zeestromingen


 

“De zee is een schat voor de mens”

Helaas  zijn ze in toenemende  mate  verworden tot  slachtoffers van niets ontziende  en niet- aflatende  roofbouw  en stroperijen

De zeeën op de aardbol leveren een enorme schat aan diensten voor de mensheid, onder meer voor voedsel, klimaat, bescherming tegen rampen, geneeskunde en nieuwe technologie. Maar die schat loopt gevaar tengevolge van overexploitatie, gekoppeld aan zeer weinig bescherming. Die is een veelvoud goedkoper dan de gevolgen van de teloorgang. Dat blijkt uit een studie van de Duitse tak van het Wereldnatuurfonds (WWF). Beschemde wateren
Op een VN-conferentie over natuurbehoud in Bonn heeft het WWF de 190 deelnemende landen aan de VN-conventie voor de biodiversiteit opgeroepen om de schat die de oceanen vormen te beschermen, terwijl ze zich in 2004 ertoe verbonden hebben tegen 2012 een wereldwijd netwerk van beschermde wateren te zullen instellen. Dat is nog maar voor 0,5 procent van de zeeën het geval. Wetenschappers hebben nochtans berekend dat oceanen een jaarlijkse waarde van 21 miljard dollar aan diensten hebben.
°
*CO2-opslag
°
Het rapport beklemtoont het belang van oceanen voor de geneeskunde, visserij (met alle gevolgen vandien voor de werkgelegenheid en de voeding bij teloorgang), kustbescherming en het klimaat. Als er geen biologische activiteit zou zijn in de zeeën, zou de koolstofconcentratie in de atmosfeer 50 procent hoger zijn. Deze “dienst” alleen al is becijferd op 0,66 tot 13,5 miljard dollar per jaar. Er is derhalve meer geld te winnen door de zeeën te beschermen dan ze te vernietigen, aldus het rapport. (belga/edp)
26/05/08
°
De toestand der zeeën  anno  2012
is( op zijn minst )  weinig hoopvol  … bio en ecosystemen staan steeds  verder af van herstel … Vissen sterven in rap tempo uit
grote plastiek afval- eilanden drijven rond  en verergere de toestand aan de opperlakte …  Olie- kern –  en  andere milieu rampen verergeren en nemen zelfs   toe  ( het is niet omdat er over  wordt gezwegen   dat er geen olie lekkage meer zijn –> integendeel ( vermelden we alleen maar     de delta van de Niger :  die wordt langzaam  een kompleet geruineerd  gebied )
  – De  toemende vervuiling van de wereldzeeën 
*De eerste berichten luidden dat de rivieren verontreinigd waren, de vissen verdwenen.
Toen werd verteld dat je maar beter geen paling uit het IJsselmeer kon eten.
Daarna werd de Noordzee afgekeurd.
En vervolgens grote delen van de Atlantische Oceaan.
Alleen haring uit de Noordelijke IJszee is nog onbesproken. Hoewel ik me afvraag hoe IJsland zijn rioleringsprobleem oplost.
Dit alles heeft zich voltrokken in een halve eeuw.
*leegvissen van de wereldzeeën
de moderne industrieele  en hoogtechnologische massale  visserij is een ernstige bedreiging voor de wereldzeeën … Vis   wordt ook  peperduur  wat nog eens  het leegvissen aanwakkert  want er valt steeds meer mee te verdienen  ….  
 -En wat  gebeurt er met de   bijvangst ?De zoveelste dodelijke  verspilling  die  het leven en ecosytemen  in de oceanen  bedreigen en vele  zeeregio’s( lagunes  en delta’s )  tot onderzeese  woestijnen herschept
de broedplaatsen van veel vissoorten ( de koraalriffen ) worden ernstig  bedreigd
Zeestromingen en  klimaat 

http://www.kennislink.nl/publicaties/oceanen-en-klimaat

Oceaanstromingen

origineel, geschreven door Albert Kettner op 07-09-2007,
Tegenwoordig beslaan oceanen ruim 70 procent van het aardoppervlakte, maar dat is wel eens anders geweest. 4,6 miljard jaar geleden vormde de eerste aardkorst het oppervlak van de bal van vloeibaar gesteente. Door de enorme hitte verdampte al het water direct weer. Langzaam accumuleerde waterdamp uit vulkanische erupties in de jonge dampkring, mogelijk aangevuld met water dat verdampte uit miljoenen ingeslagen ijskometen. Met het afkoelen van het aardoppervlak ontstonden waterpoelen, de oersoep, waarin 3,6 miljard jaar geleden de eerste algen groeiden. Er was 25 miljoen jaar van zware regenval voor nodig om de oceanen te vullen en tot op de dag van vandaag groeien de oceanen gemiddeld met 0,1 km3 water per jaar dat vrijkomt uit vulkanische erupties.De zo ontstane oceanen zijn constant in beweging. De Grieken kwamen hierachter doordat hun handelsschepen, zodra ze via de straat van Gibraltar de Atlantische oceaan opvoeren, telkens naar het zuiden afdreven. Voor zulke grote waterstromen wordt de eenheid Sverdrup (Sv) gebruikt; 1 Sverdrup is gedefinieerd als 1 miljoen m3 water per seconde. De voor het klimaat van Nederland zo belangrijke Warme Golfstroom bijvoorbeeld, transporteert nadat hij de Golf van Mexico heeft verlaten zo’n 55 Sverdrup water. Dat is minstens 46 keer zoveel als alle rivieren van de wereld bij elkaar afvoeren richting zee. Het is dus al lange tijd bekend dat er circulatie is in oceanen, maar dat zowel de diepte- als de oppervlakte- circulatiepatronen eigenlijk deel uitmaken van een groot circulerend systeem is pas de afgelopen eeuw ontdekt tijdens drie oceaanexpedities door George Deacon (1906 – 1984).Hoe komt het dat oceaanwater als één groot systeem in beweging is? Twee hoofdfactoren bepalen de oceaanstromingen: zwaartekracht en wind. 90% van het water in de oceanen stroomt dankzij de zwaartekracht. Verschillen in temperatuur en zoutgehalte maken dat oceaanwater niet overal dezelfde dichtheid heeft. Warm water is lichter dan koud water en ‘drijft’ daarom bovenop. Vergelijk dit met een heteluchtballon, door het verwarmen van lucht in een ballon zet de lucht uit, waardoor de lucht per volume lichter wordt dan zijn omgeving met als gevolg dat de ballon stijgt.Temperatuursgelaagdheid, die ontstaat in het water, zorgt dat de waterlagen onderling moeilijk mengen. Hoe groter het temperatuursverschil hoe slechter de menging. Deze ‘stratificatie’ is goed te merken als je zomers buiten gaat zwemmen. Water is warm aan het oppervlak, maar zodra je duikt kom je in veel kouder water terecht. Koud en relatief zwaar zeewater, dat zich voornamelijk rond de polen van de aarde bevindt, zinkt dan ook naar de diepte. Volgens de wet van de communicerende vaten moet eenzelfde hoeveelheid water ergens anders omhoog komen. Deze opwelling vindt plaats in de gematigde zones en rond de evenaar, waar het water sneller wordt opgewarmd door de zon.Grootschalige windpatronen samen met effecten van Corioliskracht zorgen er vervolgens voor dat het warme oppervlaktewater, de bovenste 200 – 400 meter, uiteindelijk weer naar de polen gestuwd wordt. Rond de evenaar zijn de uit het oosten komende passaatwinden verantwoordelijk voor het opstuwen van het zeewater, maar vanaf de 30ste noorder- en zuiderbreedtegraad domineren de westenwinden. De Corioliskracht welke ontstaat door de draaiing van de aarde om haar as, geeft bovendien een afwijking aan de stuwrichting.De Corioliskracht laat zich het makkelijkst beschrijven met behulp van een kanonskogel en twee steden die op dezelfde lengtegraad liggen; bijvoorbeeld Lyon en Amsterdam. Als vanuit Lyon een kanonskogel richting Amsterdam afgevuurd wordt dan duurt het enige tijd voordat deze Amsterdam zou bereiken. De aarde is al weer een stukje doorgedraaid tegen de tijd dat de kogel Amsterdam zou bereiken waardoor de kogel op de Veluwe zal inslaan. Hetzelfde principe is van toepassing op oceaanstromingen. Zo bepaalt de Corioliskracht dat oceaanstromingen op het noordelijke halfrond met de klok meedraaien en op het zuidelijke halfrond tegen de klok in.Dramatische gevolgen ontstaan wanneer oceaanstromingen tijdelijk van richting veranderen. Het ronddraaien van de aarde blijft weliswaar altijd hetzelfde, maar omdat passaatwinden w챕l in richting en kracht kunnen vari챘ren, is het niet moeilijk voor te stellen dat oppervlaktestromingen ook snel kunnen veranderen. Het bekendste voorbeeld hiervan is het 1 tot 3 jaar durende El Ni챰o-fenomeen, dat elke 3 tot 8 jaar optreedt in de Stille Oceaan. De oostelijke passaatwinden boven de Stille Oceaan komen dan uit tegenovergestelde richting en veranderen ook de oceaanstroming.Het koude, voedselrijke zeewater dat normaal bij de kust van Peru omhoogkomt doordat het oppervlaktewater in westelijke richting weggestuwd wordt, blijft uit en komt nu door de tegenovergestelde wind vele duizenden kilometers verderop bij de kust van Indonesi챘 pas aan de oppervlakte. De Peruaanse vissers noemden dit verschijnsel El Ni챰o, wat kerstkindje betekent, omdat dit fenomeen zich rond kerst voordoet. Los van de rampzalige gevolgen voor Peruaanse vissers is El Ni챰o klimatologisch over de hele wereld goed merkbaar. Het Andesgebergte, wordt dan geteisterd door regen wat dramatische aardverschuivingen en modderlawines met zich meebrengt. Tegelijkertijd blijft het moessonseizoen in Australi챘 en Indonesi챘 uit waardoor daar, door de extreme droogte, talloze bosbranden ontstaan.Zonder oceaanstromingen zou de aarde echter een veel extremer klimaat kennen. De zon warmt de aarde op. Doordat de aarde een bal is en de zon min of meer loodrecht boven de evenaar staat krijgt de evenaar de meeste energie. Hoe dichter je bij de polen komt hoe kouder het dan ook wordt. Het warme oppervlaktewater, dat richting de polen wordt gestuwd, verdampt en staat langzaam zijn warmte af aan de lucht. Koude lucht uit Noord-Amerika bijvoorbeeld wordt zo opgewarmd door de warme Golfstroom voordat het Noordwest-Europa bereikt. Hierdoor is het klimaat in Nederland 2 tot 5 graden warmer dan je zou verwachten op grond van de breedtegraad. Boven land koelt de opgewarmde lucht af en, omdat koudere lucht minder vocht kan bevatten, ontstaat er neerslag. Dit maakt dat we in Nederland relatief warme, natte winters hebben en gematigde natte zomers.Opwarming van de oceanen leidt tot verminderde opname van het broeikasgas koolstofdioxide. Dit omdat zeewater slecht mengt als de temperatuursverschillen groter worden tussen de verschillende waterlagen in de oceaan en omdat CO2 beter oplost in koud water. Voedselrijke nutri챘nten en sedimenten afkomstig van het land komen in de oceaan terecht. Het gedeelte neerslag boven land dat niet verdampt is, verzamelt zich in rivieren en stroomt terug naar de oceanen waarbij het opgeloste mineralen en geerodeerde sedimenten zoals klei, silt en zand met zich meeneemt. Jaarlijks wordt 15,5 miljard ton sediment naar de oceaan getransporteerd. Om je een idee te geven, heel Nederland zou elk jaar met een halve meter sediment bedekt worden, als we al dat sediment zouden uitspreiden over ons land.Voedselrijke stoffen komen zo in de oceaan terecht alwaar ze snel naar diepe koudere waterlagen zakken. Fytoplankton, de grootste zuurstofproducent van de aarde, legt grote hoeveelheden koolstof afkomstig uit koolstofdioxide vast via fotosynthese. Dood fytoplankton zakt naar de oceaanbodem waar de organisch gebonden koolstof afgedekt wordt door sedimenten en zo netto koolstof uit de kringloop onttrekt. Tot op 100 meter diepte is er nog voldoende zonlicht voor fytoplankton om in leven te blijven, maar de nutri챘nten zijn daar juist minder beschikbaar als de diepere voedselrijkere lagen door temperatuursverschillen slechter mengen met het oppervlakte water. Door dit principe neemt de groei van fytoplankton en daarmee de fixatie van koolstofdioxide af bij een opwarming van de oceanen.

Oceaanstromingen matigen dan wel het klimaat op aarde, ze zijn ook verantwoordelijk voor abrupte klimaatsveranderingen. Dat laatste heeft de nog immer actieve Wallace Broecker, professor geologie aan de Columbia Universiteit van New York, met zijn toonaangevend onderzoek sinds de jaren 50 bewezen. Dr. Broecker grapte recent op een groot geologisch congres dat zijn schetsjes van het mechanisme van oceaanstromingen tegenwoordig op mineraalwaterflessen in China staan, helaas nog niet helemaal in de goede context want het stromingsdiagram heeft niet direct te maken met de zoetwaterkringloop van mineraalwater. Hij ontving in 1996 de prestigieuze nationale wetenschapsonderscheiding van de VS. Onder andere voor zijn onderzoek naar de effecten van verstoringen van de oceaancirculatie.

Aan het einde van het Pleistoceen, zo’n 12.500 jaar geleden, net toen het noordelijk halfrond voor het grootste gedeelte vrij was van landijs, daalde in nog geen 10 jaar tijd de temperatuur op aarde. Tijdens deze 1.300 jaar durende koude periode, de Jonge Dryas genaamd, dreven er ijsbergen tot aan Portugal. Broecker toonde aan de hand van de veranderende chemische samenstelling van sedimenten in de Golf van Mexico aan, dat dit kwam omdat de oceaancirculatie sterk was afgezwakt, en mogelijk zelfs geheel was gestopt. Volgens Broecker is het plotseling leegstromen van een reusachtig zoetwater gletsjermeer ‘Lake Agassiz’ in de Atlantische oceaan verantwoordelijk voor het verminderen van het zoutgehalte en dus het gewicht van het zeewater. Zodoende zakte het koude zeewater niet tot nauwelijks meer naar de diepte en stopte de circulatie.

Een enigszins andere theorie van John Andrews (Universiteit van Colorado, VS) en Harmut Heinrich (Nationaal Maritiem en Hydrografisch instituut, Duitsland), beschrijft eenzelfde effect. Zij hebben aangetoond dat een vloot van ijsbergen, de zogenaamde ‘Heinrich events’, via de Labrador zee uiteindelijk in de Noord-Atlantische Oceaan terechtkwam waar de ijsbergen smolten. Het vrijgekomen zoete smeltwater maakte het zeewater minder zout en dus minder zwaar waardoor de circulatie verzwakte. Door het afzwakken of uitvallen van de oceaancirculatie wordt er geen warm zeewater uit de tropen meer naar het noordelijk halfrond gebracht. Koude winden vanaf Noord-Amerika worden niet meer door de zee opgewarmd, voordat ze Europa bereiken, met als gevolg: een abrupte klimaatsverandering.

Veranderingen in oceaanstromingen en de daarmee gepaard gaande plotselinge klimaatsveranderingen zijn ook in de toekomst te verwachten. De impact van menselijke invloed in deze is nog niet met zekerheid vast te stellen, maar het is denkbaar dat door het opwarmen van de aarde de ijskap op Groenland sneller smelt. Deze puls aan zoetwater kan de opwarming door het broeikaseffect temperen.

Strijd over de Golfstroom

1 december 2005 door 

http://www.kennislink.nl/publicaties/strijd-over-de-golfstroom

Terwijl het broeikaseffect de gemiddelde temperatuur in Europa omhoog drijft, dreigt het Day after Tomorrow-effect ons in een nieuwe ijstijd te storten. In Nature en de Geophysical Research Letters laaide de strijd tussen de twee rampscenario’s weer op.

Onderzoekers van het Britse National Oceanography Centre presenteerden in Nature de resultaten van Rapid, een 50 jaar lange meetreeks aan oceaanstromingen. Volgens NOC-er Harry Bryden blijkt uit de metingen dat de Golfstroom in de tweede helft van de vorige eeuw steeds minder warmte naar West-Europa heeft gebracht. Door de Golfstroom is het klimaat in West-Europa zachter dan in andere plekken op dezelfde breedtegraad. Zonder de Golfstroom, die warm water uit het Caribisch gebied naar het noorden stuwt, zou Europa een stuk kouder zijn. Het NOC-artikel kreeg stevige kritiek te verduren: de Golfstroom slaat volgens andere onderzoekers helemaal niet af, en de opwarming door het broeikaseffect zou de kleinere Golfstroom makkelijk compenseren.

Warme golfstroom (rood/oranje) vanuit de ruimte gezien.

De Rapid-metingen vormen een “zorgwekkende bevestiging van computervoorspellingen dat de Golfstroom begint te haperen”, schrijft de Duitse hoogleraar oceanografie Detlef Quadfasel in een commentaar op het NOC-stuk. In klimaatmodellen kan een stijgende temperatuur voor een paradoxale netto afkoeling van Europa zorgen. De Golfstroom kan namelijk ‘afslaan’ als de opwarming de afvoer van water via de diepe onderstroming tegenwerkt. In de film The Day after Tomorrow leidde een geblokkeerde Golfstroom tot een rampzalige klimaatverandering.

Verstopte schoorsteen

Hoe zouter het zeewater, hoe makkelijker het zinkt en de Golfstroom blijft trekken. Hogere temperaturen op aarde kunnen een stok in de wielen steken; valt er veel zoete regen boven zee of smelt er ijs op Groenland, dan wordt het zoute zeewater aangelengd. Daardoor zinkt het minder goed en blokkeert de onderstroom van afgekoeld water terug naar de evenaar. Die onderstroom werkt als een trekkende schoorsteen en houdt de Golfstroom in beweging, maar als het water niet meer wil zakken, houdt de onderstroom ermee op. Ook de stroom van warm water uit het Caribisch gebied naar onze kust zwakt dan af.

Watercirculatie op aarde. Warm water wordt in de Atlantische oceaan naar het noorden gedreven door de heersende winden. Daar verwarmt het onze kusten en koelt bij Groenland sterk af. De Golfstroom is niet de enige grootschalige waterstroom op aarde! bron: Stefan Rahmstorf, Nature

Carl Wunsch van de afdeling Earth, Atmospheric and Planetary Sciences aan het Amerikaanse MIT vindt de Nature-publicaties paniekzaaierij. “De kans op een wereld zonder Golfstroom is nauwelijks groter dan nul”, schrijft hij in een brief aan Nature. “De Golfstroom wordt aangedreven door het windsysteem boven de Atlantische oceaan, en door de draaiing van de aarde. De enige manier om de Golfstroom te stoppen is door de aarde of de wind stil te zetten.”

Wunsch staat niet alleen in zijn mening. In het vakblad Geophysical Research Lettersbetogen klimatologen onder leiding van J.M. Gregory (Universiteit van Reading, Groot-Brittanië) dat een zwakkere Golfstroom niet kan opboksen tegen de gemiddelde opwarming van de aarde. Elf verschillende computermodellen laten allemaal zien dat zelfs een verviervoudiging van het CO2-gehalte in één eeuw tijd de Golfstroom niet stil kan leggen. Zelfs in het ergste geval neemt de Golfstroom maar met de helft in kracht af. Het sterkere broeikaseffect overheerst de afkoeling door zo’n verzwakte Golfstroom; netto wordt het alsnog warmer in Europa.

Klimaateffect oceaanstroming nauwelijks meetbaar

SAMENVATTING
Door de warme Golfstroom in de Atlantische oceaan heeft Europa een veel gematigder klimaat dan Canada. Wetenschappers zijn bang dat klimaatverandering de oceaanstromen kan veranderen. Grootschalige meetnetten moeten daar op tijd voor waarschuwen, maar volgens oceanograaf Carl Wunsch zijn eventuele klimaateffecten onzichtbaar door het natuurlijke klotsen van de oceaan.

In de Atlantische Oceaan drijven tientallen meetstations van het RAPID-project. Bij de Canarische Eilanden, de onderzeese Mid-Atlantische Rug en de Bahama’s meten ze de waterdruk, temperatuur, het zoutgehalte en andere kenmerken van het oceaanwater. Dat alles om de oceaanstromingen in kaart te brengen. Want het risico bestaat dat klimaatverandering die stromingen kan versterken of verzwakken. Zulke stromen transporteren warmte over de planeet, zoals de Golfstroom die Europa een gematigd klimaat bezorgt. Maar een klimaateffect op de waterstromen is volgens oceanograaf Carl Wunsch pas over decennia zichtbaar. Dat rekent hij voor in het vakblad Nature Geoscience van 10 februari.

Watertemperatuur volgens het oceaanmodel OCCAM. Warm water uit de Golfstroom stroomt langs Europa en warmt daar de lucht op. Zonder de Golfstroom zou het klimaat in Europa een stuk kouder en vochtiger zijn.
bron: National Oceanography Centre, Southampton.
Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Natuurlijk geklots
Zelfs in een stille badkuip is nog een beetje stroming aanwezig en in een gigantisch bassin als een oceaanbekken klotst het water al helemaal van jewelste. Als twee stukken oceaan een verschillende hoogte, waterdruk of temperatuur hebben, stroomt er water van de ene naar de andere plek. Die bewegingen zet je niet zomaar stil en ze hebben maanden of jaren na de originele stroming nog invloed op de stromingen in het water. Volgens het rekenmodel van Wunsch hebben de natuurlijke wanordelijke waterbewegingen opgeteld een grotere invloed op grote oceaanstromingen als de Golfstroom dan klimaatverandering. Wordt de Golfstroom zwakker, dan kan dat volgens de onderzoeker net zo goed komen door toevallig samenkomende golven als door klimaatverandering.

Een CTD-boei meet geleiding (conductivity) om het zoutgehalte te bepalen en heeft sensoren om temperatuur en diepte te meten. Zo’n boei wordt tijdens een meetsessie van 4 tot 5 uur in de oceaan geplaatst. Metingen van verschillende locaties en tijdstippen geven een beeld van grootschalige stromingen in het water.
bron: National Oceanography Centre, Southampton.
Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Geen broeikaseffect?
Op korte termijn kunnen meetnetten als Rapid volgens Wunsch niet uitwijzen hoeveel invloed het broeikaseffect heeft op veranderingen in oceaanstromen. “Een meetinterval van een jaar of twee is te kort om algemene trends uit af te leiden”, schrijft Wunsch in zijn Nature-publicatie: “sommige jaren is er weinig fluctuatie te zien, andere jaren weer veel”.Lang en nauwkeurig meten en dan zoeken naar structurele afwijkingen van het gemiddelde zijn volgens de oceanograaf de enige methode om klimaatverandering uit het achtergrondgeklots te filteren. “Je kunt het natuurlijke geklots waarschijnlijk het best in kaart brengen door continue hoogtemetingen met satellieten”, denkt Wunsch. “Daarnaast heb je ook de informatie van drijvende meetstations nodig, en natuurlijk gedetailleerde 3D-stromingsmodellen.” Hoe geavanceerd de meetapparatuur ook wordt, onderzoekers zullen altijd een tijd moeten meten voor ze zeker weten of een verandering in de oceaanstromen is opgewekt door geklots of door het klimaat.

Carl Wunsch, Mass and volume transport variability in an eddy-filled ocean, Nature Geoscience (2008)

 optimisme gerechtvaardigd   ?
Golfstroom zwakt niet af
16/03/07
Ondanks de klimaatsverandering en ondanks vroegere berichten van wetenschappers vertoont de Golfstroom in het noorden van de Atlantische Oceaan tot nog toe geen tendens om af te zwakken, aldus het Leibniz-Institut f체r Meereswissenschaften (IFM-Geomar) dat vrijdag de resultaten van onderzoek op langere termijn vrijgaf. Noordwest-Europa dankt zijn mild klimaat aan die Golfstroom.Schommelingen
“Tot nu toe gingen alle klimaatmodellen ervan uit dat de Golfstroom in de toekomst zou afzwakken”, zei professor Claus B철ning van het IFM-Geomar. Enkele wetenschappers meenden reeds eerste aanwijzingen te hebben gevonden in oceaanmetingen.“Maar dat bevestigt zich niet in onze metingen over langere termijn”, aldus B철ning. Bij de metingen sinds 1996 in het noorden van de Atlantische Oceaan “kwamen wel sterke natuurlijke schommelingen aan het licht, maar er zijn geen aanwijzingen voor afzwakkingen”.

IJstijd
“Zelfs wanneer de voorspellingen van de klimaatmodellen zich zouden bevestigen, zullen wij hier in Europa niet kort of lang in een ijstijd terechtkomen
“, zei professor J체rgen Willebrand. “In het beste geval zal de verwachte klimaatopwarming in Noord-Europa wat gematigder uitvallen”.
 (belga)

Zee rond Antartica  kouder

2008

De Zuidelijke Poolzee is – tegen de opwarming van de Aarde in – duidelijk afgekoeld.
Dat meldt het Alfred Wegener Instituut voor Polair en Oceanografisch Onderzoek in Bremerhaven.
Een expeditie naar Antartica van februari tot april leerde dat de diepzee rond Antartica (1) kouder wordt.
Tegelijk toonden satellietbeelden de grootste uitdijing van de ijsmassa die ooit tijdens de zomer op de Zuidpool werd gemeten.

Feit is dat de Zuidpoolzee decennia lang als maar warmer is geworden.
Deze trend is voor het eerst doorbroken, aldus het onderzoeksteam rond Eberhard Fahrbach.
Het is echter nog onduidelijk of de duik van de temperatuur op de Zuidpool zich door koude zeestromingen uitbreidt en of er al dan niet een afremming komt van de opwarming van onze planeet.
(dpa/gb)
(1) Welke ( indien al enige ) invloed de aangroei van koud smeltwater  van de antarctische gletsers   heeft op de  “gemeten ” (?)temperaturen  in de plaatselijke diepzee( hoe  kouder   het water hoe dieper   het zakt )  is naar mijn weten in deze krantenberichten   niet geschreven  
La Nina en   El Nino
4 april 2008

 De Aarde wordt koeler door een koude zeestroming in de Stille Oceaan. La Nina zorgt er voor dat delen van China te maken hebben met extreem lage temperaturen. 
 La Nina zou er ook voor zorgen dat er in Australië ongewoon veel regen valt. Het is voor het eerst dat er bewijs is voor de beïnvloeding van La Nina op het wereldwijde klimaat. De temperatuur is de afgelopen tien jaar niet gestegen, blijkt uit de Amerikaanse berekeningen.

El Nino   De warme tegenhanger, El Nino, zou de temperatuur de komende vijf jaar weer doen stijgen. Dat is de verwachting van Britse weerkundigen.

 

 

 

Updates ; 12 mei 2014

‘El Niño keert waarschijnlijk terug binnen drie maanden’

Nadat de aarde de afgelopen jaren niet is opgewarmd, zou daar binnenkort verandering in kunnen komen. Waarschijnlijk (1 ) keert namelijk de warme golfstroom (2) El Niño de komende maanden terug.Dat schrijven Amerikaanse (3) klimaatwetenschappers van het Climate Prediction Center. Vakblad Science bericht erover op haar website.

El Niño is een warme golfstroom (2) ter hoogte van de evenaar, in het oostelijke deel van de Stille Oceaan. Het water is hier aan het oppervlak minstens een halve graad warmer dan wanneer er geen El Niño is.

De golfstroom verstoort het klimaat ter plekke, maar indirect ook elders op aarde. Er kunnen onder meer droogtes, stormen en overstromingen ontstaan.(4)

 

El Niño duikt gemiddeld eens in de drie tot vier jaar(5) op, maar niet volgens een regelmatig patroon. De laatste vond plaats in 2009-2010, de laatste krachtige episode was in 1997-1998.

De Amerikanen hebben nu berekend dat de kans 58 tot 78 procent is dat de golfstroom zich in de komende drie maanden zal ontwikkelen.(6)

La Niña

De afgelopen jaren was er juist sprake van een koele golfstroom, La Niña genoemd. Die lijkt nu af te zwakken en hiermee gepaard gaande stormen boven de Stille Oceaan zijn gaan liggen.

Hoe sterk de verwachte El Niño zal zijn en wat de invloed ervan op het wereldwijde klimaat zal zijn is nog niet duidelijk. Volgens de Amerikanen zou het de opwarming van de aarde een zwiep omhoog kunnen geven. Veel hangt af van hoe de golfstroom zich de komende maanden gaat ontwikkelen.

(wordt dus vervolgd )

 Door: NU.nl/Jop de Vrieze
°
Opmerkingen  
(1)  “Waarschijnlijk”
*..> het klimaat en plaatselijk weer , en dus ook El Nino, betreft gevolgen van complexe systemen en dus kan je nooit 100% zeker zijn.
De SCHATTING is wat aan de conservatieve kant, maar door de verstrekkende invloed die El Nino kan hebben is het belangrijk dat men zich er op kan voorbereiden, want als hij dit jaar komt, wordt het een serieuze …
> als dit een sterke El Nino wordt  kan het weer wereldwijd tot wel 2 jaar droger/natter/warmer etc zijn dan normaal.
<–  Ongeveer  58 %tot  78 % –>   Er is dus  ook een kans dat  die sterke  El Nino  niet komt: ongeveer 22 tot 42 procent..
(2) El Nino is niet de “ GOLFSTROOM “
< El Nino komt voor in de Pacific en het gaat om een zeestroom langs de evenaar die van richting veranderd.
Normaal is de stroming van oost naar west, tijdens el Nino van west naar oost.
El Nino brengt warm water naar de kust van Peru en dat gebeurt, elke 3 tot 7 jaar.
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o_Concluderend:
<De Golfstroom is een zeestroom,

<niet elke zeestroom is een golfstroom
< Misschien is het beter om de Golfstroom gewoon onder zijn andere naam te promoten = de “Noord Atlantische Drift. “
< Met gelijk daarbij de uitleg wat El Nino is en wat er met de Noord Atlantische Drift aan de hand is
(3)  De Amerikanen voorspelden ook al de voorbije ” horrorwinter.” –> Die was alleen op hunzelf van toepassing.
–> Laat ons hopen dat het nu alweer zo iets  wordt .(4) Ok, maar welke streken gaan erg veel plaatselijke last krijgen van de te verwachten El Nino?

(5) “ ….komt eens in de 3 a 4 jaar voor. Het is heel onregelmatig..”
< Als het elke 3 a 4 jaar voorkomt is het juist best heel regelmatig.
< (Correctie  :) Het komt alleen eens in de 3 tot 7 a 8 jaar voor.

°

KRACHTIGE EL NIÑO IN DE MAAK

Updates  10-04-14   – Bron: Weerplaza, KNMI

nino

De veranderingen boven de Oceaan die plaatsvinden.

Een krachtige tot zeer krachtige El Niño lijkt in de maak te zijn, zo bericht Weerplaza op hun website. De komende maanden komt El Niño tot ontwikkeling waarna wereldwijd het weer beïnvloed wordt. Grote schade en slachtoffers kunnen het gevolg zijn.

El Niño is de benaming van een gebeurtenis in het zuidelijke deel van de Grote Oceaan, vanaf de kust van Ecuador, Peru en Chili tot aan grofweg Indonesië. Bij een El Niño verandert de windrichting van de passaatwinden boven de oceaan van oostelijk naar westelijk, verandert de stroming van het water, en verandert de temperatuurverdeling van de toplaag van het water.

Al deze wijzigingen hebben gevolgen voor het gedrag van weersystemen wereldwijd en daarmee ook voor de mens en de natuur. Bovendien zorgen de veranderingen in het water ervoor dat de voedselverdeling in de zuidelijke Grote Oceaan anders wordt. Dat heeft weer gevolgen voor allerlei vissen en organismen die in dit deel van de oceaan leven.

Actuele situatie
Om van een El Niño te mogen spreken moet het oceaanwater in het oostelijke deel van de Grote Oceaan minimaal 0,5 graden warmer zijn dan de normale watertemperatuur. De meest recente metingen en verwachtingen geven aan dat we deze maand aan die voorwaarde gaan voldoen.

Een extra aanwijzing zijn de passaatwinden. In het westelijke deel van de Grote Oceaan is de wind gedraaid van oost naar west en in kracht toegenomen. Hierdoor krijgt het opwarmingsproces extra kracht want de westenwind blaast het warme water van Indonesië richting Peru en omgeving.

De bel warmwater in beeld
Het warme water in beeld. Het grote rode gebied bevindt zich nog onder het oppervlak maar koerst duidelijk naar rechts (oostwaarts naar Peru) en naar boven.

Omdat El Niño zo belangrijk is, wordt ook de temperatuur van het water op grotere diepte nauwkeurig in de gaten gehouden. Wat daar opvalt, is dat er een gebied (zo groot als de Verenigde Staten) aanwezig is dat extreem warm is, warmer dan ooit gemeten. Volgens de oceaanmodellen is dit warme water onderweg naar het oppervlak. Zodra dat het oppervlak bereikt, ontstaat er een krachtige tot zeer krachtige El Niño.

De gevolgenDe gebieden die het zwaarst getroffen worden door een krachtige El Niño

De invloed van El Niño is gigantisch, maar alles gaat wel heel langzaam. De komende maanden wordt het oceaanwater warmer waarna de atmosfeer zich gaat aanpassen. De eerste meteorologische gevolgen ontstaan waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar. Het hangt er daarna vanaf hoe krachtig deze El Niño wordt en hoe lang hij aanhoudt om de verdere impact te kunnen inschatten.

Gelukkig is er nog onzekerheid, maar de voortekenen zijn niet best. Alle modellen geven aan dat een El Niño periode gaat beginnen. Een meerderheid van de modellen berekent dat het een krachtige tot zeer krachtige El Niño gaat worden.

De vorige keer dat er een krachtige El Niño plaatsvond, was in 1997-1998. Die El Niño heeft geleid tot ongeveer 30 miljard euro schade en wereldwijd 23.000 dodelijke slachtoffers! De krachtige El Ninõ van 1982-1993 veroorzaakte ruim 8 miljard schade.

Zware regenval in de anders droge regio’s in het westen van Zuid-Amerika veroorzaakte in 1997-1998 overstromingen, aardverschuivingen en slachtoffers. In Australië en Indonesië werd het droger dan normaal waardoor bosbranden konden uitgroeien tot grote proporties. De as zorgde voor een groot gebied met smog. Ook is de kans op hittegolven veel groter.

Maar niet alleen in de landen rondom de zuidelijke Grote Oceaan heeft El Niño gevolgen. In meer dan zestig landen is El Niño de (mede) oorzaak geweest van extreem weer in 1997-1998. 41 landen werden getroffen door overstromingen, 22 door droogte, aldus een rapport van de VN.

De grootste invloed heeft El Niño, wereldwijd gezien, in de maanden december tot en met februari. In Nederland zorgt een aanhoudende El Niño gemiddeld genomen voor meer regen in de lente. KNMI-onderzoek heeft tot de conclusie geleid dat als er sprake is van een El Niño in de wintermaanden we in het westen en midden van Europa op meer regen kunnen rekenen in de daaropvolgende lentemaanden.

Klimaatverandering?
El Niño bestaat al zeer lang. Waarschijnlijk hoort El Niño en zijn tegenhanger La Niña tot de normale stromingsprocessen van de Grote Oceaan. El Niño speelt echter wel een rol in het grote verhaal van de klimaatverandering. Immers, een systeem dat wereldwijd zoveel invloed heeft op het weer bepaalt mede hoe de temperatuur en neerslag zich ontwikkelen.

De gemiddelde wereldwijde temperatuur: er is een duidelijke stijging. In het rood zijn de jaren met een El Niño, die vrijwel steeds tot de warmste horen.

El Niño zorgt met de extra bosbranden bijvoorbeeld voor een verhoogde toename van CO2 in de atmosfeer. Dit broeikasgas zal leiden tot een hogere temperatuur in de atmosfeer.

El Niño staat ook vrijwel zeker garant voor, wereldwijd gezien, een hogere temperatuur in 2015. Daardoor krijgt de opwarming van de aarde een extra impuls.

Uit klimaatmodellenanalyse door de Universiteit van New South Wales (Australië) lijkt het dat het aantal El Niño’s de komende decennia gaat toenemen. Een krachtige El Niño vindt nu ongeveer eens in de 20 jaar plaats, dat zou eens in de 10 jaar kunnen worden.

Hoe de El Niño van 2014-2015 ook gaat uitpakken. De kans dat het in het najaar en de komende winter een belangrijk nieuwsfenomeen gaat worden, lijkt groot. We blijven de ontwikkeling nauwgezet volgen.

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: