SYMBIOSE en remedies


 

Bacterie ingezet tegen allergieën

2 augustus 2007

Allergieën kunnen straks mogelijk beter behandeld worden dankzij de melkzuurbacterie die gewoonlijk wordt gebruikt voor het maken van yoghurt en kaas. Het slikken van een genetisch veranderde versie van Lactococcus lactis zorgt dat allergische muizen hun overgevoeligheid kwijtraken. Dat schrijven onderzoekers van het AMC en de Universiteit Gent in het augustusnummer van tijdschrift Gastroenterology.

Allergie wordt veroorzaakt doordat het immuunsysteem overdreven reageert op onschuldige stoffen uit bijvoorbeeld stuifmeel (hooikoorts), pinda’s (voedselallergie) of uitwerpselen van de huisstofmijt. Een systematische, lichte blootstelling aan de stof die de reactie veroorzaakt – het allergeen – kan de overgevoeligheid verminderen. Tot nu toe is er echter geen adequate manier om het lichaam met allergenen in contact te brengen.

Daar denken de wetenschappers iets op te hebben gevonden. Zij willen Lactococcus lactis gebruiken om allergenen heel gericht in de darmen te krijgen; een deel van het lichaam dat in het bijzonder geschikt is om tolerantie in het hele lichaam op te wekken. Om deze werkwijze te testen, plaatsten de onderzoekers het gen voor het eiwit ovalbumine in het DNA van de bacterie, waardoor deze ovalbumine ging produceren. De transgene bacterieën voerden zij aan muizen die overgevoelig zijn voor het eiwit. Al een uur daarna bleken de bacterieën ovalbumine in het darmstelsel uit te scheiden.

Gewoonlijk krijgen deze muizen zwellingen in de oren wanneer zij worden ingespoten met ovalbumine. De oren van muizen die de transgene bacterie hadden gegeten, zwollen echter 15 keer minder.

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat het niet werkt om het allergeen zelf te eten. Waarschijnlijk wordt deze grotendeels afgebroken in de maag. Ook in dit onderzoek bleken de oren van muizen die verschillende doses ovalbumine hadden gekregen even hard te zwellen als de muizen die een controlestof hadden gegeten. Overigens zouden voor medicinaal gebruik grote hoeveelheden zuiver allergeen nodig zijn, wat duur is om te produceren.

Of deze strategie ook bij mensen werkt, is nog de vraag. Het helpt wel dat Lactococcus lactis een onschuldige bacterie is; wie kwark of yoghurt eet krijgt hem immers ook binnen.

Eerder werd de bacterie al succesvol gebruikt bij patiënten met de ziekte van Crohn.

Bij hen werd hij ingezet om de ontstekingsremmer interleukine-10 af te leveren in het ontstoken maagdarmkanaal.

Evolution and adaptation by symbiotic associations

http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2010/07/10/nongenetic-selection-and-evolution-flies-use-bacteria-to-adapt-to-parasitic-worms-2/

*Een bacteriële symbiont die een voordeel oplevert aan zijn gastheer= niets nieuw.
*De Microbiële symbiont ging uitsluitend (of bijna uitsluitend) via moeder over op de  nakomelingen. =
Niets nieuw.
*Een plotselinge verandering in het milieu dat drastisch de selectieve voorkeur voor een bepaalde trek veranderd
(wat betekent :de  betere verspreiding van het gen verantwoordelijk voor die trek)= Niets nieuw.
*Genen die serendipitief een voordeel halen uit een volledig nieuwe situatie =. Niets nieuw.
De druk van de selectie tegen om het even welke varianten/veranderingen in genen van vlieg of bacteriën die overleving
van één van beiden of allebei verminderen in het nieuwe milieu. = Niets nieuw.
* De druk van de selectie ten gunste van om het even welke genen van één van beiden symbiont die verder overleving in het
nieuwe milieu verbeteren.= Niets nieuw.
Wat, in termen van de evolutie, en gezien vanuit  „egoïstische gen“ perspektief , is hier nieuw?
wij hebben selectie druk die genen in de bacteriën die voordeel voor hun gastheer leveren, selecteert .
En, wij hebben de drosophila -genen onder een  selectiedruk die de ftuitvlieg besmetting door de bacteriën ondersteunen.
Natuurlijke selectie grijpt dus in  op de bacteriële en fruitvliegjes- genomen.

Ook hier gebeurt de evolutie door natuurlijke selectie, omdat de eigenschap/trek van de vliegen om gemakkelijk besmet te
worden  door de bacteriën zich verder verspreid (= de frequentie verhoogd)en de besmette  vliegen  superieur reproductief
succes genieten
Het is opnieuw natuurlijke selectie die kiest tussen de genen en genenvarianten .
Met andere woorden: gewone “Selfish genes ” evolutie.

(s.k.graham)  wat werkelijk met verschillende genpool(s) gebeurt(de)?
l.- de genenpool van de vlieggen.

Vliegen ,niet-besmet  met spiroplasma, sterven uit .
Het zou belachelijk zijn om te veronderstellen dat er geen variatie bestaat in de” gastvrijheid” die de
vliegen ( inclusief hun immuunsystemen en andere verdedigings-factoren )aan de bacteriën aanbieden .
Ergo: de natuurlijke selectie keurt die genen goed die  de vlieg  meer  bacteriën-vriendelijk  maken
Bijvoorbeeld dmv  genexpressies die lichte gevolgen hebben voor (vb)de lichaamstemperatuur die de vlieg aanhoudt  of het
bezitten van diverse “ongevaarlijke” enzymen en/of het eten van immuum factoren die  de gastbacteriën niet aanvallen.
De gevolgen hiervan kunnen zeer kleine genetische variaties gaan vormen , maar in  een soort met  miljarden vliegen (
met snelle levenscycli) bezitten  zelfs  dergelijke kleine gevolgen bijna zeker een beslissende  invloed.

2.de genenpool van het bacteriëen.
Voorafgaand aan de draadworminvasie, was er al een bijzondere  spiroplasma variant aanwezig die  immuniteit verleende tegen een grote verscheidenheid van andere dreigingen  en species van bacteriën die binnenin de vliegen  leefden of regelmatig de Drosophila  besmetten.
De  onder diverse drukken staande populatie  van spiroplasma-varianten( en andere bacterieen )  levert  uiteindelijk een overwinnaar op alle bacteriële concurrenten (niet binnen één enkel vlieglichaam, maar in de grotere  drosophila populatie  en het milieu – die spiroplasma variant wint die zijn gastheren levend kan en houden waar andere bacteriën daar niet in slagen )
Dit betekent dat de spiroplasmagenen, in het bijzonder die genen die de draadwormweerstandleveren , snel in het voordeel  zijn : ze  stijgen in frequentie binnen de grotere genpool van „alle bacteriën die in de vliegen“ wonen.
Het is volkomen gerechtvaardigt  om naar deze “grotere “genenpool te kijken daar bacteriën bekend zijn voor „horizontale gen transfert “.
Het is volledig mogelijk en wordend (waarschijnlijker aangezien de spiroplasmabevolking) dominant wordt dat de genen voor
de draadworm weerstand zou horizontaal naar andere spanningen of species van bacteriën kunnen worden overgebracht, wat
waarvan kunnen zijn overdraagbaar. Dan plotseling zal erven van spiroplasma van de moeder veel minder belangrijk voor
vliegoverleving worden. Maar hebben van de juiste genen „van de draadwormweerstand“ blijft zeer belangrijk voor de
bacteriën. Het punt is hier dat verre van het stabiliseren van `genome of genpools, de draadworminvasie een plotselinge
verschuiving in de selectiedruk op die genpools heeft veroorzaakt. Het is de genen die de weerstand verlenen wat
uiteindelijk van belang zijn. Ja, is het onbelangrijk waar dat het erven van de bacteriën van de moeder is,
in zekere zin die wordt geselecteerd voor.
Maar voordelige bacteriële symbionts die uitsluitend (of bijna zo) wordt geërftt door de moederlijn is nieuw niets.
Voor die kwestie die is de niet-genetische (d.w.z. milieu) erft factoren van ouders nieuw niets, hoewel de exclusiviteit
van het overgaan van de milieufactor van ouder tot nakomelingen niet kan zijn sterk.
Maar overweeg een geval waar één of andere bevolking van kleine vogels door een orkaan aan sommige verre eilanden,
elk eiland wordt geblazen te verre van anderen voor de vogels om te vliegen.
Sommige eilanden hebben beter voedsel.
Anderen hebben slechter voedsel of geen voedsel.
De nakomelingen van elke ouder erven zijn eiland van de ouders.
De vogels op de voedsel-slechte eilanden sterven uit na een paar generaties.
Zijn wij die eilandwoonplaats een drager van overerving voor het „betere voedsel om“ trek te eten gaan roepen?
Met uitzondering van uiterst mobiele species, is de overerving van lokale aardrijkskunde van uitsluitend van ouders
de regel.
En de ouders die in de gunstigste gebieden leven zullen meer nakomelingen hebben.
Wij kunnen deze niet-genetische overerving roepen, als wij aan willen.
Maar het is een onnodige oefening die slechts verwarring schept .
De „besmetting door spiroplasma“ kijkt meer als een niet-genetische vorm van overerving dan de „geografische plaats“,
maar het is nog misleidend om dit te doen, zoals ik reeds heb verklaard het nog vooral op lange termijn de genen die
uiteindelijk van belang zijn, is.
En zoals ik, in termen van evolutieve theorie heb gewezen op, nieuw hier gebeurt niets.
Exclusieve matrilineal overerving van voordelige microbiële symbionts? Niet nieuw.
Waarom niet eerder riepen wij dit een „alternatieve vorm van overerving“?
Het resultaat in dit document is zeer interessant en zal zeer significant voor medisch onderzoek… zijn maar de eis
van een „nieuwe/alternatieve vorm van evolutie/overerving“ schijnt enkel aan me als hype om meer aandacht te krijgen
(nochtans is het ook waarschijnlijk volledig dat de auteurs volledig oprecht zijn en dat in termen van niet realiseren
de evolutieve theorie, nieuw niets gebeurt.
Een eigenschap/„trek“ is een nuttig concept, maar het is niet fundamenteel.
Is de draadwormweerstand een `trait van de vlieg? Of een `trait van de bacterie?
Is het een optredend bezit als gevolg van hun interactie? Ongeacht wat u beslist een trek te roepen, en welk organisme
waaraan de trek wordt toegeschreven, is het onderliggende feit dat de genen van de vlieg bepalen het eigenschappen is
omvatten, die hoe het met het is milieu in wisselwerking staat (dat ik heb is het litteken op mijn hand geen `trait die
door mijn genen wordt geprogrammeerd, maar proptery van „littekenvorming in antwoord op wonden“ is een trek die door
mijn genen wordt bepaald). Eveneens bepalen de genen van bacteriën en draadworm hoe zij met hun milieu’s in wisselwerking
staan. De afschaffing van de draadwormen binnen vliegen die spiroplasma ontvangen is het resultaat van wat interactie
onder de drie organismen. Deze interactie wordt bepaald door de genen van die organismen.
De vlieg heeft de trek van „immuunsysteem aanvalt en doodt geen spiroplasma“.
Deze trek wordt bepaald langs en door zijn genen doorgegeven.
Het is een zeer belangrijke trek om dood door draadworm te vermijden.
Het zijn de genen die hier van belang zijn en het zijn genen  die, of niet, door natuurlijke selectie goed worden gekeurd.
Het feit dat de relevante genen allen op zijn plaats vóór de draadwormen waren kwam, en het feit dat deze genen aan
hebben serendipitously het effect dat wat interactie onder vlieg, bacteriën, en draadworm draadwormontwikkeling maakt
genen geïmpliceerde geen minder significant of fundamenteel onderdrukt.
Een andere manier om dit te bekijken.
De bacteriën gaan occasionele veranderingen en varianten van variërende graden van succes veroorzaken.
Maar als de genen die hen de draadworm geven die capaciteit onderdrukt veranderen zodat om dit effect onbruikbaar te maken,
dan zullen die spanningen van bacteriën uit met hun gastheren sterven. Maar andere spanningen van bacteriën die bewaren
die genen maar andere genen veranderen (gelijk al de rest) zullen net zo goed als huidige spanning overleven.
Zo, opnieuw, zien wij dat de natuurlijke selectie de bijzondere genen in kwestie goedkeurt. Één laatste mogelijkheid na
te denken. Het is denkbaar (nochtans zeldzaam of onwaarschijnlijk) dat een virus langs dat kon komen gebeurt om de
relevante genen te knippen uit een bacterie en het te verbinden in de cellen van een kiemlijn van de vlieg, waarbij de
de nakomelingenimmuniteit van de vlieg van wordt gegeven draadwormen zonder de bacteriën, immuniteit te vereisen die
door mannetjes kan worden overgegaan. Deze onafhankelijk draadworm-bestand vliegen zullen, misschien dan beter de
spiroplasma-afhankelijke vliegen net zo goed doen.
In elk geval, zien wij nogmaals dat het de genen zijn die van belang zijn.
of it’s bacterial competitors (not within a single fly body, but in the larger population and environment — the spiroplasma
are winning because they keep their hosts alive where other bacteria fail to do so).
This means that the spiroplasma genes, in particular those genes which confer the nematode resistance, are rapidly
increasing in frequency within the larger gene pool of “all bacteria that inhabit the flies”.
It is perfectly appropriate to look at this larger gene pool since bacteria are well know for “horizontal” inheritance.
It is entirely possible (and becoming more probable as the spiroplasma population becomes dominant) that the genes for
nematode resistance could be horizontally transferred to other strains or species of bacteria, some of which may be
communicable.
Then suddenly inheriting the spiroplasma from the mother will become much less important for fly survival.
But having the right “nematode resistance” genes remains very important for the bacteria.
The point here is that far from stabilizing the ‘genome’ or gene pools, the nematode invasion has caused a sudden shift
in the selection pressures on those gene pools.
It is the genes that confer the resistance which ultimately matter.
Yes, it is trivially true that inheriting the bacteria from the mother is, in a sense being selected for.
But beneficial bacterial symbionts inherited exclusively (or nearly so) through the maternal line is nothing new.
For that matter inheriting non-genetic (i.e. environmental) factors from parents is nothing new, though the exclusivity
of passing the environmental factor from parent to offspring may not be as strong.
But consider a case where some population of small birds are blown by a hurricane to some remote islands, each island
too far from the others for the birds to fly.
Some islands have better food. Others have worse food or no food.
The offspring of each parent inherits its island from the parents.
The birds on the food-poor islands die out after a few generations.
Are we going to call island residence a carrier of inheritance for the “better food to eat” trait?
With the exception of extremely mobile species, inheritance of local geography from exclusively from parents is the rule.
And the parents living in the most favorable regions will have more descendants.
We are free to call this non-genetic inheritance, if we want to.
But it just muddies the waters. “Infection by spiroplasma” looks more like a non-genetic form of inheritance than
“geographic location”, but it is still misleading to do so, as I have already explained it is still the genes which
ultimately matter, especially in the long term.
And as I have pointed out, in terms of evolutionary theory, nothing new is happening here.
Exclusive matrilineal inheritance of beneficial microbial symbionts?
Not new. Why weren’t we calling this an “alternative form of inheritance” previously?
The result in this paper is very interesting and will be very significant for medical research…
but the claim of a “new/alternative form of evolution/inheritance” just seems to me like hype to get more attention
(however it is also entirely likely that the authors are completely sincere and do not realize that in terms of
evolutionary theory, nothing new is happening.
“Trait” is a useful concept, but it is not fundamental.
Is nematode resistance a ‘trait’ of the fly?
Or a ‘trait’ of the bacterium?
Is it an emergent property resulting from their interaction?
Regardless of what you decide to call a trait, and which organism to which the trait is attributed, the underlying fact
is that the genes of the fly determine it’s properties, including how it interacts with it’s environment
(that I have scar on my hand is not a ‘trait’ programmed by my genes, but the proptery of “scar formation in response to
wounds” is a trait determined by my genes). Likewise the genes of bacteria and nematode determine how they interact with
their environments. The suppression of the nematodes within flies hosting spiroplasma is the result of some interaction
among the three organisms. This interaction is determined by the genes of those organisms.
The fly has the trait of “immune system does not attack and kill spiroplasma”.
This trait is determined by and passed on through its genes.
It is a very important trait to avoid death by nematode.
It is genes that matter here and it is genes that are being favored, or not, by natural selection.
The fact that the relevant genes were all in place before the nematodes arrived, and the fact that these genes
serendipitously have the effect that some interaction among fly, bacteria, and nematode suppresses nematode developement
does not make the genes involved any less significant or fundamental.
Another way to look at this.
The bacteria are going to produce occasional mutations and variants of varying degrees of success.
But if the genes that give them the nematode suppressing ability mutate in such a way as to disable this effect,
then those strains of bacteria will die out with their hosts.
But other strains of bacteria that preserve those genes but change other genes will (all else equal) survive just as well
as the current strain.
So, again, we see that natural selection is favoring the particular genes involved.
One last possibility to ponder.
It is conceivable (however rare or unlikely) that a virus could come along that happens to snip the relevant genes out of
a bacterium and splice it into a germ line cells of the fly, thus giving the fly’s descendants immunity from the
nematodes without needing the bacteria, immunity that can be passed through males.
These independently nematode-resistant flies will do just as well, maybe better than the spiroplasma-dependent flies.
In any case, we once again see that it is the genes that matter.

Symbiotische relatie tussen gastheer en bacteriën :  evolutie mechanisme

Onderzoekers ontdekten bewijs voor  een snel  nieuw  evolutiemechanisme dat de  mutatie en selectie van de eigen genen omzeilt…

Het gaat om een  symbiotische relatie tussen gastheer en  gastdier ; de ontwikkeling van een kant en klare verdediging tegen een (parasitair)gevaar in de omgeving van de gastheer  ; Deze speciale oplossing  heeft zich verspreid onder de populaties  door natuurlijke selectie( namelijk :de vliegen die de symbiont konden huisvesten profiteerden van de voordelen )
Details worden gemeld in het tijdschrift  Science .
Adaptation via Symbiosis: Recent Spread of a Drosophila Defensive Symbiont
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/sci;329/5988/212?maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=Jaenike+&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=date&resourcetype=HWCIT
Bioloog John Jaenike en collega’s van de Universiteit van Rochester  geven  het eerste uitgebreid verslag van dit effect in het wild….Hij zegt dat het waarschijnlijk  een algemeen verschijnsel is dat nog  onopgemerkt gebeurt in veel verschillende organismen in allerlei stadia van hun (individuele )levensloop
http://www.rochester.edu/news/show.php?id=3648

 : J. Adam Fenster, University of Rochester….Microscope image of drosophila fly with parasitic nematode and its offspring dissected by University of Rochester biologist John Jaenike June 21, 2010. Jaenike finds that nematodes have a more difficult time growing and developing in black flies that are infected with a type of bacteria called Spiroplasma. Being infected with Spiroplasma is advantageous for the black flies if the nematodes reduce the survival or reproduction of the flies, and this, in turn, encourages the natural spread of Spiroplasma

Veel  Amerikaanse Drosophila Neotestacea werden nogal eens steriel gemaakt door een oude exoot : een  parasitaire nematode (aaltje)
Nematoden behoren tot de meest voorkomende, gediversifieerde en destructieve parasieten van planten en dieren ,ter wereld .
Nematoden graven zich in de huid van de  jonge D. Neoterstacea vrouwelijke vliegen en  voorkomen de productie van eieren als die eenmaal volwassen zijn.
Echter, wanneer  vrouwelijke vliegen  ook besmet zijn met soorten van Spiroplasma bacteriëen  ,dan groeien  de nematoden erg slecht en zijn ze niet  meer in staat de vliegen te steriliseren .

Onderzoeker Jaenike ontdekte ook dat, als gevolg van de gunstige invloed op de voortplanting van de vliegen , de Spiroplasma bacteriën zich vrij recent  snel hebben kunnen  verspreiden  over de vliegenpopulaties van Noord-Amerika :
De snel groeiende  frequentie werd in de hand gewerkt  omdat de bacterieen worden  doorgegeven door de moedervliegen aan haar nakomelingen.

Bewaard testmateriaal uit de vroege jaren 1980, toonde Jaenike dat de nuttige bacteriën aanwezig waren in slechts ongeveer 10 procent van de vliegen in de oostelijke Verenigde Staten.
In 2008, is  de Spiroplasma infectie gestegen tot  80%.

“Deze vliegen waren echt , in hun plaatselijke populaties; en eigenlijk ook als soort,  bedreigd door de nematoden  epodemie in de jaren 1980: het is gewoon opmerkelijk hoeveel beter ze vandaag bezig zijn.
…. ik vraag me af hoe veel snelle (nog onzichtbare )evolutionaire actie momenteel nog gaande is … “zegt Jaenike.

Hij redeneerde dat de forse stijging van de Spiroplasma infectie-frequentie  , een evolutionaire reactie (1) was op de recente kolonisatie van Noord-Amerika door nematoden.
De bacteriën bleken een handige en krachtige verdediging tegen de “steriliserende werking “van de aaltjes.(2)

Het was alleszins veel  beter ( en sneller) de bacterieen aan boord te nemen , dan te moeten  wachten op geschikte mutaties + natuurlijke selectie ( en een bottle neck) in de populaties van de vliegen

De meerderheid van de vliegen in oostelijk Noord-Amerika dragen nu de bacterie: de bacteriële infectie lijkt zich naar het westen te verspreiden.
Zonder enige mutatie in hun eigen genen, ontwikkelden de vliegen door symbiotische relaties aan te gaan ,snel een effectvol verweer tegen een zeer schadelijke parasiet gewoon door coöptatie van een ander organisme en door deze symbiont  door te geven van generatie op generatie.

Nancy Moran, the Fleming Professor of Ecology and Evolutionary Biology at Yale University.
“Dit is een mooi onderzoek waaruit blijkt dat de belangrijkste reden dat deze Spiroplasma aanwezig zijn in de vliegen,gelegen is in hun defensieve rol,”

Moran bestudeert de rol van defensieve symbionten in bladluizen.
Deze erfelijke symbionten zijn een manier waardoor een   dierlijke  gastheer zeer snel  een nieuwe verdediging verwerfd…
….Een manier om snel een echt nieuw verdedigingssysteem  te verkrijgen zonder dat  het muteren van de eigen genen erbij te pas komt ___die zijn trouwens  niet perse  zo divers ,  om mee te beginnen
. ”

Nematoden zijn ook  dragers  en overbrengers van  ernstige ziekten bij de mens, met inbegrip van rivierblindheid en elefantiasis.
Door het ontdekken  van het eerste bewijs van een natuurlijke, bacteriële afweer tegen nematoden, kan  het werk van Jaenike (misschien) de weg vrijmaken voor  de ontwikkeling  van nieuwe methoden van aaltjes  bestrijding .
Hij is van plan om die mogelijkheden  verder te onderzoeken.


Dit  werk werd
gefinancierd door de National Science Foundation.

(1)
De „evolutionaire reactie“ verwijst naar de krachten die de overlevingskansen van de  vliegen en de frequentie van de Spiroplasma-Vlieg coëxistentie,(binnen een omgeving  met de  selectieve druk van de nematoden )  beïnvloeden.
Spiroplasma besmetten de vliegen omdat deze bacterieen  parsieten zijn , die ook  tot het ” onbedoelde gevolg ” leiden dat ze  vlieg  tot een slechte gastheer van de draadworm ombouwen = dat  veroorzaakte bij de vlieg dus een voordeel  (betere nakomelingen produceren die door Spiroplasma worden besmet  door de moeder zelf )
Aldus, wordt de symbiose vlieg-Spiroplasma  door Natuurlijke Selectie  gevestigd ; dat is de  “Evolutieve Reactie” op dit scenario  (een milieu met vliegen, Spiroplasma en Draadwormen).
Er is  GEEN bedoeling noch  doel. De evolutie van spiroplasma-Vlieg symbiose is iets dat  wordt veroorzaakt door  krachten( deen proces )  in het systeem zelf en  dat door  de draadwormen wordt geselecteerd.(= selectiedruk )
(2)

interessant  vergelijkingsmateriaal zijn de Wohlbachia  bacterieen
Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: