NOTES EN TERMINOLOGIE E


INHOUD evodisku —->

https://tsjok45.wordpress.com/2012/09/03/evodisku/

E

Ediacaran vendean /Ediacaran ) “fauna “

Vis , zoogdier en calcium

cambrium

cambrische explosie

AVALON

 

Embryonale hersenontwikkeling

Embryonale hersenontwikkeling

http://neurokids.nl/verken/hersenen/hersen-ontwikkeling/

EMPATHIE

Boerenzwaluw
Morele apen
VERGELIJKING MENS DIER
Altruisme

(met het artikel) Verwantenselectie en groepsselectie 30 augustus 2010   PIERRA

spiegelneuronen

Imiteren /spiegelneuronen


http://www.vpro.nl/wetenschap/index.shtml?3626936+2848322+3855404+5949841

Encephalartos lehmanni carboon planten
Encephalartos woodii carboon planten

Endosymbiotic evolution and the tree of genomes

EPIGENETICA 

EPIGENETICA
EPIGENETICA EPIGENETICS

http://tsjok45.multiply.com/photos/album/1637/EPIGENETICA_

Ethylglucose /Ethylene  glucol Universele biochemie

Etroplus maculatus   CICHLIDEN

Escheria coli 

Evo-devoSymfonie van genen en Omgeving   N&T  maart 20O2   Fenotype

evo -devo

EVO & FILOSOFIE INHOUD

filosofie

 (anti-creato)

 

Evolutie aan het werk 1
Evolutie aan het werk 2
Evolutie betrapt
Evolutie en evolutietheorie
evolutie in de vorderingen

Evolutie met een slakkengang
Evolutie van de mammoet
Evolutie van slaap
Evolutiebegrippen
Evolutiebiologie
evolutiekring
evolutieleer
evolutieleer
Evolutiemodellen
Evolutiën
evoluties
evolutietheorie
evolutietheorie
Evolutietheorie
Evolutietheorie
evolutietheorie
Evolutietheorie van Darwin

Definition  evolution  evolution

http://www.encyclo.nl/begrip/evolutie

 Evolution:    A change in allele frequency in a population over time. The only scientific theory to explain the diversity of life on earth. Observed fact.     SOURCE:Rubystars

Evolutie boven soortniveau

Evolutie boven soortniveau

DOUGLAS THEOBALD 
Macro evolutie

anti-creato Algemeen : MACRO-EVOLUTIE

Evolutie van een complex geheel : het oog

http://tsjok45.multiply.com/photos/album/555/oogevolutie

http://evodisku.multiply.com/journal/item/358/Oog_evolutie
http://evodisku.multiply.com/journal/item/373/Oog-evolutie_volgens_Carl_Zimmer
http://evodisku.multiply.com/journal/item/38/adaptaties
http://anticreato.multiply.com/journal/item/205/Slecht_en_half_oog_
http://evodisku.multiply.com/journal/item/366/Dawkins_oogevolutie
http://evodisku.multiply.com/journal/item/386/ogen_en_kwallen

Nilson & Pelger

evolutie van genen

http://tsjok45.multiply.com/photos/album/978

Homologie en genen

http://www.kennislink.nl/publicaties/de-evolutie-van-genen

http://www.vib.be/nl/biotech-basics/Pages/Genen-en-evolutie.aspx

http://www.evolutietheorie.ugent.be/node/145

evolutie en hersenen  brein & evo

evolutie mens    hominidenevolutie,

evolutie walvis oor      Middenoor beentje (incus.) van  50-miljoen  jaar oude Pakicetide  –>foto’s  New genus of Oligocene whale

Evolutie 2005

Evolutionisme  –>CREATIONISME en EVOLUTIONISME

exoten

EXTENTED   PHENOTYPE  

NOTES

EPIGENETICA EPIGENETICS

What Is Epigenetics? Berger et al. (2009) attempt to define epigenetics. “An epigenetic trait is a stably heritable phenotype resulting from changes in a chromosome without alterations in the DNA sequence.” The main examples are “DNA methylation, histone modifications, histone variants, and nucleosome positioning.” These are chromosomal alterations that are passed on to daughter cells following cell division by mitosis or meiosis. Although the Berger et al. don’t mention it, these epigenetic signals are all reversible. However the term isn’t really neccessary . It’s far more accurate to refer to each of the individual examples by name and the field is regulation of gene expression. ——————————————————————————– Berger, S.L., Kouzarides, T., Shiekhattar, R., and Shilatifard, A. (2009) An operational definition of epigenetics. Genes & Dev. 23:781-783. [DOI: 10.1101/gad.1787609]

EPIGENETICA

Peter Mudde :

” …Epigenese is NIET hetzelfde als wat we ‘lamarckisme noemen. Door epigenese verandert het erfelijk materiaal niet definitief. Let op : er is al duizenden jaren een Lamarckiaans experiment aan de gang.. Als datgene wat tijdens het leven gebeurt zou worden overgedragen op de volgende generaties zou je toch inmiddels verwachten dat joodse jongetjes besneden geboren zouden worden…”

Dit is dus een voorbeeld van wat Lamarck als drijvende kracht achter evolutie zag: het gebruik dan wel het niet gebruik van een lichaamsdeel zorgt voor de ontwikkeling dan wel degeneratie er van doordat dat van ouders op kinderen wordt doorgegeven. Dat is dus iets anders dan epigenese.

Een voorbeeld van ideologisch “lamarckisme “is er ook :

Het Lysenkoisme … Het was de dogmatische ” officieele erfelijkheidsleer ” van de dialectisch materialisten en zorgde onrechtstreeks voor reusachtige misoogsten en hongersnoden in het Sovjet Rusland onder Stalin … Het was een door de politiek en de ( hegeliaanse ) ideologen gekaapte en “aangepaste ” verdraaing van de oorspronkelijke werkhypotheses van Jean Baptiste de Lamarck die tot dogma was gemaakt …. T. Dodzhansky ( overigens ook een gelovige Russische Orthodox ,) is onder andere daarom een van de Russische Biologen die niet meer terug wilde keren naar Rusland )

Woorden en begripsverwarring :

http://www.oeb.harvard.edu/faculty/haig/publications_files/04epigeneticorigins.pdf http://whyevolutionistrue.wordpress.com/2011/05/14/development-is-epigenetic/

EVOLUTION =FACT & THEORY

Essentially there is agreement among scientists that evolution is a fact that explains the extraordinary complexity and interdependence of the living world.
Moreover, the various mechanisms of evolution,
chiefly natural selection ( NS ) and random genetic drift(,RGD) explain an extraordinary collection of data, including much that Darwin himself was unaware of.

RGenetic drift http://evodisku.multiply.com/notes/item/67

Natural selection is the mechanism proposed by Charles Darwin over 150 years ago and it remains one of the most interesting features of evolution because it explains complex adaptations

The Three Necessary and Sufficient Conditions of Natural Selection
http://gregladen.com/wordpress/?p=144

zie ook
http://anticreato.multiply.com/journal/item/15/Evolutie_is_maar_een_theorie_en_geen_feit

Ondersteunende EVIDENTIES voor de ET
De Evolutie DETECTIVES
http://www.deatheist.nl/downloads/EvoDetective.pdf

“Evolution Documentary” site <–clik = connection with the webpage

Evolution FAQ’s

Understanding Evolution

BBC

PBS

NOVA

Channel 4

Discovery Channel

National Geographic

Most Viewed Videos

“There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved.” Charles Darwin

EXAPTATIE EXAPTATION

An “exaptation” is just one example of a characteristic that evolved, but that isn’t considered an adaptation. Stephen Gould and Elizabeth Vrba1 proposed vocabulary to let biologists talk about features that are and are not adaptations:

Adaptation—a feature produced by natural selection for its current function (such as echolocation in bats ).

Exaptation—a feature that performs a function but that was not produced by natural selection for its current use.

Perhaps the feature was produced by natural selection for a function other than the one it currently performs and was then co-opted for its current function. For example, feathers might have originally arisen in the context of selection for insulation, and only later were they co-opted for flight. In this case, the general form of feathers is an adaptation for insulation and an exaptation for flight.

http://evolution.berkeley.edu/evosite/evo101/IIIE5cExaptations.shtml

Exaptation

The function of traits can shift under the influence of evolutionary selection, such that a trait serving one function evolves to serve another function. This process, which is commonly observed in both anatomy and behavior, was termed exaptation by Gould and Vrba.

1) A character, previously shaped by natural selection for a particular function (an adaptation), is coopted for a new use—cooptation, or
2) A character whose origin cannot be ascribed to the direct action of natural selection (a nonaptation), is coopted for a current use—cooptation.

Such shifts in the function of a trait are referred to as exaptation, cooption, or preadaptation. Feathers provide the classic example of exaptation – having initially evolved for temperature regulation, feathers later evolved for their function in flight. Human hands result from a long sequence of exaptations – fins in fish; forelimbs in transitional forms such as Tiktaalik, Acanthostega, or Ichthyostega; forelimbs in tetrapods; structures for grasping of tree branches in arboreal primates; tool-grasping structures in hominids and humans. The proteins that form the bacterial flagellum are derived from proteins that served other functions in smaller assemblages.

Interest in exaptation results from its relationship to both the process and product of evolution: to the process that creates complex traits and to the product that may be imperfectly designed.

Gould, Stephen Jay, and Elizabeth S. Vrba (1982), “Exaptation – a missing term in the science of form,” Paleobiology 8 (1): 4-15.

An exaptation is a biological adaptation where the biological function currently performed by the adaptation was not the function performed while the adaptation evolved under earlier pressures of natural selection

1.-a process in which a feature acquires a function that was not acquired through natural selection

2.-a feature having a function for which it was not originally adapted or selected.

3.-a morphological or physiological feature that predisposes an organism to adapt to a different environment or lifestyle.

4.- predisposition toward adaptation.

https://lingweb.eva.mpg.de/linguipedia/index.php/Exaptation

Exaptation is a diachronic process whereby morphological material that has become functionless is used for some new function that is quite different from its original function.

  • Gould, Stephen J. & Vrba, Elisabeth. 1982. “Exaptation: a missing term in the science of form.” Paleobiology 8: 4-15.

http://www.jstor.org/pss/2400563

http://paleobiol.geoscienceworld.org/cgi/content/abstract/8/1/4

http://www.mendeley.com/research/exaptation-missing-term-in-the-science-of-form/

  • Lass, Roger. 1988. “How to do things with junk: Exaptation in language evolution.” Stellenbosch Papers in Linguistics 17: 33-63.
  • Lass, Roger. 1990. “How to do things with junk: Exaptation in language evolution.” Journal of Linguistics 26: 79-102.

http://en.wikipedia.org/wiki/Exaptation

http://www.sscnet.ucla.edu/comm/haselton/webdocs/spandrels.html

exon shuffling

Definition of exon shuffling :
http://www.everythingbio.com/glos/definition.php?word=exon%20shuffling
The hypothesis put forward by Walter Gilbert that exons code for functional units of a protein
and that evolution of new genes has proceeded by recombination or exclusion of exons.

http://www.mondofacto.com/facts/dictionary?exon+shuffling
Process by which the evolution of proteins with multifunctional domains could be accelerated.
If exons each encoded individual functional domains, then introns would allow their
recombination to form new functional proteins with minimal risk of damage to the sequences
encoding the functional parts.
(This entry appears with permission from the Dictionary of Cell and Molecular Biology )

Exon shuffling :
In eukaryotic split genes, the creation of new genes by the addition or
removal of exons through unequal crossing over within introns intervening between the exons
of a split gene.
http://medicine.jrank.org/pages/2220/Evolution-Molecular.html
http://medicine.jrank.org/pages/2229/Evolution-Genes.html
http://medicine.jrank.org/pages/2228/Evolution-Genes-Exon-Shuffling.html

http://www.answers.com/topic/evolution-of-genes

Walter Gilbert publiceerde in 1997 een boek getiteld “Oorsprong van de genen”
Daarin wordt het begrip “exon shuffling,” ( het “heen en weer schuiven” van exons) voor het
eerst gebruikt
Gilbert stelde : Door middel van exon shuffling kan genetisch materiaal veranderen :
met dezelfde verzameling exons kunnen verschillende “genen” worden gecreëerd. (1)

De Evolutie van eukaryoten wordt grotendeels aangedreven door sexuele recombinatie van
de ouderlijke genomen.
Crossovers (waarbij materiaal wordt uitgewisseld door de chromosomen)
onstaan daarbij toevallig…maar wel homoloog en volgens een frequentie die afhangt van de
lengte van de uitgewisselde DNA sequenties

(2001/http://www.nature.com/nbt/journal/v19/n5/abs/nbt0501_423.html)

-Exons maken ongeveer 1% uit van het menselijk genoom /introns ongeveer 24%
-De meeste cross-over uitwisselingen zijn echter uitwissellingen van exons
-Het natuurlijke proces waarbij nieuwe exon combinaties worden gecreerd noemt
“exon shuffling”

Op basis van gevonden verbindingen binnen “splicing frames ” kunnen voorlopig 9 klassen
exons en 3 klassen introns worden onderscheiden …
“Splice frame ” diagrammen van natuurlijke genen tonen aan hoe “splice frame “wetmatigheden
de exon-shuffling aansturen…dat geeft meteen ook de mogelijkheid om een bilbliotheek aan
te leggen van genen onstaan door “exon shuffling”

“exon shuffling”genen die menselijke pharmaceutische eiwitten kunnen bouwen, bestaan daarom
uitsluitend uit kompleet menselijke sequenties , en zonder de punt mutaties die kopzorgen op
het gebied van de immunogeneciteit kunnen veroorzaken …

(1)
Het blijkt zelfs zo te zijn dat bij het creëren van genen ook genetische onderdelen(waaronder
dus vooral de “exonen” ? )van andere organismen gebruikt kunnen worden.
Zo heeft men ontdekt dat de mens meer dan 200 genen heeft verworven door bacteriële infecties.
De van bacteriën naar de mens overgebrachte genen bleken nuttig te zijn voor het zenuwstelsel
en het afweersysteem.

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

2 Responses to NOTES EN TERMINOLOGIE E

  1. Pingback: NOTES & Terms « Tsjok's blog

  2. Pingback: Het verruimde fenotype | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: