Denisova , Dali , Homo rhodesiensis , red deer cave : fotoarchief en linksINHOUD —-> https://tsjok45.wordpress.com/2012/09/03/evodisku/

°
Link 
  °
1.-2010

De onderzoekers vergeleken het genoom van de Denisovans en verschillende Neanderthaler individuen met het genoom van moderne mensen van over de hele wereld.

Daaruit blijkt dat de Neanderthalers een tot vier procent van hun genetisch materiaal hebben doorgegeven aan moderne mensen uit Europa en Azië. Voor de Denisovans is de genetische invloed op de moderne mens veel minder sterk – op een specifieke groep na.

Opmerkelijk is dat het genoom van de Denisovans de meeste genetische verwantschap heeft met de huidige bewoners van de eilandengroep Melanesië, waaronder Papoea-Nieuw-Guinea. Denisovans hebben maar liefst vier tot zes procent van hun genetische materiaal aan hen weten door te geven. Terwijl ze dus nauwelijks genetische invloed hebben gehad op huidige volken in de omgeving van de fossiele vindplaats in Siberië, zoals de Han-Chinezen en de Mongolen.

De onderzoekers vermoeden dat de Denisovans in delen van Oost-Azië geleefd hebben in de tijd dat de Neanderthalers in Europa en het westen van Azië voorkwamen. En toen hebben ze hun genetische stempel weten te drukken op de Melanesiërs; tegenwoordig een zeer diverse bevolking.

melanesians 24214768

Het paren tussen Denisovans en de voorouders van de Melanesiërs heeft mogelijk zelfs tot zo’n vijftigduizend jaar geleden plaatsgevonden.(Paul Schilperoord)

David Reich e.a., ‘Genetic history of an archaic hominin group from Denisova Cave in Sibera’, Nature, 23 december 2010.

2.- UPDATE   2013
HERBESTUDERING VAN GETR DENISOVA MATERIAAL
 

Denisovans kruisten met Neanderthalers, moderne mensen en een mysterieuze vierde mensachtige;

Dertigduizend jaar geleden leefden er in Azië waarschijnlijk vier verschillende soorten mensachtigen zij aan zij. Tot die conclusie komen wetenschappers op basis van een  NIEUWE  DNA-analyse van de recent ontdekte Denisovan-mens, Neanderthalers en moderne mensen.

De analyse laat zien dat al deze mensachtigen ooit met elkaar moeten zijn gekruist. Oftewel: dat zij samen seks hadden en kinderen kregen.

Maar de grootste verrassing van de  nieuwe analyse, was dat de “Denisovans” het naast met de Neanderthalers en moderne mensen ook met een mysterieuze vierde moeten hebben gedaan.

Wie of wat deze vierde mensensoort was, is nog niet duidelijk. Maar je hoeft dus niet verbaasd op te kijken als er over een tijdje fossiele resten van alweer een onbekende mensachtige in Azië worden gevonden.

°
De DNA monsters  voor de analyse’s kwamen  van een fossiele  vingerkootje en  twee tanden (de enigen die zijn gevonden ) van de  zogeheten “Denisovans “,gevonden in dezelfde  siberische  grot maar (zoals nu blijkt )dan   van twee onhafhankelijk staande  individuen  ….. Vergelijking van afzonderlijke genoom studies voor   beide fossielen wijzen er  nml  op dat ze van elkaar verschillen …. (1)
Hernieuwde  analyses  door Reich et al … suggeren  de aanwezigheid van  sporen  van  een  genetische bijdrage door een “nog onbekende “mensensoort (of van een reeds bekende fossiele mensensoort waarvan het genoom nog niet bekend is (2)
“….David Reich of Harvard Medical School in Boston, Massachusetts, has now taken a close look at the Denisovan genome and found that some stretches of it don’t fit. He presented his findings at a Royal Society discussion meeting on ancient DNA in London, UK, on Monday….”
De  vroeger  reeds bereikte consensus over de verwantschap tussen  Denisovans en neanderthalers ( en moderne mensen ) veronder stelde dat  “nauw verwante  Denisova en Neanderthaler” afstammen van een  gemeenschappelijke  voorvader ( die ongeveer  400.000    jaar  aftakte van de stam die naar de moderne mens voerde  in afrika  )  … waarbij dus  beiden  mensensoorten  genetisch   minstens evenver van de  moderne mens  moesten  staan
zie ook
Echter ;

Denisovans appear more distinct from modern humans than Neanderthals,” he told the meeting. Specifically, scattered fragments amounting to 1 per cent of the Denisovan genome look much older than the rest of it.

The best explanation is that the Denisovans interbred with an unidentified (more ancient  ) species, and picked up some of their DNA. Or as Reich puts it: “Denisovans harbour ancestry from an unknown archaic population, unrelated to Neanderthals.”

Johannes Krause ( Universität Tübingen ) ” ….If the Denisovans were breeding with an archaic species, that might explain their large gnashers….” 

(1)
misschien waren het zelfs individuen  van  twee  populaties  andersoortige   mensachtigen  die zijn gevonden in dezelfde grot ?
(2)
Chris Stinger speculeert  verder en stelt voor dat  de  genetische bijdrage wel eens afkomstig zou kunnen    van een uit afrika ingeweken aziatische  homo heidelbergensis populatie

“….The most likely candidate is Homo heidelbergensis, says Chris Stringer of the Natural History Museum in London, UK. This species lived between 600,000 and 250,000 years ago, and spread from Africa into Europe and western Asia. That means early Denisovans, whose ancestors followed a similar path out of Africa, could well have met them…”

Weer anderen wijzen naar  homo pekinensis en chou kou tien  ( naar homo erectus dus )

“….( Stinger ) Homo erectus is another possibility. It was even more widespread than H. heidelbergensis, living as far east as Java. But its western populations – the ones that could have shared territory with the Denisovans – might not have survived long enough. ”

“We don’t know,” (3)      says Stringer.  ……..Zekerheid over de identiteit van de mysterieuze soort valt dus  volgens Stringer  voorlopig niet te verwachten. “We hebben eigenlijk geen flauw idee.”

° The question could be settled by obtaining DNA from fossils of species like H. heidelbergensis, but that is easier said than done. The Denisovan and Neanderthal genomes have been preserved because they lived in cold, dry places. Other hominins lived in hot, wet regions where DNA breaks down quickly.

__________________________________________________________________________________________
UPDATE  !!! 

Wetenschappers in Duitsland het oudste genetische materiaal dat kan gelinkt woorden aan de menselijke evolutie ontdekt. Het genetisch materiaal werd uit het skelet van een Homo heidelbergensis gehaald in een grot in het noorden van Spanje en dateert van 400.000 jaar geleden.

mtDNA heidelbergensis

Het team van het Max Planck Instituut (MPI) voor evolutionaire antropologie in Leipzig liet weten dat het DNA niet uitsluitend  gerelateerd is aan de neanderthaler zoals oorspronkelijk gedacht werd, maar ook  aan de Homo Denisova, een andere uitgestorven mensachtige soort.

Vandaag de dag bestaat er slechts een mensensoort, de Homo sapiens. In het verleden steunde onderzoek naar de oorsprong van de mens hoofdzakelijk op de studie van de vorm van fossiele beenderen.

Het team onder leiding van Matthias Meyer haalden een bijna volledige mitochondriale streng uit het bot, dat werd gevonden in het Spaanse grottencomplex Sima de los Huesos. Mitochondriën zijn de energieleveranciers van cellen en hebben hun eigen DNA( dat afkomstig is uit de moederlijke  lijn ).(1)

Meyer zei dat de vorige mijlpaal het mtDNA van een neanderthaler van 100.000 jaar oud was, die werd gevonden in de grot Scladina op de rechteroever van de Maas in het Belgische Sclayn bij Andenne.

 

De  homo Heidelbergensis soort (de in Spanje  gevonden exemplaren ervan ) en de Homo denisova, die gekend is  door de ontdekkingen  van botdeeltjes in Siberië,  splitsten zich 700.000 jaar geleden, (  tsjok  : ‘vanuit  een  gemeenschappelijke  voorouderlijke  groep’ )  zei Meyer.

°

Overigens staat het record oer-DNA aflezen nog steeds op naam van de onderzoeksgroep die het 700.000 jaar oude DNA van een paard in kaart bracht

(1)

°
(1)
De wetenschappers slaagden er in om het mtDNAte ontcijferen met nieuwe technieken waarbij rekening wordt gehouden met de manier waarop genetisch materiaal wordt aangetast door de tand des tijds.

Het mitochondrionale genoom is 16.000 baseparen groot.

Dat is heel klein vergeleken met het genoom dat in de celkern zit: dat telt 3,2 miljard baseparen. Groot voordeel van het gebruik van mitochondrionaal DNA is dat iedere cel er honderden kopieën van heeft. Met al dat materiaal en de kennis over de manier waarop tijd het DNA aantast, maakt het minder uit dat veel van het DNA al lang kapot was. Er kon dus toch een reconstructie gemaakt worden.

http://www.kennislink.nl/publicaties/mysterieus-oermens-dna

Oudste oermens-DNA

Europeaan van 400.000 jaar geleden nauwst verwant aan Denisovamens

 • Door: Elmar Veerman
Menselijk DNA met de sensationele ouderdom van 400.000 jaar laat zien dat de toenmalige Europeanen sterker verwant zijn aan de veel later in Azië levende Denisovamens dan aan moderne mensen of Neanderthalers. Een grot in Spanje heeft het DNA al die tijd koel bewaard.
Schedel Sima de los Huesos
Zoom
Schedel Sima de los Huesos
© José-Manuel Benito Álvarez
Een schedel uit de Sima de los Huesos. De eigenaar wordt tot de mensensoort Homo heidelbergensis gerekend, al is daar wel discussie over.

Onderzoek naar oeroud DNA weet keer op keer te verbazen.

Wie had ooit gedacht dat wetenschappers een genenkaart zouden kunnen maken van een mens die vierhonderdduizend jaar geleden leefde? Eigenlijk niemand. Toch is dat nu gelukt. In een koele Spaanse grot zijn botten al die tijd zo goed bewaard gebleven, dat het DNA met speciale technieken nog afgelezen kan worden.

De Sima de los Huesos, heet die vindplaats. Op de bodem van een dertien meter diep gat, ongeveer dertig meter onder de grond, en wel een halve kilometer van de dichtstbijzijnde uitgang van de grot, zijn sinds 1990 vrijwel alle botten van minstens 28 mensen gevonden. Ze zijn allemaal ouder dan driehonderdduizend jaar.

In het gat lagen ook botten van holenberen uit dezelfde tijd. Eerder dit jaar lukte het om DNA van zo’n holenbeer af te lezen. En nu is het dus de beurt aan een mens. Of misschien moet ik ‘mensachtige’ zeggen, want Homo sapiens bestond toen nog niet. Maar deze mensen bewerkten wel leer, en maakten stenen gereedschap.

In Nature beschrijft een internationaal team wetenschappers onder leiding van Svante Pääbo hoe ze gaatjes in een dijbeen hebben geboord en met uiterste zorg het DNA hebben gezuiverd en afgelezen uit in totaal twee gram botweefsel. Het ging, net als bij de holenbeer, om mitochondriaal DNA, waarvan elke cel duizenden kopieën heeft. Het meeste DNA was al lang kapot, maar met zo veel kopieën en kennis over de manier waarop de tijd het DNA aantast, lukte het toch om een reconstructie te maken. Het is verreweg het oudste menselijke DNA dat in kaart is gebracht.

Verwantschap

Mitochondriaal DNA erft over van moeder op kind, en zegt nauwelijks iets over de eigenschappen van een mens. Maar het geeft wel aanwijzingen over de verwantschap met andere mensen. Verschillen ontstaan alleen door toevallige veranderingen, en dat zijn er meer naarmate er meer tijd verstreken is. Op grond van die verschillen kun je een stamboom maken van mitochondriaal DNA, en dat hebben de onderzoekers gedaan.

De mens uit de Sima de los Huesos, wat trouwens “bottenkuil” betekent, vertoont het meeste overeenkomst met de mysterieuze Denisovamens. Daarvan is het volledige DNA bekend, terwijl in een Siberische grot alleen een vingerkootje en een kies gevonden zijn.

De laatste gezamenlijke voorouder van deze twee menstypen moet ongeveer zevenhonderdduizend jaar geleden geleefd hebben – maar het kan ook driehonderdduizend jaar meer of minder zijn.

Volgens de mitochondriale stamboom was de splitsing met de mensen waaruit later Neanderthalers en moderne mensen voort zouden komen, toen al een jaar of driehonderdduizend achter de rug.

Dit resultaat verbaasde de onderzoekers, omdat de skeletten en schedels van de bottenkuilmensen juist heel veel lijken op die van Neanderthalers. Ze hadden dus eerder verwacht dat het om directe voorouders ging.

Hoe het precies zit, is voorlopig nog niet duidelijk.

Maar aangezien de grot blijkbaar koel en stabiel genoeg is om DNA leesbaar te houden, hebben Pääbo en zijn collega’s hoop dat het ook gaat lukken om DNA uit de celkern af te lezen.

Daarvoor zullen ze veel meer dan twee gram botten moeten vermalen, en het zal hun technische vermogens tot het uiterste beproeven. Ze noemen het in Nature een gigantische uitdaging. Maar ze doen keer op keer dingen die onmogelijk leken, dus het lukt vast.

mtDNA heidelbergensius nature

°

Teen van Neanderthaler maakt onze geschiedenis een stuk ingewikkelder

 19 december 2013   13

teen

DNA afkomstig uit een 50.000 jaar oud teenbotje van een Neanderthaler laat zien dat de geschiedenis van de mens veel gecompliceerder is dan gedacht. Zeker vier verschillende typen mensachtigen deelden 50.000 jaar geleden met elkaar de lakens. En incest was de Neanderthalers ook niet vreemd.

Onderzoekers van de universiteit van Berkeley, Californië zijn erin geslaagd om DNA uit een 50.000 jaar oud teenbotje van een vrouwelijke Neanderthaler te halen. Vervolgens hebben ze het genoom van de Neanderthaler in kaart gebracht. Het resulteert in de meest complete DNA-sequentie van het Neanderthaler-genoom.

Neanderthalers en Homo denisova
De onderzoekers vergeleken dat genoom vervolgens met het genoom van moderne mensen en Homo denisova. Uit het onderzoek blijkt dat de Neanderthalers en Homo denisova nauw aan elkaar verwant zijn en dat hun gedeelde voorouder zich 400.000 jaar geleden van de voorouders van de moderne mensen afscheidde. De Neanderthalers en Homo denisova scheidden zich 300.000 jaar gelden van elkaar af.

Incest

Een analyse van het DNA van de vrouwelijke Neanderthaler suggereert bovendien dat incest de Neanderthalers niet vreemd was. Het genoom van de vrouw wijst erop dat ze de dochter was van een vader en moeder die nauw aan elkaar verwant waren. Mogelijk waren het halfzus en halfbroer (en deelden ze dezelfde moeder) of neef en nicht of tante en neef of grootouder en kleinkind. Verdere analyse verklaart waarom incest mogelijk heel gebruikelijk was onder de Neanderthalers: ze leefden in kleine groepen. Datzelfde gold overigens ook voor de Homo denisova.

Stukjes DNA
Hoewel de Homo denisova en Neanderthaler niet meer in leven zijn, zijn stukjes van hun DNA toch bewaard gebleven. En wel doordat deze mensachtigen zo af ten toe seks hadden met moderne mensen. De onderzoekers schatten dat ongeveer 1,5 tot 2,1 procent van het genoom van moderne niet-Afrikanen terug te leiden is tot de Neanderthalers. Erfelijk materiaal van de Homo denisova is terug te vinden in onder meer mensen op Nieuw-Guinea. Australische aboriginals, bewoners van Nieuw-Guinea en eilanden in de Stille Oceaan zouden zo’n zes procent van hun genoom aan de Homo denisova te danken hebben. Het nieuwe onderzoek suggereert bovendien dat het genoom van Han-Chinezen en de oorspronkelijke Amerikanen ook voor 0,2 procent uit H. denisova-genen bestaat.

De mysterieuze vierde partij
De onderzoekers ontdekten ook dat Homo denisova niet alleen met Neanderthalers en moderne mensen seks had. De mensachtige deelde de lakens ook met een mysterieuze vierde mensachtige. Deze mensachtige leefde ook in Eurazië en moet zich meer dan een miljoen jaar geleden van de andere mensachtigen hebben afgescheiden. Mogelijk gaat het om Homo erectus.

“Dit onderzoek laat echt zien dat de geschiedenis van mensen en mensachtigen in die periode heel ingewikkeld was,” vindt onderzoeker Montgomery Slatkin.

“Er was sprake van verscheidene kruisingen waarvan wij op de hoogte zijn en mogelijk nog meer kruisingen die we nog moeten ontdekken.”

Een stamboom van vier typen mensachtigen die zo'n 50.000 jaar geleden in Eurazië leefden. Ook de uitwisseling van genen (rode lijntjes) is aangegeven. Afbeelding: UC Berkeley.

Een stamboom van vier typen mensachtigen die zo’n 50.000 jaar geleden in Eurazië leefden. Ook de uitwisseling van genen (rode lijntjes) is aangegeven. Afbeelding: UC Berkeley.

*

In het zeer uitgebreide onderzoek slaagden wetenschappers er ook in om 87 specifieke genen in moderne mensen aan te wijzen die significant verschillen met gerelateerde genen in Neanderthalers en Homo denisova. De vondst kan ons mogelijk een beeld geven van de concrete verschillen tussen moderne mensen en de uitgestorven mensachtigen en een prangende vraag die onderzoekers al heel lang bezighoudt beantwoorden: Waarom hebben de moderne mensen het gered en zijn de andere mensachtigen uitgestorven?

Onderzoeker Svante Pääbo noemt de lijst met 87 genen

“een catalogus met genetische kenmerken die alle moderne mensen onderscheidt van alle andere levende of uitgestorven organismen. Ik geloof dat in deze lijst dingen verstopt zitten die de enorme expansie van de menselijke populatie en menselijke cultuur en technologie in de laatste 100.000 jaar mogelijk maakten.”

Bronmateriaal:
Neanderthal genome shows evidence of early human interbreeding, inbreeding” – Berkeley.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Bence Viola.

http://dienekes.blogspot.be/2013/12/a-neandertal-from-altai-mountains.html

 

March 25, 2013

Nearly complete sequence of a Neanderthal from Altai

A 99.9% complete Neanderthal genome from a toe bone found at Denisova Cave (Altai, Southern Siberia).

A high-quality Neandertal genome sequence

The genome sequence was generated from a toe bone discovered in Denisova Cave in southern Siberia in 2010. The bone is described in Mednikova (Ethnology & Anthropology of Eurasia 2011. 39: 129-138).

DNA sequences were generated on the Illumina HiSeq platform and constitute an average 50-fold coverage of the genome. 99.9% of the 1.7GB of uniquely mappable DNA sequences in the human genome are covered at least ten times.
Contamination with modern human DNA, estimated from mitochondrial and nuclear DNA sequences, is around 1%.

The figure shows a tree relating this genome to the genomes of Neandertals from Croatia, from Germany and from the Caucasus as well as the Denisovan genome recovered from a finger bone excavated at Deniosva Cave. It shows that this individual is closely related to these other Neandertals. Thus, both Neandertals and Denisovans have inhabited this cave in southern Siberia, presumably at different times. 

One may wonder: how can they know it is a Neanderthal and not a “Denisovan”? Because of the close genetic affinity with other Neanderthals from Europe:
It is still possible, considering its position in the tree that the Altai Neanderthal had minor “Denisovan” admixture. But it would be very minor in any case. 

 

http://forwhattheywereweare.blogspot.be/2013/03/nearly-complete-sequence-of-neanderthal.html

 

 

_________________________________________________________________________________________
(3) Geneticists are even now struggling to obtain DNA from a host of unidentified Asian fossils.
DALI  MENS   ;
13dali
dali2
dali1
dalifaceheidelbergensis ? Denisova ? Hybride ?
 Dali face
dalilat1dalilat2Dali-side
http://www personal.une.edu.au/~pbrown3/dali.html
dalijinn
Comparison of Dali and Jinniushan archaic Homo sapiens.
http://www-personal.une.edu.au/~pbrown3/dali.html
°
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens
°
DENISOVA 
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA – mens 
Heidelbergensis ? Rhodesiensis ?

Denisova cave                               Denisova tooth

Molar tooth found in the Denisova cave. Photograph: David Reich et al/Nature

http://www.theguardian.com/science/2010/dec/22/fossilised-finger-human-relatives-denisovans

DNA from a tooth (pictured) and a finger bone show the Denisovans were a distinct group. Analysis of the tooth revealed a shape that falls outside normal tooth variation typically seen in Neanderthals and modern humans, providing further evidence the Denisova hominins are an evolutionarily distinct group.

http://archaeologynewsnetwork.blogspot.be/2010/12/genome-of-extinct-siberian-cave-dweller.html#.UmBO_qBCTcc

Replica of the Denisovan finger bone and a US penny. [Image courtesy of Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology]

Denisova puzzle

Denisova-puzzel

Human family tree

new research suggests rather than being an irregular occurrence, intermixing between diverged human populations may have been common. “In combination with the Neanderthal genome sequence, the Denisovan genome suggests a complex picture of genetic interactions between our ancestors and different ancient hominin groups,” said Pääbo, a founder of the field of ancient DNA.

 

DENISOVAN  UPDATES 

Volledig genoom van oude Denisova-mens geeft geheimen prijs

Wetenschappers hebben het volledige genoom van de Denisova-mens in kaart gebracht en geanalyseerd. En het genoom kan ons veel vertellen over de overeenkomsten en verschillen tussen onszelf en de oude mensachtige die nauw aan ons en de Neanderthaler verwant is.

In 2010 vonden onderzoekers in Siberië een vingerkootje terug. Het vingerkootje (hierboven ziet u een replica) bleek nog wat DNA te bevatten en op basis van dat DNA konden de onderzoekers vaststellen dat het ooit aan een jong meisje had toebehoord. Dat meisje behoorde weer tot een groep oude mensachtigen die voor die tijd onbekend was: de Homo denisova.

Vergelijken
Wetenschappers hebben hun onderzoek naar het vingerkootje en het DNA dat erin werd aangetroffen nu naar een hoger plan getild. Ze brachten het gehele genoom van het meisje in kaart en vergeleken het vervolgens met het genoom van Neanderthalers en elf moderne mensen, zo meldt het blad Science.

Kleine groep
Het genoom kan ons heel veel over Homo denisova vertellen. Zo blijkt de genetische variatie inH. denisova niet zo groot te zijn. Dat wijst erop dat de populatie van deze mensachtigen altijd vrij klein was.

Overeenkomsten

De onderzoekers vergeleken het genoom van het meisje met het genoom van elf moderne mensen wereldwijd. Hun resultaten onderschrijven eerder onderzoek: namelijk dat moderne mensen op de eilanden in het zuidoosten van Azië genen delen met de H. denisova. De mensen in het oosten van Azië en zuiden van Amerika hebben weer ietsje meer genen gemeen met de Neanderthaler dan bijvoorbeeld mensen in Europa.

Honderdduizend veranderingen
Ook kan het genoom ons veel vertellen over de evolutie van onszelf: de moderne mens. Zo blijken er sinds de moderne mens zich van de Homo denisova afscheidde zo’n 100.000 veranderingen in het genoom van de moderne mens te zijn doorgevoerd. Sommige veranderingen hebben een flinke invloed. Ze betreffen bijvoorbeeld de ontwikkeling van het brein of ons zenuwstelsel. Andere veranderingen zijn wat minder invloedrijk en beperken zich tot de vorm van de tanden.

Hoewel het genoom heel veel vragen beantwoord, blijven er ook nog genoeg vragen over. Waarom stierf H. denisova uiteindelijk uit? En waarom redde de moderne mens het wel?

HOMO DENISOVA
De eerste resten van Homo denisova  werden in 2008 in Siberië teruggevonden. Er is nog relatief weinig over de mensachtige bekend, mede doordat slechts enkele kleine fossiele resten van H. denisova zijn ontdekt.Genetisch materiaal van H. denisova werd in 2011 ook in Aziaten aangetroffen.

 

47533675-hominin-info-466b-1

http://phys.org/news/2013-10-mysterious-ancient-human-wallace-line.html#nRlv

rhodesiensis

rhodesian

°
Fossil skull of Rhodesia man
Homo rhodesiensis broken hill kabwe skullRhodesian-Mancategory5-species-1842-large-2category5-species-1842-large-3category5-species-1842-large-4
broken hill  Kabwe skull
Klik op de afbeelding om de link te volgen
Dit  is  waarschijnlijk  de fossiele kies ( molair ) van een vroege
Homo erectus=Homo antecessor,=homo heidelbergensis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_antecessor  ;
http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_heidelbergensis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus
ATAPUERCE
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens
0000HomoAntecesorAtapuerca2
1436772643

Important Homo heidelbergensis Sites

Map of the Important Homo erectus Sites

Date of Fossil
(years ago)
Cranial Capacity
( in cm.3)


Africa:
  Bodo d’Ar
600,000  1300  
  Broken Hill (Kabwe)

http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_rhodesiensis  
700,000-400,000?  1280  
  Lake Ndutu 400,000-250,000?  1100  
China:
  Dali

http://en.wikipedia.org/wiki/Dali_(fossil)
200,000-100,000    1120    
  Jinniushan 280,000   1260  
  Maba
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/fossils/maba
169,000-129,000  
Europe:
  Arago Cave
450,000   1150  

Atapuerca
http://www.boneclones.com/BH-022.htm
800,000-400,000  1125-1390  
  Boxgrove
524,000-478,000

Ehringsdorf
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/180882/Ehringsdorf-remains
245-190,000  1450
  Mauerhttp://www.talkorigins.org/faqs/homs/mauer.html 500,000
  Petralona Cave 400,000-250,000  1230  

Steinheim
400,000-300,000  1100  
 Swanscombe
400,000  1325?
  Vértesszöllös 475,000-250,000 1400?

Klik op de foto’s voor een link

zie ook  —>   Homo (geslacht)

Note: Some paleoanthropologists classify the more recent Homo heidelbergensis fossils as archaic Homo Sapiens orarchaic humans.  Likewise, some of the earliest Homo heidelbergensis are classified by some as late transitional Homo
ERECTUS ?
petralona

Petralona 1,

Petralona 1, Homo sapiens (archaic)
Discovered by villagers at Petralona in Greece in 1960. Estimated age is 250,000-500,000 years. It could alternatively be considered to be a late Homo erectus, and also has some Neandertal characteristics. The brain size is 1220 cc, high for erectus but low for sapiens, and the face is large with particularly wide jaws. (Day 1986)

petralona

erectus ? recent  heidelbergensis   ?

°

“Gen met hoger risico op diabetes afkomstig van

“Denisova” -mens ? “


26/12/13 – 09u07  Bron: BBC  © afp.Een variant op een gen, dat voor een verhoogd risico op diabetes zorgt bij Latijns-Amerikanen, zou volgens een studie geërfd zijn van denisovans  . Dat schrijft de Britse openbare omroep BBC. Het zou gaan om een van de sterkst genetische risicoverbanden ooit ontdekt.

Ongeveer 60.000 tot 70.000 jaar geleden zouden mensen kort na hun vertrek uit Afrika met(europese en midden oosten )   Neanderthalers gekruist zijn. Later kruiste de modernere mens ook nog met de Denisovans ( misschien zijn dan oostelijke vertegenwoordigers van de ” Neanderthalers ” …… Het is toen dat genen van Neanderthalers  en Denisovans ( een  neef of een ras  van  neanderthaler ? )   over alle mensen die niet in Afrika wonen, verspreid zijn.Verdere details over de studie verschijnen in het wetenschapsblad Nature.De variant van het gen werd bij meer dan 8.000 Mexicanen en andere Latijns-Amerikanen opgespoord bij een wereldwijde studie van genomen. Mensen met de variant op het gen maken 25 procent meer kans op diabetes dan mensen die de variant niet hebben. Mensen die de variant van beide ouders erven(= homozygoot)  hebben zelfs een verhoogd risico van 50 procent.

SLC16A11
De variant, die de naam SLC16A11 draagt, is bij ongeveer de helft van alle mensen met in Amerika geboren voorouders gevonden, Latijns-Amerikanen inclusief. Bij Oost-Aziaten komt het gen bij 20 procent voor, bij Europeanen en Afrikanen amper.

De verhoogde frequentie van deze variant zou bij Latijns-Amerikanen verantwoordelijk zijn voor maar liefst 20 procent van de gevallen van diabetes type 2.

De oorsprong van de ziekte is echter erg complex en nog niet volledig ontrafeld.Nieuwe behandelingen
Jose Florez, de professor Geneeskunde aan Harvard Medical School in Massachusetts die meeschreef aan de studie:
“Door ons onderzoek uit te breiden naar Mexico en Latijns-Amerika hebben we een van de sterkst genetische risicoverbanden ooit ontdekt. Dat kan in toekomst bijdragen tot nieuwe inzichten en behandelingen van de ziekte.”Het team dat de variant ontdekte, publiceerde bijkomende analyses in samenwerking met het Max Planck-intstituut voor Evolutionaire Antropologie.
Zij ontdekten de SLC16A11-variant van diabetes type 2 bij nieuwe analyses van een genoom dat in de Siberische Denisova-grot gevonden werd.
Die analyses zouden aangeven dat de variant in menselijke genen terechtkwam door het kruisen van vroegmoderne mensen en denisovans  Erfelijk materiaal
Het is niet ongewoon dat er erfelijk materiaal van Neanderthalers en Denisovans  gevonden wordt bij de mens.
Zo’n 2 procent van alle genomen van de hedendaagse niet-Afrikaan zijn afkomstig van die andere mensensoorten  , die in Europa en Azië woonden  van ongeveer 400.000 à 300.000 jaar tot 30.000 jaar terug.Maar wetenschappers beginnen nu pas de omvang van die specifieke genomen te begrijpen.
“Een van de meest interessante aspecten van dit werk is dat we een nieuwe hint hebben naar de oorsprong van diabetes”,
zegt coauteur David Altshuler van het Broad-instituut in Massachusetts. 
SLC16A11 is part of a family of genes that code for proteins that transport metabolites – molecules involved in the body’s various chemical reactions.Altering the levels of the SLC16A11 protein can change the amount of a type of fat that has been implicated in the risk of diabetes. These findings suggest that SLC16A11 could be involved in the transport of an unknown metabolite that affects fat levels in cells and thereby increases risk of type 2 diabetes.
ALTAI -NEANDERTHALER    ?http://dna-explained.com/2013/12/26/native-americans-neanderthal-and-denisova-admixture/—> Het herbestudeerde genoom is afkomstig van een vrouwelijke neanderthal teenbotje uit , jawel , de Denisova grot ….of ( het ras van )de Altai Neanderthaler
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature12886.htmlMaar vooral de laatste alinea’s van het blog artikel zijn interessant ;
” …..Dr. Ricki Lewis, in her DNA Science Blog, mentioned something else quite interesting culled from a Christmas Day issue of Nature titled “Sequence variants in SLC16A11 are a common risk factor for type 2 diabetes in Mexico.”

In a nutshell, from article introduction, we find this commentary:

“The risk haplotype carries four amino acid substitutions, all in SLC16A11; it is present at ~50% frequency in Native American samples and ~10% in east Asian, but is rare in European and African samples. Analysis of an archaic genome sequence indicated that the risk haplotype introgressed into modern humans via admixture with Neanderthals.”

Ricki extrapolated on this further:

“Researchers determine the degree to which a mutant gene differs from the most common sequence (wild type), then impose a time scale in the form of known mutation rates. The SLC16A11 five-site haplotype is so divergent that it goes back to nearly 800,000 years ago — before our ancestors expanded out of Africa.

The most plausible explanation, unexpected I suspect, seemed to be that the haplotype came from an archaic human – a Neanderthal or Denisovan or their as-yet unnamed contemporaries. And the haplotype indeed shows up in the skeleton of a Neanderthal found in the Denisovan cave in Siberia.”

—>
And so, it seems that the Native American people today indeed inherited their propensity for type 2 diabetes from their ancient Neanderthal ancestors who lived in the Altai Mountains. It also appears that this genetic predisposition did not carry forward to Europe, if indeed this group of Neanderthals was ancestral to Europeans at all.

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA nummer 2 ?

Mysterieus mens is wellicht nieuwe soort   ?

Caroline Hoek 15 maart 2012

New human: New human species discovered of red cave people

Red Deer Cave mens reconstructie © Peter Schouten /Artiestenimpressie van een ‘Red Deer Cave’ man.

Wetenschappers hebben in China mogelijk een nieuwe mensensoort ontdekt. Mysterieus zijn de mensen in ieder geval.

De skeletten werden eerder gevonden in twee grotten in het Zuiden van China. Na onderzoek blijkt nu dat het om een mensensoort gaat die qua anatomische kenmerken sterk afwijkt van eerder bekende mensenrassen en mensachtige soorten.

Daaruit concluderen de onderzoekers dat de overblijfselen ofwel van een prehistorische, geïsoleerde stam van zeer archaische Homo Sapiens afkomstig moeten zijn ofwel van een heel nieuw soort zijtak van de mens.

De schedels … verschillen van alle huidige moderne mensen en alle bekende archaische homo sap rassen in het afrika van 150,000 jaar geleden …. dat maakt hen uniek en pleit voor een aftakking van de menselijke stamboom

De fossiele resten zijn 14.500 tot 11.500 jaar oud.

In die tijd leefden er al moderne mensen in China. Maar alles wijst erop dat deze fossiele resten niet aan moderne mensen toebehoorden. De resten lijken eerder op een mozaik Ze hebben zowel moderne als archaïsche anatomische kenmerken (zie afbeelding hierboven). Nog nooit vonden onderzoekers in dit gebied zulke jonge fossiele resten met zulke grote verschillen ten opzichte van onze voorouders.

Grootschalige bastaardering met andere mensen lijkt uitgesloten , want dan zou de groep reeds lang zijn opgegaan in de rest van andere takken van de stamboom van de mensheid … Net als de flores -mens gaat het om een enigma waarvan de classificatie niet voor de hand ligt …. In hoeverre deze groep te maken heeft met “Denisova -mensen ” is eveneens een onopgelost vraagstuk

Antropoloog Chris Stringer van het National History Museum in Londen suggereert dat echter wel ( en niet en onrechte ) ; volgens hem kunnen de hertengrotmensen verwant zijn aan de mysterieuze Denisova-mensen, ook een pas onlangs ontdekte uitgestorven mensensoort uit Azië. Ze zouden zelfs het resultaat kunnen zijn van een vroege plaatselijke vermenging van Denisova-mensen met archaische Homo sapiens.( een populatie die dan later weliswaar in isolatie is gebleven en zich ontwikkeld tot de gevonden exemplaren van een apart ras … ) ……. het maakt alleen de kennis over de menselijke afstammingsgeschiedenis nog maar eens ingewikkelder

 

°

GROTTEN  in Maludong  

°
Onderzoekers troffen de eerste fossiele resten meer dan twintig jaar geleden aan in een grot. de zogenaamde Maludong site , waar eveneens stenen werktuigen werden gevonden .

Pas in 2008 werden die resten voor de eerste maal grondig bestudeerd.

Bovendien was enkele kilometers van de eerste Maludong vindplaats, een tweede grot ontdekt (De grot van het dorp Longlin in zw China in 1979) die een partieel skelet bevatte dat leek te behoren tot dezelfde groep mensachtige wezens ….. Maar nu pas is de schedel uit Longlin uit de rotssteen geprepareerd , de vindplaatsen opnieuw onderzocht en kregen de onderzoekers lucht van het mysterieuze verhaal dat de opgeslagen ( en gedeeltelijk vergeten ) fossiele resten te vertellen hebben ….en waar men nu bereid was naar te luisteren

Een uitgeprepareerde schedel van de mysterieuze mensachtige uit Longlin Foto: UNSW.edu.au

  

The most complete Red Deer Cave human skull (male )was found locked in rock in Longlin, China. Photograph courtesy Darren Curnoe.

PLoS ONE

Drie mensen( een mogelijke vierde, is ontdekt enkele kilometers verder op )
De eerste Maludong fossielen behoren aan drie mensen toe. De onderzoekers noemen de mensen voor het gemak de ‘Red-deer Cave people‘.

Daarmee zijn ze (voorlopig) vernoemd naar de (inmiddels uitgestorven) herten waar ze veelvuldig op joegen.

“Deze nieuwe fossielen kunnen een nieuwe soort zijn, eentje die tot het eind van de IJstijd, zo’n 11.000 jaar geleden, overleefde,”

speculeert onderzoeker Darren Curnoe. “Of ze vertegenwoordigen een hele vroege en voorheen onbekende migratie van moderne mensen uit Afrika: een populatie die genetisch mogelijk niet heeft bijgedragen aan de mensen die nu leven.”

Was Azië niet leeg? (1)
De vondst stelt onderzoekers voor een raadsel. En dat raadsel beperkt zich niet alleen tot de identiteit van de fossiele resten. Tot op heden zijn in Oost-Azië niet veel fossiele resten van Homo sapiens teruggevonden die jonger zijn dan 100.000 jaar oud. Dus gingen onderzoekers er altijd van uit dat deze regio leeg was toen de eerste moderne mensen er terecht kwamen. Deze vondst wijst erop dat dat niet klopt. De situatie blijkt opeens veel complexer.

Het onderzoek wijst erop dat het menselijk leven in Azië veel diverser was dan gedacht. Lang richtten onderzoekers zich op de plaats waar het “menselijke ” leven ontstond (Afrika) en Europa.

Azië bleef buiten schot, omdat er weinig fossielen werden teruggevonden en vooral omdat het lastig bleek om de gevonden fossielen een plekje op de tijdlijn te geven.

Maar de laatste jaren komt daar verandering in. Zo hebben we natuurlijk de Homo floresiensis die uit Azië voortkwam. En de Homo denisova uit Siberië die zich met moderne mensen in Azië mengde.

En nu dus deze mysterieuze mensen die mogelijk een nieuwe soort vormen of in ieder geval anders zijn dan onze voorouders. Het onderzoek toont maar weer eens aan dat we onze afkomst nog één grote puzzel is.

Het goede nieuws is dat we steeds meer puzzelstukjes vinden.

Zo’n 14 duizend jaar geleden, toen in het Midden-Oosten de landbouw werd uitgevonden en moderne mensen Amerika begon te bevolken, leefden in een Chinees berggebied waarschijnlijk nog mensen van een andere soort.

” ….De Red Deer Cave people overleefden (in continentaal eurazie )het finale (en een van de) ergste koudeperiodes bekend als het laatste glaciaal Maximum (= Neanderthaler overleefden dat niet )dat ongeveer 20,000 jaar geleden eindigde ,”

zei Curnoe. “15,000 tot 11,000 jaar geleden bleven ze aanwezig in ZW China tijdens de Pleistoceen-Holoceen overgang , een periode die zware klimaatveranderingen en ecologische verschuivingen kende en uitmonde in de “huidige” historische toestanden (van ong 2000 jaar geleden ) … ”

die overgangs-periode zag ook een zeer belangrijke verandering binnen het historische gedrag en de geschiedenis van de moderne mens in Zuid China : pottenbakkerij en bijhorende voedselopslag ging van start , wilde rijst werd verzameld en betekende de aanzet tot de oudste vormen van volwassen landbouwerij die de wereld kende ….

De geisoleerde Red Deer Cave People leefden in een omgeving die zat ingebed in de wijdere regio waarbinnen die vroege landbouwers gemeenschappen de plak zwaaiden , maar we hebben (nog) geen enkel idee over de samenwerkende interacties / relaties ( of de competitieve strijd voor de bestaansmiddelen –> sommigen menen dat in europa de neanderthaler dit niet overleefde of definitief opging in de bevolking ) die ze mogelijks wederzijds op elkaar hebben uitgeoefend …

Alhoewel modern azie meer dan de helft van de totale wereldbevolking huisvest , weten onderzoekers zeer weinig over de plaatselijke aziatische bevolkingen nadat onze sapiens voorouders ongeveer 70.000 jaar geleden eurasie binnenkwamen …

Er zijn geen fossielen /hominem jonger dan 100.000 jaar geleden , gevonden op het
aziatische centrale land -continent
die lijken op iets anders dan anatomisch moderne mensen . Tot vandaag dus
legt Curnoe uit .

De vondsten zijn de fossiele bewijsstukken voor de overtuiging dat deze regio misschien niet vrij was van enkele van onze evolutionaire neven ….( 1 )
“de ontdekking van de Red Deer Cave People , opent het volgende aziatische hoofstuk over de laatste fasen van de geschiedenis van de menselijke evolutiestruik ” zei Curnoe
“Het voorlezen van het begin van het finale verhaal is nog maar pas van start gegaan ….”

Dat is de conclusie die de Australiër Darren Curnoe met een internationaal samengestelde groep collega’s trekt in PLoS ONE.

Ze baseren dat op de vondst van verschillende botten, waaronder delen van schedels, in twee grotten in het uiterste zuiden van China.

Curnoe, per e-mail:

Het gebied waarin die liggen is erg moeilijk toegankelijk en geldt ook nu nog als een “hotspot” van biodiversiteit en heeft de grootste verscheidenheid van talen en culturen van heel China.’

En, voegt hij er nog aan toe: deze regio was de laatste in China die met landbouw begon.

Een van de belangrijkste stukken, een redelijk volledige schedel, was al in 1979 opgegraven maar is in 2009 pas uit zijn stenen omhulsel bevrijd en grondig geanalyseerd.

Hij is van dikker-zwaarder been dan die van een moderne mens, heeft prominentere wenkbrauwbogen , uitstekende jukbeenderen , dikke molairen (kiezen zijn dikker dan die van zijn bekende mensen-tijdsgenoten ) en het gezicht is wat platter. Een kin heeft hij niet, wél een brede platte neus ;


CT & röntgen scans van de achtergelaten brein afdrukken aan de binnenkant van de schedel , wijzen (mogelijk) op redelijk moderne frontale hersenkwabben , maar vrij archaische parietale en/of achterliggende
hersenstucturen ….dat laatste is niets bijzonder , want ook bij hedendaagse mensen liggen de “primitiefste”(erg essentieële ) structuren of niet-menselijke evolutionaire hersenlagen aan de achterkant …
Er schijnt echter een gradueel verschil te zijn in de prefrontale cortex

Curnoe Red Deer Cave

Curnoe Red Deer Cave

© Paul Tacon Darren Curnoe (links) en Ji Xueping (rechts) met de Longlin schedel, in 2010.

Datering van de sedimenten waarin de resten ingebed waren, leverde een ouderdom van 11.500-14.300 jaar op, wat overeenkomt met het einde van het Pleistoceen. Correcte datering is op zich al een hele klus, het ineenpuzzelen en reconstrueren van de fossiele resten is nog van een heel andere orde.

Dankzij medische beeldvorming en geavanceerde computertechnologie zijn er heel wat nieuwe mogelijkheden om een snellere en meer accurate reconstructie te maken van fossiele resten.

Voor het bestuderen van de Chinese fossielen, maakten de onderzoekers gebruik van 3D-visualisatie software van Belgische makelij (Materialise), dat onder meer wordt gebruikt voor additive manufacturing (3D-printing) en orthopedische chirurgie, maar ook een bijzonder waardevolle tool is voor onderzoek.

Er werd een CT-scan genomen van de schedelresten, en met behulp van de software kon hieruit een virtuele endocast gemaakt worden. Een endocast is een afgietsel van de hersenen en van omliggende bloedvaten waaruit belangrijke informatie gehaald kan worden zoals hersenvolume, afmetingen van specifieke hersenregio’s, etc. Vroeger werd een endocast manueel vervaardigd, waarbij de schedel werd gebruikt als mal, tegenwoordig kan het sneller en accurater via CT-scanning en computertechnologie. Ook bij het recent beschreven sediba-fossiel werd gebruik gemaakt van deze methode.

De virtuele endocast laat toe specifieke afmetingen te nemen, maar evengoed kan men met een druk op de knop het fossiele brein afdrukken in 3D (zo weet u meteen ook wat op het nachtkastje van de onderzoekers prijkt).

Figuur 1 – Endocast van een van de Chinese fossielen en een vergelijking van de omvang van de frontale lob (rechtsboven) en parietale lob (rechtsonder) van het fossiel (grijze ster) met andere menselijke fossielen en populaties.

Analyse van de endocast van het Chinese fossiel wijst op een eerder klein hersenvolume (1.327 cm3), vergelijkbaar met dat van Neanderthalers (> 32.000 jaar geleden) en vroege Homo sapiens (67.000-10.000 j.g.), en een relatief grote frontale en kleine pariëtale lob in vergelijking met recente Homo sapiens en huidige populaties (zie Figuur 1).

Uit een analyse van de binnenkant van een andere schedel, die ook al in 1989 is gevonden maar pas een kleine twintig jaar later voor het eerst werd bestudeerd, blijkt dat deze mensensoort hersenen moet hebben bevat die anders gevormd waren dan de onze.

In totaal zijn resten van minimaal vier individuen gevonden, die sterk op elkaar lijken. Eigenlijk zijn alle kenmerken van de schedels een mix van hoe moderne mensen en eerdere soorten eruitzien, plus nog wat unieke kenmerken.

Wat de vondsten vooral zo spectaculair maakt, is hun leeftijd. De groep is teruggegaan naar de eerdere vindplaatsen en heeft zowel de aardlagen van de oude als nieuwe vondsten nauwkeurig gedateerd. Daar kwamen leeftijden uit van tussen de 14,3 en 11,5 duizend jaar. Deze mensen leefden dus nog op het hoogtepunt van de laatste ijstijd.

Uit vondsten in een van de twee grotten leiden de onderzoekers af dat de ‘Red Deer Cave’-mensen op nu uitgestorven reuzenherten jaagden en het vlees in de grot bereidden, op vuurtjes.

De vraag is nu natuurlijk wie deze mensen waren en waar ze vandaan kwamen. De onderzoekers opperen twee mogelijke scenario’s.

Het zou kunnen gaan om een groep mensen die rond het ontstaan van de anatomisch moderne mens, ongeveer tweehonderdduizend jaar geleden, vanuit Afrika naar deze vallei is gemigreerd en daar sindsdien in afzondering heeft geleefd.

Genetisch mengsel
Een alternatief is dat deze groep een genetisch mengsel vertegenwoordigt van diverse groepen mens-achtigen en/of echte mensen , die in meerdere golven vanuit Afrika naar Azië is geemigreerd .

De vondsten maken de stamboom van de mens opnieuw ingewikkelder. Misschien kan een DNA-analyse enige opheldering bieden. Daarvoor moeten de onderzoekers geluk hebben. Er zijn tanden en kiezen gevonden, maar of die intact DNA op zullen leveren, is nog de vraag.(ook het DNA van Homo floresiensis is er nog niet … intact ( gedeeltelijk) DNA uit fossielen is zeer uitzonderlijk )

Curnoe:

‘We hebben tot nu toe één mislukte poging door Chinese genetici achter de rug. Onze grote onderzoeksprioriteit voor de komende twee jaar is te proberen met de nieuwste technieken DNA te verkrijgen. We hebben onze pogingen nu uitgebreid door er twee van de meest vooraanstaande labs van de wereld bij te halen op het gebied van oud DNA, in samenwerking met onze Chinese collega’s.’

Waren deze grottenmensen nauw verwant aan de recent ontdekte Denisova-mens? En liggen nog meer onbekende verwanten van ons op ontdekking te wachten? De toekomst zal het leren. Misschien.

Lees zelf het artikel op PLoS ONE als je geïnteresseerd bent in de details, of lees toegankelijker artikelen bij New Scientist, de BBC of The Guardian.

http://news.nationalgeographic.com/news/2012/03/120314-new-human-species-chinese-plos-science-red-deer-cave/

Volgens professor Curnoe gaat het waarschijnlijk om een nieuwe mensensoort.

“Hoewel beide theorieën evenwaardig zijn, weegt het bewijs voor de ‘nieuwe soort’-theorie iets zwaarder door”, liet de professor weten. Daarmee zou de Edelhert-grottenmens de jongste gevonden soort zijn wiens anatomie niet past binnen die van de moderne mens.

Ook zou dat beteken dat de Homo Sapiens op een bepaald moment in de geschiedenis samenleefde met maar liefst vier andere mensensoorten. Naast de bekende Neanderthaler werden recent ook de soorten Homo Floresiensis, die vanwege zijn kleine gestalte de bijnaam ‘de Hobbit’ draagt, en de Denisovans, een soort die in grotten in Siberië leefde , ontdekt. Daar komt nu waarschijnlijk deze nieuwe loot bij

Uiteraard zijn er ook sceptische stemmen ;

*Physical anthropologist Erik Trinkaus beschreef de voorlopige conclusies als volgt ;

“een ongelukkige interpretatie van robuuste vroege moderne mensen , hoogst waarschijnlijk verwant aan de moderne melanesiers ( tegenwoordig van New Guinea tot en met Fiji (map).)
Er is niets buitengewoon gevonden met deze chinese ‘red deer cave people ‘ , resten ” voegde Trinkaus, ( Washington University in St. Louis, via email.)daar aan toe
*Physical anthropologistPhilipp Gunz, (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Germany,) is al evenmin overtuigd geworden door de interpretaties en redeneringen van het studie- team

Het zou me niet verwonderen dat het slechts gaat over de ontdekking van een nieuwe homo sap groep die nog niet bekend was …. ”

” De unieke kenmerken van de RedDeer Cave man , vertelt ons beslist dat de moderne mensheid erg veel varianten kent ,” suggereerde Gunz .
“De moderne mensheid is uitzonderlijk variabel , zeker wanneer je ons vergelijkt met de dichtse fossiele verwant homo Neanderthalensis , die over slechts over een eerder beperkt aantal lokale rassen en variabiliteitspectrum beschikte (voor zover we weten ) Alhoewel de kenmerken van de gevonden specimen buitengewoon zijn , zijn ze inpasbaar aan de grenzen van het moderne menselijke variatie-gamma …. Het is m.a.w. helemaal niet onverwacht voor een homo sapiens van die ouderdom …

Mijn intuitie zegt me,” vervolgt Gunz , ” dat het hier NIET om een nieuwe species gaat … maar dat is natuurlijk slechts een voorlopige en persoonlijke mening .”
Gunz denkt echter wel dat de Chinesche fossielen mogelijk bewijsmateriaal zijn voor multipele migratiestromen “out of Africa” die te maken hadden met verschillende verschillende populaties en groepen van moderne mensen (Related: “China’s Earliest Modern Human Found.”)

Early humans in the BBC series Planet of the Apeman: The ‘Red Deer’ people could have come from an early – and undocumented – migration of humans from Africa

Best mogelijk dat we een herhaling krijgen van het jarenlange gezeur en het gemier rondom de Homo floresiensis …. ditmaal hopelijk zonder de vuile streken en beschadigingen die toendertijd werden toegebracht door een plaatselijke indonesische en eigenzinnige ouderwetse naijverige antropoloog
Drie opties

Volgens de onderzoekers , betrokken bij de studie, gaat het om een nieuwe homo species die zich ontwikkelde uit een in azie geëmigreerde tak aan de mensen-struik , die geisoleerd leefden(tot in het vrij recente verleden ) van de (later geemigreerde )
homo sapiens lijnen ter plaatse : Een nieuwe “species” dus(soorten theorie )

Een ander scenario , door wetenschappers die NIET aan de studie deelnamen , suggereert dat de
Red Deer Cave people populatie(s?) het produkt van hybridiseringen zouden kunnen zijn van verschillende oude mensentakken-rassen ter plaatse weliswaar (Denisova + oude homo sapiens ? )die daarna geisoleerd raakten en dus niet in elkaar opgingen,
in zuidoost azie .: een samensmelting van verschillende hominem species -rassen dus ( bastaarderings theorie )

“It’s possible these were modern humans who inter-mixed or bred with archaic humans that were around at the time,”
explained Dr. Isabelle De Groote, a palaeoanthropologist from London’s Natural History Museum.
It is also possible that “they evolved these more primitive features independently because of genetic drift or isolation, or in a response to an environmental pressure such as climate.”
Source: redOrbit (http://s.tt/17rM4)

Curnoe geeft toe dat elk van deze scenario’s ” mogelijk is “ …..maar hij blijft(momenteel) bij zijn
overtuiging / mening dat de eerste optie lichtjes in het
voordeel is wat betreft de overeenkomsten met het gevonden (bewijsstukken) materiaal

Een derde opduikende speculatie/mening beschouwd deze mensen als een groep (Denisova ?) oude rassen van de “homo sapiens” die aan de voorouderlijke basis liggen van de Melanesiers , Tasmaniers en vooral de australische aboriginals
(mensenrassen theorie )

Men hoopt dat een gelukte extractie van oud- DNA uit dit puzzelachtig kluwen een uitweg zal kunnen aanreiken
* Volgens enkele verouderde maar nog gangbare ( culturele ) criteria gaat het bij de RCP-populaties om “mensen ” (o.m. omdat ze stenen werktuigen gebruikten )maar
dat betekent nog niet dat het daarom een ras is van de homo sapiens …

Immers ook Homo habilis is bekend als de hypothetische maker van de “eerste ” stenen werktuigen

Uiteraard zijn er creationisten die ook “Habilis” tot het sapiens baramin (baranoom) rekenen zie daarover –>

(1)

Neen , Oost azie en bezuiden waren niet “leeg” …. En dat wist men al een tijdje ….Veronderstellen dat die streken wel leeg waren was een conclusie van luie en slechte paleantropologen en archeologen ….. Wel is het zo dat er zo goed als niets bekend is over wie of wat in Oostelijk Azië rondliep tussen 100,000 en 40,000 jaar geleden.

Er zijn gewoon niet genoeg (onomstreden) fossielen uit die periode. Niet weten wie er precies rond liep is echter niet het zelfde als “geloven dat oost Azië leeg was”.

Aboriginal , Melanesier voorouders ? ….. en andere Verwanten van de ¨RED CAVE PEOPLE ?

the ‘Wadjak’ skull, a Homo sapiens discovered in 1889, Java, Indonesia. Originally, this skull was thought to be about 50,000 years old and attempts were made to link this skull with the arrival of the first Australians. However, dating methods have been unable to determine exactly how old it is. It is now thought to be probably less than 20,000 years old. Photographer:Carl BentoRights:© Australian Museum

http://australianmuseum.net.au/image/Wadjak-Skull-Homo-sapiens-angled-view/

De reeds bekende fossiele vroeg- chinese schedels ( bijvoorbeeld die van Liujiang ) gelijken anatomisch /morfologisch erg goed op oude australische (aboriginal ) schedels en schijnen met die laatsten te kunnen worden verbonden door middel van de mozaiek kenmerken van de javaanse “wadjak man “ schedel , gevonden door Eugene DuBois .

Franz Weidenrich( van de ” multiple origin” theory ) heeft over deze invalshoek een boek geschreven .

http://www.donsmaps.com/images9/liujuang.jpg

http://australianmuseum.net.au/image/Skull-of-Homo-sapiens-Minatogawa-1-front-view
Cast of Minatogowa 1 skull from Japan. This skull of a male was found in 1970. It shares more traits with the skull from Liujiang than is does with Neolithic and modern Asians. it is dated to 17,000 years old.

Photographer: Fran Dorey Rights: © Australian Museum

Vooral deze Japanse schedel bezit de brede jukbeenderen en de zware wenkbrauwbogen die ook voorkomen bij de Red Deer Cave skull … maar de japanse schedel heeft blijkbaar een “hoger voorhoofd ” voorkomen

….Er zijn ook nog de Keilor Schedel ( Australia ) en “the Upper Cave ‘Peking Man’ schedel van zoukoutien (China) .

Red Deer Cave schedels zijn in dit frame inpasbaar : Het zijn dus geen obligate vertegenwoordigers van een “nieuwe ” species , maar een puzzelstukje uit een amalgaam van kenmerken die al werden (h)erkend in de fossiele australische , melanesische , zuid en oost aziatische schedel series door o.a. Franz Wiedentrich, vader van het Multiregionalisme, in 1945.

.Uiteraard is het multiregionalisme geen geldige theorie meer inzoverre die vooral en ten alle prijze het onstaan van de soort homo sapiens buiten afrika wilde plaatsen : Maar ze heeft wel heelwat (her) bruikbaar feiten- materiaal verzameld ……. de geconstateerde archaische kenmerken zijn het erfgoed van oudere “out of africa ” emigratiegolven … Maar de Reddeer Cave schedels zitten nog wel binnen de variatie mogelijkheden die vaststelbaar zijn bij de moderne Australische Aboriginal schedels , een oud ras dat eveneens tot de homo sapiens wordt gerekend

variatie in homo sapiens schedels

A) Asian Derived Skull – Brachycranic Phenotype. B) European Derived Skull.- Mesocranic Phenotype. C) African Derived Skull – Dolichocranic Phenotype. D) Australian Aboriginal Derived – Extreme Dolicocranic Phenotype.

aboriginal & caucasier( zie ook  reactie  van 


Human Asian Male Skull
Human African Male Skull
.
.
.

MAAR

In feite komt het erop neer dat men nog geen eenduidige en algemeen geldige definitie van homo sapiens heeft kunnen geven en zo wordt het moeilijk om er chocola van te maken ….
.
.

(wordt zonder twijfel vervolgd )

 

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

5 Responses to Denisova , Dali , Homo rhodesiensis , red deer cave : fotoarchief en links

 1. Pingback: IJSTIJDEN « Tsjok's blog

 2. Pingback: OUDSTE HOMO SAPIENS FOSSIELEN IN AZIE « Tsjok's blog

 3. Pingback: Het SOORT probleem nader bekeken | Tsjok's blog

 4. Skeptiko says:

  Many native-Australian skulls don’t look as distinct as this one that is so often presented as a “holotype”. Often they look like a mix between Africans and Europeans, with a square-ish nose, rather than super-round as the “extreme African” nose, or the very narrow and pointy “extreme-european” nose. The level of robusticity of the contours also can be much less extreme than that, to the point of looking very smooth and round, like African skulls. Just by looking at them, one could get some skulls misclassified as either African or European/Caucasoid. This also holds true for recent, present-day skulls, not only the first ones. It’s interesting to note that there was an increase in robusticity in Australia, the earliest populations were a bit more gracile, followed by robust/archaic-like populations.

  Sorry for the English, I can’t write or read Dutch, but felt like adding that note.

  • tsjok45 says:

   Thank you for your appreciated ad rem reaction …

   1 ) – Indeed , the variations in skull-morphology of Aboriginals ( just like the variations in other human groups ) is NOT reflected in a “model ” of the specific group

   2 ) – The so-called ” holotype ” is used for the first (completely )studied (or found ) specimen of a specific characteristic proper … ( teeth , a skull , a jaw , a complete individual …etc ) The concept is normally used in paleontology …. Extant people___and some availeable historic archaic types of the same group ____ are all studied variations (including allometric expectations ) grouped around a model (acting as the default and the standard )

   3) – Dmanisi skull’s ( now the fossil skulls of 5 individals in different stadia of their life ) also show a wide morphologic variation …. The fact that they were all found in the same stratum and location is the main reason why they are all five considered to be members of the same group of homo Georgicus …..

   Greetings
   Tsjok

   ° See also : ” Skull models and variations in hominem and humans ”
   https://tsjok45.wordpress.com/2012/10/25/vergelijking-van-schedels-van-mensachtigen/

   PS I will look for some pictures of skull variations in Aboriginals and eventually post them in the article )

   PPS
   Sorry for my ” English “…. but I’am not an Anglophone …. I nevertheles try to get over some information

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: