Oudste Sedimentair archief = oudste leven


  zie onder Geologie

Miljarden jaren oud water ontdekt in Canadese mijn

oldest water on earth.jpg

A scientist takes a sample of water from a mine deep underground in Ontario, Canada. The water turned out to be 2.6 billion years old, the oldest known water on Earth. (B. Sherwood Lollar et al.)

Read more: http://www.foxnews.com/science/2013/05/16/oldest-water-on-earth-found-deep-underground/#ixzz2TUdN8NTP

stokoud water

Ancient water Ancient gas and water is collected from 2.4km down in the Timmins mine

Wetenschappers hebben diep onder de grond in Canada een waterreservoir ontdekt dat al miljarden jaren oud is en al die tijd onaangeraakt is gebleven. In het water zitten  chemische stoffen die belangrijk zijn voor het bestaan van leven( en het   bevat mogelijk zelfs leven. ? ) 

Water flowing out of a mine.

 The water in the mine has the right  en energy loaded chemistry to support certain kinds of microbes

De onderzoekers deden hun vondst in een Canadese mijn, zo’n 2,4 kilometer onder het oppervlak van Ontario. Het gesteente dat het water omringt, is  misschien   2,7 miljard jaar oud.

Ouderdom vaststellen

Het miljarden jaren oude water komt uit een gat dat is gemaakt door mijnwerkers in een goudmijn in de stad Timmins. Bij hun werk boren mijnwerkers vaak op goed geluk in rotsen in de hoop dat ze goud op het spoor komen, maar daarbij stuiten ze ook regelmatig op water.

De wetenschappers vroegen de mijnwerkers wat van dit water af te staan, zodat ze de ouderdom konden onderzoeken. Eerder was er namelijk al  tientallen miljoenen jaren oud water in een vergelijkbare Zuid-Afrikaanse mijn ontdekt.

Door het verval van radioactieve atomen in het vocht uit Timmins te meten, stelden de onderzoekers vast dat het water zeker 1,5 miljard jaar oud is, maar mogelijk nog ruim een miljard jaar ouder.

(dat verschil in ouderdom   is het gevolg van het betrouwbaarheidsinterval. –>Statistiek.—> foutmarge = het water is dus minstens  1,5 miljard oud/oftewel diep in het Precambrian (dat is de ondergrens  )de bovengrens ligt bij de 2,7 miljard ) 

Elementen
In het water zijn tal van stofjes aangetroffen, waaronder waterstof, methaan en verschillende isotopen van helium, neon, argon en xenon.(*)

 4He, 21Ne, 40Ar, 124Xe,126Xe , 128Xe, 136Xe   

De aangetroffen hoeveelheden waterstof en methaan zijn ontstaan door een interactie tussen het gesteente en het water.

Mogelijk doen deze laatste  gassen – die in het water zijn opgelost – dienst als energiebronnen voor microben die in het water leven en dus al miljarden jaren niet aan zonlicht zijn blootgesteld.

Stokoud water
De vondst is heel bijzonder. Het is niet voor het eerst dat water van deze leeftijd wordt teruggevonden. Eerder vonden wetenschappers water van deze leeftijd terug in kleine bubbels in gesteenten. Maar dat water bevatte geen leven.

Het water dat in de Canadese mijn is aangetroffen, is een veel grotere hoeveelheid (het stroomt met ongeveer twee liter per minuut uit het gesteente–> en raakt waarschijnlijk ook blootgesteld   aan  huidige “besmettingen ” ?   ° ) en wemelt van de chemische stoffen die leven mogelijk maken.

°  ….van zodra  de mens met zn apperatuur in  het gemaakte gat  zit te woelen, is het  het water al niet meer “origineel”  en raakt  het  besmet met hedendaagse dingen?Hoe betrouwbaar zijn onderzoeksresultaten dan nog?We zijn dus bezig  een geisoleerd ecosysteem van mogelijk 2,7 miljard jaar oud  te  verstoren ?

°…..Dat was/is   het plan van die wetenschappers helemaal niet   . Het  oorspronkelijke mijnbouwers – plan was om  zoveel mogelijk goud uit de grond halen. Per ongeluk zijn ze op een waterbel gestuit en op dat moment is dat ‘ecosysteem’ van 2.7 miljard jaar al verstoord geraakt  . Dan kun je het net zo goed onderzoeken en er proberen zoveel als mogelijk van te leren. 
Of had je liever dat ze het water met ‘ecosysteem’ weg lieten stromen? (Wat in de jaren hiervoor vaak gebeurde)

-OK  …Door de manier waarop het gegaan is, is de kans groot dat het besmet is met materiaal van buiten het systeem…toch?

Wat er nog  betrouwbaar aan kan zijn ? .

Natuurlijk is er kans op contaminatie. Maar als er in het water leven aanwezig was dan wijkt dat naar alle waarschijnlijkheid sterk af van wat we kennen. We hebben het hier over een bacterie of een directe afgeleide ervan.
Onderzoek zal het uitwijzen. Ze zullen echt wel bacteriemonsters hebben genomen uit de directe omgeving van de watervondst in de mijn.

-Door vergelijking kun je zo aantonen welke bacteriën endemisch zijn voor de waterbel en welke eventueel afkomstig zijn van contaminatie.

° …….is behoorlijk afhankelijk hoe dat gegaan is. Als er paar man met grote boren bezig is geweest wordt dat toch een lastig verhaal. Dan moet je dus alle bacterieën die zij bij zich dragen, ik kaart hebben.

-Het woord ‘systeem’ is een beetje teveel van het goede. Daarmee ga je uit van meerdere organismen die in relatie met elkaar en hun omgeving leven.

°  Systeem lijkt me hier overigens prima op z’n plaats, juist ómdat het geïsoleerd is geweest. Als er meerdere organismen ( van verschillende soorten ) leven is de kans heel groot dat die een relatie( en een verwantschap ? )  met elkaar hebben, en (juist) ook dat dát de drijvende kracht achter de evolutie binnen dit systeem is.

Het moge duidelijk zijn: dit is zo’n vondst die ons veel meer kan vertellen over het ontstaan van leven op aarde.(*)

Maar niet alleen dat. Wat de vondst ook zo bijzonder maakt, is dat het water is aangetroffen in gesteenten die sterk lijken op gesteenten die we eerder op Mars hebben gezien.Onderzoekers hopen op basis van deze vondst dan ook dat ze in de toekomst in vergelijkbare gesteenten op Mars vergelijkbaar water – dat leven kan bevatten – aantreffen. (2)

(1) Op dit moment is nog onduidelijk of het stokoude water(**) leven bevat.“Onze Canadese collega’s proberen nu uit te vinden of het water leven bevat,” vertelt onderzoeker Greg Holland. “Wat we wel zeker weten, is dat we een manier hebben gevonden waarop planeten een vriendelijke omgeving voor microben kunnen creëren en deze miljarden jaren kunnen behouden, ongeacht hoe ongastvrij het oppervlak mag zijn.

Het water maakt wel  deel uit van een ondergronds systeem, waarin zich in theorie levende organismen kunnen bevinden. Meer onderzoek moet uitwijzen of zich in het vocht inderdaad levensvormen hebben ontwikkeld.

“Onze bevinding is zeer interessant voor onderzoekers die willen begrijpen hoe microben evolueren in isolatie”, verklaart onderzoeker Chris Ballentine van de Universiteit van Manchester in de Britse krant     The Independent.

(2) Mogelijk bevinden zich onder het oppervlak van Mars vergelijkbare omstandigheden.”

(*)

Educated guess : 

Nog  te vinden  =   Zwavel en  H2S (=  rotte eieren luchtje ) ?  P = fosfor ? —->  en je hebt  ongeveer  het ganse ( aardse )  CHNOPS  ingredienten  verhaaltje 

universele biochemie  <— DOC

° Onderzoek naar extremofielen en leven in uiterst geïsoleerde plaatsen wordt vaak gerefereerd aan leven op andere planeten. Het gevonden leven op aarde staat dan model voor mogelijk buitenaards leven. Niet meer en niet minder een veronderstelling “Als er leven kan zijn in 1.5 miljard jaar oude waterpocket of in een geiser van 100°C, dan kan het ook voorkomen op een andere planeet met extreme omstandigheden” Het is dus niet zo dat men denkt dat de organismen, die gevonden worden op deze plaatsen, buitenaards zijn.

Meteen zit er ook een dikke adder onder het gras bij deze veronderstelling. Als ze leven vinden in het pas gevonden water, dan is dat leven geëvolueerd vanuit het punt dat er leven is ontstaan op aarde.

Toegegeven het zal bijzonder interessant zijn, omdat dat leven zonder verdere externe invloeden parallel is geëvolueerd aan het leven wat wij kennen. Een beetje vergelijkbaar met de black smokers in de Atlantische oceaan. 

Exobiologen laten echter   die veronderstelling steeds vaker los, omdat buitenaards leven ook ooit ergens anders dan de op aarde  kan zijn   ontstaan.(Panspermia ) 

Waarschijnlijk onder totaal andere omstandigheden dan op aarde. Het zijn juist deze omstandigheden die allesbepalend zijn voor hoe dat leven eruit ziet en hoe de evolutie vanaf dat punt verder verloopt ……. theoretisch zou het kunnen.

Bronmateriaal:
Billion-year-old water could hold clues to life on Earth and Mars” – Manchester.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door J Telling (2009).

http://www.nature.com/nature/journal/v497/n7449/full/nature12127.html#ref5

Water from the deep past

The deep continental crust contains water-filled fractures that can preserve a record of fluid chemistry and environmental conditions at the time of isolation. This paper reports noble gas isotopic compositions from bulk fracture fluids located 2.4 km below the surface in 2.7-billion-year-old rocks in the Timmins mine in Ontario, Canada. The isotope data indicate that some of these ancient pockets of water have remained isolated in the crust for between 1.5 and 2.64 billion years. The gas in this water — the oldest ‘free fluid’ ever found — is a mixture of hydrogen, helium, methane and nitrogen. The authors speculate that these ancient fluid environments may be capable of supporting life.

(*)

Zolang er geen buitenaards leven is gevonden of het wetenschappers lukt zelf leven te creëren uit zijn bouwstoffen weten we te weinig over de kans ( dat blijft dus  statistiek.)  om leven te kunnen laten ontstaan en is het nog steeds mogelijk dat het ontstaan van leven op Aarde een ongelofelijk toeval is geweest. Ik hoop dat echter niet.

ancient   —>    life might be found deep underground

(**)

Wat hier  met oeroud of stokoud  water wordt bedoelt  =   is vloeibaar water dat ( in dit geval ) 1,5 miljard jaar lang niet in contact is geweest met de buitenwereld. 

gerelateerd  —>

10/05/2013 ‘Water op maan en aarde afkomstig van zelfde bron’

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/2951040/2011/10/05/Water-zat-ooit-in-de-ruimte-en-kwam-door-kometen-hier.dhtml

°   …..Er komt geen nieuw water bij op aarde. Water verdampt en komt weer terug in de vorm van neerslag. Sinds de inslagen van de meteorieten die het water mee hebben genomen doen wij het met het water wat er sindsdien op aarde is.

Ouderdom ( in verband met oud of  jong  water  ) is vaak relatief, ….bronwater of artesisch(put)water    dat als drinkwater  wordt opgepompt  is een paar honderd jaar oud, maar hiebij bedoelt men dat  dat het een paar honderd jaar geleden als neerslag  de grond insijpelde   totdat werd tegengehouden   het ondoordringbare klei of rotslagen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwater

Jaarlijks komen er meteorieten op aarde, en een deel  ervan, bevat water. Dus de watervoorraad zou – in theorie – moeten toenemen, maar er kan natuurlijk ook wat water ontsnappen. (waterstofgas( onstaan door elektrolyse van water bijvoorbeeld )  lekt  wel eens  aan de buitenkant van de atmosfeer )

Maar dan  nog, op de plas die we reeds   hebben zie je  van die paar duizend(?)  liter toegevoegd  water  per jaar  en dat ontsnappend waterstofgas natuurlijk ook niets terug.

°Alles op aarde wordt hergebruikt. Elke keer dat je ademhaalt, zit er een atoom zuurstof tussen dat ook door Ceasar is ingeademd. En een van Napoleon, en een van Hitler en noem maar op. Met water is het net zo

°C2H4 + 3 O2 > 2 H2O + 2 CO2     =  Tadaa! Water  ……en waterstofgas +zuurstof  + bliksem  =  tadaa   energie en  waterdamp   

.Kan nog korter 2H2 + O2 > 2H2O taadaaa! …..Waterstofmotor!
Waterstof kun je uit allerlei verbindingen halen.

Hoeft niet per sé uit water afkomstig te zijn. Voor zuurstof geldt hetzelfde. Verbrand de waterstof in een waterstofmotor en als uitlaatgas krijg je waterdamp van luttele seconden oud. ( het zal dan  minstens  nog meer gaan regenen als die motoren  massaal  worden  toegepast   )

He presto, volledig nieuw water….     Maar denk nu ook weer  niet dat water  een  per definitie   onuitputtelijke reserve is  en we kunnen beginnen waterstof te produceren  ( het is en blijft mensenwerk en van de geproduceerde waterstof zullen er tijdens de distributie wel grote hoeveelheid in de lucht geloosd raken  …… )

Ook bij verbranding van benzine komt water vrij EN bovendien een    hoop ongewenste  CO2 uitstoot   die er voor zorgt dat het klimaat verandert.
Hier de formule voor de verbranding van (iso-octane) benzine 

2C8H18 + 25O2 => 16CO2 + 18H2O

°  Het wordt sowieso   kletsnat  

Hoe ontstaat water in de ruimte eigenlijk?   Nederlandse onderzoekers zochten dat heel recent uit. Lees er hier alles over!

Leven op aarde  1,9 miljard jaar geleden

 01 mei 2013  8
Life feast fossil

The fossils capture an ancient microbial feast. Photo: David Wacey

Tiny 1,900 million-year-old fossils from rocks around Lake Superior, Canada, give the first ever snapshot of organisms eating each other

3D-reconstructie van de bacteriën

The team analysed the microscopic fossils, ranging from about 3-15 microns in diameter, using a battery of new techniques and found that one species – a tubular form thought to be the outer sheath of Gunflintia – was more perforated after death than other kinds, consistent with them having been eaten by bacteria.

In some places many of the tiny fossils had been partially or entirely replaced with iron sulfide (‘fool’s gold’) a waste product of heterotrophic sulfate-reducing bacteria that is also a highly visible marker. The team also found that theseGunflintia fossils carried clusters of even smaller (c.1 micron) spherical and rod-shaped bacteria that were seemingly in the process of consuming their hosts.

Een bacterieel feestmaal  van bijna 2 miljard jaar geleden .

De onderzoekers bestudeerden de fossiele resten van 1,9 miljard jaar oude organismen die in Canada werden teruggevonden. Het fossilisatieproces werd in gang gezet op het moment dat bacteriën andere cyanobacteriën naar binnen aan het werken waren. De onderzoekers weten dat, omdat er rond de bacteriën verslonden restjes van cyanobacteriën werden aangetroffen.

 

Het onderzoek laat zien hoe heterotrofie – een organisme dat organische voedingsstoffen verorbert, omdat deze de voedingsstoffen niet zelf aanmaken kan – in die tijd in zijn werk ging. “Hoewel er bewijs is dat suggereert dat heterotrofie zo’n 3,5 miljard jaar geleden al plaatsvond, laten we in deze studie voor het eerst zien hoe het plaatsvond en wie wie opat,” vertelt onderzoeker Martin Brasier.

Ook moderne bacteriën doen nog steeds aan heterotrofie. “Dat is waar die rotte eieren-lucht van waterstofsulfide vandaan komt wanneer een afvoer verstopt zit,” legt Brasier uit. “ We kunnen stellen dat het leven op aarde 1,9 miljard jaar geleden ongeveer net zo geroken moet hebben ”

°
Bronmateriaal:Early feast clue to smell of ancient Earth” – Ox.ac.uk
De foto’s  zijn   gemaakt door de universiteit van Oxford.
°

‘Oudste bewijs van leven op aarde ontdekt’

 13 oktober 2010  
Microbial tunnels in subseafloor meta-volcanic glass from the Hooggenoeg Complex of the Barberton Greenstone belt, South Africa (Grosch et al. 2009)
The microscopic structures are thought to have been cut by ancient microbes

Wetenschappers ontdekten in 2004 kleine tunneltjes in de gesteenten van Zuid-Afrika. Die tunneltjes die microben ooit ‘aanlegden’ zijn nu gedateerd en blijken zeker 3,34 miljard jaar oud en dus slechts ietsje jonger dan de gesteenten zelf. Daarmee vormen de tunneltjes het oudste bewijs van leven op aarde dat tot op heden gevonden werd.

De microscopische tunneltjes werden zes jaar geleden al ontdekt, maar men slaagde er niet in om ze te dateren. Vaststond dat het gesteente waar de tunnels deel van uitmaakten zo’n 3,47 tot 3,45 miljard jaar oud was. De gesteenten zijn het resultaat van een vulkanische uitbarsting en lagen jarenlang op de bodem van de zee. Maar door de geschiedenis heen zijn ze droog komen te staan.

Oud
De onderzoekers stelden de leeftijd van de tunneltjes vast door de isotopen in het materiaal dat in de tunneltjes zit te bestuderen. Ze concluderen dat de tunnels zo’n 3,34 miljard jaar geleden gevormd zijn en dus slechts ietsje jonger zijn dan de gesteenten zelf.

Lastig
Het vraagstuk wanneer leven voor het eerst op aarde kwam, is een lastige. Door de constante recycling van gesteenten zijn er maar weinig plaatsen waar de sporen van zeer oud leven in stand zijn gebleven en bestudeerd kunnen worden. Sommige onderzoekers denken dat de opvallende chemische samenstelling van de gesteenten op Groenland het resultaat is van bacteriën die 3,8 miljard jaar geleden al aan de slag gingen. Maar echt bewezen is dat nog steeds niet.

Dit onderzoek staat een stuk sterker, omdat er fysiek bewijs van de aanwezigheid van de microben is. Door de tunneltjes te vergelijken met de tunnels die moderne microben maken, kan worden vastgesteld dat de tunnels ook echt door bacteriën zijn vervaardigd.

Bronmateriaal:   Tiny tubes point to ancient life” – BBC.co.uk

°
fossiele membranen   Hans Jongkind 
Membraanlipiden kunnen fossiliseren tot een olieachtige substantie in sedimentgesteenten.
Bacterie-membranen geven weer een ander product dan archaebacterien en die zijn weer anders dan de fossiele membraanlipiden van eukaryoten, de plantaardige en dierlijke cellen met een kern.
Met behulp van moderne scheidingstechnieken kun je die fossiele lipiden classificeren, en in de gesteenten waarvan je de leeftijd kent de aanwezigheid van vroeger leven vaststellen, en andersom.
De eerste fossiele bacteriemembranen treden voor het eerst op zo’n 3,5 miljard jaar geleden.
Het begin van de eukaryotische cellen -de cellen met een echte kern- ligt op 2,7 miljard jaar.

De nederlandse onderzoeksgroep van Sinninghe Damsté (NIOZ Texel) werkt al jaren met fossiele lipiden in grondmonsters in samenwerking met organisch-chemici van oliemaatschappijen.

Hij heeft daarvoor de Spinozaprijs 2004 ontvangen.
 Zijn toespraak bij de toekenning van die prijs:
“Sedimentair archief: moleculen van vroeger leven” kun je hier aanklikken.
Cellen met een membraan zoals LUCA, en bacteriën waren niet de eerste zich vermenigvuldigende structuren.
Bij die eerstelingen wordt meer gedacht aan RNA-achtige moleculen, die zichzelf opnieuw kunnen opbouwen uit kleinere voorlopermoleculen.
Misschien zijn die ook nog wel in een of andere fossiele toestand verborgen in de oudste sedimentgesteenten.
Literatuur:
Peter Ward.
Precambrium strikes back. New Scientist 9 februay 2008, pp. 40-43.
John Maynard Smith, E. Szathmary.
The major transitions in evolution (Freeman 1995) Hoofdstuk 3,
Chemical evolution.
°

Mogelijk oudste fossielen ter wereld ontdekt

 03 januari 2013    1

pilbara

Wetenschappers hebben in het westen van Australië mogelijk de oudste fossielen die tot op heden zijn ontdekt, teruggevonden. De fossiele resten zouden zo’n 3,49 miljard jaar oud zijn en dus stammen uit de periode waarin onze aarde ietsje meer dan één miljard jaar oud was.

Dat meldden wetenschappers tijdens een bijeenkomst van de Geological Society of America.

“De structuren vertegenwoordigen een verrassend divers ecosysteem,” zo stellen de onderzoekers. De onderzoekers vergeleken de fossiele resten vanzelfsprekend ook met de microbiële samenlevingen zoals we die vandaag de dag kennen. En er zijn verrassend veel overeenkomsten.

Pilbara
De onderzoekers deden hun ontdekking in het westen van Australië, in een gebied dat bekend staat als de Pilbara (zie de foto hierboven). In dit gebied bevinden zich sedimentaire gesteenten die tot de oudste gesteenten ter wereld behoren.

Stromatoliet, met de zo kenmerkende kronkelige laagjes. Afbeelding: P. Carrara / NPS.

Stromatoliet, met de zo kenmerkende kronkelige laagjes. Afbeelding: P. Carrara / NPS.

Sporen
De teruggevonden fossiele resten zijn geen fossiele resten van de microben zelf, maar structuren die door de micro-organismen in zandsteen zijn achtergelaten. Soms gaan micro-organismen de interactie met sedimentaire processen aan en vormen zo letterlijk gesteenten. Een mooi voorbeeld daarvan zijn stromatolieten. Bacteriën houden sedimenten vast en beschermen ze tegen erosie, en die sedimenten stapelen zich op, totdat op een gegeven moment een gelaagd gesteente ontstaat.

Laagjes sediment
En dat is precies wat meer dan 3,4 miljard jaar geleden ook in de Pilbara gebeurd moet zijn, zo beweren de onderzoekers. Zij vonden er stenen die bestaan uit opgebouwd sediment. Dat is nog niet direct bewijs dat deze ook echt door micro-organismen zijn gemaakt. Recent onderzoek toonde aan dat de bekende gelaagde rimpels die we in stromatolieten tegenkomen er lang niet altijd op wijzen dat deze ook echt door bacteriën zijn gemaakt. Er zijn meer processen die kunnen leiden tot deze rimpeltjes.

Toch zijn de onderzoekers er redelijk van overtuigd dat deze stenen echt door micro-organismen zijn vervaardigd, zo meldt de Washington Post. De onderzoekers achterhaalden namelijk ook hoeveel koolstof er in de gesteenten zat. Ongeveer 99 procent van de koolstof in levenloze objecten bestaat uit koolstof-12, zo’n 1 procent uit koolstof-13. Microben die gebruik maken van fotosynthese bevatten meer koolstof-12 en minder koolstof-13. Door op zoek te gaan naar deze ‘organische’ sporen konden onderzoekers bevestigen dat er ooit leven in deze gesteenten zat.

Het onderzoek heeft niet alleen implicaties voor ons beeld van het leven op aarde en het ontstaan ervan. De studie kan ook de zoektocht naar leven op andere hemellichamen een boost geven. Als we een beter beeld krijgen van hoe het primitieve leven op aarde eruit zag, weten we wellicht ook beter waar en hoe we naar vergelijkbare primitieve levensvormen op andere hemellichamen moeten zoeken

Bronmateriaal:
A microbial ecosystem in an ancient sabkha of the 3.49 ga Pilbara, Western Australia, and comparison with mesoarchean, neoproterozoic and phanerozoic examples” – GSA.confex.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Bäras (via Wikimedia Commons).

zie verder

http://phys.org/news/2013-01-earliest-evidence-life-billion-years.html

Microfossils of sulphur-metabolizing cells in 3.4-billion-year-

old rocks of Western Australia

22-08-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste anaëroobe extremofiel
Old timers: The microscopic fossils were formed from bacteria that lived 3.4 billion years ago
Strelley cells and sheaths. Photo: David Wacey, UWA and Oxford.
Old timers: The microscopic fossils were formed from bacteria that lived 3.4 billion years ago3.4 billion-year-old sandstone at the base of Strelley Pool in the remote Pilbara region of Western Australia.emote: The fossils were discovered in the Pilbara region of Western Australia
Remote: The fossils were discovered in the Pilbara region of Western Australia
OUDSTE MICROFOSSIEL van een bacterie ?
22 augustus 2011
Een team van Australische en Britse wetenschappers hebben in gesteentes in Australië fossielen ontdekt waarvan ze geloven dat ze 3,4 miljard jaar oud zijn. en mogelijk behoren (tot de nu bekende ) oudste fossiel op aarde . Het team dat de ontdekking deed, stond onder leiding van David Wacey van de universiteit van Western Australia en Martin Brasier, die verbonden is aan de Britse universiteit van Oxford.De nieuwe vondst bestaat uit buisvormige eencelligen, die werden ontdekt op een van de oudste stranden ter wereld.
De microbes leefden eertijds in een wereld zonder zuurstof en overleefden dankzij samenstellingen op basis van zwavel
Het is geen toeval dat het gaat om microbes.
De aarde is ongeveer 4,5 miljard jaar oud.
Het leven zou er 3,5 tot 3,8 miljard jaar geleden zijn ontstaan.
Wetenschappers geloven dat de eencelligen zich schuilhielden tussen steentjes op het strand..
De overblijfselen van het ruim 3,4 miljard jaar oude organisme komen uit sedimentair gesteente van de Strelley Pool Formation in de regio Pilbara in het noorden van de Australische deelstaat West-Australië.
Strelley-Pool-Formation

Strelley Pool Formation.

Het gaat om een bacterie die leefde in een periode waarin er op aarde nog geen zuurstof was.
Het organisme was waarschijnlijk een zwavel chemotroof .

David Wacey, Martin Brasier and colleagues analysed microstructures present in rocks from the Strelley Pool Formation in Western Australia, and determined that they were the fossils of ancient microbes. The fossils were associated with tiny crystals of pyrite — a mineral composed of iron and sulphur. The isotopic composition of the sulphur suggests that the pyrite was formed as a by-product of cellular metabolism based on sulphate and sulphur.


De gevonden afdruk is slechts 0,00001016 centimeter lang.(1)

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Western Australia en de Universiteit van Oxford in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Geoscience.

Extremofielen die hun energie uit een zwavel ,/sulfaat metabolisme halen zijn ook heden ten dage bekend
maar hier gaat het om oeroude fossiele aanwijzingen

http://www.nature.com/news/2011/110821/full/news.2011.491.html

The fossils’ size, shape and chemical composition suggests that they are the remains of microbial life.D. Wacey/UWA  //    Fossils of microscopic cells from 3.4 billion years ago. Credit: Oxford University

Wacey, D., Kilburn, M. R., Saunders, M., Cliff, J. & Brasier, M. D.Nature Geosci.

http://dx.doi.org/10.1038/NGEO1238 (2011).

http://www.nature.com/ngeo/journal/v4/n10/abs/ngeo1238.html

“Eindelijk hebben we sluitend bewijs voor de aanwezigheid van leven, meer dan 3,4 miljard jaar geleden”, verklaart hoofdonderzoeker Professor Brasier ( Department of Earth Sciences at Oxford). op nieuwssite Discovery News.

Figure 1: Examples of spheroidal/ellipsoidal microfossils from the SPF (samples SP9D2, SPE1, SPV3a–c).

Examples of spheroidal/ellipsoidal microfossils from the SPF (samples SP9D2, SPE1, SPV3a-c).

a,b,e, Clusters of cells, some showing cell wall rupturing (arrows in a,b), folding or invagination (arrow in e). c,d,h, Chains of cells with cellular divisions (arrows). f,ij, Cells attached to detrital quartz grains, exhibiting cell wall rupturing and putative escape of cell contents (arrow in f), preferred alignment of cells parallel to the surface of the quartz grain (arrows in i), and constriction or folding between two compartments (arrow in j). g, Large cellular compartment with folded walls (arrows).

Figure 2: Examples of hollow, tubular, sheath-like microfossils from the SPF (samples SPV3a-c).

Examples of hollow, tubular, sheath-like microfossils from the SPF (samples SPV3a-c).

a, Tubes (arrows) extending away from a detrital quartz grain (dashed surface). b, Three partially degraded aligned tubes (1–3). c, Tube with a split wall (arrow), co-occurring with clusters of spheroidal microfossils. d, Montaged transverse cross-sections through two tubes (boxed) occurring with pyrite (P), permitting clear differentiation from spheroidal cells, or potentially non-biological artefacts. e, Dense patch of tubes with two examples (arrows) in an approximate longitudinal section. f, Biofilm coating detrital quartz grain with a long tubular microfossil (boxed) and pyrite (P arrow).

The Microbial Sulfur Cycle

_http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3228992/

°

 

drie domeinen theorie  <—

 

____________________________________________________________________

Wetenschappers hebben al vaker bijzondere vondsten gedaan in de gesteentes van Pilbara.

(een bekend voorbeeld zijn Stromatolieten -)–>
http://evodisku.multiply.com/journal/item/423/Stromatolieten
http://evodisku.multiply.com/journal/item/375

STROMATOLIETEN & EARLY LIFE

(bijvoorbeeld )Cyanobacteria fossielen (eveneens uit australie )
http://www.ucmp.berkeley.edu/bacteria/bacteriafr.html

Bitter Springs chert fossil image provided by J. William Schopf.

The picture above is a short chain of cyanobacterial cells, from the Bitter Springs Chert of northern Australia (about 1 billion years old). Very similar cyanobacteria are alive today; in fact, most fossil cyanobacteria can almost be referred to living genera. Compare this fossil cyanobacterium with this picture of the living cyanobacterium Oscillatoria:

Oscillatoria

 

The image of Oscillatoria was provided by Alejandro Lopez-Cortes (CIBNOR, Mexico), Mark Schneegurt (Wichita State University), and Cyanosite.

In 2002( en ook al vroeger  )  zouden er al fossielen van  ( chemotrofe ?)  extremofiele  bacteriën zijn aangetroffen.
Deze claims werden  door andere  onderzoekers echter al altijd   betwist
.(2)

°

2007

Microbial Remains Of Some Of The Oldest Forms Of Life Discovered

August 10, 2007  //University of Queensland
Summary:
Researchers have identified microbial remains in some of the oldest preserved organic matter on Earth, confirmed to be 3.5 billion years-old. A comparison with organic matter from rocks of similar age in South Africa also yielded microbial remains identical to those from the Pilbara site in Australia.


TEM micrograph of carbonaceous matter
 concentrate after demineralisation of rock. Single ‘cell’ bodies showing micro porosity and central cavity following dissolution of mineral matter (which filled the cavities in the whole rock; the mineral was silica).
(Credit: Image courtesy of University of Queensland)

http://www.sciencedaily.com/releases/2007/08/070807092049.htm

°

Microbiologen wisten tevens al bestaande primitieve microben onder dezelfde omstandigheden als de eerste levensvormen op aarde te kweken. “Een merkwaardige gelijkenis tussen de structuren van de microben en de bacteriologische overblijfselen was het resultaat.”

De  huidige   in 2011  bekend gemaakte  ,  nieuwe  ontdekking kadert in een langlopend conflict over de oudste fossielen ter wereld.
In 1993 meldde professor Schopf van de universiteit van Californië dat hij fossielen van 3,465 miljard jaar oud had gevonden in West-Australië, op slechts een dertigtal kilometer van de plaats waar de nieuwe fossielen nu zijn gevonden.
Dat maakt zijn ontdekking 65 miljoen jaar ouder dan die van Brasier.

This slide shows pictures of some of the oldest known fossils from Earth, bacteria fossils from the Apex Chert in Western Australia. Approximately 3.5 billion years ago, this rock was sediment on the floor of an ancient lake or ocean. Bacteria or algae lived on (and in) the sediment and were trapped and preserved in it. These bacteria fossils are only 10–20 micrometers long, so they can only be seen through a microscope. This slide shows 3 of the 11 different kinds of bacteria fossils in the Apex Chert. Most are chains of single cells, forming filaments, very much like bacteria and blue-green algae do today on the floors of modern lakes. These filaments of cells have the same shapes as some structures in ALH 84001 (slide #28), which suggests that the structures in the meteorite might also be fossils of bacteria.

R. William Schopf

Maar Brasier deed de ontdekking af als onbetekenend, en zei dat de fossielen die Schopf ontdekte, niet biologisch, maar van minerale aard waren….  (2)

Nu volgt zijn tweede klap met de bekendmaking van de nieuwe fossielen.
Als blijkt dat deze fossielen inderdaad zo oud zijn als de wetenschappers claimen, en de fossielen van Schopf worden geschrapt, dan zijn deze eencelligen wel degelijk de oudste fossielen ooit gevonden. 

Apex-microfossil

 thin section image of carbonaceous “microfossil” artifact from the ~3.45 Ga Apex Chert, scale bar 10 microns.

http://www.geo.uib.no/hjemmesider/nicola/research.html


http://all-geo.org/highlyallochthonous/2009/09/lots-of-oxygen-on-the-archean-earth/

The Apex Chert microfossils 

fossiele sporen oudste leven 1

 

formed in association with hot fluids near a volcanic structure.(black smoker ?)  Image credit: UCLA

Microfossils from the Apex Chert, Australia. These organisms are Archean in age, approximately 3.465 billion years old, and resemble filamentous cyanobacteria.

 

Cyanobacteria evolved at least 2.4 billion years ago, but their morphology resembles the much more ancient structures found in the 3.5-billion-year-old Apex Chert. Image credit: NASA

– See more at: http://www.astrobio.net/news-exclusive/new-study-finds-apex-fossils-arent-life/#sthash.ZvofKMd3.dpuf

http://www.astrobio.net/exclusive/3846/new-study-finds-apex-fossils-aren%E2%80%99t-life

 

____________________________________________________________________
De nieuwe sporen van bacteriën zijn onderzocht met behulp van een elektronenmicroscoop en spectroscopie. Volgens de hoofdonderzoeker Brasier is er met deze technieken drievoudig bewijs gevonden voor de biologische origine van de gevonden afdruk.

De vondst van het fossiel maakt de theorie dat er ook op Mars ooit leven heeft bestaan een stukje aannemelijker. (en is ook een bevestiging van eerdere vondsten  in de regio……. als  de  identifikatie  van deze  vondst stand houd   ) …
“Het is zeker niet ondenkbaar dat dit soort organismen ook op Mars kunnen bestaan”, aldus Brasier.

A 3D reconstruction of a 3.4 billion-year-old microfossil about 10 micrometers in diameter from Western Australia (L). Cross sections through the reconstruction (R) emphasize the spheroidal nature of this ancient cell. According to a study published in “Nature Geoscience”, microfossils were discovered in a 3.4 billion-year-old sandstone at the base of of Strelley Pool in western Australia.
http://www.physorg.com/news/2011-08-earth-oldest-fossils-boost-life.html

right, cross sections through the reconstruction emphasize the spheroidal nature of the cell

(1) 

Dat  microscopisch kleine fossielen worden “gevonden ” is niet ongewoon:
Het geologische  onderzoek van gesteenten behelst immers ook  het microscopisch  onderzoek  van monsters(op zoek naar de samenstellende mineralen bijvoorbeeld   ) …
Petrologen  gebruiken zelfs determinatietabellen  van  “gids”micro-fossielen , aanwezig in sedimentaire gesteenten ,om op zoek te gaan naar delfstoffen in casu  fossiele brandtoffen  …
Uitzonderlijk is wel de vondst van dergelijke  oude  micro-fossielen maar de routine die dat mogelijk maakt is het niet
Bovendien zijn de vindplaatsen  in   pilbara allang bekend om hun micro fossielen …Ook  geen wonder dus  ,  dat men er daar speciaal naar uitkijkt
(2)
Dat was natuurlijk koren op de molen van creationisten   die graag dergelijke   controversen  uitspitten  op zoek naar(misquoting)  citaten die  hun
eigen sektarische  zienswijze  schijnbaar ondersteunen  …..

In verband met  vondsten van microscopische fossielen    ( in het bijzonder bacterieen ) doen  creationisten   ook graag alsof het
“allemaal  tekenen zijn van  vervuiling  van het  gevonden  materiaal  met huidige  levende wezens , en zelfs afkomstig van  “onvoorzichtige” onderzoekers , die zorgden voor “besmettingen ”   …

Nearly life

Oudste bewijs van leven vastgesteld

Gepubliceerd op donderdag 08 juni 2006

http://www.geotimes.org/aug06/NN_earlylife.html http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/5055604.stm

In West-Australië is een gefossiliseerd rifsysteem geïdentificeerd dat 3,5 miljard jaar geleden door microbes is gevormd. Het gefossiliseerde rif vormt daarmee het oudste bewijs van leven op aarde, zo schrijft hoofdonderzoeker Abigail Allwood in Nature.

http://www.nature.com/news/2006/060605/full/060605-7.html

Oudst bekende fossielen
Allwood, verbonden aan het van het Australische Centrum voor Astrobiologie van de Macquarie Univerisiteit in Sydney, is zeker van haar zaak.

“Dit rif vormt een voorloper van het leven op aarde. Als je bedenkt dat het leven zich over de hele aarde heeft verspreid, is dit wellicht de plek waar het allemaal begon.”

De astrobiologe komt tot die conclusie na bestudering van fossielen in de Pilbara-regio die ( http://www.aussmc.org/NaturePilbaraStudy.php  ) het uiterlijk hebben van oude rotsformaties. De formaties bestaan echter niet uit gesteente, maar uit de oudst bekende fossielen die stromatolieten worden genoemd.

Deze stromatolieten zijn al dertig jaar geleden ontdekt, maar er bestond onder geologen geen eensgezindheid over hun oorspong.

Na intensief onderzoek komt Allwood tot de conclusies dat eerdere aannames over de biologische oorsprong van de stromatolieten, gerechtvaardigd zijn. De structuren zijn volgens haar zo uiteenlopend, dat die alleen door allerlei soorten mirco-organismen gevormd kunnen zijn.

Ecosystemen
Allwood en haar team onderzochten in een 10 kilometer lange kuststrook in de Pilbara-regio, duizenden goed bewaarde stromatolieten. Ze groepeerde de fossielen in zeven subgroepen en vergeleek de talrijke vormen met steenformaties in de omgeving.

Daaruit komt volgens haar naar voren dat alleen mirco-organismen de veelzijdige structuren gevormd kunnen hebben. Vooral de kegelvormige structuren die ze aantrof (zie foto), kunnen volgens haar door geen enkel geologisch proces ontstaan zijn.

De meest voor de hand liggende suggestie is dat de structuren door micro-organismsen zijn gevormd die in ondiep, door de zon beschenen kustwateren leefden. Dat proces lijkt veel op de wijze waarop koraalriffen gevormd worden.

Hoewel al dertig jaar lang wordt gesuggereerd dat de stromatolieten door organismen zijn gevormd, bewijst Allwood wel dat de diversiteit van de soorten veel groter is dan tot dusver werd aangenomen. De vorming van complexe ecosystemen lijkt derhalve al eerder te zijn begonnen dan voorheen werd gedacht.

Dat kan ook voor speurders van buitenaards leven van belang zijn. Indien ecosystemen op aarde al zo vroeg konden ontstaan, zouden soortgelijke processen ook elders in het heelal plaatsgevonden kunnen hebben.

3,5 miljard oude levensvormen gevonden
Door: Freek van der Hulst /15 Augustus 2007
Onderzoekers van de Universiteit van Queensland hebben  bacteriologische overblijfselen in één van de oudste bewaarde organische materialen op aarde geïdentificeerd.
De overblijfselen van vroegere levensvormen zijn maar liefst 3,5 miljard jaar oud!
De gesteenten werden opgegraven in het Pilbara gebied ,  in het westelijke deel van Australië« door de student Lawrie Fuck, die zei dat het een verbazingwekkende ervaring was
 “om rotsen vast te houden die één van de eerste vormen van het leven op aarde bevatten.”

“de Pilbara streek is een goede onderzoek -site omdat daar ook veel  resten zijn bewaard van  oude   ” white smokers”____ die ook  vandaag aktief  zijn  aan de randen van de continetale platen  ” ___ en   van  zwavelhoudende ” black  smokers” die worden gevonden  op de zeebodem van de ”  vent systems ” op  tektonisch actieve  plaatsen ,”

Dit zijn de plaatsen waar wetenschappers geloven dat het leven op aarde zijn oorsprong heeft gehad.

“Wat we hebben gevonden zijn één van de eerste levensvormen op onze planeet. Het zijn de oudste primitieve microbiële gemeenschappen op aarde,” zei Dr Glikson, een wetenschapper die het onderzoek leidde.

 “We gebruikten moeilijke en tijd-verbruikende technieken met een elektronenmicroscoop om het bestaan van de bacteriologische overblijfselen te bevestigen.”

Dr Glikson zei dat fossiele bacteriologische structuren geholpen hebben om de leeftijd van de primitieve levensvormen te achterhalen, die dus 3,5 miljard jaar blijkt te zijn.

 

Microbiologen wisten tevens al bestaande primitieve microben onder dezelfde omstandigheden als de eerste levensvormen op aarde te kweken.

“Een merkwaardige gelijkenis tussen de structuren van de microben en de bacteriologische overblijfselen was het resultaat.”

Meer informatie over het onderzoek zal binnenkort verschijnen in het magazine Precambrian Research.

Zeer oude stromatolieten blijken gevormd door microorganismen

Tot de oudste signalen van levende organismen op aarde behoren stromatolieten. Dat zijn een soort onregelmatig gelaagde kalkafzettingen (soms met kegelvormige structuren), die recent zijn ontstaan doordat microorganismen zorgden voor chemische neerslag. Het blijkt echter mogelijk om stromatolieten experimenteel te laten ontstaan door chemische reacties, zonder tussenkomst van microorganismen. Daarom staat de biogene oorsprong van zeer oude stromatolieten vrijwel altijd ter discussie.

Laagvlak met stromatolieten, lijkend op een eierdoos

Dat gold ook voor de stromatolieten die voorkomen in de 3,43 miljard jaar oude Strelley Pool Chert, die deel uitmaakt van het Pilbara Craton in Australi챘. Deze stromatolieten zijn de afgelopen jaren nauwkeurig onderzocht, en de conclusie is dat ze niet verklaard kunnen worden als er geen levende organismen aan het werk zijn geweest.

 

Dwarsdoorsnede door een ‘eierdoos-stromatoliet’ met (boven) reconstructie van de oorspronkelijke vorm

Het Australisch/Canadese onderzoeksteam onderzocht gedurende enkele jaren een 10 km lange sectie van de stromatolieten, waarbij bleek dat het in feite ging om een soort rifsysteem, dat enkele opvallende karakteristieken gemeen heeft met huidige vormen. Van diep naar ondiep water gaande neemt namelijk het aantal stromatolieten toe, waarbij ook de vormenrijkdom toeneemt, en de structuren meer complex worden. Dit is een ‘klassieke’ reactie van levensvormen bij ondieper wordend water.

 

Dwarsdoorsnede en laagvlak (onder) door stromatolieten die een soort ruggen vormen (zie reconstructie).

Interessant is ook dat de gesteenten van het Pilbara Craton eerst worden gekenmerkt door hydrothermale en vulkanische afzettingen die bij relatief hoge temperaturen werden gevormd, waarna het milieu ondiep-marien werd; toen verschenen de stromatolieten. Later kwam er een nieuwe periode van hydrothermale en vulkanische afzettenen, waarin de stromatolieten verdwenen. Het vroege leven dat in de vorm van stromatolieten is bewaard, had dus bepaalde milieuomstandigheden nodig.


Dwarsdoorsnede door een stromatoliet met ‘klassieke’ golvende vorm

Binnen het gunstige milieu waarin de stromatolieten konden ontstaan, bestonden ook weer submilieus. Daarin kwamen verschillende vormen van stromatolieten tot ontwikkeling; de onderzoekers vonden zeven verschillende typen. Sommige lijken op omgekeerde kegels, vergelijkbaar met de kartonnen platen waarop eieren worden vervoerd. Veel van de structuren zijn zo steil, dat ze niet mechanisch kunnen zijn opgebouwd, bijv. door stromen of golven: de hellingshoek is veel groter dan de maximale hoek die onder water nog stabiel is. Alleen een opbouw door levende organismen kan dergelijke vormen verklaren.


Onderzoekleidster Abigail Allwood

Referenties:
 • Allwood, A.C., Walter, M.R., Kamber, B.S., Marshall, C.P. & Burch, I.W., 2006. Stromatolite reef from the Early Archaean era of Australia. Nature 441, p. 714-718.
 • Awramik, S.M., 2006. Respect for stromatolites. Nature 441, p. 700-701.
 • Stokstad, E., 2006. Ancient ‘reef’ stirs debate over early signs of life in Australian rocks. Science 312, p. 1457.

Foto’s welwillend ter beschikking gesteld door Abby Allwood, Department of Earth and Planetary Sciences, Macquarie University, Sydney, NSW 2109 (Australië), en door Macquarie University.

Links:

Astounding record of earliest life
Stromatolieten
Stromatolites in Western Australia

Bronnen 

Scientists discover ancient forms of life
“BRISBANE, Australia, Aug. 9 (UPI) — Australian scientists have identified microbial remains in some of the oldest preserved organic matter on Earth, confirmed to be 3.5 billion years old.”

Microbial Remains Of Some Of The Oldest Forms Of Life Discovered
“Science Daily — University of Queensland researchers have identified microbial remains in some of the oldest preserved organic matter on Earth, confirmed to be 3.5 billion years-old.”

Stromatolieten
ds1148a
    ds1148b

ds1148c

Geological Time: Precambrian – Lower Proterozic (2.4 billion years old) //Size (25.4 mm = 1 inch): 170 mm maximum diagonal   //   Fossil Site: Bad River Dolomite, Bayfield County, Wisconsin

……Dating back to near the boundary of the Archaean and the Proterozoic in Precambrian time. This was a time on Earth when environments were still hostile to life as we know it. It was a time when bacteria reined, and those Prokaryotic bacteria (no cell nucleus) that produced their energy through photosynthesis were ubiquitous and were oxygenating the Earth’s atmosphere.

This was near the peak of stromatolite formations on Earth. This stromatolite is the oldest microfossil of Wisconsin and occurs below all the banded iron formations.

http://www.fossilmall.com/Stonerelic/stromatolite/Stro9/Stro9.htm

Over  “MICRO FOSSILS ” –> 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1481542/

  

 
 
 
 
(oorsponkelijk verschenen  RC forum door  Jurre
 • zie ook —>
 • Stromatolieten worden beschouwd als de oudste fossielen ter wereld, in de oudste lagen komen ze al voor en zijn door de hele geschiedenis succesvol geweest.

  Echter de laatste tijd zijn ze in grote delen van de wereld verdwenen. Ze kunnen alleen voorkomen in extreem zoute gebieden, zoals het Australische Shark Bay, hier:https://i1.wp.com/www.rockhounds.com/grand_hikes/images/fossils/stromatolites_hamelin_pool1.jpgStromatolieten zijn een soort palen in ondiep water, opgebouwd uit miljarden microscopische organismen  Het binnenste van de paal bestaat uit de afgestorven lichamen van de micro-organismen, doordat deze fossiliseren wordt de rotsachtige structuur gevormd.
  Stromatolieten groeien nogal traag, zo tussen de 0,3 en 0,4 milimeter per jaar.
  De grootste paal in Shark Bay is 7,8 meter hoog, dus wanneer men gaat berekenen hoe oud deze is:7,8 meter = 7800 milimeter
  7800 milimeter : 0,35 = 22285,71 jaren 

  hier ben ik uitgegaan van een gemiddelde groeisnelheid, anders gezegd: maximaal 26000 jaar en minimaal 19500 jaar
  Tja, dus waarvoor is dit nu een aanwijzing, oude of nieuwe aarde?
  Het is in ieder geval bewijs dat de hypotetische zondvloed niet later heeft plaatsgevonden dan 19500 jaar geleden, want bij een overstroming zouden de Stromatolieten in zoet water terecht zijn gekomen en afgestorven.
  (Noot ; Het zijn dus akelige  gegevens die de  yec  zondvloed-hypothese onderuit halen -)

  Stromatolieten groeien door middel van celdeling, daar ze een kolonie van ééncellige organismen zijn. Ze maken een soort fotosynthese aan, waarbij de afvalstof calcium carbonaat is (kalksteen).

  Daarnaast produceren ze een soort smurrie die bestand zou zijn tegen de giftige ioniserende stralen van de zon, hebben ze nu niks meer aan natuurlijk, maar in de tijd dat ze voor het eerst leefde was de atmosfeer nog behoorlijk dun.

  (  noot ; en niet zo zuurstofrijk als nu –> de micro organismen die de stromatolieten bouwden  worden trouwens beschouwd als de verantwoordelijken voor de zuurstoftoename in de aardse  atmosfeer )  

  Maar de harde steenachtige struktuur wordt gevormd door het kalksteen, de zonsmurrie en wat zand of wat ander rommel…:

  (  noot ; rommel  gevangen  in de microbieele ” matten ” en de door   microbionten  ” afgezette steenachtige strukturen”   ) 

  http://www.fossilmall.com/Science/About_Stromatolite.htm

  Er valt niks te lezen over een verhoogde groeisnelheid, en hoewel geen bewijs tegen ook geen bewijs voor is denk ik dat als er soms een verhoogde groeisnelheid zou plaatsvinden men dat wel had opgemerkt, daar in uitgehakte stromatolieten jaarringen te zien zijn:

 • Wat toont het fossielen verslag ?

  <—Biomarkers

OUDSTE LANDLEVEN 

°Eerste organismen klommen veel eerder uit het water

14 april 2011    6

Bewijs uit oude meren toont aan dat de eerste organismen niet een half miljard, maar een miljard jaar geleden al uit het water klommen.

Het leven ontstond ongeveer 3,8 miljard jaar geleden in de oceanen. Langzaamaan verplaatsten de organismen zich naar het land. De oudste bewijzen van de eerste organismen aan land zijn ongeveer een half miljard jaar oud. Maar dat is aan het veranderen. Wetenschappers hebben nieuw bewijs dat ouder is. Veel ouder.

Onderzoekers bestudeerden de één tot 1,2 miljard jaar oude restanten van oude meren en vonden er gefossiliseerde cellen. De cellen zijn complex: veel complexer dan bacteriën en lijken meer op  eukaryoten  ( Eucarya, )  één van de drie domeinen van het leven. De cellen wijzen erop dat de primitieve voorouders van dieren, planten en schimmels de oceanen een miljard jaar geleden al verlieten en zich verplaatsten naar de poeltjes op het land: de meren.

Het is een opwindende ontdekking voor paleontologen. Het is tenslotte nogal een sprong: eerder waren de oudste restanten slechts 540 miljoen jaar oud en nu zijn ze plots bijna twee keer zo lang geleden al uit het water gekomen.

Het volledige onderzoek is terug te vinden in het blad Nature.

Bronmateriaal:
Ancient lakes show when eukaryotic life left the sea” – Newscientist.com

Land op aarde was 2,2 miljard jaar geleden al bewoond

23 juli 2013  

earliest nonmarine eukaryotes nature

 

Land op aarde was 2,2 miljard jaar geleden al bewoond

Geschreven op 23 juli 2013 om 19:21 uur door 7

D. buttonii

Wetenschappers dachten altijd dat het land op aarde pas sinds zo’n 500 miljoen jaar bewoond is. Maar nieuw onderzoek toont aan dat de eerste organismen 2,2 miljard jaar geleden het land al bewoonden . Onduidelijk is alleen nog even om wat voor organismen het precies gaat.

In zeer oude grond in Zuid-Afrika troffen onderzoekers van de universiteit van Oregon fossielen aan. De fossielen – die dus zo’n 2,2 miljard jaar oud zouden zijn – zijn niet veel groter dan de kop van een lucifer. De onderzoekers hebben de fossielen de naam Diskagma buttonii gegeven. Het organisme kan wel eens de boeken in gaan als de oudste ons bekende eukaryoot.

Simpels

Onduidelijk is echter nog wat de fossielen nu precies waren. “Het waren zeker geen planten of dieren, maar iets simpels,” vertelt onderzoeker Gregory J. Retallack. De fossielen vertonen de meeste overeenkomsten met Geosiphon pyriformis: een schimmel die vandaag de dag nog op aarde voorkomt. Dat schrijven wetenschappers in het blad Precambrian Research.

Geosiphon pyriformis symbiosis

Fig. 2. Phylogenetic (maximum likelihood) tree of ‘AM fungi’ (Glomeromycota), including Geosiphon (modified and updated from Schüßler et al. 2001; Schüßler and Walker 2010; see http://www.amf-phylogeny.com).

Fig. 6. Young Geosiphon bladders, 100-150 µm in size, formed at the fungal mycelium 7-10 days after initial uptake of the cyanobacteria (left).

The irregular structures in the background are vegetatively growing Nostoc colonies. At the right, two mature bladders of about 1 mm length, together with a young bladder, are shown at the right.

http://schuessler.userweb.mwn.de/geosiphon/geosiphon_home.html

Uiterlijk

De fossielen vormen een soort kelk (zie de afbeelding bovenaan dit artikel), met onderaan een uitsteekseltje waarmee ze zichzelf aan de grond konden bevestigen. “We hebben nu in ieder geval een idee van hoe het leven op het land er in het Precambrium uitzag. Misschien kunnen we met dit beeld in gedachten meer en verschillende soorten fossielen in oude grondsoorten vinden.”

Het onderzoek van Retallack en zijn collega’s is belangrijk. Het kan ons helpen om een beter beeld te krijgen van de oorsprong van het leven op aarde.

En wellicht kan het ons ook helpen in de zoektocht naar buitenaards leven.

Bronmateriaal:
Greening of the Earth pushed way back in time” – Oregon.edu
De afbeelding bovenaan dit artikel is afkomstig van de universiteit van Oregon.

…het leven op aarde 1,9 miljard jaar geledenwaarschijnlijk naar rotte eieren rook?

ENKELE   10 tallen miljoenen jaren geleden  

Geïsoleerd water in Zuid-Afrikaanse kloven  gevonden

21 februari 2011  6

Canadese wetenschappers hebben in  diepe kloven  ( allen behorend tot hetzelfde  hetzelfde plaatselijke  drie kilometer  diepe  systeem )  in Zuid-Afrika grondwater gevonden dat duizenden tot miljoenen jaren geïsoleerd is gebleven. Dit baseren wetenschappers van de Universiteit van Toronto op basis van de chemische samenstelling van het water. De  aangetroffen vloeistof in de diepe kloof  is bijzonder zout en bevat onder meer opvallend veel   neon, een edelgas

   ?

“De chemische samenstelling lijkt echter   niet op die van oceaanwater of op die van  het  grondwater in de nabije omgeving van het Witwatersrand Bassin”, vertelt onderzoekster Barbara Sherwood Lollar

“We concluderen dat deze watervoorraad een product is van isolatie en extensieve chemische interactie tussen rotsen en water gedurende een lange periode.”

Neon is afkomstig uit de omliggende rotsen.

“We weten dat de  gevonden specifieke neon-isotoop tenminste twee miljard jaar geleden is geproduceerd en opgeslagen is in de rotsen”, verklaart Sherwood Lollar. “Onze studie toont aan dat kleine hoeveelheden neon een weg uit de rotsen hebben gevonden en zijn opgelost in grondwater. Dat kan alleen als water een lange tijd geïsoleerd is geweest.”

Belangrijk is dat hier in een van die    kloven  met  geisoleerde   grondwater een microbieel ecosysteem aanwezig is  

The world’s oldest water?” – Physorg

°°°°°The discovery adds yet another dimension to what has only recently been recognized as a truly unique environment.

One of these fracture systems contains the deepest known microbial ecosystems on Earth. These are organisms that eke out an existence independent from sunlight on  that originates from rock.

“These deep  radically expand our concept of the habitability of the Earth’s subsurface and, indeed, our biosphere,” said Dr. Sherwood Lollar.

“Given that they have a genetic similarity to organisms found at hydrothermal vents, we assume this is not a separate origin of life, but instead these organisms arrived from elsewhere to colonize these rocks in ancient times,” she said.

“Clearly the long period of isolation affected their evolution. This is one area we hope to explore with continuing research with our microbiology colleagues.”

Read more at: http://phys.org/news/2011-02-world-oldest.html#jCp

Bronmateriaal:
The world’s oldest water?” – Physorg

°wetenschappelijk tijdschrift Chemical Geology.

De websites Physorg.com en Nu.nl suggereren dat het water misschien wel het “oudste “water ooit is.

Het is echter  veel beter te spreken van  “Langst geïsoleerd  gebleven water” dat is nml nauwkeuriger…

( zie ook hierboven )

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

One Response to Oudste Sedimentair archief = oudste leven

 1. Pingback: water | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: