Darwinjaar Be NL Fr UK Links


INHOUD —-> https://tsjok45.wordpress.com/2012/09/03/evodisku/

http://www.darwin200.nl/

98% aap

http://www.kennislink.nl/web/show?id=273874

Opening Darwin jaar /12 februari 2009

In 2009 is het 200 jaar geleden dat Charles Darwin werd geboren; 150 jaar geleden kwam zijn boek “On the origin op Species ” uit

Message WAARSCHUWING ( voor creationisten )
Het boek van Darwin noemt “On the Origin of Species”…niet “On the Origin of Life”!
Het ontstaan van leven uit levenloze materie valt niet binnen het gebied van de evolutietheorie.
Evenmin als het ontstaan van het heelal…
On the Origin of Species — “Over het ontstaan van soorten” — is het bekendste werk van Charles Darwin (1809 — 1882
Hierin ontvouwt hij de evolutietheorie die zoveel opschudding zou veroorzaken in de negentiende eeuw.
De impact van dit boek was enorm, zowel in natuurwetenschappelijke kring als daarbuiten.Het volgende is in het kort Darwins theorie:

via het natuurlijke proces van het selecteren van de best aangepaste (erfelijke) varianten onder de overproductie  van afstammelingen en  levensvormen, verandert het levende doorlopend, en zo ontstaan uiteindelijk wat men “soorten” noemt ( die niets anders zijn dan een punt in een continuum van stamlijnen  ) .

De nieuwe theorie maakte het scheppingsverhaal met de grond gelijk.
Om die reden is zij onophoudelijk bekritiseerd.
In 1859 verscheen de eerste druk.

Vanwege vele kritieken veranderde Darwin veel.  

Darwin is een grondlegger van de evolutieleer.
Wat niet inhoud dat de huidige denkbeelden nog steeds letterlijk dezelfde zijn , maar het is altijd in alle wetenschapsgebieden belangrijk te weten hoe de denkbeelden zijn ontstaan
Het oorspronkelijke   boek moet je  lezen als een wetenschap- historisch boek.
Er zijn sinds de publicatie van het boek veel nieuwe ontwikkelingen gekomen die dingen nuanceren , aanvullen , verbeteren  en  zelfs  verwerpen.
Toch is het interessant ook  om te lezen hoe darwin tot zijn evolutieleer is gekomen  ….


Vandaag de dag wordt de evolutietheorie weliswaar even algemeen aanvaard als de atoomtheorie of de gravitatietheorie, maar dat neemt niet weg dat zij de gemoederen nog steeds in beweging brengt,en dat ongetwijfeld nog geruime tijd zal blijven doen.
Regelmatig laait weer de discussie op over de juistheid van Darwins theorie (bv. in het natuurwetenschappelijk onderwijs en in kerkelijke kringen); daarom is herdruk en  een  vertaling naar modern taalgebruik nuttig.(voetnoot 1)

Darwins evolutietheorie is en blijft een van de meest revolutionaire visies op mens en natuur uit de wereldgeschiedenis, en het boek ” Over het ontstaan van soorten”  is een van de belangrijkste teksten  van de moderne tijd.

Man, this guy didn’t know anything

Tomasso 


Je hebt (als journalist of blogger  )al een aantal artikelen geschreven over evolutie, de evolutietheorie en Charles Darwin, maar je hebt nog nooit The origin of species… gelezen. ?
Dan is het in 2009, 150 jaar na de eerste druk, eindelijk zover.
Je leest eindelijk het boek waar alles mee begon (ok, ik overdrijf hier een beetje).
Hoe komt het dan op je over?

Dit experiment wordt onder de titel “Blogging the Origin” gedaan door John Whitfield.
Hij leest, voor het eerst The origin of species…, hoofdstuk na hoofdstuk, en blogged daarover (in het Engels).

Het is zeer interessant.

 

De uitspraak in de titel hierboven is de start van het blog over het eerste hoofdstuk: Variation under domestication.

http://scienceblogs.com/bloggingtheorigin/ 

Voetnoot

(1)

Overigens zijn er al ( met wisselend succes )pogingen ondernomen om “Darwin’s Origin” the up-daten …
Een van de bekendste is :
“ALMOST LIKE A WHALE ” van STEVE JONES

(2)

Een van de jongste :
ADAM RUTHERFORD 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/series/theoriginofspecies

Er waren reeds geruime tijd evolutietheorieën in omloop voor het werk van Charles Darwin in 1859 verscheen.

 

De belangrijkste innovatie van Charles betrof dus niet zo zeer het idee van evolutie op zich maar vooral dat van natuurlijke selectie; dit was ook het belangrijkste punt van onderscheid met de ideeën van zijn grootvader.

In de theorie van Charles treden biologische veranderingen tussen generaties op een geheel willekeurige manier op.
Veranderingen die in een bepaalde leefomgeving gunstig zijn leiden tot betere overlevings- en dus reproductiekansen.
De meest ‘fitte’ leden van een populatie, dat wil zeggen, zij die het best toegerust zijn op hun omgeving, zullen aldus de populatie
gaan overheersen.

 

 

 

( hierboven :  Giraffen evolutie volgens  het  Lamarckisme   )

Volgens Erasmus Darwin  hebben giraffes een lange nek omdat zij generaties lang hebben geprobeerd om bij blaadjes hoog in een boom te kunnen geraken(= dat isorthodox “Lamarckisme” ) ;

Volgens Charles Darwin  zijn giraffes met een toevallig langere nek de populatie gaan overheersen omdat zij zich beter konden voeden.

Om zijn evolutieleer te onderbouwen zou Darwin op latere leeftijd veel tijd doorbrengen met potten en planten in zijn eigen botanische kassen.

Darwin discovered two major forces in evolution — natural selection and sexual selection — and wrote three radical scientific masterpieces,
“On the Origin of Species” (1859),
“The Descent of Man and Selection in Relation to Sex” (1871) and
“The Expression of the Emotions in Man and Animals” (1872).

The “Origin,” of course, is what he is best known for.
This volume, colossal in scope yet minutely detailed, laid the foundations of modern biology.
Here, Darwin presented extensive and compelling evidence that all living beings — including humans — have evolved from a common ancestor,
and that natural selection is the chief force driving evolutionary change.

Sexual selection, ( in “Descent” ) he argued, was an additional force, responsible for spectacular features like the tail feathers of peacocks that
are useless for (or even detrimental to) survival but essential for seduction.

Before the “Origin,” similarities and differences between species were mere curiosities;
Questions as to why a certain plant is succulent like a cactus or deciduous like a maple could be answered only, “Because.”
Biology itself was nothing more than a vast exercise in catalog and description.
After the “Origin,” all organisms became connected, part of the same, profoundly ancient, family tree.
Similarities and differences became comprehensible and explicable.
In short, Darwin gave us a framework for asking questions about the natural world, and about ourselves.

He was not right about everything.
How could he have been?
Famously, he didn’t know how genetics works; as for DNA — well, the structure of the molecule wasn’t discovered until 1953.
So today’s view of evolution is much more nuanced than his.
We have incorporated genetics, and expanded and refined our understanding of natural selection, and of the other forces in evolution.

But what is astonishing is how much Darwin did know, and how far he saw.
His imagination told him, for example, that many female animals have a sense of beauty — that they like to mate with the most beautiful males.
For this he was ridiculed. But we know that he was right. Still more impressive: he was not afraid to apply his ideas to humans.
He thought that natural selection had operated on us, just as it had on fruit flies and centipedes.

As we delve into DNA sequences, we can see natural selection acting at the level of genes.
Our genes hold evidence of our intimate associations with other beings, from cows to malaria parasites and grains.
The latest research allows us to trace the genetic changes that differentiate us from our primate cousins, and shows that large parts of the human
genome bear the stamp of evolution by means of natural selection.

I think Darwin would have been pleased.
But not surprised.

The “Origin” changed everything. Before the “Origin,” the diversity of life could only be catalogued and described; afterwards, it could be explained and understood. Before the “Origin,” species were generally seen as fixed entities, the special creations of a deity; afterwards, they became connected together on a great family tree that stretches back, across billions of years, to the dawn of life. Perhaps most importantly, the “Origin” changed our view of ourselves. It made us as much a part of nature as hummingbirds and bumblebees (or humble-bees, as Darwin called them); we, too, acquired a family tree with a host of remarkable and distinguished ancestors.

The reason the “Origin” was so powerful, compelling and persuasive, the reason Darwin succeeded while his predecessors failed, is that in it he does not just describe how evolution by natural selection works. He presents an enormous body of evidence culled from every field of biology then known. He discusses subjects as diverse as pigeon breeding in Ancient Egypt, the rudimentary eyes of cave fish, the nest-building instincts of honeybees, the evolving size of gooseberries (they’ve been getting bigger), wingless beetles on the island of Madeira and algae in New Zealand. One moment, he’s considering fossil animals like brachiopods (which had hinged shells like clams, but with a different axis of symmetry); the next, he’s discussing the accessibility of nectar in clover flowers to different species of bee.

At the same time, he uses every form of evidence at his disposal: he observes, argues, compares, infers and describes the results of experiments he has read about, or in many cases, personally conducted. For example, one of Darwin’s observations is that the inhabitants of islands resemble — but differ subtly from — those of the nearest continents. So: birds and bushes on islands off the coast of South America resemble South American birds and bushes; islands near Africa are populated by recognizably African forms.

He argues that the reason for this is that new islands become colonized by beings from the nearest continents, and that the new inhabitants then begin evolving independently. He then asks: can animals and plants from the continents get to new islands, especially those that are far out at sea? To investigate this, he conducts experiments to see how long seeds from different plants can remain immersed in saltwater and still begin to grow. In short, he tests his reasoning over and over again.

He is also, in some respects, surprisingly far-seeing. The “Origin” does not just expound natural selection. It contains a wealth of additional ideas and hypotheses, some of which Darwin went on to elaborate in other books. Among them: sexual selection. This is the idea — and it remained controversial until recently — that males in many species are burdened with showy ornaments like enormous tails because the females of their species have, by repeatedly picking the showiest males as their mates, caused them to evolve them that way.

This is not to say that the “Origin” is flawless, or that Darwin was right in every respect. It isn’t, and he wasn’t. Nor is the book a definitive account of how evolution works. It wasn’t even definitive in his lifetime: he published six editions, revising, sometimes heavily, from one to the next. (In the third edition, which appeared in 1861, he introduced a historical sketch in which he discusses his precursors, including Matthew and Wells.) Yet his knowledge of the natural world is so immense, and the scrutiny to which he subjects his ideas is so thorough and scrupulous, that the “Origin” presents a grand new vision of the world. A vision that, as far as possible given the knowledge available at the time, he worked out in every detail. A vision that changed the world forever.

(Olivia Judson,)

Jerry Coyne :

The GALAPAGOS ISLANDS did not, as is often assumed, constitute a “eureka moment” for Darwin: he did not hit upon, nor even begin to formulate, his theory of “transmutation” until several years thereafter.

True, the Galápagos did constitute important evidence for the biogeographic chapters of The Origin, but this came as much from the plants (and Joseph Hooker’s analysis of them) as from the finches. Indeed, “Darwin’s finches” are not even mentioned in The Origin! This may be because Darwin botched his collections there, failing to put the island source on the collecting labels. He was forced to reconstruct the biogeography of the finches (which he at first didn’t see as a monophyletic group) using specimens collected — and properly labelled — by Darwin’s manservant and by Captain Fitzroy himself. Darwin’s failure to mention finches in The Origin may reflect his continuing uncertainty about the nature of the evidence. He knew by 1859 that the 14 species were indeed closely related (ornithologist John Gould had determined that for him), but the uncertainty about their biogeography led to confusion about what role geographic isolation played in the origin of species.

Darwin’s plant collections, on the other hand, were properly labeled, for pressing plants on the spot is more conducive to accurate recording of localities. And it was Joseph Hooker’s identification of the plants, their affinity, and especially the uniqueness of many species to specific islands, that helped convince Darwin he was on the right track.

Here, from Chapter 12, is the most famous mention of the Galápagos in The Origin. Notice Darwin’s clever use of rhetorical questions to attack creationism. How could a Victorian reader fail to be convinced by arguments like this?

The most striking and important fact for us in regard to the inhabitants of islands, is their affinity to those of the nearest mainland, without being actually the same species. Numerous instances could be given of this fact. I will give only one, that of the Galapagos Archipelago, situated under the equator, between 500 and 600 miles from the shores of South America. Here almost every product of the land and water bears the unmistakeable stamp of the American continent. There are twenty-six land birds, and twenty-five of those are ranked by Mr Gould as distinct species, supposed to have been created here; yet the close affinity of most of these birds to American species in every character, in their habits, gestures, and tones of voice, was manifest. So it is with the other animals, and with nearly all the plants, as shown by Dr. Hooker in his admirable memoir on the Flora of this archipelago. The naturalist, looking at the inhabitants of these volcanic islands in the Pacific, distant several hundred miles from the continent, yet feels that he is standing on American land. Why should this be so? why should the species which are supposed to have been created in the Galapagos Archipelago, and nowhere else, bear so plain a stamp of affinity to those created in America? There is nothing in the conditions of life, in the geological nature of the islands, in their height or climate, or in the proportions in which the several classes are associated together, which resembles closely the conditions of the South American coast: in fact there is a considerable dissimilarity in all these respects. On the other hand, there is a considerable degree of resemblance in the volcanic nature of the soil, in climate, height, and size of the islands, between the Galapagos and Cape de Verde Archipelagos: but what an entire and absolute difference in their inhabitants! The inhabitants of the Cape de Verde Islands are related to those of Africa, like those of the Galapagos to America. I believe this grand fact can receive no sort of explanation on the ordinary view of independent creation; whereas on the view here maintained, it is obvious that the Galapagos Islands would be likely to receive colonists, whether by occasional means of transport or by formerly continuous land, from America; and the Cape de Verde Islands from Africa; and that such colonists would be liable to modifications; the principle of inheritance still betraying their original birthplace.

On the Origin of Species: The Preservation of Favoured Traces
http://benfry.com/traces/
“Over het ontstaan van soorten door middel van natuurlijke selectie, of het behoud van bevoordeelde rassen in de strijd om het leven”
Charles Darwin
Dit is de veelgeprezen vertaling van Ludo Hellemans van de oorspronkelijke editie van On the Origin of Species uit 1859.
GRATIS DOWNLOAD
http://darwindownloads.nieuwezijds.nl/soorten.pdf

Over het ontstaan van soorten is het bekendste werk van Charles Darwin (1809–1882).
Hierin ontvouwt hij in ‘een lang argument’ de evolutietheorie die vanaf de publicatie op 24 november 1859 tot de dag van vandaag zoveel
opschudding heeft veroorzaakt.
De impact van dit boek op het denken is enorm geweest.
Vandaag de dag wordt de evolutietheorie weliswaar even algemeen aanvaard als de atoomtheorie, maar dat neemt niet weg dat zij de gemoederen
nog steeds in beweging brengt omdat ze de grens tussen geloof en wetenschap raakt.

Darwins benadering van het leven is rationeel en natuurwetenschappelijk.
Zijn wereldbeeld is opgebouwd uit louter kenbare en verifieerbare feiten.
Hij houdt zijn lezers voor dat alle levensvormen op aarde, de mens nadrukkelijk niet uitgezonderd, zijn geproduceerd door onbezielde en
doelloze natuurkrachten.

Darwins evolutietheorie is en blijft een van de meest revolutionaire visies op mens en natuur uit de wereldgeschiedenis,
en het boek Over het ontstaan van soorten is een van de belangrijkste teksten van de moderne tijd: een onbetwiste must in het wetenschappelijk canon.

http://www.nieuwezijds.nl/lees-darwin-nu/

‘There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved.’ Charles Darwin

Although Darwin had already presented his theory to fellow scientists, it was the publication of his book, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, in 1859 that shook the rest of the world.

‘We must, however, acknowledge, as it seems to me, that man with all his noble qualities… still bears in his bodily frame the indelible stamp of his lowly origin.’ Charles Darwin

Initially greeted with controversy, Darwin’s ideas now form the foundation of modern biology.

‘It is interesting to contemplate an entangled bank, clothed with many plants of many kinds, with birds singing on the bushes, with various insects flitting about, and with worms crawling through the damp earth, and to reflect that these elaborately constructed forms, so different from each other, and dependent on each other in so complex a manner, have all been produced by laws acting around us.’ Charles Darwin

Title page of a first edition of On the Origin of Species by Means of Natural Selection.
Title page of a first edition of On the Origin of Species by Means of Natural Selection.

COPLETE ON LINE TEXT
http://www.literature.org/authors/darwin-charles/

The Voyage of the Beagle

The Origin of Species
Preface
Introduction
Chapter 1 – Variation Under Domestication
Chapter 2 – Variation Under Nature
Chapter 3 – Struggle for Existence
Chapter 4 – Natural Selection
Chapter 5 – Laws of Variation
Chapter 6 – Difficulties on Theory
Chapter 7 – Instinct
Chapter 8 – Hybridism
Chapter 9 – On the Imperfection of the Geological Record
Chapter 10 – On The Geological Succession of Organic Beings
Chapter 11 – Geographical Distribution
Chapter 12 – Geographical Distribution continued
Chapter 13 –
Mutual Affinities of Organic Beings: Morphology: Embryology: Rudimentary Organs
Chapter 14 – Recapitulation and Conclusion
Glossary

The Origin of Species – 6th Edition
The Descent of Man

MYTH’S ABOUT DARWIN’S TEXTS

Myth 1: > Myths about Darwin Darwin did not believe in the reality of species
> Myths 2: The origin of species Darwin did not explain the origin of species
> Myth 3: Darwin was a Lamarckian
> Myth 4: Darwin was a gradualist
> Myth 5: Darwin thought evolution relied on accidents and chance
> Myth 6: Darwin thought everything was due to natural selection
> Myth 7: Darwin thought that Australian aborigines were closer to apes than to Europeans

>Myth 8: Darwin was a social Darwinian

Een aantal organisaties besloten om 2009 uit te roepen tot Darwin jaar.

Voor het Darwinjaar 2009 in Nederland hebben musea, wetenschappelijke instellingen, science centers, openbare bibliotheken en media de handen ineen geslagen om Darwins gedachtengoed bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Door heel Nederland worden er activiteiten georganiseerd rond Darwin, het darwinisme en de evolutietheorie: tentoonstellingen, lezingen en symposia zowel voor een breed publiek als voor wetenschappers. Daarnaast zijn er activiteiten speciaal gericht op het onderwijs.

Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op www.darwinjaar2009.nl.

Ook NWO-ALW doet mee aan verschillende activiteiten voor het Darwin jaar:

 • Negen onderzoeken zijn uitgewerkt tot artikelen, 5 uit het Open Programma, 4 uit het onderzoeksprogramma Evolutie en Gedrag. Deze worden geplaatst op de speciale educatieve website over Darwin en evolutie.
 • Iedere maand verschijnt er een artikel in Nvox, het blad van biologie docenten
 • In mei verschijnt er een boekje in de AO-reeks (Uitgeverij Actuele Onderwerpen)
 • In februari verschijnt er van de bij ALW ondergebrachte Stichting Biowetenschappen en Maatschappij een cahier over Darwin en genetica (kanker in het licht van de evolutie).
 • Niko Tinbergen lezing (mei) in samenwerking met NRC, Museum Boerhaave, Naturalis en Universiteit Leiden. Dit is een jaarlijkse publiekslezing over evolutie ter ere van de Nederlandse Nobelprijswinnaar en etholoog Niko Tinbergen. Organisatie: Universiteit Leiden, Museum Boerhaave, Naturalis, NRC en NWO. Plaats: Leiden.
 • Het NWO-programma Evolutie en Gedrag wordt op 17 en 18 september afgesloten met een wetenschappelijk congres.
 • De VPRO gaat de wereldreis van de Beagle nadoen. Hierbij is onder meer het NWO-instituut NIOZ bij betrokken.
 • NWO-ALW werkt mee aan de totstandkoming van een algemene brochure over het Darwin jaar. Deze publicatie zal in januari verschijnen.

Logo Darwinjaar

Op donderdag 12 februari, de geboortedag van Darwin, wordt het jaar geopend in het natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden.

De speciale educatieve website over Darwin en evolutie. van Naturalis

150 jaar denken over evolutie

Anderhalve eeuw nadat Charles Darwin zijn baanbrekende boek “Over het Ontstaan van Soorten” publiceerde, is de evolutietheorie nog steeds de krachtigste verklaring voor de ontwikkeling van het leven op aarde.
Hier vind je informatie over Darwin, zijn denkbeelden, de verdere ontwikkeling van Darwins theorie, en actueel evolutie-onderzoek.
En natuurlijk over LEVEN, want dat is waar Darwin naar keek en waar onderzoekers nog steeds naar kijken.

Wat is leven? Wanneer spreek je van leven? Hoe en wanneer is het ontstaan? En waar heeft miljoenen jaren leven toe geleid?

Ontstaan van het leven >
DNA, de erfelijke basis van evolutie >
De cel, de eenheid van het leven >
Organisatie van het leven >
Korte geschiedenis van aarde en leven >
Biodiversiteit >

Overleven Genoeg te eten vinden om de volgende dag te halen. En niet vroegtijdig in de maag van een ander verdwijnen. Met een beetje geluk kun je de voortplantingsleeftijd halen en nageslacht verwekken. Want daar is waar het uiteindelijk om draait: het overleven van de soort.


Strategieën om te overleven >
Overleven in extreme omstandigheden >
Hoe dieren elkaar versieren >

Evolutie-topstukken zien? Veel Nederlandse musea bezitten opgezette dieren, fossielen of andere voorwerpen waar een evolutieverhaal aan vast zit. Soms zijn ze in de tentoonstelling te zien, maar vaker bewaren musea ze liever veilig achter slot en grendel.


Nederlandse evolutie topstukken >

Wat betekenen al die evolutiebegrippen?Hoe kwam Darwin tot zijn evolutietheorie? Wat dachten wetenschappers voor hem? En wat betekenen die moeilijke woorden die evolutiebiologen gebruiken?


Darwins denken >
Evolutie >
Evolutiedenken op een tijdlijn >
Evolutiebegrippen >

Waar houden onderzoekers zich zoal mee bezig?Het onderzoek naar evolutie is nog lang niet klaar. Er is nog veel te ontdekken. Ook Nederlandse biologen houden zich volop met evolutie-onderzoek bezig.


Interviews met onderzoekers >
Kijken naar evolutie op verschillende niveaus >
Onderzoek aan modelorganismen >
Hoe kun je zelf onderzoeker worden? >

Evolutieshow in ArtisVerschillen tussen man en vrouw, aanpassing van lichaamsvorm aan leefgewoonten, het ontstaan van het oog, camouflage en misleiding. Zomaar een paar evolutionaire thema’s die je ‘in levenden lijve’ kunt zien bij dieren in Artis.


Dieren showen evolutie in Artis >

Evolueren wij ook?

Zijn wij speciaal? Of zijn we gewoon ver ontwikkelde zoogdieren? In ieder geval hebben we als mensen al een lange ontwikkeling achter de rug.


Evolutie van de mens >
Onze herkomst in vier stappen >
Op zoek naar de Missing Link >

Kunnen we de evolutie beïnvloeden?Jazeker, we kunnen de evolutie zelfs versnellen en de richting bijsturen. Door kweken en fokken sleutelen we al duizenden jaren vanaf de ‘buitenkant’ aan planten en dieren. Maar nu kunnen we ook sleutelen aan de ‘binnenkant’: de genen. En dat geeft een stuk sneller resultaat.


Snel sleutelen: biotechnologie >
Langzaam sleutelen: domesticatie >

Hoe krijg je evolutie in beeld? Evolutie is niet zomaar te zien. Eerst moet je de ‘chaos’ aan planten en dieren indelen in soorten of andere overzichtelijke eenheden. Pas dan kun je evolutionaire verwantschappen ontdekken.


Ordening van de natuur >
Overzicht van levende wezens >
Ordenen in stambomen >
De natuur in beeld >

Darwin on lineDirect op internet te lezen: de complete werken van Charles Darwin in de oorspronkelijke versie.


Origin of species UK > NL >
Descent of man >
Voyage of the Beagle >
Andere boeken van Darwin NL >

Webquests en lesmateriaalSpeciaal voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is hier een educatief programma over evolutie te downloaden. Leerlingen uit de bovenbouw van Havo/VWO vinden hier vier webquests.


Lesmateriaal en webquests over evolutie >

Fossielen en evolutieFossielen zijn versteende overblijfselen van organismen die lang geleden leefden. Je kunt ze zien als het ‘harde bewijs’ dat evolutie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Wat is een fossiel? >
Mammoet >
Dodo >
Fossiel ecosysteem Messel >
Levende fossielen >

Wat is er in het Darwinjaar te doen? In 2009 wordt de 150ste verjaardag van de evolutietheorie gevierd met allerlei activiteiten. Zoals tentoonstellingen, lezingen en debatten. En een Nederlands schip vertrekt om Darwins reis om de wereld over te doen.


Darwinjaar activiteitenoverzicht >
Darwins reis opnieuw >

Boeken /Pers /blogs

Charles Darwin. biografie

Video bespreking —> http://www.klara.be/cm/klara/1.104-searcharticle?directarticle=1.50772&article=1.50772
Auteurs Adrian Desmond en James Moore stellen hem voor als een gekwelde man, die worstelde met zijn diepgelovige milieu.
Darwin-kenner Geerdt Magiels las het boek en heeft er enkele kanttekeningen bij.

[“Darwin. De Biografie”. Adrian Desmond en James Moore. Uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2008]
http://www.nieuwamsterdam.nl/boekUitgave.aspx?ID=1181

“Darwin plaagde voortdurend. Hij had weinig geduld met mensen die van God en zijn creaties iets menselijks wilden maken.
Darwin stelde dat God geen behoefte had aan onze complimenten, dat het niet nodig was Hem te vertellen hoe sterk Hij op ons leek.
Voor hem was God gewoon God.
God maakte de wetten die planeten laten bewegen en soorten ontstaan, maar Hij is niet verantwoordelijk voor de beweging van elke planeet, noch voor het ontstaan van elke soort.
Darwin ging op zoek naar de universele wetten van het leven.
Zijn voornaamste verdediger, Thomas Huxley, vergeleek de klassieke mensengod met een soort supernatuurlijke duivenkweker die hier en daar wat beestjes selecteert om er een mooie variëteit mee te maken.
Darwin plaatste God boven dat beperkte beeld.”

bron : (Knack Ontdek: De theorie van een genie: Darwin: over mensen en andere dieren, januari 2009, vraaggesprek met wetenschapshistoricus James Moore, biograaf van Charles Darwin,
die twintig(!) jaar geleden, samen met Adrian Desmond, het boek ‘Darwin: The Life of a Tormented Evolutionist’ schreef…Nu, én volgens kenners in slechte vertaling, )

KENNISLINK ;

Evolutie, zo zit het!

Een pasgeboren baby, een vlinder die uit een cocon kruipt, een dolfijn die enthousiast uit het water springt: het leven op aarde heeft iets wonderlijks. Het is dan ook niet zo raar dat veel mensen het ervaren als heilig of goddelijk. Een wetenschappelijke theorie om al dit moois te verklaren voelt wat kil en zakelijk. Toch danken we al het leven op aarde aan de processen van de evolutie: een elegante theorie die ons meer vertelt over wie we zijn en waar we vandaan komen.

Kennislink folder: Evolutie – zo zit het (herziene versie april 2009)

‘s Winters stikt het van de musjes in de achtertuin. Leuk gezicht, maar ze komen niet allemaal even goed de winter door. Sommige mussen overleven het niet omdat ze badderen in een plasje smeltwater en doodvriezen op de schutting. Andere mussen vergaan van de honger, kleumend op een takje. Hun snaveltjes hebben net niet de juiste kromming om goed te kunnen snoepen van de vetbollen en pinda’s die mensen voor ze ophangen. Maar een derde soort mus – toevallig net iets anders dan de eerste twee – blaakt van gezondheid. Deze mussen blijven uit het water en overleven de vrieskou door hun buik rond te eten. In de lente gaan zij als eerste met takjes en wormpjes in de weer, helemaal klaar voor een nieuw nestje.

De snaveltjes van deze vinken brachten Darwin op het idee: soorten veranderen omdat alleen de meest succesvolle leden lang genoeg leven om nakomelingen te krijgen.

Dit is evolutie in actie. In een barre omstandigheid zoals een strenge winter blijkt een toevallige aanpassing aan de soort – een net iets handiger gevormde snavel – enorm belangrijk. Ze moeten immers lang genoeg leven om nakomelingen te maken. En omdat die nakomelingen ook weer die handige snavel erven, zullen zij de volgende winter beter doorkomen dan onhandig gesnavelde musjes. Die zijn dan na een vorstperiode zo verzwakt, dat ze niet meer aan kinderen maken toekomen. Als je er goed over nadenkt is het heel logisch: na verloop van tijd zijn er voornamelijk mussen van de derde soort, die elke winter smullen van de pinda’s aan de schutting.

Darwin trok in de 19e eeuw precies dezelfde conclusie na zijn reis naar de Galapagoseilanden. Op het ene eiland hadden vinken een stompe snavel en op de andere een scherpe. Dat was wel zo handig, want ze moesten ook in andere omstandigheden hun voedsel zoeken. Maar hier was nog iets extra’s aan de hand. Omdat de vinken helemaal van elkaar gescheiden leefden, waren ze zo uit elkaar gegroeid dat ze niet meer tot dezelfde soort behoorden. Dat bracht Darwin op een nieuw idee, namelijk dat in de natuur uit één diersoort andere soorten kunnen ontstaan.

Eigenlijk weten we dat allang. Uit de wolf is bijvoorbeeld heel lang geleden de hond ontstaan. En niet één soort hond, maar talloze soorten. Van Paris Hiltons Chihuahua tot de Husky die poolreizigers door sneeuwstormen heen loodst. Wij fokken de hondenrassen zodat ze het beste zijn aangepast aan hun omstandigheden, maar in de natuur werkt het net zo. Toevallig raakt één soort mus, of wolf, of giraf, beter aangepast aan de (moeilijke) omstandigheden, waardoor die soort meer kinderen krijgt die ook de goede aanpassing hebben. En zo veranderen soorten, oftewel: ze evolueren.

De Husky is maar één van de hondenrassen die door mensen is gefokt met een reden. Het ras gedijt goed in poolgebieden, waar ze mensen helpen door bijvoorbeeld sleeën te trekken.

Minder aap, meer mens

“Als evolutie voor elk ander dier geldt, waarom dan niet voor de mens?”, dacht Darwin later. De wetenschap geeft hem gelijk. Wetenschappers vonden overblijfselen van een soort aapmensen die langzaam rechtop gingen lopen, hun haar verloren en gereedschap leerden gebruiken. Dat waren onze voorouders. Ze hadden meer succes dan hun hurkende, harige tijdgenoten. Zo werden we in vijf à zes miljoen jaar langzaam maar zeker minder aap en meer mens.

Leven

Als de ene soort uit de andere ontstaat, hoe ontstond dan de eerste levensvorm? Hoe kwam het startsein voor de evolutie tot stand?

Lang voordat mensen, dieren en zelfs bacteriën de aarde bevolkten, waren er alleen hele eenvoudige moleculen in een ‘oersoep’. Wetenschappers gaan er van uit dat hierin de eerste bouwstenen voor het aardse leven ontstonden. Laboratoriumexperimenten hebben duidelijk gemaakt dat dit zeer wel mogelijk is. Onder omstandigheden die ook tijdens de aardse oertijd aanwezig waren, ontstonden de moleculaire bouwstenen van het huidige aardse leven.

Zomaar leven

De grote vraag is hoe uit ‘dode’ bouwstenen leven kon ontstaan. Het antwoord luidt: stapje voor stapje. Het idee is dat de bouwstenen in de oersoep zich door ‘toevalstreffers’ aaneenregen tot grotere moleculen. De kans op zulke treffers is héél klein. Maar in honderden miljoenen jaren kwamen ze toch vaak voor. Het is denkbaar dat zo een ‘oer-DNA’ ontstond, dat samen met andere nieuw gevormde moleculen de eerste levende cel vormde.

De opstelling van het Urey-Miller experiment zoals het in 1953 werd uitgevoerd. De wetenschappers Harold Urey en Stanley Miller stelden een nagemaakte oersoep bloot aan de condities die zich ook op de oer-aarde voordeden. Tot hun verbazing vonden ze na afloop aminozuren, de bouwstenen van al het leven op aarde. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Staartje

Nadat het eerste levende wezentje was ontstaan nam het evolutieproces het werk van toeval over. Hoe dat ging, kunnen we nu nog terugvinden. Daarvoor graven we in de grond. De grond bestaat uit aardlagen. In zo’n laag vinden we dieren en planten die in die periode hebben geleefd. Ze zijn in die periode doodgegaan en in de aardlaag blijven liggen, waardoor het fossielen zijn geworden. Tijdens miljoenen jaren bedekken nieuwe aardlagen de oude. Hoe dieper we graven, hoe ouder de aardlagen zijn. Door fossielen uit een oudere aardlaag te vergelijken met fossielen in jongere aardlagen zien we hoe soorten in die miljoenen jaren evolueerden.

Ook in de ontwikkeling van een foetus zien we de evolutie aan het werk. Alle zoogdieren hebben in aanleg poten. Aan de buitenkant van een walvis zie je deze poten niet terug, maar diep in zijn lichaam liggen wel degelijk kleine botjes waar normaal gesproken de poten zouden zitten. Of neem een mensenfoetus: die heeft een staartje. Dat staartje verdwijnt voor de tiende week van de zwangerschap. Het staartje is een overblijfsel van de tijd dat de voorouder van de mens nog een echte staart had.

Een plaatje van een menselijk embryo. De staart van de foetus is hierop duidelijk te zien.

Logisch

De evolutietheorie heeft drie ingrediënten. 1. In elke soort komen toevallige verschillen met andere leden van de soort voor. Het kan gebeuren dat een mus een net iets andere snavel heeft. 2. Soms is zo’n verschil handig bij het overleven in moeilijke omstandigheden. 3. Dat handigheidje geef je weer door aan je kinderen, die ook beter kunnen overleven dan hun soortgenoten. Zo verklaart de evolutietheorie op een logische manier hoe het leven op aarde zich heeft ontwikkeld. En door goed te kijken naar fossielen en aardlagen en na te denken over hoe we nu in elkaar zitten, kunnen we dat ook aantonen. Evolutie is geen kwestie van geloven. Kijk net als Darwin om je heen en zie dat het klopt.

Misverstanden over evolutie

Prikkende fossielen

Sommige mensen beweren dat alle fossielen tegelijk ontstonden door een grote ramp. Deze zorgde dat al het leven verdronk en werd begraven onder de aardlagen. Maar waarom liggen vissen dan in de onderste aardlaag? Die verdrinken namelijk niet.
Fossielen die door meer dan één aardlaag heen steken waren het slachtoffer van terugkerende vloed, stollend lava en modderstromen. In Nova Scotia, Canada, zien we nu hoe aardlagen zich razendsnel om bomen heen opbouwen.

Evoluerende foetus

In de 19e eeuw dacht Haeckel dat een foetus eerst van eencellige moest evolueren naar vis en reptiel voordat het een mensenfoetus werd. Haeckel tekende de embryo’s van vijf dieren en een mens naast elkaar om dit proces duidelijk te maken. Nu weten we dat dit idee niet klopt.

Geen beter dier

Evolutie is vaak synoniem voor verbetering. Maar dat klopt niet. De toevallige aanpassingen waarmee sommige dieren worden geboren zijn lang niet altijd nuttig. Een jong beertje heeft niks aan een witte vacht als hij in het bos opgroeit. Sterker nog, de kans is groot dat hij verhongert en geen kinderen krijgt. Zo verdwijnt de toevallige aanpassing weer en blijven alle beren in het bos bruin.

Evolutie

Wie Darwin denkt, denkt evolutie. Maar wat is evolutie eigenlijk precies? Hoe kwam Darwin aan zijn ideeën? Hoe ziet de evolutie van het leven op aarde er precies uit en hoe zijn we zelf ontstaan? Hoeveel invloed heeft Darwin nog in de moderne wetenschap? Op al deze vragen krijg je antwoord in dit evolutiedossier.

Op 12 februari 2009 is het 200 jaar geleden dat Charles Darwin, ontdekker van de evolutietheorie, werd geboren. Bovendien publiceerde hij zijn invloedrijke werk ‘On the origin of species’ precies 150 jaar geleden. Tijd dus voor een dossier over evolutie. Hierin lees je alles over de man achter de theorie, de evolutie van oersoep tot moderne mens en de invloed van Darwin in de rest van de wetenschap.

Wetenschappers hadden niet altijd zoveel bewondering voor Darwin’s evolutietheorie als nu. Toen hij zijn theorie net presenteerde, vonden veel onderzoekers en theologen de gedachte dat mensen zouden afstammen van apen maar aanstootgevend. Nu kunnen we ons dat niet meer goed voorstellen, maar toen was het idee van een Darwinjaar waarschijnlijk net zo raar als het idee dat iemand de evolutie ontkent nu is.

De jonge Darwin

Charles Robert Darwin werd in 1809 geboren in Shrewsbury, vlakbij Birmingham in West-Engeland. Al vanaf het begin las de jonge Darwin boeken over de natuur en hield hij zich bezig met het verzamelen van schelpen, insecten en mineralen. Zijn vader (zelf arts) zag geen toekomst voor zijn zoon als natuurwetenschapper en stuurde Charles daarom op zijn zestiende naar de universiteit van Edinburgh om medicijnen te studeren.

Darwin als jochie van 7 jaar. Zoals je ziet op dit schilderij was hij een grote liefhebber van de natuur.

Na twee jaar verliet Darwin de opleiding. Het belangrijkst dat hij geleerd had, was het opzetten en conserveren van vogels en andere dieren. Volgens zijn vader moest Charles dan maar dominee worden. Daartoe verbleef hij drie jaar op het Christ College van de universiteit van Cambridge, waar alle wetenschappers de natuurlijke theologie (zie kader) aanhingen.

Darwin’s inspiratiebronnen

In de tijd van Darwin geloofden mensen in de westerse wereld dat de aarde enkele duizenden jaren oud is. De planeet wordt bewoond door vormen van leven die onveranderlijk zijn. Dit idee is afkomstig van de filosofen Plato en Aristoteles (427 tot 322 jaar voor Christus), maar werd nog versterkt door het opkomen van de natuurlijke theologie rond 1700. Deze leer gaat er vanuit dat alle levensvormen in één week zijn gemaakt door een Schepper die eerst het heelal creëerde.

Een aantal wetenschappers zag halverwege de zestiende eeuw al barstjes in de natuurlijke theologie theorie. Zo realiseerde de Fransman Georges Cuvier zich dat de geschiedenis van het leven op aarde vastligt in afdrukken in de rotsen (fossielen). Ook ontdekte hij dat hoe dieper de fossielen in de rotsen lagen, hoe ouder ze zijn en hoe minder ze lijken op moderne soorten. Zelfs het uitsterven van soorten behoorde volgens Cuvier tot de mogelijkheden.

Twee Schotse geologen, James Hutton (1726-1797) en Charles Lyell (1797-1875), vormen de belangrijkste inspiratiebron van Darwin. Zij deden de ontdekking dat de aarde verandert door continue, langzame acties en niet door plotselinge gebeurtenissen. Dit betekent niet alleen dat de aarde veel ouder moet zijn dan duizenden jaren, de wetenschappers zagen ook in dat langzame processen op de lange termijn grote verschillen kunnen bewerkstelligen. Natuurlijke theologie zien we tegenwoordig nog terug in stromingen als het creationisme en intelligent design.
(Op de foto: Georges Cuvier)

Meer over creationisme en intelligent design:

Op reis met de Beagle

Darwin’s professor in de botanie (John Henslow) introduceerde hem na het behalen van zijn graad bij de kapitein (Robert Fitzroy) van het schip de Beagle. Fitzroy was van plan een reis rond de wereld te maken om de waarheid van natuurlijke theologie te bewijzen. In december 1831 vertrok de Beagle richting Zuid-Amerika. Darwin concentreerde zich tijdens de reis voornamelijk op het verzamelen van planten en dieren. Na bijna vijf jaar varen bestond zijn collectie uit duizenden exemplaren. Hij merkte op dat Zuid-Amerikaanse soorten hele andere eigenschappen hebben dan Europese soorten.

Darwin’s reis met de Beagle.

Meer over Darwin:

De evolutietheorie

Eenmaal weer thuis deed Darwin de ontdekkingen die hem op het spoor van de evolutietheorie zette. Aan zijn collectie van de Galápagos eilanden (vulkanische eilanden 900 km van de westkust van Zuid-Amerika) zag hij dat de meeste soorten die hij daar verzameld had nergens anders ter wereld voorkomen. Toch lijken zij wel een beetje op soorten van het Zuid-Amerikaanse vasteland. Zou het mogelijk zijn dat planten en dieren van de ene plek naar de andere plek verhuizen en zich aanpassen aan hun nieuwe omgeving? Darwin dacht van wel, maar was terughoudend met het introduceren van zijn theorie in de samenleving.

Een van de diersoorten die Darwin op het idee van evolutie brachten, waren de vinken op de Galápagos eilanden. Op het ene eiland zag hij een vink met een scherpe, spitse snavel. Op het andere eiland trof Darwin nagenoeg dezelfde vink aan, maar dan met een stompe snavel. Klaarblijkelijk was er ooit één soort vink, die zich door de verschillende omstandigheden op de beide eilanden net iets anders had ontwikkeld – oftewel: net iets anders was geëvolueerd.

Pas in 1859 publiceerde Darwin zijn ‘On the origin of species’. In dit werk maakte de natuurwetenschapper twee belangrijke punten. Elke soort die op dit moment op aarde leeft, is ontstaan uit een voorouder (met andere woorden: soorten zijn geleidelijk ontstaan). Een groep planten of dieren kan veranderen doordat sommige individuen gunstige eigenschappen hebben en daardoor meer nakomelingen krijgen dan anderen (voortbestaan van de best passende of ook wel survival of the fittest). Dit mechanisme staat bekend als natuurlijke selectie en zorgt er uiteindelijk voor dat soorten aangepast raken aan hun omgeving. De combinatie van deze twee punten vormt de basis van de evolutietheorie.

Geen twee wezens zijn hetzelfde. Dat komt ten eerste natuurlijk doordat we een combinatie zijn van de genen van onze vader en onze moeder. Maar er kan ook nog iets anders gebeuren: per ongeluk verandert een stukje van onze genetische code. Zo’n toevallige verandering noemen we een mutatie. Meestal is die mutatie niet handig of zelfs schadelijk. Dan is de kans niet groot dat hij wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Maar als die mutatie er toevallig voor zorgt dat je beter aan je omgeving aangepast bent, dan heb je juist meer kans dat je veel nakomelingen krijgt die ook die mutatie hebben. Gefeliciteerd! Je kinderen zijn zojuist een beetje geëvolueerd.

Meer over evolutie:

Van oersoep tot moderne mens

Darwin stelde dat elke soort is ontstaan uit een voorouder. Dit betekent dat we de stamboom van het leven op aarde moeten kunnen reconstrueren van oersoep tot moderne mens. De aarde ontstond ongeveer 4,5 miljard jaar geleden, maar was toen nog onbewoonbaar. Onze planeet werd gebombardeerd door rotsen, afkomstig van de vorming van de rest van het zonnestelsel. De extreme hitte die hierbij vrijkwam, zorgde ervoor dat zeeën en oceanen niet ontstonden. Ook het feit dat de aarde zelf nog warm was, speelt een belangrijke rol.

Darwin had ongelijk

Darwin dacht dat er één enkele voorouder was. Vanuit deze voorouder – de stam van de ‘tree of life’ – waren alle levende soorten – de takken – ontstaan. Zodra een soort zich splitste in twee nieuwe soorten, kwamen die nooit meer bij elkaar. Op de afbeeldingen zie je een pagina uit zijn notitieboek waarin hij dat idee voor zichzelf op papier zette.

Ondertussen weten we dat dit niet helemaal klopt. Zo wisselen microbes van verschillende soorten links en rechts toch stukjes genetisch materiaal uit. En dat geldt niet alleen voor microben. Ook zoogdieren van twee soorten kunnen DNA uitwisselen. Dat doen ze op de ‘ouderwetse’ manier: door samen kinderen te maken. Zo zijn er aanwijzingen dat de Homo erectus en de neanderthalers samen succesvol hybride nakomelingen kregen.

Bron: Why Darwin was wrong about the tree of life (New Scientist, 21-1-2009)

Ongeveer 3,9 miljard jaar geleden was de stenenregen ten einde en koelde de aarde langzaam af naar een temperatuur waarbij vloeibaar water voorkwam. Vlak daarna ontwikkelden zich waarschijnlijk ook de eerste tekenen van leven. Het gaat voornamelijk om eencelligen zonder celkern (prokaryoten) die leven van koolstofdioxide en zuurstof uitstoten in de atmosfeer: cyanobacteriën. 2,7 miljard jaar geleden hadden deze cyanobacteriën zoveel zuurstof geproduceerd dat veel meer levensvormen een kans kregen.

Meer over ontstaan van het leven:

Al snel ontstonden eencelligen met een celkern (eukaryoten). 1,2 miljard jaar geleden voegden ook de meercelligen zich bij het leven op aarde. Dit gaf aanleiding voor het in gang zetten van een (geologisch gezien) snelle toename in de diversiteit aan levensvormen: de zogenaamde Cambrium explosie (543-510 miljoen jaar geleden) waarin de basis werd gelegd voor het ontstaan van de meeste moderne diergroepen. In de perioden daarna koloniseerden de eerste planten, schimmels en dieren het land. Op de komst van de zoogdieren moeten we wachten tot ongeveer 145 miljoen jaar geleden. De moderne mens is pas ontstaan ten tijde van de ijstijden (tussen 1,8 en 0,1 miljoen jaar geleden).

Meer over evolutie van het leven:

Over mensen en apen

Darwin meende dat ook de mens een product is van evolutie. Wij zouden zijn ontstaan uit een aapachtige voorouder. Het belangrijkste kenmerk van de groep apen, mensapen en mensen is de opponeerbare duim. Daarmee hebben soorten uit deze groep als enige de mogelijkheid om met hun duim de topjes van iedere vinger aan te raken. Deze eigenschap is waarschijnlijk ontstaan als aanpassing aan het leven in bomen, maar wordt door de moderne mens benut voor precisie bij het werken met voorwerpen. Mensapen zijn 25 tot 30 miljoen jaar geleden afgesplitst van de oude wereld (Afrika en Azië) apen. Uit DNA-onderzoek blijkt dat mensen het dichtst bij chimpansees en bonobo’s staan (met beide mensapen delen we 98 procent van ons DNA). De laatste gemeenschappelijke voorouder van mensaap en mens leefde waarschijnlijk vijf tot zeven miljoen jaar geleden.

De stamboom van de mensapen. Van de gemeenschappelijke voorouder splitste zich als eerste een aapsoort af, die zich sindsdien heeft ontwikkeld tot orang oetan. De volgende tak is voor de hedendaagse gorilla’s. De moderne mens is het meest verwant met de chimpansee en de bonobo. Het is overigens erg waarschijnlijk dat er ooit nog meer mensaapachtige soorten zijn geweest, die ondertussen zijn uitgestorven.

Meer over mensen en apen:

Evolutie van de moderne mens

De oudste mensachtigen behoorden tot de groep van de Australopithecus soorten. Deze groep ontstond vier miljoen jaar geleden en ontwikkelde het lopen op twee voeten. Er waren robuuste Australopithecus met sterke kaken en grote tanden, aangepast aan het eten van hard voedsel. Daarnaast leefden ook dunne, slanke soorten waarvan het gebit voornamelijk zacht voedsel verwerkte. Uit deze laatste groep zijn vermoedelijk de mensachtige soorten van het geslacht Homo ontstaan. Dit gebeurde ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden.

Lucy in the sky with diamonds

Op de afbeelding zie je de reconstructie van een vrouwelijke Australopithecus afarensis. Het meest bekende lid van deze voorouder is waarschijnlijk Lucy. Ze is genoemd naar het Beatlenummer ‘Lucy in the sky with diamonds’, dat op de avond dat ze werd ontdekt opstond in het kamp van de vinders van haar skelet.

Overigens zijn er wetenschappers, zoals de Amerikaanse archeoloog Lori D. Hager – die betwijfelen of Lucy wel echt een vrouw is. De voornaamste reden om dit aan te nemen is dat ze, hoewel volwassen, toch behoorlijk klein is. Dat past in de theorie dat bij de a. afarensis mannen veel groter en sterker waren dan vrouwen. Helaas zijn er maar een paar exemplaren van a. afarensis gevonden, dus er iets niet veel vergelijkingsmateriaal. Dat maakt de conclusie dat Lucy een vrouw was omdat ze klein was extra dubieus, aldus Hager. Je gebruikt dan namelijk je theorie om dezelfde theorie te bevestigen.

Bij de latere voorouders van de mens – die tot het geslacht Homo behoren is het gemakkelijker om te zien of een skelet aan een vrouw toebehoort. Omdat deze vroege mensen al hele grote schedels hebben zijn de heupen van de vrouw breder dan die van de man, zodat ze een baby met een groot hoofd kon baren.

Zo heeft de stamboom van de moderne mens en haar voorouders er waarschijnlijk uitgezien. Het is voor wetenschappers lastig om dit precies te weten, omdat er maar zo weinig skeletten van onze voorouders gevonden zijn. Bovendien zouden er nog best meer mensensoorten geweest kunnen zijn, waarvan de resten (nog) niet zijn gevonden.

Rond 1,8 miljoen jaar geleden was Homo erectus de eerste soort die Afrika verliet en Azië (en waarschijnlijk later ook Europa) koloniseerde. In Europa vormde erectus de voorouder van de Neanderthaler die 200.000 tot 40.000 jaar geleden ontstond. Ook vanuit Afrika ging de evolutie van de mens intussen door. De moderne mens ( Homo sapiens) verspreidde zich over de hele wereld door een tweede massale migratie vanuit Afrika, 100.000 jaar geleden. Deze groep verdreef regionale populaties (zoals de Neanderthalers in Europa), zodat uiteindelijk alle mensen van dezelfde voorouder afstammen. Dit scenario staat bekend als de ´Out of Africa´ theorie en wordt onderschreven door het meeste moderne DNA-onderzoek.

De verspreiding van Homo sapiens over de planeet. In het rood de Homo sapiens, in het geel de neanderthalers en in het groen de vroege homoniden, zoals Homo erectus en Homo ergaster.

Meer over evolutie van de moderne mens:

Andere overgangsfossielen

De geleidelijke ontwikkeling van een aapmens naar de moderne mens ( Homo sapiens) is één goed voorbeeld met overgangsvormen. Er zijn echter meer voorbeelden van overgangsvormen. Een schoolvoorbeeld is de overgang van een vis naar landdier tijdens de Devoon periode. In enkele tientallen miljoenen jaren ontwikkelden vissen poten die later dienden om het land te bevolken. Het moderne paard was er ook niet ineens. De veel kleinere, verre voorouder leefde ongeveer vijftig miljoen jaar geleden in de tropische bossen. Met de komst van de grassen en steppes evolueerde het paard tot wat het nu is. Een derde voorbeeld is de ontwikkeling van de walvissen. Deze zijn ontstaan uit dieren die eerst op het land leefden.

Overgangsfossielen liggen niet voor het oprapen. Slechts ongeveer 1% van alle leven is gefossiliseerd en nog lang niet alles heeft een naam gekregen. Dit bemoeilijkt het vinden van overgangsfossielen enorm. Voor heel veel fossielen is het niet mogelijk om DNA te gebruiken. DNA vergaat geologisch gezien snel.

De evolutie van vis naar vierpotigen. De in 2008 ontdekte Ventastega is hier in rood ingevoegd. Aangepaste bron: GNU

Meer over overgangsfossielen:

Wetenschap na Darwin

Tegenwoordig weten we dat DNA en genen belangrijk zijn bij het bepalen van evolutie. Darwin besefte wel dat er voor natuurlijke selectie een soort erfelijkheid nodig was, maar had op dat moment nog geen idee hoe dit eruit kon zien. In 1865 publiceerde Gregor Mendel zijn beroemde erfelijkheidswerk. Begin twintigste eeuw werd ingezien dat de natuurlijke selectie van Darwin een genetische basis moest hebben. Alleen de best passende genen worden doorgegeven aan de volgende generatie. Vanaf dat moment kwamen ook termen als ‘kin selection’ (oma investeert in de verzorging van kleinkinderen, omdat een kwart van haar genen daardoor in de populatie blijft) en ’ the selfish gene’ (evolutie werkt niet ten gunste van het voortbestaan van de soort, maar is slechts gericht op het doorgeven van gunstige genen).


Gelukkig zijn we na Darwin niet opgehouden met nadenken over de evolutie. In deze documentaire legt evolutiebioloog Richard Dawkins – bekend van zijn ‘zelfzuchtige genen’-theorie en ook wel Darwin’s pitbull genoemd – onder meer uit wat we na Darwin nog allemaal te weten zijn gekomen over de evolutie van de moderne mens.

Ook andere wetenschappelijke vakgebieden maken dankbaar gebruik van Darwin’s werk. Zo is er de sociobiologie dat probeert menselijk gedrag te verklaren aan de hand van evolutie. De exobiologie kijkt naar de mogelijkheden voor het ontstaan en ontwikkelen van leven op andere planeten. En dan is er nog de evolutionaire geneeskunde. Deze discipline zoekt verklaringen voor het voorkomen van bepaalde moderne ziekten en bestudeert ook de evolutie van allerlei ziekteverwekkende micro-organismen. Kortom 150 jaar na het verschijnen van zijn werk vormt Darwin nog steeds een inspiratiebron voor de moderne wetenschap.

Evolutie en sociobiologie:

Evolutie en exobiologie:

Evolutie en geneeskunde:

Meer weten over het Darwinjaar en evolutie?

Het hele jaar door zijn er allerlei activiteiten die te maken hebben met Darwin en de evolutie. Ook Kennislink doet mee – zo bespreken we op de pagina gedragswetenschappen elke week een boek over evolutie. Een link naar de Nederlandse website over het Darwinjaar en de reeds besproken boeken vind je hieronder.

Darwins drijfveren: geloof, racisme en passie

1 januari 2010

De wereld op zijn kop zetten. Het is het leven van meneer Charles Darwin in een notendop. 73 jaar zocht hij naar verklaringen waarmee de biologie – maar bovenal het geloof – in een ander daglicht zou komen te staan. Zijn theorieën kennen we allemaal. Wat hem dreef is echter tamelijk onbekend, maar niet minder interessant.

Het is 1859 als Charles Darwin het boek On The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life publiceert. Het zou zijn meesterwerk worden en de biologische wereld op zijn kop zetten. Maar ook de kerk schudde op haar grondvesten. Het bestaan van een bovennatuurlijke intelligentie was eeuwenlang voor waar aangenomen, maar werd nu met een simpele armbeweging van tafel geveegd. Geen God. Geen bovennatuurlijke macht. Maar evolutie. Het werk veroorzaakte dan ook een schokgolf aan reacties. De één was lovend en zag de puzzelstukjes ineen vallen. Een ander dacht te zien hoe het boekje de muren van de kerk liet afbrokkelen. Het getuigt dan ook van moed dat Darwin zijn werk in een grotendeels christelijk Europa lanceerde. Maar waar haalde deze man die ooit een opleiding tot priester volgde de moed vandaan? Er zijn verschillende theorieën.

Geloof
Zonder het christelijk geloof was de evolutietheorie er wellicht nooit gekomen. Charles Darwin startte een studie om priester te worden en volgde diverse theologische vakken. Vooral het werk van William Paley maakte indruk. Paley brak een lans voor de intelligente ontwerper en sloot zich daarmee aan bij de heersende overtuiging dat God alles geschapen had en zich in de natuur openbaarde. Darwin geloofde dat, totdat hij tijdens zijn Beagle-reis op andere ideeën kwam. Hij zag hoe soorten veranderden. Die observaties zorgden voor twijfel en in 1849 liet hij het kerkbezoek varen. Niet alleen de tegenstrijdigheden die hij in de natuur aantrof, maar ook zijn persoonlijk leven veroorzaakten innerlijke strijd. Samen met Emma kreeg Charles tien kinderen. Drie van hen zijn nooit volwassen geworden. Darwins’ lievelingsdochter Annie was één van hen. Ze stierf op tienjarige leeftijd en zette zo Darwins leven op zijn kop. Velen geloven dat Annies dood ook het einde van Darwins geloof betekende. Het zou dan ook geen toeval zijn dat acht jaar later Origin of the Species ontstond.

Racisme
Ontdekkingsreizen maakten de wereld groter, boeiender en gevarieerder. Maar het zorgde ook voor racisme: vooral mensen met een andere huidskleur moesten het ontgelden. Volgens Darwins biografen, Adrian Desmond en James Moore, zou die racistische houding Darwin woedend hebben gemaakt en uiteindelijk zelfs tot de evolutietheorie hebben geleid. Darwin was tijdens zijn studietijd in contact gekomen met een slaaf die vrijgemaakt was: John Edmonstone. Hij leerde Darwin de kunst van het opzetten van dieren. Er ontstond een band tussen de beide mannen en Darwin zag in dat de verschillen tussen donkere en blanke mensen helemaal niet zo groot waren. De interesse voor de afkomst van de mensheid groeide uit tot de evolutietheorie en de daaruit voortvloeiende conclusie dat iedereen in beginsel gelijk is.

Passie
Darwin startte een studie medicijnen, leerde voor priester, maar werd uiteindelijk toch door de biologie en dan met name de ontwikkelingen daarbinnen aangetrokken. Als hij de kans krijgt om dieren of planten te bestuderen, dan grijpt hij die. De tweejarige reis met het schip The Beagle is dan ook een kolfje naar zijn hand. Hij onderzoekt de flora en fauna en alles wat hij ziet, draagt bij aan de evolutietheorie. Soorten die zich ontwikkelen naarmate hun omgeving verandert, soorten die uitsterven of juist overleven; het fascineert hem.

Pas als geloof, racisme en passie op een hoop geveegd worden, lijken we dichterbij de kern van Darwins moed, doorzettingsvermogen en drijfveren te komen. Op zoek naar houvast is de rationalisering van tot dan toe onverklaarbare of niet eens opgevallen veranderingen fantastisch. Gedreven door nobele doelen en geïnspireerd door de natuur zelf, krijgt Darwin grip op de werkelijkheid en komt zijn eigenlijk doel pas werkelijk bovendrijven: de waarheid.

http://www.scientias.nl/darwins-drijfveren-geloof-racisme-en-passie/1965

NOORDERLICHT VPRO

Darwin, Charles (1809-1882)
Dossier /Geschiedenis/
http://geschiedenis.vpro.nl/dossiers/24777873/

*Charles Darwin wordt op 12 februari 1809 geboren in Shrewsbury in midden Engeland, niet ver van Birmingham.
Zijn vader is arts. Zijn moeder overlijdt als Charles acht jaar is.
*Charles heeft al jong grote belangstelling voor de natuur. Vooral vogels en insecten trekken zijn aandacht.
*Op zijn zestiende gaat hij naar de universeit van Edinburgh om medicijnen te studeren.
Maar Charles voert niet veel uit. Zijn vader besluit dat hij dominee moet worden. Deze studie voltooit hij.
*Tijdens zijn studie reist hij veel. Hij doet tijdens die reizen al veel geologisch onderzoek.
*Darwin vormt een hypothese dat alle levende organismen zich hebben ontwikkeld uit een oervorm.
In zijn bekendste boek “The origin of Species by Means of Natural Selection” uit 1859 (22november )doet hij zijn theorie uit de doeken.

Brieven van Darwin in Tilburg
http://noorderlicht.vpro.nl/programmas/2848322/afleveringen/2144271/
http://darwin-online.org.uk/life20.html
Darwin’s Brieven (Noorderlicht)

Video /(VPRO, 1996, 26min 03sec)
Aflevering van Noorderlicht uit 1996 over de vondst van een aantal brieven van Charles Darwin die door de biograaf van hoogleraar botanie
Hugo de Vries in diens nalatenschap aangetroffen werden.
Hoofdstukken

1 Studeer met mate Charles Darwin was geen uitblinker op school
http://noorderlicht.vpro.nl/dossiers/41464163/hoofdstuk/41464718/
2 Zeeziek de wereld rond De zeiltocht die de wereld veranderde
http://noorderlicht.vpro.nl/dossiers/41464163/hoofdstuk/41464734/

3 De beste, niet de eerste
Waarom keek Darwin zo lang de kat uit de boom?
http://noorderlicht.vpro.nl/dossiers/41464163/hoofdstuk/41506301/

De beste, niet de eerste

Wallace (r) kwam onafhankelijk op hetzelfde idee als Darwin. Maar Darwin had er langer over nagedacht en kon met een vracht aan bewijzen komen. Daardoor krijgt hij tegenwoordig alle eer.

De aarde bruist van het leven, in talloze vormen. Hoe is dat zo gekomen? De verklaring van Charles Darwin was niet de eerste evolutietheorie, maar wel de beste. Hij had een zetje nodig om ‘m te publiceren.

“De evolutietheorie is een bijzondere theorie. Een theorie namelijk die niet onwaar kan zijn”, aldus filosoof Bas Haring in het decembernummer van biologenblad Bionieuws. “Ik vind het meer een logische theorie, of een wiskundige theorie. Een theorie die logisch volgt uit een aantal basale feiten of constateringen.” Geen theorie, maar een wet, zou je haast zeggen.

Dat vond Charles Darwin zelf ook. In 1876, 17 jaar nadat hij eindelijk met zijn ideeën over evolutie naar buiten was getreden, noteerde hij: “De oude redenering over ontwerp in de natuur, zoals Paley die heeft opgeschreven, en die me vroeger zo sluitend toescheen, faalt nu de wet van de natuurlijke selectie is ontdekt.”

William Paley was een christelijke filosoof die uit de verfijndheid van de natuur meende te kunnen afleiden dat God alles geschapen had. Net zoals een horloge niet vanzelf ontstaan kan zijn, maar overduidelijk door een horlogemaker in elkaar gezet is, schreef hij in 1802. En was een vlinder niet veel complexer dan een horloge?

Alternatieven voor de schepping
Paley had de natuur als onveranderlijk beschouwd. Maar zo dacht niet iedereen erover. Zo beschreef de Fransman Jean-Baptiste de Lamarck in 1809 een alternatief voor de kant-en-klare schepping. Individuele planten en dieren pasten zich volgens hem een beetje aan hun leefomstandigheden aan, en die verandering gaven ze door aan hun nageslacht. Hoewel dit het ontstaan van soorten in werkelijkheid niet verklaart, blijkt de laatste jaren dat De Lamarck toch niet helemaal ongelijk had.

Ook was er in 1844 een boek verschenen waarin een anonieme auteur de theorie ontvouwde dat het heelal, en alles erin, in de loop der tijd vanzelf ontstaan was dankzij de natuurwetten. Zonder verdere tussenkomst van god – wat voor de schrijver juist de grootsheid van het opperwezen benadrukte. Hij beriep zich daarbij trouwens wel op merkwaardige ‘feiten’: insecten zouden bijvoorbeeld spontaan kunnen ontstaan bij proeven met elektriciteit.

Dit boek, Vestiges of the natural history of creation (‘Sporen van de natuurhistorie der schepping’), leidde tot verhitte debatten. Hoewel wetenschappers en geestelijken het in de ban deden, bleef het tientallen jaren een bestseller. De naam van de auteur, de Schotse journalist Robert Chambers, werd pas dertien jaar na zijn dood onthuld, in 1884.

Acht jaar zeepokken
Wat deed Darwin in de jaren dat Chambers’ boek voor ophef zorgde? Niet veel opzienbarends. Hij besteedde bijna al zijn tijd aan het verwerken van geologische observaties tot een drietal boeken. Vervolgens richtte hij z’n aandacht acht jaar lang uitsluitend op zeepokken. En op zijn zwakke gezondheid, want hij was vaak ziek.

Toch had Darwin al veel nagedacht over evolutie, en daarmee bleef hij doorgaan. Hij noemt in zijn autobiografie drie hoogtepunten van zijn reis met de Beagle die hem daartoe aan hadden gezet. Fossielen van reuzendieren die hij had ontdekt, met pantsers als die van de hedendaagse gordeldieren. Het feit dat je uiterlijk verwante dieren tegenkomt met dezelfde rol in de natuur, als je van noord naar zuid reist in Zuid-Amerika.

En, last but not least, de merkwaardige dieren die hij tegenkwam op de eilanden van de Galápagos archipel. Die beesten leken op de fauna van het Zuid-Amerikaanse vasteland, en ze zagen er op ieder eiland net even anders uit. Darwin had aan het gesteente gezien dat deze vulkanische eilanden niet erg oud waren.

“Het was evident dat dit soort feiten, net als veel andere, verklaard konden worden vanuit de veronderstelling dat soorten geleidelijk veranderen”, schreef Darwin achteraf. “Het onderwerp liet me niet los.”

Huisdieren
Sinds hij in 1836 van zijn wereldreis terug was gekomen, had hij feiten verzameld over variatie binnen soorten, zowel bij huisdieren en gekweekte planten als onder wilde organismen. In oktober 1838 las hij het pamflet An essay on the principle of population van Thomas Malthus, waarin die stelde dat een ongebreidelde bevolkingsgroei zou leiden tot massale sterfte aan honger. Alleen de sterksten zouden overleven.

Dat leek op wat Darwin keer op keer bij planten en dieren had zien gebeuren. En voilà: “Toen trof het me ineens dat onder deze omstandigheden gunstige variaties de neiging zouden hebben om in stand te blijven, terwijl ongunstige zouden sneuvelen. Het resultaat daarvan zou een nieuwe soort zijn.”

Darwin durfde deze gedachte pas in 1842 aan papier toe te vertrouwen, en dan nog alleen met potlood. In de zomer van 1844, vlak voor het geruchtmakende boek van Chambers verscheen, maakte hij er een manuscript van 230 pagina’s van, maar dat hield hij voor zichzelf.

Wat toen nog miste in zijn theorie, realiseerde hij zich later, was het idee dat uit één soort meerdere soorten konden ontstaan als die zich aan verschillende omstandigheden zouden aanpassen. Bijvoorbeeld op verschillende eilanden.

Duizenden pagina’s
Op aandringen van zijn collega Charles Lyell, die wist dat een zekere Alfred Russell Wallace ook aan een evolutietheorie werkte , begon Darwin vroeg in 1856 eindelijk met het opschrijven van zijn theorie. In zijn streven naar volledigheid produceerde hij duizenden pagina’s tekst, die desondanks “maar een samenvatting” gaven van alle informatie hij in de 25 jaar daarvoor had verzameld.

En toen kwam er een brief. Wallace stuurde vanuit Zuidoost-Azië een wetenschappelijk artikel over soortvorming naar Darwin, met het verzoek om dat – als hij het interessant genoeg vond – door te spelen aan Lyell. De theorie die Wallace daarin ontvouwde, was vrijwel hetzelfde als die van Darwin.

Charles Darwin wilde zich niet laten aftroeven en besloot de tekst te publiceren samen met zijn eigen verhaal, een sterk verkorte versie van wat hij al in 1844 had geschreven. De twee artikelen verschenen op 20 augustus 1858 in de wetenschappelijke literatuur en werden met schouderophalen begroet. Het publiek kreeg er niets van mee.

Uitverkocht
De ophef kwam pas op gang nadat Darwin ruim een jaar later een verkorte versie van zijn enorme ‘samenvatting’ afleverde, toch nog ruim 500 pagina’s dik. Dat werd On the origin of species, by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life, een boek dat in een mum van tijd uitverkocht was.

Daarin zette hij geduldig uiteen hoe hij tot de conclusie kwam dat spontane variatie en natuurlijke selectie voldoende waren als verklaring voor de soortenrijkdom op aarde. Over afstamming van de mens liet hij zich niet uit, want hij wist dat dat nog een brug te ver zou zijn voor veel lezers.

Had Darwin spijt dat hij niet eerder met zijn idee naar buiten was gekomen? Nee. Hij dankte het succes van the Origin vooral aan het feit dat hij zo lang de tijd had genomen om uit heel veel informatie de meest aansprekende voorbeelden en conclusies te selecteren, meende de natuurvorser zelf. Bovendien had hij zich in al die jaren goed voorbereid op de onvermijdelijke tegenwerpingen die er zouden komen. Charles Darwin had zijn antwoorden klaar. Hij wist dat zijn theorie niet onwaar kon zijn.

4 Van god los

Hoe Charles Darwin het zelfbeeld van de mens overhoop haalde
http://noorderlicht.vpro.nl/dossiers/41464163/hoofdstuk/41731870/

Van god los

Darwin onthulde dat de mens afstamt van eerdere levensvormen en dus een dier onder de dieren is. Dat besef wierp een nieuw licht op alle menselijke eigenschappen en liet weinig ruimte meer voor een goddelijk plan. Onverdraaglijk, vonden velen. En dat is nog steeds zo.

Charles Darwins evolutietheorie was een keerpunt in de geschiedenis. Zijn verklaring voor de diversiteit van het leven op aarde had enorme implicaties. Vooral voor het zelfbeeld van de diersoort waartoe hij zelf behoorde, de mens. Hij voorzag dat wel, maar wilde er in ‘The Origin’ niet over uitweiden en heeft er ook niet in het openbaar over gediscussieerd.

Pas twaalf jaar later schreef hij er uitgebreid over. Toch wijdde hij er ook op de laatste pagina’s van zijn baanbrekende boek al een paar welgekozen woorden aan.

“De hele geschiedenis van de wereld zoals we die nu kennen, onbegrijpelijk lang als hij voor ons is, zal hierna worden beschouwd als niet meer dan een klein fragment van de totale tijd die is verstreken sinds het eerste levende wezen, de voorouder van ontelbare uitgestorven en levende afstammelingen, werd gecreëerd. In de verre toekomst zie ik mogelijkheden voor veel belangrijker onderzoek. De psychologie zal een nieuw fundament krijgen: dat van de noodzakelijke verwerving van alle mentale krachten en vermogens in geleidelijke stappen. Er zal licht worden geworpen op de oorsprong van de mens en zijn geschiedenis.”

Aap met kapsones
Darwin drukte zich voorzichtig uit, maar zegt eigenlijk dat uit zijn theorie onverbiddelijk volgt dat de mens niet door God is neergezet als hoeder van de schepping. Homo sapiens is niet meer dan een aap met kapsones, spontaan geëvolueerd uit eerdere levensvormen, zonder dat daar enig plan aan ten grondslag heeft gelegen. Een soort die nog maar net komt kijken in een wereld die al vele miljoenen jaren bevolkt is geweest met allerlei andere vormen van leven.

Intelligentie is geen cadeau van een hogere macht, maar het resultaat van miljoenen jaren van blinde mutatie en selectie. Goed en kwaad volgen niet uit een Goddelijke orde, maar blijken een constructie te zijn van door evolutie ontstane breinen. Is er nog wel plaats voor geloof in een wereld die geregeerd wordt door de wetten van de evolutie?

Zelf vond Darwin uiteindelijk van niet. Zijn geloof in de bijbel als bron van waarheid, ooit zo rotsvast, begon aan boord van de Beagle te wankelen en loste daarna geleidelijk op in het niets. Tegen het einde van zijn leven had hij niet alleen geconcludeerd dat het heilige boek van het christendom vol onwaarheden stond, maar was hij er ook van overtuigd dat een eventueel aanwezige Almachtige zich buiten zijn blikveld bevond. De oude Charles Darwin noemde zichzelf een agnost.

Diepgelovig christen
Uiteraard ging niet iedereen daarin mee. Mevrouw Darwin, bijvoorbeeld, was een diepgelovig christen en bleef dat haar hele leven. Het huwelijk hield desondanks stand. Charles Darwin zag de Tien Geboden dan wel niet als van God gegeven wetten, maar leefde er wel naar, omdat sociaal gedrag hem nu eenmaal voldoening gaf. Het zat in de aard van het beestje, besefte hij. Evolutie heeft zelf geen morele drijfveren, maar kan die wel opleveren.

In Nederland bleef het twaalf jaar stil voor de discussie plotseling op gang kwam, maar in Groot-Brittannië barstte het debat onmiddellijk na de publicatie van ‘The Origin’ los. Dat spitste zich vrijwel uitsluitend toe op de afstamming van de mens, waarover Darwin dus bewust vrijwel niets had geschreven. Sommige wetenschappers omarmden de nieuwe evolutietheorie, anderen probeerden hem te verwerpen.

De spotprenten en scheldkanonnades waren niet van de lucht, maar op wetenschappelijke gronden kon niemand hem iets maken. Darwin had namelijk gewoon gelijk. Hoewel natuurlijk kan nooit worden bewezen dat er naast de krachten van de evolutie niet nog iets anders meespeelt (de hand van god!), is daarvan in de afgelopen 150 jaar nooit een spoor gevonden. Hoezeer sommige mensen dat ook zouden willen.

Darwins theorie staat als een huis. Het gekke is, dat nog steeds maar een minderheid van de wereldbevolking het idee accepteert dat de mens afstamt van een aap. Vrijwel altijd is het religie die hier een stokje voor steekt. Daar heeft onze soort nu eenmaal aanleg voor. We zijn niet geëvolueerd om de evolutietheorie te aanvaarden.

Bewijsmateriaal
En zelfs bij gelovigen die zeggen dat ze de theorie wel omarmen, zoals de paus, klopt er vaak iets niet. Ze stellen zich meestal een god voor die zich actief met de wereld bemoeit. Maar helaas, blinde evolutie en een sturende god gaan echt niet samen. Voor het één is het bewijsmateriaal overweldigend, voor het ander is er helemaal niets.

Wordt het leven zinloos zonder goddelijk plan? Daarover zullen de meningen altijd verschillen. Darwin zelf zag het van de zonnige kant. Hij raakte niet in geestelijke nood door het verlies van zijn geloof.

Uit het principe van natuurlijke selectie volgt, dat er meer geluk dan ongeluk is, betoogt hij in zijn memoires. Want dieren – of mensen – die voortdurend lijden, worden depressief, zorgen slecht voor zichzelf en talen niet naar voortplanting. Plezier zal daarom, dankzij natuurlijke selectie, de overhand hebben over lijden.

God of Darwin http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/25203667/

De Invloed Van Darwin in 2009

Zie de volledige “brief aan Darwin ” van Ludo Hellemans /

http://www.vkblog.nl/bericht/284329/Ludo_Hellemans%3A_Geachte_heer_Darwin%2C

” …..Keer op keer betoogt Darwin in “On the Origin of Species “dat zijn theorie waarnemingen en feitelijkheden verklaart die anders zonder verklaring blijven. Al in de inleiding legt hij vastberaden zijn kaarten op tafel: Hij gaat betogen dat

– soorten niet apart kunnen zijn geschapen, maar afstammen van andere soorten.

– Het leven op Aarde is even oud en veranderlijk als de aardkorst.
De evolutietheorie kan dat beschrijven en verklaren zonder een beroep te moeten doen op een deus ex machina, een bovennatuurlijke god. Keer op keer komt hij daarop terug, aan het eind van (bijna) ieder hoofdstuk stelt Darwin : mijn theorie verklaart wat het scheppingsverhaal niet verklaren kan. Dat zijn krachtige uitspraken vol emotie en durf. Bewonderenswaardig.
Precies een eeuw geleden, in 1909, voorspelde de Amerikaanse filosoof John Dewey dat de invloed van de evolutietheorie niet beperkt zou blijven tot de biologie, maar uiteindelijk álle sectoren van denken en kennen zou bereiken. Ook hoe we denken over de samenleving, over politiek, moraal en religie zou worden beïnvloed door deze biologische theorie.

Volgens Dewey zal het effect van de evolutietheorie op de filosofie traag maar radicaal zijn: oude vragen en denkbeelden zullen stilaan verdwijnen, en er zullen ‘nieuwe methoden, nieuwe voornemens en nieuwe vragen’ opkomen. Dewey deed deze voorspelling tijdens een lezing ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van On the Origin of Species.
We zijn nu honderd jaar verder, en ik denk dat Dewey’s voorspelling bezig is uit te komen. ….”

KBIN

Darwinjaar gaat van start!

2009 is het jaar van Charles Darwin, en daar kun je ook in ons Museum niet omheen. Met verschillende evenementen en activiteiten en een prachtige nieuwe vaste zaal focussen we het hele jaar op de grondlegger van de evolutieleer.

Sinds Darwin’s “On the Origin of Species” (1859) is de hele mensheid zich bewust van de evolutietheorie. Van ééncelligen over vissen naar reptielen, landdieren, vogels, apen en mensen. Alle soorten hebben een gemeenschappelijke afstamming en zijn -via natuurlijke selectie- voortdurend in evolutie. Darwin’s theorie had grote gevolgen. De mens was immers niet langer verheven boven alle soorten, maar een deel van de natuur geworden.

12 februari – Opening van de Galerij van de Evolutie

13.02.2009 – de “Galerij van de evolutie” in het Museum voor natuurwetenschappen in Brussel geopend.

De galerij vat 3.8 miljard jaar leven op aarde samen. Van de kleinste fossielen van eenvoudige organismen tot de dieren die we vandaag kennen. 1000 exemplaren zijn er…..In 6 ½ hoofdstukken en tijdperken ontdek je er het verhaal van het leven …. een reis door cambrium, devoon, carbon, jura, eoceen en heden

Een blik op de toekomst toont een hypothese over hoe het leven verder zou kunnen evolueren. De mechanismen van evolutie worden blootgelegd. Een adembenemende ontdekkingstocht…

Video http://www.klara.be/cm/klara/1.104-searcharticle?directarticle=1.58358&article=1.58358

PERS /blogs & boeken
Gwenny Cooman

Donderdag, 11 december 2008

Het succes van slechte seks

http://evolutie.filosofie.be/index.php?/archives/19-Het-succes-van-slechte-seks.html

Dirk Draulans is doctor in de wetenschappen en werkte aan de universiteit van Oxford. Hij is bekend als bioloog, journalist en schrijver. Zijn recentste publicatie ‘Het succes van slechte seks – hoe de evolutietheorie van toepassing is op elk van ons (ja, ook op u)’ belooft op de achterflap niet het zoveelste boek te zijn waarin de evolutietheorie wordt uitgelegd. Het wil de evolutietheorie vertalen op elk van ons.

Het succes van slechte seks is rijkelijk gedocumenteerd met voorbeelden en verhalen. We lezen over een chimpanseegemeenschap in Oeganda, over de eerste keer dat Draulans bonobo’s in de vrije natuur zag in Congo en over een dramatische ervaring met een ijsbeer op Baffin Eiland, Noord-Canada. Het boek volgt een vrolijke en luchtige toon, het verhaal van de ijsbeer is meer uitzondering dan regel. Het boek focust ook op de mens, op seks en op voortplanting. Het legt uit hoe seksuele selectiewerkt en vertelt ons bijvoorbeeld waarom mensenmannen jonge vrouwen met stevige borsten aantrekkelijk vinden terwijl mannelijke chimpansees op oude dames vallen.Geïnspireerd op het boek stelden we Draulans enkele vragen.Uit ‘het succes van slechte seks’ blijkt alvast uw rijkheid aan praktijkervaringen op diverse plaatsen ter wereld. Ervoer u ergens hardnekkige weerstand tegen wetenschappelijke kennis?
 

“Niet echt, nee. Maar ik heb daar nu ook niet overal mee te koop gelopen. Als ik al iets ervaren heb, is het het gebrek aan wetenschappelijke kennis. Niet alle mensen lijken daar hinder van te ondervinden, hoewel dat gebrek zich vooral manifesteerde in arme gemeenschappen.”

Wat verbreedde uw wereldbeeld meer: uw werk als journalist of uw onderzoek als wetenschapper – bioloog?

 

“Het is de combinatie geweest. De evolutietheorie heeft me echt veel bijgebracht over de manier waarop de mens functioneert, in die mate zelfs dat ik niet goed begrijp waarom er soms nog altijd zoveel weerstand is tegen die theorie. Mensen willen blijkbaar nog altijd niet allemaal weten dat ze ook een biologische sturing hebben, die op een aantal vlakken toch sterk bepalend is. Mijn werk als journalist heeft me wel veel meer inzicht in het functioneren van de mensheid als dusdanig bijgebracht, en dan zeker het werk in oorlogsomstandigheden, wanneer de franjes eraf gaan. Heel ontluisterend.”

Ongeveer gelijktijdig met Charles Darwin ontsproten bij Alfred Russel Wallace zowat dezelfde ideeën en vaststellingen inzake evolutie en haar basisprincipes. Wallace was een avonturier die diverse studiereizen ondernam. Hij zag dat soorten zich kunnen aanpassen en kunnen veranderen. Omdat Darwin als eerste soortgelijke bevindingen publiceerde in ‘The Origin of Species’ is hij algemeen bekend als de grondlegger van de evolutietheorie.
Volgens Wallace bestond er evenwel ook een ‘sturende kracht’ achter alles, een ‘overruling intelligence’. Zo lijkt hij een voorloper op het Intelligent Design van vandaag.

Krijgt u het op uw heupen van de aanhangers van het Intelligent Design?

 

“Niet echt. In ons land is het een marginaal probleem. Het is natuurlijk anders in de VS of in Turkije, waar wij met Knack wat aandacht besteed hebben aan ID als een maatschappelijk verschijnsel; maar zeker niet als iets wetenschappelijks. Ik maak me geen zorgen om de evolutietheorie. Die is zo sterk dat ze er altijd zal blijven. Dat niet iedereen ze ‘gelooft’, vind ik niet zo erg. Er zijn altijd mensen met afwijkende visies. Zolang men Intelligent Design maar niet op grote schaal als een valabel alternatief gaat presenteren.”

‘Het succes van slechte seks’ is een wetenschapspopulariserend werk. Niettemin schrijft u dat u het project van professor Johan Braeckman ter popularisering van de evolutietheorie niet helemaal volgt. Hoewel u heel wat inspanningen van het mannelijke geslacht verklaart als een poging om indruk te maken op vrouwen, is dat wellicht niet de (enige) reden waarom u een boek schrijft. Is het verspreiden van kennis en een beter begrip van de evolutietheorie dan geen doelstelling die u gemeenschappelijk heeft met professor Braeckman?


“Natuurlijk, maar ik volg Braeckman niet als hij zijn inspanningen wil verkopen als een kruistocht tegen het creationisme, om de redenen die ik hierboven heb uiteengezet. Het valt me op dat het vooral filosofen zijn die zich met het creationisme bezighouden, dat biologen zich daar blijkbaar minder zorgen over maken. Misschien heeft dat te maken met het feit dat filosofen de evolutietheorie heel eng in het kader van het interpreteren van de mensheid zien, en niet voldoende als het grote ecologische verhaal dat het toch wel is. Voor de rest zijn alle menselijke inspanningen om de evolutietheorie te promoten toe te juichen.”

“Het succes van slechte seks”

Dirk Draulans buigt zich over de evolutie van seks in onze maatschappij.
De focus is verschoven van voortplanting naar genot, van kwantiteit naar kwaliteit.
[“Het succes van slechte seks” – Dirk Draulans. Standaard Uitgeverij, 2008]

Ontdek Darwin = over mensen en andere dieren

15 januari / Dirk Draulans

Special knack

De man die het concept van de evolutie bedacht, werd 200 jaar geleden geboren, zijn theorie is 150 jaar oud. Langdurig minutieus onderzoek, talloze ontledingen van dieren en observaties van menselijk en dierlijk gedrag gingen vooraf aan de publicatie van het belangrijkste boek ooit geschreven: On the Origin of Species by Means of Natural Selection .

In een tijd waarin creationisten predikten dat niets op aarde ontsnapt aan de hand van God, sloeg de blasfemische verklaring voor de evolutie van soorten in als een bom.

Dirk Draulans over andere dieren dan de mens , planten en landschappen, maar ook over het geloof (1)en over de moegetergde Charles Darwin zelf

(1)Interview met Theoloog /oud-Rector Marc Vervenne + comments http://www.knack.be/articles/index.jsp?siteID=72&sectionID=45&articleID=27920

LEZINGEN

WALTER VERRAES http://www.vrijzinnigbrugge.be/sleutelbrug/2009-01.pdf

Biologische evolutie versus intelligent design”,
van dehand van Walter Verraes, ere-gewoon hoogleraar vak-groep biologie aan de Universiteit Gent.
Hij stelt wetenschappelijke verklaringen voor, behandelt problemen zoals
‘de levende materie, energie van buiten uit, hetontstaan van het leven, zin en onzin van de scheppings-verhalen, de endogene hypothese …’

Creationisme wordt meestal aanzien als een christelijke stroming binnen het Bijbelvaste protestantisme.
Maar ook de meerderheid van de moslimgemeenschapen het jodendom geloven dat het universum door een creator, een godheid of een bouwmeester, is geschapen.
Er zijn verschillende strekkingen in het creationisme: de jonge-aardecreationisten, de oude-aardecreationisten ende progressieve creationisten.
Tot de laatste groep behoren de aanhangers van de recent, ongeveer 15 jaar terug, opgedoken theorie vanhet ‘intelligent design’ (ID).
Deze” theorie” beweert dat biologische organismen of structuren (en de daar aan-verbonden fysisch-chemische processen) niet kunnenontstaan zijn door natuurlijke selectie.
ID gelooft in een (goddelijk) gestuurde evolutie.Het is de zoveelste poging, voornamelijk in de VS, om het creationisme ingang te doen vinden in het onderwijs

Johan Braeckman

Februari 2009

Maandag 23 februari, 19u, Vrije Universiteit Brussel.
Lezing door prof. dr. Johan Braeckman:
De betekenis van Charles Darwin en de evolutietheorie in de 21e eeuw.
Inaugurale lezing Callewaert Leerstoel 2009.

Abstract: Darwins evolutietheorie laat weinigen onberoerd. Het was van meet af aan duidelijk dat de publicatie van zijn On the Origin of Species een grote impact zou hebben, niet alleen op wetenschappelijke vraagstukken, maar evenzeer op de manier waarop we nadenken over levensbeschouwelijke- en zingevingskwesties. Jaren vóór de publicatie van zijn belangrijkste boek had Darwin zelf het reeds over zijn ‘moordbekentenis’, toen hij verwees naar de theorie die hij in het geheim aan het ontwikkelen was.
Niettemin stellen we vast dat in meerdere opzichten de ‘darwinistische revolutie’ zich nog moet voltrekken, ook al is Darwins evolutietheorie op zich de voorbije 150 jaar sterk geëvolueerd. Grote gebieden van de biologie erkennen dat evolutietheorie het centrale verklarende inzicht biedt in hun discipline, maar toch beginnen sommige levenswetenschappen, zoals bijvoorbeeld de geneeskunde, pas de laatste jaren na te denken vanuit evolutionair perspectief. Dat geldt nog meer voor de cultuur- en gedragswetenschappen en verschillende andere disciplines. Het belang van Darwin moet zich daar nog tenvolle laten gelden, waarbij methodologische problemen moeten worden opgelost en meerdere vooroordelen moeten sneuvelen.
Meer in het algemeen is Darwin van groot belang voor wat betreft ‘de grote vragen’: wie zijn we, waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe? Maar ook hier stellen we vast dat slechts een minderheid, zowel in het westen als in andere delen van de wereld, het immense belang van Darwins ideeën, en de moderne uitwerking daarvan, begrijpt of erkent. Honderdvijftig jaar na Darwin is het tijd om zijn ideeën tenvolle ernstig te nemen.

Woensdag 25 februari, 19u, Vrije Universiteit Brussel.
Lezing door prof. dr. Johan Braeckman:
Darwin: leven & werk.
Callewaert Leerstoel 2009.

Abstract: Wie was Charles Darwin en in welk intellectueel klimaat groeide hij op? Hoe ontwikkelde hij zijn theorieën, en op welke vragen precies wilden ze een antwoord bieden? In deze voordracht wordt het leven van Charles Darwin besproken en tegen de brede achtergrond van zijn tijd geplaatst. Gaandeweg wordt verduidelijkt hoe zijn ideeën zich ontwikkelden, tot hij uiteindelijk tot de publicatie kwam van On the Origin of Species en andere meesterwerken, zoals The Descent of Man.

Darwin, evolutie en creationisme
Prof. Dr. Johan Braeckman
27 FEBRUARI 2009
Locatie: “De Geuzetorre”, Kazernelaan 1 te 8400 Oostende

Het creationisme is opnieuw in opmars. Honderdvijftig jaar nadat Charles Darwin de kern van zijn evolutietheorie uiteenzette in zijn boek Over de Oorsprong van Soorten, zijn er honderden miljoenen mensen, zowel in de christelijke als islamitische culturen, die de evolutietheorie naar het rijk der fabelen willen verwijzen. Nochtans, vanuit wetenschappelijk oogpunt, is er geen enkele goede reden om eraan te twijfelen dat de basisaspecten van de theorie correct zijn.

Het creationisme is de voorbije decennia ook zelf geëvolueerd. Om te ontsnappen aan de kritiek dat creationisme niet wetenschappelijk maar religieus is, introduceerden creationisten andere labels, zoals “scientific creationism” en, meer recent, “intelligent design”. Het mocht niet baten: in meerdere processen oordeelde de rechter dat de creationistische opvattingen, om het even in welke schapenvacht ze zijn gehuld, niks met wetenschap te maken hebben. Wie het creationisme grondig bestudeert, stelt vast dat de belangrijkste woordvoerders ervan dit intern ook toegeven. Wetenschappelijk staat men nergens, maar op zich is het de creationisten daar niet om te doen. Hun agenda wordt door religie, zingeving, moraal en politiek bepaald.

Maart 2009

Maandag 2 maart, 19u, Vrije Universiteit Brussel.
Lezing door prof. dr. Johan Braeckman:
Wetenschap versus creationisme en intelligent design.
Callewaert Leerstoel 2009.
Abstract: Het creationisme is opnieuw in opmars. Honderdvijftig jaar nadat Charles Darwin de kern van zijn evolutietheorie uiteenzette in zijn boek On the Origin of Species, zijn er honderden miljoenen mensen, zowel in de christelijke als islamitische en andere culturen, die de evolutietheorie naar het rijk der fabelen willen verwijzen. Nochtans, vanuit wetenschappelijk oogpunt, is er geen enkele goede reden om eraan te twijfelen dat de basisaspecten van de theorie correct zijn. Het creationisme is de voorbije decennia ook zelf geëvolueerd. Om te ontsnappen aan de kritiek dat creationisme niet wetenschappelijk maar religieus is, introduceerden creationisten andere labels, zoals ‘scientific creationism’ en, meer recent, ‘intelligent design’. Het mocht niet baten: in meerdere processen oordeelde de rechter dat de creationistische opvattingen, om het even in welke schapenvacht ze zijn gehuld, weinig of niks met wetenschap te maken hebben. Wie het creationisme grondig bestudeert, stelt vast dat de belangrijkste woordvoerders ervan dit intern ook toegeven. Wetenschappelijk staat men nergens, maar op zich is het de creationisten daar niet om te doen. Hun agenda wordt door religie, zingeving, moraal en politiek bepaald. Tijdens de lezing wordt uiteengezet hoe de evolutietheorie zich verhoudt tot religie en zingevingskwesties en waarom alle vormen van creationisme pseudo-wetenschappelijk en potentieel ook maatschappelijk en politiek gevaarlijk zijn.

Vroegere artikels van JB

Over evolutie & creationisme 17 mei 2008 http://johanbraeckman.filosofie.be/

Het creationisme is opnieuw in opmars. Honderdvijftig jaar nadat Charles Darwin de kern van zijn evolutietheorie uiteenzette in zijn boek Over de Oorsprong van Soorten, zijn er honderden miljoenen mensen, zowel in de christelijke als islamitische landen en culturen, die de evolutietheorie naar het rijk der fabelen willen verwijzen. Nochtans, vanuit wetenschappelijk oogpunt, is er geen enkele goede reden om eraan te twijfelen dat de basisaspecten van de theorie correct zijn. Het creationisme is de voorbije decennia sterk geëvolueerd. Om te ontsnappen aan de kritiek dat creationisme niet wetenschappelijk maar religieus is, introduceerden creationisten andere labels, zoals “scientific creationism” en, meer recent, “intelligent design”. Het mocht niet baten: in meerdere processen oordeelden Amerikaanse rechters, geheel terecht, dat de creationistische opvattingen niks met wetenschap te maken hebben. Op zich was daar uiteraard geen rechterlijke uitspraak voor nodig. Wetenschap heeft haar interne criteria om betrouwbare van onbetrouwbare kennis te onderscheiden.
Wie het creationisme grondig bestudeert, stelt vast dat, in elk geval in de Verenigde Staten, de belangrijkste woordvoerders ervan intern ook toegeven dat men wetenschappelijk nog geen potten heeft gebroken. Maar op zich is het creationisten daar niet om te doen. Hun agenda wordt door religie, zingeving, moraal en politiek bepaald. Hoewel nog niet grondig bestudeerd, lijkt het er sterk op dat ook in Europa, inclusief België, het creationistisch gedachtengoed de laatste jaren sterker op de voorgrond treedt. Een studie van Jon Miller, gepubliceerd in 2005 in Science, legde aan proefpersonen in diverse landen de volgende stelling voor: “Mensen, zoals ze vandaag de dag bestaan, zijn geëvolueerd uit vroegere, nu uitgestorven diersoorten.” Vanuit wetenschappelijk oogpunt is dit een waarheid als een koe, maar Millers cijfers tonen aan dat ongeveer één op vier Belgen die stelling verwerpt, of er in elk geval sterk aan twijfelt.
Het is niet eenvoudig om daar de precieze redenen van te achterhalen, maar veel heeft ongetwijfeld te maken met een verkeerd begrip van de evolutietheorie op zich, enerzijds, en een hele reeks vooroordelen tegenover Darwins inzichten anderzijds. Dit merkt men niet alleen bij mensen die religieus geïnspireerd zijn, of politiek eerder conservatief denken. Ook veel progressief denkenden, die vaak niet religieus zijn, staan sceptisch tegenover Darwin. Ik betwijfel of men in die laatste groep veel creationisten aantreft, maar er is in elk geval een wantrouwen tegenover evolutietheorie omdat men haar associeert met racisme, anti-feminisme, status quo denken, kapitalisme, enzovoort. Sommige van deze aspecten overlappen met het religieus getinte wantrouwen tegenover Darwin, maar de christelijke en islamitische problemen met de evolutietheorie situeren zich vooral rond de vermeende aantasting van bepaalde fundamenten van het religieuze denken.
Klopt het dat evolutietheorie automatisch anti-religieus is? Ik denk niet dat dit het geval is, het hangt er maar van af waarop men religieuze overtuigingen baseert. Wie bepaalde teksten, die men als sacraal beschouwt, in meer of mindere mate letterlijk neemt, zal inderdaad de evolutietheorie als problematisch ervaren. Maar niet alleen de evolutietheorie; ook de moderne geologie, genetica, astronomie, enzovoort, en vele disciplines uit de cultuur- en gedragswetenschappen, zijn in strijd met een dergelijke vorm van religie. Mensen die daarentegen bereid zijn om de religieuze teksten die hen inspireren eerder metaforisch en meerlagig te interpreteren, hoeven geen moeite te hebben met wetenschap in het algemeen en evolutietheorie in het bijzonder.
Een belangrijke taak is weggelegd voor diegenen die goed geïnformeerd zijn over evolutietheorie om duidelijk te maken wat de theorie in essentie is, namelijk een wetenschappelijke theorie die uit meerdere onderdelen bestaat en duidelijk maakt hoe soorten ontstaan en vergaan, hoe ze verspreid raken over de wereld, hoe ze met elkaar in interactie treden, hoe organismen adaptaties ontwikkelen, hoe het leven op aarde samenhangend is, enzovoort. De mens, als soort en als organisme met talrijke fysieke, mentale en gedragsmatige aanpassingen, vormt hierop geen uitzondering. Daarnaast moet men ook duidelijk maken wat de theorie niet is: ze is geen levensbeschouwing, geen bron van waarden en normen, ze bevat geen politieke ideologie, ze levert ons geen economische richtlijnen op, ze leidt niet tot nihilisme, noch biedt ze een rechtvaardiging voor seksisme, racisme, enzovoort, en evenmin tast ze de waardigheid van de mens aan.
De diverse vormen van creationisme, waaronder het zogenaamde ‘intelligent design’, die vandaag de dag in meer of mindere mate in België bekend zijn, zijn problematisch omwille van enkele vrij voor de hand liggende redenen. Niet alleen geven ze een fout beeld van wetenschap, in casu evolutietheorie, maar ook maken ze impliciet of expliciet een koppeling tussen evolutietheorie en religie, politiek, moraal, enzovoort, terwijl die koppeling in feite onbestaande is.
Men kan dan uiteraard de vraag stellen: So what? Wat maakt het uit dat mensen bepaalde kerninzichten en verworvenheden van de moderne wetenschap niet kennen, of niet accepteren en verwerpen? Uiteindelijk hangt het antwoord hierop af van het soort maatschappij dat we wenselijk vinden. Zelf ben ik helemaal gewonnen voor een maatschappij waarin veel diversiteit bestaat: levensbeschouwelijk, cultureel, culinair, artistiek, enz. Maar het moet gezegd dat het verwerpen van inzichten die wetenschappelijk vrijwel onomstreden zijn, niet de meerwaarde van de diversiteit naar boven brengt, maar eerder dreigt te zorgen voor afzondering, isolatie en wederzijds onbegrip. Bovendien valt niet te ontkennen dat heel wat studies en jobs een basisinzicht in moderne wetenschap vereisen. Wie de evolutietheorie verwerpt, kan ook moeite hebben met wetenschappelijke kennis uit andere disciplines. Meer fundamenteel gaat het om het al dan niet aanvaarden van de wetenschappelijke methode, wat nagenoeg aan alles raakt dat in onze samenleving met wetenschap en technologie te maken heeft.
Daarom is het van belang dat men zo adequaat mogelijk kennis over moderne wetenschap verspreidt en misverstanden en vooroordelen uit de wereld helpt. Dat kennis van de evolutietheorie in de eindtermen is opgenomen, is dan ook een goede zaak, maar op zichzelf wellicht niet voldoende. Meer inspanningen, via teksten, films, lezingen, studiedagen enzovoort, zijn zeker niet overbodig. Ultiem kan men, nogal evident, mensen niet verplichten om wetenschappelijke kennis te accepteren. Fundamenteel mogen mensen denken wat ze willen, en daar ook naar handelen, zolang dat niet in strijd is met de wet of de mensenrechten. Maar in een maatschappij zoals de onze hebben we op zijn minst de opdracht om zoveel mogelijk mensen vertrouwd te maken met de beschikbare wetenschappelijke informatie. Ze kunnen dan nog altijd kiezen hoe ze er tegenover staan. Wie de kennis niet heeft opgedaan, heeft die keuzevrijheid niet.
(Dit stukje werd eerder gepubliceerd in het ledenblad van het Masereelfonds)

Woensdag 4 maart, 19u, Vrije Universiteit Brussel.
Lezing door prof. dr. Johan Braeckman: Darwinistisch denken buiten de biologie.
Callewaert Leerstoel 2009.

Abstract: Hoewel Darwin reeds in 1859 voorspelde dat de psychologie een nieuw, evolutionair fundament zou krijgen, is het pas relatief recent dat een discipline zoals de evolutiepsychologie zich ontwikkelt. Het pad werd hiertoe geëffend door ondermeer de ethologie en de sociobiologie. Ook in de sociologie, antropologie, economie, kunstwetenschappen en meerdere andere cultuur- en gedragswetenschappen ontstaat het inzicht dat evolutietheorie interessante nieuwe perspectieven biedt om onderzoeksvragen te stellen. Tegelijkertijd sijpelt darwinistisch denken ook binnen in uiteenlopende wetenschapsdomeinen zoals de geneeskunde, de informatica en de architectuur. Dat gaat evenwel niet zonder slag of stoot: er zijn zowel wetenschappelijke en methodologische problemen, als vooroordelen, misverstanden en zelfs vormen van regelrechte angst betreffende de toepassing van darwinistische ideeën in al deze gebieden. In deze voordracht bespreken we de vraag hoever Darwins arm reikt, en gaan we tevens in op de vele controverses die hierover zijn ontstaan.

http://www.johanbraeckman.be/lezingen.html

 • De Maakbare Mens
  Abstract
 • Darwins moordbekentenis. Over de inhoud en gevolgen van Darwins evolutietheorie.
  Abstract
 • Creationisme en Intelligent Design: een darwinistische kritiek.
  Abstract
  Lees hier een verslag van een lezing.
 • De schaal van Thomas. Over pseudowetenschap en kritisch denken.
 • Het morele apparaat. Over morele dilemma’s en ethiek.
 • Religie: een wetenschappelijke analyse.
  Bekijk een video van deze lezing bij
  Religie Nu.
 • Neurowetenschappen en de vrije wil.
 • Bewustzijn als de basis van dierenrechten.
Franstalig Belgie
http://www.hominides.com/html/darwin-anniversaire/charles_darwin-2009-belgique.php#evolutionaujourdhuicolloquebruxelles
Colloque “L’Évolution aujourd’hui : à la croisée de la biologie et des sciences humaines”
L’Académie royale de Belgique organise, les 29, 30 et 31 janvier 2009, un colloque consacré à l’Évolution.http://www.hominides.com/html/darwin-anniversaire/charles_darwin-2009-belgique.php#darwinoriginehommecharleroi
Darwin et la question des origines de l’homme : histoire d’une réception
Marc Groenen, professeur de préhistoire à l’Université Libre de Bruxelles
Le 12 février 2009http://www.hominides.com/html/darwin-anniversaire/charles_darwin-2009-belgique.php#expositiondarwinliege
Exposition Darwin, sa vie, son oeuvre
du 15 mai au 15 novembre 2009
Aquarium-Muséum –
Embarcadère du Savoir – Institut Zoologique – quai E.Van Beneden, 22 – 4020 Liège
 PRESSE Francophone PROLOGUE http://www.lalibre.be/culture/livres/article/463322/darwin-lemaitre-riche-rencontre.html
La Libre Belgique
28/11/2008
“Charles Darwin et Georges Lemaître, une improbable mais passionnante rencontre”, par Dominique Lambert et Jacques Reisse, Académie royale de Belgique, 290 pp
Charles Darwin (1809-1882).
Le naturaliste anglais est un géant de l’histoire des sciences, comme Kepler ou Einstein. Sa théorie de l’évolution des espèces vivantes et la loi de la sélection naturelle qui la guide ont révolutionné notre conception du vivant et de l’homme.
La célébration de son anniversaire est d’autant plus nécessaire que des “créationnistes” et tenants du “dessein intelligent” contestent le darwinisme de manière très dangereuse.Georges Lemaître (1894-1966), prêtre et très grand cosmologiste belge, à l’origine de la théorie de l’atome primitif ou Big Bang
….Ces deux géants ne se sont évidemment pas connus, mais tous deux ont révolutionné notre conception du monde, l’un en s’attaquant à l’origine de l’homme, l’autre à l’origine du monde.
Ils bouleversèrent ainsi les théories classiques (souvent tirées de la Genèse) d’un monde créé tel qu’on le voit. Cette rencontre audacieuse s’avère très riche. Les deux auteurs racontent la vie et l’œuvre des deux scientifiques, mais en insistant sur ce qui fait lien entre eux.Tous deux ont grandi dans la foi chrétienne. Darwin étudie même la théologie et est d’abord séduit par la “théologie naturelle” de William Paley, proche de la Bible. Le second devint prêtre et le resta toute sa vie.Mais tous les deux eurent le courage de séparer leurs convictions religieuses de leur démarche scientifique.Pie XII dérape
Le déclic, pour l’un comme pour l’autre, fut un voyage. Darwin effectua, pendant 5 ans, son célébrissime voyage sur le Beagle qui fit le tour du monde. Il y démontra ses immenses qualités d’observateur, de naturaliste et de scientifique. On sait comment l’étude des variations dans les pinsons des îles Galapagos joua un rôle clé dans sa théorie.
Lemaîtreaussi fit un voyage décisif dans les grands centres scientifiques américains pour étudier les théories d’Einstein qu’il rencontra.Darwinse détourna ensuite de la religion, écœuré par l’esclavage et la mort – jeune – d’une de ses filles, et il devint agnostique, mais sans jamais en faire une militance et en séparant ses recherches de ses croyances. De même, il respecta toujours les convictions de sa femme Emma.Lemaîtreaussi ne voulut jamais que les sphères de la foi et de la science se confondent.En 1951, Pie XII, qui suivait de près les évolutions de la science, fit un discours, “Un’Ora”, devant l’académie pontificale sur “les preuves de l’existence de Dieu à la lumière de la science actuelle de la nature”.Il y invoquait, sans jamais nommer ni Lemaître ni sa théorie, l’idée nouvelle que le monde serait en expansion et né d’une singularité qui, pour lui, était précisément la création par Dieu. Lemaître n’apprécia pas que le Pape récupère à son profit les théories du Big Bang, car elles n’étaient encore qu’une hypothèse, mais surtout parce qu’il voulait que religion et science restent bien séparées.Lemaître, qui bénéficiait de plusieurs entrées à l’académie pontificale, fit connaître son sentiment et – fut-il entendu? – le Pape ne se risqua plus jamais à voir dans le Big Bang une preuve de la Création. “

Darwin 2009 / Partout en France Toute l’annee

Le journal du CNRS

· Darwin 2009

http://www.darwin2009.fr/

Une introduction à l’évolution, une galerie photo de l’évolution en France et une bibliographie sélectionnéessaisonnent ce site.

Bibliographie sélectionnée

Sur l’Evolution

 • Barton, Nicholas H., Derek E.G. Briggs, Jonathan A. Eisen, David B. Goldstein, Nipam H. Patel. (2007). Evolution. Cold Spring Harbor Laboratory Press. Cold Spring Harbor, New York.
 • Darwin Charles (1999), La Filiation de l’homme et la sélection liée au sexe (1871, traduction française de Michel Prum), Paris, Syllepse.
 • Darwin Charles (1985), The Origin of species, First Edition (1859), Penguin Classics, London, Penguin Books.
 • Darwin Charles (1985), L’origine des espèces, (traduction française d’Edmond Barbier), Paris, La Découverte.
 • Futuyma Douglas J. (1986), Evolutionary Biology, Second Edition, Sunderland, Sinauer Associates.
 • Gould Stephen Jay (2006), La structure de la théorie de l’évolution, (Traduction française de Marcel Blanc), Paris, nrf Essais, Gallimard.
 • Grant Peter (1997), La sélection naturelle et les pinsons de Darwin. In « L’évolution », dossier Pour La Science, Hors Série n°14, janvier 1997.
 • Kimura Motoo (1990), Théorie neutraliste de l’évolution (1983), Paris, Flammarion.
 • Lafon Claude (2004), Idées reçues en Biologie, Paris, Ellipses.
 • Gouyon Pierre-Henri, Jean-Pierre Henry et Jacques Arnould, Les avatars du gène. Paris, Belin.
 • Lecointre Guillaume et Le Guyader Hervé (2001), Classification phylogénétique du Vivant, Paris, Belin (troisième édition revue, 2006).
 • Mayr Ernst (1993), Darwin et la pensée moderne de l’évolution, traduction de René Lambert, Paris, Odile Jacob.
 • Mayr Ernst (2006), Après Darwin. Paris, Dunod.
 • Cynthia L. Mills (2005) La théorie de l’évolution… et pourquoi ça marche (ou pas). Collection Quai des Sciences. Paris, Dunod.
 • Picq Pascal (2007). Faits et causes pour l’évolution. Pour La Science n° 357, juillet 2007.
 • Ridley Mark (2004), Evolution, Third Edition, Malden, Oxford, Blackwell publishing.
 • Samadi Sarah et David Patrice (2000), La théorie de l’évolution, une logique pour la biologie, Paris, Flammarion.
 • Selosse Marc-André et Godelle Bernard (2007), L’évolution mène toujours au progrès : idée reçue, La recherche. Lire.
 • Selosse Marc-André et Godelle Bernard (2008), Dieu menace-t-il Darwin ? Quelle leçon pour la France, La recherche. Lire.
 • Tassy Pascal (1991), L’arbre à remonter le temps, Paris, Christian Bourgois.

Epistémologie

 • Baillargeon Norman (2007), Petit cours d’autodéfense intellectuelle. Montréal, Lux editeur.
 • Barberousse Anouk, Kistler Max, Ludwig Pascal (2000), La philosophie des sciences au XXème siècle, Paris, Flammarion.
 • Bourdieu, Pierre (2001), Science de la science et réflexivité, Paris, Raisons d’agir éditions.
 • Bronner, Gérald (2008), Coïncidences, nos représentations du hasard. Paris, Vuibert.
 • Bunge, Mario (1981), Le matérialisme scientifique, Paris, Syllepse, 2008.
 • Dennett C. Daniel (2000), Darwin est-il dangereux ? Paris, Odile Jacob.
 • Dubessy Jean et Lecointre Guillaume (2001), Intrusions spiritualistes et impostures intellectuelles en sciences, Paris, Syllepse.
 • Dubessy Jean, Lecointre Guillaume et Silberstein Marc (2004), Les matérialismes (et leurs détracteurs), Paris, Syllepse.
 • Mayet, Laurent (2002) (Dir.), La science en dix questions. Hors Série de Sciences et Avenir n° 133.
 • Mayet, Laurent (2003) (Dir.), Le monde selon Darwin. Hors Série de Sciences et Avenir n° 134.
 • Mayet, Laurent (2006) (Dir.), L’univers est-il sans histoire ? Hors Série de Sciences et Avenir n° 146.
 • Nadeau Robert (1999), Vocabulaire technique et analytique de l’épistémologie, Paris, Presses Universitaires de France.
 • Quiniou Yvon (2002), Etudes matérialistes sur la morale, Paris, Kimé.
 • Tort Patrick (1983), La pensée hiérarchique et l’évolution. Paris, Aubier.

Sur le Créationnisme

 • Baudoin, Cyrille et Olivier Brosseau (2008). Les créationnismes, une menace pour la société française ? Paris, Syllepse.
 • Grimoult Cédric (1998) Evolutionnisme et fixisme en France, histoire d’un combat 1800-1882. Paris, CNRS Editions.
 • Grimoult Cédric (2008) Mon père n’est pas un singe ? Paris, Ellipses.
 • Lecourt Dominique (1992), L’Amérique entre la bible et Darwin, Paris, Presses Universitaires de France.
 • Mayet Laurent (2005) (Dir.), La Bible contre Darwin, Le Nouvel Observateur, Hors-Série n°61.
 • Picq Pascal (2007), Lucy et l’obscurantisme. Paris, Odile Jacob.
 • Tort Patrick (1997) (Dir.) Pour Darwin, Paris, Presses Universitaires de France.

Sur l’histoire des sciences

 • Charbonnat Pascal (2007), Histoire des philosophies matérialistes, Paris, Syllepse
 • Duris Pascal et Gohau Gabriel (1997) Histoire des sciences de la vie. Paris, Nathan université, coll. « réf. ».
 • Gayon Jean (1992) Darwin et l’après-Darwin. Paris, Kimé.
 • Gould Stephen Jay (1983), La mal-mesure de l’Homme, Paris, Ramsay.
 • Laurent Goulven (1987) Paléontologie et Evolution en France 1800-1860. Paris, Editions du CTHS.
 • Tort Patrick (1996) (Dir.) Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution, (3 vol.).Paris, Presses Universitaires de France.
 • Tort Patrick (2000) Darwin et la science de l’évolution, Paris, Gallimard découvertes.

Disponible sur le site

 • Selosse Marc-André et Godelle Bernard (2007), L’évolution mène toujours au progrès : idée reçue, La recherche. Lire.
 • Selosse Marc-André et Godelle Bernard (2008), Dieu menace-t-il Darwin ? Quelle leçon pour la France, La recherche. Lire.

UK   DARWIN YEAR

Het geboorteland van darwin

www.darwin200.org
http://www.aboutdarwin.com/

The tree of life 

Attenborough over Darwin

…. Volgens Attenborough is Genesis de wortel van de menselijke exploitatie en verwoesting van de planeet aarde : Hij legt uit waarom de “evolutie”- idee van levensbelang is , omdat het de mens plaatst als en onvermijdelijk deel van de natuur

In 2000 had Steve Jones al het boek
‘Almost Like a Whale: The ‘Origin of Species’ Updated’ (Paperback) gepubliceerd,
In 2009 doet hij blijkbaar hetzelfde .

On the Origin of Species, Revisited

http://www.newscientist.com/special/on-the-origin-of-species-revisited

(Image: James Balog / Getty)This month marks the 150th anniversary of the most influential piece of popular science writing ever published.A few years ago, New Scientist listed reading On The Origin of Species as one of the 100 things to do before you die. To do so is to experience the extraordinary sensation of having a scientific genius enter your mind to guide you through his most important theory.Now we have asked the geneticist, evolutionary thinker and author Steve Jones to summarise and update the book for the 21st century – and, we hope, to inspire readers to experience Darwin’s astounding, world-changing writing first-hand.

ORIGIN OF SPECIES FOR THE 21ST CENTURY

Darwin’s masterpiece revisited

Unique among scientific theories, evolutionary biology finds its roots in a popular book by a single author. Darwin presented a new and radical view of existence: that life has changed over time and space, in part through a simple process called natural selection.To a modern reader Origin of Speciesseems lengthy indeed, with only a single illustration to enliven its 150,000 words. But Darwin was a clear thinker and the book is an impressive piece of advocacy.In just a fraction the length of its archetype, this account sketches out how Darwin might make his case today, a century-and-a-half on.Read more

CHAPTER 2

Variation under nature

Darwin was fascinated by the diversity of existence (Image: Niladri Nath/Flickr/Getty) In which Darwin considers individual differences and highlights the wide degree of variability within species upon which natural selection works

CHAPTER 3

Struggle for existence

Struggle for existence, wolves have been pushed out of their habitats by humans (Image: Niladri Nath/Flickr/Getty) In which Darwin describes the competition in nature for limited resources

CHAPTERS 4 AND 5

Natural selection and laws of variation

Sexual signals involve a trade-off, as they can attract predators too (Image: Dr. Paul Zahl/Spl) In which he explores the forces influencing the variation upon which natural selection works

CHAPTER 6

Difficulties on theory

Evolutionarily engineered (Image: Paul Sutherland/Getty) In which Darwin considers organs of extreme perfection and other apparent stumbling blocks for his theory

CHAPTER 7

Instinct

Bred to heard (Image: Nick Koudis/Getty) In which Darwin faces the issue of how behaviour might evolve

CHAPTER 8

Hybridism

The swordtail can produce strange hybrids further down the line when crossed with similar species such as platyfish (Image: FotoNatura/FN/Minden/FLPA RM) In which Darwin examines what keeps species apart

CHAPTERS 9 AND 10

On the imperfection of the geological record and the geological succession of organic beings

Top of the evolutionary chain (Image: Jens Kuhfs/Getty) In which Darwin considers why our palaeontological collections are full of gaps, and describes how his theory can account for the pattern of succession from fossils to living forms

CHAPTERS 11 AND 12

Geographical distribution

How did they get there? (Image: David Madison/Getty) In which Darwin demonstrates the importance of geographical barriers and climate change to explain the distribution of life as we see it today

CHAPTER 13

Mutual affinities of organic beings: Morphology: Embryology: Rudimentary organs

Evolutionary forms like this rat reveal a shared evolutionary history (Image: Science pictures ltd/SPL) In which Darwin considers classification and shows how his theory can be used to organise the living world along evolutionary lines

CHAPTER 14

Recapitulation and conclusion

In which Darwin expounds his “long argument” and addresses the “mystery of mysteries”: why there are so many different species

LINKS  wat is er nog bereikbaar  ? 

Basis vormt de prachtige lijst van

The Complete Work of Charles Darwin Online/ Contact the Director: Dr John van Wyhe.

______________________________________________________________________________

2009 was the 150th anniversary of the publication of On the Origin of Species (24 November 1859) and the 200th anniversary of Darwin’s birth (12 February 1809). This page aimed to list the associated worldwide events and publications.

Iems are loosely grouped into ‘Events’, ‘Publications‘ and ‘Films, documentaries & performances‘. Although this list is far from comprehensive, it is probably the largest list of worldwide Darwin events in 2009.

See also ‘1909: The first Darwin centenary


Events:

The [Dutch] Beagle project – reconstructing Darwin’s 5-year long voyage on HMS Beagle in one year.

Natural History Museum’s Darwin200 Events page here.

Darwin Day Celebration here.

Darwin Now. British Council. here.

The Darwin 150 Project (on facebook) here.


The HMS Beagle Project


16 Sept 2008 – 6 April 2009 The Darwin Bicentennial at Appalachian State University. http://universityforum.appstate.edu including ’13 lectures by distinguished scholars. Dr. James Costa, Director of Highlands Biological Laboratory, and Professor at Western Carolina University, will present a lecture on Feb 10, 2009 titled “On the Origin of the Origin”, which will detail his soon to be published book The Annotated Origin of the Species, from Harvard University Press. We will also have an Evolution Film Festival, music and art competitions, and theatrical productions of the Scopes Trial (from actual transcripts) and Inherit the Wind.’


Autumn 2008 – 2009 Celebrating Darwin and Evolution, Case Western Reserve University


Sept. 2008-Feb. 2009 Darwin Year Celebration. Davidson College Department of Biology. http://www.bio.davidson.edu/people/kahales/misc/Darwinyear0809/Darwin2009.html


14 Nov. 2008 – 19 April 2009 Darwin exhibition Natural History Museum, London.
Darwin is the biggest ever exhibition about Charles Darwin. It celebrates Darwin’s ideas and their impact for his 200th birthday in 2009. Discover the man and the revolutionary theory that changed our understanding of the world. See incredible, revealing and rare exhibits, some on display for the first time.


Dec. 2008-2009 ‘Charles Darwin in Australia’ National Museum of Australia


2009 The Vancouver Evolution Festival – UBC&SFU/Vancouver Canada. A year-long celebration of the joint anniversaries of Darwin’s birth and the publication of On the Origin of Species. Events throughout the year and throughout the city will explore Darwin’s many contributions to science, the latest findings in evolution & biodiversity, and the profound implications of these discoveries for society today. http://www.vanevo.ca.


Darwin Sesquicentennial Program at the University of Cincinnati, Ohio, USA. http://www.uc.edu/darwin/


2009. Zoology Museum, University of Cambridge. ‘Beetles, Finches and Barnacles: The Zoological Collections of Charles Darwin’. The exhibition will look at how Darwin’s experiences in Zoology shaped his ideas on evolution and natural selection, using many of the specimens he collected throughout his life (especially during the Beagle Voyage).


2 Jan. – 31 March 2009 The Lost World exhibition A display on Conan Doyle, Darwin and early portrayals of evolution to coincide with the Lost World Read 2009. In this initiative, thousands of people from Edinburgh, Glasgow, Hampshire, Shrewsbury, City of Westminster and most of South West England will be celebrating the bicentenary of the birth of Charles Darwin and the 150th birthday of Arthur Conan Doyle with a mass-read of The Lost World. Bristol Central Library, Bristol.


5-31 Jan. 2009 Voyage of the Beagle by Private Jet. follows highlights of Darwin’s voyage, beginning at Stanford’s campus near Palo Alto, California and ending in London. Stanford professors Bill Durham and David Abernethy, along with Harvard professor Janet Browne, will accompany the program as faculty leaders, delivering a comprehensive educational program focused on Darwin’s life, discoveries and legacy. Travelers will fly from destination to destination aboard a private Boeing 757, custom-fitted for just 92 passengers.


18 Jan. – 7 March 2009 Darwin College, Cambridge. Darwin Lecture Series


19 Jan. – 31 May 2009 Charles Darwin and the Origin of Species A small display at the National Portrait Gallery in London will celebrate Darwin’s life and work through the medium of photography, itself a rapidly changing product of nineteenthcentury science. Alongside portraits of Darwin at various stages of his life, the display includes images of those who were instrumental in the publication of his controversial theory. National Portrait Gallery, London.


22-24 Jan. 2009 To mark the 200th birthday of Charles Darwin (born Feb. 12, 1809) MIT will host a major conference January 22-24 that will celebrate the famed naturalist’s life and examine a wide spectrum of topics related to evolution. http://sites.google.com/site/darwinbicentennial/register


24 Jan. – 18 April 2009 Darwin’s Voyage of Discovery An exhibition including a timeline filled with anecdotes and stories to explore Darwin’s journey across the oceans. Take a closer look at our living ancestral heritage with specimens from the natural history collections. Plymouth City Museum and Art Gallery, Plymouth http://www.plymouth.gov.uk/museumdarwin200.htm


26 Jan. – April 2009 Walk in Darwin’s footsteps at ZSL London Zoo. ‘To celebrate Darwin200, the year of Darwin’s two hundredth birthday, ZSL London Zoo will be launching a free, fully interactive trail for 2009 on February 14th. For half term only, visitors will be able to join Darwin himself (or at least an actor playing Darwin!) on an exploratory walk around the Zoo.’ Press Contact: Rebecca Smith, rebecca.smith@zsl.org or 0207 449 6236


29 Jan. – 4 March The Leverhulme Centre for Human Evolution. Special Series of Seminars in Human Evolution http://www.human-evol.cam.ac.uk/


Darwin200 – ‘a collaboration of organisations across the UK who are celebrating Darwin’s 200th birthday in February 2009 with an exciting programme of activities.’


2 Feb. – 1 Oct. 2009 Charles Darwin: The Beginnings of a Continuing Journey A small exhibition exploring how Shrewsbury influenced Darwin. Rowley’s House, Shrewsbury http://www.shrewsburymuseums.com/exhibitions/001127.html


2 Feb. 2009, 8:30 pm. ‘Darwin Anniversary Cafe: Modern Living and Evolution’. Exeter Cafescientifique, Exeter Phoenix, Gandy Street, Exeter, EX4 3LS. (sponsored by Michelmores Solicitors).


5 Feb. CHAST Lecture – Is human evolution over? Steve Jones. University of Sydney


5-28 Feb. 2009, “Emory Evolving Arts: New Works Festival,” Emory College Center for Creativity & Arts and Emory University Creativity & Arts Initiative, http://www.creativity.emory.edu


5-6 Feb. 2009 Darwin Day meeting. Natural History Museum, Milan, Italy.


6 Feb- 28 Aug. 2009 Charles Darwin: A Man of Enlarged Curiosity An exhibition of publications and specimens representing Darwin’s work and life. Earth and Mineral Sciences Museum & Art Gallery, 19 Deike Building, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania, USA Opening reception and celebration, 12 February 2009


7-15 Feb. 2009, Ithaca Darwin Days. Sponsored by Cornell University and the Paleontological Research Institution. http://www.ithacadarwindays.org/


7 Feb. – 7 June 2009 Darwin at Down An exhibition of photographs of Darwin and his family 7 February – 7 June 2009, Horniman Museum, London


7 Feb. 2009 – Jan. 2010 The National Museum of Wales in conjunction with the Open University in Wales is hosting Darwin: A Revolutionary Scientist. http://www.museumwales.ac.uk/en/darwin200/


8-13 Feb. 2009 Evolution – The Event. Melbourne (Australia).


9 Feb. 2009 The Nature Darwin Debate 1: Are We Still Evolving? 7 pm. Is natural selection still shaping humans given that our survival is often more dependent on technology than genes? What are the implications for future generations from sedentary lifestyles, falling birth rates and older parents? What might our species look like 1000 years from now? Join three leading experts in evolutionary biology and evolutionary psychology including Henry Gee (British palaeontologist, evolutionary biologist and Senior Editor of Nature) and Susan Blackmore (freelance writer, lecturer, broadcaster and a Visiting Lecturer at the University of the West of England, Bristol) as they debate the latest evidence and its implications.


9 Feb. 2009 5pm John van Wyhe lecture. Environmental and Evolutionary Biology seminar series, School of Biology, University of St Andrews.


9 Feb. 2009 Why Darwin Matters Dr Michael Shermer, author of Why Darwin Matters: The Case Against Intelligent Design, talks about evolution and intelligent design. University of Bristol, Bristol.


9 Feb. 2009 The Darwin’s Sacred Cause book launch takes place at 6pm in the Great Hall on Imperial College London’s South Kensington campus. Entry is by advance free ticket only. Tickets can be reserved by emailing events@imperial.ac.uk


9-12 Feb. 2009 Darwin Days; Series of events including lectures, posters, exhibits, games, videos, etc. to celebrate the 20th anniversary of Darwin’s birth; sponsored by the Univesity of Northern Iowa Freethinkers and Inquirers; to be held in the Maucker Student Union on the campus of the University of Northern Iowa in Cedar Falls, IA, USA. For more information and details: http://darwinweek.com/


9-14 Feb. 2009 Darwin Week Festival Clemson University http://people.clemson.edu/~mchildr/Darwin/


9 Feb. 2009 6 pm. Exhibition Inauguration: Charles Darwin and his Links to St Andrews. School of Biology, University of St Andrews, St Andrews. http://darwin.st-andrews.ac.uk

10 Feb. 2009 4 pm. Evolution in the Century of Biology: Adaptation to Societal Need. Professor Thomas Meagher seminar, School of Biology, University of St Andrews, St Andrews. http://darwin.st-andrews.ac.uk


10 Feb. 2009 6 pm. Film – Inherit the Wind. New Picture House Cinema, St Andrews, Fife. http://www.nphcinema.co.uk


11 Feb. 2009 The Animals and Ourselves. Join Professor Aubrey Manning as he discusses the two key questions of do humans have instincts and do animals have intellects? Hawthornden Court, National Museum of Scotland, Edinburgh http://www.nms.ac.uk/talksandlectureseventslist.aspx.


11 Feb. 2009 Can British Science Rise to the New Challenges of the Twenty- First Century? For the 2009 Annual Darwin Day Lecture, organised by the British Humanist Association, Prof Sir David King will speak about the present state and future of science in Britain. Conway Hall, London.


10 Feb. 2009- Toulouse Museum (http://www.museum.toulouse.fr/), in conjunction with CNRS & University of Toulouse. ‘How Darwin changed our vision of the world?’ Public lecture series, events, and exhibitions throughout 2009, starting on Feb 10 with a celebration week, and a symposium on ‘Evolution & Medecine’ in Oct.


12 Feb. 2009 Darwin at the Museum The Natural History Museum will celebrate with a day of public talks and gallery performances celebrating the bicentenary, and in the evening the Museum will host the main Darwin200 VIP event. This will feature new works of art inspired through Darwin related programmes supported by the Wellcome Trust and Arts Admin, and by The Gulbenkian Foundation and The Galapagos Conservation Trust. http://www.nhm.ac.uk/.


12 Feb. – 3 May 2009 Yale Center for British Art: ‘Endless forms: Charles Darwin, Natural Science and the Visual Arts’


12 Feb. 2009 An exclusive dinner for 100 guests will be taking place at Christ’s College, Cambridge – part of the effort of the college to raise £500,000 to establish a Darwin Research Fellowship at Charles Darwin’s former college alongside a programme for visiting scientists from the Galapagos together with the Galapagos Conservation Trust. Special guests HRH Prince Philip, Duke of Edinburgh, Sir David Attenborough and Andrew Marr).


12 Feb. 2009 Reflections, Evolution of the Huxley Wilberforce Debate of 1860 A conversation between Richard Dawkins and Lord Richard Harries (recently Bishop of Oxford) celebrates Darwin’s contribution to modern biology and explores the Great Debate at the Oxford British Association meeting of 1860. 12 February 2009, Oxford University


12 Feb. 2009. THE 2009 OCEES DARWIN LECTURE Dr. Nina Jablonski will present “The evolution of human skin and skin color” 4:10 pm. Darwin Bicentennial Seminars at Ohio University. For the venue and further information visit the OCEES website: http://www.ocees.ohio.edu/


12 Feb 2009 Inaugural workshop entitled ‘Darwin Across the Disciplines’ hosted by the Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History. First of a year-long series of events at the University of Oklahoma in Norman, Oklahoma, USA. For more information and contact details: http://www.ou.edu/darwin/Site/Home.html


12 Feb. 2009 Annual Darwin Day conference on the philosophy of biology and Darwinism, including a Café Scientifique public debate. University of Birmingham http://darwinday.bham.ac.uk/.


12 Feb. 2009 Exploring and Investigating Nature. The launch of a photographic competition, open to all ages. The winning entries will form a display in November 2009. Grant Museum, Horniman Museum, Institute of Biology http://www.horniman.ac.uk/darwin/.


12 Feb. 2009 Happy Birthday Mr Darwin A voyage of the Beagle trail around the zoo, revealing significant dates within the life of Charles Darwin and featuring some of his publications and discoveries. 12 February 2009, Edinburgh Zoo http://www.edinburghzoo.org.uk/.


12 Feb. – 12 May 2009 Mr Darwin’s Fishes An exhibition about the Beagle fish specimens and Darwin’s lifelong friend, the eminent naturalist Leonard Jenyns. Bath Royal Literary and Scientific Institution http://www.brlsi.org/darwin2009/index.html


12 Feb. 2009. Darwin 200 in St Andrews; a series of seminars, bringing together some of the greatest minds in the university to celebrate and appropriately honour one of Britain’s best known and respected scientists. School of Biology, University of St Andrews, St Andrews. http://darwin.st-andrews.ac.uk


12 Feb. 2009 7:00 pm – 8:30 pm Darwin: His Enduring Legacy in an Age of Ecological Crisis, Weedon Island Preserve Cultural and Natural History Center. Join Dr. H Bruce Rinker to learn how Charles Darwin conjoined decades of field observations with his investigative spirit and the knowledge of his day to produce what some consider the most significant scientific works ever authored. Free program, cake, and refreshments. Pre-registration required. http://www.weedonislandpreserve.org


12 Feb. MacLeay Museum Exhibition: Accidental Encounters. University of Sydney


12 & 14 Feb. 2009 ‘Beetle Buzz: Darwin’s Doings and the Bugs of York.’ Multimedia poetry show for adults and children alike by Anneliese Emmans Dean with live music from David Hammond. Part of ‘The Fruits of Heresy’ Darwin season at Unitarian Chapel, St Saviourgate, York, UK http://www.thebigbuzzbiz/see_a_show_.html


12-15 Feb. 2009 BioEd 2009 Conference to promote understanding of biodiversity and the importance of evolutionary biology through an international exchange of ideas and knowledge about current research and education. Christchurch, New Zealand. http://www.allanwilsoncentre.ac.nz


12 Feb. 2009-Sept. 18 2009 Charles Darwin: After the Origin Cornell University Library, Ithaca, NY http://rmc.library.cornell.edu/darwin/ Cornell University Library will begin the celebration of its major Darwin exhibition with a lecture by Dr. Frank H.T. Rhodes, a preeminent Darwin scholar and president emeritus of Cornell University, on Feb. 12. The exhibition runs until September and includes documents, rare books, engravings, photographs and artifacts.


13 Feb. 2009 The Home of Charles Darwin, Down House, opens to the public on 13 February 2009. Experience Darwin’s world as never before with a visit to Down House – his Kentish family home and the unconventional laboratory in which he researched and wrote On the Origin of Species. Rare and unique collections, including many of Darwin’s personal possessions, will be on display for the first time alongside an exciting new multimedia tour of the family rooms as well as the extensive gardens, known as Darwin’s ‘outdoor laboratory’. Interact with the rare Beagle notebooks via exciting new digital displays and imagine what life at sea was like with an impressive full scale replica of Darwin’s cabin on the Beagle.


13 Feb. 2009 Charles Darwin – The True Story. Lecture by John van Wyhe. 7.30pm Winchester Discovery Centre.


13 Feb. 2009 A Day For Darwin, Biology Department, Queens College, Lefrak Concert Hall, http://dennehylab.bio.qc.cuny.edu/dd.html Symposium and Panel Discussion, Free and Open to the Public.


13 Feb. at 8.15 pm: Screening of ‘Flock of dodos’ followed by a Q and A with the director Dr. Randy Olson. Murray Edwards College, Cambridge.

14 Feb. at 3 pm: Panel discussion on evolution, creationism and intelligent design chaired by Prof. Michael Akam. The panel includes Dr. Rob Asher (Museum of Zoology, Cambridge), Prof. Michael Reiss (Institute of Education), Prof. Robert Foley (LCHES), Dr. Randy Olson, Dr. David Rosevear (creation science movement) and Revd. Angela Tilby. Murray Edwards College, Cambridge.

14 Feb. at 8 pm: Screening of ‘Inherit the wind’. Murray Edwards College, Cambridge.


14 Feb. 2009 ‘Happy Birthday Charles Darwin’ The Manchester Museum www.manchester.ac.uk/museum Happy Birthday Charles Darwin will be a family Big Saturday including displays of specimens that Darwin collected, Museum and University of Manchester experts on hand, performances from “Darwin and his Dodo” and science experiments. Pride of place will be the Museum’s Giant Tortoise from the Galapagos Islands.


14 Feb. 2009 Logic and democracy: 4th Darwin Day in Correggio (RE) , Italy. Meeting with Domenico Massaro – Logic Academic at Faculty of Literature and Philosophy of Siena University. – 8 pm – Evening meeting – Symposium: “Around the table with Platone”. Table conversation with prof. Domenico Massaro. Promoted by Al Simposio Association and Biblioteca Comunale Correggio. Info: alsimposio@tiscali.it


14 Feb. 2009 Happy Birthday Charles Darwin This family Big Saturday includes displays, performances and science experiments with the museum’s giant tortoise from the Galapagos Islands taking pride of place. The Manchester Museum, University of Manchester


14-22 Feb. 2009 Walk in Darwin’s footsteps this half term, Step back in time this February half term at ZSL London Zoo ZSL London Zoo, and embark on an exciting walk with ‘Charles Darwin’, the pioneering scientist who penned the renowned ‘Origin of Species’. ZSL London Zoo has a historical relationship with Charles Darwin of which it is very proud. Darwin was a corresponding fellow to the Zoological Society of London throughout his famous voyage on the HMS Beagle, during which time he developed his groundbreaking ideas on natural selection.


17 Feb. February Sydney Ideas – Michael Ruse on Darwin. University of Sydney


20 Feb. – Dec. 2009 Christ’s College, Cambridge, Darwin’s restored student rooms, Darwin garden with new statue of student aged Darwin by Anthony Smith and Lady Margaret lectures. For Darwin’s room opening times click here.

Feb. – Nov. 2009 Christ’s College Old Library, exhibition: ‘Charles Darwin: On land and at sea’. http://www.christs.cam.ac.uk/current-students/library/darwin200/ Free admission.
‘An exhibition celebrating the two-hundreth anniversary of the birth of Charles Darwin is now open in the Old Library. The exhibition is open to the public between 10 and 12, and again between 2 and 4, every Wednesday and Thursday. It is also open on Saturday afternoons between 2 and 4. Please check this website frequently, as opening times are subject to change. For organized / group visits, please contact the Library.’


18 Feb. 2009 Darwin at the Movies: Alfred Russell Wallace and Genius-Charles Darwin. San Diego State University http://cal.sdsu.edu/darwin/darwinatmovies.html


18 & 22 Feb. 2009 Darwin in Carnival in Recife and Olinda: Photos of the traditional lauching of the National S&T Week in the Carnival of Olinda and Recife with commemoration of the Darwin Year and IYA. Several scientists´ big dolls [Darwin, Galileu, Einstein, Carlos Chagas, …] went to the streets: http://www.sbpcpe.org/fotos/2009/carnaval/olinda/
http://www.sbpcpe.org/fotos/2009/carnaval/
Sponsors: Ministry of Science and Technology, SPPC – PE, UFPE, IFET-PE

2009 The expedition “The Darwin Trails” has followed Darwin’s footsteps in his trip to the state of Rio de Janeiro (1832). The expedition had an intense participation of teachers, schools, scientists and general people. Commemorative plaques were launched in 12 cities or small towns with Randal Keynes. Many other activities will be realized in these cities in 2009. http://www.casadaciencia.ufrj.br/caminhosdedarwin/ Photos of the expedition in: http://picasaweb.google.com.br/casadaciencia
Sponsors: Ministry of Science and Technology, Casa da Sciencia/UFRJ, Departamento de Recursos Minerias – Rio de Janeiro

2009 Project Darwin in Bahia with several activities organized in 2008 and many others for 2009: http://www.cienciaartemagia.ufba.br/darwinnabahia/
Sponsors: FAPESB, Federal University of Bahia, Ministry of Science and Technology, SECTI – Ba


18 Feb. – 27 May 2009 Darwin lectures and workshops at the University of Bern, Switzerland. http://www.forum.unibe.ch/de/pro_Darwin.htm


22 Feb. 2009 Lectures by Peter Kjaergaard and John van Wyhe. National History Museum of Denmark, Copenhagen.


25-27 Feb. 2009 DARWIN IN SEVILLE 2009 http://www.institucional.us.es/darwin09/home.html


26 Feb. 2009 The reception of Charles Darwin in Europe. A colloquium at Christ’s College, Cambridge. http://www.clarehall.cam.ac.uk/rbae/Darwin_Colloquium.htm


26-28, Feb. 2009. Universidad Nacional de Colombia. Bogota DC Colombia (South America) ‘A Symposium on Evolution in commemoration of Darwin bicentenary will be held at The National University of Colombia. The three days meeting “Darwin 200 years and evolutionary thinking in 2009” will gather professors from several Latin-American countries that have previously worked together in what is named the Bogota group. An audience (ca 400) of students, teachers, researchers and science professors is expected. The organizing committee is conformed by Eugenio Andrade, Joao Mu�oz and Alejandro Rosas with the support of the Universidad Nacional de Colombia. To check more information, see http://www.darwin2009.unal.edu.co/index.html


27 Feb. 2009 ‘Early Influences on Darwin: The Beagle Years.’ Talk by Professor Alistair Fitter, of University of York. Part of ‘The Fruits of Heresy’ Darwin season at St Saviourgate Unitarian Chapel, St Saviourgate, York, UK http://www.yorkunitarians.org.uk/

28 Feb. 2009 ‘Darwin’s Influence: Intelligent Design Then and Now.’ Talk by Dr Simon Hardy, of University of York (retired). Part of ‘The Fruits of Heresy’ Darwin season at St Saviourgate Unitarian Chapel, St Saviourgate, York, UK http://www.yorkunitarians.org.uk/


March – Nov. 2009 The Natural History Museum, Mexico City. Two exhibitions, one to coincide with a major book fair in March and the other opening in November. For more information, contact Rosa Linda Fragoso, rosita.de.maiz@gmail.com.


c. March 2009 ‘Darwin’s Reach: A Celebration of Darwin’s Legacy Across Academic Disciplines‘ Hofstra University, Hempstead, NY. Contact: Stu Vincent, 516-463-6493, stuart.vincent@hofstra.edu


2 March 2009 Darwin lecture by author Edward J. Larson. San Diego State University http://cal.sdsu.edu/darwin/edwardlarson.html

4 March 2009 Darwin at the Movies: Angels and Insects. San Diego State University http://cal.sdsu.edu/darwin/darwinatmovies.html


3 March 2009 Convidamos VExª para assistir à Conferência “O GÉNIO DE DARWIN” a proferir pela Profª Doutora Ana Leonor Pereira, no dia 3 DE MARÇO DE 2009, às 17horas, na Sala de Conferências do CEIS20, integrada no Ciclo de Conferências “200 Anos de Darwin”.


3-7 March 2009 Conference: ‘Biological Evolution: Facts and Theories A Critical Appraisal 150 Years After “The Origin of Species” (http://www.evolution-rome2009.org/)’


6-7 March 2009 The Evolution of Biology at York: Past, Present, and Future. Association of Graduate Students in Biological Sciences (AGSBS)/York University, Toronto http://www.biol.yorku.ca/grad/symposium/index.htm


9 March – Nov. 2009 Darwin Today. The Joint Research Counci. A travelling exhibition booked for 25 sites across the UK. The exhibition is aimed at engaging young audiences in how Darwin’s ideas inform modern research. It opens simultaneously at three venues: The Centre for Life in Newcastle, Sensation – the Dundee Science Centre, and at Living Coasts in Torquay. The exhibition is supported by a website, events programme, school resources and a discussion forum. Find out more about the RCUK Darwin Today programme at http://www.darwin.rcuk.ac.uk/500/all/1/Events.aspx


9 March 2009 The Nature Darwin Debate 2: What Price Biodiversity? 7pm We pay for our food, water, healthcare and energy, so why not pay for the many ‘services’ currently obtained for free from biological diversity e.g. insect-pollination, central to food production; or healthy forests, which we need for clean water and to stop soil erosion. Shouldn’t we invest now in our biodiversity in order to secure our future needs? Join leading names from science and politics including James Lovelock (author of Revenge of Gaia), Michael Meacher MP (former Minister of State for the Environment) and Sir Crispin Tickell (Director of the Policy Foresight Programme, James Martin Institute, Oxford University) as they debate the need to put a price on the Earth’s ecosystem services.


11 March 2009 Darwin and Genetics: 1909 and 2009. Christ’s College, Lady Margaret Lecture by Marsha Richmond


13 March – 24 April 2009 Darwin & the Golden Age of Zoology” exhibit: As part of the University of Wisconsin-Parkside’s Darwin 1809-1859-2009 commemoration of the 200th anniversary of Charles Darwin’s birth and the 150th anniversary of the publication of the Origin of Species, the Library presents “Darwin and the Golden Age of Zoology”. The exhibit consists of books, illustrations, specimens, and artifacts related to the many scientific surveys and expeditions of the late eighteenth to early twentieth centuries, of which Darwin’s voyage on HMS Beagle is among the best known, and perhaps the most momentous. Included are British or American editions of most of Darwin’s books, sumptuously illustrated systematic and zoogeographic monographs from the period, and more recently collected zoological and geological specimens. Highlights include a first American edition of Darwin’s Life and Letters (1887), P.H. Gosse’s Birds of Jamaica (1847), and a copy of J.E. Gray’s Synopsis of the Crocodilia (1867) perhaps once owned by Darwin, and bearing what may be his signature. The materials exhibited are from the Library, the Department of Biological Sciences, and the personal collections of Frank Egerton, Gregory Mayer, and Sean Murphy.


15-19 March 2009 British Council/CSIC Workshop on Evolution, Spain (details tbc)


16-28 March 2009 Origins ’09: A Celebration of the Birth & Life of Beginnings 2009 Sponsored by The Florida State University.


18 March 2009 Darwin at the Movies:The Darwin Adventure. San Diego State University http://cal.sdsu.edu/darwin/darwinatmovies.html


20 March – 23 Aug. 2009 Charles Darwin – Voyages and ideas that shook the world Australian National Maritime Museum – Darling Harbour, Sydney.
In the 200th anniversary year of Charles Darwin’s birth and 150 years after the publication of his famous evolutionary theory On the Origin of Species join Charles Darwin aboard HMS Beagle on the voyage of a lifetime. Explore the world of Darwin and his colleagues and see how their work continues on new scientific frontiers. Charles Darwin-Voyages and ideas that shook the world incorporates material from diverse collections including the British Museum, the National Maritime Museum Greenwich, the Oxford University Museum of Natural History, the National Library of Australia and the State Library of New South Wales. View watercolours that vividly record the places and people encountered by voyage artists. Examine specimens and artefacts collected during a series of ground-breaking surveying voyages. See how Darwin lived aboard the Beagle, Learn how Darwin’s captain Robert FitzRoy is linked to modern weather forecasting and listen to his first impressions of a tropical rainforest. Admire the craft of model making in our specially commissioned ship model of HMS Beagle or get close and personal with insect-eating plants in Darwin’s glasshouse!


26-28 March 2009 Darwin’s legacy: exploring diversity and evolution in the history of field biology. Society for the History of Natural History. National Museum of Wales, Cardiff.

28 March 2009 John van Wyhe ‘In Darwin’s pocket: the voyage of the Beagle from Darwin’s field notebooks’ – Ramsbottom Lecture, Society for the History of Natural History, National Museum of Wales, Cardiff.


30 March 2009 John van Wyhe lecture, Boston University.


30 March – 11 Sept. 2009 Kents Cavern: The Darwin anniversary excavations. The country’s leading experts in the palaeolithic are planning to conduct the first major excavations in Kents Cavern since the 1920s. They hope the information recovered from new fieldwork will contribute to widely-debated issues in palaeoanthropology. Most notably, they will concentrate on the origins of the cave’s use as a human shelter, and they hope to establish firmer dates for the first occupation of the cave by Neanderthals and early members of our own species. Kents Cavern Caves, Torquay, Devon http://www.kents-cavern.co.uk/


26 – 29 March 2009 Special Interest Weekend: Darwin’s Impact on Science and Culturem Christ Church, Oxford http://www.chch.ox.ac.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=775&Itemid=633


1-4 April 2009 University of California at San Diego Dean’s Symposium on Evolutionary Biology


2-3 April 2009 ‘Mind the Gap: Charles Darwin’s true story’ lecture by John van Wyhe. American Association of Physical Anthropologists, Chicago.


3-4 April 2009 Boston Colloquium for the Philosophy & History of Science: a two-day symposium on: “The Reception of Darwinism: Trans-Cultural Differences”


3-4 April 2009 Charles Darwin’s Legacy in European Cultures. Organised jointly by CRINI, Nantes, and GRER (ICT), Paris VII (Denis Diderot).
Proposals of about 300 words and a short biographical note to be sent (in English or French) before September 15, 2008 to: – Georges LETISSIER ( georges.letissier@univ-nantes.fr) – Françoise LE JEUNE ( francoise.le-jeune@univ-nantes.fr) – Michel PRUM (prum.michel@wanadoo.fr)


4 April 2009 Lecture by John van Wyhe. Rocky Mountain Dinosaur Resource Center, Woodland Park, Colorado.

4 April – 4 Oct. 2009 Darwin and Dinosaurs. A special exhibition at the Rocky Mountian Dinosaur Resource Center, Woodland Park, Colorado (http://www.rmdrc.com/). The exhibition features the early dinosaur discoveries by Mantell, Buckland and Owen and the complete works of Charles Darwin, all 1st editions and in remarkable condition, including On the Origin of Species (1859). [This is probably the finest collection of Darwin’s works on public display anywhere in the world.] Celebrating the Darwin anniversary in 2009, the exhibition is designed to illustrate the impact the discovery of dinosaurs had on geology in the early 19th century, and the subsequent impact on Darwin. The exhibition highlights Darwin’s voyage and includes a museum-quality model of H.M.S. Beagle. The exhibit is accompanied by a richly illustrated full colour brochure that summarizes Darwin’s discoveries and gives an overview of evolution and the theory of natural selection.


6-9 April 2009 10-5pm. Discover Evolution (part of the Edinburgh International Science Festival). National Museum of Scotland, Edinburgh. To celebrate the 200th birthday of Charles Darwin, Edinburgh University are taking a closer look at evolution this year in the Discover Evolution section of the Edinburgh International Science Festival. Free drop-in activities are being held in the National Museum for children and families aged 7 and upwards. Come along for some fun and to see how evolution is still very much a current issue.


8 April 2009 John van Wyhe lecture, 7pm University of Wisconsin-Parkside, Kenosha, WI


8 April 2009 Darwin at the Movies: Inherit the Wind. San Diego State University http://cal.sdsu.edu/darwin/darwinatmovies.html

16 April 2009 Round Table Discussion: Science and Religion – Irreconcilable Differences? San Diego State University http://cal.sdsu.edu/darwin/Eventschedule.html


9 April 2009 John van Wyhe lecture, 6:00-7:30pm, Oklahoma University


16 April 2009 John van Wyhe lecture “Mind the Gap: Did Darwin Avoid Publishing his Theory for 20 Years?”, 4 pm (EST) in ERC Building, Room 427 (Auditorium), on the West Campus of the University of Cincinnati.


17 April 2009 John van Wyhe lecture, “Charles Darwin – the true story”. Public Library of Cincinnati and Hamilton County, Cincinnati.


19 April – May 2009 The year of evolution. University of Pennsylvania, in conjunction with Penn Museum.


20 April 2009 John van Wyhe lecture, Colby College, Waterville, Maine

21 April 2009 John van Wyhe lecture, Mid-Maine Global Forum, Waterville, Maine


23-24 April 2009 Evolution today and tomorrow Darwin evaluated by contemporary evolutionary and philosophical theories. FCUL, Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa. Portugal


28 April 2009, the Faraday Institute termly public lecture on ‘God, Darwin and Design’ will be given by Prof. Kenneth Miller (Brown University, USA) in the Queen’s Lecture Theatre, Emmanuel College, Cambridge, at 5.30 p.m. http://www.st-edmunds.cam.ac.uk/faraday/Lectures.php.


30 April 2009 Darwin in the Classroom: Workshop for K-12 educators and parents. San Diego State University http://cal.sdsu.edu/darwin/Eventschedule.html


6 May 2009 Socrates versus Darwin. Christ’s College, Lady Margaret Lecture by David Sedley.


6 May 2009 John van Wyhe lecture. Cambridge University atheist & agnostic society, Cambridge Union.


6 May 2009 In Barcelona (Spain) there is a complete, public and uninterrupted Reading of “the Origin of the Species” of Charles Darwin. Fent Historia, the Catalan Association of Historical Studies, organizes their Tribute to Charles Darwin with the voice of the citizens of Barcelona. With the academic support of the Universitat of Barcelona, the Universitat of them Illes, Balears and Humboldt-Universitat zu Berlin (Germany), read in Spanish, Catalan, English, or German. Also, with the purpose of promoting the Accessible Reading and without barriers, some chapters will be able to be read in Braille thanks to the aid of Blind the National Organization of Spain, Territorial Delegation of Catalonia. The Day of Darwinian Lecture, will co-incide with the 150th anniversary of the death of Alexander Von Humboldt. For more information consult http://www.fenthistoria.org/.


12 May, 2009, at 6.30pm, there will be a high profile debate in Westminster Abbey, London, chaired by the BBC’s John Humphrys and sponsored by Theos and the Faraday Institute for Science and Religion. This will explore the compatibility of belief in God and Darwinian evolution. The panellists will include Lord Robert Winston, Professor Steve Jones, Dr Denis Alexander, and Professor Nancy Rothwell.


13 May 2009. Charles Darwin and Karl Marx – public meeting, International Students for Social Equality, University of Sheffield, England

15 May 2009. Charles Darwin and Karl Marx – public meeting, International Students for Social Equality, University of Manchester Student Union, Manchester, England

19 May 2009. Charles Darwin and Karl Marx – public meeting, International Students for Social Equality, London School of Economics, London England

20 May 2009. Charles Darwin and Karl Marx – public meeting, International Students for Social Equality, University of Sussex, Brighton, England http://www.wsws.org/articles/2009/may2009/isse-m09.shtml


16 May 2009 Darwin’s London. From London’s influence on the young Charles Darwin to the effect of Darwinian theory on the reshaping of the city, this day of talks will offer an entertaining and enlightening insight into the relationship between man and metropolis. Organised jointly by the Hunterian Museum at the Royal College of Surgeons and the Grant Museum of Zoology. http://www.rcseng.ac.uk/museums/events/spring-events/darwins-london


-17 May 2009 In Pursuit of Knowledge: Voyages of Scientific Exploration. This exhibition at St Andrew’s Museum, Fife, explores themes of exploration, adventure and discovery from pioneers such as Cook, Darwin, Scott and Shackleton as well the Scotia expedition.


20 May 2009 Science Biography (Sydney Writers’ Festival) University of Sydney


-22 May 2009 Voyage of the Beagle at the Life Science Centre, Newcastle-upon- Tyne, is a stunning planetarium show based on Darwin’s epic five year voyage around the southern hemisphere.


22 May 2009 John van Wyhe lecture. University of Birmingham.


22-24 May 2009 Evolution Rocks. Lyme Regis Fossil Festival 2009.


22-25 May 2009 Charles Darwin: A Floral Celebration. A flower festival depicting the life of Charles Darwin in the rural church where his parents and two sisters are buried. St Chad’s Church, Montford, Shropshire.


22 May -12 June 2009 Philosophy, Science and Society after Darwin. Cycle of Conferences celebrating the 200th birthday of Charles Darwin and the 150th anniversary of the publication of The Origin of the Species. The National University of San Marcos, Perú. To check more information, see http://alvarorevolledo.blogspot.com/


25-29 May 2009 Ciclo de Estudos do Curso de História da URI aborda vida e obra de Darwin. Universidade Regional Integrada, Brazil. http://www.uricer.edu.br/informacao.php?default=eventos/ev_his.php


25-29 May 2009 ‘Darwin’s Legacy: Natural Selection as an Organising Principle in Science’, an international conference hosted by the Origins Institute (OI) at McMaster University, Hamilton, Canada. http://origins.mcmaster.ca/conferences.php


27 May – 2 June 2009 Evolution: The Molecular Landscape. Celebrating the 200th birthday of Charles Darwin and the 150th anniversary of the publication of The Origin of the Species. Cold Spring Harbor Symposium.


June – Sept. 2009 Cambridge University Botanic Garden. Teaching Charles Darwin.


-20 Sept. 2009 A duck for Mr Darwin, a contemporary art show exploring the discourse around evolutionary thinking and the theory of natural selection is now open at the Baltic Centre in Gateshead.


13 June – 7 Nov. 2009 Simple Beginnings: The Story of Evolution at Bolton Museum in Lancashire will look at the historical background to Darwin’s theory, setting it in the context of the time it was written, and how the theory was received in Bolton and on the wider stage.


13 June 2009 Darwin in Cambridge. Lecture by John van Wyhe. Cambridge Local Girton Association, Girton College, Cambridge.


15 June 2009– Darwin by Post: “A dynamic on-line exhibit which showcases the Lloyd Library and Museum’s (Cincinnati, Ohio) comprehensive collection of Darwin’s publications and the multitude of books written by his contemporaries in natural science. It is also a tribute to the history of correspondence, communication, and letter writing. Designed with modern-day on-line social networking and media sites in mind, Darwin by Post offers a glimpse into the life of Darwin and his vast network of friends, colleagues, and even a few adversaries. Visitors to this exhibit will be able to read excerpts of letters, view images of plants, animals, landscapes, and maps, and peruse inventories of titles in the Lloyd collection. Updates and additions to the exhibit will be made throughout the year.”


16 June – 4 Oct. 2009 Endless forms: Charles Darwin, Natural Science and the Visual Arts. Fitzwilliam Museum, Cambridge. A major exhibition exploring the influence of Darwin’s discoveries on visual artists and their work. Works from all over the world including paintings, drawings, prints, photographs, sculpture, taxidermy and fossils will be displayed. The exhibition has been co-curated by Jane Munro, Senior Assistant Keeper of Paintings, Drawings and Prints at the Fitzwilliam Museum, and by Professor Diana Donald, a scholar of international distinction. They have also co-edited the accompanying substantial book, which includes essays by several contributors.


18 June 2009 Darwin’s Canopy. Natural History Museum.

18 June 2009 Expressions. Natural History Museum.


22 June 2009 John van Wyhe lecture. National University of Singapore.


26 June 2009- Garden Detectives at the National Museum of Scotland, Edinburgh.
Visit a special summer holiday exhibition for families at the National Museum of Scotland based on the simple methods of observation at the heart of Darwin’s work.


26 June – 29 Nov. 2009 After Darwin: Contemporary Expressions. The Natural History Museum’s Jerwood Gallery will be transformed into an observational laboratory, exploring the emotional and cultural relationships between humans and other animals and their physical behaviour and emotions. Darwin’s The Expression of the Emotions in Man and Animals is referenced in this arts and literature project, which will include works from Diana Thater, writer Mark Haddon and poet and Darwin descendent Ruth Padel. http://www.nhm.ac.uk/visit-us/whatson/ expressions/index.html


– 27 June 2009 Species, a new exhibition at Falmouth Art Gallery, displays work by the Surrealist artist Patrick Woodroffe, who has created new and fantastic species by taking characteristics from distinct families of animals.


– 27 June 2009 Cartooned 3: Evolution at the Museum of Barnstaple and North Devon looks at how cartoonists dealt with evolution in the 19th century and how the concept of evolution has influenced political cartooning over the past 150 years.


27 June 2009. Darwin day. University of Northampton.


– 27 June 2009 Darwin is a community art exhibition at Tunbridge Wells Museum and Art Gallery showcasing work created by local professional artists working alongside three local community groups, inspired by the Museum’s collections and by the 200th anniversary of Darwin’s birth.


26-27 June 2009 “Darwin Festival”, University of Northampton http://www2.northampton.ac.uk/appliedsciences/appliedscience/envsci/darwin


28 June – 1 July 2009 What would you tell Darwin? The Society of Experimental Biology (SEB) conference will be cross-disciplinary with fundamental science put into a broader relevance to natural selection, variation, reproduction, adaptation and speciation. The Society is also organising hands-on exhibits and public lectures on an evolutionary theme at the Glasgow Science Centre. Scottish Exhibition and Conference Centre, Glasgow


Darwin’s Microscope. A new temporary exhibition at the Whipple Museum of the History of Science, University of Cambridge. Produced by special guest curators Melanie Keene, Boris Jardine and Jim Secord, from the Department of History and Philosophy of Science, University of Cambridge.
The Whipple Museum is open Monday to Friday, 12.30-4.30 Free admission for all
Whipple Museum of the History of Science Free School Lane Cambridge CB2 3RH +44 (0)1223 330906


July – Aug. 2009 Darwin Summer Talks. Every Wednesday evening in July and August the Chelsea Physic Garden is hosting a Darwinthemed talk. Subjects include Darwin’s love of plants, Darwin and Victorian visual culture and retracing Darwin’s travels through Patagonia and Chile.


1-4 July 2009 The Art of Evolution: Charles Darwin and Visual Cultures, at the Courtauld Institute of Art, Somerset House. Convened by Barbara Larson and Fae Brauer, editors of The Art of Evolution: Darwin, Darwinisms and Visual Culture, which will be launched at the conference by The University Press of New England. For more information, contact Fae Brauer faebrauer@aol.com


2-4 July 2009 Kenneth Clark Lecture Theatre, The Courtauld Institute of Art Somerset House, Strand, London WC2R 0RN http://www.courtauld.ac.uk/researchforum/conferences/darwin


3 July – 15 Sept. 2009 Seeing the Light: Finch by Finch. An exhibition of cast glass Galapagos finch beaks by glass artist Tolly Nason is being held at the University Museum of Zoology in Cambridge. In this project, Tolly has cast the beaks of 14 Galapagos finches collected by Darwin in solid red glass at 20 times their original size. http://www.zoo.cam.ac.uk/museum/events/


5-10 July 2009 Darwin 2009 Festival, University of Cambridge, UK. A week long event in Cambridge where Darwin was an undergraduate student. The Festival will feature over 100 big name, big issue talks, debates, workshops, performances, exhibitions (from the Cambridge museums, collections/archives) and film, exploring Darwin’s impact on science, society, literature, history, philosophy, theology, art and music. Collaboration with The British Council and The Naked Scientists Radio show for global outreach.


11-12 July 2009 Darwin in the field: Collecting, Observation and Experiment. The Sedgwick Museum of Earth Sciences, University of Cambridge. Download the programme here.


6 July 2009 Reception at Christ’s College following Janet Browne’s lecture at the Darwin 2009 Festival.


6 July 2009- A new permanent exhibition opening on Monday July 6th 2009 during the Cambridge Darwin 2009 Festival: Darwin the Geologist. This new exhibition will build upon Charles Darwin: Becoming a Geologist’ which opened in April 2008 and which tells the story of how Charles Darwin settled on career in geology after studying medicine in Edinburgh and for the clergy at Cambridge. The new exhibition will detail the tools that Darwin would have used as a field geologist in the 1830s. The exhibition will show artifacts and specimens from the Voyage of HMS Beagle and Darwin’s published work in geology will also be displayed. For more information on the development of the Sedgwick Museum Darwin exhibitions go to the blog (darwinthegeologist.org).


6 July – 9 Dec. 2009 “A voyage around the world”. Cambridge University Library houses the world’s major archive of Darwin manuscripts, books, and letters. This exhibition explores the Beagle voyage as a pivotal experience in Darwin’s life; it was born out of his studies at Cambridge, and his specimens and notes were sent back to Cambridge and disseminated from there. The exhibition will reunite Darwin’s manuscripts and specimens from the University’s collections, many of them not seen in public since the voyage, and show how his experiences on the Beagle played an essential role in the formulation of Darwin’s theories throughout the rest of his life. The exhibition will be co-ordinated with temporary and permanent exhibitions throughout the University’s departments and museums and together these will provide an unparalleled opportunity to explore Darwin’s life and work. http://www.lib.cam.ac.uk/exhibitions/Darwin/index.html


8 July 2009 Desmond and Moore book signing and talk, Heffers Bookshop, Cambridge UK.


8 – 10 July 2009 Making Good Theatre presents “1859 – A Meeting of Poets and Scientists”, a play by Rani Drew. At Judith E. Wilson Drama Studio, 9 West Road, Cambridge. Admission free.


9 July 2009 Jean Gayon – Darwin and Darwinism. University of Sydney


11 July 2009 Darwin in the field, Sedgwick Museum, University of Cambridge.


13 July 2009 Oxfam Bookfest with Ruth Padel 6.30pm Guildhall Small Hall, Cambridge £5 Ruth Padel reads, and talks to Sophie Lording Darwin: A Life in Poems. With sympathy and grace, the poet moves deftly between vast processes of evolution and Darwin’s personal life; between science, love and family in this homage to her great-great-grandfather.


19-24 July 2009 Darwin’s 200th Birthday and 50 years of conservation in the Galapagos: the role of science in developing a sustainable future Symposium hosted by the Charles Darwin Foundation on Santa Cruz, Galapagos. Further information: http://www.darwinfoundation.org/files/about-us/pdf/Symposium%202009%20PP%20-%20PC-Web-Distribute.pdf


24 July 2009 John van Wyhe lecture, Bath Royal Literary and Scientific Institution


15 – 18 July 2009 Religious Responses to Darwinism 1859 – 2009. Ian Ramsey Centre summer conference. Preliminary details can be found at http://users.ox.ac.uk/~theo0038/Conferenceinfo/General.html


10 Aug. – 20 Dec. 2009 San Diego State University’s Library & Information Access will unveil several exhibits in honor of Charles Darwin’s 200th birthday and the 150th anniversary of his book On the Origin of Species by Means of Natural Selection. In the Donors Hall, the Library will host “Darwin Now,” a traveling exhibit created by the British Council that explores Darwin’s life and the importance of the theory of evolution to the contemporary world and modern science. Additionally in the Donors Hall there will be “The fact of Evolution,” an exhibit incorporating animal specimens and plants mostly from the SDSU Museum of Biodiversity and Greenhouse, including a Galapagos Island tortoise shell and a terrarium of live plants. Concurrently, the Library’s Department of Special Collections will host the exhibit “The Book that Shook the World,” an exploration of Darwin’s masterpiece On the Origin of Species as well as first editions of all Darwin’s other books. Additional materials from the Special Collections Department will also be on display in support of the exhibit.


13 Aug. 2009 “Darwin en la Argentina” Centro Cultural Borges. www.ccborges.org.ar


Aug. 2009 Cambridge University Botanic Garden. Darwin’s botanical experiments tba


21-27 Aug. 2009 The Next 200 Years of Darwin: Exploring the Evolving Legacy. This festival is part of the Salzburg Global Seminar. http://www.salzburgglobal.org/2009/Sessions.cfm?IDSPECIAL_EVENT=2037 or contact Ian Brown, ibrown@SalzburgGlobal.org


23-27 Aug. 2009 Second Summit on Evolution (and the first meeting of the Asociacion Iberoamericana de Biologia Evolutiva) in the Galapagos Archipelago Institute for the Arts and the Sciences located in the San Cristobal Island.


24-27 Aug. 2009 The Second World Summit on Evolution (WSE).


Shrewsbury 2009 Multiple events. www.shift-time.org


Sept. 2009 (all month long). 200 years with Charles Darwin. His influence in all areas of present culture. Pontificia Universidad Católica del Perú/ British Peruvian Cultural Association. http://www.pucp.edu.pe/cef/conf_darwin.html


2-6 Sept. 2009 Uruguayan Darwin 200 event: “150 years of Darwin’s Evolutionary Theory:a South American celebration.” For information refer to http://www.darwin200.edu.uy. The Uruguayan Post Office will release a set of Darwin bicentenary stamps; a 150 Km horse back ride following part of Darwin’s path in Uruguay, between the city of Minas and Punta del Este-Maldonado; First edition of the Latin American School of Evolution, Montevideo-Uruguay.


3 -6 Sept. 2009 150 years of “Darwin’s Evolutionary Theory: a South American celebration” The meeting will be held in Punta del Este-Maldonado collecting point of Charles Darwin, where he spent more than 10 weeks during his voyage in the HMS Beagle. According to his accounts Darwin spent a productive time in this place, as he put it: “[last days have been employed]… in arranging & writing notes about all my treasures from Maldonado”. http://www.darwin200.edu.uy
This meeting is part of a series of meetings convened by IUBS and UNESCO. We are expecting to host several researchers, particularly young researchers, from South America and all over the world. Darwin200-Uruguay


8 Sept. – 9 Dec. 2009 “On the Origin of Species: Texts and Contexts for Charles Darwin’s Great Work.” Exhibition. DeGolyer Library, Southern Methodist University, Dallas, Texas. Drawing on the rich special collections of the DeGolyer Library at SMU, this major exhibition will focus on all the lifetime editions of On the Origin of Species, as well as Charles Darwin’s other publications, with the work of 18th-century and 19th.-century naturalists (Darwin’s predecessors and contemporaries) providing context. Reactions to Darwin, both from the popular press and the scientific community, will also be on display. The DeGolyer exhibition is part of a year-long celebration at SMU honoring the 150th anniversary of the first publication of On the Origin of Species and the 200th anniversary of Darwin’ s birth.


6-10 Sept. 2009 The 16th International Society for Developmental Biology Congress, Edinburgh, will include two symposia on ‘Darwin and Development’. www.isdb2009.com


10-12 Sept. 2009: International Congress: Darwin’s impact on science, socety and culture, a 21st century reassessment – 200th anniversary of Darwin’s birth -150th anniversary of the publication of Origin of Species – CATHOLIC UNIVERSITY OF PORTUGAL – Faculty of Philosophy Braga – Portugal Abstract and poster deadline: May 30, 2009 – http://www.congressos.facfil.eu/


12 Sept. – 7 Nov. 2009 Expressions Falmouth Art Gallery A new exhibition at Falmouth Art Gallery uses Darwin’s work to examine powerful images of expression. Featured will be a wide range of powerful images from an animal in anger to the more subtle expressions portrayed by leading portrait painters. http://www.falmouthartgallery.com/Seasonal%20Exhibitions/Seasonal%202009/expressions.html


14-17 Sept. 2009 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ISLANDS AND EVOLUTION. University of Balearic Islands, Menorca Island (Balearic Islands, Spain) http://www.darwinislands.es


15-20 Sept. 2009 The European Science Foundation (ESF), in partnership with COST European Cooperation in Science and Technology: COMPLEX SYSTEMS AND CHANGES: DARWIN AND EVOLUTION – NATURE-CULTURE INTERFACE Hotel Eden Roc, Sant Feliu de Guixols, Spain. This conference is part of the 2009 ESF Research Conferences Programme and is accessible on-line from http://www.esf.org/index.php?id=5687.


16-20 Sept. 2009 Calpe Conference 2009 Human Evolution – 150 years after Darwin. The Gibraltar Museum/Gibraltar.


16 Sept. Darwin and Wallace: the true story. Keynote lecture by John van Wyhe. Life and Earth Scientists: SE Asian Gateway Meeting at Royal Holloway, University of London.


19-22 Sept. 2009 Darwin’s Mistake and what we are doing to correct it – CIBIO – Pólo Açores, Department of Biology, University of the Azores, Portugal – www.uac.pt/drouetia


22-23 September 2009 Apelo à participação no “Encontro Internacional Darwin, Darwinismos e Evolução (1859-2009)” (Coimbra, Portugal, 22-23 Setembro 2009)
Call for Papers “International Meeting Darwin, Darwinisms and Evolution (1859-2009)” (Coimbra, Portugal, 22-23 Sept 2009).


22 – 24 Sept. 2009 “Charles Darwin: Shaping our Science, Society & Future”. Charles Darwin University, DARWIN. http://www.cdu.edu.au/cdss2009/


23 Sept. John van Wyhe lecture. International Centre for Life in Newcastle upon Tyne.


24 Sept. 2009 at 7.30 pm. Darwin’s Sacred Cause. A talk by James Moore, at Danny House, Hurstpierpoint, BN6 9BB.


24-26 Sept. 2009 International Darwin Conference Bradford. A preliminary programme for this conference has now been posted on the website: http://www.brad.ac.uk/darwin2009/


26 Sept. 2009 Cambridge Library Group the most joyful years. Charles Darwin at Christ’s College lecture by John van Wyhe


28 Sept. – 2 Oct. 2009 A Symposium: LAMARCK-DARWIN: 1809-2009. DOSCIENTOS AÑOS DE EVOLUCIONISMO. Xalapa, the Capital City of the Sate of Veracruz, México. Information: Jorge Martínez-Contreras, UAM: pascalo696@mac.com & pascalo69@yahoo.com; Aralisa Shedden, UV: arazitl@gmail.com; Aura ponce de León, CEFPSVLT: auraponce@yahoo.com


1 Oct. 2009 Finished Proofs? A symposium to celebrate the 150th anniversary of the publication of On the Origin of Species (1859). Sponsored by the History of Medicine Division of the National Library of Medicine and the Office of History at the National Institutes of Health. Location: Lister Hill Auditorium, National Library of Medicine (NIH) 8600 Rockville Pike, Bldg. 38A Bethesda, MD. Time: 9:00 AM 6:15 PM


1-22 Oct. 2009 Charles Darwin exhibition. University of Reading Special Collections Service.
This exhibition features a number of early editions of important works by Darwin from the Cole Library, part of the University of Reading rare book collections, and specimens on loan from the Cole Museum of Zoology. http://www.reading.ac.uk/special-collections/news/exhibitions/sc-exhibition-darwin.aspx


2-4 Oct. 2009 Interspecies symposium. Part of the Interspecies project, in which artists have been working with animals, this is a three-day programme of exhibition tours, workshops and a family day taking place at the A Foundation in Shoreditch, London. http://www.artscatalyst.org/


3 Oct 2009 – July 2010 ‘Darwin at The Manchester Museum’ www.manchester.ac.uk/museum October 2009 will see the start of The Manchester Museum’s festival of exhibitions and events for Darwin.
‘Charles Darwin: the evolution of a scientist’ will be a major temporary exhibition exploring Darwin and Darwinism. The exhibition will help visitors to get a sense of who Darwin was and what he did; provide a whodunit of evidence for evolution and natural selection; look at the theme of controversy including social and post-Darwinism; explore effects of Darwin today and personal and faith views on Darwin, his work and its impact.
Darwin at The Manchester Museum will include a new permanent Museum exhibition about Darwin and evolution using objects and hands-on interactives in an environment designed for fun, family learning and exploration.


7-9 Oct. 2009 JORNADAS 200/150: Año Darwin en la UNSAM A 200 años del nacimiento de Darwin y a 150 años de EL ORIGEN DE LAS ESPECIES. Universidad Nacional de Gral. San Martín. http://www.unsam.edu.ar/home/2circular.pdf


9-30 Oct. 2009 This view of life – Evolutionary art in the year of Darwin. Hosts: College of Biological Sciences and College of Arts (University of Guelph, Ontario, Canada). http://arts.uoguelph.ca/eayd2009/
Ed Video Media Arts Center (Guelph, Ontario, Canada) www.edvideo.org/gallery-events/exhibitions/on-site/this-view-of-life-evolutionary-art-for-the-year-of-darwin
Description: This view of life – Evolutionary art in the year of Darwin The investigation of evolutionary theory is not limited to the lab, field or fossil bed. Darwinian theory, after a century and a half, continues to inspire creativity, which perpetuates the evolution of these ideas in their own right. Forms of expression can be compared to instruments of observation, magnifying some aspects of evolution while masking or distorting others. These exhibits offer unique perspectives into the nature and scope of biological novelty, organic variation, and evolving life forms. “This view of life” is the culmination of celebrations in the ‘Year of Darwin’ here at Guelph as it showcases a unique melding together of artistic and scientific disciplines little explored in other celebrations elsewhere. This group exhibition presents recent work from 10 contemporary Canadian artists (including a faculty and graduate of the University of Guelph) selected because of their interest in exploring evolutionary themes in their work. The reception will feature static and video artwork, biological specimens, and presentations by project participants. Artwork will be exhibited at the Ed Video Gallery and inside and outside of the Science Complex Atrium, University of Guelph for the duration of the show.


10 Oct. – 18 Jan. 2010 “Darwin at the Museum” exhibition at the Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History. On display will be numerous artifacts and specimens from the collections of the Museum alongside a complete set of first editions of the printed works of Charles Darwin from the History of Science Collections of the University of Oklahoma Libraries. (Some of these works have been generously shared with Darwin Online here.)


10-17 October 10-13 (3 nights), 13-17 (4 nights) or 10-17 (7 nights) Charles Darwin in Tierra del Fuego. Cruceros Australis, aboard their cruise ship “Via Australis.” (capacity 136 passengers)
Venue: (3 nignts): Ushuaia, Argentina to Punta Arenas Chile, via Beagle Channel and Strait of Magellan (4 nights): Same in reverse (7 nights): Round trip
Other info — Guest Lecturers John Woram, author “Here Be Giants: Travelers Tales from the Land of the Patagons” Sergio Zagier, publisher/cartographer Gerardo Bartolomé, author of “Patagonia Through the Eyes of Darwin”
http://www.rockvillepress.com/details.htm
http://www.inca1.com/patagonia/patDarwin.html
http://www.inca1.com/patagonia/patDarwin.html INCA (International Nature & Cultural Adventures) site with similar info.


11 Oct. Darwin: myths and realities. Talks by Jon Hodge and John van Wyhe. Ilkley Literature Festival, 5.15pm Ilkley Playhouse Wildman Studio, Weston Road, Ilkley.


15 Oct. 2009 ‘UTTER!’ Evolution – A natural selection of the very fittest poets and comics to celebrate Darwin’s 200th anniversary year, including: Robin Ince, Niall O’Sullivan, Baba Brinkman, Kelley Swain, Richard Tyrone Jones, & the AjarMic contest.
7:30pm – 10:30pm 5 before 7.30pm, The Cross Kings, 126 York Way, east side of King’s Cross (the nearest tube & station)


15 Oct.-3 Dec. 2009 Problems in the History of Science: Darwin in History: Contexts and Issues. History Faculty, Oxford University.


17 Oct. 2009 “Beyond Paradise: The Wildlife of a Gentle Man”, a one man play by Sean Street. Christopher Robbie (who has played the part of King Lear for the Royal Shakepeare Company) is Charles Darwin. Performed at the Bath Royal Literary and Scientific Institute (BRLSI), 16 Queen Square, Bath BA1 2HN. Tickets are sold in advance at £7.50 (adults) or £5.00 (under 18s). Send a cheque with stamped addressed envelope to Janet Cunliffe Jones at the BRLSI address.


The Academy of Natural Sciences in Philadelphia and the Philadelphia Botanical Club will celebrate the 200th anniversary of Charles Darwin’s birth and the 150th anniversary of *On The Origin of Species* with a symposium on plants and evolution. *Darwin and Botany in a Changing World:150 Years after The Origin of Species* will feature talks on the historical and philosophical implications of evolution and current research on plant evolution.
Speakers include James Lennox, science historian from the University of Pittsburgh; Karl Niklas, evolutionary biologist from Cornell University; and Tatyana Livshultz, curator of botany at the Academy.
Registration is $10; $5 for students and members of the Academy and Botanical Club.
For more information and to register, please visit http://www.ansp.org/activities/darwin-botany.php


22 Oct. 2009 Darwin’s Bards by John Holmes. A Cambridge Festival of Ideas Event. Whipple Museum of the History of Science.


-23 Oct. 2009 The Deep, Hull’s award-winning aquarium is celebrating Darwin200 with Lost Oceans, featuring a new 3D movie Monsters of The Deep, Darwin exhibits and new aquatic displays.


23 Oct. – 12 Dec. 2009 Darwin in Scotland. Talbot Rice Gallery Two new exhibitions that celebrate Darwin’s anniversary in different ways will be shown side-by-side. Darwin’s Edinburgh will explore the two years, from 1825 until 1827, when Charles Darwin was a student at the Medical School of the University of Edinburgh. During this time, Edinburgh academics and curators had a lasting influence on the young and inquisitive scholar. An Entangled Bank will present a series of diverse but interrelated works by five contemporary artists, who have drawn inspiration from one of Darwin’s most famous visual metaphors. http://ace.caad.ed.ac.uk/Darwin/


24-26 Oct. 2009 Darwin-China 200 conference. Yingjie Overseas Exchange Center, Peking University, Beijing, China. http://www.darwin200.cn/


25-30 Oct. 2009 the British Council and the Wellcome Trust are holding an international education symposium in collaboration with the National Science Learning Centre and the Natural History Museum at the NSLC in York. The focus of the Communicating Darwin’s Ideas: Richness and Opportunity Symposium will be to share expertise in public engagement with evolution science, particularly among young people. The symposium will host an invited audience of policy makers, curriculum bodies, public engagement and education specialists and teacher educators. The symposium will examine policy issues relating to public engagement with evolution and Darwinism. It will address four major themes; the teaching of evolution and Darwinism in formal education; the challenges of working in differing social and cultural contexts; wider implications of teaching about the use of scientific evidence; newperimental work for teaching evolution.


29-31 Oct. 2009 Darwin/Chicago 2009, University of Chicago. Speakers include biologists, historians and philosophers of biology. http://darwin-chicago.uchicago.edu


29-31 Oct. 2009 “2009 Darwiniana Symposium: Darwinism, Science, Religion, and Society” co-sponsored by the Ohio Humanities Council , The Taft Research Center, and the University of Cincinnati.


31 Oct. – 1 Nov. 2009 Evolution: Past and Present. A symposium of Chinese scholars to commemorate the 150th anniversary of the publication of On the Origin of Species and the 200th anniversary of Darwin’s birth. Shanghai Normal University, Shanghai, China.


Nov. 2009 ‘ Revolution in science’ Kinki University, Osaka, Japan. Small exhibition the library collection of original Darwin works including a 1st edn of the Origin of species.


1 Nov. 2009 Darwin’s Ghost. Jonathan Zilberg. University of Plymouth.


1-3 Nov. 2009 “Darwin in the Twenty-First Century: Nature, Humanity and God.” A conference at the University of Notre Dame, sponsored by the John J. Reilly Center for Science, Technology and Values and the STOQ project. This is an international interdisciplinary conference that will bring into dialogue scientists, philosophers, theologians and historians. Contributed papers accepted, with proposals due June 12. Further information at: http://nd.edu/~reilly/darwinconference.html.


4 Nov. 2009 SciCafe – Darwin on Facebook: How Culture Transforms Human Evolution. The American Museum of Natural History. http://www.amnh.org/programs/scicafe/.


4 Nov. 2009- Darwin’s in the Hospital. An exhibition at University College Hospital, London, on Darwin’s life and work. Our exhibition commemorates the 200th anniversary of Darwin’s birth and the 150th anniversary of the publication of On the Origin of Species.


4 Nov. 2009 Celebration of Darwin conference at Virginia Tech to mark 150th anniversary of Origin of Species at The Inn at Virginia Tech and Skelton Conference Center from 8 a.m. to 9 p.m.

4-25 Nov. The Armory Gallery of the School of Visual Arts in the College of Architecture and Urban Studies will offer Singing Darwin: A New Media Exhibition < http://www.sova.vt.edu/singingdarwin.html&gt; (http://www.sova.vt.edu/singingdarwin.html) Singing Darwin, directed by Carol Burch-Brown, professor of art, will culminate in a 24-hour Web-streamed performance art event on Nov. 23 and 24, coinciding with the actual publication date of the Origin.

5 Nov. The Choices and Challenges<http://www.choicesandchallenges.sts.vt.edu/&gt; (http://www.choicesandchallenges.sts.vt.edu/) forum will bring several distinguished speakers to discuss the inner life of animals, a topic that Darwin addressed in his writings.


6 Nov. 2009 Darwin and the Greeks, 18.30-19.30, Stevenson Lecture Theatre, Clore Education Centre.
Worms, bumble bees, orchids – while working in his garden, Theo is reminded of some of the everyday living things that inspired Charles Darwin. His reflections on the Greek philosophers who previewed some of the great man’s ideas lead Theo finally to confront a discomforting truth about his own life. A rehearsed reading of a performance piece by classicist and playwright Sue Blundell.
£5, concessions £3
Book tickets through the British Museum Ticket Desk 10.00-16.45 daily
Telephone 020 7323 8181
http://www.britishmuseum.org


10 Nov. 2009 Is human evolution over? Ealing Central Library, London.


10 Nov. 2009 Charles Darwin: Live at the Linnean. A Lecture and Performance by Richard Milner FLS for the launch of his book ‘Darwin’s Universe’. 6pm Followed by a wine reception. The Linnean Society of London.


11 Nov. 2009 Robert Grant Lecture. A free early evening lecture by James Moore followed by a wine reception in the Grant Museum, on the site of Darwin’s London home. http://www.ucl.ac.uk/museums/zoology/whats-on/index.html


12 Nov. 2009 “When Evolution Evolves – L’évolution de l’évolution” AgroParisTech, Paris http://www.agroparistech.fr/-When-Evolution-evolves.html


12 Nov. Darwin Day at Aarhus University, Denmark.


14-16 Nov. 2009 Darwin’s living legacy, Bibliotheca Alexandrina, conference, Darwin Now, British Council.


14-29 Nov. 2009 Darwin and Barnacles at the Great North Museum, Newcastle University.


14 Nov. – 12 Dec. 2009 Exhibition: “Darwin: Modena and 200 years of evolution”, Modena, Italy.
‘Modena celebra con una mostra i 200 anni della nascita di Charles Darwin (1809-1882) ed i 150 anni dalla pubblicazione della sua opera più importante, L’origine delle specie. L’esposizione racconta di uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi, delle sue osservazioni originali su animali, piante, fossili e minerali, della sua teoria dell’evoluzione e di come Modena trovò fin dall’inizio accesi sostenitori alle idee di Darwin e svolse un ruolo attivo nella loro diffusione. La mostra si articola in 4 sezioni: Darwin e Modena: storia di uno scienziato e divulgazione di un’idea Darwin naturalista: gli organismi, i continenti e la loro distribuzione Darwin geologo: le rocce, i fossili ed il tempo dell’evoluzione Darwin biologo: osservare la natura per capire l’evoluzione’


17 Nov. 2009 The Galapagos Archipelago: A Living Laboratory A joint meeting of the Galapagos Conservation Trust and the Linnean Society of London www.linnean.org/index.php?id=226


17 Nov. 2009 Darwin and Owen at Notre Dame: A Conversation After 150 years. 7-9 pm 105 Jordan Science Hall. University of Notre Dame.
To celebrate the 150th Anniversary of the publication of the Origin of Species, Professors Phillip Sloan, Program of Liberal Studies, and Ronald Hellenthal of the Department of Biological Sciences will perform a fictionalized dialogue between Charles Darwin the author of “On the Origin of Species by Means of Natural Selection…” and one of his harshest scientific critics, Sir Richard Owen, founder of the British Museum of Natural History. This will be followed by a tour of the Museum of Diversity and a showing of the Mirage IIID Fulldome production of “The Origin of Life.” Open to the public.


19-22 Nov. 2009 The struggle for existence: Darwin’s dreams. in Hall of evolution at the Exhibit Museum, University of Michigan.


20-21 Nov. 2009 Why Darwin Still Matters. Conference Commemorates the 150th Anniversary of On the Origin of Species. Pepperdine University. http://www.pepperdine.edu/pr/events/2009/november/why-darwin-still-matters.htm


20 Nov. 2009 Natural History Museum, London The Beagle Has Landed! comedy show – http://www.darwinshow.com. based on Darwin’s voyage on the Beagle. Developed for Shrewsbury’s Darwin Festival, the company is keen to offer the show to other Darwin200 events – either in its full form or in shorter versions depending on requirements. To find out more contact Ben Hawke (info@themissinginc.co.uk), or see http://www.themissinginc.co.uk.


20-22 Nov. 2009 150 Years of Evolution: Darwin’s Impact on the Humanities and Social Science Symposium. San Diego State University http://cal.sdsu.edu/darwin/index.html


21 Nov. 2009 Darwin Day at Keele University. In association with the Maer Festival, the University will host workshops on the effects of Darwin’s ideas on the present-day life sciences; a guided geological walk; creative writing workshops on Darwin’s ideas, a re-enactment by actor Andrew Bannerman, a keynote lecture and a performance by the Whitbread-award winning poet Michael Symmons Roberts whose work deals with genetics and evolution. http://www.keele.ac.uk/feature/darwin.html


21-24 Nov. 2009 “Origin of Species at 150: A Celebratory Conference” At the Institute for History and Philosophy of Science and Technology, University of Toronto. http://www.hps.utoronto.ca/darwin/


23 Nov. 2009- Exhibition dedicated to Charles Darwin’s life and work at the Faculty of sciences and mathematics University of Nis, Serbia.


24 Nov. 2009 7.30 pm “Darwin, Science and Christian Belief” – lecture by Professor Michael Reiss from the University of London, at Rochester Cathedral. http://www.rochestercathedral.org/news/special-events.asp


24 Nov. 2009 Commemorative dinner, Christ’s College, Cambridge.


24 Nov. 2009 Navegando no Beagle. Museo do Mar de Galicia (Galicia Maritime Museum in Vigo, Spain) is organizing an exhibition on scientific maritime expeditions with the Voyage of the Beagle as the main theme.


24 Nov. 2009 to 14 Feb. 2010 “Simple and Grand: An exhibit marking the 150th anniversary of On the Origin of Species” Amherst College Museum of Natural History, with concurrent exhibits at the college’s Mead Art Museum and the Robert Frost Library, Amherst, Massachusetts, USA https://www.amherst.edu/museums/naturalhistory


22-25 Nov. 2009 ‘Super Human: Revolution of the Species is a series of events run by the Australian Network for Art and Technology in Melbourne investigating collaborative art and science practices and their relationship with the human body. The focus of events is a symposium is being held from 22–25 November, currently calling for abstracts. There will also be an exhibition of intriguing and living artworks drawn from the worlds of nanotechnology, neurology, cognition, biology and augmentation, and an art science curating masterclass. For more information, see http://www.superhuman.org.au or contact Amanda Matulick amanda@anat.org.au


22-25 Nov. 2009 Super Human; Revolution of the Species. Melbourne Australia. Inspired by the 150th publication anniversary of Darwin¹s evolutionary treatise, On the Origin of the Species, the Super Human: Revolution of the Species suite of events turns the spotlight on contemporary art and science collaborative research and practice and its interpretations of – and impacts upon – the human body. www.superhuman.org.au


21-24 Nov. 150 Years After The Origin of Species: Biological, Historical, and Philosophical Perspectives. A Multi-disciplinary, international conference to celebrate the anniversary of Darwin’s Origin of Species. Five symposia have been organized consisting of a biologist, a historian of biology, and a philosopher of biology. Jointly sponsored by the Institute for the History and Philosophy of Science and Technology, the Department of Ecology and Evolutionary Biology and the Department of Philosophy at the University of Toronto. Call for papers deadline February 28, 2009. For a list of keynote speakers, schedule of events, registration or more details, visit http://www.hps.utoronto.ca/darwin.htm


23 Nov. 2009 Darwin the Geologist: His legacy. Meeting at the Geological Society of London, Burlington House


23-24 Nov. 2009 From Darwin to Evo-Devo: A Symposium in honor of the 150th anniversary of Darwin’s “The Origin of Species”, to be held at the Technion–Israel Institute of Technology http://darwin.technion.ac.il


24 Nov. 2009 150 years commemoration – Origin of Species: Then and Now, with Australian Museum and Botanic Gardens Trust University of Sydney


24. Nov. 2009 Darwin, ‘The Origin’ and the future of biology’ a panel discussion with E. O. Wilson, Peter Bowler, Randal Keynes, Sandy Knapp and Ian McEwan. Royal Institution, London.


24 Nov. 2009 Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, Department of Natural and Mathematical Sciences organize SYMPOSIUM PANEL “DARWIN TODAY” in honour of marking the bicentenary of birth and 150. years publishing of Origin of Species, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Panelists: Lj. Berberovic, P. Rudan, G. Karaman, M. Uscuplic, I. Cvitkovic, S. Redzic, B. Mehic, B. Pavlovic, T. Jozic, O. Milosavljevic, D. Pavicevic, N. Curak, A. Mujkic, D. Abazovic. Moderator: T. Saric. President of Organizing Board: S. Redzic.


25 Nov. 2009 Move over Darwin The Centre for Life in Newcastle, an informal evening to mark the end of Darwin’s bicentenary where you can taste your way through an evolution of cocktails while listening to Darwininspired songs and music from a jazz quartet. http://www.life.org.uk/


25 & 28 Nov. 2009 Writersvisit: Charles Darwin. A play by Ulf G. Eriksson at Bohusläns museum in Uddevalla, Sweden.


27 Nov. 2009 John van Wyhe lecture, 2.30pm Oundle School near Peterborough


28 Nov. Discovering Darwin. National Museum of Ireland, Dublin, Palatine Room, Collins Barracks, Dublin 7. 10am-4pm
A one-day seminar celebrating the 150th anniversary of the publication of the book that changed the world – the publication of “The Origin of Species.” Booking essential.


3 Dec. 2009 Darwin, Orchids and Kew Gardens. Ealing Central Library, London.


3 Dec. 2009 Charles Darwin: The Concise Story of an Extraordinary Man. Sponsor – The Columbus Zoo and Aquarium – in conjunction with The Ohio State University, Darwin: The Growth of an Idea. Venue – OSU Fawcett Center, Columbus Ohio. http://www.columbuszoo.org/


4-5 Dec. 2009 (Dis)Entangling Darwin: Cross-Disciplinary Reflections on the Man and his Legacy. University of Porto, Portugal. Keynote speakers: David Amigoni and John van Wyhe.


11 Dec. 2009 Prehistoric Minds: Darwinism, Culture and Human Origins during the 19th Century. Kohn Centre, Royal Society of London.
Conference Organiser: Dr Matthew D Eddy, Durham University, Department of Philosophy, 50/51 = Old Elvet, Durham, DH1 3HN (m.d.eddy@durham.ac.uk).
Reservations: felicity.henderson@royalsociety.org


14 Dec. 2009, 2-5 p.m. Darwin’s Impact on Science and Society: A Symposium Venue: College of Science Auditorium, University of the Philippines, Diliman, Quezon City, Philippines Sponsors: the College of Science and the School of Economics, University of the Philippines Links: http://www.econ.upd.edu.ph/?p=659 and http://www.science.upd.edu.ph


2 Dec. 2009 – 12 March 2010 “Le voyage de Darwin” an exhibition conceived by La Cité des Sciences et de l’Industrie, in Paris, in Montignac (Dordogne).


-4 April 2010 Darwin and Evolution is a new display at Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow investigating the life and legacy of the world famous naturalist, Charles Darwin.


Shrewsbury: Towards 2009 ‘The vision for this series of celebratory events has been to honour Darwin and his work and to firmly establish Shrewsbury, England on the worldwide Darwin map. The organisers have drawn together the arts and the sciences to create a constantly evolving and wide ranging programme that will expand over the coming years, culminating in 2009 with a calendar of events, which will form the epicentre of the global anniversary celebrations.’


National Library of Scotland. John Murray Archive exhibition.


The American Society of Human Genetics (ASHG) web page for the 200th anniversary of Darwin’s birthday with a short evolution quiz for students or the general public: http://www.ashg.org/education/darwinday_2009.shtml


Bristol Cultural Development Partnership


Cheltenham Science Festival


Hunterian Museum (Royal College of Surgeons) Exhibition; ‘Darwin and the Surgeons’


National Library of Scotland – planning a public lecture series in 2008, a large exhibition in 2009 and an academic conference.


Newquay Zoo


Darwin lecture series. Museum of natural sciences, Raleigh, North Carolina


Royal Botanic Gardens, Kew


Royal Institution: plans ‘a Darwin and Wallace themed display at our 2009 Summer Science Exhibition, speeches by some of the most eminent scientists in the field of evolutionary biology, a series of special scientific conferences looking at aspects of Darwinian theory and a variety of schools and public events.’


Royal Zoological Society of Scotland ‘Edinburgh Zoo will be running a full programme of celebrations beginning on 1 July 2008 with a day of events and activities around the zoo on the theme of evolution. Various trails, workshops and talks are planned during 2008-9 including a Darwin’s life trail on his 200th birthday on 12 February 2009, a book called Darwin in stamps published with Newquay Zoo and an evening talk from Dr Phil Stone from the British Geological Survey.’


The Wellcome Trust ‘For 2009 we are planning a series of Darwin-inspired experiments for schoolchildren, a major collaborative broadcast initiative, and a visual incursion into popular culture.’


University of Nebraska Symposium on Evolution 2009. The University of Nebraska at Kearney, Biology Department (BHS 211A) will sponsor a symposium on evolution.


North American Paleontological Convention 2009, with ‘a plenary session commemorating the bicentennial of the birth of Charles Darwin and the sesquicentennial of the publication of The Origin of Species‘.


State Darwin Museum, Moscow, Russia. Numerous Darwin exhibitions throughout 2009.


Universidade de Cabo Verde, Cape Verde Islands The Public University as UniCV – http://www.unicv.edu.cv/ is celebrating the Darwin 200 by many local events.


Houston Darwin 2009


2009 The Schirn Kunsthalle, Frankfurt. Darwin exhibition.


‘Collapsing Creation (or The Sex Life of the Barnacles)’ by Michael Burton, New Zealand.


2009 Otago Museum in Dunedin, Darwin exhibition.


2009 Darwin 200 Plymouth and Torquay


Bath Royal Literary and Scientific Institution ‘Darwin and Beyond‘ talks, events and exhibitions throughout 2009.


Darwin’s pioneering masterpiece: The Expression of the Emotions in Man and Animal (1872). A major exhibition at The Natural History Museum, London. In cooperation with Naturkundemuseum Berlin, Haus Konstruktiv, Zurich, Centre for Literature and Cultural Studies Berlin, and the Centre for the History of Knowledge, Zurich.


Darwin in Portugal The headquarters of the Calouste Gulbenkian Foundation are planning a Darwin bicentenary programme in Lisbon, including a large exhibition and potentially a programme of arts activities.

After its unprecedented success in Lisbon, Portugal, the Gulbenkian Darwin exhibition has now moved to Madrid, Spain, while plans are also being considered for a small exhibition for Portuguese speaking Africa.


Darwin-200 Anniversary Conference, Istanbul, Turkey. Organized by The Faraday Institute for Science and Religion, Cambridge, UK. Supported by a grant from The John Templeton Foundation. In association with The Darwin200 Initiative.


‘The Open University of Catalonia has an e-learning community that connects over 55,000 people from over 45 countries. Their Darwin programme includes a series of conferences and debates that will be filmed and posted online, an urban safari in Barcelona´s Parc de la Ciutadella, a guided trip to the Galapagos Islands and breakfast with Darwin to launch their new food area, bringing in experts to discuss Emma Darwin’s cookbook. For more information, contact Francesc Remoli, fremoli@uoc.edu’


2009- Beautiful Science: Ideas that Changed the World. Dibner History of Science Exhibition The Huntington Library, Art Collections, and Botanical Gardens. Including a display of Darwin’s works.


2009. Darwin year 2009 in Slovenia: A list of events and publications is available at http://dbs.biologija.org/darwin/index.php (in Slovenian). The website is hosted by The Biological Society of Slovenia.

Publications:

Limited Edition Casino quality twin-deck Playing Cards commemorating Darwin’s Bicentenary and 150 years of The Origin of Species. Illustrated with images from Darwin Online (click here for a sample). £12.50 per double pack. To order email margaret@mjcampbell.co.uk *


Postage stamps

Ten new Darwin stamps. The Royal Mail. 12 Feb. 2009. − a Galapogos-themed miniature sheet of four stamps pays homage to the influence of the islands on Darwin’s thought, while a set of six ‘jigsaw’ design stamps explore the breadth of the influence of Darwin’s idea’s across the natural sciences. The two sets of stamps will be issued on 12 February, with the first day issues also having special post marks designed for the occasion. www.royalmail.com/darwin200 *

The Portuguese Post Office has issued a set of seven Darwin bicentenary stamps featuring images from Darwin Online. *

Darwin 200th Anniversary issue. The Gibraltar Philatelic Bureau has issued stamps using images from Darwin Online. click here *

Cocos (Keeling) Islands stamps, 55c – 1836 Charles Darwin visited the islands on The Beagle, using images from Darwin Online. *

Bulgaria Darwin stamp 1 S/s- Charles Darwin (1809-1982), English naturalist – Special Issue of Sofia 2009 Philatelic exhibition.

2009 Italy: Darwin bicentenary stamp.

The 2009 UK Charles Darwin £2 Brilliant Uncirculated Coin. The Royal Mint.

Ascension Island Stamps issued 9th November 2009 http://www.postoffice.gov.ac

Falkland Islands Stamps issued 23rd April 2009 http://www.falklandstamps.com “The Falklands stamp issue has just been voted the 9th most popular stamp issue of any type from 2009 (and therefore the most popular Darwin issue) by the reader’s of Stamp and Coin Mart.”

Falkland Islands Commemorative Coin issued June 2009 http://www.pobjoy.com


Books etc.

Arends, Bergit. Expressions: From Darwin to Contemporary Arts.

Armstrong, P. Darwin’s Luck.

Arsuaga, Juan Luis. 2008. Darwin, el naturalista. [No place]: Accentura, pp. 1-174.*

Arsuaga, Juan Luis. Darwin: El naturalista. Charles Darwin. Accenture (Spain), 2008.

Ashby, Ruth. Young Charles Darwin and the Voyage of the Beagle. (15 Feb 2009)

Attenborough, David. David Attenborough: Life Stories. 2009.*

Ayres, P. The Aliveness of Plants: The Darwins at the Dawn of Plant Science.

Ballou, Emily. The Darwin poems. University of Western Australia Press, April 2009.

Bartolomé, Gerardo. Patagonia through the Eyes of Darwin, in English and Spanish, 2008 (Zagier & Urruty Publications).

Bateson, Dusha and Weslie Janeway. Mrs. Charles Darwin’s Recipe Book: Revived and Illustrated.

Beer, Gillian. ed., Darwin On the origin of species. new edn. (Oxford University Press)

Bellis, S. The curious mind of young Darwin. Oct. 2008, by Sara Bellis of Shropshire Wildlife Trust, with Caroline Cook and Jenni Taylor of Field Studies Council. Illustrations are by Lyanne Mitchell.

Berra, Tim M. Charles Darwin: The Concise Story of an Extraordinary Man.

Berry T.A. and Noble, R.J. Darwin, Creation and the Fall: Theological Challenges

Bolin, J. Darwin and Evolution: From a Catholic Perspective

Boulter, M. Darwin’s Garden: Down House and the Origin of Species. London: Constable, 2008.

Bowler, P. J. Monkey Trials and Gorilla Sermons: Evolution and Christianity from Darwin to Intelligent Design (New Histories of Science, Technology, and Medicine) (1 April 2009)

Braem, Guido. Charles Darwin: Eine Biographie. Fink, 2009.

Brasier, Martin. Darwin’s Lost World: The Hidden History of Life on Earth

Burkhardt, F. ed. Origins: Selected Letters of Charles Darwin 1822-1859. (Cambridge University Press).

Burkhardt, F. et al eds. The Correspondence of Charles Darwin. Vol. 16. (Cambridge University Press, 2009).

Burkhardt, F., Pearn and Evans eds. Evolution: Selected Letters of Charles Darwin 1860-1870. (Cambridge University Press, 2009).

Cain, Joe. ed. The Expression of the Emotions in Man and Animals (Penguin Classics, 2009) .

Cambridge University Press ‘The Cambridge Darwin Collection

Canclini, Arnoldo. Darwin y los fueguinos, in Spanish, 2008 (Zagier & Urruty Publications).

Carroll, Angus. Darwin and dinosaurs: the evolution of an idea. (booklet accompanying the eponymous exhibition) 2009.

Cavin, Lionel. 2009. Darwin et les fossiles: histoire d’une réconciliation. Chene-Bourg: Georg Editeur, pp. 1-237. *

Chancellor, Gordon and John van Wyhe eds. with the assistance of Kees Rookmaaker. Charles Darwin’s notebooks from the voyage of the Beagle. [With a foreword by Richard Darwin Keynes] (Cambridge University Press, 2009).*

Chapman, Anne. European Encounters with the Yamana People of Cape Horn, Before and After Darwin. (Nov. 2009)

Charles Darwin and evolution. 1809-2009. By students at Christ’s College, Cambridge.

Clack, T. A. R. 2009. Ancestral Roots: Modern Living and Human Evolution. Palgrave-Macmillan.

Colp, Ralph, Jr. Darwin’s Illness. 2d ed. University Press of Florida.

Cosans, Christopher E. Owen’s Ape and Darwin’s Bulldog: Beyond Darwinism and Creationism.

Costa, James T. ed. The annotated Origin. A facsimile of the first edition of On the origin of species.

Coyne, Jerry A. Why Evolution is True.

Darwin Art and the Search for Origins. Art Stock Books Ltd (30 Mar 2009)

Darwin Diary 2009 by Natural History Museum of London (1 Jun 2008)

Darwin, Charles. 2009. Arternes Oprindelse ved naturlig selektion eller bevarelse af de bedst tilpassede racer i kampen for tilvaerelsen. Translated by Jørn Madsen, introduction by Peter C. Kjaergaard. Forword by Hanne Strager. Copenhagen: State Natural History Museum, Copenhagen University.

Darwin, Charles. De Chiloé a los Andes, vol. 3 of Darwin’s Journal aboard the Beagle, in Spanish, 2009 (Zagier & Urruty Publications).

Darwin, Charles. De Galápagos a Oceanía, vol. 4 of Darwin’s Journal aboard the Beagle, in Spanish, 2009 (Zagier & Urruty Publications).

Darwin, Charles. Del Plata a Tierra del Fuego, vol. 2 of Darwin’s Journal aboard the Beagle, in Spanish, 2008 (Zagier & Urruty Publications).

Darwin, Charles. Del Trópico a la Patagonia, vol. 1 of Darwin’s Journal aboard the Beagle, in Spanish, 2008 (Zagier & Urruty Publications).

Darwin, Charles. Origin of Species And the Foundations of The Origin of Species: The Complete Text of Darwin’s Original Unpublished Papers Describing the Theory of Evolution, … of the Book That Presented It to the World (Paperback) Red and Black Publishers (2 Jan 2009)

Darwin, Charles. The Formation of Vegetable Mould Through the Action of Worms with Observations on Their Habits (Illustrated Edition) Dodo Press (26 Dec 2008)

Darwin, Charles. 2009. Variation of animals and plants under domestication. Italian critical edition and translation.

Davies, P. S. Subjects of the World: Darwin’s Rhetoric and the Study of Agency in Nature.

Delesalle, Nicolas; Portevin, Catherine and Zarachowicz, Weronika (eds.). 2009. 150 ans après la théorie de l’évolution Charles Darwin dérange encore. Télérama hors série, pp. 1-98. *

Derry, J. F. ed., Darwin in Scotland: Edinburgh, Evolution and Enlightenment. Whittles Publishing.

Desmond, A. and J. Moore. Darwin’s sacred cause: how a hatred of slavery shaped Darwin’s views on human evolution. (Houghton Mifflin Jan. 2009).

Donald, Diana and Jane Munro. Endless Forms: Charles Darwin, Natural Science and the Visual Arts. Lavishly illustrated and exploring Darwin’s impact on European and American visual arts in the later half of the nineteenth century. This new work is also the catalogue to the Fitzwilliam Museum exhibition in June 2009. Yale University Press, February 2009 Endless forms: Darwin natural science & the visual arts. Fitzwilliam Museum, Cambridge.

Driscoll, Marsha Elizabeth E. Dunn, Dann Siems, and B. Kamran Swanson. Charles Darwin, the Copley Medal, and the Rise of Naturalism 1862-1864 (Reacting to the Past) (28 May 2009)

Edmundson, W. A History of the British Presence in Chile: from Bloody Mary to Charles Darwin and the Decline of British Influence. (Nov. 2009)

Endersby, J. ed. Origin of species. (Cambridge University Press, 2009).

Engels, Eve-Marie and Thomas F. Glick The Reception of Charles Darwin in Europe (Reception of British and Irish Authors in Europe) (Reception of British and Irish Authors in Europe)

FitzRoy, Robert Philip Parker King, Viajes del Adventure y el Beagle, 4 vols., in Spanish, 2009 (Zagier & Urruty Publications).

Fukui Prefectural Dinosaur Museum. 2009. History of the flowering world [in Japanese]. Fukui, pp. 1-97. *

Ghiselin, Michael. The Descent of Man. (Oct. 2009)

Gibbons, Alan and Leo Brown. Charles Darwin: Discover the World of Darwin Through the Diary of a Ship’s Boy.

Glick, T. and E. M. Engels eds. The reception of Darwinism in Europe. 2 vols. 2009.

Gluckman, Peter and Alan Beedle and Mark Hanson. Principles of Evolutionary Medicine.

Gopnik, Adam. Angels and Ages: A Short Book About Darwin, Lincoln and Modern Life

Graham, Peter W. Jane Austen & Charles Darwin: Naturalists and Novelists.

Grant, K. Thalia & Gregory B. Estes. Darwin in Galápagos: Footsteps to a New World. Princeton, 2009.

Green, John. Charles Darwin. (17 Sep 2009)

Happy birthday Charles Darwin (book planned by Shrewsbury).

Heiligman, Deborah. 2009. Charles and Emma: The Darwin’s leap of faith. New York: Henry Holt and Company, pp. 1-268. *

Heiligman, Deborah. Charles and Emma: The Darwins’ Leap of Faith. Henry Holt Books for Young Readers. December 2008.

Heschl, Adolf. Darwins Traum: Die Entstehung Des Menschlichen Bewusstseins.

Hess, John. The Galapagos: Exploring Darwin’s Tapestry. (April 30, 2009)

Hessen, D. O. ed., Darwin: verden ble aldri den samme. 2009.

Hessen, Dag O., Lie, Thore & Stenseth, Nils Chr. (eds.). 2008. Darwin: Verden ble aldri den samme. Oslo: Gyldendal, pp. 1-407. [With contributions by E.K.Rueness, T.Lie, T.F.Hansen, T.H.Eriksen, J.Breivik, L.E.O.kennair, J.T.Faarlund, K.Moene, N.Heintz, T.Brekke, I.Nordal, O.Gjelsvik, N.C.Stenseth, D.O.Hessen.] *

Hodge, Jonathan and Gregory Radick. The Cambridge Companion to Darwin (Cambridge Companions to Philosophy) (Cambridge University Press). (5 Mar 2009)

Holmes, John. Darwin’s Bards: British and American Poetry in the Age of Evolution.

Hoorn, J. ed. Reframing Darwin: Evolution and the Arts in Australia. 2009.

Jones, R. and M. Steer eds. Darwin Praeger and the Clare Island Surveys.

Jones, Steve. Darwin’s Island: The Galapagos in the Heart of England. Little Brown, January 2009.

Keller, Michael and Nicolle Rager Fuller. Charles Darwin’s on the Origin of Species: A Graphic Adaptation.

Kress, J. W. and Shirley Shirwood. The Art of Plant Evolution.

Larkum, A. A natural calling: Life, letters and diaries of Charles Darwin and William Darwin Fox. Springer, March 2009.

Lasky, Kathy and Matthew Trueman. One Beetle Too Many: The Extraordinary Adventures of Charles Darwin.

Lawes, Caroline. Faith and Darwin: Harmony, Conflict of Confusion.

Lawson, Kristan. Darwin and Evolution for Kids: His Life and Ideas, With 21 Activities

Leone, Bruno. Origin: The Story of Charles Darwin.

Manning, Mick and Brita Granström. What Mr Darwin Saw. (11 Feb 2009)

Markle, Sandra and Daniela Terrazzini. Animals Charles Darwin Saw: An Around-the-world Adventure (Explorers (Chronicle Books))

McCalman, Iain. Darwin’s Armada: Four Voyagers to the Southern Oceans and Their Battle for the Theory of Evolution. 2009.

McGinty, Alice B. and Mary Azarian Darwin. (6 April 2009)

Menino, Holly. Darwin’s Fox and My Coyote. 2009.

Meyer, C. The True Adventures of Charley Darwin. Harcourt Children’s Books, 2008.

Meyer, Carolyn. 2009. The true adventures of Charley Darwin. Boston and New York: Harcourt, pp. 1-322 *

Milner, R. Darwin’s Universe. 2009.

Moore, Randy and Mark D. Decker. More than Darwin: An Encyclopedia of the People and Places of the Evolution-Creationism Controversy.

Naffine, Ngaire. Law’s Meaning of Life: Philosophy, Religion, Darwin and the Legal Person (Legal Theory Today).

National Museum of Australia. 2008. Charles Darwin: An Australian selection. Canberra: National Museum of Australia Press Ltd., pp. i-xi, 1-131. [With contributions by Craddock Morton, Michael Pickering, Tom Frame, Nicholas Drayson, Robyn Williams, and a substantial extract from Kees Rookmaaker’s transcription of Darwin’s Beagle Diary from Darwin Online (unacknowledged).] *

Nelson, C. E. ed. Darwin in the Archives: Papers on Charles Darwin from the Journal of the Society for the Bibliography of Natural History and Archives of Natural History. A volume of collected papers edited by Charles E. Nelson and Duncan M. Porter. Society of the History of Natural History and Edinburgh University Press, October 2009.

Nelson, R. W. Darwin, Then and Now: The Most Amazing Story in the History of Science

NYBG and David Kohn, Darwin’s Garden: An Evolutionary Perspective.

Padel, Ruth. Darwin: A life in poems. Random House, 12 February 2009.

Pallen, M. The Rough Guide to Evolution (Rough Guides Reference Titles) Autumn 2008. ‘Includes information on Darwin’s life, work and impact on all fields; evolutionary tourist guides; guides to music, plays, novels influenced by evolution and to Darwin 200 events and celebrations.’

Pearn, A. M. ed. 2009. A voyage round the world: Charles Darwin and the Beagle collections in the University of Cambridge. Cambridge: CUP, pp. 1-120. *

Pereira, J.N.G. and V. Neves. 2009. Darwin nos Açores. Diário pessoal come comentários. Horta: Observatorio do Mar dos Açores.*

Peters, Ted and Martinez Hewlett. Theological and Scientific Commentary on Darwin’s “Origin of Species”

Price, Bill. Charles Darwin: Origins and Arguments.

Prodger, Phillip. Darwin’s Camera: Art and Photography in the Theory of Evolution. (OUP 2009).

Quammen, D. ed. On the Origin of Species: The Illustrated Edition.

Quenby, John and John MacDonald Smith (eds) Intelligent Faith: a Celebration of 150 Years of Darwinian Evolution. Scientists and Theologians Unite in Opposition to Intelligent Design and Irreducible Complexity, September, 2009.

Radick, Gregory and Mike Dixon, Darwin in Ilkley. The History Press Ltd., 2009.

Reeve, Tori. Down House: The Home of Charles Darwin (English Heritage Guidebooks)

Reiss, J.O. Not by Design: Retiring Darwin’s Watchmaker.

Reznick, D. N. The “Origin” Then and Now: An Interpretive Guide to the “Origin of Species”

Richards, R. J. and M. Ruse eds. Cambridge Companion to Darwin’s Origin of Species. (Cambridge University Press). 2009.

Robbins, Richard H. and Mark Na Cohen. Darwin and the Bible: The Cultural Confrontation.

Runciman, W. G. The Theory of Cultural and Social Selection. (Nov 2009)

Ruse, M. Charles Darwin. Blackwell great minds series.

Ruse, M. Philosophy after Darwin: Classic and Contemporary Readings. (24 Sep 2009)

Sandman, A. AD – After Darwin: An Evolutionary Tale (Living Time World Fiction)

Schanzer, Rosalyn. What Darwin Saw: The Journey That Changed the World.

Schirn Kunsthalle Frankfurt. 2009. Darwin, Kunst und die Suche nach den Ursprüngen: Eine Einführung in die Ausstellung ab 12 Jahren. Schirn Kunsthalle Frankfurt, 5. Februar bis 14. Juni 2009, pp. 1-36. *

Schmitt, C. Darwin and the Memory of the Human: Evolution, Savages, and South America. 2009.

Schneckenburger, Stefan and Omlor, Ralf eds. Darwins Garten – Evolution entdecken: eine Ausstellung des Verbands Botanischer Gärten zum Darwin-Jahr 2009. Darmstadt and Mainz, Verband Botanischer Gärten, 2009. *

Secord, J. A. ed., Charles Darwin: evolutionary writings including the Autobiographies. (Oxford University Press)

Secord, J. A., A. Pearn and F. Burkhardt eds. The Beagle letters (Cambridge University Press).

Sewell, Dennis. The Political Gene: How Darwin’s Ideas Changed Politics. (6 Nov 2009)

Sheldon, R.W. ed. Darwin’s Origin of Species: A condensed version of the first edition of 1859.

Silvertown, J. 99% ape: How evolution adds up. Open University and the Natural History Museum, Nov. 2008.

Simons, Eric. Darwin Slept Here: Discovery, Adventure and Swimming Iguana’s in Charles Darwin’s South America.

Skybreak, Ardea. 2006. The science of evolution and the myth of creationism: knowing what’s real and why it matters. Chicago: Insight Press, pp. i-viii, 1-338. *

Smith, C. H. and G. Beccaloni eds., Natural selection and beyond: the intellectual legacy of Alfred Russel Wallace. (Oxford University Press)

Spencer, Nick and Denis Alexander. Rescuing Darwin: God and Evolution in Britain Today. 2009.

Swain, Kelley. Darwin’s Microscope. (9 Feb 2009)

Taylor, Bayard. 2008. The late great ape debate. Cincinnati, Ohio: Standard Publishing, pp. 1-208. *

Taylor, James. 2008. The voyage of the Beagle: Darwin’s extraordinary adventure aboard FitzRoy’s famous survey ship. London: Conway, pp. 1-192. (* unacknowledged maps reproduced pp. 16-17, 129).

Thayer, B. A. Darwin and International Relations: On the Evolutionary Origins of War and Ethnic Conflict. 2009.

The essential Darwin. Series includes: Voyage of the Beagle, Origin of species, Descent of man and Expression of the emotions. Folio Society.

Thomson, Keith. The Young Charles Darwin: Influences and Ideas.
This book concentrates on Darwin’s early life as a schoolboy, a medical student at Edinburgh, a theology student at Cambridge and a naturalist aboard the Beagle on its famous five-year voyage. Yale University Press, March 2009.

Tort, P. trans. L’origine Des Especes Par Le Moyen De La Selection Naturelle Ou La Preservation Des Races Favorises Dans la lutte pour la vie. Edition du bicentenaire sous la direction de Patrick Tort. Traduction par Aurélien Berra. Coordination par Michel Prum

Townshend, Emma. Darwin’s Dogs: How Darwin’s Pets Helped Form a World-Changing Theory of Evolution. (8 Oct 2009)

Turney, Jon. 2009. Darwin now. Manchester: British Council, pp. 1-60. *

Vala, Filipa (ed.). 2009. Darwin en Cabo Verde. Lisboa: Gulbenkian, pp. 1-88. [With contributions by Martim Pinheiro de Melo, Jose madeira, Luis Mendes, Antonio Bivar Sousa, Carlos Marques Silva, Armando Almeida, Maria Cristina Duarte, Margarida Pinheiro] *

Wainwright, Michael. Darwin and Faulkner’s Novels: Evolution and Southern Fiction.

Wallis, Diz, Ian Andrew, Emma Nicholls, and Amanda Wood. Charles Darwin and the Beagle Adventure. (1 Jan 2009)

Watkinson, Matthew. 2009. On the destiny of species by means of natural selection, or the elimination of unfavoured races in the struggle for life. Matador.

Werner, Petra. Darwin: die Entdeckung des Zweifels. Osburg Verlag.

Whitfield, Peter. In a Nutshell: Darwin.

Winston, Robert. The Evolution Revolution. A book for children, exploring the amazing story of evolutionary science and the way Charles Darwin’s revolutionary theories changed the world. Pub: Dorling Kindersley, February 2009.

Wood, Samuel E.; Green Wood, Ellen; Boyd, Denise and Hétu, Francine (eds.). 2009. L’Univers de la Psychologie. Québec: Editions du Renouveau Pedagogique, pp. 1-444. *

Wyhe, John. van ed. Charles Darwin’s Shorter Publications 1829-1883 . (Cambridge University Press, 2009).*

Wyhe, John. van. Darwin in Cambridge. (Christ’s College, 2009).*

Wyhe, John. van. Darwin. (Andre Deutsch, 2008; National Geographic, Oct. 2009).*

Zagier, Sergio. Islas Galápagos Historical Chart, map, 2008 (Zagier & Urruty Publications).

Periodicals and articles

Andalucia Innova (special issue on human evolution) [Spain] *

American Psychologist: Special issue: Charles Darwin and psychology, 1809-2009.

Abbott, Gail. ‘Origins of an evolutionist’. [Feature on the restoration of Darwin’s rooms at Christ’s College] The world of interiors (Sept. 2009) pp. 112-119.

Darwin in Argentina. Revisita de la asociacion geologica Argentina. vol. 64, no 1, Fenruary 2009. Special 2009 Darwin issue- with many important articles and photographs relating to Darwin’s time and geological work in Argentina.

Darwin’s Gifts special: The Lancet

Evolution Gems: Nature

History of Science. Darwin special issue edited by Iwan Morus.

International Journal of Biochemistry and Cell Biology. Special Darwin issue with an introduction by John van Wyhe.

Journal of Botany for the Botanical Society of America, special issue of the American in honor of Darwin’s Bicentennial. http://www.amjbot.org/current.shtml

Nature ‘Beyond the Origin’ Darwin 200 special

The journal Evolution Education and Outreach. Special Darwin issue.

2009, 01.30 Darwin’s home nominated as world heritage site The Guardian

2009, 02.09 Darwin Anniversary editorial The Guardian

2009, 02.09 Darwin, Ahead of His Time, Is Still Influential New York Times

2009, 02.12 Darwin Day in the UK The Guardian

2009, 02.12 Evolution of Darwin’s theories – 200 years on Irish News

The evolutionary review. edited by Joseph Carroll.

New Zealand Science Review, vol. 66 (3) 2009, the journal of the New Zealand Association of Scientists. “Darwin commemorative issue”.*

Science Progress (special Darwin issue)

The journal Science & Education will be publishing a special anniversary issue(s) … Researchers working on areas related to Darwinism and evolution education are invited to contribute. As noted in the announcement (available at: http://homepages.wmich.edu/~rudged/darwin.html), a science education perspective is welcome but not necessary. The due date for submissions … 31 Dec 2008 so as to encourage high quality contributions from as many scholars as possible…David Rudge (david.rudge@wmich.edu) & Kostas Kampourakis (kkamp@ath.forthnet.gr)’

Anon. NZ Science Review. *

Charles Darwin: On the origin of species. The definitive guide to the book that changed the world. The Guardian (Saturday supplement inserted booklet) 34pp. *

Journal of the Linnean Society of London. Special issue no. 9 Survival of the fittest: celebrating the 150th anniversary of the Darwin-Wallace theory of evolution.

Hotspot (Informationen des Forum Biodiversität Schweiz), no. 19, Februar 2009. Darwin und die Biodiversität. With contributions by Gregor Klaus, Jurg Stocklin, Reto Nyffeier, Heinz Richner, Walter salzburger, Dieter Ebert, Claus Wedekind, Daniel Prati, Markus Fischer, Bruno Baur, Eva Inderwildi. *

Tangled Bank Press. This year marks 200 years since the birth of Charles Darwin, and 150 years since the publication of The Origin of Species. To mark the anniversaries, submissions are invited for The Tangled Bank, an e-anthology of speculative fiction, artwork, and poetry exploring the legacy of Charles Darwin and the theory of evolution. Illuminate — or obscure — the line between the real and the fantastic. The fiction may be of any speculative genre or cross-genre; demand to be included by the quality of your submission. Artwork and poetry need not be strictly speculative in nature, but must engage with Charles Darwin or evolution. The Tangled Bank will be published by Tangled Bank Press in late 2009. For submission guidelines and more information, visit http://thetangledbank.com/.

The Daily Telegraph. Darwin: the man, his life and his legacy. 12.08.2009 Saturday supplement on the film Creation. (* includes numerous images from Darwin Online, though reproduced without permission or acknowledgement of the source.)

Grisolia, S. 2008. Félix de Azara, Alfred Wallace y Charles Darwin. Biodiversidad (Valencia), pp. 11-24. *

Ranta, Pertti. 2008. Amatööribiologi astui Beagleen. Tiede (Helsinki), 12/2008, pp. 34-41. *

2009 Call for papers for a special issue of the entomological journal Psyche with the theme “Endless Forms: The Frontiers of Biodiversity Discovery”. Authors may submit papers to http://mts.hindawi.com or contact Dr. Robert Sites at sites@missouri.edu for further information.

Journal of Victorian Studies a 2009 special on ‘Darwin and the evolution of Victorian studies’ edited by Jonathan Smith.

American Association for the Advancement of Science. 2009. Darwin 200 collection. Science Magazine 2009. *

Anon. 2009. Darwin bicentenary celebration. Galapagos Conservation Trust, UK News, Spring/Summer 2009, p. 4. *

Dahm, Ralf. 2009. Charles Darwin I: Die Anfaenge der Evolutionstheorie. Biospektrum (9 January): 96-97. *

Ghiselin, M.T. 2009. Darwin: A Reader’s Guide. Occasional Papers of the California Academy of Sciences 155: 1-185.

Gibson, Sally A. 2009. In Darwin’s geological footsteps. Galapagos News, no. 28, pp. 6-7. *

Leikola, Anto. 2009. Ihminen on osa luontoa, sanoi Darwin. Tiede (Helsinki), 1/2009, pp. 28-31. *

Marty, Christoph. 2009. Missverständnisse um Darwin. Spektrum der Wissenschaft, Februar 2009, pp. 46-53. *

Origins 2009 edition 2. (September) [Charles Darwin University]*

Pauli, Margarete. 2009. Vom Ursprung der Arten. Blick (Julius-Maximilians-Universität Würzburg), 1/2009, pp. 19-23. *

Plüss, Mathias. 2009. Was Darwin wirklich meinte. Das Magazin, Zürich, 01/2009, pp. 22-31. *

Sacks, Oliver. 2009. Darwin et le secret des fleurs. La Recherche, no. 427, pp. 44-48. *

Trontelj, Peter. 2009. Charles Darwin, evolucijska teorija in ptice. Svet ptic, no.2, pp. 36-37. *

Warne, Kennedy. 2009. Irritable in Aotearoa: Darwin & the Barbarians. New Zealand Geographic, no. 95, January-February 2009, pp. 58-69. *

Wynn-Jones, Elizabeth and Byers, Jenny. 2009. The most curious tourist. British and Commonwealth Society of Rio de Janeiro, Yearbook, 2009, pp. 4-6, 19-23, 49, 88. *

Anon. 2009. Samla pa Darwiniana. Penséer (Stockholm), no. 2, pp. 4-13. *

Research Horizons (University of Cambridge), issue 9, Summer 2009. Spotlight on Darwin. With contributions by Jim Secord, Alison pearn, Chris Jiggins, David Norman, John Parker, Robert Foley, Marta Mirazon Lahr, Geoff Parks, Jonathan Heeney, Raymond E. Goldstein. *

Wyhe, John van. 2009. Darwin vs God? BBC History Magazine, 10 (1), January 2009, pp. 26-31. *

Catalyst, seconday science review, vol. 19 no. 4, April 2009. With papers by Katie Edwards (Celebrating Darwin), Gary Skinner (A box of beetles), John Stacey (The Socotra Archipelago), Gary Skinner (The big picture: Charles Darwin at Down House), Peter Bentley (Darwin’s digital children), and a page on the Beagle Voyage. *

Heritage Learning (English Heritage), issue 40, March 2009. With contributions by Skandar Keynes, Sue Johnson, Kim Biddulph, Karen Goldie-Morrison. *

Topolino weekly n. 2825 (Mickey Mouse Magazine – Italy) celebrate 150 years of Charles Darwin’s first issue of On the origin of species… writing an educational editorial on the famous naturalist, enriched with some pictures of his manuscripts and beautiful drawings. 25th November 2009.

13 Nov. 2009 Naturwissenschaften. “Beyond the Origin: Charles Darwin and Modern Biology”. Special issue commemorates publication anniversary of Darwin’s seminal book On the Origin of Species.

et al…

Films, documentaries & performances:

Television/film

Darwin’s Garden. BBC2, Jimmy Doherty. *

2009, 02.01 Charles Darwin and the Tree of Life David Attenborough, BBC One. one part tv documentary. *

Life, ‘a ten programme series which captures the most extraordinary and awe-inspiring animal survival behaviours ever shown on TV.’

Darwin’s dangerous idea. ‘On BBC Two, Andrew Marr fronts a series examining the radical impact of Darwin’s theory not only on science, but also on society and religion. In Darwin’s Garden, a three-part series, Jimmy Doherty recreates many of Darwin’s plant experiments at Down House, Darwin’s family home in Kent.’

‘On BBC Four two documentaries have been commissioned. What Darwin didn’t know explores a new field of genetics, ‘evo devo’ – the combined study of evolution and development in the womb – which is allowing us to solve some of Darwin’s unanswered questions. Darwin: In His Own Words will use newly released documents from Cambridge University to chart Darwin’s thoughts during the long period before he made his theory known to the public.’

Darwin’s Dangerous Idea BBC2, Mar 2009 (Andrew Marr)

Jimmy Doherty in Darwin’s Garden BBC2, Mar 2009

Did Darwin Kill God? BBC2, Apr 2009

The Incredible Human Journey BBC 2, five-part series on human origins, May 09 – Newsnight Review: Darwin special BBC 2, 11 Sept 2009 (inc. Richard Dawkins, Ruth Padel, Kevin Spacey)

Darwin’s Secret Notebooks: upcoming National Geographic documentary about Darwin’s research

Evolve TV series: History Channel

Darwin Originals: Channel 4, short films to be broadcast in February.

Dawkins on Darwin National Geographic

Evolution moments The Daily Show

Essence of Darwin’s theory France 24 TV, Feb 2009

Charles Darwin on TV Burp Harry Hill

I, Darwin. National Geographic.*

Darwin’s Darkest Hour (website/watch online), 2-hour docudrama from NOVA/National Geographic, which aired on PBS on 6 October 2009.

TV documentary on Darwin. (French) CBC Radio-Canada.*

Darwin’s Brave New World. Origin: Australia/Canada, 2009 Producer: Mike Bluett/Screenworld, Andrew Ferns/Ferns Productions, with support from the Canadian Television Fund Format: Docu-fiction Runtime: 180′ Network: ABC Australia, CBC Canada, UK History, Arte, ZDF Director: Lisa Matthews, Jason Bourque Story: Based upon “Darwin’s Armada” by Iain McCalman.

Creation. (Film produced by Jeremy Thomas, written by John Collee with Randal Keynes) IMDb. http://creationthemovie.com/

Beagle: On the future of species VPRO Television (Netherlands) a 40-part series which will reconstruct Darwin’s 5-year long voyage on the HMS Beagle in the course of one year, and make an attempt to assess where the world stands today in light of Darwin’s evolution theory. http://beagle.vpro.omroep.nl/other-languages/

The Open University is producing a television series and a course about the modern relevance of Darwin’s legacy.

[TV Documentary.] 2009. Magazine Environnement – Sp飩al Darwin. Aired on France 24 in 2009. Produced by XD Productions, Paris. *

“Lost Paradise” Darwin’s voyage on the Beagle and the origin of the theory of evolution. Monaco Films.

Discovery Channel Canada – Darwin specials.

2009 Fathom Media (Australia) is making a documentary on Darwin and his life.

Oct. or Nov. 2009 “What Darwin never knew”. PBS/WGBH

Evolution’s captian. Windfall Films.

A Darwin documentary is being produced by the University of Valencia, Spain.

Radio/Podcasts

2009, 01 In our time. Four part series on Charles Darwin with Melvyn Bragg. BBC Radio 4.

2009, 01.05 Darwin and religion BBC Radio 4 ‘Beyond Belief’

2009, 01.5-9 Dear Darwin BBC Radio 4
1 Craig Venter
2 Jonathan Miller
3 Jerry Coyne
4 Peter Bentley
5 Baruch Blumberg

Swedish Radio Corporation – will produce five radio programmes adressing Charles Darwin’s life and work.

‘BBC Radio 3 is presenting a series of programmes which explore the roots of Darwin’s ideas and their subsequent influence across the intellectual spectrum, in the science, arts and philosophy. In The Origins of the Origins, historian Andrew Cunningham investigates how Darwin’s thinking was a product of the scientific ideas of his time. And in Darwin’s Conundrum, the Reverend Angela Tilby looks at how Darwin wrestled with religion through his letters to scientists, clergy, friends and family.’

http://www.bbc.co.uk/radio4/darwin/

2009, 01.27-02.17 Darwin: My Ancestor BBC Radio 4, four-part radio series by Darwin’s great great granddaughter and poet Ruth Padel.

2009, 01.09 Hunting the Beagle BBC Radio 4

2009, 01.30 David Attenborough with Simon Mayo, 30mins BBC Radio 5

2009, 02.01 The Forces That Shaped A Young Charles Darwin NPR

2009, 02.09 Darwin special Science Times

2009, 02.12 Darwin special Nature

2009, 02.12 Science Talk: Darwin Day Special pt 1: Bicentennial of the Birth of Charles Darwin Scientific American

2009, 02.12 Science Talk: Darwin Day Special pt 2: Evolutionary Psychology and Religion Scientific American

2009, 02.12 Science Talk: Darwin Day Special pt 3: Origins of Paleontology and the Impact of Religion on the Development of Evolutionary Theory Scientific American

2009, 02.12 Dawkins: Radio interview on Darwin BBC World Service

2009, 02.16 Science podcast: Happy Birthday Darwin The Guardian

2009, 02.19 Science in Action BBC World Service

2009, 02.15 Darwin’s Conundrum BBC Radio 3

2009, 04-05 Debating Darwin RTE Radio in Ireland, 6-part radio series:
1- s01e01 2- s01e02 1- s02e01 2- s02e02 3- s02e03 4- s02e04 5- s02e05 6- s02e06

Darwin Lecture series on Radio New Zealand

Celebrating Darwin’s Evolution Revolution NPR

Darwin In Australia Attenborough on Darwin Nature

Darwin Endless Forms podcasts Fitzwilliam Museum, Cambridge:
1. Darwin and the Ancient Earth: Dinosaurs and the ‘Deep Past’ in the 19th-Century Imagination Jim Secord
2. Darwin in Cambridge: from Christ’s College to the Beagle John van Wyhe
3. The Roots of a Theory: How Plants Specimens Led a Young Darwin to Discovery John Parker
4. Uncovering our Origins: Monkeys, Apes and “Primitive Man’ – and how Darwin got it wrong Richard Foley
5. ‘Flaunting It’ – Sexual Selection and the Courtship of Nature Tim Clutton-Brock
6. A Tour of ‘Endless Forms’ Sir Paul Nurse
7. Evolving Philosophy (with Philip Kitcher)
8. Darwin, Hooker and the Venus Flytraps (with Sir Peter Crane)
9. Humankind – A Troubling Future? (with Lord Robert May)
10. The Evolving Body (with Randolph Nesse)
11. Darwin, Design and Christianity (with John Brooke)
12. From ‘Missing Link Mania’ to Creationism.com: 150 Years of Popular Darwinism in Europe (with Peter Kjaergaard)
13. The Predatory Ape: Sex, Simians and Society in Nineteenth-Century Europe (with Gowan Dawson)
14. Evolving Images: race & popular Darwinism in 19th century photography (Elizabeth Edwards)
15. Between Apes and Angels: Representing the Darker Implications of Darwinisme (with Marek Kohn)
16. Struggle and Strikes: The ‘Survival of the Fittest’ in Art and Literature (w/ Gillian Beer)

Nov. 2009- CNRS ‘Darwin, a naturalist’s voyage around the world’ http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosdarwinE/darwin.html

29 Dec. 2009 What Darwin never knew. Nova.

Performances

2009., 09.18- ‘Inherit the Wind’ which is going to be playing at the Old Vic Theatre, in celebration of the 150th anniversary of Darwin’s Origin of Species. “Trevor Nunn returns to direct Old Vic Artistic Director Kevin Spacey in Lawrence and Lee’s grippingly relevant drama, based on the 1925 Scopes ‘Monkey’ Trial. Two legal Titans confront each other when a community puts freedom of thought on trial.”

2009, 02.14 20:01 GMT. BBC World Service. Like confessing a murder. Radio play by Craig Baxter constructed using Charles and Emma Darwin’s own words. http://www.bbc.co.uk/worldservice/programmes/world_drama.shtml

2009, 01.21 Charles Darwin 200th anniversay concert. Wigmore Hall, 7.30pm A special concert at the Wigmore Hall will include the world premier of Michael Stimpson’s new Darwin inspired work, The Age of Wonders. Two of the four parts, The Man who walked with Henslow (violin and piano) and An Entangled Bank (sting orchestra) will be premiered in the programme, http://www.wigmorehall. org.uk.

British composer Michael Stimpson has been invited to the Northern Territory, Australia, to see the first full production of Age of Wonders, his new work written to celebrate the 200th anniversary of the birth of Charles Darwin. It was performed by the Darwin Symphony Orchestra in a celebration event called Origins held on 1 July in the city park. The complete work is in four parts. The Man Who Walked with Henslow is a piece for violin and piano, which explores Darwin’s early life and influences. The Beagle is a piece for a string quartet that follows the voyage and how Darwin and Fitzroy see the world begins to diverge during its course. The complexity of the Age of Wonders has further evolved in An Entangled Bank, the piece for a string orchestra, which focuses on Darwin’s life in Down House and the writing and publication of On the Origin of Species. The final section Transmutations is for a full orchestra. It is a complex piece of four sections weaving the strong elements from the previous sections which have survived by ‘natural selection’. The work reminds us of the complexity of Darwin’s ideas before returning to the solo violin from the first section, the warmth of Charles Darwin.

‘Re:Design’ by Craig Baxter, based on the correspondence between Darwin and Asa Gray. Read more on the Correspondence website.

2009, 05.7-9 After Darwin. Impetuous Theater Group / Access Theatre, New York City/ a play by Timberlake Wertenbaker. http://www.impetuoustheater.org/Events/Pages/After_Darwin.html

Gulbenkian theatre, cinema and cafe bar, Canterbury.

The LUX online-exhibition highlights four artist’s films that reflect Darwin’s legacy and explore concepts of his evolutionary theory. http://www.lux.org.uk/exhibition/lux-collection-darwin-related-films

Darwin’s worms (play to be performed across the north of England by bent architect).

Travelling Theatre presents The Voyage of Charles Darwin, an hour-long play with one or two performers in which Darwin reflects on what he discovered on the Beagle voyage and the stir it created in Victorian England. If partners are interested in hosting this play, please contact Geoff Hales on 01223 212104.

Darwin Song Project workshops and performance for folk musicians were a part of the Shrewsbury Darwin Festival. A CD of the superb performance at the new Shrewsbury Theatre has now been released: http://www.darwinsongproject.com

2009, 01.24-03-29 Interspecies Four new commissions by artists working closely with different species of animal and two existing works, stimulated by the anniversary of Darwin’s birth. Cornerhouse, Manchester See http://www.artscatalyst.org/

2009, 09.15 Collapsing Creation, part of the fifth Hurst Festival at the Players Theatre in Hassocks, West Sussex. See http://hurstfestival.org/overview.html.

2009, 09.16-12.04 Comedy of Change is a new contemporary dance performance celebrating Darwin from artistic director Mark Baldwin. The choreography, music and design is inspired by observations from evolutionary biology, from courtship dances and display to cryptic camouflage. The new work is performed by the Rambert Dance Company and is about to embark on a national tour including Plymouth, Shrewsbury, London and Bath. See http://www.rambert.org.uk/comedy_of_change.

2009, 10.7-9 Theatre Workshop in Science and Technology Studies will offer free showings of the Living Darwin stage productions at the Squires Studio Theatre, Blacksburg, Va.

2009, 10.27-11.21 Origin of the species is a work from the Tony-nominated writer of Frozen, Bryony Lavery, directed by Tom Littler and designed by Victoria Johnstone being performed at the Arcola Theatre. http://www.arcolatheatre.com/?action=showtemplate&sid=368

2009, 12.12 Darwin Originals With support from Wellcome Trust, ArtsAdmin and DVDance 8 3-minute art videos will be shown on Channel 4. These ‘Darwin Originals’ featuring the work of celebrated artists such as Heather Ackroyd and Dan Harvey and will also be shown at the Darwin Birthday VIP event at the Natural History Museum on 12 February 2009. All enquiries: Judith Knight judith@artsadmin.co.uk

Evolutionary drawing project Artist, Rachel Cohen, is keen to here from any Darwin200 partners interested in hosting her evolutionary drawing project. It can be tailored to different age groups and venues, is inexpensive − just needs paper and pens, some empty wall space and lots of participants. To find out more see http://www.rachelcohen.co.uk (Chinese Whispers pages).

2009, 09.02-11.28 Tomorrow, in a Year The Danish Arts Council is supporting the world premiere of Hotel Pro Forma and The Knife’s Darwin-opera, Tomorrow, in a Year (I morgen om et år). It premieres at the Royal Danish Theatre on 2 September 2009 with further performances on 4 and 5 September. The tour goes to Geneva (11, 12 September 2009), Dresden (8, 9 October 2009) and Århus (27, 28 November 2009). Details from: mail@hotelproforma.dk

2009, 10.01- Inherit The Wind. at the Old Vic, London.

Statues/installations

2009, 02.12 Unveiling at Christ’s College, Cambridge of a bronze statue of a student-age Darwin by Anthony Smith, commissioned by Christ’s College, Cambridge. here

Darwin’s Bells A new artwork has been commissioned by Darwin City Council to celebrate Darwin’s bicentenary. The HMS Beagle Ship Bell Chime has been created by Dr Anton Hassell. The work features a series of cast bronze bells and a replica of the Beagle ship’s bell cast in brass. While in Australia Darwin was amazed at the variety of parrot species and selection of these, cast in bronze, from the small budgerigar to the large black cockatoo, are perched on top of each bell.

Elisabeth Daynes created a wax figure of an eighteen-year-old Charles Darwin for the Calouste Gulbenkian Foundation, Portugal.

* Items marked with an asterisk (*) contain images provided by Darwin Online and a copy was sent to or acquired by the Darwin Online project.

Return to homepage

© 2002-10 The Complete Work of Charles Darwin Online Contact the Director: Dr John van Wyhe.

File last updated 1 January, 2010

februari 2010

Het blad Evolution: Education and Outreach is bedoeld voor een breed publiek, van student tot wetenschapper. Vorig jaar stond een speciale editie over overgangsvormen in zijn geheel gratis online (waarschijnlijk in verband met het Darwinjaar).

Toen ik een paar weekjes geleden weer keek op de site was het overgrote deel niet meer gratis toegankelijk.

Een aantal zijn dat nog wel zoals een artikel over weekdieren en over de evolutie van een paar groepen aquatische reptielen (ook interessant, daar niet van),

Do you know where I can get quality elearning opportunities?
elearning

elearning

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

3 Responses to Darwinjaar Be NL Fr UK Links

 1. Dillon says:

  Generally I don’t read post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite great article.

 2. Pingback: The origin of species « Tsjok's blog

 3. Pingback: INHOUD D | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: