GENETISCHE MANIPULATIE


 zie onder Genetica

.

Frankenstein-mug moet malaria uitbannen

dinsdag 20 maart 2007

Muggen die door genetische modificatie geen malaria verspreiden, kunnen zich in het wild snel vermenigvuldigen en ongemodificeerde soortgenoten doen uitsterven.

Frankenstein-mug moet malaria uitbannen
Frankenstein-mug is na negen generaties dominant

Amerikaanse wetenschappers maken dat dinsdag bekend in wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Malaria, waaraan wereldwijd naar schatting tussen de 1 en 2 miljoen mensen per jaar overlijden, wordt veroorzaakt door de plasmodium parasiet, die wordt overgebracht op mensen via muggebeten.

Dominantie
Wetenschappers kunnen aan muggen een gen toevoegen dat ze resistent maakt voor de parasiet, maar tot nu toe waren de transgene insecten door hun modificatie te zwak om in het wild te overleven. Maar de nieuwe generatie ‘Frankenstein-muggen’ zou langer leven en zich snel genoeg voortplanten om normale soortgenoten te verdrijven.

Om dat te testen zetten de onderzoekers 1.200 gemodificeerde en eenzelfde aantal gewone muggen in een kooi met muizen die de plasmodium parasiet droegen. Langzaam, na negen generaties, bereikten de transgene insecten een dominantie van 70 procent.

Verspreiding van malariaresistente muggen in de natuur zou de ziekte kunnen uitbannen, denken de onderzoekers. Maar ze waarschuwen voor te veel optimisme. De plasmodium parasiet die muizen besmet is een andere dan de ziekteverspreider bij mensen, en de muizen kregen een hogere dosis dan normaal.

De mensheid bevrijden van malaria ?
Laat het maar niet horen aan ongenuanceerde milieuterroristen :
er is dan immers weer veel werk voor hen aan de winkel :
alweer biodiversiteit minder ( = oei , minder parasieten )
en ook nog eens genetische manipulatie !!(= oei , gevaarlijk risico )
Tsjonge
( Sarcasme )
Ach , ga toch niet een beetje klooien met de natuur …… Laat de natuur maar zelf iets in elkaar klooien …..zoals de mens bijvoorbeeld

‘Malariamug evolueert tot nieuwe soorten’

22 oktober 2010
© NU.nl/Dennis Rijnvis

– De meest gevaarlijke malariamug zal zich waarschijnlijk opsplitsen in twee verschillende soorten. Dat hebben Britse wetenschappers bekend gemaakt.

De genetische verschillen tussen twee stammen van de malariamug Anopheles gambiae worden zo groot dat er binnenkort waarschijnlijk sprake is van twee verschillende soorten. Dat melden de onderzoekers van het Imperial College in Londen in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Als de malariamug zich definitief opsplitst in twee soorten, wordt het moeilijker om nieuwe bestrijdingsmiddelen te ontwikkelen die muggen bijvoorbeeld onvruchtbaar maken

Ook zullen bestaande middelen door de snelle evolutie van de diertjes in de toekomst mogelijk minder goed werken, zo waarschuwen de onderzoekers.

Genetische analyse

“Strategieën die werken tegen de ene soort zullen straks mogelijk niet meer effectief zijn tegen de andere muggensoort”, verklaart hoofdonderzoekster Mara Lawniczak in de Britse krant The Guardian.

Het is al langer bekend dat de soort Anopheles gambiae uit twee verschillende stammen bestaat, genaamd M en S. De Britse onderzoekers hebben een gedetailleerde genetische analyse van de twee stammen uitgevoerd, die er op wijst dat ze veel meer van elkaar verschillen dan werd aangenomen.

“Deze mug werd altijd beschouwd als één soort”, aldus Lawniczak. “We hadden geen idee dat de stammen al zover op weg waren in het proces om twee verschillende soorten te worden.”

Doden

Malaria wordt veroorzaakt door een microscopische parasiet die wordt overgebracht door de beet van vrouwelijke muggen. Elk jaar raken 500 miljoen mensen besmet met malaria. Ongeveer twee miljoen patiënten overlijden jaarlijks als gevolg van de ziekte.

Volgens de Britse onderzoeker George Christophides is er meer genetisch onderzoek nodig om nieuwe bestrijdingsmiddelen tegen malaria te creëren.

“Dit soort studies helpen ons om de genetische samenstelling in kaart te brengen van de muggen die malaria verspreiden”, verklaart hij. “Uiteindelijk zullen we daardoor nieuwe manieren vinden om te voorkomen dat deze dieren mensen zullen infecteren.”

Trichromatisch zicht :
Transgene muizen zien regenboog
Eos
Amerikaanse onderzoekers gunden een paar genetisch gemodificeerde muizen het voorrecht als eersten van hun soort alle kleuren van de regenboog te zien.
De meeste zoogdieren, behalve de primaten en dus ook de mens, kunnen alleen blauwe, gele en grijze tinten waarnemen.
De wetenschappers voerden een kunstmatige mutatie (een klein deeltje menselijk DNA werd ingeplant )uit op het (vrouwelijke) X-chromosoom van de muizen, waardoor een derde soort fotopigment, een lichtgevoelige molecule in de retina geproduceerd werd.

http://scienceblogs.com/loom/2007/03/22/said_the_mouse_to_the_other_mo.php

Carl Zimmer :

…..Most mammals produce two kinds of pigments for catching light.

One is sensitive to short wavelength light (at the blue end of the spectrum). The other is sensitive to a longer wavelength, in the green or red part of the spectrum. Each pigment is encoded in a single gene, and any given photoreceptor in the retina uses only one. Each photoreceptor is most likely to fire a signal to the brain in response to a single wavelength of light. But it also has a smaller probability of firing off in response to photons of close wavelengths. By comparing all the signals coming from all the photoreceptors, a mammal can perceive a wide range of colors, rather than just seeing a world made up of green and blue pixels.

We humans–along with our closest primate relatives, the apes and the monkeys of Africa and Asia–can make three pigments, not two. We carry a gene for a blue pigment (S for short, at 420 nanometer wavelength), a green pigment (M for medium, 530 nm), and a red pigment (L for long, 560 nm).

This so-called trichromatic vision makes us a particularly good at making out different colors down at the yellow-to-red end of the spectrum. On the other hand, we don’t see up in the ultraviolet range, unlike many vertebrates.


Die molecule, die wij ook hebben, is gevoelig voor langere golflengten van licht — in het rode spectrum dus.
Uit kleurtesten bleek vervolgens dat de transgene muizen inderdaad alle tinten zoals wij die kennen, konden waarnemen.
Het experiment leert ons ook hoe de mens in de evolutie aan ‘kleurenzicht’ kwam.
Want, zodra de specifieke mutatie er is, blijkt het brein zich automatisch aan te passen, waardoor de signalen afkomstig van het derde, ‘rode’ fotopigment ook gezien worden.

Rijker kleurenpalet voor muizen  //23 maart 2007

Voor muizen bestaat de wereld uit vale grijze, blauwe en gele tinten. Maar met een simpele genetische aanpassing kunnen ze een hele regenboog aan verschillende kleuren onderscheiden.

Die ontdekking hebben wetenschappers van de Universiteit van Californi챘 gedaan. Zij implanteerden een klein deeltje menselijk DNA in het genoom van een muis. Om precies te zijn: ze gebruikten het deel van de menselijke genetische code dat ervoor zorgt dat we verschillende kleuren kunnen zien. En wat bleek? Ook de muis kan hiermee veel meer verschillende kleuren waarnemen. Blijkbaar zijn de hersenen van de kleine diertjes flexibel genoeg om deze aanpassing te verwerken en signalen op te pikken die normaal gesproken genegeerd worden.

Hoeveel kleuren een mens of dier kan zien, wordt grotendeels bepaald door de hoeveelheid verschillende soorten fotopigment dat in zijn of haar genen zit. De meeste zoogdieren kunnen slechts een beperkt aantal kleuren onderscheiden. Alleen mensen en veel apensoorten bezitten genoeg fotopigment om een breed palet aan kleuren te kunnen zien. Wetenschappers vragen zich al lange tijd af of een simpele toevoeging van extra fotopigment voldoende is om ‘kleurenblinde’ dieren meer kleuren te laten zien, of dat daar ook meer hersencapaciteit voor nodig is.

Proef op de som
De Amerikaanse wetenschappers namen de proef op de som door de genetische code van een aantal muizen dusdanig te veranderen, dat het op het gebied van kleuren zien dezelfde eigenschappen had als dat van een mens. Om erachter te komen of de muizen daadwerkelijk meer kleuren zagen, lieten ze hen een soort kleurenblind-test doen. De muizen kregen een serie verlichte knoppen voorgeschoteld. Telkens was er 챕챕n knop op een andere manier verlicht dan de rest. Als de muizen op de afwijkende knop drukten, kregen ze een lekkernij als beloning.De afwijkend verlichte knop was alleen te zien in een kleurenspectrum dat normaal gesproken alleen door mensen en bepaalde primaten kan worden waargenomen.

De genetisch gemanipuleerde muizen bleken echter ook in staat om deze kleuren te detecteren. Niet alle transgene muizen presteerden even goed. Volgens de wetenschappers komt dit wellicht doordat de combinatie van genen en fotopigment bij hen niet optimaal is. Maar in de andere gevallen bleek het aanpassen van het DNA dus voldoende te zijn om het kleurenspectrum van de diertjes flink te verbreden.

Ultraviolet
Leuk voor die muizen, maar heeft dit ook echt nut? Volgens de Amerikaanse wetenschappers gaat het in elk geval om een zeer belangrijke ontdekking. “Het is een opwindende gedachte dat de rest van het zenuwstelsel van de muis in staat blijkt te zijn om deze nieuwe informatie te verwerken.” Verder onderzoek moet nu uitwijzen of deze techniek ook bij andere diersoorten werkt. Mogelijk kunnen mensen in de toekomst via deze methode worden uitgerust met genen die hen in staat stellen om in het donker veel beter te kunnen zien, net als een uil. Of bijvoorbeeld om ultraviolette kleuren te kunnen zien, zoals ondermeer bijen dat kunnen.

De vraag blijft echter waarom de genen van de meeste zoogdieren niet uit zichzelf dusdanig ge챘volueerd zijn dat ze meer kleuren kunnen onderscheiden. Wellicht kleven er ook nadelen aan deze eigenschap. Hopelijk kan toekomstig onderzoek dit helder maken.

Links:

http://scienceblogs.com/loom/2007/03/22/said_the_mouse_to_the_other_mo.php

DEFENSINEN

Menseneiwit
bestrijdt plantenziekten
Een natuurlijk afweermiddel slaat een brug tussen mensen en dieren.
donderdag 22 maart 2007
EEN eiwit dat mensen beschermt tegen schimmelinfecties, kan ook ziekten bestrijden in gewijzigde planten, rapporteren Leuvense wetenschappers in het vakblad Plant Cell Reports.
Zowel planten als dieren bevatten kleine eiwitten die bacteri챘n en gisten kunnen doden. Die afweereiwitten of defensinen( http://en.wikipedia.org/wiki/Defensin)
zijn bij planten en dieren verschillend, maar toch is er enige gelijkenis die wijst op een verre gemeenschappelijke oorsprong.
Onderzoekster An Aerts en haar collega’s van de KU Leuven hebben aangetoond dat een afweereiwit van mensen, het b챔ta-defensine-2, ook effect heeft bij planten.
Bij mensen biedt het eiwit bescherming tegen onder meer de ziekenhuisbacterie (Staphylococcus aureus / http://nl.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus) en tegen de vervelende schimmelinfectie
De onderzoekers van het Leuvense Centrum voor Microbi챘le en Plantengenetica hebben de genetische instructie (het gen) voor bèta-defensine-2 ingebouwd in het erfgoed van de kleine plant zandraket. (Arabidopsis)
De gewijzigde plant kon het eiwit produceren en bleek daardoor beter beschermd tegen de grauwe schimmel (Botrytis cinerea)http://nl.wikipedia.org/wiki/Grauwe_schimmel
een gevreesde ziekteverwekker bij planten.
,,Het menselijke defensine zou in theorie gebruikt kunnen worden om tomaten en aardbeien tegen de ziekte te beschermen, want Botrytis is
bij die teelten een veelvoorkomend probleem”
, zegt Isabelle Fran챌ois, die het onderzoek co철rdineerde.
,,Maar het is nog altijd niet eenvoudig gewijzigde planten op de markt te brengen, zeker als ze een gen bevatten afkomstig van dieren.
Het lijkt aanvaardbaarder om defensinen afkomstig uit planten in te bouwen.
Onze onderzoeksgroep heeft recent ook dergelijke plantdefensinen aangetoond die ook bescherming bieden tegen Botrytis.”
,,Wat de bevindingen over het menselijke defensine betreft, vinden we vooral het evolutionaire inzicht interessant, dat defensinen van mensen
ook bij planten actief kunnen zijn.”
( kidr)
p 11
artikel
ZIEK DOOR EEN    EVOLUTIONAIR VOORDEEL
De chronische huidziekte psoriasis is mogelijk de tol die sommige mensen betalen vooreen evolutionaire voorsprong: een sterkere afweer van de huid tegen bacteri챘n en andere micro-organismen. Deze stelling poneert prof. dr. Joost Schalkwijk, hoogleraar Experimentele Dermatologie, in de oratie die hij vandaag uitspreekt. Zijn onderzoeksgroep is momenteel druk bezig deze nieuwe kijk op ziekte wetenschappelijk te onderbouwen.
‘Mijn hypothese is dat de actieve afweer in de huid van mensen met psoriasis te goed werkt’
(uitreksel)


N a t u u r l i j k e   a n t i b i o t i c a

In zijn oratie poneert Schalkwijk een heel nieuwe kijk op het ontstaan van psoriasis: evolutionaire pech!

‘Om dat uit te leggen moeten we eerst terug naar een belangrijke functie van de huid’,steekt hij van wal. ‘De huid vormt een barrière van het lichaam tegen infecties door bacteriën en andere micro-organismen. Tot voor kort dachten we dat deze barrièrefunctie passief was. Enkele jaren geleden werd door verschillende onderzoeksgroepen, waaronderde onze, ontdekt dat de huid ook actief de strijd aangaat met micro-organismen. De huid is in staat kleine eiwitten aan temaken die een bacteriedodende werking hebben. Een soort van natuurlijke antibiotica. Huidcellen gaan deze eiwitten in verhoogde mate aanmaken zodra bacteriën en/of schimmels binden aan speciale receptoren op de huidcellen, de zogeheten toll-likereceptors, kortweg TLR’s. Het interessante is dat een van de antibiotica die de huid aanmaakt, het b챔ta-defensine-2, zelf ook bindt aan een TLR, waardoor de afweerreactie van de huidcellen zichzelfversterkt. Bovendien roept bèta-defensine-2 de hulp in vande systemische afweer: het lokt ontstekingscellen naar de huid om de bestrijding van de micro-organismen te ondersteunen.’

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

One Response to GENETISCHE MANIPULATIE

  1. Pingback: VERKLARENDE WOORDENLIJST PALEONTOLOGIE E | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: