Grand Canyon


  zie onder Geologie
°
Grand Canyon  minstens 17 miljoen jaar oud  ?
°
UPDATE  =   “70 miljoen jaar oud   “
Geschreven op 30 november 2012  
20121130-142721.jpg

De Grand Canyon blijkt veel ouder te zijn dan aanvankelijk gedacht. 

De onderzoekers concluderen dat de Grand Canyon ruim 70 miljoen jaar oud is. De Grand Canyon is één van de grootste kloven van de wereld, en is ruim 350 kilometer breed.

Het ravijn is voor een groot deel gevormd door de Colorado-rivier, die de wanden miljoenen jaren lang uitsleet. De meest geaccepteerde theorieën stellen dat de kloof zo’n 6 tot 7 miljoen jaar oud is. De nieuw voorgestelde theorie van 70 miljoen jaar, ligt daar dus nogal een eindje vanaf. In die tijd leefden de dinosaurussen nog, dus er bestaat een kans dat ook de gigantische reptielen ooit aan het randje van de kloof hebben gestaan.

Helium
Een team van onderzoekers van de universiteit van Boulder trok de conclusies. Daarvoor gebruikten ze een dateringsmethode die niet zo vaak wordt gebruikt. De geologen keken naar de afbraak van radioactief materiaal in heliumatomen, die in apatiet – mineralen – zitten. Het helium stijgt op in de lagen gesteente van de Canyon. Zodra de grond waar het helium zich bevindt, voldoende afkoelt, blijft het helium op z’n plaats zitten. De grond kan afkoelen door diverse topografische gebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer tektonische platen verschuiven. Door te kijken naar hoeveel het helium is verplaatst, konden de wetenschappers duidelijk afkaderen hoe oud de Grand Canyon is.

Preciezer
De techniek die nu werd gebruikt is niet nieuw, maar de onderzoekers hebben deze wel verder verbeterd. “We hebben niet alleen onderzocht hoe oud de helium-moleculen zijn, maar ook hoe ver ze van elkaar af liggen,” vertelt geoloog Rebecca Flowers. “Op die manier kunnen we nog meer informatie halen uit de geologische samenstelling van de Canyon. Zo kunnen we nu ook zeggen hoe snel of langzaam de grond precies afkoelde na aardverschuivingen.”

Discussie
Onder wetenschappers bestaat nogal wat controversie over de precieze geboortedatum van de Grand Canyon. Er zijn nogal wat verschillende datasets, die verschillende data aangeven. Bovendien wordt aangenomen dat de volledige Canyon zoals we die nu kennen, uit verschillende delen bestaat die niet op hetzelfde moment zijn uitgesleten.

Controverse
Flowers erkent dat het onderzoek geen definitief antwoord zal geven. “De discussie over de leeftijd van de Grand Canyon is al meer dan 150 jaar oud. Ik denk dat we met onze theorie van een leeftijd van 70 miljoen jaar, nogal een controverse gaan creëren.” Dat is volgens Flowers helemaal niet erg, “want zo zal er juist meer moeite in verder onderzoek worden gestopt.”

Wist u dat…

… de Colorado-rivier (die de Grand Canyon vormde) ooit in tegenovergestelde richting stroomde?

 

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<—Grand >Canyon 2011     27-08-2011  //  Koen Vernimmen Foto’s
Relief map of the roughly oval shape of the Colorado Plateau surrounding the point where the U.S. States of Utah, Colorado, New Mexico and Arizona meet.

Uplift of the Colorado Plateaus forced rivers to cut down faster.

COPPER CANYON Canyon als voorbeeld van Canyon formatie 
http://legacy.earlham.edu/~garcier/Geology/coppercanyon.htm

SAMENVATTING  :
De Grand Canyon in de Verenigde Staten vormde zich vanaf 17 miljoen jaar geleden. Dit in tegenstelling tot de 6 miljoen jaar geleden die tot nu toe werd aangenomen. De routevorming van de Colorado rivier, die door erosie van gesteente de kloof veroorzaakte, speelde een cruciale rol.
De spectaculaire Grand Canyon (Verenigde Staten) is erg geliefd onder toeristen maar ook onder geologen. Het ontstaan van de kloof heeft afgelopen week echter stof doen opwaaien. Eerder werd ervan uitgegaan dat het ontstaan van de Grand Canyon rond 6 miljoen jaar geleden begon. Een nieuwe studie van Polyak en collega’s van de University of New Mexico toont echter aan dat de Grand Canyon bijna driemaal zo oud is, namelijk 17 miljoen jaar. Dit werd afgelopen vrijdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.Grand Canyon
De Grand Canyon is één van de bekendste plekken van de Verenigde Staten en ligt in het noorden van de zuidwestelijke staat Arizona. In de kloof stroomt de rivier de Colorado, die zich in de loop van de miljoenen jaren tot een diepte van 1600 m. in het gesteente heeft gesneden. De Grand Canyon is bijna 450 km lang en heeft een variërende breedte tot bijna 30 km. Jaarlijks trekken vele toeristen erheen om dit fenomeen te aanschouwen vanaf bijvoorbeeld de ‘South Rim’.

Het nationale park is één van de oudste van de Verenigde Staten. De ‘North –‘ en ‘South Rim’ zijn in de rechterhelft te zien. De Colorado rivier stroomt van het noordoosten naar het westen. Bron: USGS

Geologie
De horizontaal gelegen gesteentelagen hebben zelf een ouderdom tussen de 250 miljoen jaar en 1,7 miljard jaar geleden van respectievelijk boven- tot onderaan. Deze lagen zijn al veel eerder gevormd dan de kloof zelf en waren al versteend voordat de insnijding begon. De gesteenteopeenvolging is echter niet compleet en er missen sommige gedeelten van de geologische geschiedenis. Dit worden hiaten genoemd die ontstaan zijn door erosie van eerder afgezet sediment en gesteente. De meeste gesteenten zijn afgezet in een toenmalige oceaan, gezien het sedimenttype en de fossielen die erin worden gevonden.


Een gereconstrueerde 3D weergave van de Grand Canyon. De kleuren van de gesteentes zijn niet natuurgetrouw; de kleuren van het water en vegetatie daarentegen wel. De richting waarnaar gekeken wordt is vanaf het zuiden naar het noorden toe. De reconstructie is voor het oostelijke gedeelte van de kloof. (bron: NASA)

Methode
Om de ouderdom van het insnijden van de rivier in het gesteente te bepalen, hebben de onderzoekers de waterspiegeldaling bepaald aan de hand van onderzoek aan druipstenen. Dit is in grotten gevormd gesteente dat voornamelijk bestaat uit calciumcarbonaat (CaCO3). Een speciaal type druipsteen is indicatief voor de stand van de waterspiegel. Onderzoek aan het gesteente in de grotten is ideaal omdat het sedimenten bevat die voor tijdens en na de insnijding van de rivier zijn gevormd.Bovendien liggen de grotten verspreid over de gehele Grand Canyon en wordt het sediment niet aangetast door verwering. Er zijn negen grotten op verschillende hoogtes onderzocht. Met behulp van uranium-lood (U-Pb) datering aan de druipstenen, een datering op basis van radioactief verval van uranium tot lood, heeft men de snelheden van waterspiegeldaling kunnen vaststellen.


De Grand Canyon gezien vanaf de ‘South Rim’. (bron: Creative Commons/Luca Galuzzi)

Vorming van de Grand Canyon
In het westen van de Grand Canyon daalde de waterspiegel met het insnijden van de rivier met 55 tot 123 m per miljoen jaar over 17 miljoen jaar. Dat is 11 miljoen jaar ouder dan tot nu toe werd aangenomen, namelijk 6 miljoen jaar. In het oosten van de huidige Grand Canyon daarentegen was de erosiesnelheid aanmerkelijk hoger: 166-411 m per miljoen jaar. Dit gebeurde dan ook in een veel kortere tijd: meer dan 4 miljoen jaar.De ontstaansgeschiedenis van de Grand Canyon is een speciale. Vanaf 17 miljoen jaar geleden erodeerde een voorloper van de Colorado rivier het stijgende Colorado plateau vanuit het westen naar het oosten. In het oosten van de huidige Grand Canyon vond pas insnijding plaats vanaf 5-6 miljoen jaar toen een andere voorloper van de Colorado rivier zich aansloot op de westelijke. Het samenvoegen van de twee voorlopers zorgde voor een verhoogde afvoer en snel eroderen van het oostelijke gedeelte.

Geologisch gezien is de Grand Canyon zelf dus erg jong; slechts 17 miljoen jaar ten opzichte van 4500 miljoen jaar aardse geschiedenis. Het omringende gesteente daarentegen is minstens 15 maal zo oud. Oppervlaktevorming aan het gesteente is dus vaak jonger dan het gesteente zelf.


De gesteentelagen zien hier duidelijk te zien aan de top van Grand Canyon. (bron: Creative Commons/Luca Galuzzi)

Referenties:
Polyak et al. (2008). Age and Evolution of the Grand Canyon Revealed by U-Pb Dating of Water Table–Type Speleothems. Science 319: 1377-1380.
Atkinson & Leeder (2008) Canyon Cutting on a Grand Time Scale. Science 319: 1343-1344.


Zie ook:
2/3/2004
SAMENVATTING
Wetenschappelijke organisaties zijn in het geweer gekomen tegen de verkoop van een boek dat de visie van de Creationisten onderschrijft – nota bene in de winkel van het bezoekerscentrum van de Grand Canyon. (1)
Het boek is samengesteld door Tom Vail, een gids (zonder wetenschappelijke opleiding), die al vele jaren bezoekers door de Grand Canyon leidt. Dat heeft hij steeds op ‘normale’ wijze gedaan, totdat hij plotseling bekeerd werd tot een orthodox Christen met een uiterst conservatieve kijk op het leven.
Hij biedt nu “op Christus georiënteerde tochten door de canyon” aan. In het boek dat hij heeft samengesteld – en waaraan 23 creationisten hebben bijgedragen – wordt onder meer verhaald hoe de ruim anderhalve kilometer hoge rotswanden van de canyon de zes dagen van de schepping weerspiegelen, 6000 jaar geleden. Ook wordt de zondvloed gepresenteerd als het mechanisme dat de vorming van de canyon heeft teweeggebracht. Volgens geologen daarentegen zijn de oudste gesteenten van de canyon 1,8 miljard jaar oud en begon de Colorado-rivier zich 4-6 miljoen jaar geleden in te snijden,( zie hierboven : tegenwoordig is dat dus 17 miljoen jaargeleden ) toen het Colorado-plateau werd opgeheven)
De hand van God?Beeld: University of Pennsylvania

Een dergelijke visie – hoe onwetenschappelijk ook – mag natuurlijk worden uitgedragen. De Grand Canyon is echter een Nationaal Park, waarvan het toezicht berust bij de National Park Service (NPS) van het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken. De NPS heeft ondermeer tot taak de bezoekers wetenschappelijk verantwoorde voorlichting te geven. Daartoe worden bijvoorbeeld tal van wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke boeken verkocht in de boekwinkels van de bezoekerscentra van de diverse parken.

Het boek van Vail – dat overigens prachtige foto’s bevat – hoort daar volgens de protesterende organisaties niet thuis, omdat het de toets van wetenschappelijke kritiek niet kan doorstaan. Wilfred Elders, die als geoloog werkt bij de Universiteit van California, was de eerste die over het boek klaagde; hij noemde het een verzameling “absurditeiten” en wetenschappelijk “een buitengewone miskleun”. De protestbrief die aan de NPS is verzonden door de zeven protesterende organisaties stelt dat “het boek niet gaat over geologie, maar veeleer een enge religieuze visie naar voren brengt”.
Omslag van het controversi챘le boek

De kritiek is door de NPS maar ten dele ter harte genomen. Het is nog steeds te koop, al is het in de boekwinkel van het bezoekerscentrum van de Grand Canyon (1)bij de sectie wetenschappelijke boeken weggehaald.

Vail is daarover – uiteraard – ontstemd: “
Wie moet bepalen welk materiaal al dan niet in de boekwinkel aanwezig moet zijn?” is zijn retorische vraag.
Een vraag die nog de nodige hoofdbrekens zal opleveren voor de desbetreffende autoriteiten, want de creationisten hebben in Amerika – zelfs op sommige universiteiten – nog heel wat in de melk te brokkelen, ook al is hun invloed inmiddels aan het teruglopen.Bron
Dalton, R., 2004. National park’s sale of creationist book draws geologists’ ire. Nature 427, p. 186.
Holden, C. (ed.), 2004. Keeping God out of the canyon. Science 303, p. 308.
(1) Update :anno 2008 is het boek nog steeds te koop 
Bezoek de website van de Nederlandse Geologische Vereniging en het elektronisch geologisch tijdschrift NGV Geonieuws.
Woolf.Great_Unconformity_JSW.jpg

The Great Unconformity in the Grand Canyon.

Mr. Wolf writes that the unconformity “demonstrates geologic time and a number of basic geologic rules that help to destroy YEC.

——————————————————————————————————————————————————–
CREATIONISTEN HOEKJE
   
ZOGENAAMDE  PALEONTOLOGISCHE E GEOLOGISCHE  FALSIFICATIES  VAN  DE  EVOLUTIE
EEn Konijn in het Cambrium …..

Dat evolutie voor 100% zeker is bewezen  is een ondeugdelijke uitspraak   …maar wel deugdelijk  voor   99,9%, want  je weet maar  nooit of er tóch per ongeluk ooit een bewijs voor dat marsmannetjeslaboratorium(vol  intelligente  designers en prutsers  )  gevonden zal worden- of misschien wel gewoon een konijnen-fossiel of iets dergelijks   in het pre-Cambrium, meer is er niet nodig om de hele evolutietheorie in te laten storten ;

Vind een fossiel van een konijn in het Pre-Cambrium, en wetenschappers  kunnen met z’n allen helemaal terug naar hun  tekentafels en modellen-ontwerpen  .

“….Dat er gaten zijn in de fossiele record is geen ontkrachting van de evolutietheorie,” schrijft Richard Dawkins, ” maar het is wel zo belangrijk dat niet één enkele van de talloze fossielen buiten het schema van de evolutie valt. Eén “konijn in het Pre-Cambrium” zou de evolutietheorie definitief ontkrachten, maar telkens een nieuw fossiel gevonden wordt, wordt de evolutietheorie bevestigd.”

“Fossiele konijnen in het pre-Cambrium (oorspronkelijk een   ” falsifikatie voorstel” van  J.S. Haldane) zouden de evolutietheorie  danig op z’n kop zetten en minstens  noden tot een  verstrekkende  en fundamentele herziening  …. (1) 

1.- Dinosaurier en mens samen ?

http://tsjok45.multiply.com/photos/album/397/Paluxy_river_

The Paluxy Dinosaur/”Man Track” Controversy

(C) 1996-2009, Glen J. Kuban

http://paleo.cc/paluxy.htm

Overview of Dino TrackingAn Overview of Dinosaur Tracking
– Summarizes the formation, study, and documentation of dinosaur tracks
Man Tracks?
– A topical summary of the Paluxy “man track” controversy
On the Heels of Dinosaurs
– A history of the Paluxy controversy

http://paleo.cc/paluxy/onheel.htm  http://www.talkorigins.org/faqs/paluxy/onheel.html
The Taylor Site “Man Tracks”
– An analysis of the most renown Paluxy “man track” site
Elongate Dinosaur Tracks 
– Scientific description of metatarsal dinosaur tracks and their relevance to the “man track” controversy.
Color Distinctions and Other Curious Features of Dinosaur Tracks Near Glen Rose, Texas 
– Detailed review of color-distinct, infilled dinosaur tracks and their relevance to the Paluxy controversy

A Review of ICR Impact Article 151
– Addresses misconceptions in ICR’s 1986 statement on the Paluxy controversy

ICR Continues to Disseminate Misinformation on the Paluxy tracks 
ICR continues to selling materials which, in contradiction to their own recommendation, promotes the Paluxy “man track” claims.
Retracking Those Incredible “Man Tracks” 
– A review of “man track” claims since 1986
Alvis Delk Track“Alvis Delk Track” 
new – Reviews new claims regarding a “human track” overlapped by a dinosaur track on a loose block of Cretaceous rock from Glen Rose, Texas.
“The Burdick Print”
– A loose “giant man track” track promoted by Carl Baugh & Don Patton
The “Meister Print” 
– Reviews an alleged sandal print with trilobites from Antelope Springs, Utah
The “Coffee Print” [Draft] 
– Reviews an alleged human print on a loose slab of Permian rock from Stinnett, Texas
The Zapata Track [Draft] 
– Reviews an alleged human print on a loose rock from New Mexico
Do Human Tracks Occur in the Kayenta of Arizona?
– A review of CRSQ Reports on Alleged ‘Humanoid’ Tracks in Arizona
Alleged Human Tracks in Carboniferous Rocks of Kentucky
Alleged Nevada “shoe print”
“Giant Tracks” at Carson City, Nevada prison?
A Russian “Paluxy?” 
– Addresses dinosaur and “human-like” prints in Turkmenistan
Langebaan Lagoon footprints, South Aftrica
“Limestone Cowboy?” 
– An alleged fossilized cowboy leg in a modern boot
“Alleged Hand Print in Cretaceous Rock”
An Alleged Cretaceous Finger
Alleged Cretaceous “human hands”
A Tale of Two Teeth
– Dr. Ronnie Hastings refutes an alleged Cretaceous “human tooth” from the Paluxy Riverbed.
“Lake Erie Monster?”

– An alleged baby “lake monster”
The London Hammer
– An alleged out-of-place artifact from London, Texas.
The “Moab Man”-“Malachite Man”
– Alleged human bones in Cretaceous sandstone, Moab, Utah
The “Onyate Man”
– A Dinosaur — Eating a Human?
Alleged Iron Pot in Coal

 1;-  Creationisten claim….“Mens en  Dinosauriers  leefden samen ….”( antwoord  )*Dinosauriër fossielen  worden in Triassic, ( Trias ) Jurassic(Jura )  en Cretaceous (Krijt ) aardlagen gevonden (grofweg 250-65 miljoen jaar oude lagen).
*Mensen ( archaische en moderne  )  worden alleen in de jongste lagen gevonden van 2.5 miljoen jaar geleden tot recent.
Altijd.*Er zijn duizenden, zo niet honderdduizenden, fossielen van dinosauriërs en die worden gedateerd op vele miljoenen jaren geleden
Dateringen =zijn afgeleid( en zijn toepasssingen )  van natuurkundige en wiskundige wetten.
Op hetzelfde niveau als de wetten van Keppler over planeetrotatie (en volgens mij vertrouwd men die wetten wel .)Net Hetzelfde alsmet  de wetten van de zwaartekracht en/of de wetten van Mendel over de erfelijkheid.Ook wordt er dan niet 1 daterings-methode gebruikt, maar meerdere methoden.
Radiometrische dateringen voornamelijk, maar gidsfossielen helpen ook, koraallagen,
Afzettingen waarmee we de snelheid van de weg bewegen van de maan kunnen meten
(de afstand tussen aarde en de maan wordt bijna 4 cm per jaar groter, maar ongeveer
500 miljoen jaar geleden was dat maar 2 cm en daarvoor was het nog minder,
en dat komt overeen met natuurkundige modellen die laten zien wanneer en  hoe snel de maan van ons af bewoog).*Er is geen enkel bewijs dat dinosauriërs samen met de mens hebben geleefd( de  frauduleuze pogingingen  en  mis- interpretaties  rond  de paluxy river sporen )  daargelaten  )http://tsjok45.multiply.com/photos/album/397/Paluxy_river_De aardlagen onder onze voeten (overal op de wereld) zijn kunstmatig ingedeeld in de perioden die je kunt zien op die afbeelding.
In de werkelijkheid bestaan de aardlagen uit groepen die weer bestaan uit formaties.
Formaties zijn gesteenten die uit hetzelfde materiaal zijn samengesteld .Zo kun je een formatie hebben van zandsteen boven een van vulkaangesteente boven kleigesteente.
Formaties kunnen enkele decimeters tot honderden meters zijn.Een aardlaag is weer een onderdeel van zo’n formatie.
Een aardlaag kan bijvoorbeeld een varve zijn.
Dat is een jaarlijkse afzetting (1 laag per jaar) gevormd door een rivier (door verschillende
jaargetijden).
Sommige aardlagen vormen een stuk sneller, andere langer.
Aardlaagjes kunnen enkele centimeters tot meters zijn.Aardlagen, formaties, kunnen bestaan uit zandsteen, zoutsteen, kleisteen, vulkaansteen en vele andere soorten.
Gesteenten met dezelfde leeftijd verschillen van elkaar in soort aangezien de processen lokaal gebeurt zijn. Aan de ene kant kan een uitbarsting een dikke laag vulkaangesteente ( of vulkaanas) afzetten terwijl aan de andere kant een enkele lokale  aardlaag kan worden aangelegd door een rivier.Van elke formatie en de gehele formatie wordt geochronologisch en  radiometrisch  getest hoe oud de gesteenten zijn.De perioden in de  figuur zijn benoemd  naar aanleiding van grote gebeurtenissen.
Zoals het einde van het Krijt periode 65.5 miljoen jaar geleden (+/- 1%).
Overal ter wereld liggen tussen het krijt en het tijdperk wat erna komt (paleogeen) een laag
stof (Iridium) dat op Aarde heel zeldzaam is, maar  nogal gewoon in meteorieten.
Erboven( jongere lagen ) vinden we geen dinosauriërs (tenzij ze iets verplaatst zijn door geologische processen wat duidelijk te zien is) en eronder( oudere lagen ) vinden we geen sterke verscheidenheid aan zoogdieren als we die zien na deze l KT-lijn
De periode tussen het krijt en Paleogeen was een massale  uitsterving waarbij alle gewone
dinosauriërs uitstierven (alleen vogels overleefden).Meer van dat soort periode zijn daarop ingedeeld.
Zoals het einde van het Ediacarium (voor het Cambrium) waarna de dieren de zee gingen domineren met veel verschillende vormen, einde van het Perm (wat de grootste massa extinctie was) waarna de voorouders van dinosauriërs domineerden en daarna de dinosauriërs, en nog meer.Voorbeeld :
Als je dan een lokatie bekijkt zul je dit bijvoorbeeld vinden (voorbeeldje):
0-10 meter diep: kalksteen
10-25 meter diep: vulkaangesteente
25-33 meter diep: kalksteen
33-55 meter diep: zandsteenKaalksteen onderverdeeld:
0-2 meter diep: 1 miljoen jaar oud (+/- 1%)
2-5 meter diep: 1.2 miljoen jaar oud (+/- 1%)
5-6 meter diep: 1.3 miljoen jaar oud (+/- 1%)
6-10 meter diep: 1.5 miljoen jaar oud (+/- 1%)We zien op 2 en 6 meter diepte erosielijnen wat verklaart waarom er geen lagen zijn tussen
ongeveer 1 en 1.2 miljoen en 1.3 en 1.5 miljoen jaar oud.Een ander mooi voorbeeld is de Grand CanyonGrand-Canyon-profilesCreationisten  

“De Grand Canyon is een relict van de  zondvloed   .”

Dr. Andrew Snelling, een geoloog uit Australië, doet al jaren onderzoek in de Grand Canyon. De gangbare opvatting is dat de Coloradorivier deze grote rotskloof uitgesleten heeft. Snelling voert echter tal van tegenargumenten aan.

Zo ligt de oorsprong van de rivier lager dan het plateau waardoor de rivier gaat;

zijn diverse canyons in een verkeerde richting uitgesleten;

ook is de canyon op bepaalde plaatsen wel 27 kilometer breed.

Een verklaring met een zeer grote catastrofe, zoals de zondvloed, is veel aannemelijker.

*De onderste rotslagen komen schuin uit de aarde, maar zijn horizontaal afgevlakt; daarop liggen honderden meters sedimentrotsen – rotsen die gevormd zijn door bezinken van sediment.

*In de onderste rotsen zijn geen fossielen te vinden, in de sedimentlagen echter wel. Snelling acht het aannemelijk dat de onderste rotsen gevormd zijn bij de schepping en later opgestuwd.

Volgens de gangbare verklaring is de vorming van de sedimentrotsen een proces geweest van miljoenen jaren en ontbreekt een periode van ongeveer een miljoen jaar tussen de onderste rotsen en het sediment. Het is echter opmerkelijk dat de aansluiting van de rotslagen perfect is en geen enkel spoor van erosie vertoont.

Mount St Helens  shit 

Op grond van een recente vulkaanuitbarsting in St. Helens (1980) is duidelijk dat de honderden meters sediment gemakkelijk binnen het tijdsbestek van een jaar afgezet kunnen worden en dat in korte tijd in het zachte gesteente een grote canyon gesleten kan worden. Daarnaast gaven de gebruikelijke dateringmethoden op basis van radioactief verval afwijkende uitkomsten.

Uit diverse gebogen steenlagen en verzamelingen fossielen is duidelijk dat het water met veel geweld door de Grand Canyon gestroomd heeft. Zo is dit rotsgebied een teken van Gods schepping, maar ook van Zijn toorn en de vernietiging van de wereld, waarbij miljarden dieren omgekomen zijn. Deze indrukwekkende natuurlijke kathedraal is dan ook één grote begraafplaats.

Zondvloed  en  het  autoriteits-argument

Boek over de zondvloed van het echtpaar Tollmann, geologen bij de universiteit van Wenen. In dat boek nemen de auteurs afstand van het christelijk geloof.

 Ze schrijven echter wel dat er over de gehele aarde zo veel overleveringen zijn over een grote, vernietigende vloed, en achten het aannemelijk dat er een wereldwijze zondvloed heeft bestaan. Die kan volgens hen veroorzaakt zijn door de inslag van een meteoriet.

In hun boek leveren de auteurs forse kritiek op de gangbare geologie, die volgens hen anderhalve eeuw gedomineerd is door het uniformitarianisme. Daarmee doelen zij op de benadering dat alles in de geschiedenis geleidelijk en uniform is verlopen. Op grond hiervan moeten overstromingen en gesteentevorming miljoenen jaren geduurd hebben, want wij nemen slechts langzame processen waar.

De laatste jaren is er echter steeds meer oog voor het catastrofisme: grote catastrofes kunnen het aanzien van de aarde in korte tijd wijzigen.

Derek Ager, een Engelse geoloog, geeft zelfs aan dat de geologie anderhalve eeuw „gehersenspoeld” is door het uniformitarianisme. Het is opmerkelijk dat de laatste jaren enige Amerikaanse geleerden veronderstellen dat een enorm meer een groot deel van Amerika bedekte en dat door een dambreuk de Grand Canyon vrij snel is uitgesleten.

Noten 

(1) ” pre-cambrische( en cambrische )  konijnen opvoeren  “is dus meermaals ( en ook wel  frauduleus ) uitgeprobeerd door allerlei creationisten  

de id-oot PB   = http://www.vkblog.nl/bericht/275014/Piet_Borst:_Dear_mister_Darwin,_beste_Charles,

“….Die zogenaamde konijnen in het cambrium zijn er wel. Voor de paradigma shift van rond 1900 was het gewoon bekend dat er skelletten van mensen diep onder de grond in carboonaardlagen werden aangetroffen. Verdiep je maar eens in het paradigma van voor 1900…”

(Gailgrathor ) Really? Toch typisch dat er nog nooit over gepubliceerd is dan, wel?

Dat je evolutietheorie verwerpt is tot daar aan toe, maar het is echt een beetje teleurstellend dat  je als  iemand die zich professioneel bioloog noemt aan komt zetten met dit soort creationistische onzin. “Ja, maar die skeletten zijn verborgen, en er is nooit iets over geschreven, en al het bewijs is vernietigd.”(?)  GUToB is één ding, PB, maar je maakt jezelf niet blijer door je naam te associeren met dit soort samenzweringstheorietjes.          * Verder meent  PB  elders ook  nog  dat  het vogelbekdier-baronoom  zeer goed   kan fungeren als  een  soort  “verlaat   cambrisch konijn “… een kloppende  falsifikatie van de evolutietheorie 

Zie ook  de  forbidden archeologie van Cremo en consoorten  alslevenrancier van verdere  frappante voorbeelden 

Een  gefossilifieerde  menselijke voetafdruk die een trilobiet verpletterde  ?

GRAND CANYON  creationism  :
http://www.kennislink.nl/publicaties/boek-schokt-aardwetenschappers
http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsnr.php?nummer=63#423
http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2155

http://books.google.be/books?id=yg0gufmAunIC&pg=PA260&lpg=PA260&dq=grand+Canyon+creationisme&source=bl&ots=GOfDy3Dc8Y&sig=tVx_YdXiKuQ80qs2qbW955t1yjo&hl=nl&ei=zPc1S9SFG8jS-Qa9oIGvCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CBsQ6AEwBzgK#v=onepage&q=grand%20Canyon%20creationisme&f=false

refuting  YEC  Geology
http://www.answersincreation.org/print/gcbookreview.pdf
http://www.answersincreation.org/grandcanyon.htm

G.R. Morton        http://home.entouch.net/dmd/grandcanyon.htm

Creationistische zever :
http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article649609.ece/Bijbelgetrouwe_wetenschappers_kijken_op_een_andere_manier_tegen_feiten_aan_Creationist_gelooft_heilig_in_zondvloed
http://www.creabel.org/index.php?id=149
http://www.revolutietheorie.be/grand-canyon.html
http://www.refdag.nl/artikel/1423975/Grand+Canyon+kathedraal+en+begraafplaats.html
Jammie : (=P. Borger  imitator/epigoon ./volger en pseudo-geologie/ is ook een arrogante schaamteloze  snul /puistkop    )http://forum.refoweb.nl/viewtopic.php?f=49&t=23579&start=540

http://www.vkblog.nl/blog/5720/Peter%5C%27s_GUToB

Reactie #172 /antwoord van  PeterMudde :…….Vertel me eens, Jammie, welke reden kan iemand hebben om bij het geven van een verklaring voor het uiterlijk van de Grand Canyon allerlei bekende feiten, toetsbare processen en logische conclusies te vergeten?
Het ijs-meer-scenario

loopt op allerlei punten fout. Je kunt het simpelweg in een verkleind model testen en geen mens zou ooit op het idee komen zulk een verklaring op te werpen, als er niet een dieperliggende reden voor zou zijn. Die reden is dat de persoon (personen) in kwestie het proces dat verklaart (hoewel niet volledig) hoe de Grand Canyon tot stand gekomen is, in strijd is met wat zij op basis van hun religie mogen en kunnen geloven…

Een ijsmeer-scenario is in strijd met simpele waarnemingen zoals het gedrag van watermassa’s na een damdoorbraak, ( dat gaat geen ‘gleuf’ uitslijten, maar spoelt over ene breed oppervlak weg) maar verklaart bijvoorbeeld ook niet waarom allerlei zijtakken van de Coloradorivier hetzelfde patroon van erosie vertonen. Het negeert de duidelijke meanders en nog een x aantal andere zaken.

zie daarover bijvoorbeeld het volgende ter verduidelijking :
www.talkorigins.org/indexcc/CH…

Er is natuurlijk ook nog het ( op TOO aangehaalde ) grootschalige ( en goed gedocumenteerde )amerikaanse Scablands
en.wikipedia.org/wiki/Channele…
nl.wikipedia.org/wiki/Scabland… (>Nederlands )
een uniek geologisch landschap dat het daadwerkelijke gevolg is van een plotseling leeggelopen ijstijdmeer = het Missoulameer ( althans volgens de algemeen aanvaarde theorie )

Gezien vanuit de satelliet ( en Google- earth ) echter ,vertoont die “chanelled scablands ” structuur heel andere in het oog springende kenmerken ( ook zichtbaar voor de niet-geoloog ) dan de Grand Canyon …

bron :
www.ooblick.com/weblog/2005/07…

scablands-grand-canyon-

Scablands-Grand-Canyon (1)

De natuurwetenschappelijke  geologie accepteert allang  zowel “uniformitaristiche ” processen van lange duur ( plaattektoniek, afzettingen ) als contingente snelle lokale ( en zelf mondiale en kosmologische )catastrofes(–>  vulkanisme , meteoren , vloed, tsunamies etc …) als verschuivingen van evenwichten in -en modeleringskrachten van- de aardkorst
De keus catastrofisme of uniformitarisme ( met uitsluiting van een van beiden ) is een tweedeling die door de creationisten wordtonderhouden ; het is dan voor hen een gemakkelijke   stroman (= want beide opties  zijn (h)erkend in het geologisch curriculum) 

– Dat de Scabland gedeeltelijk zijn gemodelleerd door een lokaal ijsmeer … betekent trouwens nog niet dat ook de grand canyon en bijvoorbeeld  een  tibetaanse  Grand Canyon aan de brahmaprutra moet zijn “gecarved ” door andere  lokale ijsmeren ( ’t zou kunnen , of t’zou niet kunnen …éhéhéhéhé )…

Links

De weerlegging van het Grand Cannyon creationisme  :
http://chem.tufts.edu/science/FrankSteiger/grandcyn.htm

http://www.bobspixels.com/kaibab.org/geology/gc_geol.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Geology_of_the_Grand_Canyon_area
http://www.durangobill.com/Paleorivers_preface.html

http://questioninganswersingenesis.blogspot.be/2010/11/what-produces-order-in-fossil-record.html

LINKS
°
APPENDIX  
°
LANDSCHAPS VORMING  door   afbraak ( erosie ) van gesteenten  //   inclusief  de vorming van meanders   in hoog en laagvlakten en in hard of zacht gesteente
erosie en landschap
Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

5 Responses to Grand Canyon

 1. Christine says:

  Waarom verschijnt mijn vorige reactie nog niet op de site? Waar kan ik hem anders vinden?

  • tsjok45 says:

   Christine schreef :
   “Een rivier kan niet meanderen in de rotsen.De rivier is dus niet uitgesleten in miljoenen jaren, het moet iets te maken hebben met een zachte bodem. ”

   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
   Graag een uitgebreider antwoord / reactie dan een “one liner” ( die ik over het algemeen niet toelaat; omdat het meestal slechts een springplank vormt voor wat naast elkaar gepraat ) …

   °Dat een waterloop ” alleen maar” kan meanderen in een zachte bodem ( zoals ik meende te kunnen opmaken op je vaag gehouden reactie ) is wat te kort door de bocht :
   m.a.w. :
   °Is het(mischien ) Uw onderliggende bedoeling te gaan beweren dat de (huidige ) Colorado River meanders ( kompleet met azf en toe zandafzettingen aan zijn oevers ) in de grand canyon alleen maar konden onstaan in een(zacht ) sedimentatiepakket( dat later” versteende “? ) afgezet door de ” zondvloed ” ?
   °
   Ik hoor het graag wanneer je iets anders bedoelde

   Groet

   °

   Maar goed … (hier een zeer kort en beknopt begin van een “geologische ” uitleg ):

   Hoe is de Grand Canyon ontstaan?

   De Grand Canyon is een zeer brede en diepe kloof in het noorden van de Amerikaanse staat Arizona. De Canyon is ongeveer 1600 meter diep, 350 kilometer lang en heeft een breedte van tussen de 6 en 29 kilometer.

   De Grand Canyon is ontstaan doordat de Coloradorivier de bodem uitsleep.
   De bron van de Colorado rivier ligt erg hoog, namelijk op 3000 meter. Hierdoor stroomt de rivier sneller dan andere rivieren.

   Door de grote kracht van de rivier is er in 17 miljoen jaar tijd een diepe kloof ontstaan, een ‘grand canyon’.

   zie ook
   http://www.kennislink.nl/publicaties/grand-canyon-17-miljoen-jaar-oud

   In de Grand Canyon kan je goed zien dat de wereld door de jaren heen steeds veranderde. Dat zie je aan de horizontale strepen in de wanden van de Grand Canyon. Elke streep stelt een periode in de geschiedenis voor.

   Miljoenen jaren geleden was er op de plaats waar nu de Grand Canyon ligt een rotsplateau.

   De aarde kwam omhoog ( dit gebeurt dus bij gebergtevormingen en tektonische bewegingen en dat omhooggestuwde nieuwe rotsplateau was een pakket van reeds bestaande lagen) , en daardoor begonnen ondiepe rivieren te stromen. ( regenwater verzamelde zich ofwel op de laagste plekken in het plateau en ging uiteindelijk overstromen ofwel vonden rivieren uit aanpalende oudere rotsplateaus die niet waren omhooggestuwd , nu plots een veel langer stroomgebied( op het nieuwe plateau) : uiteraard ging het water eerst en vooral daarbij stromen in de lagere gedeeltes van het nieuwe plateau ; want dat is geen biljarttafel )

   Een van deze rivieren was de Colorado.

   De Colorado begon dus eerst als een klein stroompje, of een nieuw verlengd stroomgebied , maar werd steeds groter. Het water van de Colorado schuurde langs de wanden van de oneffenheden waarbinnen het water zijn weg zocht en daardoor kwam er steeds een beetje puin van de rotswanden af( ook afhankelijk van de “zachtheid” en oplosbaarheid in water , van de rots waarin de loop zich vormde ) .
   De rivier nam dit mee en daardoor kwam de rivier steeds lager te liggen.
   Het wegschuren van puin door water wordt ook wel erosie genoemd.
   Zo kon er op sommige plaatsten een hele steile rotswand ontstaan.
   Water stroomt altijd van hoog naar laag.
   Dit is ook zo bij de Colorado.
   Tussen het hoogste punt (het punt waar de rivier begint) en het laagste punt (het punt waar de rivier eindigt) zit wel 700 meter verschil. Daardoor stroomt de rivier heel woest en kan de rivier hele rotsblokken meenemen.

   Omdat het water zo woest stroomt zijn er stuwdammen in de rivier gelegd, die ervoor zorgen dat het water is rustiger stroomt.

   Ontstaan van de rotskloven (waaronder ook grote diepe kloven = canyons )
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloof

   ……Soms zijn deze kloven ontstaan door een spel van wind en water.
   In andere gevallen zijn vulkanisme en aardbevingen veroorzakers van de kloof.
   Omdat hierdoor verschillende aardlagen zijn vrijgekomen, kan een prachtig schouwspel van kleuren en rotsvormen ontstaan.
   De ontstaanswijze van de kloof bepaalt voor een groot deel de manier waarop men zich door een kloof kan voortbewegen .
   In de door wind uitgesleten zandsteencanyons, kun je vaak gewoon wandelen, met hier en daar een kleine afstap.
   Bij hardere steensoorten ontstaan vaak steile kloven met daarin veel water, waarbij grote abseils( alpinisme —>gebruik maken van klimtouw bij afdaling of beklimming van steile rotswanden ) gemaakt moeten worden.
   Vooral bij de laatste soort canyons komt veel water voor.
   Dit maakt de canyons vooral spectaculair, maar tevens gevaarlijk. …”

   • Christine says:

    Ja, u formuleerde goed wat ik bedoelde:
    “Is het(misschien ) uw onderliggende bedoeling te gaan beweren dat de (huidige ) Colorado River meanders ( compleet met afzettingen en toe zandafzettingen aan zijn oevers ) in de grand canyon alleen maar konden ontstaan in een(zacht ) sedimentatiepakket( dat later” versteende “? ) afgezet door de ” zondvloed ” ?”

    Ik ben hier namelijk wel benieuwd naar, omdat ik een opdracht voor school heb moeten maken binnen het thema schepping VS evolutie. Ik heb gekozen voor de Grand Canyon.
    Maar ik las bij een artikel van het tijdschrift ‘Weet’ over het meanderen van de rivier. Dat het alleen mogelijk is in zacht gesteente.
    (http://www.weet-magazine.nl/artikelen/Weet%206%20-%20Grand%20Canyon.pdf)

    De rivier gaat inderdaad, zoals u zegt, meanderen doordat erosie er voor zorgt dat de buitenbochten worden uitgesleten, dat kan prima in de Grand Canyon. Maar voor een echte meander is het ook nodig dat sediment wordt neergelegd in de binnenbochten. Hoe verklaart u dat dan? Hoe worden die binnenbochten dan opgevuld? Is dat puin dan weer versteend? Dat laatste lijkt mij niet logisch, je kunt het natuurlijk onderzoeken in de Canyon zelf, door te kijken naar de ouderdom van het gesteente in de binnenbocht.
    Zou u een antwoord kunnen formuleren op de vraag hoe de binnenbochten van meanders in de Grand Canyon zijn ontstaan?

    Groeten,

    Christine

 2. tsjok45 says:

  LANSCHAPSVORMING DOOR AFBRAAK VAN GESTEENTEN :

  Ik heb aan het blogartikel hierboven een appendix toegevoegd
  Het aanklikbare en opgeslagen pdf document kan daar gelezen worden op het archief van dit WP-tsjok’s blog
  het oorspronkelijke document “De afbraak van gesteenten en het resultaat in het landschap” is hier te vinden
  http://www.gea-geologie.nl/informatie/tijdschrift/Gea/pdf/2002_04_Wim_de_Vries_afbraak_gesteenten.pdf

  Het geeft o.a. een kort en bondig antwoord op uw vraag ( zie het samengesteld plaatje ) =
  “…..Ingesleten rivier-meanders in harde rotsen komen vaak voor….niettegenstaande het feit dat meanderende ( en zich verleggende )rivieren (met grote alluviale bochtafzettingen en zelfs rivierduinen ) in hun benedenloop , een typisch laagland fenomeen zijn en de meanders in harde rots eigenlijk ( volgens de eenvoudige logica en de verwachtingen van vooral lage-landers ) een abnormaliteit zouden moeten zijn … Toch komen ze zowat overal voor …. in de Eifel en de Ardennen bijvoorbeeld zijn daarvan mooie voorbeelden …. ”

  *****************************

  ° Misschien kunt u ook hier een antwoord vinden …..

  http://physicaplus.org.il/zope/home/en/1124811264/1141060775rivers_en

  ik denk dat het artikel een nuttig begin kan zijn , want ;

  ” …..The surprising fact is that river meandering follow rules. Moreover: in different parts and conditions, this phenomenon follows the same rules.
  In nature the rivers meander in similarly recurring patterns..….”

  MAAR
  Heilaas gaat vervolgens ( in dat artikeltje ) het meeste over ” vrij meanderende rivieren ” (in laagvlakten en brede rivierdalen ) en niet zozeer over “ingesleten ( engraved / entranched / ‘incised ‘ ) canyon” rivier-meanders ….

  Over dat laatste soort meanderen(eigenlijk een zeer uitgebreid en gespecialiseerd stukje geomorfologie ) is hier een ander zeer summier (start) artikel :
  http://en.wikipedia.org/wiki/Entrenched_river

  interessant is ook
  http://en.wikipedia.org/wiki/Rejuvenation_(river)
  Dynamic rejuvenation
  A region may be uplifted at any stage. This flowers the base level and streams begin active downward erosion again.
  Dynamic rejuvenation may be caused by the epeirogenic uplift of a land mass. These movements are either associated with neighboring orogenic movements or may be world wide in nature. Warping or faulting of a drainage basin will steepen the stream gradient followed by the downcutting. … ”

  Lees ook
  http://en.wikipedia.org/wiki/Meander
  ( de Nederlandse wikipedia is in dit geval niet erg relevant )
  Binnenbocht van een meanderende rivier ...

  Zie onder de woordjes afzettingen/afzettingsgesteenten / ALLUVIUM op
  https://tsjok45.wordpress.com/2012/11/12/woordenlijst-paleontologie/

  PS
  – De “Weet ” is een qua lay out prachtig uitgegeven maar qua wetenschappelijke info een slechte referentie . Het blad is immers een mix van selktief aangehaalde hele ( én halve )waarheden voorzien van tendentieuze vooringenomen verklaringen verklaringen en ergerlijke conclusion jumping …
  Het is dan ook geen natuurwetenschappelijke bron van het corpus aan wetenschappelijke kennis , maar het is zelfs als populair wetenschappelijk werkje teveel ingekleurd met de verkeerde aanpak …. het sticht enkel verwarring om de eigen verborgen (sektarisch religieuze ) agenda te kunnen promoten : een bovennatuurlijk verklaring als een “deus ex machina ” (of—> een ” duiveltje uit het doosje ” )

  – Echte natuurwetenschap ( inclusief de integere populair wetenschappelijke publicaties ) zal nooit bovennatuurlijke verklaringen gebruiken als valabel verklarings -materiaal voor wetenschappelijke theorieen en hun toepassingen …Omdat dergelijke ” vooringenomen ” tovenaars-verhalen- verklaringen meestal ook “science stoppers ” zijn ….. en ze door dat wél allemaal te doen al hun (natuur)wetenschappelijke pretenties (en krediet )verliezen en verworden tot pseudowetenschap ….

  Groet

 3. Pingback: GEOLOGIE TREFWOORD G | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: