SYSTEMATIEK


 

 

drie domeinen theorie   doc  <—

 

De streepjescode van het leven

“Democratisering van kennis”

2007

Een barcode voor elke levensvorm
Een karakteristiek stukje DNA van elke dier- en plantensoort op aarde in een gigantische databank stoppen, dat is de immense taak die het Consortium for the Barcode of Life op zich heeft genomen.
Net zoals de barcode van een product in een warenhuis volstaat om te weten over welk product het gaat, kunnen wetenschappers deze gegevens gebruiken om dieren heel nauwkeurig te identificeren.
Met de DNA-barcode kunnen de bestanden ook gemakkelijk gekoppeld worden, zodat variatie binnen de soorten sneller opvalt.
The Barcode of Life is een Amerikaans initiatief, maar ook Canadese, Australische, Latijns-Amerikaanse, Britse, Franse en Japanse centra nemen deel. In België werken het Museum van Natuurwetenschappen en het Museum voor Midden-Afrika mee.
Het wordt een klus van lange adem. Tot nu toe zijn 1,7 miljoen soorten wetenschappelijk beschreven, en geschat wordt dat er ergens tussen de tien en de dertig miljoen bestaan.

Een streepjescode voor alle levende wezens op aarde. Dat is het monsterproject waar een grote groep internationale wetenschappers zich voor gaat inzetten. Op een conferentie in Groot Brittanië zijn in februarie 2006 de eerste spijkers met koppen geslagen.

Sluit dit venster

Elk dier zijn eigen streepjescode.

http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/21289169/

Vergeet het botaniseertrommeltje en de flora- en faunagidsen om planten en dieren te determineren.

Over niet al te lange tijd kunt u misschien het veld in met een apparaatje ter grootte van een mobiele telefoon. Komt u dan een onbekend dier tegen, dan volstaat een piepklein stukje veer of een haartje, of een spatje van de tegen de muur geplette mug, om te bepalen met welke soort u te maken heeft.

De zogeheten ‘barcorder’ leest een DNA-streepjescode uit het monster, en vist naam, soort en eigenschappen uit de eraan gekoppelde databank.

Februari 2006 Londen ; de internationale conferentie Barcode of Life ; waar de niet geringe ambitie werd gepresenteerd om de streepjescode van al het leven op de planeet in kaart te brengen.

Dat is nogal een klus: er zijn weliswaar zo’n 1,7 miljoen soorten beschreven, maar vermoedelijk is dat minder dan eenvijfde van het totaal aantal soorten op aarde. De onderzoekers geven dan ook grif toe dat het een langdurige klus zal worden. Daar staat tegenover dat het, zeker vergeleken met peperdure projecten als het Humane Genoom Project, vrijwel op een koopje kan. Een miljard dollar, becijferden de onderzoekers.

Het idee van ‘DNA-barcoding’, het identificeren van organismes aan de hand van een moleculaire streepjescode, werd vier jaar geleden gelanceerd door de populatiegeneticus Paul Hebert (Universiteit van Guelph in Ontario, Canada). Als producten in de supermarkt geïdentificeerd kunnen worden met een streepjescode, waarom zou dat voor de verschillende levensvormen op aarde dan niet kunnen, stelde Hebert voor .

Voor zijn moleculaire streepjescode dook Hebert de mitochondri챘n in, de vrij in de cel zwevende energiefabriekjes. Hij zocht een gen dat alle levende wezens delen, en stuitte op het stofwisselingsgen CO-1, een stukje mitochondriaal DNA van ruim 600 baseparen.

http://www.dnabarcoding.ca/primer/COIProtein.html

http://www.dnabarcoding.ca/primer/Target.html

Map of mitochondrial genome
The Mitochondrial Genome:
Mitochondrial DNA occurs as a single double-helical circle containing 13 protein-coding genes, two ribosomal genes, a D-loop, and several tRNA’s. Most of the genes, including COI, are coded in the heavy strand (H-strand).

Individuen van één soort hebben nagenoeg hetzelfde CO-1-gen. Bij mensen verschilt de streepjescode op slechts een tot twee van de 648 plaatsen. Tussen chimpansees en mensen daarentegen verschilt het gen op zestig plaatsen, tussen mensen en gorilla’s op zeventig plaatsen.

Eind vorig jaar verschenen twee wetenschappelijke publicaties waarin de methode op de pijnbank werd gelegd, en werd vergeleken met de traditionele, taxonomische manier van soortbeschrijving. In één studie werd de streepjescode van 260 soorten Noord-Amerikaanse vogels bepaald. Alle vogelsoorten hadden zoals verwacht een verschillende streepjescode, op vier na. Die hadden twee aan twee hetzelfde CO-1-gen. Dezelfde soorten, luidde de conclusie dan ook.

In een andere studie, waar onder meer Paul Hebert aan meewerkte, werden exemplaren van de Costaricaanse vlindersoort ‘Astraptes fulgerator’ onder de streepjescode-lezer gelegd.

Niet één soort, luidde de conclusie, maar tien verschillende soorten. Taxonomen hadden zich laten misleiden door de identieke verschijningsvorm van de volwassen vlinders – alle tien hebben ze beige vleugels, met een blauw centrum. Onderzoekers vermoedden al langer dat er iets niet in de haak was met de Astraptes – de vlinders komen voort uit verschillende rupsen, en hebben bovendien een verschillend dieet.

Sluit dit venster

Exemplaar van de Costaricaanse vlindersoort Astraptes fulgerator – niet één, maar tien verschillende soorten.

De streepjescode werkt, willen de onderzoekers maar zeggen. Het is een bruikbaar gereedschap om soorten van elkaar te onderscheiden.

Haken en ogen zitten er evenwel ook aan de methode. Zo is het nog maar de vraag of recent van elkaar afgesplitste soorten wel worden herkend. Bovendien is al duidelijk dat één streepjescode niet genoeg is, legt Erik van Nieukerken van het natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden, en deelnemer aan het symposium in Londen, uit:

“Voor amfibieën werkt CO-1 niet als streepjescode. Binnen één soort varieert dat gen veel te veel. Ook bij planten werkt CO-1 niet als identificatieplaatje. Daar zal een ander gen, afkomstig uit de bladgroenkorrels, voor worden gebruikt.”

In Londen werd de start van drie megaprojecten bekendgemaakt. De komende jaren moeten de streepjescodes van alle bekende vogels (tienduizend soorten) en vissen (23 duizend soorten) bepaald worden.

Daarnaast zal de streepjescode van achtduizend zaaddragende planten op Costa Rica worden bepaald.

Worden taxonomen nu overbodig, als iedere avonturier met een draagbaar apparaatje soorten kan determineren en wellicht nieuwe soorten kan ontdekken? Daar maakt Van Nieukerken zich niet ongerust over.

Taxonomie is nu een versnipperde wetenschap. Kennis is verspreid over duizenden artikelen en voorwerpen in musea en bibliotheken. Op deze manier komt die informatie voor iedereen beschikbaar. Democratisering van taxonomische kennis, dus.”

(Jacqueline de Vree)

De snelle en goedkope methode om dna van plant- en diersoorten

in kaart te brengen

werd in 2003 ontwikkeld door Paul Herbert van Biodiversity Institute van de Guelph Universiteit in Ontario (Canada).

Alle levende wezens hebben een dna-code die alle genetische ‘instructies’ bevat die een organisme nodig heeft om zich te ontwikkelen. Het is niet verrassend het dna van een mens anders en ingewikkelder is dan het dna van een worm. Maar het dna van een muis is daartegen soortgelijk aan dat van een mens. De genetische verschillen in de miljoenen onderdeeltjes die het dna van dieren vormen, waren moeilijk te vinden. Herberts doorbraak was de ontdekking van een kenmerkend stukje dna van elke diersoort, de “dna-barcode”.

In september 2007 was er een bijeenkomst van 350 dna-deskundigen en gezondheidsexperts uit 46 landen in Taipei. Doel van de ontmoeting was onder meer om beter begrip te krijgen van hoe deze nieuwe techniek gebruikt kan worden om voedselveiligheid te verbeteren, ziektes te voorkomen en veranderingen in het milieu op te sporen.

http://albertusko.files.wordpress.com/2009/02/anopheles_stephensi1.jpg

De Anopheles stephensi-mug, een malariamug die jaarlijks miljoenen mensen besmet. /Copyright: US CDC

Het in kaart brengen van het dna van de duizenden soorten muggen zal waarschijnlijk prioriteit krijgen, omdat deze insecten verantwoordelijk zijn voor meer dan 500 miljoen malaria-infecties en een miljoen doden per jaar. Muggen dragen ook veel andere schadelijk ziekten over, zoals het West-Nijlvirus en knokkelkoorts.

Tot nu toe werden pogingen om de verspreiding van de ziekten te gaan, steevast ondermijnd door misidentificatie van soorten. De nieuwe methode kan veel bijdragen aan die indentificatie.

Een andere prioriteit zijn paddestoelen, die ecologisch erg belangrijk zijn voor het leven op aarde. Negentig tot 99 procent van de paddestoelensoorten is nog niet in kaart gebracht. De identificatie van zowel inktenverspreidende soorten als geneeskundige belangrijke soorten is belangrijk.

Tijdens eerdere bijeenkomsten in Afrika werden ook andere prioriteiten genoemd, zoals het in kaart brengen van insecten die ziektes veroorzaken bij planten en vissoorten, zegt Schindel.

Er worden netwerken ingesteld die het mogelijk maken dat een bioloog in Kameroen een monster kan nemen en het dna naar een laboratorium elders in Afrika kan sturen, waar het vergeleken kan worden met andere dna-codes in de Genenbank, een gigantische online-database met bijna 300.000 dna-profielen.

“Als er geen match is, dan kan het een niet eerder geïdentificeerde soort zijn. Maar het profiel onthult wel welke soorten erop lijken”, zegt Schindel. Toegang tot de databanken kost niets, en het consortium wil dat dat ook zo blijft, zegt hij.

De methode speelt ook een belangrijke rol bij het beschermen van de biodiversiteit, het complexe web van planten en dieren dat het ecosysteem gezond houdt. Het is onmogelijk om de biodiversiteit in een land te beschermen zonder te weten wat er precies aanwezig is, merkt Schindel op.

Moorea, een van de eilanden van Frans-Polynesi챘, is een laboratorium geworden voor een Frans-Amerikaanse samenwerking waarbij het dna van alle land- en zeesoorten in kaart wordt gebracht.

In Latijns-Amerika willen wetenschappers en regelgevers de techniek gebruiken om vissoorten de identificeren, zodat beter gecontroleerd kan worden omvangrijk de vispopulatie is en of de quota bijgesteld moeten worden. Voor landen als Brazili챘 is het ook belangrijk te kunnen nagaan welke hardhoutsoorten op de markt komen.

“Als een boom eenmaal verzaagd is tot planken, dan is het erg moeilijk om nog na te gaan om welke houtsoort het gaat”, licht Schindel toe. “……Met de nieuwe identificatie-methodes wordt het allicht binnen afzienbare tijd een fluitje van een cent

Curieuze naamgeving
Elk dier en elke plant krijgt een wetenschappelijke naam. Die bestaat uit minstens twee woorden en stamt meestal uit het Latijn. Het eerste deel is de geslachtsnaam en wordt altijd met een hoofdletter geschreven. Daarna volgt de soortnaam en eventueel de ondersoortnaam, steeds met een kleine letter. Het geheelwordt altijd schuin geschreven Zo heet een walrus ook Odobenus rosmarus en een zonnebloem is Helianthus annuus. Die namen worden niet zomaar gekozen. Vaak is er een beetje handige informatie in gestopt, bijvoorbeeld over waar het dier of de plant vandaan komt.

Het komt ook vrij vaak voor dat de ontdekker de nieuwe soort of ondersoort vernoemt naar iemand die hij wil eren. Dat is niet altijd een collega-wetenschapper. Zo kruipt ergens de huisjesslak Bufonaria borisbeckeri rond, en een liefhebber van rockmuziek noemde ‘zijn’ tribolieten Mackenzurius jonnyi, M. joeyi, M. deedeei en M. ceejayi naar de vier leden van de punkband The Ramones. Dat in wetenschappelijke naamgeving echt heel veel mogelijk is, ziet u op de vermakelijke website ‘Curiosities of Biological Nomenclature’ van bioloog Mark Isaak.
home.earthlink.net/~misaak/taxonomy.html

Streepjescode van het leven

Beetje DNA vertelt meteen welke soort je voor je hebt

http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/43120440/

Nadine Böke

Wetenschappers hebben een paar jaar geleden een nieuwe manier ontwikkeld om het ene soort organisme van de ander te onderscheiden. Deze methode maakt het in veel gevallen overbodig om, zoals Darwin, uitgebreid met een loep te speuren naar details die iets verraden over de soort. Een beetje bloed of weefsel levert voldoende informatie.

Iedereen kan een mug van een olifant onderscheiden. Maar hoe zie je of die mug die door je kamer zoemt een malariamug is, of een onschuldig exemplaar? En hoe weet je of die minuscule opkomende plukjes groen in je tuin behoren tot planten die je zelf gezaaid hebt, of onkruid zijn? Het is niet altijd even makkelijk om verschillende soorten dieren en planten uit elkaar te houden. Sterker nog, dit is zo lastig dat mensen die gespecialiseerd zijn in het uit elkaar houden van soorten – taxonomen – vaak gespecialiseerd zijn in een enkele soortgroep. Bijvoorbeeld boomkevers, of varens.

Hoeveel makkelijker zou het zijn als er een apparaatje bestond dat je met een druk op de knop kon vertellen met welke soort je te maken had. Dat klinkt misschien als science fiction, maar zo’n apparaatje kan er over een jaar of vier al zijn. “Technisch gezien is het haalbaar. Er bestaat ook al een prototype van,” vertelt Freek Bakker van de Wageningen Universiteit. Hij is betrokken bij de Nederlandse tak van het Barcode of Life project. Een van zijn specialismen: DNA barcoding.

DNA barcoding is een erg jonge wetenschap. Het begon allemaal in 2003. De Canadese bioloog Paul Hebert ergerde zich eraan dat het zo lastig was om te herkennen welke soorten insecten en planten hij tegenkwam op zijn veelvuldige tropische reizen. Op een dag liep hij door de supermarkt en bedacht hij hoe mooi het systeem van streepjescodes eigenlijk is. Op basis van deze vrij simpele code kan je alle producten uit elkaar houden. Hij kreeg een ingeving: zou je niet ook zo’n streepjescodesysteem kunnen maken voor levende wezens, gebaseerd op hun DNA?

Snel en goedkoop

Heberts idee sloeg aan, en een paar jaar later was Barcode of Life geboren. Het doel van dit internationale project: een database aanleggen waarin de DNA-streepjescode van zoveel mogelijk soorten ligt opgeslagen. Freek Bakker was enige tijd voorzitter van het wetenschappelijke adviescomité van het internationaal DNA barcoding consortium (CBOL). Dit consortium moest het dna-barcoding wereldwijd in goede banen leiden.

Een van de belangrijkste uitdagingen was om een stukje DNA te vinden dat elk organisme heeft en waarin tussen verschillende soorten redelijk wat variatie zit, maar tussen individuen van een zo’n soort niet. “Het moest bovendien een klein stukje DNA zijn, zodat het snel en goedkoop geanalyseerd kan worden,” vult Bakker aan.

Voor dieren was zo’n stukje DNA vrij snel gevonden. Een gen genaamd COI uit de mitochondriën, de energiemachientjes van cellen, bleek bijzonder geschikt als streepjescode voor allerlei soorten dieren. “Je kunt op basis van het COI-gen zelfs moeilijk onderscheidbare soorten organismen zoals kwallen uit elkaar houden,” aldus Bakker. Voor planten is uiteindelijk, na veel debat en onderzoek, afgelopen november internationaal afgesproken om twee stukjes DNA uit bladgroenkorrels te gebruiken als streepjescode. Voor bacteriën is zo’n gestandaardiseerde DNA barcode er nog niet.

Sinds de start van het Barcode of Life project zijn de dna-streepjescodes van zo’n 70.000 soorten vastgesteld. Die zijn allemaal opgeslagen in een grote, vrij toegankelijke online database. Belangstellenden kunnen deze database gebruiken om op te zoeken tot welke soort een door hen gevonden organisme behoort. Al wat je nodig hebt is een beetje bloed of ander weefsel van het organisme. Haal hier het DNA uit en bepaal de DNA-sequentie van dat ene afgesproken stukje gen. Die DNA-code kun je dan invoeren op de site, waarna de naam en allerlei aanvullende details over het organisme verschijnen.

Half miljoen

Als de soort tenminste al in de database staat. Want 70.000 klinkt misschien als een groot getal, maar het is peanuts vergeleken met de miljoenen soorten die onze aarde rijk is. Er lopen dan ook allerlei deelprojecten om de database verder te vullen. Zo is er een project om de DNA-streepjescode van alle vissen ter wereld te bepalen (FishBOL). En op het Polynesische eilandje Moorea wordt het volledige ecosysteem in kaart gebracht via het streepjescode-systeem. Het grootste project gaat dit jaar van start en heet iBoL. Het doel: in vijf jaar tijd de streepjescode van een half miljoen soorten vaststellen.

Ons land zal een belangrijke rol spelen bij het verder ophelderen van de streepjescodes van het leven. Bakker: “Het Centraal Bureau voor Schimmelcultures in Utrecht is een grote speler. Zij hebben DNA barcoding in Nederland op de kaart gezet. Daarnaast hebben we in ons land, mede door ons rijke koloniale verleden, een aantal belangrijke natuurhistorische collecties.” Zoals Darwin tijdens zijn tocht op de Beagle talloze exotische dieren en planten verzamelde, namen Nederlandse naturalisten talloze soorten mee uit onze overzeese gebieden. Die verzamelwoede leverde ons land uitgebreide soortcollecties op.

Die collecties worden binnenkort samengevoegd in het eind januari geopende Nationaal Centrum voor Biodiversiteit, behorend bij Naturalis in Leiden, dat al een enorme toren vol soortcollecties heeft. Het nieuwe centrum zal straks de op vier na grootste natuurhistorische collectie ter wereld bevatten. En van al die keurig opgeslagen en gedocumenteerde soorten kan de DNA barcode worden bepaald.

Bakker is zeer enthousiast over de mogelijkheden die DNA barcoding zal bieden zodra de database verder volloopt. “De douane kan dan op een eenvoudige manier bepalen of producten die ons land binnenkomen schadelijke organismen bevatten. Zoals houtkevers of eitjes van de witte vlieg; dieren die een vervelende plaag kunnen veroorzaken. Voedsel- en warenautoriteiten kunnen gaan controleren of de vis die wordt geserveerd in dure restaurants wel echt de vis is die ze zeggen, of een goedkope variant. Vliegtuigmaatschappijen kunnen uit de bloedige resten in hun vliegtuigmotoren afleiden met welke vogelsoort het toestel een aanvaring heeft gehad. Biologen kunnen makkelijker bepalen of het insect dat ze aantreffen op een tropische boom een nieuwe soort is of niet.”

Kartonnen mapjes

Toch zal zo’n enorme database, met streepjescodes en aanvullende informatie over zo veel mogelijk soorten op aarde, klassieke soortcollecties niet overbodig maken. Aan het eind van ons gesprek nemen we een kijkje bij de Wageningse vestiging van het Nationaal Herbarium. Deze voldoet aan het klassieke beeld van natuurhistorische verzamelingen: in grote ruimtes staan enorme kasten, met in elke kast talloze dozen en in elke doos meerdere kartonnen mapjes met gedroogde planten. Ook zijn er kasten vol planten en vruchten op alcohol.

“DNA-barcodes zijn enorm handig om soorten te identificeren, maar je kan er bijvoorbeeld niet uit af leiden hoe een soort er precies uitziet”, legt Bakker uit. “Je kunt wel ook foto’s opnemen in zo’n database, maar ook die zeggen niet alles. En zelfs al zou je van elke soort ook het volledige genoom uitpluizen en online zetten, dan nog is er veel dat je daar niet uit kunt afleiden. “ Zo kun je uit DNA niet één op één afleiden welke stoffen een plant zoal aanmaakt.

Bakker: “Wie weet wat voor mogelijkheden de planten die hier opgeslagen liggen nog zullen bieden. Misschien komt er bijvoorbeeld in de toekomst nog wel een techniek om eenvoudig voor al deze planten te kijken of ze geneeskrachtige stoffen bevatten. Het is daarom belangrijk collecties als deze te koesteren. Je moet dit herbarium zien als een moleculaire schatkamer.”

Moleculair bioloog Henk Roelink, verdiept zich in het menselijk genoom en duikt beestjes op uit de oceaan, om overeenkomsten tussen het DNA van willekeurige mini-organismen en dat van de mens aan te tonen.

Roelink: “Het is volkomen duidelijk geworden dat wij uit dezelfde bouwstenen zijn gevormd als vliegen, spinnen, kwallen, sponzen; eigenlijk als alle soorten. Dat is het ultieme bewijs van Darwins evolutietheorie die stelt dat wij allen afstammen van één oerorganisme.”

Nu het menselijke genoom is ontrafeld, lijkt de sky the limit. Roelink verwacht dat iedereen binnen drie jaar zijn eigen DNA-volgorde kan laten bepalen, voor nog geen duizend euro. Heel nuttig om ziektes, erfelijke afwijkingen en andere ellende te voorspellen. Ook heel handig als je wilt achterhalen wie je biologische vader is. Maar er zit ook een keerzijde aan: verzekeringsmaatschappijen en de overheid krijgen nog meer Big Brother-instrumenten in handen.

Roelinks betoog vormt de opmaat voor het Biocode project op het Zuidzee-eiland Moorea waar het hele ecosysteem in kaart wordt gebracht via DNA-barcoding. Elke unieke soort op het eiland wordt gevangen en vastgelegd aan de hand van zijn DNA. Deze aanpak maakt een einde aan de klassieke taxonomie, de indeling van de natuur die de bioloog Linnaeus introduceerde in 1735.

Het doel van het barcode project is om al het leven op aarde in kaart te brengen. Maar op Moorea gaat het om planten en dieren die publiek eigendom zijn. Het bedrijfsleven, aan de andere kant, doet verwoede pogingen om onderdelen van ons DNA te patenteren. Van wie zijn die ‘bouwstenen van het leven’ eigenlijk? En: kan het leven wel worden gepatenteerd ?

http://www.uoguelph.ca/~phebert/coi/index.htm
Barcoding Life: Towards a DNA-Based Identification System for Animals
This web site describes work related to the creation of a DNA-based identification system for animals-at-large based on the analysis of a single
mitochondrial gene-: cytochrome c oxidase I (COI).
This site provides a brief rationale for DNA barcoding and background information on COI.
It summarizes the results of past studies that have employed COI to investigate taxon diversity and includes a searchable database of all papers on this
gene.
Its final element, COI-Bank, incorporates all publicly available information on a core region of this gene.
COI-Bank is intended as the pilot version of a database that might serve as the basis for a Global Bioidentification System for animals.
As such, we invite both the submission of new data and the critical evaluation of its functionality

EOS april 2012

Een internationaal team wetenschappers, met daarbij ook Belgische onderzoekers, heeft meer dan veertig nieuwe soorten slangen, gekko’s en andere hagedissen ontdekt door de DNA-codes van ongeveer 250 reptielsoorten uit Madagaskar met elkaar te vergelijken.

De biologen van onder andere het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in Brussel maakten voor het eerst op grote schaal gebruik van ‘DNA-barcoding’. Ze gaan daarbij op zoek naar een ‘code’ in het DNA van een diersoort. Die code is bij dieren van dezelfde soort dezelfde, maar verschilt ten opzichte van andere diersoorten. Zo kunnen diersoorten die uiterlijk sterk op elkaar lijken toch van elkaar onderscheiden worden.

De onderzoekers bestudeerden de DNA-codes van ongeveer 250 reptielsoorten uit verschillende regio’s van Madagaskar, en identificeerden op die manier meer dan 40 nieuwe soorten slangen, gekko’s en andere hagedissen. De studie toont aan dat Madagaskar een van de plaatsen met de grootste biodiversiteit op aarde is.

Verder levert het onderzoek de barcode van 110 van de 140 reptielen van Madagaskar waarvan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) de handel controleert. De resultaten kunnen in de toekomst helpen bij de bestrijding van de handel in bedreigde diersoorten. (nd)

“Imagine an electronic page for each species of organism on Earth…” – Edward O. Wilson

http://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopedia_of_Life

Encyclopedia of Life (‘EOL’, ‘Encyclopedie van het Leven’) is een omvangrijk internetinitiatief van de Verenigde Staten en Europese en andere landen. De voortdurend updateable encyclopedie gaat een wereldwijde soortenbank vormen die alle informatie over soorten samenvat en doorlinkt.

EOL begon met goedgekeurde voorbeeldpagina’s van 25 soorten. Het verzamelen van gegevens over de nu bekende 1,8 miljoen soorten uit onder meer bestaande database-bestanden gaat zo’n 10 jaar duren en circa 12,5 miljoen dollar kosten. De encyclopedie wordt gebaseerd op de wiki-technologie. Het is de bedoeling dat nieuwe soorten meteen worden opgenomen – er worden vooral veel nieuwe bacteriën en virussen ontdekt. Tenslotte zullen ook uitgestorven soorten worden beschreven. De website nodigt geleerden en amateurs uit om bij te dragen.

Het initiatief komt voort uit een G8-bijeenkomst over het milieu die begon op 16 maart 2007 in het Duitse Potsdam. Tijdens deze bijeenkomst concludeerden de acht grootste industrielanden dat de achteruitgang van plant– en diersoorten moet worden gestopt. Het actieplan dat hieruit is voortgekomen en waar de encyclopedie deel van uitmaakt, wordt ook wel het Initiatief van Potsdam (of in het Engels Potsdam Initiative) genoemd.

Deelnemende organisaties

De ‘Cornerstone Institutions’ zijn organisaties die de basis vormen van de deelnemers aan het online project. Dit zijn:

Andere partnerorganisaties van het project, zijn onder meer:

Daarnaast zijn er partnerorganisaties die zich specifiek richten op het aanleveren van gegevens. Hieronder bevinden zich onder meer FishBase en het Nederlands Soortenregister.

EOL ging op 26 februari 2008 online en viel meteen tijdelijk uit vanwege het enorme internetverkeer. Na hulp van onder meer specialisten van Wikipedia draaide de website weer.

Biodiversiteit <—zie ook

http://nl.wikipedia.org/wiki/Encyclopedia_of_Life

Een belangrijke data leverancier van het EOL project is ook ;

TOL

http://tolweb.org/tree/

The Tree of Life Web Project (ToL) is a collaborative effort of biologists and nature enthusiasts from around the world. On more than 10,000 World Wide Web pages, the project provides information about biodiversity, the characteristics of different groups of organisms, and their evolutionary history (phylogeny).

Each page contains information about a particular group, e.g., salamanders, segmented worms, phlox flowers, tyrannosaurs, euglenids, Heliconius butterflies, club fungi, or the vampire squid. ToL pages are linked one to another hierarchically, in the form of the evolutionary tree of life. Starting with the root of all Life on Earth and moving out along diverging branches to individual species, the structure of the ToL project thus illustrates the genetic connections between all living things.

http://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_Life_Web_Project

En natuurlijk is er ook nog :

WIKIPEDIA Tree of life project

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Tree_of_Life

zie ook : Internetencyclopedie | Biologische organisatie | Taxonomie

?

Image:Biological classification L Pengo.svg

Scientific classification.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

I cont.

L

M

N

P

Q

R

S

.
______________________________
CREA HOEKJE
“oudere”Classificatie-methodes en creationisme (1)
( creato )Jetro wils /Quote

….De “ evolutionist” kijkt in de wereld van levende organismen rond en merkt op dat sommige organismen heel eenvoudig, andere zeer gecompliceerd van structuur zijn. Het komt hem voor dat het mogelijk is deze organismen te rangschikken of te classificeren in een behoorlijk geordend systeem, van de eenvoudigste tot de meer samengestelde of, zoals de evolutionist zou zeggen, van de ‘laagste’ tot de ‘hoogste’….

—> Naar mijn weten zijn “evolutionisten “ geen bepaalde wetenschappers behorende tot een politieke partij of een “geloofs-sekte ” ….maar soit
—> Dat rangschikken in “laag en hoog” is de “scala naturalis”gedachte ——> en hét model van de “creationisten” in zwang voor Darwin , Lamarck en Buffon : en zelfs toen al( vanaf de 19de eeuw dus ) NIET meer het concept van de “evolutionisten “.
Overigens zijn voormelde soort “oude”creationisten zeker niet de Amerikaanse fundies van de twintigste eeuw …
Note “Great Chain of Being “ /scala naturalis
—> Eigenlijk is alles even ” ingewikkeld en/of complex” en of iets “hoog” of “laag “staat op een schaal, is een kwestie van afspraak( en zelfs subjectieve evaluatie en smaak ) =
—-> Het is ook allemaal een kwestie van organisatieniveaus ( met in acht name van dezelfde simpele rules ofte natuurwetten en hun lokale en coincidenteele
toepassingen en interakties )waarbij men het ene niveau als “ingewikkelder ” veronderdsteld , dan het andere …
—-> Bovendien ; Veel mensen denken ( wensen ) eigenlijk dat de mens”superieur” of” hoger” of “beter ontwikkeld” is dan al het andere levende
Dat is een hooghartige arrogantie en baardelijke nonsens ….
Maar de creationisten buiten dit soort stereotype overtuiging(en) wel uit met hun populistische rethoriek …
Noot ;
Trouwens hoe kan men iets als superieur bestempelen wanneer men niet eens alle levensvormen kent , waarmee men het moet vergelijken ….
___ tenzij men dat natuurlijk vooraf is verteld door een of ander “geloof “___ ook veel “atheistische ” intelektuelen “geloven “dat het wezenlijke verschil ( waarvan geruststellend word aangenomen dat het bestaat )tussen mens en dier ( bijvoorbeeld ) ontsnapt aan de wetenschappelijke methode … Het is het soort essentialisme /dualisme, dat op de oude Plato , op Descartes ( en zelfs het animisme ) is terug te voeren ….
De biodiversiteit ( aan soorten ) is onvoorstelbaar groot (http://www.uoguelph.ca/~phebert/coi/rationale.htm)
Ondanks 250 jaar verzamelen en systematisch klasseren , zijn slechts 1,8 miljoen eukaryote soorten beschreven en benoemd ( waaronder velen slechts onder de
opgeplakte naam zijn gekend en zonder enige begeleidende ” natuurlijke historie “en/of ondertussen al uitgestorven ) van de geschatte 10 a 100 miljoen op deze planeet …
____Daarbij zijn zelfs de bacteria en de archeobacterie niet eens meegerekend , noch de vele fossiele ( een fractie slechts is bewaard of kwam voor fossilisatie in aanmerking ) en (nog niet bekende = maar binnen de perken der verwachtingen toch redelijk voostelbaar: precambrische soorten bijvoorbeeld beginnen nu op te duiken ) uitgestorven soorten ,die waarschijnlijk slechts een fractie van de levende species uitmaken die ooit op
deze aarde hebben rondgescharreld …

Intermezzo
De huidige Creationisten-sektes moeten ook steeds weer zo nodig een soort intermezzo over wetenschapsfilosofie en logica inlassen ;
waarmee ze tot vervelens toe ,o.a. trachten aan te tonen dat wetenschappers drogredeneringen hanteren ( zelfs met bedriegelijke oogmerken ) :dat is een soort teruggrijpen op geliefde rethoriek en gebruik makend van slechts een paar oudbollige filosofisch standpunten …
Niet alleen gaat dat vergezeld van nauwelijks verhulde politieke complot-theorieen maar dat hangt nog steeds vast aan scholastieke en middelleeuwse opvattingen over kennistheorie en aan blind geloof gestoeld op zogenaamde openbarings-autoriteit ; de zogenaamde van kaft tot kaft bijbelarij en het “sola sciptora” principe als bron van kennis

( creato)Quote
….. De lezer heeft ongetwijfeld de bespottelijke ongerijmdheid van dit soort redenering al ingezien, als ook de spitsvondigheid.
Ongerijmd als dit bewijs is, omdat het veronderstelt wat bewezen moet worden, heeft het desondanks duizenden bedrogen…..

( ik reageerde als volgt )
” …. Eigenlijk beweert deze creationist hier , dat ” het bewijs( voor de evolutie ) d.m.v. de classificatie “(= o.a. geneste hierarchieen ) , word ontkracht door
—> een “logisch foute” redenering = namelijk een cirkelredenering
—> en een uit een tegensprekelijk bewijs uit het ongerijmde
Ten eerste :
Er zijn geen logische of ( uitsluitend )wiskundige “ bewijzen in de natuurwetenschap voorhanden en zeker niet in verband met de evolutietheorie : er zijn alleen maar consistentie ,niet tegensprekelijke, corroboreerbare verklaringen ( boven alle redelijk twijfel ( =NIET –> boven alle onredelijke manieren van twijfelen) en voor zover mogelijk ) van vele materieele evidenties /aanwijzingen /initieele en voorhanden ( verder onderzoekbare )materieele bewijstukken , die moeten verklaard worden
( en bovenal : ALLE ( voor zover ) bekende ) , evidenties en waarnemingen___>dienen te worden verklaard volgens de stand van de huidige kennis die men tot op heden bezit en die nog niet zijn weerlegd …. ( en zonder gebruik te maken van bovennatuurlijke mirakels en andere metafysieke , epistemologische hokus pokus en new age rommel )
Bovendien :
bijna alle ” biologische wetten” zijn heuristieken —> vuistregels
van beperkte toepassing op ( tot nu toe ) aardse verzamelingen ” levende wezens
ten tweede –>
elke cirkelredenering steunt uiteindelijk op( minstens ) één aangenomen premisse
(—> het alfa en omega van de “ naar zichzelf verwijzende “ cirkelbeweging )
Welke is hier volgens deze creationist , de door de “evolutionisten” aangehangen aanname die dienst doet als premisse en noch voldoende plausibel noch falsifieerbaar is ?
Leg me dat eens uit met een voorbeeld
ik begrijp niets van de “duistere ” en wollig gehouden beweringen in die bewering ( en in dat oorspronkelijk artikel )
( ik ben waarschijnlijk hardleers maar ik ben NIET ” de lezer die dat al heeft ingezien” ___ Wat eigenlijk suggereert dat : al wie dat” niet- inziet ” ( mede door deze duistere “creationistische ” uitleg veroorzaakt ) eigenlijk een slome
idioot is … )
Dit is een regelrechte poging tot psychologische manipulatie ; erop rekenend dat de meesten niet zullen willen erkennen “dat hij/zij het niet snapt ” ?
ten derde :
een bewijs uit het ongerijmde is een redenering die de plausibiliteit van de uitgangspremisse ondergraaft omdat de gevolgen die eruit kunnen worden
afgeleid de premisse tegenspreken ….
Waaruit dan wordt besloten dat de deduktieve redenering fout moet zijn , omdat de premisse alleszins juist is …
Zeg me eens ( eerst en vooral ) waarom de evolutie-redeneringen niet-wetenschappelijk en/of logisch samenhangend zouden kunnen zijn =
m.a.w. bewijs op grond van wetenschapsfilosofische standpunten aangaande de
mededeelbaarheid en de naturalistische methodiek , dat de “methode van redeneren” verkeerd is ( en niet alleen maar op grond van onverenigbaarheid van gestelde premissen ….)
Ten vierde
alle “zuivere wiskundes” en de “formele logicas “ zijn allemaal grote cirkelredeneringen … ze gaan steeds uit van hun eigen onwrikbare
principieel als juist aanvaarde , axiomata …. Het doet er niets toe of ze al dan niet empirisch kunnen worden ondersteunt …
A=A punt andere lijn ….
—> Theoretische natuur-wetenschap is GEEN lachertje dat met rethorica , apologetiek en /of een verouderd ( = lees —> te aanvaarden als uniek en beslissend ) denkinstrumentarium , zo maar kan worden afgedaan
WANT
haar gedane beweringen en afleidingen , bevindingen en uitspraken moeten
ALTIJD ook nog eens empirisch ( voldoende = direkt en/of indirekt ) kunnen worden
bevestigd/gefalsifieerd op een kontroleerbare feitelijke manier
( niet uitsluiten formeel dus en/of als gedachtenconstruktie , gedazchten -experiment etc ….hoe logisch sluitend die ook moge lijken -)
(ik besloot met ; )
Graag dus een preciezere uitleg over die veronderstelde cirkelredenering en de ongerijmdheid (inconsistentie binnen het beschouwde redeneer systeem-methodologie ) van de ( zogezegde ) evolutionistische premissen gehanteerd door “ systematici “
Maar ik wacht NOG STEEDS op een antwoord
—> Filosofie en wetenschapsfilosofie zijn dus alweer gebruikt als rookgordijn, zoals dat al zo veel ( in de geschiedenis ) is gebeurt in die kringen van mythomanen ?

Voor zover ik het heb begrepen is het serieuze argumenteren in voormelde anti-evolutie artikels op de ( niet meer beschikbare ) RC site
voornamelijk geformuleerd werd als kritiek op de zeer vroege ( en oudere ) systematiek ,
waarbij uisluitend morfologische vergelijkingen tussen de verschillende groepen en “organismen ” werden gebruikt als criteria bij het opstellen van een klasseer- en naamgeving – systemen .
Zelfs een full-time specialist als een zeer goed opgeleid en door de wol geverfd bekwaam sytematicus met veel ervaring komt bij het determineren van een gegeven verzameling ,niet verder dan een 1000 tal soorten , die hij met enige zekerheid kan identificeren
Net zoals je bij een ” bespreking “van de moderne chemie niet verwacht een diskussie en uiteenzetting over de ” opgewarmde ” flogiston -theorie in je strot geramd te krijgen ___ heb ik eigenlijk niet al te entoesiast de rest van dit creationisten “verhaaltje ” gelezen
—>( het artikeltje was een toenmalig interesssant ( maar totaal overbodig ) historisch besprekingetje van oude insteken in de systematiek , dat wel … Maar ik ga ook liever zelf naar een hedendaagse tentoonstelling /voorstelling kijken dan de persoonlijke “opinie” , smaken en voorkeuren van iemand anders (gevormd in en steunend op het oubollige verleden als zaligmaker ) , daarover te laten doorwegen ….)
….
Want eigenlijk is
Sinds de noodzakelijke initieele aanzet en aanpak van Linnaus ondertussen de systematiek dus wel behoorlijk verder uitgebreid , geperfectioneerd en zelfs fundamenteel veranderd :
—>In feite is het “oudere “syteem, nu alleen nog beperkt bruikbaar als een determineringstabel ergens in een goed afgebakende geografische streek —>
daar waar de fauna-flora beperkt is tot een paar duizend soorten : en dat kan dienst doen als “veldgids” voor de “natuur”-liefhebber ….
of als algemene ” orienterende ” en “memoriseerbare ” basiskennis, inleiding en startpunt voor een beginnend systematicus die word opgezadeld met de taak
een “verzameling ” , voorlopig te ordenen en te benoemen, en wel op zo’n manier dat men die collectie specima kan linken aan reeds bestaande kennisbestanden (up-dateable files ) en ” namen ” over die”materieele ” specima

…Iemand die ooit plantenzaadjes in zakjes heeft gedaan en geklasseerd in een ordentelijke en wetenschappelijke /didactische botanische tuin ( en met het oog om ze het volgend seizoen weer uit te zaaien ), weet allicht wat ik bedoel ….
—> Maar het zijn niet meer alleen maar morfologische kenmerken die als enig criterium dienen _____er zijn ook fysiologische , ontwikkelings , moleculaire en genetische vergelijkingen en reeds gekende genealogische verwantschappen enzovoort : die nu ook als criteria van kracht worden …. …. en zelfs geobserveerde speciatie-events zoals de londense metro-mug Culex molestus –> een genetische “afstamming ” (onder?)soort van de plaatselijke bovengrondse muggesoort Culex pipiens ,Argentijnse tetraploide ratten , een aantal plannten als boksbaarden ,primulas, theunisbloemen etc … bananen-etende mosquitos uit hawaai , nylon -etende bacteria (bijvoorbeeld .)…
—>Al die verschillende aanpakken moeten elkaar aanvullen en/of worden ondergebracht in een overkoepelend systeem waarbij zoveel mogelijk onderlinge consistentie van het grootste belang wordt …en dat is een systeem gebaseerd op = De overeenkomsten tussen genetische- , moleculaire -, anatomische -, fysiologische- etc … , opstelbare “stambomen ” : of ” een geheel van onderling samenhangende “afstammingslijnen ” en “evolutionaire routes “
—>Het leid geen twijfel dat , gegeven de zeer grote verscheidenheid in de biodiversiteit dit echt specialisten werk is geworden waarbij vele goed opgeleide vakmensen uit verschillende disciplines obligaat moeten samenwerken ….
Noot
ZElfs op het gebied van zuivere naamgeving – protocols en determinatie – criteria zijn andere systemen in de maak ( onder andere mtDNA vergelijkende onderzoeken en “target sequensing ” van het COI – gen )
http://www.uoguelph.ca/~phebert/coi/theory.htm
http://www.uoguelph.ca/~phebert/coi/target.htm
http://www.uoguelph.ca/~phebert/coi/limitations.htm
Naast het opstellen van ( oudere taxonomische )”determinatielijsten” , is de biologische systematiek zich voornamelijk gaan bezig houden met de onderlinge verwantschappen die zich uiten in de afstammingslijnen ( en stambomen )….en gegevens verkregen uit/door de “vergelijkende ” biologische vakgebieden
De huidige (extante) “discontinue ” biodiversiteit( voor zover bekend ) word daarbij beschouwd als een ( van de mogelijke ) horizontale dwarsdoorsnede door de vertikale stamboom ( continu in de tijd )
De discontinuiteit is én merkbaar is in de extante wereld én eigenlijk op elke horizontale doorsnede van de stamboom…vertikaal( in de tijd ) is er echter een continuum * De extante levende wereld is eigenlijk de boomkruin van de stamboom van het leven die we van bovenop bekijken ; We zien een struikachtig kluwen en de topjes van vele takken en blaadjes , maar we zien de lagen eronder niet of slechts erg onduidelijk , noch de stam ….en zeker niet de wortels Die taktopjes zitten allemaal “discontinue” te wezen tegen hun achtergrond van ondoordringbaar bladerdak ;en we zien ook niet hoe de takjes onderling met elkaar verbonden zijn

zie ook –> https://tsjok45.wordpress.com/2011/01/28/het-soort-probleem-nader-bekeken/

…Stambomen zijn ook nog eens vertikaal gedocumenteerd door fossiele en daaruit afgeleide paleontologische aanwijzingen ….

Hiaten in die lijnen ( “gaps” ) – zijn aangevuld door MOGELIJKE routes ( het gebruik van de “inlas” —-?—- ) op die plaatsen worden die afstammingslijnen dus eigenlijk ” oplossingsbomen ” ipv afstammingsbomen : er bestaan dan ook “verschillende” stambomen die andere mogelijke routes voorstellen —-> deze blijven allen even geldig —> tot een relevant fossiel____ of een stamboom gebaseerd op nog eens andere en “nieuwe “invalshoeken ____(de tegenwoordig bijvoorbeeld : zich snel uitbreidende discipline van het vergelijkend genoom-onderzoek) “historische” route -antecedenten documenteerd ….
Besluit ;
Het heeft weinig zin de “oudere “toestand van de systematiek, met haar nadruk op morfologische karakterisaties ; te “ontmaskeren” als onvoldoende om als “bewijs” te dienen voor evolutie….
—-> We weten/wisten dat al lang , dat het onvoldoende was
en we hebben er ook iets aan gedaan ( en doen er nog steeds van alles aan )
Evolutie HOEFT niet meer “bewezen “te worden door de systematiek
— het is gewoon een gegeven geworden ( ook voor de systematiek )
Evolutietheorie is het “huidige” paradigma in de natuurwetenschappen wat betreft de levenswetenschappen :
het enige waarover nog diskussies bestaan is over de evolutionaire mechanismen en de juiste historische routes van ontwikkeling …Maar het blote feit van de evolutie IS al “bewezen”
–> door de paleontologen , de geologen , de genetica, de biochemica , de AI , de systeemtheorie ; speciatie is rechtsreeks in het wild en in het labo ( en ook in -silico ) waargenomen … Kwekers weten er al eeuwen van …
Het is dan ook volkomen verantwoord om de kennis verkregen uit de evolutionaire geschiedenis als uitgangsgegeven ( en hulpwetenschap ) te gebruiken : in het bijzonder als ordenend principe bij de “classering ” en inventarisering van het levende ….
— Ondertussen is ook de systematiek ,de cladistiek , de paleontologie , de moleculaire genetica , de vergelijkende genomica en tegenwoordig ook de proteomica (eiwitten) en de Evo-devo in volle ontwikkeling ….
m.a.w.
(Naar mijn bescheiden mening )
Creationisten moeten maar eens aanvaarden dat de wetenschap er zich niets van aan trekt of creationisten nu al dan niet zich kunnen akkoord verklaren met de wetenschapspraktijken en “verklaringen” van pakweg 50 of zelfs 200 jaar geleden
Waarom zouden wetenschappers zich bezig houden ( hun tijd en fondsen “verprutsen” ) met enkele hardleersen die zich zelfs de moeite niet getroosten zich
deftig te documenteren ? of zijn blijven steken in de voorgeschiedenis van een of andere discipline ? …
Misschien wist u het niet maar de wetenschappelijke kennis vermeerderd zich exponentieel : er is geen “enkeling” nog in staat dat allemaal bij te benen …
Dit is een ” drama “voor allen die nog steeds absolute waarheden ( in verband met de fysieke werkelijkheid ) aanhangen of verkondigen -__> ze zullen uiteindelijk niet meer in staat zijn alle ” binnenkomende ” tegenbewijzen van hun “doctrines” en “interpretaties”zelfs maar tijdig te herkennen …
En wat de bijbel, en andere “heilige schrifturen” betreft : dat zijn geen wetenschappelijk werken , zoals het ook geen technische handleidingen zijn om een nucleaire centrale te bedienen of om een vliegtuig in de twin towers te gooien ( psychologische trukendoos is het dus wel ) …
Bovendien staan er in de bijbel en dergelijke verzamelingen sprookjes , veel minder “echte” feitelijke materieele dingen vermeld ____ (bijvoorbeeld ):
onderdelen /en bijhorende terminologieeen bij de beschrijvingen/definieringen , in gebruik bij technische vakken ____ dan in gelijk welk
modern “montage voorschift ” van bijvoorbeeld elektronische apparatuur

en/of
staan er buiten de opsomming van enige lokale dier/plant soorten( soms nog verkeerd beschreven—> dat is dus typisch aan “afschrijfsels ” —ook de fouten zijn afgeschreven ) uit het midden-oosten en zuid-europa , helemaal niets geschreven over al die andere vertegenwoordigers van de “overdonderende ” biodiversiteit die deze planeet tentoonspreid / tentoonspreide / en___ waarschijnlijk___ verder zal blijven tentoon spreiden ( als de mens tenminste de biosfeer niet volkomen naar de kloten helpt ) ….
_______________________________________________________________________________
SCHOENEN HISTORIE (1)
( creato ) Jetro Wils

Quote
We weten dat oude schoenen zich nooit ergens uit ontwikkeld hebben.
Toch zouden we door de bovengenoemde manier van redeneren kunnen bewijzen dat oude schoenen door evolutie zijn ontstaan, enkel door het verzamelen van monsters van elke soort en, beginnende bij de kleinste en eenvoudigste poppenpantoffeltjes, ze te rangschikken in een serie van babyschoentjes, schoentjes van een klein broertje, schoenen van een grotere broer, die van moeder, van grootmoeder, vaders lage schoenen, vaders hoge schoenen en eindigend bij vaders laarzen.

—>Die schoenen stammen natuurlijk niet van elkaar af … Ondanks de nabijheid van vaders laarzen en moeders sloffen heb ik van schoenen-sex nog altijd geen weet ….
Maar afgezien daarvan
( jurre )
” ’t Is trouwens ook helemaal niet waar wat wordt beweerd =
Volgens die analogie zouden wetenschappers dus domweg zeggen dat alle dieren vanuit het kleinste en eenvoudigste dier richting het grootste (moeten)zijn
geëvolueerd.
Dat is een stroman uiteraard ;
Want :
Heb je ooit al een “evolutionist” horen zeggen dat het leven begon bij de hedendaagse veldmuis, die zich vervolgens ontwikkelde tot een schaap, en zo verder met paard, neushoorn, olifant?
Nee, de evolutietheorie zegt dat die dieren een gemeenschappelijke voorouder hadden,
maar zo zijn de verschillende soorten schoenen niet onstaan :want schoeisels planten zich niet voort
Ze werden wel( door mensen ) afgeleid van, ontwikkeld uit de oerschoen, een soort pantoffel gedragen door een jager-verzamelaar ergens 5000 jaar geleden.( die je als de voorvader kan beschouwen , maar het is eerder een prototype)
___________________________________________________________________________________
Oerschoenen zijn ondertussen al ontdekt ;
Bijvoorbeeld zijn de schoenen van ijsman Ötzi bekend
en onlangs werden nog de oudste lederen schoenen ontdekt
Wetenschappers hebben een lederen schoen van 5.500 jaar oud ontdekt in een grot in Armenië. Het schoeisel in maat 37 stamt uit het jaar 3.500 voor Christus, en is dus een paar eeuwen ouder dan de schoenen van de gletsjermummie die in 1991 in de Oostenrijkse Alpen gevonden werd. Dat schrijft onderzoeker Ron Pinhasi van de universiteit van het Ierse Cork in een artikel voor het tijdschrift PLoS One.“We weten niet of de schoen van een vrouw of een man was”, zegt Pinhasi. De schoen lag onder een dikke laag schaapsmest en werd dankzij de koelte en de droogte in de grot in perfecte staat bewaard. (dpa/sam)
10 06 2010
______________________________________________________________________________
De oerschoen ( wat die ook mocht geweest zijn )”evalueerde “( sic , maar toch veelbetekenend ; immers , creationisten schrijven van elkaar af ; inclusief de taalfouten en de fouten die onstaan uit onbegrip ) vervolgens in een wat verbeterd geavanceerder model …enzovoort
( Noot : er werden vanuit de materieële cultuur- ervaring, verbeteringen aangebracht ), bv. een romeinse sandaal, en zo verder t/m 18e eeuwse spijkerschoenen, laarzen met eendevet van rond 1910, en de hedendaagse gympies…
Tot zover de evolutie van de schoen…
( Tsjok –> als “advokaat van de duivel ” en paraodieerend )
—>Ah neen hé , makker die schoenen evolueren niet die zijn ontworpen door een intelligente kloefkapper

Ontworpen door een intelligente schoenmaker ?
De schoenen dus wel , maar organismen ?
( jurre )
Nou, dat zie ik meer als het in elkaar flansen van een organisme door genen.

De schoen in het geheel heeft een lange ontwikkeling doorgemaakt, immers de allereerste schoen was niet meteen een verstelbaar sportmodel met lichtjes in
de zool.
En op dezelfde manier zijn complexe dieren als walvissen en paarden ook niet in één keer geheel volmaakt en compleet ontstaan…

(Noot van tjsok = of ontworpen en ontwikkeld door het blinde proces van de evolutie )
“De “boem ” en het is er ” theorie :
____ plotsklaps en volmaakt wonderbaarlijk”scheppen”/onstaan van een soort : is nog steeds de rigeur in sprookjes
Louis Pasteur ( de veel aangehaalde en door fundies ge-anexeerde “creationist “) heeft dit destijds al effektief ontkracht door zijn werk ( niet door zijn “uitspraken” of de interpretaties daarvan ) …
Net zoals andere wetenschappers is Pasteur geen “zalig verklaarde ” en of een ” heilige ” sint : —> Personencultus is van geen tel :
Het geleverde onderzoek-werk uiteraard wel,—> omdat dat reproduceerbaar/kontroleerbaar en vaststelbaar is in de praktijk, en door iedereen die dat wenst te doen kan worden overgedaan …
Referentie
de discussiesamenvatting is oorspronkelijk afkomstig van het RC forum evolutie en schepping ( die is echter niet meer on line beschikbaar maar de uitgangsdocumenten ( van creabel ? en de stukjes van Jetro Wils(op pandora be . ) zelf duikt af en toe nog wel eens op , op het internet )
(1)
Dit stukje uit het internetverleden (uit discussiegroepen van het laatste decennium) is in zoverre interessant dat het nog steeds goede aanknopingspunten naar info biedt(vooral in de antwoorden ) met het hier besproken onderwerp systematiek
Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

3 Responses to SYSTEMATIEK

  1. Pingback: WAT IS EEN SOORT ? | Tsjok's blog

  2. Pingback: Het SOORT probleem nader bekeken | Tsjok's blog

  3. Pingback: (NESTED Hierarchies ) GENESTE HIERARCHIEEEN | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: