionair niet zo’n grote stap, vindt vissenkenner John A.Long.

Fossiel van vis van meer dan 450 miljoen jaar oud gevonden     : ….Kaapstad – Wetenschappers van de universiteit van Stellenbosch en Leicester hebben in de Cederbergen een fossiel van de oudste vis van Afrika gevonden.Het beest kreeg de nicknaam Nelson

De tot nu toe onbekende vissoort heeft nog geen wetenschappelijke naam en heeft geen tanden nog graten.

De oudste vis ter wereld, de Haikouichtys ercaicunensis, die in 1999 in China is ontdekt, is nog 80 miljoen jaar ouder.

Het team dat 11 jaar lang het onderzoek uitvoerde hebben in totaal 7 van dergelijke fossielen van de Anaspids groep bovengehaald, dicht bij Clanwilliam en Great Krakadouw

Nelson fossil

Nelson fossil

A fish called Nelson … The photo shows the (natural coloured )fossil of the 450-million-year-old fish, and the scale line drawing of its relevant body parts(Images: Professor Richard Aldridge. CopyrightUniversity of Leicester)

http://www.southafrica.info/about/science/fossil-fish-100505.htm#.UOLTnG-zKSo#ixzz2Gj4ULVqP

NELSON

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4498049.stm

781 niet geidentificeerde visfossielen

Niet geidentificeerde fossiele vissen

http://www.gozuidafrika.com/nieuws/nieuws_detail.php?newsID=781

Ordovicium   -495 miljoen       

Voorkomen van Chordadieren – de eerste met een primitieve wervelkolom Verschijnen van de eerste primitieve vissen.
Ontwikkeling van longvissen en kwastvinnigen

Cephalaspis

Cephalaspis.

Siluur

-440 miljoen      Begin van warme periode met hoge luchtvochtigheid.
Vissen ontwikkelen stroomlijn en sterke spieren.

-Voorkomen van inktvissen.

Vissen-uit-het-Siluur

Vissen uit het Siluur.

SILURIAN PLANTS.

– 438 miljoen   Algen beginnen  te evolueren in diverse richtingen  waarvan   uiteindelijk enkele(?) stamlijnen  aangepast raken  aan  een  leven op het land.

– 420 miljoen   Eerste fossielen van landplanten

-417 miljoen

Ontwikkeling van gepantserde vissen, met name de haaien.
Ontwikkeling van amfibiëen en Arthropoda.    Ontwikkeling van flora.

-410 miljoen

 Algemeen voorkomen van Cooksonia, een primitieve plant op vochtige plaatsen op het land. Tevens ontwikkeling van andere plantensoorten zoals NematothallusParka en Pachytheca. Dit zijn allen alg-achtige planten.

SILURIAN-PLANTS

DEVOON

-400 miljoen

De eerste insecten.
Ontwikkeling van oer-amfibiën (met poten en longen) uit longvissen of kwastvinnigen

.
Ontwikkeling van bladloze planten als de Asteroxylon (een Wolfsklauw-achtige), de Gosslingia en de Rhynia. Van deze laatste stammen de meeste planten af.

Devoon-planten

Devoon planten

Ontwikkeling van boomvarens

Voorkomen van bomen en stekelachtige planten zoals Sawdonia ornata en Drepanophycus spinaeformis. 

– 385 miljoen

Ontwikkeling van zaadplanten, zoals de Moresnetia. Hier stammen de meeste bloemplanten van af.

Longen http://homepage.mac.com/monvdm/bio/longvis.pdf

http://kentsimmons.uwinnipeg.ca/16cm05/1116/chordate.htm

Ordovicium

Uit de vroege gewervelde dieren ontwikkelden zich de toen nog Kaakloze vissen

De kaakloze  zeeprik 

34-09a-Lamprey

zeeprik

De kegelvormige tandjes die als fossielen zijn teruggevonden (zgn. Conodonten) zijn mogelijk van deze kaakloze vissen afkomstig. Andere onderzoekers menen achter dat het hier gaat om tanden vanwormenslakken of ammonieten.

Prik de oervis

http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2006/oktober/Prik-de-oervis.html

De bek van een zeeprik, met tandjes en rasptong. Het nieuwe fossiel heeft veertien van zulke tanden. Het zijn de eerste die ooit in een fossiele prik zijn gevonden, schrijft de Zuid-Afrikaanse Robert Gess in Nature.

34-09b-LampreyMouth

De prik is een taaie. Het aalvormige dier werd al beschouwd als een levend fossiel, maar een nieuw exemplaar bewijst dat de prik nóg langer bestaat dan werd gedacht: al minstens 360 miljoen jaar.

Knap is-ie niet. En van dichtbij is de prik zelfs een beetje eng. Met zijn schijfvormige bek, vol scherpe tandjes en een rasptong, klemt de prik zich vast aan een argeloze vis en voedt zich zo met weefsel en bloed. Tenminste, dat geldt voor de rivier- en de zeeprik. De beekprik blieft geen bloed en houdt het liever bij algen. Het exemplaar dat deze week in Nature wordt beschreven, was waarschijnlijk wel een bloeddorstig type. Het fossiele beestje dook op in Zuid-Afrika, is slechts 4,2 centimeter lang maar heeft een bek waar je u tegen zegt. Die is zo groot als de helft van de kop en die kop past weer maar anderhalf keer in het slanke achterlijf. Een miniprik met een waterhoofd. Maar wel een bijzondere miniprik, die ‘Priscomyzon riniensis’ is gedoopt. Allereerst omdat hij überhaupt bewaard is gebleven. De aalachtige beesten hebben geen botten en fossiliseren daardoor slecht. Maar extra bijzonder is dat het dier met een leeftijd van 360 miljoen jaar zo’n 35 miljoen jaar ouder is dan alle andere prikken die ooit zijn gevonden. Het lijkt bovenden erg veel op de nog levende, bloedzuigende prikken. In al die miljoenen jaren is er maar weinig aan het ontwerp veranderd.

This 360-million-year-old lamprey is the earliest example known in the fossil record, showing most of the specialized feeding structures present in modern forms. ab, Part (a) and counterpart (b) of holotype AM5750. The total length of the specimen is 42 mm. c, Interpretive drawing of the holotype. ac, annular cartilage; blb, bi-lobed structure; bra, branchial arch; brb, branchial basket; cm, circular mouth; ct, circumoral teeth; df, dorsal fin; hyb, hypobranchial bar; h/eb, hypotrematic/epitrematic bar; oc, otic capsule; od, oral disc; ol, outer lip; or, orbital region; sc, styliform cartilage; 1–7, positions of gill pouches.

a, Reconstruction of Priscomyzon in dorsal (top) and left lateral (bottom) views. b, Macropthalmia stage of Lampetra28 showing anterior location of orbit and smaller oral disc, both positioned in front of the branchial region. The total length of the specimen is 116 mm. Drawings in a and b are scaled to show equivalent head lengths: from anterior limit of the oral disc to rear of the branchial region. Horizontal bars indicate the anterior–posterior span of the oral disc in each species.

a, Strict consensus of 42 shortest trees: length, 211 steps; consistency index, 0.63; homoplasy index, 0.37; retention index, 0.7; rescaled consistency index, 0.44. Priscomyzon lies within a polytomy of fossil and modern lampreys. Bremer support values are circled at nodes (compare with refs 218; see Supplementary Information for details). b, Single tree from analysis of re-weighted character set: cyclostomes (hagfishes and lampreys) are paraphyletic; Euphanerops1, 3 is a stem lamprey on the basis of homoplastic synapomorphies. Time axis (million years) and temporal ranges of taxa (bold lines) are from refs134121823. Numbered brackets indicate major monophyletic groups: 1, Craniata; 2, Myxiniformes; 3, Vertebrata; 4, Petromyzontiformes; 5, Gnathostomata.

http://www.nature.com/nature/journal/v443/n7114/full/nature05150.html

http://www-news.uchicago.edu/releases/06/061025.lampreyfossil.shtml

Lampreys and hagfishes are the only two living groups of jawless vertebrate. The 360-million-year-old lamprey Priscomyzon (green) discovered by Gess et al.1 is very similar to modern lampreys, even though it dates from the twilight age (grey area) of the armoured jawless vertebrates (known as ostracoderms, in red) that were once considered to be ancestors of hagfishes and lampreys2,15. The evolutionary tree now proposed by Gess et al. (simplified version shown here; crosses indicate extinction dates) agrees with the current consensus that ostracoderms are more closely related to jawed vertebrates than to lampreys or hagfishes1,7-9,12,14. This suggests that living jawless vertebrates and their forerunners never developed an extensive bony skeleton14, and that their origin must lie among early Palaeozoic jawless vertebrates that lacked scales and bone, such as Euphanerops1,13 (blue)

http://scienceblogs.com/afarensis/2006/10/26/devonian_lamprey_fossils/

Lamprey  <– wiki

SILUUR 

440 miljoen jaar geleden werd het tijdvak Ordovicium opgevolgd door het Siluur. In het Siluur verschenen er grote aantallen vissen, maar die waren niet indrukwekkend. Deze vroege vissen, die niet groter waren dan 25 cm, werden ostracodermen genoemd. Zij hadden geen kaken en een tandeloze mond waarmee ze voedsel van het slijk van de zeebodem opzogen. In plaats van gepaarde vinnen bezaten zij eenvoudige weefselflappen.

De ontwikkeling van de ostracodermen

early-1

Vroege Ostracodermen (Primitieve Kaakloze vissen  )

    early-3

Staartpantser v/e Ostracoderm

De huid van de ostracodermen werd dikker tot dat het een beschermend, zwaar en beenachtig pantser geworden was,dat ze hard nodig hadden.

Want tamelijk onschadelijke wezens, zoals de trilobieten en nautiloiden namen in aantal af terwijl machtige en vraatzuchtige rovers juist in opkomst waren.

De waterschorpioen (een eurypteride) was de schrik der Siluur zeeen.
Hij peddelde met zijn roeistaart en achterste ledematen en kon tegelijkertijd zijn lange grijpklauwen (net zoals die van een kreeft) uitstrekken naar zijn prooi, vaak een school bepantserde,
maar kaakloze vissen (de Birkenia). De vissen vluchtten dan naar de oppervlakte van het water, daarbij geholpen door hun grote staartvinlob.
De eurypteride was met zijn lengte van 1.80 m het grootste dier van het Siluur.
Hij had zaagvormige monddelen die het dikste pantser van de kleine, kaakloze vissen konden openrijten.

Birkenia-elegans

Birkenia elegans

  

 

http://www.hmag.gla.ac.uk/neil/Lesmahagow/Lesmahagow.html

Het lijkt bijna onmogelijk dat de zwakke vissen de strijd tegen dergelijke monsters ooit hebben kunnen overleven.
Maar de ostracodermen overleefden niet alleen hun vijanden, zij gingen overheersen.

Voor alles waren deze vissen  gewervelde dieren, die sneller en doelmatiger zwommen dan de ongewervelde waterschorpioenen die op hen joegen.
Bovendien waren de ostracodermen bezig te evolueren en dat maakte hen nog slagvaardiger en nog bekwamer.

De kaakloze vissen, die over de bodem van de zee doolden en slik opzogen, hadden weinig toekomst. Onder de overlevenden daarvan is een ongepantserde verwant, de lamprei, die zich  voedt door zijn zuigmond aan een levende vis vast te hechten.

lamprey1

Aan het einde van het Siluur kwam er een nieuw type vis op, met een scherpe bijtkaak. Al was hij maar een paar centimeter lang, hij was een roofdier en de voorbode van de volgende vijftig miljoen jaar van de evolutie der vissen.

http://www.btinternet.com/~vendian/FOSSILWEB/

090114-oldest-shark-braincase-big

 

The skull and jaws of a fish that lived about 410 million years ago: Ptomacanthus anglicus. (Credit: Martin Brazeau, Uppsala University)

a, b, Interpretive sketch of specimen (a) with accompanying photograph (b). c, d, Close-up photograph of neurocranium, tooth row and anterior part of palatoquadrates (c) and interpretive sketch of neurocranium (d). B.art, basal articulation; Br.A, branchial arches; Ch, notochordal notch; Glen?, possible occipital glenoid; Hyp, hypophyseal opening; I.car.a, foramen for the internal carotid artery; L.Pq, left palatoquadrate; Mk, mineralized Meckelian cartilage; NVIIpal?, possible foramen for the palatine ramus of the facial nerve; Nc, neurocranial mineralizations; Pch, parachordal mineralizations; R.Pq, right palatoquadrate. Scale bar, 1 cm.

http://www.nature.com/nature/journal/v457/n7227/fig_tab/nature07436_F1.html

Ptomacanthus

Acanthodian, a long-extinct group of fossil fish that existed near the time that bony fish and cartilaginous fish—animals with skeletons made up of a type of connective tissue—split off into separate branches.

http://news.nationalgeographic.com/news/2009/01/090114-oldest-shark-braincase.html?source=rss

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7830479.stm

PDF]

 1. The braincase and jaws of a Devonian ‘acanthodian’ and modern

  U heeft dit openbaar een +1 gegeven. Ongedaan maken

  Bestandsformaat: PDF/Adobe Acrobat – Snelle weergave
  mately 418–412 Myr BP) acanthodian, Ptomacanthus anglicus4, and re-evaluate Figure 1 | Ptomacanthus anglicus NHM P 24919a. a, b, Interpretive sketch

Kaaklozen

Op naar de kaak  : Fossiele vis kon nog net niet happen

Door: Elmar Veerman      Categories: Flora & Fauna

Hoe komen we aan onze kaken? Een fossiele vis werpt er nieuw licht op. Het begon met de stap van één naar twee neusholten.

De eerste vissen gingen kaakloos door het leven. Om vervolgens een bek te krijgen die met scharnieren open en dicht kon klappen, moest er heel wat verbouwd worden in de schedel. Hoe dat is gegaan, is nog verre van duidelijk. Fossiele tussenvormen leken te ontbreken.

Om er meer over te weten te komen, hebben Chinese en Europese onderzoekers vissenfossielen van tussen de 435 en 370 miljoen jaar oud in een synchrotron bestookt met supersterke röntgenstraling. Daarmee zijn details binnenin de schedel in beeld te brengen, zonder het fossiel stuk te maken.

De vis Shuyu zhejiangensis zag er, met z’n platte, gepantserde kop zo’n beetje uit als een kruising tussen een pissebed en een vis. Kaken had hij niet, maar toch kwam hij er al dichterbij dan de kaakloze vissen die vandaag de dag nog leven, de bizarre prikken en zeeprikken. Het verschil zit ‘m vooral in de organisatie van de holten in de kop, aldus Zhikun Gai en collega’s in Nature.

Want hoewel deze oervis maar één neusgat had, zaten daar achter wel twee neusholtes. Dat maakte de weg vrij voor de ontwikkeling van kaken, schrijven de onderzoekers, omdat die in het midden van de kop moet beginnen. Het is natuurlijk niet zo dat deze vis zijn neusholtes voor dat doel reorganiseerde, want evolutie denkt nooit vooruit.

Kaakloze vis

Kaakloze vis

Kaakloze vis© Brian Choo & Zhikun Gai

http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2008/mei/Oervis-met-navelstreng.html

http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2004/november/God-schiep-neus-en-ogen-niet.html

SAMENGEVAT 

http://www.natuurwetenschappen.be/educa/pdf/dossiers/nl/evolutie_dossier/index.html

 1. Geen tanden of kaken     De eerste vissen waren eenvoudig van vorm. Ze hadden enkel een staartvin en geen kaken. De meeste van hen leefden
op de zeebodem, waar ze het sediment opzogen op zoek naar weke voedseldeeltjes.
Andere leefden van plankton, dat ze uit het zeewater filterden.
Nog andere bezaten een schijf met ruwe tandjes, wat erop wijst dat ze zich waarschijnlijk als een parasiet aan een prooi hechtten en het vlees wegvraten, zoals de huidige prikken doen

2. De eerste kaken De kaken zijn uit de kieuwbogen gegroeid, dat zijn harde onderdelen die de kieuwen ondersteunen. De twee kraakbeenderen van de kieuwboog evolueerden tot de bovenkaak en de onderkaak. Later schoof de tweede kieuwboog op naar de eerste en kreeg een
ondersteunende functie.

3. Een handige nieuwigheid  Kaakvissen hadden een concurrentievoordeel. Hun kieuwen werden beter van zuurstof voorzien en ze konden nieuwe voedselbronnen aanboren. Het openen en sluiten van de kaken laat het water sneller in hun bek stromen. Ze hoefden dus niet te bewegen om de irrigatie van hun kieuwen te verbeteren. De kaken worden gebruikt om de prooien vast te klemmen vóór ze worden ingeslikt. Dankzij deze kaken werden deze vissen actieve jagers.

4. Een grote bek   Pantservissen of placodermen waren de eerste grote kaakvissen. Het voorste deel van hun lichaam was bedekt met een pantser van dikke scharnierende beenplaten. Ze
verbrijzelden hun prooi met hun krachtige kaken. Het gebrek aan tanden werd goedgemaakt door de vlijmscherpe platte uitsteeksels op hun kaken. Deze grote roofdieren domineerden
de andere vissen lange tijd, tot ze volledig uitstierven op het einde van het devoon.

5. Allerlei vormen op allerlei plaatsen     Veel vissen hebben niet alleen tanden op hun kaken, maar ook op hun gehemelte, op hun tong en op de beenderen in hun keelholte. Ze gebruiken de tanden in hun bek vooral om het voedsel vast te houden. Met hun keeltanden kauwen ze het of transporteren het naar hun slokdarm. Hun gebit is aangepast aan de voedingswijze: plantenetende vissen hebben snijtanden vooraan op hun kaak; bij vissen die koraal vermalen, zijn de achterste tanden breed en aaneengegroeid.

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/07/110706134130.htm

Early-jawfish

Early jaws

http://www.nature.com/nature/journal/v476/n7359/full/nature10207.html  Initial radiation of jaws demonstrated stability despite faunal and environmental change Philip S. L. Anderson1 Matt Friedman2 Martin D. Brazeau34 Emily J. Rayfield1

nature10207-f1.2

All horizontal axes show time as indicated at bottom. a, Disparity (sum of variances) across eight time bins. The dark-grey region spans the 95% confidence intervals based on 1,000 bootstrap pseudoreplicates. b, Relative contributions (partial disparity) of major gnathostome groups to overall functional disparity. Orange, ‘Acanthodii’; green; Sarcopterygii; blue, ‘Placodermi’; yellow, Chondrichthyes; red, Actinopterygii. c, Faunal composition data for the late Silurian and Devonian. Discs represent individual vertebrate assemblages plotted as a function of time and proportion of gnathostomes that comprise those faunas (discs jittered within time bins for clarity). The area of each disc is proportional to the total number of vertebrate genera represented, ngenera. Eifel., Eifelian stage; Givet., Givetian stage; Loc., Lockhovian stage; Lu., Ludlow series; Pr., Pridoli series; Pra., Pragian stage.

Figure 1: Functional mandibular disparity among Silurian/Devonian gnathostomes.

In China is zeer recent ( bekendgemaakt 2009-03-26) een zeer compleet en zeer oud fossiel gevonden dat de verre voorouder is van 99.7 procent van de gewervelde dieren die de aarde vandaag bevolkt (inclusief mensen).Osteichthyes. – 418MY

Guiyu is de oudst bekende vertegenwoordiger van een grote groep van gewervelde dieren genaamd Osteichthyes. Er leven vandaag meer dan 60.000 verschillende soorten Osteichthyes, inclusief al de vissen die wij eten (haaien uitgezonderd) en alle gewervelde dieren die op het land leven.

De ontdekking van Guiyu bevestigd eerdere vermoedens dat cruciale stappen in de evolutie van gewervelde dieren zijn gezet in China. Het zuiden van China was 400-450 miljoen jaar geleden een regio met een smal eilandcontinent dichtbij de evenaar.

Wetenschappers verwachten dat de ontdekking van Guiyu nieuw leven zal inblazen in de zoektocht naar nog oudere fossielen behorend tot de familie van de Osteichthyes.

Zij verwachten meer verrassingen te kunnen gaan presenteren.

Bron: 418m-yr-old fish fossil holds key to human evolution

Actinopterygii  <— file doc 

Krachtigste bijters

Uitgestorven megapiranha

 21 december 2012  1

zwarte piranha

De uitgestorven megapiranha had een enorme bijtkracht die relatief gezien zelfs groter was dan die van de T. rex. Dat blijkt uit onderzoek. Zijn bijtkracht – en die van de nog in leven zijnde zwarte piranha – is dan ook groter dan die van alle vissen die ooit geleefd hebben.

Wetenschappers van de George Washington University trekken die conclusies in het blad Scientific Reports. Voor hun studie bestudeerden ze levende zwarte piranha’s en fossiele resten van de Megapiranha paranensis. De studie levert opvallende resultaten op.

Grote prooien
Zwarte piranha’s zijn vrij klein, maar ze deinzen er niet voor terug om prooien veel groter dan zijzelf zijn, aan te vallen. En de piranha kan zich dat prima veroorloven, zo stellen de onderzoekers. Ze ontdekten dat de vis kan bijten met een kracht die dertig keer groter is dan zijn gewicht. “Een opmerkelijk kenmerk waar geen enkel ander gewerveld dier over beschikt,” schrijven de onderzoekers. Ter vergelijking: de kracht van de piranha is ongeveer drie keer groter dan die van een Amerikaanse alligator van vergelijkbare grootte. De krachtige beet wordt mede mogelijk gemaakt door de grote spiermassa in de kaken van de piranha en het feit dat hij zijn kaken heel efficiënt en met grote kracht kan sluiten.

De kaak van de zwarte piranha, inzet de tanden van de Megapiranha. Afbeelding: SH (inzet: Cione et al.).

De kaak van de zwarte piranha, inzet de tanden van de Megapiranha. Afbeelding: SH (inzet: Cione et al.).

Megapiranha
De onderzoekers bestudeerden zoals gezegd niet alleen de zwarte piranha, maar richtten zich ook op een uitgestorven familielid van deze vis: de Megapiranha paranensis. Ze vergeleken diens bijtkracht met die van andere grote gewervelde roofdieren. Bijvoorbeeld T. rex. De bijtkracht van deze dinosaurus was zo’n drie keer groter dan die van de sterkste M. paranensis. Dat verschil is echter te wijten aan het feit dat de lichaamsmassa van T. rex vele malen groter was. Relatief gezien is M. paranensis toch echt de sterkste.

Al met al zijn de kaken van zowel M. paranensis als de zwarte piranha ijzersterk. In verhouding zelfs sterker dan die van alle vleesetende vissen die nu nog in leven zijn of ooit op aarde hebben rond gezwommen. Onderstaand figuur laat dat mooi zien. Relatief gezien zijn de zwarte piranha en megapiranha zelfs sterker dan de Megaselachus megalodon, een haai die wel achttien meter lang kon worden en tanden van zo’n achttien centimeter groot had.

De bijtkracht van roofvissen met elkaar vergeleken. Afbeelding: © Karen Carr.

De bijtkracht van roofvissen met elkaar vergeleken. Afbeelding: © Karen Carr.

megapiranha

<klik voor vergroting

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

3 Responses to VISSENEVOLUTIE

 1. Pingback: IJSTIJDEN « Tsjok's blog

 2. ethan says:

  prachtig…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: