OZON


 

http://www.knmi.nl/bibliotheek/klimaatbrochures/ozon_uv_1997.pdf

25 september 2002

Ozongat boven de Zuidpool valt uit elkaar

Op basis van meetgegevens die zijn verzameld met een instrument aan boord van ESA’s aardobservatiesatelliet ERS-2, voorspelt het KNMI dat het ozongat boven de Zuidpool deze week uit elkaar zal vallen. Dat is uitzonderlijk vroeg, want in voorafgaande jaren hield het ozongat twee maanden langer aan.

“Het ozontekort in het ‘gat’ boven de Zuidpool is dit jaar uitzonderlijk gering”, vertelt klimaatonderzoeker Henk Eskes van het KNMI. “Het gaat om slechts de helft van wat de afgelopen jaren gebruikelijk was. Op grond daarvan en aan de hand van de satellietgegevens voorspellen we dat het ozongat zich op woensdag 25 september in tweeën splitst en daarna verder zal verzwakken. Maar het valt nog niet uit te sluiten dat een van de twee delen alsnog weer groter wordt.”

Afbeelding van de ontwikkeling van het ozongat in de afgelopen en komende dagen. Voorspelling voor 19 september.

Het ozongat ontstaat sinds het begin van de jaren tachtig elk jaar boven het zuidpoolgebied. In de periode augustus-september wordt ruim de helft van de natuurlijke hoeveelheid ozon boven Antarctica afgebroken. Dit gebeurt door ozonafbrekende stoffen in de atmosfeer zoals CFK’s (chloorfluorkoolwaterstoffen). Die werden vroeger toegepast in onder meer spuitbussen en koelkasten. De ozonafbraak gebeurt onder invloed van zonlicht en alleen als het zeer koud is. Vandaar dat het ozongat boven het zuidpoolgebied direct na de poolwinter ontstaat, als de zon weer opkomt. Ook buiten het zuidpoolgebied en op gematigde breedtes wordt overigens ozon afgebroken. Maar dat gaat via andere, langzamere reacties en geschiedt veel minder sterk dan boven het zuidpoolgebied.

Afbeelding van de ontwikkeling van het ozongat in de afgelopen en komende dagen. Voorspelling voor 23 september.

Door internationale afspraken is de productie van ozonafbrekende stoffen sterk afgenomen. Sinds enkele jaren neemt hierdoor de hoeveelheid ozonafbrekende stoffen in de atmosfeer langzaam af. Op dit moment is die afname nog te gering om het kleine en kortlevende ozongat van dit jaar te verklaren. De verklaring moet dan ook eerder worden gezocht in natuurlijke variaties in het weer die van invloed zijn op de grootte en levensduur van het ozongat. Het ozongat wordt omringd door een gordel van sterke winden. Die fungeren als een soort ‘wand’, die uitwisseling van lucht binnen en buiten het ozongat verhindert. Als bij het naderen van de poolzomer de temperatuur in het zuidpoolgebied toeneemt en de winden zwakker worden, mengt ozonarme lucht binnen de gordel zich met ozonrijkere lucht daarbuiten en verdwijnt het ozongat. Normaal gebeurt dit in november-december. Maar op grond van de voorspellingen zal dit al deze week gebeuren.

Afbeelding van de ontwikkeling van het ozongat in de afgelopen en komende dagen. Voorspelling voor 25 september.

Het KNMI gebruikte voor de voorspelling meetgegevens van ESA’s Global Ozone Monitoring Experiment (GOME), Dit instrument bevindt zich aan boord van de ERS-2 satelliet. Aan de hand van de GOME-gegevens wordt dagelijks wereldwijd de ozonvariatie geanalyseerd en worden negendaagse voorspellingen opgesteld.
De GOME Fast Delivery Service zorgt ervoor dat de satellietgegevens nagenoeg ogenblikkelijk beschikbaar zijn voor onderzoekers. De gegevens worden daartoe opgenomen en verspreid door het European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, een in Groot-Brittannië gevestigde internationale organisatie voor weersvoorspellingen op de middellange termijn.

Afbeelding van de ontwikkeling van het ozongat in de afgelopen en komende dagen. Voorspelling voor 28 september.

De GOME Fast Delivery Service is ontwikkeld onder ESA’s Data User Programme, een initiatief voor de ontwikkeling en demonstratie van praktische toepassingen bij instituten en communities van privé-gebruikers.

Het GOME-instrument is een nadir-scannende ultraviolet en zichtbaar licht spectrometer om atmosferische ozonwaarden vast te leggen. Met nadir wordt het punt loodrecht onder de vluchtbaan van de satelliet bedoeld. Sinds 1996 levert ESA aan het KNMI en andere gebruikers wereldwijde waarnemingen van ozon, stikstofdioxide en samenhangende gegevens over de bewolking via CD-ROM en via internet.

Eerder dit jaar lanceerde ESA ook de milieusatelliet Envisat. Die heeft nog meer instrumenten aan boord waarmee klimaatonderzoekers ozonwaarden en andere atmosferische meetgegevens ontvangen. Zo beschikt Envisat over het instrument SCIAMACHY (Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Cartography). Daarmee worden sporengassen en aërosolconcentraties in de atmosfeer vastgelegd. Aan boord van Envisat is ook de sensor GOMOS (Global Ozone Monitoring by Occultation of Stars). Daarmee worden ozonconcentraties van de stratosfeer gemeten. Daarnaast verzamelt het instrument MIPAS (Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding) informatie over de chemische en natuurkundige processen in de stratosfeer die een rol spelen bij opeeenhopingen van ozon.

ESA en de Europese organisatie voor exploitatie van weerkundige satellieten EUMETSAT bereiden verder een serie van drie nieuwe satellieten voor. Deze zogenoemde MetOp-satellieten krijgen geavanceerde opvolgers van het GOME-instrument aan boord. Na hun lancering vanaf 2005 zijn de wereldwijde ozonmetingen dan in ieder geval weer voor minstens tien jaar gegarandeerd.

Gepubliceerd door

European Space Agency (ESA)


Publicatiedatum

woensdag, 25 september 2002 10 april 2009


Kernwoorden

      


Dit is een achtergrondartikel van European Space Agency (ESA).

2006

Evolutie van het ozongat van 1979 tot 2009
31 augustus 2010
Evolutie van het ozongat van 1979 tot 2009:
gemiddelde waarde in oktober boven Antarctica, de maand waarin het jaarlijkse ozonverlies maximaal is.
Het ozonverlies is de hoeveelheid ozon die nodig zou zijn om het ozongat boven Antarctica aan te vullen tot 220 Dobson Units .
Het grootste ozongat werd waargenomen op 5 oktober 2006; het ozonverlies was toen bijna 44 miljoen ton.
De tijdserie is samengesteld door combinatie van metingen met meerdere satellieten: TOMS, SBUV, GOME, SCIAMACHY, OMI, and GOME-2.
Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie hebben maatregelen om de ozonlaag te beschermen succes (zie bericht onder nieuws).
Het KNMI bracht de evolutie van het ozongat 1979-2009 in beeld (Bron: KNMI)

Gat in ozonlaag uitzonderlijk groot

27/09/06

Wat is ozon?
Ozon (O3) is een molecule opgebouwd uit drie zuurstofatomen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ozone

 Negentig procent van de ozon bevindt zich in de stratosfeer, een luchtlaag tien tot 50 km boven het aardoppervlak.

Dit stratosferisch ozon staat bekend als de ozonlaag. Het is dit ozon dat een groot deel van de gevaarlijke UV-straling van de zon absorbeert en aldus de mens en andere levende wezens beschermt.

Troposferisch ozon, de resterende tien procent, bevindt zich tussen acht en vijftien kilometer boven het aardoppervlak. Deze ‘secundaire vervuilende stof’ is vooral bekend van het ozonalarm op warme dagen.

http://www.mmscrusaders.com/newscirocks/ozone/ozone.htm

Het ozongat
De term ‘ozongat’ verwijst naar een jaarlijks weerkerend fenomeen over de zuidpoolgebieden. Het gaat niet echt om een gat, wel om een drastische verdunning van de hoeveelheid stratosferische ozon tussen september en december, de lentemaanden op de Zuidpool. Sinds het begin van de jaren tachtig merkte men dat dit gat steeds dieper en groter werd. Het dieptepunt was 28 september 1994.

Even groot, minder diep
Met 88 Dobsoneenheden (DU) werd toen de laagste waarde gemeten. Deze lage waarde werd sindsdien niet meer geëvenaard, maar het niveau bereikt nog regelmatig een diepte van 90 DU. Dat is zeventig procent minder dan de waarden gemeten tijdens de rest van het jaar.

 Volgens het onderzoeksinstituut in Ukkel is het ozongat in 2006 qua oppervlakte vergelijkbaar met de recordjaren, maar is het tot nu toe minder diep. Een verdunning van de ozonlaag is gevaarlijk omdat het dan meer UV-stralen doorlaat, die het uiterst dodelijke huidkanker kunnen veroorzaken.

Het gat in de ozonlaag boven het Zuidpoolgebied is dit jaar uitzonderlijk groot. Dat komt door de extreem lage temperatuur in het gat, die rond tachtig graden beneden nul ligt. Het extreem grote gat maakt duidelijk dat van herstel van het ozonlaag nog allerminst sprake is. Dat meldt het KNMI, het Nederlandse kenniscentrum voor weer, klimaat en seismologie.

Maandag en dinsdag heeft het instituut groot ozonverlies gemeten. De waarden komen in de buurt van het record, dat is gemeten in 2000. Het ozonverlies is de maat voor de hoeveelheid ozon die is afgebroken in het gat. Het wordt bepaald door zowel de oppervlakte als de diepte van het gat.

CFK’s
Het gat bestaat sinds de jaren tachtig. Het ontstaat jaarlijks in de lente boven het Zuidpoolgebied. In België is het dan herfst. Het gat ontstaat doordat ozon wordt afgebroken door chloor, dat afkomstig is uit cfk’s. Deze stoffen werden vroeger gebruikt in onder meer spuitbussen en koelkasten. Deze stoffen breken onder invloed van zonlicht en extreme koude ozon af. Inmiddels is de uitstoot van CFK’s aan banden gelegd.
De verwachting is dan ook dat het gat in de loop van de eeuw verdwijnt. Het herstel wordt onder meer vertraagd door het broeikaseffect.

Volgens het KNMI, dat de metingen van de satellieten coördineert, geeft het nieuwe grote ozongat aan dat herstel van de ozonlaag nog op zich laat wachten.

De laatste jaren leek er sprake van een voorzichtig herstellende trend, die aan het CFK-verbod werd toegeschreven.

Gat in ozonlaag ergste ooit

Het gat in de ozonlaag boven de Zuidpool heeft in 2006 een nieuw record bereikt. Dat concludeert de meteorologische organisatie van de Verenigde Naties (WMO) op basis van metingen van satellieten van het Amerikaanse en het Europese Ruimtevaartbureau, NASA en ESA.

Ergste ooit
Het gat in de ozonlaag is het “ergste ooit vastgesteld“, zei woordvoerder Mark Oliver van de WMO. Volgens de NASA strekte het gat zich op 25 september uit over een oppervlakte van 29,5 vierkante km. Daarmee is het record van 29,4 vierkante km, gemeten in het jaar 2000, gesneuveld. Een en ander is onder meer te wijten aan een bijzonder koude winter in de stratosfeer boven Antarctica. Daarbovenop, en nog ernstiger, was ook de dichtheid van het ozon de laagste ooit gemeten

Ozon
Maandag liet ESA weten dat zijn milieusatelliet Envisat, onder andere met het co-Belgische instrument Sciamachy, diezelfde dag een verlies van veertig miljoen ton aan ozon had geregistreerd, wat meer is dan het record van 39 miljoen ton in het jaar 2000. De Envisat kwam aan een oppervlakte van 28 miljoen vierkante km en een dichtheid van ongeveer 100 Dobson, wat overeenkomt met het laagterecord van 1998. Gedurende het laatste decennium daalde het ozongehalte op planetaire schaal met ongeveer 0,3 procent per jaar, zegt ESA.

Bescherming
Het ozon in de hogere lagen van de atmosfeer beschermt de mens en andere levende wezens op onze planeet voor de gevaarlijke ultraviolette straling van de Zon. Er is dus meer risico op onder meer huidkanker. Oliver herhaalde dat er de komende twintig jaar nog steeds grote gaten in de ozonlaag gaan blijken, alvorens ze verminderen. De woordvoerder van de WMO drukte erop dat het belangrijk is dat landen de Conventie van Wenen en het Protocol van Montreal inzake de schadelijke uitstoot van gassen naleven, om verbeteringen te bewerkstelligen. (afp/dpa/belga)

Het ozongat boven Antarctica is dit jaar even groot als het recordjaar 2000

Dat blijkt uit de meetreeks van de satellietinstrumenten GOME, SCIAMACHY en OMI, zo berichtte het KNMI vorige week.

Ozone Monitoring Instrument
Dat het oppervlak en de diepte van het ozongat dit jaar uitzonderlijk groot zijn, blijkt ook uit onderstaande illustratie van de NASA. Het beeld van NASA’s Aura-satelliet dateert van 29 september 2006 en toont de concentratie ozon in de stratosfeer boven het zuidpoolgebied

De ozonconcentratie stoelt op metingen van het Ozone Monitoring Instrument (OMI) aan boord van de Aura-satelliet. OMI is een Nederlands-Fins instrument, waarvan het KNMI de wetenschappelijke leiding heeft.

Groen en vervolgens geel tonen de gebieden met de hoogste concentratie ozon, terwijl blauw en met name paars gebieden aangeven waar die concentratie het laagste.

Ozonverlies
Volgens het KNMI was op 25 en 26 september het ozonverlies even groot als het record gemeten in het jaar 2000. Het ozonverlies is de maat voor de hoeveelheid ozon die is afgebroken in het ozongat, en wordt bepaald door zowel het oppervlak als de diepte van het ozongat.

Het ozongat ontstaat doordat ozon wordt afgebroken door het chloor dat afkomstig is uit chloorfluorkoolstoffen (CFK’s), die vroeger werden gebruikt in onder meer spuitbussen en koelkasten. Voor de snelle afbraak van ozon moet het zeer koud zijn en is zonlicht nodig. Dit jaar is de temperatuur in het ozongat boven het zuidpoolgebied lager dan gebruikelijk, wat het extreme ozonverlies van dit jaar mede verklaart.

Tekenen van herstel
Door vermindering van ozonafbrekende gassen wordt in de loop van deze eeuw weer herstel van de ozonlaag in de stratosfeer verwacht. Langjarige metingen laten al de eerste tekenen van herstel zien, zo berichtte het RIVM deze zomer nog.

Het herstel neemt echter meer tijd in beslag dan eerder werd aangenomen. De vertraging komt onder meer door een geleidelijke afname van de temperatuur in de ozonlaag, die het gevolg is van het door de mens veroorzaakte broeikaseffect. Dit effect leidt tot hogere temperaturen bij het aardoppervlak, maar juist tot lagere temperaturen op de hoogten van 10 tot 25 km 25 km waar de  werkzame concentrateis  van de ozonlaag zich bevinden

Links: Nederlands instrument brengt ozon in kaart    Meer ozon in de stratosfeer

2006 Planet Internet

Ook Nasa ziet nu grootste gat ooit in ozonlaag

Het gat in de ozonlaag boven de Zuidpool heeft een recordgrootte bereikt, zo heeft de VS-ruimtevaartdienst NASA bevestigd.

Met 27,45 miljoen vierkante kilometer is het ozongat nog nooit zo groot geweest, deelden de NASA en de Amerikaanse weerkundige dienst donderdag in Boulder, Colorado, mee.
Het gat bleek drie miljoen km2 groter dan tot dusver aangenomen.

Het Europese ruimtevaartagentschap ESA had begin oktober reeds gemeld dat dit jaar boven de Zuidpool nog nooit zoveel beschermend ozon verloren is gegaan als dit jaar.

°

Gat in de ozonlaag 2013 kleiner dan gemiddeld

gat in de ozonlaag (paars)

Elk jaar vormt zich boven Antarctica een gat in de ozonlaag. Maar dit jaar is dat gat kleiner dan gemiddeld in de laatste tientallen jaren het geval was. Dat blijkt uit satellietgegevens.

Als het lente is op Antarctica (augustus en september) (1)begint zich boven het continent, in de stratosfeer, een gat in de ozonlaag te vormen. In september en oktober van dit jaar is het gat gemiddeld 21 miljoen vierkante kilometer groot. Dat is aanzienlijk minder dan de gemiddelde grootte die onderzoekers tussen 1995 en 2013 waarnamen: 22,5 miljoen vierkante kilometer.

GEEN ECHT GAT

Het gat in de ozonlaag is geen echt gat: het is een plek waar de concentratie ozon lager is dan normaal.

Kunnen we dan concluderen dat het gat in de ozonlaag zich aan het herstellen is?

Daarvoor is het nog te vroeg, zo benadrukken de onderzoekers. Het gat in de ozonlaag ontstaat als de zon na maanden van duisternis haar stralen weer over Antarctica laat glijden. Wind zorgt ervoor dat koude lucht boven het continent blijven hangen. Die koude lucht, het zonlicht en door mensen in de atmosfeer gepompte chemicaliën zorgen ervoor dat de ozonlaag wordt aangetast. Meestal boeten die processen naar begin december toe aan kracht in, waarna het ozongat in de laatste maand van het jaar weer sluit.

In 1987 zijn er maatregelen genomen om het in de lucht pompen van chemische stoffen die bijdragen aan het gat in de ozonlaag af te remmen. En die maatregelen hebben resultaat: de grootte van het gat in de ozonlaag is gestabiliseerd. Toch varieert de grootte nog wel van jaar tot jaar. Dat komt door de weersomstandigheden op Antarctica.

“Er ging in 2013 veel ozon verloren, maar omdat de temperaturen in de lagere delen van de atmosfeer boven Antarctica hoger lagen dan gemiddeld, was het gat in de ozonlaag in vergelijking met de gaten die we sinds 1990 meten iets kleiner dan gemiddeld,”

vertelt onderzoeker Paul Newman.

BRONNEN 

Antarctic Ozone Hole Slightly Smaller than Average This Year” – NASA.gov
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA’s Goddard Space Flight Center.

 

Gat in de ozonloog 2014 

gatozonlaag

Het gat in de ozonlaag boven Antarctica heeft zijn piek weer bereikt. Dit jaar was de omvang van het gat tijdens het maximum 24,1 miljoen vierkante kilometer. Vrijwel net zo groot als het gat vorig jaar tijdens zijn piek was.

Het gat in de ozonlaag is geen echt gat. Het is een plek waar de concentratie ozon zeer laag ligt. Sinds de mensheid grote hoeveelheden ozonvernietigende drijfgassen in de atmosfeer begon te pompen, vormt en groeit het gat in de ozonlaag boven Antarctica elk jaar tijdens de lente op het zuidelijk halfrond (augustus en september). Op 11 september bereikte het gat in de ozonlaag zijn piek. En op dat moment had het een omvang van 24,1 miljoen vierkante kilometer (vergelijkbaar met de omvang van Noord-Amerika).

FUNCTIE

De ozonlaag is zeker geen overbodige luxe. De laag beschermt het leven op aarde tegen mogelijk gevaarlijke ultraviolette straling die huidkanker kan veroorzaken en planten kan beschadigen.

Andere jaren
Daarmee is het gat in de ozonlaag dit jaar vrijwel net zo groot als vorig jaar. Toen piekte het gat in de ozonlaag met een omvang van 24 miljoen vierkante kilometer. Het gat in de ozonlaag is dit jaar kleiner dan de grote gaten die we in de periode tussen 1998 en 2006 zagen en is vergelijkbaar met het gat in 2010, 2012 en 2013.

CFK’s
In 1987 zijn er in het Montreal Protocol duidelijke afspraken gemaakt over de uitstoot van ozonvernietigende stoffen, zoals cfk’s (koelmiddel en drijfgas). Het resultaat is vandaag de dag goed merkbaar: anno 2014 zit er negen procent minder van deze ozonvernietigende stoffen in de atmosfeer dan in 2000 (toen de concentratie ozonvernietigende stoffen piekte). De grote vraag is echter: is het de afgelopen jaren kleiner wordende gat in de ozonlaag ook direct het gevolg van de afname in ozonvernietigende stoffen?

“Variaties in het weer hebben een enorme invloed op de ozon boven Antarctica, omdat hogere temperaturen in de stratosfeer het verlies aan ozon kunnen beperken,” legt onderzoeker Paul Newman uit. “Het gat in de ozonlaag is kleiner dan wat we aan het eind van de jaren negentig en het begin van dit millennium zagen en we weten dat de hoeveelheid chloor in de atmosfeer afneemt.” Maar is dat kleinere gat in de ozonlaag nu het resultaat van hogere temperaturen in de stratosfeer of komt het doordat er steeds minder ozonvernietigende stofjes in de atmosfeer zitten? Dat is nog altijd onduidelijk.

 

Bronmateriaal:

2014 Antarctic Ozone Hole Holds Steady” – NASA.gov
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA.

 

 

°

REACTIES  : 

(1)”Als het lente is op Antarctica (augustus en september)”
Nee, de lente begint op het zuidelijk halfrond pas op 21 september. In augustus is het gewoon winter.

 

I

“Het gat in de ozonlaag is gecreerd door the testen van nucleare springtuigen door de amerikanen en de russen. Aangezien de ze landen hun speelgoed niet willen afgeven hebben ze dat verhaaltje van CFK’s verzonnen. CFK’s zijn zwaarden als lucht en zouden dus NOOIT in de stratosfeer terecht kunnen komen zijn.”

-Als het testen van hun wapentuig hieraan ten grondslag ligt is dit een valabel argument om andere landen tegen te houden ze zelf te ontwikkelen en hoeft er dus geen drogreden gebruikt te worden.

-Alsook heeft het achterlaten van cfk een serieuze investering gevergd die niet wenselijk was voor geïndustrialiseerde landen als Amerika.

-Met deze drogredenering van klimaatsceptici  zou het zelfs beter zijn dat ze de wapentesten tegen te  houden voor behoud van de ozonlaag en zou men beter  cfk’s  zijn   blijven  te   gebruiken zodat er geen hele industrieën en productieketens overhoop moesten worden gegooid  ……  ?

OOK nog ;

Er gebeurt helemaal niets voor onze kostbare aarde.

 • Olie wordt nog steeds volle bak opgepompt en verbrand,
 • china opent terug steenkoolcentralis,
 • nuclear afval ligt al overal verspreid (en lekt in de zee),
 • de hele zee word leeggevist,
 • zelfs de ruimte die we nog maar pas hebben verkent is vervuild met ons geostationeer ruimtepuin.

In spanje is wijn goedkoper als drinkwater. Denk eens aan de kinderen … of kleinkinderen. alsjeblieft.

Ik zou woest zijn op mijn grootvaders van deze generatie. en terecht ook.

—> Maar  hier wijken we  wel af van het   geopperde  idee dat cfk’s een drogreden zouden zijn voor het gat in de ozonlaag en nucleaire testen de echte reden.

Er zijn  geen serieuze metingen van voor 1985 dus de kans dat dat gat er altijd al heeft gezeten is zeer groot en

 

Iemand die Wattsupwiththat opvoert als serieuze bron heeft geen enkel recht om wie dan ook te bekritiseren. Dat is immers het Answers In Genesis van de klimaatverandering.

Daarnaast zouden die mensen eens een basiscursus scheikunde moeten volgen.

 • – CFK’s breken ozon af; een algemeen bekend wetenschappelijk feit.
 • – CFK’s werden in de tweede helft van de 20e eeuw heel veel gebruikt in producten als spuitbussen en koelkasten.
 • – Toen we erachter kwamen welk effect CFK’s op de ozonlaag hadden, zijn ze grotendeels uitgefaseerd.
 • Resultaat:uit onderzoek blijkt dat het gat in de ozonlaag nog steeds groter wordt, maar in een veel lager tempo dan in de tijd dat we enorm veel CFK’s uitstootten.                                                                                                                                                                              
 • Het oorzakelijk verband is dus overduidelijk.
 • Maar goed,reflexmatige verwerping (door klimaat-sceptici)  van ieder onderzoek dat de invloed van mensen op het milieu aantoont geeft ons in elk geval weer wat te lachen.

 

Metingen  Ozongat ?

http://en.wikipedia.org/wiki/Ozone_depletion

 

 • Of het gat in de ozonlaag er altijd al is geweest, weten we niet. Dat het er volgens u (eigenlijk: volgens WUWT, dat u hier napapegaait) ‘waarschijnlijk altijd al is geweest’ is een claim die niet op bewijzen gestoeld is. Ook de vermeende invloed van een vortex berust op pure speculatie, waarbij de wens de vader van de gedachte is.
 • En u en uw profeet Anthony Watts hebben het lef om wat te zegen over het niveau van wetenschappelijk onderzoek?

Het oorzakelijk verband tussen CFK’s en de invloed ervan op de ozonlaag is overduidelijk aangetoond, hetgeen mijn punt was. Uw ‘Kijk daar, een eekhoorn!’ is dus niet relevant.

 

 

II

Ozon is een zeer onstabiel gas en valt spontaan uit elkaar tijdens de nacht en door koude. Gelukkig wordt het elke dag opnieuw ‘gemaakt’ door het ultraviolet licht van de zon. Na een koude en ultravioletloze poolnacht van zes weken ontstaat sowieso een ‘gat’ in de ozonlaag ter plaatse. Zeker als er door deze koude zich een circumpolaire vortex installeert.

 • Men kan dus nooit beweren  dat er  geen ‘gat’ ( een dramatische manier om een concentratievermindering aan te duiden) was voor dat het ontdekt was?

-Er is geen enkele wetenschapper die dat ooit heeft beweerd.
-Maar ik zie wel continu dit soort extreme drogredenen gehanteerd worden door klimaat ontkenners die beweren dat “velen (lees = onder wie ook  veel  wetenschappers )  dit wel doen” 

De waarheid word hier  dus  weer eens goed verkracht door de  zichzelf benoemende “sceptici”.

°

—> Als  je bovenstaande   redenering goed volgt , dienen we het gat in de ozonlaag slechts af te doen als een natuurlijk fenomeen. Immers: onze informatie is incompleet –> mogelijk is het vroeger eerder gebeurd ( maar is  dat wél van enig (relevant) belang voor de fluctuaties van de huidige   seizoenen waarover hier gesproken wordt?)  –> het ligt niet aan ons.

Dat is toch de gedachtesprong die hier wordt gemaakt   maakt, is het niet  ?  

En

Wat is  eigenlijk  het  belang van   de fluctuaties met de seizoenen waarover hier gesproken wordt?

—> Gemeten  concentraties  van  chloor  in de lucht   (wat daar normaliter niet thuishoort naar mijn weten)  zorgen ervoor dat het   beeld van ‘slechts natuurlijke afbraak’ ( en normale  seizoensschommelingen) als belangrtijkste  “opvreter ” van de ozonlaag , kan worden  verworpen. Dat lijkt mij een belangrijk argument voor door de mens veroorzaakt schade,

(zie ook onderaan :  suplementaire noten   (2)

 

°

 

20/10/06

Troposferisch ozon en het klimaat July 05, 2002

De hoeveelheid troposferisch ozon is in de laatste eeuw aanzienlijk toegenomen, mede als gevolg van het toenemende gebruik van fossiele brandstoffen. Ozon in de troposfeer draagt bij aan het broeikaseffect, en de toename in ozon leidt tot een extra opwarming van de aarde, bovenop die veroorzaakt door langlevende broeikasgassen als kooldioxide en methaan. De lange levensduur van die laatste gassen zorgt voor een redelijk uniforme verspreiding in de atmosfeer, waardoor hun invloed op het klimaat redelijk nauwkeurig is te berekenen. Vergeleken daarmee is de bepaling van het klimaateffect door een ozontoename in de troposfeer minder eenvoudig. Ozonvorming en -afbraak zijn het gevolg van fotochemische reacties. De levensduur van troposferisch ozon loopt uiteen van enkele dagen in de tropen tot weken of maanden op hogere breedtegraden, met als gevolg een onregelmatige en seizoensafhankelijke verspreiding van ozon die afhangt van waar ozon-precursors, de stoffen waaruit ozon gevormd wordt, geëmitteerd worden, en van de hoeveelheid zonlicht. Hier worden de belangrijkste processen betrokken bij ozon in de troposfeer en de de invloed van concentratieveranderingen op het klimaat besproken, en er wordt aangegeven op welke gebieden het door het NOP-gefinancierde onderzoek van het IMAU (Universiteit Utrecht) een bijdrage heeft geleverd.

De ontdekking omstreeks 1985 van het ozongat boven de Zuidpool heeft geleid tot intensief en nog steeds voortdurend onderzoek naar de chemie en de transporten betrokken bij de stratosferische ozonlaag. Stratosferisch ozon, dat zo’n 90% uitmaakt van alle ozon in de atmosfeer, filtert UV-stralen uit het zonlicht en dient daardoor tot bescherming van het leven. De resterende 10% bevindt zich in de troposfeer, de onderste laag van de atmosfeer met een dikte van ca. 10 km aan de polen tot 16 km in de tropen. Ozon in de troposfeer heeft ook een belangrijke functie: het is betrokken bij de aanmaak van hydroxyl radicalen (OH) die door hun grote reactiviteit zorgen voor de afbraak van koolwaterstoffen en de omzetting van stikstof- en zwaveldioxiden in oplosbare, en dus makkelijk verwijderbare, componenten. Vroeger werd gedacht dat de enige bron van ozon in de troposfeer het benedenwaarts transport van ozonrijke lucht uit de stratosfeer was. In de tweede helft van de vorige eeuw bleken chemische reacties tussen gassen onder invloed van zonlicht echter veel belangrijker te zijn. Behalve zonlicht spelen bij deze fotochemische ozonvorming ook stikstofoxiden (NO en NO2), koolwaterstoffen en koolmonoxide (CO) een rol. Grootste natuurlijke bronnen van deze stoffen zijn emissies uit de bodem, vegetatie, oceanen en als gevolg van onweer. Na de industriële revolutie in het midden van de 19e eeuw zijn menselijke activiteiten zoals de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen, het verbranden van biomassa, veehouderij en rijstbouw, en het gebruik van organische oplosmiddelen, in belang toegenomen als bron van stikstofoxiden en koolwaterstoffen. Een nadelig effect daarvan is de vorming van fotochemische smog in de grenslaag, dat o.a. door hoge ozonconcentraties schadelijk is voor de gezondheid.

Maar in de troposfeer is ozon ook een broeikasgas. Net als kooldioxide en waterdamp absorbeert ozon een deel van de door het aardoppervlak geëmitteerde infraroodstraling. Daartegenover emitteert het zelf ook infraroodstraling. Het verschil tussen absorptie en emissie, de netto absorptie, hangt af van het verschil in temperatuur tussen het gas en het aardoppervlak. Hoe hoger in de troposfeer, hoe kouder het is, en hoe groter de netto absorptie van straling. De geabsorbeerde straling wordt omgezet in warmte, en ozon in de troposfeer draagt dus bij aan de opwarming van de aarde. Om de huidige en toekomstige verdeling van ozon in de troposfeer en de invloed ervan op het klimaatsysteem beter te begrijpen wordt intensief gebruik gemaakt van computermodellen die de chemie en transporten in de atmosfeer nabootsen. Ook het IMAU aan de Universiteit Utrecht gebruikt een dergelijk model, dat bestaat uit een troposferisch chemiemodel gekoppeld aan een klimaatmodel.

Stralingsforcering

De menselijke bijdrage in de ozontoename is aanzienlijk: berekeningen met het chemie-klimaat model van het IMAU geven aan dat menselijke activiteiten een toename van ongeveer 40% troposferisch ozon tot gevolg hebben gehad vergeleken met het pre-industriële tijdperk. Tussen ca. 1850 en nu zijn ozonconcentraties vooral toegenomen nabij het geïndustrialiseerde Europa, Noord-Amerika en Oost-Azië. Bovendien heeft grootschalige biomassaverbranding in de tropen bijgedragen aan een sterke toename van ozon in de tropische troposfeer. In de lente worden savanne en tropisch regenwoud verbrand om landbouwgrond vruchtbaar te maken of te winnen, vooral in Afrika en Zuid-Amerika.

Een toename van de concentratie van een broeikasgas leidt tot een verstoring van de balans tussen de inkomende straling van de zon en de uitgaande terrestrische straling, hetgeen stralingsforcering genoemd wordt. Met chemie-klimaatmodellen waaronder die van het IMAU zijn schattingen gemaakt van de stralingsforcering als gevolg van de huidige toename van ozon door menselijke activiteiten. Als jaarlijks gemiddelde schatting vermeldt het IPCC rapport 0.34 W/m2. Dit is relatief weinig vergeleken met de stralingsforcering van ongeveer 2.5 W/m2 als gevolg van de concentratietoename van de langlevende broeikasgassen kooldioxide, methaan en distikstofoxide. Maar die gassen zijn relatief egaal over de aarde verdeeld, terwijl de forcering als gevolg van ozon sterk seizoensafhankelijk is. In de zomer wanneer de intensiteit van het zonlicht maximaal is komen sterk verhoogde ozonconcentraties voor in de geïndustrializeerde regio’s op het Noordelijk Halfrond, en in de lente gebeurt door biomassaverbranding hetzelfde in de tropen. Door het grote temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en de hogere troposfeer is de klimaatwerking van troposferisch ozon het sterkst in de tropen. De gemiddelde toename van troposferisch ozon in de tropen (0°-30°) en op hogere breedtegraden (30°-90°) is ongeveer gelijk, maar door het verschil in troposferische diepte is de stralingsforcering in de tropen ruim 50% hoger.

In de komende decennia zullen emissies in de westerse geïndustrialiseerde gebieden naar verwachting redelijk constant blijven, terwijl de emissie van bijvoorbeeld stikstofoxide daar zelfs af zou kunnen nemen door emissie-reducerende maatregelen. Er wordt ook geen sterke groei verwacht van biomassaverbranding in de tropen, en verdere ozontoename hierdoor zal dus relatief beperkt zijn. Daarentegen zal ozon nog wél verder toenemen als gevolg van economische groei in Zuid-Oost-Aziatische landen en de daarmee verbonden toename van emissies.

De ozontoename zit voornamelijk in Zuid-Oost Azië zelf en verspreidt zich over de aangrenzende tropische Stille Oceaan, gebieden waar de klimaatwerking van ozon relatief sterk is. Modelberekeningen geven aan dat de klimaatforcering in de komende decennia daardoor met nog eens 0.25 W/m2 toe kan nemen.

http://www.mpimet.mpg.de/en/search.html
Computermodellen

Uit het bovenstaande blijkt dat de ozontoename en de klimaatforcering een specifieke seizoensafhankelijkheid en een sterk regionaal karakter vertonen, en computermodellen dragen bij aan een beter begrip daarvan. Om te testen of de modellen een realistische atmosfeer simuleren wordt vergeleken met metingen. In de tot nu toe gebruikelijke manier van modelvalidatie worden veelal in-situ metingen gebruikt, met name van ozon aan het oppervlak en verticale ozonconcentratie-profielen gemeten met meetapparatuur aan balonnen. Er zijn meetreeksen beschikbaar, soms over meerdere tientallen jaren, maar deze hebben veelal betrekking op westerse locaties. Voor Azië, de tropen en op het Zuidelijk Halfrond zijn relatief weinig meetreeksen beschikbaar. Maar uit oogpunt van ozon zijn deze gebieden juist zeer interessant vanwege de nog relatief geringe invloed van menselijke activiteiten en de toekomstige groei van emissies.


(De Falcon (van de Deutsches Zentrum fuer Luft- und Raumfahrt (DLR)) verricht metingen in het Middellandse Zee gebied tijdens de Mediterranean Intensive Oxidant Study (MINOS).)

Er worden steeds meer meetcampagnes georganiseerd gericht op de atmosferische chemie en transporten in zulke gebieden, waarvan de resultaten ook voor modelvalidatie geschikt zijn. HetIMAU is in de afgelopen jaren intensief bij een aantal van deze campagnes betrokken geweest, bijvoorbeeld INDOEX (Indische Oceaan), LBA/CLAIRE (Brazilië, Suriname) en MINOS (Middellandse Zee), zowel voor het verrichten van metingen als met ondersteunend modelonderzoek. Momenteel neemt ook aardobservatie vanuit de ruimte een belangrijke vlucht. Al sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn er wereldwijde observaties van totale ozonkolommen en stratosferische ozonconcentraties beschikbaar. Met behulp van nieuwere meetapparatuur, zoals GOME gelanceerd met de ESA satelliet in 1995, en SCIAMACHY op de ENVISAT satelliet waarvan de lancering 1 maart jl. plaatsvond, kunnen redelijk nauwkeurige verticale ozonprofielen bepaald worden. Overigens zijn Nederlandse instituten als KNMI, SRON en IMAU intensief betrokken bij de ontwikkeling van deze meetapparatuur en de verwerking van de metingen. Door deze nieuwe bron van informatie zal de kennis over de chemie en de klimaatwerking van troposferisch ozon sterk toenemen, en dat betreft vooral die gebieden die door de huidige in-situ metingen niet bestreken worden. Het betreft ook andere, bij de ozonchemie betrokken stoffen zoals stikstofdioxide, halogenen, en aerosolen. Die nieuwe informatie vormt een uitdaging voor verdere ontwikkeling en validatie van atmosferische chemie-modellen. Door de combinatie van aardobservatie en modelleeronderzoek komen we uiteindelijk tot een betere beschrijving van de veranderende samenstelling van de atmosfeer en een nauwkeurigere schatting van de bijbehorende klimaateffecten.

Ozon in de broeikas  4 september 2007 –

De meeste ozon komt voor op meer dan 10 kilometer hoogte.
Ongeveer 80% van de totale hoeveelheid bevindt zich in de stratosfeer, in een laag tussen 10 en 35 kilometer hoogte.
Deze laag staat beter bekend als de ozonlaag.
De dikte van de ozonlaag wordt nog niet zo lang gemeten.
Daarom kan niet met zekerheid gezegd worden wanneer de laag ontstaan is en waardoor de laag verandert.

Ozon is ook  een broeikasgas, wat betekent dat ozon ook bijdraagt aan het broeikaseffect.
Door economische groei en bevolkingstoename wordt de bijdrage van ozon aan de opwarming van de aarde, de komende decennia groter.
Europese onderzoekers verwachten dat ozon in de tweede helft van deze eeuw na kooldioxide en water het belangrijkste broeikasgas wordt.

Ozon zit op verschillende hoogtes.
Op grote hoogte, tussen 10 en 40 kilometer bevindt zich de ozonlaag.
Deze ozon is nuttig en beschermt het leven op aarde tegen schadelijke ultraviolet zonlicht (UV).
De ozonlaag hoog in de atmosfeer wordt afgebroken door CFK’s (chloorfluorkoolstoffen) die de mens in de atmosfeer heeft gebracht.
Goed nieuws is dat het gebruik van CFK’s sinds het Protocol van Montreal (1987) aan banden is gelegd.
Dat betekent dat de ozonlaag de komende decennia langzaam kan herstellen en het beruchte gat in de ozonlaag halverwege deze eeuw geschiedenis zou moeten zijn.
Klimaatonderzoekers weten dat de ozonlaag en klimaatverandering met elkaar samenhangen, maar ze begrijpen de wisselwerking nog niet goed.
Dat maakt de toekomstberekeningen van de ozonlaag onzeker.

Onder in de lucht, waar we leven, zit echter ook ozon.
Het ozon aan het aardoppervlak, dat ontstaat uit verontreiniging, is slecht voor de gezondheid.
Probleem is dat het slechte ozon in de onderste luchtlaag de laatste jaren toeneemt: gemiddeld over de hele wereld is de hoeveelheid ozon op aarde sinds de industriële revolutie (eind 19e eeuw)
met 30% toegenomen.
Alleen al de laatste twintig jaar nemen bijna de helft van die toename voor hun rekening.
Oorzaak van de toename is de uitstoot van verontreinigende stoffen door de mens.

Ondertussen wordt wel meer bekend over de invloed van ozon op het klimaat.
De afbraak van de ozonlaag hoog in de atmosfeer blijkt zelfs een van de oorzaken te zijn van de vele westenwinden en van het zachte weer van de laatste jaren.
Uit onderzoek blijkt dat de helft van de opwarming in Nederlandtoegeschreven kan worden aan veranderingen in de ozonlaag.
Ozon is dus van groot belang voor de verandering van het klimaat.

Tropische moessonbuien beïnvloeden broeikaseffect 
26 november 2007 – Tropische buien tijdens de moesson hebben grote invloed op de vorming van het broeikasgas ozon.in de troposfeer   
Dat is een van de conclusies van een internationale meetcampagne vorig jaar in Westelijk Afrika 

De resultaten worden deze week in Karlsruhe gepresenteerd op de Tweede Internationale AMMA Conferentie. Tijdens de metingen bleek dat tropische buien aanzienlijke hoeveelhedenkoolwaterstoffen en stikstofoxiden naar grotere hoogte transporteren. 

Ozon

Dit leidt tot een toename van ozon, een belangrijk broeikasgas. De koolwaterstoffen en de stikstofoxiden komen vrij uit tropische vegetatie of worden gevormd bij bosbranden. Ook bliksemontladingen in de buien leiden tot een verdere toename van ozon in de tropen.

Aan de meeting hebben meer dan achthonderd onderzoekers deelgenomen. Er werd gebruik gemaakt van zes meetvliegtuigen, drie soorten ballonnen en tal van meetinstrumenten

2007

Bescherming ozonlaag ook belangrijke klimaatmaatregel

Martijn van Calmthout

Het verdrag van Montreal waarmee in 1987 de aantasting van de ozonlaag door drijfgassen een halt werd toegeroepen, is ook goed tegen de opwarming van de aarde. De vermindering van die gassen in de atmosfeer heeft al een groter effect gehad dan het klimaatverdrag van Kyoto ooit zal krijgen.

Dat schrijven onderzoekers van ondermeer het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) in Bilthoven deze week in het tijdschrift PNAS van de Amerikaanse academie van wetenschappen.

In het protocol van Montreal werd afgesproken de uitstoot van CFK’s (chloorhoudende fluorkoolwaterstoffen) te beperken. Die verbindingen breken onder invloed van zonlicht ozonmoleculen af in de ozonlaag in de atmosfeer, die de aarde beschermt tegen uv-straling van de zon.

In 1974 werd het gat in de ozonlaag boven de Zuidpool ontdekt. Onder anderen de Nederlandse chemicus Paul Crutzen leverde daarna het bewijs dat CFK’s daarvoor verantwoordelijk zijn.

Dezelfde CFK-gassen zijn  ook krachtige broeikasgassen, die maken dat de atmosfeer meer warmte vasthoudt.

De beperking van de uitstoot, via een verbod op CFK’s als drijfgassen in spuitbussen en als koelmiddel in koelkasten, heeft daarom ook een klimaat-effect.

Volgens Guus Velders van het MNP is het klimaateffect van Montreal al ruwweg tienmaal groter dan wat het in 2005 bekrachtigde Kyoto-protocol beoogt via beperking van de uitstoot van kooldioxide.

Volgens Velders biedt Montreal nog meer soelaas, als het verdrag ook strikt wordt toegepast op gassen die algemeen worden gebruikt als vervanger voor CFK’s, zoals verbindigen met waterstof HFK’s.

Ook die hebben een behoorlijk broeikaseffect. Het klimaateffect van alternatieven, en niet alleen de bedreiging van de ozonlaag, moet volgens hem worden meegewogen in de toelating van alternatieve drijfgassen.

Ozon groter klimaatgevaar

http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/33613080/

De komende eeuw gaat een stijgende ozonconcentratie zorgen dat planten het moeilijker krijgen, menen vier Britse wetenschappers. Daardoor zullen ze minder CO2 opnemen, wat het broeikasprobleem verergert.

Sluit dit venster

Ozonschade aan een populierenblad. Foto David Karnosky.

Ozon, het molecuul dat uit drie zuurstofatomen bestaat, is aan de bovenkant van de atmosfeer onmisbaar als beschermer tegen UV-straling. Maar hier beneden is het een probleemstof. Het spul komt vrij bij verbranding en is al in lage concentraties giftig voor mensen, dieren en planten. Bovendien is het een broeikasgas, dat verantwoordelijk wordt gehouden voor ruim een vijfde deel van de huidige opwarming van de aarde. En daarmee houdt het schadelijke effect nog niet op, stellen Stephen Sitch en anderen in Nature. Planten die te veel ozon opnemen, groeien langzamer en nemen dus minder CO2 op uit de lucht.

Dat indirecte effect van ozon zit nog niet verwerkt in klimaatmodellen. Maar het maakt wel degelijk uit, betogen de vier. Groeiremming door ozon kan volgens hun schattingen tussen de 15 en 30 miljard ton koolstof per jaar extra in de lucht houden rond het jaar 2100. Dit effect zou daarmee ongeveer net zo hard bijdragen aan de opwarming van de planeet als het directe broeikaseffect van de extra ozon. De onderzoekers houden nog wel een slag om de arm, want het schadelijke effect van ozon is alleen nog maar getest op enkele noordelijke plantensoorten, nog niet op tropische.

Elmar Veerman

http://noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/bericht/29292779/

Ozonlaag en lage ozon

Er is weer wat meer ozon in de stratosfeer, en dat is mooi. Laag bij de grond vind je deze dagen ook veel ozon, wat dan weer niet zo prettig is.

De ozonlaag, die schadelijke UV-straling tegenhoudt, heeft zich de laatste jaren iets hersteld, meldt het RIVM vandaag. Twintig jaar geleden zag het er bijzonder zorgelijk uit, omdat veelgeproduceerde gassen, met name de chloorfluorkoolwaterstoffen, de laag ozon in hoog tempo afbraken, met grote gaten aan de polen tot gevolg.

In 1987 werd de productie van die gassen voor het eerst aan banden gelegd en in de jaren erna is het gebruik bijna helemaal afgebouwd. Dat begint nu effect te hebben, blijkt uit metingen die het RIVM heeft gedaan in de stratosfeer boven Nieuw-Zeeland, op 35 tot 45 kilometer hoogte. Sinds 1997 is de hoeveelheid ozon daar met 3,5 procent toegenomen. Op andere plaatsen op aarde is er nog geen duidelijke toename, maar lijkt de afbraak wel tot staan te zijn gekomen.

Meer ozon is mooi, maar niet in Nederland. Daar ontstaat het spul wanneer uitlaatgassen reageren onder invloed van felle zon. Tijdens hittegolven kan deze zogenaamde zomersmog tot luchtwegklachten leiden bij veel mensen

http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/33613080/

Ozonvorming

De uitstoot van stikstofoxiden (NOx, als verzamelnaam voor NO en NO2) en vluchtige organische stoffen (VOS) geeft onder invloed van zonlicht aanleiding tot de vorming van ozon op leefmilieu
(troposferische ozon genoemd).
Door de noodzakelijke aanwezigheid van zonlicht is de vorming van ozon op leefmilieu een probleem dat zich vooral in de zomer voordoet.
Ozon heeft een negatieve impact op de gezondheid van mens en dier en op vegetatie.
Op lange termijn heeft ozon een schadelijke impact op het ademhalingssysteem.
Ozon leidt tot zichtbare schade aan de vegatatie (verkleuring), maar ook tot een verandering in de fysiologische en biologische functies van planten (via een beïnvloeding van de fotosynthese),
waardoor de groei en de opbrengst kunnen dalen.
Ozon tast ook bepaalde materialen, zoals plastic, textielvezels en verf aan.
Kunstwerken in musea zijn dus ook onderhevig aan de negatieve impact van ozon.
Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen enerzijds de troposferische ozon en anderzijds de ozon in de hogere lagen van de atmosfeer: de stratosfeer (tussen 15 en 50 km boven het aardoppervlak).
Stratosferische ozon beschermt de mens tegen de schadelijke UV-straling van de zin en de periodieke daling ervan leidt o.a. tot een stijging van het aantal gevallen van huidkanker.

Ozon (O3)

Ozon is een vervuilend gas dat een krachtig en irriterend gif is dat ernstige risico’s inhoudt voor de gezondheid. Het wordt meestal gevormd op warmere dagen door de luchtvervuiling.
Vooral mensen met ademhalingsmoeilijkheden, oudere mensen en jonge kinderen kunnen hinder ondervinden van hoge ozonconcentraties.
Maar ook gezonde volwassenen kunnen erdoor beïnvloed worden, vooral bij het leveren van zware inspanningen in de buitenlucht: keelpijn, hoesten, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid
en irritatie van de ogen. Het gas dringt tot in de kleinste luchtwegen en longblaasjes en prikkelt daar de slijmvliezen.
Ozon werkt in op het centraal zenuwstelsel.
Eveneens is er longfunctievermindering (tot zelfs > 15% bij zeer hoge concentraties).
Het is nog niet duidelijk uit onderzoek of de longfunctievermindering blijvende schade veroorzaakt of niet.
Hoe hoger de concentraties, hoe sterker de klachten, vandaar dat er gewaarschuwd wordt vanaf bepaalde waarden.
Eveneens hebben planten hier last van en hoge ozonconcentraties zorgt voor een verminderde oogst.
Die kunnen vroegtijdig afsterven en afrijpen, of te snel hun bladeren verliezen.
Gewassen groeien hierdoor trager en brengen minder op.

Ozone injury on potato

Ozon zal slechts schade veroorzaken als het gas de plant binnendringt. Daarvoor moeten de ozonmoleculen naar het blad worden gebracht waar ze kunnen binnendringen via de huidmondjes. Als deze gesloten zijn kan ozon niet binnendringen in het blad en kan het gas geen schade aanrichten. De huidmondjes sluiten zich vooral om waterverlies tegen te gaan. Dit brengt met zich mee dat ozon in zeer warme en droge periodes relatief weinig schade veroorzaakt!
Vooral wanneer de watervoorziening aan de wortels verhoogd wordt, samen met een verhoging van de luchtvochtigheid lopen de planten groot gevaar op ozonaantasting. Serreplanten zijn daardoor vrij gevoelig voor ozonaantasting……
……In functie van de bescherming van de vegetatie zijn de drempelwaarden voor ozon van zeer weinig nut. Ze zijn enkel gericht op het voorkomen van acute schade en zelfs daarvoor bieden ze weinig bescherming. De inwerking van ozon op planten is immers dermate complex (klimatologie, bodemvochtigheid, ontwikkelingsstadium van de plant, voedingstoestand, standplaats, cultuurvariëteit, enz.) dat het niet eenvoudig is daarvoor een wetgeving uit te werken…… (tekst gebaseerd op een tekst van de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu)

Kort samengevat veroorzaakt ozon volgende schade bij planten : zichtbare, bruine sproeten op de bladeren, verminderde fotosynthese, versnelde veroudering en verminderde opbrengst

Foto’s van ozonschade :
ozonschade bij tomaat
ozonschade bij watermeloen
ozonschade bij ajuin
Of tik in bij Google, afbeeldingen, “ozone injury

Tevens kan ozon ook schade veroorzaken aan kleurstoffen, plastiek materiaal en elastomeren.
Ozon heeft in de troposfeer bovendien invloed op het broeikaseffect.

Blijf bij hoge ozonconcentraties binnen en lever geen zware inspanningen in de buitenlucht tussen 12u en 22u.
Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.

http://www.chemischefeitelijkheden.nl/Uploads/Magazines/h036.pdf

 

 

Ozonalarm hielp ook klimaat/ Uitbanning CFK’s veel belangrijker dan ‘Kyoto’

Akkoord in Montréal over bescherming van de ozonlaag

In Montréal is een akkoord bereikt over de stopzetting van het gebruik van stoffen die de ozonlaag en het klimaat aantasten. Zo is afgesproken om zowel in de geïndustrialiseerde als in de ontwikkelingslanden tien jaar sneller dan voorzien te stoppen met het gebruik van HCFK’s (gehalogeneerde chloorfluorkoolwaterstoffen), een stof die onder meer gebruikt wordt als koelmiddel in koelkasten.Historisch
“We hebben een historisch akkoord. Bepaalde elementen van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt, maar de industrielanden en de ontwikkelingslanden zijn het eens over snellere actie tegen HCFK’s om de ozonlaag te beschermen en de klimaatverandering tegen te gaan”, aldus Nick Nuttal, woordvoerder van het VN-milieuprogramma (UNEP). De conferentie in Montréal begon maandag. Er deden 190 landen aan mee. Recordomvang
Wetenschappers menen dat de ozonlaag tegen 2050-2060 kan hersteld worden tot een toestand vergelijkbaar met die in 1980. In september 2006 bereikte het gat in de ozonlag nog een recordomvang van 29,5 miljoen vierkante kilometer.
(afp/dpa/bf)
22/09/07

Gat in ozonlaag boven Zuidpool met 30 procent gedaald

Het gat in de ozonlaag boven de Zuidpool is in vergelijking met het record van vorig jaar met dertig procent gedaald, zo heeft het Europese Ruimtevaartbureau ESA meegedeeld op basis van metingen met zijn Envisat-satelliet.Het verlies aan ozon piekte dit jaar aan 27,7 miljoen ton, tegen het record van 40 miljoen ton in 2006, aldus ESA. Dit verlies wordt gemeten aan de hand van het gebied en de diepte van het gat in de ozonlaag die ons tegen de ultraviolette straling van de Zon beschermt.Het kleiner gat heeft volgens wetenschappers te maken met natuurlijke variaties in de temperatuur en atmosferische dynamica. Het is geen aanwijzing voor een trend op langere termijn, aldus ESA.
(belga/tdb)
Kleiner gat in ozonlaag nog geen bewijs van herstel

Het dit jaar relatief kleine gat in de ozonlaag boven Antarctica is nog geen bewijs van een herstel van het schild in onze atmosfeer tegen de ultraviolette straling van de Zon, zo heeft ozonexpert Geir Braathen van de meteorologische organisatie van de VN in Gen챔ve bij de voorstelling van het jongste ozonrapport gezegd. Het gat in de ozonlaag boven de Zuidpool is dit jaar kleiner dan al jaren ver. Sedert 1998 was het alleen in 2002 en 2004 kleiner dan dit jaar. Dit is volgens Braathen geen teken van een herstel. De daling is te danken aan relatief milde temperaturen in de stratosfeer (op 10 tot 50 kilometer hoogte) boven Antarctica. Ozon wordt enkel bij bijzonder koude temperaturen op deze hoogte versneld afgebouwd.

“Wanneer we een milde winter hebben, zullen wij een bescheiden verlies van ozon hebben en dat is hetgeen we dit jaar zien. Dat is dus meer een resultaat van wat wij variabiliteit over de jaren heen noemen”,aldus de deskundige.
Zelfs wanneer de schadelijke stoffen, die ozon aanvallen, verminderen in de atmosfeer, verwachten wetenschappers in de komende twintig jaar nog altijd relatief grote gaten in de ozonlaag. Zo was het gat met 29,5 miljoen vierkante kilometer vorig jaar groter dan ooit tevoren. (dpa/tdb)
2008

Het gat in de ozonlaag is weer groter geworden

Het gat in de ozonlaag is dit jaar groter dan in 2007.
Op 13 september had het gat in de beschermingslaag van de aarde een omvang van 27 miljoen vierkante kilometer. Dat meldt de Wereld Meteorologische Organisatie. Straling
Het gat in de ozonlaag werd ontdekt in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Het gat ontstaat doorgaans in augustus boven de Zuidpool, bereikt circa twee maanden later zijn maximale omvang, waarna het half december weer kleiner wordt. De ozonlaag beschermt de aarde tegen gevaarlijke straling van de zon. In 1989 werden in Montreal afspraken gemaakt om de uitstoot van met name chloorfluorkoolwaterstoffen, kortweg cfk’s, terug te dringen.Stratosfeer
Deze stoffen zaten vroeger onder meer in koelkasten en haarlak, maar zijn nu verboden. Deskundigen verwachtten dat het gat in de ozonlaag in 2075 voltooid verleden tijd zou zijn, maar de jongste tijd duiken daar twijfels over op. Steeds meer wetenschappers benadrukken dat door global warming de stratosfeer koeler wordt, waardoor het gat moeizamer dicht. De Wereldgezonheidsorganisatie van de VN raamt het aantal doden door huidkanker als direct gevolg van het gat in de ozonlaag op 60.000.
In de VS alleen werden er in 2007 meer dan een miljoen gevallen van huidkanker vastgesteld. (anp/mvl)
16/09/08
Het gat in de ozonlaag is dit jaar groter dan in 2007, maar bereikt waarschijnlijk niet de omvang van twee jaar geleden.
Op 13 september had het gat in de beschermingslaag van de aarde een omvang van 27 miljoen vierkante kilometer.
Dat meldde de Wereld Meteorologische Organisatie dinsdag.
Het gat in de ozonlaag werd ontdekt in de jaren ’80 van de vorige eeuw.
Het gat ontstaat doorgaans in augustus boven de Zuidpool, bereikt circa twee maanden later zijn maximale omvang, waarna het half december weer is gedicht.
In 1987 zijn al afspraken gemaakt om de uitstoot van met name chloorfluorkoolwaterstoffen, kortweg cfk’s, terug te dringen.
Deze stoffen zaten vroeger onder meer in koelkasten en haarlak.
Deskundigen verwachten dat het gat in de ozonlaag pas in 2075 voltooid verleden tijd is.
(c) ANP

Broeikaseffect goed voor de ozonlaag

Martijn van Calmthout
18 september 2008

De opwarming van de aarde lijkt gunstig voor het herstel van de ozonlaag. Dat concluderen onderzoekers van het KNMI en de Technische Universiteit Eindhoven.

Veranderde luchtstromingen maken volgens modelberekeningen van de Eindhovense promovendus Alwin Haklander dat de chemische stoffen die de ozonlaag aantasten, sneller uit de atmosfeer verdwijnen. Haklander promoveert dinsdag op zijn bevindingen, die hij samen met KNMI-er Peter Siegmund publiceert.

De ozonlaag is een natuurlijke luchtlaag tussen 15 en 30 kilometer waar het UV-licht van de zon wordt geabsorbeerd. Sinds de tweede helft van de vorige eeuw is die lang steeds dunner geworden door inwerking van drijfgassen, meest chloorfluor-verbindingen. Daardoor ontstaan aan het einde van de winters boven de polen gaten in de laag.

Ozonvretende CFK’s zijn sinds het verdrag van Montreal in 1987 nagenoeg verboden. Sindsdien is een geleidelijk herstel van de ozonlaag waargenomen.

Bij het herstel van de ozonlaag spelen hoge luchtstromingen een grote rol, omdat die het tempo bepalen waarin oude CFK’s worden weggevangen uit de atmosfeer.

Haklander en Siegmund laten in berekeningen met broeikasmodellen zien dat slingeringen in atmosferische circulaties toenemen in een armer klimaat.

Volgens hen betekent dat ook dat er meer CFK’s zullen worden weggeveegd. Dat versnelt het herstel van het ozongat.

 

2010

Ozonlaag krimpt niet meer
16 september 2010
© NU.nl/Gera Nieland   © ANP

– De ozonlaag krimpt niet meer. Dat heeft de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), de VN-tak die zich bezighoudt met klimaat en weer, donderdag op
de Dag van de Ozonlaag bekendgemaakt.

-Van een groei is echter nog geen sprake, stelt de WMO.
De ozonlaag beschermt de aarde tegen schadelijke straling van de zon.
Door gassen als cfk zijn de afgelopen decennia gaten en dunne plekken in de laag ontstaan, vooral boven de polen.
Het ozonprobleem is wetenschappelijk goed begrepen.
Dat zowel de afbraak als nu het beginnernd   herstel van de ozonlaag een gevolg zijn van menselijk ingrijpen lijdt bijzonder weinig twijfel.
Het gat in de ozonlaag is echter  van dien aard dat Punta Arenas, Chile, nog altijd elk jaar een aantal dagen met een UV-index van 12-14 krijgt.
Punta Arenas ligt op 53 ZB, zelfde breedtegraad als Groningen.
In NL is de maximaal haalbare UV-indexwaarde net aan 8.
Een voorbeeld:
http://www.patagoniatimes.cl/content/view/926/102/
-Dat de krimp ervan tot staan is gebracht, komt volgens de WMO doordat overheden cfk’s hebben uitgebannen.
Het  gaat om het  verbod op allerlei halogene (freon) gassen in o.m koelkasten .en drijfgassen in spuitbussen  :  het verbod op CFK’s.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chloorfluorkoolsto..

Ozon in de ozonlaag wordt afgebroken door chloorhoudende koolwaterstoffen zoals cfk’shcfk’s en halonen.
Deze stoffen zaten in piepschuim, isolatieschuim, koelvloeistoffen, reinigingsmiddelen en brandblussers.
CFK’s zijn wereldwijd verboden conform Montreal Protocol
vervangproducten (HFK’s) zijn niet schadelijk(voor de ozonlaag)  maar hebben wel een effect als broeikasgas; …
Broeikasgassen  zijn niet per definitie schadelijk voor de ozonlaag.
Indirect koelt een toename van broeikasgas wel de stratosfeer af en dat is niet goed voor de ozonlaag, die daardoor wel langzamer herstelt.
Dat het ozongat  tot staan is   gebracht komt dus  helemaal  niet door minder uitstoot van “broeikasgassen” ( Co2  en zelfs ozon in de troposfeer  , bijvoorbeeld  ) (1)

Halverwege de 21e eeuw is de ozonlaag grotendeels hersteld, verwacht de VN-organisatie.

Volgens de organisatie zouden er zonder de acties van de overheden in 2050 20 miljoen meer mensen met huidkanker zijn geweest.

De essentie is =  we hebben een enorm globaal probleem veroorzaakt waarvan de consequenties nog niet zijn te overzien
(kanker gevallen zullen voorlopig nog toenemen, herstel laat nog op zich wachten).
Het probleem is gesignaleerd en de ernst ervan is ingezien (zij het nadat het kwaad al was geschied).
Als gevolg hiervan zijn internationale afspraken gemaakt die zijn vruchten voorzichtig lijken af te werpen.

Update  :  Minder afbraak ozonlaag dit jaar
15 oktober 2010

– De afbraak in de ozonlaag boven de Zuidpool is dit jaar veel minder dan in de afgelopen vijf jaar.
-De afname bedraagt tussen de 40 tot 60 procent.
– Dat blijkt uit metingen van het Nederlands/Finse Ozon Monitoring Instrument aan boord van de Amerikaanse AURA-satelliet.
Het KNMI meldt dat vrijdag op de website.
Vermindering van de afbraak van de ozonlaag is volgens verwachting, door de afname van het gebruik van chloorfluorkoolstofverbindingen (cfk’s) die de laag aantasten.
De ozonlaag zal zich de komende decennia waarschijnlijk geleidelijk aan herstellen.
De sterke vermindering van de afbraak dit jaar is niet het gevolg van de langzame afname van zogeheten stratosferisch chloor van 0,5 tot 1 procent per jaar, maar komt door
een plotselinge snelle opwarming in de ozonlaag.
Dat was in juli en augustus
Herstel van de ozonlaag kan  echter negatieve consequenties hebben voor de  klilmaatverandering    : vooral in   Antarctica, dat tot nu toe relatief beschermd is gebleven
van het versterkte broeikas effect.
Door herstel van de ozonlaag vreest men nu voor een verminderde werking van de polar vortex.

http://www.scar.org/publications/occasionals/AC
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-01/
http://www.agu.org/pubs/crossref/2010/2009GL041
Het grote probleem met ontkenners /complot denkers   is,
-dat wanneer er een probleem door allerlei maatregelen (grotendeels) wordt opgelost het hele probleem in hun ogen nooit bestaan heeft.
*De zure regen in West Europa is door maatregelen in de industrie en de landbouw in de afgelopen 20 jaar sterk afgenomen.
Conclusie van de germiddelde denialist? “Het was dus een hoax, alleen bedoeld om ons betalingbetalers geld uit de zak te kloppen!”
*Idem nu dus met de ozonlaag.
Het herstel ligt trouwens netjes op schema.
Zo rond 1985 werd ook al verwacht dat de ozonlaag ergens halverwege de 21e eeuw hersteld zou zijn.
Mits men zou stoppen met het gebruik van cfk’s uiteraard.
Altijd fijn om te lezen dat het toch mogelijk is om afspraken te maken om mondiale problemen op te lossen.
Het geeft een mens weer hoop dat men ook de uitstoot van broeistofgassen aan banden zal weten te leggen.
Helaas, voor fossiele brandstoffen is het heel wat moeilijker een vervanger te vinden dan voor CFK’s

.

(1)
Kooldioxide, methaan en de rest zijn  gassen waarvan er rond de aarde ooit concentraties waren van 50 keer zo hoog als nu.
Het zijn ook niet alleen  maar  ” broeikasgassen,” het zijn ook  bouwstoffen voor de natuur.
Maar  moeder natuur  doet er wel  100-den miljoenen jaren over om zonne-energie (want dat is het in feite) op die manier op te slaan.en die broeikasgassen  vast te leggen
(dus uit de atmosfeer te verwijderen ) waardoor minstens  hoger  en   menselijk  leven mogelijk werd …
Die opslag    verbranden wij even in 200 jaar  en  dan komen al die  gevangen  gassen terug in de atmosfeer  …..
CO2, dat door de natuur in honderden miljoenen jaren is opgeslagen en  in 200 jaar weer vrijkomt  zou  geen effect sorteren ?
In feite ligt de hoofdoorzaak van de klimaatverandering  bij onze CO2 uitstoot.
Dat heet het versterkte broeikas effect.

Wij mensen veranderen factoren die invloed hebben op het klimaat.
Bijvoorbeeld:
– De uitstoot van broeikasgassen
– De uitstoot van roetdeeltjes
– Kunstmatige bewolking
– Het veranderen van het albedo van het land

Als die zaken op een natuurlijke wijze veranderen, veranderd het klimaat mee.
Volgens sommige  zou dat dus op wonderbaarlijke wijze niet zo  zijn  als de mens het doet?

Vulkanen  en menselijke  uitstoot ?
Een stukje van USGS
http://volcanoes.usgs.gov/hazards/gas/index.php
“Human activities release more than 130 times the amount of CO2 emitted by volcanoes–the equivalent of more than 8,000 additional volcanoes like Kilauea
(Kilauea emits about 3.3 million tonnes/year)! (Gerlach et. al., 2002)”
Vulkanische uitstoot van CO2 is niets vergeleken met anthropogene uitstoot!

 

2011

Recordgat in ozonlaag Noordpool
 3 oktober 2011

Naast de Zuidpool, is er ook op de Noordpool een echt gat in de ozonlaag geconstateerd.
Door extreme kou strekte het gat zich deze lente uit over Oost-Europa, Rusland en Mongolië.
Bewoners zijn daardoor tijdelijk blootgesteld aan hogere UV-straling, wat huidkanker kan veroorzaken.

Dat meldde wetenschapster Gloria Manney van het Amerikaanse Jet Propulsion Laboratory van de NASA zondag in het tijdschrift Nature.

De ozonlaag filtert de UV-straling van de zon, maar de laag is aangetast door  o.a. het  vroeger ongecontroleerd  lozen  van gassen uit koelkasten, spuitbussen en andere apparatuur.
Kou verergert dat proces.

Op een hoogte van zo’n 20 kilometer is 80 procent van  het ozon afgebroken. De onderzoekers zien als oorzaak de lange periode van kou boven de Noordpool.
In koude omstandigheden zijn chemische stoffen die ozon afbreken namelijk het actiefst. In de afgelopen decennia zijn volgens Nature de winters boven de Noordpool kouder geworden. (1)

Elke winter en lente is het gat daardoor groter, waarna het weer krimpt.

Zonder de ondertussen  gemaakte  internationale afspraken voor minder gassen uit koelkasten en dergelijke zou er al jaarlijks een  groot permanent  ozongat op de Noordpool zijn, stelt Manney.

Comments  

(1) De  cijfers  voor de  opwarming van de aarde zijn  een gemiddelde
Je hebt nog steeds normale  lokale variatie van temperaturen over de hele aarde genomen en gedurende de tijd met af en toe extreme periodes.
Echter, over langere periodes genomen en gemiddeld over het hele aardoppervlak is de temperatuur wel degelijk stijgende.
Het gat is nu veroorzaakt door een lokale extreme koude-periode
.
Maar het is  wel zo dat de vaak simpele en(tendentieuze?) vooral  onvolledige  berichtgeving de zaken wel wat verwarrend maakt voor vele mensen.

NADERE  UITLEG  ;

In de atmosfeer zijn op verschillende hoogten verschillen luchtstromen met verschillende temperaturen.
De temperatuur op de grond zegt niets over de temperatuur op grote hoogte.

Ozongat en broeikaseffect zijn  op het eerste zicht  2 verschillende(voor de mens potentieeel gevaarlijk) effecten,( op lange termijn)  veroorzaakt door verschillende soorten gassen en  constateerbaar of  relevant voor de mens  op  verschillende  niveau’s   .

Voor allen  die de twee graag  met elkaar willen  verbinden :
CO2 veroorzaakt weliswaar  niet rechtstreeks gaten in de ozonlaag…. Maar indirect zorgt CO2 hier juist wel voor
http://www.pnas.org/content/97/4/1412.full

“The dynamics and thermodynamics of these modes are such that strong synergistic interactions between stratospheric ozone depletion and greenhouse warming are possible”

Op deze pagina leggen ze ook wel aardig uit waarom een hogere CO2 concentratie zorgt voor koeling in de stratosfeer: http://skepticalscience.com/Stratospheric_Cooli

Extreme kou inderdaad, maar dan wel in de stratosfeer, niet op leefniveau.
En laat broeikas-opwarming nou juist samenhangen met een afkoelende stratosfeer 😉 . Beide punten zijn dus juist wél met elkaar in overeenstemming

Wat wel gemeenschappelijk is tussen GW en Ozongat , is het   gedrag van de vooral massaal aanwezige mens als achterliggende oorzaak van de ongewenste chemische  vervuiling  .
Natuurlijke variaties en oorzaken  zijn er waarschijnlijk ook wel  bij  geweest(vulkanen etc ) .
De vraag is echter of we nu als mensheid blij moeten zijn met zo’n “manmade” probleem…dat  misschien  fungeert als de druppel waardoor de  zaak overloopt

Uiteraard is geen enkele soort  het eeuwige leven beschoren
Natuurlijk zijn  er ook natuurlijke variaties gedurende miljoenen jaren, maar we helpen wel mee aan bespoediging van onze eigen teloorgang  indien we  ons gedrag  terzake   niet  aanpassen
-We hebben CFK grotendeels verbannen waardoor de afbraak van de ozonlaag enorm is afgenomen.
-Door katalysatoren in auto’s en emmisiebeperking in de industrie is de hoeveelheid zure regen afgenomen.

“zure regen alarm”  is   ook weer wetenschappelijk ontkracht. Het effect van CFK (en Global Warming) is nog niet ontkracht, dus ik zie niet in waarom we dan maar zouden moeten zeggen dat het niet plaatsvindt.
-Fosfaten in wasmiddelen zijn verboden gemaakt waardoor Eutrofiëring erg is afgenomen.
Maar  de succesvolle industrialiserende   derde  wereld landen , de opkomende zuid amerikaanse en  aziatische  “tijgers”  en bijvoorbeeld  wereldmacht china  is een heel ander verhaal  ….
Ik ben  het eens met de overtuiging  dat de huidige  problemen  van menselijke oorsprong  als grondoorzaak de overbevolking  hebben   en  ook  dat algehele geboortebeperking zeer gewenst is , maar overlevingsdrang zit in elke diersoort en als we, door zelf niet bij te dragen aan afbraak van de ozonlaag, ons uitsterven (als individu zowel als mensheid in het geheel) kunnen uitstellen( en dus tijd  winnen ) , dan ben ik daar wel voor.

-de noordpool, zuidpool,  de atmosfeer  en alle zeeen zijn trouwens  nog altijd  de grootste chemische vuilnisbelten op de planeet…. 
Complot denkers , optimistische wensdenkers  en andere ontkenners  :
“er is  niets aan de hand  “

“Toen ze geen ozonlaag konden meten was er geen probleem, nu ze dat wel kunnen komt dit door de mens.”

De scheikundige reactie waarmee ozon wegreageert met CFK is gewoon  allang bekend hoor.

“De vulkaanuitbarsting die het vliegverkeer in half Europa vorig jaar   stil heeft gelegt heeft hier niets mee te maken?”

Niet dat ik weet.
Op welke manier zou dit dan moeten gebeuren?
Welke vulkanen ken jij, die CFK’s uitstoten..?

Pathologische leugens   ? 

Laatst nog gesproken met klimatologen en deze dachten dat de CFKs en daarmee het ozon probleem de wereld uit waren.
Wat blijkt nu, het is (zoals bekend overigens) gewoon een natuurlijk fenomeen. Het gat boven de zuidpool was sowieso al een paradox met de CFKL uitstoot.
En voor 1979 of1980 konden ze niet eens betrouwbaar ozon meten. Toen dat wel enigzins betrouwbaar ging had men gelijk een gat ontdekt (zonder eigelijk een goede referentie te hebben.)

Juist ja  …Voor wie toehapt 

….Er wordt natuurlijk niet  bijverteld  met welke klimatologen je sprak  aan je borreltafel … geef jij dus eerst maar een paar goede referenties …Iedereen kan tenslotte  virtuele medestanders en autoriteiten   fabriceren …en dat is dus  wat een echte scepticus van  jouw  anecdotische ondersteuningen  zal  denken    

Een fantastische vinding dus dat groter wordend   gat    , terwijl de CFK’s zo goed als wat zijn uitgebannen, al een flinke tijd.

Het duurt ongeveer 50 jaar voordat CFK’s zijn afgebroken. (Bron: Wikipedia) Datgene wat we hebben  geloosd in de gouden jaren  is nog lang niet weg of uitgewerkt
Bovendien 

De toepassing van CFK’s  in nieuwe apparaten is grotendeels verboden, maar toch verdwijnen er jaarlijks nog steeds CFK’s in de atmosfeer. En daarnaast duurt het zoals gezegd zo’n 50 jaar tot deze zijn afgebroken. Gelukkig is er wel een duidelijke neerwaartse trend te zien v.w.b. de uitstoot van CFK’s:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Ozone_cfc_trends.png

Het was koud in de stratosfeer 20 a 30 km hoog, wij leven in de troposfeer daar wordt het doorgaans warmer ook op de noordpool is de temperatuur in de troposfeer de afgelopen tijd extreem gestegen gemiddeld 5,5 graden hier een artikeltje over de ‘sferen’

http://nl.wikipedia.org/wiki/Troposfeer
Ik denk dat dat gat er al is zo lang de aarde bestaat, o.a. door natuurlijke factoren;
Ik blijf het erg arrogant van mensen vinden die denken dat wij zulke krachten zouden kunnen veroorzaken…

Arrogantie is niet van het mooiste  , de mens denkt vaak  dat hij allles in zijn broekzak heeft
Maar  ook  de domme  nederige  volgzame  mens is  wel degelijk daartoe in staat  :   Wedden dat de mens collectief als godsvrezende en hardwerkende  lui  die ook nog eens hun gezin moeten onderhouden , wel degelijk in staat zijn om alle bossen in de wereld in no time om te kappen.
Moet je dan kijken wat de effecten zijn. Nooit gehoord van erosie en wat de kracht van water is?
De domme en sullige   mens is wel degelijk in staat om grote invloed uit te oefenen op de natuur.Moet je zelfs niet slim voor zijn  , alleen maar met heel veel

Alle   bedrijven roepen om het hardst dat het allemaal ook door de natuur komt om zelf maar niks te hoeven ondernemen.

Als de natuur zelf ook debet is aan het gat (en dat kan heel goed), dan betekent dat dat wij dus alleen nog maar harder ons best moeten doen om het tegen te gaan.

of we als mens blij moeten zijn met de verandering die  de  natuur en  wij ook  ( want we zijn zelf  een deel van de natuur ) teweegbrengen op onze planeet? Dat er nog  leven mogelijk is, betekend niet gelijk dat het ook gunstig is. Volgens mij is de CFK een goed voorbeeld. We kunnen nog steeds leven met een gat in de ozonlaag, maar de schade is tegelijkertijd  , zo denk ik  ,  nogal groot.
Je kan ook verder leven met een been  als het moet ….. er  genoeg hulp komt en middellen voorhanden zijn

Aan het onderzoek naar het ozonverlies op de Noordpool werkten wetenschappers mee van 19 instituten uit negen landen…..De ontdekking van het groter wordend gat  is  een combinatie van factoren; het gat in de ozonlaag, el-ninja, global warming, verandering en afzwakking van golfstromen, extreme weersomstandigheden… het klimaat en onze atmosfeer zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/

Ozon is juist een van de meest schadelijke gassen. Wat broeikasgassen betreft staat het ver bovenaan samen met waterstof en methaan.

Ben geen fan van man made global warming, maar als het er is, dan is CH4 (methaan) en O3 (ozon) vele vele malen zorgwekkender als CO2.

Wat betreft het gat in de ozonlaag – zonneactiviteit. Ozon wordt gevormd onder invloed van zonlicht en de reactie tussen zuurstof moleculen in de bovenste lagen van de atmosfeer  . Het is een instabiel radicaal. In de winter neemt de concentratie ozon door gebrek aan zonlicht dus af, terwijl deze in de zomer toeneemt.
CFK’s kunnen bijdragen aan deze afbraak, maar de werkelijk factor/bijdrage is nooit bepaald, het veelal extrapolatie van laboratorium experimenten en niet al te accurate metingen van CFK’s in de natuur. Ik zeg niet dat je dat dan maar wel moet produceren.
Maar ik stel dat de gaten een natuurlijk fenomeen zijn waarop CFKs een  invloed hebben die wij nog niet (goed genoeg) hebben bepaald.
Zonneactiviteit is  een  bepalende factor in zowel de samenstelling van de atmosfeer en het klimaat.

Ozon is  voor mensen ( in het bijzonder   ademhaling en hartproblemen ) niet zo´n gezond goedje( ozon alarm concentraties   in steden  tijdens  de warme windloze  zomerdagen )  en we hebben het niet dicht boven de oppervlalkte nodig, maar  wel  hoog in de stratosfeer
Klimaatsceptici ….

‘eerst zeggen dat de aarde zo hard opwarmt??…..”
Warmt ook op, versneld bovendien.

“Wat we ook doen, wij hebben geen invloed op de macro krachten van onze wereld.”
Toch wel. We inmiddels een enorme invloed op het klimaat.

“Het universum is tevens zo groot, dat wij kleine speldenprikjes zijn .”
Het gaat hier om de ozonlaag, niet om het universum.

“(Natuurlijke processen ) …..Dat zal naar de toekomst toch niet zomaar tot stilstand zijn gekomen?”
Er is ook geen geleerde die dat beweert. Maar net als in het verleden, heeft ook de huidige klimaatverandering een oorzaak 

 

Zeer  groot  Ozongat zal er in de geschiedenis van de  aarde  nog wel geweest zijn  

Klopt ,  zou kunnen  … maar dan waren we er nog niet  ….en zat het meeste  leven onder de beschermende  mantel van de zee ?  Maar dat is dan wel  ergens in  de geologische geschiedenis 

“Wij als mensen kunnen wel veranderingen constateren, alleen niet begrijpen.”
Dan moet jullie maar eens luisteren naar de mensen die het wel begrijpen.

“Eerst schreef men dat de Noordpool zo hard smelt om dat het daar te warm was.”
Klopt ook.

Zie hier: http://nsidc.org/data/seaice_index/images/daily
Bijna record dit jaar.

De “klimaatsceptici” worden veelal gekenmerkt door mensen die geen flauw idee hebben van wat er precies aan de hand is en die meer bezorgd zijn over hun eigen luxe van nu dan over de toekomst van de aarde.

Zodra iets geld kost komen ze met termen als “milieuterrorist” en “milieuzakkenvullers” en denken daarmee ene vrijbrief te hebben om hun leventje door te leven zoals ze het altijd al gedaan hebben.

Natuurlijk zijn de milieusystemen complex, en er is weinig met zekerheid te zeggen. Het is echter wel zo dat menselijk ingrijpen een impact op de natuur heeft.

Het meest simpele voorbeeld is het utsterven van de dodo, dat volledig door mensen is veroorzaakt.

Droge feiten laten verder   wel zien dat de mensheid verantwoordelijk is voor een flinke hoeveelheid CO2 uitstoot. Natuurlijk doet de natuur er een flinke schep bovenop, maar per saldo zorgt de mens voor zeoveel extra uitstoot dat er een gevaar bestaat dat het evenwicht verstoord wordt of verschuift.

Dus: wat als de mensen die waarschuwen voor het klimaat nou wél gelijk hebben? Daar hebben wij waarschijnlijk nauwelijks last van. ….wij zullen het wel overleven( onder meer door onze technische jnow how ) .

Een ander verhaal wordt het voor de armere plekken in de wereld: toenemende woestijnen, stijgend water… deze zaken kunnen funest zijn voor een bevolking die niet is voorbereid. Het wrange hieraan is dat zij niet de veroorzakers zijn, maar wel de pijn dragen.maar  waarom ze braaf zouden   blijven zitten  wachten op hun einde   in plaats van naar het rijke  westen af te zakken en  geweldadige volksverhuizingen te  veroorzaken    is me een raadsel 
En verder zijn er ook nog onze kinderen: Wat voor een wereld willen we hun nalaten?

Verkeerd : hoeveel kinderen zal deze  dan gehavende  planeet nog kunnen   tolereren, is beter  ….
De grote grap van het geheel is dat een comfortabel leven en groen leven uitstekend samen kunnen gaan. De grootste boosdoener lijkt het ongebreideld ge/misbruik maken van de natuurlijke bronnen die beschikbaar zijn.

Als we hier efficientie aan toevoegen dan wordt iedereen er toch beter van? Probeer efficienter om te gaan met de middelen die we hebben. . Daar wordt iedereen toch blij van?

Een nog veel grotere  grap is de alweer genegeerde hoofdoorzaak ; de eindigheid van de wereld en draagkracht van de  planeet  bij de toenemende  dodelijke overbevolking 

Noordpool heeft eigen gat in ozonlaag

Extreme kou zorgde voor afbraak ozon

Lemke Kraan

http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2011/oktober/Noordpool-heeft-eigen-gat-in-ozonlaag.html

Klimaatwetenschappers hebben voor het eerst een gat in de ozonlaag vastgesteld boven de Noordpool, staat vandaag in Nature. Het gat is ontstaan doordat het dit jaar in dit gebied langer erg koud is geweest.

Boven de Zuidpool ontstaat er elk jaar tijdens de lente een gat in de ozonlaag. Door de kou vormen waterdamp en salpeterzuur wolken. Deze wolken zorgen voor het omzetten van chloornitraat en zoutzuur in andere, meer reactieve chloorverbindingen. Deze verbindingen, zoals chloormonoxide, vernietigen, in combinatie met het lentezonnetje, ozon. Ozon bevindt zich in de stratosfeer en beschermt het leven op aarde tegen de schadelijke gevolgen van UV-straling .

Boven de Zuidpool zitten er gedurende vier tot vijf maanden zoveel ozonvernietigende chloorverbindingen in de atmosfeer dat er een gat in de ozonlaag ontstaat. Boven de Noordpool gebeurt dit ook, maar de periode waarin de ozonvoorraad afneemt is korter. Hierdoor verdween er boven de Noordpool jaarlijks veel minder ozon.

Tot dit jaar. Een wervel van poolwinden zorgde ervoor dat het langer koud was. De wervel sloot een stuk van de atmosfeer af, waardoor warme en koude lucht zich niet konden mengen. Door aanhoudende kou is er voor het eerst ook boven de Noordpool een gat in de ozonlaag ontstaan. Volgens het recente onderzoek kan het gat zich meten met het gat boven de Zuidpool.

Het gat bevond zich de afgelopen lente boven het noorden van Rusland, stukken van Groenland en Noorwegen. Mensen uit deze gebieden hebben waarschijnlijk blootgestaan aan een hogere dosis UV -straling.

De wetenschappers verwachten niet dat er nu elk jaar zo´n dramatische afname van ozon boven de Noordpool zal plaatsvinden. Ook is het niet bekend waardoor de langere koude periode op de Noordpool is ontstaan.

Het gat in de ozonlaag is mede ontstaan door de aanwezigheid van CFK´s, uit onder andere spuitbussen, in de atmosfeer. Het gebruik van CFK´s is sinds het midden van de jaren negentig verboden. Deze schadelijke stoffen zijn nog lang niet verdwenen uit de atmosfeer, waardoor ze nog steeds ozon afbreken.

Noorderlicht – ijs op de Noordpool

SAMENGEVAT  ;

0

Wetenschap kan flink verlies aan ozon boven Noordpool nu verklaren

ozonlaag

Elke winter neemt de concentratie ozon boven de Noord- en Zuidpool af. Maar in 2011 ging het op de Noordpool wel erg hard: de concentratie lag twintig procent lager dan normaal. Wetenschappers weten nu hoe dat kwam.

Wanneer het winter is op de Noordpool neemt de concentratie ozon af. Datzelfde gebeurt op de Zuidpool als de winter daar zijn intrede doet. De afname wordt ingegeven door drie factoren: chloor (afkomstig uit door mensen geproduceerde chloorfluorkoolstofverbindingen), lage temperaturen en zonlicht. Maar op de Noordpool neemt de concentratie ozon nooit zo hard af als op de Zuidpool. Dat komt omdat de drie factoren die leiden tot de afname in ozon op de Noordpool normaal gesproken niet tegelijkertijd spelen. Zo is het bijvoorbeeld op het moment dat de zon zijn intrede doet lang niet meer zo koud op de Noordpool.

Bijzonder
In 2011 gebeurde er iets bijzonders op de Noordpool. De concentratie ozon nam heel sterk af. Met wel twintig procent meer dan we gemiddeld gewend zijn. “Mogelijk is er nog nooit zo’n lage concentratie ozon boven de Noordpool gemeten,” merkt onderzoeker Susan Strahan op.

GEEN GAT

De concentratie ozon mag in 2011 dan sterk zijn teruggelopen: we kunnen niet stellen dat er in dat jaar een gat in de ozonlaag boven de Noordpool ontstond. “De hoeveelheid ozon boven de Noordpool was dan wellicht de kleinste hoeveelheid ooit gemeten, maar de hoeveelheid was nog altijd significant groter dan boven Antarctica (…) en de hoeveelheid ozon bleef ver boven de 220 Dobson Eenheden.” Zodra de hoeveelheid ozon onder die grens valt, spreken onderzoekers pas van een gat.

Combinatie van factoren
Maar hoe komt dat? Wetenschappers denken er nu uit te zijn. Met behulp van simulaties achterhaalden ze welke factoren in 2011 invloed uitoefenden op de ozonlaag en hoe groot die invloed was. Uit het onderzoek blijkt dat een combinatie van factoren verantwoordelijk is voor de grote afname van ozon. De grootste boosdoener was de hoeveelheid chloor in de stratosfeer. Maar er waren meer factoren die een rol speelden. Zo was het dat jaar extreem koud. Daarnaast zorgden ongebruikelijke omstandigheden in de atmosfeer ervoor dat ozon dat normaal gesproken uit de tropen naar de Noordpool getransporteerd wordt niet bij de Noordpool kon komen. Hierdoor kon de dalende hoeveelheid ozon ook niet worden aangevuld.

Herstel
Zodra de ozon afkomstig van de tropen de Noordpool weer kon bereiken, nam de hoeveelheid ozon rap toe. En tegen april 2011 was de concentratie ozon boven de Noordpool weer hersteld.

De onderzoekers stellen op basis van hun studie dat we niet bang hoeven te zijn dat de ozonlaag boven de Noordpool op korte termijn weer zo’n sterke afname laat zien. “2011 was meteorologisch gezien een heel ongebruikelijk jaar en vergelijkbare omstandigheden treden de komende dertig jaar wellicht niet meer op. Bovendien daalt de hoeveelheid chloor in de atmosfeer, omdat we gestopt zijn met het veelvuldig produceren van chloorfluorkoolstofverbindingen.” Dus zelfs als over dertig jaar de meteorologische omstandigheden vergelijkbaar zijn met die van 2011 is de kans klein dat de afname zo groot is: er bevindt zich dan al veel minder chloor in de stratosfeer.

 BRONNEN 

NASA Pinpoints Causes of 2011 Arctic Ozone Hole” – NASA.gov
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA / Goddard.

 

http://phys.org/news/2013-03-large-solar-proton-event-.html#jCp

Large solar proton event explains 774-775 CE carbon-14 increase

Tree ring records indicate that in 774-775 CE, atmospheric carbon-14 levels increased substantially. Researchers suggest that a solar proton event may have been the cause. In solar proton events, large numbers of high-energy protons are emitted from the Sun, along with other particles. If these particles reach Earth’s atmosphere, they ionize the atmosphere and induce nuclear reactions that produce higher levels of carbon-14; the particles also cause chemical reactions that result in depletion of ozone in the ozone layer, allowing harmful ultraviolet radiation to reach the ground.

 

–> Vergeet methaan ook niet, dat draagt ook bij tot het afbreken van ozonlaag // Worden  door de opwarming van de Aarde niet gigantische voorraden methaan de atmosfeer ingepompt? Ik verwijs hierbij naar voorraden methaan op de zeebodem (welke nu vrijkomen) en door de mens uitgestoten methaan……

Methaan wordt altijd door de natuur in de atmosfeer gebracht,. Eén van de grootste methaanbronnen zijn de oerwouden. De methaanhydraten liggen op grote diepte in de oceanen. Daar heerst altijd een temperatuur van 4°C en door de druk kan dat niet veranderen. Wat het vrijkomen van methaan uit de permafrost betreft: 11 000 jaar geleden lag het ijs tot in Denemarken en was Nederland één permafrost. Dat is allemaal verdwenen.

‘–> Wat’ is  trouwens  een normale concentratie van methaan in de atmosfeer?

—> Door het warmer worden van het zeewater lijkt het mij voor de hand liggend dat er een soort van interactie ( op de lange duur ) moet zijn met de methaanhydraatvoorraden op de zeebodem.

 

 

Ondertussen  aan de  Zuidpool
http://www.temis.nl/protocols/o3hole/
Neen  ,het gat heeft zich daar niet gesloten

Zuidpool heeft flink ozongat

                                                                                              

22 okt§ober 2011
Volgens Amerikaanse onderzoeksinstituten is er vorige maand een gat van ruim 16 miljoen vierkante kilometer ontstaan in de ozonlaag boven Antarctica.Sinds wetenschappers de ozonlaag nauwgezet in de gaten houden, is er slechts 8 keer een groter gat waargenomen.
Boven de Zuidpool daalde in begin oktober de ozonconcentratie tot een dieptepunt van 102 Dobson-eenheden, melden ruimtevaartorganisatie NASA en het klimaatinstituut NOAA gezamenlijk. Bij waarden onder 220 Dobson spreken wetenschappers al van een gat.In de jaren ’80 werd de ozonbeschadiging boven de Zuidpool voor het eerst zichtbaar. Het is volgens wetenschappers een gevolg van de uitstoot van CFK’s. Alhoewel de productie van deze schadelijke drijfgassen door internationale afspraken flink aan banden is gelegd, blijven de moleculen decennia in de atmosfeer actief.

Noordpool

 

Eerder dit jaar werd ook een substantiele groei van het ozongat boven de Noordpool waargenomen – tweemaal zo groot als het vorige minimum op het noordelijk halfrond, dat dateert uit 2005.

Het is nog onduidelijk of ozonbeschadiging ondanks het succesvolle CFK-beleid weer toeneemt. De afbraakreacties hoog in de atmosfeer zijn van complexe omstandigheden afhankelijk, waarbij ook weersfactoren een rol spelen.

 

Broeikasgassen

Klimatologen doen onderzoek naar een mogelijk verband met de toename van broeikasgassen lager in de atmosfeer, omdat deze waarschijnlijk ook invloed hebben op de hoger gelegen stratosfeer, waarin zich de ozonlaag bevindt

 

Buitenaardse ozonlaag.

http://www.nu.nl/wetenschap/2634506/venus-heeft-ozonlaag.html

6 oktober 2011

De Europese ruimtesonde Venus Express heeft hoog in de atmosfeer van Venus een ozonlaag ontdekt

De laag bevindt zich ongeveer honderd kilometer boven het planeetoppervlak en is duizend keer zo ijl als de ozonlaag van de aarde.

De ozonlaag van Venus werd ontdekt door de ruimtesonde naar sterren te laten kijken waarvan het licht door de ijle buitenlagen van de planeetatmosfeer heen scheen

Het ozon verried daarbij zijn aanwezigheid door ultraviolet sterlicht van specifieke golflengten te absorberen. Ozon is een molecuul dat uit drie zuurstofatomen bestaat. Volgens computermodellen ontstaat het ozon op Venus door de afbraak van kooldioxidemoleculen onder invloed van zonlicht, waarbij zuurstofatomen vrijkomen.

Deze atomen worden door de wind meegevoerd naar de nachtzijde van de planeet, waar zij zich samenvoegen tot twee-atomige zuurstofmoleculen en drie-atomige ozonmoleculen.

Eerder was ozon alwaargenomen in de  ATMOSFEER  VAN MARS

 

WFK’s, superbroeikasgassen in opkomst

Het tijdperk van CFK’s is voorbij: de productie van deze ozonafbrekende gassen is nul. Eén van de schone vervangers zijn WFK’s(waterstoffluorkoolstofverbindingen), maar dit zijn wel supersterke broeikasgassen. Wat kunnen we er tegen doen?

ozongat 2 dec 2010

Het ozongat op 2 december 2010. Afbeelding: © NASA

Herinner je je CFK’s nog? Deze ozonafbrekende chloorfluorkoolstofverbindingen zorgden voor een ‘gat’ in de zich nu herstellende ozonlaag boven Antarctica. Nu het gebruik van CFK’s sterk is afgenomen, lijkt de ozonlaag gered. In plaats van CFK’s worden nu onder meer WFK’s (waterstoffluorkoolstofverbindingen) gebruikt. Deze kunstmatige WFK’s – er zijn geen natuurlijke bronnen – zijn verre van onomstreden. WFK’s zijn namelijk superbroeikasgassen, waarvan sommigen duizenden malen sterker zijn dan CO2.

CFK’s, WCFK’s en ozon’gaten’

De CFK’s werden massaal gebruikt voor koeling, airco, in blussers, maar ook als oplosmiddel, drijfgas, fumigatiemiddel en als schuimblaasmiddel. Toen het afbrekende effect van de ozonlaag ontdekt werd in 1985, werden CFK’s verbannen zoals vastgelegd in het Montreal Protocol uit 1987 en updates daarvan. Afgelopen jaren waren de eerste tekenen van herstel zichtbaar boven Antarctica; mogelijk is het hele ‘gat’ – eigenlijk een verdunning van de ozonlaag – weg rond 2100. Overigens werd begin 2011 ook een aanzienlijk ‘gat’ in de ozonlaag boven het Arctische gebied ontdekt door hevige kou die de afbraak van ozon door CFK’s versterkt. De temperaturen op de Zuidpool zijn over het algemeen kouder, wat de reden is waarom het ozon’gat’ daar groter is. Ook al is de uitstoot van CFK’s nagenoeg nul op dit moment, toch zullen CFK’s nog lang in de atmosfeer blijven omdat CFK-moleculen 45 (CFK-11) of 100 jaar (CFK-12) in de atmosfeer verblijven voor ze worden afgebroken.

Eén van de vervangers van CFK’s zijn de WCFK’s (waterstofchloorfluorkoolstofverbindingen). Deze WCFK’s breken ook ozon af, maar 10-50 maal minder effectief als CFK’s. Ontwikkelingslanden gebruiken sinds 2010 geen CFK’s meer, maar in plaats daarvan wel veel WCFK’s. Het is de bedoeling dat WCFK’s niet meer gebruikt gaan worden na 2020 voor ontwikkelde landen en niet meer na 2030 voor ontwikkelingslanden zoals omschreven in een update van het Montreal Protocol uit 2007.

Montreal Protocol invloed

Montreal_invloed

Zonder het Montreal Protocol zou niet alleen het ozongat veel groter zijn, maar ook de aarde een stuk warmer zijn. Afbeelding: © UNEP

Nu er geen CFK’s meer bijkomen in de atmosfeer, stabiliseert het opwarmende effect van CFK’s zich gevolgd door afname in de komende decennia door langzame afbraak van de CFK-moleculen. Het totale opwarmende effect van CFK’s is aanzienlijk omdat over een tijdsperiode van 100 jaar, CFK-11 4750 maal zo effectief is als CO2 in het vasthouden van uitgaande warmte en CFK-12 maar liefst 10.900 maal. Zonder terugdringing zou het opwarmende effect van CFK’s 35% zijn van het totale effect van CO2 in 2010. Het zou dus enkele tienden van graden warmer zijn op aarde als de mensheid niets gedaan had.

WFK’s

Nog een andere vervanger van CFK’s, maar ook van WCFK’s, zijn de WFK’s (waterstoffluorkoolstofverbindingen). Deze gassen breken de ozonlaag niet af in tegenstelling tot hun voorgangers. Op dit moment worden WFK’s vooral voor airconditioning en koeling gebruikt. Net als CO2 absorberen deze gassen de uitgaande infrarode straling die anders naar de ruimte zou ontsnappen. Ze zijn hier net zoals CFK’s en WCFK’s bijzonder effectief in en daarmee veel sterker dan CO2. Gemiddeld zijn ze 1600 maal effectiever dan CO2 gerekend over 100 jaar. Van belang is ook hoe lang de moleculen in de atmosfeer verblijven. Over het algemeen is dat iets minder lang dan bij CFK’s, maar nog steeds tientallen jaren.

Drie WFK’s zijn vooral van belang voor de opwarming omdat dit WFK’s zijn met een relatief hoge concentratie ten opzichte van andere WFK’s: WFK-125, 134a en 143a. Ondanks dat hun concentratie nog maar 8, 58 en 9 deeltjes per triljoen (1012) is, neemt de concentratie snel toe met 10-15% per jaar in de laatste vijf jaar. Dit is veel sneller dan CO2, waarvan de concentratie met ‘slechts’ 1% per jaar stijgt; de methaanconcentratie stijgt maar met 0,5%. De concentratie van CO2 is echter wel 393 deeltjes per miljoen, wat miljoenen malen zoveel is als de WFK’s. Voorlopig, want dat zal in de toekomst – als de uitstoot van WFK’s niet teruggedrongen wordt – snel minder worden. Tel daarbij op de veel grotere effectiviteit van WFK’s als broeikasgassen en het algehele opwarmende effect van WFK’s kan snel groter worden in de komende decennia.

CFK’s, WCFK’s en WFK’s 1950-2010

Cfks_2

De verbruik van CFK’s, WCFK’s en WFK’s van 1950-2010. Afbeelding: © UNEP

Als de WFK’s zo blijven stijgen zoals voorspeld, dan gaat de verijdelde opwarming door de terugdringing van CFK’s snel verloren. Op dit moment stelt de invloed van WFK’s als broeikasgassen nog nagenoeg niets voor met circa 1%. De toename op de opwarming over de jaren 2003-2008 is echter opzienbarend met 0,006 W/m2, wat meer is dan de toename door methaan en slechts ietsje minder dan dat van WCFK’s en de helft minder dan lachgas (N2O). De WFK’s kunnen zich dus in dit opzicht al meten met andere belangrijke broeikasgassen buiten CO2, dat een toename had van 0,14 W/m2 over dezelfde periode.

Omdat de snelheid van toevoegen van WCFK’s aan de atmosfeer zal toenemen in de toekomst, zal de invloed van WCFK’s op de opwarming van de aarde snel toenemen als dezelfde WCFK’s gebruikt worden: 7-12% van de opwarming door CO2 in 2050.

Verschillende invloed

WFK’s verschillen enorm in hun verblijftijd in de atmosfeer en daarmee in ook hun invloed op het klimaat. Hoe langer een molecuul in de atmosfeer verblijft, hoe groter de invloed gemeten over een lange periode. Voor ‘verzadigde’ WFK’s – moleculen met een enkele binding – geldt een gemiddelde levensduur voor deze moleculen van 10-20 dagen. Bovendien zijn ze slechts 4-7 maal zo effectief als CO2 als absorbeerder van uitgaande, infrarode straling. Dit is in schril contrast met de ‘onverzadigde’ WFK’s die jaren tot tientallen jaren in de atmosfeer verblijven en tientallen tot duizenden malen zo effectief zijn als CO2 gerekend over 100 jaar.

Welke WFK’s nu vooral gebruikt worden? Juist, de laatste zoals de eerder genoemde WFK-125, 134a en 143a. De gemiddelde levensduur van alle WFK’s is dan ook ca. 15 jaar op dit moment. Geen wonder dat de WFK’s als een mogelijk probleem worden gezien voor de toekomst.

Snel stijgende concentraties van WFK’s in het afgelopen decennium. Afbeelding: © UNEP

WFK concentratiesPopup

Oplossingen

De oplossingen liggen voor de hand: weg met die verzadigde WFK’s. Zoek een vervanging voor deze vervangers van CFK’s. Er zijn inmiddels plannen om het onverzadigde WFK-1234yf te gebruiken in plaats van WFK-134a in koelingsapparatuur, en WFK-1234ze kan gebruikt worden voor schuim. Superabsorberende WFK’s worden dus vervangen door minder effectieve WFK’s. Ook kunnen totaal andere gassen gebruikt worden die per molecuul geen tot weinig invloed hebben als broeikasgas zoals ammoniak, CO2 (een zwak broeikasgas), inerte gassen en koolwaterstoffen. Ook kan gedacht worden aan vezel als isolatiemateriaal in plaats van schuim, waarbij WFK’s vrijkomen. Een andere mogelijkheid is het opvangen en vernietigen van WFK’s na gebruik.

Van cruciaal belang is dat de alternatieven net zo goed werken – of liefst beter – dan de WFK’s. Het zijn immers bedrijven die op dit moment de keuzes maken wat te gebruiken. Essentieel is daarbij de prijs in vergelijking met WFK’s en ook wat het kost om productie-machines te laten werken met alternatieven. Is het te duur, zeker in deze economisch moeilijke periode, dan is de kans groot dat een alternatief niet geïmplementeerd wordt. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor milieubeleidsbepalers en politici die het gevaar van het gebruik van verzadigde WFK’s verder op de kaart kunnen zetten.

 CFK's, WCFK's, WFK's 1950-2050Popup

De uitstoot van CFK’s, WCFK’s, WFK’s en WFK’s die infrarode straling niet goed vasthouden (laag-GWP WFK’s). In deze figuur is de uitstoot van de gassen uitgedrukt in gigatonnen CO2 door rekening te houden met de effectiviteit van het vasthouden van infrarode straling ten opzichte van CO2. Afbeelding: © UNEP

Terug naar het Montreal Protocol?

WFK’s zijn, als broeikasgassen, onderdeel van het Kyoto Protocol. Echter, alleen ontwikkelde landen volgen het protocol om de uitstoot van broeikasgassen met 5,2% te verminderen ten opzichte van 1990 over de periode van 2008-2012. Volgend jaar loopt het ‘contract’ dus al af. Guus Veelers (RIVM) pleitte daarom onlangs in Science om de WFK’s onderdeel te maken van het succesvolle Montreal Protocol. Ondanks dat WFK’s ozon niet afbreken, is het opwarmende effect wel een indirect neveneffect van de terugdringing van CFK’s/WCFK’s. De V.S., Mexico, Canada en Micronesië dienden al voorstellen in. Als de terugdringing van krachtige WFK’s onderdeel wordt van het Montreal Protocol, dan geeft dit een duidelijk signaal af naar de bedrijven die deze WFK’s gebruiken. Kan de mensheid dit nog relatief onbekende superbroeikasgas tegengaan?

Bronnen:

Zie ook:

Toename onweer bedreiging voor ozonlaag

29 juli 2012

 – Klimaatverandering veroorzaakt hogere onweerswolken en die vormen een nieuwe bedreiging voor de ozonlaag, beweren Amerikaanse wetenschappers

De toename van zomeronweer is een gevolg van de opwarming van het klimaat. Onweerscomplexen worden hierdoor talrijker en krachtiger, toonde eerder klimaatonderzoek aan.

De opwaartse luchtstromen in de krachtigste onweerscomplexen kunnen op vele kilometers hoogte soms de stratosfeer bereiken, waar ze vervolgens waterdamp ‘injecteren’ in de ozonlaag, aldus de onderzoekers.

Dat water zorgt er op zijn beurt voor dat aanwezig stabiel chloor- en broomgas wordt omgezet in vrije radicalen, die ozon afbreken.

Huidkanker

Het risico op schade door ultraviolette straling neemt daarmee toe. Onder een dunnere ozonlaag verbranden mensen sneller en is ook het gevaar van het ontstaan van huidkanker groter. Dit zeggen onderzoekers van de prestigieuze Harvard Universiteit, naar aanleiding van hun publicatie in Science.

De Amerikanen waarschuwen dat aantasting van de ozonlaag niet alleen schadelijk is voor mensen, maar voor vrijwel alle levensvormen op het aardoppervlak. Zo kan ultraviolette straling ook de bladeren van planten beschadigen, wat op zijn beurt weer gevolgen kan hebben voor de landbouw.

Kinderen

Zoals ik het zie, gaat dit niet zomaar over volksgezondheid“, zegt James Anderson, professor in atmosferische chemie en hoofdauteur van de studie.

“Dit gaat over de vraag of je de zon in kunt stappen, over je kinderen en hun gezondheid.”

“We weten natuurlijk niet precies hoe snel de frequentie en de intensiteit van de onweersstormen zal toenemen, dus we kunnen er geen tijdschaal aan hangen, maar de kern van de zaak is eenvoudig en helder, omdat we de chemie erachter begrijpen.”

Jubileumverdrag

In september is het 25 jaar geleden dat wereldleiders het Montréal-protocol overeenkwamen. Dit succesvolle VN-verdrag voorziet in het terugdringen van de uitstoot van CFK’s, een andere ozonbedreigende factor.

Door: NU.nl/Bitsofscience.org

Klimaat en ozon: een dodelijke combinatie voor gewassen

30/07/14 –  Bron: IPS
Rijst, graan, maïs en soja zijn samen goed voor meer dan de helft van de calorieën voor menselijke voeding wereldwijd. © photo news.

http://www.hln.be/hln/nl/2656/Global-Warming/article/detail/1976487/2014/07/30/Klimaat-en-ozon-een-dodelijke-combinatie-voor-gewassen.dhtml

Luchtvervuiling, met name ozon, vormt een gevaarlijke tandem met de klimaatverandering. De combinatie vormt een ernstige bedreiging voor de voedselveiligheid in de wereld.

Verschillende studies hebben al vastgesteld dat de klimaatverandering een belangrijke bedreiging vormt voor de de productie van gewassen, andere studies hebben uitgewezen hoe ozon de oogsten vermindert. Maar de combinatie van de twee factoren was tot nog toe niet diepgaand onderzocht.Oogst kan met 10 procent dalen
Toch heeft die combinatie belangrijke gevolgen, blijkt uit een nieuw onderzoek van het Massachusetts Institute of Technology. De onderzoekers richtten zich met name op de effecten voor vier cruciale voedingsgewassen: rijst, graan, maïs en soja, samen goed voor meer dan de helft van de calorieën voor menselijke voeding wereldwijd.De invloed van de klimaatverandering is vrij goed in te schatten: als alle factoren dezelfde blijven, kan de klimaatverandering de wereldwijde oogst met zo’n 10 procent doen dalen tegen 2050. Dat is zorgwekkend, want de snel groeiende wereldbevolking zal tegen 2050 naar schatting de helft meer voedsel nodig hebben. De invloed van ozon is minder makkelijk in te schatten, omdat de vervuiling sterk afhankelijk is van de lokale strijd tegen luchtvervuiling, en omdat de ene plant kwetsbaarder is dan de andere. Graan is veel gevoeliger voor ozonvervuiling, terwijl maïs daar beter tegen bestand is.

Lees ook

Interactie
Er zijn ook interacties tussen de twee factoren onderling. Zo stimuleren warmere temperaturen de vorming van ozon. Daardoor blijkt bijvoorbeeld dat 46 procent van de schade aan de sojateelt die voorheen aan de klimaatverandering werd toegeschreven, eigenlijk het gevolg is van een verhoogde ozonconcentratie.Het goede nieuws is dat maatregelen tegen luchtvervuiling meteen ook een belangrijk wapen kunnen zijn in de strijd tegen de dalenden oogsten.

“Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat maatregelen tegen luchtvervuiling de oogsten kunnen verbeteren en de invloed van de klimaatverandering kunnen milderen”, zegt Denise Mauzerall, hoogleraar aan de Princeton University in een reactie. “Op die manier levert het gebruik van schone energie een dubbel positief effect op voor de wereldwijde voedselzekerheid: ze draagt niet bij aan de klimaatverandering en ook niet aan de vorming van ozon.”

 

Het onderzoek verscheen in het tijdschrift Nature Climate Change.

 

Vier nieuwe gassen ontdekt die aan de ozonlaag knabbelen

gat ozon

Wetenschappers hebben vier nieuwe door mensen geproduceerde gassen in de atmosfeer ontdekt. Allevier zijn ze recent in de atmosfeer beland en vreten ze aan de ozonlaag.

Onderzoekers van onder meer de Universiteit Utrecht ontdekten de nieuwe gassen toen ze lucht van vandaag de dag vergeleken met lucht die opgesloten zat in firnsneeuw en al eeuwen oud was. Ook haalden ze er lucht bij die tussen 1978 en 2012 boven het nog onvervuilde Tasmanië verzameld was.

Mensen
Uiteindelijk ontdekten ze zo drie nieuwe chloorfluorkoolstofverbinding (cfk’s) en één nieuwe hydrochloorfluorkoolstofverbinding (hcfk). De onderzoekers gaan ervan uit dat de gassen door mensen geproduceerd zijn, aangezien ze pas sinds de jaren zestig in de atmosfeer te vinden zijn.

(1)

74.000 ton
In totaal is van deze vier stoffen zo’n 74.000 ton in de atmosfeer beland. Van twee van de vier stoffen neemt de concentratie nog significant toe. Onduidelijk is nog wat de bron van de stoffen is. De onderzoekers denken bijvoorbeeld aan grondstoffen voor de productie van insecticiden of oplosmiddelen voor het schoonmaken van elektronische componenten.

Onderzoeker Johannes Laube, verbonden aan de universiteit van East Anglia, noemt de ontdekking zorgwekkend.

“Want deze nieuwe gassen dragen bij aan de vernietiging van de ozonlaag.” En zelfs als we per direct stoppen met het uitstoten van deze gassen, zullen ze nog wel een tijdje in de atmosfeer te vinden zijn. “

De drie cfk’s worden heel traag afgebroken, dus zullen zij nog decennialang aanwezig zijn De drie cfk’s gaan namelijk 35 tot 51 jaar mee.

“Bovendien behoren ze alle drie tot de categorie ‘sterke ozonvernietigers’,”

voegt onderzoeker Thomas Röckmann, verbonden aan de Universiteit Utrecht toe.

“Onze ontdekking zal hopelijk snel tot maatregelen leiden, waardoor ook voor deze cfk’s alternatieve stoffen gebruikt gaan worden.”

 BRONNEN 

UEA research reveals four new man-made gases in the atmosphere” – UEA.ac.uk
Vier nieuwe ozonvernietigers ontdekt” – UU.nl
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA.

 

(1)

 • The four new gases have been identified as CFC-112, CFC112a, CFC-113a, HCFC-133a
  -CFC-113a has been listed as an “agrochemical intermediate for the manufacture of pyrethroids”, a type of insecticide once widely used in agriculture
  -CFC-113a and HCFC-133a are intermediaries in the production of widely used refrigerants
  -CFC-112 and 112a may have been used in the production of solvents used to clean electrical components

 

Reacties :

-“Dat gat zit er hoogstwaarschijnlijk al zolang de aarde bestaat”

let vooral op het  gebruik van ‘hoogstwaarschijnlijk’, waarmee er dus toch enige mate van ondersteuning is aan de theorie dat  “er altijd al een ozongat  geweest is.”

Echter is er zover ik weet geen onderzoeksmogelijkheid om de geschiedenis van de ozonlaag te weten te komen dus doen we het middels huidige observatie.: daar blijkt dan

 • een verband te zijn tussen de afnamen van ozon en de toename van gassen die ozon afbreken, gassen die niet tot stand komen in die mate zonder menselijke productie.
 • Als je  hierin over meteen wil  meespreken moet je al wel enkele deccenia teruggaan want zolang gaat dit hoofdstuk al mee.

 

-“Men ‘ontdekt’ een paar gassen en gaan er hier ook maar meteen vanuit dat de mens het was zonder de echte bron te kunnen identificeren.”

—>is een schoolvoorbeeld van misleiding. met uw haakjes wil je het doen uitschijnen alsof men niet kan vastellen om welke gassen het gaat  of dat de herkomst van deze gassen (= antropogeen ) niet bekend zou zijn.

-“Kennelijk zoekt men een nieuwe boeman om weer aan geld te komen omdat de co2 bangmakerij volledig mislukt is.”

—> en dit is dan weer een mooi voorbeeld voor complottheoretici/fanaten,                                                                                                    ……….zonder enige logica verbanden spuien die absurde veronderstellingen verbergen. Let (weeral) op de personificatie van instanties en begrippen zoals ‘de wetenschap’ of ‘die onderzoekers’.

Deze is een knappe want blijkbaar moet er een organisatie zijn die als een soort marketingsmachine werkt en naar wens van onderzoeksveld kan overstappen en blijkbaar ook nog eens werk kan afleveren dat niet door derden kan beoordeeld en getest worden.

plus dat het al automatisch overstapt naar de gevolgtrekking dat uitstoot van gassen en het veranderen van een omgeving totaal geen effect sorteert en dat er dus gerust opgestookt mag worden

.Zombie reactie, dat is het, ik blijf erbij   // Het is nog eerder waarschijnlijk dat  sommige  klimaatsceptici ‘complot-theoretici ‘ of betaalde hulpkracht jes voor lobbyisten zijn  dan dat dit onderzoek enige relevantie heeft als drukmiddel van een geheime agenda van ‘bangmakerij op wereldschaal’

°

________________________________________________________________________________________________

suplementaire noten   

(2)

 En ik ben het er mee eens .
er is   Seizoensvariatie:

Thumbnail

Maar er is natuurlijk nog iets anders aan de hand: De lange termijn variatie:

Thumbnail

Hier kan je dalende trend zien van af 1980 tm 1996, en daarna de stijgende trend. Ik laat het aan anderen over om te onderzoeken of dat iets met de ban op cfk’s te maken zou kunnen hebben.
Bron: http://ozone.meteo.be/meteo/vi…

 

Desondanks is het duidelijk dat de genoemde gassen menselijk van aard zijn(antropogeen ) , gemakkelijk ozon afbreken, in stijgende mate toenemen (althans 2 van de 4  nieuw gevonden  gassen) en dus de afmetingen van het gat kunnen beinvloeden.
– Uw mening is dan ook  grotendeelws gelijk aan die klimaatsceptioci  ?  

oftewel

 • Dat we deze producten moeten blijven gebruiken omdat toegeven aan deze onderzoeken gelijk is aan winst voor bedrijven die hierdoor nieuwe ( en betere) producten moeten maken?
 • dat we dingen die werken maar moeten blijven gebruiken omdat de impact hoogstwaarschijnlijk miniem is?                                                            Want dat is echte  reden he, ” wij moeten meer betalen omdat ze zeggen dat deze zaken schadelijk zijn terwijl ze dat hoogstwaarschijnlijk niet zijn.”

Veel klimaatsceptici hebben een   jarenlange traditie van het consequent afbreken en aanvallen van elk artikel waarin nog maar vaag gerefereerd word naar het klimaat met als enige echt fundament dat het geld kost.

Als deze klimlaatsceptici nu  maar eens in staat waren  om naar de klimaatproblematiek (want die is er ontegenzeglijk, het klimaat zál veranderen.) te kunnen kijken zonder geld erbij te halen.  Dat wil NIET  zeggen  dat je geen rekening moet houden met transparantie van geldstromen in de industrie, wetenschap en politiek

(hetgeen ook in het nadeel werkt van de zgn klimaatsceptici),Kijk eens  puur naar het complexe interagerende systeem van onze planeet.

 • Hoe kun je dan menen dat wat wij dagelijks doen en laten geen effect sorteert op het milieu?
 • Hoe kun je niet inzien dat nieuwe technologieen nodig zijn en dat de oude vervuilend zijn.
 • Zelf een ‘klein beetje maar‘ is eigenlijk al teveel.voor een klimaatscepticus  

 

 

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

2 Responses to OZON

 1. Pingback: broeikasgassen / Notes B « Tsjok's blog

 2. Pingback: PERMAFROST | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: