Homo floresiensis


AFSTAMMING VAN DE MENS en de mensachtige
°
UPDATE ; 
2013
800px-lb1_skull

Homo floresiensis, the three-foot “hobbit” human whose remains were discovered on the Indonesian island of Flores in 2003, has now been designated as a real species truly distinct from H. sapiens.

This species lived fairly recently—38,000-12,000 years ago, when modern humans were already colonizing the New World—but is very distinct from H. sapiens

Because of its size and the resemblance of the skull to those seen in certain human diseases (hypothyroidism, microcephaly, etc.), some scientists speculated that this was not a tiny archaic species living at the same time as modern humans, but simply a single pathological individual of H. sapiens.

A new analysis by Baab et al.  suggest however, that this really was a tiny hominin species.  Extensive morphological analysis of the single existing skull from Flores, along with modern H. sapiens, both “normal” and suffering from a variety of syndromes suggested to have produced the Flores skull, as well as a variety of early hominin species, shows that the Flores skull is more similar to that of H. erectus than to nearly all pathological specimens, and is thus likely to truly represent a new species.

(See the New York Times report by John Noble Wilford.)


Researchers found that the cranium of Homo floresiensis, known as hobbits, top, was more similar to skulls of various human predecessors than to modern Homo sapiens, bottom.

” ….Our analyses corroborate the previously suggested link between LB1 and fossil Homo and support the attribution of this specimen to a distinct taxon, H. floresiensis. Furthermore, the neurocranial shape of H. floresiensis closely resembles that of H. erectus s.l. and particularly specimens of early Eurasian H. erectus, although it is unclear whether this latter affinity is best attributed to a close phylogenetic relationship or to a size-related convergence in shape.

These results also counter the hypotheses of pathological conditions as the underlying cause of the LB1 neurocranial phenotype, with the possible exception of posterior deformational plagiocephaly, a condition without significant adverse health effects/….” 

Baab, K. L., K. P. McNulty, and K. Harvati. 2013. Homo floresiensis Contextualized: A Geometric Morphometric Comparative Analysis of Fossil and Pathological Human Samples. PLoS ONE 8:e69119 EP  -.

°
°
    File:Homo floresiensis.jpg    
°

floresfrontfloresrightfronthomo-floresiensis

Flores

A long-lost cousin has been discovered, Homo floresiensis, or Flores Man. It’s especially dramatic for a number of reasons. It’s relatively recent, with the youngest specimen only 18,000 years old, but it is most closely related to Homo erectus. This species was also minute, only 3 feet tall, and tiny-brained. Here we have a group of small, specialized human relatives, living contemporaneously with Homo sapiens, on isolated islands in Indonesia. It’s like discovering that Munchkins were real  http://pandasthumb.org/pt-archives/000582.html Flo /LB 1

flores-man-skullThis   grapefruit-size Homo floresiensis skull is apparently from a 30-year-old female who lived 18,000 years ago on Flores, an island in Indonesia. The small brain suggests that the new human species is not a pygmy Homo sapiens but rather a descendant of Homo erectus. ref. Photograph :  Peter Brown/Nature     http://www.nature.com/news/specials/flores/index.html °

floresiensis

L’HISTOIRE  SE  RéPèTE   :  Verhaal van  een Déjà Vu  ° In 2003 reageerde de wetenschappelijke wereld verbijsterd op de vondst van een nieuwe, kleine mensensoort, Homo floresiensis, gevonden in Laat–Pleistocene lagen in de grot Liang Bua op het Indonesische eiland Flores. Nu, bijna 10 jaar na de ontdekking, is nog lang niet iedereen ervan overtuigd dat het hier om een nieuwe mensensoort gaat. En dat is ook niet geheel verwonderlijk, want deze tijdgenoot van onze eigen soort zet veel ideëen over menselijke evolutie op losse schroeven. Met een geschatte herseninhoud van 400 cc en een lichaamslengte van hooguit 106 cm lijkt Homo floresiensis recht in te druisen tegen de theorie dat zowel lichaamslengte als hersengrootte gedurende de menselijke evolutie toenamen.

°

Veel critici zijn op basis van deze kenmerken van mening dat H. floresiensis niets meer en niets minder is dan een populatie moderne mensen, al dan niet lijdend aan een of meerdere aandoeningen. De aandoening in kwestie varieert van microcephalie (ontwikkelingsstoornis resulterend in kleine hersenen) en cretinisme (een gebrek aan jodium) tot diverse vormen van dwerggroei (groeistoornis), waaronder het syndroom van Laron (een ongevoeligheid voor groeihormoon).

°

Inmiddels zijn een groot aantal van deze claims weerlegd. 

°

Moderne mensen arriveerden pas rond 4.000 jaar geleden op Flores (Homo floresiensis stierf rond 17.000 jaar geleden uit), en dit sluit uit dat H. floresiensis stiekem een moderne mens zou zijn .

Bovendien duidt de aanwezigheid van meerdere individuen over een periode van minstens 50.000 jaar erop dat deze populatie van zogenaamd zwaar pathologische mensen zich aardig wist te redden in een niet al te vriendelijke natuurlijke omgeving.

Deze maand is er nog zo’n claim weerlegd.

In een nieuw artikel in the Journal of Human Evolution heeft Peter Brown korte metten gemaakt met de hypothese dat Homo floresiensis een populatie modern mensen met cretinisme zou kunnen zijn, een idee van de hand van de Australische wetenschapper Peter Obendorf. 

Volgens Obendorf en de zijnen zijn de kleine lichaamslengte en het kleine brein van H. floresiensis kenmerkende gevolgen van een tekort aan jodium op Flores. 

Aan de hand van een puntsgewijze analyse van medische literatuur over cretinisme wijst Brown deze hypothese van de hand.

Een gebrek aan jodium komt voor onder de bevolking in het binnenland van Flores, maar er is in de medische literatuur geen enkel geval bekend waarbij dat leidde tot een kleine lichaamslengte. Daarnaast laat de medische literatuur zien dat patienten met cretinisme een brein van normale afmetingen hebben, in tegenstelling tot wat Obendorf beweert.

Obendorf haalt ook andere kenmerken van de schedel van Homo floresiensis aan, zoals een ongefuseerde fontanel en verhoogde asymmetrie, die op cretinisme zouden moeten wijzen.

Brown, die zelf onderdeel uitmaakte van het opgravingteam in 2003, claimt echter dat de schedel enigszins verdrukt uit de grond kwam en tijdens het opgraven beschadigd raakte. Volgens Brown richten Obendorf en collega’s zich op een klein aantal kenmerken van H. floresiensis die toevallig ook bij cretins voorkomen.

Het enige kenmerk dat H. floresiensis wél deelt met cretins is een draaiing in de humerus, een van de botten uit de arm, maar dat komt ook voor bij Homo erectus uit Dmanisi (Georgië).

Het debat over de status en beschrijving van Homo floresiensis is dus verre van bekoeld.

Paleo-anthropologen hopen vurig op nieuwe vondsten uit Liang Bua die het debat een nieuwe wending kunnen geven.

°

Maar het stekken van nieuwe takken in de menselijke stamboom gaat lang niet altijd over rozen.

°

Toen in 1856 de eerste resten van Neanderthalers ontdekt werden in het Duitse Neanderdal, waren velen ervan overtuigd dat het hier om een oude Hollander van Marken of Urk of een verdwaalde Mongoolse Kozak ging.  

°

Ook Eugène Dubois, de Nederlandse paleontoloog die op Java de resten van Pithecanthropus erectus (nu Homo erectus) vond, werd bij terugkomst in het geciviliseerde Europa ontvangen met twijfel, hoongelach en soms zelfs ridicule.

°

De geschiedenis herhaalt zich, keer op keer. Het zal nog minstens een generatie duren voordat ook het stof over Homo floresiensis weer is neergedwarreld.

°

Brown, P. (2012). LB1 and LB6 Homo floresiensis are not modern human (Homo sapiens) cretins. Journal of Human Evolution 62, 201-224

Archaeologist Thomas Sutikna examines the Homo floresiensis skeleton that he and his team excavated from Flores in 2003

Archaeologist Thomas Sutikna examines the skeleton of Homo floresiensis that he and his team discovered on the island of Flores in 2003. What other “Lost Worlds” remain to be found in Wallacea?

4311043a-f1_2
     flores2

Floresmens stamt af van kleine voorganger Homo erectus

 9 januari 2010 Hendrik Spiering

http://www.nrc.nl/wetenschap/article2454779.ece/Floresmens_stamt_af_van_kleine_voorganger_Homo_erectus

 

Een nieuwe reconstructie van de Floresmens. Illustratie S. Pailly & E. Daynès / JHE
 °
De kleine Floresmens, die tot 15.000 jaar geleden nog leefde op het Indonesische eiland Flores, is hoogstwaarschijnlijk géén verdwergde Homo erectus.
°
De Floresmens stamt af van een lid van het geslacht Homo dat vóór Homo erectus leefde en zelf ook al vrij klein was. Deze gewijzigde afstamming van de Floresmens is de kern van een artikel van de vinder van de fossielen, Michael Morwood. Hij schreef het concluderende artikel in een special van het Journal of Human Evolution (november), geheel gewijd aan de Floresmens.
°
Zoogdiersoorten die zonder veel natuurlijke vijanden op een eiland leven worden vaak kleiner.
°
Toen vijf jaar geleden de mysterieuze Floresfossielen werden gevonden, was dat dan ook de eerste verklaring van de geringe lengte (slechts één meter) van deze mensachtige, met zijn verrassend kleine herseninhoud van 417cc.
°
De vroege Homo’s, waarvan nog altijd niet veel fossielen bekend zijn, waren echter zelf ook niet al te groot (ca. 130 cm) en hun herseninhoud evenmin (ca 600 cc).
°
Het geslacht Homo ontstond ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden in Afrika. 
°
Erectus, die vanaf 1,8 miljoen jaar rondliep, was lang: wel 180 cm. De vroege-homo-maar-niet- erectus-afstammingstheorie schemerde al door in eerdere anatomische analyses van de Homo floresiensis, waarin veel primitieve pre-erectus-kenmerken werden gevonden.
°
Ook de nieuwere onderzoeken die nu zijn gepubliceerd tonen dat de kleine Floresmens duidelijk behoort tot het geslacht Homo, maar in allerlei anatomische details toch nog wel heel primitieve kenmerken had, die bij H. erectus al waren verdwenen. Echt Homo is bijvoorbeeld de dikte van de Floresschedel, de hoogte van het gezicht en de vorm van het kuitbeen.
°
Maar sommige kenmerken van de kaak lijken toch nog wel op die van de voorganger van Homo, de nog chimpansee-achtige Australopithecus.
°
De korte onderbenen, het ontbreken van de boog in de voet, de polsbeentjes, enzovoorts: overal duiken primitieve kenmerken op.
°
Als deze nieuwe afstammingstheorie klopt, zouden dus al voor H. erectus mensachtigen Afrika hebben verlaten, iets waarvoor tot nu toe geen duidelijke bewijs is gevonden. Maar de Nederlandse archeoloog Wil Roebroeks betoogde al jaren geleden (Nature, 22 december 2005) dat zo’n vroege expansie waarschijnlijk is en zelfs dat H. erectus buiten Afrika kan zijn ontstaan, uit deze vroege emigranten

°

 

UPDATE

Was the ‘Hobbit’ species the result of island shrinkage?

°

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22169189 BBC News. 17 April 2013

The origin of the hobbit inforgraphic
hypothesis  1: Some critics say that the hobbit isn’t a separate species at all, but belonged to a group of modern humans whose size was restricted because they had a disease. Sommige wetenschappers (behorend tot deze groep ) geloven echter niet dat het brein van de mensensoort homo erectus  zo sterk kon krimpen. Zij vermoeden dat Floresmensen moderne mensen waren die leden aan een ziekte waardoor ze niet goed groeiden.
Hypothesis  2: Others believe that it evolved from a tiny-brained, ape-like creature that travelled from Africa millions of years ago. het is volgens die wetenschappers  mogelijk dat de dwergachtige mensen zijn ontstaan uit een kleine, aapachtige voorouders .
Hypothesis  3: But the new research suggests that an early human species that lived in Asia called ” Homo erectus”  arrived on the island and underwent dwarfism.

17 april 2013

http://www.nu.nl/wetenschap/3399955/floresmens-had-gekrompen-brein.html

 

Het brein van de zogenoemde Homo floresiensis had een gemiddeld volume van ongeveer 426 kubieke centimeter. Daarmee waren de hersenen van de dwergachtige mensensoort iets groter dan tot nu toe werd aangenomen. De bevinding wijst er op dat de Floresmens een dwergversie was van de primitieve mensensoort Homo erectus.   Dat schrijven onderzoekers van het Nationaal Museum van Natuur en Wetenschap in Tokio in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the Royal Society B.

°

Nog altijd is het onduidelijk hoe Floresmensen zijn geëvolueerd. Uit de in 2003 ontdekte fossielen van de 18.000 jaar oude mensensoort blijkt dat ze slechts een meter lang waren. Volgens een reeds eerder gestelde populaire theorie zijn de ‘hobbits’ ontstaan uit een relatief grote voorouder in Oost-Azië, de Homo erectus. Toen deze primitieve mensen naar het eiland Flores verhuisde zouden ze in de loop der generaties zijn gekrompen.

°

Een dergelijk evolutionair proces staat bekend als eilanddwerggroei.

°

Nieuwe metingen van de Japanse wetenschappers wijzen er op dat het brein van Floresmensen groter was dan tot nu toe werd aangenomen. Dat maakt eilanddwerggroei volgens hen waarschijnlijker. Hoofdonderzoeker Yousuke Kaifu denkt dat de dwergmensen afstammen van een relatief kleine versie van de Homo erectus, die op het eiland Java leefde. Het brein van deze mensensoort had een volume van ongeveer 860 kubieke centimeter.

°

Het is volgens Kaifu niet onmogelijk dat een brein door eilanddwerggroei krimpt van 860 naar 426 kubieke centimeter. “Met ons werk kan ik niet bewijzen dat de Homo erectus de voorouder van de Homo floresiensis is, maar we hebben wel aangetoond dat het mogelijk is”, verklaart de wetenschapper

Door: NU.nl/Dennis Rijnvis

Een nieuwe reconstructie van Homo floresiensis

24 augustus 2009  Mieke Roth
°
Het begon met  het reconstrueren van Homo floresiensis naar aanleiding van een aanname die Gert van den Bergh had geopperd. Van den Bergh is een Nederlandse paleontoloog die op het eiland Flores, de vindplaats van Homo floresiensis, voornamelijk bezig was met de verdere aanwezige paleontologische fauna: mini-olifanten en reuzenratten. De link hierboven verwijst naar het persbericht dat er naar aanleiding van de publicatie is gemaakt.
°
Het maken van die reconstructie was een hels karwei. Niet zo zeer om de reconstructie zelf als wel de hoeveelheid tijd die ik had: twee weken. Ik heb er toen dag en nacht aan gewerkt met als resultaat een niet bijzonder mooie plaat, maar wel eentje die liet zien waar het om ging.
°
Het idee wat Van den Bergh opperde was zo controversieel dat er vanuit zijn collega’s voornamelijk afkeurend op werd gereageerd. Het verhaal is echter, met mijn reconstructies, wel de hele wereld over geweest.
°
Eerder was al een reconstructie gemaakt door Peter Schouten voor National Geographic en dat is tegenwoordig de meest bekende reconstructie van Homo floresiensis.
Hobbit-Like Human Picture Gallery: Photo of floresiensis and sapien skulls   01-hub-little
Deze reconstructie laat in feite een (klein) mens zien met het hoofd (een beetje) aangepast aan de gevonden schedel. Het is een reconstructie die tot de verbeelding spreekt, maar het is ook al een tijdje duidelijk dat hij niet correct is. Nu is het maken van een reconstructie zonder de fysieke botten erg moeilijk. In 2005 moest ik de reconstructie maken aan de hand van foto’s die ik van Van den Bergh kreeg en het interview dat ik met hem had. Dat was veel meer dan dat er toen nog verder in de openbaarheid te vinden was, maar nog steeds erg moeilijk.
°
Opvallend is wel dat mijn reconstructie en eentje die in 3d werd gemaakt door Elisabeth Daynes aan de hand van de schedel van LB1, wel redelijk op elkaar lijken. Dat zit hem voornamelijk in de schedel.
daynes reconstruction
Met de reconstructie van de rest van het lijf ben ik het niet eens, maar ook dat is natuurlijk een kwestie van interpretatie.
°
Ook heeft Daynes haar reconstructie een menselijke neus gegeven, terwijl de LB1 schedel een dusdanige vorm heeft dat er van een uitstekende neus met een neusbrug zoals wij hem hebben, geen sprake was. Dan is de reconstructie van Schouten realistischer (qua neus dan, de hoogte van het schedeldak is duidelijk te groot).
°
Beide reconstructies laten een heel erg petit lijf zien met kleine handen en voeten.
°
Ondertussen zijn we vier jaar verder en er is een hoop onderzoek gedaan naar de vondsten uit de grot op Flores.
°
Je kunt wel zeggen dat er een oorlog is gevoerd over de vraag of Homo floresiensis een ziekelijke variant van Homo sapiens was of dat het met recht een soort genoemd mag worden.
°
Tegenwoordig is het overgrote deel van de betrokken wetenschappers het er over eens dat Homo floresiensis niet alleen een echte soort was, maar naar alle waarschijnlijkheid veel verder van de huidige mens af staat dan dat men eerder aannam.
°
 bipedality in  Homo floresiensis
floresiensis flo in situ LB1
    homo-floresiensis_aanpassing-tenen
 Nieuwe reconstructie Homo floresiensis.  
°
Het blijkt namelijk dat Homo floresiensis op een aantal punten veel primitiever is dan dat we in eerste instantie dachten. Zo primitief dat Homo floresiensis eerder een directe afstammeling lijkt vanAustralopithecus afarensis (Lucy), dan van Homo erectus, wat eerder werd verondersteld. Die opvallende kenmerken zitten voornamelijk in de ledematen.
°
De handwortelbeentjes lijken bijvoorbeeld veel meer op die van mensapen en Australopithecus afarensis dan op die van de mens. En dit is een belangrijk kenmerk. Mensenhanden zijn bij uitstek geschikt om gereedschappen mee te maken, onze duim kan zich heel makkelijk ten opzichte van de andere vingers bewegen en de basis van onze hand is relatief breed waardoor de vingers met een grote precisie kunnen worden gebruikt. Hoewel mensapen best wel veel met hun handen kunnen, ook gereedschappen maken bijvoorbeeld, zit er vooral daar een duidelijk verschil. Dat is ook van de buitenkant te zien: mensen handen zijn relatief korter en breder met een lange duim. Het tweede opvallende kenmerk zit hem in Homo floresiensis‘ voeten. Die blijken, wat een toeval, heel erg groot te zijn. De lengte van de voeten is 70% die van het bot van het dijbeen, daar moet je bij mensen niet om komen. Homo floresiensis kan dus met recht Hobbit worden genoemd! Overigens is de grote teen opvallend kort en hebben de rest van de tenen een duidelijk afwijkende vorm. Het laatste opvallende kenmerk is de schouderpartij.
°
De draaiing van de bovenkant van het bot van de bovenarm was overigens de aanleiding voor de stelling van Van den Bergh: die was zoveel kleiner dan bij de moderne mens, dat het onwaarschijnlijk leek dat Homo floresiensis net zoveel bewegingsmogelijkheden met zijn armen had als dat wij dat hebben.
°
Over de tijd is er nog veel meer bekend geworden over de schouderpartij. Zo blijkt dat ook de schouderbladen en de sleutelbeenderen een totaal andere vorm hebben dan dat wij gewend zijn. Met als gevolg dat de schouders veel ronder waren dan bij ons, waardoor je het gevoel kreeg naar een veel gespierdere schouderpartij te kijken.
°
De schouderbladen bevonden zich veel meer aan de zijkant van de ribbenkas in plaats, zoals bij ons, op de rug. Al met al vind ik het daarom nog steeds niet raar dat Van den Bergh met zijn stelling kwam.
°
Afgaand echter op de heupbeenderen van Homo floresiensis, die heel duidelijk laten zien dat hij in ieder geval rechtop kon lopen (maar dat kon Australopithecus afarensis ook al), zal dat echter niet zijn normale doen zijn geweest.
MODEL5_plus 1..1
 Schouderpartijen. A. Homo erectus. B. Homo floresiensis. C. Homo sapiens
°
Nog even terugkomend op de meest voorkomende manier om Homo floresiensis af te beelden: als een heel fragiel wezen.
°
De botten spreken dat tegen. Homo floresiensis was duidelijk robuust gebouwd voor zijn lengte, met een brede ribbenkas en ronde vormen. Naar alle waarschijnlijkheid had hij een duidelijke grote buik, de darmen moeten ergens heen en leek de spieropbouw meer op die van mensapen dan op die van de mens.
°
Als je naar chimpansees kijkt zie je dat ze bijvoorbeeld forse dijbeenspieren hebben, maar vrijwel geen kuiten. Doordat Homo floresiensis wel erg grote voeten had zullen die kuitspieren er wel geweest zijn, maar dus ook die dijbeenspieren.
°
In ieder geval, dit zijn mijn overwegingen geweest om een nieuwe reconstructie te maken van Homo floresiensis. Nu die reconstructie af is, zie ik dat er nog een aantal dingen zijn die ik zou willen verbeteren: zo staan de ogen bijvoorbeeld te ver uit elkaar en zijn de wangen misschien niet rond genoeg en ik denk dat ik de armen iets dichter tegen het lijf moet maken, maar aan de hand van de onderzoeken van de laatste jaren is dit grofweg waar ik op uitkom.
°
En het ziet er al een stuk beter uit dan die eerste keer! Zoals alles in de paleontologie, is dit een beredeneerde schatting. Ik zeg dus niet dat ik gelijk heb, maar dat dit is zoals ik het nu zie. En naar alle waarschijnlijkheid kijk ik er over weer vier jaar heel anders tegenaan, maar dat is het leuke van het vak.
 °

Het begin

°

De ontdekking van deze  menselijke skeletten op het Indonesische eiland Flores is de spectaculairste vondst van de afgelopen vijftig jaar op het gebied van de paleoantropologie, de wetenschap die het ontstaan van de mens bestudeert.

°

Bijzonder is dat de ‘Homo floresiensis’ zoals de nieuwe soort wordt genoemd, tot minimaal 13.000 jaar geleden nog rondliep, een tijd waarin ook de moderne mens (Homo sapiens) al tijden bestond. °

Mogelijk hebben beide soorten zelfs naast elkaar geleefd.

°

Zeven individuen …..In totaal hebben de ontdekkers skeletresten gevonden van zeven individuen van de Homo floresiensis.

°

Als eerste troffen de Australische onderzoekers een deel van een vrouwelijk skelet( “Flo” )  aan in een kalkstenen grot, waarvan er velen op Fores bestaan. In eerste instantie dachten de wetenschappers dat het om restanten van een kind ging, maar na bestudering van de schedel en het gebit, bleek dat het om een volwassen vrouw ging van een geheel nieuwe soort. De vrouw woog naar schatting 25 kg, was één meter lang en was vlak voor haar dood circa dertig jaar. Ze stierf zo’n 18.000 jaar geleden.

°

Na de vondst van de vrouw werden later resten van nog eens zes individuen ontdekt.

°

Intelligentie

°

Aan de hand van de vondsten concluderen de onderzoekers dat de Homo floresiensis gemiddeld niet langer werd dan één meter en dat de schedelomvang vergelijkbaar is met een pompelmoes De herseninhoud bedroeg gemiddeld zo’n 380 cc, vergelijkbaar met die van een chimpansee.

°

Die geringe inhoud zegt volgens de onderzoekers echter niets over de mate van intelligentie. 

°

Zo staat vast dat deze kleine mensen vuur konden maken, stenen werktuigen gebruikten en dat ze bepaalde jachttechnieken moesten hanteren om onder meer op dwergolifanten en reusachtige hagedissen te kunnen jagen, die destijds op Flores voorkwamen.

°

Naast elkaar

°

Uit analyse van de skeletresten blijkt dat de jongste resten 13.000 jaar oud zijn en de oudste 95.000 jaar. Dat betekent dat de Homo floresiensis en de moderne mens, Homo sapiens, zo’n 30 tot 40.000 jaar naast elkaar hebben geleefd in Zuid-Oost-Azië.

°

Of dat echter ook op het eiland Flores is gebeurd, is niet bekend. De dwergmensen op Flores stierven vermoedelijk zo’n 12.000 jaar geleden plotsklaps uit door een zware vulkaanuitbarsting op het eiland, al zijn er geruchten dat ze nog veel langer hebben doorgeleefd.

°

Volgens legendes van de huidige inwoners van Flores leefden er vroeger dwergmensen die bekend staan als ‘Ebu Gogo’. Deze harige dwergen van één meter lang zouden nog hebben bestaan in de tijd dat de eerste Nederlandse handelsreizigers in de zestiende eeuw op Flores arriveerden.

°

Klein

°

Paleoantropologen denken dat de dwergmensen op Flores vele tienduizenden jaren een geïsoleerd bestaan hebben geleid en dat ze daardoor zo klein van stuk waren. “Wanneer soorten in isolatie leven kunnen ze in verschillende richtingen evolueren. Sommige worden groot andere juist klein,”aldus Henry Gee van het tijdschrift Nature waarin het nieuws over de nieuwe mensensoort naar buiten is gebracht.

°

De dwergmensen op Flores werden vermoedelijk steeds kleiner door het schaarse voedselaanbod. Vanwege hun geringe omvang worden de dwergen van Flores door sommige onderzoekers wel ‘Hobbits’ genoemd, naar de kleine mensachtige wezens in de films van Lord of the Rings.

°

 TENTOONSTELLING-DE MENS4 miljoen jaar  mens / Homo erectus ontfermt zich over een gewonde man.
°
Flores-mens stamt af van homo erectus?
     floresiensis flo head construction
40830752-hobbit-bbc-203
  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4331252.stm
floresiensis head reconstruction 1

hobbit face
The path Hayes took to reach her facial approximation.

°

Reconstruction: The Hobbit was only 1m tall and possessed “primitive” features

°

Isolement  …….De Flores-mens stamt volgens de onderzoekers af van de homo erectus. De homo erectus wordt beschouwd als de voorloper van de moderne mens, de homo sapiens. De erectus verspreidde zich twee miljoen jaar geleden over Afrika en Azie en stierf vermoedelijk een half miljoen jaar geleden uit. De homo erectus, van wie de Flores-mens afstamt, was  even lang als de moderne mens.

°

Maar er bestaan diverse voorbeelden van zoogdieren die krimpen bij de afwezigheid van natuurlijke vijanden. Volgens de onderzoekers is dit ook bij de Flores-mens het geval.

°

Een grote vulkaanuitbarsting maakte twaalfduizend jaar geleden vermoedelijk een einde aan het bestaan van de Flores-mens.

°

DNA Vanwege de geringe ouderdom zijn de gevonden skeletten nog niet volledig gefossiliseerd. Daardoor hopen wetenschappers nog DNA uit de resten te kunnen traceren. Dat is bij Europese Neanderthalers van ongeveer dezelfde ouderdom ook gelukt.

°

DNA-onderzoek zou geheel nieuwe inzichten kunnen opleveren over de evolutie van de mensachtigen en hoe die zich over de wereld hebben verspreid.

°

De Australische onderzoekers, verbonden aan de universiteit van New England, zetten hun onderzoek voort op andere eilanden van Indonesië in de hoop nog meer nieuwe soorten dwergmensen te ontdekken.

°

Bronnen: NatureReutersBBC

°Links: Special: Flores Man (Nature) “Hobbit” Discovered (National Geographic) 2004 Neos.nl / Planet Internet en http://www.elsevier.nl/nieuws/wetenschap/artikel/asp/artnr/5656/index.html 2006 : 

°

“NIKS  ‘VERDWERGDE ‘  ERECTUS   ”  , zeiden tegenstanders.

°

Die ‘hobbit van de Australische onderzoeker Mike Morwood en de zijnen is niets anders dan een soort pygmee, een dwergvorm van de moderne mens.

°

Deze dwerg leed aan microcephalie, een ziekte waarbij de hersenen zich minimaal ontwikkelen. Die ziekte komt ook tegenwoordig nog voor.

°

En de vroege mens leefde niet geïsoleerd op Flores, een voorwaarde voor verdwerging.

°

2007

°

Maar het Morwood-team sloeg diverse keren terug.  Bijvoorbeeld, in februari 2007  ook in PNAS, beschreef het een vergelijking tussen de schedel van de H. floresiensis en schedels van negen lijders aan microcephalie en tien gezonde mensen.

°

Conclusie: de Floresmens leek in sommige opzichten op moderne mensen, maar andere kenmerken duiden op H. erectus en zelfs op Australopithecus, de aapmens-voorgangers van de Homo-soorten Tot nu toe lijkt dit alles op een keurig wetenschappelijk debat. 

 

°

Maar er is meer aan de hand.

°

De indonesqche paleoantropoloog  (Tekeu ) Jacob bemoeilijkte vanaf het begin het werk van Morwood en de zijnen. Tegen hun zin nam hij de H. floresiensis-fossielen mee naar zijn hoofdkwartier in Jogjakarta om ze pas veel later (– beschadigd –) terug te geven.

°

Morwood maakte hij uit voor  een soort  ‘hobbit’…… En Indonesië sloot op zijn aanstoken   de verdere  toegang tot de fameuze grot, af  .(zie hieronder  –>Het TekeuJacobs  schandaal) Indonesië  geeft de grot  echter  weer vrij voor onderzoek, in 2007  . Dat is van groot belang, want er resten nog vele vragen over de hobbit van Flores. ° Zo’n vraag is bijvoorbeeld hoe de vroege mens het eiland heeft bereikt en of hij misschien al verdwergd was toen dat gebeurde. En de hamvraag natuurlijk: is de gevonden hobbit verdwergde regel of zieke uitzondering? Er is immers maar één schedel gevonden en weinig andere beenderen.

°

Nader veldwerk lijkt dus geen luxe. Flores-hobbit krijgt misschien gezelschap (VOLKSKRANT )

°

Hobbit geen mismaakt mens   Februari  2007

°

Het 18 duizend jaar oude skelet van een mini mensje, opgegraven op het Indonesische eiland Flores, behoort  toe aan een nieuwe soort mens die nauw verwant is aan de Homo Sapiens. °

Sommige wetenschappers dachten dat het skelet die in 2003 is gevonden toebehoorde aan een pygmee of een mens met een abnormaal kleine schedel (microcephalic). Microcefalie is een afwijking van het centrale zenuwstelsel waarbij de schedelomvang te klein is. Het is meestal een aangeboren aandoening waardoor de hersenen zich niet goed ontwikkelen en klein blijven. Wetenschappers van de Florida State University concludeerde echter iets anders.

°

Aan de hand van een driedimensionale computer reconstructie kan afgeleid worden dat de hersenen misschien klein zij maar verder overeenkomt met die van normale mensen.

°

Volgens paleontologist Dean Falk betreft het hier geëvolueerde hersenen die optimaal gebruik maakt van de beperkte ruimte van de schedel.

°

Homo floresiensis (vernoemd naar de vindplaats Flores) was ongeveer 1 meter lang en veroorzaakte hevige discussies onder antropologen. Voorheen werd aangenomen dat na het uitsterven van de Neanderthaler (Homo Neanderthalensis) de Homo Sapiens de enige overgebleven mens was. De homo floresiensis, die tot 18.000 jaar geleden op het Indonesische eiland Flores rondliep, was nauwelijks één meter groot. Zijn hoofd was niet veel omvangrijker dan een volgroeide pompelmoes.

°

Een internationaal onderzoeksteam ontdekte nu dat zijn hersenstructuur sterke gelijkenissen vertoonde met die van de rechtop lopende homo erectus of op die van een minstens even sterk ontwikkelde australopithecus. De knaap had echter slechts eenderde van de hersenmassa van de moderne mens.

°

Dean Falk, paleoneuroloog aan de universiteit van Florida, bracht enkele kenmerken van de fossielen in verbinding met onze voorouder, de homo sapiens.

°Het shuine voorhoofd  bijvoorbeeld. ,

,Het feit dat hij ongetwijfeld de zee moet zijn overgestoken om zich op het eiland Flores te vestigen en de vondst van afgevijlde werktuigen en sporen van een zelfgemaakt vuur in de buurt van de fossielresten wijzen erop dat hij echt niet van de domste was”, stelt Falk. ,,Een driedimensionaal model van de structuur van de hersenen toont een duidelijke zwelling van de voorste hersenkwabben. Nog tal van andere anatomische bijzonderheden hebben er ons van overtuigd dat hij sterke waarnemingskwaliteiten bezat.”  Volgens Falk zijn er twee conclusies mogelijk. ,,Ofwel is de homo floresiensis nauw verwant met de homo erectus en kromp hij tot een dwerg uit voedselschaarste op het eiland, ofwel was er een tot nu toe onbekende voorvader van de homo erectus en de homo floresiensis die kleiner van lichaams- en hersenbouw uitviel.”

Dean Falk  http://www.cosmosmagazine.com/node/999 http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/28459170/


WIJ WAREN NIET ALLEEN

Door Dirk Draulans ( knack 10 october 2004 )

°

De ontdekking van een minimensensoort die tot 12.000 jaar geleden geleefd zou hebben, doet opnieuw de vraag rijzen naar hoe wij met andere mensensoorten omgingen. Want het is nog altijd niet duidelijk wat onze rol was bij de verdwijning van de neanderthaler. Het moeten vreemde momenten geweest zijn. Eerst het besef dat de piepkleine mensenschedel die je in je handen houdt, niet van een kind afkomstig kan zijn, omdat de schedelnaden dichtgegroeid zijn, en de tanden slijtagesporen vertonen – typisch voor volwassen schedels.

°

En vervolgens de wetenschap dat de schedel amper 18.000 jaar oud was. Dat is het nabije verleden, toen wij verondersteld werden al eventjes de enige mensensoort op aarde te zijn. Na de ontdekking van Homo floresiensis op het Indonesische eiland Flores, en de beschrijving ervan in het wetenschappelijke topvakblad Nature, zal ons inzicht in onszelf nooit meer hetzelfde zijn.

°

Het was al langer duidelijk dat de moderne mens (Homo sapiens) niet het resultaat was van een lineaire evolutie naar steeds complexere kenmerken die ons bewustzijn en zelfs zelfbewustzijn schonken – en de daaraan gekoppelde idee-fixe dat we iets uitzonderlijks zijn. Het inzicht groeit dat wij slechts een van de vele mensensoorten uitmaken, die ooit op de aarde rondscharrelden.

°

De deskundigen zijn er nog lang niet uit, maar momenteel circuleren er namen voor minstens veertien mensensoorten, en nog eens minstens zes onmiddellijke menselijke voorouders. Er moeten prehistorische tijden geweest zijn dat er meerdere mensensoorten tegelijk op aarde rondliepen, die misschien zelfs nauw contact met elkaar hadden, zoals nu in het tropische regenwoud, waar apen van verwante soorten samen optrekken in grote groepen.

°

De minimensjes van Flores illustreren daarenboven dat de mens  nog altijd onderhevig was aan dezelfde evolutionaire mechanismen als de andere dieren. De wezentjes waren amper een meter groot met een gewicht van maximaal twintig kilogram – dat is vergelijkbaar met een kind van onze soort van drie jaar oud. Maar het waren geen dwergen, in de strikte betekenis van het woord, want die hebben verhoudingsgewijs alleen heel korte armpjes en beentjes, terwijl de nieuw ontdekte soort normaal geproportioneerdwas.

Het waren ook geen pygmeeën, want de herseninhoud van pygmeeen is vergelijkbaar met de onze, terwijl die van Homo floresiensis amper een kwart daarvan bedroeg.

°

Er wordt verondersteld dat de soort rechtstreeks van een andere mens afstamt, de Homo erectushoewel hij moderne trekken vertoont, zoals de totale afwezigheid van een uitstekende ‘snuit’ – de kleine australopitheken, die drie tot vijf miljoen jaar geleden aan de basis van de mensvorming stonden, hadden wel zo’n snuit.

°

Draken en mini-olifanten

°

De hobbits van Flores, zoals ze al gemeenzaam genoemd worden, zijn waarschijnlijk het gevolg van een evolutionaire aanpassing aan het leven op kleine eilanden, en, meer nog, op eilanden bedekt met tropisch regenwoud. Want daar zijn zo weinig calorieën te rapen dat individuen die kleiner zijn, méér overlevingskansen hebben dan andere. Wat klein blijven dus in de hand werkt.

°

De evolutie naar dwerggroei kan trouwens enorm snel gaan, ze kan zich in amper enkele duizenden jaren voltrekken.

°

De mensjes voedden zich onder meer met mini-olifanten, even groot als een pony, maar toch nog tot een ton zwaar, die eveneens van veel grotere soorten afstamden. Ze moesten wel voorzichtig blijven voor  komodovaranen, echte draken, wat zou kunnen verklaren waarom ze verhoudingsgewijs iets langere armen hebben dan wij: zo konden ze gemakkelijker in de bomen vluchten als ze op zo’n beest botsten.

°

Er zijn ook aanwijzingen gevonden dat onze nieuwe familieleden hun voedsel kookten, dat ze samenwerkten bij de jacht en vrij gesofisticeerde werktuigen maakten, weliswaar aangepast aan hun beperkte lichaamsomvang, wat allemaal impliceert dat ze een gevorderde vorm van intelligentie hadden.

°

Er wordt zelfs verondersteld dat ze honderdduizenden jaren geleden met een soort boten op het eiland arriveerden. Dat zadelt de vorsers met een nieuw raadsel op. Als hun kleine herseninhoud hen er niet van weerhield om min of meer dezelfde creativiteit aan de dag te leggen als tijdsgenoten met grotere hersenen, moet het concept van de evolutie van intelligentie misschien bijgestuurd worden.

°

Het inzicht groeit namelijk dat intellect niet gekoppeld is aan het volume van de hersenen, maar aan de dichtheid van het netwerk van verbindingen die hersencellen met elkaar maken.

°

Er zouden dus al veel langer dan algemeen wordt aangenomen slimmeriken op aarde rondgelopen kunnen hebben. De vraag rijst ook wat er uiteindelijk met de mensjes is gebeurd. Het meest voor de hand liggende antwoord is dat ze zo’n 12.000 jaar geleden samen met onder meer de mini-olifanten weggevaagd werden door een enorme vulkaanuitbarsting. Maar bizar is dat er onder de huidige bevolking van het eiland een legende circuleert over de Ebu Gogo (letterlijk: ‘de grootmoeders die alles aten’), een stam piepkleine mensen waarvan de beschrijving akelig gedetailleerd is en bijna perfect overeenstemt met de fossiele vondsten van vorig jaar.

°

Die kabouters zouden tot ongeveer honderd jaar geleden geleefd hebben. Er worden nu expedities op het getouw gezet om in de laatste restanten van het regenwoud op Flores, en in grotten allerhande, naar sporen van die mythe te zoeken.

°

Een haar zou volstaan om er DNA uit te puren, en definitieve besluiten te kunnen trekken over de nieuwe mensensoort. De kans dat er DNA uit de slecht bewaarde fossielen gehaald kan worden, is voorlopig klein.

°

Maar als het waar is dat deze hobbits tot vrij recent overleefden, dan zijn wij pas nu als mens alleen op de wereld. Dan zijn wij nooit uniek geweest, hebben wij de aarde altijd met verwanten gedeeld. Wat de vraag doet rijzen hoe wij ons, als grote slimmeriken, ten opzichte van onze naaste verwanten gedroegen.

°

Als de manier waarop wij nu over andere rassen spreken, of waarop wij tot voor kort met exemplaren van andere rassen zeulden als curiosa, kan worden geëxtrapoleerd naar een andere mensensoort, moeten wij ons misschien al bij voorbaat meewarig op de borst slaan en mea culpaclaimen.

°

Zeker op eilanden hebben ontdekkingsreizigers en andere zwervers al menig diersoort de vernieling ingejaagd. Wat er zou gebeuren, mochten wetenschappers op een afgelegen Indonesisch eiland enkele overblijvers vinden van de kleine Homo floresiensis of een andere mensensoort. Zouden wij het respect kunnen opbrengen om die mensen in hun waardigheid te laten? Of zouden we ze, zoals zo dikwijls is gebeurd, naar onze hand willen zetten, ze willen ‘beschaven’, of als een toeristische attractie exploiteren? Gezond verstand is niet per definitie zaligmakend.

°

http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_floresiensis

°

religie ?

°

Desmond Morris http://news.bbc.co.uk/1/hi/magazine/3964579.stm —-> De X-factor bestaat niet 

NEANDERTHALER

Succesvolle kruisingen  ?

In kringen van antropologen en paleontologen woedt al een tijdje een heftig debat over de vraag wat er precies met de neanderthaler is gebeurd. Het is ondertussen, op basis van DNA-onderzoek, vrijwel zeker dat hij geen voorloper van ons was, en ook geen andere ondersoort van de moderne mens, maar een volwaardige soort: Homo neanderthalensis.

°

Die ontstond ongeveer 150.000 jaar geleden, en leefde tot 30.000 jaar geleden in dikwijls moeilijke omstandigheden (de ijstijden) in Europa en het Midden-Oosten, waar hij ongeveer 20.000 jaar lang de aanwezigheid van de moderne mens moest dulden. Hoewel de populatiedruk toen eindeloos veel kleiner was dan vandaag, want er waren toen nog lang niet zoveel mensen. Desalniettemin blijft de vraag waarom de neanderthaler zo plotseling van het toneel verdween. Het is  snel duidelijk dat de algemene visie over het contact tussen beide mensensoorten in twee groepen uit elkaar valtl. Zij die ervan uitgaan dat er geen enkel genetisch contact was tussen neanderthaler en moderne mens, wat impliceert dat de neanderthaler om een of andere reden gewoon verdween.

°

En zij die aannemen dat de neanderthaler min of meer opging in de moderne mens, door succesvolle kruisingen, zodat wij zijn genetisch materiaal nog altijd gedeeltelijk meeslepen. Een tweede vraag is of neanderthalers intellectueel inferieur waren aan de moderne mens. En of ze bijgevolg in moeilijke omstandigheden rechtstreeks of onrechtstreeks door de nieuwkomers weggeconcurreerd kunnen zijn.

°

In vele kringen overheerst nog altijd de mening dat neanderthalers domme bruten waren, die op geen enkele manier konden wedijveren met de technisch verfijnde moderne mens, hoewel hun schedelinhoud lichtjes groter was dan de onze.

°

Dat wij als moderne mens systematisch neanderthalers zouden hebben achtervolgd om ze de kop in te slaan, wordt door bijna niemand voor realistisch gehouden. Hoewel, de Britse paleontoloog Ian Tattersall merkte  terecht op dat ‘een periode van tienduizend jaar ruimschoots kan volstaan voor een genocide op een kleine, verspreide populatie van een aparte mensensoort’.

°

De fysieke verschillen tussen de neanderthaler en de eerste moderne Europeanen (de Cro-Magnons) zouden zo groot zijn geweest dat iedereen ze meteen zal hebben gezien. Tattersall gaat er ook van uit dat de neanderthaler de laatste overlever was van een aantal mensensoorten die nog vroeger in Europa ontstaan waren.

°

Europa zou zo’n miljoen jaar geleden gekoloniseerd zijn geweest door de Homo erectus: een soort die ongeveer 1,8 miljoen jaar geleden in Afrika ontstond en later uitzwierf over de oude wereld. Maar omdat de mensen toen slechts in kleine gemeenschappen leefden, die zich regelmatig aanpasten aan lokale klimatologische en andere omstandigheden, die rondstruinden in territoria met een straal van maximaal 80 kilometer, en die soms door landschappelijke barri챔res geen enkel contact hadden met elkaar, zou er regelmatig een soort ‘adaptieve radiatie’ zijn opgetreden: een aanpassing aan specifieke omstandigheden die tot de vorming van een nieuwe soort kon leiden. Tattersall is een voorstander van de stelling dat er waarschijnlijk veel meer mensensoorten zijn geweest dan wij bereid zijn aan te nemen – hij zal ongetwijfeld verheugd zijn met de ontdekking van de hobbits op Flores. ‘Er zijn verschillende manieren om mens te zijn’, stelde hij tijdens zijn tussenkomsten. ‘Diversiteit speelt op vele plaatsen in het dierenrijk een cruciale rol. Toch blijft de neanderthaler in de hoofden van velen nog altijd niet passen in ons concept van menszijn.’

°

Parels van tanden

°

Het is duidelijk dat de neanderthaler al werktuigen en andere gebruiksvoorwerpen (zoals kledij) maakte voor hij in contact kwam met de moderne mens. De vraag blijft echter in welke mate hij primitiever was dan de moderne mens, en eventueel dingen van hem afkeek. Misschien was hij in staat om onafhankelijk innovaties door te voeren. Een kwestie die  tot verhitte discussies leidde, en die de Franse paleontoloog Jean-Jacques Hublin deed uitroepen:

We hebben de neanderthaler lang onterecht als een domme bruut beschouwd, maar nu vinden sommigen blijkbaar dat we hem helemaal moeten rehabiliteren, dat we hem zoveel mogelijk op onszelf moeten laten lijken, wat misschien wel politiek correct is, maar in ieder geval niet gesteund wordt door onze wetenschappelijke bevindingen. En wat is er in godsnaam mis met niet helemaal een moderne mens te zijn?’

°

Zelfs in discussies over onze voorouders zijn verwijten van racisme nooit ver weg. Hublins landgenoot Francesco D’Errico is de voornaamste verdediger van de hypothese dat de neanderthaler, onafhankelijk van de moderne mens, een eigen cultuur ontwikkelde, dat beide soorten elkaars culturele equivalenten waren:

‘De neanderthaler bewerkte dierenhuiden voor hij met de moderne mens in contact kwam, hoewel hij daarbij misschien geen echte naalden hanteerde. Net als moderne mensen maakten neanderthalers kralen, maar zij gebruikten daarvoor vooral tanden waar ze een gaatje in boorden, terwijl moderne mensen eerder stukjes been en schelp gebruikten. Verschillende methodes dus.’

D’Errico somde nog een aantal vaststellingen op om de overtuiging onderuit te halen dat wij, moderne mensen, de eersten waren om een vorm van cultuur te ontwikkelen.

°

Zo zijn er méér graven van neanderthalers gevonden dan van prehistorische moderne mensen.

‘In ons modern zijn kunnen we mijns inziens een deel van de erfenis van de neanderthaler terugvinden’,

besloot D’Errico zijn controversieele, maar met veel gegevens gelardeerde visie.

°

De Brit Paul Mellars stelde vast dat werktuigen in Europa sneller evolueerden dan in Afrika, en vroeg zich af waarom dat zo geweest zou zijn:  

‘Het is misschien toeval, maar de snelste culturele explosie vond zo’n 35.000 tot 40.000 jaar geleden plaats, op het hoogtepunt van het contact tussen neanderthalers en moderne mensen. Het was ook de tijd van de opkomst van het symbolisme in de cultuur, wat ik als een vorm van communicatie interpreteer. Ik denk dus dat de neanderthaler over een primitieve taal beschikte, hoewel we daar weinig tot niets over weten.’

Mellars analyseerde ook klimaatgegevens uit het Europa van die tijd, en kwam tot de vaststelling dat het toen lange tijd zo koud was dat de neanderthalers ongetwijfeld zuidwaarts waren gemigreerd, waardoor de contacten met de uit het oosten gekomen moderne mensen frequenter werden.

°

‘Misschien versterkten die frequente contacten de noodzaak om een eigen identiteit te creëren, wat de ontwikkeling van symboliek zou kunnen verklaren. We weten overigens uit historische gegevens over de eerste contacten tussen blanken en indianen in Noord-Amerika dat de uitwisseling in twee richtingen gebeurde. Waarom zou dat dan in de prehistorie niet het geval zijn geweest?’

Een tijdmachine

°

Het klimaat speelt steeds meer een sleutelrol in verklaringen over de verdwijning van de neanderthalers. Geoloog Frans Gullentops van de Katholieke Universiteit Leuven gaf in Tongeren enkele voorbeelden van het uitzicht van het Vlaamse landschap in de prehistorie, zoals de Maas die meer dan een kilometer breed was en in een alluviale vlakte afgeboord met zandduinen vloeide, of de Dijle die in sommige periodes over een ijslaag van meer dan 15 meter dik vloeide, hoewel Vlaanderen nooit een permafrost, een permanente ijsbedekking, kende. In de zomer was er altijd genoeg zon om de bovenlaag te ontdooien en in een dikke modderlaag te veranderen.

°

Thijs van Kolfschoten van de Universiteit Leiden bestudeert de prehistorische fauna in onze streken. In alle onderzochte families verdwenen er regelmatig soorten, of werden soorten vervangen door andere. Dat gebeurde in families zo divers als vliegende eekhoorns, woelmuizen, tapirs, mammoeten en neushoornen. Er waren ooit zelfs nijlpaarden in Europa.  

°

‘Niet alleen nu is er een grote druk op het milieu’, stelde van Kolfschoten. ‘Uit onze gegevens blijkt dat ijstijden aanleiding geven tot een veel snellere evolutie van soorten dan meer gematigde omstandigheden.’

°

Impliciet bracht van Kolfschoten de boodschap:

°

als vele andere dieren zoveel veranderingen ondergingen, waarom zou dat dan niet voor mensen het geval zijn geweest?

°

De neanderthaler ontstond waarschijnlijk in uitgestrekte bosgebieden, maar zou zich toch goed aan harde leefomstandigheden hebben aangepast, want zelfs in de ijsperiodes kwamen er neanderthalers voor tot tegen de Baltische Zee.

‘De neanderthaler floreerde vooral op steppes, waar een ongelooflijk groot aantal dieren leefde’, aldus van Kolfschoten.

°

De Britse wereldexpert inzake de neanderthaler Chris Stringer vatte zijn visie over de verdwijning van de soort als volgt samen:

‘Ik ben van mening dat de neanderthaler gewoon pech heeft gehad. Net op het ogenblik dat de contacten met de moderne mens intensifieerden, bereikten de ijstijden een hoogtepunt. Dat leidde tot een verhoogde competitie in de weinige toevluchtsoorden waar beide soorten samengedreven werden. Als de moderne mens er toen niet was geweest, had de neanderthaler dat misschien overleefd. Of als het toen niet zo koud was geweest, hadden wij nu misschien nog altijd de aarde met hem gedeeld.

°
07/05/09 Een aparte soort / Mei 2009 Eos-magazine
°
Twee studies, van voetbeentjes van de ‘hobbit’
°
°
en van oude dwergnijlpaarden in Madagaskar,
°
tonen aan dat de Floresmens geen ‘zieke’ Homo sapiens was.
°
Er lijkt stilaan een einde te komen aan het wetenschappelijke debat over de plaats die de Floresmens toekomt in de stamboom van de mens.
°
De bewijzen stapelen zich (lichtjes) op dat de acht skeletten die in 2003 in de Liang Bua-grot op het Indonesische eiland Flores werden gevonden, wel degelijk tot een aparte mensensoort moeten worden gerekend: Homo floresiensis, die tot 18.000 jaar geleden – en misschien tot veel later – op het eiland leefde.
°
In Nature staan twee nieuwe artikels waarin wordt aangetoond dat het om een vroege afsplitsing gaat van Homo erectus, en dat de dwerggestalte een gevolg is van de evolutie op het eiland.
°
Antropologen uit het andere kamp geloven dat de Floresmens (door zijn dwerggroei ook wel ‘hobbit’ genoemd) een zieke variant was van de moderne mens Homo sapiens. De hobbits zouden geleden hebben aan microcefalie, maar konden wel stenen gereedschap maken (dit werd ook gevonden op Flores).
°
Een Amerikaans team paleoantropologen van Stony Brook University in New York onderzocht enkele voetbeentjes van een van de acht skeletten. De voet van de hobbit leek in één opzicht heel menselijk: een grote teen parallel aan de andere tenen en gewrichten die de tenen doet uitrekken wanneer alle gewicht op de voeten komt te rusten.
°
Maar de voet lijkt ook op die van een aap: een ‘grote’ teen die eigenlijk heel is en de andere tenen lang en gekromd. Omdat het onwaarschijnlijk is dat de Floresmens na zich af te splitsen van de moderne mens primitiever is geworden, moet hij zich dus veel vroeger hebben afgesplitst, waarschijnlijk van Homo erectus.
°
Britse wetenschappers van het Natural History Museum in Londen deden onderzoek naar oude nijlpaardfossielen in Madagaskar: niet direct iets wat je in verband zou brengen met de Floresmens. Maar ze vergeleken de fossielen grondig met vondsten van op het Afrikaanse vasteland (van voorouders van de Madagaskische nijlpaarden).
°
De uitgestorven dwergnijlpaarden op het eiland bezaten veel kleinere hersenen dan hun verre voorouders op het vasteland, waarschijnlijk het resultaat van op een – weliswaar groot – eiland te leven. Diersoorten evolueren doorgaans naar kleinere afmetingen wanneer ze op een geïsoleerd eiland terechtkomen.
°
(sst) Groot en klein “We weten dat dieren zowel in reuzen- als in mini-uitvoering kunnen voorkomen.
°
Klein
°
Henry Ghee : “Dwergherten en ook minimammoeten hebben bestaan, dus een dwergmens behoorde ook tot de mogelijkheden. Alleen werd er nog nooit een bewijs van zijn bestaan gevonden, hij leefde alleen in legenden en sprookjes. Maar nu het skelet van de homo floresiensis is gevonden, een harige mens die een meter groot is, lijkt het me waarschijnlijk dat we nog andere skeletten van dwergmensen zullen terugvinden over de hele wereld.
Ze zijn waarschijnlijk uitgestorven, maar er blijft een kans bestaan dat ze nog ergens rondlopen op aarde. We ontdekken nog steeds nieuwe soorten grote zoogdieren. Ik schat de kans dat we een levende mini mens vinden niet kleiner dan de kans op de ontdekking van een nieuw soort antilope, en dat is al gebeurd.” De kleine harige dwergmens kreeg meteen ‘de hobbit’ als bijnaam.
Hoe kleiner het dier, hoe groter de kans dat het een pels heeft en behaard is. Een olifant heeft geen pels, een konijn wel. Dat heeft alles te maken met warmteregeling. Een klein dier verliest meer warmte dan het kan opwekken.
Dus heeft het een pels, veren of een behaard lichaam nodig om zijn warmte vast te houden.
°
Grotere dieren zijn beter in staat om warmte op te wekken, hun probleem is dan weer de overtollige warmte kwijt te raken. Ze hebben meer binnenkant dan buitenkant, en daarom is het moeilijker om de overtollige warmte kwijt te spelen. Een pels kunnen ze missen als kiespijn. Een olifant heeft dan ook helemaal geen pels, maar twee heel grote huidflappen als oren, zodat er toch meer buitenkant is om zijn grote binnenkant te helpen afkoelen.”
Dwergvormen komen vooral voor op eilanden.
“Hoe groter een dier is, hoe groter het territorium dat het nodig heeft om zich te kunnen voeden. Als een dier op een eiland terechtkomt, waar er dus maar een beperkte ruimte beschikbaar is, is het beter om naar een kleiner formaat te evolueren.
Als het kleiner is, vindt het makkelijker eten, heeft het minder ruimte nodig en kan het met meer soortgenoten op minder oppervlakte samenleven. (zie ook Updates onderaan)
Er zijn zoveel voorbeelden van dieren die op eilanden tot een dwergvorm evolueren. Er is het dwerghert dat op de Kanaaleilanden leefde, de miniolifant die vroeger op het eiland Malta rondzwierf en vroeger kwam er ook een mammoet zo klein als een pony voor op Wrangeleiland.
Het is dus geen toeval dat de dwergmens op het Indonesische eiland Flores is ontdekt.
“Klein zijn heeft dus voordelen, maar het nadeel is dat kleinere dieren minder lang leven. Ze hebben een snellere stofwisseling en gaan dus sneller dood. Ter compensatie planten ze zich ook sneller voort en hebben ze meer nakomelingen.”
Dieren met uitwendig skelet zijn echter altijd klein
°
De grootste spin ter wereld is de vogeletende Goliathspin uit Zuid-Amerika. Als je haar poten erbij neemt, is ze zo groot als het bord waaruit je eet. Haar lijf is echter niet groter dan een briefje van 50 euro.
°
Een spin die twee dwergen kan verpletteren onder haar gewicht, kan niet bestaan. Het probleem is dat een spin geen skelet heeft. Het harde materiaal waar bij zoogdieren, vogels en reptielen de botten van gemaakt zijn, zit bij spinnen aan de buitenkant. Ze hebben geen sterke botten en een kwetsbare huid, maar een hard pantser van chitin dat een kwetsbare massa aan de binnenkant beschermt. De enige manier om groter te worden voor spinnen is hun pantser afwerpen, zichzelf groter maken en dan een nieuw pantser laten groeien. Het probleem is dat ze zonder schild bijzonder kwetsbaar zijn en hun eigen gewicht niet eens zouden kunnen dragen. Vandaar dat reuzenspinnen niet kunnen bestaan.
°
NOTA
 °
Natuurlijk bestonden er vroeger “reuzeninsecten “ dat heeft dan weer te maken met de zuurstofrijke atmosfeer —> Insekten ademen door tracheeen —> dat zijn porien die in het lichaam de zuurstof inbrengen door eenvoudige verbinding met de buitenwereld … Wanneer de lichamen te groot zouden worden kan de benodigde zuurstof niet meer zo gemakkelijk alle delen van het lichaam bereiken … het is het zuurstof-gehalte van hun omgeving die hun grote beperkt …
°
Reuzengroei
°
Dus alleen zoogdieren en reptielen kunnen reuzen worden?
“Reptielen zijn de echte reuzen. De dinosaurussen zijn de grootste dieren die op aarde hebben rondgelopen, ze wogen tot 80 ton.
Dat reptielen het grootst kunnen worden is te danken aan hun botten, die lichter zijn dan die van zoogdieren.
Daardoor waren ze in staat ondanks hun omvang toch actief en snel te blijven. Een tweede voordeel van de dino’s was dat ze eieren legden en dus niet zoals zoogdieren grote en zware embryo’s met zich mee moesten dragen.

UPDATE

°

http://www.nu.nl/wetenschap/1960401/hobbit-blijkt-aparte-soort.html http://www.nhm.ac.uk/                                http://commcgi.cc.stonybrook.edu/am2/publish/Research_20/ SBU_Study_of_Hobbit_Skull_New_Evidence_Fossil_Was_A_Species_Other_Than_Human_printer.shtml

http://miv10.informatics.sunysb.edu/body.cfm?id=2474 http://commcgi.cc.stonybrook.edu/am2/publish/General_University_News_2/Stony_Brook_University_Displays_FirstEver_Cast_Of_Hobbit_At_7th_Annual_Human_Evolution_Symposium.shtml

http://commcgi.cc.stonybrook.edu/am2/publish/Medical_Center_Health_Care_4/ The_Hobbit_Foot_Like_No_Other_In_Human_Fossil_Record_SBU_Researchers_Detail_Its_Ape_And_Human-Like_Features.shtml

°

*Het feit dat het brein van de hobbit zo klein is, zegt niet zo veel over zijn intellectuele vermogens, maar meer over efficiëncy en aanpassing aan een kleiner lichaamsvolume. De hobbit heeft qua intelligentie ws niet ondergedaan voor homo erectus. * Het is op een eiland (en uitgaande van een grote soort als stamvader/ en zeker bij zoogdieren ) voordelig om dwerggroei te ontwikkelen . =men dient minder voedsel te bemachtigen Vooral grote hersenen zijn een energieverslinder *natuurlijk is er een limiet aan het verkleinen : immers , wordt het(zoog) dier te klein dan kan het moeilijk zijn lichaamswarmte behouden wat dan weer moet worden opgelost door meer voedsel te verorberen …

°

Uiteraard veroorlooft een tropische omgeving een verschuiving van die limiet naar beneden …. ( bv spitmuizen moeten tot 3X hun lichaamsgewicht/per etmaal , verorberen om in leven te blijven )

°

* dieren afstammend van kleine soorten ( bijvoorbeeld muizen en ratten ) zullen op eilanden groter worden ( ook ) omdat ze dan minder moeten eten dan hun kleinere voorouders ; Dat is zeker het geval wanneer er geen specifieke predatoren aanwezig zijn….De grotere exemplaren zullen bovendien beter kunnen concuren om voedsel met hun kleinere soortgenoten,terwijl ze er minder van nodig zullen hebben

°

*alles draait dus rond de optimale lichaamsgrote bij – een schaars voedselaanbod – het heersende klimaat – De aan(af)wezigheid van predatoren tengevolgen van de geografische isolatie Reuzengroei is trouwens een normaal verschijnsel bij koud klimaat—>poolstreken

°

Het kleinste (land) zoogdier, de http://nl.wikipedia.org/wiki/Wimperspitsmuis , is trouwens niet aanwezig in NW europa en de poolstreken Hoe noordelijker hoe groter de soorten worden

°

David Keys WETENSCHAPPERS ONTDEKKEN UITZONDERLIJK BEWIJS VAN ‘UITGESTORVEN’ NEVEN VAN HOMO SAPIENS

Homo floresiensis alongside Homo sapiens. The new species of human’s adult size was about that of a three-year-old modern-human child. The skull of H. floresienses was the size of a grapefruit
hsapiensfront
hsapiensrightPhotograph courtesy Peter Brown/Nature
This grapefruit-size Homo floresiensis skull is apparently from a 30-year-old female who lived 18,000 years ago on Flores, an island in Indonesia. The small brain suggests that the new human species is not a pygmy Homo sapiens but rather a descendant of Homo erectus. Photograph courtesy Peter Brown/Nature
Homo erectus skull

°

Het pas ontdekte beendermateriaal van Flores, werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature, en zou ( werd ook eerst verondersteld ) afkomstig kunnen zijn van een soort die zich 3 miljoen jaar geleden afsplitste van de (?) Australopithecus (onze verre voorouder) of, waarschijnlijker, van een soort die afstamt van een vroege vorm van een latere voorouder, de Homo erectus.

“De vondst van het beendermateriaal is een grote verrassing omdat hominiden met die lichaamslengte en herseninhoud 3 miljoen jaar geleden uitgestorven zouden zijn”,

zegt Peter Brown, fysisch antropoloog aan de universiteit van New England en medewerker van de opgraving.

°

ONTDEKKING en aankondiging eerste VERSLAG

°

In september 2003 ontdekten Australische en Indonesische onderzoekers de resten van een tot nu toe onbekende mensensoort in een kalkgrot (Liang Bua grot )op het Indonesische eiland Flores. Ruim een jaar later, eind oktober 2004 publiceerden zij hun onderzoek in het Amerikaanse tijdschrift Nature

°De ontdekking ;

°

http://news.nationalgeographic.com/news/2004/10/1027_041027_homo_floresiensis.html http://www.sciencedaily.com/releases/2004/10/041028144857.htm

°

Little People  of  Flores
°

The remains of three-foot-tall humans are discovered on a remote Indonesian island. Compare the Brains

Compare the Brains

Contrast the shape and size of a Homo floresiensis brain with a chimp’s and a modern human’s. Jared Diamond Interview

Jared Diamond Interview

The evolutionary biologist explains why the little people shrunk, how they got to Flores, and more. Ask the Expert

Ask the Expert

Bert Roberts of Australia’s University of Wollongong answers your questions about Homo floresiensis and his experience as part of the team that discovered its remains.

See the 11-minute broadcast segment.  Watch the SegmentDamaged
°
°

°

Het Tekeu Jacobs schandaal

°
Deel I van de Hobbit controverse
Ondertussen is er grote beroering rond deze vondsten onstaan = vooral door het ingrijpen van de Indonische paleantropoloog Tekeu Jacobs , die heeft voorgesteld dat de homo floresensies alleen maar een ” dwergras is van homo sapiens “
°
Overigens krijgt Tekeu jacobs steun van de aanhangers van
de multi-regionale theorie die stelt dat de homo sapiens multiregionaal verschillende keren uit homo erectus is onstaan en niet is geevolueerd uit de afrikaanse erectus zoals de out of africa 2 theorie stelt …
°
Het is echter veel kwalijker dat Jacobs zich de fossiellen heeft toege-eigend … Hij heeft ondertussen wel beloofd dat hij ze terug zal vrijgeven , maar dat is dus nog altijd niet gebeurt ….
 °
De oervervelende menselijke( en soms schurk-achtige ) kantjes van sommige opportunistische wetenschappertjes
°
Teuku Jacobs , blijkt een al even venijnig soort mens en intrigant als wijlen Richard Owens die indertijd de ontdekker van de Dino’s , in de grond stampte en vervolgens de verdere “eer” voor zichzelf behield ….Dat is niets nieuw ; Bovendien ook sommige kernfysici verkopen wel eens “atoomtechnologie ” om een grijpstuiver te bemachtigen of om hun ” land ” te dienen ..
.
°
O, nee. Het belangrijkste mensenfossiel van de laatste tientallen jaren is in handen gekomen van het grootste enfant terrible van de paleoantropologie. De 73-jarige Indonesiër Teuku Jacob van de Universiteit van Gadjah Mada staat erom bekend dat hij nooit fossielen afstaat voor onderzoek.
°
Bovendien is Jacob een felle nationalist met een bloedhekel aan Amerikanen en onderzoekers die niet ‘geïnteresseerd zijn in onze jonge natie’, zoals hij eens zei tegen het blad Science
°
( Noot ;
“De enige nieuwe dwergen zijn die australiers ” zei teuku aan de telefoon … Ook de indonesische archeologen die met de australiers meewerkten kregen een veeg uit de pan —>” die doen het alleen maar om subsidies los te krijgen .” )
En nu heeft Jacob de fossiele botten opgeëist van de ‘floresmens’, een één meter hoge dwerg die achttienduizend jaar geleden moet hebben geleefd in Indonesië.
°
( Noot :
Bovendien wil hij de site als zijn exclusief jachtterrein erkend zien … en eist hij alle vondsten die nog (eventueel ) kunnen worden gedaan op …)
°
De vondst geeft aan dat er kort geleden nog méérdere mensensoorten op aarde rondliepen.
°
Maar Jacob gelooft daar niets van. Misschien was de floresmens wel een gewone Homo sapiens die leidde aan een of andere dwergziekte,( nota van mij ; microcephalie dacht ik ? ) meent hij.
°
Bovendien ;
°
Op Flores doen nog steeds verhalen de ronde over een volk van dwergen dat tot voor kort in de bossen leefde.
Jacob, overigens een leerling van de Nederlandse antropoloog
Gustav von Koenigswald (1902-1977), heeft aangekondigd nu zelf de opgraving over te nemen.
°
Andere paleoantropologen reageren ontzet en klagen in Science dat ze ‘uiterst ongelukkig’ zijn met de ontwikkeling. “Ik betwijfel dat het materiaal ooit nog bestudeerd zal worden,” sombert Peter Brown, de Australische onderzoeker die de ‘hobbitmens’ aan het licht bracht..
°
°
Een ondersoort( = ras ? ) die door een “proces van verkleining” (???)is gegaan ….
Met genetische verschillen als gevolg veronderstel ik ….
°
Waarschijnlijk(?) gaat teuku Jacob , enig DNA vinden op de fossielen in zijn bezit ?
°
Heilaas zal niemand deze resultaten en research kunnen kontroleren of nagaan of overdoen —> de “hobbit ” zit immers achter slot en grendel ( De schedel werd uiteindelijk terug vrij gegeven , maar was ernstig beschadigd
°
°
°
Microcephalen ?
°
…. Jacob claims the remains really belong to modern humans suffering from microcephaly which shrank their brains to the size of a chimpanzee’s.
‘It is known that many people on Flores suffered from this out-of-the-ordinary pathology but it was not the whole population,’ he said.
But Stringer said that, while sufferers of microcephaly have small brain cases, their jaws, chins and pelvis bones are of normal dimensions.
‘Everything that was found of Homo floriensis was diminutive, so I don’t see how you can substantiate the claim that these were modern little people with one particular condition. Also, the chin is that of a very primitive hominid, not a modern human. I firmly believe Brown has made a superb discovery on Flores.’
Zie verder over deze affaire en andere pop- discussies over de “hobbit
°
°
 °
 °
verdere bronnen ;
 °
Interessant is de reactie van amerikaanse ” id-ots en crato’s ” in volgende diskussiepanels en (lezers)brieven aan republikeinse (? ) kranten
 °
 °
Related Links

°
Out of africa
°
mitochondrial eve
 °
2004 -2005
Het lopende ” homo floresiensis ” onderzoek  in 2005  
°
Er  was   nog  lang  geen uitsluitsel over de positie van de ” hobbit ” : maar de hypothese dat het om een aparte mensensoort gaat en niet om een Homo sap -ras , scheen  ( tot nu toe ) de meeste argumenten en bewijsstukken te kunnen voorleggen …. waaronder weer deze nieuwste studies ( na een lange periode van stilte )
°
Een serieus artikel over de jongste bevindingen / october 2005 ) http://www.corante.com/loom/archives/2005/10/11/hobbits_again.php van de hand van Carl Zimmer ( met vele links ) en is ZEKER TE LEZEN ; door iedereen die hierover wil meekletsen
” ….In this week’s issue of Nature, the scientists describe bones from nine individuals from the Liang Bua cave. Some of the bones–parts of the right arm and jaw–belong to an individual. Other leg bones, shoulder bones, and various bits of fingers and toes come from other levels in the cave. They were laid down in the cave over thousands of years, the youngest being just 12,000 years old–around the time when our ancestors were inventing agriculture….”
 °
 ” De Morgen ”  geeft het volgende signalement
 °
 Recente ontdekkingen bevestigen het bestaan van ‘hobbits’, de kleine mensensoort die op het Indonesische eiland Flores geleefd heeft.
°
Meer nog, enkele van de beenderen van negen specimen van de Homo floresienses, zoals de soort officieel heet, die nu teruggevonden zijn, zijn ‘amper’ 12.000 jaar oud.
°
Dat betekent meteen dat de kleine mensjes, die amper een meter lang werden, nog recenter op aarde rondgelopen zouden hebben dan tot nu toe aangenomen werd.
°
Enkele jaren ( de ontdekking werd bekend gemaakt eind 2004 ) terug ontdekte een team van archeologen restanten van enkele kleine mensen in grotten op Flores. Na onderzoek bleken de beenderen een goede 18.000 jaar oud te zijn. De hobbits leefden met andere woorden nog op het moment dat de Homo sapiens al bestond. Een revolutionaire ontdekking die veel wetenschappers als flauwekul afdeden. Zij geloofden hoogstens dat het team onder leiding van Michael Morwoord van de Australische Universiteit van New England schedels teruggevonden had vanvertegenwoordigers van Homo sapiens die een vorm van dwerggroei hadden.
°
Maar de pas ontdekte botten tonen aan dat dat niet kan, zo beweert Morwood in de recentste Nature.
°
Bij de botten waren onder meer armen van een eerder teruggevonden skelet en een onderkaak. …. en de botresten oorspronkelijk van vier tot zes maar nu van minstens negen andere individuen De “nieuw ” ontdekte botten en de onderkaak tonen, net als alle andere vondsten, aan dat er geen sprake is van verkeerde proporties.
°
Hoofd, armen, benen en bekken zijn perfect geproportioneerd. Bij dwerggroei zou er wél disproportionisme zijn .
°
= Pygmee-groei/anatomie bij mensen ; …de pygmee-rassen bij homo sapiens hebben dezelfde schedelinhoud als de “normale” mensen : pygmeen hebben dus (proportioneel gezien nogal grote hoofden…
°
Bij homo floreseisnsis is dat niet het geval … Dat de oorspronkelijke vondst een pathologische vorm zou zijn ( een microcephaal met zeer kleine herseninhoud ) werd al vroeger afgewezen ( schedel-scans ) maar is nu door de vondst van de tweede onderkaak definitief naar het rijk der fabelen verhuist ….
°
Morwood en zijn team krijgt ook stilaan meer inzicht in hoe de hobbits geleefd zouden hebben. En het blijken behoorlijke Bourgondiërs geweest te zijn. In de grotten werden resten teruggevonden van onder meer een stegadon, een uitgestorven soort miniolifanten ter grootte van een pony, ratten, komodovaranen en vleermuizen. Op verschillende botten waren inkervingen te zien, andere waren ooit gekookt, wat erop wijst dat de Homo floresienses zowel slager als kok was.
°
De nieuwe ontdekkingen overtuigen echter niet alle sceptici. Sommigen blijven ervan overtuigd dat het hier NIET om een nieuwe mensensoort gaat maar wel om een afwijkende stam ( ras ) die zijn kleine gestalte overgehouden heeft aan het feit dat ze generatie na generatie in moeilijke omstandigheden op een eiland gewoond hebben…. Maar deze laatste positie wordt stilaan onhoudbaar : tenzij er opzienbarende antropologische ontdekkingen worden gedaan en /of  er een nieuw”levend ” mensenras wordt ontdekt …
°
 Nu ja de “yeti “ en “big black foot” zijn ook nog niet ontdekt … ” Nessie “ook al niet …. Lees trouwens hier ;http://www.corante.com/loom/archives/2005/10/11/hobbits_again.php
°
The key conclusion of the paper is that these fossils look a lot like the original Hobbit bones reported last year. The new jaw, for example, has the same peculiar roots on its teeth as the old one, and both also lack a chin.If the original Hobbit was just a pathological human, the authors argue, then all of these new individuals would have to be pathological too.
°
(Persbericht) Palaeontologists digging on the remote Indonesian island of Flores have turned up more bones of Homo floresiensis – the tiny hominin species unveiled last October ( 2004 ) in Nature
°
Anthropology: [1] Return of the hobbits (pp 1012-1017; N&V)    For immediate release ……
°
The new findings include another jaw bone, and the right arm belonging to the owner of the original skull found previously. in 2004 The bones provide further evidence that H. floresiensis was indeed a naturally tiny species, rather than suffering from an abnormally small brain size, reports the team, led by Michael Morwood. What’s more, dating of the remains shows that they were present on the island as recently as 12,000 years ago. H. floresiensis may also have been a proficient chef, the researchers add. Other remains found at the site showed that they butchered a small elephant-like species called Stegodon, and that they had mastered the use of fire. Harvard anthropologist Daniel Lieberman puts the findings in context in an accompanying News and Views article.
°
CONTACT Mike Morwood (University of New England, Armidale, Australia) Tel: +61 2 67 73 2357, E-mail  mmorwood@pobox.une.edu.au
°
Peter Brown co-author (University New England, Armidale, Australia) Tel: + 61 2 67733064, E-mail   pbrown3@pobox.une.edu.au
°
Richard ‘Bert’ Roberts – co-author (University of Wollongong, NSW, Australia) Tel: +61 2 4221 5319, E-mail   rgrob@uow.edu.au
°
°
Occlusal and lateral views of mandibles of and LB6/1 (ref. Morwood et al, 2005. “Further evidence for small-bodied hominins from the Late Pleistocene of Flores, Indonesia”. Nature, 437/13:1012-1017).
°
Unlike modern humans,  H. floresiensis has little in the  way of a chin

 °
 Daniel Lieberman, of Harvard University in Massachusetts, US, said further discoveries on the island would help settle the issues.
If the island-dwarfing hypothesis is correct, then the island’s earliest inhabitants should be larger than the Liang Bua fossils; and if dwarfing occurred gradually, then it might even be possible to find fossils intermediate in size and shape between H. floresiensis and its ancestor,” He wrote in a commentary in Nature. “More evidence on when Homo sapiens first arrived on Flores is also needed.  http://www.andaman.org/BOOK/chapter49/text49.htm “Further evidence for small-bodied hominins from the Late Pleistocene of Flores, Indonesia” by M. J. Morwood, P. Brown, Jatmiko, T. Sutikna, E. Wahyu Saptomo, K. E. Westaway, Rokus Awe Due, R. G. Roberts, T. Maeda, S. Wasisto and T. Djubiantono Nature 437, 1012-1017 (13 October 2005) doi: 10.1038/nature04022
Peter Brown,  says critics should answer   why
“to point you at a human mandible with the same features as those from Liang Bua. Claiming that they have the same features as small local people ( Note  ;  a subspecies  of the  homo sapiens)is simply untrue.”

And the fact that these fossils span 80,000 years makes it even harder to hold the pathology argument. According to Harvard’s Daniel Lieberman this pattern refutes the aberrant dwarf argument, which now “strains credulity,” as he writes in an accompany commentary.

°

  Vuile truuks en politiek gekonkel 
°
—> De grootste moeilijkheid is tot nu toe het verbod de opgravingen verder te laten gaan omdat de indonesische ” vandaal en jaloerse ijdeltuit ” prof . Tekeu Jacobs , zijn veto heeft gesteld en  wel in  zijn functie  van officieel ambtenaar van de  indonesische  regering in deze zaken ….
°
Hij claimt ook  de overdracht van alle nieuwe vindsten om ze in zijn kluis te kunnen opbergen (en te  “behandelen ”  zoals reeds is gebleken ) Deze antropoloog is trouwens ook de bron van de pygmee-ras theorie …. Misschien zal binnenkort DNA orderzoek (en  andere vergelijkingen ) de knoop doorhakken ?
°
Het verhaal wordt in elk geval vervolgd …En misschien worden er nog meer botten gevonden ?
of zelfs  nog andere  “dwerg-soorten ” op andere eilanden ?
 °
….. the(damaged )  bones of   Flo … The original  Homo floresiensis, aka the Hobbits, have at last been returned to the team that originally discovered them….
 °
CREATIONISTEN BLABLA Niks nieuws, weer dezelfde oude lulsmoesjes.
°
Het is een hoax, of een homo sapiens met een afwijking, of satan probeert ons te misleiden,de dateertechnieken deugenniet, etc
°
NEDERLANDS
°
* Reactie van AIG, geschreven door Carl Wieland: http://www.answersingenesis.org/docs2004/1028dwarf.asp
°Samenvatting:
Homo floresiensis is eigenlijk Homo sapiens met wat afwijkingen en ‘seculiere dateringsmethoden’ zijn onbetrouwbaar.
°
Over de onderlinge consistentie van de verschillende gebruikte dateringsmethoden wordt met geen woord gerept.
°http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=379&highlight=floresiensishttp://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=2971&highlight=floresiensis waaruit dit openingsbericht van Wim Ahlers. (citaat )


Lees:

 

°http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/5021214.stm En daaraan gerelateerd: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6387611.stm

°

Het volgende kan onomstotelijk observeer en meetbaar worden vastgesteld: 1. Een wezen, Floresiensis, die vuur maakte, zijn doden begroef, op twee benen liep en gebruik maakte van stenen werktiuigen. Een wezen (soort) die pas recent uitgestorven is en die een anatomische fysiologie heeft die tussen de mens staat en een een ander tweebenig wezen, die inderdaad ouder gedateerd is, genaamd Homo habilis (of mogelijk Homo erectus).

°

2. In het tweede artikel is geobserveerd,/ vastgesteld dat apen, met name chimpanzees, ook gebruik maken van werktuigen. Nu was dit allang een bekend feit maar wat nieuw is in deze is dat chimpanzees ook redelijk geavanceerde wapens zoals speren maken. Dit vereist procedurematige handelingen waar over nagedacht moet worden!

°

3. Deze twee recente ontdekkingen volgen een ander, maar iets ouder, recent observeerbaar en gemeten feit op, namelijk het feit dat de Neanderthaler geen direkte voorouder is van Homo Sapiens (gemeten m.b.v. het mitchondriaal DNA, zie o.a.: http://www.pbs.org/wgbh/nova/neanderthals/mtdna.html).

°

4. Creationisten die blijven vasthouden aan de hypothese van microcephalie moeten maar eens verklaren waarom deze microcephalie patiënten een normaal gevormde hersenschorsstructuur habben, zij het ongeveer 3 a 4 keer zo klein dan de moderne mens.

°

Ik ben benieuwd hoe creationisten zich hier nu uit proberen te kletsen! Feiten die wederom specifiek de menselijke afstamming bevestigen en in het algemeen weer de evolutietheorie bevestigen…zoals elk wetenschappelijk meetbaar en observeerbaar feit in overeenstemming is met de evolutietheorie. Dit alles natuurlijk los van andere wetenschappelijk meetbare feiten die allang bevestigd hadden dat de mens en de primaat een gemeenschappelijke voorouder delen. Sterker nog! De mens is een primaat! En al weigert een creationist te accepteren dat een mens ook een primaat is dan nog moet hij 3 mensen-soorten verklaren die in het recente verleden tegelijkertijd naast elkaar bestaan hebben (Neanderthales, Floresiensis en Sapiens).

°

Het probleen voor creationisten is deze, ze moeten of: 1. Accepteren dat er in één tijdsperiode minstens 3 menselijke rassen waren…wat niet in overeenstemming is met de Bijbel! 2. Of ze moeten stellen dat de Neaderthaler en Floresiensis niet tot het menselijke ras behoren…

°

het probleem met dit laatste is dat als ze van deze stellingsname uitgaan dat ze impliciet soortvorming erkennen en dus een gezamelijke afstamming!

3. Als laatste ‘redmiddel’ kunnen ze nog verklaren dat God niet één klei-hoopje had maar drie, waar hij pats boem de mensachtigen uit sculpteerde! Waarvan één de belangrijkste klei-hoop was, onze Adam, en hij de twee andere klei-hopen, voor Neaderthales en Floresiensis, minder belangrijk achtte…immers, Gods wegen zijn nu eenmaal ondoorgrondelijk! En dan nog moeten de creationisten ‘beslissen’ of Floresiensis en Neanderthaler nu ‘mens(achtigen)’ wezens waren of niet!

°

Nb.

°

Bedenk (zie tweede artikel) dat apen al een mate van intelligentie hebben die het mogelijk maakt om redelijk geavanceerde werktuigen te maken. Overeenkomstige werktuigen zijn ook aangetroffen bij habilis en ook bij floresiensis en neaderthales (de Neanderthaler) wat natuurlijk volledig in lijn is met de te verwachten evolutionaire patronen!

°

Wat de soorten Habilis, Floresiensis, de Neanderthaler en Sapiens onderscheid van de overige primaten is dat alleen deze soorten op twee benen lopen (waarvan alleen Sapiens nog als soort bestaat). De creationisten moeten zich in allerlei ‘creatieve’ bochten wringen om de nieuwe feiten in overeenstemming te brengen met hun behoudend dogma. Nog los van het feit dat de creationisten nog nooit een passage hebben aangegeven in hun religieuze literatuur die een ‘wetenschappelijke’ verklaring, dus een meetbare en observeerbare verklaring bevat, die de bovenstaande nieuwe feiten kan ondervangen.

 

°
De Flores-mens heeft  in geologische termen amper de twintigste eeuw gemist !
°
Bepaalde verhalen/mythes bij de lokale bevolking, die eventueel zouden kunnen verwijzen naar deze kleine mensachtigen. , vertelden  dat de  “mensen”  de dwergmensjes die in een grot leefden ’s nachts gedood hadden.  Moesten deze verhalen waar zijn (en daar zijn dus voorlopig geen bewijzen voor), dan zou dit echt wel spijtig zijn.
 °
Een ander verbazingwekkend wezen, de moa is in de 16de eeuw door de Maori naar de fossielen verwezen !
De ontdekking van de Flores-mens is  uiteindelijk een detail in de menselijke evolutie, al weze het een belangrijk detail.
°
Als ze nog geleefd hadden, zou dat dan veel verschil gemaakt hebben, behalve de sensatie ?
°
Mark Nelissen had hun gedrag kunnen bestuderen, en een paar boeiende hoofdstukken bijschrijven aan “De Bril van Darwin” ! Maar ik denk niet dat dat het wetenschappelijke wereldbeeld fundamenteel zou veranderd hebben …
°
Het wereldbeeld van de meeste mensen zou m.i. toch drastisch anders zijn, moest er een naaste verwant van de H. sapiens sapiens rondlopen op deze aardkloot.   ?
*Men denke  dan vooral aan fundamentalistische religieuzen. *Misschien dat de kijk op( en behandeling van ) mensapen ook zou veranderen. ? ..
 °
Digit     Twijfel over de invloed op het wereldbeeld van fundamentalisten !
°
En daarzijn goede redenen voor : in een vrij recent verleden (18de en 19de-20ste eeuw) zijn de creationisten immers reeds geconfronteerd met “wezens” die (volgens hun tenminste) zowat het  midden hielden tussen mens en aap !
Na de ontdekking van Amerika heeft immers de discussie gewoed of indianen al dan niet een ziel hadden.
Deze vraag is equivalent met de vraag of het mensen, dan wel dieren waren. Kwestie was :bekeren of uitroeien ?
De Jezuïeten hebben hier een doorslaggevend rol gespeeld met hun missies in Amerika (film : “The Mission”), en op die manier ontelbare indianen het leven gered door te ijveren voor een “menswaardige” behandeling.  “Menswaardig” volgens de normen van die tijd, welteverstaan !
Dezelfde vraag, maar dan over de negers, heeft voor verdeeldheid gezorgd in de VS !
Sommigen rechtvaardigden de slavernij door te stellen dat negers géén mensen waren, maar een soort apen. Geschapen ten dienste van de “échte mensen” !
Ik durf er flink wat op verwedden dat je ook vandaag nog klu-klux-clanners kunt vionden die er precies zo over denken.
Vandaar dat ik denk dat de fundi’s, bij een ontmoeting met bv bigfoot( de yeti  of nog een levende flores hobbit ), zich enkel zouden afvragen of zoiets  monsterlijk een ziel kan hebben, en of het soms  niet door Satan geschapen is om de mens aan het twijfelen te zetten.
 °
Maar evolutie ? Nee toch !
 °
Natuurlijk heb je de middenmoot, waar wél wat verschuivingen zouden optreden. Voor wie het inderdaad een bijkomend bewijs van evolutie zou zijn. Maar dan wél evolutie als een mechanisme in god’s schepping. So, what ?
°
Humor en meer creationisten babbel
°

Creationistische “duivels in het wijwatervat ”  De vondst van homo floresiensis is een uiterst belangrijk gegeven en een wijd verspreid media gebeuren geworden ; de creationisten moeten wel reageren … 1.- De eerste reacties van het AIG en consoorten zijn ronduit verschikkelijke duimzuigerij en kontdraaierij …. Zie hier wat er daar allemaal word gebrouwen ; —-> http://www.pandasthumb.org/pt-archives/000607.html#more 2.- Het is echter nog veel interessanter te lezen wat voor een menagerie aan “alternatieve” experten ( en de routineuze ” misquoting ” )er nu weer word opgevoerd : —-> Mis vooral niet de “Comments ” die onder het artikel staan =  Het was weer eens schieten met veel losse flodders. Van orang-oetangs tot dwerggroei etc. 

°

Echter waar zitten de creationisten vooral mee in hun maag. ?

°

Als de flores mens een reguliere zijtak is van de hominiden dan is onze verwantschap met de chimpansee niet te ontkennen. Of is er sprake van selectieve degeneratie (stopwoord voor sommige crea’s). Waarom gaat dit op voor één menselijke soort!! En niet voor de gehele mensheid. Was de “schepper” even het spoor bijster op Flores. En moest er voor het mini-olifantje een passende “jockey” gemaakt worden.

°

Creationisten

http://www.godandscience.org/evolution/hobbit.html

“De Kenmerken schijnen een kombinatie te zijn van australopithecinae  en Homo Sapiens ___ in mini uitvoering . Het is duidelijk dat het hier geen dwerg-ras van  homo sapiens betreft …Het brein is te klein en de schedel heeft vele primitieve eigenschappen , met uitzondering van de tanden , het schepsel bezit ook een achterhoofdgat en  karakteristieken in het skelet  ( dat de rechtopgaande gang  aannemelijk maakt )maar die niet  volledig modern zijn …

 

Nota :

°

Creationisten hebben steeds beweerd dat australopithecinen “echte apen “zijn  : —->In feite wil dit artikel suggereren dat de H floresiensis een afstammeling is van australopithecus (  volgens de Yec -scientific creationists een apensoort , waarvan de mens die apart is geschapen niet afstamt )

°

Bovendien schijnt ( volgens  de creato’s ) de wetenschap van de “evolutie” te zijn “ontredderd” door deze ontdekking : de ontredering is echter in het kamp van de creationisten te vinden …. ) Niettemin bevat het artikel ook ( lezenswaardige  en goed gedokumenteerde -) waarheden ; het is immers een kenmerk van de moderne creationistische apologetiek ;  waarheid  ( quotes van “echte ” wetenschappers ) en verdichtsel ( interpretaties , speculaties  en dogma’s )met elkaar te vermengen …. Het resultaat is een betoog vol halve waarheden …

°

Schedel H. floresiensis vs. H. erectus

°

De schedel van  Homo floresiensis is het best te vegelijken met die van    Homo erectus : De flores schedel is gewoon kleiner  1(Brown, P., T. Sutikna, M. J. Morwood, R. P. Soejono, Jatmiko, E. W. Saptomo and R. A. Due. 2004. A new small-bodied hominin from the Late Pleistocene of Flores, Indonesia. Nature 431: 1055-1061.

°

Homo erectus ? Sommige  creationisten  hebben beweerd  dat  homo erectus een ondersoort is van homo Sapiens  … Dat is de reden waarom ze NIET kunnen aanvaarden dat H.forensiensis  een afstammeling is van H.erectus … De Flores-schedel  verschilt van moderne mensen door de vorm van het cranium en de kin ( zie hieronder ) De foramen magnum  is iets lmeer verschoven dan dat bij moderne mensen

Australopithecus africanus Homo erectus Homo floresiensis Homo sapiens
Australopithecus africanus skull Homo erectus skull Homo floresiensis skull Homo sapiens sapiens skull
Australopithecus africanus skull Homo erectus skull Homo floresiensis skull
Australopithecus africanus skull Homo erectus skull Homo floresiensis skull Homo sapiens sapiens skull
For features comparison, skulls are not to scale

Rechtopgaande gang : De beenderen van achterste lredematen  vertonen zowel primitieve als moderne  kenmerken :

°

—->Het ilium steekt verder uit dan bij moderne mensen , waar het ook meer vertikaal is geplaatst  …

°

—->De benen bezitten prominente spieraanhechtingspunten , wat gedeeltleijk kan zijn veroorzaakt door hun kleine gestalte …

°

—->Het bovenste gedeelte van het femur ( de kleine  trochanter,) gelijkt meer op dat van de moderne mens dan op dat van  H. erectus en  A. africanus. Maar , de femur-schacht is  langer , en gelijkend op A. africanus. .Veel andere afmetingen van het femur vallen ook binnnen het A. africanus model .

°

—->Het femur eindigd aan de knieverbinding in een bicondylaraale hoek die ook is gevonden bij  A. africanus.

°

—-> De tibia  bezit enkele karakteristieken die meer aan chimpansees dan aan het genus  Homo doen denken .

°

H. floresiensis een  ras ; een “ endocriene ” dwerg ; of een  “microcephaal “ ?

°

Sommige creationisten speculeren dat de H. floresiensis  een dwerg mens is  .

°

Maar dwerggroei in homo sapiens is het gevolg van verschillende factoren ___geen enkele resulteert in  de  karakteristieken die bij  H. floresiensis.zijn gevonden Bij Afrikaanse pygmeeen , is de dwerggroei het gevolg van een genetisch defekte groei faktor  l ( insuline-achtige  IGF-1) , die wel een kleinere gestalte veroorzaakt terwijl de  herseninhoud gelijk blijft . Dwerggroei door klier-defekten  en  bekende ontwikkeling tot  microcephale dwergen (http://www.creationsciencemovement.com/news/2004/08.html ) resulteren ook al niet  in de eigenschappen van  H. floresiensis.

°

Daarom is dit schepsel geen “kleine ” homo sapiens , maar een aparte en unieke species Vooral de slotzin van het artikel  is relevant voor de creationistische  ontreddering  die deze vondst heeft veroorzaakt

” ….Biblical creation says that all species are specially created by God. Therefore, we would not expect to find any intermediates between Homo erectus and Homo floresiensis. Paleoanthropologist are actively searching the Island of Flores and surrounding islands to find similar or intermediate species.My prediction is that they will find more examples of Homo floresiensis, but no intermediates. Time will tell…”

 

Creationisten hebben hier een voorspelling  gemaakt … waarvan akte                   Natuurlijk is het vragen naar “tussenschakels ” een zoveelste teruggrijpen op een retorisch truukje …   Er zijn vroeger  al  dwergvormen /afstammelingen van homo erectus gevonden in afrika Het lijkt er op dat homo erectus een erg  variabele  soort ( of zelfs soortengroep )was die diverse keren de voorouder lijkt te zijn  geweest  van “nieuwe “hominide soorten ( zeker wanneer die allopatrisch afgezonderd raakten van de hoofdgroepen ) waaruit ook  Homo sapiens is ontsproten

In Kenia zijn schedeldelen gevonden van een Homo erectus van ongeveer 950.000 jaar oud. Het gaat om het voorhoofdsbeen, met de karakteristieke wenkbrauwbogen en een deel van het slaapbot. Ze behoorden tot de schedel van een verrassend kleine (bijna) volwassene.  In de anatomische details combineert de schedel allerlei kenmerken van andere Homo erectusschedels uit eerden en later tijd. Daardoor wordt de schedel, die de naam kml-ol 45500 kreeg, gezien als een nieuw belangrijk bewijs voor de grote diversiteit van deze vroege mensensoort…… . (science, 2 Juli) (Overgenomen uit NRC Handelsblad van Zaterdag 3 Juli 2004. )

°

Creationisten  ” proberen zich te redden “ http://newcovenant.blogspot.com/2004/10/flores-man-and-imago-dei-evolutionary.htmlhttp://www.creationsciencemovement.com/news/2004/07.html

°Press                                 

http://www.theage.com.au/articles/2004/10/28/1098667904973.html?http://www.guardian.co.uk/life/feature/story/0,13026,1337198,00.html

°

This is bad news for creationists who insist on the literal truth of the Bible.  The existence of Florence shows the fact of species diversity, and the difficulty of separating human from ape on the evolutionary scale. http://www.guardian.co.uk/life/science/story/0,12996,1340665,00.html

°

De “Mens” —>  

°

De eerste mens die het sterkst lijkt op de pas ontdekte Homo floresiensis, leefde 1,8 miljoen jaar geleden en werd in 1991 ontdekt in de Kaukasische republiek Georgië. ( de  DMANISI schedels ) —–> http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/745080.stm

Near-complete skull: This was an adolescent female

http://www.talkorigins.org/faqs/homs/d2700.html

dmanisi

   d2700-side

D2700, Homo georgicus

°

http://www.amarcord.be/georgia/dmani01.html        

http://sesha.net/eden/NIEUWS/2002-02.asp

°

Het is mogelijk dat de Homo floresiensis afstamt van de Georgische hominide, wellicht de Homo ergaster, waarvan zo goed als vast staat dat het een vroege vorm of nauwe verwant is van een van de meest wijdverspreide en belangrijkste vroege mensensoort, de Homo erectus. Zowel de Homo floresiensis als wij zijn leden van de menselijke soort. Wanneer de Homo ergaster een voorouder van de Homo floresiensis blijkt, dan zijn wij de rechtstreekse neven van de Homo floresiensis. Onze menselijke stamboom begint acht miljoen jaar geleden toen onze voorouders zich afsplitsten van wat later het chimpanseegeslacht zou worden. De laatste jaren werden tijdens opgravingen in Afrika de twee oudste bekende vermoedelijke hominiden blootgelegd.

°


°

In de afgelopen hondervijftig jaar zijn er twintig soorten fossiele mensachtigen gevonden. Afrika is het continent waar de meeste, en tevens oudste, vondsten zijn gedaan, maar ook Europa en Azië hebben fossielen van vroege mensachtigen opgeleverd. Paleoantropologen hebben de neiging om bij nieuwe vondsten vaak ook een nieuwe soortnaam te verzinnen. Zo telt het geslacht Australopithecus inmiddels al zeven soorten. De verschillen zijn soms vaak erg klein. Volgens veel paleoantropologen zelfs te klein om maar meteen te zeggen dat het om een nieuwe soort gaat. Hier volgt een overzicht van de momenteel gebruikte soortnamen.

http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i002543.html

Genus Soort Ouderdom in miljoen jaren Gebied Eerste beschrijving
Homo
Homo sapiens 0,15 – heden Wereldwijd 1868 (fossiel)
Homo neanderthalensis 0,2 – 0,03 Europa, Midden Oosten 1859
Homo heidelbergensis 0,5 – 0,1 Afrika, Europa 1908
Homo antecessor 0,8 Spanje 1997
Homo erectus 1,7 – 0,25 Afrika, China, Indonesi챘 1894
Homo ergaster 1,7 – 1,5 Zuid en Oost Afrika 1970
Paranthropus
Paranthropus robustus 1,9 – 1,5 Zuid Afrika 1938
Paranthropus boisei 2,3 – 1,4 Oost Afrika 1959
Paranthropus aethiopicus 2,8 – 2,3 Oost Afrika, Kenia 1986
Kenyanthropus
Kenyanthropus platyops 3,5 Oost Afrika, Kenia 2001
Australopithecus
Australopithecus (Homo) habilis 1,9 – 1,6 Zuid en Oost Afrika 1964
Australopithecus (Homo) rudolfensis 2,4 – 1,8 Oost Afrika 1973
Australopithecus garhi 2,5 Oost Afrika, Ethiopi챘 1999
Australopithecus africanus 3,0 – 2,3 Zuid Afrika 1925
Australopithecus bahrelghazali 3,5 – 3,0 Centraal Afrika, Tsjaad 1995
Australopithecus afarensis 3,6 – 2,9 Oost Afrika 1975
Australopithecus anamensis 4,2 – 3,9 Oost Afrika 1995
Ardipithecus
Ardipithecus ramidus 5,8 – 4,4 Oost Afrika, Ethiopi챘 1994
Orrorin
Orrorin tugenensis 6 Oost Afrika, Kenia 2001
Sahelanthropus
Sahelanthropus tchadensis 7 – 6 Centraal Afrika, Tsjaad 2002

HET BEGON ACHT MILJOEN JAAR GELEDEN In 2001 de zeven miljoen jaar oude Sahelanthropus tchadensis http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i002544.html

http://www.scienceinafrica.co.za/2001/nov/ancestor.htm 

  Replica of a 3.2- to 3.5-million-year-old Kenyanthropus platyops skull found by anthropologist Meave Leakey in 1998 at Lomekwi, near Lake Turkana, Kenya.  en     in 2000 in Kenia de 6,5 miljoen jaar oude Orrorin tugenensis.

 Dit is alles wat er van Orrorin Tungenensis  bekend is:orrorin1  is thus far represented by only a few fragments of bone — some isolated teeth, parts of two lower jaws, and fragments of arm and leg bones, representing in all perhaps five individuals (see above).   http://www.wsu.edu/gened/learn-modules/top_longfor/timeline/05_o_tugenensis.html Vrij weinig dus, maar de kop van het stuk bovenbeen staat op een hoek die voorkomt bij rechtoplopende primaten, en daardoor weten we dat Orrorin op de ‘human line’, zat, rather dan op de ‘ape line’. Hier is een link met veel info: http://www.modernhumanorigins.com/tugenensis.html


Dit soort wezens lijkt zich 4,2 miljoen jaar geleden geleidelijk aan ontwikkeld te hebben tot de australopithecines, een reeks hominide soorten die meer rechtop liepen dan hun voorouders en ook een menselijker gebit hadden.        a.  africanus Sommige australopithecines lijken 2,6 miljoen jaar geleden begonnen te zijn met het maken van stenen werktuigen. 2,4 miljoen jaar geleden heeft een groep zich wellicht ontwikkeld tot de eerste menselijke, eerder dan mensachtige, wezens. Dat nieuwe geslacht werd Homo genoemd en beschikte over grotere hersenen en meer menselijke lichaamsverhoudingen. Voor zover wetenschappers wisten was het hominideverhaal uitsluitend Afrikaans. Maar twee miljoen jaar geleden verscheen een Homo-soort met een meer menselijke manier van lopen, de Homo ergaster (een vroege vorm van de beter bekende Homo erectus).       H  erectus Sommige leden van die soort verlieten Afrika 1,8 miljoen jaar geleden en arriveerden in Georgië. Anderzijds evolueerden de leden van de Homo ergaster-/ Homo erectus -soort die in Afrika achterbleven, 150.000 jaar geleden via de vroege tussensoort(?) Homo heidelbergensis tot onze soort, de Homo sapiens. De stamouders van de Homo sapiens zorgden voor een nageslacht :  de Neanderthaler die in Europa en delen van Azië leefde. De Neanderthalers, die 25.000 tot 30.000 jaar geleden uitstierven, waren onze broers en zussen in de evolutie. (DK) en in  2004 dook dus homo floresiensis op


PZ Myers October 27, 2004 Comments (5)

A long-lost cousin has been discovered, Homo floresiensis, or Flores Man. It’s especially dramatic for a number of reasons. It’s relatively recent, with the youngest specimen only 18,000 years old, but it is most closely related to Homo erectus. This species was also minute, only 3 feet tall, and tiny-brained. Here we have a group of small, specialized human relatives, living contemporaneously with Homo sapiens, on isolated islands in Indonesia. It’s like discovering that Munchkins were real.


1.- Nieuwe archeologische ontdekkingen van Australische en Indonesische wetenschappers op het Indonesische eiland Flores wijzen uit dat een oude menselijke soort zeker overleefde tot 12.000, 13.000 jaar geleden. 2.-Meer nog, volkskundige gegevens die op hetzelfde eiland werden verzameld, suggereren dat ze misschien overleefden tot 150 jaar geleden. 3.- Zoölogisch materiaal van een ander Indonesisch eiland, Sumatra, wijst erop dat een mogelijk vergelijkbaar intelligente soort van tweevoeters nog altijd springlevend is in afgelegen junglegebieden. Het sterkste bewijs, het archeologisch materiaal, toont onmiskenbaar aan dat onze soort, de Homo sapiens, ten minste tot 11.000 voor Christus de planeet deelde met een totaal andere mensensoort, een dwerghominide van een meter lang met fysieke kenmerken die ge woonlijk gedateerd worden als 1,5 tot 4 miljoen jaar oud. De wetenschappers werken aan de Australische universiteiten van New England en Wollongong en vonden beenderresten van vier tot zes individuen. Hun piepkleine ge stalte, kleine herseninhoud, terugspringende kin, de vorm van hun voorste kaakkiezen en de schedelbasis rond het oor doen sterk denken aan de eerste Australopithecus, een hominidetype waarvan gedacht werd dat hij meer dan 3 miljoen jaar geleden in Afrika leefde. Anderzijds doen de schedelboog, het platte gezicht en de kleinere kiezen denken aan de Homo erectus, die tussen 1,8 miljoen jaar en mogelijk 300.000 jaar geleden leefde.


http://www.scientificamerican.com/media/inline/62823310-B3B5-84BD-02C0114CD037093B_1.jpg

DENTAL WORK?: The lower left first molar of the hobbit is claimed to have a filling–an observation that other hobbit researchers say is refuted by this photograph. PETER BROWN University of New England http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=flores-hobbit-root-canal


Het is best mogelijk dat de kleine gestalte van het wezen van Flores (en zijn evenredig kleine hersenen) tien- of honderdduizenden jaren geleden vorm kreeg op het kleine eiland. Soorten die op kleine eilanden leven worden afgeschermd van roofdieren op het vasteland.Een grote gestalte blijkt dan geen evolutievoordeel, dus ‘krimpen’ ze tijdens de evolutie. Evolutionaire Pygmeegroei – ontwikkelingen   zijn reeds meerdere malen vastgesteld  in de afstammingslijnen van  soorten die eilanden koloniseerden … Blijkbaar  geld dat dus ook voor de mensen-struik Het lijkt erop dat deze zeer vroege menselijke wezens overleefd hebben tot minstens 11.000 v. C. maar het archeologisch bewijsmateriaal wijst er sterk op dat ze geavanceerde stenen werktuigen maakten, waaronder hakmessen, messen, naalden, schrapers, en zelfs speerpunten vastgemaakt aan houten staven. WERKTUIGEN  Die stenen werktuigen, die samen met de beenderresten ge vonden werden in een grot in Liang Bua op Flores, lijken sterk op de werktuigen die gemaakt werden door gewone mensen van onze soort uit het stenen tijdperk, de Homo sapiens.

HET SPOOK VAN VIRCHOW
3/06/2006 ( Eos )
Door zijn kleine schedelinhoud werd de ‘hobbit’niet in staat geacht enige noties van menselijke cultuur te kunnen ontwikkelen.
Sommige wetenschappers dachten zelfs dat het om een gewone homo sapiens ging met een hersenaandoening. Beide hypotheses worden nu tegengesproken door onderzoekers van de Universiteit van Canberra in Australië.
Zij vonden nml scherpe behandelde vuurstenen, wat erop wijst dat onze ‘neef’ ook gebruiksvoorwerpen kon vervaardigen.
Bovendien vergeleken ze de stenen voorwerpen met vondsten van duizenden jaren vroeger. Daaruit bleek dat er een continue traditie bestond in het behandelen van de vuurstenen.

the Hobbit team takes on the skeptics again.
They’ve analyzed all the old tools from Flores–the original 1994 cache and another trove that turned up not far away in 2004. (This picture shows the front, back, and side view of one of the 2004 finds.) New dating shows that some of these 507 tools date back at least 840,000 years ago. The scientists compared them to the 3626 younger tools found with the Hobbit bones. The scientists found that the two sets of tools share many things in common. They were typically made from volcanic rocks found along rivers. The tool makers knocked off bits from these rocks in a similar fashion, creating a front and back face and sharpening the edges. In some cases they seem to have used anvils–setting their tools-in-the-making on other rocks before banging on them. Both sets of tools include distinctive kinds of tools, such as “perforators” with a long spike extending from a rounded base. The simplest explanation for these similarities, the authors conclude, “is the stone artefacts from Mata Menge and Lui Bua [the old and new tool sites] represent a continuous technology made by the same hominin lineage.”


Science publiceert het artikel (pdf) van Robert Martin on line.

Nieuw is zijn stelling niet (zijn bewijs overigens wel).Een oudere studie, ook gepubliceerd in Science, wijst de pygmee-met-een-afwijking-theorie van de hand na een studie van dezelfde schedel. De ontdekkers doopten hun vondst, in Nature, terecht homo floriensis (lees ook Schedel van hobbit snoert critici de mond). William Jungers van de Stony Brook universiteit in New York verwijst het nieuwe onderzoek van Martin in ieder geval naar de prullenmand. Zijn redenering, opgeschreven door Science, is vrij simpel: er zijn overblijfselen gevonden van een aantal kleine ‘hobbits’. Dus, als Martin gelijk heeft, was er op Flores 18.000 jaar een dorp vol idioten met een zeldzame schedelafwijking. De kans daarop is klein. De discussie zal nog wel een aantal jaar voortduren

Het lijkt erop alsof het spook van
Rudolf Virchow terug ronddoolt in de paleoantropologie
Robert D. Martin,

Noot :
*De vraagstellingen over de status van de flores-vondsten  hebben misschien  ook  iets  te maken met  heikele  plausibiliteit -kwesties in verband met de effecten van deze gegeven  (veronderstelde)hersencapaciteiten en hun verspreiding  in de populatie
In de Verenigde Staten zijn er minder dan 500microcephalen . Wij spreken dan over een aantal geconstateerde gevallen  binnen een bevolking  van  300 miljoen mensen.
In  de(minder dan )10.000 jaar die  de sedimenten in de Lia Buang grot documenteerd ,  moet het totale aantal  flores  mensen die de  volwassen leeftijd op het eiland bereikte , veel kleiner geweest zijn.
Natuurlijk konden  strenge dieetproblemen en  genetische defekten deze pathologieeen  meer  frequenter  doen voorkomen   in die populaties , maar de waarschijnlijkheid op overleven in het  volwassen  stadium  van een  microcephaal  in een jager- verzamelaar  maatschappij en is eg  klein.
Er zijn nog andere  vondsten gedaan  : post-craniale l-overblijfselen van andere individuen van dezelfde grootte
Men kan toch moeilijk blijven  vohouden  dat  al deze  individueen ( 10/9 ?http://archaeology.about.com/od/earlymansites/a/flores2.htm )  microcephalen waren ?  of  dat een  plaatselijk ” ras  eiland-pygmeen ” van te kleine moderne mensen met microcephale aandoeningen ___ een  veel voorkomend  degeneratief kenmerk?  ____zowel de (LB -l )schedel ( van een volwassen  vrouwelijk exemplaar )  als  de  kaak  van een tweede microcephaal (LB6/1  )heeft geleverd  ?
http://johnhawks.net/weblog/fossils/flores/flores_update_oct_2005.htmlQuote :


….The paper discusses three important specimens. The first is the adult mandible LB6/1. In its overall size and morphology it is similar to the mandible of LB1, reported last year. Like LB1 it lacks a chin and Morwood et al. (2005:1013) compare its symphyseal morphology to Dmanisi D211. Overall, the mandible is slightly smaller in tooth size and corpus size compared to LB1, and its ramus is quite a bit shorter. LB6/1 is part of a partial skeleton. The other elements are not described in the paper, but they are listed: a portion of proximal ulna, a partial right scapula, a foot bone, one each of finger and toe bones, and a complete radius 157mm long. That’s a short radius — barely more than 6 inches. It was broken during life and healed.


* De microcepohalen -theorie  is een weinig  geschikt scenario. Natuurlijk   is het aanvaardbaar om met een hypothese  niet akkoord te gaan,  maar  dat kan slechts  serieus genomen worden  als  een beter alternatief kan worden  voorgesteld  …

Ook antropologen en ethnologen kunnen  supplementaire   “bezwaren” inbrengen ;

* Eigentijdse jager-verzamelaar culturen doden routinematig zuigelingen geboren met teveel handicaps ____ zelfs tweelingen (en hun moeders )worden gedood of achtergelaten ____eenvoudig weg omdat denoodzakelijk mobiele groep niet de middelen heeft om deze mensen te vervoeren of te handhaven. noch zich een verspilling van basisgoederen kan veroorloven binnen de harde levens-omstandigheden
Een duizend jaar geleden oude homo sapiens (of erectus of australopithecus ? ) groep eilandbewoners zou dat niet hebben gedaan ? Of misschien waren deze achtergelaten individueen microcepahelen toevallig toch een groepje overlevenden in een beschermende omgeving/werkplaats, (instelling ?) “lia buang ” geheten ? _ hoe dan ook, waar zijn de normale individuen ?
(Het kan natuurlijk altijd wél …. Maar dat is een niet direkt  zomaar   een   falsifeerbaar  argument , net zoals de meeste in het nog lopende  onderzoek ….)
*Wat is er trouwens  geworden van de zogenaamde DNA testen ( in Duitsland meen ik  )?
1

* Er is  echter  geen DNA op LB1 meer te vinden (met de huidige technieken ) omdat
Teuku Jacob van de Universiteit van Gadjah Mada in Yogyakarta, Java, niet alleen naar verluidt enkele beenspecimens vernietigde, maar hij lijmde  zelfs één gebroken been samen  om de schade te maskeren.
Jacob waste /reinigde ___naar verluidt____ (en loste daarbij veel materiaal op , nog op de vondst aanwezig ) de LB1 schedel met aceton zodat het onmogelijk is gemaakt om, om het even welk DNA staal dan ook , nog voor analyse te kunnen gebruiken …
.
2
* Dr Martin en anderen negeren de andere 6 – 9 individuen die aan de basis liggen van de bekende Homo floresiensis vondsten .
Vele eerder al gepubliceerde en geconstateerde (niet in de homo sapiens pygmee- ras inpasbare ) eigenschappen van de fossielen worden door het microcephaal kamp gewoon genegeerd en wel om hun visie op te dringen en vooral om het bestaan van een nieuwe” homo soort ” ten val te brengen. ….Jammer genoeg, zijn de media er alweer als de kippen bij om deze sensatie als ” alerlaatste “primeur te brengen en de subjectieve “gevoel” – mening van DR Martin als “feitelijk en ondersteund ” laatste woord in de affaire te brengen ….Terwijl het niets anders is dan een zoveelste ” herhaling “van het eerder reeds geopperde en afgeschoten standpunt ….
Het begint zelfs zeer sterk te gelijken op de “strijd” die indertijd ook de eerste neanderthaler-vondsten wilden herleiden tot een paar pathologische / rachitische ” kozakken ” krom van jicht en reumatiek en uiteindelijk gestorven in hun grotten waarin ze zich verscholen als verwilderde dieren

The accompanying paper on the archaeology also shows the tools found with these little hominids; these weren’t simple apes. They were making some wicked weapons and carving tools. http://pharyngula.org/index/weblog/comments/homo_floresiensis/ http://pandasthumb.org/pt-archives/000582.html The accompanying paper on the archaeology also shows the tools found with these little hominids; these weren’t simple apes. They were making some wicked weapons and carving tools.

flores-tools


Toch had de hominide van Flores (door de ontdekkers Homo floresiensis gedoopt), een veel kleinere hersencapaciteit, vergelijkbaar (in verhouding tot lichaamsgestalte) met die van de eerste mensen als de Australopithecines en de Homo habilis, die slechts rudimentaire stenen werktuigen maakten, veel primitiever dan die van de Homo sapiens of de werktuigen die blijkbaar gemaakt zijn door deze pas ontdekte hominide van Flores. De enige andere verklaring voor de aanwezigheid van deze geavanceerde stenen werktuigen is dat ze geproduceerd zouden zijn door de Homo sapiens uit het stenen tijdperk (onze soort), maar de oudste werktuigen van Flores zijn 90.000 jaar oud en volgens de huidige gegevens arriveerde de Homo sapiens pas 50.000 tot 60.000 jaar geleden in Zuidoost-Azië. “Al het materiaal wijst er voorlopig op dat de stenen voorwerpen op Liang Bua die ouder zijn dan 12.000 jaar, allemaal gemaakt werden door de Homo floresiensis”, zegt Mike Morwood. Hij is archeoloog aan de Australische universiteit van New England en staat aan het hoofd van het onderzoek op Flores. De volkskundige sporen van de Homo floresiensis zijn mogelijk betekenisvol. Inwoners van Flores zeggen dat er tot 150 jaar geleden kleine harige ‘mensen’ van een meter groot leefden die voedsel van hen stalen. Ze stonden bekend als de ebu gogos (letterlijk vertaald: ‘grootmoeders die alles eten’). Ze werden getolereerd tot ze een baby stalen en opaten. Op dit moment is het niet te bewijzen of de ebu gogo een pure mythe is, of een werkelijke herinnering aan de Homo floresienses. “Het volkskundig materiaal doet het vermoeden rijzen dat de Homo floresiensis overleefde tot in de 19de eeuw. Het zou zelfs mogelijk kunnen zijn dat hij ook vandaag nog leeft in een afgelegen junglegebied van het eiland”, zegt dr. Bert Roberts van de universiteit van Wollongong, die eerder deze maand gesprekken had met de inwoners. Op Flores zijn nooit zulke wezens gesignaleerd, althans niet sinds de 19de eeuw. Op dezelfde eilandengroep, op het veel grotere eiland Sumatra, werden wel waarnemingen gedaan van een klein, harig aapachtig wezen van 1,20 meter. Het wezen was onbekend voor de wetenschap. Sommige zoölogen vermoeden dat enkele honderden exemplaren overleven in de afgelegen oerwouden in het binnenland van Sumatra, maar tot nog toe werd geen enkel exemplaar gevangen of onderzocht door wetenschappers. Orang Pendek ? ” …Het is niet ondenkbaar dat ze zelfs vandaag nog leven in afgelegen junglegebieden…” Mogelijk leeft er nog tweede ‘mensensoort op Sumatra ? Als de Homo floresiensis vandaag nog leeft, dan is dat meer dan waarschijnlijk in het binnenland van het grootste Indonesische eiland Sumatra. Zelfs in de koloniale tijd, in de 19de en vroege 20ste eeuw, werd melding gemaakt van een onbekende tweevoetige aap die er leefde, diep in bossen. De inwoners van Sumatra noemden hem de Orang Pendek (kleine persoon). Een expeditie in 1995-1997, geleid door de Britse milieubeschermer Debbie Martyr, slaagde erin om hem ten minste vijf keren kort te zien. Ook zijn kenmerkend geluid werd gehoord, vijftien keren op tien verschillende plaatsen. Een van de expeditieleden was de Indonesische primatenexpert Ahmad Yanuar. Hij werkt als postgraduaatstudent aan een doctoraat over gibbons aan de universiteit van Cambridge. De promotor van Yanuar in Cambridge is dr. David Chivers. Hij houdt zich al lang actief bezig met de Orang Pendek. In het kader van de ontdekkingen op Flores moeten we de echte identiteit van de Orang Pendek van dichterbij bekijken. Geen enkel exemplaar werd ooit onderzocht door wetenschappers. “Veel mensen gingen er altijd van uit dat het om een onbekende apensoort ging. Maar omdat het tweevoeters zijn en rechtop staan en gezien de ontdekkingen op Flores, is het niet ondenkbaar dat het een menselijke soort is”, zegt professor Chivers. Qua uiterlijk houdt de Orang Pendek het midden tussen een gibbon en een orangoetang, maar hij lijkt altijd rechtop, op twee benen te lopen. Homo floresiensis (reconstructed, at the Swedish Museum of Natural History) There’s also an article on Flores on the National Geographic site, National Geographic provided funding for the research, and are going to be airing a documentary on the subject next year.   Links : http://www.sciam.com/article.cfm?chanID=sa003&articleID=000B7CEA-EA31-117E-AA3183414B7F0000 http://www.nature.com/news/specials/flores/index.html http://pandasthumb.org/ http://pharyngula.org/index/weblog/comments/homo_floresiensis/ Carl Zimmer  : http://www.corante.com/loom/archives/026745.html

 John Hawks offers his take: deformed human
TWIJFEL OVER ECHTHEID  VONDSTEN  ….22 augustus 2006
Eerst was het de belangrijkste antropologische vondst van de eeuw, maar inmiddels is er grote twijfel ontstaan. Zijn op het Indonesische eiland Flores nu wel of niet de overblijfselen van een Hobbit gevonden.

Wetenschappers dachten in 2004 een compleet nieuw mensenras te hebben ontdekt, omdat dit ras zou bestaan uit louter kleine mensjes werden het al snel Hobbits genoemd. Maar nieuw “onderzoek”  beweert dat het waarschijnlijk gaat om een familielid van de pygmee, de voorloper van het pigmeën-volk dat ook nu nog een nabijgelegen eiland bewoond. Jagers en verzamelaars // “De allereerste vraag die ik en mijn collega’s onszelf stelden was: Hoe kan iemand dit ooit gaan geloven”, verklaart Robert Eckardt van de Universiteit van Pennsylvania. “Iedereen hoopte dat er een nieuw mensenras was ontdekt, de kritische kanttekeningen werden daarom nog wel eens vergeten”. Volgens de onderzoekers is het eilandje Flores te klein om een compleet nieuw mensenras te herbergen. De Hobbits zouden jagers en verzamelaars zijn, ook hier zou het eiland niet aan kunnen voldoen. Daarom konden de mensen niet genetisch zijn geïsoleerd en is er dus ook geen sprake van een nieuw ras. Andere wetenschappers    meenden  al eerder  dat de vondst gewoon uit mensenbotten bestond, maar dat deze mensen misschien waren geboren met een genetische afwijking of leden aan een ziekte. Bizarre wending Het verhaal nam een bizarre wending toen Teuku Jacob van de Gadjah Mada Universiteit in het Indonesische Yogyakarta de 13.000 jaar oud beenderen opeiste en alleen een paar bevriende wetenschappers toegang gaf tot de overblijfselen. Dit terwijl Jacob de beenderen niet zelf had gevonden. In Indonesië heeft de man als paleontoloog echter een enorme status. “Mijn collega’s en ik waren het er zeker niet mee eens dat de beenderen ‘geleend’ werden”,aldus Mike Morwood van de Universiteit van New England in het Australische New South Wales. Zijn collega Peter Brown is minder diplomatiek. “Geleend? Ze zijn gestolen of ontvoerd en vervolgens beschadigd”.Maar Jacob en Eckardt menen dat de oorspronkelijke onderzoekers belangrijke fouten hebben gemaakt. Ze stellen dat de beenderen alleen met de normale menselijke variant is vergeleken en niet met die van de Pygmee die het eiland daadwerkelijk bewoont.“Het is toch vreemd dat ze niet als eerste hebben gekeken naar de lokale bevolking“, stelt Eckhardt. Uitzonderlijke resultaten Een onafhankelijke studie van de Australische National University in Canberra komt echter weer tot een andere conclusie.Ze vergeleken de botten van Flores met botfragmenten van zowel mensen als Pygmeën en kwamen met uitzonderlijke resultaten naar buiten:”Het is onwaarschijnlijk dat de botresten behoren tot de soort  sapiens  , ze kunnen  zeker   ook  niet worden toegewezen tot een bij ons bekende  mensachtige soort”. Links:

2006 Planet Internet

HERSENEN 
Virtuele ENDOCAST  LB1
Australische onderzoekers stootten in september 2003 tijdens opgravingen in de Liang-Bua-grotten op het skelet van een volwassen hobbitvrouw. De smalle lichaamsbouw en de kleine schedel deden denken aan aapmensen (australopithecinen).
Onderzoek van schedel en kaakbeenderen toonde echter aan dat het ging om een ongewone mix van primitieve, moderne en eigen kenmerken.
Vooral de ge zichtstrekken en de tanden van het skelet wezen in de richting van een mensensoort van het geslacht Homo.
Homo floresiensis  was ondanks zijn kleine gestalte verrassend slim.  —>De wetenschappers vonden  verrassend afgevijlde werktuigen en sporen van een zelfgemaakt vuur in de buurt van de fossielresten. —> De hobbit zou volgens onderzoeker Dean Falk van de universiteit van Florida de zee hebben overgestoken om zich op het eiland Flores te vestigen.
De kleine ‘hobbit’ die tot 18.000 jaar geleden op het Indonesische eiland Flores leefde, was nauwelijks 1 meter groot. Het hoofd van de homo floresiensis was zo groot als een pompelmoes
Enkele kenmerken van de fossielen, zoals het schuine voorhoofd, brengt Dean  Falk in verbinding met de homo sapiens, de voorvader van de huidige mens (Homo sapiens sapiens).
De anatomische bijzonderheden duiden erop dat de hobbit sterke waarnemingskwaliteiten bezat.
De dwergmens had  slechts een derde van de hersenmassa van de moderne mens. Dat schrijven de onderzoekers in de online-editie van het wetenschappelijke magazine Science.( zie onderaan )
Ditzelde  internationaal onderzoeksteam beschrijft  dat de hersenstructuur van de kleine mensensoort leek op die van de rechtop lopende Homo erectus of op die van een minstens evenzeer ontwikkelde australopithecus.
Een driedimensionaal model van de structuur van de hersenen ( virtueel endocast )  toonde een duidelijke zwelling van de voorste hersenkwabben.
Volgens het onderzoeksteam zijn er twee conclusies mogelijk. —>Ofwel is de hobbit nauw verwant met de Homo erectus en ontwikkelde hij zijn dwerggestalte door de voedselschaarste op het eiland, —->ofwel bestond er een tot nog toe onbekende voorvader van de Homo erectus en de Homo floresiensisdie een kleiner lichaam en kleinere hersenen bezat.

ABSTRACT  Science magazine  Published online 3 March 2005
Submitted on January 13, 2005 Accepted on February 11, 2005
The Brain of LB1, Homo floresiensis Dean Falk 1*, Charles Hildebolt 2, Kirk Smith 2, Mike J. Morwood 3, Thomas Sutikna 4, Peter Brown 3, Jatmiko 4, E. Wayhu Saptomo 4, Barry Brunsden 2, Fred Prior 2 1 Department of Anthropology, Florida State University, Tallahassee, FL 32306, USA. 2 Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO 63110, USA. 3 Archaeology & Palaeoanthropology, University of New England, Armidale, New South Wales 2351, Australia. 4 Indonesian Centre for Archaeology, JI. Raya Condet Pejaten No. 4, Jakarta 12001, Indonesia.
* To whom correspondence should be addressed. Dean Falk , E-mail: dfalk@fsu.edu
The brain of Homo floresiensis is assessed by comparing a virtual endocast from the type specimen (LB1) with endocasts from great apes, Homo erectus, Homo sapiens, a human pygmy, a human microcephalic, Sts 5 (Australopithecus africanus) and WT 17000 (Paranthropus aeithiopicus).
Morphometric , allometric and shape data indicate that LB1 is not a microcephalic or pygmy.
LB1’s brain size versus body size scales like an australopithecine, but its endocast shape resembles that of Homo erectus.
LB1 has derived frontal and temporal lobes and a lunate sulcus in a derived position, which are consistent with capabilities for higher cognitive  processing.
HOMO SULAWESI ?
January 29, 2007  Carl Zimmer
(The picture above shows a reconstruction of one microcephalic on the left and Homo floresiensis on the right.) Now comes the new paper from Falk. In it, she and her colleagues compare nine microcephalic brains and a dozen normal human ones. The scientists identified some key traits that they could use to classify brains as normal or microcephalic with complete accuracy. Although microcephalics do vary a lot in some ways, the researchers found that their cerebellum (a lump in the back of the brain important for motor control) protrudes and bulges a lot compared to a normal cerebellum. They also have narrow, flattened orbital lobes. According to this standard, Homo floresiensis is not a microcephalic. (The paper is not online yet, but when it goes up, this link will work: http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0609185104 Heropening hobbitgrot

Zimmer ;  “Could 2007 see some new hobbits? I certainly hope so.” De grot waar de resten van de Floresmens zijn gevonden, het minimensje waarover al jaren geruzied wordt, wordt weer geopend voor opgravingen, meldt de BBC. Sluit dit venster Liang Bua, de grot waar de eerste resten van de Floresmens werden opgediept. (Foto Michael Morwood)  Het kamp van de ontdekkers blijft volhouden dat Homo floresiensis beslist een aparte mensensoort was, die nog maar een jaar of twaalfduizend is uitgestorven. Critici zeggen met al evenveel stelligheid te hebben aangetoond dat het enige opgegraven schedeltje afkomstig is van een moderne mens die leed aan een ontwikkelingsstoornis. Beide kampen bestoken elkaar al jaren met publicaties in vaktijdschriften en schimpscheuten in de media. Dé manier om een einde aan de loopgravenoorlog te maken is natuurlijk het vinden van meer schedels op dezelfde plaats. Dat ging de afgelopen jaren niet, omdat de Indonesische overheid de Liang Bua-grot tot verboden gebied had verklaard. Maar het tij is gekeerd. Richard Roberts, één van de vinders van de hobbitschedel, zei dat gisteren tegen de nieuwsdienst van de BBC. Er mag weer gegraven worden: “We zijn erin geslaagd om alle politieke obstakels te slechten. Het is nu zaak om alles te organiseren.” Roberts en zijn groep moeten nog wel even geduld hebben, want het is nu regentijd, en dan is het te nat om naar de grot te rijden en er diepe gaten in te graven http://noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/ http://noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/#item32951909(  met  link naar  audio file ) http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/29709382/

Nieuwe aanval op de hobbit

http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/39333793/

Eindelijk een passende ziekte voor de dwerg van Flores?

Zijn de fossiele botten die in 2003 op het Indonesische eiland Flores zijn gevonden dan toch van zieke moderne mensen? Australische onderzoekers menen dat een combinatie van jodiumgebrek en vergiftiging met cyanide alle afwijkingen kan verklaren. Niks aparte soort dus. Maar er klinkt meteen veel kritiek. ____________________________________________________intermezzo ————————————————————– Sluit dit venster De ‘endocast’ (hersenafdruk) van Homo floresiensis, afgeleid uit CT-scans en rood ingekleurd.  http://www.corante.com/loom/archives/hobbit%20brain.gif http://www.corante.com/loom/archives/2005/03/03/the_hobbits_brain.php http://erl.wustl.edu/research/imseg/hobbit.html

GEEN MICROCEFAAL 
Het  document ( falk et al ) geeft  heel wat gegevens over de verhoudingen van  de diverse afmetingen van de vergelijkingen  tussen verschillende types  hersenen  bij  homo  , die(in grote trekken) aantonen :
” hoe  sterk pathologisch de microcefale hersenen  wel zijn, en hoe vrij normaal de  H. floresiensis hersenen  er uitzien 
Uiteindelijk  blijkt de  microcefaal-hypothese , op het huidige ogenblik , niet meer houdbaar
Maar de hoofdbrok van het artikel/rapport   is wel  de Vergelijkingen  tussen de virtuele endocast van het Homo floresiensis specimen ( midden ) ,  met H. sapiens (  boven de floresensies endocast  ) ,  een chimpansee (onder) ,een microcefaal  (links), en H.  erectus ( rechts) ,
Dat  is  een  redelijk overtuigende ondersteuning   voor de stelling  dat de hobbit geen  ( pathologische ) microcefaal is : maar een hominide in het bezit van een klein maar normaal brein
( zoals gepubliceerd door Dean Falk in science
Falk et al., The Brain of LB1, Homo floresiensis, Science 2005 0: 11097271
en uitgebreid  gerapporteerd/bekommentarieerd  door CarlZimmer
hobbit brain.gif

hf-brain-scans-fronthf-brain-scans-left

Omdat ie echt afsteekt bij de rest  van het vergelijkingsmateriaal lijkt iets zinnig afleiden uit deze  gietvorm van de gebruikte  microcefaal   onbegonnen werk …
Misschien is de gladheid van deze microcefale  endocast relevant, of is dat enkel een artefact van het afgietsel/scanning proces?
Volgens het rapport dus niet ;
” …. De hersenen van de  Hobbit lijken helemaal niet op  de hersenen van  de microcefaal . De  Microcefaal  heeft gladde  hersenen, bijvoorbeeld; De Hobbit heeft een normale oppervlakte met veel hersensulci , plooien  en rimpels . Bovendien  hebben  microcefale  hersenen hebben een gerichte bovenkant en een hellend voorhoofd; de hersenen  van de Hobbit zijn bovenaan  rond gemaakt  en hellen niet af  vooraan… “
Het rapport geeft ook nog hele  reeksen  tabellen met  verschillende waarden  voor  diverse parameters in verband met relatieve hersenenafmetingen ( isometrie ): florensensies past in alle geval niet in het microcefaal pathologische patroon dat men volgens die metingen  kan verwachten /extrapoleren
De  ( erg kleine ) hersenen van  de  LB1  H. floresiensis  endocast ,  zien er overwegend ” normaal”  uit
Het zijn echter  geen “normale” hersenen, in de betekenis van : “het zijn  miniatuur sapiens hersenen ” ; de hersenen zijn   normaal in de betekenis  van “ze zijn niet  duidelijk pathologisch  en daarom ( verondersteld )  “normale”(?)  floresiensis hersenen ” .
 Dat  is voorlopig  het  beste wat  wij  tot nu toe kunnen  vertellen.Verdere  vondsten  zijn  dringend nodig … Immers normaal is een  ander woord voor ” statistisch  meest voorkomend 
Maciej Henneberg ( de voortrekker vann de microcefaal verklaring ) zegt nu, echter, dat Falk et al  de hobbit  hebben vergeleken met  een verschillend type van microcefaal dan  het type dat hij heeft gebruikt .
Het is waar dat er verschillende types microcefalen  zijn, zodat dit dus wel degelijk een ( theoretische ) mogelijkheid blijft; ___ alhoewel Men heeft  immers nog niet aangetoond dat dit andere type van microcefaal ( van henneberg )  om het even welke speciale gelijkenis met de  hobbit -endocast vertoont . Een aantal wetenschappers___ die het henneberg  rapport/ materiaal   over de  Kretenzische microcefaal  hebben bekeken ____ zijn van mening  dat er geen nauwe  gelijkenis met de  hobbit aanwezig is ;
Enkelen voorspellen dat (Waarschijnlijk ) ook een aantal  scans  en  dito virtuele endocast van dit type  microcefaal  geen dwingende gelijkenis met de hobbit LB1 endocast  zal vertonen (laat staan aannemelijk maken ?) .
Falk doet wat vrij veel , grondig en  goed  analyserend werk.
Het lijkt erop  dat de mensen die de microcefalie oplossing  willen blijven ter diskussie stellen als oplossing , hun beste tijd hebben gehad  Microcefalie is vrij zeldzaam in het archeologische verslag. Eisen dat een  nog  zeldzamere vorm dan diegene die falk overwoog nog roet in het eten kan gooien , is een strohalm  . De bewijslast ligt nu volledig in het kamp van deze microcefaal- proponenten  .

http://pharyngula.org/index/weblog/comments/homo_floresiensiss_brainigor_didnt_screw_up/ http://www.corante.com/loom/archives/2005/03/03/the_hobbits_brain.php Right frontal view with red brain cast of LB1 encased in transparent image of LB1’s skull. (Credit: Photo courtesy of Washington University in St. Louis) http://www.sciencedaily.com/releases/2005/03/050304175249.htm http://www.andaman.org/BOOK/chapter49/text49.htm

Het volgende is voorgesteld ; ( korte versie )

…. the brain of the hobbit most closely resembles that of Homo erectus and does not look like the brain of a microcephalic, but it does have its own peculiarities. …

zie voor alle details en meerdere links     http://www.corante.com/loom/

Follow up I
Uit de  gedetailleerde vergelijkingen van de schedels van LB1, andere homininden   en chimpansees  kan worden geconcludeerd dat  de gevonden Homo Floresiensis geen toevallige microcephaal is , maar in plaats daarvan een verschillende — en nu uitgestorven —  hominide soort is.
“De  schedel van een echte   microcephaal  die we in deze studie  gebruikten  , heeft een   vorm die in  niets aan de  fossieke LB1 herinnerd …” 
 zei studie mede-auteur Charles Hildebolt, een professor radiologie en antropologie van  de Universiteit  van Washington . Hij en zijn mede-onderzoekers — die de wetenschappers omvat die LB1 vonden — geloven,  meer dan ooit, dat Homo Floresiensis een  afzonderlijke soort is .
Niet  iedereen  ging er toen  mee akkoord.
Andrew Kramer antropoloog aan  de Universiteit van Tennessee die zich in Homo erectus specialiseert, _____ een andere hominide die  een eeuw geleden werd  gevonden op  het Indonesische Eiland Java ( pithecantropus erectus -van Dubois  ( trinil  .)  is  nooit een aanhanger van de  de microcephaal uitleg  geweest ,
maar ,  zei hij
 neigde meer naar de idee  dat  LB1  een  pygmee-ras  is van de  plaatselijke  zuid-oost aziatische  Homo erectus, en niet een unieke of aparte  soort dus , maar slechts een dwergvorm van erectus . “Ik meende altijd erg  veel geliikenissen  met een  erectus-schedel, te kunnen konstateren  En de [ virtuele  endocast  ) analyse  in deze studie ,  verstrekt opnieuw  mijn standpunt .”
In hun studie, deden  Hildebolt en zijn collega’s uitgebreide en  gedetailleerde metingen van de LB1 schedel,  evenals aan de  schedels van  hedendaagse  Homo sap ; een recente (nu uitgestorven) verwant van  homo  erectus ; een menselijke pygmee; een microcephale  mens; en twee veel oudere voorvaderen van moderne mensen,
Australopithecus africanus en Paranthropus aethiopicus .
Tijdens de levensloop  zetten ,  zich  ontwikkelende hersenen  blijvende subtiele indrukken op de binnenkant van de schedel af , Het team van Hildeboltgebruikte  hi-tech technologieën  om virtuele 3-D “endocasts” te konstrueren van wat de  hersenen  van elk van deze verschillende  specima  waarschijnlijk ooit waren …
 De “gelijkenissen tussen de LB1 endocast en  die van de  homo erectus ,en  vertrekkend bij  de voorouderlijke apen, of  australopithecine- vorm van de hersenen, tonen een toenemende  reorganisatie van de hersenen in een menselijke richting ; 
De hersenen van de ” hobbit”  verschilden  boovendien  ook vrij veel  van die van  de microcephale  mens of de sapiens   pygmeeën,
SULCUS  LUNATUS

Het belangrijkste  kenmerk  betreft   de sulcus lunatus, — een diepe groef die in primaten en menselijke hersenen wordt gevonden   en die in de frontale  hersenen   de hersenmassa  in  kwabben  verdeeld

Volgens Hildebolt= komt  bij ”  apen de sulcus lunatus, ,  in vergelijking  met   LB1 — en  zoals in  moderne mensen — dichter naar  de  voorzijde van de schedel voor,


 de groef schuift in de loop van de evolutie  op naar achteren  ” “de kwabben, liggend aan de beide  kanten van de sulcus ; worden vergroot in LB1, en worden meer  gelijkend op  die welke je  in menselijke hersenen vind ….  In [ moderne ] mensen, wordt  deze nieuwe positie  verondersteld  de  uitdrukking te zijn  van een verbetering ( optimalisatie )  van de  cognitieve functies, (en hun  connecties met ) het  spraak en  gehoorcentrum   “
De hersenen van LB1 schijnen  ook diepe, complexe windingen, te bezitten :  een andere indicator van menselijke-hersenenontwikkeling,
Opvallend is ook de aanwezigheid  van het gebied 10 van  Brodmann , gesitueerd   rechtvooraan  de frontale kwab Dat gebied is bij   mensen aktief  bij  het ondernemen van initiatieven en de planning van toekomstige acties.”

 File:Brodmann area 10.png   Brodmann Cytoarchitectonics 10.png Brodmann area 10, or BA10, is part of the frontal cortex in the human brain. BA10 encompasses the most anterior part of the frontal cortex, known as the frontopolar region. This area is believed to play a part in strategic processes involved in memory retrieval and executive function. http://neurolex.org/wiki/Birnlex_1741

Elk van deze kenmerken  wijst op een  verhoogde intelligentie, en  stelt de wetenschap voor één groot raadsel:
 Hoe,vragen de deskundigen zich af , kon een  slimme Homo Floresiensis — gelet op de archeologische  aanwijzingen voor vuur en werktuiggebruik en fabricage  ____ genoeg hebben  met  hersenen die  slechts één derde  van het  sap hersenvolume  voorstellen ?
Een  vraag  waar iedereen  graag het antwoord op wil weten ,” Het is een grote moeilijkheid vanuit  het standpunt van de paleantropologie wij altijd hebben gedacht dat  grotere hersenen  kwalitatief beter zijn.”
“Er zijn ook nog  andere vragen,  — hoe  kwam Homo Floresiensis op het eiland  Flores terecht?  — per  boot?”
Hildebolt wijst  erop dat, zelfs tijdens het laag-waterstand  van de laatste Ijstijd, het eiland van andere eilanden en  het vasteland gescheiden  bleef ,  door minstens 12 mijlen  diep zeewater .
Kramer vecht  aan dat LB1 een verschillende soort is  dan  homo   Erectus. “het is   mogelijk  dat de gebrande beenderen en de ruwe hulpmiddelen  die werden gevonden  in de buurt van LB1 door  moderne mensen zouden kunnen zijn  gemaakt  toen die het eiland bereikten en  uiteindelijke  ook het uitsterven  van Homo Floresiensishebben veroorzaakt .”
” zijn  deze artefacten  echter wel het produkt van de met een  kleine hersenmassa uitgeruste  homo floresiensis  “ dan is dat een  serieuse uitdaging  voor de  neuro-evolutieve theorie
“Wat dit zou kunnen illustreren  dat het niet noodzakelijk de grootte van de hersenen is die belangrijk is[ voor intelligentie ], maar eerder de verbindingen, en  de manier  waarop de hersenen worden gestructureerd en ontwikkeld ,”
Niemand weet precies waarom Homo Floresiensis  ongeveer 13.000 jaar geleden uitstierf.
Toen  zij  nog in Flores woonden, schijnen LB1 en haar soortgenoten  op Stegadon, een nu-uitgestorven vorm van dwergolifant  gejaagd te hebben. Volgens het team dat LB1 vond, werd  in het gebied waar zij werd gevonden  ook  een  hoop  rommelige  afval   met beenderen van kleinere, juveniele stegadons, gevonden ;  die  waren  gemakkelijker door de uiterst kleine hobbitjagers te verschalken .
Ondertussen, zijn er  geruchten  dat het team dat LB1 vond , nog  meer van haar lotgenoten  heeft gevonden ( ondermeer een onderkaak van een tweede individu )
het ” argument achter het idee dat Homo floresiensis  één of andere soort van ‘ pathologische pygmee ‘ is , is gebaseerd op het feit dat daar slechts één individu, één specimen,is gevonden ” “Als er dus  meer materiaal vanuit  die zelfde lagen  en van  duidelijk verschillende individuen van Homo Floresiensis zijn ( worden )  gevonden , dan wordt  het moeilijk  om dat argument  te blijven vol houden.”
Maar waarschijnlijk zal Tekeu Jacobs  alle “nieuwe vondsten”( en de oudere )  opeisen en( voor een tijdje )  opsluiten in zijn brandkast 
De onderzoekers menen echter dat er een redelijke kans bestaat nog andere  vergelijkbare  “soorten”   homo  te vinden op de verschillende eilanden ( en het  Maleisia schiereiland  )in Zuid-oost azie ….En zullen ze ___wijzer geworden
___ Tekeu Jacobs niet gauw meer de kans geven om  nieuwe  vondsten   in indonesia voortijdig  aan te slaan  en weg te stoppen …
Meer informatie over   de stamboom  van de menselijke familie Smithsonian  http://articles.health.msn.com/id/100100952?GT1=6203

______________________________________________________________________________________________________ Sluit dit venster Een grote rol in het betoog van de onderzoekers is weggelegd voor de meneer rechts, die destijds (in 1971) 21 jaar oud was en 1.17 meter mat. Hij leefde op het eiland Idjwi, Congo. Let ook op zijn bijzondere onderkaak, met nauwelijks een kin.   Sluit dit venster Een foto uit het proefschrift van de Nederlander L.B. van Bommel (1930), waarop een 27-jarige doofstomme vrouw met haar pleegmoeder te zien is. Van Bommel wees jodiumgebrek aan als oorzaak van de afwijkingen.  Direct nadat Homo floresiensis aan de wereld werd gepresenteerd, in oktober 2004, werd die ontdekking betwist. De ontdekkers meenden dat de botten die ze het jaar daarvoor in een grot op het eiland Flores hadden gevonden, van een tot dan toe onbekende soort dwergmens waren, die tot twaalfduizend jaar geleden op Flores moest hebben geleefd. Maar critici deden de botten af als overblijfselen van gewone mensen met aangeboren afwijkingen. De ontwikkelingsstoornis microcefalie (‘kleinhoofdigheid’) zou de bijzonder kleine schedelinhoud en de kleine afmetingen van deze ‘hobbit’ kunnen verklaren, betoogden zij. Maar die theorie werd met goede argumenten tegengesproken. De vorm van de enige gevonden schedel lijkt niet op die van een microcefaal en ook andere botten pasten eerder bij primitieve menssoorten dan bij de moderne mens. Dat de hobbit in werkelijkheid een microcefaaltje was, wordt onder paleontologen dus niet meer zo waarschijnlijk geacht. Maar nu duikt er een nieuwe theorie op. Drie Australische wetenschappers leggen in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the Royal Society B uit waarom zij het waarschijnlijk achten dat een andere aangeboren afwijking de verklaring is voor de alle rare kenmerken van de botten. Aangeboren, maar niet erfelijk. Het zou gaan om ‘myxoedemateus endemisch cretinisme’, vrij vertaald: een veel onder de plaatselijke bevolking voorkomende vorm van dwerggroei en achterlijkheid, veroorzaakt door een niet werkende schildklier. Dat zou op zijn beurt het gevolg zijn van een combinatie van jodiumgebrek, seleniumgebrek en een overmaat aan het plantengif thiocyanaat, opperen Peter Obendorf, Charles Oxnard en Ben Kefford. In hun artikel vergelijken ze de kenmerken van LB1, het meest complete hobbitskelet, met beschreven gevallen van dit cretinisme. Zelf hebben ze geen bot aangeraakt bij die vergelijkingen; het was allemaal papierwerk, deels op basis van foto’s. Ze beginnen bij de lengte. De hobbit zou net iets langer dan een meter zijn geweest. Cretinisme zorgt meestal voor een lichaam dat ongeveer 70 procent van de normale lengte heeft. Aangezien de lokale bevolking op Flores gemiddeld ongeveer 1 meter 60 meet, klopt dat goed. Dan de schedel. Die van LB1 is asymmetrisch, de neuswortel is extra breed, de kin ontbreekt, de tanden zijn relatief groot en sommige zijn vreemd van vorm. Dat zijn allemaal verschijnselen die voorkomen bij lijders aan cretinisme. Hun tanden groeien, in tegenstelling tot hun lichaam, wel normaal en zijn daarom relatief groot. Vaak verliezen deze kleine mensen niet al hun melktanden. De vreemde tanden van de hobbit kunnen heel goed melktanden zijn, menen de onderzoekers. Een belangrijk onderscheidend kenmerk van de hobbit was natuurlijk ook zijn kleine brein, niet meer dan 417 milliliter groot, terwijl een normaal mens minstens een liter hersenen heeft. Cretinisme zorgt voor kleine breinen, maar zo klein waren ze nog niet gezien. Dat zou deels kunnen komen doordat de plaatselijke bevolking vrij kleine hersenen heeft, opperen de onderzoekers, en deels doordat de schedelplaten lijders aan cretinisme meestal niet aan elkaar gegroeid zijn. Na de dood van de vermeende hobbit zouden ze alsnog tegen elkaar aangedrukt kunnen zijn, met een kleinere inhoud als gevolg. En de rest van het lichaam? Ook daar sluiten de observaties goed aan bij de nieuwe theorie, aldus het drietal Australiërs. Cretinisme levert relatief lange armen op, die minder bewegingsvrijheid hebben. Wederom: net als bij de hobbit, zij het minder extreem. Maar of het ook tot afwijkende polsbotjes leidt, is onbekend. Het zou sterk voor deze theorie pleiten als de polsbotjes van cretinismelijders dezelfde vorm zouden blijken te hebben als de opgegraven botjes uit de grot op Flores. Maar die polsbotjes zijn er niet. En dan nog de oorzaak, gebrek aan jodium en selenium plus een teveel aan thiocyanaat uit planten. Jodiumgebrek komt op Flores en nabije eilanden veel voor, lokaal geraapte kippeneieren vertonen een tekort aan selenium en er groeien eetbare planten die cyanide bevatten, schrijven Obendorf en zijn collega’s. Alles bij elkaar concluderen ze dat het niet bewezen is, maar wel waarschijnlijk, dat de gevonden ‘hobbitbotten’ in werkelijkheid overblijfselen zijn van zieke moderne mensen. Gemeenschappen van jagers-verzamelaars kunnen zulke gehandicapte stamgenoten niet goed onderhouden, daarom zou het best kunnen dat die op zichzelf hebben geleefd in de Liang Bua-grot waar hun botten gevonden zijn. “Een interessante hypothese”, vindt paleontoloog Gert van den Bergh het, maar niet meer dan dat. Van den Bergh was zelf betrokken bij de opgravingen in de Liang Bua-grot en vertrekt komende zaterdag weer naar Indonesië voor meer graafwerk. Voorlopig laat hij zich niet door de Australiërs overtuigen. Hij wijst erop dat de onderzoekers niet naar het originele hobbitmateriaal hebben gekeken en geen polsbotjes hebben kunnen vergelijken. “Bovendien zijn niet alle resten van Homo floresiensis even oud. De jongste zijn van twaalfduizend jaar geleden, de oudste van 95 duizend. Het zou wel heel toevallig zijn als er steeds weer mensen met hetzelfde syndroom in die grot terechtkomen.” En dan zijn er nog de stenen werktuigen. “Op Flores liepen 840 duizend jaar geleden al mensachtigen rond, bewijzen die. Lang voor de moderne mens ontstond. Bij de hobbitresten vonden we werktuigen van twaalfduizend jaar oud die op dezelfde manier gemaakt zijn.” Komt er dan nooit een einde aan het welles-nietesdebat rond de kleine mensjes? “Heb nog een beetje geduld”, zegt Van den Bergh.  Deze zomer is er weer een opgraving in de grot, en daarbij zal het er heel zorgvuldig aan toe gaan. Hopelijk levert dat DNA op, en dat zou het verlossende woord kunnen geven. We hebben op die plek al wel varkens-DNA weten te isoleren van zevenduizend jaar oud, dus wie weet. Elmar Veerman Peter J. Obendorf, Charles E. Oxnard en Ben J. Kefford: ‘Are the small human-like fossils found on Flores human endemic cretins?‘, Proceedings of the Royal Society B, 5 maart 2008 Experts slam the cretin hypothesis Matt Tocheri of the Smithsonian Institution, who published a paper in the journal Science last year describing LB1’s wrist bones. His findings are considered by some researchers to be among the strongest evidence yet that the hobbits were a species distinct from our own. He had this to say about the authors’ assertion that the hobbit wrist–in particular, the trapezoid bone–supports the cretinism claim: “In the paper we published in Science, we provided the descriptive, developmental, and quantitative details that demonstrate that pathological disturbances do not turn a human wrist (normal or pathological) into that of a chimpanzee or gorilla. We also provided the comparative evidence that demonstrates that early hominins (including LB1) retain wrist morphology inherited from the Pan-Homo last common ancestor, whereas Neandertals and modern humans share derived wrist morphology most likely inherited from their last common ancestor. The speculation that LB1 has a bipartite trapezoid is falsified by looking at the figures we published in Science. A bipartite human trapezoid would have half of all the trapezoidal articular surfaces missing while the scaphoid and capitate would show the articular areas of the missing half; but they do not, and all three bones articulate with one another fully (just like in an African ape). Moreover, cretin skeletons may sometimes show a bipartite scaphoid as the new paper contends (this is because of how the scaphoid tubercle ossifies) but LB1 does not have a bipartite scaphoid and is otherwise normal (as are the capitate and trapezoid) but normal for an African ape or primitive hominin. 60 or so million years of primate evolution provide the world with a considerably large amount of evidence that the wrist of modern humans and Neandertals is a recent acquisition in our shared evolutionary history. Moreover, the evidence indicates this acquisiton occured after the hobbits split from our hominin family tree. New hypotheses of hobbit pathology arise every week, and they will continue to disappear just as quickly afterward. The phylogenetic evidence of the wrist is just not that easy to explain away.” http://science-community.sciam.com/blog-entry/Sciam-Observations/Hobbit-Watch-Experts-Slam-Cretin/300010210

FLORESMENS HAD RELATIEF GROTE FRONTALE CORTEX  3 april 2009 /Hendrik Spiering . Homo floresiensis, de kleine mensachtige die tot 18.000 jaar geleden op het eiland Flores leefde, baarde bij zijn ontdekkig in 2004 veel opzien met zijn voor mensen extreem kleine schedelinhoud: 417 cc, net zoveel als een chimpansee. Homo sapiens heeft 1250 cc. Uit een CT-scan van de enig bekende schedel van deze ‘hobbit’ blijkt nu dat H. floresiensis opvallende (relatieve) vergrotingen heeft van belangrijke delen van zijn brein. Het gaat daarbij vooral om delen van zijn frontale cortex (de frontopolaire en orbitofrontale cortex), die belangrijk zijn voor planning en reflectie (Journal of Human Evolution, articles in press). HOE HOMO FLORESIENSIS ERUIT HEEFT KUNNEN ZIEN Volgens de onderzoekers heeft de studie ook belangrijke consequenties voor het belang dat altijd aan hersengrootte wordt gehecht in de analyses van de menselijke evolutie. Neurale reorganisatie en vormveranderingen kunnen even belangrijk zijn voor mentale kracht. Waarschijnlijk stamt de Floresmens af van Homo erectus (herseninhoud ca. 900 cc) en werd kleiner tijdens het bestaan op het afgelegen eiland Flores. Volgens de onderzoekers onder leiding van Dean Falk uit Florida maken deze en andere kenmerken duidelijk dat het brein van de Floresmens in zijn (evolutionaire) verkleining een grote reorganisatie heeft doorgemaakt. Het lijkt helemaal niet op even grote breinen van chimpansees of op die van moderne mensen met microcefalie (ziekelijk kleine hersenen). Die reorganisatie zou kunnen verklaren waarom de Floresmens toch in staat leek tot relatief modern gedrag: jacht op kleine olifanten op Flores en gebruik van geavanceerde stenen werktuigen. Direct na de bekendmaking van de vondst van de Floresmens rezen stemmen in de wetenschap dat het hier helemaal geen nieuwe mensensoort betrof maar slechts een treurig groepje moderne mensen met veel erfelijke afwijkingen, waarbij vooral microcefalie als ziektebeeld naar voren werd geschoven. Felle discussies volgden. Eerdere analyses van de schedel wezen al niet op microcefalie en het is niet onwaarschijnlijk dat deze studie een finale knak betekent voor de microcefalie-gedachte. Al zal het pas echt stil worden als een tweede Flores-schedel wordt gevonden. Met behulp van de geavanceerde CT-röntgentechniek is een gedetailleerd virtueel afgietsel van de binnenkant van de Floresschedel gemaakt waarmee een goed beeld kan worden gevormd van de hersenvormen. LB1’s virtual endocast, microcephaly, and hominin brain evolution

Received 18 January 2008;
accepted 30 October 2008.
online 28 February 2009.
Abstract  Earlier observations of the virtual endocast of LB1, the type specimen for Homo floresiensis, are reviewed, extended, and interpreted. Seven derived features of LB1’s cerebral cortex are detailed: a caudally-positioned occipital lobe, lack of a rostrally-located lunate sulcus, a caudally-expanded temporal lobe, advanced morphology of the lateral prefrontal cortex, shape of the rostral prefrontal cortex, enlarged gyri in the frontopolar region, and an expanded orbitofrontal cortex. These features indicate that LB1’s brain was globally reorganized despite its ape-sized cranial capacity (417 cm3). Neurological reorganization may
thus form the basis for the cognitive abilities attributed to H. floresiensis. Because of its tiny cranial capacity, some workers think that LB1 represents a Homo sapiens individual that was afflicted with microcephaly, or some other pathology, rather than a new species of hominin. We respond to concerns about our earlier study of microcephalics compared with normal individuals, and reaffirm that LB1 did not suffer from this pathology. The intense controversy about LB1 reflects an older continuing dispute about the relative evolutionary importance of brain size versus neurological reorganization. LB1 may help resolve this debate and illuminate constraints that governed hominin brain evolution.
Keywords: H. floresiensis; LB1; Microcephaly; Virtual endocast; Brain evolution; AustralopithecusParanthropus

MORFOLOGIE v/h polsgewricht     

HOMO FLORESIENSIS is toch nieuwe mensensoort ( Eos nieuwsbericht )
H. Floresiensis “Flo” http://www.bloggen.be/evodisku/archief.php?ID=28De Floresmens, door zijn kleine gestalte ook wel hobbit genoemd, vertegenwoordigt dan toch een nieuwe soort in het geslacht Homo. De acht skeletten die in 2003 in een grot op het Indonesische eiland Flores werden opgegraven, stelden de paleoantropologie voor een raadsel. De volwassen individuen zouden tussen 120.000 en 10.000 jaar geleden geleefd hebben en zouden sterk op de moderne mens (Homo sapiens) gelijken, alleen hadden ze een veel kleinere gestalte en schedelinhoud.De Homo floresiensis of populair ” hobbitâ”  zou volgens sommigen een nieuwe mensensoort vertegenwoordigen die zelfs nog een tijdje naast de moderne mens heeft bestaan. Anderen meenden dat de individuen gewoon een groepje fysiek ‘achtergestelde’ Homo sapiens waren.Maar uit nieuw onderzoek naar het polsgewricht van de Floresmens, concluderen onderzoekers nu dat het wel degelijk gaat om een nieuwe mensensoort in het geslacht Homo. De polsbeentjes zijn immers veel primitiever dan bij de moderne mens …..
250 px wrist

wrist x-ray
De handwortelbeendeeren van de modern mens (Image: iStockphoto)
Image Science
°

Een vergelijking van  wrist” bones(= handwortelbeenderen ) bij “hobbit”(links ) en een moderne mens:  suggereerde dat de dwergvorm een unieke species  is  ….. Het gaat om het handwortelbeen OS TRAPEZOIDEUM / Het klein Veelhoekig Been ( zie  http://www.memorizer.net/nl/menselijk_lichaam/skelet/botten_overzicht/?name=klein+veelhoekig+been  )250px-OS

nr . 11 uit een frans anatomie leerboek ( Trapèze (T))

250px-CarpusBONES OF HAND Proximal: A=Scaphoid, B=Lunate, C=Triquetral, D=Pisiform Distal: E=Trapezium, F=Trapezoid bone , G=Capitate, H=Hamate(allemaal aanklikbaar …)

http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/hand/CHAPITRS/IMAGES/PICTURE

°Anatomie squelettique d’après F. Moutet    1. Radius 2.Cubitus 3.Articulation radio-cubitale inférieure 4. pisiforme (p) 5. Pyramidal (P) 6. Semi-Lunaire(L) 7. Scaphoïde (S)  8. Os Crochu (OC)9. Grand Os (GO)  10. trapézoïde (t) 11 .( Trapèze (T))12. Articulation Trapézo-Métacarpienne (TM)13. Articulations Carpo-Métacarpiennes (CMC)  14. Métacarpiens (M) 15. Sésamoïdes 16. Articulation métacarpophalangienne du pouce  17. Espaces interosseux 18. Articulation Interphalangienne du Pouce (IP)19. Articulations Métacarpophalangiennes (MCP)20. Articulations InterPhalangiennes Proximales (IPP)21. Articulations InterPhalangiennes Distales (IPD) Menselijk os trapezoideum

 

°

www.eskeletons.org/human/trapezium/tzml.jpg

ut UT logo

human trapezium

 

Taxon: Chimpanzee/Bone: Trapezium

View: Palmar ….Dorsal ……………Lateral

Taxon: Orangutan  /Bone: Trapezium

View:

Palmar  /………Dorsal/…………….Lateral

http://www.eskeletons.org/comparative.html


Science 21 September 2007: Vol. 317. no. 5845, pp. 1743 – 1745 DOI: 10.1126/science.1147143 REPORT

°

The Primitive Wrist of Homo floresiensis and Its Implications for Hominin Evolution

°

Matthew W. Tocheri,1* Caley M. Orr,2,3 Susan G. Larson,4 Thomas Sutikna,5 Jatmiko,5 E. Wahyu Saptomo,5 Rokus Awe Due,5 Tony Djubiantono,5 Michael J. Morwood,6 William L. Jungers4

°

Whether the Late Pleistocene hominin fossils from Flores, Indonesia,represent a new species, Homo floresiensis, or pathologicalmodern humans has been debated. Analysis of three wrist bonesfrom the holotype specimen (LB1) shows that it retains wristmorphology that is primitive for the African ape-human clade.In contrast, Neandertals and modern humans share derived wristmorphology that forms during embryogenesis, which diminishesthe probability that pathology could result in the normal primitivestate. This evidence indicates that LB1 is not a modern humanwith an undiagnosed pathology or growth defect; rather, it representsa species descended from a hominin ancestor that branched offbefore the origin of the clade that includes modern humans,Neandertals, and their last common ancestor.

°

1 Human Origins Program, Department of Anthropology, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, DC 20013, USA. 2 School of Human Evolution and Social Change, Arizona State University, AZ 85287, USA. 3 Institute of Human Origins, Arizona State University, AZ 85287, USA. 4 Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Stony Brook University, NY 11794, USA. 5 The National Research and Development Centre for Archaeology, Jakarta, Indonesia. 6 School of Earth and Environmental Sciences, University of Wollongong, NSW 2522, Australia. * To whom correspondence should be addressed. E-mail: tocherim@si.edu type=text/javascript>

 

°

( samenvattende vertaling van het National Geographics artikel )

°

De handwortelbeenderen van de homo florensiensis lijken in niets op die van de handwortelbeenderen van om het even welke moderne mensen ook , noch op die van Neanderthalers” zei Matthew Tocheri, een paleoanthropoloog van het Smithsonian in Washington, D.C.

De pols van H floresiensis mist moderne eigenschappen die wel bij sapiens en neanderthaler aanwezig zijn ; bijvoorbeeld een polsgewricht dat druk op het beginpunt van de duim afleidt en verspreidt over het hele gewricht zodat schokken beter kunnen worden opgevangen.

°

De pols van de Hobbit laat niet diezelfde specialisatie zien, bedoeld voor het gebruik van gereedschap, als de moderne mens of de Neanderthaler,zei Matthew Tocheri.

°

Het heeft dezelfde primitieve morfologie als  eerdere hominiden

” De florensies polsbeenderen zijn primitief,” zei hij, “ net als die van gorilla’s, chimpansees, en andere fossiele vroege menselijke verwanten en voorouders .”

Dit wijst erop dat de hand van de hobbit- stamlijn voo r de moderne geëvolueerde handwortelbeenderen verscheen.

“Dit is fundamenteel iets dat afkomstig is van een voorvouderlijke afsplitsing die waarschijnlijk ergens tussen één a drie miljoen jaar geleden plaatsgreep ….Wie die voorvader is moet wachten tot de polsbeenderen van andere fossielen worden gevonden ….. De mogelijkheden zijn de H erectus en de meer primitieve australopithecines. ”

Vooraleer de hobbit-studie uit te voeren , had Tocheri al vastgesteld dat de trapezoide wigvormig is bij de grote mensapen en de vroege menselijke hominida , terwijl het meer vierkantig is gevormd bij moderne mensen en Neandertalers -handen .

°

Dat bepaalde handwortelbeen in de hobbit-hand behoudt de wigvorm ….Het was niet moeilijk om vanuit die anatomische kennis te concluderen dat de hobbit een eigen unieke soort is. Chris Stringer antropoloog bij het Museum van de Biologie in Londen zei dat de studie overtuigend aantoont dat de “wrist-bones ” van de hobbit primitief zijn. Het onderzoek ondersteunt ook vorige studies die primitieve schouderverbindingen , het kaakbeen van de hobbit, evenals ongepubliceerde rapporten van primitieve eigenschappen in de floresiensis – voet, ontdekten .

“Wanneer men dit alles samenbrengt, wordt het idee versterkt dat dit inderdaad een zeer vreemd en zeer primitief soort schepsel moet zijn geweest …. Zelfs niet noodzakelijk behorend tot deHomo ….Het is duidelijk, dat we nog meer fossiel materiaal nodig hebben nodig hebben ”

°

Robert Martin is curator voor biologische antropologie van het Museum van Chicago en mede-auteur van twee documenten die stellen dat de hobbit een zieke moderne mens , is . Hij zei dat die mogelijkheid ondanks de nieuwe bevindingen overeind blijft.

°

Terwijl de de hand-beenderen van de Hobbit primitief lijken, geeft de studie geen enkele directe vergelijking van de hand van de hobbit met die van een moderne mens met microcefalie.

°

Derhalve blijft hij geloven dat Microcefalie de oorzaak is van die

“wanordelijke beenderen-abnormaliteit “ die de hobbit treft.

Dat is ook de oorzaak van misvormingen elders in het skelet, potentieel zelfs de hand .

“ik houd me aan de suggestie die eerder al de hobbit beschreef als een pathologische moderne mens ipv een niewe hominidesoort”

Echter : Tocheri en collega’s schrijven in hun artikel wèl dat ; geen bekende genetische ziekte, met inbegrip van microcefalie, in een hand resulteert die zowel op die van de hobbit of die van andere vroege menselijke voorvaderen , lijkt.

°

Niettemin, blijft het geheim van wat precies hobbit is en hoe het op het Eiland Flores verzeild raakte , onopgelost. De onderzoekers moeten op zoek naar de nog niet beschikbare polsbeenderen van homo erectus en bepalen in ;hoeverre de moderne handmorfologie bij de dichtste directe voorvader van de moderne mens aanwezig was.

°

Dergelijke informatie zal helpen verduidelijken of hobbit een homo erectus is die gekrompen is om zich aan te passen aan de mogelijkheden van het geïsoleerde Indonesische eiland , daadwerkelijk een nieuwe soort is.

Het “feit dat handwortelbeenderen zo duidelijk naar de mens-aapmorfologie richt is vrij interessant,” zei Campbell Rolian, een postdoctoraal student antropologie van de Universiteit van Harvard. “En [ het ] is in werkelijkheid een nieuw argument voor hen die bereid zijn om het aan een nieuwe soort toe te schrijven.” zie ook http://www.sesha.net/edEN/nieuws/2007-18.asp

De nieuwe studie neigt er dus alweer naar om te verondrstellen dat ;

* De evolutielijn van de hobbit splitste zich al vroeger af van die van de Homo sapiens sapiens . ( en van de homo sapiens Neanderthalensis )

* Sommigen menen dat de flores- mens een afstammeling is van een vroege homo erectus ( = consensus ) of zelfs de Homo ergaster of habillis ( sommigen veronderstellen een late australopithecus / Georgicus = dmanisi

 

zie ook : Homo floresiensis ( engelse wikki ) http://www.abc.net.au/science/news/stories/2007/2038346.htmhttp://www.bradshawfoundation.com/floresiensis.php2007[youtube=http://www.youtube.com/watch?[youtube=http://www.youtube.com/watch?More information Colin Grove’s work can be found here:http://arts.anu.edu.au/grovco/ & here: http://arts.anu.edu.au/AandA/people/shttp://www.pandasthumb.org/archives/2007/06/the_hobbit_on_d.html#moreINTERMEZZO 

 °

Dwergbotten gevonden op Palau

11 maart 2008 –

°

Op het Micronesische eiland Palau zijn fossiele botten gevonden van extreem kleine mensen. Volgens de ontdekker, een Zuid-Afrikaanse antropoloog, zijn ze het product van ‘verdwerging’.

 
Comparison of the two innominates from Palau to that of a modern adult female of average stature (c162 cm). From left to right — modern human pelvis (top is from the right, bottom is from the left), B:OR-15:18-009 and B:OR-15:18-087. Top: posterolateral view; bottom: lateral view. (Credit: Berger LR, Churchill SE, De Klerk B, Quinn RL (2008) Small-Bodied Humans from Palau, Micronesia. PLoS ONE 3(3): e1780.)

Het onderzoek is vandaag gepubliceerd door het online tijdschrift PLoS ONE.
°
Antropoloog Lee Berger van de universiteit van Witwatersrand ontdekte de fossielen in twee grotten op rotseilandjes bij het hoofeiland van Palau.
°
De botten en schedels zijn afkomstig van 26 individuen en blijkens koolstofdatering 1400 tot 3000 jaar oud. De mannen moeten zo’n 40 kilo hebben gewogen, de vrouwen circa 30 kilo. Berger vermoedt dat de mensjes van Palau zo klein waren door een proces van ‘eiland verdwerging’. Dit fenomeen is ook bekend van uitgestorven diersoorten als mammoets. Het komt voor bij geïsoleerde eilandpopulaties als een evolutionaire aanpassing aan een omgeving met zeer beperkte voedselbronnen.
°
Een andere mogelijkheid is dat de dwergmensen het product waren van een genetische afwijking die door een lange periode van inteelt is versterkt, aldus Berger.
°
Als de verdwergingshypothese klopt, werpt dat volgens Berger mogelijk ook nieuw licht op de beroemde Floresmens, ook wel ‘hobbit’ genoemd.
°
Een klein skeletje dat  een aparte vroege mensensoort betreft, Homo floresiensis, die tot 13 duizend jaar geleden op het Indonesische eiland leefde.
°
Volgens  Berger,gaat  het ( zeker toch in  Palau),  om  een moderne mens, Homo sapiens, die klein is uitgevallen door een ziekte, of verdwerging.
°
Volgens Berger hebben de mensjes van Palau een aantal fysieke kenmerken met de Floresmens gemeen, zoals de kleine gezichten en lichamen, maar hebben zij niet de kleine schedelinhoud van de hobbit.
°
Hij ziet de overeenkomsten als aanwijzingen dat in elk geval enkele kenmerken van de hobbit verklaard kunnen worden uit een proces van verdwerging( maar dat is iets anders dan eiland -dwerggroei ) .
“Verdwerging” is namelijk het onstaan van een apart  sapiens ras (ondersoort ) van ” pygmeeen “( en misschien  een  beginstadium dat  later tot dwarfisme kan leiden  binnenin   een  specierende    aftakking  van de homo sapiens )
°
De bevindingen van Berger zijn inmiddels van verschillende kanten bekritiseerd.
°
olgens de antropoloog Scott Fitzpatrick, geciteerd op de website Nature News, is verdwerging hoogst onwaarschijnlijk.
°
Fitzpatrick, die ook onderzoek heeft gedaan aan menselijke botten in de grotten van Palau, denkt dat Bergers botten aan kinderen hebben toebehoordDe twee grotten zouden kinderbegraafplaatsen zijn geweest.
°
Fitzpatrick wijst er op dat op Palau in dezelfde periode aantoonbaar ook mensen van normale grootte hebben geleefd.
°
Palau -mensen ?
De Flores mens ,die als volwassene  ongeveer een meter groot moet zijn geweest , behoort( volgens de dominerende consensus )  tot een afzonderlijke mensensoort  : Homo floresiensis.
°
Maar andere groepen antropologen  beto(o)g(d)en dat deze “hobbits ” zo klein bleven ofwel door voedselgebrek (http://news.nationalgeographic.com/news/2008/03/080306-hobbits-cretins.html) en/of genetische defecten/inteelt
ofwel omdat ze gewone pygmee , dwerg en andere ( diverse ) normale varianten met kleine gestalte van homo sapiens  ,waren …
°
Kortom het was/is  de inzet van een controverse die al jarenlang  aan de gang is ,en waar natuurlijk  ook de creationisten  , allerlei oude academische  krokodillen en pensioengerechtigde prestige -jagers zich niet onbetuigd laten ;zodat ze de boel kompleet verzieken
°
Lee Berger (University of the Witwatersrand in Johannesburg, South Africa,) & all,  geven  echter geen dergelijke of andersoortige verklaring voor de Flores skeletten , maar ontdekten wel gelijkaardige overblijselen  op het eiland Palau ( micronesia )in de Stille Zuidzee…
°
Daar  zijn vroeger  al duizenden menselijke beenderen van de oorspronkelijke inwoners van het eiland gevonden (en de voorouderlijke  begraafplaatsen meestal leeggeroofd door souvenirjagers en plunderaars  .)
°
“Deze rotsachtige eilanden bezitten ontelbare grotten en spelonken,waarvan velen een  overvloed aan  fossilerende,  semi-fossiele en subfossiele overblijfselen ,bezitten” schrijven ze in een  artikel  op PLOS http://www.plosone.org/doi/pone.0001780
De nu gevonden  overblijfselen zijn tussen de 900 en 2.900 jaar oud( koolstof gedateerd) . Alle overblijfselen lijken terug te voeren op onze soort,  maar sommige van de beenderen zijn erg klein en vertonen trekken die binnen  de homo sapiens -soort,  eerder  als “archaïsch” of “primitief” kunnen worden beschouwt .( Critici  noemen dat dan weer :”juveniel” )
 _
Berger rekent de  Palau beenderen weliswaar niet tot een nieuwe soort  ; in tegenstelling tot de flores-schedel , vormen  de  Palau schedels geen bewijsstukken voor of aanduidingen van de aanwezigheid  van  een  specifiek ( en naar verhouding ) typisch  kleiner  brein …
http://news.nationalgeographic.com/news/bigphotos/67380441.htmlModel van een moderne vrouwelike schedel (links )vergeleken  met een van de gevonden   Palau schedels (= schededldak ) (midden) en de (vrouwelijke )floresschedel ( rechts )

 °
Berger zegt dat het  kleinere bekken , het gebit  en
de afmetingen van de” grotere “beenderen , typische kenmerken vertonen van echte dwerg-vormen van homosap    — mensen die kleinere ” raciale ” uitgaven  werden  van de normale doorsnee-mens  vanwege de plaatselijke voordelen die dat bood  op  een  eiland met beperkt voedselaanbod en/of   vanwege  de mogelijke genetische beperkingen en inteelt
‘De beenderen waren niet echt typisch en eigenlijk erg klein’ maar ‘Ik voelde meteen dat ik een kleine populatie  van kleine menselijk wezen gevonden had “zei Berger
_
De Palau skeletten behoren duidelijk tot de moderne mensen , benadrukten de onderzoekers. Maar ze zijn nog niet in staat de schedels  nauwkeurig te onderzoeken omdat ze nog grotendeels onder  de druipsteen-afzettingen zitten vastgeklit   
°
 .. De Flores mens bezat een daarmee contrasterende  schedel met kleine hersenpan .
Professor Bert Roberts ( University of Wollongong / australie ) zei dat de vondsten van palau ( = tenminste  25 kleine menselijke skeletten van mensen die ongeveer ergens tussen 900-2900 jaar geleden stierven ),er niet op wijzen dat  “dwergvorming” mensen heeft geproduceerd zoals de flores-mens
Ze ontdekten  prachtige , kleine ,in  vrij recent historisch verleden overleden  , moderne menselijke pygmees …Ik zie niet in hoe dat enig verschil kan gaan maken bij de beoordeling  van de classificatie-status van  Homo floresiensis …Die laatsten zien er helemaal niet uit als moderne mensen …” verklaarde Roberts. “De  volwassen flores  mens heeft geen kin , zijn gebit verschilt van het onze , ook de vorm van  de onderkaak  is verschillend van de homosap -uitvoering . Het flores brein is ongeveer  een kwart van het  onze  en dat is niet het geval bij  homo-sap  pygmees of deze nieuwe vondsten “
De Palau vondsten bezitten veel( zelfs unieke anatomische )kenmerken van de homosap (waaronder de  vele craniofaciale eigenschappen (1)
°
Maar ze bezitten ook gemeenschappelijke karakteristieken met de H. floresiensis; waaronder  ; de kleine lichaamsafmetingen ( toch nog altijd groter dan de flores-mens ) het  smalle en  kleine gezicht ,
geprononceerde  wenkbrauwbogen ,
wijkende  kin, relatieve megadontia,
vergrote  occlusale oppervlakte van de premolairen ,
draaiing van de tanden in  de maxilla en de kaak en
dentale agenesis
°
Berger &all  leiden daaruit echter ook  geen direkte verwantschap af tussen de mensen van Palau en homo floresiensis ….Deze waarnemingen suggereren echter wel dat minstens enkele van die karakteristieken  ( die ooit zijn aangevoerd als criteria om de flores -mens als een aparte soort te classificeren ) gewone “raciale ” aanpassingen zijn in mensen metkleine afmetingen en in een eiland-habitat   
°
De kleine luitjes  van Palau blijken ongeveer dezelfde lichaamslenge  te hebben gehad als de zogenaamde  Homo floresiensis. Maar volgens Berger is de geschatte herseninhoud van de schedels die hij op Palau opgroef ongeveer tweemaal zo groot als die van de ”Mens van Flores”. Ook de vorm van het gelaat en de vorm van de heupen suggereren dat de overblijfselen van Palau tot onze soort, de Homo sapiens behoren.
°
Behalve klein waren de  mensen van Palau lieden met kleine  maar ietwat zwaardere  oogkassen, grote kaakbeenderen en grote tanden. Sommigen hadden een weinig prominente kin.
https://tsjok45.files.wordpress.com/2012/11/18b32-sloan_450.jpg Photo by Stephen Alvarez/짤 2008 National Geographic.
Deze foto  vergelijkt een moderne vrouwelijke onderkaak ( de bekendste onderkaak en enige   komplete schedel van flores is ook vrouwelijk)  met die van een palau-vondst

 °
Berger:  De gereduceerde kin en de vertikale afmeting  zijn twee  primitieve ( volgens andere antropologen = juveniele pygmee ) kenmerken
°
” Deze vondsten en constateringen  zijn  wetenschappelijk gezien , nog niet helemaal OK  “zegt Scott Fitzpatrick, een antropoloog  van de  North Carolina State University in Raleigh, die de Palau -regio al meer dan tien jaar lang bestudeerde
“Er is hier op dit ogenblik  nog grote  nood aan een onafhankelijke bevestiging en peer-review …”
 °
De Palau beenderen  kunnen gemakkelijk resten  zijn  , gevonden  op een kinderbegraafplaats…. Fitzpatrick vond  juveniele beenderen  op de begraafplaats van Orrak , vier kilometer ten  noorden van  Berger’s sites.
 °

 Het kan heel goed de gewoonte  geweest zijn om  kinderen samen te begraven op dezelfde plaatsen ” 

 °
De beenderen die Berger beschrijft komen uit twee begraafplaatsen  die 15 kilometer uit elkaar liggen , en reeds lang bekend zijn bij wetenschappers , toeristen en plunderaars
Een site (  Ucheliungs,) noemt in de spreektaal gewoon ” tarzan’s grot “, omdat mensen daar recreatief plegen rond te slingeren aan de plaatselijke lianen en klimplanten De tweede vindplaats r, Omedokel — de “botten-grot ” â€” ligt vlak in het centrum van  een  toeristische duikzone-streek   en bezat ooit veel beenderen , schedels , potscherven  , vaatwerk en andere artefacten,  die allang zijn weggeroofd …
 °
De oudste beenderen werden gevonden binnen in de spelonken . De jongste lagen bij de ingang van de grotten. Deze laatste zijn van normale lengte, maar de oudste overblijfselen zien er vreemd en veel kleiner uit. Ze behoorden toe aan mensen die slechts 90 tot 120 centimeter groot waren. En tussen de 28( vrouwen  ) en de 41 kilo( mannen ) wogen.( het  geschatte gewicht van het grootste   flores-mannetje  is ongeveer 30 kgr )
°
Fitzpatrick vraagt zich af waarom deze Palau  mensen  “dwerggroei” zouden  hebben vertoont ,terwijl ook homo sapiens individuen  met normale lichaams-afmetingen op het eiland rondliepen op hetzelfde moment van de geschiedenis
°
“Dit lijkt me toch erg vreemd “  zegt hij
°
Fitzpatrick ontdekte vroeger al dat de oudste  begrafenis-oorden in de Westelijke Pacifiek dateren van  3,000 jaar terug
°
Gedetailleerde  analysis van de Palau specimens zal waarschijnlijk de controverse  rond de floresmens niet definitief kunnen oplossen ;de breingrote is daarbij het struikelblok
 °

Maar niettemin zijn enkele eigenschappen van de flores-mens allicht het resultaatvan de omgevings-factoren en niet uitsluitend  van voorouderlijke soorteigen  genetische erfenissen

°
De Palau skeletten kunnen  allicht   wel uitsluitsel brengen over het zogenaamde /veronderstelde  “proces van eiland-verdwerging “in menselijke populaties  en over de oude kolonisatie- geschiedenis  van oceanie . Het is natuurlijk ook nog  erg onduidelijk wat er exact is gevonden en er is ___ zoals gewoonlijk___ een  hoop populaire en voorbarige conclusie-jumping in de media :
 Het lijkt ook een klassiek voorbeeld van wat allemaal kan verkeerd gaan wanneer wetenschap en review-proces worden aangedreven door de populaire media “
verklaarde Tim White,paleoantropoloog   van de ” University of California, Berkeley.”
°
zie ook :
evodisku 2
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ? 

(1)
°
zoals : : “a distinct maxillary canine fossa,
a clearly delimited mandibular mental trigone (in most specimens” ), gematigde knobbel-vorming op de frontale en  parietale squama,
a lateral prominence on the temporal mastoid process,
reduced temporal juxtamastoid eminences and
a “en maison “cranial vault profile with the greatest interparietal breadth high on the vault. 

PHOTOS: Ancient Small Humans’ Bones Found on Island

Palau  ontdekking  …/ Berger

Maarten Keulemans/De minimensjes van Micronesië

°
Wat gebeurt er als je een groep mensen achterlaat op een eiland en ze daar duizenden jaren lang laat zitten?
°
Dan krimpen ze en beginnen ze warempel steeds meer te lijken op onze verre voorouder, de oermens Homo erectus. Dat beweert althans de Zuid-Afrikaanse paleoantropoloog Lee Berger. Welkom in de absurde wereld van de reuzenrat, de miniolifant en de baby-etende ooievaar.
°
Het had zo in Gullivers Reizen gekund: een eilandje, bevolkt door dwergen. Toch is dat wel wat een zeereiziger in de Middeleeuwen zou hebben aangetroffen in de Stille Zuidzee, op de geïsoleerde, rotsachtige eilanden van de Palau-archipel.
°
In twee grotten op een eilandje met de exotische naam ‘Chelechol ra Orrak’ vond een onderzoeksteam onder leiding van de Zuid-Afrikaanse paleoantropoloog Lee Berger de skeletten van vele tientallen minimensjes. De dwergen werden er zo’n duizend tot drieduizend jaar geleden neergelegd – of bleven er dood liggen na een of andere natuurramp, dat kan ook. Het waren ontegenzeggenlijk moderne mensen, van het soort Homo sapiens. Alleen: ze waren nogal klein.
°
De bewoners van Palau waren amper anderhalve meter hoog, iets kleiner waarschijnlijk nog dan een pygmee, stelt Berger vast, overigens zonder een precieze lichaamshoogte te noemen. Berger en zijn team viel nog iets op. De minimensjes van Micronesië zagen er raar uit. Oermensachtig, zelfs. De schedels die zijn team uit de grotten bikte, hadden kleine gezichten, teruggetrokken kinnen, zware wenkbrauwen en opvallend grote tanden en kiezen. Ze leken verdacht veel op de beroemde ‘hobbitmens’ van het Indonesische eiland Flores, Homo floresiensis, meldt Berger in zijn onderzoeksverslag (Plos One, 2008).
°
Berger schrijft het plechtig: “De Palauaanse specimens ondersteunen op zijn minst de mogelijkheid dat de Flores-homininen gewoonweg een aan een eiland aangepaste populatie van Homo sapiens zijn.
 °
Maar bij het Leidse Natuurhistorisch Museum Naturalis komt die volzin aan als een klap in het gezicht van onder meer conservator fossiele grote gewervelde dieren en eilandkenner John de Vos. De zoveelste keer dat iemand ontkent dat de hobbitmens écht iets heel bijzonders is, verzucht De Vos.
°
Er wordt hier voortdurend bagger over ons uitgestort”, constateert hij.
°
Heet gewassen
°
Het begon allemaal vier jaar geleden. In de fossielenrijke grot Liang Bua op Flores vond een onderzoeksgroep onder leiding van de Australiër Mike Morwood toen iets ongekends: de versteende botten van zes werkelijk absurd kleine mensjes.
°
Bij leven waren deze ‘hobbits’ niet groter dan een meter, en hun herseninhoud was kleiner dan die van een mensaap: 380 milliliter (de moderne mens zit op 1500). Toch waren de hobbits ontegenzeggenlijk mensachtig. Ze hadden stenen werktuigen en jaagden, blijkens de slachtresten die bij de hobbitbotten werden aangetroffen, op olifanten en ander eilandwild.
°
Maar dat was niet alles. De skeletten die Morwood en collega’s vonden, leken ook in vorm niet op die van moderne mensen. Het bekken was aapachtig, de kin teruggetrokken, de wenkbrauwen dik, en daarboven had de hobbit geen voorhoofd, maar een plat schedeldak. Morwood meende te weten waarmee hij te maken had: de klassieke oermens Homo erectus, maar dan te heet gewassen.
°
Gekrompen tot idioot kleine proporties, dankzij een bizar evolutionair verschijnsel dat bekendstaat als het eilandeffect
°
.
Dat effect is inmiddels een klassieker in de evolutiebiologie. Isoleer een groep beesten op een eiland, en onder de juiste omstandigheden zet de evolutie een krankzinnig proces in gang, ruwweg samen te vatten als: kleine dieren worden groot en grote dieren worden klein. Omdat er op een eiland van beperkte afmeting onder de zoogdieren doorgaans geen roofdieren zijn, worden grote beesten langzamer.
°
Hun poten worden korter en dikker, en hun tred behoedzamer, alsof de evolutie hun overbodig geworden capaciteit om te vluchten overboord kiepert en verruilt voor het vermogen om voorzichtig te grazen.
 °
Kleine dieren kunnen juist gaan groeien, omdat er genoeg te eten is en de evolutionaire druk van roofdieren is weggevallen. In een van de magazijnen van Naturalis, op de zestiende verdieping, geeft gastonderzoeker Hanneke Meijer een kleine rondleiding.
 °
We lopen langs eindeloze rijen bruine archiefdozen, met daarin de botten van een aantal inmiddels uitgestorven dieren, die door de jaren heen zijn opgegraven op (voormalige) eilanden in de Middellandse Zee en het huidige Indonesi챘.
 °
De Latijnse soortnamen op de dozen hebben achtervoegsels als Gigantea, Magna, Gargantua. Het betreft hier dan ook reusachtige ratten, supergrote hamsters, ontzaglijke uilen en buitenproportionele egels.
°
Maar de fossiele botten van dieren die juist sterk zijn gekrompen op een eiland, die zitten ook in de dozen.
°
“Moet je dit zien. Dit is echt bizar”, kondigt Meijer aan terwijl ze het deksel van een van de dozen licht. Op de bodem van de doos liggen de beenderen van een dier dat blijkens het opschrift een nijlpaard is, maar dan belachelijk verkleind. Afkomstig van Cyprus, vertelt Meijer. “Dit is heel wat anders dan die bakbeesten in Afrika. Dit nijlpaard kwam tot híér” – en ze bukt om haar hand op kniehoogte te houden.
°
Tandartsvulling
°
Ook het Flores van pakweg 18.000 jaar geleden had zo’n surrealistische eilandfauna. Een moderne mens die er zou rondlopen, zou zich in een soort sprookjespark wanen. Daar is de reuzenrat, een monster van een halve meter lang, en daar de reuzenvaraan – het enige eilandwezen dat nog bestaat, de komodovaraan. En kijk, daar loopt de gekrompen olifant. In die omgeving was een tot één meter gekrompen Homo erectus met hersenen zo klein als een appeltje gewoon meer van hetzelfde.
°
Een minuscuul oermensje, dat kon er op Flores best nog wel bij, besefte men in Leiden.
Maar lang niet iedereen is van die logica overtuigd. En dat is zachtjes uitgedrukt: sinds Morwood en zijn collega’s de ontdekking op Flores in het blad Nature rapporteerden, is het huis te klein in de toch al intieme wereld van de oermenskunde.
Het lijkt wel alsof iedereen die zichzelf respecteert een alternatieve verklaring voor die hobbit moet aandragen”, zegt De Vos. “De een roept: het is de ontwikkelingsstoornis cretinisme, de volgende heeft weer iets over het schouderblad, een ander denkt dat de hobbit het syndroom van Laron heeft of dat het een Homo sapiens is met microcefalie (een onderontwikkelde schedel – red.).”
De laatste maanden kreeg de hobbit de wind opnieuw van voren. Zo meende onderzoeker Maciej Henneman te zien dat een kies van de hobbit een tandartsvulling heeft – een teken dat het een moderne schedel is – terwijl anderen het wezentje juist meer ‘aapachtige’ trekjes toedichten, vanwege zijn opvallend grote voeten.
°
En daarbovenop is er Berger met zijn minimensjes van Palau. Enerzijds bevestigen die het eilandeffect. “Deze vondst is een sterke aanwijzing dat evolutie versneld kan optreden, in misschien wel enkele eeuwen tijd”, zoals Berger het verwoordde in een documentaire die National Geographic Channel in april over de zaak uitzond.
°
Anderzijds zouden de kleine kinnen en de zware wenkbrauwen van de Palau-mensjes erop duiden dat krimpende mensen nu eenmaal – hoe bizar het ook klinkt – weer trekjes krijgen van oermensen.
°
Je reinste onzin, menen ze bij Naturalis.
Afgezien van dat de vondst op Palau moeilijk is te beoordelen zonder de fossielen zelf te bestuderen –
°
“Op zo’n plaatje zie ik niks”, klaagt De Vos – werkt het eilandeffect anders.
 °
Bij het eilandeffect krijgen de dieren en mensen echt een ander geproportioneerd lichaam, met bijvoorbeeld kortere poten en grotere ogen. “En dat zie ik zo snel niet bij die Palau-mensen”, zegt De Vos. Ze zijn weliswaar kleiner, maar hebben hun menselijke vorm min of meer behouden. Het échte eilandeffect vervormt lichamen juist.
°

Dat zit bij eilandbewoners ook, letterlijk, tussen de oren. De hersenen van de hobbit van Flores zijn kleiner dan klein – zó ver gekrompen dat ze niet meer in verhouding staan tot de rest van zijn lichaam. Maar de Palau-mensjes hadden een nog alleszins redelijk hersenvolume, van tegen de duizend milliliter. Dat zit aan of misschien net onder de grens van wat nog ‘normaal’ wordt beschouwd voor onze soort, maar staat wél in verhouding tot hun absurd kleine lichaamslengte.

_

“Homo floresiensis gaat eerder de kant op van onze veel verdere, meer aapachtige voorouder australopithecus”,

vertelt vanuit Bandung de Nederlandse onderzoeker Gert van den Bergh, die al vele jaren opgravingen doet in onder meer de hobbitgrot Ling Bua op Flores.

“Het bekken van de hobbit wijkt bijvoorbeeld af. Het ilium (het darmbeen, de ‘vleugels’ aan het bekken, red.) loopt veel wijder naar buiten. Dat hangt samen met een grotere darmlengte en duidt erop dat die hobbits meer planteneter waren, in plaats van een gespecialiseerde vleeseter.”
°
Vogelbotten
°
Op één punt zijn Berger en het Flores-team het eens: de hobbits van Flores waren vele duizenden jaren langer onderhevig aan eilandwerking dan de minimensjes van Palau.
°
Dus misschien waren de Palau-dwergjes wel alsnog veranderd in kindvormige wezentjes met korte benen en een extra kleine hersenpan – als ze negenhonderd jaar geleden niet plotseling om onduidelijke redenen van het eiland waren verdwenen.
°
In Leiden brengen Meijer en haar collega’s inmiddels rustig het volgende wapen ten faveure van de hobbit in stelling: alweer een sensationeel eilanddier.
°
Meijer doet onderzoek naar de duizenden vogelbotten die ook in de hobbitgrot zijn gevonden: botjes van gierzwaluwen, uilen, arenden, havikjes, papegaaien.
°
Bij sommige daarvan zijn duidelijke tekenen van extreme groei waarneembaar.
Zo bleek er op Flores een kolossale maraboe te hebben rondgestruind.
Ook Van den Bergh zet het onderzoek voort. Samen met enkele collega’s heeft hij onlangs de gekrompen olifant van Flores beschreven als een aparte subsoort (Quarternary International, 2007).
 _
De olifant was 30 procent kleiner dan zijn voorouder die 900.000 jaar geleden op Flores kwam – en die op zijn beurt ook alweer 30 procent kleiner was dan de vastelandvorm.
 –
Zie het voor u: een olifant ter grootte van een flink dressoir. “Homo floresiensis was gewoon onderdeel van die fauna die daar op dat eiland bestond”, zegt Meijer.
Conservator De Vos intussen kiest het bredere perspectief. In een overzichtsartikel dat binnenkort verschijnt in het gespecialiseerde vakblad Journal of the History of Biology verbindt hij de rel rond de hobbit met de ophef die destijds ontstond na de ontdekking van de eerste Neanderthaler en de eerste Homo erectus
°
“De reactie op een nieuwe mensensoort is steeds vergelijkbaar”,
stelt De Vos.
°
Bij erectus zei de ene helft dat het een microcefaal is en de andere helft vond het een aap. Bij de Neanderthaler dacht men dat het ging om een halve gek. En bij de hobbit zie je die typerende reactie weer. Men wil gewoon niet accepteren dat iets nieuw is. Dat gebeurt pas na een generatie.”
°
Dat geldt des te meer voor minimensjes die op eilanden wonen.
Reuzenratten en mininijlpaarden, dat is tot daar aan toe.
Maar mensen die nu eens niet ver verheven staan boven de natuur, maar die zijn gekneed – gekleineerd zelfs – door de evolutie; dát is voor veel onderzoekers wat veel van het goede.
 °
De Vos: “Mijn kleine olifantjes, daarvan zegt niemand wat. Maar nu is het een mens en dan is het anders.”

bron :

NWT nr. 6/2008/ Natuurwetenschap & Techniek.

http://www.nwtonline.nl/00/nt/nl/47/artikel/10657/De_minimensjes_van_Micronesi%C3%AB.html (pag. 58)

°

Hobbit van Palau ‘niets bijzonders’

26 augustus 2008

°

De vondst van een zeer klein menselijk skelet op het Zuidzee-eiland Palau vorig jaar, is geen aanwijzing voor het bestaan van een dwergvolk op het eiland, duizenden jaren geleden.

°
Dat stellen archeologen van de North Carolina State University dinsdag in het online tijdschrift PlosOne. ‘De vroegste Palau-mensen hadden normale menselijke afmetingen en vielen binnen de normale vanriatie van moderne menselijke populaties’, aldus de onderzoekers. Vorig jaar leidde de vondst van de resten in een grot op Palau tot speculatie over een parallel met eerdere vondsten op Flores van de resten van een Homo erectus-achtige van nog geen meter groot en circa 18 duizend jaar oud.
°
Volgens archeoloog Scott Fitzpatrick en zijn team is de vondst op Palau van een volkomen andere orde.
°
De skeletdelen vallen binnen de bekende variatie van lengte in moderne mensen. Er is geen sprake van een dwergachtige voorouder, aldus de onderzoekers.


” ….Our evidence indicates the earliest inhabitants of Palau were of normal stature, and it counters the evidence that Berger, et al, presented in their paper indicating there was a reduced stature population in early Palau,” said University of Oregon anthropologist Greg C. Nelson. “Our research from whole bones and whole skeletons indicates that the earliest individuals in Palau were of normal stature but gracile. In other words, they were thin.”

 

A close-up view of the teeth shows their size as well as betel staining — a red byproduct of chewing betel, an Areca palm nut along with slaked lime and leaf of the Piper betel vine. Betel has slight stimulant and medicinal qualities. (Credit: Photos by Jim Barlow)

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/08/080826205936.htm

°

HUMOR  ? Flores mens was mogelijk viervoeter ? Diemen (NL) – Homo floresiensis (bijnaam Hobbit) liep mogelijk op handen en voeten.

°

Die conclusie trekt de Nederlandse paleontoloog Gert van den Bergh uit de analyse van de skeletdelen van de Floresmens, die vandaag is gepubliceerd in Nature.

°

Van den Bergh is gespecialiseerd in eilandfauna’s. Vanaf begin jaren negentig heeft hij opgravingen gedaan op het Indonesische eiland Flores, waar hij onder andere zocht naar resten van dwergolifanten. Zowel in 2003 als in 2004 maakte hij deel uit van het Australisch-Indonesische onderzoeksteam, dat Hobbit in de Liang Bua-grot op Flores heeft gevonden. De publicatie in Nature in oktober 2004 over de in 2003 gevonden schedel was wereldnieuws. De vondsten uit 2004 staan beschreven in het Nature-artikel dat vandaag uitkomt.

°

Van den Bergh is geen coauteur van het artikel, maar werkt nog altijd nauw samen met de auteurs van het stuk. Ook deze zomer deed het team weer opgravingen op Flores, maar helaas niet in de Liang Bua-grot, omdat de Indonesische overheid geen vergunning had verstrekt. Een kort vraaggesprek met Van den Bergh.

°

Waarom denk jij dat Hobbit op handen en voeten liep?

De sterkste aanwijzing vind ik het opperarmbeen. Het opperarmbeen van Homo sapiens en Homo erectus is sterk getordeerd. Bij Hobbit zit dit bot echter vrijwel recht op de schouder. Dit zie je niet bij de Australopithecus, niet bij erectus, niet bij mensapen, niet bij chimpansees, maar wel bij gibbons en makaken! Het gevolg is dat de schouder van Hobbit veel minder mobiel is. Die kon haar armen vermoedelijk wel goed voorwaarts-achterwaarts bewegen, maar veel minder makkelijk zijwaarts, zoals wij dat kunnen. Dit impliceert dat Hobbit mogelijk op handen en voeten liep om goed tegen steile wanden en in bomen te kunnen klimmen, net zoals een makaak doet. Dit zou een aanpassing aan het leven op het onherbergzame Flores kunnen zijn, dat voornamelijk bestaat uit zeer steile berghellingen.”

Wie is de voorouder van Homo floresiensis?

Dat is de grote vraag. We dachten aanvankelijk dat Hobbit afstamt van Homo erectus en ik vind dat eigenlijk nog steeds het meest logische. Het skelet van Hobbit vertoont echter ook duidelijke kenmerken van de Australopithecus, een voorouder van de Homo erectus, die een paar miljoen jaar geleden in Afrika leefde. Zo heeft Homo floresiensis net als Australopithecus langere armen en handen en naar buiten staande heupen. Er zijn in Azië echter nog geen eenduidige resten gevonden van Australopithecus, dus mocht Hobbit daadwerkelijk van de Australopithecus afstammen, dan komt mogelijk de Out of Africa-theorie – het idee dat onze vroege voorouders ook al uit Afrika kwamen – op losse schroeven te staan. Elders op Flores hebben we deze zomer ruim 350 werktuigen gevonden, die 800.000 jaar oud zijn. Aangezien Homo erectus toen ook op Java voorkwam, is het aannemelijk dat erectus zo vroeg al de diepe zeestraat tussen Bali en Lombok is overgestoken. Tijdens de tsunami van afgelopen december hebben we gezien dat mensen, die zich vastklampten aan drijvende bomen, na een week nog levend uit zee werden gevist. Hetzelfde kan destijds met de erectus zijn gebeurd. In de honderdduizenden jaren daarna kromp erectus geleidelijk aan tot Homo floresiensis. Deze aanpassing aan een geïsoleerd leven op een relatief klein, zeer bergachtig eiland, leidde waarschijnlijk ‘toevallig’ tot overeenkomsten met Australopithecus.

 

Sceptici beweren dat Hobbit een Homo sapiens is met de hersenziekte microcefalie. Schept het vandaag gepubliceerde Nature-artikel duidelijkheid over deze kwestie?

Het artikel geeft een opsomming van de botten van meerdere individuen die we in de Liang Bua-grot hebben gevonden. De analyse bevestigt onze eerdere conclusie dat het hier om een nieuwe mensensoort gaat. De kritiek van sceptici dat het floresiensis-skelet zou hebben toebehoord aan een moderne mens die leed aan de hersenziekte microcefalie lijkt niet langer houdbaar. Hobbit was vermoedelijk dertig jaar oud toen ze stierf, wat behoorlijk oud zou zijn voor een ‘ziek’ individu. De kaak van een tweede individu, dat 3000 jaar jonger is, lijkt bovendien sprekend op de eerste kaak die vorig jaar al is besproken. Deze tweede kaak en de botten van andere individuen duiden op zelfs nog iets kleinere wezens dan het vorig jaar beschreven skelet (waarvan de schedel gevonden is).

Het is zeer onwaarschijnlijk dat er een hele populatie van microcefalen geweest zou zijn die duizenden jaren heeft voortgeleefd. In een nieuwsbericht op de website van Nature klaagt de Australische onderzoeksleider Mike Morwood dat jullie wellicht nooit meer opgravingen mogen doen in Liang Bua. Wat is daar de reden van?

In Indonesië« heeft de 75-jarige paleoantropoloog Teuku Jacob veel invloed. Hij zit op zijn zachtst gezegd niet op één lijn met ons. Zo vindt hij nog steeds dat Hobbit een sapiens met microcefalie is. Eind vorig jaar liet hij de schedel en diverse botten tegen de zin van de meeste teamleden vanuit Jakarta overbrengen naar zijn instituut in Jogyakarta. Vervolgens vlogen de beschuldigingen over en weer hetgeen tot verdere escalatie leidde. Uiteindelijk moest Jacob de botten onder druk van hogerhand in Februari dit jaar teruggeven aan het instituut in Jakarta. Tot grote ontzetting van de teamleden kwamen sommige botten zwaar beschadigd terug. Dit werd meteen al heel ‘on-indonesisch’ door de Australiërs naar buiten gebracht, hetgeen tot verder gezichtsverlies van Jacob zou kunnen leiden, ware het niet dat Jacob in Indonesië zelf de media sterk onder controle lijkt te hebben. Jacob beschuldigt het onderzoeksteam van wetenschappelijk kolonialisme en probeert nu via hoge functionarissen binnen de Indonesische overheid de Australiërs te beletten om verder onderzoek in Indonesië te doen. Zonder geld uit het buitenland zijn opgravingen zoals in Liang Bua echter vrijwel onmogelijk. We hebben pas één procent van Liang Bua onderzocht en er liggen nog zoveel vragen open dat het doodzonde zou zijn als politieke sentimenten de opgravingen dwarsbomen.

Marcel Crok

Hobbit20Cover20NW26T20nov202005

Hobbit As Monkey?

10/27
°
Peter Brown, the anthropologist on the hobbit team, is not impressed. In an email reply, he wrote: ” ….Absolute nonsense! Completely inconsistent with the anatomy of the LB1 skeleton, which is consistent with that of an obligate biped. Simply no way the limbs could have functioned like this. Anatomy of the cranial base, pelvis, legs, feet, hands… all those of an obligate biped….”
10/27 Dan Lieberman, a Harvard anthropologist who has been a careful observer of H. floresiensis research:
” …. Very amusing and one of the silliest ideas yet I’ve seen regarding this odd skeleton. But I like the figure! Their idea its a monkey comes from the humeral torsion, but it really is clearly a biped in so many features that the idea is, well, silly…..Just goes to show that one can publish anything somewhere…” 1.- ….if the vegetation on Flores was as it is now(?) some of the suspected drivers for bipedalism vanish. Floresiensis could (among many possibilities) have reverted to cuadripedalism or knuckle-walking (or never have left those practices). Some suspect that chimps and gorillas had upright ancestors….. 2.- ….What Van den Bergh is refering too is humeral torsion. In humans and apes there is a large amount of it – although least in the gorillas, which spend a lot of time on the ground. It should be pointed out that gibbons are not quadrupedal. The exact relationship between humeral torsion has not been worked out. For more info Aiello and Dean’s “An introduction to human evolutionary anatomy” and references their in for more details.
5. Tabitha M. Powledge on October 28, 2005
One of my sources raised this point in my October 13 story in The Scientist: http://www.the-scientist.com/news/20051013/02
” …Schwartzis a major expert on hominid remains who says he has examined many of the actual examples of hominids, not casts. (Those of you with FT access to Science, see his review on Homo erectus in the July 2 2004 issue.)Until someone publishes a serious critique of Liang Bua stratigraphy, Schwartz’s speculation that the bones may represent different taxa is not so easily dismissed, IMHO. It’s very easy to forget a crucial aspect of this site. It’s not a living or burial site. All those bones and other artefacts washed into the cave during tropical rains and flooding. No one knows where they came from…”
6.Peter Brown on October 28, 2005 writes…
….Schwatz’s speculation about multiple taxa makes absolutely no sense. Is he, for instance suggesting that the arms of LB1, belong to a different taxa to the rest of the body. Or, the postcranial bones which share numerous features with the first skeleton, belong to different taxa. Its not as if there were even any other primate taxa on Flores during the Pleistocene. As for articulated skeletons being washed into the cave… “
 °

One More Homo Species? 3D-comparative analysis confirms status of Homo floresiensis as fossil human species

The Liang Bua 1 (LB1) cranium, shown in right side view.
1http://www.sciencedaily.com/releases/2013/07/130710182420.htm
10 july  2013
Stony Brook University
Summary:
Based on the analysis of 3-D landmark data from skull surfaces of Homo floresiensis, scientists provide compelling support for the hypothesis that Homo floresiensis was a distinct Homo species.
Floresiensis and modern man
____________________________________________________________________
°
UPDATING  2014 

Flores bones show features of Down syndrome, not a new ‘Hobbit’ human

August 4, 2014  Penn State
Summary:
In October 2004, excavation of fragmentary skeletal remains from the island of Flores in Indonesia yielded what was called ‘the most important find in human evolution for 100 years.’ Its discoverers dubbed the find Homo floresiensis, a name suggesting a previously unknown species of human.
LB1 is shown in three different views to illustrate facial asymmetry. A (left) is the actual specimen, B (middle) is the right side doubled at the midline and mirrored, and C (right) is the left side doubled and mirrored. Differences in left and right side facial architectures are apparent, and illustrate growth abnormalities of LB1.
Credit: Image A, E. Indriati; Image B and C; D.W. Frayer
°
LB1 and Liang MomerE
Image: © Photograph of Liang Momer E skull taken at Naturalis Biodiversity Center (Leiden, Netherlands.) All Rights Reserved

This figure compares the skull of LB1 to that of Liang Momer E, another skull from Flores, dated in the range of 3000 to 5000 years ago.

 

DOWN SYNDROME ?

The published papers are available at ;

http://www.pnas.org/content/early/2014/07/31/1407382111.abstract andhttp://www.pnas.org/content/early/2014/07/31/1407385111.abstract.

Additional context is available on the authors’ website at
http://www.LiangBuaCave.org.

http://news.psu.edu/story/322149/2014/08/04/research/flores-bones-show-features-down-syndrome-not-new-hobbit-human

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140804151510.htm

°

Floresmens was geen nieuwe soort, maar had Downsyndroom

 

 

 

In 2004 stelden onderzoekers dat ze een nieuwe mensensoort hadden ontdekt: Homo floresiensis. Maar nieuw onderzoek stelt nu dat het helemaal geen nieuwe mensensoort is. Het is een mens die het Syndroom van Down had.

Homo floresiensis werd in 2004 aangekondigd als een heel belangrijke ontdekking die meer inzicht zou geven in de evolutie van de mens. De conclusie dat er een nieuwe mensensoort was ontdekt, was gebaseerd op de vondst van resten van één mensachtige: LB1. De resten werden ontdekt in een grot op het Indonesische eiland Flores.

Anatomische kenmerken
LB1 – die ongeveer 15.000 jaar geleden leefde – had volgens de onderzoekers verschillende anatomische kenmerken die deze overduidelijk van de mensachtigen die we reeds kenden, onderscheidden. Denk aan een uitzonderlijk kleine schedel (66 procent kleiner dan de schedel van de moderne mens) en heel korte dijbenen waardoor deze net één meter lang was. Dat laatste leverde de nieuwe mensensoort de bijnaam ‘hobbit’ op.

Omstreden
Andere wetenschappers omarmden de ontdekking van H. floresiensis niet zomaar. De conclusie dat een nieuwe mensensoort was ontdekt, was omstreden. Want waren de resten wel van een nieuwe mensensoort? Ging het niet gewoon om de resten van een mens met een verstoorde ontwikkeling? Een internationaal team van onderzoekers stelt nu dat al die kritische reacties terecht waren. Homo floresiensis is geen nieuwe mensensoort. Het is een mens met een verstoorde lichamelijke ontwikkeling die bovendien diverse kenmerken vertoont die doen denken aan het Syndroom van Down.

Schedel
Ten eerste stellen de onderzoekers dat de wetenschappers die H. floresiensis ontdekten de omvang van de schedel onderschat hebben. Nieuwe metingen onthullen dat het volume niet beperkt blijft tot zo’n 380 milliliter (oftewel minder dan één derde van het brein van de moderne mens). Het brein van LB1 zou een volume van ongeveer 430 milliliter hebben. “Die verandering is significant,” stelt onderzoeker Robert B. Eckhardt. Hij wijst er bovendien op dat mensen met het Syndroom van Down die tegenwoordig in dit gebied wonen, een vergelijkbaar hersenvolume kunnen hebben.

“DE KENMERKEN DIE IN HET OORSPRONKELIJKE ONDERZOEK WORDEN AANGEHAALD ZIJN NIET ZO ZELDZAAM DAT ZE DE UITVINDING VAN EEN NIEUWE MENSENSOORT RECHTVAARDIGEN”

Dijbenen
De conclusie dat H. floresiensis ongeveer iets meer dan een meter hoog was, was gebaseerd op een extrapolatie. De onderzoekers lieten zich daarbij leiden door de korte dijbeenderen van LB1. Maar ook die korte dijbeenderen en daaruit voortvloeiende beperkte lengte, bewijst volgens de onderzoekers niet dat het om een nieuwe mensensoort gaat. Ze wijzen erop dat ook mensen met het Syndroom van Down kortere dijbenen hebben. “De kenmerken die in het oorspronkelijke onderzoek worden aangehaald zijn niet zo zeldzaam dat ze de uitvinding van een nieuwe mensensoort rechtvaardigen.” En toen de onderzoekers berekenden hoe lang de dijbeenderen van LB1 zouden zijn geweest als deze zich normaal zou hebben ontwikkeld, ontdekten ze dat de totale lengte van deze mens dan ongeveer 1.26 meter zou zijn geweest. Dat komt overeen met de lengte van sommige mensen die nu op Flores leven.

Meer bewijs
En de onderzoekers dragen nog meer bewijs aan voor hun hypothese dat LB1 geen nieuwe mensensoort, maar een mens met het Syndroom van Down was. Zo wijzen ze er bijvoorbeeld op dat LB1 als enige de bijzondere kenmerken vertoont. Andere menselijke resten die in dezelfde grot zijn teruggevonden laten deze kenmerken niet zien. Het bewijst dat LB1 anders was dan de mensen waar hij zijn leefgebied mee deelde. Daarnaast blijkt de linkerkant van de schedel ietsje anders te zijn dan de rechterkant. Ook dat wijst op het Syndroom van Down.

Dit onderzoek is niet één of ander fantasierijk verhaal, maar is bedoeld om een hypothese te testen,” benadrukt Eckhardt. “Zijn de skeletten uit de Liang Bua-grot zodanig ongebruikelijk dat we ze aan een nieuwe mensensoort moeten toewijzen? Onze nieuwe analyse stelt van niet. Alle signalen wijzen hier duidelijk op het Syndroom van Down.”

Bronmateriaal:
°
Flores bones show features of Down syndrome, not a new ‘hobbit’ human” – PSU.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Cicero Moraes (via Wikimedia Commons)
°
 REACTIES  UIT DE WETENSCHAPPELIJKE WERELD  en van WETENSCHAPSJOURNALISTEN 
 °
Bloemlezing van lezers-reacties  gevonden   op nieuwssites : 

http://www.nujij.nl/wetenschap/geen-hobbit-maar-syndroom-van-down.29067788.lynkx

//
1.-

Zeer frappant nieuws dat ook nog eens apart is : PNAS geeft deze groep de ruimte om twee keer nagenoeg hetzelfde te publiceren in hetzelfde issue.

* Het bewijs van deze groep dat Homo florensis niet zou hebben bestaan(als aparte mensensoort ) maar dat het om een anomalie gaat , is net zo zacht i.m.o als het bewijs dat H. florensis wel heeft bestaan als aparte mensensoort

(antwoord ) 

“De gevonden botresten van  flo  wijzen op trisonomie …..” volgens deze  down syndroom – hypothese   …

Maar

 • Het enige wat telt is dat men harde feiten vind die wijzen op trisomie 21 ( het liefst van al  voldoende  genetische sequenties   ) van enige soort, de rest is assumptie of extrapolatie   ….
 • Bovendien spelen nog andere morfologische  , ethnografische   en archeologische (=  de vondsten  van werktuigen ) “bewijsvoeringen” en (weliswaar) speculatieve extrapolaties ( maar met hoge waarschijnlijkheidswaarde  ), in het voordeel van de “aparte mensensoort   hypothese” ….

 

* Ik blijf nog immer op mijn hekje (en mijn honger) zitten als het gaat om de “hobbit mens”

 

2.-

Is dit  Creationisten voer ?(of creationistisch geinspîreerd ?) 

 • De controverse over de flores mens bewijst noch  ontkracht de evolutietheorie ( of de huidige  afstammingstheorieën  van de mens, omdat de Floresmens niet onze voorvader was maar een verwant : een  (uitgestorven ) zijtak  .
 • De vraag was alleen: waarom zijn die gevonden mensen zo klein en bezitten ze die morfologisch anatomische kenmerken die zijn gekonstateerd aan de mensachtige  semi-fossiele vondsten van  Flores

En hier zijn wetenschappers naar op zoek gegaan:

 • de eerste wetenschappers concludeerden dat er sprake was van evolutie, en dwarfisme …..
 • en de wetenschappers die dit (sinds de eerste dag van de ontdekking ) aanvechten concluderen  nu  (op basis van hun eigen nieuwe metingen) dat er een  handicaperende groeibeperking ( met name down syndroom )was bij  één belangrijk  gefossileerde  spercimen  van populaties van homo sapiens  .

° Beide standpunten verdienen nog wat meer onderzoek om tot een conclusie te komen, maar geen van beide noopt tot conclusies over evolutietheorie ( het gaat enkel over de Floresmens en of die zo geevolueerd als zijtak van een mensachtige   of dat er sprake is van  een  niet gedetecteerd genetisch defect bij de  semi fossiele vondsten  ).

 

*

“Homo floresiensis  :  een paar (fragmentarische) botvondsten.”

Niet een paar fragmentarische  botresten  maar een redelijk compleet skelet ;Het hoofd was redelijk intact en een groot gedeelte van de rest was ook nog intact maar omdat dit ( in het begin )  om 1 vondst ging tussen diverse andere fossielen werden er direct vraagtekens bij geplaatst   …. o.a. door diezelfde mensen(waaronder ook” multi regionalisten”en ” out of africa ” -ontkenners  )  die nu met de ” down-syndroom hypothese komen

 

 

3.-

(Palaeo)Antropologen vinden (over het algemeen ) de kans dat een fossiel van een “ziek individu” komt nogal klein….

4.-

Telkens proberen wetenschappers een “experiment “ uit ( of in dit geval  meestal  een gedachtenexperiment (=rethinking ) te bedenken om theorieën onderuit te halen,… Maar ook die  voorgestelde  falsificaties zijn  (provisionele) werkhypothesen die dan  andere wetenschappers proberen te falsifieren ; En dan gebeurt er iets als dit. Tsja, dat is dan zo. In 10 jaar is er hopelijk enige klaarheid

(Tsjok )

Het gaat bij deze  groep  bovenvermelde  mensen niet om “RETHINKING “ maar misschien  eerder om ……”DENIAL” (van de status “aparte mensensoort ” van de zogenaamde homo floresiensis )

Tenzij het gewoon louter gewone  “domheid” zou zijn , maar dat laatste acht ik niet echt waarschijnlijk bij dergelijke mensen …. Vakidiotie met oogkleppen (iets waar ook de destijds beroemde anatoom VIRCHOW zich aan bezondigde tijdens de neaderthaler -kwestie ) is ook een mogelijke optie ?

 

DOWN SYNDROOM

 

°

Turners syndroom (= down syndroom) is een ernstige ziekte, naast die schattige oogjes en ogenschijnlijke naivitiet sterft de helft al in de baarmoeder en zal een natuurlijke abortie ondergaan. Als ze het overleven hebben ze vaak geen emotionele en fysieke zelfstandigheid, en lijden vaak aan allerlei hart en vaatkwalen.

 

m.a.w.

De levensduur ( en verwachting)  is dus ook aanzienlijk korter en ook nog eens van mindere kwaliteit .

Je kan het bagetaliseren, maar het is niet te classificeren als een “onschuldige aandoening” .

°

Overdraagbaarheid van  trisonomie 21 

“Wanneer iemand met het syndroom van down voor nageslacht zorgt wil dat niet zeggen dat het kind ook  die  chromosoom afwijking heeft. ”

(En nog afgezien  van het feit of  deze personen    al dan niet  minder   fertiel  ( of zelfs  verhoogd steriel) zouden  zijn  :

 • trisomie 21 wordt NIET doorgegeven met meer dan een normale kans op voorkomen zoals bij “normale” mensen. ( en volgens de mendeliaanse wetten )
 • Alleen bij translocaties van een stukje 21 naar een ander chromosoom ( tijdens de meiose ) is het een genetisch veroorzaakt  mutatie-defect geworden 

http://turners.nichd.nih.gov/genetic.html

 

(Tsjok)

Het risico op deze genetische aandoening (trisonomie ) verhoogt bij moeders boven de 30-35 ….Het is onwaarschijnlijk dat oude moeders rondliepen op het eiland flores
van duizenden jaren geleden …. alles staat en valt dus in de eerste plaats met de datering van de daadwerkelijke vondsten

* Het is trouwens een syndroom dat veel problemen met zich meebrengt. Hartproblemen, skeletafwijkingen, osteoporose, autisme, gastro-intestinale afwijkingen en nog een aantal hinderlijke problemen als huidafwijkingen.

* Het blijven kwetsbare mensen die nooit oud zullen worden en veel zorg nodig hebben

* Ook niet waarschijnlijk dat in de hardere omstandigheden van 18.000 jaar geleden (waar ook ter wereld ) dergelijke mensen lang in leven zouden zijn gebleven

( zie ook reacties onderaan )

“Uiteraard werden veel vrouwen 15000 jaar geleden ouder dan 35 jaar en kregen ze ook kinderen op die leeftijd”

Gralgrathor   // Hier durf ik de nodige vraagtekens bij te zetten.

1. Zelfs nu ligt de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen wereldwijd nog ver onder de 30, met uitschieters naar boven in de rijke eerstewereldlanden.

2. 15000 jaar geleden lag de gemiddelde levensduur voor leden van het genus Homo rond de 40 jaar, gebaseerd op archaeologische data (eg. slijtage van gewrichten en tanden, vorming van botten en kraakbeen, etc).

Waarschijnlijk lag de gemiddelde leeftijd waarop een vrouw van het genus Homo kinderen kreeg 15000 jaar geleden dichter bij 15 dan bij 20, en mocht men tussen 35 en 40 verwachten kleinkinderen te hebben – zelfs Homo sapiens. Het zal zeker zijn voorgekomen dat vrouwen nog na hun dertigste kinderen baarden, maar ik betwijfel dat het vaak is voorgekomen.

“Dat zal in meer sociaal hechtere samenlevingen minder problemen geven”

Gralgrathor   //Daarentegen hebben primitieve samenlevingen, zelfs als die sociaal hechter zijn, vaak taboes op lichamelijke (laat staan geestelijke) misvorming, en zal het niet ongewoon zijn dat een stam dergelijke kinderen of aan de miereneters voert, of a la Hans en Grietje buiten de gemeenschap sluit (met de dood tot gevolg). Zelfs als de stam een dergelijk kind hielden was waren de leefomstandigheden nog steeds veel zwaarder dan onze moderne maatschappij biedt, en zullen kinderen met een dergelijke lichamelijke en geestelijke achterstand veel eerder het loodje hebben gelegd dan nu het geval is. De kans dat individuen met het syndroom van Down de volwassenheid bereikten moet daarom vrij klein worden geacht – de kans dat men fossiele resten vindt van een volwassen individu met Down dus miniem.

Desondanks:

De bevindingen tot nu toe zijn gebaseerd op een vrij kleine hoeveelheid resten. Ik ben geneigd vanwege mijn opmerkingen hierboven een grotere waarschijnlijkheidswaarde toe te kennen aan posities die H. floresiensis als unieke soort erkennen, maar wil de mogelijkheid dat het hier inderdaad een verwarring van pygmeeën en enkel geval Down betreft ook niet uitsluiten. In plaats van nog meer analyses van dezelfde resten zou ik graag zien dat er meer overblijfselen gevonden werden voordat ik deuren ga sluiten.

 

 

 

(Tsjok )

.er bestaan nog wél   een hoop misvattingen over de “huidige ” toestand van mensen met down syndroom

http://www.nu.nl/media/3845088…http://nl.wikipedia.org/wiki/S…

http://newsmonkey.be/article/7…
waaruit ik bijhet laatste  vooral onthou :

“9. …..
De levensverwachting van mensen met down is de laatste tijd enorm gestegen. In 1983 was de verwachting amper 25 jaar, terwijl dat vandaag in de westerse landen al 50 à 60 jaar is…”

° (Tsjok)  ……Het gaat hier (om   en  bij de flores mens ) over de levensverwachtingen van (homo sapiens ? ) mensen met down s, ingebed in een verzamelaars-jagers gemeenschap , minstens 15.000 jaar geleden ….. Op een eiland met erg beperkte mogelijkheden qua exploiteerbare voedselvoorraden …..

°
Veroorloof me toch enkele verdere “on topic” opmerkingen in dit verband

— Homo sapiens (= floresmens is immers een ondersoort , althans volgens de hier besproken down syndroom-hypothese ) skeletresten van 15.000 jaar geleden met (morfologisch )AANTOONBAAR downsyndroom zijn op zijn minst erg onwaarschijnlijk
( Kan “toevallig” wél want de kans is niet gelijk aan 0)

ECHTER

1—Zolang er geen (analytisch)bruibaar DNA kan worden geextraheert uit de vondsten is daarover geen uitsluitsel te geven

2–Microscopisch onderzoek naar het verdubbelde chromosom ( karyotypering ) is ook niet mogelijk ( naar mijn weten ) omdat daarvoor intacte intacte cellen nodig zijn en die zijn niet meer aanwezig in het semi-fossiele materiaal ( dat drijfnat was en eerder leek op papier maché )

 

°
“Uiteraard werden veel vrouwen 15000 jaar geleden ouder dan 35 jaar en kregen ze ook kinderen op die leeftijd.

°

Kan altijd .… Alleen is een lage GEMIDDELDE levensverwachting van een gegeven bevolking vooral het gevolg van hoge kindersterfte en hoge kraambedsterfte ( kijk maar naar afrika )

Vrouwen hebben onder “primitievere” en in moeilijke omgevingen een groter kans om niet al te oud te worden …. Die problemen worden dan “opgelost “(of minstens uitgesteld) door een streven naar grotere kinderijkdom en de beschikbaarheid van jongere vruchtbare vrouwen die door kraambedperikel kwetsbaar zijn ( en in zoverre het “opkweken ” van meisjesbabies geen al te grote belasting vormen — want infanticide komt ook vaak voor ) en dus een “schaars artikel ” ( polygamie is hierop een antwoord )

Uiteraard kwamen ook mannen veel vroeger om (jachtrisico’s , stamoorlogen en raids —> geillustreerd door(historische ) ethografische studies van o.a. de Papoea’s )

-er bestonden natuurlijk ook matriarchale gemeenschappen ( waar de rollen werden omgekeerd ?) maar niettemin bleef ook daar de kraambed en kindersterfte manifest aanwezig …

PS

Het gaat NIET zozeer om de leefomstandigheden in de moderne (westerse ) wereld of zelfs in de hedendaagse ontwikkelingslanden (waar de mensen met downsyndroom beter kunnen worden opgevolgd ) … maar om de barre en extreme leef-omstandigheden met weinig en schaarse middelen, op een eiland .M;a.w. een omgeving waar veel minder werd “gepamperd ” dan in de meeste omgevingen van de huidige mensenwereld ….

Dwarfisme of dwergroei is daarbij een groot voordeel omdat het minder middelen vergt .

 

.

 

–> Er is  ondertussen  meer voorhanden  dan   één enkele schedel ….. 

Van de complete eerste schedel is uiteraard de “jaw” bekend … maar in diezelfde grot werd ook een tweede  “jaw “ gevonden ( de schedel waartoe die onderkaak behoorde is nog zoek )

—> Ook die tweede kaak bezit GEEN  kin

Tweemaal  dow-syndroom  of zo ?  

 

°

 

 

Here is a picture of the two discovered Homo floresiensis jawbones (one from the skull of the individual desgnated as LB1 and the other from individual whose skull hasn’t been found):
floresiensis jaws

http://anthropologynet.files.wordpress.com/2008/11/homo-floresiensis-mandibles.jpg

Do you think those jawbones are of people with Down syndrome?

he LARGER of those two jawbones belongs to LB1, the individual whose whole skull has been found.

Compare those to the jawbone of a normal human:
homo sapiens jaw

http://www.texasobserver.org/wp-content/legacy/archives/zrl_071005/images/jawbone.jpg

 

 
menselijke kaak gezien van bovenaf
 °
 2.- Dat de gevonden botten van  mensen  met het syndroom van down zouden zijn geweest  is de hypothese van enkele wetenschappers …. Maar het is zeker de consensus niet  ….integendeel 
-Gelukkig zijn de meeste mensen met het  syndroom van down niet even stompzinnige vakidioten   als deze “wetenschappers “
°
occiput

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

6 Responses to Homo floresiensis

 1. Pingback: Het SOORT probleem nader bekeken | Tsjok's blog

 2. tsjok45 says:

  Hobbit had down syndroom ?
  http://phys.org/news/2014-08-flores-bones-features-syndrome-hobbit.html
  http://theconversation.com/hobbit-more-likely-had-down-syndrome-than-a-new-species-30067

  http://www.nytimes.com/2014/08/05/science/a-new-explanation-for-new-man.html

  2O13
  http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0069119

  ENGLISH REACTIONS

  2..-

  Ed Young =( Science journalist //Notrockett science )
  Another shining example of the PNAS “Contributed to” track polluting the literature”

  °

  Nothing to see here — just the latest attempt by this team to deny the status of the Flores specimens. The paper doesn’t say much they haven’t said before.

  °
  http://phys.org/news/2014-08-flores-bones-features-syndrome-hobbit.html#jCp
  3.a- )

  This is ridiculous.
  First off, the Flores skeletons have been of old adults, in their 30s (old compared to the life expectancy back then).
  Now consider this: the average life expectancy of a person with Down syndrome was 12 years in the year 1912 (people with Down syndrome need medical care for problems with heart, gastrointestinal issues etc.).
  13,000 years ago the life expectancy of a person with Down syndrome must have been a couple of years at most.
  Life was harsh back then.
  Not to mention that
  Down syndrome exists these days mostly because women come pregnant beyond their 30th birthday.
  People back then had babies when they were 15, not when they were 40.

  Every single “odd” morphological feature of hobbits distinguishes them from people with Down syndrome.

  Examples:
  People with Down have brains much larger than the ~400 cc of hobbits. People with Down don’t have long arms.
  People with Down have chin.
  Other distinguishing features: clavicle, shoulder blade, carpal bones, toes etc.

  3.b).-The people with Down syndrome would have needed constant care because of their learning difficulties and problems with motor function, yet normal people haven’t been found among the hobbit remains.
  Instead, small tools suitable for small people have been found. Does that mean that the tribe of Down people had somehow magically avoided the mental retardation that comes with Down syndrome?

  Also, I think this would be the first time that prehistoric skeletal remains of people with Down syndrome were found. Certainly there never had lived tribes of Down Neanderthals or Down Cro-Magnons.

  3c.-)

  “It’s more difficult to rule out, I suppose, the analogy with abnormal modern humans, like pituitary dwarfs or microcephalic dwarfs, because there you can have small-bodied people who have small brain sizes as well. Very few of these people actually reach adulthood and they have a range of distinctive features, depending upon which particular syndrome they have, throughout the cranial vault and rest of the skeleton.
  None of these features are found in Liang Bua. It has a suite of clearly archaic traits which are replicated in a variety of early hominids and these archaic traits are not found in any abnormal humans which have ever been recorded.
  We now have the remains of 5 or 6 other individuals from the site, so it’s not just one. There’s a population of these things now and they all share the same features.”

  (Peter Brown, in an interview with Scientific American)

  4a.- )

  The biggest problem is lack of data; they have only one skull and no DNA.

  One complete skull + a jawbone from other and small remains from other individuals (5-6 individuals in all) which all point towards small sized and small skulled hominids with archaic traits living in Flores in prehistoric times.

  I would bet that floresiensis is a true species, not just bunch of diseased individuals. The finding has been attempted to explain away numerous times, with speculations about medical conditions such as microcephaly, Laron syndrome and cretinism. These were bad hypotheses that did not fit the evidence at all and were later thoroughly debunked.
  This Down syndrome speculation belongs to the same list of bad hypotheses.

  But I guess that DNA evidence is needed to convince all the “skeptics” out there.

  °
  Nothing new

  Professor Colin Groves, a bioanthropologist at the Australian National University, already said in 2011 that the successive papers‘ conclusions of this group are “implausible”.

  1.-

  LB1 was found alongside pieces of several other skeletons, including the jaw bone of another specimen designated LB6.

  Henneberg and colleagues have described the rest of the lia buang cave remains as “normal Homo sapiens, ” giving credence to their hypothesis that LB1’s (flo)differences are due to Down syndrome.

  Groves, however said two years ago

  ….the shape of the lower jaw of LB6 is almost identical to that of LB1, and shows characteristics such as internal buttressing which are also found in ancient humans such as Homo habilis and Australopithecus afarensis.

  Eckhardt says now : ….. the study did describe several differences between the jaw of LB1 and LB6 …..

  (see also : dowm syndrome hypothesis )
  http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_floresiensis
  °

  Here is a picture of the two discovered Homo floresiensis jawbones (one from the skull of the individual desgnated as LB1 and the other from individual whose skull hasn’t been found):
  floresiensis jaws

  Do you think those jawbones are of people with Down syndrome?

  he LARGER of those two jawbones belongs to LB1, the individual whose whole skull has been found.

  Compare those to the jawbone of a normal human:
  homo sapiens jaw

  5.- Controverse will go on for many years

  Just for starters, one quote:

  “There are many fossils of human ancestors(and homo species ): the differences between species are so gradual that it is not always clear where to draw the lines between them. “

  http://johnhawks.net/tag/Homo%20floresiensis.html
  *

  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2716529/The-oldest-case-Downs-syndrome-15-000-year-old-Flores-man-bones-not-evidence-new-human-species-study-reveals.html

  Significant bone deforming disease afflicts only a tiny minority of individuals and can easily be distinguished from genuine anatomical traits for the most part.
  It would be absurd to assume deformity by default – to assume the exception is the rule.
  Some people just don’t understand logical thought processes.

  *

  But Flo’s skull ( = an adult ) is very tiny – and that’s not consistent with Down’s Syndrome.

  *

  So in this little prehistoric community of Flores : ALL had Down’s syndrome? Or were all kids born with Down’s from neighbouring communities banished to live in this cave?
  Doesn’t quite add up. Fascinating research never the less.

  *

 3. tsjok45 says:

  http://www.reddit.com/r/science/comments/2cn1m3/flores_bones_show_features_of_down_syndrome_not_a/

  –; What about the hand bones? They were determined to be the same as apes and very primitive. I thought that was the final proof that it was a new species.

  –; and it’s not just the hand bones, it’s also the lower arm twist, the erectus-like tooth root and more.

  – And these features aren’t found in just one individual – they are found in several.

  So either it’s a shitload of rare mutations and genetic defects found in a pygmy population or it’s a new species/subspecies.

  The many ape-like, unique and ancient features of Homo floresiensis make it clearly a species or sub-species of man.
  But the finding did and continuous to threat a large number of “established ” anthropologists.
  For it’s the largest discovery in over 100 years and it invalidates a lot of previously published work.Nobody wants to see his intellectual work gone

  Think about it – who will remember the name “Jacob” other than as the guy who blocked access to the Flores dig site (and may have tampered with the site) and then intentionally or negligently damaged the original floresiensis remains.
  Virtually no one.

  –; If they had Downs then their frontal and occipital cortecies wouldn’t be as protruded, as these areas are clear indicators of higher level thinking/processing.

  edit:1
  The foot bones of H. floresiensis also are unlike modern homo species, which shouldn’t be the case if they just have Downs.
  The only thing they suffered from was insular dwarfism, seen in many species in the area.
  oh and being small does not equal being mentally challenged.

  edit 2: Here are some of my sources:
  Jungers, W.L. 2013. A companion to paleoanthropology. Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey, USA. Powledge, T.M. 2006. What is the hobbit? PLoS Biol 4(12):e440. Argue, D., Morwood, M.J., Sutikna, T., Jatmiko, Saptomo, E.W. Homo floresiensis: a cladistics analysis. Journal of human evolution 57(5):623-639. Gibbons, A. 2007. Hobbit’s status as a new species gets a hand up. Paleoanthropology 316(5821):34.

  °

  1.- That the remains of ” flo ” were a pathological case was suggested from the beginning by critics and is nothing new.

  2.- The remains of nine individuals have been discovered, confirming that the SIZE of the first set of skeletal remains were not anomalous.

  3.- The Down Syndrome hypothesis is highly suspect and based on the (re) analysis of a single skull.

  .-apparent that they (amongst other blind spots ) ignored the diminutive size of fossils of other specimen that spanned 70,000 year

  4.- I have my doubts about the hypothesis . But take that with a grain of salt, as I have no relevant qualifications.

  However,(oneof ) the man proposing the theory, Maciej Henneburg, has been a hobbit skeptic pretty much ever since the announcement of the discovery of the hobbit skeletons.
  In previous years his hypothesis was that the hobbits were normal humans with microcephaly (congenitally small brains).
  Now they’re normal humans with Down Syndrome.

  °
  By contrast, other studies have pointed out the hobbit skeletons share anatomical characteristics with primitive humans such as Homo habilis.

  The paper(s) by this” pathological-florenman ” group are a continuation of the authors personal narratives of human evolution. Those narrations are not accepted by many people in the rest of the field.

  Frankly the authors have played the PNAS system (see the list reviewers – they effectively have only a single expert on morphology reviewing it). PNAS has to do something about direct submissions, but thats an arguement for another day.

  ° an “intentional” team?

  5.- ¨
  How exactly would having down syndrome account for the size of these people, and wouldn’t three feet tall primitive people just naturally have smaller brains. ?

  Its called Island Dwarfism, .
  Same with Dwarf Elephants
  and the reverse is Island Giantism,
  in the case of Giant Tortoises and Komodo dragons.

  6.- a chromosomal analysis? or is there much degradation?
  DNA would be there, but not intact chromosomes … So…. no karyotyping possible

 4. tsjok45 says:

  DOWN SYNDROME and DNA analysis

  1.- DNA analysis of homo floresiensis has been attempted before, without success, and further attempts were ongoing as of 2011: http://www.nature.com/news/2011/110105/full/news.2011.702.html

  No news since then, but that could just mean it’s taking a while to finish up the study. Or it could mean they failed miserably. There may be further attempts, as well, techniques for isolating and sequencing ancient DNA are still advancing very rapidly.
  It’s also worth noting that there’s almost certainly no way to tell whether this individual had Down’s from their DNA. But you could certainly tell if they were a new species or sub-species.

  2.- Down syndrome is a disorder that deals with genes, but is not how we view other genetic disorders, like Huntington’s.
  –It can happen if meiosis is messed up during early pregnancy.
  –If two people with Down’s Syndrome mated, I believe the infant would be infertile.
  –The vast majority of Down’s Syndrome cases happen due to an extra chromosome in the egg of the mother, before pregnancy occurs. This extra chromosome is passed onto then cause complete Trisomy 21.

  -That extra chromosome is basically identical to another chromosome, and very very similar to a third chromosome, hence the term trisomy.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Trisomy

  – If you have intact cells, it’s easy enough to show that that each cell has an extra copy of a chromosome, just with microscopy -this is known as karyotyping
  http://en.wikipedia.org/wiki/Karyotype
  .
  -If you just have DNA, it becomes much more challenging. If there was lots of high quality DNA, you could probably do it, by showing that, when you sequence the DNA, you see more individual sequencing reads from chromosome 21 than the other chromosomes, in what is known as read depth analysis.

  But you almost certainly wouldn’t have enough DNA from an ancient specimen to do this, and even if you did have enough DNA it would be hard to do rigorously.

  You would have to handwave away any other possible explanation for differences in read depth, such as differences in DNA breakdown rates, or just random chance, or biases in your preparation and sequencing techniques.

  …….
  And that is why the controversies can go on for decades to come

 5. tsjok45 says:

  ENGLISH REACTIONS NR 2

  1.- There has been uncertainty about Flores Man since “flo “ was discovered over a decade ago. What we have is (one of two )”hypothesis” not a theory
  .
  2.- However the view that flores Man was a separate hominid species ( and initially only based on the finding of the fairly complete remains of LB1 alone) is favoured by the (actual) consensus and in spite of the hypothesis which proposed that “flo” was a case of a deformed and sick human pygmee –like homo sapiens and therefore not a valid taxonomic basic criterium for the creation and acceptance of a newly discovered species ….

  3.- But these proposals are not a “ new”theory today … In fact the actual two papers of the falsificators of the consensus , are more of the same
  …The authors have only replaced the proposed and debunked older “ defects“ with the “ Down syndrome “as the cause of de deformations in flo , and backed this claim up with some new “measurents”(they say ) correcting the “data selection “ bias , which ignored /avoided ( in their past ) a lot of the already existing ( and never conclusively answered – until now ) counter- evidences for their own hypothesis …..

  Pretty annoying that most news- articles do not mention the long-standing opposition to the species consensus-view , by Henneberg and co ; even wikipedia bothers to mention the defense made by the proponents of the hobbit theory, and sources it properly. Seems like most news-site could do the same.

  *** .- an example of other (and older ) proposed ( and already debunked ) supplementary arguments in favour of the “ sick and handicapped homo sapiens “- hypothesis , by Eckhardt et co

  *According to Eckhardt and his colleagues, ( in a 2007 paper )

  ‘ …..the 14,200-square-kilometer island would not have offered food resources sufficient “for sustaining in isolation an adequate effective population” of hominids that would have provided enough genetic diversity to allow for survival and adaptation over hundreds of thousands of years. …”

  (Reference : Eckhardt in 2007
  http://news.psu.edu/story/141620/2007/04/23/research/small-skull-huge-controversy-saga-flores-hobbit-continues
  Considering that this Eckhardt opinion piece was written in 2007 and that virtually everything Eckhardt claimed back then about Homo floresiensis has turned out to be wrong I wouldn’t be honking his horn too loudly)

  *
  ; (answer by ROY(theology net ) )

  An adequate effective population for survival of a species is usually given as being about 1,000, with a total population of 2-3,000.

  Given that the Easter Islanders – who were much bigger than the Flores Islanders – survived for centuries with a population of that size on an island of only 160 km2 – about 1% of the size of Flores – I see no reason why an effective population could not have survived on Flores.

  Other examples of populations surviving for hundreds or thousands of years in similarly-sized islands include the Hawaiians, the Faroe Islanders and the Andaman Islanders.

  Given that the population density of hunter-gatherer societies has been estimated at about 0.5 per km2, Flores could have supported a population of more than 5,000 even without agriculture – which is plenty big enough to maintain an isolated subspecies.

  4.-(Rutten )
  • Everyone should recognize by now, based on the findings, that there was indeed a whole population of very small hominids with small skulls and archaic traits living on Flores.

  I just checked Wikipedia and it says the number of individuals whose incomplete skeletons have been found by now is nine.
  That should be enough to draw the conclusion that it was just not one diseased individual.

  5.-
  Torbjorn_Larsson_OM
  • “Homo floresiensis (“Flores Man”; nicknamed “hobbit” and “Flo”) is an extinct species in the genus Homo.”
  http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_floresiensis

  The consensus will not move because yet another, and from the outlook much worse, hypothesis of pathology has been voiced.

  These “new pnas papers” are more obvious balderdash than usual.

  -One tell tale sign of problem with the paper is the unwarranted ” the invalid species” already in the title, while the paleontology consensus is that H- floresiensis is a valid species.

  -Another sign is that Eckhardt was a coauthor on Jacob’s -06 paper that voiced the initial “it is a diseased specimen” [and a pygmy] claim.

  I haven’t read the paper, but other problems from the article seems to be that:

  -The paper rejects the otherwise supported homogeneity of the unique samples.

  – LB1 asymmetry is acknowledged to be from deformation of a very fragile (“paper like”) porous sample from a wet mud environment.

  – That Eckhardt, despite his -06 paper titled “Pygmoid Australomelanesian Homo sapiens skeletal remains from Liang Bua, Flores: Population affinities and pathological abnormalities”, claims that he did NOT design “a [specific] diagnosis”.

  °

  1.- That the remains of ” flo ” were a a pathological case was suggested from the beginning by critics and is nothing new.

  2.- The remains of nine individuals have been discovered, confirming that the SIZE of the first set of skeletal remains were not anomalous.

  3.- The Down Syndrome hypothesis is highly suspect and based on the (re) analysis of a single skull.

  .-apparent that they (amongst other blind spots ) ignored the diminutive size of fossils of other specimen that spanned 70,000 year

  4.- I have my doubts about the hypothesis . But take that with a grain of salt, as I have no relevant qualifications.

  However,(oneof ) the man proposing the theory, Maciej Henneburg, has been a hobbit skeptic pretty much ever since the announcement of the discovery of the hobbit skeletons.
  In previous years his hypothesis was that the hobbits were normal humans with microcephaly (congenitally small brains).
  Now they’re normal humans with Down Syndrome.

  °
  By contrast, other studies have pointed out the hobbit skeletons share anatomical characteristics with primitive humans such as Homo habilis.

  The paper(s) by this” pathological-florenman ” group are a continuation of the authors personal narratives of human evolution. Those narrations are not accepted by many people in the rest of the field.

  Frankly the authors have played the PNAS system (see the list reviewers – they effectively have only a single expert on morphology reviewing it). PNAS has to do something about direct submissions, but thats an arguement for another day.

  ° an “intentional” team?

  5.- ¨
  How exactly would having down syndrome account for the size of these people, and wouldn’t three feet tall primitive people just naturally have smaller brains. ?

  Its called Island Dwarfism, .
  Same with Dwarf Elephants
  and the reverse is Island Giantism,
  in the case of Giant Tortoises and Komodo dragons.

  6.- a chromosomal analysis? or is there much degradation?
  DNA would be there, but not intact chromosomes … So…. no karyotyping possible

 6. tsjok45 says:

  Examples of skull shapes of historical and actual homo sapiens specimen with Down syndrome:

  http://news.discovery.com/history/archaeology/earliest-case-of-down-syndrome-found-in-medieval-cemetary-140710.htm
  http://downberri.org/2014/07/10/los-restos-de-un-ninode-hace-1500-anos-los-mas-antiguos-conocidos-con-sindrome-de-down/
  http://emedicine.medscape.com/article/1180354-overview

  http://www.boneclones.com/bcm-801.htm
  66Yold caucasian woman with trisonomie 21
  This human skull is from a documented 66-year-old female who had Trisomy 21 (Down syndrome). Some of the features associated with this condition and evident in this skull are a flat occiput, brachycephaly, and a markedly deep palate. The skull also has a preponderance of non-metric traits within the European spectrum.

  http://www.riverbendds.org/index.htm?page=handoll.html
  http://www.techtimes.com/articles/9856/20140709/skeleton-of-child-exumed-in-france-might-be-oldest-case-of-down-syndrome.htm
  http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS014067360314384X/images?imageId=gr1&sectionType=lightBlue

  homo spiens skull with down syndrome
  Figure
  Skull of person with Down’s syndrome (frontal and vertical view)
  Bottom: lateral diagram of skull of person with Down’s syndrome (grey) superimposed over healthy skull, indicating five key diagnostic features used to differentiate normal morphology (grey spots) from Down’s syndrome morphology (white spots).

  floresiensis skull
  Floresiensis skull

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: