SAUROPODOMORPHA


°

De groep sauropodomorpha  wordt traditioneel onderverdeeld in de Sauropoda en de Prosauropoda, maar omdat de Sauropodomorpha als stamklade zijn gedefinieerd, is deze onderverdeling wellicht niet helemaal sluitend: er zouden dus, afhankelijk van de definitie van de Prosauropoda, in principe sauropodomorfen kunnen bestaan die niet tot de Sauropoda of Prosauropoda behoren. Daarbij kunnen de traditionele Prosauropoda zeer wel parafyletisch zijn, zodat de sauropoden nauwer verwant zijn aan sommige “prosauropoden”.

Strikt genomen behoren de  sauropodomorpha( —>  sauropod-vormigen  )   tot een (mogelijk) voorouderlijke  zustergroep  van de ” sauropoden”   en de hun  ( allicht verondersteld  )aanverwante groepen
Het zijn maw. organismen die misschien  colaterale  verwanten  zijn   van de sauropoden
Sommige van de  de(bekende )  alleroudste sauropoden   zijn   enigmatisch =  want (mogelijke )afstammelingen  van  overgansvormen die  allerlei “mozaieken ”  van kenmerken (tussen sauropoden en sauropodomorpha  ) vertonen
Uiteraard zijn er ook een paar bekend  die als   strikte sauropodomorpha zijn te klasseren    (voor zover dit vaststelbaar is= zie hieronder over “kenmerken die de sauropoden niet bezitten   “)
°
Prosauropode dinosaurussen
Prosauropoden verschijnen ongeveer 230 mjg en verdwijnen 178 mjg. Gedurende deze tijd waren de prosauropode dinosaurussen de talrijkste grote landbewonende dieren. Hun overblijfselen zijn over de gehele wereld gevonden inclusief Antarctica. Het schijnt dat Prosauropoden de eerste groep tetrapoden zijn geweest, aangepast aan het grazen op grotere hoogten.
Prosauropoden worden traditioneel in drie families verdeeld.
Thecodontosauridae
Kleine tot 2 meter lange tweebenige dieren zoals Thecodontosaurus.
°
(deze website is NIET  altijd   wetenschappelijk verantwoord, maar  bevat veel goed materriaal )
  
°
°
Late Triassic (225-208 million years ago)
About 7 feet long and 100 poundsSquat body; long, narrow headOne of those dinosaurs that sounds more like a disease than a living creature, Thecodontosaurus (“socket-toothed lizard”) was among the earliest prosauropods, slender, sometimes bipedal herbivores that were ancestral to the house-sized giants of the Jurassic and Cretaceous periods. As one of the first “sauropodomorph” dinosaurs, Thecodontosaurus wasn’t all that distant, evolutionary speaking, from the earliest theropods of the Triassic period like Herrerasaurus and Staurikosaurus.Thecodontosaurus received its mouthful of a name thanks to its distinctive teeth, which resembled those of a modern monitor lizard but were anchored firmly into sockets in its jaws.
This is also one of the few dinosaurs that seems to have lived entirely on (what is now) the British Isles.
°
Melanorosauridae
De minst bekende familie van grote 8-11 meter lange vierbenige Prosauropoden zoals Riojasaurus.
Melanosauriden werden algemeen beschouwd als de voorlopers van de sauropoden.
Dit kwam door hun oppervlakkige gelijkenis zoals hun grootte, vierbenige loop en rechte dijbenen.
°
Massospondylidae
°
°
*
Recent hebben enkele paleontologen echter opgemerkt dat Prosauropoden enkele kenmerken hebben die sauropoden niet bezitten.
Deze kenmerken zijn:
een keratine bek
wangzakken
grote rugwaarts aflopende botuitgroeisel in de maxilla (bovenkaak)
de handbeenderen
een ‘driehoekig’ uiteinde van het ischium
reductie van de 5e metatarsus (kwam ook bij andere dinosaurussen voor, maar niet bij de sauropoden)
Sauropoden en prosauropoden worden daarom beschouwd als zustergroepen. De prosauropoden kunnen dan worden omschreven als: Thecodontosauridae, Plateosauridae, Melanorosauridae en alle Sauropodomorpha dichter bij hen dan bij Sauropoden.
Omdat prosauropoden gekartelde tanden hebben werd vroeger aangenomen dat ze vleeseters waren, maar latere studies hebben aangetoond dat het planteneters zijn geweest. Het feit dat er zogenaamde maalstenen zijn aangetroffen in enkele prosauropode skeletten lijkt die opvatting te steunen.
De handen van prosauropoden zijn ook interessant omdat ze een grote klauw aan hun duim hebben. De handen bestaan uit 5 vingers waarvan de vingers I,II en III robuuster zijn dan de vingers IV en V. De grote klauw van vinger I (duim) heeft een grote draaiboog en kan bij het lopen op 4 benen net zoals bij de Dromaeosauridae omhoog gehouden worden zodat hij de grond niet raakt. Fossiele sporen lijken dit te bevestigen aangezien deze eerste vinger alleen wordt aangetroffen in diepe sporen. Wat de prosauropoden deden met zo’n klauw is nog niet geheel duidelijk. Het kan zijn ter verdediging maar het is ook goed mogelijk dat een prosauropode met zo’n klauw takken of gebladerte bij elkaar hield om het beter te kunnen pakken met zijn bek.
°
File:Plateosaurus arm and hand.jpg
Left lower arm and hand of Plateosaurus engelhardti IFGT “Skelett2” from Trossingen, Germany on exhibit at the museum of the Institute for Geosciences of the Eberhard-Karls-University Tübingen, Germany.
Mount created under the direction of Friedrich von Huene.
°
Waarom prosauropoden verdwenen van het toneel is nog niet geheel duidelijk maar waarschijnlijk heeft competitie er ook mee te maken. Waarschijnlijk waren de Ornithischia beter uitgerust met kauwapparaten en moesten ze de strijd om voedsel aangaan met de Ornithischia voor laaggroeiende planten en met de sauropoden voor de hooggroeiende bladeren.
*
PLATEOSAURIDAE   
Meestal 3-6 meter lange dieren zoals Plateosaurus en Lufengosaurus.
Waarschijnlijk 2 en 4 benig.
°
LUFENGOSAURUS 
°
 lufengosaurus hueni
Lufengosaurus hueni skeleton cast replica
Late TriassicOriginal discovered in Yunnan

Lufengosurus magnus

lufengosaurus_magnus

2   Lufengosaurus magnus skeleton cast replicas
Lufengosaurus, meaning “Lufeng Lizard”), was a prosauropod dinosaur which lived during the Early and Middle Jurassic period in what is now southwestern China.

This Lufengosaurus dinosaur skeleton cast was molded from the original fossil discovered in Yunnan

Early Jurassic (200-180 million years ago)   / About 20 feet long and half a ton  / PlantsDistinguishing Characteristics:
Long neck and tail; quadrupedal posture
About Lufengosaurus:
An otherwise unremarkable prosauropod (the line of quadrupedal, herbivorous dinosaurs that preceded the giant sauropods) of the late Jurassic period, Lufengosaurus had the honor of being the first dinosaur ever mounted and displayed in China, an event that was commemorated in 1958 with an official postage stamp. Like other prosauropods,
Lufengosaurus probably nibbled on the low-lying branches of trees, and may have been capable of (occasionally) rearing up on its hind legs. About 30 more-or-less complete Lufengosaurus skeletons have been assembled, making this herbivore a common exhibit in China’s natural history museums.
°
PLATEOSAURUS   
Plateosaurus engelhardti skull cast replica
Plateosaurus was an early dinosaur, a long-necked plant-eater from the late Triassic.
Plateosaurus is a basal sauropodomorph dinosaur, a so-called prosauropod. The latest research recognizes two species: the type species P. engelhardti from the late Norian and Rhaetian, and the slightly earlier P. gracilis from the lower Norian.
Dinosauria, Order: Saurischia, Suborder: Sauropodomorpha, Infraorder: Prosauropoda, Family: Plateosauridae, Genus: Plateosaurus

      plateaosaurus AMNH , sauriermuseum frick

Late Triassic (220-210 million years ago)
About 25 feet long and 2 tons

Partially opposable thumbs; small head on long neck

Plateosaurus was the prototypical prosauropod–the sub-order of small-to-medium sized, four-legged herbivorous dinosaurs closely related to the giant sauropods of the later Jurassic and Cretaceous periods. Because so many of its fossils have been found, paleontologists believe Plateosaurus may have roamed the plains of late Triassic Europe in vast herds.

One feature of Plateosaurus that has caused raised eyebrows among paleontologists is the partially opposable thumbs on its front hands. We shouldn’t take this to indicate that this (fairly dumb) dinosaur was well on its way to evolving fully opposable thumbs, which are believed to have been one of the necessary precursors of human intelligence.
Rather, it’s likely that this feature evolved in order to enable Plateosaurus to grasp the leaves or small branches of trees, and wouldn’t have developed any further over time.

°
Plateosaurus engelhardti
°
Plateosaurus engelhardti
Dinosaur Cast
°
Group: Dinosauria – Sauropodomorpha
Original Specimen Location: Stuttgart
Specimen Number: SMNH 13200
Age: Late Triassic
Where Found: Trossingen, Germany
Date Found: 1932
Size: 20ft
Original Material: 70%
Source: DINOLAB

Class: Sauropsida
Superorder: Dinosauria
Order: Saurischia
Suborder: Sauropodomorpha
Infraorder: Prosauropoda
Family: Plateosauridae
Genus: Plateosaurus

Plateosaurus was an early sauropod dinosaur, and (once  considered ) one of the earliest specimens named in all of dinosauria. It was a   ‘forerunner’, in that it had many primitive characteristics which would later be refined by its descendents. It was a stocky biped, and balanced a long neck with an equally long tail. The heavy, narrow skull was lined with leaf-shaped teeth, ideal for herbivorous grazing. There was a spiked thumb on each hand, which would have been used for defence or stripping vegetation from plants. Superficially, Plateosaurus resembles a long-necked ornithopod, although the phylogenetics of such a relationship have yet to be understood.

Type Species: Plateosaurus engelhardti

Von Meyer, H. (1837). Mitteilung an Prof. Bronn (Plateosaurus engelhardti). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Vol. 316.

Locality: Nuremberg, Germany.

Scientific Resources:

Gunga, H-C; Suthau, T; Bellmann, A; Friedrich, A; Schwanebeck, T; Stoinski, S; Tirppel, T; and Hellwich, O. (2007). Body mass estimations for Plateosaurus engelhardti using laser scanning and 3D reconstruction methods. Naturwissenschaften, Vol. 94, No. 8, pp. 623-630.

Klein, N. (2004). Bone histology and growth of the prosauropod dinosaur Plateosaurus engelhardti MEYER, 1837 from the Norian bonebeds of Trossingen (Germany) and Frick (Switzerland).Universitaet Bonn, Faculty of Mathematics and Sciences Dissertations, 2004.

Sander, PM. (1992). The Norian Plateosaurus bonebeds of central Europe and their taphonomy. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Vol. 93, No. 3-4, pp. 255-299.

°
Plateosaurus, or “flat lizard”, evolved in the Late Triassic and lived through to the Early Jurassic period. It was a forerunner ( tho!ug not an ancestor ) of the first giant dinosaur herbivores, growing to around 9 metres long and 3-4 metres high. It had a long tail, long hind limbs, and a small head at the end of a fairly long neck. The teeth were leaf-shaped and the jaws beak-like. Although it walked on four legs, palaeontologists believe it could rear up on its hind legs and use its powerful clawed hands to pull in succulent branches.
Many fossils of these dinosaurs have been found throughout Europe and several species have been identified. The abundance of Plateosaurus fossils at some localities has prompted the suggestion that they lived in herds and even that they migrated to avoid seasonal droughts.
Plateosaurus belonged to a group known as the prosauropods( a nomen dubium ? )  and was a relative – though not an ancestor – of the gigantic sauropods of the Jurassic and Cretaceous. Plateosaurus and the other prosauropods were the first dinosaur group to feed exclusively on vegetation and were the first animals on Earth to evolve the ability to feed on relatively high vegetation. Until their appearance all herbivores had been squat, short-necked animals incapable of reaching high foliage.
°
PLATEOSAURUS   von Meyer ,1837
Een in Europa gevonden prosauropode dinosaurus van zo’n 6-8 meter lengte. Hij leefde in de late Trias ongeveer 220 mjg. Er zijn bijna 100 skeletten van deze dinosaurus gevonden waarvan enkele compleet. Er zijn resten bekend uit Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Zweden.
Classificatie Vindplaats grootte 1 blok= 1X1m
‘Plat reptiel’
Dinosauria
Saurischia
Sauropodomorpha
Prosauropoda
Plateosauridae

Norian 220.7 - 209.6 mjg

(Naturalis)

°

http://www.whatsontianjin.com/news-209-new-dinosaur-species-found-in-argentina-is-missing-link-of-dinosaur-evolution.html

http://jurassicjourneys.net/?p=991

°

SEITAAD RUESSI 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Seitaad

°

UNAYSAURUS

http://en.wikipedia.org/wiki/Unaysaurus

°

°

°

http://en.wikipedia.org/wiki/Leonerasaurus

VULCANODON

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: