Het mooiste van de schepping


ANTI-CREATO    ;   
GENERAL 
°
(Creationist ) dr. E. van der Heide
….de schoonheid, die we om ons heen zien, is een bewijs voor een Ontwerper.

Charles Darwin voorzag dit al toen hij een pauwenveer zag:
‘Het zien van een veer in de pauwenstaart, als het mijn blik vangt, maakt dat ik mij onpasselijk voel!’

Deze schoonheid kan niet toevallig zijn ontstaan, omdat het toegevoegde schoonheid is.
Schoonheid, die geen direct verband heeft met de functie, kan alleen maar door een ontwerper zijn toegevoegd.

Het zingen van vogels, die vaak tot uitzonderlijke muzikale prestaties komen en de menselijke stem zijn andere voorbeelden van deze toegevoegde schoonheid.
Zij kunnen onmogelijk met de evolutietheorie verklaard worden.
Uit dit citaat blijkt reeds dat Van der Heide van evolutiebiologie geen kaas heeft gegeten
Etholoog Jan van Hooff
…..Leuk is het experiment dat met pauwen was gedaan om de functie van het aantal prachtige pauwenogen op de staart van mannetjes te testen. Het bleek dat hoe meer pauwenogen, hoe meer nakomelingen.
Dus het kenmerk ‘aantal pauwenogen’ is gekoppeld aan de algemene fitness van het mannetje.
Vrouwtjes kunnen dus het aantal pauwenogen als een betrouwbare fitness-indicator van mannetjes gebruiken en daarop hun partnerkeuze afstemmen.
Een nuttige opmerking van deze etholoog was dat onontkoombare processen in de evolutie de schijn van doelgerichtheid kunnen geven, maar niet doelgericht zijn.

Pauw met ontvouwde staart. Foto: H.Berkhoudt

Om indruk te maken op een wijfje pronkt een mannetjespauw (Pavo christatus) uitbundig met zijn lange, kleurrijke staart. Sommige staartveren zijn lang, andere korter en samen vormen ze een dichte waaier.

Miniatuurpauwtjes

Aan het uiteinde van iedere staartveer zit een oogvlek, die door de kleuren en vorm net een miniatuurpauw lijkt.

      

Als de pauw zijn staart ontvouwt ziet het wijfje dus eigenlijk een heleboel pauwen tegelijk, waarvan de “echte” pauw de grootste is. Zo krijgt het wijfje een extra signaal (prikkel). Deze prikkel wordt ook wel een supranormale prikkel genoemd. Ook vrouwen met extra lange benen die tijdens tv-reclames in beeld zijn, zijn voorbeelden van supranormale prikkels.

Selectiemiddel

De kleur en vorm van de pauwenstaart zijn een belangrijk selectiemiddel voor het wijfje. Als een mannetje uit een zwak geslacht komt, ziek is of niet goed bestand is tegen stress of milieuveranderingen, is dat vaak te zien aan zijn staart. Deze is dan bijvoorbeeld kleiner of minder fel gekleurd en minder glanzend.
Ook de symmetrie van de staart kan iets zeggen over de conditie van het mannetje. De ontwikkeling van een dier verloopt meestal symmetrisch (beide kanten ontwikkelen zich tegelijkertijd). Veranderingen in het genetisch materiaal (door bijvoorbeeld straling of giftige stoffen), of bepaalde ziekten kunnen het ontwikkelingsproces verstoren, met als gevolg een asymmetrische staart. Daarom paart een wijfje bij voorkeur met een mannetje dat een lange, felgekleurde en symmetrische staart heeft.

Nadeel of voordeel?

Toch heeft zo’n lange staart ook nadelen: het kost veel energie om de staartveren elk paarseizoen te maken en mee te dragen. Ook het gesleep over de grond is niet voordelig: door vervuiling met zand en modder komen de gekleurde pauwenogen minder goed uit. Daarnaast is een mannetje met een lange staart minder goed wendbaar en hij valt meer op bij zijn vijanden. In de loop van de evolutie is er een evenwicht ontstaan tussen de lusten en de lasten van de uitbundige pauwenstaart: de staart is net zo lang dat het mannetje ermee kan adverteren over zijn mate van gezondheid. Aan de andere kant is de staart weer niet zo lang dat de mannetjespauw er echt hinder van heeft.

Natuurlijk zijn de versiermanieren een middel en draait het uiteindelijk om de voortplanting. En dan is een pauw met een lange staart die kan paren voor hij ten prooi valt aan een vijand, misschien toch beter af dan een pauw met korte staart die geen partner kan vinden. Hij heeft namelijk zijn genen kunnen doorgeven aan de volgende generatie, zijn kortstaartige soortgenoot niet.

VERSIEREN EN OPMAAK

Om aan vrouwelijke soortgenoten te laten zien dat een mannetje een geschikte voortplantingspartner is, moet hij opvallen. Een van de manieren waarop hij zich kan onderscheiden van andere mannetjes is met behulp van kleuren en vormen.

Er zijn veel verschillende soorten kleur- en vormgebruik tijdens de paartijd. Deze zijn grofweg te verdelen in:

– het laten zien van versieringen aan een wijfje
– veranderingen in vorm
– kleurvlekken (die vaak alleen tijdens de paartijd aanwezig zijn)

Kleuren en vormen werken in principe bij dieren die in de lucht, op land en in het water leven. Natuurlijk is het wel van invloed waar een dier leeft: in een donker bos of een modderige sloot zijn kleuren veel moeilijker te gebruiken omdat ze bijna onzichtbaar zijn.

Prieelvogel pronkt met bouwkunsten

Fregatvogel showt zijn rode ballon

Het gezicht van de mannetjesmandril lijkt op zijn achterste

Een goede stekelbaarsman is knalrood

 

“…Schoonheid, die geen direct verband heeft met de functie, kan alleen maar door een ontwerper zijn toegevoegd….”

Veel bloemen en planten worden door veel mensen( binnen een bepaalde cultuur algemeen )als schoon en /of uitzonderlijk mooi ervaren ….Voorbeelden zijn rozen ,orchideeen , toverhazelaars en platanen ….

Andere mensen vinden erg veel “mooie “planten en bloemen concurenten van hun akkergewassen en bezien ze als onkruid( bijvoorbeeld de erg” mooie” klaprozen , korenbloemen , boterbloemen , de bolderik , de reusachtige en “erg mooie “maar stinkende raflesia’s etc .. ….)

Deze planten en bloemen zijn evolutionair ” mooi “geworden , omdat hun bestuiving afhankelijk werd van met hen co-evoluerende insecten ….

De toegevoegde “schoonheid” die de mens in deze “schepselen ” bewonderd , is wel degelijk functioneel ; het bevorderd doodeenvoudig het voortplantingssucces door de aanmaak en “ontwikkeling ” van fertiele afstammelingen ….

Bovendien worden ze nu ook door mensen verder selectief gekweekt om hun ( door de mens “subjectief” ervaren ) esthetische eigenschappen

Dat gebeurt trouwens ook met dieren zoals vissen ,duiven ….

De eigenschap ” mooi”( in de ogen van de mensen ), leidt zelfs tot het voortplantings en verspreidingssucces van veel van deze planten …

Ze worden zelfs door de mens voorzien van voedingsstoffen , behandeld tegen ziekten en hun predatoren en parasieten ( bijvoorbeeld worden “mooie” en “nuttige ” planten beschermd tegen herbivore wilde en tamme dieren zoals evers , zevenslapers , eikelmuizen , bladluizen en konijnen : die worden de toegang tot die plantenstandplaatsen onmogelijk gemaakt …)

Er bestaan planten en dieren die in het wild al zijn uitgestorven maar nog steeds verder bestaan in hun “gekweekte “afstammelingen ; /overigens niet alleen om hun “esthetische” waarde

De Bolderik ;

Dit is een goed voorbeeld van een ( giftig en schadelijk ) onkruid/sierplant die alleen kans op overleven heeft( in zijn huidige staat van gedeeltelijk geoptimaliseerde adaptatie aan zijn voorouderlijke en huidige biotoop )door haar ” esthetische “toegevoegde waarde die ze bezit voor mensen

1.- de erg mooie bolderik / agrostemma githago is bijna verdwenen uit de inheemse korenvelden

2.-; zuivere afstammelingen ervan en hybrieden en of verwanten van deze soort ( bijvoorbeeld hierboven agrostemma “gracilis ” ) worden echter duchtig verder gekweekt in siertuinen en haar (giftige het graan verpestende ) zaden zijn in allerlei zaaigoedwinkels voor siertuinen , te vinden

Een bijzonderheid is dat deze ” wilde” eenjarige akkerplant ( op de rode lijst ) zich evolutionair ( sinds het begin van de granenteelt ) heeft aangepast aan het groeien op een “bewerkte en met granen ingezaaide grond ” en zelfs moet gekneusd ( zoals bijvoorbeeld in verontreinigd onzacht behandeld zaaigoed of door omploegen gebeurt ) worden vooraleer te kunnen ontkiemen ….
Het “mooie” van vogelzang is ook al niet voor het zintuigelijke plezier van de mens toegevoegd … Vogels zingen om wijfjes te versieren( zoals elke kanarie-liefhebber weet ) /te lokken en om hun territorium af te bakenen en concurenten af te schrikken
Zingende merels zetten andere merels aan een wedstrijd lok-zingen en imponeren
te beginnen zoals op menige lente en zomeravond kan worden vastgesteld …
Veel vogelgezang is zelfs luider en hoger van toon geworden in stedelijke gebieden
omdat ze met hun functionele zang boven het toegenomen verkeers -industrie- en recreatief lawaai moeten kunnen blijven uitkomen …
Bovendien leren ze van elkaar een paar zangtruken —> mussen ( passer domesticus)tsjilpen anders in het noorden van nederland dan in midden frankrijk
Ze zingen met verschillende dialekten en sommige volgens imiteren zelfs machines (papegaaien , ekster en roeken bijvoorbeeld ) wat men bezwaarlijk
“aangename zang” kan noemen
Schoonheid is in het oog van de bewonderaar …
Muziekuitvoeringen van ” grote ” komponisten zijn slechts ” mooi en groots” in hun eigen cultuurgebieden …
Ooit woonde een chinese musicus een concert bij ; het “mooiste ” vondt hij het moment waarbij de orkestleden de instumenten “stemden” vlak voor de uitvoering
Overigens vinden veel europeanen de zeer ingewikkelde en uiterst gesofistikeerde uitvoeringen en proeven van afrikaanse polyrithmiek ; “enerverend
lawaai … “
“Schoonheid ” is altijd een selectiecriterium dat berust op een zintuigelijke ervaring die als “aangenaam ” wordt ervaren en vooral de “bewonderaar ” aantrekt ….
De producenten van schoonheid ( zelfs als het menselijke kunstenaars betreft ) gebruiken het gewoon als een strategie die de ” fitness ” bevorderd
Kunstenaars verdienen er hun dagelijks ” brood” soms mee , maar ze hebben over het algemeen ook betere toegang tot de andere sexe dan de niet-kunstenaars …zelfs als ze arme sloebers en bohemiens blijven
(voorbeeld –> Picasso / Modigliani etc …om van musici nog maar te zwijgen )
**Wat de mens  mooi vind , blijft vaak ook gespaard  van uitsterven  …. 
Wilde plantjes worden dikwijls gered van uitsterven omdat ze ” mooi “zijn in de ogen van menselijke estetici -bloementuin-bezitters …,
Een goedvoorbeeld ( naast het bovenbesproken giftige akkeronkruid “ de bolderik “ dat volkomen afhankelijk is geworden van de mens = de zaden moeten worden gekneusd en bedolven in bewerkte(omgewoelde )akkergrond samen met granen ) is het wilde ( =botanische soort ) alpiene dwerg moeras vergeet- mij-nietje Myosotis rehsteineri
.
Het is een zeldzame restant uit de laatste ijstijd in het alpengebied ; die aan de bodensee nog goed wordt vertegenwoordigd door het meest voorkomende ras (ondersoort / variant ) van die soort
Myosotis rehsteineri Wartm.(1)
Het is ondertussen een gewilde ” waterplant ” geworden bij allerlei ( kleine ) vijverbezitters en wordt daarom door kwekers verder
vermenigvuldigd (2) en veredeld (=gedomesticeerd en veranderd door artificieele selectie , kruising en misschien zelfs genetisch aangepast/omgebouwd door GM ? –> Horticultuur soort )
(1)
Latijns: Myosotis rehsteineri
Nederlands: dwergmoerasvergeet-mij-nietje
Schaduw: Halfschaduw
Maand: V-IX
Diepte: 0-5cm
Hoogte: 5-10cm
        
   
(2) het krijgt dus meer nakomelingen en betere zorgen en is derhalve fitter dan de wilde soortgenoten die bovendien vertrapt worden door recreanten die de oevers van verschillenden alpenmeren (=o.m.Bodensee ) in de zomer belasten )  

Schoonheid

(Gert korthof ) http://home.planet.nl/~gkorthof/korthof73.htm#schoonheid

Mart de Groot heeft een origineel argument voor ontwerp: schoonheid (esthetiek). ‘Schoonheid is een gift van de Ontwerper’.
Deze uitspraak valt buiten de wetenschap.
Schoonheid is volgens de Groot niet evolutionair te verklaren.
Deze uitspraak is wel verifieerbaar en is onjuist.
Schoonheid komt niet uit de lucht vallen!
Neem de pauwenstaart. Bij pauwen is experimenteel vastgesteld dat het wegknippen van de ogen op de pauwenstaart tot gevolg heeft dat de mannetjes minder aantrekkelijk zijn voor de vrouwtjes (12). Darwin noemde het verschijnsel dat individuen hun partnerkeuze baseren op een ideaalbeeld sexuele selectie.
Bij de mens zijn er behalve culturele, ook biologische determinanten van schoonheid.
In alle culturen die bestudeerd zijn hebben mannen voorkeur voor vrouwen met fysieke eigenschappen die een indicatie zijn voor vruchtbare leeftijd en gezondheid.
Wat door mannen wordt gezien als vrouwelijke schoonheid komt niet uit de lucht vallen, maar heeft in het verleden geleid tot voortplantingssucces (13).
Ook is er een relatie tussen gezondheid en schoonheid.
Vergelijk gezonde mensen en mensen met pokken, rode hond, geelzucht, mazelen, lepra, psoriasis.
Schoonheid is de afwezigheid van ziekte en misvormingen.
Gezondheid heeft een relatie met evolutionaire fitness.
We kunnen genieten van de geur en kleurenpracht van bloemen, maar de verklaring van hun schoonheid is dat insecten er door worden aangetrokken en vervolgens voor kruisbestuiving zorgen.
In de Middeleeuwen dacht men dat vogels zingen om God te loven met hun lied, en later dacht men om mensen te behagen.
Tegenwoordig weten we dat vogels zingen om hun territorium af te bakenen.
In al deze gevallen heeft schoonheid een evolutionaire verklaring en hebben we er geen ontwerper voor nodig.

peacock
Schoonheid is wat vrouwtjes in het verleden hebben gekozen

Phalaenopsis (orchid)
Geur en kleurenpracht van bloemen hebben evolutionair voordeel

Venus de Milo

Schoonheid is wat voortplantingssucces opleverde

kleine sprinkhaanzanger
vogelzang is territorium verdediging

Is het omdat ons iets complex en oneindig schoon lijkt, dat het daarom alleen maar kan ontworpen zijn door iets van buitenaf?
Waar is de link tussen het bestaan van iets en de veronderstelling dat iets anders dat iets bijgevolg dus gemaakt moet hebben?
Waarom pers챕 geen fysische of chemische processen willen veronderstellen en niks meer of minder dan dat?
Omdat we het zo niet graag hebben?

Is dat laatste dan genoeg argument om de hele wetenschap weer ten dienste van een godsdienst (ongeacht de welke) te stellen?
Ik denk dat antwoord daarop relatief eenvoudig is.
Mensen investeren vooral veel denkkracht in het achterhalen van psychologische motieven en doelstellingen van anderen om te kunnen functioneren binnen
de groep.
Onze hersenen functioneren niet van nature uit goed met feitelijke gegevens, we hangen door de sociale context waarin we leven vast aan het
teleologische pespectief.
Niet de vraag hoe speelt een rol bij mensen maar vooral het waartoe van iets bekommert mensen.
Net omdat wetenschap uitsluitend de vraag “hoe “behandelt cre챘ert het bij mensen de idee dat wetenschap kil en onmenselijk is.
Religie doet net het omgekeerde, daar is het hoe slechts metaforisch tot doel het waarom te verantwoorden.
Er is geen behoefte aan een feitelijk grondvest.
Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

One Response to Het mooiste van de schepping

  1. Pingback: IJSTIJDEN « Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: