HOMO HABILIS


INHOUD —-> https://tsjok45.wordpress.com/2012/09/03/evodisku/

https://www.msu.edu/~heslipst/contents/ANP440/habilis.htm

http://www.lucyonline.nl/voorouders/homo-habilis-oh65.htm

DMNS90L-HumanEvolution5of6

°

( van  de verdwenen ” bert’s geschiedenis site”  )

Homo Habilis (ca. 2,3 – ca. 1,7 miljoen jaar geleden)

Oud-Paleolithicum (2.4 miljoen – 750.000 jaar geleden); Pretiglien en Tiglien (2,6 – 1.8 mjg)

Zo’n 2,5 half miljoen jaar geleden verschijnt er een nieuw soort oer-mens, eentje die de bossen van Afrika achter zich heeft gelaten en die gebruik maakt van stenen werktuigen. Dit is het geslacht waartoe ook wij behorenHomo (mensen)
De scheiding tussen Australopithecus en  “Homo” is natuurlijk vrij arbitrair.
Het ene geslacht is waarschijnlijk in het andere opgegaan en er is daarom geen duidelijke grens aan te geven
 (.zie ook
09-04-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.<–Australopithecus SEDIBA 
Toch beschouwen we Homo habilis (= De Handige mens) en de sterk aan hem verwante   Homo rudolfensis   als de eerste leden van ons eigen geslacht.
°
 Ergaster -rudolphensis-habilis
011 Ergaster -rudolphensis-habilis
Deze Hominini hadden waarschijnlijk een omnivoor dieet, dat wil zeggen dat ze zowel vlees als planten en vruchten aten. Mogelijk waren het aaseters, die door het gebruik van werktuigen bij het merg in de beenderen van verlaten karkassen konden komen. Een dieet wat rijk was aan proteïne was nodig voor het ontwikkelen van het belangrijkste wapen van de mens: Zijn hersenen.

De oudste echte mens en de eerste gebruiker van bewerkte stenen werktuigen. 

Van de verschillende soorten aapmensen die het Afrika van 2 miljoen jaar geleden bewoonde is Homo Habilis de meest waarschijnlijke voorouder van de huidige mensheid. 

Hij bezat de lange zwaaiarmen en korte benen van de Australopithecinen, maar zijn hersenen waren al behoorlijk gegroeid en zijn tanden en kaak gekrompen.

Net als zijn rivaal, tijdgenoot en verwant  Homo Rudolfensis struinde Habilis (<wa arschijnlijk )in groepen de Afrikaanse savannes af op zoek naar kadavers die door roofdieren waren achtergelaten. 

Anders dan wel eens beweerd wordt was Habilis geen jager, ( want hij was daarvoor te klein (Nog geen 40 kilo zwaar), had te korte benen om hard te kunnen rennen en had geen tanden of klauwen om prooi te kunnen doden.)

Deze aapmens vervulde dus de rol van aaseter en at tevens fruit en groenten voor de vitaminen. Al bij elkaar was hij dus omnivoor…


Habilis staat bekend als de oudste gebruiker van werktuigen

Nu gebruiken apen zoals Chimpansees wel eens takken of stenen voor het opknappen van een karweitje, soms gebruiken Chimps twee stenen als hamer en aanbeeld om een noot of zoiets te kraken, maar de werktuigen die worden gevonden naast Habilis zijn overduidelijk bewerkt om beter geschikt te zijn voor hun taak. 

De stenen hebben aan één kant een scherpe rand, geschikt om takken of beenderen te kunnen bewerken. 2 miljoen jaar geleden waren deze stenen vuistbijlende meest geavanceerde werktuigen op aarde. En waar gebruikte habilis deze nieuwe werktuigen voor? Waarneer ze na een dag hard lopen over de savanne bij een karkas aankwamen was dat al bijna geheel kaalgevreten door de leeuwen, hyena’s en de gieren, maar er was altijd een restje over voor de mensapen; beenmerg. Beenmerg is wel het meest voedzame deel van een karkas, maar de meeste dieren kunnen het niet bereiken. Habilis’ nieuwe werktuigen echter konden de botten openbreken en het merg er uit lepelen (Figuurlijk dan…). 

Door deze unieke truc konden habilis en hun nazaten zich ontwikkelen tot effectieve aaseters. 

wonderwerk cave / Habilis tool

http://forum.palanth.com/index.php/topic,1278.0.htmlPublic release date: 19-Dec-2008
Contact: Michael Chazan
mchazan@me.comUniversity of Toronto
Archaeological Discovery: Earliest evidence of our cave-dwelling human ancestorsA research team led by Professor Michael Chazan, director of the University of Toronto’s Archaeology Centre, has discovered the earliest evidence of our cave-dwelling human ancestors at the Wonderwerk Cave in South Africa.
Stone tools found at the bottom level of the cave — believed to be 2 million years old — show that human ancestors were in the cave earlier than ever thought before.
Geological evidence indicates that these tools were left in the cave and not washed into the site from the outside world.
Archaeological investigations of the Wonderwerk cave — a South African National Heritage site due to its role in discovering the human and environmental history of the area —
began in the 1940s and research continues to this day.http://www.artsci.utoronto.ca/main/wonderwerk-press-info.pdf
public.me.com/mchazanhttp://www.sciencedaily.com/releases/2008/12/081219172137.htm

Inmiddels zijn er ook werktuigen bekend, die veel ouder zijn dan 2 miljoen jaar.

Daarmee is duidelijk geworden dat Australopithecinen ook werktuigen maakten en valt het culturele verschil dus weg. Het biologische verschil is miniem (de herseninhoud van Homo habilis is circa 650 kubieke centimenter, dat van Australopithecinen ongeveer 600 kubieke centimenter).

Datzelfde geldt voor de andere vroege Homo soort, Homo rudolfensis die maar iets jonger is dan Homo habilis. Desondanks worden beide vormen algemeen als echte mensen aanvaard.

Uit de Vroege Homo Habilis, uit de Australopithecinen, of (volgens Louis Leakey) uit de Kenyanthtropus platyops ontwikkelde zich tussen 3 – 2,5 miljoen jaar geleden de Homo Habilis (Latijn voor “de handige mens”) (2,5 – 1,6 miljoen jaar geleden).

Volgens Johanson was de Australopithecus Afarensis zowel de voorouder van de latere Australopithecus Africanus als de Vroege Homo HabilisHomo HabilisHomo Rudolfensis en mogelijk ook van de meer “aapmensachtige” Australopithecus Robustus

http://www.kloek-genealogie.nl/HomoHabilis.htm

Habilis

Naamloos

Op de stamboom  is te zien dat sommige onderzoekers nog vraagtekens zetten bij de verwantschap tussen A. Afarensis, H. Habilis en H. Rudolfensis. Er loopt wel een lijn tussen A. Afarensis en Paranthropus Aethiopicus, de voorouder van de P. robustus en P.boisei

Recentelijk gaan er steeds meer stemmen op om de Homo Habilis in het geslacht Australopithecus (rood) te plaatsen en niet in het geslacht Homo (blauw). De Habilis fossielen zijn volgens sommigen dusdanig primitief, dat de naam Homo niet op zijn plaats is.

De H. Habilis is niet de eerste mensensoort die werktuigen maakte en gebruikte. In 1999 vond men in Ethiopië de fossielen van een 2,5 miljoen jaar oude Australopithecus. Australopithecus garhi, zoals hij genoemd werd, maakte bijna zeker gebruik van stenen werktuigen. Deze werden veelvuldig in de buurt gevonden. De notie dat alleen ons geslacht Homo deze werktuigen maakte is dus achterhaald.

De stenen werktuigen van de H. Habilis bestonden uit grote ruw gevormde vuistbijlen, gemaakt van ronde stenen waaraan een scherpe rand was afgeslagen).

 

Deze steenbewerkingstechniek wordt aangeduid met Oldowan (Olduvai)-cultuur, genoemd naar de Olduvai-kloof waar vele primitieve stenen werktuigen als vuistbijlen en slingerstenen zijn gevonden.

6688-b-tools1-olduvai (1)

http://www.geo.arizona.edu/Antevs/nats104/00lect13a.htmlhttp://brattahlid.tripod.com/sw3-74webb.htm
http://www.wsu.edu:8001/vwsu/gened/learn-
modules/top_longfor/timeline/habilis/habilis-b.html

6688-big (1)

Oldowan tools (tanzania)   Title: Homo habilis tools

Description:
A collection of pebble tools (Oldowan) discovered at the Olduvai Gorge, Tanzania. They date back to about 1.8 million years ago.
The Natural History Museum, London
http://piclib.nhm.ac.uk/piclib/www/image.php?img=51611

Stone Tools (Bourdes, 1968)
From Eccles (1989), p. 134

http://www.blueberry-brain.org/chaosophy/Cybersexuality/Cybersexuality-creativity-bbi-v6a2.htm

H. Habilis
De reconstructies  tonen meestal  een nogal aapachtig wezen. Eigenlijk weten we niets over de huiskleur en lichaamsbeharing.

habilis4 (1)

°

Homo_habilis_male_72dpi

°

homo-habilis

°

De H. Habilis leek in veel opzichten nog veel op de Australopithecinen. Het gezicht was bijvoorbeeld nog altijd vrij primitief. De achtertanden zijn wel kleiner dan die van de Australopithecinen, maar nog altijd groter dan die van de moderne mens.

Fragmenten van een homo habilis schedel Skull 1470
Deze’ schedel is een beetje ouder dan de gevonden Australopithecus Sediba fossielen

homo_habilis

°

Homo_habilis 0

°

 

 

De hersenen waren ook groter dan die van de Australopithecinen., ze hadden namelijk een inhoud variërend van 500 cm3 tot 800 cm3 en de vorm van de schedel leek al meer op die van de moderne mens. Het is ook zeer waarschijnlijk dat de H. Habilis ook al kon spreken. Deze soort werd ongeveer 1.27 cm. lang

Two Homo habilis

Homo habilis used stone tools to break open bones and extract the marrow for food

http://www.bbc.co.uk/science/cavemen/factfiles/homo_habilis.shtml?img4

De Homo Habilis wordt niet door alle wetenschappers erkend. Zij rekenen de vondsten die door Leakey en zijn medeonderzoekers toegeschreven aan de Homo Habilis tot de Australopithecinen dan wel tot de Homo Erectus. 

Hoe deze mensachtige er exact uit heeft gezien, moeten we gissen. Er zijn ook maar weinig aanwijzingen waaruit we het gedrag en de manier van leven kunnen reconstrueren. Wat uiterlijk aangaat leek de Homo Habilis nog sterk op zijn aapachtige voorouders. Hij was klein en zijn gezicht was wat langer en smaller en zijn armen waren wat korter en minder slungelig.

Uit archeologische gegevens weten we dat hun gemeenschap stabiel was geworden. Er werd samengewerkt bij het verzamelen van voedsel en ze woonden lang genoeg samen op kampplaatsen om een behoorlijke hoeveelheid overblijfselen op te hopen. De vrouwen verzamelden het plantaardige voedsel. Met een graafstok zochten zij op de savanne naar wortels. Ook eieren en zaden werden verzameld, mogelijk in een primitieve mand van gevlochten klimplanten. De mannen gingen op jacht. Maar echte jagers waren zij nog niet, d.w.z  ze gingen nog niet op jacht op bepaalde dieren, maar vingen vrijwel alle dieren die zij maar te pakken konden krijgen.

Dat waren meestal kleinere dieren, zoals insecten, vogels en hagedissen, maar soms vingen ze ook wel eens een antilope of een nijlpaard dat verzwakt was door de ingevallen droogte. Een echte gesproken taal zullen ze niet hebben gesproken, maar wel zullen zij allerlei geluiden hebben gebruikt met een duidelijke betekenis. Uiteindelijk heeft alleen de Homo Habilis zich als enige mensachtige kunnen handhaven, wat waarschijnlijk vooral te danken is aan het binnen de groep kunnen samenwerken met elkaar en over een hele reeks bekwaamheden beschikten en niet doordat zij de Australopithecinen met stenen werktuigen in de hand de wildernis injoegen. 
Bronnen: http://www.vpro.nl/programma/dnw/dossiers/9061166/

Geslacht Homo 303

De ontdekkers van de H. Habilis 322

Dertig jaar zoeken in de Olduvaikloof had weliswaar niet veel mensachtige fossielen opgeleverd, maar toch bleven de Leakey’s ervan overtuigd dat die er moesten zijn. Want wat ze wel in grote hoeveelheden hadden aangetroffen, waren stenen gereedschappen. Mary Leakey ontdekte ongeveer twintig soorten – van vuistbijlen en boren tot aambeelden en schrapers. Het was moeilijk voor te stellen hoe de superrobuuste ‘dear boy’ (de bijnaam van de in 1959 door Louis en Mary Leakey in Tanzania’s Olduvai kloof Zinjanthropus boisei (later geclassificeerd als Paranthopus boisei zulk fijn gereedschap had kunnen vervaardigen. Dat moest het werk van een meer ontwikkelde mensachtige zijn. 

Wie zoekt, zal vinden. En de gelukkige was Jonathan, de oudste zoon van de Leakey’s, die in 1960 delen van een schedel, een onderkaak, en een reeks botjes van een polsgewricht, de middenhand en de vingers vond. Vader Louis was opgetogen, want die schedelbeenderen leken groter dan die van ‘dear boy’. Was hij vooringenomen? Overvleugelde zijn enthousiasme een realistische kijk op de fossielen? Het lijkt erop dat hij enkele anatomiedeskundigen, aan wie hij het materiaal liet zien, wist te overtuigen van de menselijke kenmerken van het wezen. Die deskundigen zagen dat veel van de fossielen hadden toebehoord aan een jong individu, misschien van een jaar of twaalf oud, maar niet allemaal – sommige botjes waren duidelijk van volwassen individuen. 

Zij reconstrueerden ook de schedel, en concludeerden dat die een inhoud had gehad van zo’n 680 kubieke centimeter – anderhalf keer zoveel als de robuuste aapmensen en de soortgenoten van het kind van Taung, en pakweg de helft van het brein van hedendaagse mensen. En toen het onderzoek naar de pols- en handbeentjes suggereerde dat het wezen een pen zou hebben kunnen vasthouden (iets dat de robuuste wezens zeker niet konden), was de verleiding onweerstaanbaar: vol trots presenteerden Leakey en de anatomen in 1964 de 1,8 miljoen jaar oude ‘Homo Habilis‘, de ‘handige mens’.

Hadden ze dat maar niet gedaan. De combinatie van anatomische kenmerken en verondersteld gedrag blijkt een onhandig criterium om een prehistorisch wezen bij een soort in te delen. De grens tussen feitelijkheden (hoe groot zijn de botten) en interpretatie (wat zou het wezen hebben kunnen doen) ging daardoor vervagen. Dat moest wel voor problemen zorgen, en die kwamen dan ook. Inmiddels zijn er verschillende schedels gevonden die in sommige opzichten aan de habilis-mens doen denken, maar op andere punten daar weer van afwijken. Zo varieert de herseninhoud van die vondsten van 500 tot 800 kubieke centimeter, de ouderdom van 2,3 tot 1,7 miljoen jaar, en zijn de fossielen vaak te fragmentarisch om conclusies over het gedrag van zo’n individu te trekken.
Dat is de reden dat er in de wandelgangen een scala aan termen voor habilis-vondsten de ronde doet – van ‘mysterieuze schedel’ tot ‘Jonny’s kind’ (naar vinder Jonathan). Om van die bron van verwarring af te komen, werd in 1999 voorgesteld om de naam Homo habilis formeel te schrappen, en alle vondsten die daar nu min of meer toe worden gerekend opnieuw in te delen.

 

File:Homo Habilis Oh7.jpg

afgietsel

De onderkaak (OH 7) van Homo Habilis die Jonathan Leakey in 1960 vond

http://dirkdrubbel.blogspot.be/2013/01/de-weg-naar-homo-sapiens-deel-3-de.html

https://www.msu.edu/~heslipst/contents/ANP440/index.htm
https://www.msu.edu/~heslipst/contents/ANP440/habilis.htm

De discussie of het hier gaat over een aparte soort  ,  woedt nog steeds, maar als de handige mens in de toekomst echt verdwijnt, zijn er genoeg wezens voorhanden om de habilis-fossielen aan toe te schrijven. Want naast de soortAustralopithecus Africanus, waar het kind van Taung toehoorde, zijn sinds 1960 nog veel meer ‘zuidelijke aap’-soorten gevonden – naast Zuid-Afrika en Tanzania vooral in Ethiopië  en Kenia. De beroemdste is zonder twijfel ‘Lucy‘, die na haar vondst in 1974 lange tijd de oermoeder van alle mensen heette.

°

1470  encyclopedia brittanica

Homo habilis  …….The Eastern African specimen: Homo habilis represents a pivotal phase in hominid evolution. Scientists have marked habilis as the beginning of theHomo line, where hominids are recognized as breaking off from the australopithecine classification. A large part in making the determination of where the beginning of the Homo line were to take place had much to do with the level of encephalization taking place in H. habilis, as it is with habilis that we begin to see strong movements toward a modern brain size.Homo habilis broke through into science in the early 1960’s with the discovery of the OH 7 (the habilis type specimen) fossil at Olduvai Gorge, Tanzania byLouis Leakey and collegues. T

he existence of Homo habilis is currently dated to between 1.9 and 1.6 million years.

THE   FOSSILS  : 

Discovery

ANTH 395 Homo habilis remains from Olduvai from Price and Feinman 2003 p 61 (1)

http://www.cas.umt.edu/departments/anthropology/courses/olduvai/photos.htm
Homo habilis remains from Olduvai
from Price and Feinman, 2003
Hadar, Ethiopia:
AL 666-1  Maxilla      evrimacmazi1136 evrimacmazi1136-1~Found by William Kimball at Hadar~Dated to 2.3 million years
This is the fossil of a jawbone found in 1994 in Hadar, Ethiopia, together with fossils of Australopithecus afarensis.  // The fossil was dated to 2.3 million years old and displayed characteristics belonging to  the genus   Homo 
The jaw structure of fossil AL 666-1 was quite different from that of A. afarensis and the 1.75-million-year-old H. habilis fossil with which it was found.  The jawbones of these two species are narrow and quadrangular,  and are in fact a mozaik of ape and homo jaws characteristics  //   The fossil AL 666-1 has a jaw structure more  similar to  more  modern homo ,  and is therefore placed in the genus homo and not in the genus  Australopithecus  though it shares other charcteristics with the  later
AL 666-1(From Kimbel et al 1996)
Koobi Fora, Kenya:
KNM-ER 164   Fragment of Left Parietal~Like belongs to H. habilis, possibly an Australopithecine though  ? 
Koobi Fora, Kenya:
KNM-ER 731   Mandible Fragment~Discovered by K. Kimeu at Ileret~Specimen has severe peridontal disease~Is classified here as habilis because of its gracile appearence is rather a shot in the dark
KNM-ER 739   Right Humerus   /  ~By H. Mutua
KNM-ER 817   Mandible Fragments    ~Especially difficult to identify, this specimen has been placed under the general categorization of Homo
KNM-ER 992 (a-d)  Mandible  ~By B. Ngeneo in 1972, at Ileret, Kenya
KNM-ER 1472   Right Femur   ~By J. M. Harris in 1972,
at Koobi Fora, Kenya
KNM-ER 1474   Cranial Fragment  ~Likely belongs to habilis, but also a less-likely candidate for Australopithecus
KNM-ER 1481 (a-d)   Lower Limbs of a Single Individual~By J. M. Harris in 1972, at Koobi Fora, Kenya

KNM-ER 1481 (b-d).JPG (9821 bytes)

KNM-ER 1500   Fragments of Skeleton from Small Adult Individual -By J. Kimengech in 1972 at Koobi Fora, Kenya

KNM-ER 1501   Mandible Fragment  ~By B. Ngeneo in 1972, at Koobi Fora, Kenya

KNM-ER 1502   Mandible Fragment

KNM-ER 1503   Proximal End of Right Femur   ~By M. Muluila in 1972, at Koobi Fora, Kenya

KNM-ER 1504   Distal Fragment of Right Humerus  ~By M. Mbithi in 1972, at Koobi Fora, Kenya

KNM-ER 1506   Mandible Fragment

KNM-ER 1507   Mandible Fragment  ~By N. Mutiwa in 1972, at Koobi Fora, Kenya

KNM-ER 1805   Partial Cranium, Maxilla, and Mandible~Date of discovery and the discoverer are unknown

~Dated to 1.7 million years

       KNM ER 1805 cranium.jpg (10363 bytes)     KNM ER 1805 posterior cranium.jpg (7940 bytes)

KNM-ER 1808   Skeleton Fragments from an Individual~By K. Kimeu in 1973 at Koobi Fora, Kenya

KNM-ER 1813   Cranium~Found in 1973 at Koobi Fora, East Turkana, in Kenya by K. Kimeu

~Dated to 1.8 million years

    KNM ER 1813 front 30.jpg (21807 bytes)

KNM-ER 3228   Hip

KNM-ER 3735   Fragmentary Adult Skeleton

KNM-ER 3950   Mandibular Fragment  ~Wavering as to place with Homo or A. boisei

KNM-ER 3954   Mandible

KNM-ER 5429   Mandibular Fragments

KNM-ER 5877   Mandibular Fragment

KNM-ER 7330   Maxilla and Cranial Fragments   ~Some also consider placement amongst Australopithecus

OLDUVAI GORGE  : TANZANIA 

OH 7   Fragmentary Skull and Juvenile Mandible~Found in 1960 by an assistant to L.S.B. Leakey at Olduvai

~Dated to 1.75 million years~OH 7 is the type specimen for Homo habilis

oh7 maxilla side.jpg (11484 bytes)

oh7 maxilla top.jpg (14903 bytes)

OH 8   Partial Foot  ~Found in 1960 by an assistant to L.S.B. Leakey at Olduvai  ~Dated to 1.75 million years

Homo Habilis OH8 foot

 °
OH 13   “Cindy” or “Cinderella” (Partial skull with upper and lower dentition)   ~Found in 1963 by N. Mbuika at the site of Olduvai in Tanzania  ~Dated to 1.7 million years
oh-13
°
OH 16   “George”~Found in 1963 by Louis Leakey at the site of Olduvai in Tanzania ~Dated to 1.7 million years

OH 16.JPG (9982 bytes)

  OH 24   “Twiggy” ~Found in 1968 at Olduvai, Tanzania, by Paul Nzube  ~Dated to between 1.75 – 2.0 million yearsKNM_ER_1813 Miss Twiggy1KNM_ER_1813 miss twiggy3 

OH 62  Collection of 302 Bone Fragments    “Dik Dik Hominid”

~Found in 1986 by Don Johanson at Olduvai   ~Dated to slightly less than 2.0 million years

OH-62

SK 847   Partial Cranium~Discoverer is unknown, but found between 1949- 52 at Swartkrans ~Dated to between 1.5 – 2.0 million years

StW 53  Partial Cranium~Found in 1976 by A.R. Hughes at Sterkfontein  ~Dated to between 1.5 – 2.0 million years

°

Verwoede strijd rond ‘Homo’ habilis

Homo habilis? Dat is de ‘handige mens’: één van de oudst bekende vertegenwoordigers van het geslacht Homo, waar ook wij toe behoren. Maar is de habilis eigenlijk wel een echte Homo? Of toch niet?

De ‘handige mens’, ook wel bekend als Homo habilis staat bij veel wetenschappers te boek als de eerste soort uit ons eigen Homo-geslacht. De mens behoort namelijk tot de soort Homo sapiens.

De handige mens was een cruciale voorouder van ons, maar nieuw onderzoek lijkt wederom uit te wijzen dat habilis helemaal geen echte mensensoort was. Althans, volgens een deel van onderzoekers. Wat is er aan de hand met dit oermens?

Toen Homo habilis in 1959 ontdekt werd in Tanzania door Mary en Louis Leakey, werden de resten van de schedel, tanden, handen en voeten zonder meer toegeschreven aan een nieuwe soort van hetHomo-geslacht. De ‘handige mens’ werd de soort genoemd, naar de stenen werktuigen die bij de overblijfselen gevonden werden. Later werden nog meer individuen gevonden. De soort bleek geleefd te hebben van 2,6-1,6 miljoen jaar geleden.

Een afgietsel van een gedeelte van de schedel van Homo habilis. Dit individu werd in 1968 gevonden in Tanzania. Afbeelding: © Adiël Klompmaker

Geen twijfel

Destijds was er weinig twijfel over dat het om een echte Homo ging. De herseninhoud was immers 650 cm3, behoorlijk dichtbij de 700-800 cm3 wat toen karakteristiek was voor soorten van het geslachtHomo.

Later bleek dat het zelfs binnen de grenzen van Homo viel, toen sommige individuen van Homo erectus een herseninhoud van 600-700 cm3 lieten zien. Geen problemen dus, zeker omdat de voorloper van het geslacht HomoAustralopithecus, slechts een herseninhoud van zo’n 400-500 cm3 had.

Ook de handen en voeten hadden kenmerken van een individu dat rechtop liep, ook een eigenschap van Homo. Verdere overeenkomstige kenmerken in het gebit en de schedel zorgden er ten slotte voor dat op plaatsing van de soort in het Homo-geslacht niets aan te merken was. Tot in de laatste tien jaar…

Toch twijfel

Wetenschappers keken eens goed naar de tanden van Homo habilis, en wat bleek? Ze groeien zeer snel, net zoals bij mensapen zoals bijvoorbeeld Australopithecus. Bovendien wezen sommige studies uit dat de armen veel gebruikt werden om in bomen te klimmen. Dat is wat anders dan rechtop lopen op de bodem zoals Homo’s deden.

Afgelopen week kwam er nog een argument bij waarom habilis geen Homo zou zijn. Microscopische groefjes in de tanden laten zien dat de handige mens een ongevarieerd dieet had bestaande uit slechts bladeren en fruit. Net zoals een andere mensaap (Paranthropus boisei), en duidelijk anders dan Homo erectus, die juist een gevarieerd dieet had met onder meer noten, zaden en vlees.

Kiezen van Homo habilis, gevonden in Zuid-Afrika.Afbeelding: © Didier Descouens

Tijd om Homo habilis in het geslacht Australopithecus te plaatsen? Dat ligt eraan welke kenmerken de wetenschappelijke gemeenschap belangrijker vindt. Dieet, herseninhoud, of toch het rechtop lopen. Hiervoor moeten keuzes gemaakt worden, die per wetenschapper vaak verschillen.

Vandaar dat er vaak sprake is van een zekere ‘strijd’ binnen de wetenschap. Nieuwe bewijzen kunnen de keuze doen omslaan naar Australopithecus, of toch weer naar Homo.

Bron

Zie ook:

Het verhaal van een controversiële soort.

Zijn naam betekent ‘handige mens’, maar was de Homo habilis dat eigenlijk wel?

‘Handige mens’ betekent Homo habilis letterlijk. Een naam die de mensachtige te danken heeft aan de gereedschappen die dicht bij zijn fossiele resten werden aangetroffen. Heel geavanceerd waren die gereedschappen nog niet. Ze waren gemaakt van steen en deden dienst als een soort hamers.

Eerste homo
De H. habilis leefde tussen de 2,4 en 1,6 miljoen jaar geleden en bevindt zich op de tijdlijn tusen de Australopithecus afarensis en de Australopithecus sediba. De H. habilis is de eerste mensachtige uit hetHomo-geslacht. Dat de H. habilis in dat geslacht een plekje kreeg toegewezen, heeft hij aan verschillende eigenschappen te danken. Samenvattend kan worden gesteld dat de mensachtige in veel sterkere mate dan de A. afarensis op de moderne mens leek. Toch is lang niet iedereen het ermee eens dat deze mensachtige in het Homo-geslacht is ingedeeld.

Schedel van de Homo habilis. Foto: Guérin Nicolas (via Wikimedia Commons).

Uiterlijk
De H. habilis was vrij kort: ongeveer één tot 1,35 meter lang. De mensachtige woog zo’n 32 kilo. De schedel was met een inhoud van 600 tot 700 kubieke centimeter vrij klein. Ter vergelijking: wij hebben een herseninhoud van zo’n 1000 tot 2000 kubieke centimeter. De herseninhoud van de H. habilis was wel iets groter dan die van bijvoorbeeld de A. afarensis (Lucy): deze mensachtige had een herseninhoud van 387 tot 550 kubieke centimeter. Wat ook opvalt aan het uiterlijk van H. habilis is zijn gezicht. Dit is vrij ‘menselijk’: de kaak stak niet zover naar voren en de kaakspieren waren kleiner.

Gereedschappen
Zoals gezegd werden bij H. habilis gereedschappen aangetroffen. De oudste zijn bijna 2,5 miljoen jaar oud en werden vooral gebruikt als bijl of hamer. Maar wat deed de mensachtige precies met deze gereedschappen? Dat is lastig vast te stellen, sterker nog: het is niet eens helemaal duidelijk of H. habilis de gereedschappen wel gebruikte. H. habilis was namelijk niet helemaal alleen… Nog niet zolang geleden vonden wetenschappers namelijk resten van H. erectus. De resten bleken uit dezelfde tijd te stammen als de resten van H. habilis. De twee leefden dus naast elkaar! En dat maakt het hele plaatje een stuk ingewikkelder. Zo werd het lastiger om vast te stellen of H. habilis ook daadwerkelijk de maker en gebruiker van de gereedschappen was. Maar dat niet alleen: ook de stamboom van ons mensen werd ingewikkelder. Lang werd namelijk gedacht dat H. habilis de voorouder van H. erectus was, maar nu blijken ze naast elkaar bestaan te hebben. Even werd er zelfs getwijfeld of H. habilis dan wel op de menselijke stamboom thuishoorde. Maar tot op de dag van vandaag wordt de mensachtige nog als een voorouder beschouwd.

De voet van OH 8. Foto: Chip Clark / Smithsonian Institution

http://www.youtube.com/watch?v=7EKzYJrH8m4&feature=player_embedded

.
Opgegeten?
Alles wat we tot op heden van de H. habilis weten, is gebaseerd op fossiele resten die zijn teruggevonden. Bijvoorbeeld de voet die in 1960 in Tanzania werd aangetroffen. De voet behoorde toe aan een zeer ongelukkige H. habilis. De voet mist een stuk van de hiel. Waarschijnlijk is het afgebeten door een krokodil. De voet werd namelijk niet ver van een meer waar ooit krokodillen in woonden, teruggevonden.

H. habilis is een controversiële soort die door vele vragen omringd wordt.

Zijn de gereedschappen waar hij naar vernoemd is, wel van hem? En is het wel een echte mensachtige? En als hij dat is, waar hoort hij dan op de stamboom plaats? Vooralsnog kunnen we die vragen niet beantwoorden, maar wellicht duiken er nog eens fossielen op die duidelijk maken wie Homo habilis echt was.

http://www.youtube.com/watch?v=9GEh1u5fF4M&feature=player_embedded

Many creationists are misinterpreting fossil findings ( especially those of hominems ) so building easy strawman arguments ….
( For example ) They made it seem(very recently ) as though Homo erectus evolved from Homo habilis when they actually share a common earlier Homo ancestor.
It was even strongly suggested that both hominims could not live together in the same places and same times
(* A reavealing inspirationn came from a very tired old ( but comparable and misleading ) argument from the same creationist creed ? ; ” why are there still monkeys ? “

Advertenties

Over tsjok45
Gepensioneerd . Improviserend jazzmuzikant . Instant composer. Jamsession fanaat Gentenaar in hart en nieren

One Response to HOMO HABILIS

  1. Pingback: Overgang naar het genus HOMO . AUSTRALOPITHECUS SEDIBA | Tsjok's blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: